God investering på kort og lang sikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God investering på kort og lang sikt"

Transkript

1 God investering på kort og lang sikt Lars Flåøyen, Head of Nordic property research For investment professional use only Not for public distribution

2 Næringseiendom er ikke som andre aktiva Aberdeens kapital under forvaltning globalt NOK mrd Aksjer Renter/obligasjoner 741 Alternative investeringer Eiendom 209 Total Miami New York Philadelphia Toronto Aberdeen Brussels Copenhagen Frankfurt Helsinki London Madrid Oslo Stockholm Amsterdam Budapest Edinburgh Geneva Jersey Luxembourg Milan Paris Zurich Bangkok Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne Seoul* Shanghai* Singapore Sydney Taipei Tokyo Aberdeen Asset Management Norway Forvalter eiendom for ca NOK 23 milliarder 75 ansatte ved 3 kontorer Helhetlig eiendomsforvaltning: Fondsledelse Transaksjon Utleie kontor Utleie shopping Prosjekt/utvikling God forvaltning er nødvendig for å: Maksimere kontantstrømmen Skape verdivekst São Paulo 1

3 Investeringsprosessen Allokering, seleksjon og forvaltning av risiko Allokering Seleksjon Forvaltning Definere Risikotoleranse Risikokontroll Kvalitet Oppfylt eller ikke Pris Fundamental verdi Portefølje Forvaltning av risiko «Durability of income» Billig eller dyr? Investeringsplaner Potensiell inntektsvekst Due diligence Langsiktig, team-basert syn på inntekstvekst og risiko Sammenligning med markedspris «Helsesjekk» Asset management planer 2

4 Hva er kvalitet? Kvalitet Langsiktig inntektsvekst Medium Høy Lav Medium «Durability of income» Durability of income / risiko knyttet til kontantstrøm Investeringens evne til å levere kontantstrøm over tid Lang leiekontrakt Serie av kortere kontrakter Minimal nedetid / ledighet Lav risiko for å bli utdatert Funksjonell Byggkvalitet Økonomisk Langsiktig vekst Tilbud- og etterspørselsbalanse Tilbudsrestriksjoner Regulering etc Etterspørsel Demografi Konsum- og produksjonstrender We do our own research, only investing in what we understand 3

5 Avkastning norsk eiendom Realavkastning for eiendom = leieinntekter Historisk avkastning eiendom Norge 25% Direkteavkastning Verdiendring 20% 15% 10% 5% 0% 2,0% 6,7% -5% -10% Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Kilde: IPD, Aberdeen Asset Management: mars 2014 Løpende leieinntekter for eiendom justeres normalt årlig i henhold til inflasjonen 4

6 1Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv 2014 Husk at leieprisveksten er brutto Gjennomsnittsleie signerte kontrakter (NOK/kvm/år) Gjennomsnittlig leietid (år) Kontor Oslo Gjennomsnitt Kontor Oslo Kategori A 5, , , , , ,0 1Kv Kv Kv Kv Kv Kv 2014 Kilde: Arealstatistikk, okt

7 Leietakere stiller høyere krav til skreddersøm Oppnåelig leiepris: +/ pr kvm Oppgraderingskost: kr pr kvm Tilsvarer 2 3 års leie 6

8 Eksempler på oppgraderingskostnader ved nyutleie Vollsveien 6 kr pr kvm Karenslyst Allé kr pr kvm Nytt gulvbelegg Alle overflater malt Kun mindre kompletteringer Delvis ny layout (cellekontor/landskap/resepsjon) Komplettere: - Kontorfronter - Himling - Belysning - Tele/data og stikk As-is, mindre leietakertilpassninger Leietakertilpasninger kvm Munkedamsveien 35 kr pr kvm Storgata 5-7 kr pr kvm Ny layout (hele planløsningen) Ny(e): - Kontorfronter - Himling - Belysning - Våtrom Ny layout og arealer (delvis konstruktive arbeider) Nytt: - El. anlegg (tele/data og strøm) - Ventilasjonsanlegg - Kjøleanlegg Leietakertilpasninger kvm Komplettere: - Ventilasjon (rør og ventiler) - Kjøling (rør og kombibafler) Utvikling, utskiftning av teknisk anlegg kvm Nye heiser med heis- og trappesjakt Tilleggsisolere vegger/tak 7

9 NOK / kvm Indeks (2000 = 100) Forholdet mellom leiepris og byggekostnad er avgjørende Utvikling kontorleiepriser og byggekostnader Eksempel: Oslo Havnelager, transformasjon Leiepris høy standard sentralt Byggekostnadsindeks* (h.a.) Transformasjon fra havnelager til kontorbygg Oppnådd leiepris: kr/kvm (1983-kroner) kr/kvm (2014-kroner) Kostnad: kr/kvm (1983 kroner) kr/kvm (2014- kroner) * Byggekostnadsindeks for bolig i blokk, antas å være forholdsvis representativ for utviklingen i byggekostander for kontorbygg hvor det ikke foreligger tilsvarende indeks. Kilde: SSB, Fra Passiva til Aktiva, Erling Dokk Holm, 8

10 Det er nettoen som teller Inntekter og kostnader, kr per kvm for kontoreiendom (2013) 20% cost & capex 30% cost & capex kr pr kvm x kvm kontor = 11 millioner kroner Gross income Opex Capex Net income Gross income Opex Capex Net income Aberden Eiendomsfond Norge I IPD Benchmark 9

11 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Stabil verdiutvikling for det norske markedet i gjennomsnitt Verdiutvikling Aberdeen og IPD (Q = 100) 160 Aberdeen (kvartalsvis) IPD (årlig) Kilde: Aberdeen Asset Management, okt 2014 Inkluderer eiendomsporteføljene til Norge I, Norge II, NNPK og den norske delen av Pan-Nordic. Ubelånt 10

12 Store forskjeller på eiendomsnivå verdiutvikling avhengig av forvaltning Verdiutvikling per eiendom 3. kv kv 2014 Kjøp / utleie Prosjekt / utleie Utleie Utleie Utleie Vektet gjennomsnitt: +1,8 % Usikker utleiesituasjon: Ledighet Leietaker fraflytter Kortere kontrakt -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Kilde: Aberdeen Asset Management, okt 2014 Inkluderer eiendomsporteføljene til Norge I, Norge II, NNPK og den norske delen av Pan-Nordic. Ubelånt 11

13 God aktivitet i transaksjonsmarkedet hva er de gode investeringene? Gjennomsnittsleie signerte kontrakter (NOK/kvm/år) 70 Direkteavkastning, kontor Oslo (%) Prime yield (beste eiendommer) 60 9 Eiendom med mer usikker kontantstrøm pr 1. okt 3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q3 Q1 Q Kilde: Union, Akershus Eiendom, DNB Næringseiendom, Pangea, Aberdeen Asset Management 12

14 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 jan.13 jul.13 jan.14 Strategi kontor: gode eiendommer med nest-beste beliggenheter Markedsleie (kr/kvm/år) Oslo Prime Oslo Høy standard vest Oslo God standard sentralt Oslo Høy standard nord/øst «Prime kontoreiendom» har ofte: Lav direkteavkastning Høy eksponering mot finanssektoren Volatil leiesyklus Høye investeringer for å leie ut Bedre risikojustert avkastning for de best eiendommene i de nest-beste beliggenhetene: Høyere direkteavkastning Mer diversifisert leietakermasse Mindre volatilitet i leiepriser Mindre konkurranse fra andre kjøpere - Kilde: DN-indeksen, Aberdeen Asset Management 13

15 Eksempel på kontorstrategi: Gullhaugveien 7, Nydalen Nydalen, Oslo Hovedtrekk Gullhaugveien 7 har god beliggenhet i Nydalen. Bygget i Det er ca. 3 minutters gange til T-bane Fleksible kontorarealer i kombinasjon av åpent landskap og cellekontorer. Reforhandlet 5 års avtale med NAV og Bydel Nordre Aker kort tid etter kjøp i januar Reforhandling av leiekontrakter førte umiddelbart til betydelig verdioppgang 14

16 Strategi handelseiendom Bakgrunn Historisk avkastning handel- og kontoreiendom (%) Handel Kontor Handelseiendom har historisk levert en høyere og mer stabil avkastning enn kontoreiendom Trussel nr. I: overetablering av kjøpesentre Trussel nr. II: internetthandel 15

17 Strategi handelseiendom Vi foretrekker defensiv handelseiendom: Markedsledende kjøpesentre Mindre, dagligvarebaserte lokalsentre Prime high street retail Supermarked / dagligvare Vi er generelt skeptiske til: Gjennomsnittlige kjøpesentre uten noen unike konkurransefortrinn i områder med høy konkurranse High street retail med sekundære beliggenheter Bogstadveien 2 Aberdeen Property Fund Nordic 1 16

18 Strategi handelseiendom: lokalsentre og dagligvarebasert handel Totalavkastning Aberdeen Norge I defensiv handelsportefølje IPD Norge Totalavkastning eiendomsnivå Beliggenhet Størrelse (kvm) Investeringsår Eiendomsavkastning p.a. Byåsen Butikksenter Trondheim ,5 % Kilden Senter Bergen ,7 % Ivar Lykkesvei 2 Trondheim ,3 % Mosenteret Nittedal ,5 % Valentinlyst Senter Trondheim ,7 % Nittedalsgata 50 Lillestrøm ,1 % Vektet gjennomsnitt 10,0 % Norsk eiendomsindeks IPD 6,1 % Portefølje relativ til benchmark 3,8 % 17

19 Oppsummering / noen konklusjoner Eiendom er en langsiktig investering tenk langsiktig Forvalter påvirker i stor grad avkastningen Ikke undervurder kostnadene, i områder med moderate leienivåer er det ofte umulig å regne hjem større rehabiliteringsprosjekter Reforhandling er som regel billigere enn nyutleie ha fokus på leietakertilfredshet og god drift Det finnes flere måter å definere kvalitet på Prime kontoreiendom med prestisjebeliggenhet innebærer nødvendigvis ikke lav risiko 18

20 Disclaimer Dette dokumentet er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle i eiendomsmarkedet. På denne bakgrunn gis det ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige finansielle resultater i land, markeder eller selskaper, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Undersøkelser og analyser som dette dokumentet er basert på, er fremskaffet av Aberdeen Asset Management ( selskapet ) for selskapets eget bruk, og kan ha blitt benyttet til selskapets eget formål. Aberdeen Asset Management aksepterer ikke ansvar for noe tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Verdi og avkastning av investeringer kan gå både ned og opp og kan påvirkes av svingninger i valutakurser. Det er en risiko for at investorer ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Fast eiendom er illikvid i sin natur, og under vanskelige markedsforhold kan det ta tid å selge slike aktiva. Forsinkelser ved salg av underliggende eiendeler kan forårsake tilsvarende forsinkelser ved innløsning av investorers andeler i fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller gjengis i noen form eller i noe medium eller videredistribueres uten skriftlig samtykke av Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management. 19 Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS/AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer