innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67"

Transkript

1 2012 årsrapport

2 innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67

3 Den som ikke har vært på Fornebu på en stund, vil knapt kjenne seg igjen Oslo kommune kjøper landbruksareal i Bærum for å bygge ny hovedflyplass. Det mål store området med sju kilometer strandlinje er et av de største utviklingsprosjektene i Norden. Om få år skal det være bosted for rundt mennesker og skal ha jobben sin her. 14 år etter at det siste flyet forlot flyplassen, har det virkelig tatt av. Det handler om en by på størrelse med Sandefjord som bygges helt fra scratch mellom Oslo og Sandvika. Nye Fornebu er ikke lenger en godt bevart hemmelighet. Folk står i kø for å få kjøpt bolig, de unike naturområdene blir flittig brukt og rundt har allerede sitt daglige virke her. 700 mål bebygges med bolig boliger skal opp å stå. Over 700 er det allerede. Eneboliger, rekkehus, lavblokker og noen litt høyere blokker. Med plass til mennesker i alle ulike livsfaser. Og ideen til boligutvikler Fornebu Utvikling er klar: skape et hyggelig og inkluderende sted å bo, tilgjengelig for folk flest. Visjonen om Fornebu som et sentrum for innovasjon og næring er i ferd med å bli realisert. Flere av landets største bedrifter har funnet veien hit. Som Telenor, Statoil og Aker Solution. Også utenlandske giganter er tiltrukket av det høyteknologiske miljøet. Som Huawei, Accenture og Subsea 7. Mange mindre kunnskapsbedrifter samles på den gamle flystripa. Som Simula, Ideas og Compello. tre store hoteller er etablert og et m 2 teknologi- og opplevelsessenter som demonstrerer ingeniørkunst på sitt beste er reist. Det aller meste av infrastrukturen er på plass. Veier, parker, barnehager, skoler og grendesentre er bygget og i full drift. Nytt kjøpesenter er planlagt ferdig høsten m 2 over to etasjer med butikker og spisesteder. tre mil gang- og sykkelstier er anlagt. Og midt på den 110 dekar store Nansenparken med et nettverk av stier, til Storøya naturreservat med over 200 fuglearter, mot odder og sund og ut til Storøya badestrand. Det største parkanlegget bygget i Norge siden Frognerparken. Det nye Fornebu et helt unikt område mellom fjorden og byen 10 minutter fra Oslo sentrum.

4 selger De første beboerne flytter inn. Terminalbygget ferdig rehabilitert. Telenors hovedkvarter ferdig. Tomteandeler lagt ut for salg til andelseiere. Statsbygg kjøper areal av Oslo kommune og videre til IT Fornebu. Flyplassen legges ned. Siste fly letter 7. oktober. Fornebu blir Oslos hovedflyplass.

5 strand 2007 By på størrelse med Lillehammer skal stå ferdig. Shoppingsenter på m2 åpner. Profilbygget ferdigstilles og Accenture flytter inn. Statoils regionskontor ferdigstilles. 810 boliger til mennesker solgt. Nansenparken og Storøya åpner. Aker Solutions hovedkvarter ferdig.

6 2 IT FORNEBU ER ET FULLINTEGRERT EIENDOMSSELSKAP MED KOMPETANSE OG KUNDEFOKUS INNEN ALLE DELER AV VERDIKJEDEN

7 Dette er IT Fornebu IT Fornebu Properties AS ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tingsinnskudd. Selskapets formål er å legge til rette for kunnskapsintensive bedrifter og bidra til å transformere det tidligere flyplassområdet på Fornebu til et mangfoldig og moderne bo- og næringsmiljø. Foruten IT Fornebu Properties AS består konsernet av IT Fornebu Eiendom AS, IT Fornebu Visjon AS, IT Fornebu Invest AS, Campus H AS, Campus M AS, Campus P AS, Campus T AS, Campus X AS, Koksatorget 1 AS, Koksatorget 2 AS Koksatorget 4 AS, Snarøyveien 34 AS, Oslo Property AS, Fornebustranda Marina AS (50 %), Fornebu Hotell AS (50 %) og Martin Linges vei 33 AS (30 %). Per har selskapene denne aksjonærstrukturen: IT Fornebu properties AS SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Eiendom AS 12,6 % Schage Eiendom AS 12,5 % DnB Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % Linstow AS 12,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % Styret består av åtte personer og selskapet holder til på Fornebu utenfor Oslo. IT Fornebu hadde ved utgangen av 2012 en verdijustert balanse på 3,8 mrd. kr. 3

8 Administrerende direktør Kjell Kalland Økonomidirektør Kjell Otto Larssen KONSERNCONTROLLER Jørn Aune-Tangen KOMMUNIKASjonsdirektør Mona Jacobsen administrativ støtte Tone Karin Olaussen Kirsti Marie Lossius Eiendomssjef Ole Magne Silnes Driftssjef Sidsel Thompson kontraktsforvalter Inger-Lise Bjørving driftsledere/teknikere 7 faste, 2 innleide 4

9 IT Fornebu Properties AS IT Fornebu Visjon AS Campus T AS Koksatorget 1 AS IT Fornebu Eiendom AS Fornebu Hotell AS (50 %) IT Fornebu Invest AS Campus P AS Koksatorget 2 AS Fornebustranda Marina AS (50 %) Martin Linges vei 33 AS (30 %) Oslo Property AS Campus H AS Koksatorget 4 AS Campus P2 AS Campus M AS Snarøyveien 34 AS Campus B AS Campus X AS 5

10 6 Det mål store området med 7 kilometer strandlinje er et av de største utviklingsprosjektene i Norden.

11 Gjennomføringens år boliger er ferdigstilt. Rekkehus, lavblokker og 700 noen litt høyere blokker. Statoilbygget ble påbegynt i januar Ca m 2 kontorer og m 2 parkering var i full drift drøye 2 ½ år etter. Allerede de første skissene av bygget bar bud om debatt. Siden da har engasjementet i offentligheten bare tiltatt, og etter ferdigstillelse har folk valfartet for å se bygget. Vi er svært stolte av Statoilbygget, og glade for de positive tilbakemeldingene fra leietakeren. Den 21. desember 2012 ble Statoilbygget solgt til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. Vi er fornøyd med at vi gjennom denne transaksjonen har fått frigjort betydelige midler til å utvikle selskapets øvrige eiendommer på Fornebu samtidig som vi har gleden av å fortsette som eier i et spennende bygg. Scandic Fornebu Hotell på ca m 2 fordelt på 334 rom og konferansefasiliteter i tillegg til en m 2 garasjekjeller, er satt opp på rekordtid. Hotellet åpnet 11. september Hyggelige meldinger fra Scandic rapporterer om godt mottak i markedet. Det er med glede vi kan slå fast at de omfattende byggeriene i 2012 er gjennomført uten personskader med varig mén. Det er lagt stor vekt på HMS og SHA i alle ledd. Miljø- og klimautfordringene er noen av de største utfordringene samfunnet står ovenfor. IT Fornebu ønsker å ta ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Energibruk og miljø er sentralt både i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse. Derfor er vi stolte av at både Statoilbygget og Scandic Fornebu har et lavt energiforbruk og er klassifisert i energiklasse B. Vi arbeider også med BREEAM sertifisering av byggene, og for begge ser det ut til av vi vil oppnå klassifikasjon «Very Good». IT Fornebu og Statoil har inngått et unikt og spennende samarbeid om samtidskunst. Kunstprogrammet FADE (Fornebu Art & Architecture Destination) består av totalt ti bestilte kunstverk i tillegg til en avholdt konkurranse, alle i verdensklasse. Mesteparten av kunsten skal stå ute i det offentlige rom, tilgjengelig for alle. Noen kunstverk er kommet på plass i perioden, andre er i produksjon. Det er lagt vekt på kreative kunstverker av høy kvalitet som vil bidra til en spennende opplevelse og stimulere til diskusjon blant de mange som arbeider i området eller bruker det i fritiden. Vi tror at hele Fornebu vil fremstå som et attraktivt område for kunstelskere unikt også i europeisk sammenheng. Eiendomsutvikling er langsiktig investering i livskvalitet. Det er et spørsmål om ikke bare å ta seg til rette i terrenget, men også om å gi noe tilbake til omgivelsene. Som eiendomsutviklere skal vi også levere merverdi til omgivelsene i form av god arkitektur, bygg som tåler kritisk analyse i forhold til miljø, energibruk og samhandling mellom mennesker. Vi håper vårt arbeid i perioden har bidratt i den retning. Det er dyktige medarbeidere, gode strategiske samarbeidspartnere og viktige kunder som i denne perioden har ført oss et godt stykke på veien til å utvikle Fornebu til et komplett, moderne, levende kunnskapsmiljø med gode bolig-, fritids-, kultur- og servicetilbud. Kjell Kalland administrerende direktør 7

12 8 Et biologisk mangfold er bevisst IVARETATT av hensyn til naturverdiene og av hensyn til befolkningens NATUROPPLEVELSER.

13 3 MIL gang- og sykkelveier er anlagt i området. 9

14 10 ulike fuglearter er registrert på 260 Fornebulandet.

15 Visjonen om et sentrum for innovasjon og næring er i ferd med å bli realisert. Flere av landets største bedrifter har funnet veien hit. virksomheten IT Fornebu overleverte Statoilbygget én måned før planlagt tid, den 2. september 2012, etter en byggeprosess som startet i januar Ca m 2 kontor huser Statoils regionskontor for internasjonal virksomhet. Inspirert av offshorekonstruksjoner og lek, representerer Statoilbygget på Fornebu en ny måte å tenke organisering, prosjektering og bygging av et kontorbygg. Gjennom å utfordre de etablerte normene for hva som er mulig, er Statoilbygget en effektiv og skulpturell bygning som representerer noen av selskapets kjerneverdier: «modig og åpen». Bygningskroppen er satt sammen av fem hovedelementer som henvender seg i ulike retninger mot fjorden og landskapet omkring. Byggets form svarer på prinsippet om å gi alle brukerne av bygget gode arbeidsforhold med rike lys- og utsiktsforhold. Et sentralt atrium er dekket med et avansert «propellformet» glasstak, som det første i sitt slag i Skandinavia. Dette atriet med trappetårn i midten er det sosiale sentrum i bygget, som alle må gjennom på vei til og fra arbeidsplassene sine. Slik skapes uplanlagte møter og utveksling som kan være nyttig for en kunnskapsbedrift. Det er arbeidet med BREEAM sertifisering av Statoilbygget i perioden og det ser ut til at det vil oppnå klassifikasjon «Very Good». Bygget har lavt energiforbruk og er i energiklasse B med 113 kwh/m2/år levert energi. 11

16 Naturlige møteplasser er kafé i strandkanten, BIBLIOTEK, miljøverksted, kunstnersenter, svømmehall og idrettsanlegg. Bygget, som er tegnet av norske a-lab for IT Fornebu, vant en internasjonal arkitekturpris i klassen «Commercial Sector» i WAN Awards WAN Awards deles ut av World Architecture News (WAN), som av mange regnes som et av verdens viktigste arkitekturnettsteder. Prosjektet konkurrerte med kandidater fra Hong Kong, Doha, Abu Dhabi, Los Angeles og Silicon Valley i samme kategori. Juryen hedret Statoilbygget for fleksibilitet, ikonisk konstruksjon og brukervennlighet. Juryen mente også at bygget utmerker seg for sin tilpasning på tomten. Den påpekte at bygget ligger der det tidligere var parkeringshus for gamle Fornebu flyplass og at det utnytter plassen på en måte som skaper åpne uterom og en stor offentlig park mot landskapet i Oslofjorden. Det eneste norske bygget som tidligere har mottatt en pris fra WAN er Operahuset i Oslo, tegnet av Snøhetta. Fra før har bygget oppnådd prisen «Future project of the year-commercial» på World Architecture Festival (WAF) Award i konkurranse med 272 prosjekter fra 67 forskjellige land (2009). Statoilbygget ble også nominert til prisen for beste kontorog næringsbygg under den anerkjente eiendomsmessen MIPIM 2013 i Cannes. Det er første gang et norsk bygg er nominert til MIPIM Awards, som regnes som eiendomsbransjens svar på Oscar. Den 21. desember 2012 solgte IT Fornebu Statoilbygget til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. Kunst i verdensklasse på Fornebu IT Fornebu og Statoil har i perioden inngått et kunstsamarbeid. Samtidskunst i verdensklasse er valgt ut til IT Fornebus eiendommer og Statoils nye regionkontor på Fornebu. Statoilbygget skal være et sted for å prestere, utvikle og bli stimulert av kunst og arkitektur. Det er lagt vekt på unike kvalitative bidrag som skal heve opplevelsen av å ankomme bygningen, arbeide i kontorlokalene og motta gjester her. En rekke kunstverk skal reises utendørs og blir dermed tilgjengelig for alle. Arkitekturen og kunsten vil sammen løfte opplevelsen av hele området. Intensjonen er at Fornebu skal bli et enda mer attraktivt sted å arbeide, bo og tilbringe fritiden. Når kunstprogrammet står ferdig til høsten, vil hele området framstå som svært attraktivt også for kunstelskere. Scandic Fornebu Innerst i Rolfsbukta, med utsikt mot Oslofjorden åpnet hotellet Scandic Fornebu dørene den 11. september Bygningen avslutter rekken av nyere og eldre bygningskomplekser som i utviklingen av Fornebu som starter med Profilbygget. Den bidrar til å etablere et nytt sted av det som en gang startet med Terminalbygningen til Fornebu lufthavn fra 1964, reist i en helt annen sammenheng. Hotellkomplekset består i hovedsak av tre bygningsmessige elementer en sokkel i tegl og to L-formede bygningsvolum kledd i hvitt glass. Intensjonen med bygningsvolumenes plassering og arrangement er å tilrettelegge for gode innvendige lysforhold, skape et indre gårdsrom i hotellkomplekset og tilpasse anlegget til landskapet med en nedtrapping mot sjøen. Med hotellet har Fornebu fått ytterligere en bygning med en signifikant egen karakter. 12

17 Hotellet har 334 rom, restaurant og konferansefasiliteter med plass for inntil mennesker. Det er tegnet av arkitektene Narud Stokke Wiig og eies av IT Fornebu og Utstillingsplassen med 50 % hver. Terminalbygget og PorTAlbygget Kunnskapssenteret huser rundt 80 kunnskapsintensive store, mellomstore og små virksomheter. En av de nye leietakerne i 2012 var den høyteknologiske bedriften Subsea 7 Norway, som flyttet inn på m 2 i Portalbygget. For å skape samhandling og faglig utvikling har IT Fornebu sammen med kundene etablert en medlemsforening, IT Fornebu Technoport. Det er ansatt en senterleder for kunnskapssenteret. Senterleder drifter medlemsforeningen og har ansvaret for at det gjennomføres faglige og sosiale arrangementer for leietakerne. IT Fornebus tiltak og aktiviteter gjør at selskapet, sammen med leietakerne og samarbeidspartnere har skapt et næringskluster som aktørene kan profittere på og med det skape verdier. Omfattende kunstrestaurering Kai Fjell Hallen ligger i Terminalbygget på IT Fornebu. Navnet skyldes at veggene i den gamle avgangshallen er dekorert med malerier av kunstneren Kai Fjell. Utsmykning består av to verk; det monumentale «Avreise og ankomst» som løper over tre etasjer og den mindre og mer fargesterke frisen over trappeløpet. Høsten 2012 har konservatorer ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) behandlet den «lille» frisen (41 m 2 ). Maleriet kan kalles for Stjernebilder ettersom Fjell brukte denne tittelen på ett av hovedmotivene i frisen som han senere laget serigrafier over. Maleriet har vært på NIKUs konserveringsatelier i Oslo. Det hadde begynt å løsne fra veggen. Dessuten var det meget skittent etter over 40 år i Kai Fjell-hallen med restaurantdrift. Maleriet hadde riktignok blitt restaurert før og var omfattende overmalt. NIKU renset maleriets for- og bakside, limte fast løs maling på lerretet og forbedret tilstanden på veggen bak. Noen av de sekundære overmalingene ble fjernet for å oppnå en mer «riktig», altså opprinnelig fargebruk. Etter at maleriet var montert på veggen igjen, ble skjemmende skader og rester av sekundær overmaling retusjert med reversible malematerialer og en ferniss ble påført for å beskytte maleriet for smuss. Dermed har IT Fornebu avsluttet det omfattende restaurerings- og konserveringsarbeidet av Kai Fjells kunstverk i Terminalbygget som startet opp i Profilbygget På en tydelig eksponert tomt i krysset Snarøyveien/Rolfsbuktveien startet byggearbeidene på Profilbygget i Et ca m 2 kontorbygg i tre etasjer vil markere hovedadkomsten til IT Fornebus bygningsmasse. Bygget er gitt en form inspirert av områdets historie og nåværende dynamikk. På bakkeplan planlegges en bensinstasjon. Bensinstasjonen blir byggets fundament og gjør at kontorbygget visuelt svever over den. Bygget vil ha et lavt energiforbruk, merket som klasse A-bygg. Kontorlokalene er utviklet med vekt på design og miljø og vil stå ferdig sommeren

18 planter er registret, flere 400 meget sjeldne. 14

19 Koksa-området Koksa-området har potensial for rundt m 2 nærings- og boligutvikling. Selskapet har i dag flere næringseiendommer med løpende leie i bygg som i sin tid ble reist for service og vedlikehold for SAS. Videre utvikling av Koksa vil bli aktuelt når spørsmålet om utbygging av kollektivtransport til Fornebu blir avklart. Næringsliv, beboere og lokalpolitikere kjemper for den sårt tiltrengte baneløsningen til Fornebu. Grunneierne og politikerne samarbeider om å få banen på skinner med tanke på regulering og finansiering. Fornebu Marina ITF eier sammen med Fornebu Utvikling et område i strandsonen som er planlagt brukt til Seilsportsenter og Marina. Nærheten til sjøen har ført til at kommunens reguleringsarbeid har tatt lenger tid enn antatt. Det er ikke klart når reguleringen forventes avsluttet. Verdier og samfunnsansvar IT Fornebus verdier bygger på ideen om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på ærlighet og ansvarlighet. IT Fornebus rammeverk for verdier og prinsipper skal sikre at lover og regler blir ivaretatt i alle prosesser. Disse verdiene og prinsippene gjelder for alle som opptrer på vegne av selskapet. Selskapets etiske retningslinjer beskriver måten vi behandler alle våre interessenter på og atferden vi forventer av medarbeiderne våre. Retningslinjene skal gi veiledning og støtte til selskapet og medarbeiderne i beslutninger og oppgaveløsning. Alle som opptrer på vegne av IT Fornebu skal gjøre det i tråd med de etiske retningslinjene. Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse ødelegger markedsbalansen og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk vekst og utvikling. Åpenhet sikrer en sunn utvikling. IT Fornebu er kun involvert i forretningsaktiviteter som er i overensstemmelse med lover, regler, inngåtte avtaler, internasjonale konvensjoner og vår egen standard for forretningsetikk. Selskapet stiller tilsvarende krav overfor samarbeidspartnere. De etiske retningslinjer skal være en del av avtaledokumenter med våre leverandører. Avvik mot de etiske retningslinjer skal rapporteres til IT Fornebu umiddelbart. Policy for samfunnsansvarlige innkjøp fastsetter overordnede prinsipper og ansvar for innkjøpsvirksomheten i IT Fornebu. Innkjøpsvirksomheten i selskapet skal bidra til lønnsomhet, kvalitet, utvikling og verdiskapning for selskapet ved å sikre brukerne en forutsigbar leveranse av varer og tjenester til markedets beste betingelser. IT Fornebus samfunnsansvar skal være tydelig både i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at miljøhensyn skal ivaretas både i produksjon og i det ferdige produktet og at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres av leverandørleddene til selskapet. Innkjøpene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer. Det skal være konkurranse om leveransene og alle tilbydere skal likebehandles. IT Fornebu skal i egen og i underleverandørers virksomhet påse at det er gode arbeidsforhold: IT Fornebu er mot all form for diskriminering. Selskapet legger til grunn prinsippet om lik lønn for likt arbeid. IT Fornebu er for allmenngjøring av tariffavtaler. Gode fysiske arbeidsforhold. Kunder IT Fornebu ønsker å ha fornøyde kunder. Fornøyde og lojale kunder er den beste garantien for at selskapet skal kunne gjøre den jobben den er satt til å gjøre. Kjernen i en god kunderelasjon er aktiv dialog der kunden blir møtt med profesjonalitet, lydhørhet og serviceinnstilling. ytre miljø Det er lagt stor vekt på at Fornebu skal være et miljøvennlig område oppvarmet med fjernvarme fra sjøen. Store grøntarealer er tatt vare på. Grøntstrukturen på Fornebu omfatter strand-områdene med store naturvern- og friluftsområder og badeplass på Storøyodden. Den 200 mål store Nansenparken er på størrelse med slottsparken. Her er det grøntkorridorer ut til kystlinjene med egne vernede områder og buffersoner for fuglereservater. En eiendom påvirker miljøet i hele livssyklusen, fra bygging til forvaltning og til slutt ved riving. IT Fornebus ønsker at eiendommene skal bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de økonomiske rammevilkårene. Selskapets miljøarbeid fokuserer på de viktigste utfordringene: Energiforbruk Inneklima Avfall og renovasjon Miljøgiftige stoffer Arealeffektivitet Transport Antall ansatte Ved utgangen av 2012 var det totalt 16 ansatte i konsernet IT Fornebu Properties AS. Det var en nedgang på 3 personer i forhold til Turnover og sykefravær Det ble ansatt 2 nye personer i Sykefraværet var på 3,0 % av total arbeidstid, som var en nedgang på 1 prosentpoeng fra året før. Likestilling Andelen kvinner i selskapet var 31,25 % som var omlag den samme andelen som året før. 15

20 2 400 m 2 kjøpesenter i Koksaområdet åpner dørene i

21 Fornebu er et pusterom mellom fjorden og byen et flott frilufts- og rekreasjonsområde i landets tettest befolkede region. 17

22 Kombinasjonen av STORE, profilerte bedrifter og tusenvis av boliger rett ved siden av hverandre er sjeldent. 18 boliger er under bygging på nye 500 Fornebu.

23 styrets beretning Virksomhetens art og tilholdssted IT Fornebu Properties AS (ITFP), tidligere IT Fornebu Holding AS, ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tingsinnskudd. Selskapets formål er å legge til rette for kunnskapsintensive bedrifter og bidra til å transformere det tidligere flyplassområdet på Fornebu til et mangfoldig og moderne bo- og næringsmiljø. ITFP er lokalisert på Fornebu i Bærum. Konsernet driver oppføring og utleie av næringslokaler på Fornebu med særlig vekt på kunnskapsbedrifter og innovasjonsvirksomhet i tråd med formålet. Gjennom 2012 har pågående byggeprosjekter og overlevering av ferdige bygg vært i fokus for konsernets virksomhet. Konsernet ferdigstilte nytt regionkontor for leietaker Statoil ASA på m 2 i september. Kontorbygget er oppført gjennom totalentreprise. I september 2012 ble nytt hotell på ca m 2 ferdigstilt og overlevert til leietaker Scandic Norge AS. I forbindelse med oppføring av hotellet, er det også bygget ny fjernvarmestasjon for Fornebu. Hotellet er oppført gjennom totalentreprise. Oppføringen har skjedd i regi av det felleskontrollerte selskapet Fornebu Hotell AS. Profilbygget på rundt m 2 for leietaker Accenture ble igangsatt i 2012, og ferdigstilles i Den solgte IT Fornebu Statoilbygget med tilhørende parkeringsanlegg til et konsortsium der IT Fornebu selv deltar med en eierandel på 30 %. IT Fornebu har fortsatt driftsansvaret for Statoilbygget. Selskapets eierposter per fremgår av note 5 og 6. Aksjonærforhold Per var aksjonærforholdene som følger; SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Eiendom AS 12,6 % Schage Eiendom AS 12,5 % DNB Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % Linstow AS 12,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % 19

24 FortsATT drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for år 2013 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Risiko I sin virksomhet er konsernet eksponert for flere kategorier av finansiell risiko. Konsernet har som målsetning å holde den finansielle risikoeksponeringen på et forsvarlig nivå. Det er inngått en rekke rentesikringsavtaler for å håndtere eksponering mot endringer i lånerentene. Det vises i denne forbindelse til nærmere omtale under punktet «Regnskap og finansiering konsern» nedenfor, samt til note 7 for konsernregnskapet. I gjennomføringen av prosjekter er konsernet eksponert mot risiko knyttet til entrepriser og HMS. Risiko i gjennomføringsfasen søkes avlastet gjennom hensiktsmessige entrepriseformer, valg av entreprenør og organisering av HMS-arbeidet. Konsernets eksponering mot markedsrisiko søkes redusert blant annet gjennom å inngå lange leieavtaler med solide leietakere. Konsernet har per utgangen av 2012 en gjennomsnittlig gjenværende kontraktstid i den løpende utleieporteføljen på 5 år. Med kun få unntak skal alle leieavtaler reguleres med 100 % av økning i konsumprisindeks årlig. regnskap og finansiering konsern Resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets mening den nødvendige informasjon om konsernets drift i 2012, og konsernets stilling ved årets utgang. Konsernets resultat før skatt var 663,1 mill. kr. i 2012, mot -68,7 mill. kr. i I regnskapet for 2012 inngår gevinst fra salg av Statoilbygget med 649,2 mill. kr. Konsernets kontantstrøm fra ordinær drift justert for salgsgevinster var 70,1 mill. kr. i 2012, mot -21,1 mill. kr. i Etter styrets oppfatning er konsernets finansielle stilling god. Konsernets egenkapital er 694,9 mill. kr. per Konsernets likviditet anses tilfredsstillende. Per hadde konsernet samlet langsiktig gjeld på 1.348,5 mill. kr., hvorav 78,6 mill. kr. utgjorde byggelån relatert til oppføring av nye kontorbygg i datterselskaper. For å sikre seg mot svingninger i lånerentene, har konsernet inngått rentesikringsforretninger for deler av låneporteføljen. Det vises i denne sammenheng til nærmere omtale av konsernets gjeld i note 7. Konsernet foretar eksterne verdivurderinger av alle eiendommene. Disse viser at det ved utgangen av 2012 foreligger merverdier utover de bokførte verdier. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde på konsernets virksomhet. Verken styremedlemmer, administrerende direktør eller revisor har personlig aksjer i konsernets selskaper. ÅrsresulTAT og disponeringer IT Fornebu Properties AS (morselskap) IT Fornebu Properties AS hadde i 2012 et overskudd på 995,4 mill. kr., mot et underskudd på 16,8 mill. kr. foregående år. Styret foreslår at 495,4 mill. kr. føres mot annen egenkapital, mens 500 mill. kr. deles ut som utbytte til aksjeeierne. Selskapets egenkapital per var på 1 071,4 mill. kr. Selskapet har kr. i fri egenkapital per

25 store hoteller er etablert på 3 stk Fornebu. 21

26 Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet utgjorde 3,0 % av total arbeidstid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i materielle skader eller personskader av betydning. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets totalt 16 ansatte ved utgangen av året, var 5 kvinner, en nedgang på 1 kvinne siden året før. Det er ingen kvinner i styret for selskapet. Miljørapportering Selskapet har utarbeidet og følger egen miljøplan i arbeidet med regulering, planlegging, bygging og drift. Selskapets plan tar utgangspunkt i Bærum kommunes Miljøoppfølgingsprogram for Fornebu, og angir tematiske delmål og operative tiltak for å oppfylle Miljøoppfølgingsprogrammet. I 2012 var forbruket av energi 26,5 GWh, hvorav 10,1 GWh var fjernvarme/-kjøling fordelt på 5,7 Gwh fjernvarme og 4,4 Gwh fjernkjøling. Fremtidig utvikling Styret anser at det som startet med en idé for rundt 20 år siden om å skape et høyteknologisk kunnskapssenter av internasjonalt format på Fornebu i all hovedsak er oppfylt. Forventet utbyggingsvolum for IT Fornebu var opprinnelig på ca m 2. Per har IT Fornebu regulert og bygget ferdig m 2, og har under bygging ytterligere m 2, totalt m 2. Basert på de senere års utvikling, forventer selskapet et gjenstående utbyggingspotensiale på m 2 avhengig av utbyggingstype og fremdrift for kollektivløsning. I tillegg til forskningsinstituttet Simula, er et høyteknologisk næringsliv sterkt representert i kunnskapssenteret. Innen utgangen av 2013 vil omkring 100 kunnskapsintensive virksomheter være samlet på IT Fornebu. Styret anser at de primære oppgavene i 2013 vil være å drifte eiendommene, leie ut ledige næringslokaler og levere gode produkter til kunder og eiere. Hendelser etter regnskapsårets slutt Det er ikke inntrådt andre hendelser etter balansedagen som har påvirkning på regnskapet enn det som fremgår av note 21. Bærum, 15. april 2013 Jan Fredrik Thronsen styreleder Espen Susegg Harald Andresen Per Bomann-Larsen Egil Svoren Per Tore Mortensen Espen Klitzing Bjørn Berg Kjell Kalland adm. dir 22

27 Den 110 dekar store Nansenparken med et nettverk av stier er det største PARKANLEGGET bygget i Norge siden Frognerparken. 23

28 2012 konsernregnskap 24

29 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP NOK i tusen Note Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad 18 (12 633) (26 604) Avskrivninger og amortiseringer 4 (56 596) (39 253) Annen driftskostnad 17 (72 310) (97 958) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (14 223) Resultatandel fra felleskontrollert virksomhet (137) Finansinntekter Finanskostnader 8 ( ) (64 903) Netto finansposter (93 994) (54 454) Resultat før skattekostnad (68 677) Skattekostnad Årsresultat (68 677) 25

30 KONSOLIDERT BALANSE NOK i tusen Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Investeringseiendom Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i felleskontrollert virksomhet Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler - - Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41

Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41 Årsrapport 2009 Dette er IT Fornebu 5 Et spennende år 8 Virksomheten 13 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Kontakter 41 portalbygget Portalbygget gir allerede på god avstand et monumentalt inntrykk.

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer