SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr Tilskotet vert løyvd av næringsfondet.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Søknad med diverse vedlegg Samandrag: Ledlux er eit selskap som vart skipa i 2009 i Sogndal. Selskapet har hatt som formål å utvikle «belysningsprodukt for næringslivet og det offentlige rom». Selskapet har vore eigd av personar i Sogndalsområdet. LedLux fekk inn nye eigarar frå selskapet Scott Products AS i Eigarane i Scott Products AS har erfaring med produktutvikling og produksjon av produkt i Kina. Scott Products AS gjekk inn med ein million i ny aksjekapital i verksemda Ledlux i 2014, då dei meiner at det er stort potensiale innafor bransjen. Ledlux vurderer å etablere seg i Luster. Dei vil her ha kontor for tilsette som skal leie verksemda, drive sal, styre distribusjon/logistikk, styre utviklingsarbeid og noko lager. Selskapet har søkt om økonomisk medverknad til å utvikle selskapet sine produkt og etablere seg i Luster. Det vert og arbeidd mot Innovasjon Norge for ei eventuell finansiering av vidare utviklingsarbeid. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: Ledlux er eit selskap som vart skipa i 2009 i Sogndal. Selskapet har hatt som formål å utvikle «belysningsprodukt for næringslivet og det offentlige rom». Selskapet har vore eigd av personar i sogndalsområdet. Sentrale personar har vore Joar og Pål Navarsete. LedLux fekk inn nye eigarar i tillegg frå selskapet Scott Products i Eigarane i Scott Products har erfaring med produktutvikling og produksjon av produkt i Kina. Eigarane av Scott Products gjekk inn med ein million i ny aksjekapital i verksemda Ledlux i 2014, då dei meiner at det er stort potensiale innafor bransjen. I Ledlux er det no ein god samling av kompetanse. Det vert no arbeidd med ein fusjon mellom LedLux og Scott Products. Selskapet skriv slik om Scott Products dette: Scott Products AS har belysning for private hjem og kontor, mens LedLux AS har belysning for industri, vei og tunell. Et sammenslått selskap dekker dermed en mye større del av markedet og vil være mer attraktiv for kundene, fordi man er totalleverandør. Slik det ser ut til nå så er det ingen grunn til å tro at markedet er skeptisk til produktene. Salget er over alle forventninger og vi har kjøpt inn varer i LedLuX AS for 1.9 millioner som blir levert i mars. Viktigste markedene neste to år vil være: - Industrien inkl offshore - Kommuner/fylkeskommuner/stat - Private hjem - Kontorer Vi vil styre alt fra Gaupne utenom lager, dette vil være i Mosjøen. Daglig leder vil sitte i Gaupne sammen med regnskap (eksternt eller internt), utvikling, salgsledelse og annen administrasjon. Som sagt tidligere, våre konkurrenter omsetter for mange hundre millioner og vi er overbevist om at vi har produktene og kunnskapen til å konkurrere i dette markedet.

3 Og med en stor aktør som Ahlsell med på laget, da er tilgangen til markedet virkelig til stede. LedLux AS sine grunderar har elektrokompetanse, ingeniør, installatørkompetanse og spesialkompetanse innan viktige fagfelt som styresystem/ex/lyskjelder. I tillegg har Langset AS som er ein av eigarane i Scott Products, eit stort tal tilsette med høgare elektrokompetanse som selskapet kan nytte. Om eigarane i Scott Products sin bakgrunn skriv selskapet: Atav Invest AS, Gisle Haugland Invest AS og JKH Invest As er holdingselskapene til grunderne bak Scott Norge AS. Scott Norge er ledende grossist innen multimedia og har drevet godt gjennom mange år. Disse er aksjonærer i en rekke større og mindre selskaper. Dal Molin AS er eid av Terje Uthus, tidligere direktør i Hydro og han hadde ansvaret for utbyggingen av Nyhamna. Terje har lang erfaring fra næringslivet og har sittet i sentrale roller i store børsnoterte selskaper. J.T Langset AS er eid av Jan Tore Langset, dette selskapet eier også 50% av Langset konsernet. Langset selskapene har totalt 800 ansatte og har bygget opp en rekke selskaper fra Hammerfest i nord til Tønsberg i sør. Jobber innen olje & gass og maritim industri. Ledlux har utvikla to produktseriar; industribelysning og vegbelysning. Desse seriane vert produserte i Kina og vert selde gjennom kjeda Ahlsell i Noreg. Salet av desse produkta er aukande. Ledlux er no i arbeid med å utvikle ein ny produktserie: Offshore EX belysning. Utviklingsarbeidet føregår i Sogndal og Mosjøen samt Kina. NEMKO er partnar i utviklingsarbeidet. Om dette utviklingsarbeidet skriv Ledlux: Etter flere år i Nordsjøen såg personer i Ledlux potensialet til å utvikle en helt ny type LED Ex armatur, en armatur som kunne være med å påvirke markedet i en positivt retning der vedlikeholdskostnader og energiforbruk er et viktig tema. Ledlux består i dag av flere personer med lang erfaring retta mot offshore prosjekter, og vi har valgt å gå egne veier for å utfordre de store og kjente leverandørene som har mesteparten av markedet i dag. Ledlux utvikler nå en ny type Ex-armatur for det skandinaviske markedet, altså for armaturer i eksplosjonsfarlige områder. Dette er en armatur som skal produseres etter Norsok standard, en standard som operatørselskap som Statoil, Conco Phillips, BP med flere benytter seg av. Ledlux har som mål å levere et produkt med høyere lysteknisk kvalitet enn dagens damplampeteknologi kan gi. Vi skal levere moderne EX-lysarmaturer basert på moderne LED-teknologi til mye lavere pris, med vesentlig bedre lystekniske egenskaper, og i tillegg er våre produkter mer miljøvennlige og reduserer operatørselskapets drifts- og vedlikeholdskostnader vesentlig. Vi har som målsetting å levere flere produkt i åra som kommer. Vi ser at EX-markedet er enormt. Markedet gjelder faste installasjoner, borerigger så vel som store landanlegg der krav til armaturer i eksplosjonsfarlige områder er aktuelle. Foruten bytte av dagens lyskastere på gammel damplampeteknologi til vår moderne LED-teknologi i olje- og gassmarkedet, så kommer utskiftinger i ikke-ex-områder. Dette

4 er industriarmaturer (lysstoffrør) og innendørs belysning på rigger, skip og også onshore landanlegg hvor vår moderne LED-teknologi vil kunne erstatte dagens løsninger, og kunne gi de samme energi-, miljø- og driftsbesparende gevinstene. Det jobber pt 2 personer i Ledlux med utviklingen av den nye Nordsjøen EX-serien. Dette går på bistand til produsenten vår i kina og oppfølging i fbm dokumentasjon, teknologiske løsninger og valg av komponenter. Vi har beregnet 2 turer til Kina for sluttføring av prototype, testing, klargjøring for sertifisering, og oppfølging av produksjonen. Engineering gjøres på timebasis. Vi har og en løpende dialog med Nemko i Norge som skal bistå i fbm sertifiseringen. Det vert no arbeidd med eit utviklingsprosjekt for ny EX armatur. Kostandene til dette utviklingsarbeidet er budsjettert til kr. Det er og eit prosjekt på sals- og marknadskostnader. Ei etablering i Gaupne vil ha ein kostnad på ca til innreiing av kontor og lager samt ein del måle- og testeutstyr. Framover vil Ledlux ha behov for elektroingeniørar, elektrikarar og salspersonell. Ledlux har no i januar 2015 fått ei løyving stor kr frå Sparebanken Vest sitt utviklingsfond. Dei har og fått eit tilsagn frå Skattefunn stort kr Selskapet har og for tida ein positiv dialog med Innovasjon Norge om medfinansiering frå dei. Vurdering: Ledlux vurderer å etablere seg i Luster. Dei vil her ha kontor for tilsette som skal leie verksemda, drive sal, styre distribusjon/logistikk, styre utviklingsarbeid og noko lager. Selskapet har søkt om økonomisk medverknad til å utvikle selskapet sine produkt og etablere seg i Gaupne. Det vert og arbeidd mot Innovasjon Norge for finansiering av vidare utviklingsarbeid. Ledlux hadde i 2014 omsetning på om lag 1.3 mill kr med omlag 0 resultat. Hovuddelen av omsetninga var dei siste månadene i 2014 då salsavtalen med Ahlsell gav resultat. Ledlux har no i starten av 2015 relativt stor interesse for sine produkt. Ved ei etablering i Gaupne vil det på kort sikt kunne bli 2 til 3 arbeidsplassar som vil vere stigande alt etter oppdragsmengde. Slik utviklinga er i marknaden for led-produkt no, trur eigarane på at det kan bli opp mot 6-10 tilsette innafor ei tidsramme på to år frå etableringa. Ledlux utviklar og sel produkt i ein nasjonal marknad. Lukkast dei med både produktutviklinga og salsarbeidet vil dei kunne bli ei verksemd med ein relativt betydeleg aktivitet i Gaupne. Det at Scott Products satsar på selskapet er ein indikasjon på at her er eit potensiale for vidare utvikling og kan gi ytterlegare ringverknader. Rådmannen vil tilrå kr i utviklings- og etableringstilskot. Dato: Jarle Skartun Olav Grov rådmann næringssjef

5 Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer