innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67"

Transkript

1 2012 årsrapport

2 innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67

3 Den som ikke har vært på Fornebu på en stund, vil knapt kjenne seg igjen Oslo kommune kjøper landbruksareal i Bærum for å bygge ny hovedflyplass. Det mål store området med sju kilometer strandlinje er et av de største utviklingsprosjektene i Norden. Om få år skal det være bosted for rundt mennesker og skal ha jobben sin her. 14 år etter at det siste flyet forlot flyplassen, har det virkelig tatt av. Det handler om en by på størrelse med Sandefjord som bygges helt fra scratch mellom Oslo og Sandvika. Nye Fornebu er ikke lenger en godt bevart hemmelighet. Folk står i kø for å få kjøpt bolig, de unike naturområdene blir flittig brukt og rundt har allerede sitt daglige virke her. 700 mål bebygges med bolig boliger skal opp å stå. Over 700 er det allerede. Eneboliger, rekkehus, lavblokker og noen litt høyere blokker. Med plass til mennesker i alle ulike livsfaser. Og ideen til boligutvikler Fornebu Utvikling er klar: skape et hyggelig og inkluderende sted å bo, tilgjengelig for folk flest. Visjonen om Fornebu som et sentrum for innovasjon og næring er i ferd med å bli realisert. Flere av landets største bedrifter har funnet veien hit. Som Telenor, Statoil og Aker Solution. Også utenlandske giganter er tiltrukket av det høyteknologiske miljøet. Som Huawei, Accenture og Subsea 7. Mange mindre kunnskapsbedrifter samles på den gamle flystripa. Som Simula, Ideas og Compello. tre store hoteller er etablert og et m 2 teknologi- og opplevelsessenter som demonstrerer ingeniørkunst på sitt beste er reist. Det aller meste av infrastrukturen er på plass. Veier, parker, barnehager, skoler og grendesentre er bygget og i full drift. Nytt kjøpesenter er planlagt ferdig høsten m 2 over to etasjer med butikker og spisesteder. tre mil gang- og sykkelstier er anlagt. Og midt på den 110 dekar store Nansenparken med et nettverk av stier, til Storøya naturreservat med over 200 fuglearter, mot odder og sund og ut til Storøya badestrand. Det største parkanlegget bygget i Norge siden Frognerparken. Det nye Fornebu et helt unikt område mellom fjorden og byen 10 minutter fra Oslo sentrum.

4 selger De første beboerne flytter inn. Terminalbygget ferdig rehabilitert. Telenors hovedkvarter ferdig. Tomteandeler lagt ut for salg til andelseiere. Statsbygg kjøper areal av Oslo kommune og videre til IT Fornebu. Flyplassen legges ned. Siste fly letter 7. oktober. Fornebu blir Oslos hovedflyplass.

5 strand 2007 By på størrelse med Lillehammer skal stå ferdig. Shoppingsenter på m2 åpner. Profilbygget ferdigstilles og Accenture flytter inn. Statoils regionskontor ferdigstilles. 810 boliger til mennesker solgt. Nansenparken og Storøya åpner. Aker Solutions hovedkvarter ferdig.

6 2 IT FORNEBU ER ET FULLINTEGRERT EIENDOMSSELSKAP MED KOMPETANSE OG KUNDEFOKUS INNEN ALLE DELER AV VERDIKJEDEN

7 Dette er IT Fornebu IT Fornebu Properties AS ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tingsinnskudd. Selskapets formål er å legge til rette for kunnskapsintensive bedrifter og bidra til å transformere det tidligere flyplassområdet på Fornebu til et mangfoldig og moderne bo- og næringsmiljø. Foruten IT Fornebu Properties AS består konsernet av IT Fornebu Eiendom AS, IT Fornebu Visjon AS, IT Fornebu Invest AS, Campus H AS, Campus M AS, Campus P AS, Campus T AS, Campus X AS, Koksatorget 1 AS, Koksatorget 2 AS Koksatorget 4 AS, Snarøyveien 34 AS, Oslo Property AS, Fornebustranda Marina AS (50 %), Fornebu Hotell AS (50 %) og Martin Linges vei 33 AS (30 %). Per har selskapene denne aksjonærstrukturen: IT Fornebu properties AS SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Eiendom AS 12,6 % Schage Eiendom AS 12,5 % DnB Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % Linstow AS 12,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % Styret består av åtte personer og selskapet holder til på Fornebu utenfor Oslo. IT Fornebu hadde ved utgangen av 2012 en verdijustert balanse på 3,8 mrd. kr. 3

8 Administrerende direktør Kjell Kalland Økonomidirektør Kjell Otto Larssen KONSERNCONTROLLER Jørn Aune-Tangen KOMMUNIKASjonsdirektør Mona Jacobsen administrativ støtte Tone Karin Olaussen Kirsti Marie Lossius Eiendomssjef Ole Magne Silnes Driftssjef Sidsel Thompson kontraktsforvalter Inger-Lise Bjørving driftsledere/teknikere 7 faste, 2 innleide 4

9 IT Fornebu Properties AS IT Fornebu Visjon AS Campus T AS Koksatorget 1 AS IT Fornebu Eiendom AS Fornebu Hotell AS (50 %) IT Fornebu Invest AS Campus P AS Koksatorget 2 AS Fornebustranda Marina AS (50 %) Martin Linges vei 33 AS (30 %) Oslo Property AS Campus H AS Koksatorget 4 AS Campus P2 AS Campus M AS Snarøyveien 34 AS Campus B AS Campus X AS 5

10 6 Det mål store området med 7 kilometer strandlinje er et av de største utviklingsprosjektene i Norden.

11 Gjennomføringens år boliger er ferdigstilt. Rekkehus, lavblokker og 700 noen litt høyere blokker. Statoilbygget ble påbegynt i januar Ca m 2 kontorer og m 2 parkering var i full drift drøye 2 ½ år etter. Allerede de første skissene av bygget bar bud om debatt. Siden da har engasjementet i offentligheten bare tiltatt, og etter ferdigstillelse har folk valfartet for å se bygget. Vi er svært stolte av Statoilbygget, og glade for de positive tilbakemeldingene fra leietakeren. Den 21. desember 2012 ble Statoilbygget solgt til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. Vi er fornøyd med at vi gjennom denne transaksjonen har fått frigjort betydelige midler til å utvikle selskapets øvrige eiendommer på Fornebu samtidig som vi har gleden av å fortsette som eier i et spennende bygg. Scandic Fornebu Hotell på ca m 2 fordelt på 334 rom og konferansefasiliteter i tillegg til en m 2 garasjekjeller, er satt opp på rekordtid. Hotellet åpnet 11. september Hyggelige meldinger fra Scandic rapporterer om godt mottak i markedet. Det er med glede vi kan slå fast at de omfattende byggeriene i 2012 er gjennomført uten personskader med varig mén. Det er lagt stor vekt på HMS og SHA i alle ledd. Miljø- og klimautfordringene er noen av de største utfordringene samfunnet står ovenfor. IT Fornebu ønsker å ta ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Energibruk og miljø er sentralt både i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse. Derfor er vi stolte av at både Statoilbygget og Scandic Fornebu har et lavt energiforbruk og er klassifisert i energiklasse B. Vi arbeider også med BREEAM sertifisering av byggene, og for begge ser det ut til av vi vil oppnå klassifikasjon «Very Good». IT Fornebu og Statoil har inngått et unikt og spennende samarbeid om samtidskunst. Kunstprogrammet FADE (Fornebu Art & Architecture Destination) består av totalt ti bestilte kunstverk i tillegg til en avholdt konkurranse, alle i verdensklasse. Mesteparten av kunsten skal stå ute i det offentlige rom, tilgjengelig for alle. Noen kunstverk er kommet på plass i perioden, andre er i produksjon. Det er lagt vekt på kreative kunstverker av høy kvalitet som vil bidra til en spennende opplevelse og stimulere til diskusjon blant de mange som arbeider i området eller bruker det i fritiden. Vi tror at hele Fornebu vil fremstå som et attraktivt område for kunstelskere unikt også i europeisk sammenheng. Eiendomsutvikling er langsiktig investering i livskvalitet. Det er et spørsmål om ikke bare å ta seg til rette i terrenget, men også om å gi noe tilbake til omgivelsene. Som eiendomsutviklere skal vi også levere merverdi til omgivelsene i form av god arkitektur, bygg som tåler kritisk analyse i forhold til miljø, energibruk og samhandling mellom mennesker. Vi håper vårt arbeid i perioden har bidratt i den retning. Det er dyktige medarbeidere, gode strategiske samarbeidspartnere og viktige kunder som i denne perioden har ført oss et godt stykke på veien til å utvikle Fornebu til et komplett, moderne, levende kunnskapsmiljø med gode bolig-, fritids-, kultur- og servicetilbud. Kjell Kalland administrerende direktør 7

12 8 Et biologisk mangfold er bevisst IVARETATT av hensyn til naturverdiene og av hensyn til befolkningens NATUROPPLEVELSER.

13 3 MIL gang- og sykkelveier er anlagt i området. 9

14 10 ulike fuglearter er registrert på 260 Fornebulandet.

15 Visjonen om et sentrum for innovasjon og næring er i ferd med å bli realisert. Flere av landets største bedrifter har funnet veien hit. virksomheten IT Fornebu overleverte Statoilbygget én måned før planlagt tid, den 2. september 2012, etter en byggeprosess som startet i januar Ca m 2 kontor huser Statoils regionskontor for internasjonal virksomhet. Inspirert av offshorekonstruksjoner og lek, representerer Statoilbygget på Fornebu en ny måte å tenke organisering, prosjektering og bygging av et kontorbygg. Gjennom å utfordre de etablerte normene for hva som er mulig, er Statoilbygget en effektiv og skulpturell bygning som representerer noen av selskapets kjerneverdier: «modig og åpen». Bygningskroppen er satt sammen av fem hovedelementer som henvender seg i ulike retninger mot fjorden og landskapet omkring. Byggets form svarer på prinsippet om å gi alle brukerne av bygget gode arbeidsforhold med rike lys- og utsiktsforhold. Et sentralt atrium er dekket med et avansert «propellformet» glasstak, som det første i sitt slag i Skandinavia. Dette atriet med trappetårn i midten er det sosiale sentrum i bygget, som alle må gjennom på vei til og fra arbeidsplassene sine. Slik skapes uplanlagte møter og utveksling som kan være nyttig for en kunnskapsbedrift. Det er arbeidet med BREEAM sertifisering av Statoilbygget i perioden og det ser ut til at det vil oppnå klassifikasjon «Very Good». Bygget har lavt energiforbruk og er i energiklasse B med 113 kwh/m2/år levert energi. 11

16 Naturlige møteplasser er kafé i strandkanten, BIBLIOTEK, miljøverksted, kunstnersenter, svømmehall og idrettsanlegg. Bygget, som er tegnet av norske a-lab for IT Fornebu, vant en internasjonal arkitekturpris i klassen «Commercial Sector» i WAN Awards WAN Awards deles ut av World Architecture News (WAN), som av mange regnes som et av verdens viktigste arkitekturnettsteder. Prosjektet konkurrerte med kandidater fra Hong Kong, Doha, Abu Dhabi, Los Angeles og Silicon Valley i samme kategori. Juryen hedret Statoilbygget for fleksibilitet, ikonisk konstruksjon og brukervennlighet. Juryen mente også at bygget utmerker seg for sin tilpasning på tomten. Den påpekte at bygget ligger der det tidligere var parkeringshus for gamle Fornebu flyplass og at det utnytter plassen på en måte som skaper åpne uterom og en stor offentlig park mot landskapet i Oslofjorden. Det eneste norske bygget som tidligere har mottatt en pris fra WAN er Operahuset i Oslo, tegnet av Snøhetta. Fra før har bygget oppnådd prisen «Future project of the year-commercial» på World Architecture Festival (WAF) Award i konkurranse med 272 prosjekter fra 67 forskjellige land (2009). Statoilbygget ble også nominert til prisen for beste kontorog næringsbygg under den anerkjente eiendomsmessen MIPIM 2013 i Cannes. Det er første gang et norsk bygg er nominert til MIPIM Awards, som regnes som eiendomsbransjens svar på Oscar. Den 21. desember 2012 solgte IT Fornebu Statoilbygget til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. Kunst i verdensklasse på Fornebu IT Fornebu og Statoil har i perioden inngått et kunstsamarbeid. Samtidskunst i verdensklasse er valgt ut til IT Fornebus eiendommer og Statoils nye regionkontor på Fornebu. Statoilbygget skal være et sted for å prestere, utvikle og bli stimulert av kunst og arkitektur. Det er lagt vekt på unike kvalitative bidrag som skal heve opplevelsen av å ankomme bygningen, arbeide i kontorlokalene og motta gjester her. En rekke kunstverk skal reises utendørs og blir dermed tilgjengelig for alle. Arkitekturen og kunsten vil sammen løfte opplevelsen av hele området. Intensjonen er at Fornebu skal bli et enda mer attraktivt sted å arbeide, bo og tilbringe fritiden. Når kunstprogrammet står ferdig til høsten, vil hele området framstå som svært attraktivt også for kunstelskere. Scandic Fornebu Innerst i Rolfsbukta, med utsikt mot Oslofjorden åpnet hotellet Scandic Fornebu dørene den 11. september Bygningen avslutter rekken av nyere og eldre bygningskomplekser som i utviklingen av Fornebu som starter med Profilbygget. Den bidrar til å etablere et nytt sted av det som en gang startet med Terminalbygningen til Fornebu lufthavn fra 1964, reist i en helt annen sammenheng. Hotellkomplekset består i hovedsak av tre bygningsmessige elementer en sokkel i tegl og to L-formede bygningsvolum kledd i hvitt glass. Intensjonen med bygningsvolumenes plassering og arrangement er å tilrettelegge for gode innvendige lysforhold, skape et indre gårdsrom i hotellkomplekset og tilpasse anlegget til landskapet med en nedtrapping mot sjøen. Med hotellet har Fornebu fått ytterligere en bygning med en signifikant egen karakter. 12

17 Hotellet har 334 rom, restaurant og konferansefasiliteter med plass for inntil mennesker. Det er tegnet av arkitektene Narud Stokke Wiig og eies av IT Fornebu og Utstillingsplassen med 50 % hver. Terminalbygget og PorTAlbygget Kunnskapssenteret huser rundt 80 kunnskapsintensive store, mellomstore og små virksomheter. En av de nye leietakerne i 2012 var den høyteknologiske bedriften Subsea 7 Norway, som flyttet inn på m 2 i Portalbygget. For å skape samhandling og faglig utvikling har IT Fornebu sammen med kundene etablert en medlemsforening, IT Fornebu Technoport. Det er ansatt en senterleder for kunnskapssenteret. Senterleder drifter medlemsforeningen og har ansvaret for at det gjennomføres faglige og sosiale arrangementer for leietakerne. IT Fornebus tiltak og aktiviteter gjør at selskapet, sammen med leietakerne og samarbeidspartnere har skapt et næringskluster som aktørene kan profittere på og med det skape verdier. Omfattende kunstrestaurering Kai Fjell Hallen ligger i Terminalbygget på IT Fornebu. Navnet skyldes at veggene i den gamle avgangshallen er dekorert med malerier av kunstneren Kai Fjell. Utsmykning består av to verk; det monumentale «Avreise og ankomst» som løper over tre etasjer og den mindre og mer fargesterke frisen over trappeløpet. Høsten 2012 har konservatorer ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) behandlet den «lille» frisen (41 m 2 ). Maleriet kan kalles for Stjernebilder ettersom Fjell brukte denne tittelen på ett av hovedmotivene i frisen som han senere laget serigrafier over. Maleriet har vært på NIKUs konserveringsatelier i Oslo. Det hadde begynt å løsne fra veggen. Dessuten var det meget skittent etter over 40 år i Kai Fjell-hallen med restaurantdrift. Maleriet hadde riktignok blitt restaurert før og var omfattende overmalt. NIKU renset maleriets for- og bakside, limte fast løs maling på lerretet og forbedret tilstanden på veggen bak. Noen av de sekundære overmalingene ble fjernet for å oppnå en mer «riktig», altså opprinnelig fargebruk. Etter at maleriet var montert på veggen igjen, ble skjemmende skader og rester av sekundær overmaling retusjert med reversible malematerialer og en ferniss ble påført for å beskytte maleriet for smuss. Dermed har IT Fornebu avsluttet det omfattende restaurerings- og konserveringsarbeidet av Kai Fjells kunstverk i Terminalbygget som startet opp i Profilbygget På en tydelig eksponert tomt i krysset Snarøyveien/Rolfsbuktveien startet byggearbeidene på Profilbygget i Et ca m 2 kontorbygg i tre etasjer vil markere hovedadkomsten til IT Fornebus bygningsmasse. Bygget er gitt en form inspirert av områdets historie og nåværende dynamikk. På bakkeplan planlegges en bensinstasjon. Bensinstasjonen blir byggets fundament og gjør at kontorbygget visuelt svever over den. Bygget vil ha et lavt energiforbruk, merket som klasse A-bygg. Kontorlokalene er utviklet med vekt på design og miljø og vil stå ferdig sommeren

18 planter er registret, flere 400 meget sjeldne. 14

19 Koksa-området Koksa-området har potensial for rundt m 2 nærings- og boligutvikling. Selskapet har i dag flere næringseiendommer med løpende leie i bygg som i sin tid ble reist for service og vedlikehold for SAS. Videre utvikling av Koksa vil bli aktuelt når spørsmålet om utbygging av kollektivtransport til Fornebu blir avklart. Næringsliv, beboere og lokalpolitikere kjemper for den sårt tiltrengte baneløsningen til Fornebu. Grunneierne og politikerne samarbeider om å få banen på skinner med tanke på regulering og finansiering. Fornebu Marina ITF eier sammen med Fornebu Utvikling et område i strandsonen som er planlagt brukt til Seilsportsenter og Marina. Nærheten til sjøen har ført til at kommunens reguleringsarbeid har tatt lenger tid enn antatt. Det er ikke klart når reguleringen forventes avsluttet. Verdier og samfunnsansvar IT Fornebus verdier bygger på ideen om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på ærlighet og ansvarlighet. IT Fornebus rammeverk for verdier og prinsipper skal sikre at lover og regler blir ivaretatt i alle prosesser. Disse verdiene og prinsippene gjelder for alle som opptrer på vegne av selskapet. Selskapets etiske retningslinjer beskriver måten vi behandler alle våre interessenter på og atferden vi forventer av medarbeiderne våre. Retningslinjene skal gi veiledning og støtte til selskapet og medarbeiderne i beslutninger og oppgaveløsning. Alle som opptrer på vegne av IT Fornebu skal gjøre det i tråd med de etiske retningslinjene. Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse ødelegger markedsbalansen og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk vekst og utvikling. Åpenhet sikrer en sunn utvikling. IT Fornebu er kun involvert i forretningsaktiviteter som er i overensstemmelse med lover, regler, inngåtte avtaler, internasjonale konvensjoner og vår egen standard for forretningsetikk. Selskapet stiller tilsvarende krav overfor samarbeidspartnere. De etiske retningslinjer skal være en del av avtaledokumenter med våre leverandører. Avvik mot de etiske retningslinjer skal rapporteres til IT Fornebu umiddelbart. Policy for samfunnsansvarlige innkjøp fastsetter overordnede prinsipper og ansvar for innkjøpsvirksomheten i IT Fornebu. Innkjøpsvirksomheten i selskapet skal bidra til lønnsomhet, kvalitet, utvikling og verdiskapning for selskapet ved å sikre brukerne en forutsigbar leveranse av varer og tjenester til markedets beste betingelser. IT Fornebus samfunnsansvar skal være tydelig både i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at miljøhensyn skal ivaretas både i produksjon og i det ferdige produktet og at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres av leverandørleddene til selskapet. Innkjøpene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer. Det skal være konkurranse om leveransene og alle tilbydere skal likebehandles. IT Fornebu skal i egen og i underleverandørers virksomhet påse at det er gode arbeidsforhold: IT Fornebu er mot all form for diskriminering. Selskapet legger til grunn prinsippet om lik lønn for likt arbeid. IT Fornebu er for allmenngjøring av tariffavtaler. Gode fysiske arbeidsforhold. Kunder IT Fornebu ønsker å ha fornøyde kunder. Fornøyde og lojale kunder er den beste garantien for at selskapet skal kunne gjøre den jobben den er satt til å gjøre. Kjernen i en god kunderelasjon er aktiv dialog der kunden blir møtt med profesjonalitet, lydhørhet og serviceinnstilling. ytre miljø Det er lagt stor vekt på at Fornebu skal være et miljøvennlig område oppvarmet med fjernvarme fra sjøen. Store grøntarealer er tatt vare på. Grøntstrukturen på Fornebu omfatter strand-områdene med store naturvern- og friluftsområder og badeplass på Storøyodden. Den 200 mål store Nansenparken er på størrelse med slottsparken. Her er det grøntkorridorer ut til kystlinjene med egne vernede områder og buffersoner for fuglereservater. En eiendom påvirker miljøet i hele livssyklusen, fra bygging til forvaltning og til slutt ved riving. IT Fornebus ønsker at eiendommene skal bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de økonomiske rammevilkårene. Selskapets miljøarbeid fokuserer på de viktigste utfordringene: Energiforbruk Inneklima Avfall og renovasjon Miljøgiftige stoffer Arealeffektivitet Transport Antall ansatte Ved utgangen av 2012 var det totalt 16 ansatte i konsernet IT Fornebu Properties AS. Det var en nedgang på 3 personer i forhold til Turnover og sykefravær Det ble ansatt 2 nye personer i Sykefraværet var på 3,0 % av total arbeidstid, som var en nedgang på 1 prosentpoeng fra året før. Likestilling Andelen kvinner i selskapet var 31,25 % som var omlag den samme andelen som året før. 15

20 2 400 m 2 kjøpesenter i Koksaområdet åpner dørene i

21 Fornebu er et pusterom mellom fjorden og byen et flott frilufts- og rekreasjonsområde i landets tettest befolkede region. 17

22 Kombinasjonen av STORE, profilerte bedrifter og tusenvis av boliger rett ved siden av hverandre er sjeldent. 18 boliger er under bygging på nye 500 Fornebu.

23 styrets beretning Virksomhetens art og tilholdssted IT Fornebu Properties AS (ITFP), tidligere IT Fornebu Holding AS, ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tingsinnskudd. Selskapets formål er å legge til rette for kunnskapsintensive bedrifter og bidra til å transformere det tidligere flyplassområdet på Fornebu til et mangfoldig og moderne bo- og næringsmiljø. ITFP er lokalisert på Fornebu i Bærum. Konsernet driver oppføring og utleie av næringslokaler på Fornebu med særlig vekt på kunnskapsbedrifter og innovasjonsvirksomhet i tråd med formålet. Gjennom 2012 har pågående byggeprosjekter og overlevering av ferdige bygg vært i fokus for konsernets virksomhet. Konsernet ferdigstilte nytt regionkontor for leietaker Statoil ASA på m 2 i september. Kontorbygget er oppført gjennom totalentreprise. I september 2012 ble nytt hotell på ca m 2 ferdigstilt og overlevert til leietaker Scandic Norge AS. I forbindelse med oppføring av hotellet, er det også bygget ny fjernvarmestasjon for Fornebu. Hotellet er oppført gjennom totalentreprise. Oppføringen har skjedd i regi av det felleskontrollerte selskapet Fornebu Hotell AS. Profilbygget på rundt m 2 for leietaker Accenture ble igangsatt i 2012, og ferdigstilles i Den solgte IT Fornebu Statoilbygget med tilhørende parkeringsanlegg til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. IT Fornebu har fortsatt driftsansvaret for Statoilbygget. Selskapets eierposter per fremgår av note 5 og 6. Aksjonærforhold Per var aksjonærforholdene som følger; SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Eiendom AS 12,6 % Schage Eiendom AS 12,5 % DNB Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % Linstow AS 12,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % 19

24 FortsATT drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for år 2013 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Risiko I sin virksomhet er konsernet eksponert for flere kategorier av finansiell risiko. Konsernet har som målsetning å holde den finansielle risikoeksponeringen på et forsvarlig nivå. Det er inngått en rekke rentesikringsavtaler for å håndtere eksponering mot endringer i lånerentene. Det vises i denne forbindelse til nærmere omtale under punktet «Regnskap og finansiering konsern» nedenfor, samt til note 7 for konsernregnskapet. I gjennomføringen av prosjekter er konsernet eksponert mot risiko knyttet til entrepriser og HMS. Risiko i gjennomføringsfasen søkes avlastet gjennom hensiktsmessige entrepriseformer, valg av entreprenør og organisering av HMS-arbeidet. Konsernets eksponering mot markedsrisiko søkes redusert blant annet gjennom å inngå lange leieavtaler med solide leietakere. Konsernet har per utgangen av 2012 en gjennomsnittlig gjenværende kontraktstid i den løpende utleieporteføljen på 5 år. Med kun få unntak skal alle leieavtaler reguleres med 100 % av økning i konsumprisindeks årlig. regnskap og finansiering konsern Resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets mening den nødvendige informasjon om konsernets drift i 2012, og konsernets stilling ved årets utgang. Konsernets resultat før skatt var 663,1 mill. kr. i 2012, mot -68,7 mill. kr. i I regnskapet for 2012 inngår gevinst fra salg av Statoilbygget med 649,2 mill. kr. Konsernets kontantstrøm fra ordinær drift justert for salgsgevinster var 70,1 mill. kr. i 2012, mot -21,1 mill. kr. i Etter styrets oppfatning er konsernets finansielle stilling god. Konsernets egenkapital er 694,9 mill. kr. per Konsernets likviditet anses tilfredsstillende. Per hadde konsernet samlet langsiktig gjeld på 1.348,5 mill. kr., hvorav 78,6 mill. kr. utgjorde byggelån relatert til oppføring av nye kontorbygg i datterselskaper. For å sikre seg mot svingninger i lånerentene, har konsernet inngått rentesikringsforretninger for deler av låneporteføljen. Det vises i denne sammenheng til nærmere omtale av konsernets gjeld i note 7. Konsernet foretar eksterne verdivurderinger av alle eiendommene. Disse viser at det ved utgangen av 2012 foreligger merverdier utover de bokførte verdier. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde på konsernets virksomhet. Verken styremedlemmer, administrerende direktør eller revisor har personlig aksjer i konsernets selskaper. ÅrsresulTAT og disponeringer IT Fornebu Properties AS (morselskap) IT Fornebu Properties AS hadde i 2012 et overskudd på 995,4 mill. kr., mot et underskudd på 16,8 mill. kr. foregående år. Styret foreslår at 495,4 mill. kr. føres mot annen egenkapital, mens 500 mill. kr. deles ut som utbytte til aksjeeierne. Selskapets egenkapital per var på 1 071,4 mill. kr. Selskapet har kr. i fri egenkapital per

25 store hoteller er etablert på 3 stk Fornebu. 21

26 Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet utgjorde 3,0 % av total arbeidstid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i materielle skader eller personskader av betydning. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets totalt 16 ansatte ved utgangen av året, var 5 kvinner, en nedgang på 1 kvinne siden året før. Det er ingen kvinner i styret for selskapet. Miljørapportering Selskapet har utarbeidet og følger egen miljøplan i arbeidet med regulering, planlegging, bygging og drift. Selskapets plan tar utgangspunkt i Bærum kommunes Miljøoppfølgingsprogram for Fornebu, og angir tematiske delmål og operative tiltak for å oppfylle Miljøoppfølgingsprogrammet. I 2012 var forbruket av energi 26,5 GWh, hvorav 10,1 GWh var fjernvarme/-kjøling fordelt på 5,7 Gwh fjernvarme og 4,4 Gwh fjernkjøling. Fremtidig utvikling Styret anser at det som startet med en idé for rundt 20 år siden om å skape et høyteknologisk kunnskapssenter av internasjonalt format på Fornebu i all hovedsak er oppfylt. Forventet utbyggingsvolum for IT Fornebu var opprinnelig på ca m 2. Per har IT Fornebu regulert og bygget ferdig m 2, og har under bygging ytterligere m 2, totalt m 2. Basert på de senere års utvikling, forventer selskapet et gjenstående utbyggingspotensiale på m 2 avhengig av utbyggingstype og fremdrift for kollektivløsning. I tillegg til forskningsinstituttet Simula, er et høyteknologisk næringsliv sterkt representert i kunnskapssenteret. Innen utgangen av 2013 vil omkring 100 kunnskapsintensive virksomheter være samlet på IT Fornebu. Styret anser at de primære oppgavene i 2013 vil være å drifte eiendommene, leie ut ledige næringslokaler og levere gode produkter til kunder og eiere. Hendelser etter regnskapsårets slutt Det er ikke inntrådt andre hendelser etter balansedagen som har påvirkning på regnskapet enn det som fremgår av note 21. Bærum, 15. april 2013 Jan Fredrik Thronsen styreleder Espen Susegg Harald Andresen Per Bomann-Larsen Egil Svoren Per Tore Mortensen Espen Klitzing Bjørn Berg Kjell Kalland adm. dir 22

27 Den 110 dekar store Nansenparken med et nettverk av stier er det største PARKANLEGGET bygget i Norge siden Frognerparken. 23

28 2012 konsernregnskap 24

29 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP NOK i tusen Note Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad 18 (12 633) (26 604) Avskrivninger og amortiseringer 4 (56 596) (39 253) Annen driftskostnad 17 (72 310) (97 958) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (14 223) Resultatandel fra felleskontrollert virksomhet (137) Finansinntekter Finanskostnader 8 ( ) (64 903) Netto finansposter (93 994) (54 454) Resultat før skattekostnad (68 677) Skattekostnad Årsresultat (68 677) 25

30 KONSOLIDERT BALANSE NOK i tusen Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Investeringseiendom Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i felleskontrollert virksomhet Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler - - Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

statoilbygget IT Fornebu og a-lab arkitekter gikk i februar 2009 av med seieren

statoilbygget IT Fornebu og a-lab arkitekter gikk i februar 2009 av med seieren årsrapport statoilbygget Inspirert av offshorekonstruksjoner og lek, representerer Statoilbygget på Fornebu en ny måte å tenke organisering, prosjektering og bygging av et kontorbygg. Gjennom å utfordre

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer