Arealinnspill til kommuneplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arealinnspill til kommuneplanen"

Transkript

1 Kommuneplan for Ullensaker Arealinnspill til kommuneplanen Datert Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen Consulting AS Grunneier 109 daa 3 Arconsult Ove Bøe AS Grunneier 22 daa 4 Rune Pedersen Grunneier 11,7 daa 5 Jorunn Heggum 8,3 daa 6 Arconsult Bøe Ove AS Grunneier 8,7 daa 8 De eldres boligspareklubb 9 Sjåtil & Fornæss AS Lindeberg Eiendom AS v/ John Arne 7,5 daa Brennerud 11 Areal + AS v/ Petter Morgens Lund Fyllmasseentreprenøren AS og 149 daa grunneiere 12 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 41 daa 13 Jessheim tomteutvikling Grunneiere 3932 daa 14 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 14,8 daa 15 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 332 daa 16 Sjåtil & Fornæss AS Gardermoen Sæter ANS og grunneier 85 daa 17 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS og grunneier 61 daa 19 Crux Arkitektur AS Grunneier 46 daa 20 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneier 14,1 daa 21 Øvre Romerike Prosjektering AS Steinar Øverbye AS 15 daa 22 Øvre Romerike Prosjektering AS Jessheim Boligutvikling AS 143 daa 23 Sjåtil & Fornæss AS Grunneiere 5,9 daa 24 Foreningen Gardermoen Næringsvel Bergmoen AS, Ferd AS, Veidekke AS, Sverre Knutsen AS og Coop Norge AS 25 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneiere 378 daa 26 Sjåtil & Fornæss AS Grunneier 5,8 daa 27 Sjåtil & Fornæss AS Grunneier 223 daa 28 Ullensaker Dampsag & Høvleri Holding 45 daa AS 29 Jessheim Sør Utvikling AS 81 daa 31 Martin Bratfos 134 daa 32 Arconsult Ove Bøe AS Grunneiere 11,2 daa 33 Hafslund Nett AS 5,2 daa 34 Liv Nordahl 2,6 daa 35 Ove Håkon Fonbæk 2,7 daa 36 Areal + AS Grunneier 50 daa 37 Tim A. Holmvik 38 Sjåtil & Fornæss AS Grunneiere 9,9 daa 39 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneiere 245 daa 40 Arkitektene Astrup og Hellern Sisa Invest AS og Fabritius AS 1004 daa 41 Prosjekt Planung AS Thida Utvikling AS 84 daa 1

2 42 Sjåtil & Fornæss Kroken Bygg AS 22 daa 43 Thor Nils Pedersen 16,4 daa 44 Arconsult Ove Bøe AS Grunneier 177 daa 45 Øvre Romerike Prosjektering AS Grefsen Eiendom AS 70 daa 46 Hagen Gjennvinning AS 20 daa 47 Sven Egil og Gry Jeanette Granhaug 5,9 daa 48 Geir Frode Gundersen Grunneiere 14 daa 49 Øvre Romerike Prosjektering AS Jessheim Boligutvikling AS 142 daa 50 HECAD Det vietnamesiske buddhistsamfunn 20 daa (DVBS) 51 Pål Vestengen 15,7 daa 52 Sweco Norge AS, ved Ragnar Indrebø Gjermundshaug Anlegg AS for 60 daa grunneiere 53 Parsellen Eiendom AS ved Dag Grunneier 15,6 daa Engelsrud 54 Esten Borgos Grunneiere 60 daa 55 Ingfrid Oddveig Tveit Grunneier 5,2 daa 56 Hans-Christian Jahren Grunneier 74 daa 57 Hans Petter Kværner 22 daa 58 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Weenbo AS 81 daa Aksel Askeland 59 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS 23 daa Aksel Askeland 60 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneiere 378 daa Erik Prøsch 61 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneiere 530 daa Erik Prøsch 62 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS for Grunneier 52 daa Erik Prøsch 63 Grunneier og Ovidia AS ved Paal 110 daa Mogens Furuseth 64 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS ved Kjell Tore 1105 daa Erik Prøsch Skedsmo 65 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneier 11,5 daa Erik Prøsch 66 Parsellen Eiendom ved Dag Engelsrud Grunneier 95 daa 67 Ullensaker skiklubb ved Jan-Tore 1500 daa Gresaker 68 Morten Henning Lund, Terje Gulbrand 206 daa Romsaas, Gerd Ellinor Muri Ihle og Hans August Ihle 69 Tove Lange og Siv Mari L. Karlsen 7,2 daa 71 Halfdan Bøhn 105 daa 72 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneier 4 daa Ingebjørg Lajord 73 Gunnar Tonhaugen 200 daa 74 Tone Helene Sand 5 daa 75 Arkitektlaget ved Anders Hauger Grunneiere 589 daa 76 Tove S. Ingholm 3,3 daa 2

3 77 Harald S. Harung Maharishi Globale Financing Research 180 daa Norway AS 78 Parvus AS, ved Hans Fr. Harbitz 72 daa 79 Gardermoen Business Park, ved Knut Johannenssen 80 Terje Gjeisklid Grunneier 20 daa 81 Lars Asper og Inger Herberg 110 daa 83 Ullensaker skytterlag ved Thomas 51 daa Øvrum 84 Mari-Hilde Vilberg 24 daa 85 Nordbymoen Vel, ved Bernt Erik 15,4 daa Henriksen 86 Berit Stensby Breen og Nils Kristian 30 daa Vestengen 87 Sverre Knutsen AS, ved Håkon Gundersen 88 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Borgen Eiendom AS 8,2 daa Alf Kristian Nyborg 89 Grunneier, Knut H. Nafstad og Morten 211 daa Algarheim 90 Forsvarsbygg eiendom, ved Bjørn 94 daa Bergesen 91 Pål og Tore Navestad 7,4 daa 92 Gry Inger Solem og Wouter Severs Steinerud Vel 93 Grunneiere ved Mette Nordby 70 daa Thorvaldsen 94 BA Gjenvinning AS, ved Edgar Dønåsen 27 daa 95 Per Arne Johannessen og Britt 3,4 daa Birkelund 96 Statoil Fuel & Retail Norge AS, ved 5,5 daa Grunneier 97 Statskog SF ved Christian Sletengen 63 daa 98 Statskog SF ved Christian Sletengen 54 daa 99 Se innspill Even Schøyen Grunneier 2,5 daa 101 Hans Ivar Wilhelmsen Ca. 4 daa 102 AS Prosjektim Arkitektkontor ved Hans Grunneier 13 daa Holt 103 Areal+ AS ved Petter Morgens Lund Gardermoen Vekstjord AS ved 31 daa Sigmund Solberg 104 Areal+ AS ved Petter Morgens Lund Gardermoen Vekstjord AS ved 150 daa Sigmund Solberg 105 Stima AS ved Stian Magelssen 26 daa 106 Ullensaker Bueskytterklubb v/ Trond Min. 10 daa G. Leifsen 108 Gystad Skog AS 155 daa 109 Bulk Eiendom AS ved Maxim Mironov 38 daa 110 Berger Rådgivning ved Odd Jarle Grunneier 12,5 daa Berger 111 Veidekke Entreprenør AS ved Ola Lier Tom Øvrum. 3

4 114 ØRP v/ Alf Kristian Nyborg Ragde Eiendom AS 87 daa 115 Gunnar Tonhaugen 8 daa 117 Semming Wiig, Halfdan Bøhn og Ludwig Wiese Grunneiere Gjelder kommunedelplan for Jessheim sørøst 120 Hans Petter Kopperud Ca. 10 daa Rådmannens foreslåtte arealendringer Nr. Formål Ca. størrelse 107 Omsorgsboliger 2,7 daa 112 Utvidelse av Algarheim skole 12,7 daa 113 Kombinert formål: Stasjon, innfartsparkering, boliger, gravlund mm 118 Utvidelse av næringsareal ved Dal Ca 50,0 daa skog 119 Gravlund 50,0 daa Nr. 113 er dels overlappende innspill fra private aktører, samt ivaretar også innspill 119 (119 er basert på dialog med kirkeverge Dene Støer). Andre arealendringer Kommuneplanen endres i henhold til gjeldende regulering for barnehage og trafikkareal på Mogreina Område vest for flyplassen som i gjeldende plan har vært båndlagt til regulering som spesialområde bevaring er tatt ut Det er lagt inn byggeforbudssone langs vassdrag, langs Risa fra Hersjøen og langs Rømua fra Onsrud og nordover 4

5 Sammendrag av arealinnspill Det har totalt vurdert 119 innspill til kommuneplanens arealdel. Under gis det et kort sammendrag med rådmannens vurdering (kortfattet, vesentligste forhold) for hvert innspill. 1. Norsk Byggservice AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag om boligbebyggelse ved Solliavegen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF-område. Arealet er på 19 dekar. Det ønskes en tett utnytting av boligområdet, med varierte boliger. Forslagsstiller viser til at området har en sentral beliggenhet, kort avstand til friluftsområder, barnehage, skole og butikker. Boligene utgjør en utvikling av eksisterende boligfelt på Sollia. Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens byggesone og gjeldende utbyggingsstruktur. Rambydalsvegen mangler gang-/ sykkelveg. Innspillet tas ikke til følge. 2. Maxhus ved Ulriksen Consulting AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Allmenningen i Nordkisa. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 85 dekar. Det planlegges ca. 280 boliger totalt, hvor det planlegges 2,3 og 4-mannsboliger. Det planlegges også noen tomter for eneboliger. Forslagsstiller viser til økt befolkningsvekst i kommunen, og mener at området ligger sentralt i forhold til flyplass og E6. Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens tettstedsavgrensning og gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet berører del av større sammenhengende skogsområde brukt til friluftsliv. Innspillet tas ikke til følge. I allmenningsområdet er det tidligere avsatt arealer til spredt boligbygging. Kartfesting av områder til spredt boligbygging foreslås fjernet i høringsutkastet. 3. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse. Området ligger ved Algarheimsvegen, øst for Rimi. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 21 dekar. Eiendommen ligger som en fortsettelse av eksisterende bebyggelse langs Ekornrudvegen. Forslagstiller mener området er egnet til bolig, da det er nært et godt kollektivtilbud og det er utbygd infrastruktur i form av gang- og sykkelforbindelser til skoler og Jessheim. Ved utbygging av området foreslår forslagsstiller at dagens adkomst til Algarheimsvegen stenges og at adkomst skjer via Gamle Algarheimsveg (fv. 457). Rådmannens vurdering: Innspillet er en fortetting i forhold til dagens bebyggelse. Innspillet aksepteres. I forbindelse med regulering av dette og tilstøtende område, innspill 9, vil det bli stilt krav om en omlegging av nordre del av Rambydalsvegen med etablering av nytt kryss med fv

6 4. Rune Pedersen, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i Skinnstudumpa på Dal i Ullensaker. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 12 dekar. Området grenser til Eidsvoll kommune, hvor det er regulert til boligformål og utbygget i henhold til dette. Forslagsstiller mener at en utbygging av området vil være en naturlig forlengelse av området regulert til bolig i Eidsvoll. Rådmannens vurdering: Det er ikke ønskelig med ny boligbebyggelse i dette området av Ullensaker. Området ligger løsrevet fra annen bebyggelse i kommunen, arealet er støyutsatt og deler av området ligger inne i miljøsonen til E6. Innspillet tas ikke til følge. 5. Jorunn Heggum, datert Arealinnspillet gjelder forslag om omdisponering av eiendom fra LNF til bolig i Kverndalen, øst for E6. Arealet er på 8, 3 dekar. Forslagsstiller mener omradet er godt egnet for boligbygging med vei og annen nødvendig infrastruktur på plass. Forslagsstiller viser til at eiendommer i nærheten, som tidligere har blitt benyttet til jordbruk, har blitt omgjort til boligtomter. Rådmannens vurdering: Innspillet har ingen kjente konflikter utenom et at et lite område ligger i miljøsonen til E6. Det er imidlertid annen bebyggelse nærmere miljøsonen. Innspillet legges inn i høringsforslaget. 6. Arconsult Bøe Ove AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse, med adresse Vilbergvegen 1 på Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til fremtidig boligområde og friområde. Arealet er på 10 dekar. Eiendommen ligger som en naturlig fortsettelse av eksisterende bebyggelse langs Vilbergvegen. Forslagsstiller mener området egner seg godt som boligområde, da det ligger i nært offentlige kommunikasjonsmidler, det er et godt servicetilbud og området har gode sol- og lysforhold. Forslagsstiller viser til at eiendom i nærheten har fått tillatelse til fradeling og forslagsstiller ønsker at dette også gjelder overnevnte eiendom. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som skråner sterkt mot vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Innspillet tas ikke til følge. 7. Innspillet er trukket 8. De eldres boligspareklubb (DES), datert Arealinnspillet gjelder ønske om tomter slik at det kan etableres rimelige seniorboliger. DES har ikke funnet det forsvarlig å stå for egne byggeprosjekter og har derfor prøvd å inngå samarbeid med øvrige utbyggere. Dette har medført at det er inngått en intensjonsavtale med eier av Folkets hus. DES ønsker at kommunen setter av tomt til dette formålet. 6

7 Rådmannens vurdering: De siste årene er det bygd mange blokker med leiligheter både på Jessheim og Kløfta, og flere er under bygging. Behovet for leiligheter til eldre må dekkes gjennom dette, det vurderes ikke aktuelt med særlige løsninger. Innspillet tas ikke til følge. 9. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Lindeberg Eiendom AS, datert Arealinnspillet gjelder ønske om å utvide næringsbebyggelsen på Gystad, til et nærmiljøsenter. Området grenser i vest mot Rimi på Gystad. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til erverv/næringsformål, bolig og LNF. Området som er avsatt til LNF ønskes til næringsformål. Arealet er på 8 dekar. Forslagstiller mener at et nærmiljøsenter med ulike tjenester vil stå i samsvar med den økte utbyggingen øst for Jessheim. I tillegg vises det til at senterets beliggenhet vil gjøre at flertallet kan sykle eller gå, og dette vil begrense bilbruken. Adkomst vil være via regulert vei fra tomten til Gamle Algarheimsveg (fv. 457). Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer en fortetting i forhold til dagens bebyggelse. Rådmannen ser at det er behov for å styrke nærmiljøsenteret. Innspillet aksepteres. I forbindelse med regulering av dette og tilstøtende område, innspill 3, vil det bli stilt krav om en omlegging av nordre del av Rambydalsvegen med etablering av nytt kryss med fv Innspillet er trukket 11. Areal + AS, på vegne av Fyllmasseentreprenøren AS og grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder ønske om permanent massedeponi på Kopperud gård, nord for Sætrevegn/ Kopperudvegen (fv. 458). Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 146 dekar, og volumberegninger viser at området kan ta imot masser på inntil m 3. Forslagsstiller viser til at området er lokalisert gunstig med at det er en naturlig forbedring av skogsmarka fordi arrondering og helling blir forbedret. Massedeponiet vil tilpasses landskapet. Eksisterende avkjørsel fra Kopperudvegen vil bli benyttet. Deponiet vil ha etterbruk skogbruk. Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer utstrakt transport av masser enten fra nord via Bondalbru og Sætregrenda eller gjennom Nordkisa tettsted. Dette vil være svært utfordrende trafikksikkerhetsmessig og dermed lite ønskelig. Behovet for deponier er dekket. Innspillet tas ikke til følge. 12. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse mellom Algarheimsvegen (fv. 174) og Gamle Algarheimsveg. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 41 dekar. Forslagstiller mener området egner seg godt til boligformål, med kort avstand til kollektivtilbud og tjenestetilbud. Forslagsstiller mener ene- og tomannsboliger er viktig å tilby i kommunen og at det er for få tomter avsatt til dette. Atkomst vil trolig løses fra Algarheimsvegen via den regulerte Gjestvangvegen. 7

8 Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område mellom fv. 174 og Gamle Algarheimsveg som i dag er et mindre skogsområde. Området er dyrkbart og er i konflikt med viktig viltpassasje over fv. 174 som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Innspillet er også utenfor dagens byggesone og gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet tas ikke til følge. 13. Jessheim Tomteutvikling DA, på vegne av grunneierne, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Langelandsfjellet, sør for Jessheim. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 4000 dekar. Planen legger opp til at ca. 50 % av arealet blir avsatt til fremtidig tettbebyggelse og ca. 50 % avsatt til friluftsområde. Basert på områdets størrelse gir dette mulighet til å bygge ca boliger. Utbyggingsområdet er foreslått innenfor en radius på 3 km. Forslagsstiller mener utbygging av området er gunstig da det er lett tilgjengelig og vil kunne bygges ut rimelig da det kan hektes på eksisterende infrastruktur. Forslagsstiller mener utbygging av området kan ha en positiv effekt for naturopplevelsen for noen grupper, og at boligbygging vil bringe flere ut i skogen. Adkomst vil være via den fremtidige Ringvegen. Rådmannens vurdering: Innspillet er et gjentatt innspill fra tidligere rulleringer av kommuneplanen. Innspillet omfatter et svært stort område sør for Jessheim, en stor del av Langelandsfjellet og Randbymarka. Innspillet strider mot framtidig utbyggingsretning for Jessheim og det er konfliktfylt i forhold til friluftsinteresser. Innspillet tas ikke til følge. 14. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nordbymoen, like sør for Travbanevegen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt som friområde. Arealet er på 15,4 dekar. Innspillet legger opp til at området bygges ut med eneboliger. Forslagsstiller mener området er godt egnet til boligbygging da det ligger i et etablert boligområde, er flatt, kort avstand til offentlig transport og tjenestetilbud, og hvor all infrastruktur er opparbeidet inn til området. Det er to alternative adkomstløsninger til området. Den ene er vei direkte fra Travbanevegen, mens den andre er å bruke eksisterende avkjørsel fra Travbanevegen til Tyrivegen og videre inn til området via Nordskog. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal innenfor byggesonen på Nordbymoen som ikke er regulert, men avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen fra Området er ikke opparbeidet, men framstår som et skogsområde. Nordbymoen vel har i et tilsvar til arealinnspillet bedt om at området bevares som en grønn lunge i boligfeltet. Rådmannen mener det vil være forsvarlig å bygge ut området i tråd med tilliggende bebyggelse. Ved en utbygging må det i reguleringsplanen avsettes områder for lek, og det må etableres en stiforbindelse gjennom området for gående og syklende. Innspillet aksepteres. 15. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nord for Nordkisa tettsted, nord for Nordkisa nye skole og idrettsparken. Området er i eksisterende kommuneplan og kommunedelplan for 8

9 Nordkisa avsatt til LNF. Arealet er på 331 dekar. Forslagsstiller ser for seg at kan legges opp til en variert boligbebyggelse med natursti/lysløype som omkranser området. Forslagsstiller viser videre til at området har en gunstig plassering i forhold til kollektivtilbud og tjenestetilbud, samt tilgangen til friluftsområder. Adkomst vil være direkte til fylkesvegnettet. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Nordkisa som ble vedtatt i 2010 ble det avsatt tilstrekkelig med nye boligområder for mange år framover. Pr. desember 2014 er ingen av disse arealene bebygd, det er ikke behov for nye boligområder i Nordkisa nå. Innspillet tas ikke til følge. 16. Sjåtil & Fornæss, på vegne av Gardermoen ANS og grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse på begge sider av Vilbergvegen, mellom miljøsonen langs E16 og fv Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til friområde. Arealet er på 75 dekar. Friområde som er gjeldene i dagens kommuneplan er en del av en større grønnstrukturåre gjennom Gardermoen næringspark. Forslagstiller viser til at Jessheim næringspark og Kløfta næringspark snart er fullt utbygd og det er derfor få steder å etablere seg. Forslagstiller ser derfor for seg et område hvor småbedrifter med tilhørende anlegg kan etablere seg. Dette vil også bli en myk overgang mellom boligbebyggelsen sør for E16 og de store næringsarealene på Gardermoen. I forhold til atkomstløsning ser forslagstiller for seg å ta bort enkeltavkjørsler på østsiden av Vilbergvegen, og begrense det til et begrenset antall kryss på begge sider av vegen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som er avsatt til grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Arealet er en del av en sammenhengende grønnstruktur fra Raknehaugen i sør via Gardermoen næringspark til Elstad landskapsvernområde i nord. Innspillet aksepteres, men grønstrukturhensyn må ivaretas (se planbestemmelser). 17. Sjåtil & Fornæss, på vegne av Romerike Sentrum AS og grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på østsiden av Rambydalsvegen (fv. 457). Hoveddelen av arealet er dyrket og øst for eiendommen renner Pinnepekken. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 60,8 dekar. Forslagstiller ser for seg å tilrettelegge for samme type boliger som finnes i området, småhusbebyggelse og rekkehus. Området ligger ved etablert gang- og sykkelveg med god kollektivtransport med boligområder både i vest og øst. Forslagstiller viser til at dette er gode argumenter for boligbygging. Det kan anlegges atkomst til området fra fv. 457 via Gamle Algarheimsveg. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter nesten utelukkende fulldyrket jord. Rådmannen mener det er for tidlig å bygge ut dette jordet nå, men at det kan bli aktuelt på lang sikt. Innspillet tas ikke til følge. 18. Innspillet er det samme som innspill 9. 9

10 19. Crux Arkitektur AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Kløfta, øst for E6, vest for Ullensaker kirke og nord for fv Det er et ønske med omregulering til bolig, barnehage, park og turveg. Arealinnspillet gjelder også område sør for fv. 2.1, hvor det arealet ønskes endret til kommunale formål eks. snødeponi. Området er i gjeldene kommuneplan og kommunedelplan for Kløft avsatt til LNF. Arealet er på 48 dekar. Det er foreslått 17 eneboliger som stekker seg som et bånd fra eksisterende boligområde i vest og bort til Ullensaker kirke. Boligtomtene er sørvendte med gode lys- og solforhold. Forslagstiller viser til at området har potensiale som boligområde med sentral beliggenhet i forhold til Kløfta. Barnehagen som ønskes plassert her vil kunne betjene hele østsiden av E6 med barnehagedekning. Atkomstveg legges syd for alle boligene, og gir tilgang til området fra både øst og vest i tillegg til å være gjennomgående. Rådmannens vurdering: Innspillet er et gjentatt innspill fra tidligere rulleringer av kommuneplanen og kommunedelplan for Kløfta. Området innspillet omfatter ligger utenfor byggesonen på Kløfta, øst for E6 der det ikke skal bygges, jf. gjeldende kommunedelplan, og i et område med kvikkleire. Innspillet tas ikke til følge. 20. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boliger ved Sannerud/Stubberud mellom Algarheim og Nordkisa. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 13,9 dekar. Det er skissert ca. 12 tomter som frittliggende småhusbebyggelse på flatt terreng. Forslagstiller viser til at det ikke er avsatt nye boligområder i denne delen av kommunen og området vil ses på som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde Stubberudhellinga. Atkomstveg skjer fra fv. 458 via etablert avkjøring ned Stubberudhellinga. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger inn mot eksisterende bebyggelse, men utenfor byggesonen til Nordkisa. Området er avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål og i konflikt med gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet tas ikke til følge. 21. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Steinar Øverbye AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boliger ved Sollia og Randbybråten, sør for Gystad. Området ligger øst for Rambydalsvegen. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til LNF. Arealet er på 15 dekar. Forslagstiller skisserer en mulighet for 9 tomter for frittliggende småhusbebyggelse eller 12 boenheter som et annet alternativ. Det settes også av areal til lekeplass/friområde. Forslagstiller viser til at det ikke er avsatt nye boligområder i denne delen av kommunen og nærheten til Jessheim med etablert vann og avløp er gode argumenter for boligbygging. Atkomstveg skjer fra fv. 457 og Solliavegen inn i feltet. 10

11 Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens byggesone og er ikke i samsvar med gjeldende utbyggingsstruktur. Rambydalsvegen mangler gang-/ sykkelveg. Innspillet tas ikke til følge. 22. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Jessheim Boligutvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse øst for Gystadmarka på Langemo. Området består av fulldyrka mark, skog og et gårdstun. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 142,5 dekar. Innspillet vises i sammenheng med en planskisse for Jessheim øst med mulige nye grønnstrukturer, veger og boligområder. Det åpnes opp for boliger med en blanding av blokk- og konsentrert boligbebyggelse. Forslagstiller viser til at områdets nærhet til offentlig og privat tjenestetilbud gjør området godt egnet til boligbygging og bygger opp under allerede vedtatte grønnstrukturer. Forslaget viser til en mulig fremtidig E16 trase nord for bydelen, hvor fv. 174 vil kobles på denne. Området vil ha avkjøring til fv Innspillet må ses i sammenheng med tilstøtende arealinnspill (49 og 61). Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter svært verdifulle arealer med fulldyrket jord. I henhold til strategidokument for landbruk, vedtatt av kommunestyret i november 2014 skal dette området ikke bebygges. En utbygging her vil også være i strid med framtidig utbyggingsretning for Jessheim. Innspillet tas ikke til følge. 23. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nord for Mamma Mia barnehage i Bakkedalen på Kløfta. Området et i eksisterende kommunedelplan for Kløfta avsatt til fremtidig idrettsanlegg. Tilgrensende områder i øst er regulert til boligformål. Arealet er på 5,2 dekar. Forslagstiller viser til at området vil gi en naturlig overgang mellom boligområder i øst og fremtidig opparbeidet idrettsanlegg. Videre er eiendommen sentral på Kløfta med nærhet til skole, barnehage og sentrum som også gir et stort fortrinn. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter den delen av Bakkedalsprosjektet som er minst egnet til idrettsformål. Arealet ligger inn mot planavklart, framtidig boligområde «Asperjordet». Innspillet legges inn i høringsforslaget. Rådmannen vil ta endelig stilling etter offentlig ettersyn. 24. Foreningen Gardermoen Næringsvel, på vegne av Bergmoen AS, Ferd AS, Veidekke AS, Sverre Knutsen AS og Coop Norge Handel AS, datert I innspillet fra Foreningen Gardermoen Næringsvel henvises det til flere punkter som omhandler områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP). Innspillet omhandler rekkefølgekravet av det overordnede veinettet som må bygges før ytterligere utbygging av området tillates og finansieringen av dette. Innspillet mener det ikke er nødvendig å detaljere arealbruken i området på kommuneplankartet (hhv. næringsbebyggelse og grønnstruktur), men at hovedvegtilknytningen og kollektivstrengen gjennom området må oppdateres i kommuneplanen. I tillegg ønskes det innenfor GNP III muligheten for å drive med midlertidig aktiviteter selv om området er unntatt rettsvirkning. 11

12 Rådmannens vurdering: Rådmannen foreslår ingen endringer som berører vedtatt områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II B og C. Nærmere avklaringer må tas gjennom detaljregulering hvor helhetlige løsninger for området også skal ivaretas. Innspillet tas for øvrig til orientering. 25. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nordbymoen/Jessheim Nord (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 370 dekar. Forslagstiller viser til at dette området kan gi nye perspektiver for utviklingen av Jessheimbyen med en nordøstlig utviklingsretning. Det pekes på området nærhet til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men vil være aktuelle på lang sikt (jf. forslag til videre utbyggingsretning). En mindre del av arealet foreslås tatt inn i planforslaget som framtidig kombinert formål; innfartsparkering, stasjon, gravlund, boliger mm. 26. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Birkelundgrenda, mellom Gardermovegen (fv. 460) og Ljøgodttjernet. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 7,7 dekar. Det er ønskelig med åpen eller konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller viser til at det er lite tilbud av slike boliger i kommunen med slik sentral beliggenhet. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter ligger nært opp til Ljøgodttjernet naturreservat og det regulerte verneområdet ved Raknehaugen, i tillegg består arealet av fulldyrket jord. Rådmannen vil dessuten anbefale svært lite ny boligbygging i Sandområdet før Staten har avklart om det blir en tredje rullebane på hovedflyplassen øst for dagens rullebaner. Innspillet tas ikke til følge. 27. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nordvest for Borgen opp mot steinbruddet i Rambydalen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF, idrettsanlegg (slalåmbakke og skitrekk) og masseuttak (steinbrudd). Arealet er på 796 dekar. Planen legger opp til et utbyggingsområde på ca. 200 daa med tilsvarende antall boenheter med eneboliger, og terrasseboliger. Det vil også bli tilrettelagt for arealer til lek, aktiviteter og rekreasjon. Forslagstiller begrunner innspillet med områdets sentrale beliggenhet med et potensiale for å bli et viktig vekst- og utviklingsområde sørøst for Jessheim. Alpinanlegget må sees som et viktig bidrag. Ullensaker Alpingruppe leier deler av eiendommen og drifter Rambydalen Alpinanlegg. 12

13 Alpingruppa ønsker, når leiekontrakten går ut i 2018, å inngå leiekontrakt på 40 år, noe grunneier er skeptisk til da dette kan legge begrensinger på utvikling av området. Rådmannens vurdering: Dette innspillet omfatter arealer som ligger langt utenfor byggesonen på Borgen, og langt unna dagens bebyggelse i Jessheimområdet. Rådmannen ser det som uaktuelt å legge til rette for utbygging i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 28. Ullensaker Dampsag & Høvleri Holding AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Jessheim Nord/Nordbymoen (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 44,9 dekar. Forslagsstiller viser til muligheten for konsentrert bebyggelse med mulighet for høy utnyttelse. Området er nært til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Det vises til at eiendommens egenskaper knyttet til infrastruktur, kollektiv trafikk og beliggenhet gjør området velegnet for boliger. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men er aktuelle på sikt. En mindre del av arealet foreslås tatt inn i planforslaget som framtidig kombinert formål; innfartsparkering, stasjon, gravlund, boliger mm. 29. Jessheim Sør Utvikling AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved innfarten til Jessheim sør, mellom landbruksarealer i sør og Jessheims bebyggelse i nordøst. Området er eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 80 daa. Forslagstiller viser til at det er mulighet med bygg på etasjer basert på eiendommens størrelse og beliggenhet. Bebyggelsen bør inneholde store leiligheter tilpasset familier. Det vil også være naturlig å legge inn andre tjenester i området som barnehage, butikk eller kontor. Forslagstiller viser til eiendommens sentrale lokalisering og nærhet til både Jessheim og Gardermoen gjør området aktuelt å bygge ut. Atkomst løses fra fv. 454 Trondheimsvegen og E6 uten at det vil belaste lokalvegnettet i Jessheim sentrum. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor planområdet «Byplan Jessheim». En del av området er der avsatt til offentlig-/ privat tjenesteyting (begrenset til Lokal medisinsk senter). Det er tilstrekkelig med utbyggingsområder innenfor Byplanens avgrensning. Området består av jordressurser, og er en viktig arealreserve for byen (strategisk viktig utbyggingsområde på sikt). Rådmannen foreslår at innspillet imøtekommes, området legges ut med kombinert formål. Utvikling må gå over tid. 30. Anses som løst på annen måte. 13

14 31. Martin Bratfos, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Jessheim Nord/Nordbymoen (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til LNF. Arealet er på 138,7 dekar. Forslagsstiller ser for seg at det vil bli planlagt for konsentrert bebyggelse med mulighet for høy utnyttelse. Området er nært til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men er aktuelle på sikt. Innspillet tas ikke til følge. 32. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Gystad. Øst for eiendommen ligger Pinnebekken. Både nord og øst for eiendommen ligger eksisterende boligbebyggelse. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 15 dekar. Forslagstiller viser til områdets beliggenhet i forhold til offentlige kommunikasjonsmidler, barnehage, skole, forretninger, og nærhet til Jessheim sentrum, taler for at boligbygging. Rådmannens vurdering: Området er et inneklemt areal og har få store konflikter. Innspillet aksepteres. 33. Hafslund Nett AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til ny transformatorstasjon på Hovinmoen i forbindelse byggeaktiviteten på Gardermoen. Transformatorstasjonen ønskes etablert der Hafslund Nett i dag har et koblingsstativ på Hovinmoen. Arealet er på 4,5 dekar. Det må etableres adkomstveg dimensjonert for transport av trafoceller på lastebil med svanehenger. Rådmannens vurdering: Innspillet aksepteres. 34. Liv Nordahl, datert Arealinnspillet gjelder fradeling av tre tomter til boligformål, samt grensejustering ved Skånevegen/Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er 3,2 dekar. Det er kommunalt vann og avløp over eiendommen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som ligger nært opp til vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Rådmannen har vurdert flere innspill i det samme området og det foreslås en mindre utvidelse av byggesonen øst for Vilbergvegen der en unngår hellingen mot området med dødisgroper (fra Skånetjern og sørover til Gardermovegen). Kun del av innspillet aksepteres. 35. Ove Håkon Fonbæk, datert

15 Arealinnspillet gjelder fradeling av tre tomter til boligformål ved Skånevegen/Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 2, 7 dekar. Det er kommunalt vann og avløp over eiendommen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som ligger nært opp til vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Rådmannen har vurdert flere innspill i det samme området og det foreslås en mindre utvidelse av byggesonen øst for Vilbergvegen der en unngår hellingen mot området med dødisgroper (fra Skånetjern og sørover til Gardermovegen). Del av innspillet aksepteres. 36. Areal + AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forsalg til permanent massedeponi ved Fløgstad, sør for Mogreina. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Fylling i ca. 15 meters høyde med etappevis fylling. Arealet er på 50 dekar og området vil gi ca m 3 med deponi for masser. Forslagstiller viser til at tiltaket vil gi bedre arrondering og helling på dyrka mark og dyrket areal økes med ca. 15 dekar. Videre er det også gode atkomstforhold fra fv Deponiet vil ha etterbruk jordbruk. Rådmannens vurdering: Området ligger nær Elstad landskapsvernområde og i nedslagsfeltet til Hersjøen. Det er åpnet for deponier i områder med mindre konflikt. Det åpnes ikke for oppfylling i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 37. Tim A. Holvik, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Neskollen. Området ligger nært E16 og den østvendte delen av Neskollen ligger i Nes kommune hvor det er etablert boligområde. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Rådmannens vurdering: Området ligger langt utenfor byggesonen i Ullensaker. Strid med gjeldende utbyggingsstruktur. Det er lite ønskelig å legge til rette for utbygging i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 38. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse vest for E6 og på østsiden av Trondheimsvegen (fv. 454) i nærheten av Lie-krysset. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 8,5 dekar. Foreslått område grenser til miljøsonen til E6. Forslagstiller begrunner innspillet ønske om næringsbebyggelse er å samle familiens ulike virksomheter på et sted, som i hovedsak er innen bygg- og anleggsvirksomhet. Ønsket næringsbebyggelse vil være ulike typer lager og verksted, samt kontorlokaler og møterom/showrom. Det tenkes en felles avkjøring fra fv

16 Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal mellom Trondheimsvegen og E6 ved Li. Rådmannen er av den oppfatning at dette området på sikt vil bli avsatt til næring i sin helhet, men at det er litt tidlig enda i fht behov. Imidlertid bør det være mulig å åpne for en mindre etablering nå såfremt adkomst til området kan løses på en skikkelig måte. Innspillet aksepteres. 39. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse langs Ekornrudvegen (fv. 458) som en utvidelse av dagens boligområde på Ekornrud. Området ligger sørøst for dagens boligbebyggelse. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 245 dekar. Innspillet legger opp til boenheter avhengig av utnyttelsesgrad og type. Området egner seg godt for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk. Forslagstiller viser til at området er en naturlig utvidelse av allerede etablert boligstrøk og gir mulighet for utbygging i sykkelavstand til skolene og sentrumsområdene på Jessheim. Atkomst til området vil være fra Ekornrudvegen og det bør opparbeides 1-2 avkjørsler i området. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter ligger øst for dagens bebyggelse på Ekornrud. Det er lite ønskelig med en utvidelse av boligområdet østover. En slik bebyggelse vil ligge langt unna kollektivaksen ved fv. 174, og tilgangen til Algarheim skole blir lang og vanskelig for elevene så lenge det ikke er gang- og sykkelveg langs Åsvegen. Innspillet innebærer også nedbygging av fulldyrka jord. Innspillet tas ikke til følge. 40. Arkitektene Astrup og Hellern, på vegne av Sisa Invest AS og Fabritius AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse sør for Mogreina, mellom fv. 454 og E6. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 840 dekar. På området er det ønskelig med virksomheter innen lager, logistikk og lettindustri med tilhørende kontorer. Området foreslås regulert med utnyttelsesgrad på BYA %. Dette vil gi muligheter for bygninger mellom 50 og m2 på området. Forslagstiller viser til at nærheten til E6 gjør området lite egnet til boligbebyggelse og at området vil være strategisk for næring i forhold til Gardermoen Næringspark og næringsområde på Hauerseter. Adkomst foreslås fra fv. 454 på grunn av god tilknytning til E6 via Hauerseterkrysset. Gang- og sykkelveg ønskes etablert forbi området langs eksisterende traktorveg vest for E6. Rådmannens vurdering: I Ullensaker er det i gjeldende kommuneplan avsatt mer enn 5000 dekar næringsareal, veldig mye av dette er ikke tatt i bruk. Det er ikke behov for å starte et nytt stort næringsområde i Ullensaker før kapasiteten i Gardermoen næringspark begynner å bli begrenset. Innspillet tas ikke til følge. 41. Prosjekt Planung AS, på vegne av Thida Utvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til ny jernbanestasjon (Nordby Park) og innfartsparkering med parkering, bussholdeplasser, taxi holdeplass, barnehager, ny nærbutikk, cafe, næring og nye boliger. Området er lokalisert nord for fv. 174 på Nordbymoen og inntil jernbanelinjen og grenser til det foreslåtte området Nordbylunden. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. 16

17 Arealet er på 83,5 dekar. Forslagstiller ser for seg følgende arealformål: bolig, næring, allmennyttige formål og barnehage. Det planlegges for boligblokker som kan fylle disse formålene. Videre angis det detaljerte retningslinjer knyttet til arealformålene. Forslagstiller viser til at området vil være et viktig ledd i kommunens videre boligutvikling for Jessheim og Ullensaker. Atkomstløsning til området er hensiktsmessig å løse med en rundkjøring fra fv Kjørenettet i området bør være slik at trafikken raskt kan ledes ned parkeringskjellere. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter LNF-områder nord for fv.174, øst for Hovedbanen. Rådmannen vurderer forslaget om en ny jernbanestasjon ved Jessheim nord som interessant, men understreker at den må ses i sammenheng med avklaringer vedr. stasjonsstrukturen på Jessheim. Det ligger ikke inne finansiering av en stasjon her i offentlige planer. Arealet er også på sikt aktuelt som innfartsparkering for Jessheim og Gardermoen næringspark, men også dette ligger noe fram i tid. Arealet ligger innenfor det området som er den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim. Det vil etter rådmannens oppfatning være for tidlig å bygge i dette området nå. I innspill 113 foreslår rådmannen at det settes av et areal øst for Hovedbanen med kombinert formål som kan utvikles på sikt når behovet for stasjon, pendlerparkering, gravlund og boliger melder seg. Det forutsettes at stasjonen er bygd før det åpnes for utbygging i området. Innspillet fra aktørene vurderes å være basert på dette. Innspillet aksepteres delvis. 42. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Krogen Bygg AS, datert Arealinnspillet gjelder forsalg til boligbebyggelse ved Bakkejordet, langs fv. 174 Algarheimsvegen som grenser opp mot det eksisterende boligområdet på Ekornrudsletta. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 21 dekar. Forslagsstiller mener området er godt egnet for fortetting ettersom både teknisk og sosial infrastruktur er etablert, og ser for seg ca. 38 boenheter fordelt på rekkehus, tomannsboliger og leiligheter i firemannsboliger. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger øst for dagen byggesone. Arealet består av fulldyrka jord. Det er ikke ønskelig pr. nå å trekke bebyggelsen lenger østover, og da bør jordvernhensyn tillegges avgjørende vekt. Innspillet tas ikke til følge. Området ble vedtatt lagt inn i høringsforslaget av Hovedutvalget for overordnet planlegging den (sak 1/15). 43. Thor Nils Pedersen, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse ved krysset Bilkkvegen og Vibergvegen på Viberg. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 16 dekar. Forslagstiller ønsker at området skal benyttes til lager, verksted, mellomlagring og kombinasjonsbygg. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som i dag fortsatt er et boligområde, del av Vilberg/Li-grenda. Det er sannsynlig at området på sikt vil bli en del av Gardermoen næringspark, men ikke enda. Rådmannen anbefaler ikke utvidelse av næringsområdet nå. Det bør avventes en 17

18 helhetlig vurdering for Vilberg-området. Det vises også til utfordringene knyttet til etablering av nytt E6-kryss. Innspillet tas ikke til følge. 44. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Vestre Støvner i Nordkisa. Omsøkt område ligger ca. 600 meter vest for Nordkisa sentrum. Området er i gjeldene kommuneplan og kommunedelplan for Nordkisa avsatt til LNF. Arealet er på 177 dekar. Forslagstiller viser til at områdets størrelse og beliggenhet i forhold til skole, barnehage og idrettsanlegg, samt nærhet til Nordkisa sentrum gjør området egnet til boligbygging. For å sikre Nordkisas kvaliteter viser forslagstiller at det viktig å med lav bebyggelse med tett utnyttelse gjennom en miks av tettere boligformer og mindre eneboliger. Atkomst til området kan etableres både via delfelt B1 og B2 i kommunedelplanen for Nordkisa, eller forbi skolen i områdets nord-østre hjørne. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Nordkisa som ble vedtatt i 2010 ble det avsatt tilstrekkelig med nye boligområder for mange år framover. Pr. desember 2014 er ingen av disse arealene bebygd, det er ikke behov for nye boligområder i Nordkisa nå. Innspillet tas ikke til følge. 45. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Grefsen Eiendom AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse mot Nordre Hilton på Kløfta, sør for militærbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligområde. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 55 dekar. Forslagstiller ønsker at området disponeres til frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger, samt konsentrert boligbebyggelse for flermannsboliger. Det er stipulert mellom 120 og 145 boenheter i dette området. Forslagstiller viser til at området ligger i tilknytning til allerede eksisterende boligfelt med god kollektivdekning og kort avstand til servicetilbud. Adkomst fra Gamlevegen og videre avkjøring fra Hiltonvegen til området. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Kløfta som ble vedtatt av Kommunestyret i 2012 ble det avsatt arealer til framtidige boligbygging på Kløfta. Disse områdene er foreløpig ikke realisert. Området arealinnspillet omfatter ligger på fulldyrka jord, og i et område med utfordringer knyttet til kvikkleire. Innspillet tas ikke til følge. 46. Hagen Gjennvinning AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til mottak av rene masser på Haug gård, øst for E6 og sør for Langelandsfjellet. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 30 dekar og det ønskes oppfylling av dalsøkk med et volum på m 3. Forslagstiller viser til at tiltaket ferdig utfylt vil bidra med ytterligere ca. 20 dekar dyrkbar jord. En planlegger en trinnvis utfylling for å unngå feil som kan ha betydning for jordbruksdriften og miljømessige forhold. Det er påvist 4-5 kullgroper i området som er automatisk fredet, men som etter dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren kan fjernes. Atkomst vil skje via E6, rv. 454 og Kjerkevegen. 18

19 Rådmannens vurdering: Området ligger i et jordbruksområde med tilhørende kvaliteter. Det er tidligere åpnet for deponier i andre områder. Det vurderes ikke å være behov for å oppfylling i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 47. Sven Egil og Gry Jeanette Granhaug, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Borgen i tilknytning til eksisterende boligområde nord for Steinbekken. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 5,9 dekar. Området ligger tett opptil dagens bebyggelse. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal i tilknytning til dagens boligområde ved Borgen. Utvidelsen er beskjeden og rådmannen mener den kan aksepteres under forutsetning av at viktige stier og turvegforbindelse opprettholdes og det tas hensyn til biologisk mangfold i og mellom de nærliggende dammene ved en utbygging. Innspillet aksepteres. 48. Geir Frode Gundersen, på vegne av grunneier datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse, eller næring, mellom Gamle Algarheimsveg og Algarheimsvegen (fv. 174) på Habberstad. Eiendommen er på totalt 14 dekar, hvorav ca. 4 dekar ønskes solgt til eneboligtomter. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Forslagstiller begrunner ønske for å legge ut disse tomtene er at det er uhensiktsmessig å sitte med når det er mangel på eneboligtomter. Eiendommen er liten og ikke egnet for landbruksdrift. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger utenfor dagens byggesone. Arealet er delvis fulldyrka jord, og selv om det er lite grenser det til store områder med fulldyrka og dyrkbar jord. Innspillet tas ikke til følge. 49. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Jessheim Boligutvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nyholm som ligger mellom Langemo og Gystadmarka. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 142,2 dekar. Området består av fulldyrka mark, skog og et gårdstun. Innspillet vises i sammenheng med en planskisse for Jessheim øst med mulige nye grønnstrukturer, veger og boligområder. Forslagstiller viser til at en byutvikling østover vil bevare de viktige grøntområdene, nord og sør for byen. Når en ser innspillene 22 og 49 ses sammen vil det være plass til boliger, da gjerne en blanding av blokk og konsentrert bebyggelse. Forslaget viser til en mulig fremtidig E16 trase nord for bydelen, hvor fv. 174 vil kobles på denne. Området vil ha avkjøring til fv Innspillet må ses i sammenheng med tilstøtende arealinnspill (22 og 61). Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter svært verdifulle arealer med fulldyrket jord. I henhold til strategidokument for landbruk, vedtatt av kommunestyret i november 2014 skal dette området ikke bebygges. En utbygging her vil også være i strid med framtidig utbyggingsretning for Jessheim. Innspillet tas ikke til følge. 19

20 50. HECAD, på vegne av Det vietnamesiske buddhistsamfunn (DVBS), datert Arealinnspillet gjelder forslag til å oppføre et klosterbygg med tempel, samt et forsamlingslokale ved Jessheim helseheim øst for fv. 454 og nord for Svenskestutjern. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til offentlig bebyggelse. Arealet er på 20 dekar. Forslagstiller viser til behovet for et tidsmessig bygg tilpasset bruken. Eksisterende hovedbygning har verneklasse B2- B3 i gjeldende kulturminnevernplan for Ullensaker. Atkomst er i dag fra fv. 454 og det forventes ingen konsekvens på dagens trafikk. Rådmannens vurdering: Området er avsettes til offentlig-/ privat tjenesteyting som følge av endringer i Plan- og bygningsloven. Innspillet innebærer i praksis ingen endring av formål i kommuneplanen. Eiendommen må omreguleres i tråd med dagens formål. 51. Pål Vestengen, datert Arealinnspillet gjelder ønske om at område på Borgenfjellet, nordøst for Borgen, avsatt til spredt bebyggelse i eksisterende kommuneplan, opprettholdes i ny kommuneplan. Arealet er på 51 dekar. Forslagsstiller ønsker å legge ut tomter på dette området senere. Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer ingen endring av arealformål i kommuneplanen. Rådmannen foreslår at kartfesting av områder avsatt til spredt boligbygging fjernes i høringsforslaget. Avventer høringen før endelig konklusjon fattes. 52. Ikke relevant, går som reguleringsplan 53. Parsellen Eiendom AS på vegne av hjemmelshaver, datert Arealinnspillet gjelder forslag om blandet formål bolig, barnehage og butikk på Østli. Området ligger vest for fv.462. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 17,5 dekar. Innspillet legger opp til at det skal bygges leiligheter for personer over 60 år over næringsarealer i første etasje (2,6 daa), og 12 små og mellomstore leiligheter for utleie med rett til kjøp (15 daa). Dette konseptet er skissert sammen med lokalbank. Det er også avsatt tomt til barnehage (1,4 daa). Forslagsstiller begrunner ønske om forretning på området med at dette vil styrke Østli som lokalmiljø, og at en økning i antall beboere vil styrke grunnlaget for å drive dagligvareforretning. Adkomst er tenkt til fv.462. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er fulldyrka jord. Det ligger delvis i tilknytning til Østli, men ikke til Mogreina tettstedet. Området er utsatt for mye støy fra hovedflyplassen, noe som vil forsterkes ytterligere om det blir etablert en tredje rullebane øst for dagens rullebaner. Innspillet tas ikke til følge. 54. Ikke relevant, går som reguleringsplan 55. Ingfrid Oddveig Tveit for på vegne av grunneier, datert Innspillet er det samme som innspill

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer