Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG"

Transkript

1 Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG

2 Header 2

3 Bli proff på HBV! Header HBV er Norges profesjonshøyskole som utdanner deg til den virkelige verden. Vi vet hva samfunnet trenger og vi gjør deg klar for yrkeslivet. Se hva du kan bli på hbv.no og på de neste sidene. 3

4 Header Profesjonshøyskolen Som student på Høgskolen i Buskerud og Vestfold rykker du nærmere livet etter studiene. I mange av studiene vil du raskt få prøve deg i praksis. HBV er en samarbeidende høyskole som henter arbeidslivet inn i auditoriene og sender studentene ut for å lære siste nytt. Vi byr studentene på unike erfaringer gjennom kontakt med de skarpeste kunnskapsmiljøene i landet. 4

5 Header VED HBV KAN DU VELGE MELLOM ET STORT ANTALL BACHELOR-, MASTER- OG DOKTORGRADSUTDANNINGER. VI TILBYR OGSÅ MANGE ETTÅRIGE STUDIER SAMT ETTER- OG VIDEREUTDANNINGER. 5

6 Design og musikk Kunst og design årsstudium Skapende arbeid i kombinasjon med teori Kunst og design vektlegger eget praktisk skapende arbeid og teori i ulike materialer innenfor fagemnet kunst og design. I studiet vil du lære om kunst med vekt på eget tegne- og malearbeid, kunsthistorie og -formidling. Du vil få erfaring med ulike materialer, redskaper, verktøy og estetiske virkemidler i arbeid med skulptur, arkitektur, kunsthåndverk og design. Det blir arrangert flere ekskursjoner til kunstinstitusjoner og gallerier i østlandsområdet. Dette studiet passer i kombinasjon med studiet Produksjon for sal og scene (30 studiepoeng) Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Musikk årsstudium Utvikle deg musikalsk I studiet legges det vekt på å undervise og formidle musikk med sang og spill. Du får undervisning i grunnleggende musikkteori, musikk og samfunn, formidling og pedagogikk. I praktiske emner får du blant annet undervisning i sang og spill, samspill og akkompagnement, ensemble og bandinstrumenter. Studiet passer for alle som er engasjert i lokale kulturaktiviteter, som ønsker videreutdanning eller som bare vil utvikle seg musikalsk. Dette studiet passer i kombinasjon med studiet Produksjon for sal og scene (30 studiepoeng) Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Visuell kommunikasjon bachelor Har du tenkt på at både form og innhold styrer hvordan vi opplever et budskap? Visuell kommunikasjon passer for deg som ønsker å jobbe kreativt, liker å uttrykke deg, og som trives med både tegnesaker og datamaskin som verktøy. Visuell identitet er et viktig område i vårt studium, og handler om hvordan strategiske valg kan bistå til å forsterke hvordan vi opplever et produkt, en tjeneste eller en bedrift, og igjen skape en merkevare. En visuell identitet kan kommuniseres på ulike måter og via ulike medier. Hos oss vil du få anledning til å jobbe med bilder, tekst, farge, form og skrift, og skape både trykte og digitale løsninger. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i visuell kommunikasjon Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 6

7 Design og musikk DESIGN OG MUSIKK Dynamisk webdesign bachelor Har du en interesse for design, IT og markedskommunikasjon? Kanskje du drømmer om å starte egen bedrift basert på e-handel? Da vil bachelorstudiet i dynamisk webdesign gi deg et solid grunnlag. Gjennom studiet får du IT-kunnskaper innen systemutvikling, programmering og databaser, samtidig som du får et reflektert forhold til utforming av design på websider og markedsføring gjennom internett. Design av webløsninger og andre applikasjonsløsninger, som for eksempel applikasjoner til iphone og Android mobiltelefoner, er det mest sentrale i dette studiet. IT-bransjen, næringslivet og offentlig sektor er avhengige av gode webutviklere. De er på jakt etter deg som har nye designideer, gode teoretiske og praktiske kunnskaper i IT og forstår informasjonsarbeid, markedsføring og markedskommunikasjon. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i dynamisk webdesign Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april - Før trodde jeg designere bare lagde noe som så kult ut. Nå vet jeg at det ligger mye research og strategisk arbeid bak et hvert design. MARITIME FAG Anja Egge Visuell kommunikasjon 7

8 8

9 IT IT og informasjonssystemer bachelor Har du interesse for programmering, IT-drift og webløsninger for bedrifter? Bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer handler først og fremst om samarbeid mellom mennesker og informasjonsteknologi. Hvordan kan slikt samarbeid føre til nye og bedre systemer i ulike sammenhenger? Hos oss vil du lære om web-løsninger, IT-drift og programmering. Du lærer om informasjonsteknologi i sin fulle bredde og kompleksitet, samt virksomheters behov for informasjonssystemer. Målet er at du skal kunne utføre de fleste drift-, utviklings-, opplærings- og IT-lederoppgaver i en virksomhet. IT Systemer og teknisk infrastruktur er en viktig del av alle bedrifters hverdag. De siste årene har det vært en mangel på faglig kompetanse på dette området. Selv om du ikke har en bachelorgrad før om tre år, mener de fleste at det vil bli stor etterspørsel etter personer med kompetanse innenfor IT på arbeidsmarkedet også i tiden fremover. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i IT-og informasjonssystemer Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Informasjonssystemer og IT-ledelse bachelor/årsstudium Ønsker du kompetanse i utvikling og anvendelse av IT-systemer? Ved å studere informasjonssystemer og IT-ledelse lærer du hvordan du kan samle, strukturere og behandle informasjon som er kritisk for alle virksomheters konkurranseevne Teknologisk utvikling, global konkurranse og hyppige markedsendringer kjennetegner dagens markeder. IT gjør det mulig å organisere og utføre arbeid på nye måter. Skal næringslivet og offentlige virksomheter ta i bruk disse mulighetene kreves kompetanse både i utvikling av IT-systemer, og hvordan disse kan brukes for å jobbe smartere. Bachelorprogrammet i informasjonssystemer og IT-ledelse gir god kompetanse i utvikling, innføring og anvendelse av IT-systemer. Studiet gjør deg kvalifisert til stillinger både i privat og offentlig sektor med fokus på et bredt spekter av IT-relaterte arbeidsoppgaver. Du blir kvalifisert til å jobbe i bedrifter som er rene IT-bedrifter, eller virksomheter som benytter IT for å nå sine mål. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 9

10 Header VISSTE DU AT GODE BILDEBØKER KAN GJØRE BARNA BEDRE I MATEMATIKK? 10

11 Lærer Barnehagelærer bachelor For deg som vil inspirere barn til engasjement, kreativitet og læring Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordringer. Du blir en viktig veiviser for barn i en av livets viktigste faser. Gjennom studiet får du kunnskap og forståelse for hvordan du kan legge til rette for et pedagogisk miljø som bidrar til barns kreativitet, lærelyst og skapende evne. Du får dessuten en lederutdanning med kompetanse Norge har stor bruk for. Med bachelorgrad som barnehagelærer er du kvalifisert for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Fra høsten 2015 starter Høgskolen i Buskerud og Vestfold opp arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Studiet retter seg mot barnehageansatte uten formell kompetanse, og går over fire år. Studentene forplikter seg til å arbeide deltid i barnehage gjennom hele studieløpet. Studielengde: 3 år (heltid) / 4 år (deltid) Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor barnehagelærer Studiested: Vestfold eller Drammen LÆRER Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap master Pedagogisk ledelse og endringsarbeid Det er stort behov for flere fagpersoner med kunnskap om det komplekse barnehagefeltet. Dette studiet gir deg et grunnlag for å utvikle og anvende praktisk og teoretisk kunnskap innenfor pedagogisk ledelse og endringsarbeid. Gjennom studiet lærer du å bruke vitenskapelige tilnærminger og metoder for å utvikle ny kunnskap om barnehagefeltet, og får praktisk og teoretisk kunnskap om barnehagelærerens profesjon. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Studiested: Vestfold Søk via Søknadsfrist: 15. april Grunnskolelærer trinn For deg som vil undervise i barneskolen Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge, men er også en viktig voksenperson i deres liv. Utdanningen legger særlig vekt på begynneropplæringen og kontaktlærerrollen. Samtidig blir du kvalifisert for arbeid i en flerkulturell skole. Etter endt utdanning vil du stå godt rustet til å gå ut i læreryrket, med en kompetanse som er svært etterspurt. Studielengde: 4 år Studiepoeng: 240 Grad: Grunnskolelærer Studiested: Drammen, Vestfold eller Bærum (1. år) Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 11

12 Lærer Grunnskolelærer trinn For deg som vil undervise både i barne- og ungdomsskole Å være lærer er både meningsfylt og krevende. Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge, men det er stor forskjell på å undervise for en seksåring og en fjortenåring. Ved å velge dette studiet får du fordype deg mer faglig, og du får kompetanse til å undervise barn og ungdom i klasse. Studiet gir deg mulighet til faglig fordypning i tre undervisningsfag, og gir deg kompetanse til å undervise på mellom- og ungdomstrinnet i disse fagene. Kompetansen gjør deg attraktiv i fremtidens skole. Studiet har særlig fokus på mangfoldet i elevmassen, med hensyn til både kultur og språkbakgrunn. Hos oss kan du bli samfunnsfagslærer, mattelærer, kroppsøvningslærer og mye mer. Studielengde: 4 år Studiepoeng: 240 Grad: Bachelor Studiested: Drammen eller Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) bachelor Lærerutdanning i en internasjonal kontekst I en tid der vi blir mer og mer internasjonale fokuserer ITEPS på hvordan økt globalisering påvirker utdanning. Studiet er et samarbeid mellom Stenden University, University College Sjælland og HBV, og som student vil du i løpet av studieperioden ta deler av studiet ved en av de andre institusjonene. Studiet sentreres rundt internasjonalt utdanning, med vekt på demokratiske verdier og interkulturell forståelse. Dette studiet er for deg som ønsker å jobbe i et internasjonalt miljø, eller som er nysgjerrig på hvordan du kan styrke din interkulturelle kompetanse. For å kunne jobbe som lærer i den norske grunnskolen kreves et ekstra fag, i tillegg må du være kvalifisert for opptak på GLU 1-7. Undervisningsspråket er engelsk. Studielengde: 4 år (heltid) Studiepoeng: 240 Grad: Bachelor of Education Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15.april Praktisk-pedagogisk utdanning Fleksibel utdanning rettet mot skoleverk og næringsliv Hvis du har studert fag ved universitet eller høyskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt. Utdanningen er også attraktiv for opplæringsjobber i næringslivet. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen gir innblikk i hvordan skolen fungerer og hva det vil si å skape et godt læringsmiljø. Studielengde: 1 år (heltid), 2 år (deltid) Studiepoeng: 60 Studiested: Ringerike eller Vestfold Søk via: Søknadsfrist: 15. april 12

13 Lærer Lektorutdanninger i historie master Lektorutdanning i historie Lektorutdanningen i historie er et studietilbud til deg som ønsker å bli en lærer i ungdomsskolen eller i videregående skole med solid faglig kompetanse i historie og norsk, og ha en god pedagogisk grunnutdanning. Vi legger stor vekt på at undervisning i skolen skal være engasjerende og stimulere lysten til å lære historie. Derfor benyttes hele Vestfold som klasserom i læringsprosessene. I dag er det et stort behov i skolen for lærere med faglig spisskompetanse som evner å engasjere elevene ved å bruke nye undervisningsmetoder. Etter endt lektorutdanning får studentene en solid faglig kompetanse som gir trygghet i lærerrollen. Praksis har derfor en sentral plass i lektorutdanningene. Studielengde: 5 år Studiepoeng: 300 Grad: Master Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Lektorutdanninger i norsk master Lektorutdanning i norsk En dyktig lærer er en lærer som er kunnskapsrik og engasjert, og som er opptatt av elevene sine. Har du interesse for språk, litteratur og pedagogikk er dette studiet noe for deg. Hos oss får du grunnlaget til å bli en kunnskapsrik og trygg lektor/lærer hvor dine evner til å inkludere og motivere er sentrale. Når du er utdannet lektor i norsk kan du undervise på ungdomsskole og videregående skole. Du kan også for eksempel jobbe med oppvekst og utdanning utenom skolen. Studielengde: 5 år Studiepoeng: 300 Grad: Master Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Pedagogiske ressurser master Skape, forstå og formidle Masterstudiet gir kompetanse i analyse og praktisk-estetisk utforming av ulike former for læringsressurser. Med pedagogisk ressurs menes her et bredt spekter av formidlingsformer innenfor ulike medier og kunstarter. Det kan være tradisjonelle tekster som finnes i lærebøker, plakater, digitale tekster som nettsider og blogger, men også andre formidlingsformer knyttet til kunstfeltet som musikk, teater, film og billedkunst. Den brede forståelsen av pedagogiske ressurser som ligger til grunn for dette studiet, gjør at studentene får innsikt i hvordan man kan arbeide med et mangfold av ressurser i ulike typer læringssituasjoner. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i pedagogiske ressurser Studiested: Vestfold Søk via: Søknadsfrist: 15. april 13

14 Lærer Utdanningsledelse master For skoleledere på jakt etter faglig påfyll Målgruppen for dette profesjonsstudiet er ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole, klasse-teamlærere, lærere/førskolelærere og ansatte i utdanningsadministrasjonen som ønsker lederjobber. Studiet gir innsikt i ulike organisasjons- og ledelsesperspektiver og legger vekt på ledelse av lærings- og omstillingsprosesser i utdanningsinstitusjoner. Dine erfaringer fra arbeidslivet blir en viktig ressurs i undervisningen. Studielengde: 2 år (heltid) / 3 år (deltid) Studiepoeng: 90 Grad: Master i utdanningsledelse Studiested: Drammen Søk via: Søknadsfrist:15. april Pedagogikk master Med fordypning i utdanningsledelse eller spesialpedagogikk Studiet presenterer ulike perspektiver på pedagogikk som vitenskap. Studiet er profesjonsrettet mot ulike læringsmiljøer og gir kunnskaper og kompetanse innen utdanningsledelse og spesialpedagogisk arbeid. Arbeidet med å skape og analysere læringsmiljøer vil stå sentralt i studiet og vektlegges ulikt i de to spesialiseringene. Etter fullført studium kan du få arbeid som pedagogisk psykologisk rådgiver, skoleleder, barnehageleder, spesialpedagog, høgskolelektor og forsker. Studielengde: 2,5 år (Heltid) / 4 år (deltid) Studiepoeng: 120 Grad: Master i pedagogikk Studiested: Vestfold Søk via: Søknadsfrist: 15. april Norskdidaktikk master Faglig fordypning i norskfaget i skolen Er du norsklærer og trenger faglig påfyll? Ønsker du mer innsikt og fordypning i norskfagets mange retninger? Da kan en master i norskdidaktikk være noe for deg. Studiet gir undervisningskompetanse for studenter som har pedagogisk utdanning (allmennlærerutdanning/ grunnskolelærerutdanning/ppu). Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, sammensatte tekster, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i norskdidaktikk Studiested: Vestfold Søk via lokalt opptak Søknadsfrist: 15.april 14

15 Lærer Karriereveiledning master Vil du bli en profesjonell karriereveileder? Master i karriereveiledning kvalifiserer til stillinger som karriereveileder i skolen, offentlig forvaltning, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og privat virksomhet. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse til å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt i relasjon til personer, organisasjoner og institusjoner samt å drive politikkutforming innenfor karriereveiledningsfeltet. Studielengde: 4 år (deltid) Studiepoeng: 120 Grad: Master i karriereveiledning Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15.april 15

16 Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fagene Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller Forkurs til ingeniørutdanning. Søk via samordnaopptak.no Studiested: Kongsberg VISSTE DU AT MIKRO-NANO-INGENIØRER HAR LAGET ET PILLEKAMERA SOM KAN FILME MAGESEKKEN OG TARMENE DINE, ETTER DU HAR SVELGET DET? 16 16

17 Ingenør Opptak til ingeniørstudiet Alltid mulig å bli ingeniør Opptak til ingeniør krever at du har fordypning i matematikk og fysikk. Mange som ønsker å bli ingeniør fikk ikke tatt disse fagene fullt ut på videregående. Vi tilbyr derfor ettårig forkurs til ingeniørutdanningene, sommerkurs over seks uker for deg som ønsker å begynne på ingeniørstudier til høsten og halvårige realfagskurs. hbv.no/forkurs hbv.no/realfagskurs hbv.no/sommerkurs Dataingeniør bachelor Spesialisering i virtuelle systemer eller Embedded Systems Bli med på utviklingen av tekniske hjelpemidler til både industri og hjemmene våre. Vi tilbyr to spesialiseringer som begge gir solide kunnskaper innenfor program- og maskinvare. Virtuelle systemer passer for deg som allerede har interesse for programmering og mulighetene forbundet med det. Du lærer å utvikle dataspill og virtuelle verdener på en slik måte at det kan brukes i ingeniørhverdagen. Embedded Systems viser til de innebygde datamaskinene som stadig flere maskiner utstyres med. Gjennom studiet settes du i stand til å utvikle og vedlikeholde alt fra avanserte styringssystemer for båter til elektroniske billettsystemer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg INGENØR Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Datateknikk bachelor Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag Vi kommuniserer, jobber og lever med data. Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag. Bak denne utviklingen står dataingeniøren. All undervisning er kombinert med praktisk arbeid på en moderne datalab. Du vil lære å arbeide selvstendig med datatekniske utfordringer. Denne erfaringen tar du med deg når du jobber i team med andre, spesielt i siste studieåret. Hovedprosjektet, som ofte utføres i nært samarbeid med en bedrift, gir deg et solid utgangspunkt når du skal søke jobb. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 17

18 Ingenør Elektroingeniør bachelor Spesialisering i signalbehandling eller kybernetikk/mekatronikk Ved å studere elektronikk blir du magikeren i overgangen mellom det elektroniske utstyret og data-maskinen. Du kan velge å spesialisere deg innen signalbehandling eller kybernetikk og mekatronikk. Selve ingeniørstudiet skjer i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg, og mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med hovedprosjekt hos en profesjonell kunde. Verden har bruk for mange flere ingeniører. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Elektro-automasjon bachelor Hemmeligheten bak elektriske anlegg Gjennom teamarbeid, teori og praktisk laboratoriearbeid lærer du å utvikle, drifte og kontrollere elektriske styringssystemer. Studiet er svært allsidig og har fokus på flere fagområder, blant annet elkraft, elektronikk, automasjon og datastyring. Du blir en ingeniør som skaper noe som er viktig for det virkelige liv ikke bare i teorien. Gode jobber venter innen utvikling, prosjektering, styring og drift i moderne industribedrifter. Elektroautomasjonsingeniører jobber også ombord på skip og offshore med ansvar for installasjon, vedlikehold og oppgradering av teknisk utstyr. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Elektronikk bachelor Mye vi tar for gitt, skjuler en imponerende utvikling innen elektronikk Å studere elektronikk, telekommunikasjon og datastyring handler om spennende tilpasninger mellom menneskers behov og teknologien. Du lærer å forstå og lage innholdet i alle slags elektroniske apparater, og lærer blant annet om mikrokontrollere, datastyring, teleteknikk og elektronikkdesign. Elektronikk og kommunikasjonsteknologi møter vi overalt. Det er elektronikk-ingeniørene som gjør dette mulig. Laboratorier og store renrom som inneholder avansert teknisk utstyr står til din disposisjon når du blir student. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad:Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 18

19 Ingenør Produktutvikling bachelor Design nye produkter Som du kjenner fra din hverdag, så kommer det stadig nye eller oppdaterte produkter på markedet. Dette kan være nye bilmodeller, mobiltelefoner eller plattformer i Nordsjøen. De som jobber med produktutvikling er involvert i alt dette. Våre nyutdannede maskiningeniører er svært allsidige og finnes i alle typer industri og næringsliv. Yrket krever høy kompetanse i realfag og tekniske fag, men også kreativitet og initiativrikdom. Studiet er konsentrert om å utvikle nye produkter, og du lærer hele prosessen fra idé, via 3D-modellering, gjennom utvikling og analyser, og frem til ferdig produkt. Flesteparten av våre studenter får jobbtilbud før de er uteksaminert. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Produktdesign bachelor Ingeniørutdanningen som gir deg mulighet for kreativ utfoldelse I ingeniørutdanning innen produktdesign lærer du å lage nye produkter som både er attraktive og funksjonelle. Helt fra skissestadiet til produktet tilbys på markedet tar du aktiv del i prosessen. I studiet lærer du om alt fra materialer, form, mekanikk, produksjonsmetoder og økonomi til å møte kundenes ønsker og forventninger. Det blir lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen visuell kommunikasjon og 3D-design. Med denne utdanningen i boks kan du velge mellom et bredt spekter av ingeniørjobber innen både det globale og lokale jobbmarkedet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Mikro- og nanosystemteknologi bachelor Teknologi og systemer på størrelse med et hårstrå Ved å velge ingeniørstudiet i mikro- og nanosystemteknologi får du kompetanse om hvordan systemer på størrelse med et hårstrå kan fremstilles. Mikro- og nanosystemteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og oljeindustrien er noen eksempler, og du vil få kunnskap innen blant annet mekanikk, materialteknologi, konstruksjon og produksjon. Bak studiet står et særdeles dyktig fagmiljø som utgjør ett av de tre knutepunktene for Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 19

20 Ingenør Systems Engineering with Embedded Systems master Ta en masterutdanning etter dataingeniør- eller elektroingeniørstudiet Systems Engineering med Embedded Systems kombinerer grunnleggende fag fra Systems Engineering med solide teknologifag innenfor utvikling av systemer med programvare og moderne digital elektronikk. Med på utviklingen av studiet er også internasjonale teknologibedrifter i verdensklasse, med Kongsberg-bedriftene som førende. Det sikrer deg en utdanning som gir kompetansen næringslivet etterspør. Gjennom studiet og masteravhandlingen vil du forstå hvordan systemer skal designes i en System Engineering-sammenheng. Du vil også være med på å utvikle fremtidens elektronikk- og programvareapplikasjoner. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg Søk via Søknadsfrist: 15. april Systems Engineering master Med arbeid i bedrift som en del av studiet Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen en lang rekke felt. Utdanningen kvalifiserer deg til å delta i og lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer som involverer mange fagområder. Studiet gjennomføres i samarbeid med renommerte Stevens Institute of Technology (New Jersey, USA) og teknologimiljøet på Kongsberg. Lønnet praksis i høyteknologiske bedrifter er en del av utdanningen. Studielengde: 3 eller 4 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg og utenlandske universiteter Søk via Søknadsfrist: 15. april Mikro- og nanosystemteknologi master Gjør noe stort ut av noe lite Her vil du få et dypdykk inn i elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matte og modellering. Du vil lære hvordan du kan utvikle minielektronikk som kan brukes i alt fra helseindustrien til hverdagslivet. Tar du en master i mikro- og nanoteknologi kan du bli prosjektleder, produktutvikler eller forsker. Du kan også jobbe innenfor markedsføring og salg, forretningsutvikling eller som konsulent. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Micro and Nano Systems Technology Studiested: Vestfold Søk via Søknadsfrist: 15. april 20

21 Ingenør Industriell økonomi master Systems Engineering, økonomi og ledelse Er du interessert i å lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer i ledende internasjonal industri, er dette masterstudiet noe for deg. Studieretningen i industriell økonomi med grunnleggende fag fra Systems Engineering kombinerer teknologifag, systemfag og økonomifag, og vil gjøre deg svært ettertraktet. Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Studiet kombinerer forretnings- og teknologiforståelse og er tilpasset både deg som har tatt ingeniørutdanning og deg som har studert økonomi og ledelse. Studielengde: 2 år på heltid Studiepoeng: 120 Studiested: Kongsberg og Ringerike Grad: Master i Systems Engineering / Master i økonomi og ledelse med spesialisering i industriell økonomi (Master of Science in Business Administration) Søk via Søknadsfrist 15. april Joint international master in Smart Systems Integration Mikrosystemer og mikroelektronikk På dette studiet lærer du hvordan mikrosystemer og mikroelektronikk kombineres til komplette systemer. Studiet tilbys i samarbeid med Heriot-Watt University (Edinburgh, UK) og Budapest University of Technology and Economics (Ungarn), og er lagt opp slik at studentene studerer ett semester på hvert av de tre lærestedene. Dette er et EU-støttet studium, slik at stipender dekker både skolepenger og levekostnader. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Smart Systems Integration Studiested: Vestfold, Edinburgh og Budapest Søk via Søknadsfrist: 15. april 21

22 VISSTE DU AT AMERICAN AIRLINES SPARTE DOLLAR I 1987, VED Å TA BORT ETT OLIVENBÆR FRA HVERT SALATBLAD SOM BLE SERVERT PÅ 1. KLASSE? 22

23 Økonomi og ledelse Økonomi og administrasjon bachelor Økonomisk analyse, regnskap, ledelse, markedsføring og innovasjon Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg et godt og allsidig grunnlag for en rekke jobber i et stort arbeidsmarked. Studiet gir deg kompetanse innenfor bedriftsøkonomi, regnskap, samfunnsøkonomi, innovasjon, markedsføring, strategi og organisasjon og ledelse. De to første årene i studiet består av obligatoriske fag og valgfag. Tredje studieår får du mulighet til å spesialisere deg innen regnskap, innovasjon og entreprenørskap eller økonomisk analyse. I tillegg tilbyr vi muligheten til å reise på utvekslingsopphold i utlandet. Representanter fra arbeidslivet inviteres som gjesteforelesere, og studentene inviteres blant annet til bedriftsbesøk, frokostmøter, seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen vår. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet. Studiet gir deg en praktisk rettet og solid utdanning som er ettertraktet både i næringsliv og offentlig virksomhet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i økonomi og administrasjon Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Økonomi og ledelse bachelor ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon Studiet gir deg en praktisk rettet og solid utdanning som er ettertraktet både i næringsliv og offentlig virksomhet. I løpet av studiet spesialiserer du deg innenfor ett av fagområdene i studiet. Du kan velge mellom: varehandelsledelse, bedriftsøkonomi, strategi og kompetanseledelse, prosjektledelse, regnskap og International Management. Etter endt utdanning er du kvalifisert for stillinger innen salg, markedsføring, administrasjon, regnskap og økonomi. Ved å velge riktige emner i studiet, kan du oppnå utdanningskravet til autorisasjon som regnskapsfører. Se mer om autorisasjon som regnskapsfører på Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i økonomi og ledelse Studiested: Kongsberg / Ringerike Søk via: samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april 23

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer