Scenarier for Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scenarier for Oppland"

Transkript

1 Scenarier for Oppland Lillehammer 15. februar 2018

2 Utviklingen i Oppland fram mot 2030 vil bli sterkt påvirket av forhold som Oppland ikke kan gjøre noe med. Vi kaller det strukturelle forhold: Innvandringen til Norge Stor usikkerhet. Kan bli langt lavere. Eller stige igjen? Den generelle arbeidsplassveksten i Norge Fruktbarheten Hvilke bransjer og sektorer som vil vokse Antas å følge befolkningen og aldersfordeling, slik at sysselsettingsandelen er konstant. Har en fallende trend. Men kan kanskje øke igjen? Offentlig sektor vil antakelig vokse. Men usikkerhet om hvilke bransjer i næringslivet som får vekst.

3 To scenarier for innvandring til Norge: 1,20 1,00 Lav vekst Høy vekst 0,80 Høyvekst: Nettoinnvandringen blir 0,75 prosent av folketallet. 0,60 0,40 0,20 Lavvekst: Nettoinnvandringen synker til 0,2 prosent av folketallet. 0, Netto innvandring til Norge, prosent av folketallet

4 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2015K4 2016K4 2017K ,20 1,00 0,80 Utviklingen siden sommeren 2017 følger lavvekstscenariet 0,60 0,40 faktisk 0,20 Lav vekst Høy vekst SSB middel 0,00 Innvandring til Norge i prosent av folketallet.

5 Lav Høy SSBs 4M Faktisk To scenarier for fruktbarheten i Norge: 2,5 2 1,98 2,00 Høyvekst: Fruktbarheten øker 1,5 1 1,71 1,50 Lavvekst: Fruktbarheten synker 0, Fruktbarheten i Norge

6 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2015K4 2016K4 Antall fødte barn siste 4 kvartaler i Norge færre fødte barn i Norge siste fire kvartaler i forhold til i Ned 2000 i forhold til et år tidligere

7 To scenarier for utvikling i de enkelte bransjer og sektorer: Gunstig for Oppland: Sterk vekst i kommunal sektor Vekst i besøksnæringer Vekst i tradisjonell industri Mindre vekst i fisk Sterk nedgang i Olje Ugunstig for Oppland: Svakere vekst i kommunal sektor Sterkere vekst i stat Svakere utvikling i reiseliv Svak utvikling i tradisjonell industri Sterk vekst i fisk Stabilt i olje

8 7,0 6,0 Oppland i motvind Oppland i medvind 5,0 4,0 Norge får lav vekst i arbeidsplasser, lav innvandring og fruktbarhet Norge får høy vekst i arbeidsplasser, høy innvandring og fruktbarhet 3,0 2,0 1,0 Uheldig strukturell utvikling: Lav vekst i bransjene som Oppland har mye av Gunstig strukturell utvikling: Høy vekst i bransjene som Oppland har mye av 0,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Strukturelle forhold

9 scenario Lav innvandring Høy innvandring De to scenariene for innvandring til Norge gir helt ulik befolkningsutvikling i Oppland Befolkningsutvikling i Oppland med henholdsvis lav og høy innvandring til Norge.

10 scenario Lav innvandring Høy innvandring Lav innvandring og fruktbarhet Høy innvandring og fruktbarhet De to scenariene for fruktbarhet har også betydning for folketallet, men får etter hvert større betydning for antall barn Befolkningsutvikling i Oppland med henholdsvis lav innvandring og fruktbarhet og høy innvandring og fruktbarhet til Norge.

11 scenario Lav innvandring Bransjeutviklingen betyr også en del for befolkningsutviklingen. Høy innvandring Lav innvandring og fruktbarhet Høy innvandring, fruktbarhet og gunstig bransjeustvikling Lav innvandring, fruktbarhet og ugunstig bransjeutvikling Høy innvandring og fruktbarhet

12 Norges arbeidsplassvekst og bransjeutviklingen betyr svært mye for utviklingen av antall arbeidsplasser i Oppland scenario Lav innvandring Høy innvandring Lav innvandring og ugunstig bransjeutvikling Høy innvandring og gunstig bransjeutvikling Utvikling i antall arbeidsplasser i Oppland.

13 Lav innvandring, fruktbarhet og ugunstig bransjeutvikling scenario Høy innvandring, fruktbarhet og gunstig bransjeustvikling Ugunstige vekstbetingelser Strukturelle betingelser Gunstige vekstbetingelser De strukturelle betingelsene vil bety mye for veksten i Oppland. Men ikke alt!

14 Oppland kan selv påvirke veksten. 1. Skape gode vilkår for næringslivet som gir bedre arbeidsplassvekst 2. Skap attraktive bosteder som gjør at flere flytter til og færre flytter fra Attraktive steder skaper større arbeidsplassvekst og høyere nettoinnflytting enn de strukturelle forholdene tilsier

15 Struktur Arbeidsplassvekst Attraktivitet Struktur Næringsattraktivitet Østfold Aust-Agder Sør-Trøndelag Vestfold Oslo Buskerud Hedmark Nordland Møre og Romsdal Telemark Hordaland Troms Nord-Trøndelag Finnmark Oppland Sogn og Fjordane Akershus Rogaland Vest-Agder 3,1 2,1 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,5 0,1 0,1-0,1-0,3-0,6-0,8-1,0-1,6-2,0-2,7-2,7 1 Akershus 2 Vest-Agder 3 Nord-Trøndelag 4 Buskerud 5 Finnmark 6 Rogaland 7 Møre og Romsdal 8 Sør-Trøndelag 9 Hordaland 10 Nordland 11 Vestfold 12 Sogn og Fjordane 13 Troms 14 Aust-Agder 15 Oppland 16 Hedmark 17 Østfold 18 Telemark 19 Oslo Oppland har ikke vært blant de attraktive fylkene for næringsliv og bosetting de siste 15 årene. Utfordringen blir å skape attraktivitet de neste 15 årene.

16 Bostedsattraktivitet Hvor attraktivt kan Oppland bli? Hitra/Frøya Alle regionene i Oppland kan bli mer attraktive, både for næringsliv og bosetting. 0,8 0,5 0,3 Hallingdal Oppdal/Rennebu Øvre Romerike Vi lager et scenario der alle regionene lykkes. 0,0-0,3 Valdres Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Hadeland Kongsberg/Numedal Gjøvikregionen Lillehammerregionen Voss Og et scenario der de mislykkes og blir lite attraktive. -0,5-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Næringsattraktivitet Attraktivitet for bosetting og næringsliv i regionene i Norge de siste ti årene.

17 Høy attraktivitet Ugunstige vekstbetingelser Attraktiv i motvind Strukturelle Nå er det krise! Opplands attraktivitet Attraktiv i medvind betingelser Tapte muligheter Gunstige vekstbetingelser Lav attraktivitet

18 Samla attraktivitet 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Attraktiv i motvind Den strukturelle utviklingen er lite gunstig for Oppland, men en lykkes med å skape høy attraktivitet for næringsliv og bosetting Attraktiv i medvind Oppland er heldige og dyktige. Utviklingen går i Opplands favør og regionene greier å skape attraktivitet -2,0-4,0-6,0 Krise Tidene er vanskelige for Oppland, og samtidig mislykkes en med å skape attraktivitet for næringsliv og bosetting Tapte muligheter Norge vokser og Oppland har muligheter, men greier ikke å utnytte de gode tidene. -8,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Strukturelle forhold

19 Scenarier for Oppland Hva er vekstpotensialet?

20 Attraktiv i medvind Norges vekst er høy. Konjunkturene blåser riktig vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene lykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. Alt lykkes for Oppland.

21 Attraktiv i medvind Folketallet øker med 17,9 prosent Norge Oppland 117,9 117,5 Folketallet i Oppland når innbyggere i Befolkningsveksten blir litt sterkere enn landsgjennomsnittet

22 Attraktiv i medvind 125 Folketallet øker i alle regionene Gjøvikregionen Hadeland Lillehammer-reg. Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres Norge Oppland 121,7 117,5 114,0 112,1 110,

23 Det blir over flere barn i førskolealder. Over flere barn i grunnskolen. Men også flere eldre år år år år år Antall innbyggere i Oppland i ulike aldersgrupper.

24 4,0 Forsørgerbyrden vil øke 3,5 3,0 2,5 3,6 3,3 2,9 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Antall personer i arbeidsdyktig alder (20-66) per person 67 år eller eldre i Oppland.

25 Næringsliv Offentlig Antall arbeidsplasser øker sterkt Over nye arbeidsplasser i næringslivet Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

26 Rekrutteringsbehovet: Vekst i arbeidsplasser + utskifting av eldre arbeidstakere. Det må rekrutteres nye arbeidstakere. Omtrent av disse vil ha høyere utdanning vil ha mindre enn tre års høyere utdanning. Over 3 års utdanning Uten 3 års utdanning SUM Offentlig Basisnæringer Besøksnæring Regionale SUM Netto rekrutteringsbehov i Oppland i perioden

27 Tapte muligheter Norges vekst blir høy. Konjunkturene blåser riktig vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene mislykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. Folketallet øker til Det tilsvarer nesten 4 %. Oppland vil se at alle andre fylker vokser mer Tapte muligheter Norge høy 117,5 103,

28 Det blir flere barn i førskolealder. Færre barn i grunnskolen og videregående. Men også flere eldre år år år år år Antall innbyggere i Oppland i ulike aldersgrupper.

29 4,0 Forsørgerbyrden vil øke langt raskere. 3,5 3,0 2,5 3,6 3,3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Antall personer i arbeidsdyktig alder (20-66) per person 67 år eller eldre i Oppland.

30 Næringsliv Offentlig Antall arbeidsplasser holder seg konstant På grunn av vekst i det offentlig Over arbeidsplasser i næringslivet forsvinner Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

31 Rekrutteringsbehovet: Vekst i arbeidsplasser + utskifting av eldre arbeidstakere. Det må rekrutteres nye arbeidstakere. Mer enn av disse vil ha høyere utdanning. De fleste vil ansettes i offentlig sektor. Mindre enn vil ha mindre enn tre års høyere utdanning. Over 3 års utdanning Uten 3 års utdanning SUM Offentlig Basisnæringer Besøksnæringer Regionale SUM Netto rekrutteringsbehov i Oppland i perioden

32 Nå er det krise! Norges vekst blir lav. Konjunkturene blåser feil vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene mislykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. Folketallet synker med nesten Nedgang på åtte prosent ,7 92,1 85 Norge Oppland

33 Nå er det krise! Norges vekst blir lav. Konjunkturene blåser feil vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene mislykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. Nedgang i alle regioner ,7 100 Minst i Hadeland og Lillehammer Gjøvikregionen Hadeland Lillehammer-reg. Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres Norge Oppland 97,0 96,6 92,1 86,6 85,5 83,

34 Det blir færre barn i førskolealder færre barn i grunnskolen færre på videregående skoler. Men fremdeles nesten flere eldre år år år år år Antall innbyggere i Oppland i ulike aldersgrupper.

35 4,0 Forsørgerbyrden vil øke dramatisk. 3,5 3,0 2,5 3,6 3,3 2,2 Det blir bare 2,2 innbyggere i arbeidsdyktig alder per pensjonist i Oppland. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Antall personer i arbeidsdyktig alder (20-66) per person 67 år eller eldre i Oppland.

36 Forsørgerbyrden vil falle dramatisk. I Gudbrandsdal og Valdres blir der mindre enn 2 personer i arbeidsdyktig alder per pensjonist. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, , , Gjøvikregionen Hadeland Lillehammer-reg. Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres Norge ,2 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 Antall personer i alder år per person over 67 år i scenariet Nå der det krise!

37 Næringsliv Offentlig Antall arbeidsplasser vil synke sterkt i nøringslivet arbeidsplasser i næringslivet forsvinner Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

38 Det vil være et rekrutteringsbehov på personer. Men bare av disse vil ha mindre enn tre års høyskoleutdanning. Det vil bli svært vanskelig for unge uten utdanning i skaffe seg arbeid. Store ubalanser i arbeidsmarkedet. Over 3 års utdanning Uten 3 års utdanning SUM Offentlig Basisnæringer Besøksnæring Regionale SUM Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

39 Attraktiv i motvind Norges vekst blir lav. Konjunkturene blåser feil vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene lykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. Folketallet i Oppland øker med 8 000

40 Attraktiv i motvind Norges vekst blir lav. Konjunkturene blåser feil vei for Oppland. Hele fylket og alle de seks regionene lykkes i å skape høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting. 110 Folketallet i Oppland øker med ,7 104,3 100 Veksten tilsvarer 4,3 %. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet Attraktiv i motvind Krise Norge lav 92,

41 Det blir færre barn. Men nedgangen blir ikke mye sterkere enn den har vært før Endring 0-5 år år år år år Antall innbyggere i Oppland i ulike aldersgrupper.

42 Forsørgerbyrden vil øke. 4,0 3,5 3,0 2,5 3,6 3,3 2,6 Det blir bare 2,6 innbyggere i arbeidsdyktig alder per pensjonist i Oppland. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Antall personer i arbeidsdyktig alder (20-66) per person 67 år eller eldre i Oppland

43 Næringsliv Offentlig Det blir flere arbeidsplasser. Vekst i både privat og offentlig sektor Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

44 Det vil være et rekrutteringsbehov på personer. Litt over halvparten vil ha minst tre års høyere utdanning. Over 3 års utdanning Uten 3 års utdanning SUM Offentlig Basisnæringer Besøksnæring Regionale SUM Antall arbeidsplasser i Oppland, fordelt på offentlig og privat sektor.

45 Hvordan skape attraktivitet? For bosetting og næringsliv

46 Hvordan skape attraktivitet? Gjennom endringer, nyskaping og forbedringer Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer Areal og bygninger Tilrettelegge attraktive arealer for boliger, næringsvirksomhet, handel. Stimulere til bygging av boliger og attraktive næringsbygg. Næringshager. Ameniteter Skape nye attraksjoner, tilbud, forbedre kommunal service, bedre tjenester til næringslivet, aktiviteter og kultur, kafeer og møteplasser, liv i sentrum, Omdømme Skape et positivt bilde av stedet, bli vurdert som et sted å flytte til, et sted å besøke, et sted å etablere bedrift. Stedlig kultur og identitet Lokal identitet, samarbeidsånd og tillit, optimisme, risikovilje, investeringslyst, interesse for å være med å utvikle stedet

47 Hvordan skape attraktivitet? Ulike attraktivitetsfaktorer og tiltak for ulike attraktivitetsdimensjoner: Bosted, Besøk og Bedrift Areal og bygninger Bosted Besøk Bedrift Boligtomter, arealer og boliger Overnatting, hytter og hyttetomter Næringsareal og næringsbygg Ameniteter Omdømme Gode kommunale tjenester, fritidstilbud. Kollektivtransport. Gode skoler. Omdømme som bosted Attraksjoner og aktiviteter, kultur. Gode transportløsninger. Omdømme for besøk, destinasjonsmarkedsføring Gode transportløsninger. Kompetanse fra institusjoner. Kompetente ansatte. Omdømme som næringssted Stedlig kultur og identitet Lokal identitet, åpenhet, optimisme Gjestfrihet, service, Innovasjonsevne Risikovilje og vilje til vekst, optimisme Innovasjonsevne

48 Det finnes mange faktorer som kan bety noe for attraktiviteten Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer Omdømme Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Må ha -faktor

49 Hvordan skape attraktivitet? Bosted Besøk Bedrift Areal og bygninger Ameniteter Omdømme Stedlig kultur og identitet Hvordan skape en utviklings- og endringskultur? Hvordan mobilisere alle aktører til innsats for å øke attraktiviteten?

50 Tillitskart Politikere Kommunen Ansatte Fylkeskommunen Nabokommuner Besøkende Frivillig sektor Næringslivet Stedsidentitet Optimisme

51 -0,10 +0,28 Tillitskart Vestre Toten Politikere +0,02 +0,45 +0,50 Kommunen Ansatte +0,21 +0,67 +0,21 Fylkeskommunen Nabokommuner +0,10 +0,56 Stedsidentitet Optimisme Næringslivet +0,28 +0,24 +0,06 Frivillig sektor Besøkende Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Lite positivt avvik Stort positivt avvik Høy tillit, sterk stedsidentitet og stor optimisme. Men også et forbedringspotensial når det gjelder næringslivets tillit til kommunen.

52 Samlet attraktivitet ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 y = 1,1206x + 0,5968 R² = 0,2924-4,0-2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 Samlet tillitsnivå 2017 Kommuner med et høyt nivå av tillit er mer attraktive

53 Skal Oppland fylkeskommune skape attraktivitet i hele fylket, må de ha tillit i kommuner og regioner: Tillit: Kompetanse Velvilje Integritet Kompetanse: Har gjort gode analyser og funnet riktige grep Velvilje: Lytter. Ønsker at alle deler av fylket skal lykkes. Ingen skal «ofres» for framgang andre steder. Integritet: Ingen skjulte agendaer. Løsninger framfor prestisje

54 Tillit i regionene: Kompetanse: Har gjort gode analyser og funnet riktige grep Tillit: Kompetanse Velvilje Integritet Velvilje: Lytter. Ønsker vekst i de andre regionene. Er raus mot andre regioner og fylkeskommunen Integritet: Saklig argumentasjon. Åpen om motiver.

55 Høgskolen Hedmark fk Oppland fylkeskommune Fylkesmannen Innovasjon Norge Lillehammerregionen Valdres Gjøvikregionen Midt- og Nord- Gudbrandsdal Hadeland Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunenev Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Det er mange aktører som skal spille sammen for at Oppland som helhet blir et attraktivt fylke for næringsliv og bosetting. Det krever at disse aktørene har tillit til hverandre og spiller hverandre gode (og spiller mot samme mål). Det må også bli en bedre utviklingskultur i hver enkelt kommune. NHO. LO. Næringsforeninger. Næringslivet.

56 Dynamisk planlegging Ha klare overordnede mål. Og klart definert ansvar og oppgaver. Sørg for at planen har en klart definert prosess hvor en: Sjekker regelmessig om en er på vei mot eller fra målet. Revurdere mål, strategier og tiltak hvis ikke. Vurderer nye tiltak og prosjekt hele tiden. Avslutter de som ikke fungerer. Involverer og engasjerer hele Oppland i en kontinuerlig prosess for å skape attraktivitet.

57 Lykke til! Knut Vareide

Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv

Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv Scenarier for Rogaland fra et forskerperspektiv Sandnes 1. mars 2017 Hva blir befolkningsveksten? Hvor mange nye arbeidsplasser? Hvilken demografisk utvikling blir det? Boliger Veier og transport Næringsarealer

Detaljer

Oppland utvikling og scenarier

Oppland utvikling og scenarier Oppland utvikling og scenarier Fylkestinget 22. august 2017 Spørsmål: Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? (Vekst i innbyggere, vekst i antall arbeidsplasser) 1. Hva er de viktigste drivkreftene?

Detaljer

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Skien 29. november 2016 Offentlig Privat Fødsel Innvandring Innenlands flytting Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Buskerud

Detaljer

Regional analyse Drammen 2017

Regional analyse Drammen 2017 Regional analyse Drammen 2017 Kontaktutvalg for næringslivet 6. mars 2017 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 2018K1

Detaljer

Regional analyse for Drangedal. Drangedal 14 desember 2018

Regional analyse for Drangedal. Drangedal 14 desember 2018 Regional analyse for Drangedal Drangedal 14 desember 2018 1 Folketallet synker http://regionaleanalyser.no kommuneanalyser Hvorfor har folketallet sunket i Drangedal siden 2000? Fødselsunderskudd - 13

Detaljer

Ståsted og scenarier for Drangedal Befolkning og arbeidsplasser

Ståsted og scenarier for Drangedal Befolkning og arbeidsplasser Ståsted og scenarier for Drangedal Befolkning og arbeidsplasser Drangedal 5. april 2018 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Detaljer

Er Time attraktiv? Bykonferanse 10 november Bryne

Er Time attraktiv? Bykonferanse 10 november Bryne Er Time attraktiv? Bykonferanse 10 november Bryne Arbeids- og næringsutvikling Arbeidsplasser 9 000 Offentlig Privat 8 000 7 000 Sterkt fall i antall arbeidsplasser i Time! 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem?

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 27.03.2014 2 Innenlands flytting Innvandring

Detaljer

Hvorfor vokser steder? REG LAB seminar den 3. april 2019

Hvorfor vokser steder? REG LAB seminar den 3. april 2019 Hvorfor vokser steder? REG LAB seminar den 3. april 2019 1 Hvorfor endres befolkningen? Fødselsbalansen: fødte - døde Fly8ebalansen: innfly:ng - ulbud? Vekst i arbeidsplasser

Detaljer

Arbeidsplassutvikling og tillit i Midt-Telemark

Arbeidsplassutvikling og tillit i Midt-Telemark Arbeidsplassutvikling og tillit i Midt-Telemark Presentasjon til MTNU 9. april 2018 Hovedmål: SNP skal bidra til å sikre en netto vekst i arbeidsplasser i regionen som minst er i takt med befolkningsutviklingen.

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv Kongsvinger 12. september Knut Vareide 54000 115,0 53800 53768 110,0 Norge Glåmdal 111,3 53600 105,0 53400 53316 100,0 99,0 53200 95,0 53000 2000K1 2001K1 2002K1

Detaljer

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier Moss/Rygge Utvikling, attraktivitet og scenarier Knut Vareide på Høydakonferansen 1. September 2016 Hva kjennetegner utviklingen i Moss/Rygge? Hva har vært drivkreftene? Hva er et attraktiv sted? Har Moss/Rygge

Detaljer

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015 Scenarier Østfold Planforum Østfold 10. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 30000 25000 Årlig vekst Folketall 3,0 2,5 2,0 20000 15000 1,5 1,0 10000 0,5 0,0 5000 0 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983

Detaljer

Framtidsutsikter. For Glåmdalen

Framtidsutsikter. For Glåmdalen Framtidsutsikter For Glåmdalen Framtidsutsikter for Glåmdal: Strukturelle forhold: Hva skjer? Hva blir Norges vekst? Hva blir utviklingen i de bransjene som Glåmdal har mye av? Hva skjer i nærområdet (Oslo)?

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva skaper vekst? x Knut Vareide Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut

Detaljer

Midt-Telemark Utvikling og scenarier. Workshop 28 november

Midt-Telemark Utvikling og scenarier. Workshop 28 november Midt-Telemark Utvikling og scenarier Workshop 28 november Arbeids- og næringsutvikling Arbeidsplasser 4 500 Offentlig Privat 4 000 3 500 Nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet de siste årene. 3

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Skien, Porsgrunn og Bamble Trend utvikling Hvordan skape arbeidsplasser

Skien, Porsgrunn og Bamble Trend utvikling Hvordan skape arbeidsplasser Skien, Porsgrunn og Bamble Trend utvikling Hvordan skape arbeidsplasser 15. Mars 2017 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Strukturelle betingelser varierer fra sted til sted Lokalisering

Detaljer

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Glåmdal Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Glåmdal Norge Hedmark 54 000 120 116,8 53 760 115 53 768 53 520 110 53 280 105

Detaljer

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Gjøvikregionen Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Gjøvikregionen Norge Oppland 71 000 70 707 120 116,8 70 200 115 69 400

Detaljer

Scenarier for Nye Stavanger. Stavanger 24 september 2018

Scenarier for Nye Stavanger. Stavanger 24 september 2018 Scenarier for Nye Stavanger Stavanger 24 september 218 1 Steder har ulik forventet vekst: Sentrale steder får mer innflytting enn usentrale Noen steder ligger i større arbeidsmarkeder med vekst Noen steder

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Indre Østfold Hva skaper vekst?

Indre Østfold Hva skaper vekst? Indre Østfold Hva skaper vekst? Programteori for attraktivitet KRD 2013 Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Oslofjordfondet 2013-2015 Grenseløs attraktivitet Hedmark/Dalarna Grenskomiteen 2014 Regionale

Detaljer

Regional analyse for Sogn

Regional analyse for Sogn Regional analyse for Sogn Arbeidsplasser, næringsliv, befolkning, attraktivitet, scenarier Knut Vareide, Sogndal 30. september Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2.

Detaljer

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet)

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) Tillit og vekst Knut Vareide, Gardermoen 19. september 2016 Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2. Vekst i folketall (Fokus på nettoflytting) 1 Strukturelle forhold

Detaljer

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406 KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406 2017 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet

Detaljer

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 409 2017 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet

Detaljer

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet der «attraktivitetsbegrepet» er knyttet opp mot forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes

Detaljer

Seljord Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Seljord Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Seljord Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Seljord 18. april 2017 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Strukturelle betingelser varierer fra sted til sted Lokalisering Størrelse

Detaljer

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en En region kan være attraktiv for: Bosted Befolkning Arbeidsplasser Steder har ulike forutsetninger for vekst Vekst = Strukturelle forhold + Attraktivitet

Detaljer

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Østfoldscenarier Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Østfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 05.03.2015 2 Hva blir veksten

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor. Bornholm 13. juni 2016

Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor. Bornholm 13. juni 2016 Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor Bornholm 13. juni 2016 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk,

Detaljer

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Grenland Oppdatert minirapport 1. november 2016 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Demografi Norge Grenland Telemark 122 000 121 495 120 116,8 120 200 115 118 400 110 116

Detaljer

Holmestrand Sande - Hof Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Holmestrand Sande - Hof Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Holmestrand Sande - Hof Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Tjøme 17. mars 2017 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Strukturelle betingelser varierer fra sted til sted Lokalisering

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Åmli Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Åmli? Har Åmli vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Åmli? Hvordan skal Åmli bli en attraktiv kommune de neste

Detaljer

Scenarier Østfold. Medvirkningsseminar 4. november 2015

Scenarier Østfold. Medvirkningsseminar 4. november 2015 Scenarier Østfold Medvirkningsseminar 4. november 2015 130 Befolkningsveksten Hvordan er befolkningsutviklingen? Og hva er drivkreftene for den utviklingen vi ser? 125 120 115 110 105 100 Oslo Akershus

Detaljer

Hva er attraktivitet?

Hva er attraktivitet? Midt-Telemark Om tillit og attraktivitet - utvikling og scenarier Sammendrag av Knut Vareides presentasjon for Bø og Sauherad kommuner 28. november 2017 Hva er attraktivitet? Attraktivitet handler om stedets

Detaljer

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016.

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016. Østre Agder Oppdatert minirapport 1. november 2016. Demografi 1999K4 2000K3 2001K2 2002K1 2002K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 k4 K3 93 000 90 400 92 328 120 115 Østre Agder Norge Aust-Agder

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 405 2017 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Etne og Vindafjord. 11 april 2013 Knut Vareide

Etne og Vindafjord. 11 april 2013 Knut Vareide Etne og Vindafjord 11 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 23.05.2013 2 Både Etne og Vindafjord har snudd utflytting til

Detaljer

Regional analyse Indre Østfold. Minirapport

Regional analyse Indre Østfold. Minirapport Regional analyse Indre Østfold Minirapport Spørsmål: Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? (Vekst i innbyggere, vekst i antall arbeidsplasser) 1. Hva er de viktigste drivkreftene? 2. Hva er eksogene

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Bærekraftige og attraktive Telemark

Bærekraftige og attraktive Telemark Bærekraftige og attraktive Telemark Aktuelle indikatorer og relevant statistikk. Hvordan tolke og anvende kvantitativt og kvalitativt datagrunnlag? Bø, 27 oktober 2015 Knut Vareide Hva ønsker staten av

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015 Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome 17. Mars 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke kan gjøre

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Notodden Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Notodden Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Notodden Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Workshop kommunestyret 2. februar 2017 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Strukturelle betingelser varierer fra sted til sted Lokalisering

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Fyresdal Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Fyresdal? Har Fyresdal vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Fyresdal? Hvordan skal Fyresdal bli en attraktiv

Detaljer

Fredrikstad. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Fredrikstad. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Fredrikstad Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Norge Fredrikstad Østfold 80 000 79 457 120 117,3 117,2 77 400 115 116,8

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Utviklingstrekk i det samiske området. Hva gjør kommuner som lykkes?

Utviklingstrekk i det samiske området. Hva gjør kommuner som lykkes? Utviklingstrekk i det samiske området Hva gjør kommuner som lykkes? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Scenarier for Oppland

Scenarier for Oppland 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Strukturelle Opplands attraktivitet 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 betingelser 2030 2029 2028

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Mål og framtidsutsikter i Sigdal

Mål og framtidsutsikter i Sigdal Mål og framtidsutsikter i Sigdal Bolk 2: Sigdal har et mål om 1,5 prosent årlig befolkningsvekst Hva kan vi vente oss av vekst i Norge? Hvilke strukturelle drivkrefter vil påvirke Sigdals vekst de neste

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Regionale utviklingstrekk på Østlandet

Regionale utviklingstrekk på Østlandet Regionale utviklingstrekk på Østlandet 1 NæringsNM før og etter finanskrisa Ingen regioner på Østlandet har gjort det bedre etter finanskrisa enn før. De fleste har langt dårlige resultater. Få områder

Detaljer

Glåmdalen. Vekstmuligheter hva er realistisk

Glåmdalen. Vekstmuligheter hva er realistisk Glåmdalen Vekstmuligheter hva er realistisk Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015 Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland Brønnøysund 27. mars 2015 Alle hadde nedgang i folketallet fra 2000 til 2008. Alle har vekst fra 2008 til 2015. Bare Ranaregionen har vekst i folketallet

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Attraktivitet kultur og samspill. Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide

Attraktivitet kultur og samspill. Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide Attraktivitet kultur og samspill Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide Kan et sted påvirke sin egen utvikling? I så fall hvordan? 06.06.2014 2 Kan et sted påvirkes sin egen utvikling? I så fall hvordan?

Detaljer

Mål og framtidsutsikter i Sigdal

Mål og framtidsutsikter i Sigdal Mål og framtidsutsikter i Sigdal Bolk : Sigdal har et mål om,5 prosent årlig befolkningsvekst Hva kan vi vente oss av vekst i Norge? Hvilke strukturelle drivkrefter vil påvirke Sigdals vekst de neste årene?

Detaljer

Forskning i omstillingsarbeid. Oslo, 22. okt Knut Vareide

Forskning i omstillingsarbeid. Oslo, 22. okt Knut Vareide Forskning i omstillingsarbeid Oslo, 22. okt. 2014 Knut Vareide Programteori for attraktivitet KRD 2013 Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Oslofjordfondet 2013-2015 Grenseløs attraktivitet Hedmark/Dalarna

Detaljer

Sogn og Fjordane Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Sogn og Fjordane Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Sogn og Fjordane Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Stryn 22. mars 2017 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Strukturelle betingelser varierer fra sted til sted Lokalisering Størrelse

Detaljer

Thon Hotel Høyers 7. november 2013

Thon Hotel Høyers 7. november 2013 Thon Hotel Høyers 7. november 2013 Program 13:00 Åpning, Lise Wiik 13:10 Kan - eventuelt hvordan, steder påvirke sin egen utvikling? Faglig introduksjon. Knut Vareide 14:00 Fremtidens reiseliv. Hva gjør

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Basis Besøk Regional Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 4 315 4 364 4 321 4

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015 Vågsøy Status og framtidsutsikter Måløy 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Vågsøy sank fram til 2008, men har økt litt siden. Nedgang på 6,1 prosent siden 2000. 120 115 110 105 100 95

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Regional Besøk Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 23 626 23 423

Detaljer

Indikatorrapport Buskerud

Indikatorrapport Buskerud Indikatorrapport Buskerud Økt verdiskaping og produktivitet Delmål og delindikator Mål Hovedindikator Delmål Delindikator Bostedsattraktivitet Vekst i verdiskaping Vertskapsattraktivitet Næringsattraktivitet

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015 Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Sälen 19. Januar 2015 105 100 95 Säter Trysil 90 85 Vansbro Smedjebacken Rendalen 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Synkende befolkning i alle kommunene

Detaljer

Gjøvikregionen. Hvordan har utviklingen vært? Hva er drivkreftene? Hva kan gjøres for å bedre utviklingen?

Gjøvikregionen. Hvordan har utviklingen vært? Hva er drivkreftene? Hva kan gjøres for å bedre utviklingen? Gjøvikregionen Hvordan har utviklingen vært? Hva er drivkreftene? Hva kan gjøres for å bedre utviklingen? Først noen hovedtrekk i utviklingen: Befolkning og arbeidsplasser 71 000 70 000 69 000 68 000 67

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015 Selje Status og framtidsutsikter Selje 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Selje synker, mye. 120 115 110 Norge Vågsøy Eid Sogn og Fjordane Selje 115,3 Mens det har vært høy vekst i Norge.

Detaljer

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013 Notodden Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid 22 januar 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. Sterk vekst fram

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer