Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

2 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt på markedsdagen til Sommer-Melbu.

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Direktøren har ordet 4 Populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest 5 Strandrydde-dugnad i Vesterålen 6 Styrets årsberetning Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømanalyse 13 Revisjonsberetning 14 Resultat selvkost 16 Organisasjon 17 Representantskapets sammensetning 17 Styrets sammensetning 17 Organisasjonsforhold 18 Administrasjon 18 Reno-Vest Husholdning AS 18 Reno-Vest Bremnes AS 19 Reno-Vest Bedrift AS 19 Informasjon og marked 20 Miljø og kvalitet sammendrag 22 Avfall og gjenvinning 22 Miljøtiltak eierkommunene 22 Statistikk 23 Kunder husholdning 23 Avfall og gjenvinning 23 Farlig avfall og gjenvinning 24 Vår kvalitetspolitikk 25 Vår miljøpolitikk 25 Våre verdier 25

4 4 Direktøren har ordet Regionalt samarbeid i 40 år I 1974 ble det gjort vedtak om opprettelse av Reno-Vest AL som selskap. Fra 1975 var det i drift og de første eierne var kommunene Sortland, Hadsel og Øksnes. I 1976 ble også Andøy med, Lødingen ble medlem i 1977 og den siste kommunen Bø, ble en av eierne i Reno-Vest kan med trygghet sies å ha vært en suksess for både innbyggere og eiere. I året 2014 kunne selskapet skryte av 40 års regionalt samarbeid om ut vikling og ansvar for avfalls håndteringen i Vesterålen. Gjennom vår aktivitet setter vi kommunenes miljømål ut i praksis. Vi operasjonaliserer den til enhver tid gjeldende politikken, blant annet gjennom å ta på oss rollen som oppdrager og veileder innen miljøspørsmål. Dette for både husholdninger og næringsliv, barnehager, skoler og for organisasjoner. En forutsetning for vekst i næringsaktivitetene i regionene, er å kunne kvitte seg med avfall på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Med kommunene som eiere tar vi ansvar både på en bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk måte. Strandryddeaksjonen er et godt eksempel, der kommunene organiserer oppryddinga og selskapet tar kostnadene med viderebehandling. Reno-Vest prøver også å motivere innbyggerne til å ta miljøansvar. Organisering 2014 var første året med ny organisering. To nye selskaper var operasjonelle fra årsskiftet 2013/14; Reno-Vest Husholdning AS og Reno-Vest Bremnes AS. Den nye organiseringa har vært en suksess. Stort fokus på selskapenes formål og fundament har gitt gode resultater. Reno-Vest konsernet leverer i 2014 det beste resultat noen gang, og 65 % kommer fra den konkurranse utsatte delen av driften. Selskapene har vært opptatt av kostnadskontroll, effektivitet, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Dette har gitt resultater. Vi jobber både kortsiktig og langsiktig med utvikling av selskapene gjennom høy kompetanse, gode og kreative løsninger for både nærings aktører og innbyggerne. I året 2014 kunne selskapet skryte av 40 års regionalt samarbeid om utvikling og ansvar for avfallshåndteringen i Vesterålen. Markedet på næringsavfall er stramt, marginene er små og kan gi store utslag. Derfor må vårt fokus være på å øke inntektene både for Reno-Vest Bedrift, Reno-Vest Bremnes og for produksjonsdelen i Reno-Vest Husholdning. Sistnevnte ved å oppnå enda bedre behandlingspris og ved å hente enda flere verdier ut av restavfallet. Reno-Vest er ISO-sertifisert på standardene NS-EN ISO 14001:2008 Miljø og 9001:2008 Kvalitet. Dette innebærer et kontinuerlig kvalitets- og miljøfokus som gjør at vi skjerpes på alle våre arbeidsoppgaver. Kommunikasjon Informasjon til husholdningskundene gis gjennom kundemagasinet Naturligvis og gjennom annonsering i lokalavisene i Vesterålen, samt på Kommunikasjon med eierne skjer gjennom representant skapsmøter, bestiller/utførermøter på administrativt nivå, samt eiermøter annet hvert år. Selskapet bestreber å levere i forhold til kontrakt mellom selskapet og eierne. Selskapet er også på sosiale medier gjennom Facebook der vi gir viktig og nyttig informasjon til kundene våre. Vi får tilbakemeldinger fra både fornøyde og mindre fornøyde kunder. Facebook er en god mulighet for selskapet til å være synlig og profilere viktige hendelser i løpet av året. Gode «bruktfunn» blir lagt ut på Facebook og innbyggerne kan melde seg på for å være med i trekningen på disse brukbare gjenstandene. Dette er en fin måte å vise at vi tar gjenbruk på alvor. Samarbeid/omdømme i bransjen Reno-Vest er fremdeles med på nasjonalt nivå i forhold til innovasjon, utvikling og samarbeid. Vi har jobbet aktivt i 2014 med planlegging og oppstart av nytt selskap; Arctic Waste Management AS, deleid datter under Reno-Vest Bedrift AS. Dette selskapet har hovedfokus på flytende farlig avfall og skal operere i hele landsdelen. Reno-Vest har godt omdømme i avfallsbransjen generelt, vi får gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i forhold til orden og ryddighet på anleggene. Våre medarbeidere er en stolt gjeng, der våre verdier kombinert med humor er bærebjelkene i hverdagen.

5 Populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest 40 år På regionmottaket i Ramnflauget myldret det av besøkende, da vi inviterte til ÅPEN DAG lørdag 14. juni. En kald dag ble varm da vi så hvor mange som ville komme på besøk! Cecelie Jenssen i midten ville til Reno-Vest for å lære mer så det var bare for Jeanette Steinsvik å bli med til venstre Ruth Finjord som deler ut rødbokser Stor stas å få kjøre renovasjonsbil. Øystein og Eldrid Mikalsen fra Sortland fant litt av hvert i Fretexboden til Anita Johnsen. Til venstre journalist Tor Johannes Jensen, som laget en flott avisartikkel i Bladet Vesterålen. Han dro forøvrig heim med en skrivemaskin han alltid har ønsket seg! Vår renovatør Einar viser stolt frem en av våre moderne renovasjonsbiler. Noe av maskinparken fikk vist seg frem. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger, alt fra at om rådet var rent og at det var trivelig å besøke oss, til at det var lærerikt å få se hva som skjer videre med av fallet. Det var stolte medarbeidere i Reno-Vest som konkluderte med at dette må vi gjøre igjen!

6 Astrid i Bø kommune og Torunn inviterer til strandryddedugnad, her på Søbergsanden i Bø. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ryddet Kringelneset i Sortland. Fra venstre: Sigrid, Janne, Wenche, John og Berit. Strandrydde-dugnad i Vesterålen en suksess! Vi i Reno-Vest tok i år ansvaret for strand rydde-dugnad i samarbeid med kommunene. Vi satte av hele siste uke av mai til strandrydde dugnad, med gratis innlevering på gjenvinningsstasjonen også første uke i juni. Vi handlet inn blanke sekker, trykket registrerings skjema og besøkte de ansvarlige i alle eierkommunene. Vi tok kontakt med media og fikk flotte artikler på trykk om årets strandryddeaksjon. Informasjon om strandryddedugnaden ble sendt til skoler, lag, foreninger, reiselivsnæringa og Vesterålen Turlag. Sigerfjordstranda ble ryddet og 15 sekker med søppel ble resultatet! En livlig gjeng, fra venstre: Ronny, Lill-Anita, Eli og Glenn. Hele 59 strender/områder ble ryddet. Vi fikk inn 13,2 tonn totalt. Her er noe av det som ivrige hender fjernet fra naturen under strand ryddinga: Garn,tauverk Fiskekasser Plastdunker, flasker, poser Kavler Planker Isopor metallting ølbokser

7 7 1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Selskapet ble stiftet i 1974 og eies i dag av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 4 datterselskap som eies 100%; Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Bedrift AS, Reno-Vest Bremnes AS og Reno-Vest Produksjon AS. Sistnevnte selskap har ikke hatt drift. De andre tre datterselskapene har hatt drift hele 2014, Reno-Vest Husholdning AS og Reno-Vest Bremnes AS har hatt første driftsår i Tidligere var disse selskapene en del av Reno-Vest IKS. Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt et avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest konsernet er en totalleverandør av avfallstjenester i Vesterålen og de siste 8 år også i Longyearbyen. Konsernet er også en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Selskapets eiere Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene i hht eieravtalen er justert pr og fordelt slik: Andøy kommune 15,3% Bø kommune 8,1% Hadsel kommune 24,8% Lødingen kommune 6,9% Sortland kommune 31,0% Øksnes kommune 13,9% Reno-Vest IKS Har som formål på vegne av eierkommunene å sørge for miljømessig, kostnadseffektiv og helsemessige håndtering av husholdningsavfall og slam. I tillegg er Reno-Vest IKS ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og støttefunksjoner for datterselskapene. Reno-Vest Husholdning AS Er delegert enerett og ivaretar den lovpålagte renovasjons tjenesten for eierkommunene. I tillegg ivaretar selskapet mottak og omlastning av avfall samt videre behandling og bearbeiding av det innkomne avfallet. Reno-Vest Bedrift AS Er totalleverandør for avfallstjenester for næringslivet i Vesterålen, på Svalbard og på farlig avfall i hele landsdelen. Reno-Vest Bremnes AS Ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Reno-Vest og samfunnsansvar Reno-Vest skal være eierkommunenes viktigste kompetanse bedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. Marin forsøpling tar vi på alvor og ønsker å bidra sterkt sammen med eierkommunene med tiltak for å holde strendene i Vesterålen rene. Utvikling innen avfallsbehandling Renovasjonsgebyret i Vesterålen har de siste to årene økt med konsumprisindeksen. Avfall til materialutnyttelse utgjorde for husholdningene i Vesterålen 57 % av det totale, mens avfall til energiutnyttelse var på 42 %. Den resterende 1 % er avfall deponert. Reno-Vest som konsern har som mål å bidra aktivt overfor alle våre kunder i å fremme de mest miljøriktige løsningene på avfallsbehandling. Reno-Vest ønsker også å være en pådriver for moderne innsamling. Nedgravde løsninger blir tilbudt og benyttet der det bygges konsentrerte boliginnretninger. Gjennom Sintef og samarbeid med andre renovasjonsselskap, gjør vi analyser knyttet til selskapets forretnings muligheter innen farlig avfall fra olje og gassindustrien i Nord Norge. Selskapet er allerede i gang med innsamling av flytende farlig avfall i hele landsdelen. Reno-Vest Husholdning AS 2014 har vært et stabilt år med stor aktivitet både i Ramnflauget og ute på gjenvinningsstasjonene. Selskapet er underlagt selvkostregler, og selvkostregnskapet skal over en 3-5 årsperiode være i balanse. Reno-Vest Husholdning AS 2014 Omsetning: Driftsresultat:

8 8 1.0 ÅRSBERETNING Reno-Vest Bedrift AS Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfallshåndtering til næringslivet i Vesterålen og i Longyearbyen. Med økt fokus på farlig avfall og olje, gass og mineraler i Nord Norge, forventes over tid en endring i avfallsinnhold og kundestruktur. Avfallsmengdene økte fra 2013 til Resultatet for 2014 ligger litt under budsjett som i hovedsak skyldes stor satsing innenfor farlig avfall. Reno-Vest Bedrift AS 2014 Omsetning: Driftsresultat: Reno-Vest Bremnes AS Deponiet er fremtidsrettet og har stort potensiale gjennom restkapasitet og vil i løpet av våren 2015 ha mulighet for transport med båt direkte til egen kai på Bremnes. Lettere forurensa masser samt betalbare fraksjoner fra husholdning og næring har gitt et godt resultat for året. Reno-Vest Bremnes AS 2014 Omsetning: Driftsresultat: HMS Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Det utarbeides årlig samarbeidsplan, blant annet med oppfølging av ansatte i forhold til lovpålagte tjenester, samt egendefinerte tiltak av forebyggende art. HMSarbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast punkt på ledermøter og avdelingsmøter. Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det systematiske arbeidet med HMS og kvalitet. Rapporter og handlingsplaner utarbeides og følges opp av ledere, verneombud og aktuelle ansatte, og på bakgrunn av blant annet dette arbeidet er forbedringer og utvikling av rutiner gjennomført. Eksterne revisjoner Det har i 2014 vært gjennomfør 3 eksterne revisjoner i tillegg i ISO-revisjon: Fylkesmannen med fokus på forurensing av ytre miljø. Arbeidstilsynet med fokus på arbeidsmiljø og verneombudets rolle i selskapet Selskapskontroll Andøy Kommune. Arbeidsmiljø og sykefravær Morselskapet hadde ved årsskiftet 10 ansatte fordelt på 9.5 årsverk. 1.5 av disse årsverkene blir i sin helhet belastet Reno-Vest Bremnes AS. I konsernet var det totalt årsverk i Sykefraværet i 2014 (2013) var på 2.9%(3.1), der langtids sykefravær utgjorde ca 80%. Sykefravær totalt i konsernet var på 4,04 %, hvor av 3.46 % var langtidssykefravær og 0.48 % var korttidsfravær. Konsernet har hatt ei målsetting på sykefravær under 4%, og er fornøyd med måloppnåelse. Det jobbes imidlertid aktivt med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjenesten og NAV. Konsernet har hatt tre arbeidsuhell av mindre og middels alvorlighetsgrad. Følgelig er det viktig å ha et fortsatt sterkt fokus på HMS-arbeidet. Konsernet er ISO-sertifisert og har hatt ny resertifisering i februar Likestilling Selskapet har gjennom sin styresammensetning en tilfreds stillende andel av begge kjønn, og oppfyller med dette myndighetenes forventning. Det er i morselskapet fast ansatt 8 kvinner og 2 menn. Totalt i konsernet er det 8 kvinner og 45 menn. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. Diskriminering Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere alle former for diskriminering og mobbing. Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, hvor sosial dumping ikke er akseptabelt. Ytre miljø Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Det jobbes kontinuerlig for å minimere skadelig utslipp fra kjøretøyparken, og som et ledd i konsernets miljøstrategi, har Reno-Vest investert i biler som er Euroklasse 5 sertifisert. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre enten for energiutnyttelse eller materialgjenvinning. Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling. Det er ikke kommet pålegg eller avvik i etterkant av disse revisjonene.

9 9 Redegjørelse for årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Omsetning Årsresultat Egenkapital EK i % Reno-Vest konsern 105,53 mill. 9,96 mill. 51,61 mill. 37 % Reno-Vest IKS 17,44 mill. 1,47 mill 35,01 mill 42 % Reno-Vest Husholdning AS 68,37 mill. 2,87 mill. 9,87 mill. 30 % Reno-Vest Bedrift AS 57,24 mill. 1,62 mill. 15,60 mill. 54 % Reno-Vest Bremnes AS 10,06 mill. 3,16 mill. 4,16 mill. 64 % Finansiell risiko Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på kr. 46,0 mill NOK. I tillegg annen langsiktig gjeld på kr. 15,9 mill. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Selskapet er solid med hensyn til egen apital og likviditet og risiko for eierne er etter om organisering bare gjeld knyttet til morselskapet. Reno-Vest innfordrer renovasjonsgebyr for 5 av seks eierkommuner. Tapsføringen er lav. Det er også i nærings delen høy fokus på å sikre krav. Debitorer følges opp i en tidlig fase ved forfalte fordringer. Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risiko og omfang av virksomheten. Fortsatt drift Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr Budsjett for 2015 er vedtatt med forventet positivt resultat i hele konsernet. Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsresultat og disponering Morselskapet hadde et årsresultat på kr ,-. Konsernet totalt hadde et resultat på kr Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: Kr ,- overføres til annen egenkapital.

10 10 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Sum overføringer

11 11 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Pensjonsmidler Reno-Vest IKS Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 12 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelse RVB AS Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

13 13 REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger lån til konsernselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

14 Revisjonsberetning

15 Revisjonsberetning

16 16 REGNSKAP 2.6 Resultat selvkost Iht. veileder fra Klima- og forurensningsdirektoratet Klif -, om beregning av kommunale avfallsgebyr, har selskapet utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år. For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Selvkostregnskapet for 2014 viser underskudd på husholdningsrenovasjon på kr ,-. Fra 2010 til 2014 har selvkostfondet et samlet underskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. For slam viser selvkostregnskapet et underskudd på kr ,-. Fra 2010 til 2014 har selvkostfondet et overskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. Gebyrutvikling 3000 Kr u/mva Grafen viser gjennomsnittsgebyr (eks. mva.) Denne ble funnet på en avfallsbeholder: Vi kan hjelpe til med ganske mye, men...

17 17 ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2014 av morselskapet Reno-Vest IKS med forvaltningsansvar over alt av eiendommer i selskapet samt utleie av stabsfunksjoner til datterselskapene. Morselskapet fører også tilsyn med selvkost og gebyr på monopoltjenesten. Datterselskapene Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS kjøper tjenester fra morselskapet. Alle selskapene holder til i samme lokaler i Ramnflauget. Ved årets utgang ble konsernet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen. 3.1 Representantskapets sammensetning I henhold til selskapsavtale for Reno-Vest IKS, består representantskapet av en representant for hver eierkommune, og hadde i 2014 følgende sammensetning: Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Jonni Solsvik Kjell Einar Vangen BØ Sture Pedersen Sunniva Dahl HADSEL Kjell Børge Freiberg Inger Hope LØDINGEN Anita Marthinussen Frode Staurset SORTLAND Grete Ellingsen, leder John Hempel ØKSNES Jørn Martinussen, nestleder Tore Kristiansen Representantskapet har avholdt to møter og behandlet 18 saker i Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2014 følgende sammensetning: Kommune Medlem ANDØY Hege Bjørkmo Ellingsen BØ Anne Lise Kvalmo HADSEL Håkon Nilsen trakk seg i 2013, suppleringsvalg Jan Steffensen fra 30.04, nestleder fra LØDINGEN Randi Normann, nestleder til SORTLAND Kenneth Eide Pedersen, styreleder fram til representantskap Svein Erik Nicolaysen, styreleder fra ØKSNES Geir Rognan ANSATTEREPR. Espen Lydersen Vararepresentanter ble valgt i numerisk rekkefølge: 1. Bjørn Hegstad 2. Åse Eilertsen 3. Kato Vangen 4. Camilla Skog Rodal 5. Kjell Richardsen 6. Hildegunn Arntsen Styret avviklet 8 møter og behandlet 54 saker i 2014.

18 18 ORGANISASJON 18 Fra venstre: Anne Lise Kvalmo (fremst). Bak fra venstre: Jan Steffensen, Randi Normann, Hege Bjørkmo Ellingsen, Svein Erik Nicolaysen, Geir Rognan, Berit E. Pettersen og Espen Lydersen 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS, Reno-Vest Husholdning og Reno-Vest Bremnes er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er i hovedsak organisert i Fagforbundet og Parat. Reno-Bedrift AS er tilknyttet MEF og de ansatte er organisert i Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet. Tillitsvalgte 2014: Verneombud 2014: Jan Gunnar Karlsen, Parat Tommy Johnsen, Fagforbundet Steinar Jakobsen Ronald Malnes 3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for merkantile tjenester som: Sentralbordtjenester, post og arkivtjenester, kundeveiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi, regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med HMS. Kundesentret er vårt kontaktpunkt både mot kunder og leverandører. Aktiviteten her omfatter leveranse av tjenester til datterselskapene. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, Kundevennlig, Omtenksom og Åpen. Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i starten av 2015 resertifisert i henhold til NS ISO 9001 (kvalitet) og NS ISO (miljø) for tre nye år. Kvalitetsrevisjonene dokumenterer godt arbeid i organisa sjonen både med kvalitet, miljø og HMS.

19 19 ORGANISASJON 3.5 Reno-Vest Husholdning AS Selskapet ledes av daglig leder Tage Ellingsen. Dette selskapet er tildelt enerett til å innhente og behandle avfall fra husholdningene i Vesterålen. Selskapet driver all transport ift innsamling av husholdningsrenovasjon og slamtømming Regionmottak med drift av Optibag, sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE avfall, metall, avfall fra gjenvinningsstasjonene samt innlevert avfall på rampen i Ramnflauget. Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene Returpunkter ca. 70 stk. (glass, olje m.m.) Salg av sorterte fraksjoner (nedstrømsløsninger) Optibag Drifta i optibag-anlegget fungerer tilfredsstillende i forhold til avfallsmengdene vi behandler. Anlegget gjennomgår kontinuerlig forbedringer og oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Landbruksplast Det ble i 2014 innhentet plastavfall fra landbruket på kundens regning. Mottaksplikten fra bøndene opprettholdes. Plasten fra landbruket blir sortert hos oss før det sendes videre til gjenvinning. 3.6 Reno-Vest Bremnes AS Selskapet ledes av daglig leder Kai Hemminghytt. (50% stilling). Deponiet har hatt et «oppsving» i 2014 med mottak av forurensa masser. Det er starta bygging av nytt kaianlegg der det skal kunne tas inn lastebåter på inntil ca. 80 meter. Kaianlegget skal ferdigstilles våren Av ei omsetning på ca. 10 mill. er ca. 60% eksterne leveranser og resterende er avfall mottatt fra søsterbedrifter. Sigevannsrensing er under utbygging og skal ferdigstilles i Det er søkt Fylkesmannen om utsettelse til høsten 2015 på grunn av et FOU prosjekt på rensing, der et datterselskap hos Iris Salten er utvikler og er leid inn for ferdigstillelse. Utjamningsbassenget er ferdig og selve teknologien er planlagt montert i løpet av sommeren Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om nærings avfall fra flere hundre virksomheter i bedriftsmarkedet i Vesterålen, Lofoten og Steigen - samt utleie av containere og beholdere til bedrifter og privat personer. Reno-Vest Bedrift AS har en tidsbegrenset avtale (oppstart ) med Longyearbyen lokalstyre vedr. drift av avfallsanlegget i Longyearbyen. Avtalens varighet er på 5 år, med opsjon på ytterligere 2 år. I 2014 er det startet et nytt selskap; Arctic Waste Management AS, som eies av fire næringsselskap i Nord Norge; Reno-Vest Bedrift AS, Remiks Næring AS, Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring AS. Hovedformålet med dette selskapet er å innhente flytende farlig avfall i hele landsdelen, både offshore og onshore. Reno-Vest Bedrift AS har hovedkontor i Ramnflauget. Virksomhetsområder er tran sport, innsamling av avfall, salg og utleie av alle typer containere, kompri matorer, beholdere og annet oppsamlingsutstyr, spesial avfalls håndtering, veiledning og rådgivningstjenester. Selskapet tilbyr skredder sydde avfalls løsninger for alle typer næringsvirksomhet. Reno-Vest Bedrift AS har fokus på gode kunde - løsninger, strømlinjeformet logistikk og miljøvennlig avfallsbehandling. Selskapet ble i 2014 ledet av daglig leder Arild Reierth.

20 20 ORGANISASJON 3.6 Informasjon og marked Kommunikasjonsstrategi: 1. Kundemagasin: Kundemagasinet «Naturligvis» utgis fulldistribuert i alle postkasser i Vesterålen tre ganger pr. år. Dette inneholder målrettet informasjon om aktuelle saker og tømmekalender. 4. Annonsering i fulldistribuert avis/reno-vest i media: Vi har gjennom året hatt fokus på viktige tema i helsides annonser i avis som er kommet i postkassen til de aller fleste innbyggerne. Vi har også hatt en rekke medieinnslag, bl. a. om heldige vinnere i returkartonglotteriet, om en dag på jobb som renovatør, mange oppslag om strandrydding, om suksessen med åpen dag, om elektriske leker rett i søpla og om barnehagebesøk. 5. Kundesenteret: Vi har som mål at det skal være enkelt for kundene å komme i kontakt med Reno-Vest. Mange kunder tar kontakt via telefon, og en del kundebehandling skjer via epost og litt via Facebook. Vi har stor pågang på telefoner fra kunder som skal ha alt fra endring av abonnement til hjelp med sorteringen. 2. Her skal kundene finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig, som tømmekalender, åpningstider, prislister og sorteringsguide på norsk og engelsk. Oppdatering av hjemmesider/nettsted skal gjennomføres i Facebook: Facebook gir mulighet for kommunikasjon med interesserte kunder. Vårt mål er å gi positive miljøtips og påminnelser om viktigheten av korrekt kildesortering. Vi motiverer også til strandryddeaksjon hver vår. I 2014 startet vi «BRUKTFUNN» med utlodding av nyttige gjenstander som kommer inn til anlegget og som andre kan gjøre bruk av. Dette er populært og blir oppfattet som et godt miljøtiltak. Sosiale medier er kommet for å bli og utgjør en stadig viktigere rolle i vår kommunikasjonsstrategi. 6. Vår- og strandrydding i Vesterålen: En årlig vårryddeaksjon før 17.mai er blitt en tradisjon. Skolene med ivrige elever gjør en stor innsats og kommunene sørger for innhenting av avfallet og renovasjons- selskapet tar imot gratis. Strandrydding er en nasjonal dugnad. I 2014 fikk vi inn 13,2 tonn avfall fra aksjonen. Kommunene organiserer og tar ansvar for strandryddinga. De sørger for at frivillige strand-ryddere har utstyr nok til å samle opp avfallet. Reno-Vest har mange miljømål et svært viktig mål er sammen med innbyggere og kommuner å få fjernet avfall fra strendene i Vesterålen. Dugnaden ble en suksess, det var 59 ryddeaksjoner rundt om i Vesterålen!

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer