Norsk økonomi For-, nå- og fremtid. Statsbygd Sparebank 19 mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk økonomi For-, nå- og fremtid. Statsbygd Sparebank 19 mars 2014"

Transkript

1 Norsk økonomi For-, nå- og fremtid Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen, mars 2014 på twitter Statsbygd Sparebank 19 mars 2014

2 Det var en gang..

3 Siste prognose er intet unntak

4 Norges befolkning

5 Kan se norske utfordringer i yrkesbefolkningen Siden 2005 har sysselsettingen for nordmenn gått ned Trolig sterk nedgang ex. offentlig sektor Ikke slik at utlendinger mister jobbene først

6 Høyere kostnadsnivå enn handelspartnerne Lønnskostnader per timeverk i industrien i felles valuta i 2011 Indeks handelspartnerne i figuren = 100 Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. 6

7 Vanskelig å øke velstanden

8 Nye områder utsettes for utenlandsk konkurranse Veiutbygginger > 100 millioner kroner 2009: 26 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 2, vant : 12 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 7, vant : 26 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 13, vant : 21 konkurranser. Utenlandske firma deltok i 14, vant 12. Kilde: Statens vegvesen (http://e24.no/makro-og-politikk/reiste kilometer-for-aa-bygge-norsk-bro/ ) 8

9 Prognoser

10 Spennende region med variert næringsliv Primærnæringer Industri Folketalet ved inngangen av kvartalet Folkevekst 1621 Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Kilde: SSB Tjenesteyting Turisme Kommunesammenslåinger?

11 Lav lånerente så langt øyet kan se Styringsrenta har vært på 1,5 prosent i to år og vil holdes på dette nivået langt ut i 2015 Påslaget fra styringsrenta til pengemarkedsrenta 0,2 pst.poeng tilbake til nivået før finanskrise Påslaget fra pengemarkedsrenta til lånerenta (rammelån) på 2,4 pst.poeng, vil gradvis reduseres etter hvert som bankene oppfyller kapitalkrav med god margin Pengemarkedsrenta opp i 2,8 pst. i slutten av 2017 Innebærer ett år utsettelse av renteøkningen i forhold til desemberprognosen Veksten i BNP Fastlands-Norge nedjustert noe i 2014 og 2015 Ledigheten justert opp Lånerenta fortsatt 4,1 pst. i

12 Reversering av kronesvekkelsen er i gang Krona svekket seg mye gjennom 2013: Fra 7,30 til 8,40 målt mot euro Om lag 10 prosent målt ved importveid kronekurs (I44) Svekkelsen kan skyldes: Svakere utsikter for norsk økonomi Relativ stor inflasjonsforskjell Krona har styrket seg noe siden starten av februar Nå 8,27 målt mot euro Krona styrker seg ytterligere noe gjennom resten av året og neste år Eurokurs i overkant av 8,00 i

13 Svak eksport i 2013 og lavere overskudd i utenriksøkonomien Lav vekst i tradisjonell eksport i fjor Tar seg gradvis opp Lavere prisvekst i år og neste år Svak kostnadsmessig konkurranseevne gir tap av markedsandeler Selv om valutakursen bidrar til bedring Nedgangen i olje- og gasseksporten flater ut Forventet lavere oljepris vil redusere eksportverdien framover 13 Handelsoverskuddet kraftig ned i fjor Sterkere importvekst og svakere bytteforhold ventes å gi nedgang gjennom prognoseperioden

14 Litt mer ekspansiv finanspolitikk Anslagene for 2014 i tråd med vedtatt politikk Antar høy vekst i offentlige investeringer og stabil vekst i konsumet i offentlig forvaltning Vekst i offentlig etterspørsel og realstønader godt over trendveksten i økonomien Antar årlig skattelette på 6 mrd. kr. i Teknisk som lavere personskatter SOBU like under 3 prosent av SPU i alle årene framover 14

15 Konsumveksten tar seg etter hvert noe opp Moderat realinntektsvekst i fjor og svakere konsumvekst enn modellen kan forklare Skift i konsumfunksjonen etter finanskrisen Forsiktighetsmotivert sparing Ulik konsumtilbøyelighet mellom grupper Demografiske endringer: Alderspyramide, innvandring Pensjonsreform: Inntektsfordeling, spareinsentiver Statistisk usikkerhet i tallene for inntekt og konsum Konsumvekst på 2 prosent i år og rundt 3,5 prosent i Klare bidrag til inntektsvekst fra Lønn Stønader Etter hvert større økning i innskuddsrenter enn i utlånsrenter Lavere inflasjon Fall i boligprisene demper konsumveksten i år Fortsatt høy sparerate 15

16 Flat utvikling i boliginvesteringer og i reelle boligpriser framover 16 Mindre igangsetting (tregt salg) gir lavere boliginvesteringer i 2014 og 2015 Gjeninnhenting i 2016 og 2017 og boliginvesteringene passerer nivået På lang sikt avhenger boligprisene av disponibel realinntekt(+), realrenter(-) og tilbudet av boliger(-) Boligprisfallet i fjor høst drevet av mer pessimistiske husholdninger. Dette snur Fall i boligprisene på knappe 1 prosent i år og 2,5 prosent årlig økning deretter

17 Kraftig fall i vekstbidrag fra petroleumsinvesteringene Etter flere år med meget sterk vekst, ventes det ikke ytterligere økning i petroleumsinvesteringene Oljeprisen har holdt seg høy de siste tre årene, men ventes å avta til $95 i 2015 Petroleumsproduksjonen holder seg godt oppe framover Kostnadene i næringen har økt mye de siste årene, slik at statens oljeinntekter faller relativt mer enn nedgangen i oljeprisen 17 17

18 Effekt av lavere petroleumsinvesteringer Avvik fra referansebane i prosent BNP F-N -0,7-0,8-0,8-0,8 Hush. konsum -0,3-0,7-1,1-1,2 Investeringer, F-N -0,1-0,2-0,2-0,3 Arbeidsledighet, nivå 0,2 0,2 0,2 0,2 Boligpris -0,2-0,8-1,5-1,9 KPI 0,1 0,1 0,2 0,2 Rente, nivå -0,1-0,1-0,2-0,3 NOK/Euro 0,3 0,6 1,0 1,2 Petroleumsinvesteringer -15,3-17,3-16,7-17,3 Hva er effektene av å holde petroleumsinvesteringene uendret fra 2012? Antatt ingen produksjonseffekt, uendret finanspolitikk og modellbestemt rente og kronekurs Gir klart lavere BNP F-N: 1/3 av veksten i 2013 kan tilskrives økningen i petroleumsinvesteringer Konsum og boligpris faller pga lavere disponibel inntekt 18 18

19 Største fare

20 Vår fremtid: - Er Snapchat: Verdt 4 mrd USD?

21 Vanskelig å vite hva du er verdt? Facebook: Bokførte verdier på om lag 7 mrd USD ansatte En milliard brukere Markedsverdi: 117 mrd USD Twitter: 23 mrd Apple: 467 mrd Amazon: 167 mrd Google: 344 mrd [Microsoft: 311 mrd] [Alcoa: 9,7 mrd, ansatte]

22 Targets graviditetsprøve Target er en større butikkjede i USA, som kartlegger hva kunden kjøper og ikke minst hva de søker etter. Når kundene søker etter noe spesielt, sender Target dem et tilbud. Helt ufarlig? The analytics team reviewed the shopping histories of women who signed up for its baby gift-registry. They noticed that these women bought lots of unscented lotion at around the third month of pregnancy The team ultimately uncovered around two dozens products, that used as proxies, enabled the company to calculate a pregnancy prediction score.

23 En dag kom en sint man inn i butikken, min datter fikk DETTE i posten!`` Hun er fortsatt i videregående skole, og dere sender henne rabattkuponger for barneklær og krybber!

24 Hvor går vi? - Predictive analytics Kredittbyråer AVIVA Minority Report Arrangerte ekteskap? 73 % gifter seg med en annen enn drømmepartneren``, RADIO

25 Tre ting med big data Skaffe til veie informasjon om alt du gjør og er, uttrykt som data Kausalitet nedtones, hvordan - ikke hvorfor Prognoser spå hva du kommer til å gjøre, uten å noensinne ha spurt deg Prognosene blir bedre jo mer data du har og jo raskere de kan behandles

26 Hva du bør tenke på Portable data? Du vil gjerne beholde familiealbum Hvorfor ikke også søk, nedlastinger og bankdata? Nettiquette? JA: Drømmer Stolte øyeblikk Saklig kritikk Vitser, tøys og party Mulighet til å slette data? Burde du ikke betalt for dine klikks? Nei, nei nei: Sjikane, vitser og mobbing om personer, religioner, handikap, politiske retninger mm

27 Hva skjer med næringene? - Aggregererne er vinnerne Aviser 10 til 1 lesere ved generasjonsskifte, Leksikon utryddes, av Wikipedia Musikk flere brukere, men langt dårligere betalt per bruker Film - Netflix TV - realityshow og nyheter Bank - mobile tjenester Handel amazonized Anbefalinger Vinino, Amazon..Transport

28 Wal Mart - hvorfor bare korrelasjon - Ved stormvarsel merket Wal Mart i USA at folk kjøpte en bestemt type snacks samtidig som de kjøpte lommelykter og stearinlys ved fare for strømbrudd. Wal Mart kunne da være tidlig ute med å plassere snacksen ved lommelyktende og øke salget fra hastende kunder.

29 En ny dimensjon: Frivillighet danker ut faglærte Da fugleinfluensaen truet

30 Travle maur som jobber gratis erstatter fagfolk Bibliotek på nettbrett Trip advisor Wikipedia Wikileaks Anmeldelser reisebrev Chat rom med kjerringråd

31 Kanskje vet banken mer om deg enn du gjør selv? vi vet hva du gjør i morgen FICO CEO Fico lagde i 2011 Medication Adherence Score Data Hvor lenge du har bodd samme sted Hvor lenge du har vært gift Eier du en bil? Ingen årsakssammenheng bare overbevisende korrelasjoner

32 Bruk i finansielle næringer? - du er hva du kjøper - Selger data om deg Finanstilsyn kan kreve at beregningene bak alle strukturerte produkter legges ut på nett Crowdfunding og Bitcoin Direkte betalinger og direkte lån mellom venner

33 «Dead malls» (og skolebygg?) Logistikk, og underholdning ikke informasjon

34 Færre bankfilialer Minus 390 i 3. kvartal i år

35 Politiske endringer - kan et individ ta betalt for å gi bedriftene råvarer via klikk? -

36 Er Europa klar for fremtiden? - fra ansatte i Kodak til 13 i Instagram-

37 Og dine venner og familie? Facebook arbeider med «social graphs» (2007) Egentlig bygd på tidligere arbeidere (Harvard 2002) As of 2010 [update], Facebook's social graph is the largest social network dataset in the world, [4] and it contains the largest number of defined relationships between the largest number of people among all websites due to the fact that it is the most widely used social networking service in the world. [5] Concern has focused on the fact that Facebook's social graph is owned by the company and is not shared with other services, giving it a major advantage over other services and preventing its users from taking their graph with them to other services when they wish to do so, such as when a user is dissatisfied with Facebook. Google has attempted to offer a solution to this problem by creating the Social Graph API, released in January 2008, [6] which allows websites to draw publicly available information about a person to form a portable identity of the individual, in order to represent a user's online identity. [7] This did not, however, experience Google's desired uptake and was thus retired in [8] Facebook introduced its own Graph API at the 2010 f8 conference. Both companies monetise collected data sets through direct marketing and social commerce. [9]

38 Kommunikasjon Hans 6 regler for meldinger på sosiale media: 1. Det smaker ekte. 2. Ikke-forstyrrende 3. Det krever ikke respons 4. KuuuuIt. 5. Minimert. 6. Konsistent over tid og full av deg.

39

40 Bøker

41 Virkninger på næringer Aviser Musikk Film Handel Foto

42 Hva gjør web 2 med hjernen din? Korttidsminne blir redusert Mer behov for klikkstimuli Ingen løkkeskrift eller hoderegning Vanskeligere å konsentrere seg

43 Vår tids filosof - fra ansatte i Kodak til 13 i Instagram-

44 Bøkene om travle maur og HR

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI GIR RENTEKUTT I SEPTEMBER 10. august 2015 Oljeprisen har falt med USD 17 pr. fat siden Norges Bank la frem forrige strategirapport. Svak vekst i Kina, avtale mellom Iran og USA,

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer