ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011 Regionutvalget for saueavl i vest har i 2011 vore samansett av desse: AUDUN NEDREBØ, Sogn og Fjordane TORE ATLE SØRHEIM, Hordaland PER JOHAN LYSE, Rogaland ROLF ARNE TORGERSEN, Vest Agder BERIT PETTERSEN, Kjøttbansjens landsforbund RUNE OSLAND, Nortura KJELL STEINAR LØLAND, sekretær Audun Nedrebø har vore leiiar, Per Johan Lyse nestleiar til juni 2011, Rolf Arne Torgersen nestleiar frå juni AKTIVITETER I REGIONUTVALGET I Det har vore to møter i Regionutvalget i Det var møte på Særheim 24. februar og på Sola 14. juni. Det er bokført 17 saker. Største enkeltsak var utale til saker til avlsrådsmøte i juni. Det har vore møte i avlsutvalget i alle fylke i Region vest før møte i regionutvalget 14. juni. Avlsutvalga hadde innspel til regionutvalget, som sende sine innspel vidare til Avlsrådet Det er halde kurs for kåringskommarar i alle fylke. Dette er viktig for å oppdatere dommarane på regelverk, og samkjøre dommarane i den praktiske dømminga. Regionkonsulent har teke den teoretiske gjennomgangen av regelverket, mens det i praktisk dømming er innhenta sauedommarar frå nabofylke.

2 AKTIVTETER/REISER REGIONKONSULENT/UTVALGET HAR VORE MED PÅ I 2012 Dato Aktivitet Stad Representant 13. januar Møte sau Strand KSL 17.januar Årsmøte Ring 138/Sau og geit KSL 18.januar Årsmøte Ring 137 KSL 24.januar Årsmøte Ring 127 KSL 27. januar Årsmøte Ring 122/Sau og geit KSL 31. januar-1. feb Avlsmøte Ring158 KSL februar Lammekongress Stjørdal KSL februar Årsmøte Ring 175 KSL/AN Avlsutvalg SognFj. Førde KSL/AN Årmøte Ring 171 KSL/AN februar Møte Genresurssenter Gardermoen KSL/TB Årsmøte OSG Øyer KSL/TB 21. februar Årsmøte Ring 128 KSL februar Møte Regionuvalg Særheim Alle Møte saueavl Ring 129 KSL/AN mars Åsmøte seminring Ring 160 KSL mars Årsmøte Ring 178 KSL Årsmøte Ring 166 KSL/AN Norsk Pelssaulag Oppdal KSL/TB mars Landsmøte NSG Bergen KSL Årsmøte Ring 152 KSL mars Årsmøte Ring 154 KSL Årsmøte Ring 143 KSL Orienteringsmøte avl Voss KSL 12. mai Mattilsynet Rog/Agder Sandnes PJL/KSL

3 26. mai Styrem. V-Agder SG Eiken KSL/RAT 27. mai Samanslåing ringer Bjørkheim KSL/AN juni Avlsutvalget Rogaland Særheim KSL/PJL Avlsutvalget Sogn og Fj. Førde KSL/AN Avlsutvalget i Hordaland Bergen KSL/TAS Avlsutvalget i Vest-Agder Lyngdal RAT/KSL juni Regionutvalget Sola Alle juni Avlsrådet Gardermoen KSL/AN 27. juli Avlsmøte Ring 151 KSL 11. august Avlsmøte Ring 128 KSL august Møte avlsavdeling NSG Gardermoen KSL 17. august Kurs kåringsd. Rogaland Sandeid KSL 19. august Kurs kåringsd. V-Agder Kvinesdal KSL/PJL 23. august Avlsmøte Ring 125 KSL august Kurs kåringsd. Hordaland Norheimsund KSL/AN 31. aug-1. sep. Kurs kåringsd. Sogn og Fj. Førde KSL/GG 7. september Kurs Pelssauømming Hjelmeland KSl/KH/EH 15. september Kurs Pelssaudømming Bjerkreim EH/KSL oktober Avlsmøte Sogndal AN/TB 11. oktober Saueforing Bryne KSL/TB oktober Formannsmøte RSG Bryne PJL/KSL oktober Representantskap NSG Gardermoen KSL/AN Avlsrådet Gardermoen KSL/AN 27. oktober Avlsmøte/Årsmøte Ring 112 KSL november Vereringane i Sogn og Fj. Loen AN/KSL november Avlsutvalget i Hordaland Bergen KSL/TAS desember Avlsmøte/personalm./juleb Gardermoen KSL/TB

4 NKS-VERER VED GRANSKING I REGION VEST Årgang 2010 # Ring ved innsett med O-eks Indekser 2011 H4 Nr Navn eks Min Snitt Maks Slakte- Kjøtt vekt Ryfylke verering - 3 Venteavd. ikkje godkj. MT/NSG Delekser Fett Morsevne vår Morsevne slakt Lam tall , ,8 124,0 105,3 123,8 126,5 119, Midt-Agder værring , ,4 126,6 114,9 103,4 112,0 117, Dalbuen veraring , ,5 124,2 108,1 117,4 123,9 115, Hå veraring - 1 NKS , ,3 120,8 105,2 115,9 122,8 120, Lærdal verering - 1 Lærdal Bjerkreim veraring - 2 Heia , ,0 122,5 104,4 117,6 121,7 115, , ,5 119,2 110,6 115,8 121,5 121, Sandnes dalaring , ,3 121,2 105,4 116,5 122,0 116, Rennesøy veraring - 6 Fjøløy/Utstein Strilavereringen - 1 Bergen/Osterøy , ,0 122,3 110,3 114,4 121,1 116, , ,5 122,2 106,0 110,9 121,6 121, Stord - 2 Bømlo , ,8 122,5 107,3 112,3 119,8 118, Strilavereringen - 2 Radøy/Austrheim Strilavereringen - 3 Meland/Lås Ryfylke verering - 2 Strand , ,3 121,1 103,4 113,9 119,3 117, , ,5 124,2 106,3 114,7 117,7 112, , ,8 120,8 100,5 120,5 125,1 117, Stord - 1 Stord , ,3 119,5 100,3 117,6 123,4 118, Strilavereringen - 4 Osterfjorden , ,8 122,0 98,9 119,0 121,6 117, Haugaland - 1 Lyse , ,7 120,6 103,6 114,6 119,6 117, Bjerkreim veraring - 3 Bjerkreim Nordfjord Verering - 2 Gloppen Rennesøy veraring - 1 Hodne/Bru/Sokn Bjerkreim veraring - 4 Bjerkreim sør/ Hellvik , ,4 118,4 105,0 120,5 123,6 116, , ,5 125,0 99,6 109,6 114,8 117, , ,3 122,0 109,1 111,2 117,9 115, , ,6 118,6 107,9 113,2 118,8 117, Gjesdal dalaring , ,1 119,1 108,6 121,3 123,9 110, Ytre Hardanger NKS-ring - 1 Ytre Hardanger , ,5 122,8 106,3 111,0 119,0 115, Time veraring - 1 Øvre , ,1 119,8 106,8 111,6 120,9 117, Nordfjord Verering - 1 Eid , ,5 123,1 103,6 109,0 114,8 112, Nordfjord Verering - 3 Breim og Vikane , ,8 116,8 105,5 115,8 122,9 118, Lister ing , ,3 121,8 106,0 114,5 118,0 113, Lund verering , ,0 119,9 104,1 113,6 119,6 115, Vest-Agder , ,8 121,5 105,4 111,7 116,0 114, Etne NKS-ring - 1 Sørbygda , ,3 121,7 106,3 115,0 119,0 112,5

5 Vik verering , ,4 117,3 107,8 119,4 122,8 111, Sirdal , ,2 119,3 112,8 112,5 116,0 112, Rennesøy veraring - 2 Rennesøy , ,5 125,5 119,0 99,0 114,0 107, Strilavereringen - 7 Askøy , ,9 122,7 107,7 113,6 119,1 110, Gulen ing , ,9 121,4 106,0 111,8 119,3 114, Kvammaringen , ,1 121,1 100,6 110,7 117,3 117, Etne NKS-ring - 2 Stordalen Hardanger Veraring - 2 Ullensvang vest/ Odda Rennesøy veraring - 5 Mosterøy , ,4 123,0 105,4 114,8 115,6 115, , ,2 114,2 105,0 112,2 120,4 121, , ,8 116,1 107,5 119,1 122,5 111, Sunnfjord , ,3 119,5 102,5 115,4 120,5 114, Ryfylke verering - 1 Hjelmeland , ,5 119,1 106,0 112,7 118,3 112, Luster veraring , ,2 121,4 104,0 110,6 117,5 116, Haugaland - 2 Øverland:NKS Bjerkreim veraring - 1 Øvrabygda Lærdal verering - 2 Aurland , ,4 119,8 104,1 109,6 115,8 116, , ,7 118,6 107,7 113,6 117,6 113, , ,8 113,7 109,2 117,0 119,3 109, Sveio verering , ,1 114,3 105,2 116,4 119,8 118, Haugaland - 4 Tysvær , ,5 117,4 105,3 111,7 116,8 116, Hardanger Veraring - 1 Ullensvang aust/eidfjord , ,4 117,7 110,4 106,9 114,1 116, Viksdalen verering , ,1 120,2 103,4 110,0 116,3 117, Nordfjord Verering - 4 Stryn , ,2 120,8 104,2 108,5 114,1 111, Finnøy veraring , ,5 117,2 103,0 112,9 118,7 113, Ytre Hardanger NKS-ring - 9 Fusa/Tusnes , ,5 119,3 94,5 121,5 125,8 113, Sogndal verering , ,8 113,1 104,0 112,8 115,8 116, Strilavereringen - 6 Vaksdal , ,3 118,8 102,3 106,0 109,8 110,3 Totalt: , ,2 120,1 105,6 114,0 119,5 115,7 Som ein ser av tabell over er det sett inn til gransking 709 prøveverer av NKS. Av desse kom 671 verer ut med offisiell eks. Middel eks på NKS verer frå Region vest var i ,5. Middel eks for heile landet var på 126,6. Region vest er den landsdelen med høgast eks på nye NKS verer, sauehaldarane i vest driv eit svært godt avlsarbeid. Sauehaldarane i Region Vest brukar mykje semin, dette har bidrege til mange gode eliteparingar. Hausten 2011 blei det sett inn på seminstasjon 24 nye eksverer av NKS, av desse kom bare 4 frå Region Vest. Det må vera eit klart mål at ved neste innsett av seminverer bør 1/3 av verene koma frå Vest.

6 SPÆLVERER GRASKA I REGION VEST-Årgang 2010 Ring ved innsett med O-eks Indekser 2011 H4 Nr Navn eks Min Snitt Maks Slakte- Kjøtt vekt Sogn og Fjordane Spælring - 1 Rogaland spælring - 1 Kvite Haugaland - 3 Øverland:Spæl Hordaland Spælring - 2 Voss Kvinnherad-Ølen-Etne spælværring Kvam-Jondal-Samnanger spelverring Hordaland Spælring - 1 Nord Rogaland spælring - 2 Farga Delekser Fett Morsevne vår Morsevne slakt Lam tall , ,6 116,1 97,6 108,9 115,7 93, , ,5 112,4 107,3 110,6 111,5 96, , ,3 125,7 97,7 102,0 110,0 86, , ,0 117,8 99,3 102,2 108,2 94, , ,3 111,0 102,3 109,8 111,7 102, , ,2 112,9 103,6 104,3 110,2 95, , ,0 110,5 108,0 102,0 105,4 103, , ,0 109,7 89,0 99,7 103,3 78,7 Totalt: , ,7 113,9 101,9 105,6 109,9 96,3 Det er granska 245 nye spælverer, der 62 av desse er granska i Region Vest. Middel O- eks på granska spælverer var 120,5. Region Midt har høgast middel O-eks med 122,7, tilsvarande for Region Vest er 117. Her er det rom for forbetring, ringane må laga gode eliteparingar med semin. Mange vereringar slit med at gode lam etter semin blir vraka på kåring for dårleg ull, dette vert ei utfordring for spælavlen. SJEVIOTVERER Årgang 2010 # Ring ved innsett med O-eks Indekser 2011 H4 Nr Navn eks Min Snitt Maks Slakte- Kjøtt vekt Jølster sjeviotring Nordsida Delekser Fett Morsevne vår Morsevne slakt Lam tall , ,3 115,5 104,8 119,9 117,8 95, Bergensområdet sjeviot , ,5 117,3 106,2 113,3 112,3 108, Sunnfjord sjeviotring , ,3 109,5 104,0 112,1 106,5 106, Jølster sjeviotring Jølster , ,5 106,9 99,8 113,8 107,6 109,5 Totalt: , ,9 112,7 104,1 114,0 110,5 106,3 Det er sett inn til gransking 64 sjeviotverer, der 56 kom ut med O-eks. Det er Jølster Sjeviotring, avd. Nordsida og Bergensområdet sjeviot som fekk høgast middelekspå nye verer.

7 NKS VERER INNSETTE I VERERING I 2011 REGION VEST rangering etter sum-poeng ved H3 # Nr Ring Navn Sumpoeng 2011-H3 Kåring 2011 O- min O- snitt O- maks O- Kropp Bein Ull- kval Ullmeng Sumpoeng Lærdal verering - 1 Lærdal , , ,1 9,2 9,1 8,5 8,8 170, Ryfylke verering - 2 Strand , , ,4 9,0 9,0 8,4 8,2 170, Midt-Agder værring , , ,3 9,4 8,4 8,4 8,6 169, Hå veraring - 1 NKS , , ,1 8,4 8,3 8,3 8,2 168, Stord - 1 Stord 9 168, , ,6 8,6 8,7 8,2 8,3 168, Strilavereringen - 1 Bergen/Osterøy , , ,3 8,4 8,4 8,3 8,2 165, Haugaland - 1 Lyse , , ,2 8,5 8,4 8,2 8,5 167, Time veraring - 1 Øvre , , ,1 8,5 8,3 8,5 8,4 167, Vik verering , , ,8 9,0 8,4 8,8 8,8 166, Dalbuen veraring , , ,4 8,2 8,4 8,0 8,2 168, Sandnes dalaring , , ,6 8,8 8,4 8,4 8,1 166, Rennesøy veraring - 6 Fjøløy/Utstein Rennesøy veraring - 1 Hodne/Bru/Sokn Bjerkreim veraring - 4 Bjerkreim sør/ Hellvik Strilavereringen - 3 Meland/Lås Ryfylke verering - 1 Hjelmeland , , ,7 8,3 8,1 7,9 7,9 166, , , ,9 8,2 8,8 8,2 8,4 167, , , ,6 8,7 8,4 7,8 8,1 166, , , ,0 8,5 8,7 8,5 8,3 166, , , ,8 8,7 8,3 8,3 8,3 166, Sunnfjord , , ,0 8,8 8,1 8,4 8,6 166, Strilavereringen - 7 Askøy 6 165, , ,8 8,7 8,5 8,5 8,0 165, Etne NKS-ring - 1 Sørbygda , , ,8 8,5 8,2 8,7 8,3 166, Gjesdal dalaring , , ,2 8,4 8,4 8,3 8,4 165, Time veraring - 2 Nedre , , ,1 8,4 8,4 8,3 8,3 166, Etne NKS-ring - 2 Stordalen 6 165, , ,7 9,0 8,8 8,8 9,0 166, Bjerkreim veraring - 3 Bjerkreim , , ,9 8,6 8,0 8,1 8,0 165, Vest-Agder , , ,4 8,9 8,3 8,2 8,5 165, Luster veraring , , ,6 8,8 8,7 8,6 8,8 165, Strilavereringen - 4 Osterfjorden , , ,9 8,6 8,3 8,3 8,3 165, Lærdal verering - 2 Aurland 9 164, , ,6 9,2 8,6 8,1 8,9 165, Haugaland - 4 Tysvær , , ,3 8,6 8,4 8,3 8,5 164, Gulen ing , , ,1 8,4 8,1 7,6 8,1 163, Viksdalen verering , , ,1 8,9 8,2 8,5 8,4 163, Lund verering , , ,4 8,7 8,5 8,5 8,5 149, Ytre Hardanger NKS-ring - 1 Ytre Hardanger Nordfjord Verering - 2 Gloppen Nordfjord Verering - 3 Breim og Vikane , , ,7 8,6 8,5 8,3 8,3 164, , , ,2 9,0 8,4 8,7 8,4 164, , , ,6 8,4 8,5 8,5 8,5 164,5

8 Nordfjord Verering - 1 Eid 9 163, , ,6 8,7 8,4 8,1 8,7 163, Sirdal , , ,5 8,4 8,5 8,6 8,8 162, Hardanger Veraring - 2 Ullensvang vest/ Odda 6 163, , ,2 9,0 8,3 9,0 8,8 164, Bjerkreim veraring - 2 Heia , , ,6 8,3 8,0 7,9 7,7 163, Bjerkreim veraring - 1 Øvrabygda Hardanger Veraring - 1 Ullensvang aust/eidfjord Strilavereringen - 2 Radøy/Austrheim , , ,3 8,8 7,9 8,3 8,2 163, , , ,6 8,3 8,4 7,9 8,8 163, , , ,3 8,2 8,4 7,7 7,9 162, Sveio verering , , ,0 8,6 8,4 8,2 8,4 163, Haugaland - 2 Øverland:NKS , , ,9 8,4 8,4 7,9 8,0 163, Sogndal verering , , ,4 9,1 8,5 8,6 8,9 162, Rennesøy veraring - 2 Rennesøy Vossaringen NKS - 1 Vossaringen NKS Rennesøy veraring - 5 Mosterøy 9 162, , ,9 8,9 8,6 8,2 8,7 162, , , ,7 8,2 8,5 8,3 8,5 163, , , ,5 8,6 8,2 8,3 8,6 162, Kvammaringen , , ,0 8,3 8,0 8,4 7,9 162, Stord - 2 Bømlo 7 161, , ,3 8,3 8,4 7,9 8,0 161, Lister ing , , ,4 8,6 8,4 8,4 8,4 162, Nordfjord Verering - 4 Stryn 9 160, , ,8 9,0 8,4 9,0 8,9 161, Finnøy veraring , , ,1 8,2 8,1 8,1 8,2 160, Strilavereringen - 6 Vaksdal 8 159, , ,6 8,3 8,5 8,4 8,3 160,0 Totalt , , ,5 8,6 8,4 8,3 8,4 165,0 Ring 144 Vossaringen NKS er ein nystarta verering som set inn prøveverer for første gong. Det er svært positivt at det kjem i gang gransking av NKS verer på Voss. Det er søkt Mattilsynet om godkjenning av nye medlemmer i vereringar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Det er gledelig at Mattilsynet i Rogaland no har godkjent nye medlemmer i vereringar. Nye medlemmmer som vil inn i vereringen må ikkje ha smittekontakt til andre enn vereringen dei siste 2 åra. Medlemmer som ein vil ha inn i vereringen bør ein levera gode kåra lam/eksverer til slik at flokken får opp avlsnivået. INNSETTE PRØVEVERER AV SPÆLSAU I REGION VEST 2011 rangering etter sum poeng ved H3 # Nr Ring Navn Sumpoeng 2011-H3 Kåring 2011 O- min O- snitt O- maks O- Kropp Bein Ull- kval Ullmeng Sumpoeng Haugaland - 3 Øverland:Spæl 3 157, , ,7 8,3 8,0 8,0 8,3 157, Rogaland spælring - 1 Kvite Kvinnherad-Ølen-Etne spælværring , , ,9 8,9 8,6 8,3 8,4 158, , , ,8 8,3 7,9 7,5 8,6 156,2

9 4 159 Hordaland Spælring - 1 Nord 9 154, , ,3 8,4 8,0 8,1 8,3 154, Hordaland Spælring - 2 Voss , , ,2 8,5 8,5 8,4 8,3 153, Sogn og Fjordane Spælring , , ,3 8,3 8,4 8,4 8,1 154, Kvam-Jondal-Samnanger spelverring Nordfjord Verering - 5 Gloppen - disp testing 4 verer , , ,8 8,5 8,2 8,2 8,8 152, , , ,8 8,8 8,3 8,3 8,8 152, Rogaland spælring - 2 Farga 4 104, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 Totalt , , ,5 8,5 8,2 8,1 8,5 152,0 Det er nystarta spælring i Nordfjord ring 168, der er det starta spælavdeling i Gloppen. Ringen har fått dispensasjon til å setja inn 4 prøveverer med rett til tilskot. Spælavdelinga i ring 127 Haugaland får no tilskot til 3 innsette verer. Frå neste avlsår blir det krav om innsett av 5 prøveverer i Avdelinga/vereringen. INNSETTE PRØVEVERER AV SJEVIOT 2011 rangering etter sum poeng ved # Nr Ring Navn Sumpoeng 2011-H3 Kåring 2011 O- min O- snitt O- maks O- Kropp Bein Ull- kval Ullmeng Sumpoeng Bergensområdet sjeviot , , ,3 8,8 8,6 8,8 8,9 159,4 O Jølster sjeviotring Nordsida Jølster sjeviotring Jølster 9 153, , ,8 9,0 9,0 9,0 9,1 152, , , ,3 8,5 8,2 8,6 8,6 153, Sunnfjord sjeviotring , , ,4 8,6 8,5 8,2 8,6 152,4 Totalt , , ,8 8,7 8,6 8,6 8,8 155,5 DET ER N0 SETT INN 12 NYE PRØVEVERER AV PELSSAU I VERERING 177. Av desse er 5 etter far frå import av sæd frå Sverige. Det er no kome fleire flokkar med pelssau som blir med på avkomsgransking, dei granskar då 3 eller fleire verer i eigen flokk. Dette krev minimum 50 pelssauer i smittegruppa/flokken. Kravet er 10 slakta lam for kvar prøvever. NYE NKS verer i Region vest med over 139 i O-eks. Kåringsnr Navn Rase O- K- Mor Mor Ant Ant Slakt Kjøtt Fett Lam vår slakt høst slakt Ant Gul Krys Ring døtre GARD HOVE LARS-EDVARD

10 EGG BENDIS GUD LØLAND BEN EGGUM STAUT LØLAND LASSEMANN NERI KLEPP BENDIS SPISS KONGLEVOLL STAR EGGUM MØLL-SPISS AAKERMAN GULLIK CORV EGGUM LASSEGUT GOGUT KLEIVALASSE NETTO VENE LARS HERRE-GRUNGE STAS ERSTAD SOLRENNING H.DAVIDSON HODNELØLAND GROMGUTT LARS-KYLLES LITLELARS SAK-RAM LOKE LØLAND EGG RAUNHOLM LARS E ANDERSEN LARS M ANDERSEN PYTTAGAVLEN LASSE EGGUM ERGUT Det er svært mange høgeksverer i Region Vest, vereringane gjer eit svært godt arbeid. Det bør vera håp om at mange av desse kjem i seminteneste til neste haust. Beste nye eksver i heile landet kjem frå ring 154 Strilaringen. Det er Gard Hove , gratulasjonar til Hordaland og alar Nils Inge Hitland. Denne veren er god på alle delekser, og den har mange slakta lam som grunnlag for eksen.

11 Mange gode eliteverer i vereringane gir håp om mange gode kåringskandidater til hausten, og fortsatt god avlsframgang. NYE SPÆLVERER FRÅ REGION VEST MED INDEKS OVER 130. Kåringsnr Navn Rase O- K- Mor Mor Ant Ant Slakt Kjøtt Fett Lam vår slakt høst slakt Ant Gul Krys Ring døtre STURLAGUT JACOBSEN SMØRKJEKK JACOBSEN SOL ROSTEN SNORRE SOLBUEN GRAUAROSTEN ALAR AV STURLAGUT JAKOBSEN, ER ØYVIND JAKOBSEN, ETNE. Vi gratulerer. NYE SJEVIOTVERER MED INDEKS OVER 130 Kåringsnr Navn Rase O- K- Mor Mor Ant Ant Slakt Kjøtt Fett Lam vår slakt høst slakt Ant Gul Krys Ring døtre KARL ALEXANDER MIR GARDAR VLADIMIR VIMSEN MILAN BOSSE MANUS ALAR AV KARL ER JON SIGURD ULVEDAL, BLAKSETER. Vi gratulerer.

12 NYE PELSVERER MED INDEKS OVER 130. Kåringsnr Navn Rase O- K- Mor Mor Ant Ant Slakt Kjøtt Fett Lam vår slakt høst slakt Ant Gul Krys Ring døtre HILLMANN HEGGEN EINAREN ALAR AV HILLMANN ER STEINAR HOFSLUNDENGEN OG KRISTIN VALLAND, SOGNDAL. Vi gratulerer. Kåring av lam i Region Vest. Det er halde kurs for kåringsdommar i alle fylke i Region Vest. Det er Avlsutvalget i kvart fylke som er ansvarleg får kåringa. Kåringsansvarleg i Vest-Agder er Sven Haugom Kåringsansvarleg i Rogaland er Per Johan Lyse Kåringsansvarleg i Hordaland er Tore Atle Sørheim Kåringsansvarleg i Sogn og Fjordane er Audun Nedrebø Statistikken nedafor viser at det er større prosent vraka lam i Sogn og Fjordane, då særleg på dauhår i ulla. Er dommarane der meir påpasselege med å sjå etter dauhår i ullfellen? Kåringsstatistkk Vest-Agder Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] 8 100% 7 88% 0 0% 1 13% Eiken/Åseral % 34 77% 5 11% 5 11% Kvinesdal % 65 97% 0 0% 2 3% Lista % 15 88% 0 0% 2 12% Sirdal % 26 87% 2 7% 2 7% Søgne % 27 93% 0 0% 2 7% Vest-Agder % % 7 4% 14 7% Kåringsstatistikk Rogaland Det har vore gardskåring dei fleste plasser i Rogaland Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] % 19 83% 4 17% 0 0% Bjerkreim % % 13 6% 17 8% Finnøy % 51 84% 4 7% 6 10% Forsand % 25 89% 1 4% 2 7% Gjesdal % 69 70% 24 24% 5 5%

13 Helleland % 54 90% 2 3% 4 7% Hjelmeland % 53 73% 15 21% 5 7% Hå % % 7 6% 9 7% Karmøy/Skåre 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% Lund/Sokndal % 43 91% 0 0% 4 9% Rennesøy % 96 92% 1 1% 7 7% Sandeid % 75 78% 9 9% 12 13% Sandnes % 89 89% 7 7% 4 4% Sauda % 11 85% 2 15% 0 0% Strand % 43 80% 8 15% 3 6% Suldal % 59 88% 4 6% 4 6% Time % % 46 23% 7 4% Tysvær % 86 76% 14 12% 13 12% Rogaland % % % 102 7% Kåringsstatistikk Hordaland Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] % 16 84% 3 16% 0 0% Austrheim % 95 94% 1 1% 5 5% Bømlo % 23 68% 2 6% 9 26% Børve/Eidfjord % 29 91% 3 9% 0 0% Eikelandsosen % 44 94% 2 4% 1 2% Etne % 75 97% 0 0% 2 3% Kvam/Jondal/Samnanger % 79 91% 1 1% 7 8% Kvinnherad % 41 91% 2 4% 2 4% Lås % % 0 0% 5 4% Masfjorden % 7 54% 4 31% 2 15% Reisæter % 21 88% 0 0% 3 13% Sotra/Askøy % 68 83% 0 0% 14 17% Stend % 90 99% 0 0% 1 1% Stord/Fitjar % 32 65% 17 35% 0 0% Sveio % 69 93% 1 1% 4 5% Tysnes % 24 96% 0 0% 1 4% Ulvik % 27 77% 8 23% 0 0% Voss/Vossestrand/Dale % % 0 0% 20 13% Hordaland % % 44 4% 76 7% Kårngsstatistikk Sogn og Fjordane Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] % 9 82% 1 9% 1 9% Askvoll % 32 82% 1 3% 6 15% Aurland % 21 84% 0 0% 4 16% Breim % 31 94% 0 0% 2 6%

14 Bremanger/Davik 4 100% 2 50% 0 0% 2 50% Bringeland 9 100% 6 67% 2 22% 1 11% Flekke % 28 82% 0 0% 6 18% Førde % 23 61% 0 0% 15 39% Gulen % 17 85% 0 0% 3 15% Hyen % 11 79% 0 0% 3 21% Høydalen % 34 79% 3 7% 6 14% Leikanger/Sogndal % 59 73% 7 9% 15 19% Luster % 46 81% 0 0% 11 19% Lærdal % 32 73% 4 9% 8 18% Naustdal % 33 87% 3 8% 2 5% Nordfjordeid % 39 95% 0 0% 2 5% Sandane % 56 92% 2 3% 3 5% Stryn % 43 83% 4 8% 5 10% Utvik % % 0 0% 0 0% Vik i Sogn % 59 86% 0 0% 10 14% Viksdalen % 44 96% 0 0% 2 4% Årdal i Jølster % 60 68% 6 7% 22 25% Årdal i Sogn % 15 88% 0 0% 2 12% Sogn og Fjordane % % 33 4% % Rekneskap 2011 Region saueavl vest Inntekter Tilskot frå LMD Tilleggsløyving Tilskot frå OMS. Råd Sau Sum inntekter Varekostnader/utgifter Avdeling 322- Sau Region vest Samandrag av rekneskap: Tilskot til avlsarbeid i fylka

15 Lønnskostnad: Godtgjersle styre Arbeidsgivaravgift Interne personalkostnader Sum lønnskostnader Driftskostnader styre Møter, kurs Driftskostnader ansatt Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Rekneskapet for 2011 viser eit underskot på kr , dette må dekkast inn på budsjett for Budsjett 2012 for Region Vest I forslag til budsjett var tilskot til fylka redusert til kr Det var føreslått at regionen dekker kursholdar og mat/lokale på dommarsamling, dette var oppført med kr Regionkonsulent får redusert reisebudsjett. Det blir lagt opp til mre reiseaktivitet, slik at det dette året blir meir kontakt med telefon og mail. Vereringar som er i nedre del av ringanalyse vil bli prioritert. Slik det ser ut i dag blir det lite igjen til overføring til fylka for Dersom ein vil at regionkonsulent skal ha større reiseaktivitet og treffe medlemmer i vereringar på ringmøter og setja av midler til møteaktivitet med avlssjefen i 2013, må ein rekne med reduserte overføringar til fylka. Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Tilskot LMD Tilskot Oms.råd sau

16 Sum inntekter Kostnader: Fylka Lønnskostnad Møte,kurs Driftskostnad utvalg Driftskostnad regkon Sum kostnader Overføring til avlsutvalg i fylka på kr blir fordelte slik: Vest-Agder kr Rogaland kr Hordaland kr Sogn og Fjordane kr Regionutvalg vest Audun Nedrebø leiar Kjell Steinar Løland regionkonsulent

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av 12.11.2012 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Høring om avlsarbeidet i NSG 1. Innledning, bakgrunn 2. Organisasjonsmessige problemstillinger

Detaljer

Sogn og Fjordane Sau og Geit

Sogn og Fjordane Sau og Geit MEDLEMSINFO DESEMBER 2015 ÅRSMØTE 2015 Styret har vedteke at årsmøte i SFSG for 2015 vert på Skei Hotel, FREDAG 26. FEBRUAR 2016, med påfølgjande fagdag laurdag 27.februar. Saker som lokallag ønskjer skal

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2 Referat Møte nr 3/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 28. september kl 19:00 21:15 Sted: Deltakere: Telefonmøte Bjørn Høyland, leder Eirik Larsen, region Nord Kent Berg, region Midt Audun Nedrebø, region

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte 2. og 3. februar 2012 på Clarion Hotell Bergen Airport.

REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte 2. og 3. februar 2012 på Clarion Hotell Bergen Airport. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte 2. og 3. februar 2012 på Clarion Hotell Bergen Airport. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle Sørheim, Audun Nedrebø, Johannes Nedrebø og

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede: Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett Fra: Sendt: il: Kopi: Emne: Vedlegg: Oppfølgingsflagg: Statusfor flagg: Vognstølen,Janicke. februar011: Askøy;Austevoll;Austrheim;PostmottakBystyretskontor; Bømlo;Eidfjord;

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo Deltakere: Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Tormod Ådnøy Per Liahagen Rolf Aass (Observatør) Tone

Detaljer

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene Til væreringene v/kontaktperson Kopi: Regionutvalgene (alle medlemmene) Avlsrådet for sau NSG Sauekontrollen www.nsg.no Saksbehandler: Thor Blichfeldt Telefon: 901 99 560 E-post: tb@nsg.no Vår referanse:

Detaljer

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 20.10.2011 1 Formål Væreringer og væreholdslag er organisasjoner der medlemmene samarbeider om

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Svarskjema/uttalelse fra

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Svarskjema/uttalelse fra Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Felles høringssvar fra Ring 41 Oppland alle 11 avdelinger og fra Oppland Sau og Geit. Vi føler at det er noe uklart hva avlsrådetets oppgave og ansvar er. Særlig er

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 Møtested: Deltakere: Lagskontoret, Parkveien 71, Oslo Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl juni 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl juni 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 12. 13. juni 2002 Møtested: Deltakere: Gudbrandsgard Hotel, Kvitfjell Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Per Liahagen Rolf Aass (observatør) Inger-Johanne Holme

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Innhold Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Høringsnotatet er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt 12. november 2012 Svarfrist: 20. desember 2012 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for høringen...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Sogn og Fjordane? telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 0,8 110 000 108 000 0,6 106 000 0,4 104 000

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013

IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013 IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013 Statsborgerseremoni, Sogn og Fjordane 2012. Foto: Oskar Andersen. Innhald Innhald... 1 1. Strategiske prioriteringar

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Referat. Møte nr 2/2011 i Avlsrådet for sau. Tid: Torsdag 20. oktober kl Quality Airport Hotel Gardermoen. Deltakere:

Referat. Møte nr 2/2011 i Avlsrådet for sau. Tid: Torsdag 20. oktober kl Quality Airport Hotel Gardermoen. Deltakere: Møte nr 2/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Torsdag 20. oktober kl 08.30 15.30 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund, region Nord Kent Berg, region Midt

Detaljer

Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004

Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004 Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no 30. juli 2004 Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004 Møtested: NSG i Parkveien 71,

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2009/10

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2009/10 REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2009/10 Vedtatt av Avlsrådet for sau 21.10.2009 og Styret i NSG dd.mm.2009 1 Formål Væreringer og væreholdslag er samvirketiltak der medlemmene

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

NYTT FRÅ UDI REGION VEST. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Regiondirektør Stig Arne Thune

NYTT FRÅ UDI REGION VEST. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Regiondirektør Stig Arne Thune NYTT FRÅ UDI REGION VEST Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Regiondirektør Stig Arne Thune Ei reise frå 2015 til i dag, dialogen med kommunane Det som skjer medfører konsekvensar 2015 2016 3 2015 2016

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau

Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 14. januar kl 20:00 onsdag 15. januar kl 16:00, 2014 Sted: Deltakere: Observatører: Saksbehandler og referent: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ivar G.

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Referat. Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50

Referat. Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50 Referat Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50 Sted: Deltakere: Telefonmøte Bjørn Høyland - leder Eirik Larsen, region Nord (ikke sak 45) Jostein Hausberg, region Midt Kristen

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/28057-1 17.03.2016 Tilskudd

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Referat frå leiarmøte fredag 15. oktober og laurdag 16. oktober 2004.

Referat frå leiarmøte fredag 15. oktober og laurdag 16. oktober 2004. Side 1 av 13 Referat frå leiarmøte fredag 15. oktober og laurdag 16. oktober 2004. Leiar Sigmund Skjæveland ønskte velkommen til leiarmøtet og gav ordet til leiar i Time sau- og geitalslag Nils Petter

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 201403352-5 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Peer Sommer-Erichson NVEs bistand

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Avls- og seminsjef Thor Blichfeldt er saksbehandler hvis ikke noe annet er anført under den enkelte saken.

Avls- og seminsjef Thor Blichfeldt er saksbehandler hvis ikke noe annet er anført under den enkelte saken. Møte nr 2/2015 i Avlsrådet for sau Referat Tid: Tirsdag 1. september 2015, kl. 10:00 11:30 Sted: Medlemmer 2015-2017: Medlemmer 2013-2015: Observatører: Sekretær: Telefonmøte Ivar G. Slettemoen, leder

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Politireformen i Vest pd

Politireformen i Vest pd Politireformen i Vest pd pm K Songstad Vest politidistrikt 55 kommuner 585 891 innbyggere Ca 1300 ansatte Endres i topp-/bunntekst 10.11.2016 Side 2 Hva inneholder politireformen? VEST POLICE DISTRICT

Detaljer

ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016

ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016 ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016 Styret har vore samansett av : Leiar; Kåre Hole * Nestleiar; Arild Valdersnes* Skrivar; Erna Tunsberg Erstad Kasserar; Edgar Grindheim* Styremedlem; Atle Mariussen Web

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Rundskriv nr 1/2007 til væreringene

Rundskriv nr 1/2007 til væreringene Til væreringene Kopi: Regionutvalgene Avlsrådet for sau Saksbehandler: Thor Blichfeldt Telefon: 901 99 560 E-post: tb@nsg.no Oslo, 28.10.07 1 Innledning Gjennom ringanalysen ser vi hvilke ringer som lykkes

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer