DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING"

Transkript

1 DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

2

3 Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet... 2 Oppbevaring av manualen på sikkert sted... 2 Advarsler!...3 Pakkens innhold...4 System for sentral kontroll av nølyssysanlegget...5 HÅNDBOK FOR INSTALLASJON OG PROGRAMMERING... 5 Introduksjon... 5 DARDO PLUS printer modul (opsjon)... 5 Adressering av kontrollerte armaturer... 6 Grupper... 6 Sammenkobling av flere DARDO PLUS sentraler... 6 Opsjon... 6 ALLMENN BESKRIVELSE... 6 Hovedsaklige egenskaper:... 6 Tekniske spesifikasjoner... 7 Å INNSTALLERE DARDO PLUS... 8 DARDO PLUS FYSISKE MÅL... 8 MONTERING I ENKEL TAVLE... 8 MONTERING I KOMPLEKS TAVLE... 8 Identifisering av kommando og uttaksbokser før tilkoblinger...10 KONTAKTER FOR FJERNSIGNALERING (NB! Kun Open Collector) INNGANGER FOR FJERNKOMMANDO Eksempel på kommando fra ekstern styring...11 DARDO EYE LINJE (kommunikasjonsbus til armaturer)...11 Programmering av DARDO sentralens funksjonsmåte...14 IDRIFTSETTELSE Innstilling av displayviste data...15 Innstilling av klokke og kalender...15 Sentralnummerering mellom 001 og 256 (nettadresse for overvåkning)..15 Skriveradresse mellom 1 og 4 (nettadresse for skrivere)...15 Programmering av funksjonstester...16 Programmering av batteritester...16 Konfigurasjon slutt...17 Eksempel på innstilling av mikrosbrytere...17 Rapportutskrift ved idriftsettelsen slutt...18 DARDO PLUS - FUNKSJONSMÅTE ANVISNINGER FOR TILKOBLING AV ARMATUER TIL DARDO PLUS SENTRALEN Innstallasjonsforskrifter

4 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ TILKOBLING AV APPARATER OG DARDO PLUS PRINTER MODUL KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ SAMMENKOBLING MELLOM FLERE DARDO PLUS SYSTEM GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM Beskrivelse av DARDO PLUS sentralens bruksomåde Beskrivelse av displayets funksjoner...25 DARDO PLUS - KOMMANDO OG KONTROLLAMPER Identifiserering av DARDO PLUS kommando...26 Kommandotaster...26 KONTROLLAMPER (LYSDIODER) BESKRIVELSE AV KONTROLLAMPENES BETYDNING...27 BESKRIVELSE AV MANUELLE KOMMANDO Funksjonstest Utskrift (bare om Dardo Plus Printer modul er tilkoblet):...29 Batteritest (varighet) EKSEMPEL PÅ VALG AV MANUELL KOMMANDO Batteritesten like og ulike armaturer (adresser)...31 Resultatutskrift (bare om Dardo Plus Printer modul er tilkoblet):...31 Når testen avsluttes kommer følgende utskrift:...31 BLOKKERING AV pågående TEST REST-MODE (Hvileposisjon) Sammenstilling av av Betingelser for kommandoutførelse Rediger i programmeringen av funksjons- eller batteritester i kontrollen Batteriarmaturer Beskrivelse av visning for programmering av funksjonstester...36 Beskrivelse av visning for programmering av batteri- og funksjonstester.36 Beskrivelse av TEKSTER I LINJE

5

6 Advarsel! Les manualen nøye før den tilkobles kommunikasjon- og overvåkningslinjen. Dardo Plus Sentraenhet NO-1

7 Forord Denne delen må leses først og før annen dokumentasjon og før man igangsetter abeid av noen art på produktet. DARDO PLUS SENTRALEN vil kun fungere om SCHNEIDER ELECTRIC nødlysarmaturer benyttes. DARDO PLUS er en intergert del i et overvåkningssystem og er en del av systemet og skal alltid benyttes sammen med DARDO armaturer. Angående denne instruksjonsmanual Benyttede symboler Les manualen nøye før du bruker utstyret. Symbol for å indikere utstyr med dobbeltisolering. Advarselen på produktet indikerer fare I forbindelse med strømførende deler. Symbol som indikerer avfall av Ni-MH batterier som skal levers inn til gjennvinning ihht. gjeldende returordning og regelverk I Norge. Symbol som indikerer at plastikkinnpakking skal leveres til gjennvinning. Hvem henvender manualen seg til? Denne manual er laget for elektroentreprenører som har tilstrekkelig kunnskap for å jobbe sikkert med hardware og software systemer. Manualens viktighet Denne manualen inneholder nødvendig informasjon for installasjon og bruk av DARDO PLUS SENTRAL- ENHET. Kopiering og overføring av denne manual til tredje part uten skriftlig sammtykke fra SCHNEIDER ELECTRIC er forbudt. SCHNEIDER ELECTRIC forbeholder seg retten uten å forhåndsinformere, innføre endringer med hensikt å forbedre sine egne produkter. Som følge av dette kan det hende at håndbokens bilder ikke sammenfaller med levert utstyr.. Du bør sjekke om det fines oppdateringer som produsenten har sendt ut og som bør implementeres i denne brukermanualen. Oppbevaring av manualen på sikkert sted Manualen skal tas vare på for fremtidig bruk under hele utstyrets levetid, samt gjøres tilgjengelig ved eventuell revisjon av anlegget eller en ny installasjon. NO-2

8 Advarsler! Om du trenger teknisk informasjon angående installasjonen, produktenes bruk eller ved funksjonsfeil, kontakt: Schneider Electric Buildings Norway AS Luhrtoppen 2 N-1471 Lørenskog Tlf: Fax: Installasjon og/eller andre inngrep på utstyret må utføres av personell som er godkjent ihht. de lokale bestemmelser, i lokaler som er skjermet mot støv og fukt. Monter en skilletrafo på nettspenningen inn til sentralen Before you start any maintenance, switch it OFF and disconnect it from the mains power supply. Sentralen skal installeres slik at personell lett kan komme til nettkontakten Produktet må monteres i ett rent og tørt område. Kontroller at produktet fungerer ved rengjøring av eksterne deler. Produktet er laget for innendørs bruk. Forurensningsnivå 2. Overspenningskategori: II. Produktet kan lagres i temperaturer mellom 10 C og +40 C. Enheten er ikke utstyrt med nettkabel og skal veggmonteres samt tilkobles nettet med dertil egnet kabel på 2 x 1.5mm2. Enheten tilkobles en bipolar 6A type C sikring som plasseres I nærheten av sentralen. Sikringen skal mekes. Rengjør produktet ved å benytte en myk og tørr klut. Ikke benytt løsningsmiddler eller rengjøringsmidler. Vedlikehold: produktet inneholder oppladbare Ni-MH batterier for å gi spenning til en intern klokke. Kontakt autorisert Schneider Electric personell for å skifte ut defekte batterier. VIKTIG!: Å IKKE FØLGE DE GITTE INNSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNINGER KAN GJØRE GARANTIEN UGYLDIG. NO-3

9 Pakkens innhold Åpne pakningen og kontroller att alle komponenter medfølger: (1) DARDO PLUS SENTRAL (2) Innstallasjon-, bruk- og vedlikeholdsmanual (3) 10 stk. 6/6 plugger (4) 1 stk DIN-festeskinne (5) 1 sett selvklebende etiketter for å adressere armaturene (6) 1 sett selvklebende etiketter for å numrere DARDO PLUS NO-4

10 System for sentral kontroll av nølyssysanlegget HÅNDBOK FOR INSTALLASJON OG PROGRAMMERING Introduksjon DARDO PLUS sentral DARDO PLUS DARDO PLUS er et automatisk system for å kontrollere desentraliserte armaturer (dvs batteridrevne armaturer): Denne type apparat, og som monterer to adresseratt for tildeling av spesifikk adresse til hver enkelt armatur. Med adresserattene kan installatøren bestemme et adressenummer for hver enkelt armatur, som siden vises i DARDO PLUS sentralens generelle feilmeldinger når en feil oppstår. Nummeret kan være en valgfri verdi mellom 01 og 00 (der 00 står for sifferet 100), da 100 er det høyeste antall armaturer en sentral kan overvåke. DARDO PLUS sentralen utfører sin overvåkning via: Tastatur Display Manuelle realtidstester via tastaturet Automatiske tester som er programmert ihht. brukerens på forhånd bestemte tidsplan. Ved forstyrrelser eller feil, lager DARDO PLUS sentralen en skriftlig rapport i displayet der både armaturens adresse og detektert funksjonsfeil indikeres. Ved hjelp av PC og den spesifikke programvaren DARDO PLUS PC LITE kan man også overvåke hele anlegget og håndtere de viktigste funksjonene fra en ekstern arbeidsstasjon. DARDO PLUS printer modul (opsjon) Modulen DARDO PLUS Printer er en opsjon som inkluderer en skriver innbygd i en underfordeling etc. og kan tilknyttes DARDO PLUS sentralenheter. Ved å tilkoble DARDO PLUS Printer modul kan du skrive ut rapporter over anleggets status og alle viktige hendelser som ivaretas av systemet. Ved armaturfell indikeres adressen fra de armaturene som har feil, entydelig og i realtid. DARDO PLUS Printer modulen kan benyttes som skriver for inntil 4 stk. sammenkoblede DARDO PLUS sentraler. NO-5

11 Adressering av kontrollerte armaturer Fra DARDO PLUS sentralen går en polarisert feltbuslinje og til den kan man tilkoble inntil 100 stk. armaturer, og disse må alle være adresserte. visse nummer da numrering av armaturene som er tilkoblet linjen er helt tilfeldig (innen grensen av 01 til 00, dvs 100 forskjellige kombinasjonsmuligheter. Adresseringen må være entydig, to armaturer kan ikke ha samme adresse. Vi anbefaler at du i hvert areal programmerer inn minst en armatur med like nummer og en armatur med ulike nummer, På denne måten kan batteritesten gjennomføres slik at armaturer i samme areal testes til forskjellige tidspunkt, og på den måten er du forsikret at nødlyset alltid fungerer ved nettfeil. Om utstyr byttes, bør samme adresse benyttes. Grupper Armaturer som er lagt i ulike nummer inngår i GRUPPE 1, mens armaturer med like nummer inngår i GRUPPE 2. Denne ytterligere inndeling benyttes for å dele batteritesten i to deler så minst halve installasjonen forblir fulladet om en nettfeil skulle oppstå. Sammenkobling av flere DARDO PLUS sentraler Ved større og mer komplekse system kan man sammenkoble opptil fire DARDO PLUS sentraler, som fungerer hver for seg, men kan dele på en og samme skriver (DARDO PLUS Printer modul), noe som effektiviserer kostandene betydelig. I et slikt tilfelle kan antallet ovevåkede armaturer være 400 stk. Sammenkoblingen mellom sentralene skjer via seriell linje RS 485 med skjermet, tvunnet, 1-par kabel av f.eks. type AWG24. Sammenkoblingen mellom sentralene og converter RS232/RS485 skjer via seriell linje RS485 med skjermet, tvunnet, 2-par kabel f.eks. type AWG24. Opsjon - PROGRAM FOR KOMMUNIKASJON OG STYRING AV DARDO ANLEGG ved hjelp av en PC. ALLMENN BESKRIVELSE (heretter kalt DARDO PC LITE) er et kontrollprogram for overvåkning av anlegg bygget med DARDO PLUS sentraler. Der benytter man seg av en PC som hjelper brukeren å holde orden på vedlikeholdet og programmerte funksjoner: Programmet kan kontrollere opptil 32stk. DARDO PLUS sentraler; tilkoblingen mellom innstallasjonens DARDO PLUS sentraler og en PC, sker via RS485 og en spesiell linje. Styring via en eksternt tilkoblet PC tillater deg å utføre regelmessige kontroller og på et enkelt og nøyaktig måte visualisere anleggets status slik at riktig aksjon kan iverksettes etter å ha identifisert den skadde armaturen og feil som har oppstått. Ved særskilt komplekse installasjoner, gir DARDO PC LITE funksjoner som feilsøking (diagnostikk) og programmering av vedlikeholdsfunksjoner. Hovedsaklige egenskaper: Systemkrav og maskinvarekrav o Operativsystem: Windows XP, Windows Vista o Prosessor: Alt etter operativsystem o Minne: Alt etter operativsystem o Harddisk: Alt etter operativsystem o Grafikkort med oppløsningen 1024 x 768 o CD-ROM eller DVD enhet o Tastatur og mus fra Microsoft Øvrig tilbehør DARDO PLUS CONVERTER RS232/485. NO-6

12 Tekniske spesifikasjoner TILFØRSEL STRØMTREKK 230 V~ +/-10% 50 Hz 80 ma ISOLASJONSKLASSE 7,2 V 130 mah Ni-MH NB! Batteriet skal kun utskiftes av personell Oppladbart INTERNT BATTERI fra eller de som har skriftlig autorisert av SCHNEIDER ELECTRIC. UTGÅENDE LINER 1 MAX. ANTALL ARMATURER SOM KAN TILKOBLES MAX. AVSTAND MELLOM DARDO ARMATURENE OG DARDO SENTRAL MAX. TOTAL LENGDE PÅ OVERVÅKNINGSLINJE MELLOM DARDO ARMATURER OG SENTRAL MAX. LENGDE OPÅ SAMMENKOBLINGSLINJE TIL SKRIVER OG OVERVÅKNING II m med en 2 x 2.5 mm² kabel 400 m med en 2 x 1.5 mm² kabel 300 m med en 2 x 1,0 mm² kabel 200 m med en 2 x 0.75 mm² kabel 1000 m 1200 m med AWG24* kabel, 1-3 skjermet par; Skjerming skal kun jordes på ett punkt pr. seksjon; MODEM TILKOBLING PC LITE TILKOBLING (opsjon) KONTAKTER FOR FJERNSTYRING (Transistor Open Collector) MAX UTGÅENDE STRØM MED VEDLAGT KABEL 1200 m med AWG24* 2-par skjermet og tvunnet kabel; skjermen må bare jordes på ett punkt pr.seksjon; - max. 32 control units - ARMATURER I BATTERIDRIFT - FEIL FEIL PÅ ARMATUR(ER) - TEST PÅGÅR - BLOKKERING AV NØDDRIFT 100 ma - 24Vdc INNGANGSKLEMMER KONTAKTER FOR FJERNKOMMANDO - FJERNKOMMANDO TEST INNSPENNING DIMENSJONER HØYT NIVÅ: Min. 5 Vdc - max. 24 Vdc 159 x 73 x 90 MM DRIFTSTEMPERATUR 0 til 35 C RELATIV FUKTIGHET MAX. FUNGERENDE hoh. VEKT BESKYTTELSESKLASSE 20% til 80% (uten kondensering) 2000 m Kg IP20 * Skjermet og tvunnet 1-, 2- eller 3-par kabel med tverrsnitt 0,51 mm om man benytter en-trådet kabel eller 0,16 mm om man benytter flertrådet kabel. NO-7

13 Å INNSTALLERE DARDO PLUS DARDO PLUS FYSISKE MÅL Schneider Electric 90 OK 45 ON DARDO PLUS MONTERING I ENKEL TAVLE DARDO PLUS SENTRALEN ER LAGET FOR Å BLI MONTERT PÅ DIN-SKINNE OG MÅ INSTALLERES I TAVLE Schneider Electric DIN BARRA skinne DIN ON DARDO PLUS OK MONTERING I KOMPLEKS TAVLE Når DARDO PLUS installeres inne i en tavle sammen med andre komponenter som fraskillere, automatbrytere eller elektromekaniske apparater, er det en fordel at sentralene plasseres så langt ned som mulig. Unngå å plassere de ved siden av elektromekaniske anordninger for å unngå forstyrrelser og temperaturfeil. Tavlen må være tilgjengelig kun for kompetent personell og være utstyrt med nøkkellås på fronten. VVI IIKKTT IIG! I!: Før du starter vedlikeholdet eller demontere uttaksboksenes lokk må nettspenningen frakobles. NO-8

14 Automatbryter, fraskilere, releer, m.m. Sentral DARDO PLUS NO-9

15 Identifisering av kommando og uttaksbokser før tilkoblinger Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. DARDO EYE LINJE 230 VAC NETT NØDDRIFT FEIL TEST BLOKKERING AV NØDDRIFT TEST FJERNSIGNALER FJERNKOMMANDO klemme 1 - NETTSPENNING 230 VAC klemme 2 - / 3-veis uttak for ordinær spenningstilførsel, ladespenning til sentralen. KONTAKTER FOR FJERNSIGNALERING (NB! Kun Open Collector) Kontaktene for signalering er normalt åpne og polariserte (24 V 100 ma maks). Disse utganger er alltid aktive i de forskjellige drifttilstander og har følgende egenskaper: klemme 3 - NØDDRIFT Lukkes om nøddrift oppdages på minst en armatur som er tilkoblet DARDO linjen. klemme 4 - Eksempel NO-10 FEILSIGNALERING Lukkes om feil oppdages på anlegget for minst en armatur som er tilkoblet DARDOlinjen. - armaturenes numrering er ikke de samme som ble lagt inn ved idriftsettelsen; - minst en konfigurert armatur mangler; - feil ved nøddrift av minst en tilkoblet og konfigurert armatur; - feil ved funksjonstest av minst en tilkoblet og konfigurert armatur; - armatur/armaturer som ikke nådde lang nok etterlysningstid ved batteritest; - armaturer med for kort etterlysningstid i nøddrift

16 klemme 5 - klemme 6 - TESTSTATUS Lukkes ved pågående funksjonstest eller batteritest og forblir lukket under hele testens lengde. BLOKKERING NØDDRIFT Lukkes om funksjonen Rest Mode er aktiv og forblir lukket under hele tiden kommandoen er aktivt. INNGANGER FOR FJERNKOMMANDO Inngangene for fjernkommando er aktive bare om man har valgt fjernstyrt funksjon gjennom mikrobryter 7 og 8 (se innstillninger på side 13) Automatiske Funksjons- og Batteritidstester som programmeres i henhold til en viss tidsplan ved idriftsettelsen forblir aktive og vises permanent på den meny som kommer fra rekke 1. Klemmene for fjernkommandon er polariserte og godtar innkommende verdi mellom +5 og +24Vdc som spenning og 15 ma maks som strøm. klemme 7, 8, 9 - UBENYTTET Eksempel på kommando fra ekstern styring INFO OM FJERNSTYRT KONTROLL Sentralen DARDO Plus utfører en kontrinuerlig overvåkning (run time) av armaturene og informerer umiddelbart statusforholdende i de enkelte armaturene. Still Kommando fra ekstern styring utføres bara via inngangsklemmene: Kommando for ikke kalenderstyrte tester Denne kommando utføres ved å legge ut en spenning mellom +5 och +24Vdc til motsvarende innganger. Om overvåkningen gjelder batteriarmaturer beholdes feil- og lav etterlysningssignaleringsreglen for lokal overvåkning; i så fall, går det ikke lenger å utføre funksjons- og batteritidstester som sådan og da erstattes de av en annen test som varer like lenge som signalet +24Vdc blir igjen på Testinngangen. klemme 10 - TESTKOMMANDO Sentralen forblir i Test under hele tiden spenningen +24Vdc finnes tilstede på denne porten (minimumstid 30sek.). VIKTIGT!: feilaktig bruk av dette kommando med frekvente tenninger av lysrøret og stadige fullstendige utladninger av batteriet, kan minske batterienes levetid betydelig og lede til ikke planlagte utskiftninger på armaturene. Vi anbefaler en FUNKSJONSTEST hver måned og en BATTERITEST for alle armaturer) hver 84 dag. Dette oppfyller også kravet i NEK EN DARDO EYE LINJE (kommunikasjonsbus til armaturer) klemme 11 - DARDOLINJE Polarisert linje for kommunikasjon mellom armaturer og DARDO PLUS sentralen. DARDO linjen kan kontrollere høyst 100 armaturer. NO-11

17 IDENTIFISERING AV MIKROBRYTERE OG KOMMUNIKASJONSUTTAK DARDO PLUS DARDO LINJE PRINTER OVERV. SPRÅK SET UP MIKROBRYTERE IDENTIFISERING AV MIKROBRYTERE FOR PROGRAMMERING AV DARDO PLUS MIKROBRYTERE NO-12

18 S1 S2 S3 -IDENTIFISERING AV SPRÅKET SOM INFOMASJONEN I DISPLAYET VISES I OG SKRIVES UT PÅ TAB. 1 MIKROBR. S1 MIKROBR. S2 MIKROBR. S3 SPRÅK OFF OFF OFF ITALIENSK ON OFF OFF DANSK OFF ON OFF NORSK ON ON OFF SVENSK OFF OFF ON FINSK ON OFF ON ENGELSK OFF ON ON TYSK ON ON ON LITAUISK TAB. 2 MIKROBRYTER S4 Ikke i bruk S5 S6 - STRØMFORSYNINGSTYPE (defineres i forbindelse med idriftsettelsen) TAB. 3 MIKROBR. S5 MIKROBR. S6 STRØMFORSYNINGSTYPE OFF OFF Batteriarmaturer ON OFF Benyttes ikke S7 S8 - FUNKSJONSMÅTE (defineres i forbindelse med idriftsettelsen) TAB. 4 MIKROBR. S7 MIKROBR. S8 FUNKSJONSMÅTE OFF OFF Offline OFF ON ON OFF Kontroll med aktivering av kommando via tastatur (Run time stand alone) Kontroll med aktivering av tilgjengelige kommando via inngangene Vdc (fjerntilkobling). NO-13

19 Programmering av DARDO sentralens funksjonsmåte IDRIFTSETTELSE Systemet DARDO PLUS inkluderer en idriftsettelseprosedyre - minne: 1. type kontroll for tilkoblede armaturer 2. programmering av kalenderstyrte tester 3. konfigurasjon av skriver eller ekstern overvåkning (om tilgjengelig). IDRIFTSETTELSE AKTIVERES SOM FØLGENDE: a) Koble inn nettspenning til sentralen (230V 50Hz); b) c) Sett alle mikrobrytere i stilling OFF; d) Sett mikrobryter S5 og S6 i stilling ON. e) Sett mikrobryter S7 og S8 i stilling ON. NO-14

20 Innstilling av displayviste data Viste data økes ved å trykke på piltast OPP, og minskes ved å trykke piltast NED; Viste data bekreftes med tast OK For å korrigere data i en gitt rad, trykker man 10 sekunder på piltast OPP En siste nedtrykk med OK tast gjør at systemet går over til neste funksjon Innstilling av klokke og kalender Programmering klokke 01/01/01 Mandag 00:00 Klokke kan stilles inn mellom 0 og 24. Den er allerede innprogrammert for automatisk innstilling av sommertid, vintertid og skuddår. Tiden begynner å gå når idriftsettelse av sentral er sluttført. Sentralnummerering mellom 001 og 256 (nettadresse for overvåkning) Programmering nettadresse 001 Om overvåkning ikke er i bruk, benytt da standardverdi (001). Skriveradresse mellom 1 og 4 (nettadresse for skrivere) Definisjon av synkronering for skrivere samt definisjon av Master og Slave sentraler: 1 = MASTER sentral 2, 3, 4 = sentraler som benytter en og samme skriver som tilhører MASTER sentralen. Programmering skriveradresse 001 Om tilkobling til skriver mangler, benytt da standardverdi (1). NB! Vi anbefaler at du setter etiketten som angir Overvåkningens og Skriveradressens ID på Dardo Plus sentralen. NO-15

21 Programmering av funksjonstester (Dato - Tid - Vaighet i minutter Periodisert i dager) Programmering av funksjonstester 00/00 00: DATO FOR TESTENS VARIGHET START AV TEST TESTTID PERIODISERT dag/måned timer/minutter 3-7 min dager Programmering av batteritester (Dato - Tid - Varighet i minutter - Periodisert i uker) Programmering av batteritester 00/00 00: DATO FOR TESTENS VARIGHET START AV TEST TESTTID PERIODISERT dag/måned timer/minutter min uker Viktig!: Om funksjonstesten programeres til å utføres daglig og med en oppladingstid på 24 timer, vil batteritesten aldri bli gjennomført. Om du velger innstillingen programmeringen av batteritestens varighet som avgjør minstetiden for å definere om armaturene garanterer eller ikke den nominelle etterlysningstiden. Om du har innstilt Batteritester og Funksjonstester hver sin Dato og tiden overlapper, skjer følgende: Om Funksjonstest pågår og i løpet av denne tid det blir klart for en Batteritest, kommer pågående test å fortsette mens batteritesten oppheves og flyttes til neste planlagte testdato. På samme måte, om en Batteritest pågår og en Funksjonstest starter, flyttes den senere til neste testdato. Om en Funksjonstest og en Batteritest sammenfaller nøyaktig, vil Batteritesten prioriteres. Det er viktig at du programmerer testene slik at utførelse overlappes i minst mulig grad; kontroller dessuten at armaturene blir i opplading i minst 24 timer. NO-16

22 Konfigurasjon slutt DARDO PLUS styrenheten avslutter sin idriftsettelse med denne meldingen Programmering av mikrobrytere Nå skal mikrobryterne stilles inn for å bestemme hvilken type av kontroll som skal tilpasses; dette - På neste side finnes en rekke eksempel på hvordan mikrobryterne kan innstilles for å velge ønsket kontrolltype. Eksempel på innstilling av mikrosbrytere Etter idriftsettelsen settes først alle mikrobrytere i stillingen OFF og deretter, velger man ihht. beskrivelsen under. Eksempel 1 Kontroll av batteriarmaturer Posisjoner mikrobryterne i denne posisjonen for å kontrollere batteriarmaturer med kommando via tastaturet og overvåkere. Eksempel 2 Kontroll batteriarmaturer med fjernstyrt kontroll: Sett mikrobryterne i denne posisjonen slik at batteriarmaturene kontrolleres med fjernkomando. (se koblingsskjema for inn- og utganger med +24Vdc) OFF ON NO-17

23 Viktig!: Idrftsettelsen definierer armaturene som skal gjennomgå periodiske og kontinuerlige kontroller; armaturene som inngår i anlegget, men ikke identifiseres under idriftsettelsen kommer ikke å bli kontrollert. Utskrift i løpet av selve idriftsettelsen er en kritisk prosess; av den årsak og for å unngå risikoen for dastakonflikter, anbefaler vi å legge ut bara en utskrift av gangen for hver enkelt DARDO PLUS. Rapportutskrift ved idriftsettelsen slutt Tilgjengelig bare med DARDO PLUS Printer modul Rapporten etter konfigurasjonen inneholder: 1. Testenes dato, tid og perioder på tester 2. Antall på tilkoblede armaturer 3. Bestemt kontrollmåte NB!: Om ytterligere armaturer legges inn på Dardolinjen, må idriftsettelsesprosedyren gjenntas. DARDO PLUS - FUNKSJONSMÅTE Tabellen under illustrerer mulighetene til benyttelse av lokale kommando, fjernkommando eller overvåkningskommando, alt ettersom hvilke type kontroll man ønsker: Automatiske skjemalagte kommando Kommando fra digitale innganger Kommando fra seriell linje Kommando fra tastatur Off-line NEI NEI NEI NEI Kontinuerlig styring (stand alone) JA NEI JA JA Fjernstyrt kontroll (fra innganger +24Vdc) JA JA NEI Bare skjemalagte Funksjons- og Battaritester NO-18

24 ANVISNINGER FOR TILKOBLING AV ARMATUER TIL DARDO PLUS SENTRALEN Armaturene som skal kontrolleres må være parallellkoblet, med to-leder kabel som er tilpasset dette formålet og man må ta hensyn til polaritet. For tilkobling mellom Dardo Plus og armaturene: BENYTT IKKE ENKLE LEDERE BENYTT IKKE LEDERE INNE I ANDRE KABLER SOM ER AVSATT FOR ANNET BRUK. BENYTT IKKE DOBLE PAR I KABEL BEREGNET FOR TELEFONBRUK. FOR DATA OM PASSE KABELSEKSJON, REFERER TIL INFORMATION SOM GJENTAS i nedenfor illustrerte TEKNISKE DATA eller INSTALLASJONS- FORSKRIFTER. FOR TILKOBLING MOT DARDO PLUS UTGANGKLEMMER, BENYTT SEPARERTE KABLER MED KABELSKO ERVÅKNINGSLINJEN FRA SELVE EFFEKTLINJEN VIKTIG! KONTROLLER JORDINGENS EFFEKTIVITET I SPENNINGSFORSYNINGESLINJEN. Innstallasjonsforskrifter Egenskaper hos DARDO PLUS kommunikasjonslinjen for armaturer Entydig nummrering for hver enkelt armatur - 01 til 00 (00 er det samme som 100)- Maks lengde på kommunikasjonslinje Dardo PLUS armaturer = 1000 meter Anbefalte kabelseksjoner: 0,75 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 200m 1,0 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 300m 1,5 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 400m 2,5 mm 2 om maks avstand mellom sentral og siste armatur er 600m - Anbefalt kabel: AWG 24 høyst 3-par, skjermet Maks lengde 1200 meter NB! - separert fra nettkabelen. - Skjermen jordes kun ved ett punkt i hvert strekk NO-19

25 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ TILKOBLING AV APPARATER OG DARDO PLUS PRINTER MODUL Plugg 2 Plugg 1 Printer modul Printer modul AWG24 kabeltilkobling Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. AWG24 1-par kabel RS485 linje DARDO PLUS PRINTER (opsjon) DARDO PLUS SENTRAL Advarsel Sjekk at det ikke er skadelig spenning tilstede FØR tilkobling av DARDO linjen til armaturene. NETTSPENNING 230 VAC ARMATUR ARMATUR ARMATUR MAKS100 ARMATURER ARMATUR ARMATUR ARMATUR NO-20

26 KOBLINGSSKJEMA: EKSEMPEL PÅ SAMMENKOBLING MELLOM FLERE DARDO PLUS SYSTEM Angående identifisering av komunikasjonsuttak se s. 12. AWG24 1- par kabel AWG24 1- par kabel PRINTER modul PRINTER modul PRINTER modul Tilkobling av kabel AWG24 Maks lengde RS485 linje med 1-par AWG24 kabel: 1200 m Skjerm jordes ved kun ett punkt i hvert seksjon NO-21

27 GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE RS232/RS485 CONVERTER SKRIVER PRINTER modul Plugg 2 Plugg 2 PRINTER modul Convertersiden Tilkobling av kabel AWG24 Sentralsiden PRINTER modul Tikobling av kabel AWG24 CONVERTERSIDEN SENTRALSIDEN NO-22

28 DARDO PLUS sentral og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE Maks 15m AWG24 kabel 2- par RS232/RS485 CONVERTER SKRIVER Kontrollinje RS AWG24 3- par kabel Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS par DARDO PLUS PRINTER (opsjon) 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS NETT 230V NETT 230V NETT 230V NETT 230V Maks. lengde på overvåkningslinje RS485 med 3-par AWG24 kabel: maks 1200m. NO-23

29 GENERELT KOBLINGSSKJEMA FOR OVERVÅKNING AV DARDO PLUS SYSTEM Sammenkobling av DARDO PLUS sentraler og DARDO PLUS Printer Modul med DARDO PC LITE RS485 - AWG24 2-par kabel Max 15m SKRIVER 1 RS232/RS485 CONVERTER RS AWG24 3- par kabel SKRIVER Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS 485 RS485 AWG24 1-par DARDO PLUS PRINTER (opsjon) 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS SKRIVER 2 NETT 230Vac Overvåkning=1 Utskrift=1 NETT 230Vac Overvåkning=2 Utskrift=2 NETT 230Vac Overvåkning=3 Utskrift=3 NETT 230Vac Overvåkning=4 Utskrift=4 RS AWG24 3- par kabel Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje Kontrollinje RS 485 RS485 AWG24 1-par 1 Skriver for 4 sentraler DARDO PLUS NETT 230Vac Overvåkning=5 Utskrift=1 NETT 230Vac Overvåkning=6 Utskrift=2 NETT 230Vac Overvåkning=7 Utskrift=3 NETT 230Vac Overvåkning=8 Utskrift=4 NO-24

30 Bruk Beskrivelse av DARDO PLUS sentralens bruksomåde Beskrivelse av displayets funksjoner DISPLAYET er oppdelt i to linjer: Linje 1 viser anleggets diagnosestatus; Linje 2 viser kommandoene som er tilgjengelige fra tastaturet. LINJE 1 LINJE 2 Under normal drift settes DARDO PLUS DISPLAYET automatisk på visning av linje 1, som i sekvens viser anleggets samtlige kontrollmenyer; for å endre visningen, benytt tastene; OPP, OK, NED (se s. 26). For å kunne gå over fra diagnostikk i linje 1 til tilgjengelige kommando i linje 2, trykk på knappen NED i noen få sekunder. LINJE 1: Meldingene som vises i automatisk endrer seg og viser anleggets diagnostiserte status både etter testen og i kontinuerlig drift (run time). Dardo plus kan feilsøke armaturene og angi om batteriene er ladet, i nøddrift, defekte eller om battertiden er ute. Til hver melding har man assosiert en viss lysdiodefarge (se kontrollampenes beskrivelse på s. 27). Den informasjon som gjelder anleggets status avhenger av den type spenningstilførsel som er aktuell for armaturene: o Batteriarmaturer. batteriarmaturer EYE linje fungerer eller EYE linje kortsluttet Nøddrift aktivert eller Blokkering av nøddrift Tilkoblede armaturer Defekte armaturer Armaturer uten nettspenning Ladede armaturer Armaturer uten tilstrekkelig batteridrift Neste test NO-25

31 LINJE 2: For å gå over til linje 2 og kunne velge ønsket type av kommando, trykk på knappen NED i noen sekunder. I linje 2 vises kommandoene som er tilgjengelige for å kontrollere batteriarmaturer: Funksjonstest Testblokkering Batteritest på likt adresserte armaturer Batteritest på ulikt adresserte armaturer Rest Mode (hviletilstand) Restore DARDO PLUS - KOMMANDO OG KONTROLLAMPER Identifiserering av DARDO PLUS kommando Kommandotaster 1. Piltast OPP 2. Tast OK 3. Piltast NED Beskrivelse av tastenes funksjon 1 Piltast OPP Funksjon ikke i bruk Om denne aktiveres når diagnosemenyen viser blokkering (i displaylinje 1), benyttes den til å skrolle opp gjennom listen av menyer. Om denne aktiveres når displayet viser defekte armatur, armaturer med for kort batteridrift, arma-turer i nøddrift, armaturer uten nettspenning og armaturer som lades, benyttes den til å vise det antall armaturer som ikke vises i displayet. Om denne aktiveres i kommandolinje (linje 2), benyttes den til å skrolle opp gjennom listen av kommandoer. 2 Knapp OK Trykker du på tasten når linje 1 er i automatisk tilstand blokkeres menyvisningen og markøren posisjonerer seg på den viste melding. Trykker du på tasten når menyen i linje 1 er blokkert, vises underliggende meny, om mulig. Trykker du på tasten ved linje 2 (kommando) velges den viste kommando. NO-26

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer