PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND www.matruta.com"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND Torgar Næringshage AS Hovedprosjekt: Matrute langs Nasjonal Turistveg Helgelandskysten «Vegstrekningen Helgelandskysten skal bli veien til de gode matopplevelsene for alle!»

2 Foto: kystriksveien.no Kort beskrivelse Torgar Næringshage AS ønsker at det skal dannes et nettverk der medlemmene skal være lokalmattilbydere, d.v.s. serveringssteder, matprodusenter, utsalgssteder og lignende i tilknytning til Nasjonal Turistveg Helgelandskysten. Målet med nettverket er å øke kompetansen og bevisstheten om lokal mat, vertskap, økonomistyring og universell utforming. Nettverket skal også være arena for kontinuerlig kvalitetsøkning og sikring. Gjennom nettverket skal denne veistrekningen utvikles til å bli veien til de gode matopplevelsene for alle. Bakgrunn for hovedprosjektet Helgelandskysten kan by på et mangfold av smakfulle, helsebringende og delikate råvarer fra hav, kyst, skog, fjell, elv og bondens åker. Helgeland er satsningsområde for utvikling av turisme og dette prosjektet er aktualisert av utbyggingen av Nasjonal Turistveg Helgelandskysten. Vi vil gjøre mat til en viktig del av reiseopplevelsen og vi må utarbeide en strategi, gjennom nettverksbyggingen, for å kunne overbevise gjestene våre om at besøket på Helgeland kan gi en matopplevelse som blir husket og fortalt om som en god opplevelse.

3 I de undersøkelsene vi har sett som omhandler turismen og opplevelsene på Helgeland har ikke det vært det vanlige bildet. I Transportøkonomisk Institutts undersøkelser fra 2005 og 2010 og VRI s undersøkelse fra 2010, for eksempel, er det gitt uttrykk for at 25% er direkte misfornøyd med serveringstilbudet, 37% mente det var for få eller manglet serveringstilbud, 25 % mente at kvaliteten på serveringstilbudet var ganske dårlig eller svært dårlig og bare 34% hadde besøkt serveringssteder på vår veistrekning. Flere av de spurte har kommentert mattilbudet, en av dem sier: «Du kan jo se i kiosken her på denne båten, og tilbudet der for eksempel. Her var det ekstremt minimalistisk på serveringssiden.» Dette prosjektet ønsker også å se helheten på strekningene og dermed også serveringstilbudet på ferger og hurtigbåter. Det er også verdt å merke seg at undersøkelsene viser at utenlandske turister er mindre fornøyd enn de norske. For at matkulturen skal oppfattes som en del av den ekte kystkulturen er det ikke nødvendigvis slik at rettene som skal serveres skal være de tradisjonelle. De kan minst like gjerne være helt nye komposisjoner, men basert på lokalt råstoff. Det avgjørende vil være at tilbudet strekker seg ut over fastfood konseptet. Det er også av vesentlig betydning at maten oppleves som ekte. Foto: godfisk.no

4 Foto: godfisk.no Torgar Næringshage har gjennomført et forprosjekt for å avklare om det er interesse blant lokalmattilbydere for å delta i et nettverk som det vi har skissert. Vi erfarte at det var stor interesse for prosjektet, noe som rapporten etter at prosjektet også bekreftet, og bedriftene så fram til å delta i et påfølgende hovedprosjekt Vi har også kommet frem til at det er nødvendig med omdømmebygging for lokalmattilbyderne. Dette mener vi det er hensiktsmessig å gjøre ved å få foretatt en spørreundersøkelse som er skreddersydd til vårt behov, slik at vi kan ha dette som et utgangspunkt for kvalitetsutviklingen i bransjen.

5 Mål for prosjektet Vi vil forene leverandører og vertskap og støtte opp om næringsaktørenes ønske og entusiasme for kvalitetssikring, utvikling, kunnskapsdeling og tilgjengelighet. Det skal vi gjøre ved å tydeliggjøre verdien av det lokale råstoffet, øke og dele kompetanse og bevissthet om lokal mat, vertskapsrollen, universell utforming og økonomistyring. Vi vil også ha fokus på at lokalmattilbyderne får god kjennskap til gjestenes ønsker slik at man skal kunne utvikle og gi en uforglemmelig matopplevelse som, så langt det praktisk lar seg gjennomføre, harmonerer med dette. Vi vil legge til rette for at lokalmattilbyderne langs og i tilknytning til Nasjonal Turistveg Helgelandskysten kan danne og opprettholde et tjenlig nettverk for samarbeid og utvikling. Ved at Torgar Næringshage påtar seg å være koordinator og sekretariat etter hovedprosjektets avslutning mener vi det er grunnlag for at dette skal kunne la seg gjennomføre. Næringsaktørene i bransjen dette prosjektet omhandler har travelt og sesongbetont arbeid. Det er også ofte enkeltpersons- eller familiedrevne bedrifter som vil ha en utfordring med å holde seg oppdatert og ha mulighet for utvikling og videre læring sammen med andre. Nettverket vil også kunne gi grunnlag for felles annonsering, markedsføring og mottak av bestillinger..hanne Arntzen fra Handelstedet Forvik presenterer lokalmat under havets festbord Foto: ba.nett

6 Målgrupper Lokalmattilbydere langs og i tilknytning til Nasjonal Turistveg Helgelandskysten. Denne strekker seg fra Holm i Bindal til Godøystraumen. Forankring Utvikling av Helgeland som reiselivsmål. Nordland Fylkeskommune. Regionene. Kommunene. Universell utforming. Nordland Fylkeskommune. Kommunene. Nasjonal handlingsplan - Norge universelt utformet Nasjonale Turistveger Statens Vegvesen. Mat langs Nasjonale Turistveger Pilotprosjekt i Oppland fylke. Prosjektorganisering Torgar Næringshage AS skal være prosjekteier og ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene innenfor gitte rammer og tidsplan. Vi skal også utarbeide forslag til skriftlige avtaler og utforme vedtekter og forslag til organisering som utgangspunkt for diskusjon i samlinger for bedriftene. Foto: ba.nett

7 Styringsgruppe for prosjektet Andreas Fjelldal. Daglig leder Torgar Næringshage Mariette Korsrud. Prosjektansvarlig Atle Tilrem Prosjektleder Tommy Nilsen Nordland Fylkeskommune Audhild Bang Rande SHL Regionråd Janniche Foss Prosjektmedarbeider Andreas Maasø Fjelldal, daglig leder Torgar Næringshage AS Mariette Korsrud, prosjektansvarlig Atle Tilrem, prosjektleder, Janniche Foss, prosjektmedarbeider Tommy Nilsen Nordland fylkeskommune Audhild Bang Rande, prosjektleder for Utvikling av Sør-Helgeland som reisemål mot 2020, Tommy Nilsen. Nordland Fylkeskommune Det vil være aktuelt å inkludere: Representant for deltagende bedrifter Representant for reiselivsutvikling i midtre og nordre del av prosjektområdet Utover dette ønsker vi å avvente med vurdering av sammensetningen av styringsgruppa Prosjektansvarlig vil være Mariette Korsrud. Mariette har vært fylkesordfører i Nordland i perioden og leder av det fylkeskommunale Rådet for likestilling av funksjonshemmede i årene En del av Mariettes oppgaver vil også være å kartlegge tilgjengeligheten for funksjonshemmede og eventuelt bistå med veiledning til bedriftene for å øke tilgjengeligheten. Mariette har også vært autorisert regnskapsfører og drevet eget regnskapskontor i 25 år.

8 PROSJEKTLEDER Faglig leder og prosjektleder vil være Atle Tilrem. Atle har drevet restauranten Hildurs Urterarium sammen med sin kone i mer enn 10 år. Restauranten er en av regionens best renommerte. Han har i de senere årene hatt en del oppdrag som matinspirator og har holdt foredrag og presentasjoner innen temaet reiseliv og mat. Han er ansatt som prosjektmedarbeider i Torgar Næringshage AS med vekt nettopp på reiseliv og mat. PROSJEKTMEDARBEIDER Janniche Foss. Hun er ferdig med sin lærlingetid i kontorfag hos Torgar Næringshage AS og skal ha ansvaret for kontorteknisk arbeid, tilrettelegging av arrangementer og samlinger og kontakt med deltagerne. SAMARBEIDSPARTNERE Nordland Fylkeskommune Regionråd og kommuner på strekningen Nasjonal Turistveg Statens Vegvesen Reiselivsorganisasjoner Fylkes- og kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede Innovasjon Norge Fiskeri- og landbruksorganisasjoner Reiselivsprosjektet Utvikling av Sør-Helgeland som reisemål mot 2020

9 PRIORITERTE AKTIVITETER I HOVEDPROSJEKTET Det er flere program, muligheter og stort fokus på utvikling når det gjelder landbruksprodukter. Det er positivt. Vi vil søke støtte, assistanse og inspirasjon fra prosjekter og ordninger som er etablert eller allerede gjennomført og avsluttet. Vår Nasjonale Turistveg går langs kysten. Vi ønsker derfor å arbeide for at det skal bli større fokus på marine produkter. Vi er kjent med at det har vært prosjekter for økt bruk og for at disse produktene skal bli lettere tilgjengelig lokalt og ønsker å følge opp det. Vi vil vise mangfoldet av lokale råvarer og stimulere til bruk av disse gjennom å arrangere kvalitetsutviklingsseminarer, matverksted og kokkekonkurranse. Det skal legges vekt på å synliggjøre at Helgeland har unik nærhet til en stor variasjon av førsteklasses råstoff. Det er viktig å vise at vår hverdagsmat er eksotisk for gjestene våre. Vi vil gi nettverksmedlemmene bakgrunn og trygghet til å formidle historien bak Nordnorsk matkultur og deres lokale historie i særdeleshet. Dette vil vi gjøre ved å arrangere historie- og fortellerseminar. Målet skal ikke være gjenfortelling av generell kunnskap, men å oppmuntre til å finne de lokale anekdotene Foto: munch-museet.no

10 UNIVERSELL UTFORMING Vi vil gjennomføre en kartlegging av universell utforming i bedriftene som omfattes av dette prosjektet. Vi ønsker å gjennomføre en konferanse om universell utforming og å få innført en merkeordning for bedriftene. Vi ønsker også at bedriftene som har god tilgjengelighet skal få omtale i turistbrosjyrer som utgis i Nordland. Foto: nhoservice.no Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

11 Foto: Norsk havbrukssenter HELGELANDSMENY FOR BARN Vi vil stimulere til god matkultur og matnysgjerrighet hos barn og unge ved å utvikle lokal barnemeny basert på barn og unges egne smaksløker og ønsker. Det mener vi å gjøre ved å utvikle et samarbeid med skole og andre barne- og ungdomsmiljø STUDIETUR Det skal arrangeres studietur til Oppland for å lære av pilotprosjektet. Gjennom arbeidet i forprosjektfasen har vi fått et godt samarbeid med dette prosjektet. Vår prosjektleder, Atle Tilrem, har bl.a. vært på studiereise sammen med deltagerne i dette nettverket og deltatt på matverksted i regi av pilotprosjektet. Vi ser at det er innhentet mye kunnskap og erfaringer som vi gjerne vil få del i. Vi mener også at det vil være av nytte for våre bedrifter å se og høre direkte fra deltagerne der hvordan de opplevde fremveksten av sitt nettverk og hva de ser som fordeler og utfordringer i fremtiden. Det er også aktuelt å arrangere studietur til matmesse/reiselivsmesse eller lignende arrangement. Det mener vi bør være en internasjonal messe. Dette for å få førstehånds kjennskap til utenlandske turisters ønsker og forventninger til et besøk på Helgeland med vekt på servering og lokalmattilbud.

12 AKTIVITETER OG KARTLEGGING Det skal arrangeres møteplass for bedriftene for mer uformell samtale og for å kunne finne samarbeidspartnere og opparbeidelse av tillit deltagerne mellom. Det skal foretas en kartlegging av behovet for å få vurdert drift, arbeidsrutiner, råstoffinnkjøp, bruk og behandling av dette samt forbruksmateriell for om mulig å forbedre det økonomiske resultatet. Det vil også bli gjort en undersøkelse om behovet for økt regnskapskunnskap og regnskapsforståelse. Vi vil gjøre undersøkelser om hvilke kjøkkenfasiliteter som finnes i regionen og om disse kan være tjenlige for nettverket til bruk som utviklingskjøkken, matverksted, kokkekonkurranser og lignende. Dersom det finnes må det vurderes hvilke forbedringer som eventuelt må gjøres, kostnader for dette og for eventuell fremtidig drift. Det må også vurderes om eventuell leie av slike lokaler til enkeltarrangement er mer hensiktsmessig. Det er registrert at det er store utfordringer i forbindelse med transport av lokale produkter. Det skal foretas en logistikkregistrering og vurderes mulige forbedringsalternativer. Det skal utarbeides retningslinjer og vedtekter for nettverket. Det skal gjøres i nært samarbeid med bedriftene som ønsker å være med i nettverket. Vårt utgangspunkt er at det skal være et medlemsbasert nettverk med kontingent. Foto: ba.net

13 Organisering Det skal utarbeides forslag til en organisatorisk modell for drift av nettverket etter avsluttet hovedprosjekt. Nasjonal Turistveg Helgelandskysten er en strekning på 416 km. I tillegg kommer bedrifter som befinner seg i områder i tilknytning til dette. Det er sannsynlig at det derfor bør inngås et samarbeid med andre næringshager på strekningen og også andre som kan være aktuelle som sekretariat og medkoordinatorer for nettverket. Anslagsvis tidsplan for prosjektet Tidsplan og gjennomføring av aktiviteter må forholde seg til at lokalmattilbydere arbeider i en bransje med sterkt sesongpreg og perioder hvor alt fokus er på drift. Det betyr at utviklingsaktiviteter må legges til andre perioder i året. Tidsplanen er derfor lagt opp slik at arbeid som skal utføres av Torgar Næringshage AS med hensyn til planlegging og tilrettelegging blir utført i bransjens mest travle perioder, slik at man kan gjennomføre aktiviteter som krever tilstedeværelse og deltagelse av lokalmattilbyderne i deres mer rolige perioder.

14 Foto: stocklink.no Resultat av hovedprosjektet Vi har som mål at gjennomføring av de prioriterte aktivitetene i hovedprosjektet skal føre til at næringsaktører som kan defineres innenfor området lokalmattilbyder, d.v.s. matprodusenter, utsalgssteder, serveringssteder og lignende ønsker å delta i nettverket Matrute langs Nasjonal Turistveg Helgelandskysten og inngår en forpliktende avtale om dette. Nettverket skal gi medlemmene mulighet til å lære, lære bort, konkurrere, dele, utvikle og bruke kompetansen som de til sammen innehar. Kompetanse som er ervervet gjennom hardt arbeid og ønske om å dele med seg av de fantastiske smaksopplevelsene som kan tilbys på Helgeland. Vi mener at danning av et slikt nettverk er den optimale måten å ivareta, videreføre og utvikle felles erfaring og kompetanse som ikke kan hentes andre steder enn nettopp hos Lokalmattilbyderne selv. Etter ferdigstillelse av hovedprosjektet skal Torgar Næringshage AS fungere som sekretariat og hovedkoordinator av Nettverk Matrute Nasjonal Turistveg Helgelandskysten

15 Forventet effekt av hovedprosjektet Økt råvarekunnskap og trygghet til å dele og utvikle menyer og nye retter Økt bevissthet rundt, og trygghet i, vertskapsrollen. Økt lønnsomhet med fokus på ressursutnyttelse og bedre økonomi- og regnskapsforståelse. Økt fokus og gjennomføring av tiltak på universell utforming og tilgjengelighet Utvikling av merkeordning og omtale i turistbrosjyrer ved oppnådd god universell utforming og tilgjengelighet. Opprette nettverk for videre drift av samarbeidsarenaer og fellesskap. Bedre omdømme for bransjen Gi synergieffekter til andre områder av reiselivet og lokalproduserte tilbud. Gi mulighet for felles markedsføring og utvikling av samarbeid om opplevelsestilbud langs Nasjonal Turistveg Helgeland

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer