TEKNAKURS VEGTEKNOLOGI - ASFALT. Trondheim, 11. mars Bjørn Ove Lerfald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAKURS VEGTEKNOLOGI - ASFALT. Trondheim, 11. mars 2015. Bjørn Ove Lerfald"

Transkript

1 TEKNAKURS VEGTEKNOLOGI - ASFALT Trondheim, 11. mars Bjørn Ove Lerfald

2 AGENDA Innledning Dekketyper Bindemiddel Egenskaper Spesifikasjoner Testmetoder Tilsetningsstoffer Valg av bindemiddel mht klima

3 DEKKETS ROLLE I TRANSPORTSYSTEMET Veger og flyplasser o Dekket beskytter investeringen - strukturell betydning o Tilstanden påvirker trafikantene - store samfunnsmessige kostnader Enorm kapitalverdi Store årlige vedlikeholdskostnader o Bør planlegge fornuftig bruk av begrensede midler Kort og lang sikt 3

4 ASFALT I ET HISTORISK PERSPEKTIV Asfalt blanding av steinmaterialer og et bindemiddel Bitumen ble brukt så tidlig som ca 3800 f. Kr. til tetting av båter ble bitumen framstilt av råolje brukt til veiformål (Santa Cruz i USA) De første asfaltdekkene kom til Norge før 1. verdenskrig (gulv i meierier og bryggerier ) De første asfaltblandeverkene kom til Norge like etter De første utleggermaskinene kom til Norge i 1950.

5 ASFALT Asfalt består av: o Bindemiddel, ca 5 % o Steinmaterialer, ca 95 % o Tilsetningsstoffer Vedheft Div modifisering 5

6 ENDRING AV EGENSKAPER OVER TID 6

7 VALG AV DEKKETYPE Vegdekkets funksjon Håndbok N200 Typer egenskaper 7

8 VEGDEKKET - FUNKSJONER Beskytte konstruksjonen Gi komfortabel kjøring Godt veggrep o Framkommelighet o Trafikksikkerhet 8

9 HÅNDBOK N200 VEGBYGGING 9

10 DEKKETYPER 10

11 KRITERIER FOR VALG AV DEKKETYPE Piggdekkslitasje o ÅDT > 3000 Statiske lastpåkjenninger o Parkeringsplasser for tungtrafikk o Stillestående trafikk (busslommer, kryss, etc) Mykt fundament -> viktig med elastiske egenskaper Vegrafikkstøy o Tynndekker, drensasfalt, asfaltbetong og skjelettasfalt (med liten Dmax) Klimapåkjenning o Fortau, g/s-veger, lavtrafikkerte veger, etc Andre forhold: o Lyshet på dekket o Vannpåkjenning o Gjennvinning

12 DEKKETYPER - BRUKSOMRÅDER 12

13 DEKKETYPER - BRUKSOMRÅDER 13

14 MILJØDEKKER Vanlig tett dekke Mer overflatevann Porøse dekker Mindre overflatevann Lite sprut Bedre friksjon

15 SPESIELLE DEKKETYPER

16 OVERFLATEBEHANDLING Kostnadseffektivt vedlikeholds alternativ for lavtrafikkerte veier 16

17 LAVTEMPERATURASFALT 17

18 HISTORISK UTVIKLING 18

19 UTVIKLINGSARBEIDE UTFØRT AV SHELL OG VEIDEKKE 19

20 REDUKSJON I AVDAMPING 20

21 LTA - TEKNIKKER Skumprosesser: o WAM-foam (utviklet av Shell og Veidekke) o Green Asphalt (NCC Roads) o LMK Foam (Lemminkäinen) Tilsetting av kjemikalier Modifisering med voks (organiske tilsetningsstoffer) 21

22 LTA -PRODUKSJON

23

24 BITUMEN Naturlig forekommende benyttet tidlig som byggemateriale. Rafinering 24

25 HVILKE EGENSKAPER ER NØDVENDIG I BITUMEN TIL ASFALT? Riktig konsistens... Unngå plastisk deformasjon 25

26 RIKTIG KONSISTENS. Unngå lavtemperatursprekker (og utmatting) 26

27 LIMSTOFF - VEDHEFTNING Beholde egenskapene som et limstoff over tid. Motstå påvirkning fra vann og ev. kjemikalier 27

28 BESTANDIGHET - ALDRING 28 Begrenset forandring av egenskaper over tid

29 29 SPESIFIKASJONER OG TESTING AV BITUMEN

30 NORSKE KRAV TIL BITUMEN (EN N200) Statens Vegvesen HB018, kap

31 HVA MED MODIFISERTE BINDEMIDLER SOM PMB? Er systemet bra nok?? 31

32 POLYMERMODIFISERTE BINDEMIDLER

33 POLYMERMODIFISERTE BINDEMIDLER Hva kan oppnås vedr. deformasjon?

34 POLYMERMODIFISERTE BINDEMIDLER Hva kan oppnås vedr. slitasje?

35 POLYMERMODIFISERTE BINDEMIDLER Andre effekter: + Bedre lavtemperaturegenskaper + Bedre aldringsegenskaper + Bedre utmattingsegenskaper + Bedre kjemikaliebestandighet (f.eks mot avisingskjemikalier) + Bedre vedheftning + Mindre bindemiddelavrenning + Gir en masse som er mindre følsom for feilslag - Kostnader - Kan kreve høyere produksjons- og utleggingstemperatur - Arbeidsmiljø?

36 TILSETNINGSSTOFFER Vedheftsmidler Fiber Fillertyper Voks Andre

37 VEDHEFTSMIDLER - AMINER

38 ULIKE VEDHEFTSMIDLER ULIKE VIRKNINGER

39 FILLER Variasjon i sammensetning fremmedfiller egenfiller under produksjon kan gi skader i dekket som: Magert dekke Blødninger

40 FIBER Benyttes for å hindre avrenning av bitumen i stein- og bindemiddelrike asfaltblandinger Ska Da

41 VOKS Modifisering med voks (organiske tilsetningsstoffer) Høyere viskositet enn bitumen over smeltepunktet letter blanding Lavere viskositet enn bitumen under smeltepunktet gir bedre deformasjonsmotstand (?) Blandes med bindemiddelet 41

42 TEMPERATURER....et stadig tilbakevendende tema Bitumen V-kvaliteter (MB) 42 Lagringstemperatur Produksjons- Min Maks temperatur 50/ / / / / Lagringstemperatur Produksjons- Min Maks temperatur V V V V Basert på anbefalinger i Shell Bitumen Handbook

43 Bindemiddelstivhet BETYDNING AV PRODUKSJONSTEMPERATUR Fersk bitumen 43 Nylagt dekke Tid Mot levetidens slutt

44 Bindemiddelstivhet KONSEKVENSEN AV FOR HØY PRODUKSJONSTEMPERATUR? Maksimum tillatt stivhet 44 Fersk bitumen Nylagt asfalt 15 år Tid

45 Bindemiddelstivhet KONSEKVENSEN AV FOR HØY PRODUKSJONSTEMPERATUR? Maksimum tillatt stivhet 30 C økning i produksjonstemperatur 45 Fersk bitumen 2-3 år? Nylagt asfalt 15 år Tid

46 VALG AV BINDEMIDDEL MHT KLIMA Store variasjoner i klima Riktig valg av materialer i asfalt er viktig o Temperatur o Trafikk o Trafikkhastighet o Funksjonelle krav Kostnadsoptimalisering 46

47 STORE KLIMAVARIASJONER I NORGE Bestem maks og min lufttemperaturer

48 VALG AV BINDEMIDDEL MHT KLIMA GJØRES ETTER FØLGENDE PROSEDYRE (1) (HÅNDBOK N200, VEDLEGG 10) I) Bestemmelse av høyeste kritiske dekketemperatur, klimaklasse Den høyeste kritiske dekketemperaturen beregnes etter formelen: T max20 = (T luftmax - 0, , ) * 0,9545-0,8 hvor: T luftmax er gjennomsnittlig maksimal lufttemperatur i varmeste 7-døgns periode ( o C) er breddegrad i o T max20 er temperaturen i 20 mm dybde ( o C) 48

49 VALG AV BINDEMIDDEL FORTS.. (2): II) Bestemmelse av hardhetsgrad (penetrasjon) ut fra klimaklasse Klimaklasse, C Maksimal penetrasjonsverdi med tanke på plastisk deformasjon Penetrasjonsverdi Forutsetninger: 2 felts veg, hastighet 50 km/t Omregning fra 4 felts veg til 2 felts veg: ÅDT 2 felt = ÅDT 4 felt / 1,25 (40% i dim. felt) Omregning fra 6 felts veg til 2 felts veg: ÅDT 2 felt = ÅDT 6 felt / 1,67 (30% i dim. felt) Ved høyere hastigheter ( km/t) velg en lavere klimaklasse Ved lavere hastigheter (svært langsomtgående / stillestående trafikk) velg en høyere klimaklasse ÅDT 2 felt 49 Årsdøgntrafikk, ÅDT

50 VALG AV BINDEMIDDEL. (3): III) Kontroll av lavtemperaturegenskaper Neste skritt er å vurdere om den valgte bindemiddelgrad tilfredsstiller lavtemperaturkriteriet. Først bestemmes den laveste kritiske dekketemperatur, T min, etter formelen: T min = 0,859 * T luftmin + 1,7 Da lavtemperaturegenskapene i spesifikasjonene er basert på Fraass bruddpunkt, omregnes den kritiske dekketemperaturen til en Fraass-verdi etter følgende formel: Fraass = 0,7 * T min + 6,8 50

51 EKSEMPEL; VALG AV BINDEMIDDEL Trondheim: T luft, sommer = 26 C T luft, vinter = - 26 C 63,5 2-felts veg ÅDT = 8000 Dim. hastighet 30 km/t T max20 = (T luftmax - 0, , ) * 0,9545-0,8 = 46,3 C 51

52 Klimaklasse, C Maksimal penetrasjonsverdi med tanke på plastisk deformasjon Penetrasjonsverdi Forutsetninger: 2 felts veg, hastighet 50 km/t Omregning fra 4 felts veg til 2 felts veg: ÅDT 2 felt = ÅDT 4 felt / 1,25 (40% i dim. felt) Omregning fra 6 felts veg til 2 felts veg: ÅDT 2 felt = ÅDT 6 felt / 1,67 (30% i dim. felt) Ved høyere hastigheter ( km/t) velg en lavere klimaklasse Ved lavere hastigheter (svært langsomtgående / stillestående trafikk) velg en høyere klimaklasse ÅDT 2 felt Eks. forutsetninger: 2-felts veg ÅDT = 8000 Dim. hastighet 30 km/t T max20 = 46,3 C Årsdøgntrafikk, ÅDT 52

53 KONTROLL AV LAVTEMPERATUR T min = 0,859 * T luftmin + 1,7 = 0,859* (-26) + 1,7 = -20,6 C Fraass verdi = 0,7 * (-20,6) +6,8 = -7,6 C 53

54 54

55 DISKUSJONSOPPGAVER Hvilke kriterier er viktig å ta hensyn til valg av dekke i: o I områder med tett bebyggelse o I områder med spredt bebyggelse Hva menes med LavTemperaturAsfalt (LTA) og hvilke teknikker kan brukes ved produksjon? Hva kan være årsaken til at det oppstår blødninger i et asfaltdekke?

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet ET NYHETSBREV FRA VEITEKNISK INSTITUTT NUMMER 88 JANUAR 2014 VEITEKNISK INSTITUTT 40 ÅR 1973 2013 Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet VINTER Anna Swärd, post doktor ved BI. I anledning våre 40 år var

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Veiledning for bruk av armering i veger

Veiledning for bruk av armering i veger Veiledning for bruk av armering i veger Even Øiseth og Inge Hoff 1 Opplegget Bakgrunn for veiledningen Gjennomgang Spørsmål underveis Diskusjon felles i plenum Presentasjon av gruppearbeid Gruppearbeid

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no www.asfaltgjenvinning.no NR. 14 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Fornybar. asfalt. Gjenvinning. Gjenvinning. Gjenvinning

Fornybar. asfalt. Gjenvinning. Gjenvinning. Gjenvinning Fornybar asfalt Gjenvinning Gjenvinning Gjenvinning Trender i samfunnet I det moderne samfunnet er det stor fokus på å spare på naturressurser. Gjenbruk og gjenvinning av materialer og produkter er noe

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer