Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Perioden 1. januar desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Perioden 1. januar 2012 31. desember 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening Perioden 1. januar desember Innledning Nedenfor følger styrets årsberetning for perioden 1. januar desember Årsmøte 2012 Årsmøte i 2012 ble avholdt på Quality hotell Waterfront i Ålesund, august Årsmøtet ble avholdt 24. august med 66 stemmeberettigede. Alle vedtak var enstemmige. Møtet ble avholdt iht PSLs lover 9, herunder hvilke saker som årsmøtet skal ta opp til behandling. Leder åpnet årsmøtet. Leder redegjorde kort for noen få av de mest aktuelle sakene PSL arbeider med i samt noe informasjon om viktige saker, herunder NPR, generell IT utvikling, e-resept, relasjon til RHFene og Rammeavtalen, tildelingssaker (klagesaker), samhandlingsreform og avslutningsvis at det er viktig med bevisstgjøring mht positive elementer ved å være avtalespesialist. Truls Disen ble valgt til ordstyrer. Årsmøtet godkjente årsberetning, regnskap for 2011 og budsjett for Styrets forslag til budsjett for 2013 ble godkjent herunder at styrehonorarene foreslås uendret med totalt kr ,- fordelt på kr ,- til leder, og kr ,- til øvrige styremedlemmer, samt IKT-godtgjørelse på kr ,- til leder og kr ,- til øvrige styremedlemmer. Praksisgodtgjørelsen ble vedtatt endret i samsvar med Legeforeningens sats for 2013, kr 6590 (kr 3295 for halv dag). Det ble vedtatt en tilleggskontingent kr 700 for alle medlemmer for Det ble lagt til grunn at Legeforeningens revisor fortsetter (Kjelstrup og Wiggen). Følgende gjester var til stede, og ble ønsket velkommen: Æresmedlem PSL, Truls Disen Æresmedlem Anne Beth Moslet 2.1. Økonomi Driftsresultatet for 2012 var på kr ,-. 1

2 3. PSLs styrende organer, utvalg og sekretariat 3.1. Styret Styret hadde i 2012 følgende sammensetning: Sverre Dølvik, leder, ønh, Asker Kathe Aase, nestleder, gynekologi, Bergen Raymond Mortensen, urologi, Bodø Marit Sæbø, psykiatri, Oslo Arild Tandberg, gynekologi, Lillehammer Vararepresentanter: Morten Andersen, kir, Moelv Mikal Gjellan, ønh, Kristiansund Sverre Sand, gynekologi Oslo Geografisk ansvarsfordeling i helseforetakene Region Sør-Øst: Morten Andersen Region Vest: Kathe Aase Region Nord: Raymond Mortensen Region Midt-Norge: Marit Sæbø 3.2. Takstutvalget Anestesiologi: Tore Fagerlund, Oslo Barnesykdommer: Thore Arne Grønnerød, Oslo Fysikalsk medisin og rehabilitering: Lars Kolsrud Fødselshjelp- og kvinnesykdommer: Kathe Aase, Bergen Generell kirurgi: Raymond Mortensen, Bodø Hudsykdommer: Anders Todal, Stjørdal Indremedisin: Karin Stang Volden, Bergen Nevrologi: Geir Slapø, Oslo Psykiatri: Marit Sæbø, Oslo Revmatologi: Liv Kjustad, Sandvika Øre-nese-halssykdommer: Sverre Dølvik, Asker Øyesykdommer: Thor Egeberg, Arendal 2

3 3.3. Lokalforeningstillitsvalgte Østfold: Trygve Kase, Kirurgi Vara: Vibeke Dons Wankel, øyesykdommer Akershus: Faranak Asadi, øyesykdommer Vara: Sverre Dølvik, øre-nese-halssykdommer Hedmark: Morten Andersen, Urologi Vara: Signe Eriksen, øye Oppland: Anne C. Harvei, psyk Vara: Kjetil Skaansar, ønh Oslo: Buskerud: Oscar Løvdal, øre-nese-halssykdommer Kolbjørn Kasin, gynekologi 1. vara: Anne Frostad, indremedisin ingen vara 2. vara: Eivind Thuve, psyk Vestfold: Jan Philip Eikeland, ønh Vara: Petter Knutsen, psyk Telemark: Knut Heldaas, gynekologi ingen vara Aust-Agder: Frode Kristiansen, hudsykdommer ingen vara. Vest-Agder: Knut Tveit, radiologi Vara: Per Monstad, nevrologi Rogaland: Finn Finses, indremedisin Vara: Herdis Garborg, øye Hordaland: Karin Stang Volden, indremedisin Vara: Harald Miljeteig, øre-nese-halssykd. Sogn og Fjordane: Florentina Naboulsi, øyesykdommer ingen vara Møre og Romsdal: Nils Ringdal, indremedisin Vara: Kristin L. Jacobsen, indrem. Sør-Trøndelag: Lars I. Johnsen, øye Vara: Alf Magne Heggli, indremedisin Nord-Trøndelag: Grete D. Bondø, øye Vara: Anders Todal, hudsykdommer Nordland: David Simonsen, øye Vara: Elisabeth Steen, øyesykd Troms: Dag Malm, indremed Vara: Annette Schmiz, ønh 3.4. Spesialistlegeutvalg: Helse Nord: Troms: Nordland: Dag Malm David Simonsen 3

4 Helse Midt-Norge: Nord-Trøndelag: Sør Trøndelag: Møre og Romsdal: Helse Vest: Sogn og Fjordane: Hordaland: Rogaland: Helse Sør-Øst Vest-Agder: Aust-Agder: Telemark: Vestfold: Buskerud: Østfold: Akershus Hedemark: Oppland: Oslo: Grete Bondø Lars I. Johnsen Nils Ringdal Florentina Naboulsi Karin Stang Volden Finn Finsnes Knut Tveit Frode Kristiansen Knut Heldaas Jan Philip Eikeland Kolbjørn Kasin Trygve Kase Faranak Asadi Morten Andersen Anne C. Harvei Oscar Løvdal 3.5. Samarbeidsutvalgene Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Nord Oscar Løvdahl, Thor Egeberg, Morten Andersen og Synnøve Bratlie Lars Ingvaldsen, Grete Bondø, Morten Dalaker og Nils Ringdal Karin Stang Volden, Finn Finsnes, Florentina Naboulsi Dag Malm, Raymond Mortensen. Vara: Anette Schmiz 3.6. Landsrådet Landsrådet består av: Styret Regiontillitsvalgte i Legeforeningens regionsutvalg Lokalforeningstillitsvalgte for praktiserende spesialister i hver lokalavdeling av Den norske legeforening Fagutvalget Leder Per Monstad, nevrologi, Kristiansand Medlemmer: Arild Kloster-Jensen, gyn, Arendal Magne Tauler, psyk, Arendal Styrets representant: Raymond Mortensen, kirurgi, Bodø 4

5 3.8. Forskningsutvalget Kjell U Sandvig, leder, øye, Oslo Torill Dammen, psyk, Drammen Thor Arne Grønnerød, barnesykdommer, Oslo Styrets representant: Arild Tandberg, gyn, Lillehammer 3.9. Valgkomité Leder: Synnøve Bratlie, psykiatri, Oslo Karin Stang Volden, indremedisin, Bergen Erik Midelfart, nevrologi, Trondheim Revisor Kjelstrup & Wiggen AS Sekretariat Pål Alm-Kruse i Legeforeningens Avdeling for Jus og Arbeidsliv har vært rådgiver for styret i PSL, Frode Solberg fra 1. august og ut året. Britt Carina Thoresen har hatt den kontortekniske sekretærfunksjonen fram til medio juli 2012, Grethe Almasi fra og med juli PSL-medlemmer i Den norske legeforenings styrer og utvalg 4.1. Landsstyret Arild Tandberg, Lillehammer, Sverre Dølvik, Akershus, Raymond Mortensen, Nordland, Kathe Aase, Bergen og Erik Middelfart, Trondheim. Varamedlemmer: Marit Sæbø, Oslo, Trondheim, Petter Knutsen, Vestfold og Sten Helge Glad Nordahl, Bergen Sentralstyret PSLs tidligere leder Synnøve Bratlie er 1. vararepresentant i Den norske legeforenings sentralstyre Tariffutvalget for privat praksis Ove A. Mortensen med Kathe Aase som vararepresentant Sverre Dølvik med Synnøve Bratlie som vararepresentant 4.4. Den norske lægeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Vara: Vibeke Dons Wankel 4.5. Den norske lægeforenings fond til fremme av allmenn praktiserende legers videreog etterutdannelse og privatpraktiserende spesialisters etterutdannelse (Utdanningsfond II) Sigrid Næss 5

6 Vara: Arne Eivindson 4.6. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) Truls Disen Vara: Ove A. Mortensen 4.7. Utvalget for rettshjelpsordningen Torunn Forbord 4.8. Legeforeningens regionsutvalg Ingen representant Karin Stang Volden Morten Dalaker Raymond Mortensen Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 4.9. Legeforeningens IT-utvalg Einar Dueland 4.10 Likestillingsutvalget Catarina Falck 4.11 Psykoterapiutvalget Petter H. Knutsen, Bjørn Ravneberg og Liv Ørbeck 4.12 Spesialitetskomiteen fødselshjelp- og kvinnesykdommer Kari Anne Trosterud Hilde Sundhagen (vara) 4.13 Spesialitetskomiteen fordøyelsessykdommer Dag Malm 4.14 Spesialitetskomiteen Revmatologi Halvard Dovland 4.15 Spesialitetskomiteen øre-nese-halssykdommer Oscar Løvdal 4.16 Spesialitetskomiteen Øyesykdommer 6

7 Åge R. Olsen Vardenær 4.17 Nasjonal nemnd Truls Disen 4.18 PSL,s representanter i regionale fagråd, HSØ Kreftsykdommer: Morten Andersen, Barnesykdommer: Johan Hagelsteen, Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Anne Zandjani, Psykisk helsevern: Kjell Petter Bøgwald 4.19 Fondsstyret reguleringsfond pensjon for helsepersonell Sissel Overn og Vibeke Birkeland 4.20 Nasjonal styringsgruppe for kodeverk NCMP/NCSP Mikal Gjellan 4.21 Rådet for legeetikk Karsten Hytten, praktiserende spes. dr. med, Oslo (psykiatri) Varamedlem: Kristin Offerdal, praktiserende spes. dr. med, Heimdal (gyn) 7

8 5. Medlemssituasjonen Foreningen hadde per 31. desember 2012 totalt medlemmer, mot medlemmer per 31. desember Dette tallet inkluderer blant de hovedmedlemmene 347 alderspensjonister, 12 fullt uføre og fire yrkesaktive ikke-spesialister (av totalt åtte ikkespesialister som er hovedmedlemmer). I tillegg 38 assosierte medlemmer (hvorav fire ikkespesialister). Dette er en økning på 23 hovedmedlemmer og en økning på tre assosierte medlemmer siden 31. desember PSL hadde to æresmedlemmer per 31. desember 2012, tidligere leder Truls Disen og tidligere redaktør i Legekunsten, Anne Beth Moslet. Antall assosierte medlemmer, hovedsakelig deltidspraktiserende spesialister med annen hovedstilling, er 38 (hvorav seks er alderspensjonister og fire er yrkesaktive ikke-spesialister). Nærmere opplysninger om medlemmenes fordeling på fylker, spesialitet, yrkesaktivitet innen hver spesialitet, alder og kjønn følger av nedenstående tabeller. Tabell 1. PSLs hovedmedlemmer fordelt på lokalforening per : Lokalforening Kode Antall %Alle %Gyldige Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Moere og Romsdal Soer-Troendelag Nord-Troendelag Nordland Troms Finnmark Utland Sum Assosierte medlemmer Totalt Av de 38 assosierte medlemmene i PSL er 27 hovedmedlemmer i Of (én ikke-spesialist), fem i Af (én ikke-spesialist), to i LVS, to i Ylf (ikke spesialister), én i LSA og én i Namf. Av hovedmedlemmene i PSL er det 17 som er assosierte medlemmer i annen yrkesforening, herav 19 i Of og én i Namf. 8

9 Tabell 2. Oversikt over PSLs yrkesaktive medlemmer (inkl. assosierte) fordelt på spesialitet per Basert på oppgitt spesialitet som praktiseres i hovedstilling, eller, hvor dette kriterium ikke er oppgitt sist godkjente spesialitet. Hver person er her plassert på kun én spesialitet. Spesialitet Antall Antall Allmennmedisin Anestesiologi Arbeidsmedisin Barnesykdommer Barne- og ungdomspsykiatri Fysikalsk medisin og rehab Fødselshjelp og kv. sykd Generell kirurgi *Gastroent.kirurgi *Thoraxkirurgi *Urologi Hud- og veneriske sykd Indremedisin **Endokrinologi **Fordøyelsessykdommer **Hjertesykdommer **Infeksjonssykdommer **Lungesykdommer Kjevekir. og munnhulesykd Klinisk nevrofys Medisinsk biokjemi Klinisk farmakologi Nevrokirurgi Nevrologi Onkologi Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Antall Psykiatri Radiologi Revmatologi Øre-nese-halssykdommer Øyesykdommer

10 Mangler data Totalt Tabell 3. Oversikt over PSLs yrkesaktive medlemmer (inkl. assosierte) under 70 år fordelt på alle spesialistgodkjenninger per Denne tabellen gjelder alle spesialistgodkjenninger, og spesialister med mer enn én spesialistgodkjenning vises derfor flere ganger i tabellen. v1 SPESIAL: Kategorinavn Kode Antall %Alle %Gyldige Psykiatri Øyesykdommer Fødselshjelp og kvinnesykdommer Øre-nese-halssykdommer Indremedisin Hud- og veneriske sykdommer Generell kirurgi Allmennmedisin Hjertesykdommer Barnesykdommer Lungesykdommer Plastikkirurgi Ortopedisk kirurgi Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri Nevrologi Anestesiologi Fordøyelsessykdommer Revmatologi Urologi Fysikalsk medisin og rehabilitering Endokrinologi Samfunnsmedisin Klinisk nevrofysiologi Gastroenterologisk kirurgi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Arbeidsmedisin Nyresykdommer Geriatri Infeksjonssykdommer Klinisk farmakologi Medisinsk biokjemi Onkologi Blodsykdommer Patologi Nevrokirurgi Immunologi og transfusjonsmedisin Bryst- og endokrinkirurgi Thoraxkirurgi Sum Disse 1302 spesialistgodkjenningene er fordelt på 1049 forskjellige personer som er godkjente spesialister. Gjennomsnittet er 1,09 godkjente hovedspesialiteter for godkjente spesialister, og 0,11 godkjente grenspesialiteter (1,08 per grenspesialist) per yrkesaktiv medlem av PSL (inkl. assosierte) under 70 år med gyldig norsk spesialistgodkjenning. 10

11 Totalt 12 av PSLs medlemmer mangler gyldig norsk spesialistgodkjenning (i tillegg til leger som er fylt 75 år og som dermed ikke har gyldig lisens), og fire av disse er alderspensjonister. Siden har psykiatri gått forbi øyesykdommer som den største spesialiteten blant PSLs medlemmer, ifølge denne tabellen (ifølge tabell 2 lå disse to spesialitetene omtrent likt per ), men i løpet av 2012 er forskjellen mellom disse to spesialitetene blitt noe mindre. Tabell 4. PSLs medlemmer fordelt på kjønn (ekskl. assosierte medlemmer) per : Antall Menn Kvinner Prosent kvinner Gj.snittsalder ,3 61,6 Tabell 5. PSLs medlemmer under 67 år i Norge (ekskl. assosierte medlemmer) per : Antall Menn Kvinner Prosent kvinner Gj.snittsalder ,7 55,7 Det er siden en økning på 23 hovedmedlemmer totalt, en økning på tre menn og 20 kvinner. Det er dermed en økning i kvinneandel både blant alle PSLs hovedmedlemmer (ett %- poeng) og en noe større økning blant PSLs hovedmedlemmer under 67 år i Norge (1,5 %-poeng). Gjennomsnittsalderen er fra til uendret både blant alle PSLs hovedmedlemmer, og blant PSLs hovedmedlemmer under 67 år i Norge, mens det tidligere har vært en økning i gjennomsnittsalder over mange år. Blant PSLs hovedmedlemmer under 67 år i Norge er det totalt sett en økning på 23 ordinære medlemmer, mens det året før var en nedgang på fem ordinære medlemmer. Frem til var en nedgang i antallet hovedmedlemmer under 67 år i Norge. Siden da og frem til var det vært en økning i antallet, unntatt en mindre nedgang fra til Det har hele tiden vært en nedgang i antallet menn blant hovedmedlemmer under 67 år i Norge. I hele perioden var det dermed en vært en økning både i antallet og andelen kvinner blant PSLs medlemmer, mens det har vært en liten nedgang i antallet menn blant hovedmedlemmer under 67 år i Norge. PSL er fortsatt den av Legeforeningens yrkesforeninger som har desidert høyest gjennomsnittsalder blant sine medlemmer, både blant alle medlemmer og blant medlemmer under 67 år. Den relativt høye gjennomsnittsalderen for PSLs medlemmer har delvis sammenheng med en stor andel alderspensjonister, men det er også en svært høy gjennomsnittsalder blant de yrkesaktive medlemmene, og blant medlemmer under 67 år. Det er fortsatt en relativt lav kvinneandel i PSL, med kun 27,0 % kvinner av det totale medlemstallet inkl. assosierte medlemmer eller 27,3 % ekskl. assosierte medlemmer (kun seks kvinner er assosierte medlemmer, og dette utgjør ca 16 %). Uansett regnemåte har PSL den dersidert laveste kvinneandelen av Legeforeningens yrkesforeninger, men økningen fortsetter som før. For medlemmene under 67 år i Norge er imidlertid andelen kvinner langt høyere med 32,7 %, og det er fortsatt en klar økning i kvinneandel hvert år både for disse og for alle hovedmedlemmer, som tabellen nedenfor viser. 11

12 Tabell 6. Prosentandel kvinner i PSL perioden (per 31. desember) (ekskl. assosierte medlemmer) År % kvinner 17,4 18,7 19,0 20,2 21,6 22,9 23,3 24,4 25,6 26,3 27,3 6. Møtevirksomhet 6.1 Styret Styret har hatt i alt 11 styremøter. Arbeidsmøtet for styret ble avholdt fra mai To av varamedlemmene, Morten Andersen og Sverre Sand, har møtt fast på styremøtene. I tillegg har Mikal Gjellan vært tilstede på flere møter. Erfaringen med møtende vararepresentanter er udelt positve. Det er flere å fordele oppgaver på, og varamedlemmer blir mer inkludert i styrets jevnlige virksomhet. Referat fra styremøtene er lagt ut på hjemmesiden til PSL. Det er sendt ut 4 medlemsbrev i Ordningen med ett årlig fellesmøte ble innført i Landsrådsmøte, Administrasjonskurs og Årsmøte ble avholdt i Ålesund august. Leder har sammen med Synnøve Bratlie, deltatt i regional arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst, om Organisering og Lokalisering for avtalepraksis frem mot Leder deltok i dialogmøte mellom Legeforeningen og NAV 23.februar Leder deltok i dialogmøte mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet 29.februar. Leder, Arild Tandberg, Raymond Mortensen,, Kathe Aase og Erik Middelfart var PSLs delegater til Landsstyremøtet på Soria Moria mai Leder og tidligere leder Ove Andreas Mortensen er PSLs-representanter i Legeforeningens Tariffutvalg i Leder deltok på Helsepolitisk seminar på Hell, i regi av regionsutvalget, Helse Midt-Norge 10.desember. Marit Sæbø er styrets representant i Utvalg for selvstendig praksis i regi av Norsk Psykiatrisk Forening 6.2 Annen møtevirksomhet Det ble arrangert et felles heldagsmøte mellom styret i PSL og alle representantene i de fire Samarbeidsutvalgene 26. februar Leder var sammen med Karin stang Volden og Lars Duvaland i møte med Helse Vest RHF 29.mars Tema var RHFéts forslag om å legge inn nye klausuler i nye og eksisterende hjemler. Det ble enighet om å utarbeide protokoll for sammarbeid mellom HF og avtalespesialister. Legeforeningen og PSL har forfattet forslag til protokoll, men det er ikke kommet til enighet om denne mellom partene 12

13 Arild Tandberg har deltatt på følgende: Markering av 50 års jubileum for Rådet for legeetikk (februar) Utarbeidelse av veileder for koding av prosedyrer, NPR/Hdir, oppfølgingsmøte, mars) Møte med Tidsskriftets nettredaksjon om utforming og innhold (under Landsstyremøtet) Møte med Hdir vedrørende samarbeid om registrering av koder (juni) Legeforeningens arbeidsmøte EPJ (september) Seminar om meldingsutveksling i Helsesektoren. NPR/Hdir (desember) Kathe Aase har deltatt på følgende: PSL styret felles med overlegeforeningen 6. mars Tariffkonferanse Hurtigruten /Svolvær september arr Helse midt/helse nord Legeforeningens forskningsinstitutt, 20-års jubileum Mikal Gjellan har deltatt som PSL`s representant på møte ireferansegruppen for NCSP/NCMP/ICD10 i Helsedirektoratet i Oslo 18.juni. Synnøve Bratlie har deltatt i arbeidsgruppe med Norsk Helsenett, og forhandlet om psykiaternes betingelser for tilknytning til Helsenettet. I tillegg har PSL-tillitsvalgte lokalt i de ulike regionene nedlagt et stort arbeid som representanter for foreningen i samarbeidsutvalg og i lokalforeninger. 7. Viktige saksområder 7.1 Samarbeidsklimaet, Regionale Helseforetak og PSL Det har i løpet av 2012 dukket opp flere kontroversielle saker som har satt forholdet mellom enkelte regionale helseforetak og PSL / Legeforeningen på prøve. Samtidig har flere av Rammeavtalens sentrale avsnitt blitt utfordret. Dette er beskrevet i medlemsbrev som er kommet ut i løpet av året, og i Legekunsten, men en kort gjengivelse hører med i årsrapporten. Den første uenigheten som dukket opp var da Helse Vest RHF varslet at de ønsket å legge inn nye klausuler i de individuelle avtalene med hver enkelt avtalespesialist, både nye og eksisterende hjemler. Rammeavtalens bestemmelser regulerer hva en avtalehjemmel innebærer av rettigheter og plikter for avtalespesialistene. En avtalehjemmel inngås mellom den enkelte spesialist og RHFet. I Helse Vest RHF har man sett at RHFet har lagt inn nye klausuler i avtalene der det kreves at den som får en tildeling forplikter seg til å inngå en egen avtale med et HF eller DPS i regionen. I denne avtalen er det forutsatt spesifisert nærmere avtalespesialistens ansvar for å ta imot pasienter fra HFets eller DPSets ventelister. PSL og Legeforeningen mener dette ikke er hjemlet i Rammeavtalen, og har gjort Helse Vest RHF oppmerksom på dette gjennom brev fra PSLs leder og Jus og Arbeidsliv avdelingen i Legeforeningen. Uenigheten resulterte i et møte mellom ledelsen i Helse Vest RHF og Legeforeningen 29. mars der man ble enige om å lage en generell protokoll som omhandler samarbeidet mellom avtalespesialistene og sykehusene. Protokollutkastet er gjengitt i sin helhet under: 13

14 «Protokoll - Rutiner for kommunikasjon, samarbeid og kapasitetsutveksling mellom helseforetak og avtalespesialister. Bakgrunn: I flere sammenhenger er det etterlyst styrkede samarbeidsrelasjoner mellom helseforetak og avtalespesialister. Partene har et felles mål om at avtalespesialistene skal være en integrert del av RHFenes samlede sørge for ansvar. Det er et mål av rammeavtalens bestemmelser om samhandling tas i bruk i større grad enn i dag. Enighet: Partene er enige om at det er anledning til å kreve dokumentasjon for at rammeavtalens bestemmelser om samhandling er vurdert i dialog mellom avtalespesialister og aktuelle helseforetak/ DPS. RHF kan stille krav om at det gjennomføres dialog mellom avtalespesialisten og helseforetak som nedfelles i skriftlige rutiner for samhandling. De rutinene man blir enige om rapporteres inn til RHF. Rutinene skal ta utgangspunkt i aktuelle bestemmelser i rammeavtalen (pkt 5.3, 5.4, 6.1, 7.2) og for øvrig omfatte de punkter partene finner relevante. Punkter som uansett bør omtales er: Arbeidsdeling: Hvilke pasienter bør behandles hvor, hva kan gjøres i avtalepraksis, hva er hensiktsmessig arbeidsdeling. Bruk av felles prosedyrer og kliniske retningslinjer. Kompetanseutvikling: Deltakelse i kompetanseutvikling med bidrag fra begge parter (eventuelt også forskning og spesialistutdanning) Pasientadministrativt samarbeid. Dette er særlig aktuelt der pasientforløpet er delt mellom helseforetak og avtalespesialist, og der pasienter som har fått rett til nødvendig helsehjelp i et Helseforetak, senere i forløpet får oppfylt denne rett hos en avtalespesialist. Hvordan kontakt mellom avtalespesialist og helseforetak skal være organisert i den daglige virksomhet og ved behov for endring av rutiner. Krav om innrapportering av ovennevnte rutiner kan stilles til alle avtalespesialister i virksomhet med minst tre måneders varsel. Det kan ikke stilles vilkår om slike rutiner ifm tildeling av avtalehjemmel. «Protokollforslaget ble ikke ratifisert av noen av RHFene i løpet av Et annet tvistespørsmål som dukket opp i løpet av året var uenighet om håndteringen av hjemler ved ledighet. Både i Helse Nord og I Helse Vest har man erfart at RHFene omdisponerte eller inndro ledige hjemler, i tilfeller der det var drevet store praksiser med mye pasienter, og et godt dokumentert behov for videreføring. RHFene har hevdet sin styringsrett til å gjennomføre slike omdisponeringer, mens Legeforeningen og PSL har hevdet at Rammeavtalens bestemmelser om videreføring bør være de førende. Ingen av sakene ble endelig avklart i løpet av Denne type uenigheter om forståelsen av Rammeavtalen vil med stor grad av sikkerhet by på utfordringer i relasjonen mellom RHF og Legeforeningen i tiden som kommer. Positive elementer i relasjonen til RHFene er det gode arbeidet som er utført i Helse Midt med rapporten Strategi 2020: Her har RHFet virkelig fått opp øynene for hvor mye positivt 14

15 avtalespesialistene kan bidra med i videreutviklingen av en desentralisert helsetjeneste, og det er åpnet for en betydelig økning i antall hjemler. Det er grunn til å gi honnør til de PSL-tillitsvalgte som har nedlagt et stort arbeid i utarbeidelsen av denne rapporten. Også i Helse Sør-Øst pågår et lignende arbeid. PSL er representert i arbeidsgruppen med to tillitsvalgte. Rapporten skal hete «Strategisk plan for prioritering, organisering og lokalisering av avtalepraksis.» 7.2 HOD endrede rammebetingelser for avtalespesialistene I 2012 kom ingen nye signaler om nye rammebetingelser for avtalespesialistene. 7.3 Arbeid med IT-relaterte saker Arild Tandberg og Einar Dueland har deltatt i flere møter om ulike IT-saker. E-resept har blitt implementert i stadig flere områder. Arbeidet med krav til funksjonalitet i EPJ og andre systemer pågår kontinuerlig. Normen for koordinering av og sikkerhet i elektronisk meldingsutveksling arbeides det kontinuerlig med. Arbeidet med utviklingen av e-konsultasjon startet også i løpet av året. Her står man overfor mange utfordringer av sikkerhetsmessig art. Finansieringen blir også et diskusjonstema. I juli ble avtalen mellom psykiaterne og norsk helsenett landet, med gunstige betingelser for tilknytning. 7.4 Legekunsten I 2012 ble en ny æra i Legekunsten innledet, med Lottelise Folge som redaktør. Dermed har bladet fått en skarpskodd og vidsynt helsejournalist med bredt overblikk og hovmesterperspektiv på helsevesenet. De utgavene som kom ut i løpet av året satte aktuelle saker på dagsorden, og såvel byråkrater som helsepolitikere, fagmiljøer og tillitsvalgte ble stilt krevende spørsmål og utfordret på stil, innhold og argumentasjon. Bladet er det all grunn til å være stolte av. En kjedelig hake er den økonomiske situasjonen, som faktisk er slik at fremtidig drift er truet. Annonsemarkedet har sviktet, og abonnentene omfatter kun ca halvparten av PSLs medlemmer. PSL-styret startet i løpet av 2012 opp et arbeid for å utrede muligheten for å gjøre om bladet til et medlemsblad. Dette arbeidet vil bli videreført i Æresmedlemsskap PSL PSL har 2 æresmedlemmer: Truls Disen og Anne Beth Moslet Det er ikke foreslått utnevnelse av nye æresmedlemmer i Normaltarifforhandlingene 2012 Forut for forhandlingene i 2012 fikk partene takstbruksundersøkelsen (TBU) for avtaleåret 2011/2012. Årets TBU viste en vekst på 6,3 pst sammenlignet med oppgjøret i 2011 på 1,0 pst. Legeforeningen argumenterte for at økningen kan forklares gjennom befolkningsvekst og antall nye leger som har kommet inn i økonomien samt helsepolitiske kampanjer relatert til overvekt, diabetes, kreft og røyking for å nevne noen. I oppgjøret ligger en inntektsøkning på 3,7 pst og en kostnadsdekning på 1,3 pst. I kostnadskompensasjonen ligger det en kompensering av lønnsøkning for hjelpepersonell som gjør at den totalt blir noe høyere enn prisstigningen som for tiden er svært lav. Den totale rammen var 4,0 men på grunn av skjevt oppgjør i 2011 ble tillegget for avtalespesialistene 5,2 pst, mens det for fastlegene ble 3,7 pst. Oppgjøret muliggjorde innføring av flere nye takster, og økning av flere viktige takster. 15

16 7.7 Tilgang til folkeregisteret Det har vært arbeidet gjennom Legeforeningen med at avtalespesialister skal få tilgang til Folkeregisteret. Hdir/HOD er enige med PSL, men saken har stoppet i Finansdepartementet. Saken er ennå ikke løst. 7.8 Æresmedlemskap PSL PSL har 2 æresmedlemmer: Truls Disen og Anne Beth Moslet 7.9 Samarbeidsutvalgene Arbeidet i de fire samarbeidsutvalgene ansees svært viktig og sentralt for PSL. Det er etablert en tradisjon med årlige møter mellom SU-medlemmene og styret. Dette bidrar til å styrke kontakten og samarbeidet mellom oss. Referatene fra SU-møtene gjøres tilgjengelig for styret i vårt arbeidsrom på nettsidene. I løpet av 2012 opplevde PSLs representanter i samarbeidsutvalgene i Helse Nord og Helse Vest at deres synspunkter og argumenter i saker som gjaldt håndtering av ledighet i hjemler, ikke ble hørt og hensyntatt. Dette er nærmere omtalt tidligere i rapporten under pkt Rammeavtalen Rammeavtalen inngått med RHFene for var opprinnelige gjeldende til 31. desember Siden har den vært forelagt Landsrådet i PSL hvert år, herunder også i 2012, med det resultat at landsrådet har gitt tilrådning om prolongering av avtalen, noe som har vært PSLs innstilling til Legeforeningen. Legeforeningen har fulgt denne tilrådningen hvert år. Avtalen er gjennom årene blitt utviklet på enkelte punkter gjennom protokoller og fortolkningsprotokoller, herunder vedrørende vikarordning, senioravtale og plassering av nyopprettede hjemler. Avtalen synes å ha fått en robust form. Videre er det slik at det forventes at avtalen må reforhandles som følge av varslede endrede rammevilkår for avtalespesialistene. PSL vil inntil det er behov for en større revisjon, fortsatt løse konkrete utfordringer gjennom protokoller der det er hensiktsmessig. Det er ikke fra Legeforeningen eller RHF ene fremmet forslag om å si opp Rammeavtalen i løpet av Legeforeningen har fremmet forslag om senior-for-seniorordning, som et mulig alternativ til senior-juniorordning, og forsøkt å få dette inn i Rammeavtalens Kommentarutgave. Man har hittil ikke lyktes med å bli enige om dette. Mange medlemmer ønsker å fortsette i klinisk arbeid etter fylte 70 år og styret har fått noen henvendelser fra medlemmer som ønsker å forlenge sin avtalehjemmel. Det vil bli et økende antall PSL- medlemmer som når aldersgrensen for driftsavtale i de kommende årene. Leger har en rett til å praktisere frem til fylte 75 år. Men dette gir ikke rett til driftsavtale. Man har sett noen få eksempler på at driftsavtaler er forlenget med inntil 2 år av gangen, etter individuell søknad til regionalt helseforetak. En utvidelse av aldersgrensen i avtalehjemlene vil kreve en oppsigelse av Rammeavtalen, da det vil være en endring av så sentral karakter at det neppe vil kunne tas inn som en protokolltilførsel. Det er en del usikkerhetsfaktorer som melder seg ved en 16

17 eventuell oppsigelse av avtalen. Disse forhold gjør at PSL-styret i samråd med Legeforeningen har bestemt seg for å gå inn for en fortsatt prolongering av avtalen Tordenskjoldprisen Tordenskjoldprisen ble i 2012 tildelt Brit Nyland og Kristina Johannesen. Tildelingen skjedde på PSLs bankett Forskningsstipend - PSL Det ble i 2012 tildelt to forskningsstipend: Toril Dammen ble tildelt 3 måneder. Florence Dalgaard ble tildelt 5 måneder Aktivitetsregistrering og prosedyrekoding NPR-registreringen oppleves som utfordrende for mange avtalespesialister. Systemene som er utviklet er upraktiske og uhensiktsmessig utformet med tanke på bruk i avtalepraksis. Videre er det vanskelig å ta ut rapporter som tilfredsstiller kravene fra NPR/Helsedirektoratet. Mange PSL-medlemmer opplever at innsendte data til NPR blir feilregistrert, slik at de i tilbakemeldingene på sine innsendte data, får beskjed om at de har hatt betydelig lavere aktivitet enn det som er realiteten. Dialogen mellom NPR og PSL er imidlertid blitt betydelig bedre de siste to årene, ikke minst på grunn av samarbeidsgruppen, som ble opprettet i 2011, der Arild Tandberg er PSLs representant. Det er større forståelse for hvilke utfordringer rapporteringen gir. Den største utfordringen nå ser ut til å være å forbedre EPJ-systemenes funksjonalitet når det gjelder rapporteringen Utdanning i avtalepraksis LIS Helsedirektoratet la i brev til Helse-og omsorgsdepartementet den 30.november 2011 frem forslag om at spesialistutdanning i avtalepraksis blir iverksatt fra 1.juni I dette brevet ble det lagt til grunn en del forutsetninger som PSL og Legeforeningen ikke kunne godta. Dette gjelder så vel den faglige innretningen som uavklarte finansielle spørsmål. PSL tok dette opp med avdeling for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen, som ba om avklaring på disse spørsmålene før ordningen iverksettes. Saken stoppet opp etter dette, og det skjedde ingen utvikling i løpet av Legeforeningen har tatt nye initiativ for å få prosessen i gang igjen i PSLs hjemmeside Hjemmesiden inneholder nå svært mye nyttig informasjon for medlemmene og oppdateres jevnlig. Blant annet blir referat fra styremøter og medlemsbrev lagt ut her fortløpende Enkeltsaker Styret har behandlet mange enkeltsaker i løpet av året. Styrereferatene ligger på hjemmesiden. 17

18 8. Avgitte høringsuttalelser i perioden Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening Norsk forening for brystdiagnostikk Krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og utdypning av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfelleskap Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Opprettelse av kompetanseområde i allergologi Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser 5 Forslag om endringer i Legeforeningens lover og fastsettelse av medarrangør for landsstyremøtet i 2015 Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Forslag om endringer av lovenes 3-2-3, 1. ledd og 3-6-3, 2. ledd nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene Utkast til høringsinnspill om Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Nasjonal retningslinje for barselomsorgen Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer Forslag til nasjonal kreftstrategi på kreftområdet Endringer i psykisk helsevernlov - varsling av fornærmede og etterlatte 18

19 Endring i pasient- og brukerrettighetsloven Forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus Endringer i pasient og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 19

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) for perioden

Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) for perioden Årsberetning for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) for perioden 01.01. 31.12.2015 1. Innledning Nedenfor følger styrets årsberetning for perioden 1. januar 2015 31. desember 2015. 2. Årsmøte

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 26.05.2010 Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Referat fra PSLs styremøte 9. mai 2013 på Hotel HM Jaime III, Palma

Referat fra PSLs styremøte 9. mai 2013 på Hotel HM Jaime III, Palma Referat fra PSLs styremøte 9. mai 2013 på Hotel HM Jaime III, Palma Til stede: Sverre Dølvik (leder) Kathe Aase (nestleder) Marit Sæbø Arild Tandberg Sverre Sand Mikal Gjellan Morten Andersen Raymond Mortensen

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten Vekst i antall Fra 990 til har helsetjenesten blitt tilført omtrent 400 flere legeårsverk. legeårsverk ved sykehusene har økt mest, med om lag 4 00 årsverk. Tilsvarende har veksten i årsverk for kommunehelsetjenesten

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon:

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon: INNMELDINGSSKJEMA Vennligst send med kopi av norsk autorisasjon eller midlertidig lisens. Leger uten autorisasjon/lisens i Norge må vedlegge godkjent/bevitnet papirer på medisinsk embetseksamen. Sendes:

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP...

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP... Årsmelding 2012 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 STYRET ØSTFOLD LEGEFORENING, 1.9.2011 TIL 31.8.2013... 3 LANDSSTYREREPRESENTANTER ØSTFOLD 2011-2013... 3 KURSKOMITEEN

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 84/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Rullering av plan for avtalespesialister

Rullering av plan for avtalespesialister Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister Formål/sammendrag Styret i

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Årsmelding 2014 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID...

Årsmelding 2014 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... Årsmelding 2014 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 STYRET ØSTFOLD LEGEFORENING... 3 LANDSSTYREREPRESENTANTER ØSTFOLD... 3 KURSKOMITEEN... 4 VALGKOMITEEN... 3 STØTTEGRUPPE

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00127-55 Ny nasjonal avtale - annonseformidlingstjenester Rammeavtale annonsetjenester - annonsering Sykehusinnkjøp HF Innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening.

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Medlemstall: Medlemstallet pr 01.05.12: 2533 (2458) Overlegeforeningen, OF: 806 (783) Yngre legers forening, YLF: 810 (763) Allmennlegeforeningen, AF: 536

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00532-42 Transport av båre ved medisinsk obduksjon Rutiner ved nedlegging av døde / obduksjon Helse- og omsorgsdepartementet Medisin og helsefag 363 Inngående eksternt

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer