Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd Eldreråd Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne Planutvalg Formannskap Kommunestyre Kontrollutvalg 6.9 Samkommunestyre Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Lisbeth Lein, Monica Sotberg og Steinar Lyngstad håper at mange engasjerer seg i å utforme en mulig framtidig frivilligsentral i kommunen. Det er allerede 391 frivilligsentraler spredt over hele landet, og kommunen setter nå i gang et forprosjekt, for om mulig å etablere en frivilligsentral også her i Namdalseid. En frivilligsentral er først og fremst en møteplass for frivillighet i lokalmiljøet og skal styrke det frivillige arbeidet som privatpersoner og lag/foreninger utfører. Hvordan dette løses er opp til hver enkelt sentral, som står fritt til å fylle den med tilbud og aktiviteter som er aktuelt for akkurat det lokalmiljøet de hører til i. En frivilligsentral vil gagne alle, der enkeltpersoner og lag/ foreninger kan bli involvert på sin måte. Dette kan være både sosiale, kompetansehevende og kreative aktiviteter og tilbud. Noen eksempler fra andre sentraler er datatreff for eldre, besøksvenner, barnevakttjenester, turstier, organiserte turer, småbarnstreff, søknadshjelp til tilskuddsordninger, kafé, bruktutsalg osv. Det er ingen begrensninger så lenge noen etterspør noe som andre vil stille opp på. Forprosjektet som starter nå, varer ut året, og skal finne ut hvilke behov som finnes i kommunen, både blant privatpersoner og lag/foreninger. Monika Sotberg er engasjert som prosjektleder i denne perioden. Alle (enkeltpersoner og lag/foreninger) som er interesserte, nysgjerrige eller har synspunkter om en lokal frivilligsentral, inviteres til idèmøte, over en kopp kaffe, på biblioteket tirsdag 10. september kl Prosjektet er i regi av Namdalseid kommune og prosjektgruppa består av Monica Sotberg, Lisbeth Lein og Steinar Lyngstad. I det videre arbeidet vil en rekruttere ytterligere to personer fra frivilligheten i Namdalseid. Prosjektgruppa ber om at alle som har innspill, spørsmål eller tilbakemeldinger til dette prosjektet tar kontakt med en i prosjektgruppa. Følg med på arbeidet på Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! Gratulerer til Sverre Anton med gullbussen for beste mannlig karakter/ skuespiller under Filmbussen Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no Miljøstasjonen i Dalavika Dalavika er åpent på onsdager i uke 36 og 38 i tidsrommet kl NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent kl

2 Ordførerens spalte Høsten er en fin årstid. En sommer er over, står det i en kjent sang. Ja det er nok sant, men når vi nå går inn i høsten 2013 så har jo september tidligere år vist at det er mange muligheter for fine og varme høstdager og kvelder. Og noe sol og varme må vel til skal de mange åkrer med korn vi har i kommunen modnes og bli klar for tresking i høst. Så kommer jeg heller ikke i årets septemberutgave utenom å nevne at høst og september er jakttid for svært mange, enten det er rypejakt, små- eller storviltjakt. Og Namdalseid kommune er en ikke ubetydelig elgkommune i og med at det i år er gitt fellingstillatelse til i alt 350 elger, som da må se seg for, fra og med 25. september. Melkrampa er som dere vet vår fremste informasjonskanal da denne en gang pr. måned når alle husstander i kommunen med nyttig informasjon, i tillegg til den informasjon vi har på kommunens hjemmeside. Også i denne utgaven kan du, for siste gang i år, finne informasjon om høstens Stortingsvalg. Både om forhåndsstemmegiving og stemmesteder og åpningstider på selve valgdagen, mandag 9. september. I tillegg finner du nyttig informasjon om endringer for hvor lokalene til de som leverer helsetjenester blir å finne fra i høst av, som følge av den storstilte satsingen med bygging av ny sykeheim. Jeg håper og tror at brukerne av disse tjenestene vil finne seg til rette i de nye lokalene, som etter min mening er blitt veldig lyse og fine. Og som tidligere nevnt skal vi forsøke å komme med informasjon, med jevne mellomrom om bl.a. fremdriften i bygging av den nye sykeheimen. Når dette leses har også nye brukere flyttet inn i de nye leilighetene på Kløvertunet som nettopp er blitt ferdig og jeg håper at både brukerne og ansatte blir fornøyd med nybygget. Fartsgrensa forbi Namdalseid skole har vært tema i flere år. Så tidlig som ved årsskiftet 2008/2009 ønsket kommunestyret 60-sone forbi skolen. Dette ønsket ble gjentatt i 2011 og ble nok en gang løftet fram i mediene gjennom oppslag i Namdalsavisa før sommeren og i Lokalavisa Verran-Namdalseid for kort tid siden, i tillegg til at det før sommeren ble sendt et nytt brev til Statens vegvesen hvor det ble vist til tidligere ønsker/krav om 60- sone. I dette brevet ble det krevd at 60-sonen måtte komme raskt på plass og helst før skolestart. Så langt har ikke Statens vegvesen tatt hensyn til kommunestyrets ønske, eller ønske fra foreldreutvalget ved Namdalseid skole, fra Lensmann, fra Trygg trafikk eller bussjåførene som alle har ment at det eneste fornuftige og naturlige er 60-sone forbi Namdalseid skole. Statens vegvesen har nå sagt at de skal ta en ny vurdering, og jeg setter min lit til at de kommer fram til det samme resultatet som oss alle andre og konkluderer med at 60- sone forbi Namdalseid skole er det riktige. Vi har i tillegg utfordret Fylkeskommunen som veieier, om å forlenge gangbanen i Fallet de ca. 200 meterne bort til avkjørselen til Berre. Dette har stått som et av kommunens førsteønsker i trafikksikkerhetsplan i mange år, men heller ikke her har vi blitt hørt av de fylkeskommunale byråkrater eller politikere. Her har vi utfordret fylkeskommunen på at vi kan forskuttere kostnaden med byggingen, hvis vi bare kan få en avtale om å få igjen pengene, når fylkeskommunen har mulighet til det. Dette er to eksempler på trafikksikkerhetstiltak som vi mener er viktig og i Fylkeskommunens egen strategi og prioriteringer så har gang & sykkelvei inntil 2 km fra skole høyeste prioritet, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er mulig å få gehør for dette hos Fylkeskommunen, som har slagordet: Her hvor alt er mulig uansett. Likevel lever jeg i troen på at både fartsgrensen og gang & sykkelveien er på plass i høst. Ord på veien: Det er mye rart en kan plages ved - hvis man vil... Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som endes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Brukerkontoret Tlf Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm miljoland Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Stortings- og Sametingsvalget 2013 Namdalseid kommune - 9. september 2013 Her kan du stemme: Solhaug krets Solhaug Grendehus kl Bjørgan krets Namdalseid Samfunnshus kl Sjøåsen krets Lyngen Fjordhotell kl Buvik krets Tøttdal Forsamlingshus kl Statland krets Statland Alderspensjonat kl Sametingsvalget Sametingsvalget i Namdalseid kommune avvikles kun ved forhåndsstemmegivning på Servicekontoret t.o.m. fredag 6. september. Forhåndsstemmegivning: Vi minner om at forhåndsstemmegivning pågår t.o.m. fredag 6. september på Servicekontoret, mandag fredag kl og lørdag 31. august kl Forhåndsstemmegivning på Namdalseid Helsetun: Forhåndsstemmegivning på Namdalseid Helsetun, Dagsenteret, fredag 6. september kl Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ta kontakt med Servicekontoret tlf innen fredag 3. september. Steinar Lyngstad Valgstyrets leder Side 4

5 Kommunal informasjon Utbetaling av skogfond / tilskudd Skogeiere som har gjennomført skogplanting etter hogst så langt i 2013, oppfordres til å ta kontakt med Landbruksforvaltningen for å få ordnet med utbetaling fra skogfond og tilskudd, så raskt som mulig. Dette for at vi skal kunne ha en oversikt over hvor mye tilskuddsmidler vi disponerer utover høsten. Ikke vent til senhøstes med å ordne denne saken, da kan tilskuddspotten være tom - gjør det så fort som mulig! Info fra Miljø og Landbruk Jaktsesongen 2013 Jaktsesongen er allerede i gang. Rådyrjakta startet den 10. august med bukkejakt og vi vet at de første bukkene allerede er felt. Hjortejakta starter den 1. september og elgjakta den 25. september. Så nå blir det muligheter for mange fine jaktdager for den som er interessert i denne aktiviteten. Det er i Namdalseid kommune planlagt felt ca. 90 rådyr, 80 hjort og 350 elg denne jaktsesongen. Jaktsesongen avsluttes den 23. desember for rådyr og hjort, mens jaktsesongen for elg avsluttes den 31. oktober. Alle kommunene i landet er forpliktet til å bidra til at vannforekomstene i kommunen blir med i regionale vannforvaltningsplaner. I den forbindelsen vil Midtre Namdal samkommune ved Miljø- og landbruksforvaltningen foreta befaring langs noen av vassdragene i samkommunen. Befaringen skal være med å danne grunnlag for vurdering av mulige tiltak der det er ønskelig å Facebook Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk er på facebook, ta en tur innom siden vår og se hva som finnes der. Bruk siden aktivt med spørsmål og kommentarer. Befaring langs vassdrag i jordbruksområdene bedre vannkvaliteten. Vi tar sikte på å gjennomføre befaringene i løpet av august og september. Henvendelser i sakens anledning kan gjøres til Aksel Håkonsen på tlf Velkommen til hyggelig formiddagskaffe på Biblioteket! Hver tirsdag mellom kl og blir det servert formiddagskaffe med kake til på Gammelbiblioteket. Her finner du også dagens aviser, et utvalg tidsskrift og fagblad. Kaffespleis på kr. 20,- pr. pers. Håper på stort oppmøte - alle er velkommen! Side 5

6 Kommunal informasjon Klar til å ta tak? Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral. BRA MAT-KURS (FULLT - MELD INTERESSE TIL FRISKLIVSSENTRALEN FOR SENERE KURS) Ikke et slankekurs, men et kurs for deg som ønsker inspirasjon! Erfaring viser at mange deltakere får til å gjøre forandringer. FYSISK AKTIVITET Hjelp til økt overskudd og bedre livskvalitet GRUPPETRENING Oppstart mandag 2 september kl NAMDALSEID TA KONTAKT MED FRISKLIVSSENTRALEN HVIS DU ØNSKER Å DELTA. Timeplan Namdalseid - september UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 (02-06 SEPT) Intervall+Styrke kl Ute/Trimmen Gla-dans (55+) kl Bra Mat-kurs kl Intervall + styrke kl Ute/Trimmen 37 (09-13 SEPT) 38 (16-20 SEPT) 39 (23-27 SEPT) kl kl Ute/Trimmen Intervall+Styrke Ute/Trimmen Intervall+Styrke Intervall+Styrke kl Ute/Trimmen Gla-dans (55+) kl Gla-dans (55+) kl Bra Mat-kurs kl Gla-dans (55+) kl Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Telefon: / ( merkes med frisklivssentralen) Sted: Namdalseid helsetun (fysikalske) Hjemmeside: Side 6

7 Kultur Konsert med tekster av Sturla Brørs BORTI BORTNOM Sturla Brørs Hans Hyldbakk Roald Renbjør 15/9 Rangnhild Vannebo - Henning Sommerro Øyvind Nygaard - Jon Pål Inderberg Som en markering av Kulturminnedagene 2013 blir det flott konsert ved Namdalseid folkebibliotek søndag 15. september kl Ragnhild Vannebo leser dikt av Sturla Brørs, Hans Hyldbakk og Roald Renbjør med tonefølge fra Henning Sommerro, Øyvind Nygaard og Jon Pål Inderberg. Inng: Voksne: 100,-. Barn: gratis Servering av kaffe med kake. den lille spurven med den store stemmen 24/8 Edith Piaf var en av 1900tallets store chanteusesrèalistes sangerinner som sang realistisk og dramatisk om livet. Siv Trine Haldaas, sang og fortelling og VRIMMEL Vrimmelfestivalen er en kulturfestival for barn og unge, og befolkningen for øvrig, i perioden 28. okt. til 9. nov. (uke 44 og 45). Festivalen er et tilbud gjennom den kulturelle skolesekken for alle kommunene i Midtre Namdal. Festivalen ønsker å samarbeide med alle lokale krefter og andre planlagte kulturtiltak i kommunen i denne perioden. Har ditt lag eller din forening planer om et kulturarrangement, så ta kontakt med kulturkontoret, tlf eller e-post: lisbeth. Da kan dere bli med på en samlet annonsering lokalt og regionalt. Programmet for Vrimmel og mer informasjon finner du på Arbeidsplass-konsert med Bill Booth Rikskonsertene tilbyr to gratis arbeidsplasskonserter under Vrimmelfestivalen. De besøker Namdalseid en dag i uke 44. Ønsker din arbeidsplass å være vertskap for en slik konsert, så meld deg på i konkurransen blant flere til kulturkontoret: namdalseid.kommune.no Per-Olaf Green, På Biblioteket tirsdag 24. sept. kl Gratis adgang. Kaffespleis på kr. 20,-. trekkspill og piano, presenterer et portrett av den folkekjære artisten, med et utvalg av hennes mest kjente sanger. Side 7

8 Kommunal informasjon Informasjon fra Helse og familie: Det jobbes på spreng for å ferdigstille lokalene til helsetjenestene i kommunen. Lege Namdalseid Nomera Shakeel begynner som fastlege ved Namdalseid legekontor mandag 9. september Hun vil ta over som fastlege etter Friedrich Hartmann. Nomera er ferdig med sin utdannelse og kommer fra turnustjeneste på Høylandet. Flyttinga av helsetjenestene Helsetjenestene, med Legekontor, helsesøster, jordmor, kreftsykepleier, psykiatrisk helsetjeneste og rehabiliteringstjenesten, er på flyttefot grunnet helsetunutbygging. Rehabiliteringstjenesten flytter i begynnelsen av september inn i nye lokaler i tilknytting til Trimmen i Kommunehuset. Parkering og inngang vil bli på nedsiden av Kommunehuset. Legekontoret, jordmor, helsesøster og psykisk helsetjeneste flytter til Kommunehuset i uke 39. Legekontoret og helsesøster vil flytte inn i nye lokaler der tidligere lensmann og tannlege var, i underetasjen i Kommunehuset. Psykisk helsetjeneste og kreftsykepleier vil få nye kontorer i gangen ved Miljø og Landbruk, innenfor Servicekontoret. Jordmor og kommunal fysioterapeut vil få nytt kontor i 2. etasje, på andre side av Nav sine kontorer. I uke 39 vil Legekontoret være stengt og Flatanger vil ha daglegevakt. Det vil være normal drift på Legekontoret fra mandag 30. september Endre Mølsleth Side 8

9 Kommunal informasjon Presentasjon: Jeg heter Anne Lise Voll og er tilsatt som trosopplærer. Jeg er tilsatt i 80% stilling som vil bli fordelt med 40% i Beitstad, Namdalseid og Verran og 40% i Steinkjer/Egge. Som lita jente var det naturlig for meg å gå på søndagsskolen, siden det var pappa og kompisen hans som var lærere. Fra 4. klasse ble det Yngres, med hobbyarbeid. Også her med pappa og kompisen som ledere. Etterhvert ble jeg med som hjelpeleder og spilte gitar til sangene. På folkehøgskolen fikk jeg være med en lærer og holde søndagsskole i bygda der skolen lå, og som nygift «befalsfrue» på Bardufoss holdt jeg søndagsskole hver eneste søndag kl. 10 sammen med svogeren min, som var befal og nektet å gjøre noe som helst annet enn å spille orgel. Pratinga måtte jeg stå for. Da mine egne barn var små farta jeg rundt i bygda på frivillig barne- og ungdomsarbeid i kirka og på bedehuset, med mine små på/under armen. De siste åra har jeg jobba som håndverker og malt hytter i Trollheimen. Jeg er snart ferdig med et fireårig deltidsstudie til kunstterapeut ved Dansk Kunstterapiinstitutt. Nå har jeg blitt bestemor og lar meg på nytt begeistre av de små. På tide å finne tilbake til det viktigste; å dele troen med barn og unge. Jeg er spent på hva jobben vil føre med seg. Som ny og ukjent håper jeg at jeg kan bli kjent med dere som har bodd her lenge og at vi kan få et godt samarbeid. Jeg gleder meg! Seminar om tro Onsdag 11.september inviterer vi til seminar om trosopplæringa i Beitstad, Namdalseid og Verran. Seminaret holdes i Beitstad kirke fra kl Seminaret er for alle interesserte og nysgjerrige, enten du har lyst til å være med og samarbeide om de forskjellige tiltakene, eller bare vil holde deg orientert. Vigdis Aakre fra Nidaros Bispedømme vil være med sammen med prosten vår, Gustav Danielsen. Vigdis Aakre er den som har trosopplæringa som sitt spesialområde i Nidaros. Gustav Danielsen har det overordnede ansvaret for trosopplæringa hos oss. Gunnar prest sørger for kunstneriske innslag. Det blir enkel servering og tid til prat. Velkommen! Side 9

10 Lag og foreninger Godt Vaksin har fest i Namdalseid Samfunnshus fredag 13. september 2013 kl Musikk av Evens Menn! Trening/ skyteprøver for storviltjakta 2013 Trening/skyteprøver på Fjell arrangeres torsdag 5. september. I tillegg mandagene 2. og 9. september. Alle kvelder fra kl Salg av ammunisjon og kaffe! Arr. Namdalseid og Lyngen skytterlag Trening bane/løpende elg og skyteprøver arrangeres på Lyngenbanen fredag 6. september. Tid: I tillegg lørdag 7. september fra kl Salg av ammunisjon og kaffe! Arr.: Namdalseid og Lyngen skytterlag/ Namdalseid Jeger og Fisk Idrettsmerke Idrettsmerkeprøve kan tas på følgende tirsdager i september; 3., 10. og 17., kl alle dager. Friidrettsgruppa Årsmøte i Sentrum Vel Årsmøte i Sentrum Vel på Alhusen torsdag 5. september kl Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker til innen 4. september. Velkommen! Hei sangervenner! Da er vi så vidt i gang med ny og innholdsrik sesong. Nye og gamle sangere ønskes VELKOMMEN på øvelse i Namdalseid Samfunnshus tirsdager kl Kaffespleis kr 30,- - ta med kopp!! Side 10

11 Annonser Side 11

12 Lag og foreninger Namdalseid Fotoklubb med tur til Statland Namdalseid Fotoklubb inviterer alle fotointeresserte til "Statlandvandring med fotografering av det som møter oss" søndag 8. september. Vi møtes utenfor Fossekailn restaurant kl Middag på Fossekailn (betales av hver enkelt) kl Det er selvsagt anledning til å ta med familien. Påmelding innen 1. september til Monica Sotberg, Det blir også kåring av månedens bilde der temaet er "Namdalseid i mitt hjerte". Send inn bilder til innen 5. september. Velkommen til en trivelig fotodag! Gla dans - seniordans! Da er det tid for en ny sesong med Gla dans - seniordans. Tid og sted vil bli som tidligere; Ungdoms- og eldresenteret tirsdager kl Vi er så få dansere at hvis vi ikke får med noen nye vil det bli slutt ganske fort. Vi er nå 8 stk. og det er et absolutt minimum for å fortsette. Vi fortsetter så lenge det går, men hvis vi må slutte vil det ikke bli gjort noe forsøk på å starte opp igjen. Derfor håper vi på flere dansere nå slik at vi kan fortsette. Medlemstur! Namdalseid handikaplag minner om medlemsturen til Elgkroa på Røra, og innom Inderøy, ONSDAG 11. SEPTEMBER. Bussen starter fra Sjøåsen kl , og innom Helsetunet kl ! Velkommen til tur! Annonser Vi har fast åpningstid på fredager fra kl Men det er mulig å komme innom ellers så framt det er folk i lokalet. Vi åpner gjerne om du trenger en gave, ring Ane eller Tone Anna tar på seg skifting av glidelås og andre små reparasjoner. Ta gjerne kontakt Velkommen innom! Ane, Tone og Anna Side 12

13 Annonser Sentrum Auto AS Fra 1. oktober endres lukketiden til kl Nye åpningstider blir slik: Mandag - fredag kl Lørdag kl Søndag kl Høstjakta nærmer seg - i september har vi: Vi har 25% på alt av DOGGY hundefôr hele september. Gode tilbud på : Jaktkniver, hodelykter, termoser mm. OMO color og OMO ultra 4,5 kg til kun 119 kr. pr. pakke! Hundseth Mølle: Det gode alternativ! Tlf * Faks * E-post: * Side 13

14 Annonser Hjerte for menneskeverd, vår kristne kulturarv og distrikts-norge Jeg er lærer, far og bestefar. Ut fra denne hverdagen inspireres jeg til stå sammen med KrF for å prege samfunnet og kjempe for kommende generasjoner. Alle har lik verdi Menneskeverd handler om at alle mennesker har lik verdi. Også du som opplever at livet er sårbart eller butter i mot. Det er da vi skal være der og trå til! Ikke minst ved livets begynnelse og slutt, ved nedsatt funksjonsevne, ved sykdom eller arbeidsløshet. Bygg videre på kristenarven Vi må videreføre den kristen-humanistiske forankringen i Grunnloven og i skolen. Vi må bygge videre på kristenarven, og ikke miste fokus på sentrale historiske fellesverdier. Kristen tro og etikk har vært og er en positiv drivkraft og korrektiv. Verdinøytralitet kan aldri fylle behovet for forankring av lovverk, oppdragelse, skole, arbeidsetikk og moral. KrF vil styrke kristendommens relative andel av RLE-faget. Skolen skal også bidra til økt forståelse av ulike livssyn og religiøs praksis. Derfor er det helt nødvendig at RLE blir et obligatorisk fag i lærerutdanninga. Gjennom økt kompetanse kan lærere lettere forstå sine elever. Samarbeidet med heimen vil bli preget av større kunnskap og respekt. Barnas beste viktigst KrF kjemper på barnas side. Tid, økonomi og fleksible muligheter er viktige faktorer i småbarnsfamilienes hverdag. Da trengs ordninger som gir deg som forelder mulighet til å kombinere yrkesliv og familieliv. Derfor kjemper vi for styrking av barnehagene, styrking og utvidelse av kontantstøtten og for gode og fleksible permisjonsordninger. Vi vil firedoble nedkomststøtten for kvinner uten inntekt. Vi foreslår en egen familiepakke for alle foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. Ta bonden og næringslivet på alvor KrF tar bonden og næringslivet på alvor. Vi vil arbeide for ordninger som gjør generasjonsskifte lettere. I landbruket må det generelle inntektsnivået løftes. Vi må sikre en differensiert struktur med enkeltmannsbruk, samdrifter, familiebruk og nisjeproduksjon. Matproduksjonen i Norge skal økes med 20 % de kommende år. Dette er en unik mulighet til å stimulere distriktslandbruket og grovforbasert kjøttproduksjon. Vi trenger samtidig en utmarkspolitikk med fokus på økt beiting og økt matproduksjon. Derfor har KrF programfestet at vi vil ha en dreining av rovdyrpolitikken der beitenæringene tillegges større vekt. Sterkere satsing på vei Store deler av verdiskapinga skjer utenfor E6 og pressområdene. Verdiskapinga krever godt utbygd infrastruktur og sikre og framkommelige veier. Regjeringas forslag i Nasjonal Transportplan om 10 mrd ekstra til fylkeskommunene til opprusting av distriktsveinettet var en stor nedtur. Forslaget innebærer i realiteten at forfallet øker. KrF vil bidra til sterkere satsing på samferdsel. Du skal kunne ferdes trygt og enkelt enten du bruker bil, sykkel eller er fotgjenger. Et verdig arbeidsliv Arbeidslivet skal inkludere alle! I dette trenger vi også en sterk arbeidsmiljølov som beskytter deg som arbeidstaker. Men trivsel på arbeid handler om mer. Makten som de siste årene er overført til direktorater og byråkrater er en trussel mot et verdig arbeidsliv. Byråkratisering og papirarbeid sluker faglig arbeidskraft, spiser effektiv arbeidstid og kveler arbeidsglede og sunn sjølkontroll og internkontroll. Flytt ressursene fra kontroll til medarbeiderutvikling! Økt satsing på frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er sentrale i nærmiljø og sosialt liv. KrF vil arbeide for fullt momsfritak og for en dobling av det skattefrie gavebeløpet. Menneskeverd i sentrum! Johan Fossan Kristelig Folkepartis 1.kandidat Side 14

15 Annonser Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaoke-anlegg. For andre turer, se vår hjemmeside Vakttelefon: Side 15

16 Arrangørkalender for september mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Stortings- og Sametingsvalg fra kl Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Informasjons- og inspirasjonsdag på Namdalshagen kl og kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket. 10 Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket. 4 5 Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Seminar om trosopplæring i Beitstad krk. Kl N.eid Handikaplags medlemstur, start kl Årsmøte i Sentrum Vel på Alhusen kl Trening bane/ løpende elg og skyteprøve fra kl på Lyngen Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Trening bane/ løpende elg og skyteprøve fra kl på Lyngen. 1 Hjortejakta starter! Påmelding til Fotoklubbens Statlandvandring. 8 Gudstjeneste i Statland kirke kl Presentasjon av konfirmanter og utdeling av kirkebok til 6-åringene. Statlandvandring, N.eid Fotoklubb kl Gudstjeneste i N.eid krk. kl Presentasjon av konfirmantene. Kulturminnelagets markering av kulturminnedagen på Museumslageret fra kl Konsert Borti bortnom på Biblioteket kl med bl.a Ragnhild Vannebo, Henning Sommero m.fl Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Onsdagsklubben på Dagsenteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Elgjakta starter! Formiddagskaffe på Biblioteket. Gruppemøte/medlemsmøte Namdalseid Senterparti inviterer til gruppemøte/ medlemsmøte på Lyngen Fordhotell tirsdag 10. september kl Velkommen! Styret/gruppeleder

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Trebitmerra og Feppeldaill`n

Trebitmerra og Feppeldaill`n N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 3 Trebitmerra og Feppeldaill`n KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. mars Eldreråd 12. mars KRMNF 12. mars Planutvalg 13. mars Kontrollutvalg 13.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 4 Velkommen til utstilling KOMMUNALE MØTER: 21. august: Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

17. mai på Namdalseid

17. mai på Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kl. 09.30 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 13.50 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 19.00 17. mai på Namdalseid

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 16 Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums.

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Unge musikere er motiv for utsmykning på nye Rica Rock city hotell

Unge musikere er motiv for utsmykning på nye Rica Rock city hotell NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE SEPTEMBER Unge musikere er motiv for utsmykning på nye Rica Rock city hotell 2011 KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 1. SEPTEMBER KOMMUNESTYRE 8. SEPTEMBER ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

foregå på skolene i skoletiden, men på kveldstid vil det være flere spennende konserter for hele befolkningen.

foregå på skolene i skoletiden, men på kveldstid vil det være flere spennende konserter for hele befolkningen. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 3 KOMMUNALE MØTER: Formannskapet 24. oktober Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Vrimmel-festivalen i Midtre Namdal tar sats

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 4 Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst KOMMUNALE MØTER: 4. november Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune. UNNGÅ TOMGANGSKJØRING Unødig tomgangskjøring i og ved bebyggelse er forbudt! (Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler),

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30

Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 3 Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30 Hva skjer når vi flytter storbykultur til kule verkstedhaller på bygda? Kanskje noe Kurant Urbant?

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur I N F O R M A S J O N F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 6 Forhandlinger om framtidig kommunestruktur Forhandlingsutvalget for kommune er fornøyd med prosessen fram til signert intensjonsavtale

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

RØMSJINGEN Februar 2015

RØMSJINGEN Februar 2015 RØMSJINGEN Februar 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag + torsdag kl 12.00-18.00 Onsdag 8.00-15.30 selvbetjent Fysioterapien 97 51 92

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

RØMSJINGEN Oktober 2015

RØMSJINGEN Oktober 2015 RØMSJINGEN Oktober 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag og torsdag kl. 12.00-18.00 Fysioterapien 97 51 92 26 Alle hverdager kl. 09.00-15.30

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer