Zink et metall i naturens kretsløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zink et metall i naturens kretsløp"

Transkript

1 Zink et metall i naturens kretsløp

2 Zink i helseprodukter Zink fungerer som kroppens korrosjonsbeskyttelse, blant annet ved å holde hudoverflaten intakt. Derfor brukes zink i legemidler, kremer, sårsalver, pudder, og solbadoljer. Zinkens positive effekt for sårleging har vært kjent i lange tider. Symptomer på zinkmangel Kroppen konsentrerer zink direkte rundt såret og i det nydannede vevet. Der tar zinken aktivt del i legingsprosessen slik at sårskorpe dannes, og såret leges. - Nedsatt smak - og luktesans - Leging av hud og sårskader tar lengre tid - Mer mottagelig for infeksjoner - Redusert fruktbarhet - Redusert vekst hos barn - Mental sløvhet, dårlig appetitt - Redusert nattsyn, håravfall

3

4 Mennesket behøver zink Zinknivåer i mennesker Sæd 150 mg/l Blod 7mg/l Morsmelk 2 mg/l Svette 1,1 mg/l Galle 0,35 mg/l Prostata 400 mg/kg De høyeste konsentrasjoner av zink finnes i våre forplantningsorganer. I kroppens livsprosesser inngår zink i mer enn 300 hormoner og enzymer. Disse styrer i sin tur bl.a. sårleging, fordøyelse, forplantning, syn, puste- nyrefunksjoner, sukkerbalanse, arveanlegg, og smak. Ingen andre metaller er så viktig for livsfunksjonene som zink. Både hos mennesker, planter, og dyr kan det forekomme zinkmangel. Dette vises blant annet ved dårlig tilvekst, nedsatt immunforsvar, slapphet, dårlig sårleging og hårvekst, samt hudforandringer. Et voksent menneske behøver ca. 12 mg zink daglig. Dette behovet dekkes normalt av maten. Viktige zinkkilder er kjøtt, innmat, og fullkornprodukter. Muskler Lever Hjerne 220 mg/kg 210 mg/kg 70 mg/kg For å fylle sitt zinkbehov konsumerer Norges befolkning årlig ca. 18 tonn zink, som er noe for lite. Det burte vært ca. 21 tonn.

5 Människan behöver ZINK

6 ZINK i naturen Zinkinnhold i noen næringsmidler, og i noen av våre omgivelser Storfekjøtt Torsk Poteter Hvetemel Melk Jordskorpen Skogsmark Grunnvann Regnvann Elvevann Østersjøen Nordsjøen 170 mg/kg 22 mg/kg 20 mg/kg 8 mg/kg 4 mg/l 70 mg/kg 55 mg/kg 0,010 mg/l 0,010 mg/l 0,005 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l Desto høyere en organisme står i næringskjeden, desto større er dens evne til å regulere zinkopptaket. Hos mennesker, dyr, og fugler, er reguleringen så effektiv at et unormalt høyt zinknivå aldri vil forekomme i de ulike vev. Plantevekster lagrer et eventuelt overskudd i vevet for senere anvendelse. Flere planter er kjent for lett å utvikle symptomer på zinkmangel, for eksempel bønner, løk, poteter, hvete, mais, og visse frukttrær. Zinkmangel forekommer i jord hvor det gjødsles med kunstgjødsel. Bruk av naturgjødsel gir derimot en naturlig resirkulering av zink. Zink fungerer som et vern for vekstene. På jord med høyt kadmiuminnhold har zink en blokkerende effekt på kadmiumopptak. Zinkmangel kan derfor gi avlinger med forhøyet kadmiuminnhold.

7 Dyr og planter behøver zink for å leve. Zinken fyller her samme funksjon som hos mennesker. Det vil si de stimulerer de hormoner og enzymer, som styrer de ulike livsfunksjoner. Zinkmangel kan hemme dyrenes vekst og gi hudforandringer. Derfor tilsettes det zink i dyrefor.

8 Hvert år ruster ca 3,5 % av Norges BNP bort. Bedre beskyttelse Gir lengre garanti Garantitiden mot rust på biler er kraftig utvidet. Dette beror på bruken av zinkbelagte stålplater. En av de beste metodene for å beskytte produkter og maskiner mot rust (korrosjon) er å belegge med et tynt zinkbelegg. Avhengig av zinkbeleggets tykkelse (0,010 0,250 mm) kan levetiden bli nærmere 100 år. Den beste korrosjonsbeskyttelsen oppnås ved varmforzinking. Ingen annen overflatebehandling gir samme korrosjonsbeskyttelse, vedheft, slitestyrke, katodisk beskyttelse, og motstand mot mekanisk påvirkning, som varmforzinking på stålkonstruksjoner. Ved varmforzinking kan store og dyre konstruksjoner av jern og stål beskyttes i lang tid. Derved reduseres behovet for disse råvarer, og det spares energi ved mindre nyproduksjon av stål. En god korrosjonsbeskyttelse gir også mindre risiko for at sikkerhetsdetaljer skal ruste i stykker og forårsake skader og ulykker. Derfor brukes varmforzinking på stålbjelker i bygninger, for strøm-, tele-, og lyktestolper, for vegrekkverk, veksthus, og fjøsinnredninger. Stålplater til bygningsfasader og tak, er vanligvis varmforzinket under malingsbelegget for å hindre rust. I bil-, båt-, tog-, og flyindustrien brukes også varmforzinking for øket sikkerhet.

9 Hva brukes zink til I Norden? Batterier 2% Kjemikalier 7% Støpelegeringer 7% Messing 15% 68% Korrosjonsbeskyttelse Offeranoder 1% Den vanligste metoden for å korrosjonsbeskytte tynnplater er å belegge med zink eller zinklegeringer.

10 Zink en selvreparerende beskyttelse For å gi stålet en forsterket korrosjonsbeskyttelse, eller en annen farge, påføres ofte et malingsbelegg ovenpå zinkbelegget. Dette dobbeltbelegget kalles Duplex. Ved varmforzinking påføres ikke bare et ytre belegg på stålet. Når stål dyppes i smeltet zink danner jern og zink en forbindelse (legering) som sikrer en meget god vedheft. Ingen annen overflatebehandlingsmetode har den egenskapen. Zinkbelegg er bestandige, men om de allikevel skulle skades har de den unike effekt at de er selvlegende. Ved det skadede partiet dannes, ved påvirkning av fuktighet, et galvanisk element der zink overføres til skadestedet, og hindrer videre rustangrep.

11 Skade på zinkbelegg: Rundt skaden dannes en galvanisk celle der korrosjonsprodukter fra omliggende zinkbelegg felles ut, og hindrer fortsatt rustangrep. Skade på malingsbelegg: Stålet ruster i skaden og rusten kryper inn under malingsbelegget og sprenger dette av. Korrosjonen fortsetter til platen er gjennomrustet.

12 Uten en god korrosjonsbeskyttelse ville vår tids bygninger og monument hatt begrenset levetid

13 Operahuset i Sydney er blant annet kjent for sitt spektakulære tak i betong. Armeringsjernet er varmforzinket. En kontroll 40 år etter at taket ble bygd, viste ingen korrosjonsangrep på armeringen. Et utmerket eksempel på at varmforzinket stål er meget godt korrosjonsbeskyttet ved innstøping i betong. Porsche, Audi, Volvo, Volkswagen, BMW -minst 80 % av bilene korrosjonsbeskyttes med zink. Globen i Stockholm er bygd på et varmforzinket skjelett. Varmforzinking av kunstverk i stål, gir de en sølvfarget finish, og en god korrosjonsbeskyttelse.

14 ZINK sparer ressurser Ved varmforzinking dyppes konstruksjonen i et bad med smeltet zink på 460 C. Dette gir en rimelig beskyttelse med lang, vedlikeholdsfri, levetid. Viktige faktorer for levetiden av overflatebehandlingen er zinkbeleggets tykkelse, og graden av luftforurensninger. Levetidskostnaden for belegget beror i høy grad på om vedlikehold er nødvendig. Å eliminere vedlikehold er en stor fordel for alle konstruksjoner, men spesielt for de som er vanskelig tilgjengelige, for eksempel master, strøm- og telefonstolper, bruer, skiheiser, o. a. Varmforzinking av stål er i det vesentligste en manuell prosess, men gjøres også i automatiserte anlegg.

15 Stål som varmforzinkes har en levetid på minst år i industri- og marint miljø. I byer og på landet 2 3 ganger så lenge. En overflatebehandling med zink gir en sølvfarget overflate. Ofte overmales det for å gi en annen kulør, og lengre levetid. Bilkarosserier er i dag av zinkbelagte- og malte, stålplater.

16 ZINK i naturen Zink fra nedbør I vårt miljø kommer zink inn, både Tekno upåvirket og påvirket av mennesker. Den menneskepåvirkede delen synker stadig, blant annet ved miljøtiltak. Konsentrasjonen av zink, og andre metaller, i nedbør, har sunket kraftig i løpet av den siste tiårsperioden. Reduserte utslipp av svovel har medført at korrosjon av zink er redusert, og derved redusert avrenning av zink fra zinkbelagte produkter. Zinkinnholdet i vårt miljø ligger i dag rundt det naturlige nivå. Til grensende havoverflate HAV Innsjøer & vassdrag Sediment

17 sfæren Gruveavfall Skog Norges overflate 0-20 cm Teknomark Jordbruksmark Skogsmark Annen mark Malmreserver

18 Kan Zink være farlig? Nei det er ingenting som tilsier at mennesker, dyr, eller planter utsettes for for høye zinkkonsentrasjoner. Selv i områder der det er overskudd (f.eks. ved nedlagte gruver) har flere undersøkelser ikke kunnet påvise negative effekter. Generelt er risikoen for zinkoverskudd liten. Opptaket av zink styres av ulike funksjoner i kroppen, og kroppen beholder kun den mengde den trenger. I visse skogs- og åkerområder er zinkinnholdet for lavt. Dette fører til at kvantitet og kvalitet på trær og vekster ikke blir optimal. Nei zinkrisikoen i dag for mennesker, dyr, og vekster kan i flere tilfeller heller handle om zinkmangel.

19

20 Hvor lenge har vi ZINK? Zink er et sølvglinsende metall med smeltepunkt på 420 C. Ingen vet hvor stor reserven i form av malm er. Det finnes stadig nye forekomster, og samtidig øker graden av gjenvinning av brukt zink. Etter kjente kilder anslås de økonomisk, drivbare, zinkmalmreservene Fremstilling av zink Etter knusing og anriking av malmen, røsting av konsentrat og lutning, utvinnes zinken elektrolytisk fra en zinksulfatoppløsning. Prosessen har lavt energiforbruk, og gir zink med meget høy renhet (99,995 %). Reststoffer resirkuleres, gjenvinnes, eller tas hånd om på en sikker måte. til millioner tonn. Samtidig øker mengden av zink som resirkuleres takket være bedre kildesortering og logistikk. Med økende tilpassing til kretsløpssamfunnet minsker behovet for å produsere zink fra malm. Zink kan derfor neppe sies å være en begrenset ressurs.

21 ZINK kvalitet for varmforzinking Zink som brukes i de Nordiske varmforzinkingsanlegg er av kvaliteten SHG (Special High Grade) med en renhet på 99,995 %. Innhold av bly er <0,002 % og av kadmium < 0,0004 %. Zink leveres i form av blokker.

22 Gjenvinning Globale kilder for gjennvinning av zink Messingskrap Restprodukter fra forzinking tonn tonn Det finnes i dag utprøvd teknologi for gjenvinning av zink fra forzinket stål. Man kan ta vare på og gjenvinne restprodukter fra produksjon og overflatebehandling, og fra innsamlet zinkbelagt stål. Skrap fra støpt zink Tynnplateskrap Filterstøv fra stålverk Restprodukter fra kjemisk industri Slagg fra smelteverk Annet filterstøv Restprodukter fra gruver Totalt tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Beregninger viser at gjenvinningsgraden for zink ligger på ca 80 %. Sett fra perspektivet husholdning med naturressurser inntar dermed zink en positiv stilling sammenlignet med andre basismetaller. Energibehovet for produksjon av zink fra malm er nest lavest av alle metaller. Ved produksjon fra resirkulert materiale er energibehovet kun 4 5 % av behovet ved produksjon fra malm.

23 80% Skrot

24 Hvorfor har vi laget denne brosjyre? Det økologisk bærbare samfunn krever fortsatt en god husholdning med energi og naturressurser. Våre ressurser skal i størst mulig grad gjenvinnes, og farlige utslipp reduseres eller elimineres. Bruk av metaller har fått stor oppmerksomhet i debatten om det framtidige, økologiske, samfunn. Et av disse metaller er zink. Zink, liksom jern, skiller seg likevel fra andre metaller da disse to har svært stor betydning for vår eksistens. Belegging med zink gir den beste beskyttelsen av stål og jern,, både økonomisk og økologisk. I det framtidige samfunnet vil zink være nødvendig for å gi et godt miljø. For å kunne gjøre de riktige innsatser er det nødvendig med mer kunnskap. Vi har derfor fått gjennomført en vitenskapelig studie om zinkens bruk og påvirkning på vårt miljø. Denne presentasjonen bygger på en vitenskapelig utført av Nordic Galvanizers i samarbeide med nordisk zink- og stålindustri. Vil du vite mer, ta kontakt med: Nordic Galvanizers Tlf. +46(0)

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

L A K K E R I N G CPS. Colour Power System

L A K K E R I N G CPS. Colour Power System 3 P U L V E R L A K K E R I N G CPS M Colour Power System M AS Brødrene Midthaug har produsert kvalitetsprodukter i stål og aluminium i over 50 år. Siden etableringsåret i 1947 har våre produkter blitt

Detaljer

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger M AT & M I L JØ En veiledning om mer økologisk Innhold Innledning Introduksjon til økologisk mat globalt og nasjonalt Miljø og økologi fem enkle råd Hvorfor økologisk? Matens miljøpåvirkning Fem grunner

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Naturens Eget Antibiotikum

Naturens Eget Antibiotikum Naturens Eget Antibiotikum Ionisert Kolloidalt Sølv Tradisjonelt kjent for å: Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp. Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler. Fremme sårheling og vevsoppbygging.

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer