Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd Eldreråd Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne Planutvalg Formannskap Kommunestyre Kontrollutvalg 6.9 Samkommunestyre Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Lisbeth Lein, Monica Sotberg og Steinar Lyngstad håper at mange engasjerer seg i å utforme en mulig framtidig frivilligsentral i kommunen. Det er allerede 391 frivilligsentraler spredt over hele landet, og kommunen setter nå i gang et forprosjekt, for om mulig å etablere en frivilligsentral også her i Namdalseid. En frivilligsentral er først og fremst en møteplass for frivillighet i lokalmiljøet og skal styrke det frivillige arbeidet som privatpersoner og lag/foreninger utfører. Hvordan dette løses er opp til hver enkelt sentral, som står fritt til å fylle den med tilbud og aktiviteter som er aktuelt for akkurat det lokalmiljøet de hører til i. En frivilligsentral vil gagne alle, der enkeltpersoner og lag/ foreninger kan bli involvert på sin måte. Dette kan være både sosiale, kompetansehevende og kreative aktiviteter og tilbud. Noen eksempler fra andre sentraler er datatreff for eldre, besøksvenner, barnevakttjenester, turstier, organiserte turer, småbarnstreff, søknadshjelp til tilskuddsordninger, kafé, bruktutsalg osv. Det er ingen begrensninger så lenge noen etterspør noe som andre vil stille opp på. Forprosjektet som starter nå, varer ut året, og skal finne ut hvilke behov som finnes i kommunen, både blant privatpersoner og lag/foreninger. Monika Sotberg er engasjert som prosjektleder i denne perioden. Alle (enkeltpersoner og lag/foreninger) som er interesserte, nysgjerrige eller har synspunkter om en lokal frivilligsentral, inviteres til idèmøte, over en kopp kaffe, på biblioteket tirsdag 10. september kl Prosjektet er i regi av Namdalseid kommune og prosjektgruppa består av Monica Sotberg, Lisbeth Lein og Steinar Lyngstad. I det videre arbeidet vil en rekruttere ytterligere to personer fra frivilligheten i Namdalseid. Prosjektgruppa ber om at alle som har innspill, spørsmål eller tilbakemeldinger til dette prosjektet tar kontakt med en i prosjektgruppa. Følg med på arbeidet på Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! Gratulerer til Sverre Anton med gullbussen for beste mannlig karakter/ skuespiller under Filmbussen Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no Miljøstasjonen i Dalavika Dalavika er åpent på onsdager i uke 36 og 38 i tidsrommet kl NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent kl

2 Ordførerens spalte Høsten er en fin årstid. En sommer er over, står det i en kjent sang. Ja det er nok sant, men når vi nå går inn i høsten 2013 så har jo september tidligere år vist at det er mange muligheter for fine og varme høstdager og kvelder. Og noe sol og varme må vel til skal de mange åkrer med korn vi har i kommunen modnes og bli klar for tresking i høst. Så kommer jeg heller ikke i årets septemberutgave utenom å nevne at høst og september er jakttid for svært mange, enten det er rypejakt, små- eller storviltjakt. Og Namdalseid kommune er en ikke ubetydelig elgkommune i og med at det i år er gitt fellingstillatelse til i alt 350 elger, som da må se seg for, fra og med 25. september. Melkrampa er som dere vet vår fremste informasjonskanal da denne en gang pr. måned når alle husstander i kommunen med nyttig informasjon, i tillegg til den informasjon vi har på kommunens hjemmeside. Også i denne utgaven kan du, for siste gang i år, finne informasjon om høstens Stortingsvalg. Både om forhåndsstemmegiving og stemmesteder og åpningstider på selve valgdagen, mandag 9. september. I tillegg finner du nyttig informasjon om endringer for hvor lokalene til de som leverer helsetjenester blir å finne fra i høst av, som følge av den storstilte satsingen med bygging av ny sykeheim. Jeg håper og tror at brukerne av disse tjenestene vil finne seg til rette i de nye lokalene, som etter min mening er blitt veldig lyse og fine. Og som tidligere nevnt skal vi forsøke å komme med informasjon, med jevne mellomrom om bl.a. fremdriften i bygging av den nye sykeheimen. Når dette leses har også nye brukere flyttet inn i de nye leilighetene på Kløvertunet som nettopp er blitt ferdig og jeg håper at både brukerne og ansatte blir fornøyd med nybygget. Fartsgrensa forbi Namdalseid skole har vært tema i flere år. Så tidlig som ved årsskiftet 2008/2009 ønsket kommunestyret 60-sone forbi skolen. Dette ønsket ble gjentatt i 2011 og ble nok en gang løftet fram i mediene gjennom oppslag i Namdalsavisa før sommeren og i Lokalavisa Verran-Namdalseid for kort tid siden, i tillegg til at det før sommeren ble sendt et nytt brev til Statens vegvesen hvor det ble vist til tidligere ønsker/krav om 60- sone. I dette brevet ble det krevd at 60-sonen måtte komme raskt på plass og helst før skolestart. Så langt har ikke Statens vegvesen tatt hensyn til kommunestyrets ønske, eller ønske fra foreldreutvalget ved Namdalseid skole, fra Lensmann, fra Trygg trafikk eller bussjåførene som alle har ment at det eneste fornuftige og naturlige er 60-sone forbi Namdalseid skole. Statens vegvesen har nå sagt at de skal ta en ny vurdering, og jeg setter min lit til at de kommer fram til det samme resultatet som oss alle andre og konkluderer med at 60- sone forbi Namdalseid skole er det riktige. Vi har i tillegg utfordret Fylkeskommunen som veieier, om å forlenge gangbanen i Fallet de ca. 200 meterne bort til avkjørselen til Berre. Dette har stått som et av kommunens førsteønsker i trafikksikkerhetsplan i mange år, men heller ikke her har vi blitt hørt av de fylkeskommunale byråkrater eller politikere. Her har vi utfordret fylkeskommunen på at vi kan forskuttere kostnaden med byggingen, hvis vi bare kan få en avtale om å få igjen pengene, når fylkeskommunen har mulighet til det. Dette er to eksempler på trafikksikkerhetstiltak som vi mener er viktig og i Fylkeskommunens egen strategi og prioriteringer så har gang & sykkelvei inntil 2 km fra skole høyeste prioritet, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er mulig å få gehør for dette hos Fylkeskommunen, som har slagordet: Her hvor alt er mulig uansett. Likevel lever jeg i troen på at både fartsgrensen og gang & sykkelveien er på plass i høst. Ord på veien: Det er mye rart en kan plages ved - hvis man vil... Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som endes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Brukerkontoret Tlf Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm miljoland Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Stortings- og Sametingsvalget 2013 Namdalseid kommune - 9. september 2013 Her kan du stemme: Solhaug krets Solhaug Grendehus kl Bjørgan krets Namdalseid Samfunnshus kl Sjøåsen krets Lyngen Fjordhotell kl Buvik krets Tøttdal Forsamlingshus kl Statland krets Statland Alderspensjonat kl Sametingsvalget Sametingsvalget i Namdalseid kommune avvikles kun ved forhåndsstemmegivning på Servicekontoret t.o.m. fredag 6. september. Forhåndsstemmegivning: Vi minner om at forhåndsstemmegivning pågår t.o.m. fredag 6. september på Servicekontoret, mandag fredag kl og lørdag 31. august kl Forhåndsstemmegivning på Namdalseid Helsetun: Forhåndsstemmegivning på Namdalseid Helsetun, Dagsenteret, fredag 6. september kl Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ta kontakt med Servicekontoret tlf innen fredag 3. september. Steinar Lyngstad Valgstyrets leder Side 4

5 Kommunal informasjon Utbetaling av skogfond / tilskudd Skogeiere som har gjennomført skogplanting etter hogst så langt i 2013, oppfordres til å ta kontakt med Landbruksforvaltningen for å få ordnet med utbetaling fra skogfond og tilskudd, så raskt som mulig. Dette for at vi skal kunne ha en oversikt over hvor mye tilskuddsmidler vi disponerer utover høsten. Ikke vent til senhøstes med å ordne denne saken, da kan tilskuddspotten være tom - gjør det så fort som mulig! Info fra Miljø og Landbruk Jaktsesongen 2013 Jaktsesongen er allerede i gang. Rådyrjakta startet den 10. august med bukkejakt og vi vet at de første bukkene allerede er felt. Hjortejakta starter den 1. september og elgjakta den 25. september. Så nå blir det muligheter for mange fine jaktdager for den som er interessert i denne aktiviteten. Det er i Namdalseid kommune planlagt felt ca. 90 rådyr, 80 hjort og 350 elg denne jaktsesongen. Jaktsesongen avsluttes den 23. desember for rådyr og hjort, mens jaktsesongen for elg avsluttes den 31. oktober. Alle kommunene i landet er forpliktet til å bidra til at vannforekomstene i kommunen blir med i regionale vannforvaltningsplaner. I den forbindelsen vil Midtre Namdal samkommune ved Miljø- og landbruksforvaltningen foreta befaring langs noen av vassdragene i samkommunen. Befaringen skal være med å danne grunnlag for vurdering av mulige tiltak der det er ønskelig å Facebook Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk er på facebook, ta en tur innom siden vår og se hva som finnes der. Bruk siden aktivt med spørsmål og kommentarer. Befaring langs vassdrag i jordbruksområdene bedre vannkvaliteten. Vi tar sikte på å gjennomføre befaringene i løpet av august og september. Henvendelser i sakens anledning kan gjøres til Aksel Håkonsen på tlf Velkommen til hyggelig formiddagskaffe på Biblioteket! Hver tirsdag mellom kl og blir det servert formiddagskaffe med kake til på Gammelbiblioteket. Her finner du også dagens aviser, et utvalg tidsskrift og fagblad. Kaffespleis på kr. 20,- pr. pers. Håper på stort oppmøte - alle er velkommen! Side 5

6 Kommunal informasjon Klar til å ta tak? Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral. BRA MAT-KURS (FULLT - MELD INTERESSE TIL FRISKLIVSSENTRALEN FOR SENERE KURS) Ikke et slankekurs, men et kurs for deg som ønsker inspirasjon! Erfaring viser at mange deltakere får til å gjøre forandringer. FYSISK AKTIVITET Hjelp til økt overskudd og bedre livskvalitet GRUPPETRENING Oppstart mandag 2 september kl NAMDALSEID TA KONTAKT MED FRISKLIVSSENTRALEN HVIS DU ØNSKER Å DELTA. Timeplan Namdalseid - september UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 (02-06 SEPT) Intervall+Styrke kl Ute/Trimmen Gla-dans (55+) kl Bra Mat-kurs kl Intervall + styrke kl Ute/Trimmen 37 (09-13 SEPT) 38 (16-20 SEPT) 39 (23-27 SEPT) kl kl Ute/Trimmen Intervall+Styrke Ute/Trimmen Intervall+Styrke Intervall+Styrke kl Ute/Trimmen Gla-dans (55+) kl Gla-dans (55+) kl Bra Mat-kurs kl Gla-dans (55+) kl Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Intervall + styrke kl Ute/Trimmen Telefon: / ( merkes med frisklivssentralen) Sted: Namdalseid helsetun (fysikalske) Hjemmeside: Side 6

7 Kultur Konsert med tekster av Sturla Brørs BORTI BORTNOM Sturla Brørs Hans Hyldbakk Roald Renbjør 15/9 Rangnhild Vannebo - Henning Sommerro Øyvind Nygaard - Jon Pål Inderberg Som en markering av Kulturminnedagene 2013 blir det flott konsert ved Namdalseid folkebibliotek søndag 15. september kl Ragnhild Vannebo leser dikt av Sturla Brørs, Hans Hyldbakk og Roald Renbjør med tonefølge fra Henning Sommerro, Øyvind Nygaard og Jon Pål Inderberg. Inng: Voksne: 100,-. Barn: gratis Servering av kaffe med kake. den lille spurven med den store stemmen 24/8 Edith Piaf var en av 1900tallets store chanteusesrèalistes sangerinner som sang realistisk og dramatisk om livet. Siv Trine Haldaas, sang og fortelling og VRIMMEL Vrimmelfestivalen er en kulturfestival for barn og unge, og befolkningen for øvrig, i perioden 28. okt. til 9. nov. (uke 44 og 45). Festivalen er et tilbud gjennom den kulturelle skolesekken for alle kommunene i Midtre Namdal. Festivalen ønsker å samarbeide med alle lokale krefter og andre planlagte kulturtiltak i kommunen i denne perioden. Har ditt lag eller din forening planer om et kulturarrangement, så ta kontakt med kulturkontoret, tlf eller e-post: lisbeth. Da kan dere bli med på en samlet annonsering lokalt og regionalt. Programmet for Vrimmel og mer informasjon finner du på Arbeidsplass-konsert med Bill Booth Rikskonsertene tilbyr to gratis arbeidsplasskonserter under Vrimmelfestivalen. De besøker Namdalseid en dag i uke 44. Ønsker din arbeidsplass å være vertskap for en slik konsert, så meld deg på i konkurransen blant flere til kulturkontoret: namdalseid.kommune.no Per-Olaf Green, På Biblioteket tirsdag 24. sept. kl Gratis adgang. Kaffespleis på kr. 20,-. trekkspill og piano, presenterer et portrett av den folkekjære artisten, med et utvalg av hennes mest kjente sanger. Side 7

8 Kommunal informasjon Informasjon fra Helse og familie: Det jobbes på spreng for å ferdigstille lokalene til helsetjenestene i kommunen. Lege Namdalseid Nomera Shakeel begynner som fastlege ved Namdalseid legekontor mandag 9. september Hun vil ta over som fastlege etter Friedrich Hartmann. Nomera er ferdig med sin utdannelse og kommer fra turnustjeneste på Høylandet. Flyttinga av helsetjenestene Helsetjenestene, med Legekontor, helsesøster, jordmor, kreftsykepleier, psykiatrisk helsetjeneste og rehabiliteringstjenesten, er på flyttefot grunnet helsetunutbygging. Rehabiliteringstjenesten flytter i begynnelsen av september inn i nye lokaler i tilknytting til Trimmen i Kommunehuset. Parkering og inngang vil bli på nedsiden av Kommunehuset. Legekontoret, jordmor, helsesøster og psykisk helsetjeneste flytter til Kommunehuset i uke 39. Legekontoret og helsesøster vil flytte inn i nye lokaler der tidligere lensmann og tannlege var, i underetasjen i Kommunehuset. Psykisk helsetjeneste og kreftsykepleier vil få nye kontorer i gangen ved Miljø og Landbruk, innenfor Servicekontoret. Jordmor og kommunal fysioterapeut vil få nytt kontor i 2. etasje, på andre side av Nav sine kontorer. I uke 39 vil Legekontoret være stengt og Flatanger vil ha daglegevakt. Det vil være normal drift på Legekontoret fra mandag 30. september Endre Mølsleth Side 8

9 Kommunal informasjon Presentasjon: Jeg heter Anne Lise Voll og er tilsatt som trosopplærer. Jeg er tilsatt i 80% stilling som vil bli fordelt med 40% i Beitstad, Namdalseid og Verran og 40% i Steinkjer/Egge. Som lita jente var det naturlig for meg å gå på søndagsskolen, siden det var pappa og kompisen hans som var lærere. Fra 4. klasse ble det Yngres, med hobbyarbeid. Også her med pappa og kompisen som ledere. Etterhvert ble jeg med som hjelpeleder og spilte gitar til sangene. På folkehøgskolen fikk jeg være med en lærer og holde søndagsskole i bygda der skolen lå, og som nygift «befalsfrue» på Bardufoss holdt jeg søndagsskole hver eneste søndag kl. 10 sammen med svogeren min, som var befal og nektet å gjøre noe som helst annet enn å spille orgel. Pratinga måtte jeg stå for. Da mine egne barn var små farta jeg rundt i bygda på frivillig barne- og ungdomsarbeid i kirka og på bedehuset, med mine små på/under armen. De siste åra har jeg jobba som håndverker og malt hytter i Trollheimen. Jeg er snart ferdig med et fireårig deltidsstudie til kunstterapeut ved Dansk Kunstterapiinstitutt. Nå har jeg blitt bestemor og lar meg på nytt begeistre av de små. På tide å finne tilbake til det viktigste; å dele troen med barn og unge. Jeg er spent på hva jobben vil føre med seg. Som ny og ukjent håper jeg at jeg kan bli kjent med dere som har bodd her lenge og at vi kan få et godt samarbeid. Jeg gleder meg! Seminar om tro Onsdag 11.september inviterer vi til seminar om trosopplæringa i Beitstad, Namdalseid og Verran. Seminaret holdes i Beitstad kirke fra kl Seminaret er for alle interesserte og nysgjerrige, enten du har lyst til å være med og samarbeide om de forskjellige tiltakene, eller bare vil holde deg orientert. Vigdis Aakre fra Nidaros Bispedømme vil være med sammen med prosten vår, Gustav Danielsen. Vigdis Aakre er den som har trosopplæringa som sitt spesialområde i Nidaros. Gustav Danielsen har det overordnede ansvaret for trosopplæringa hos oss. Gunnar prest sørger for kunstneriske innslag. Det blir enkel servering og tid til prat. Velkommen! Side 9

10 Lag og foreninger Godt Vaksin har fest i Namdalseid Samfunnshus fredag 13. september 2013 kl Musikk av Evens Menn! Trening/ skyteprøver for storviltjakta 2013 Trening/skyteprøver på Fjell arrangeres torsdag 5. september. I tillegg mandagene 2. og 9. september. Alle kvelder fra kl Salg av ammunisjon og kaffe! Arr. Namdalseid og Lyngen skytterlag Trening bane/løpende elg og skyteprøver arrangeres på Lyngenbanen fredag 6. september. Tid: I tillegg lørdag 7. september fra kl Salg av ammunisjon og kaffe! Arr.: Namdalseid og Lyngen skytterlag/ Namdalseid Jeger og Fisk Idrettsmerke Idrettsmerkeprøve kan tas på følgende tirsdager i september; 3., 10. og 17., kl alle dager. Friidrettsgruppa Årsmøte i Sentrum Vel Årsmøte i Sentrum Vel på Alhusen torsdag 5. september kl Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker til innen 4. september. Velkommen! Hei sangervenner! Da er vi så vidt i gang med ny og innholdsrik sesong. Nye og gamle sangere ønskes VELKOMMEN på øvelse i Namdalseid Samfunnshus tirsdager kl Kaffespleis kr 30,- - ta med kopp!! Side 10

11 Annonser Side 11

12 Lag og foreninger Namdalseid Fotoklubb med tur til Statland Namdalseid Fotoklubb inviterer alle fotointeresserte til "Statlandvandring med fotografering av det som møter oss" søndag 8. september. Vi møtes utenfor Fossekailn restaurant kl Middag på Fossekailn (betales av hver enkelt) kl Det er selvsagt anledning til å ta med familien. Påmelding innen 1. september til Monica Sotberg, Det blir også kåring av månedens bilde der temaet er "Namdalseid i mitt hjerte". Send inn bilder til innen 5. september. Velkommen til en trivelig fotodag! Gla dans - seniordans! Da er det tid for en ny sesong med Gla dans - seniordans. Tid og sted vil bli som tidligere; Ungdoms- og eldresenteret tirsdager kl Vi er så få dansere at hvis vi ikke får med noen nye vil det bli slutt ganske fort. Vi er nå 8 stk. og det er et absolutt minimum for å fortsette. Vi fortsetter så lenge det går, men hvis vi må slutte vil det ikke bli gjort noe forsøk på å starte opp igjen. Derfor håper vi på flere dansere nå slik at vi kan fortsette. Medlemstur! Namdalseid handikaplag minner om medlemsturen til Elgkroa på Røra, og innom Inderøy, ONSDAG 11. SEPTEMBER. Bussen starter fra Sjøåsen kl , og innom Helsetunet kl ! Velkommen til tur! Annonser Vi har fast åpningstid på fredager fra kl Men det er mulig å komme innom ellers så framt det er folk i lokalet. Vi åpner gjerne om du trenger en gave, ring Ane eller Tone Anna tar på seg skifting av glidelås og andre små reparasjoner. Ta gjerne kontakt Velkommen innom! Ane, Tone og Anna Side 12

13 Annonser Sentrum Auto AS Fra 1. oktober endres lukketiden til kl Nye åpningstider blir slik: Mandag - fredag kl Lørdag kl Søndag kl Høstjakta nærmer seg - i september har vi: Vi har 25% på alt av DOGGY hundefôr hele september. Gode tilbud på : Jaktkniver, hodelykter, termoser mm. OMO color og OMO ultra 4,5 kg til kun 119 kr. pr. pakke! Hundseth Mølle: Det gode alternativ! Tlf * Faks * E-post: * Side 13

14 Annonser Hjerte for menneskeverd, vår kristne kulturarv og distrikts-norge Jeg er lærer, far og bestefar. Ut fra denne hverdagen inspireres jeg til stå sammen med KrF for å prege samfunnet og kjempe for kommende generasjoner. Alle har lik verdi Menneskeverd handler om at alle mennesker har lik verdi. Også du som opplever at livet er sårbart eller butter i mot. Det er da vi skal være der og trå til! Ikke minst ved livets begynnelse og slutt, ved nedsatt funksjonsevne, ved sykdom eller arbeidsløshet. Bygg videre på kristenarven Vi må videreføre den kristen-humanistiske forankringen i Grunnloven og i skolen. Vi må bygge videre på kristenarven, og ikke miste fokus på sentrale historiske fellesverdier. Kristen tro og etikk har vært og er en positiv drivkraft og korrektiv. Verdinøytralitet kan aldri fylle behovet for forankring av lovverk, oppdragelse, skole, arbeidsetikk og moral. KrF vil styrke kristendommens relative andel av RLE-faget. Skolen skal også bidra til økt forståelse av ulike livssyn og religiøs praksis. Derfor er det helt nødvendig at RLE blir et obligatorisk fag i lærerutdanninga. Gjennom økt kompetanse kan lærere lettere forstå sine elever. Samarbeidet med heimen vil bli preget av større kunnskap og respekt. Barnas beste viktigst KrF kjemper på barnas side. Tid, økonomi og fleksible muligheter er viktige faktorer i småbarnsfamilienes hverdag. Da trengs ordninger som gir deg som forelder mulighet til å kombinere yrkesliv og familieliv. Derfor kjemper vi for styrking av barnehagene, styrking og utvidelse av kontantstøtten og for gode og fleksible permisjonsordninger. Vi vil firedoble nedkomststøtten for kvinner uten inntekt. Vi foreslår en egen familiepakke for alle foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. Ta bonden og næringslivet på alvor KrF tar bonden og næringslivet på alvor. Vi vil arbeide for ordninger som gjør generasjonsskifte lettere. I landbruket må det generelle inntektsnivået løftes. Vi må sikre en differensiert struktur med enkeltmannsbruk, samdrifter, familiebruk og nisjeproduksjon. Matproduksjonen i Norge skal økes med 20 % de kommende år. Dette er en unik mulighet til å stimulere distriktslandbruket og grovforbasert kjøttproduksjon. Vi trenger samtidig en utmarkspolitikk med fokus på økt beiting og økt matproduksjon. Derfor har KrF programfestet at vi vil ha en dreining av rovdyrpolitikken der beitenæringene tillegges større vekt. Sterkere satsing på vei Store deler av verdiskapinga skjer utenfor E6 og pressområdene. Verdiskapinga krever godt utbygd infrastruktur og sikre og framkommelige veier. Regjeringas forslag i Nasjonal Transportplan om 10 mrd ekstra til fylkeskommunene til opprusting av distriktsveinettet var en stor nedtur. Forslaget innebærer i realiteten at forfallet øker. KrF vil bidra til sterkere satsing på samferdsel. Du skal kunne ferdes trygt og enkelt enten du bruker bil, sykkel eller er fotgjenger. Et verdig arbeidsliv Arbeidslivet skal inkludere alle! I dette trenger vi også en sterk arbeidsmiljølov som beskytter deg som arbeidstaker. Men trivsel på arbeid handler om mer. Makten som de siste årene er overført til direktorater og byråkrater er en trussel mot et verdig arbeidsliv. Byråkratisering og papirarbeid sluker faglig arbeidskraft, spiser effektiv arbeidstid og kveler arbeidsglede og sunn sjølkontroll og internkontroll. Flytt ressursene fra kontroll til medarbeiderutvikling! Økt satsing på frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er sentrale i nærmiljø og sosialt liv. KrF vil arbeide for fullt momsfritak og for en dobling av det skattefrie gavebeløpet. Menneskeverd i sentrum! Johan Fossan Kristelig Folkepartis 1.kandidat Side 14

15 Annonser Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaoke-anlegg. For andre turer, se vår hjemmeside Vakttelefon: Side 15

16 Arrangørkalender for september mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Stortings- og Sametingsvalg fra kl Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Informasjons- og inspirasjonsdag på Namdalshagen kl og kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket. 10 Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket. 4 5 Trening/ skyteprøve på Fjell fra kl Seminar om trosopplæring i Beitstad krk. Kl N.eid Handikaplags medlemstur, start kl Årsmøte i Sentrum Vel på Alhusen kl Trening bane/ løpende elg og skyteprøve fra kl på Lyngen Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Trening bane/ løpende elg og skyteprøve fra kl på Lyngen. 1 Hjortejakta starter! Påmelding til Fotoklubbens Statlandvandring. 8 Gudstjeneste i Statland kirke kl Presentasjon av konfirmanter og utdeling av kirkebok til 6-åringene. Statlandvandring, N.eid Fotoklubb kl Gudstjeneste i N.eid krk. kl Presentasjon av konfirmantene. Kulturminnelagets markering av kulturminnedagen på Museumslageret fra kl Konsert Borti bortnom på Biblioteket kl med bl.a Ragnhild Vannebo, Henning Sommero m.fl Idrettsmerkeprøve på Idrettsanlegget v/ skolen kl Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Onsdagsklubben på Dagsenteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket Gla-dans/Seniordans i U-/e-senteret kl Elgjakta starter! Formiddagskaffe på Biblioteket. Gruppemøte/medlemsmøte Namdalseid Senterparti inviterer til gruppemøte/ medlemsmøte på Lyngen Fordhotell tirsdag 10. september kl Velkommen! Styret/gruppeleder

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Rennebu Nytt. Tid for Erica og høstløken 50% på div busker, roser og frukttrær. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra Black Design

Rennebu Nytt. Tid for Erica og høstløken 50% på div busker, roser og frukttrær. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra Black Design INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 15/2009, 10. sept. Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Klimabussen besøkte Rennebu Astrid Gunnes fra Voll skole prøver seg å

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer