- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET (Ap) 1. Ole Haabeth M 2. Wenja E. Ringen M 3. Svein Høiden F Torill Huth 4. Terje Moland Pedersen M 5. Eileen Dvergsdal M 6. Kari Agerup M 7. Jon-Ivar Nygård M Kay Øistad i sak 35/05 og 39/05 8. Svein Roald Hansen M 9. Bjørge Johansen M 10. Solveig Linkas M 11. Atle Ottesen M 12. Robert Rene Hansen M 13. Per-Kristian Hansen M 14. Tove Dalseg Nordberg M 15. Victor Kristiansen M 16. Jarle Kilmork M 17. Bård Erik Ruud M FREMSKRITTSPARTIET (FrP) 1. Vigdis Giltun M 2. Eva Kristin Andersen M 3. Arvid Vestvik M 4. Geir Johansen M 5. Leif Eriksen F Stig Tore Nordberg 6. Agnes Bossum M 7. Guri-Liss Steen-Larsen M 8. Bjørnar Laabak M 9. Kjell Petter Holen M 10. Anita Johanne Vik M HØYRE (H) 1. Peter Kuran M 2. Tor Prøitz M 3. Rita Holberg F Vidar Saxegaard 4. Finn H. Manstad F Ola Hilmar Storli 5. Ingrid Willoch F Ingegerd Spillum 6. Annkristin Stene-Johansen M 7. Knut Ivar Eldal M - 1 -

2 SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) 1. Arild Skau M 2. Aud Niklassen M 3. Lisbeth Martinsen F Kristine Hval Blekken 4. Tom Dreyer M 5. Stine Almquist M 6. Mia Katrine Augustin F Jørn Kjølstad ONSØYLISTA (O) 1. Anne-Lise Ulriksen M 2. Owe Andreas Buer M 3. Berit Kallerød M KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) 1. Per Lebesby M 2. Dag Høidal M 3. Jan Paus M PENSJONISTPARTIET (Pp) 1. Bjørn Tindlund M 2. Inger Johanne Skalle M BYMILJØLISTA (Bym) 1. Svein Bendik Hansen M 2. Mariann Hovda F Jan Kåre Fjeld SENTERPARTIET (Sp) 1. Hans Ek M VENSTRE (V) 1. Ulf Trenum M/F Permisjon fra kl , før avstemming i sak 32/05. UAVHENGIG ( Uavh.) Grethe Haugen M Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Kåresen, økonomisjef Anne Skau, fagleder arealplanavd. Trine Huitfeldt Nygaard... Ole Haabeth Wenja Ringen Vigdis Giltun ordfører varaordfører Peter Kuran - 2 -

3 Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 53 av 53. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Jon-Ivar Nygård ble erklært inhabil i behandlingen av sak 35/05 og 39/05 og Kay Øistad trådte inn under behandlingene av disse sakene. Følgende saksrekkefølge ble enstemmig vedtatt: Sak 24/05 33/05, 43/05, 34/05-42/05 og 44/05 46/05. I tillegg til utsendt sakskart ble tilleggssak 46/05 Spørsmål til ordføreren, behandlet. Følgende fordeling av taletid ble enstemmig vedtatt: Ap -29 min., FrP-20, H- 16, SV-15, O-L-11, KrF-8.511, Bym-9,5, Pp-9.5, Sp-8.5, V-8.5, Uavh 8,5 min. Før behandlingen av sakene var det utdeling av følgende: Likestillingsprisen 2004 ble utdelt til Kristin Vermedal, Trondalen barnehage og Frank Bergi, leder av prosjektet Menn I Barnehagen (MIB). HMS-prisen 2004 er tildelt Åpen omsorg, Onsøy og virksomhetsleder Anne-Line Dahle mottok prisen

4 Kommunestyrets møte Saksliste PS 24/05 PS 25/05 Referatsaker Forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1 - Rolvsøy Forslagstiller: Envinor AS PS 26/05 Forslag til reguleringsplan for NY RV 108 Parsell Mosseveien - Borggata - Sentrum Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 27/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Veumveien - Holmegata- Sentrum Forslagsstiller: Fredrikstad kommune PS 28/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Parsell Kråkerøy - Nordre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 29/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Bjølstadforbindelsen - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 30/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Ny vei til Glombo - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 31/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Kråkerøy - søndre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 32/05 Videreføring av Østfoldpakken fase 2 - Forslag til prinsipp for lokalisering av bomstasjoner i Fredrikstad PS 33/05 Protest mot videre drift av astfaltverket NCC Roads AS på Sorgenfri PS 34/05 Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til transportetatenes handlingsprogrammer PS 35/05 Vurdering av å samle det samfunnsutviklende arbeidet i en seksjon PS 36/05 Fredrikstad ungdomsråd - omorganisering av Ungdommens kommunestyre PS 37/05 Medieparken Filmstudio AS under etablering - kjøp av aksjer PS 38/05 Reduksjon i årsgebyret på vann og avløp budsjettåret 2005 PS 39/05 Kommunestrukturprosjektet: Robuste kommuner PS 40/05 Høring - NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene PS 41/05 Uttalelse til odelsfrigjøring avr gnr 644, bnr 3 og 7 - E6 Svingeskogen - Årum PS 42/05 Søknad om fritak for politiske verv - Martin Andre Lindau (KrF) PS 43/05 Tiltak for barn og unge i Fredrikstad Ettersendes PS 44/05 Valg til overskattetakstnemnda - suppleringsvalg etter Peter Meland Fonn (KrF) PS 45/05 Eiendomsskatt - promillesats PS 46/05 Tillegssak : Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren

5 PS 24/05 Referatsaker RS 9/05 Årsmelding Råd for funksjonshemmede RS 10/05 Salg av tomter til barnehageformål. Hastesak til formannskapet Formannskapets vedtak 1. Barnehage planens føringer, der kommunen skal innhente konsept og stille tomt til disposisjon for private barnehageutbyggere oppheves. 2. Rådmannen gis fullmakt til å selge tomter til barnehageformål. 3. Gjennomføring av salg utføres av Teknisk Drift, som samarbeider med barnehagemyndigheten før endelig beslutning om salg foretas. 4. Bestemmelsen i vedtakets pkt 1 skal vurderes på nytt i desember 2005, evt i januar Vedtaket fattes av formannskapet i henhold til kommunelovens paragraf 13 - Utvidet myndighet i hastesaker, jamfør delegeringsreglementet punkt RS 11/05 Østfold Mat- og miljølaboratorium AS. Hastesak til formannskapet Formannskapet vedtok å lukke møtet etter forslag fra ordføreren under henvisning til kommunelovens 31. Saksdokumentene er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens 6.2. Referater ble enstemmig tatt til orientering. PS 25/05 Forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1 - Rolvsøy Forslagstiller: Envinor AS Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1, plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1, plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert

6 PS 26/05 Forslag til reguleringsplan for NY RV 108 Parsell Mosseveien - Borggata - Sentrum Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Mosseveien Borggata plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Mosseveien Borggata plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 27/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Veumveien - Holmegata- Sentrum Forslagsstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny RV 108, Parsell Veumveien Holmegata, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling

7 Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny RV 108, Parsell Veumveien Holmegata, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert , sist revidert PS 28/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Parsell Kråkerøy - Nordre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Kråkerøy Nordre del, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Kråkerøy Nordre del, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 29/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Bjølstadforbindelsen - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad,

8 Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 30/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Ny vei til Glombo - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny vei til Glombo, plankart datert , revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny vei til Glombo, plankart datert , revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert

9 PS 31/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Kråkerøy - søndre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv Parsell Kråkerøy - søndre del, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Med utgangspunkt i rådmannens vurdering og vedlagte prinsippskisse, skal det utarbeides nytt reguleringsforslag for gang- og sykkelveisystemet ved krysset Glomboveien - Rødsveien/Enhuusveien, herunder fotgjengerundergang. Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Ordføreren refererte innkommet e-post fra Hans Ingvald Røed. På vegne av Ap fremsatte representanten Terje Moland Pedersen slikt tilleggsforslag: Nytt pkt. 3: Kort omlegging av Glomboveien slik det var vist i opprinnelig planforslag synes å være en mer fremtidsrettet og robust løsning enn å opprettholde dagens løsning på strekningen Langøyveien - Rødsveien/Enhuusveien. Det utarbeides et nytt reguleringsforslag basert på dette alternativ. I arbeidet med reguleringsendring nevnt under pkt. 2, innarbeides i tillegg til den foreslåtte gang-/sykkelveiløsning, en stengning av eksisterende avkjørsel til Rødsveien/Enhuusveien. Planutvalgets innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Ap fremsatt av representanten Terje Moland Pedersen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv Parsell Kråkerøy - søndre del, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Med utgangspunkt i rådmannens vurdering og vedlagte prinsippskisse, skal det utarbeides nytt reguleringsforslag for gang- og sykkelveisystemet ved krysset Glomboveien - Rødsveien/Enhuusveien, herunder fotgjengerundergang. 3. Kort omlegging av Glomboveien slik det var vist i opprinnelig planforslag synes å være en mer fremtidsrettet og robust løsning enn å opprettholde dagens løsning på strekningen Langøyveien - Rødsveien/Enhuusveien. Det utarbeides et nytt - 9 -

10 reguleringsforslag basert på dette alternativ. I arbeidet med reguleringsendring nevnt under pkt. 2, innarbeides i tillegg til den foreslåtte gang-/sykkelveiløsning, en stengning av eksisterende avkjørsel til Rødsveien/Enhuusveien. PS 32/05 Videreføring av Østfoldpakken fase 2 - Forslag til prinsipp for lokalisering av bomstasjoner i Fredrikstad Rådmannen anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: Bomlokalisering i henhold til prinsipp II legges til grunn for det videre arbeidet med konsekvensvurdering, prioritering og finansiering av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad. Fredrikstad, 22. februar 2005 Formannskapets behandling : På vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre fremmet representanten Terje Moland Pedersen følgende forslag: Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke. - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet. Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Vigdis Giltun følgende forslag: Prinsippet om bompengefinansiering av Østfoldpakke 2 støttes ikke. Staten er ansvarlig for denne utbyggingen, og kommunen må gi et klart signal om at finansieringsansvaret ikke kan føres over på bilistene i Fredrikstad. Østfoldpakke 2 må finansieres med allerede innbetalte bilrelaterte avgifter som i 2004 utgjorde ca. 52 milliarder. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. fikk 0 stemmer og falt. Forslaget fra AP/KrF/H ble vedtatt med 9 stemmer mot 4 stemmer (3FrP,1O) som ble gitt for forslaget fra FrP. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet

11 Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Representanten Vigdis Giltun tok opp FrP s forslag fra formannskapet. På vegne av V fremsatte representanten Ulf Trenum slikt forslag: Forslaget til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget støttes ikke. - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og strategisk analyse for Fredrikstad med sikte på å kople den nye Kråkerøyforbindelsen til en ringvei utenom sentrum, med følgende elementer. o Åledalslinja o Markalinja, helst med tunnel- innslag i vest mellom den gamle Seutundergangen og Simo-rundkjøringen. o Ny riksvei 109 gjennom Rolvsøy o Ny Glommabro, Rolvsøy/Torp - Rådmannen bes videre å utrede ulike finansieringsordninger, hvor kostnadene for ovenstående inklusive Kråkerøyforbindelsen vurderes som et samlet prosjekt. - Rådmannen fremmer for formannskapet så snart som mulig en prosjektplan for dette arbeidet Forslag fra FrP fremsatt av Vigdis Giltun fikk 15 stemmer ( 10 FrP, 3 O-L, 2 Pp) og falt. Forslag fra V fremsatt av Ulf Trenum fikk 1 stemme og falt. Formannskapets innstilling med vedtatt mot 13 stemmer ( 10 FrP, 3 O-L). Kommunestyrets vedtak : Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet. Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv

12 PS 33/05 Protest mot videre drift av astfaltverket NCC Roads AS på Sorgenfri Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Bedriften anmodes om å finne en annen lokalisering i kommunen. Fredrikstad, 3. mars 2005 Formannskapets behandling På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende endringsforslag: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. Forslaget til FrP ble vedtatt med 7 stemmer (3 FrP, 2H, 1O, 1 KrF) mot 6 stemmer (4 AP, 2 SV) som ble gitt for rådmannens innstilling. ( i punkt 1 ble således enstemmig vedtatt) Formannskapets innstilling av til kommunestyret: 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. PS 34/05 Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til transportetatenes handlingsprogrammer Rådmannen anbefaler formannskapet om å innstille følgende til kommunestyret: - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak

13 Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg. Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. Fredrikstad, 7. mars

14 Formannskapets behandling På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende forslag: Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Kommunestyret vil ikke akseptere en ytterligere økning av bomtakstene utover prisstigning på E6 og E18. Kommunestyret vil heller ikke akseptere en økning av innkrevningstiden på E6 og E18 utover finansieringen av prosjektet. Kommunestyret vil påpeke statens ansvar for utbyggingen av E6 og E18 og forventer at Stortinget bevilger nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen. Hvis bompengeinnkrevingen ikke blir avviklet forutsetter kommunen at staten dekker minimum halvparten av investeringskostnaden for eksisterende og planlagte bomfinansieringsprosjekter. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 3. prikkpunkt fjernes i sin helhet: Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Som rådmannens innstilling. På vegne av Onsøylista fremmet representanten Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Nytt 7. prikkpunkt: Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. i 2. prikkpunkt under Jernbaneverket ble vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer (2 H). i 3. prikkpunkt under Jernbaneverket ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3 FrP, 1 O, 2 SV) som ble gitt for FRPs forslag om å fjerne punktet. For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Forslaget fra Onsøylista om nytt prikkpunkt 7 under Statens vegvesen ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer

15 Punktvis votering over Fremskrittspartiets tilleggsforslag til rådmannens innstilling i 7 nye prikkpunkter under Statens vegvesen gav følgende resultat: Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. FRPs forslag ble vedtatt med 8 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 2 SV) mot 5 stemmer (4 AP, 1 KrF) Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. FRPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 4 AP) mot 3 stemmer (2 SV, 1 KrF) Kommunestyret vil ikke akseptere en ytterligere økning av bomtakstene utover prisstigning på E6 og E18. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Kommunestyret vil heller ikke akseptere en økning av innkrevningstiden på E6 og E18 utover finansieringen av prosjektet. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Kommunestyret vil påpeke statens ansvar for utbyggingen av E6 og E18 og forventer at Stortinget bevilger nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Hvis bompengeinnkrevingen ikke blir avviklet forutsetter kommunen at staten dekker minimum halvparten av investeringskostnaden for eksisterende og planlagte bomfinansieringsprosjekter. FRPs forslag fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 O) mot 9 stemmer og falt. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. FRPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 4 AP) mot 3 stemmer (2 SV, 1 KrF) Formannskapets innstilling av til kommunestyret: Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak. Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg

16 Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. Representanten Eva K. Andersen tok opp FrP s forslag fra formannskapet

17 På vegne av V fremmet representanten Tormod Schei følgende forslag: Under avsnittet om Jernbaneverket: Kulepkt. 2 og 4 utgår. Nytt kulepkt. 2: Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket vurdere en ny jernbanetrase ( tilnærmet rett linje) mellom Onsøy stasjon og Skjeberg, med en ny jernbanestasjon på Rolvsøy som skal være felles for Fredrikstad og Sarpsborg. Representanten Anne-Lise Ulriksen tok opp Onsøy-Listas forslag fra formannskapet. Forslag fra Venstre fremsatt av Tormod Schei fikk 8 stemmer ( V 1, H 7) og falt. Kulepkt. 5 i forslag fra FrP fremsatt av Eva K. Andersen ble enstemmig vedtatt. Kulepkt. 1,2,3,4,6 og 7 i forslag fra FrP fremsatt av Eva K. Andersen fikk 20 stemmer ( 10 FrP, 7H, 3 O-L) og falt. Under Jernbaneverket: Kulepkt. 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt mot 20 stemmer ( 10 FrP, 6 SV, 2 Bym, 1 SP og Uavh. Grethe Haugen). Resten av formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. (Onsøy-Listas forslag lå inne i formannskapets innstilling.) Kommunestyrets vedtak : Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak. Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg. Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Kommunestyret påpeker statens ansvar for utbyggingen og forventer at Stortinget foretar de nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen

18 Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. PS 35/05 Vurdering av å samle det samfunnsutviklende arbeidet i en seksjon Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling kommunestyret: 1. Seksjon for samfunnskontakt, Plan- og miljøseksjonen og Kulturseksjon slås sammen til en ny seksjon med virkning fra Seksjonen gis betegnelsen Kultur- miljø- og byutviklingsseksjonen. 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget som fatter endelig vedtak. 3. Servicetorg og informasjonsavdelingen forblir i sentraladministrasjonen. Kommunalutvalget vil foreta endelig innplassering av avdelingene. 4. Kulturutvalget tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave

19 5. Formannskapet gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av denne saken. 6. Før oppstart av neste valgperiode vurderes det å opprette et kultur- miljø- og byutviklingsutvalg med et engere utvalg som er bygningsråd. Fredrikstad, Behandling Administrasjonsutvalget : Forslag fremsatt i møtet: Vigdis Giltun (FrP) fremmet følgende forslag til endring/tillegg: 2. Kultur og næringsutvalget erstattes med formannskapet. 4. Kulturutvalget erstattes med Det nye utvalget. Tillegg i pkt. 4. Det skal foretas nyvalg av politiske representanter til det nye utvalget. 5. Delegeringsreglementet taes opp til revidering. Hans Ek (SP) fremmet på vegne av SV og SP følgende forslag: I det videre arbeidet med denne saken vil administrasjonsutvalget uttale at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn. Administrasjonsutvalget vil videre peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Votering Hans Eks forslag ble vedtatt med 6 (1 SV, 1 SP, 1 H og 3 ansattes representanter) mot 4 (2 AP, 2 FrP) stemmer. Uttalelse Administrasjonsutvalget : I det videre arbeidet med denne saken vil administrasjonsutvalget uttale at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn. Administrasjonsutvalget vil videre peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Formannskapets behandling Uttalelsen fra administrasjonsutvalget ble omdelt i møtet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet representanten Terje Moland Pedersen følgende endring og tillegg til innstillingen: Endring i punkt 1 1. Seksjon for samfunnskontakt, Plan- og miljøseksjonen og Kulturseksjon slås sammen til en ny seksjon med virkning fra Seksjonen gis betegnelsen; Seksjon for Kultur og byutvikling. Tillegg i punkt 2 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget som fatter endelig vedtak. I den videre detaljeringen skal det legges til grunn at det i seksjonens ledelse skal inngå en person med kulturfaglig bakgrunn som eventuelt sammen med seksjonssjefen vil være kommunens kontaktperson innen kulturområdet. Endring i punkt 4 4. Kulturutvalget Det velges nytt Kulturutvalg som tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget

20 videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende endringsforslag: Som rådmannens innstilling men endringer i punktene 2, 4 og 5 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget formannskapet og kommunestyret som fatter endelig vedtak. 4. Kulturutvalget tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave. Det nye utvalget får navnet Kultur- og næringsutvalg. Det skal foretas nyvalg av politikere til det nye utvalget. 5. Formannskapet gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av denne saken. Delegeringsreglementet tas opp til revidering. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet representanten Arild Skau følgende forslag: Formannskapet vil tilrå at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn i det videre arbeidet med denne saken. Formannskapet vil peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Administrasjonen får i oppdrag å komme tilbake i egen sak med en nærmere detaljering av alternativ 2. På vegne av Onsøylista fremmet representanten Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes med intensjon om at gruppelederne starter snarest sitt arbeid med å gjennomgå den politiske og administrative strukturen og delegasjonsreglementene. Saken fra rådmannen brukes som arbeidsdokument. Plan- og miljø, Kultur og samfunnsutviklende oppgaver prioriteres først. Nødvendige vedtak behandles fortløpende i kommunestyret frem mot neste kommunevalg. På vegne av Høyre fremmet representanten Peter H. Kuran følgende forslag: 1. Alternativ 2 med en Plan og miljøseksjon og en kulturseksjon legges til grunn for den videre organisering av kommunenes samfunnsutviklende arbeid. 2. Rådmannen utarbeider en bemanningsreduksjonsplan for Bemanningsreduksjonsplanen skal inneholde en reduksjon i stillinger tilsvarende innsparingen i saksfremlegget. 3. De nødvendige endringer i delegasjonsreglementet som en følge av de administrative endringer legges fram til politisk behandling. 4. Utvalgsstrukturen taes opp til politisk behandling før oppstart av neste valgperiode. Utsettelsesforslaget forslaget fra Onsøylista: Forslaget fikk 2 stemmer (1 O, 1 KrF) mot 11 stemmer og falt. i punkt 1 ble vedtatt med 7 stemmer (4 AP, 3 FrP) mot 6 stemmer som ble gitt for forslaget fra Høyre i punkt 1/ SVs forslag (2 H, 2 SV, 1 O, 1 KrF). Forslaget fra AP og endring av punkt 1 av betegnelse til Seksjon for Kultur og byutvikling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer