EP Solar LS1024B / LS2024B / LS3024B Solcelleregulator Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EP Solar LS1024B / LS2024B / LS3024B Solcelleregulator Brukerhåndbok"

Transkript

1 EP Solar LS1024B / LS2024B / LS3024B Solcelleregulator Brukerhåndbok Takk for at du har valgt vårt produkt! Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon og tips om installasjon, bruk og feilsøking etc. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet og følg de anbefalte forsiktighetsreglene. 0

2 LS1024B / LS2024B / LS3024B SOLCELLEREGULATOR Nominell systemspenning 12 / 24VDC* Maksimal input spenning fra solcellepanel 50V Nominell ladings- / utladingsstrøm: LS1024B 10A LS2024B 20A LS3024B 30A *Solcelleregulatoren har automatisk gjenkjenningsfunksjon av 12/24V systemspenning og 12/24V system og brukerdefinerte funksjoner. Alle parametere for lading, utlading og last kan modifiseres. Garanti: Solcelleregulatoren har 2 års garanti fra leveringsdato. Vi er ikke ansvarlig for skade på regulator grunnet feil bruk. Dette omfatter: bl.a. feil batteribruk, feil systemoppsett, reparasjoner utført av ukvalifisert personell, eller bruk som ikke samsvarer med håndboken. 1

3 Innhold 1 Viktig sikkerhetsinformasjon Generell informasjon Installasjonsinstrukser Generelle installasjonsinstrukser Kobling Bruk Varsel- / indikatorlamper Bruk av innstillinger Beskyttelse, Problemløsing Beskyttelse Problemløsing Tekniske spesifikasjoner

4 1 Viktig sikkerhetsinformasjon Sjekk regulatoren grundig så snart du har mottatt den. Ta kontakt med oss med en gang hvis regulatoren er skadet. Beskytt regulatoren mot vind og vær, støv, vann, vibrasjoner, etsende substanser og elektromagnetiske forstyrrelser. Forsøk aldri å åpne eller reparere regulatoren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell. 2 Generell informasjon LandStar B-serie solcelleregulator bruker de mest avanserte digitale teknikkene og fungerer helautomatisk. Den har flere unike funksjoner: 12V/24V automatisk gjenkjenningsfunksjon eller brukerdefinert spenning. Effektiv PWM-serie lading forlenger batteriets levetid og forbedrer solcellesystemets ytelse. Bruk av MOSFET som elektronisk bryter (uten mekanisk bryter). Flere moduser til lastkontroll gir økt fleksibilitet i last-output. Valg av gel, AGM, våtcelle og brukerdefinert batteritype. Temperaturkompensasjon korrigerer lade- og utladeparameterene automatisk og forbedrer batteriets levetid. Ny SOC-utregningsmetode viser ledig batterikapasitet. Elektronisk beskyttelse mot overoppheting, overlading, overutlading, overbelastning og kortslutning. Kan brukes med alle kombinasjoner av batteri og solcellepanel. Funksjoner for beregning av lading/utlading i øyeblikket og registrering av energistatistikk i sann-tid. Dette gir brukeren oversikt over lading og utlading daglig, månedlig, årlig og totalt. Standard Modbus kommunikasjonsprotokoll for RS-485 bus-forbindelser forbedrer kommunikasjonsavstand og kompabilitet av kommunikasjonsprotokoll. Støtter firmware oppgradering 3 Installasjonsinstrukser 3.1 Generelle installasjonsinstrukser Vær svært forsiktig når du arbeider med batterier. Bruk øyebeskyttelse. Vask/skyll områder som har kommet i kontakt med batterisyre i ferskvann. Kortslutning av positive og negative batteripoler kan føre til eksplosjon eller brann. Installer eksterne sikringer hvis nødvendig. Koble fra solcellepanelet og sikringer nær batteriet før du installerer eller justerer solcelleregulatoren. Stram alle koblinger for å unngå overoppheting. Bruk isolert verktøy og unngå å plassere metallobjekter nær batteriene. 3

5 Eksplosjonsfarlig gass kan oppstå under lading. Ha tilstrekkelig ventilasjon for å frigjøre disse gassene. Unngå direkte sollys og ikke installer solcelleregulatoren på steder hvor den kan bli utsatt for vannskade. Løse koblinger og/eller oksiderte ledninger fører til økt motstand. Dette kan ødelegge ledningene og være brannfarlig. Stram alle koblinger og bruk kabelklemmer for å unngå bevegelse. Husk å tilpasse regulatorens innstillinger til den batteritypen du vil lade. Du kan bruke enten ett batteri eller en batteribank. De følgende instruksene beskriver hvordan du kobler til ett enkelt batteri. Du trenger kabler av tykkelsen 1 mm 2 per 3,5 A. (Dvs. at du trenger en kabel på minimum 3mm 2 for 10A). 3.2 Kobling PV = Solcellepanel Fuse = Sikring Load = Last I. Koble komponentene til laderegulatoren i den rekkefølgen som vises i bildet over (1-2-3). Vær oppmerksom på de positive (rød) og negative (svart) batteripolene. Koble alltid til batteriet først. II. Etter at du har koblet til batteriet, sjekk varsellampen for batteriet på laderegulatoren. Varsellampen skal lyse grønt. Hvis den ikke lyser grønt, les kapittel 5 i denne brukerhåndboka. III. Batterisikringen bør installeres så nær batteriet som mulig, helst 150mm eller nærmere. IV. OBS: Regulatorer av serien LS****B må IKKE jordes. 4

6 4 Bruk 4.1 Varsel- / indikatorlamper Ladeindikator Lastindikator Batteristatusindikator Bryter Indikatorlampe Farge Status Forklaring Grønn Lyser Normal Grønn Blinker sakte Lader Grønn Av Ikke strøm Grønn Lyser Normal Grønn Blinker sakte Full Grønn Blinker fort Overspenning Oransje Lyser Underspenning Rød Lyser Overutladet Rød Blinker For høy temperatur på batteri Rød Lyser Normal Rød Blinker sakte Overlast Rød Blinker fort Kortslutning Lade-, batteri- og lastindikatorene blinker (batteri rødt) Systemspenningsfeil Lade, batteri- og lastindikatorene blinker (batteri oransje) Regulatoren er for varm Bryterfunksjon 1) Manuell kontroll av last: AV/PÅ 2) Gjenoppta normal funksjon etter problemløsing. 5

7 4.2 Bruk av innstillinger Det finnes tre måter å programmere regulatoren på: 1. Eksternt display MT50/MT100 (Bruk standard nettverkskabel med CC-RS485-RS U-MT) 2. Super Parameter Programmer, SPP-01 (Bruk standard nettverkskabel med CC-RS485- RS U). Denne metoden muliggjør en-tast-bruk som egner seg for overvåking av mange solcellepaneler samtidig. 3. Overvåkingssoftware til PC Solar Station Monitor (Bruk egen kabel RS485 til USB med CC-USB-RS U) Bruk av eksternt display eller PC-software sammen med regulatoren muliggjør overvåking i sann-tid, tilpassing av kontrollparametere, modus for lading og last, visning av feilmeldinger, etc. ADVARSEL: Ikke koble solcelleregulatoren direkte til PC med standard nettverkskabel. Dette kan føre til skade på regulatoren. Les brukerhåndboka til eksternt display MT, SPP-01 eller PC-software for mer informasjon. Innstillinger for last 1. Manuell styring (fabrikkinnstilt) 2. Lys AV/PÅ 3. Lys PÅ+ Timer 4. Timer Innstillinger for batteritype 1. Gel 2. AGM (fabrikkinnstilt) 3. Våtcelle 4. Brukerdefinert 6

8 5 Beskyttelse, Problemløsing 5.1 Beskyttelse Kortslutning i solcellesystemet Hvis det oppstår kortslutning i solcellesystemet, vil regulatoren starte normal funksjon automatisk etter at kortslutningen er fikset. For høy last Hvis laststrøm overstiger oppgitt maksimal last i regulatoren ( 1,05 ganger oppgitt utladingsstrøm), vil regulatoren koble fra automatisk. Reduser belastningen og press bryteren for å gjenoppta normal funksjon. Last-kortslutning Regulatoren er beskyttet mot kortslutning i last-koblingene ( 2 ganger oppgitt utladingsstrøm). Regulatoren vil forsøke å koble til lasten på nytt automatisk. Hvis dette mislykkes, start regulatoren på nytt eller press bryteren. Omvendt polaritet i solcellesystem Regulatoren har full beskyttelse mot omvendt polaritet i solcellene og vil ikke bli ødelagt. Korriger feilkoblingen for å gjenoppta normal funksjon. Omvendt polaritet i batteri Regulatoren har full beskyttelse mot omvendt polaritet i batteriet og vil ikke bli ødelagt. Korriger feilkoblingen for å gjenoppta normal funksjon. Feil batterispenning Hvis batterispenningen ikke samsvarer med regulatorens arbeidsspenning, vil regulatoren slutte å virke. Feilmeldingen fjernes ved å korrigere spenningen og så presse bryteren. Ødelagt temperatursensor Hvis temperatursensoren kortslutter eller blir ødelagt vil regulatoren kun lade og utlade på standardtemperaturen 25 C (fabrikkinnstilt) for å unngå at batteriet blir overladet eller overutladet. Beskyttelse mot overoppheting Hvis solcelleregulatorens temperatur overstiger 85 C vil regulatoren automatisk starte overopphetingsbeskyttelsen og stoppe all lading og utlading. Når temperaturen er 75 C eller mindre, vil regulatoren starte normal funksjon igjen. Midlertidig høy spenning Solcellesystemet er beskyttet mot mindre plutselige spenningsøkninger. I områder som er mye utsatt for lynnedslag anbefaler vi ekstra beskyttelse. Merknad: Regulatoren utfører daglig automatisk feilsøking og gjenoppretting. Denne funksjonen oppdager og eliminerer feil (ikke hardware feil). 7

9 5.2 Problemløsing Feil Mulig grunn Løsning Ladeindikator lyser ikke selv om sola skinner på solcellemodulene Solcellepanelene er ikke tilkoblet/koblet feil Sjekk at alle solcelle- og batterikoblinger er korrekte og stramme. Grønn batteri-indikator blinker fort Batteri-indikator er oransje Batterispenningen er for høy (overstiger maks spenning for overspenningsfrakobling) Batteriet har underspenning Sjekk batterispenningen. Hvis den er for høy (automatisk overspenningsfrakobling virker ikke), koble fra solcellemodulet med en gang og send regulatoren til reparasjon. Batteriet lader normalt. Ladeindikatoren vil automatisk skifte til grønt når batteriet er fulladet. Batteri-indikator er rød Batteriet er overutladet Indikatorlampen vil skifte til grønt automatisk når batteriet er fulladet. Lastindikator er rød og blinker sakte Overbelastning Reduser lasten og press bryteren. Regulatoren vil starte normal Lastindikator er rød og blinker fort Alle indikatorlamper blinker (batteriindikator blinker oransje) Alle indikatorlamper blinker (batteriindikator blinker rødt) Feil ladeprosent-verdi Kortslutning For høy temperatur i laderegulatoren Systemspenningsfeil 1. Feil batteritype, 2. Brukerdefinert batteritype funksjon etter 3 sekunder. Fiks kortslutningen og press bryteren. Regulatoren vil starte normal funksjon etter 3 sekunder. Hvis temperaturen overstiger 85 C, vil regulatoren automatisk kutte input- og outputkretsene. Når temperaturen synker til 75 C eller mindre, vil regulatoren starte normal funksjon igjen. Reduser omgivelsestemperatur, solcellepanelstyrken eller laststyrken. Kontroller at spenningsinnstillingene på regulatoren samsvarer med batterispenningen. Bytt batteri eller endre regulatorens spenningsinnstilling. Press bryteren når spenningsfeilen er korrigert for å fjerne feilmeldingen. 1. Endre batteritype; 2. Bruk konfigurasjon av ladespenningskompensasjon og ignorer ladeprosent-verdien. 8

10 6 Tekniske spesifikasjoner Elektriske parametere Nominell systemspenning 12/24 VDC Maksimal input-spenning fra solcellepanel 50V Maksimal spenning på batteripoler 34V Oppgitt strømstyrke LS1024B 10A LS2024B 20A LS3024B 30A Spenningsfall for ladingskrets 0,28V Spenningsfall for utladingskrets 0,20V Selvforbruk 8,4mA/12V 7,8mA/24V Koeffisient for temperaturkompensasjon -3mV/ C/2V (Fabrikkinnstilling) Jording Positiv jording Batterispenningsparametere (de følgende parameterne er for et 12V system ved 25 C, bruk de oppgitte parameterne x2 for et 24V system) Betegnelse Oversettelse Gel AGM Våtcelle Brukerdefinert Over Voltage Overspenningsfrakobling 16,0V 16,0V 16,0V 9-17V Disconnect Voltage Charging Limit Maksimal 15,0V 15,0V 15,0V 9-17V Voltage ladespenning Over Voltage Retilkobling etter 15,0V 15,0V 15,0V 9-17V Reconnect Voltage overspenningsfrakobling Equalize Charging Utjevningslading - 14,6V 14,8V 9-17V Voltage Boost Charging «Boost»-lading 14,2V 14,4V 14,6V 9-17V Voltage Float Charging Vedlikeholdslading 13,8V 13,8V 13,8V 9-17V Voltage Boost Reconnect Gjentakelse av 13,2V 13,2V 13,2V 9-17V Charging Voltage «Boost»-lading Low Voltage Underspenning - 12,6V 12,6V 12,6V 9-17V Reconnect Voltage Under Voltage Warning Reconnect Voltage Under Voltage Warning Voltage Low Voltage Disconnect Voltage Gjentakelse av lading Underspenning 12,2V 12,2V 12,2V 9-17V Underspenning 12,0V 12,0V 12,0V 9-17V Advarsel Brukerfrakobling 11,1V 11,1V 11,1V 9-17V 9

11 Discharging Limit Voltage Equalize Duration Boost Duration Maksimal utladespenning Utjevningslading varighet «Boost»-lading varighet 10,6V 10,6V 10,6V 9-17V - 2 timer 2 timer 0-3 timer 2 timer 2 timer 2 timer 0-3 timer Merknader: 1. Solcelleregulatoren er fabrikkinnstilt på batteritype AGM. Gel-, AGM- og våtcellebatterier har fast spenningsinnstilling som ikke kan endres. 2. Standardverdi for brukerdefinert batteriinnstilling er det samme som for AGMinnstilling. Hvis du vil endre innstillingen, vær oppmerksom på følgende: a) Over Voltage Disconnect Voltage > Charging Limit Voltage Equalize Charging Voltage Boost Charging Voltage Float Charging Voltage > Boost Reconnect Charging Voltage; b) Over Voltage Disconnect Voltage > Over Voltage Reconnect Voltage; c) Low Voltage Reconnect Voltage > Low Voltage Disconnect Voltage Discharging Limit Voltage; d) Under Voltage Warning Reconnect Voltage > Under Voltage Warning Voltage Discharging Limit Voltage; e) Boost Reconnect Charging voltage > Low Voltage Disconnect Voltage. *Husk å velge korrekt batteritype. Batteriet kan bli ødelagt hvis innstillingene er feil. Omgivelsesparametere Omgivelsestemperatur -35 C til +50 C Lagringstemperatur -35 C til +80 C Luftfuktighet 95 % Beskyttelsesklasse IP30 LS1024B Mekaniske parametere Full størrelse 138,6 x 69,3 x 37 Monteringsstørrelse 126 mm Monteringshull Φ 4,3 Terminal 10 mm 2 Nettovekt 0,13 kg LS2024B Mekaniske parametere Full størrelse 159,6 x 81,4 x 47,8 mm Monteringsstørrelse 147 x 50 mm Monteringshull Φ 4,3 Terminal 10 mm 2 Nettovekt 0,3 kg 10

12 LS3024B Mekaniske parametere Full størrelse 200,6 x 101,3 x 57 mm Monteringsstørrelse 190 x 70 mm Monteringshull Φ 4,5 Terminal 10 mm 2 Nettovekt 0,5 kg Endelig tolkning av brukerhåndboken tilhører vår bedrift. Det tas forbehold om endringer... BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO. LTD Tel: / Fax: Website: Oversatt av / Translated by GMY AS Postboks Flekkefjord Organisasjonsnummer:

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer.

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer. INNHOLDSFORTEGNELSE Spesielle bemerkninger om LCD monitorer... 1 Informasjon for din sikkerhet og komfort... 2 Utpakking... 5 Justering av skjermposisjonen... 6 Koble til strømledningen... 7 Forholdsregler

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer