DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING"

Transkript

1 DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

2

3 Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet... 2 Oppbevaring av manualen på sikkert sted... 2 Advarsler!...3 Pakkens innhold...4 System for sentral kontroll av nølyssysanlegget...5 HÅNDBOK FOR INSTALLASJON OG PROGRAMMERING... 5 Introduksjon... 5 DARDO PLUS printer modul (opsjon)... 5 Adressering av kontrollerte armaturer... 6 Grupper... 6 Sammenkobling av flere DARDO PLUS sentraler... 6 Opsjon... 6 ALLMENN BESKRIVELSE... 6 Hovedsaklige egenskaper:... 6 Tekniske spesifikasjoner... 7 Å INNSTALLERE DARDO PLUS... 8 DARDO PLUS FYSISKE MÅL... 8 MONTERING I ENKEL TAVLE... 8 MONTERING I KOMPLEKS TAVLE... 8 Identifisering av kommando og uttaksbokser før tilkoblinger...10 KONTAKTER FOR FJERNSIGNALERING (NB! Kun Open Collector) INNGANGER FOR FJERNKOMMANDO Eksempel på kommando fra ekstern styring...11 DARDO EYE LINJE (kommunikasjonsbus til armaturer)...11 Programmering av DARDO sentralens funksjonsmåte...14 IDRIFTSETTELSE Innstilling av displayviste data...15 Innstilling av klokke og kalender...15 Sentralnummerering mellom 001 og 256 (nettadresse for overvåkning)..15 Skriveradresse mellom 1 og 4 (nettadresse for skrivere)...15 Programmering av funksjonstester...16 Programmering av batteritester...16 Konfigurasjon slutt...17 Eksempel på innstilling av mikrosbrytere...17 Rapportutskrift ved idriftsettelsen slutt...18 DARDO PLUS - FUNKSJONSMÅTE ANVISNINGER FOR TILKOBLING AV ARMATUER TIL DARDO PLUS SENTRALEN Innstallasjonsforskrifter

4 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ TILKOBLING AV APPARATER OG DARDO PLUS PRINTER MODUL KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ SAMMENKOBLING MELLOM FLERE DARDO PLUS SYSTEM GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM Beskrivelse av DARDO PLUS sentralens bruksomåde Beskrivelse av displayets funksjoner...25 DARDO PLUS - KOMMANDO OG KONTROLLAMPER Identifiserering av DARDO PLUS kommando...26 Kommandotaster...26 KONTROLLAMPER (LYSDIODER) BESKRIVELSE AV KONTROLLAMPENES BETYDNING...27 BESKRIVELSE AV MANUELLE KOMMANDO Funksjonstest Utskrift (bare om Dardo Plus Printer modul er tilkoblet):...29 Batteritest (varighet) EKSEMPEL PÅ VALG AV MANUELL KOMMANDO Batteritesten like og ulike armaturer (adresser)...31 Resultatutskrift (bare om Dardo Plus Printer modul er tilkoblet):...31 Når testen avsluttes kommer følgende utskrift:...31 BLOKKERING AV pågående TEST REST-MODE (Hvileposisjon) Sammenstilling av av Betingelser for kommandoutførelse Rediger i programmeringen av funksjons- eller batteritester i kontrollen Batteriarmaturer Beskrivelse av visning for programmering av funksjonstester...36 Beskrivelse av visning for programmering av batteri- og funksjonstester.36 Beskrivelse av TEKSTER I LINJE

5

6 Advarsel! Les manualen nøye før den tilkobles kommunikasjon- og overvåkningslinjen. Dardo Plus Sentraenhet NO-1

7 Forord Denne delen må leses først og før annen dokumentasjon og før man igangsetter abeid av noen art på produktet. DARDO PLUS SENTRALEN vil kun fungere om SCHNEIDER ELECTRIC nødlysarmaturer benyttes. DARDO PLUS er en intergert del i et overvåkningssystem og er en del av systemet og skal alltid benyttes sammen med DARDO armaturer. Angående denne instruksjonsmanual Benyttede symboler Les manualen nøye før du bruker utstyret. Symbol for å indikere utstyr med dobbeltisolering. Advarselen på produktet indikerer fare I forbindelse med strømførende deler. Symbol som indikerer avfall av Ni-MH batterier som skal levers inn til gjennvinning ihht. gjeldende returordning og regelverk I Norge. Symbol som indikerer at plastikkinnpakking skal leveres til gjennvinning. Hvem henvender manualen seg til? Denne manual er laget for elektroentreprenører som har tilstrekkelig kunnskap for å jobbe sikkert med hardware og software systemer. Manualens viktighet Denne manualen inneholder nødvendig informasjon for installasjon og bruk av DARDO PLUS SENTRAL- ENHET. Kopiering og overføring av denne manual til tredje part uten skriftlig sammtykke fra SCHNEIDER ELECTRIC er forbudt. SCHNEIDER ELECTRIC forbeholder seg retten uten å forhåndsinformere, innføre endringer med hensikt å forbedre sine egne produkter. Som følge av dette kan det hende at håndbokens bilder ikke sammenfaller med levert utstyr.. Du bør sjekke om det fines oppdateringer som produsenten har sendt ut og som bør implementeres i denne brukermanualen. Oppbevaring av manualen på sikkert sted Manualen skal tas vare på for fremtidig bruk under hele utstyrets levetid, samt gjøres tilgjengelig ved eventuell revisjon av anlegget eller en ny installasjon. NO-2

8 Advarsler! Om du trenger teknisk informasjon angående installasjonen, produktenes bruk eller ved funksjonsfeil, kontakt: Schneider Electric Buildings Norway AS Luhrtoppen 2 N-1471 Lørenskog Tlf: Fax: Installasjon og/eller andre inngrep på utstyret må utføres av personell som er godkjent ihht. de lokale bestemmelser, i lokaler som er skjermet mot støv og fukt. Monter en skilletrafo på nettspenningen inn til sentralen Before you start any maintenance, switch it OFF and disconnect it from the mains power supply. Sentralen skal installeres slik at personell lett kan komme til nettkontakten Produktet må monteres i ett rent og tørt område. Kontroller at produktet fungerer ved rengjøring av eksterne deler. Produktet er laget for innendørs bruk. Forurensningsnivå 2. Overspenningskategori: II. Produktet kan lagres i temperaturer mellom 10 C og +40 C. Enheten er ikke utstyrt med nettkabel og skal veggmonteres samt tilkobles nettet med dertil egnet kabel på 2 x 1.5mm2. Enheten tilkobles en bipolar 6A type C sikring som plasseres I nærheten av sentralen. Sikringen skal mekes. Rengjør produktet ved å benytte en myk og tørr klut. Ikke benytt løsningsmiddler eller rengjøringsmidler. Vedlikehold: produktet inneholder oppladbare Ni-MH batterier for å gi spenning til en intern klokke. Kontakt autorisert Schneider Electric personell for å skifte ut defekte batterier. VIKTIG!: Å IKKE FØLGE DE GITTE INNSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNINGER KAN GJØRE GARANTIEN UGYLDIG. NO-3

9 Pakkens innhold Åpne pakningen og kontroller att alle komponenter medfølger: (1) DARDO PLUS SENTRAL (2) Innstallasjon-, bruk- og vedlikeholdsmanual (3) 10 stk. 6/6 plugger (4) 1 stk DIN-festeskinne (5) 1 sett selvklebende etiketter for å adressere armaturene (6) 1 sett selvklebende etiketter for å numrere DARDO PLUS NO-4

10 System for sentral kontroll av nølyssysanlegget HÅNDBOK FOR INSTALLASJON OG PROGRAMMERING Introduksjon DARDO PLUS sentral DARDO PLUS DARDO PLUS er et automatisk system for å kontrollere desentraliserte armaturer (dvs batteridrevne armaturer): Denne type apparat, og som monterer to adresseratt for tildeling av spesifikk adresse til hver enkelt armatur. Med adresserattene kan installatøren bestemme et adressenummer for hver enkelt armatur, som siden vises i DARDO PLUS sentralens generelle feilmeldinger når en feil oppstår. Nummeret kan være en valgfri verdi mellom 01 og 00 (der 00 står for sifferet 100), da 100 er det høyeste antall armaturer en sentral kan overvåke. DARDO PLUS sentralen utfører sin overvåkning via: Tastatur Display Manuelle realtidstester via tastaturet Automatiske tester som er programmert ihht. brukerens på forhånd bestemte tidsplan. Ved forstyrrelser eller feil, lager DARDO PLUS sentralen en skriftlig rapport i displayet der både armaturens adresse og detektert funksjonsfeil indikeres. Ved hjelp av PC og den spesifikke programvaren DARDO PLUS PC LITE kan man også overvåke hele anlegget og håndtere de viktigste funksjonene fra en ekstern arbeidsstasjon. DARDO PLUS printer modul (opsjon) Modulen DARDO PLUS Printer er en opsjon som inkluderer en skriver innbygd i en underfordeling etc. og kan tilknyttes DARDO PLUS sentralenheter. Ved å tilkoble DARDO PLUS Printer modul kan du skrive ut rapporter over anleggets status og alle viktige hendelser som ivaretas av systemet. Ved armaturfell indikeres adressen fra de armaturene som har feil, entydelig og i realtid. DARDO PLUS Printer modulen kan benyttes som skriver for inntil 4 stk. sammenkoblede DARDO PLUS sentraler. NO-5

11 Adressering av kontrollerte armaturer Fra DARDO PLUS sentralen går en polarisert feltbuslinje og til den kan man tilkoble inntil 100 stk. armaturer, og disse må alle være adresserte. visse nummer da numrering av armaturene som er tilkoblet linjen er helt tilfeldig (innen grensen av 01 til 00, dvs 100 forskjellige kombinasjonsmuligheter. Adresseringen må være entydig, to armaturer kan ikke ha samme adresse. Vi anbefaler at du i hvert areal programmerer inn minst en armatur med like nummer og en armatur med ulike nummer, På denne måten kan batteritesten gjennomføres slik at armaturer i samme areal testes til forskjellige tidspunkt, og på den måten er du forsikret at nødlyset alltid fungerer ved nettfeil. Om utstyr byttes, bør samme adresse benyttes. Grupper Armaturer som er lagt i ulike nummer inngår i GRUPPE 1, mens armaturer med like nummer inngår i GRUPPE 2. Denne ytterligere inndeling benyttes for å dele batteritesten i to deler så minst halve installasjonen forblir fulladet om en nettfeil skulle oppstå. Sammenkobling av flere DARDO PLUS sentraler Ved større og mer komplekse system kan man sammenkoble opptil fire DARDO PLUS sentraler, som fungerer hver for seg, men kan dele på en og samme skriver (DARDO PLUS Printer modul), noe som effektiviserer kostandene betydelig. I et slikt tilfelle kan antallet ovevåkede armaturer være 400 stk. Sammenkoblingen mellom sentralene skjer via seriell linje RS 485 med skjermet, tvunnet, 1-par kabel av f.eks. type AWG24. Sammenkoblingen mellom sentralene og converter RS232/RS485 skjer via seriell linje RS485 med skjermet, tvunnet, 2-par kabel f.eks. type AWG24. Opsjon - PROGRAM FOR KOMMUNIKASJON OG STYRING AV DARDO ANLEGG ved hjelp av en PC. ALLMENN BESKRIVELSE (heretter kalt DARDO PC LITE) er et kontrollprogram for overvåkning av anlegg bygget med DARDO PLUS sentraler. Der benytter man seg av en PC som hjelper brukeren å holde orden på vedlikeholdet og programmerte funksjoner: Programmet kan kontrollere opptil 32stk. DARDO PLUS sentraler; tilkoblingen mellom innstallasjonens DARDO PLUS sentraler og en PC, sker via RS485 og en spesiell linje. Styring via en eksternt tilkoblet PC tillater deg å utføre regelmessige kontroller og på et enkelt og nøyaktig måte visualisere anleggets status slik at riktig aksjon kan iverksettes etter å ha identifisert den skadde armaturen og feil som har oppstått. Ved særskilt komplekse installasjoner, gir DARDO PC LITE funksjoner som feilsøking (diagnostikk) og programmering av vedlikeholdsfunksjoner. Hovedsaklige egenskaper: Systemkrav og maskinvarekrav o Operativsystem: Windows XP, Windows Vista o Prosessor: Alt etter operativsystem o Minne: Alt etter operativsystem o Harddisk: Alt etter operativsystem o Grafikkort med oppløsningen 1024 x 768 o CD-ROM eller DVD enhet o Tastatur og mus fra Microsoft Øvrig tilbehør DARDO PLUS CONVERTER RS232/485. NO-6

12 Tekniske spesifikasjoner TILFØRSEL STRØMTREKK 230 V~ +/-10% 50 Hz 80 ma ISOLASJONSKLASSE 7,2 V 130 mah Ni-MH NB! Batteriet skal kun utskiftes av personell Oppladbart INTERNT BATTERI fra eller de som har skriftlig autorisert av SCHNEIDER ELECTRIC. UTGÅENDE LINER 1 MAX. ANTALL ARMATURER SOM KAN TILKOBLES MAX. AVSTAND MELLOM DARDO ARMATURENE OG DARDO SENTRAL MAX. TOTAL LENGDE PÅ OVERVÅKNINGSLINJE MELLOM DARDO ARMATURER OG SENTRAL MAX. LENGDE OPÅ SAMMENKOBLINGSLINJE TIL SKRIVER OG OVERVÅKNING II m med en 2 x 2.5 mm² kabel 400 m med en 2 x 1.5 mm² kabel 300 m med en 2 x 1,0 mm² kabel 200 m med en 2 x 0.75 mm² kabel 1000 m 1200 m med AWG24* kabel, 1-3 skjermet par; Skjerming skal kun jordes på ett punkt pr. seksjon; MODEM TILKOBLING PC LITE TILKOBLING (opsjon) KONTAKTER FOR FJERNSTYRING (Transistor Open Collector) MAX UTGÅENDE STRØM MED VEDLAGT KABEL 1200 m med AWG24* 2-par skjermet og tvunnet kabel; skjermen må bare jordes på ett punkt pr.seksjon; - max. 32 control units - ARMATURER I BATTERIDRIFT - FEIL FEIL PÅ ARMATUR(ER) - TEST PÅGÅR - BLOKKERING AV NØDDRIFT 100 ma - 24Vdc INNGANGSKLEMMER KONTAKTER FOR FJERNKOMMANDO - FJERNKOMMANDO TEST INNSPENNING DIMENSJONER HØYT NIVÅ: Min. 5 Vdc - max. 24 Vdc 159 x 73 x 90 MM DRIFTSTEMPERATUR 0 til 35 C RELATIV FUKTIGHET MAX. FUNGERENDE hoh. VEKT BESKYTTELSESKLASSE 20% til 80% (uten kondensering) 2000 m Kg IP20 * Skjermet og tvunnet 1-, 2- eller 3-par kabel med tverrsnitt 0,51 mm om man benytter en-trådet kabel eller 0,16 mm om man benytter flertrådet kabel. NO-7

13 Å INNSTALLERE DARDO PLUS DARDO PLUS FYSISKE MÅL Schneider Electric 90 OK 45 ON DARDO PLUS MONTERING I ENKEL TAVLE DARDO PLUS SENTRALEN ER LAGET FOR Å BLI MONTERT PÅ DIN-SKINNE OG MÅ INSTALLERES I TAVLE Schneider Electric DIN BARRA skinne DIN ON DARDO PLUS OK MONTERING I KOMPLEKS TAVLE Når DARDO PLUS installeres inne i en tavle sammen med andre komponenter som fraskillere, automatbrytere eller elektromekaniske apparater, er det en fordel at sentralene plasseres så langt ned som mulig. Unngå å plassere de ved siden av elektromekaniske anordninger for å unngå forstyrrelser og temperaturfeil. Tavlen må være tilgjengelig kun for kompetent personell og være utstyrt med nøkkellås på fronten. VVI IIKKTT IIG! I!: Før du starter vedlikeholdet eller demontere uttaksboksenes lokk må nettspenningen frakobles. NO-8

14 Automatbryter, fraskilere, releer, m.m. Sentral DARDO PLUS NO-9

15 Identifisering av kommando og uttaksbokser før tilkoblinger Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. DARDO EYE LINJE 230 VAC NETT NØDDRIFT FEIL TEST BLOKKERING AV NØDDRIFT TEST FJERNSIGNALER FJERNKOMMANDO klemme 1 - NETTSPENNING 230 VAC klemme 2 - / 3-veis uttak for ordinær spenningstilførsel, ladespenning til sentralen. KONTAKTER FOR FJERNSIGNALERING (NB! Kun Open Collector) Kontaktene for signalering er normalt åpne og polariserte (24 V 100 ma maks). Disse utganger er alltid aktive i de forskjellige drifttilstander og har følgende egenskaper: klemme 3 - NØDDRIFT Lukkes om nøddrift oppdages på minst en armatur som er tilkoblet DARDO linjen. klemme 4 - Eksempel NO-10 FEILSIGNALERING Lukkes om feil oppdages på anlegget for minst en armatur som er tilkoblet DARDOlinjen. - armaturenes numrering er ikke de samme som ble lagt inn ved idriftsettelsen; - minst en konfigurert armatur mangler; - feil ved nøddrift av minst en tilkoblet og konfigurert armatur; - feil ved funksjonstest av minst en tilkoblet og konfigurert armatur; - armatur/armaturer som ikke nådde lang nok etterlysningstid ved batteritest; - armaturer med for kort etterlysningstid i nøddrift

16 klemme 5 - klemme 6 - TESTSTATUS Lukkes ved pågående funksjonstest eller batteritest og forblir lukket under hele testens lengde. BLOKKERING NØDDRIFT Lukkes om funksjonen Rest Mode er aktiv og forblir lukket under hele tiden kommandoen er aktivt. INNGANGER FOR FJERNKOMMANDO Inngangene for fjernkommando er aktive bare om man har valgt fjernstyrt funksjon gjennom mikrobryter 7 og 8 (se innstillninger på side 13) Automatiske Funksjons- og Batteritidstester som programmeres i henhold til en viss tidsplan ved idriftsettelsen forblir aktive og vises permanent på den meny som kommer fra rekke 1. Klemmene for fjernkommandon er polariserte og godtar innkommende verdi mellom +5 og +24Vdc som spenning og 15 ma maks som strøm. klemme 7, 8, 9 - UBENYTTET Eksempel på kommando fra ekstern styring INFO OM FJERNSTYRT KONTROLL Sentralen DARDO Plus utfører en kontrinuerlig overvåkning (run time) av armaturene og informerer umiddelbart statusforholdende i de enkelte armaturene. Still Kommando fra ekstern styring utføres bara via inngangsklemmene: Kommando for ikke kalenderstyrte tester Denne kommando utføres ved å legge ut en spenning mellom +5 och +24Vdc til motsvarende innganger. Om overvåkningen gjelder batteriarmaturer beholdes feil- og lav etterlysningssignaleringsreglen for lokal overvåkning; i så fall, går det ikke lenger å utføre funksjons- og batteritidstester som sådan og da erstattes de av en annen test som varer like lenge som signalet +24Vdc blir igjen på Testinngangen. klemme 10 - TESTKOMMANDO Sentralen forblir i Test under hele tiden spenningen +24Vdc finnes tilstede på denne porten (minimumstid 30sek.). VIKTIGT!: feilaktig bruk av dette kommando med frekvente tenninger av lysrøret og stadige fullstendige utladninger av batteriet, kan minske batterienes levetid betydelig og lede til ikke planlagte utskiftninger på armaturene. Vi anbefaler en FUNKSJONSTEST hver måned og en BATTERITEST for alle armaturer) hver 84 dag. Dette oppfyller også kravet i NEK EN DARDO EYE LINJE (kommunikasjonsbus til armaturer) klemme 11 - DARDOLINJE Polarisert linje for kommunikasjon mellom armaturer og DARDO PLUS sentralen. DARDO linjen kan kontrollere høyst 100 armaturer. NO-11

17 IDENTIFISERING AV MIKROBRYTERE OG KOMMUNIKASJONSUTTAK DARDO PLUS DARDO LINJE PRINTER OVERV. SPRÅK SET UP MIKROBRYTERE IDENTIFISERING AV MIKROBRYTERE FOR PROGRAMMERING AV DARDO PLUS MIKROBRYTERE NO-12

18 S1 S2 S3 -IDENTIFISERING AV SPRÅKET SOM INFOMASJONEN I DISPLAYET VISES I OG SKRIVES UT PÅ TAB. 1 MIKROBR. S1 MIKROBR. S2 MIKROBR. S3 SPRÅK OFF OFF OFF ITALIENSK ON OFF OFF DANSK OFF ON OFF NORSK ON ON OFF SVENSK OFF OFF ON FINSK ON OFF ON ENGELSK OFF ON ON TYSK ON ON ON LITAUISK TAB. 2 MIKROBRYTER S4 Ikke i bruk S5 S6 - STRØMFORSYNINGSTYPE (defineres i forbindelse med idriftsettelsen) TAB. 3 MIKROBR. S5 MIKROBR. S6 STRØMFORSYNINGSTYPE OFF OFF Batteriarmaturer ON OFF Benyttes ikke S7 S8 - FUNKSJONSMÅTE (defineres i forbindelse med idriftsettelsen) TAB. 4 MIKROBR. S7 MIKROBR. S8 FUNKSJONSMÅTE OFF OFF Offline OFF ON ON OFF Kontroll med aktivering av kommando via tastatur (Run time stand alone) Kontroll med aktivering av tilgjengelige kommando via inngangene Vdc (fjerntilkobling). NO-13

19 Programmering av DARDO sentralens funksjonsmåte IDRIFTSETTELSE Systemet DARDO PLUS inkluderer en idriftsettelseprosedyre - minne: 1. type kontroll for tilkoblede armaturer 2. programmering av kalenderstyrte tester 3. konfigurasjon av skriver eller ekstern overvåkning (om tilgjengelig). IDRIFTSETTELSE AKTIVERES SOM FØLGENDE: a) Koble inn nettspenning til sentralen (230V 50Hz); b) c) Sett alle mikrobrytere i stilling OFF; d) Sett mikrobryter S5 og S6 i stilling ON. e) Sett mikrobryter S7 og S8 i stilling ON. NO-14

20 Innstilling av displayviste data Viste data økes ved å trykke på piltast OPP, og minskes ved å trykke piltast NED; Viste data bekreftes med tast OK For å korrigere data i en gitt rad, trykker man 10 sekunder på piltast OPP En siste nedtrykk med OK tast gjør at systemet går over til neste funksjon Innstilling av klokke og kalender Programmering klokke 01/01/01 Mandag 00:00 Klokke kan stilles inn mellom 0 og 24. Den er allerede innprogrammert for automatisk innstilling av sommertid, vintertid og skuddår. Tiden begynner å gå når idriftsettelse av sentral er sluttført. Sentralnummerering mellom 001 og 256 (nettadresse for overvåkning) Programmering nettadresse 001 Om overvåkning ikke er i bruk, benytt da standardverdi (001). Skriveradresse mellom 1 og 4 (nettadresse for skrivere) Definisjon av synkronering for skrivere samt definisjon av Master og Slave sentraler: 1 = MASTER sentral 2, 3, 4 = sentraler som benytter en og samme skriver som tilhører MASTER sentralen. Programmering skriveradresse 001 Om tilkobling til skriver mangler, benytt da standardverdi (1). NB! Vi anbefaler at du setter etiketten som angir Overvåkningens og Skriveradressens ID på Dardo Plus sentralen. NO-15

21 Programmering av funksjonstester (Dato - Tid - Vaighet i minutter Periodisert i dager) Programmering av funksjonstester 00/00 00: DATO FOR TESTENS VARIGHET START AV TEST TESTTID PERIODISERT dag/måned timer/minutter 3-7 min dager Programmering av batteritester (Dato - Tid - Varighet i minutter - Periodisert i uker) Programmering av batteritester 00/00 00: DATO FOR TESTENS VARIGHET START AV TEST TESTTID PERIODISERT dag/måned timer/minutter min uker Viktig!: Om funksjonstesten programeres til å utføres daglig og med en oppladingstid på 24 timer, vil batteritesten aldri bli gjennomført. Om du velger innstillingen programmeringen av batteritestens varighet som avgjør minstetiden for å definere om armaturene garanterer eller ikke den nominelle etterlysningstiden. Om du har innstilt Batteritester og Funksjonstester hver sin Dato og tiden overlapper, skjer følgende: Om Funksjonstest pågår og i løpet av denne tid det blir klart for en Batteritest, kommer pågående test å fortsette mens batteritesten oppheves og flyttes til neste planlagte testdato. På samme måte, om en Batteritest pågår og en Funksjonstest starter, flyttes den senere til neste testdato. Om en Funksjonstest og en Batteritest sammenfaller nøyaktig, vil Batteritesten prioriteres. Det er viktig at du programmerer testene slik at utførelse overlappes i minst mulig grad; kontroller dessuten at armaturene blir i opplading i minst 24 timer. NO-16

22 Konfigurasjon slutt DARDO PLUS styrenheten avslutter sin idriftsettelse med denne meldingen Programmering av mikrobrytere Nå skal mikrobryterne stilles inn for å bestemme hvilken type av kontroll som skal tilpasses; dette - På neste side finnes en rekke eksempel på hvordan mikrobryterne kan innstilles for å velge ønsket kontrolltype. Eksempel på innstilling av mikrosbrytere Etter idriftsettelsen settes først alle mikrobrytere i stillingen OFF og deretter, velger man ihht. beskrivelsen under. Eksempel 1 Kontroll av batteriarmaturer Posisjoner mikrobryterne i denne posisjonen for å kontrollere batteriarmaturer med kommando via tastaturet og overvåkere. Eksempel 2 Kontroll batteriarmaturer med fjernstyrt kontroll: Sett mikrobryterne i denne posisjonen slik at batteriarmaturene kontrolleres med fjernkomando. (se koblingsskjema for inn- og utganger med +24Vdc) OFF ON NO-17

23 Viktig!: Idrftsettelsen definierer armaturene som skal gjennomgå periodiske og kontinuerlige kontroller; armaturene som inngår i anlegget, men ikke identifiseres under idriftsettelsen kommer ikke å bli kontrollert. Utskrift i løpet av selve idriftsettelsen er en kritisk prosess; av den årsak og for å unngå risikoen for dastakonflikter, anbefaler vi å legge ut bara en utskrift av gangen for hver enkelt DARDO PLUS. Rapportutskrift ved idriftsettelsen slutt Tilgjengelig bare med DARDO PLUS Printer modul Rapporten etter konfigurasjonen inneholder: 1. Testenes dato, tid og perioder på tester 2. Antall på tilkoblede armaturer 3. Bestemt kontrollmåte NB!: Om ytterligere armaturer legges inn på Dardolinjen, må idriftsettelsesprosedyren gjenntas. DARDO PLUS - FUNKSJONSMÅTE Tabellen under illustrerer mulighetene til benyttelse av lokale kommando, fjernkommando eller overvåkningskommando, alt ettersom hvilke type kontroll man ønsker: Automatiske skjemalagte kommando Kommando fra digitale innganger Kommando fra seriell linje Kommando fra tastatur Off-line NEI NEI NEI NEI Kontinuerlig styring (stand alone) JA NEI JA JA Fjernstyrt kontroll (fra innganger +24Vdc) JA JA NEI Bare skjemalagte Funksjons- og Battaritester NO-18

24 ANVISNINGER FOR TILKOBLING AV ARMATUER TIL DARDO PLUS SENTRALEN Armaturene som skal kontrolleres må være parallellkoblet, med to-leder kabel som er tilpasset dette formålet og man må ta hensyn til polaritet. For tilkobling mellom Dardo Plus og armaturene: BENYTT IKKE ENKLE LEDERE BENYTT IKKE LEDERE INNE I ANDRE KABLER SOM ER AVSATT FOR ANNET BRUK. BENYTT IKKE DOBLE PAR I KABEL BEREGNET FOR TELEFONBRUK. FOR DATA OM PASSE KABELSEKSJON, REFERER TIL INFORMATION SOM GJENTAS i nedenfor illustrerte TEKNISKE DATA eller INSTALLASJONS- FORSKRIFTER. FOR TILKOBLING MOT DARDO PLUS UTGANGKLEMMER, BENYTT SEPARERTE KABLER MED KABELSKO ERVÅKNINGSLINJEN FRA SELVE EFFEKTLINJEN VIKTIG! KONTROLLER JORDINGENS EFFEKTIVITET I SPENNINGSFORSYNINGESLINJEN. Innstallasjonsforskrifter Egenskaper hos DARDO PLUS kommunikasjonslinjen for armaturer Entydig nummrering for hver enkelt armatur - 01 til 00 (00 er det samme som 100)- Maks lengde på kommunikasjonslinje Dardo PLUS armaturer = 1000 meter Anbefalte kabelseksjoner: 0,75 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 200m 1,0 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 300m 1,5 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 400m 2,5 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 600m - Anbefalt kabel: AWG 24 høyst 3-par, skjermet Maks lengde 1200 meter NB! - separert fra nettkabelen. - Skjermen jordes kun ved ett punkt i hvert strekk NO-19

25 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ TILKOBLING AV APPARATER OG DARDO PLUS PRINTER MODUL Plugg 2 Plugg 1 Printer modul Printer modul AWG24 kabeltilkobling Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. AWG24 1-par kabel RS485 linje DARDO PLUS PRINTER (opsjon) DARDO PLUS SENTRAL Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. NETTSPENNING 230 VAC ARMATUR ARMATUR ARMATUR MAKS100 ARMATURER ARMATUR ARMATUR ARMATUR NO-20

26 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ SAMMENKOBLING MELLOM FLERE DARDO PLUS SYSTEM Angående identifisering av komunikasjonsuttak se s. 12. AWG24 1- par kabel AWG24 1- par kabel PRINTER modul PRINTER modul PRINTER modul Tilkobling av kabel AWG24 Maks lengde RS485 linje med 1-par AWG24 kabel: 1200 m Skjerm jordes ved kun ett punkt i hvert seksjon NO-21

27 GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE RS232/RS485 CONVERTER SKRIVER PRINTER modul Plugg 2 Plugg 2 PRINTER modul Convertersiden Tilkobling av kabel AWG24 Sentralsiden PRINTER modul Tikobling av kabel AWG24 CONVERTERSIDEN SENTRALSIDEN NO-22

28 DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE Maks 15m AWG24 kabel 2- par RS232/RS485 CONVERTER SKRIVER Kontrollinje RS AWG24 3- par kabel Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS par DARDO PLUS PRINTER (opsjon) 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS NETT 230V NETT 230V NETT 230V NETT 230V Maks. lengde på overvåkningslinje RS485 med 3-par AWG24 kabel: maks 1200m. NO-23

29 GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM Sammenkobling av DARDO PLUS sentraler og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE RS485 - AWG24 2-par kabel Max 15m SKRIVER 1 RS232/RS485 CONVERTER RS AWG24 3- par kabel SKRIVER Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS 485 RS485 AWG24 1-par DARDO PLUS PRINTER (opsjon) 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS SKRIVER 2 NETT 230Vac Overvåkning=1 Utskrift=1 NETT 230Vac Overvåkning=2 Utskrift=2 NETT 230Vac Overvåkning=3 Utskrift=3 NETT 230Vac Overvåkning=4 Utskrift=4 RS AWG24 3- par kabel Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS 485 RS485 AWG24 1-par 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS NETT 230Vac Overvåkning=5 Utskrift=1 NETT 230Vac Overvåkning=6 Utskrift=2 NETT 230Vac Overvåkning=7 Utskrift=3 NETT 230Vac Overvåkning=8 Utskrift=4 NO-24

30 Bruk Beskrivelse av DARDO PLUS sentralens bruksomåde Beskrivelse av displayets funksjoner DISPLAYET er oppdelt i to linjer: Linje 1 viser anleggets diagnosestatus; Linje 2 viser kommandoene som er tilgjengelige fra tastaturet. LINJE 1 LINJE 2 Under normal drift settes DARDO PLUS DISPLAYET automatisk på visning av linje 1, som i sekvens viser anleggets samtlige kontrollmenyer; for å endre visningen, benytt tastene; OPP, OK, NED (se s. 26). For å kunne gå over fra diagnostikk i linje 1 til tilgjengelige kommando i linje 2, trykk på knappen NED i noen få sekunder. LINJE 1: Meldingene som vises i automatisk endrer seg og viser anleggets diagnostiserte status både etter testen og i kontinuerlig drift (run time). Dardo plus kan feilsøke armaturene og angi om batteriene er ladet, i nøddrift, defekte eller om battertiden er ute. Til hver melding har man assosiert en viss lysdiodefarge (se kontrollampenes beskrivelse på s. 27). Den informasjon som gjelder anleggets status avhenger av den type spenningstilførsel som er aktuell for armaturene: o Batteriarmaturer. batteriarmaturer EYE linje fungerer eller EYE linje kortsluttet Nøddrift aktivert eller Blokkering av nøddrift Tilkoblede armaturer Defekte armaturer Armaturer uten nettspenning Ladede armaturer Armaturer uten tilstrekkelig batteridrift Neste test NO-25

31 LINJE 2: For å gå over til linje 2 og kunne velge ønsket type av kommando, trykk på knappen NED i noen sekunder. I linje 2 vises kommandoene som er tilgjengelige for å kontrollere batteriarmaturer: Funksjonstest Testblokkering Batteritest på likt adresserte armaturer Batteritest på ulikt adresserte armaturer Rest Mode (hviletilstand) Restore DARDO PLUS - KOMMANDO OG KONTROLLAMPER Identifiserering av DARDO PLUS kommando Kommandotaster 1. Piltast OPP 2. Tast OK 3. Piltast NED Beskrivelse av tastenes funksjon 1 Piltast OPP Funksjon ikke i bruk Om denne aktiveres når diagnosemenyen viser blokkering (i displaylinje 1), benyttes den til å skrolle opp gjennom listen av menyer. Om denne aktiveres når displayet viser defekte armatur, armaturer med for kort batteridrift, arma-turer i nøddrift, armaturer uten nettspenning og armaturer som lades, benyttes den til å vise det antall armaturer som ikke vises i displayet. Om denne aktiveres i kommandolinje (linje 2), benyttes den til å skrolle opp gjennom listen av kommandoer. 2 Knapp OK Trykker du på tasten når linje 1 er i automatisk tilstand blokkeres menyvisningen og markøren posisjonerer seg på den viste melding. Trykker du på tasten når menyen i linje 1 er blokkert, vises underliggende meny, om mulig. Trykker du på tasten ved linje 2 (kommando) velges den viste kommando. NO-26

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Installasjons-/ igangkjørings- / betjeningshåndbok

Installasjons-/ igangkjørings- / betjeningshåndbok DardoPlus Nødlys kontrollsystem Installasjons-/ igangkjørings- / betjeningshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-DardoPlus/IN, Rev. D, 2005-12-02 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Timer for FlexiLife TIMER 2013-10-18 Dok.nr.: 1661 A Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforskrifter... 3 Knapper... 3 Før bruk... 3 Stille klokka... 4 Programmere

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer