Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH)"

Transkript

1 Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrievermesterskap i jakt 20XX «Sted» x. og y. september 20XX AVTALE med Teknisk Arrangør Norsk Retrieverklubb avd...

2 Side 2/13 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL Avtalen gjelder Sted Omfang Kontaktpersoner FORBEREDELSER Søknad om prøve Dommere Annonsering Påmeldinger og innbetalinger Premielister Dommermapper etc Jaktprøvekatalog Annonser i katalogen Valg av prøvested Prøveleder - Feltansvarlige Skyttere - Hjelpemannskaper Dommere, orientering, reise og opphold Deltaker -/festmiddag Politi/Distriktsveterinær/Grunneier(e)/Viltnemnd/Jaktberettigede/Fritak for båndtvangbestemmelsene Veterinærkontroll Radio/Presse Sponsor(er) Stands (Salgsboder) Premier Vilt Våpen og ammunisjon PM til deltakere - Spesiell informasjon til dommere GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET Prøveområdene Stoler/Bord/Telt Skilting - Flagging Parkering Inngangskontroll Kommunikasjon Renhold Opprydding Kiosk - Kafeteria Mat i prøveområdet Transport ORGANISASJONSPLAN Jaktprøvens ledelse Sekretariat/Kontor Kontaktperson for NRK Jaktprøvens kasserer Rapportering etter prøvens avslutning GEBYRER Påmeldingsgebyr for 20XX Andre gebyrer og priser ØKONOMISK OPPGJØR 12

3 Side 3/ Utgifter Bestillinger Budsjett Inntekter Overskudd Underskudd... 13

4 Side 4/13 AVTALE MELLOM STYRET I NORSK RETRIEVERKLUBB (NRK) og Teknisk Arrangør (TA) NORSK RETRIEVERKLUBB avd FORMÅL 1.1. Avtalen gjelder Norsk Retrieverklubbs arrangement Norsk Retrievermesterskap i jakt lørdag X. september og søndag Y. september 20xx Sted <Fylles inn av Teknisk arrangør> 1.3. Omfang Jamfør gjeldende regelverk, NKKs Regler for jaktprøver for retrievere og NRKs Råd og Anvisninger for jaktprøver for retrievere, omfatter arrangementet: Lørdag X. september 20xx: Offisiell WT, med min 5 poster for alle klasser (BK, AK og EK)VM inngår her. Hunder som er yngre enn 24 måneder og som ønsker å konkurrere om unghundtittelen, stiller i BK. Søndag Y.september 20xx: Semifinaler og finaler for kåring av Unghundmester, Veteranmester og Norgesmester 1.4. Kontaktpersoner Jaktkomiteens kontaktperson ovenfor TA: Dersom NRK - ansvarlig ikke er nevnt, er dette jaktkomiteens kontaktperson Erik Bostad

5 Side 5/13 2. FORBEREDELSER 2.1. Søknad om prøve NRK sender søknad til NKK om å avholde mesterskapet i henhold til gjeldende tidsfrister. Ansvarlig: NRK 2.2. Dommere NRK inviterer i samråd med TA dommere for den ovennevnte jaktprøven, og er ansvarlig for gjensidig bekreftelse av oppdraget med hver enkelt dommer. Dommere skal være klare innen 01. februar mesterskapsåret. NRK ansvarlig: SJK. NB! Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, må oppgave over disse sendes NKK 4 uker før prøven for klarering, jfr. Pkt i NKKs Regler for jaktprøver for retrievere. Ansvarlig: TA Følgende dommere er invitert for de respektive arrangementene i 20xx Navn Adresse Telefon e-post Skal dømme Navn Adresse Telefon e-post Skal dømme Navn Adresse Telefon e-post Skal dømme Navn Adresse Telefon e-post Skal dømme BK AK - EK BK AK - EK BK AK - EK BK AK - EK Navn Adresse Telefon

6 Side 6/13 e-post Skal dømme Navn Adresse Telefon e-post Skal dømme BK AK - EK BK AK - EK Eventuelle dommerendringer gjøres av NRK/SJK i dialog med prøveleder Annonsering NRK sørger for annonsering av arrangementene i Retrievernytt nr. 3. Dessuten skal arrangementene omtales i NRKs spalte i Hundesport nr.6 og det skal henvises til NRKs hjemmesider på Internett. Egen hjemmeside for mesterskapet, Mesterskapshelgen.no, administreres av TA. Kvalifikasjonskrav for deltakelse i Retrievermesterskapet må spesifiseres. Påmeldingsfristen er 1. august og innbetaling av startkontingent skal skje samtidig. Det skal legges ut informasjon på hjemmeside så snart denne foreligger. Annonsen utarbeides av TA. NRK ansvarlig: Kontoret/SJK 2.4. Påmeldinger og innbetalinger Elektronisk påmelding via Mesterskapshelgen.no. Påmeldingene styres til NRK med kopi til TA. TA registrerer påmeldingene i Dog Web Arra (NKK). Brukernavn og passord til Dog Web Arra genereres av kontoret og sendes TA. TA må holde NRK underrettet om absolutt siste frist for etteranmeldelser. Påmeldingsfristen er 1. august, og innbetaling av startkontingent skal skje samtidig. NRK ansvarlig: Kontoret 2.5. Premielister SJK lager premielister og oversender disse til TA senest 1 uke før arrangementet. Poengkort til deltakerne kan bestilles fra kontoret. NRK ansvarlig: «navn» 2.6. Dommermapper etc. Dommermapper/skriveunderlag utarbeides av TA. TA ansvarlig: «navn» 2.7. Jaktprøvekatalog NRK setter opp deltakersidene i katalogen, TA setter opp informasjonssidene. TA koordinerer dette med annonser tegnet av NRK og TA og ferdigstiller manus for evnt. trykking. TA innhenter priser og sørger for en best mulig pris for trykking av katalogen, eventuelt i samarbeid med sponsor.

7 Side 7/13 TA må avklare leveringstid med trykkeriet og ut fra denne informere NRK om siste frist for levering til TA av ovennevnte, og den absolutte deadline for mindre endringer og like aktuelt, etteranmeldelser. Katalogen kan foreligge elektronisk og sendes deltakerne på forhånd. TA står for evnt. salg av kataloger fra Sekretariatet og eventuelt i parkeringsområdet. NRK ansvarlig: Kontoret/SJK 2.8. Annonser i katalogen TA og NRK har begge ansvar for å tegne annonser til katalogen. NRK ansvarlig: Kontoret 2.9. Valg av prøvested TA undersøker på et tidlig tidspunkt de muligheter som finnes og vurderer spesielt følgende punkter: Maksimalt antall prøvefelt i det aktuelle området Kostnader for eventuell leie av terrenget Plassering av Sekretariat/Samlingsplass Mulighet for leie av hytte beliggende sentralt i området evt. telt/lavvo Muligheter for bruk av kjøkken/kiosk, eventuelt strømtilkobling for eget (TA) utstyr Mulighet for leie av hytte med god komfort for eventuell innkvartering av dommere i prøveområdets nærhet. Et slikt arrangement må baseres på enkeltrom Overnattingsmuligheter for dommere og deltakere i hotell/motell/hytter mest mulig samlet og med muligheter for en hyggelig jaktmiddag og sosialt samvær lørdag kveld, kombinert med dommermiddagen Tilgjengelighet til toaletter Tilstrekkelig antall parkeringsplasser for dommere, deltakere, tilskuere og arrangørens eget behov Muligheter for camping i området for telt, vogner og biler Lufteområde for hundene Avtale med utleier Konsulterer NRK før endelig avgjørelse. TA sender jaktkomiteens kontaktperson et notat hvor ovenfor nevnte punkter belyses innen 01. februar mesterskapsåret Prøveleder - Feltansvarlige TA foreslår prøveleder. NRK informeres og godkjenner i samarbeid med TA. Prøveleder og TA oppnevner vel kvalifiserte feltansvarlige. og yyy Skyttere - Hjelpemannskaper TA sørger for det nødvendige antall kvalifiserte skyttere og nødvendige hjelpemannskaper i god tid før prøven. TA setter opp navneliste med møtetider for de respektive feltene.

8 2.12. Dommere, orientering, reise og opphold. Side 8/13 TAs ansvarsområde : TA tilskriver i løpet av april/mai hver enkelt dommer og presenterer seg som den avdeling av Norsk Retrieverklubb som er utpekt til å være Teknisk Arrangør for Klubbens Mesterskapsarrangement i <20xx> for jakt med retrievere, og ønsker velkommen til <Hyggelig sted>. Sammen med brevet bør det følge brosjyrer som forteller litt om distriktet, og om beste reisemåte, avhengig av hvor de respektive dommere kommer fra, og naturligvis om de er kjent fra tidligere. Oppgjørsskjema for dommere bør oversendes samtidig med anmodning om svar på spørsmål om hvilken valuta man ønsker oppgjør i, og hvis mulig hadde det vært greit å få oppgitt omtrentlige utgifter til reisen, eventuelt det som kommer i tillegg til flybillettens kostende. Dette for å lette oppgjøret på prøven. TA må samtidig be om planlagt reisemåte, og ved flyreise må vedkommende dommer oppgi flyplass og ønsket tidspunkt for avreise fra den aktuelle flyplassen. Ønsket tidspunkt for retur bør også innhentes. TA bestiller den bestemte innkvarteringen for dommerne etter tilbakemelding fra disse. Senest 14 dager før MH underretter TA hver enkelt dommer om det ca. antall hunder vedkommende vil få til bedømmelse og gir endelig bekreftelse på hva han/hun skal dømme. TA er ansvarlig for bestilling av billetter, og i denne forbindelse kan vi tilby dommerne å bestille billett/opphold også for eventuell ledsager. Kostnader for ledsager dekkes av den enkelte dommer. NRKs ansvarsområde : NRK er ansvarlig for informasjon til hver enkelt dommer ut fra de individuelle behov de måtte ha for informasjon om dømming i Norge generelt. Det gjøres kjent at dommere som dømmer mesterskapshelgen ikke har rett på dommerhonorar. Kopi av regelverket; NKKs Regler for jaktprøver for retrievere og NRKs Råd og Anvisninger for jaktprøver for retrievere, oversendes dommerne, gjerne fulgt av litt historikk om utviklingen fra det tidligere Retrievermesterskap og Unghund-Derby og fram til dagens Norsk Retrievermesterskap i jakt. NRK ansvarlig: «navn» Deltaker -/festmiddag TA setter opp forslag til meny og innhenter pris på denne. TA setter opp liste med forslag til deltakere i middagen som belastes arrangementet. Fra NRK deltar 1-en representant fra Styret og Jaktkomiteens leder såfremt ikke Jaktkomiteens leder stiller egen hund. Middagen arrangeres fortrinnsvis i forbindelse med det planlagte fellesarrangementet lørdag kveld Politi/Distriktsveterinær/Grunneier(e)/Viltnemnd/Jaktberettigede/Fritak for båndtvangbestemmelsene TA må i god tid sørge for at de nødvendige tillatelser blir gitt.

9 Side 9/ Veterinærkontroll Det er ingen obligatorisk veterinærkontroll. TA sørger for opplysninger om hvilke veterinærer som er tilgjengelige hele dagen Radio/Presse TA sørger for avisomtale i distriktets aviser, samt gir melding til aktuelt lokal-tv om arrangementet som ønskes dekket Sponsor(er) TA har anledning til å forespørre potensielle lokale sponsorer. Avtale kan gjøres med en eller flere etter TAs ønske, men sponsoravtalen(e) skal godkjennes av NRK. NRK har også anledning til å forespørre potensielle sponsorer. Disse skal være avklart senest 3 måneder før arrangementet Stands (Salgsboder) Bestilling av plass for disse og avtaler om plassering er TA s ansvar. Alle henvendelser til NRK vil bli sendt videre til TA Premier Vilt NRK forespør om eventuelle gavepremier på landsbasis. TA sørger for det nødvendige antall premier og eventuelle rosetter for utdeling og eventuelt salg. TA sørger for en premie med lokalt tilsnitt til hver av de 3 Mestrene, og forsøker også å få gavepremier lokalt. Laurbærkrans(er) bør kunne leveres av lokale sponsorer. TA må på et meget tidlig tidspunkt sørge for innkjøp av et tilstrekkelig antall vilt av de viltarter som skal benyttes på prøven, og forsikre seg om at viltet er av god kvalitet. Ubrukt, men opptint vilt, regnes som avdelingens etter mesterskapet Våpen og ammunisjon TA sørger for et tilstrekkelig antall våpen og nok ammunisjon for gjennomføringen av det planlagte prøveopplegget. Det bør finnes minst 1-ett reservevåpen på stedet PM til deltakere - Spesiell informasjon til dommere TA sender ut PM til alle deltakere, som e-post minst 1-en uke før arrangementets første dag. Denne sendes også til samtlige dommere sammen med nødvendig tilleggsinformasjon om oppmøtetid, gjennomgåelse av prøveopplegg på stedet og eventuell skriftlig forhåndsinformasjon om prøveopplegget hvis dette er praktisk mulig.

10 Side 10/13 3. GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET 3.1. Prøveområdene TA planlegger postene for de respektive mesterskapene og fordeler prøveområdet og feltene i nært samarbeid med NRK Stoler/Bord/Telt TA holder stoler, bord og telt og plasserer disse i et tilstrekkelig antall i sekretariatet og på hvert enkelt felt Skilting - Flagging TA sørger for tydelig skilting fra aktuelle avkjøringer fra nord og sør, og helt fram til MH s parkeringsområde(r) Denne skiltingen må være utført innen kl kvelden før prøven. TA besørger også nødvendig lokal skilting i prøveområdet, herunder merking av venteplasser, plass for tilskuere etc. med nødvendige sperrebånd. Merking av ønsket ferdselsvei fra sekretariatet og fram til de respektive poster skal merkes av TA. Arrangementet ønskes også markert med flagging i samlings-/sekretariat-området hvis praktisk mulig Parkering TA er ansvarlig for eventuell oppmerking av parkeringsområdene og dirigeringen av trafikken inn til og i området. Det bør om nødvendig reserveres plasser for dommere og nøkkelpersonell. Disse plassene må merkes Inngangskontroll Følgende skal kontrolleres før prøvestart: Vaksinasjonsattest Alle deltakende hunder skal være ID-merket og skal vise attest for dette. Startnummer; eventuelle mangler Kommunikasjon TA sørger for nødvendig radioutstyr for kommunikasjon mellom sekretariat, prøveleder og postansvarlige. Det bør benyttes VHF/UHF utstyr som må funksjonsprøves i området før prøven Renhold TA er ansvarlig for renhold i leide lokaler og utendørs under og etter dagens arrangementer Opprydding TA er ansvarlig for rydding av prøveområdene inkludert parkeringsplassen under og etter dagens arrangementer. Skilter og bånd skal fjernes etter MH s avslutning søndag.

11 Side 11/ Kiosk - Kafeteria Det bør være mulighet til å kjøpe evt. vafler, kaffe, mineralvann, pølser, kaker etc Mat i prøveområdet TA besørger all mat og servering til dommere. Hjelpemannskaper serveres mat i henhold til TA s vanlige praksis Transport Lokal transport for gjennomføring av arrangementet planlegges og utføres av TA. 4. ORGANISASJONSPLAN 4.1. Jaktprøvens ledelse Prøvens leder er : xxx Assisterende prøveleder er: xxx TAs plassjef er: xxx 4.2. Sekretariat/Kontor Bemanning fra TA: 2 personer Kontaktperson for NRK TAs ansvarlige for administrative saker: xxx 4.4. Jaktprøvens kasserer TA oppnevner en økonomiansvarlig, fortrinnsvis Avdelingens kasserer, for utbetaling til og oppgjør av/med: Dommere Hotell/Bespisningssteder inkl. lunsj og dommermiddag Katalogsalg Salgsboder hvis ikke forskuddsbetalt Andre avtalte utgifter Kassereren må være til stede fra morgenen og levere ut vekslepenger etter behov. Kassereren må også ordne med valuta for oppgjør med de utenlandske dommerne. Etter MH setter kassereren opp en detaljert oversikt over inntekter og utgifter for hver enkelt av de ovennevnte punktene. Denne detaljerte oversikten med tilhørende bilag sendes NRKs kontor senest 1-en måned etter arrangementet. Regnskapets økonomiske resultat føres i samme regneark som budsjettet er ført i. TAs kasserer for jaktprøven er: xxx Norsk Retrieverklubb kan ordne med a konto beløp både i norske kroner og utenlandsk valuta etter oppgave fra kassereren.

12 NRK ansvarlig: Kontoret Side 12/ Rapportering etter prøvens avslutning Det skal så raskt som mulig etter arrangementet sendes en kort rapport med komplette resultatlister og bilder av klassevinnerne til NRK s hjemmeside. Resultater og bilder publiserers også på Mesterkapshelgen.no. TA har også ansvar for en mer fyldig reportasje med bilder til Retrievernytt og Hundesport. Denne bør inn i første utgivelse etter arrangementet. Senest 4 uker etter arrangementet sendes prøvedokumentene til NKK og resultatene registreres i Dog Web Arra, jfr pkt i NKKs Regler for jaktprøver for retrievere. 5. GEBYRER 5.1. Påmeldingsgebyr for 20XX Alle klasser kr. 550, Andre gebyrer og priser Annonser i katalogen: 1/1-side kr. 500,- ½ - side kr. 300,- Salgsbod /Stand kr. 500,- 6. ØKONOMISK OPPGJØR 6.1. Utgifter NRK dekker alle nødvendige utgifter i forbindelse med jaktprøven hvis ikke annet er nevnt ovenfor eller avtalt spesielt. NRK ansvarlig: Kontoret 6.2. Bestillinger Alle bestillinger som medfører vesentlige og/eller uforutsette utgifter skal bekreftes skriftlig av Norsk Retrieverklubb Budsjett TA utarbeider budsjett. Dette sendes NRK innen 01.februar mesterskapsåret. Jaktkomiteen reviderer gjeldende budsjett sammen med TA eventuelle endringer meddeles styret innen 31. mai mesterskapsåret Inntekter TA har alt ansvar for kioskdriften og har også alle inntekter av denne. Alle øvrige inntekter tilføres NRK. NRK ansvarlig: Kontoret 6.5. Overskudd Overskuddet fra arrangementet deles slik:

13 TA 50% NRK 50% NRK ansvarlig: Kontoret Side 13/ Underskudd Ved et eventuelt underskudd dekker TA 20% og NRK sentralt 80% av underskuddet. NRK ansvarlig: Kontoret Dato/Sted Dato/Sted for Norsk Retrieverklubb for Norsk Retrieverklubb avd.

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for NM-lagfinale 2010 Side 1 Innhold Innledning... 3 Organisering... 3 Planlegging... 4 De ulike gruppenes arbeid... 4 Økonomi... 4 Sponsorgruppen...

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer