Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

2 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt på markedsdagen til Sommer-Melbu.

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Direktøren har ordet 4 Populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest 5 Strandrydde-dugnad i Vesterålen 6 Styrets årsberetning Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømanalyse 13 Revisjonsberetning 14 Resultat selvkost 16 Organisasjon 17 Representantskapets sammensetning 17 Styrets sammensetning 17 Organisasjonsforhold 18 Administrasjon 18 Reno-Vest Husholdning AS 18 Reno-Vest Bremnes AS 19 Reno-Vest Bedrift AS 19 Informasjon og marked 20 Miljø og kvalitet sammendrag 22 Avfall og gjenvinning 22 Miljøtiltak eierkommunene 22 Statistikk 23 Kunder husholdning 23 Avfall og gjenvinning 23 Farlig avfall og gjenvinning 24 Vår kvalitetspolitikk 25 Vår miljøpolitikk 25 Våre verdier 25

4 4 Direktøren har ordet Regionalt samarbeid i 40 år I 1974 ble det gjort vedtak om opprettelse av Reno-Vest AL som selskap. Fra 1975 var det i drift og de første eierne var kommunene Sortland, Hadsel og Øksnes. I 1976 ble også Andøy med, Lødingen ble medlem i 1977 og den siste kommunen Bø, ble en av eierne i Reno-Vest kan med trygghet sies å ha vært en suksess for både innbyggere og eiere. I året 2014 kunne selskapet skryte av 40 års regionalt samarbeid om ut vikling og ansvar for avfalls håndteringen i Vesterålen. Gjennom vår aktivitet setter vi kommunenes miljømål ut i praksis. Vi operasjonaliserer den til enhver tid gjeldende politikken, blant annet gjennom å ta på oss rollen som oppdrager og veileder innen miljøspørsmål. Dette for både husholdninger og næringsliv, barnehager, skoler og for organisasjoner. En forutsetning for vekst i næringsaktivitetene i regionene, er å kunne kvitte seg med avfall på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Med kommunene som eiere tar vi ansvar både på en bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk måte. Strandryddeaksjonen er et godt eksempel, der kommunene organiserer oppryddinga og selskapet tar kostnadene med viderebehandling. Reno-Vest prøver også å motivere innbyggerne til å ta miljøansvar. Organisering 2014 var første året med ny organisering. To nye selskaper var operasjonelle fra årsskiftet 2013/14; Reno-Vest Husholdning AS og Reno-Vest Bremnes AS. Den nye organiseringa har vært en suksess. Stort fokus på selskapenes formål og fundament har gitt gode resultater. Reno-Vest konsernet leverer i 2014 det beste resultat noen gang, og 65 % kommer fra den konkurranse utsatte delen av driften. Selskapene har vært opptatt av kostnadskontroll, effektivitet, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Dette har gitt resultater. Vi jobber både kortsiktig og langsiktig med utvikling av selskapene gjennom høy kompetanse, gode og kreative løsninger for både nærings aktører og innbyggerne. I året 2014 kunne selskapet skryte av 40 års regionalt samarbeid om utvikling og ansvar for avfallshåndteringen i Vesterålen. Markedet på næringsavfall er stramt, marginene er små og kan gi store utslag. Derfor må vårt fokus være på å øke inntektene både for Reno-Vest Bedrift, Reno-Vest Bremnes og for produksjonsdelen i Reno-Vest Husholdning. Sistnevnte ved å oppnå enda bedre behandlingspris og ved å hente enda flere verdier ut av restavfallet. Reno-Vest er ISO-sertifisert på standardene NS-EN ISO 14001:2008 Miljø og 9001:2008 Kvalitet. Dette innebærer et kontinuerlig kvalitets- og miljøfokus som gjør at vi skjerpes på alle våre arbeidsoppgaver. Kommunikasjon Informasjon til husholdningskundene gis gjennom kundemagasinet Naturligvis og gjennom annonsering i lokalavisene i Vesterålen, samt på Kommunikasjon med eierne skjer gjennom representant skapsmøter, bestiller/utførermøter på administrativt nivå, samt eiermøter annet hvert år. Selskapet bestreber å levere i forhold til kontrakt mellom selskapet og eierne. Selskapet er også på sosiale medier gjennom Facebook der vi gir viktig og nyttig informasjon til kundene våre. Vi får tilbakemeldinger fra både fornøyde og mindre fornøyde kunder. Facebook er en god mulighet for selskapet til å være synlig og profilere viktige hendelser i løpet av året. Gode «bruktfunn» blir lagt ut på Facebook og innbyggerne kan melde seg på for å være med i trekningen på disse brukbare gjenstandene. Dette er en fin måte å vise at vi tar gjenbruk på alvor. Samarbeid/omdømme i bransjen Reno-Vest er fremdeles med på nasjonalt nivå i forhold til innovasjon, utvikling og samarbeid. Vi har jobbet aktivt i 2014 med planlegging og oppstart av nytt selskap; Arctic Waste Management AS, deleid datter under Reno-Vest Bedrift AS. Dette selskapet har hovedfokus på flytende farlig avfall og skal operere i hele landsdelen. Reno-Vest har godt omdømme i avfallsbransjen generelt, vi får gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i forhold til orden og ryddighet på anleggene. Våre medarbeidere er en stolt gjeng, der våre verdier kombinert med humor er bærebjelkene i hverdagen.

5 Populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest 40 år På regionmottaket i Ramnflauget myldret det av besøkende, da vi inviterte til ÅPEN DAG lørdag 14. juni. En kald dag ble varm da vi så hvor mange som ville komme på besøk! Cecelie Jenssen i midten ville til Reno-Vest for å lære mer så det var bare for Jeanette Steinsvik å bli med til venstre Ruth Finjord som deler ut rødbokser Stor stas å få kjøre renovasjonsbil. Øystein og Eldrid Mikalsen fra Sortland fant litt av hvert i Fretexboden til Anita Johnsen. Til venstre journalist Tor Johannes Jensen, som laget en flott avisartikkel i Bladet Vesterålen. Han dro forøvrig heim med en skrivemaskin han alltid har ønsket seg! Vår renovatør Einar viser stolt frem en av våre moderne renovasjonsbiler. Noe av maskinparken fikk vist seg frem. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger, alt fra at om rådet var rent og at det var trivelig å besøke oss, til at det var lærerikt å få se hva som skjer videre med av fallet. Det var stolte medarbeidere i Reno-Vest som konkluderte med at dette må vi gjøre igjen!

6 Astrid i Bø kommune og Torunn inviterer til strandryddedugnad, her på Søbergsanden i Bø. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ryddet Kringelneset i Sortland. Fra venstre: Sigrid, Janne, Wenche, John og Berit. Strandrydde-dugnad i Vesterålen en suksess! Vi i Reno-Vest tok i år ansvaret for strand rydde-dugnad i samarbeid med kommunene. Vi satte av hele siste uke av mai til strandrydde dugnad, med gratis innlevering på gjenvinningsstasjonen også første uke i juni. Vi handlet inn blanke sekker, trykket registrerings skjema og besøkte de ansvarlige i alle eierkommunene. Vi tok kontakt med media og fikk flotte artikler på trykk om årets strandryddeaksjon. Informasjon om strandryddedugnaden ble sendt til skoler, lag, foreninger, reiselivsnæringa og Vesterålen Turlag. Sigerfjordstranda ble ryddet og 15 sekker med søppel ble resultatet! En livlig gjeng, fra venstre: Ronny, Lill-Anita, Eli og Glenn. Hele 59 strender/områder ble ryddet. Vi fikk inn 13,2 tonn totalt. Her er noe av det som ivrige hender fjernet fra naturen under strand ryddinga: Garn,tauverk Fiskekasser Plastdunker, flasker, poser Kavler Planker Isopor metallting ølbokser

7 7 1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Selskapet ble stiftet i 1974 og eies i dag av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 4 datterselskap som eies 100%; Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Bedrift AS, Reno-Vest Bremnes AS og Reno-Vest Produksjon AS. Sistnevnte selskap har ikke hatt drift. De andre tre datterselskapene har hatt drift hele 2014, Reno-Vest Husholdning AS og Reno-Vest Bremnes AS har hatt første driftsår i Tidligere var disse selskapene en del av Reno-Vest IKS. Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt et avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest konsernet er en totalleverandør av avfallstjenester i Vesterålen og de siste 8 år også i Longyearbyen. Konsernet er også en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Selskapets eiere Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene i hht eieravtalen er justert pr og fordelt slik: Andøy kommune 15,3% Bø kommune 8,1% Hadsel kommune 24,8% Lødingen kommune 6,9% Sortland kommune 31,0% Øksnes kommune 13,9% Reno-Vest IKS Har som formål på vegne av eierkommunene å sørge for miljømessig, kostnadseffektiv og helsemessige håndtering av husholdningsavfall og slam. I tillegg er Reno-Vest IKS ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og støttefunksjoner for datterselskapene. Reno-Vest Husholdning AS Er delegert enerett og ivaretar den lovpålagte renovasjons tjenesten for eierkommunene. I tillegg ivaretar selskapet mottak og omlastning av avfall samt videre behandling og bearbeiding av det innkomne avfallet. Reno-Vest Bedrift AS Er totalleverandør for avfallstjenester for næringslivet i Vesterålen, på Svalbard og på farlig avfall i hele landsdelen. Reno-Vest Bremnes AS Ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Reno-Vest og samfunnsansvar Reno-Vest skal være eierkommunenes viktigste kompetanse bedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. Marin forsøpling tar vi på alvor og ønsker å bidra sterkt sammen med eierkommunene med tiltak for å holde strendene i Vesterålen rene. Utvikling innen avfallsbehandling Renovasjonsgebyret i Vesterålen har de siste to årene økt med konsumprisindeksen. Avfall til materialutnyttelse utgjorde for husholdningene i Vesterålen 57 % av det totale, mens avfall til energiutnyttelse var på 42 %. Den resterende 1 % er avfall deponert. Reno-Vest som konsern har som mål å bidra aktivt overfor alle våre kunder i å fremme de mest miljøriktige løsningene på avfallsbehandling. Reno-Vest ønsker også å være en pådriver for moderne innsamling. Nedgravde løsninger blir tilbudt og benyttet der det bygges konsentrerte boliginnretninger. Gjennom Sintef og samarbeid med andre renovasjonsselskap, gjør vi analyser knyttet til selskapets forretnings muligheter innen farlig avfall fra olje og gassindustrien i Nord Norge. Selskapet er allerede i gang med innsamling av flytende farlig avfall i hele landsdelen. Reno-Vest Husholdning AS 2014 har vært et stabilt år med stor aktivitet både i Ramnflauget og ute på gjenvinningsstasjonene. Selskapet er underlagt selvkostregler, og selvkostregnskapet skal over en 3-5 årsperiode være i balanse. Reno-Vest Husholdning AS 2014 Omsetning: Driftsresultat:

8 8 1.0 ÅRSBERETNING Reno-Vest Bedrift AS Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfallshåndtering til næringslivet i Vesterålen og i Longyearbyen. Med økt fokus på farlig avfall og olje, gass og mineraler i Nord Norge, forventes over tid en endring i avfallsinnhold og kundestruktur. Avfallsmengdene økte fra 2013 til Resultatet for 2014 ligger litt under budsjett som i hovedsak skyldes stor satsing innenfor farlig avfall. Reno-Vest Bedrift AS 2014 Omsetning: Driftsresultat: Reno-Vest Bremnes AS Deponiet er fremtidsrettet og har stort potensiale gjennom restkapasitet og vil i løpet av våren 2015 ha mulighet for transport med båt direkte til egen kai på Bremnes. Lettere forurensa masser samt betalbare fraksjoner fra husholdning og næring har gitt et godt resultat for året. Reno-Vest Bremnes AS 2014 Omsetning: Driftsresultat: HMS Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Det utarbeides årlig samarbeidsplan, blant annet med oppfølging av ansatte i forhold til lovpålagte tjenester, samt egendefinerte tiltak av forebyggende art. HMSarbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast punkt på ledermøter og avdelingsmøter. Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det systematiske arbeidet med HMS og kvalitet. Rapporter og handlingsplaner utarbeides og følges opp av ledere, verneombud og aktuelle ansatte, og på bakgrunn av blant annet dette arbeidet er forbedringer og utvikling av rutiner gjennomført. Eksterne revisjoner Det har i 2014 vært gjennomfør 3 eksterne revisjoner i tillegg i ISO-revisjon: Fylkesmannen med fokus på forurensing av ytre miljø. Arbeidstilsynet med fokus på arbeidsmiljø og verneombudets rolle i selskapet Selskapskontroll Andøy Kommune. Arbeidsmiljø og sykefravær Morselskapet hadde ved årsskiftet 10 ansatte fordelt på 9.5 årsverk. 1.5 av disse årsverkene blir i sin helhet belastet Reno-Vest Bremnes AS. I konsernet var det totalt årsverk i Sykefraværet i 2014 (2013) var på 2.9%(3.1), der langtids sykefravær utgjorde ca 80%. Sykefravær totalt i konsernet var på 4,04 %, hvor av 3.46 % var langtidssykefravær og 0.48 % var korttidsfravær. Konsernet har hatt ei målsetting på sykefravær under 4%, og er fornøyd med måloppnåelse. Det jobbes imidlertid aktivt med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjenesten og NAV. Konsernet har hatt tre arbeidsuhell av mindre og middels alvorlighetsgrad. Følgelig er det viktig å ha et fortsatt sterkt fokus på HMS-arbeidet. Konsernet er ISO-sertifisert og har hatt ny resertifisering i februar Likestilling Selskapet har gjennom sin styresammensetning en tilfreds stillende andel av begge kjønn, og oppfyller med dette myndighetenes forventning. Det er i morselskapet fast ansatt 8 kvinner og 2 menn. Totalt i konsernet er det 8 kvinner og 45 menn. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. Diskriminering Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere alle former for diskriminering og mobbing. Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, hvor sosial dumping ikke er akseptabelt. Ytre miljø Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Det jobbes kontinuerlig for å minimere skadelig utslipp fra kjøretøyparken, og som et ledd i konsernets miljøstrategi, har Reno-Vest investert i biler som er Euroklasse 5 sertifisert. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre enten for energiutnyttelse eller materialgjenvinning. Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling. Det er ikke kommet pålegg eller avvik i etterkant av disse revisjonene.

9 9 Redegjørelse for årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Omsetning Årsresultat Egenkapital EK i % Reno-Vest konsern 105,53 mill. 9,96 mill. 51,61 mill. 37 % Reno-Vest IKS 17,44 mill. 1,47 mill 35,01 mill 42 % Reno-Vest Husholdning AS 68,37 mill. 2,87 mill. 9,87 mill. 30 % Reno-Vest Bedrift AS 57,24 mill. 1,62 mill. 15,60 mill. 54 % Reno-Vest Bremnes AS 10,06 mill. 3,16 mill. 4,16 mill. 64 % Finansiell risiko Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på kr. 46,0 mill NOK. I tillegg annen langsiktig gjeld på kr. 15,9 mill. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Selskapet er solid med hensyn til egen apital og likviditet og risiko for eierne er etter om organisering bare gjeld knyttet til morselskapet. Reno-Vest innfordrer renovasjonsgebyr for 5 av seks eierkommuner. Tapsføringen er lav. Det er også i nærings delen høy fokus på å sikre krav. Debitorer følges opp i en tidlig fase ved forfalte fordringer. Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risiko og omfang av virksomheten. Fortsatt drift Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr Budsjett for 2015 er vedtatt med forventet positivt resultat i hele konsernet. Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsresultat og disponering Morselskapet hadde et årsresultat på kr ,-. Konsernet totalt hadde et resultat på kr Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: Kr ,- overføres til annen egenkapital.

10 10 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Sum overføringer

11 11 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Pensjonsmidler Reno-Vest IKS Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 12 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelse RVB AS Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

13 13 REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger lån til konsernselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

14 Revisjonsberetning

15 Revisjonsberetning

16 16 REGNSKAP 2.6 Resultat selvkost Iht. veileder fra Klima- og forurensningsdirektoratet Klif -, om beregning av kommunale avfallsgebyr, har selskapet utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år. For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Selvkostregnskapet for 2014 viser underskudd på husholdningsrenovasjon på kr ,-. Fra 2010 til 2014 har selvkostfondet et samlet underskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. For slam viser selvkostregnskapet et underskudd på kr ,-. Fra 2010 til 2014 har selvkostfondet et overskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. Gebyrutvikling 3000 Kr u/mva Grafen viser gjennomsnittsgebyr (eks. mva.) Denne ble funnet på en avfallsbeholder: Vi kan hjelpe til med ganske mye, men...

17 17 ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2014 av morselskapet Reno-Vest IKS med forvaltningsansvar over alt av eiendommer i selskapet samt utleie av stabsfunksjoner til datterselskapene. Morselskapet fører også tilsyn med selvkost og gebyr på monopoltjenesten. Datterselskapene Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS kjøper tjenester fra morselskapet. Alle selskapene holder til i samme lokaler i Ramnflauget. Ved årets utgang ble konsernet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen. 3.1 Representantskapets sammensetning I henhold til selskapsavtale for Reno-Vest IKS, består representantskapet av en representant for hver eierkommune, og hadde i 2014 følgende sammensetning: Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Jonni Solsvik Kjell Einar Vangen BØ Sture Pedersen Sunniva Dahl HADSEL Kjell Børge Freiberg Inger Hope LØDINGEN Anita Marthinussen Frode Staurset SORTLAND Grete Ellingsen, leder John Hempel ØKSNES Jørn Martinussen, nestleder Tore Kristiansen Representantskapet har avholdt to møter og behandlet 18 saker i Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2014 følgende sammensetning: Kommune Medlem ANDØY Hege Bjørkmo Ellingsen BØ Anne Lise Kvalmo HADSEL Håkon Nilsen trakk seg i 2013, suppleringsvalg Jan Steffensen fra 30.04, nestleder fra LØDINGEN Randi Normann, nestleder til SORTLAND Kenneth Eide Pedersen, styreleder fram til representantskap Svein Erik Nicolaysen, styreleder fra ØKSNES Geir Rognan ANSATTEREPR. Espen Lydersen Vararepresentanter ble valgt i numerisk rekkefølge: 1. Bjørn Hegstad 2. Åse Eilertsen 3. Kato Vangen 4. Camilla Skog Rodal 5. Kjell Richardsen 6. Hildegunn Arntsen Styret avviklet 8 møter og behandlet 54 saker i 2014.

18 18 ORGANISASJON 18 Fra venstre: Anne Lise Kvalmo (fremst). Bak fra venstre: Jan Steffensen, Randi Normann, Hege Bjørkmo Ellingsen, Svein Erik Nicolaysen, Geir Rognan, Berit E. Pettersen og Espen Lydersen 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS, Reno-Vest Husholdning og Reno-Vest Bremnes er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er i hovedsak organisert i Fagforbundet og Parat. Reno-Bedrift AS er tilknyttet MEF og de ansatte er organisert i Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet. Tillitsvalgte 2014: Verneombud 2014: Jan Gunnar Karlsen, Parat Tommy Johnsen, Fagforbundet Steinar Jakobsen Ronald Malnes 3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for merkantile tjenester som: Sentralbordtjenester, post og arkivtjenester, kundeveiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi, regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med HMS. Kundesentret er vårt kontaktpunkt både mot kunder og leverandører. Aktiviteten her omfatter leveranse av tjenester til datterselskapene. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, Kundevennlig, Omtenksom og Åpen. Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i starten av 2015 resertifisert i henhold til NS ISO 9001 (kvalitet) og NS ISO (miljø) for tre nye år. Kvalitetsrevisjonene dokumenterer godt arbeid i organisa sjonen både med kvalitet, miljø og HMS.

19 19 ORGANISASJON 3.5 Reno-Vest Husholdning AS Selskapet ledes av daglig leder Tage Ellingsen. Dette selskapet er tildelt enerett til å innhente og behandle avfall fra husholdningene i Vesterålen. Selskapet driver all transport ift innsamling av husholdningsrenovasjon og slamtømming Regionmottak med drift av Optibag, sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE avfall, metall, avfall fra gjenvinningsstasjonene samt innlevert avfall på rampen i Ramnflauget. Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene Returpunkter ca. 70 stk. (glass, olje m.m.) Salg av sorterte fraksjoner (nedstrømsløsninger) Optibag Drifta i optibag-anlegget fungerer tilfredsstillende i forhold til avfallsmengdene vi behandler. Anlegget gjennomgår kontinuerlig forbedringer og oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Landbruksplast Det ble i 2014 innhentet plastavfall fra landbruket på kundens regning. Mottaksplikten fra bøndene opprettholdes. Plasten fra landbruket blir sortert hos oss før det sendes videre til gjenvinning. 3.6 Reno-Vest Bremnes AS Selskapet ledes av daglig leder Kai Hemminghytt. (50% stilling). Deponiet har hatt et «oppsving» i 2014 med mottak av forurensa masser. Det er starta bygging av nytt kaianlegg der det skal kunne tas inn lastebåter på inntil ca. 80 meter. Kaianlegget skal ferdigstilles våren Av ei omsetning på ca. 10 mill. er ca. 60% eksterne leveranser og resterende er avfall mottatt fra søsterbedrifter. Sigevannsrensing er under utbygging og skal ferdigstilles i Det er søkt Fylkesmannen om utsettelse til høsten 2015 på grunn av et FOU prosjekt på rensing, der et datterselskap hos Iris Salten er utvikler og er leid inn for ferdigstillelse. Utjamningsbassenget er ferdig og selve teknologien er planlagt montert i løpet av sommeren Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om nærings avfall fra flere hundre virksomheter i bedriftsmarkedet i Vesterålen, Lofoten og Steigen - samt utleie av containere og beholdere til bedrifter og privat personer. Reno-Vest Bedrift AS har en tidsbegrenset avtale (oppstart ) med Longyearbyen lokalstyre vedr. drift av avfallsanlegget i Longyearbyen. Avtalens varighet er på 5 år, med opsjon på ytterligere 2 år. I 2014 er det startet et nytt selskap; Arctic Waste Management AS, som eies av fire næringsselskap i Nord Norge; Reno-Vest Bedrift AS, Remiks Næring AS, Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring AS. Hovedformålet med dette selskapet er å innhente flytende farlig avfall i hele landsdelen, både offshore og onshore. Reno-Vest Bedrift AS har hovedkontor i Ramnflauget. Virksomhetsområder er tran sport, innsamling av avfall, salg og utleie av alle typer containere, kompri matorer, beholdere og annet oppsamlingsutstyr, spesial avfalls håndtering, veiledning og rådgivningstjenester. Selskapet tilbyr skredder sydde avfalls løsninger for alle typer næringsvirksomhet. Reno-Vest Bedrift AS har fokus på gode kunde - løsninger, strømlinjeformet logistikk og miljøvennlig avfallsbehandling. Selskapet ble i 2014 ledet av daglig leder Arild Reierth.

20 20 ORGANISASJON 3.6 Informasjon og marked Kommunikasjonsstrategi: 1. Kundemagasin: Kundemagasinet «Naturligvis» utgis fulldistribuert i alle postkasser i Vesterålen tre ganger pr. år. Dette inneholder målrettet informasjon om aktuelle saker og tømmekalender. 4. Annonsering i fulldistribuert avis/reno-vest i media: Vi har gjennom året hatt fokus på viktige tema i helsides annonser i avis som er kommet i postkassen til de aller fleste innbyggerne. Vi har også hatt en rekke medieinnslag, bl. a. om heldige vinnere i returkartonglotteriet, om en dag på jobb som renovatør, mange oppslag om strandrydding, om suksessen med åpen dag, om elektriske leker rett i søpla og om barnehagebesøk. 5. Kundesenteret: Vi har som mål at det skal være enkelt for kundene å komme i kontakt med Reno-Vest. Mange kunder tar kontakt via telefon, og en del kundebehandling skjer via epost og litt via Facebook. Vi har stor pågang på telefoner fra kunder som skal ha alt fra endring av abonnement til hjelp med sorteringen. 2. Her skal kundene finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig, som tømmekalender, åpningstider, prislister og sorteringsguide på norsk og engelsk. Oppdatering av hjemmesider/nettsted skal gjennomføres i Facebook: Facebook gir mulighet for kommunikasjon med interesserte kunder. Vårt mål er å gi positive miljøtips og påminnelser om viktigheten av korrekt kildesortering. Vi motiverer også til strandryddeaksjon hver vår. I 2014 startet vi «BRUKTFUNN» med utlodding av nyttige gjenstander som kommer inn til anlegget og som andre kan gjøre bruk av. Dette er populært og blir oppfattet som et godt miljøtiltak. Sosiale medier er kommet for å bli og utgjør en stadig viktigere rolle i vår kommunikasjonsstrategi. 6. Vår- og strandrydding i Vesterålen: En årlig vårryddeaksjon før 17.mai er blitt en tradisjon. Skolene med ivrige elever gjør en stor innsats og kommunene sørger for innhenting av avfallet og renovasjons- selskapet tar imot gratis. Strandrydding er en nasjonal dugnad. I 2014 fikk vi inn 13,2 tonn avfall fra aksjonen. Kommunene organiserer og tar ansvar for strandryddinga. De sørger for at frivillige strand-ryddere har utstyr nok til å samle opp avfallet. Reno-Vest har mange miljømål et svært viktig mål er sammen med innbyggere og kommuner å få fjernet avfall fra strendene i Vesterålen. Dugnaden ble en suksess, det var 59 ryddeaksjoner rundt om i Vesterålen!

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2015 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Kaien på deponiet vårt på Bremnes ble en realitet i 2015, og vi kan dermed ta imot avfall til deponering direkte fra båt! Les mer på

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Direktøren har ordet 3 Blant landets beste på strandrydding 4 Måling av kundetilfredshet (KTI) 5 Reno-Vest Bedrift AS 6 Reno-Vest Bremnes AS 7

Direktøren har ordet 3 Blant landets beste på strandrydding 4 Måling av kundetilfredshet (KTI) 5 Reno-Vest Bedrift AS 6 Reno-Vest Bremnes AS 7 Årsrapport 2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Direktøren har ordet 3 Blant landets beste på strandrydding 4 Måling av kundetilfredshet (KTI) 5 Reno-Vest Bedrift AS 6 Reno-Vest Bremnes AS 7 ÅRSBERETNING 2016 8

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013.

Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013. Årsrapport 2013 2 Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013. Vi forbedret tilbudet på hytte-/fritids -renovasjon i Vesterålen. Reno-Vest på Facebook. Med profilbilde verdens vakreste

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer