Det flerkulturelle samfunnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det flerkulturelle samfunnet"

Transkript

1 Samfunnskunnskap: Det flerkulturelle samfunnet Dette skal vi se nærmere på: Hva er kulturkonflikt? Hva er fordommer Hva er rasisme? Hva er en flyktning? Hva er en innvandrer? Kapittel 4. s.67-83

2

3 Hva betyr kulturkonflikt? Kulturkonflikt: Når ulike måter å leve på fører til uenigheter mellom mennesker. Hva tenker du når du ser dette bildet? Utilsiktet, sørger Roy for hele jordens tilintetgjørelse, da han i et forsøk på å være vennlig, griper lederen deres i hodet og rister kraftig.

4 Fordommer: Fordommer Forutinntatte holdninger som bygger på noe man tror, istedenfor reell kunnskap.

5 Fremmedfrykt Fremmedfrykt betyr avsky, angst eller frykt for alt som er fremmed, utenlandsk eller annerledes enn det kjente. Eksempel s. 69 i boka.

6 Hva er rasisme? Rasisme: 1. Et sett av holdninger som bygger på en oppfatning om at visse folkegrupper er overlegne og mer verdt enn andre. 2. Når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse. Hva var det jødene ble utsatt for under 2. verdenskrig? Danske nynazister demonstrerer i 2011 Straffelovens paragraf 135a: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.

7 Flyktninger En flyktning: er en person som har rømt fra hjemlandet pga krig. Eller frykt for å bli forfulgt på bakgrunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk oppfatning. Vi har også flyktninger på grunn av naturkatastrofer og klimaendringer.

8 Hva er en innvandrer? Innvandrer: en person som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, men har innvandret til et annet land. Hva med nordmenn som innvandrere? Vikingtiden? Amerika på 1800-tallet? Spania i dag? Lese s. 71 i boka.

9 Hva er en asylsøker? Asyl: et fristed mot forfølgelse Asylsøker: En person som har flyktet fra hjemlandet, og søker om oppholdstillatelse i landet han/hun kommer til. Asylmottak: Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. Asylsøkere i Norge: I 2014 søkte ca mennesker asyl i Norge.

10 Hva er integrering? Integrering: Lære språk og kultur i landet man kommer til, slik at man kan jobbe og bli en del av samfunnet på lik linje med andre. Segregering: Å holde folk/folkegrupper fysisk atskilt fra hverandre. Apartheid (adskillelse) er det navnet på den rasistiske/segregerende politikken som ble ført i Sør-Afrika fra 1948 til 1994.

11 Menneskehandel og menneskesmugling Menneskesmugling: er organisert, ulovlig flytting av mennesker fra et land til et annet mot høy betaling. Skjer ofte under livsfarlige forhold. Bakmenn tjener store penger på at mennesker vil smugles til andre land for å oppnå bedre levekår. Menneskehandel: er organisert handel med mennesker. Menneskehandel er å utnytte mennesker til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. Menneskehandel blir av mange kalt moderne slavehandel/slavearbeid.

12 Oppgaver til ettertanke: A. Les uttalelsen under. Hvem tror dere dette har blitt sagt om? De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar jobbene fra oss og stiller stadig større krav om sosiale goder. De foretrekker å isolere seg i egne bydeler; særlig kvinnene gidder ikke lære seg språket vårt, og de forlanger at barna deres skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt sammen nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik at nære og fjerne slektninger også kan følge dem hit. Svar: Sitatet er en oversettelse fra en avis i Chicago, USA, skrevet på 1800-tallet, om norske innvandrere! B. Hva er det første du legger merke til når du møter et fremmed menneske? Nevn gjerne flere ting! C. Hva har utseendet å si for dine tanker og forestillinger om andre? D. Hva har media fortalt deg om hvordan ulike grupper av mennesker er eller oppfører seg? Bergensere Nordlendinger Oslo-folk Amerikanere Afrikanere Asiater Israelere/jøder. Muslimer E. Hva tror dere er grunnen til at en del nordmenn er skeptiske til innvandrere?

13 LITT INFO OM NORDMANNEN BAK FILMEN På nordkysten av Marokko forsøker tenåringen Foad å livnære seg ved å løpe hoiende etter passerende turistbusser, og selge snacks gjennom bussvinduene. Men de er mange om beinet, det løper en hel flokk ivrige selgere etter hver buss, og Foad er verken størst eller raskest i den støyende flokken. Foruten turistene og en blekfet nordmann som svømmer rundt i havet utenfor, er det kun båtflyktninger på vei til Europa som passerer det lille stedet. Foad ser en forretningsmulighet i