Arealinnspill til kommuneplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arealinnspill til kommuneplanen"

Transkript

1 Kommuneplan for Ullensaker Arealinnspill til kommuneplanen Datert Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen Consulting AS Grunneier 109 daa 3 Arconsult Ove Bøe AS Grunneier 22 daa 4 Rune Pedersen Grunneier 11,7 daa 5 Jorunn Heggum 8,3 daa 6 Arconsult Bøe Ove AS Grunneier 8,7 daa 8 De eldres boligspareklubb 9 Sjåtil & Fornæss AS Lindeberg Eiendom AS v/ John Arne 7,5 daa Brennerud 11 Areal + AS v/ Petter Morgens Lund Fyllmasseentreprenøren AS og 149 daa grunneiere 12 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 41 daa 13 Jessheim tomteutvikling Grunneiere 3932 daa 14 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 14,8 daa 15 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS 332 daa 16 Sjåtil & Fornæss AS Gardermoen Sæter ANS og grunneier 85 daa 17 Sjåtil & Fornæss AS Romerike Sentrum AS og grunneier 61 daa 19 Crux Arkitektur AS Grunneier 46 daa 20 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneier 14,1 daa 21 Øvre Romerike Prosjektering AS Steinar Øverbye AS 15 daa 22 Øvre Romerike Prosjektering AS Jessheim Boligutvikling AS 143 daa 23 Sjåtil & Fornæss AS Grunneiere 5,9 daa 24 Foreningen Gardermoen Næringsvel Bergmoen AS, Ferd AS, Veidekke AS, Sverre Knutsen AS og Coop Norge AS 25 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneiere 378 daa 26 Sjåtil & Fornæss AS Grunneier 5,8 daa 27 Sjåtil & Fornæss AS Grunneier 223 daa 28 Ullensaker Dampsag & Høvleri Holding 45 daa AS 29 Jessheim Sør Utvikling AS 81 daa 31 Martin Bratfos 134 daa 32 Arconsult Ove Bøe AS Grunneiere 11,2 daa 33 Hafslund Nett AS 5,2 daa 34 Liv Nordahl 2,6 daa 35 Ove Håkon Fonbæk 2,7 daa 36 Areal + AS Grunneier 50 daa 37 Tim A. Holmvik 38 Sjåtil & Fornæss AS Grunneiere 9,9 daa 39 Øvre Romerike Prosjektering AS Grunneiere 245 daa 40 Arkitektene Astrup og Hellern Sisa Invest AS og Fabritius AS 1004 daa 41 Prosjekt Planung AS Thida Utvikling AS 84 daa 1

2 42 Sjåtil & Fornæss Kroken Bygg AS 22 daa 43 Thor Nils Pedersen 16,4 daa 44 Arconsult Ove Bøe AS Grunneier 177 daa 45 Øvre Romerike Prosjektering AS Grefsen Eiendom AS 70 daa 46 Hagen Gjennvinning AS 20 daa 47 Sven Egil og Gry Jeanette Granhaug 5,9 daa 48 Geir Frode Gundersen Grunneiere 14 daa 49 Øvre Romerike Prosjektering AS Jessheim Boligutvikling AS 142 daa 50 HECAD Det vietnamesiske buddhistsamfunn 20 daa (DVBS) 51 Pål Vestengen 15,7 daa 52 Sweco Norge AS, ved Ragnar Indrebø Gjermundshaug Anlegg AS for 60 daa grunneiere 53 Parsellen Eiendom AS ved Dag Grunneier 15,6 daa Engelsrud 54 Esten Borgos Grunneiere 60 daa 55 Ingfrid Oddveig Tveit Grunneier 5,2 daa 56 Hans-Christian Jahren Grunneier 74 daa 57 Hans Petter Kværner 22 daa 58 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Weenbo AS 81 daa Aksel Askeland 59 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS 23 daa Aksel Askeland 60 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneiere 378 daa Erik Prøsch 61 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneiere 530 daa Erik Prøsch 62 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS for Grunneier 52 daa Erik Prøsch 63 Grunneier og Ovidia AS ved Paal 110 daa Mogens Furuseth 64 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grefsen Eiendom AS ved Kjell Tore 1105 daa Erik Prøsch Skedsmo 65 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneier 11,5 daa Erik Prøsch 66 Parsellen Eiendom ved Dag Engelsrud Grunneier 95 daa 67 Ullensaker skiklubb ved Jan-Tore 1500 daa Gresaker 68 Morten Henning Lund, Terje Gulbrand 206 daa Romsaas, Gerd Ellinor Muri Ihle og Hans August Ihle 69 Tove Lange og Siv Mari L. Karlsen 7,2 daa 71 Halfdan Bøhn 105 daa 72 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Grunneier 4 daa Ingebjørg Lajord 73 Gunnar Tonhaugen 200 daa 74 Tone Helene Sand 5 daa 75 Arkitektlaget ved Anders Hauger Grunneiere 589 daa 76 Tove S. Ingholm 3,3 daa 2

3 77 Harald S. Harung Maharishi Globale Financing Research 180 daa Norway AS 78 Parvus AS, ved Hans Fr. Harbitz 72 daa 79 Gardermoen Business Park, ved Knut Johannenssen 80 Terje Gjeisklid Grunneier 20 daa 81 Lars Asper og Inger Herberg 110 daa 83 Ullensaker skytterlag ved Thomas 51 daa Øvrum 84 Mari-Hilde Vilberg 24 daa 85 Nordbymoen Vel, ved Bernt Erik 15,4 daa Henriksen 86 Berit Stensby Breen og Nils Kristian 30 daa Vestengen 87 Sverre Knutsen AS, ved Håkon Gundersen 88 Øvre Romerike Prosjektering AS ved Borgen Eiendom AS 8,2 daa Alf Kristian Nyborg 89 Grunneier, Knut H. Nafstad og Morten 211 daa Algarheim 90 Forsvarsbygg eiendom, ved Bjørn 94 daa Bergesen 91 Pål og Tore Navestad 7,4 daa 92 Gry Inger Solem og Wouter Severs Steinerud Vel 93 Grunneiere ved Mette Nordby 70 daa Thorvaldsen 94 BA Gjenvinning AS, ved Edgar Dønåsen 27 daa 95 Per Arne Johannessen og Britt 3,4 daa Birkelund 96 Statoil Fuel & Retail Norge AS, ved 5,5 daa Grunneier 97 Statskog SF ved Christian Sletengen 63 daa 98 Statskog SF ved Christian Sletengen 54 daa 99 Se innspill Even Schøyen Grunneier 2,5 daa 101 Hans Ivar Wilhelmsen Ca. 4 daa 102 AS Prosjektim Arkitektkontor ved Hans Grunneier 13 daa Holt 103 Areal+ AS ved Petter Morgens Lund Gardermoen Vekstjord AS ved 31 daa Sigmund Solberg 104 Areal+ AS ved Petter Morgens Lund Gardermoen Vekstjord AS ved 150 daa Sigmund Solberg 105 Stima AS ved Stian Magelssen 26 daa 106 Ullensaker Bueskytterklubb v/ Trond Min. 10 daa G. Leifsen 108 Gystad Skog AS 155 daa 109 Bulk Eiendom AS ved Maxim Mironov 38 daa 110 Berger Rådgivning ved Odd Jarle Grunneier 12,5 daa Berger 111 Veidekke Entreprenør AS ved Ola Lier Tom Øvrum. 3

4 114 ØRP v/ Alf Kristian Nyborg Ragde Eiendom AS 87 daa 115 Gunnar Tonhaugen 8 daa 117 Semming Wiig, Halfdan Bøhn og Ludwig Wiese Grunneiere Gjelder kommunedelplan for Jessheim sørøst 120 Hans Petter Kopperud Ca. 10 daa Rådmannens foreslåtte arealendringer Nr. Formål Ca. størrelse 107 Omsorgsboliger 2,7 daa 112 Utvidelse av Algarheim skole 12,7 daa 113 Kombinert formål: Stasjon, innfartsparkering, boliger, gravlund mm 118 Utvidelse av næringsareal ved Dal Ca 50,0 daa skog 119 Gravlund 50,0 daa Nr. 113 er dels overlappende innspill fra private aktører, samt ivaretar også innspill 119 (119 er basert på dialog med kirkeverge Dene Støer). Andre arealendringer Kommuneplanen endres i henhold til gjeldende regulering for barnehage og trafikkareal på Mogreina Område vest for flyplassen som i gjeldende plan har vært båndlagt til regulering som spesialområde bevaring er tatt ut Det er lagt inn byggeforbudssone langs vassdrag, langs Risa fra Hersjøen og langs Rømua fra Onsrud og nordover 4

5 Sammendrag av arealinnspill Det har totalt vurdert 119 innspill til kommuneplanens arealdel. Under gis det et kort sammendrag med rådmannens vurdering (kortfattet, vesentligste forhold) for hvert innspill. 1. Norsk Byggservice AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag om boligbebyggelse ved Solliavegen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF-område. Arealet er på 19 dekar. Det ønskes en tett utnytting av boligområdet, med varierte boliger. Forslagsstiller viser til at området har en sentral beliggenhet, kort avstand til friluftsområder, barnehage, skole og butikker. Boligene utgjør en utvikling av eksisterende boligfelt på Sollia. Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens byggesone og gjeldende utbyggingsstruktur. Rambydalsvegen mangler gang-/ sykkelveg. Innspillet tas ikke til følge. 2. Maxhus ved Ulriksen Consulting AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Allmenningen i Nordkisa. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 85 dekar. Det planlegges ca. 280 boliger totalt, hvor det planlegges 2,3 og 4-mannsboliger. Det planlegges også noen tomter for eneboliger. Forslagsstiller viser til økt befolkningsvekst i kommunen, og mener at området ligger sentralt i forhold til flyplass og E6. Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens tettstedsavgrensning og gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet berører del av større sammenhengende skogsområde brukt til friluftsliv. Innspillet tas ikke til følge. I allmenningsområdet er det tidligere avsatt arealer til spredt boligbygging. Kartfesting av områder til spredt boligbygging foreslås fjernet i høringsutkastet. 3. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse. Området ligger ved Algarheimsvegen, øst for Rimi. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 21 dekar. Eiendommen ligger som en fortsettelse av eksisterende bebyggelse langs Ekornrudvegen. Forslagstiller mener området er egnet til bolig, da det er nært et godt kollektivtilbud og det er utbygd infrastruktur i form av gang- og sykkelforbindelser til skoler og Jessheim. Ved utbygging av området foreslår forslagsstiller at dagens adkomst til Algarheimsvegen stenges og at adkomst skjer via Gamle Algarheimsveg (fv. 457). Rådmannens vurdering: Innspillet er en fortetting i forhold til dagens bebyggelse. Innspillet aksepteres. I forbindelse med regulering av dette og tilstøtende område, innspill 9, vil det bli stilt krav om en omlegging av nordre del av Rambydalsvegen med etablering av nytt kryss med fv

6 4. Rune Pedersen, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i Skinnstudumpa på Dal i Ullensaker. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 12 dekar. Området grenser til Eidsvoll kommune, hvor det er regulert til boligformål og utbygget i henhold til dette. Forslagsstiller mener at en utbygging av området vil være en naturlig forlengelse av området regulert til bolig i Eidsvoll. Rådmannens vurdering: Det er ikke ønskelig med ny boligbebyggelse i dette området av Ullensaker. Området ligger løsrevet fra annen bebyggelse i kommunen, arealet er støyutsatt og deler av området ligger inne i miljøsonen til E6. Innspillet tas ikke til følge. 5. Jorunn Heggum, datert Arealinnspillet gjelder forslag om omdisponering av eiendom fra LNF til bolig i Kverndalen, øst for E6. Arealet er på 8, 3 dekar. Forslagsstiller mener omradet er godt egnet for boligbygging med vei og annen nødvendig infrastruktur på plass. Forslagsstiller viser til at eiendommer i nærheten, som tidligere har blitt benyttet til jordbruk, har blitt omgjort til boligtomter. Rådmannens vurdering: Innspillet har ingen kjente konflikter utenom et at et lite område ligger i miljøsonen til E6. Det er imidlertid annen bebyggelse nærmere miljøsonen. Innspillet legges inn i høringsforslaget. 6. Arconsult Bøe Ove AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse, med adresse Vilbergvegen 1 på Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til fremtidig boligområde og friområde. Arealet er på 10 dekar. Eiendommen ligger som en naturlig fortsettelse av eksisterende bebyggelse langs Vilbergvegen. Forslagsstiller mener området egner seg godt som boligområde, da det ligger i nært offentlige kommunikasjonsmidler, det er et godt servicetilbud og området har gode sol- og lysforhold. Forslagsstiller viser til at eiendom i nærheten har fått tillatelse til fradeling og forslagsstiller ønsker at dette også gjelder overnevnte eiendom. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som skråner sterkt mot vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Innspillet tas ikke til følge. 7. Innspillet er trukket 8. De eldres boligspareklubb (DES), datert Arealinnspillet gjelder ønske om tomter slik at det kan etableres rimelige seniorboliger. DES har ikke funnet det forsvarlig å stå for egne byggeprosjekter og har derfor prøvd å inngå samarbeid med øvrige utbyggere. Dette har medført at det er inngått en intensjonsavtale med eier av Folkets hus. DES ønsker at kommunen setter av tomt til dette formålet. 6

7 Rådmannens vurdering: De siste årene er det bygd mange blokker med leiligheter både på Jessheim og Kløfta, og flere er under bygging. Behovet for leiligheter til eldre må dekkes gjennom dette, det vurderes ikke aktuelt med særlige løsninger. Innspillet tas ikke til følge. 9. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Lindeberg Eiendom AS, datert Arealinnspillet gjelder ønske om å utvide næringsbebyggelsen på Gystad, til et nærmiljøsenter. Området grenser i vest mot Rimi på Gystad. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til erverv/næringsformål, bolig og LNF. Området som er avsatt til LNF ønskes til næringsformål. Arealet er på 8 dekar. Forslagstiller mener at et nærmiljøsenter med ulike tjenester vil stå i samsvar med den økte utbyggingen øst for Jessheim. I tillegg vises det til at senterets beliggenhet vil gjøre at flertallet kan sykle eller gå, og dette vil begrense bilbruken. Adkomst vil være via regulert vei fra tomten til Gamle Algarheimsveg (fv. 457). Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer en fortetting i forhold til dagens bebyggelse. Rådmannen ser at det er behov for å styrke nærmiljøsenteret. Innspillet aksepteres. I forbindelse med regulering av dette og tilstøtende område, innspill 3, vil det bli stilt krav om en omlegging av nordre del av Rambydalsvegen med etablering av nytt kryss med fv Innspillet er trukket 11. Areal + AS, på vegne av Fyllmasseentreprenøren AS og grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder ønske om permanent massedeponi på Kopperud gård, nord for Sætrevegn/ Kopperudvegen (fv. 458). Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 146 dekar, og volumberegninger viser at området kan ta imot masser på inntil m 3. Forslagsstiller viser til at området er lokalisert gunstig med at det er en naturlig forbedring av skogsmarka fordi arrondering og helling blir forbedret. Massedeponiet vil tilpasses landskapet. Eksisterende avkjørsel fra Kopperudvegen vil bli benyttet. Deponiet vil ha etterbruk skogbruk. Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer utstrakt transport av masser enten fra nord via Bondalbru og Sætregrenda eller gjennom Nordkisa tettsted. Dette vil være svært utfordrende trafikksikkerhetsmessig og dermed lite ønskelig. Behovet for deponier er dekket. Innspillet tas ikke til følge. 12. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse mellom Algarheimsvegen (fv. 174) og Gamle Algarheimsveg. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 41 dekar. Forslagstiller mener området egner seg godt til boligformål, med kort avstand til kollektivtilbud og tjenestetilbud. Forslagsstiller mener ene- og tomannsboliger er viktig å tilby i kommunen og at det er for få tomter avsatt til dette. Atkomst vil trolig løses fra Algarheimsvegen via den regulerte Gjestvangvegen. 7

8 Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område mellom fv. 174 og Gamle Algarheimsveg som i dag er et mindre skogsområde. Området er dyrkbart og er i konflikt med viktig viltpassasje over fv. 174 som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Innspillet er også utenfor dagens byggesone og gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet tas ikke til følge. 13. Jessheim Tomteutvikling DA, på vegne av grunneierne, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Langelandsfjellet, sør for Jessheim. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 4000 dekar. Planen legger opp til at ca. 50 % av arealet blir avsatt til fremtidig tettbebyggelse og ca. 50 % avsatt til friluftsområde. Basert på områdets størrelse gir dette mulighet til å bygge ca boliger. Utbyggingsområdet er foreslått innenfor en radius på 3 km. Forslagsstiller mener utbygging av området er gunstig da det er lett tilgjengelig og vil kunne bygges ut rimelig da det kan hektes på eksisterende infrastruktur. Forslagsstiller mener utbygging av området kan ha en positiv effekt for naturopplevelsen for noen grupper, og at boligbygging vil bringe flere ut i skogen. Adkomst vil være via den fremtidige Ringvegen. Rådmannens vurdering: Innspillet er et gjentatt innspill fra tidligere rulleringer av kommuneplanen. Innspillet omfatter et svært stort område sør for Jessheim, en stor del av Langelandsfjellet og Randbymarka. Innspillet strider mot framtidig utbyggingsretning for Jessheim og det er konfliktfylt i forhold til friluftsinteresser. Innspillet tas ikke til følge. 14. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nordbymoen, like sør for Travbanevegen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt som friområde. Arealet er på 15,4 dekar. Innspillet legger opp til at området bygges ut med eneboliger. Forslagsstiller mener området er godt egnet til boligbygging da det ligger i et etablert boligområde, er flatt, kort avstand til offentlig transport og tjenestetilbud, og hvor all infrastruktur er opparbeidet inn til området. Det er to alternative adkomstløsninger til området. Den ene er vei direkte fra Travbanevegen, mens den andre er å bruke eksisterende avkjørsel fra Travbanevegen til Tyrivegen og videre inn til området via Nordskog. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal innenfor byggesonen på Nordbymoen som ikke er regulert, men avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen fra Området er ikke opparbeidet, men framstår som et skogsområde. Nordbymoen vel har i et tilsvar til arealinnspillet bedt om at området bevares som en grønn lunge i boligfeltet. Rådmannen mener det vil være forsvarlig å bygge ut området i tråd med tilliggende bebyggelse. Ved en utbygging må det i reguleringsplanen avsettes områder for lek, og det må etableres en stiforbindelse gjennom området for gående og syklende. Innspillet aksepteres. 15. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Romerike Sentrum AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nord for Nordkisa tettsted, nord for Nordkisa nye skole og idrettsparken. Området er i eksisterende kommuneplan og kommunedelplan for 8

9 Nordkisa avsatt til LNF. Arealet er på 331 dekar. Forslagsstiller ser for seg at kan legges opp til en variert boligbebyggelse med natursti/lysløype som omkranser området. Forslagsstiller viser videre til at området har en gunstig plassering i forhold til kollektivtilbud og tjenestetilbud, samt tilgangen til friluftsområder. Adkomst vil være direkte til fylkesvegnettet. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Nordkisa som ble vedtatt i 2010 ble det avsatt tilstrekkelig med nye boligområder for mange år framover. Pr. desember 2014 er ingen av disse arealene bebygd, det er ikke behov for nye boligområder i Nordkisa nå. Innspillet tas ikke til følge. 16. Sjåtil & Fornæss, på vegne av Gardermoen ANS og grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse på begge sider av Vilbergvegen, mellom miljøsonen langs E16 og fv Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til friområde. Arealet er på 75 dekar. Friområde som er gjeldene i dagens kommuneplan er en del av en større grønnstrukturåre gjennom Gardermoen næringspark. Forslagstiller viser til at Jessheim næringspark og Kløfta næringspark snart er fullt utbygd og det er derfor få steder å etablere seg. Forslagstiller ser derfor for seg et område hvor småbedrifter med tilhørende anlegg kan etablere seg. Dette vil også bli en myk overgang mellom boligbebyggelsen sør for E16 og de store næringsarealene på Gardermoen. I forhold til atkomstløsning ser forslagstiller for seg å ta bort enkeltavkjørsler på østsiden av Vilbergvegen, og begrense det til et begrenset antall kryss på begge sider av vegen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som er avsatt til grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Arealet er en del av en sammenhengende grønnstruktur fra Raknehaugen i sør via Gardermoen næringspark til Elstad landskapsvernområde i nord. Innspillet aksepteres, men grønstrukturhensyn må ivaretas (se planbestemmelser). 17. Sjåtil & Fornæss, på vegne av Romerike Sentrum AS og grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på østsiden av Rambydalsvegen (fv. 457). Hoveddelen av arealet er dyrket og øst for eiendommen renner Pinnepekken. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 60,8 dekar. Forslagstiller ser for seg å tilrettelegge for samme type boliger som finnes i området, småhusbebyggelse og rekkehus. Området ligger ved etablert gang- og sykkelveg med god kollektivtransport med boligområder både i vest og øst. Forslagstiller viser til at dette er gode argumenter for boligbygging. Det kan anlegges atkomst til området fra fv. 457 via Gamle Algarheimsveg. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter nesten utelukkende fulldyrket jord. Rådmannen mener det er for tidlig å bygge ut dette jordet nå, men at det kan bli aktuelt på lang sikt. Innspillet tas ikke til følge. 18. Innspillet er det samme som innspill 9. 9

10 19. Crux Arkitektur AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Kløfta, øst for E6, vest for Ullensaker kirke og nord for fv Det er et ønske med omregulering til bolig, barnehage, park og turveg. Arealinnspillet gjelder også område sør for fv. 2.1, hvor det arealet ønskes endret til kommunale formål eks. snødeponi. Området er i gjeldene kommuneplan og kommunedelplan for Kløft avsatt til LNF. Arealet er på 48 dekar. Det er foreslått 17 eneboliger som stekker seg som et bånd fra eksisterende boligområde i vest og bort til Ullensaker kirke. Boligtomtene er sørvendte med gode lys- og solforhold. Forslagstiller viser til at området har potensiale som boligområde med sentral beliggenhet i forhold til Kløfta. Barnehagen som ønskes plassert her vil kunne betjene hele østsiden av E6 med barnehagedekning. Atkomstveg legges syd for alle boligene, og gir tilgang til området fra både øst og vest i tillegg til å være gjennomgående. Rådmannens vurdering: Innspillet er et gjentatt innspill fra tidligere rulleringer av kommuneplanen og kommunedelplan for Kløfta. Området innspillet omfatter ligger utenfor byggesonen på Kløfta, øst for E6 der det ikke skal bygges, jf. gjeldende kommunedelplan, og i et område med kvikkleire. Innspillet tas ikke til følge. 20. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boliger ved Sannerud/Stubberud mellom Algarheim og Nordkisa. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 13,9 dekar. Det er skissert ca. 12 tomter som frittliggende småhusbebyggelse på flatt terreng. Forslagstiller viser til at det ikke er avsatt nye boligområder i denne delen av kommunen og området vil ses på som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde Stubberudhellinga. Atkomstveg skjer fra fv. 458 via etablert avkjøring ned Stubberudhellinga. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger inn mot eksisterende bebyggelse, men utenfor byggesonen til Nordkisa. Området er avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål og i konflikt med gjeldende utbyggingsstruktur. Innspillet tas ikke til følge. 21. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Steinar Øverbye AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boliger ved Sollia og Randbybråten, sør for Gystad. Området ligger øst for Rambydalsvegen. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til LNF. Arealet er på 15 dekar. Forslagstiller skisserer en mulighet for 9 tomter for frittliggende småhusbebyggelse eller 12 boenheter som et annet alternativ. Det settes også av areal til lekeplass/friområde. Forslagstiller viser til at det ikke er avsatt nye boligområder i denne delen av kommunen og nærheten til Jessheim med etablert vann og avløp er gode argumenter for boligbygging. Atkomstveg skjer fra fv. 457 og Solliavegen inn i feltet. 10

11 Rådmannens vurdering: Området innspillet omfatter ligger utenfor dagens byggesone og er ikke i samsvar med gjeldende utbyggingsstruktur. Rambydalsvegen mangler gang-/ sykkelveg. Innspillet tas ikke til følge. 22. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Jessheim Boligutvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse øst for Gystadmarka på Langemo. Området består av fulldyrka mark, skog og et gårdstun. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 142,5 dekar. Innspillet vises i sammenheng med en planskisse for Jessheim øst med mulige nye grønnstrukturer, veger og boligområder. Det åpnes opp for boliger med en blanding av blokk- og konsentrert boligbebyggelse. Forslagstiller viser til at områdets nærhet til offentlig og privat tjenestetilbud gjør området godt egnet til boligbygging og bygger opp under allerede vedtatte grønnstrukturer. Forslaget viser til en mulig fremtidig E16 trase nord for bydelen, hvor fv. 174 vil kobles på denne. Området vil ha avkjøring til fv Innspillet må ses i sammenheng med tilstøtende arealinnspill (49 og 61). Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter svært verdifulle arealer med fulldyrket jord. I henhold til strategidokument for landbruk, vedtatt av kommunestyret i november 2014 skal dette området ikke bebygges. En utbygging her vil også være i strid med framtidig utbyggingsretning for Jessheim. Innspillet tas ikke til følge. 23. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nord for Mamma Mia barnehage i Bakkedalen på Kløfta. Området et i eksisterende kommunedelplan for Kløfta avsatt til fremtidig idrettsanlegg. Tilgrensende områder i øst er regulert til boligformål. Arealet er på 5,2 dekar. Forslagstiller viser til at området vil gi en naturlig overgang mellom boligområder i øst og fremtidig opparbeidet idrettsanlegg. Videre er eiendommen sentral på Kløfta med nærhet til skole, barnehage og sentrum som også gir et stort fortrinn. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter den delen av Bakkedalsprosjektet som er minst egnet til idrettsformål. Arealet ligger inn mot planavklart, framtidig boligområde «Asperjordet». Innspillet legges inn i høringsforslaget. Rådmannen vil ta endelig stilling etter offentlig ettersyn. 24. Foreningen Gardermoen Næringsvel, på vegne av Bergmoen AS, Ferd AS, Veidekke AS, Sverre Knutsen AS og Coop Norge Handel AS, datert I innspillet fra Foreningen Gardermoen Næringsvel henvises det til flere punkter som omhandler områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP). Innspillet omhandler rekkefølgekravet av det overordnede veinettet som må bygges før ytterligere utbygging av området tillates og finansieringen av dette. Innspillet mener det ikke er nødvendig å detaljere arealbruken i området på kommuneplankartet (hhv. næringsbebyggelse og grønnstruktur), men at hovedvegtilknytningen og kollektivstrengen gjennom området må oppdateres i kommuneplanen. I tillegg ønskes det innenfor GNP III muligheten for å drive med midlertidig aktiviteter selv om området er unntatt rettsvirkning. 11

12 Rådmannens vurdering: Rådmannen foreslår ingen endringer som berører vedtatt områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II B og C. Nærmere avklaringer må tas gjennom detaljregulering hvor helhetlige løsninger for området også skal ivaretas. Innspillet tas for øvrig til orientering. 25. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nordbymoen/Jessheim Nord (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 370 dekar. Forslagstiller viser til at dette området kan gi nye perspektiver for utviklingen av Jessheimbyen med en nordøstlig utviklingsretning. Det pekes på området nærhet til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men vil være aktuelle på lang sikt (jf. forslag til videre utbyggingsretning). En mindre del av arealet foreslås tatt inn i planforslaget som framtidig kombinert formål; innfartsparkering, stasjon, gravlund, boliger mm. 26. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Birkelundgrenda, mellom Gardermovegen (fv. 460) og Ljøgodttjernet. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 7,7 dekar. Det er ønskelig med åpen eller konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller viser til at det er lite tilbud av slike boliger i kommunen med slik sentral beliggenhet. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter ligger nært opp til Ljøgodttjernet naturreservat og det regulerte verneområdet ved Raknehaugen, i tillegg består arealet av fulldyrket jord. Rådmannen vil dessuten anbefale svært lite ny boligbygging i Sandområdet før Staten har avklart om det blir en tredje rullebane på hovedflyplassen øst for dagens rullebaner. Innspillet tas ikke til følge. 27. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse nordvest for Borgen opp mot steinbruddet i Rambydalen. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF, idrettsanlegg (slalåmbakke og skitrekk) og masseuttak (steinbrudd). Arealet er på 796 dekar. Planen legger opp til et utbyggingsområde på ca. 200 daa med tilsvarende antall boenheter med eneboliger, og terrasseboliger. Det vil også bli tilrettelagt for arealer til lek, aktiviteter og rekreasjon. Forslagstiller begrunner innspillet med områdets sentrale beliggenhet med et potensiale for å bli et viktig vekst- og utviklingsområde sørøst for Jessheim. Alpinanlegget må sees som et viktig bidrag. Ullensaker Alpingruppe leier deler av eiendommen og drifter Rambydalen Alpinanlegg. 12

13 Alpingruppa ønsker, når leiekontrakten går ut i 2018, å inngå leiekontrakt på 40 år, noe grunneier er skeptisk til da dette kan legge begrensinger på utvikling av området. Rådmannens vurdering: Dette innspillet omfatter arealer som ligger langt utenfor byggesonen på Borgen, og langt unna dagens bebyggelse i Jessheimområdet. Rådmannen ser det som uaktuelt å legge til rette for utbygging i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 28. Ullensaker Dampsag & Høvleri Holding AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Jessheim Nord/Nordbymoen (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 44,9 dekar. Forslagsstiller viser til muligheten for konsentrert bebyggelse med mulighet for høy utnyttelse. Området er nært til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Det vises til at eiendommens egenskaper knyttet til infrastruktur, kollektiv trafikk og beliggenhet gjør området velegnet for boliger. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men er aktuelle på sikt. En mindre del av arealet foreslås tatt inn i planforslaget som framtidig kombinert formål; innfartsparkering, stasjon, gravlund, boliger mm. 29. Jessheim Sør Utvikling AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved innfarten til Jessheim sør, mellom landbruksarealer i sør og Jessheims bebyggelse i nordøst. Området er eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 80 daa. Forslagstiller viser til at det er mulighet med bygg på etasjer basert på eiendommens størrelse og beliggenhet. Bebyggelsen bør inneholde store leiligheter tilpasset familier. Det vil også være naturlig å legge inn andre tjenester i området som barnehage, butikk eller kontor. Forslagstiller viser til eiendommens sentrale lokalisering og nærhet til både Jessheim og Gardermoen gjør området aktuelt å bygge ut. Atkomst løses fra fv. 454 Trondheimsvegen og E6 uten at det vil belaste lokalvegnettet i Jessheim sentrum. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor planområdet «Byplan Jessheim». En del av området er der avsatt til offentlig-/ privat tjenesteyting (begrenset til Lokal medisinsk senter). Det er tilstrekkelig med utbyggingsområder innenfor Byplanens avgrensning. Området består av jordressurser, og er en viktig arealreserve for byen (strategisk viktig utbyggingsområde på sikt). Rådmannen foreslår at innspillet imøtekommes, området legges ut med kombinert formål. Utvikling må gå over tid. 30. Anses som løst på annen måte. 13

14 31. Martin Bratfos, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Jessheim Nord/Nordbymoen (Nordbylunden). Innspillet må ses i sammenheng med andre innspill i samme område. I eksisterende kommuneplan er området avsatt til LNF. Arealet er på 138,7 dekar. Forslagsstiller ser for seg at det vil bli planlagt for konsentrert bebyggelse med mulighet for høy utnyttelse. Området er nært til E6 og Jessheim sentrum, med gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk, skole og idrettsområder, samt Brennifjellet. Adkomst løses fra fv Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er innenfor det rådmannen definerer som den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim, nordover fra Gystadmarka mot Gardermoen næringspark. Det er imidlertid ikke behov for disse arealene til boligbygging nå, men er aktuelle på sikt. Innspillet tas ikke til følge. 32. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Gystad. Øst for eiendommen ligger Pinnebekken. Både nord og øst for eiendommen ligger eksisterende boligbebyggelse. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 15 dekar. Forslagstiller viser til områdets beliggenhet i forhold til offentlige kommunikasjonsmidler, barnehage, skole, forretninger, og nærhet til Jessheim sentrum, taler for at boligbygging. Rådmannens vurdering: Området er et inneklemt areal og har få store konflikter. Innspillet aksepteres. 33. Hafslund Nett AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til ny transformatorstasjon på Hovinmoen i forbindelse byggeaktiviteten på Gardermoen. Transformatorstasjonen ønskes etablert der Hafslund Nett i dag har et koblingsstativ på Hovinmoen. Arealet er på 4,5 dekar. Det må etableres adkomstveg dimensjonert for transport av trafoceller på lastebil med svanehenger. Rådmannens vurdering: Innspillet aksepteres. 34. Liv Nordahl, datert Arealinnspillet gjelder fradeling av tre tomter til boligformål, samt grensejustering ved Skånevegen/Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er 3,2 dekar. Det er kommunalt vann og avløp over eiendommen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som ligger nært opp til vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Rådmannen har vurdert flere innspill i det samme området og det foreslås en mindre utvidelse av byggesonen øst for Vilbergvegen der en unngår hellingen mot området med dødisgroper (fra Skånetjern og sørover til Gardermovegen). Kun del av innspillet aksepteres. 35. Ove Håkon Fonbæk, datert

15 Arealinnspillet gjelder fradeling av tre tomter til boligformål ved Skånevegen/Sand. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 2, 7 dekar. Det er kommunalt vann og avløp over eiendommen. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et område som ligger nært opp til vannfylte dødisgroper der vannstanden varierer gjennom året. Rådmannen har vurdert flere innspill i det samme området og det foreslås en mindre utvidelse av byggesonen øst for Vilbergvegen der en unngår hellingen mot området med dødisgroper (fra Skånetjern og sørover til Gardermovegen). Del av innspillet aksepteres. 36. Areal + AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forsalg til permanent massedeponi ved Fløgstad, sør for Mogreina. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Fylling i ca. 15 meters høyde med etappevis fylling. Arealet er på 50 dekar og området vil gi ca m 3 med deponi for masser. Forslagstiller viser til at tiltaket vil gi bedre arrondering og helling på dyrka mark og dyrket areal økes med ca. 15 dekar. Videre er det også gode atkomstforhold fra fv Deponiet vil ha etterbruk jordbruk. Rådmannens vurdering: Området ligger nær Elstad landskapsvernområde og i nedslagsfeltet til Hersjøen. Det er åpnet for deponier i områder med mindre konflikt. Det åpnes ikke for oppfylling i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 37. Tim A. Holvik, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Neskollen. Området ligger nært E16 og den østvendte delen av Neskollen ligger i Nes kommune hvor det er etablert boligområde. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Rådmannens vurdering: Området ligger langt utenfor byggesonen i Ullensaker. Strid med gjeldende utbyggingsstruktur. Det er lite ønskelig å legge til rette for utbygging i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 38. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse vest for E6 og på østsiden av Trondheimsvegen (fv. 454) i nærheten av Lie-krysset. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 8,5 dekar. Foreslått område grenser til miljøsonen til E6. Forslagstiller begrunner innspillet ønske om næringsbebyggelse er å samle familiens ulike virksomheter på et sted, som i hovedsak er innen bygg- og anleggsvirksomhet. Ønsket næringsbebyggelse vil være ulike typer lager og verksted, samt kontorlokaler og møterom/showrom. Det tenkes en felles avkjøring fra fv

16 Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal mellom Trondheimsvegen og E6 ved Li. Rådmannen er av den oppfatning at dette området på sikt vil bli avsatt til næring i sin helhet, men at det er litt tidlig enda i fht behov. Imidlertid bør det være mulig å åpne for en mindre etablering nå såfremt adkomst til området kan løses på en skikkelig måte. Innspillet aksepteres. 39. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneiere, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse langs Ekornrudvegen (fv. 458) som en utvidelse av dagens boligområde på Ekornrud. Området ligger sørøst for dagens boligbebyggelse. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 245 dekar. Innspillet legger opp til boenheter avhengig av utnyttelsesgrad og type. Området egner seg godt for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk. Forslagstiller viser til at området er en naturlig utvidelse av allerede etablert boligstrøk og gir mulighet for utbygging i sykkelavstand til skolene og sentrumsområdene på Jessheim. Atkomst til området vil være fra Ekornrudvegen og det bør opparbeides 1-2 avkjørsler i området. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter ligger øst for dagens bebyggelse på Ekornrud. Det er lite ønskelig med en utvidelse av boligområdet østover. En slik bebyggelse vil ligge langt unna kollektivaksen ved fv. 174, og tilgangen til Algarheim skole blir lang og vanskelig for elevene så lenge det ikke er gang- og sykkelveg langs Åsvegen. Innspillet innebærer også nedbygging av fulldyrka jord. Innspillet tas ikke til følge. 40. Arkitektene Astrup og Hellern, på vegne av Sisa Invest AS og Fabritius AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse sør for Mogreina, mellom fv. 454 og E6. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 840 dekar. På området er det ønskelig med virksomheter innen lager, logistikk og lettindustri med tilhørende kontorer. Området foreslås regulert med utnyttelsesgrad på BYA %. Dette vil gi muligheter for bygninger mellom 50 og m2 på området. Forslagstiller viser til at nærheten til E6 gjør området lite egnet til boligbebyggelse og at området vil være strategisk for næring i forhold til Gardermoen Næringspark og næringsområde på Hauerseter. Adkomst foreslås fra fv. 454 på grunn av god tilknytning til E6 via Hauerseterkrysset. Gang- og sykkelveg ønskes etablert forbi området langs eksisterende traktorveg vest for E6. Rådmannens vurdering: I Ullensaker er det i gjeldende kommuneplan avsatt mer enn 5000 dekar næringsareal, veldig mye av dette er ikke tatt i bruk. Det er ikke behov for å starte et nytt stort næringsområde i Ullensaker før kapasiteten i Gardermoen næringspark begynner å bli begrenset. Innspillet tas ikke til følge. 41. Prosjekt Planung AS, på vegne av Thida Utvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til ny jernbanestasjon (Nordby Park) og innfartsparkering med parkering, bussholdeplasser, taxi holdeplass, barnehager, ny nærbutikk, cafe, næring og nye boliger. Området er lokalisert nord for fv. 174 på Nordbymoen og inntil jernbanelinjen og grenser til det foreslåtte området Nordbylunden. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. 16

17 Arealet er på 83,5 dekar. Forslagstiller ser for seg følgende arealformål: bolig, næring, allmennyttige formål og barnehage. Det planlegges for boligblokker som kan fylle disse formålene. Videre angis det detaljerte retningslinjer knyttet til arealformålene. Forslagstiller viser til at området vil være et viktig ledd i kommunens videre boligutvikling for Jessheim og Ullensaker. Atkomstløsning til området er hensiktsmessig å løse med en rundkjøring fra fv Kjørenettet i området bør være slik at trafikken raskt kan ledes ned parkeringskjellere. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter LNF-områder nord for fv.174, øst for Hovedbanen. Rådmannen vurderer forslaget om en ny jernbanestasjon ved Jessheim nord som interessant, men understreker at den må ses i sammenheng med avklaringer vedr. stasjonsstrukturen på Jessheim. Det ligger ikke inne finansiering av en stasjon her i offentlige planer. Arealet er også på sikt aktuelt som innfartsparkering for Jessheim og Gardermoen næringspark, men også dette ligger noe fram i tid. Arealet ligger innenfor det området som er den langsiktige utviklingsretningen for Jessheim. Det vil etter rådmannens oppfatning være for tidlig å bygge i dette området nå. I innspill 113 foreslår rådmannen at det settes av et areal øst for Hovedbanen med kombinert formål som kan utvikles på sikt når behovet for stasjon, pendlerparkering, gravlund og boliger melder seg. Det forutsettes at stasjonen er bygd før det åpnes for utbygging i området. Innspillet fra aktørene vurderes å være basert på dette. Innspillet aksepteres delvis. 42. Sjåtil & Fornæss AS, på vegne av Krogen Bygg AS, datert Arealinnspillet gjelder forsalg til boligbebyggelse ved Bakkejordet, langs fv. 174 Algarheimsvegen som grenser opp mot det eksisterende boligområdet på Ekornrudsletta. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 21 dekar. Forslagsstiller mener området er godt egnet for fortetting ettersom både teknisk og sosial infrastruktur er etablert, og ser for seg ca. 38 boenheter fordelt på rekkehus, tomannsboliger og leiligheter i firemannsboliger. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger øst for dagen byggesone. Arealet består av fulldyrka jord. Det er ikke ønskelig pr. nå å trekke bebyggelsen lenger østover, og da bør jordvernhensyn tillegges avgjørende vekt. Innspillet tas ikke til følge. Området ble vedtatt lagt inn i høringsforslaget av Hovedutvalget for overordnet planlegging den (sak 1/15). 43. Thor Nils Pedersen, datert Arealinnspillet gjelder forslag til næringsbebyggelse ved krysset Bilkkvegen og Vibergvegen på Viberg. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 16 dekar. Forslagstiller ønsker at området skal benyttes til lager, verksted, mellomlagring og kombinasjonsbygg. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som i dag fortsatt er et boligområde, del av Vilberg/Li-grenda. Det er sannsynlig at området på sikt vil bli en del av Gardermoen næringspark, men ikke enda. Rådmannen anbefaler ikke utvidelse av næringsområdet nå. Det bør avventes en 17

18 helhetlig vurdering for Vilberg-området. Det vises også til utfordringene knyttet til etablering av nytt E6-kryss. Innspillet tas ikke til følge. 44. Arconsult Ove Bøe AS, på vegne av grunneier, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse ved Vestre Støvner i Nordkisa. Omsøkt område ligger ca. 600 meter vest for Nordkisa sentrum. Området er i gjeldene kommuneplan og kommunedelplan for Nordkisa avsatt til LNF. Arealet er på 177 dekar. Forslagstiller viser til at områdets størrelse og beliggenhet i forhold til skole, barnehage og idrettsanlegg, samt nærhet til Nordkisa sentrum gjør området egnet til boligbygging. For å sikre Nordkisas kvaliteter viser forslagstiller at det viktig å med lav bebyggelse med tett utnyttelse gjennom en miks av tettere boligformer og mindre eneboliger. Atkomst til området kan etableres både via delfelt B1 og B2 i kommunedelplanen for Nordkisa, eller forbi skolen i områdets nord-østre hjørne. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Nordkisa som ble vedtatt i 2010 ble det avsatt tilstrekkelig med nye boligområder for mange år framover. Pr. desember 2014 er ingen av disse arealene bebygd, det er ikke behov for nye boligområder i Nordkisa nå. Innspillet tas ikke til følge. 45. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Grefsen Eiendom AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse mot Nordre Hilton på Kløfta, sør for militærbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligområde. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 55 dekar. Forslagstiller ønsker at området disponeres til frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger, samt konsentrert boligbebyggelse for flermannsboliger. Det er stipulert mellom 120 og 145 boenheter i dette området. Forslagstiller viser til at området ligger i tilknytning til allerede eksisterende boligfelt med god kollektivdekning og kort avstand til servicetilbud. Adkomst fra Gamlevegen og videre avkjøring fra Hiltonvegen til området. Rådmannens vurdering: I kommunedelplanen for Kløfta som ble vedtatt av Kommunestyret i 2012 ble det avsatt arealer til framtidige boligbygging på Kløfta. Disse områdene er foreløpig ikke realisert. Området arealinnspillet omfatter ligger på fulldyrka jord, og i et område med utfordringer knyttet til kvikkleire. Innspillet tas ikke til følge. 46. Hagen Gjennvinning AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til mottak av rene masser på Haug gård, øst for E6 og sør for Langelandsfjellet. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 30 dekar og det ønskes oppfylling av dalsøkk med et volum på m 3. Forslagstiller viser til at tiltaket ferdig utfylt vil bidra med ytterligere ca. 20 dekar dyrkbar jord. En planlegger en trinnvis utfylling for å unngå feil som kan ha betydning for jordbruksdriften og miljømessige forhold. Det er påvist 4-5 kullgroper i området som er automatisk fredet, men som etter dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren kan fjernes. Atkomst vil skje via E6, rv. 454 og Kjerkevegen. 18

19 Rådmannens vurdering: Området ligger i et jordbruksområde med tilhørende kvaliteter. Det er tidligere åpnet for deponier i andre områder. Det vurderes ikke å være behov for å oppfylling i dette området. Innspillet tas ikke til følge. 47. Sven Egil og Gry Jeanette Granhaug, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Borgen i tilknytning til eksisterende boligområde nord for Steinbekken. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 5,9 dekar. Området ligger tett opptil dagens bebyggelse. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal i tilknytning til dagens boligområde ved Borgen. Utvidelsen er beskjeden og rådmannen mener den kan aksepteres under forutsetning av at viktige stier og turvegforbindelse opprettholdes og det tas hensyn til biologisk mangfold i og mellom de nærliggende dammene ved en utbygging. Innspillet aksepteres. 48. Geir Frode Gundersen, på vegne av grunneier datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse, eller næring, mellom Gamle Algarheimsveg og Algarheimsvegen (fv. 174) på Habberstad. Eiendommen er på totalt 14 dekar, hvorav ca. 4 dekar ønskes solgt til eneboligtomter. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Forslagstiller begrunner ønske for å legge ut disse tomtene er at det er uhensiktsmessig å sitte med når det er mangel på eneboligtomter. Eiendommen er liten og ikke egnet for landbruksdrift. Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter et areal som ligger utenfor dagens byggesone. Arealet er delvis fulldyrka jord, og selv om det er lite grenser det til store områder med fulldyrka og dyrkbar jord. Innspillet tas ikke til følge. 49. Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Jessheim Boligutvikling AS, datert Arealinnspillet gjelder forslag til boligbebyggelse på Nyholm som ligger mellom Langemo og Gystadmarka. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 142,2 dekar. Området består av fulldyrka mark, skog og et gårdstun. Innspillet vises i sammenheng med en planskisse for Jessheim øst med mulige nye grønnstrukturer, veger og boligområder. Forslagstiller viser til at en byutvikling østover vil bevare de viktige grøntområdene, nord og sør for byen. Når en ser innspillene 22 og 49 ses sammen vil det være plass til boliger, da gjerne en blanding av blokk og konsentrert bebyggelse. Forslaget viser til en mulig fremtidig E16 trase nord for bydelen, hvor fv. 174 vil kobles på denne. Området vil ha avkjøring til fv Innspillet må ses i sammenheng med tilstøtende arealinnspill (22 og 61). Rådmannens vurdering: Innspillet omfatter svært verdifulle arealer med fulldyrket jord. I henhold til strategidokument for landbruk, vedtatt av kommunestyret i november 2014 skal dette området ikke bebygges. En utbygging her vil også være i strid med framtidig utbyggingsretning for Jessheim. Innspillet tas ikke til følge. 19

20 50. HECAD, på vegne av Det vietnamesiske buddhistsamfunn (DVBS), datert Arealinnspillet gjelder forslag til å oppføre et klosterbygg med tempel, samt et forsamlingslokale ved Jessheim helseheim øst for fv. 454 og nord for Svenskestutjern. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til offentlig bebyggelse. Arealet er på 20 dekar. Forslagstiller viser til behovet for et tidsmessig bygg tilpasset bruken. Eksisterende hovedbygning har verneklasse B2- B3 i gjeldende kulturminnevernplan for Ullensaker. Atkomst er i dag fra fv. 454 og det forventes ingen konsekvens på dagens trafikk. Rådmannens vurdering: Området er avsettes til offentlig-/ privat tjenesteyting som følge av endringer i Plan- og bygningsloven. Innspillet innebærer i praksis ingen endring av formål i kommuneplanen. Eiendommen må omreguleres i tråd med dagens formål. 51. Pål Vestengen, datert Arealinnspillet gjelder ønske om at område på Borgenfjellet, nordøst for Borgen, avsatt til spredt bebyggelse i eksisterende kommuneplan, opprettholdes i ny kommuneplan. Arealet er på 51 dekar. Forslagsstiller ønsker å legge ut tomter på dette området senere. Rådmannens vurdering: Innspillet innebærer ingen endring av arealformål i kommuneplanen. Rådmannen foreslår at kartfesting av områder avsatt til spredt boligbygging fjernes i høringsforslaget. Avventer høringen før endelig konklusjon fattes. 52. Ikke relevant, går som reguleringsplan 53. Parsellen Eiendom AS på vegne av hjemmelshaver, datert Arealinnspillet gjelder forslag om blandet formål bolig, barnehage og butikk på Østli. Området ligger vest for fv.462. Området er i eksisterende kommuneplan avsatt til LNF. Arealet er på 17,5 dekar. Innspillet legger opp til at det skal bygges leiligheter for personer over 60 år over næringsarealer i første etasje (2,6 daa), og 12 små og mellomstore leiligheter for utleie med rett til kjøp (15 daa). Dette konseptet er skissert sammen med lokalbank. Det er også avsatt tomt til barnehage (1,4 daa). Forslagsstiller begrunner ønske om forretning på området med at dette vil styrke Østli som lokalmiljø, og at en økning i antall beboere vil styrke grunnlaget for å drive dagligvareforretning. Adkomst er tenkt til fv.462. Rådmannens vurdering: Arealet innspillet omfatter er fulldyrka jord. Det ligger delvis i tilknytning til Østli, men ikke til Mogreina tettstedet. Området er utsatt for mye støy fra hovedflyplassen, noe som vil forsterkes ytterligere om det blir etablert en tredje rullebane øst for dagens rullebaner. Innspillet tas ikke til følge. 54. Ikke relevant, går som reguleringsplan 55. Ingfrid Oddveig Tveit for på vegne av grunneier, datert Innspillet er det samme som innspill

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 Høringsutkast, datert 17.12015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12015 (sak 260/15) Forord Boligbyggeprogrammet

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-25 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 16.09.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 15/02694-13 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: 201 6001. 1. gangsbehandling Saksgang

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/ Arkiv: PlanID - 0470.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2226-26 Journalpostid: 15/7824 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0470.00: OMRÅDEPLAN FOR AUSTBØFELTET Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/15

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/ R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/03352-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV SELSBAKKVEGEN 36 B (MUNKVOLL NÆRINGSPARK) Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV SELSBAKKVEGEN 36 B (MUNKVOLL NÆRINGSPARK) Arkivsaksnr. Saksframlegg SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV SELSBAKKVEGEN 36 B (MUNKVOLL NÆRINGSPARK) Arkivsaksnr.: 06/34275-29 Saksbehandler: Pål Berntzen ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune BORGEN Aktuelle planer 04.11.2014 Vekstkommunen - tilgjengelig, 1 Vekstkommunen - tilgjengelig, 2 PLANPROSESSEN KUNNGJØRING AV OPPSTART AVISER OG BREV TIL NÆRMESTE NABOER (FRIST MIN.4 UKER) 1. GANGS BEH.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler : 200800251 : L 12-52 : Tone Kvålsgard Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SØKNAD OM REGULERING

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMMENDRAG AV INNSPILL VED OFFENTLIG ETTERSYN MED

SAMMENDRAG AV INNSPILL VED OFFENTLIG ETTERSYN MED Boligbyggeprogram for Ullensaker 2016 2030 Datert 15.4.2016 SAMMENDRAG AV INNSPILL VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS KOMMENTAR Nr. Avsender Ref. i BBP Dato Offentlige myndigheter 1 Jernbaneverket -

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Hovedutvalg for overordnet planlegging

Hovedutvalg for overordnet planlegging MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for overordnet planlegging Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: 05.01.2015 Tid: 16:00 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer