- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET (Ap) 1. Ole Haabeth M 2. Wenja E. Ringen M 3. Svein Høiden F Torill Huth 4. Terje Moland Pedersen M 5. Eileen Dvergsdal M 6. Kari Agerup M 7. Jon-Ivar Nygård M Kay Øistad i sak 35/05 og 39/05 8. Svein Roald Hansen M 9. Bjørge Johansen M 10. Solveig Linkas M 11. Atle Ottesen M 12. Robert Rene Hansen M 13. Per-Kristian Hansen M 14. Tove Dalseg Nordberg M 15. Victor Kristiansen M 16. Jarle Kilmork M 17. Bård Erik Ruud M FREMSKRITTSPARTIET (FrP) 1. Vigdis Giltun M 2. Eva Kristin Andersen M 3. Arvid Vestvik M 4. Geir Johansen M 5. Leif Eriksen F Stig Tore Nordberg 6. Agnes Bossum M 7. Guri-Liss Steen-Larsen M 8. Bjørnar Laabak M 9. Kjell Petter Holen M 10. Anita Johanne Vik M HØYRE (H) 1. Peter Kuran M 2. Tor Prøitz M 3. Rita Holberg F Vidar Saxegaard 4. Finn H. Manstad F Ola Hilmar Storli 5. Ingrid Willoch F Ingegerd Spillum 6. Annkristin Stene-Johansen M 7. Knut Ivar Eldal M - 1 -

2 SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) 1. Arild Skau M 2. Aud Niklassen M 3. Lisbeth Martinsen F Kristine Hval Blekken 4. Tom Dreyer M 5. Stine Almquist M 6. Mia Katrine Augustin F Jørn Kjølstad ONSØYLISTA (O) 1. Anne-Lise Ulriksen M 2. Owe Andreas Buer M 3. Berit Kallerød M KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) 1. Per Lebesby M 2. Dag Høidal M 3. Jan Paus M PENSJONISTPARTIET (Pp) 1. Bjørn Tindlund M 2. Inger Johanne Skalle M BYMILJØLISTA (Bym) 1. Svein Bendik Hansen M 2. Mariann Hovda F Jan Kåre Fjeld SENTERPARTIET (Sp) 1. Hans Ek M VENSTRE (V) 1. Ulf Trenum M/F Permisjon fra kl , før avstemming i sak 32/05. UAVHENGIG ( Uavh.) Grethe Haugen M Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Kåresen, økonomisjef Anne Skau, fagleder arealplanavd. Trine Huitfeldt Nygaard... Ole Haabeth Wenja Ringen Vigdis Giltun ordfører varaordfører Peter Kuran - 2 -

3 Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 53 av 53. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Jon-Ivar Nygård ble erklært inhabil i behandlingen av sak 35/05 og 39/05 og Kay Øistad trådte inn under behandlingene av disse sakene. Følgende saksrekkefølge ble enstemmig vedtatt: Sak 24/05 33/05, 43/05, 34/05-42/05 og 44/05 46/05. I tillegg til utsendt sakskart ble tilleggssak 46/05 Spørsmål til ordføreren, behandlet. Følgende fordeling av taletid ble enstemmig vedtatt: Ap -29 min., FrP-20, H- 16, SV-15, O-L-11, KrF-8.511, Bym-9,5, Pp-9.5, Sp-8.5, V-8.5, Uavh 8,5 min. Før behandlingen av sakene var det utdeling av følgende: Likestillingsprisen 2004 ble utdelt til Kristin Vermedal, Trondalen barnehage og Frank Bergi, leder av prosjektet Menn I Barnehagen (MIB). HMS-prisen 2004 er tildelt Åpen omsorg, Onsøy og virksomhetsleder Anne-Line Dahle mottok prisen

4 Kommunestyrets møte Saksliste PS 24/05 PS 25/05 Referatsaker Forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1 - Rolvsøy Forslagstiller: Envinor AS PS 26/05 Forslag til reguleringsplan for NY RV 108 Parsell Mosseveien - Borggata - Sentrum Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 27/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Veumveien - Holmegata- Sentrum Forslagsstiller: Fredrikstad kommune PS 28/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Parsell Kråkerøy - Nordre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 29/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Bjølstadforbindelsen - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 30/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Ny vei til Glombo - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 31/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Kråkerøy - søndre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune PS 32/05 Videreføring av Østfoldpakken fase 2 - Forslag til prinsipp for lokalisering av bomstasjoner i Fredrikstad PS 33/05 Protest mot videre drift av astfaltverket NCC Roads AS på Sorgenfri PS 34/05 Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til transportetatenes handlingsprogrammer PS 35/05 Vurdering av å samle det samfunnsutviklende arbeidet i en seksjon PS 36/05 Fredrikstad ungdomsråd - omorganisering av Ungdommens kommunestyre PS 37/05 Medieparken Filmstudio AS under etablering - kjøp av aksjer PS 38/05 Reduksjon i årsgebyret på vann og avløp budsjettåret 2005 PS 39/05 Kommunestrukturprosjektet: Robuste kommuner PS 40/05 Høring - NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene PS 41/05 Uttalelse til odelsfrigjøring avr gnr 644, bnr 3 og 7 - E6 Svingeskogen - Årum PS 42/05 Søknad om fritak for politiske verv - Martin Andre Lindau (KrF) PS 43/05 Tiltak for barn og unge i Fredrikstad Ettersendes PS 44/05 Valg til overskattetakstnemnda - suppleringsvalg etter Peter Meland Fonn (KrF) PS 45/05 Eiendomsskatt - promillesats PS 46/05 Tillegssak : Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren

5 PS 24/05 Referatsaker RS 9/05 Årsmelding Råd for funksjonshemmede RS 10/05 Salg av tomter til barnehageformål. Hastesak til formannskapet Formannskapets vedtak 1. Barnehage planens føringer, der kommunen skal innhente konsept og stille tomt til disposisjon for private barnehageutbyggere oppheves. 2. Rådmannen gis fullmakt til å selge tomter til barnehageformål. 3. Gjennomføring av salg utføres av Teknisk Drift, som samarbeider med barnehagemyndigheten før endelig beslutning om salg foretas. 4. Bestemmelsen i vedtakets pkt 1 skal vurderes på nytt i desember 2005, evt i januar Vedtaket fattes av formannskapet i henhold til kommunelovens paragraf 13 - Utvidet myndighet i hastesaker, jamfør delegeringsreglementet punkt RS 11/05 Østfold Mat- og miljølaboratorium AS. Hastesak til formannskapet Formannskapet vedtok å lukke møtet etter forslag fra ordføreren under henvisning til kommunelovens 31. Saksdokumentene er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens 6.2. Referater ble enstemmig tatt til orientering. PS 25/05 Forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1 - Rolvsøy Forslagstiller: Envinor AS Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1, plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1, plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert

6 PS 26/05 Forslag til reguleringsplan for NY RV 108 Parsell Mosseveien - Borggata - Sentrum Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Mosseveien Borggata plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Mosseveien Borggata plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 27/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Veumveien - Holmegata- Sentrum Forslagsstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny RV 108, Parsell Veumveien Holmegata, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling

7 Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny RV 108, Parsell Veumveien Holmegata, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert , sist revidert PS 28/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Parsell Kråkerøy - Nordre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Kråkerøy Nordre del, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 parsell Kråkerøy Nordre del, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 29/05 Forslag til reguleringsplan for Ny RV 108 Bjølstadforbindelsen - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad,

8 Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert PS 30/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Ny vei til Glombo - Kråkerøy Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny vei til Glombo, plankart datert , revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny vei til Glombo, plankart datert , revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert

9 PS 31/05 Forslag til reguleringsplan for Ny Rv 108 Parsell Kråkerøy - søndre del Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv Parsell Kråkerøy - søndre del, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Med utgangspunkt i rådmannens vurdering og vedlagte prinsippskisse, skal det utarbeides nytt reguleringsforslag for gang- og sykkelveisystemet ved krysset Glomboveien - Rødsveien/Enhuusveien, herunder fotgjengerundergang. Fredrikstad, Behandling Planutvalget : ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Ordføreren refererte innkommet e-post fra Hans Ingvald Røed. På vegne av Ap fremsatte representanten Terje Moland Pedersen slikt tilleggsforslag: Nytt pkt. 3: Kort omlegging av Glomboveien slik det var vist i opprinnelig planforslag synes å være en mer fremtidsrettet og robust løsning enn å opprettholde dagens løsning på strekningen Langøyveien - Rødsveien/Enhuusveien. Det utarbeides et nytt reguleringsforslag basert på dette alternativ. I arbeidet med reguleringsendring nevnt under pkt. 2, innarbeides i tillegg til den foreslåtte gang-/sykkelveiløsning, en stengning av eksisterende avkjørsel til Rødsveien/Enhuusveien. Planutvalgets innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Ap fremsatt av representanten Terje Moland Pedersen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Ny Rv Parsell Kråkerøy - søndre del, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Med utgangspunkt i rådmannens vurdering og vedlagte prinsippskisse, skal det utarbeides nytt reguleringsforslag for gang- og sykkelveisystemet ved krysset Glomboveien - Rødsveien/Enhuusveien, herunder fotgjengerundergang. 3. Kort omlegging av Glomboveien slik det var vist i opprinnelig planforslag synes å være en mer fremtidsrettet og robust løsning enn å opprettholde dagens løsning på strekningen Langøyveien - Rødsveien/Enhuusveien. Det utarbeides et nytt - 9 -

10 reguleringsforslag basert på dette alternativ. I arbeidet med reguleringsendring nevnt under pkt. 2, innarbeides i tillegg til den foreslåtte gang-/sykkelveiløsning, en stengning av eksisterende avkjørsel til Rødsveien/Enhuusveien. PS 32/05 Videreføring av Østfoldpakken fase 2 - Forslag til prinsipp for lokalisering av bomstasjoner i Fredrikstad Rådmannen anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: Bomlokalisering i henhold til prinsipp II legges til grunn for det videre arbeidet med konsekvensvurdering, prioritering og finansiering av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad. Fredrikstad, 22. februar 2005 Formannskapets behandling : På vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre fremmet representanten Terje Moland Pedersen følgende forslag: Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke. - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet. Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Vigdis Giltun følgende forslag: Prinsippet om bompengefinansiering av Østfoldpakke 2 støttes ikke. Staten er ansvarlig for denne utbyggingen, og kommunen må gi et klart signal om at finansieringsansvaret ikke kan føres over på bilistene i Fredrikstad. Østfoldpakke 2 må finansieres med allerede innbetalte bilrelaterte avgifter som i 2004 utgjorde ca. 52 milliarder. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. fikk 0 stemmer og falt. Forslaget fra AP/KrF/H ble vedtatt med 9 stemmer mot 4 stemmer (3FrP,1O) som ble gitt for forslaget fra FrP. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet

11 Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Representanten Vigdis Giltun tok opp FrP s forslag fra formannskapet. På vegne av V fremsatte representanten Ulf Trenum slikt forslag: Forslaget til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget støttes ikke. - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og strategisk analyse for Fredrikstad med sikte på å kople den nye Kråkerøyforbindelsen til en ringvei utenom sentrum, med følgende elementer. o Åledalslinja o Markalinja, helst med tunnel- innslag i vest mellom den gamle Seutundergangen og Simo-rundkjøringen. o Ny riksvei 109 gjennom Rolvsøy o Ny Glommabro, Rolvsøy/Torp - Rådmannen bes videre å utrede ulike finansieringsordninger, hvor kostnadene for ovenstående inklusive Kråkerøyforbindelsen vurderes som et samlet prosjekt. - Rådmannen fremmer for formannskapet så snart som mulig en prosjektplan for dette arbeidet Forslag fra FrP fremsatt av Vigdis Giltun fikk 15 stemmer ( 10 FrP, 3 O-L, 2 Pp) og falt. Forslag fra V fremsatt av Ulf Trenum fikk 1 stemme og falt. Formannskapets innstilling med vedtatt mot 13 stemmer ( 10 FrP, 3 O-L). Kommunestyrets vedtak : Forslag til finansiering med bomring slik det fremkommer av saksunderlaget, støttes ikke - Rådmannen bes om å videreføre konsekvensutredningen av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom redegjøre for hvilke tiltak som bør prioriteres, for å videreføre den utbyggingspolitikk gjeldende kommuneplan legger opp til. - Rådmannen bes videre om å utrede ulike andre finansieringsløsninger, deriblant en finansieringsløsning som innehar et regionalt perspektiv. - Rådmannen fremmer for formannskapet, så raskt som mulig, en prosjektplan for dette arbeidet. Staten har klart ansvar for riksveinettet. Fredrikstad kommune må derfor si klart fra at man ikke kan overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt veinett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv

12 PS 33/05 Protest mot videre drift av astfaltverket NCC Roads AS på Sorgenfri Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Bedriften anmodes om å finne en annen lokalisering i kommunen. Fredrikstad, 3. mars 2005 Formannskapets behandling På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende endringsforslag: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. Forslaget til FrP ble vedtatt med 7 stemmer (3 FrP, 2H, 1O, 1 KrF) mot 6 stemmer (4 AP, 2 SV) som ble gitt for rådmannens innstilling. ( i punkt 1 ble således enstemmig vedtatt) Formannskapets innstilling av til kommunestyret: 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Kommunestyret er enig med beboeraksjonen at asfaltverket NCC Roads AS er miljømessig uheldig plassert. 2. Kommunen bistår bedriften med å finne en annen tilfredsstillende lokalisering i kommunen som tilfredsstiller bedriftens behov. PS 34/05 Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til transportetatenes handlingsprogrammer Rådmannen anbefaler formannskapet om å innstille følgende til kommunestyret: - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak

13 Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg. Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. Fredrikstad, 7. mars

14 Formannskapets behandling På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende forslag: Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Kommunestyret vil ikke akseptere en ytterligere økning av bomtakstene utover prisstigning på E6 og E18. Kommunestyret vil heller ikke akseptere en økning av innkrevningstiden på E6 og E18 utover finansieringen av prosjektet. Kommunestyret vil påpeke statens ansvar for utbyggingen av E6 og E18 og forventer at Stortinget bevilger nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen. Hvis bompengeinnkrevingen ikke blir avviklet forutsetter kommunen at staten dekker minimum halvparten av investeringskostnaden for eksisterende og planlagte bomfinansieringsprosjekter. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 3. prikkpunkt fjernes i sin helhet: Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Som rådmannens innstilling. På vegne av Onsøylista fremmet representanten Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Nytt 7. prikkpunkt: Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. i 2. prikkpunkt under Jernbaneverket ble vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer (2 H). i 3. prikkpunkt under Jernbaneverket ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3 FrP, 1 O, 2 SV) som ble gitt for FRPs forslag om å fjerne punktet. For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Forslaget fra Onsøylista om nytt prikkpunkt 7 under Statens vegvesen ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer

15 Punktvis votering over Fremskrittspartiets tilleggsforslag til rådmannens innstilling i 7 nye prikkpunkter under Statens vegvesen gav følgende resultat: Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. FRPs forslag ble vedtatt med 8 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 2 SV) mot 5 stemmer (4 AP, 1 KrF) Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. FRPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 4 AP) mot 3 stemmer (2 SV, 1 KrF) Kommunestyret vil ikke akseptere en ytterligere økning av bomtakstene utover prisstigning på E6 og E18. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Kommunestyret vil heller ikke akseptere en økning av innkrevningstiden på E6 og E18 utover finansieringen av prosjektet. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Kommunestyret vil påpeke statens ansvar for utbyggingen av E6 og E18 og forventer at Stortinget bevilger nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen. FRPs forslag fikk 6 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O) mot 7 stemmer og falt. Hvis bompengeinnkrevingen ikke blir avviklet forutsetter kommunen at staten dekker minimum halvparten av investeringskostnaden for eksisterende og planlagte bomfinansieringsprosjekter. FRPs forslag fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 O) mot 9 stemmer og falt. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. FRPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer (3 FrP, 2H, 1 O, 4 AP) mot 3 stemmer (2 SV, 1 KrF) Formannskapets innstilling av til kommunestyret: Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak. Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg

16 Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. Representanten Eva K. Andersen tok opp FrP s forslag fra formannskapet

17 På vegne av V fremmet representanten Tormod Schei følgende forslag: Under avsnittet om Jernbaneverket: Kulepkt. 2 og 4 utgår. Nytt kulepkt. 2: Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket vurdere en ny jernbanetrase ( tilnærmet rett linje) mellom Onsøy stasjon og Skjeberg, med en ny jernbanestasjon på Rolvsøy som skal være felles for Fredrikstad og Sarpsborg. Representanten Anne-Lise Ulriksen tok opp Onsøy-Listas forslag fra formannskapet. Forslag fra Venstre fremsatt av Tormod Schei fikk 8 stemmer ( V 1, H 7) og falt. Kulepkt. 5 i forslag fra FrP fremsatt av Eva K. Andersen ble enstemmig vedtatt. Kulepkt. 1,2,3,4,6 og 7 i forslag fra FrP fremsatt av Eva K. Andersen fikk 20 stemmer ( 10 FrP, 7H, 3 O-L) og falt. Under Jernbaneverket: Kulepkt. 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt mot 20 stemmer ( 10 FrP, 6 SV, 2 Bym, 1 SP og Uavh. Grethe Haugen). Resten av formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. (Onsøy-Listas forslag lå inne i formannskapets innstilling.) Kommunestyrets vedtak : Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammene fra Statens vegvesen til etterretning med følgende merknader: Det beklages at de økonomiske rammene ikke gir rom for flere strekningsvise tiltak i kommende planperiode. Rammenes størrelse samsvarer ikke med behovet for tiltak. Staten har et klart ansvar for riksvegnettet, og kan ikke overføre så stort finansieringsansvar på bilistene. Å opprettholde et godt vegnett er et nasjonalt ansvar, og en forutsetning for at vi kan opprettholde et konkurransedyktig næringsliv. Statens andel til Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger er lav i utgangspunktet, og må ikke reduseres dersom rammene reduseres. For å holde planlagt framdrift for Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger, må det påses at nødvendig midler til grunnerverv foreligger. Dersom de foreslåtte rammene ikke muliggjør en oppstart i 2006, må rammene endres. Gang-/sykkelveg på strekningen Rv 110 fra Fv 526 Begbyveien - Fv 532 Grimstadveien (Borge skole) bør prioriteres først, da strekningen har en høy ulykkesfrekvens, samt at den er en skoleveg. Det er svært positivt at planleggingsrammen styrkes. Det er svært positivt at det legges opp til å fullføre utbygging av E6 til firefelts veg mellom Oslo og Svinesund. Videre er det positivt at framdriften på prosjektet Svingenskogen - Åsgård opprettholdes også ved en eventuell redusert ramme til stamveger. Gang- og sykkelvei langs riksvei 110 på strekningen Solgårdkrysset Haredalen tas inn i handlingsprogrammet uten spesiell prioritering når det gjelder ferdigstilling. Kommunestyret forventer at staten bevilger nødvendige midler for å avvikle bompengefinansiering snarest mulig. Kommunestyret påpeker viktigheten med utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, slik som handlingsprogrammet legger opp til. Kommunestyret påpeker statens ansvar for utbyggingen og forventer at Stortinget foretar de nødvendige bevilgninger for å fremskynde utbyggingen

18 Videre forutsettes det at endringene i beregningsforutsetningene i form av lavere lånerente og høyere trafikkvekst må komme trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperioder. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Jernbaneverket til etterretning, med følgende merknader: Fredrikstad kommune støtter satsningen på å bedre kapasiteten på strekningen Kolbotn Ski. Fredrikstad kommune ber Jernbaneverket se på muligheten for en omprioritering som innebærer at strekningen Onsøy Grønli prioriteres før Haug Onsøy. Dette for å i størst mulig grad bidra til samtidighet i planlegging og bygging av veg og bane på strekningen Ørebekk Grønli, samt bidra til en ønsket byutvikling med etablering av Grønli-området som et moderne og effektivt knutepunkt ved innfallsporten til Fredrikstad bysentrum. Dersom en slik omprioritering ikke er mulig, ber Fredrikstad kommune om at det avsettes planleggingsmidler til gjennomføring av planlegging på den aktuelle strekningen i perioden Fredrikstad kommune ber om at det vurderes bruk av OPS for finansiering av både veg og bane på den aktuelle strekningen. Fredrikstad kommune ber om at sikkerheten utbedres ved følgende planoverganger i Fredrikstad: Lahellemoen, Lisleby stasjon, Hauge og Nesbrua ved Rolvsøy kirke. - Fredrikstad kommune tar handlingsprogrammet fra Kystverket til etterretning, med følgende merknader: Borg Havn er i dag den viktigste havnen på østsiden av Oslofjorden. Det er derfor sentralt at Borg Havn får en nasjonal status og engasjement som sikrer effektiv havnevirksomhet. Kystverket bes i farledssaker om å skille mellom nødvendige utbedringstiltak sett i forhold til dagens situasjon, og tiltak i et mer langsiktig perspektiv. Kystverket bes om å prioritere akutte framkommelighetstiltak i Røsvikrenna allerede i Dersom det ikke lar seg gjøre å starte arbeidene i 2005, må det foretas omprioriteringer slik at tiltak kan startes i Fredrikstad kommune tar forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet til etterretning. PS 35/05 Vurdering av å samle det samfunnsutviklende arbeidet i en seksjon Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling kommunestyret: 1. Seksjon for samfunnskontakt, Plan- og miljøseksjonen og Kulturseksjon slås sammen til en ny seksjon med virkning fra Seksjonen gis betegnelsen Kultur- miljø- og byutviklingsseksjonen. 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget som fatter endelig vedtak. 3. Servicetorg og informasjonsavdelingen forblir i sentraladministrasjonen. Kommunalutvalget vil foreta endelig innplassering av avdelingene. 4. Kulturutvalget tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave

19 5. Formannskapet gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av denne saken. 6. Før oppstart av neste valgperiode vurderes det å opprette et kultur- miljø- og byutviklingsutvalg med et engere utvalg som er bygningsråd. Fredrikstad, Behandling Administrasjonsutvalget : Forslag fremsatt i møtet: Vigdis Giltun (FrP) fremmet følgende forslag til endring/tillegg: 2. Kultur og næringsutvalget erstattes med formannskapet. 4. Kulturutvalget erstattes med Det nye utvalget. Tillegg i pkt. 4. Det skal foretas nyvalg av politiske representanter til det nye utvalget. 5. Delegeringsreglementet taes opp til revidering. Hans Ek (SP) fremmet på vegne av SV og SP følgende forslag: I det videre arbeidet med denne saken vil administrasjonsutvalget uttale at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn. Administrasjonsutvalget vil videre peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Votering Hans Eks forslag ble vedtatt med 6 (1 SV, 1 SP, 1 H og 3 ansattes representanter) mot 4 (2 AP, 2 FrP) stemmer. Uttalelse Administrasjonsutvalget : I det videre arbeidet med denne saken vil administrasjonsutvalget uttale at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn. Administrasjonsutvalget vil videre peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Formannskapets behandling Uttalelsen fra administrasjonsutvalget ble omdelt i møtet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet representanten Terje Moland Pedersen følgende endring og tillegg til innstillingen: Endring i punkt 1 1. Seksjon for samfunnskontakt, Plan- og miljøseksjonen og Kulturseksjon slås sammen til en ny seksjon med virkning fra Seksjonen gis betegnelsen; Seksjon for Kultur og byutvikling. Tillegg i punkt 2 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget som fatter endelig vedtak. I den videre detaljeringen skal det legges til grunn at det i seksjonens ledelse skal inngå en person med kulturfaglig bakgrunn som eventuelt sammen med seksjonssjefen vil være kommunens kontaktperson innen kulturområdet. Endring i punkt 4 4. Kulturutvalget Det velges nytt Kulturutvalg som tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget

20 videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende endringsforslag: Som rådmannens innstilling men endringer i punktene 2, 4 og 5 2. Seksjonssjef får ansvar for å fremme sak om videre detaljering av organisasjonen for kultur- og næringsutvalget formannskapet og kommunestyret som fatter endelig vedtak. 4. Kulturutvalget tillegges næringssaker og blir kultur- og næringsutvalg. Utvalget blir tillagt driftstyreoppgaven for ny seksjon. Planutvalget videreføres med dagens oppgaver med unntak av at det ikke lenger er tillagt driftsstyreoppgave. Det nye utvalget får navnet Kultur- og næringsutvalg. Det skal foretas nyvalg av politikere til det nye utvalget. 5. Formannskapet gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av denne saken. Delegeringsreglementet tas opp til revidering. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet representanten Arild Skau følgende forslag: Formannskapet vil tilrå at Alternativ 2 (to seksjoner) legges til grunn i det videre arbeidet med denne saken. Formannskapet vil peke på viktigheten av kultur som et fortsatt synlig politikkområde. Det betyr i praksis en videreføring av dagens kulturseksjon med eget politisk utvalg og kultursjef. Administrasjonen får i oppdrag å komme tilbake i egen sak med en nærmere detaljering av alternativ 2. På vegne av Onsøylista fremmet representanten Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes med intensjon om at gruppelederne starter snarest sitt arbeid med å gjennomgå den politiske og administrative strukturen og delegasjonsreglementene. Saken fra rådmannen brukes som arbeidsdokument. Plan- og miljø, Kultur og samfunnsutviklende oppgaver prioriteres først. Nødvendige vedtak behandles fortløpende i kommunestyret frem mot neste kommunevalg. På vegne av Høyre fremmet representanten Peter H. Kuran følgende forslag: 1. Alternativ 2 med en Plan og miljøseksjon og en kulturseksjon legges til grunn for den videre organisering av kommunenes samfunnsutviklende arbeid. 2. Rådmannen utarbeider en bemanningsreduksjonsplan for Bemanningsreduksjonsplanen skal inneholde en reduksjon i stillinger tilsvarende innsparingen i saksfremlegget. 3. De nødvendige endringer i delegasjonsreglementet som en følge av de administrative endringer legges fram til politisk behandling. 4. Utvalgsstrukturen taes opp til politisk behandling før oppstart av neste valgperiode. Utsettelsesforslaget forslaget fra Onsøylista: Forslaget fikk 2 stemmer (1 O, 1 KrF) mot 11 stemmer og falt. i punkt 1 ble vedtatt med 7 stemmer (4 AP, 3 FrP) mot 6 stemmer som ble gitt for forslaget fra Høyre i punkt 1/ SVs forslag (2 H, 2 SV, 1 O, 1 KrF). Forslaget fra AP og endring av punkt 1 av betegnelse til Seksjon for Kultur og byutvikling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:10 Møtested: Rådhuset, Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/07 150/07

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.10.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:30-11.35 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 144/06-150/06 MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 18.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:00 til kl 14:40.. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 37/10 49/10 Frammøteliste

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 1330 til kl 1515. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 69/10-71/10 Frammøteliste

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet øteprotokoll Formannskapet øtedato: 08.05.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:45 øtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 65/14-72/14 Frammøteliste EDLEER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.02.2009 Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.04.2008 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.18:10, deretter orienteringer til kl. 20:00 øtested: St. Croixgate 17 b, møterom Fredrikstad Brannstasjon

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 27.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:20 Møtested: Åpen omsorg Holmen (Holmen eldresenter) - Seierstensgt 2 Fra

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 49/10 55/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP)

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 30.08.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Holmen eldresenter, Seierstensgt. 2, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.06.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:35 (deretter omvisning) Møtested: Borg Havn, Øraveien 27 Fra til saksnr.: 108/08 114/08 MEDLEMMER

Detaljer

Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) F Anne-Lise Ulriksen (FS)

Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) F Anne-Lise Ulriksen (FS) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 01.11.2007 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 153-167 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 09.12.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 1930 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 60/09-65/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 13.12.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 61/07 66/07 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 07.10.2009 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 24.01.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 10:55 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 1-7 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 03.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 08/10 12/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 08.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/09 4/09 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:30 øtested: Treffpunktet - Åpen barnehage, Nygårdsgata 17 c, møterom Fra til saksnr.: 22/10 til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Tidspunkt: 12:00 - Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit Lein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: onsdag 23.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 22.15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/07-27/07 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.03.2012 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: KL. 14.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer