Årsplan for Langnes barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Langnes barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Langnes barnehage 2017/2018 Det handler om å lykkes sammen.

2 Innhold: Praktisk informasjon - om barnehagen - avdelingene - mat, klær, soving, åpningstider, planleggingsdager, ferie, arrangementer - Ansatte. Pedagogisk arbeide - Barnesyn - Læringsmiljø - dette vektlegger vi. - Danning, omsorg, lek og læring - Barns medvirkning, anerkjennende væremåte - Fagområder - Helsefremmende barnehage - Dokumentasjon og evaluering Samarbeid - Barnehage / hjem - Samarbeidsformer - Overgang barnehage /skole Vårt fokus i år. Styringsdokumenter - Planer

3 Om barnehagen Barnehagen ligger i Langneset i et boligområdet omgitt av skog og mark. Barnehagen ligger vis a vis Nasjonalbiblioteket. På den ene siden av barnehagen - ligger veien til by og ferdsel... På den andre siden til skog og fjell... Langnes barnehage ble startet i 1977 og ble i 2008 utvidet og totalrenovert. Den eies og drives av Rana Kommune. Barnehagens lokaler er lys, med lyddempet akustikk. Vårt uteområde er allsidig, med lekeapparater på framsiden og egen skog med grillkøte på baksiden. Barnehagen har ca 100 barn fordelt på 5 avdelinger.

4 Avdelingene Vi har aldersinndelte grupper/avdelinger. Tilrettelagt for hver aldersgruppe Ettåringene er på Småscena Toåringene er på Newton Treåringene er på Solbuen Fire- og Femåringene er på Davinci. De er delt i to grupper, Palettene og Pilotene. Fireåringene er Palettene og femåringene er Pilotene.

5 Praktisk informasjon Åpningstider : Barnehagen har ordinært åpningstid fra alle hverdager uten lørdag. Hvis noen trenger det kan vi inngå avtale om å åpne Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden Mat: Barnehagen serverer mat til barna hver dag. 3 måltider pr. dag. Frokost, lunsj og frukt/måltid. Vi følger statens ernæringsråds anbefalinger for kosthold i barnehager. Dvs at vi daglig har grovt brød, sunt pålegg uten mye sukker. Vi drikker melk og vann. Barna får frukt og grønnsaker hver dag. I tillegg skal vi dette året ha «månedens smak» der vi presenterer nye smaker. Klær: barnet trenger uteklær og skifteklær. Det er fint når klærne er merket, da er det lettere å holde styr på klærne. For å holde god orden og oversikt ønsker vi at foreldrene tar hjem alt av klær hver fredag- da er det enklere for foreldre å holde oversikt over hva barnet har og trenger i barnehagen. Soving: Barna sover ute på sovealtaner i egne vogner. Ferie : Viser til barnehagens vedtekter: «barna må i løpet av året avvikle 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i henhold til skolerutens sommerferie.» Planleggingsdager 2017/2018 : Vi har 5 planleggingsdager i barnehageåret ( august til august) og da er barnehagen stengt. Torsdag 17. og fredag 18. august Fredag 17. november Mandag 19. februar Fredag 11.mai Arrangementer Februar : markering av samenes dag 6. februar. karneval Mars: solfest Juni: festival for Langnes barnehage Desember: foreldrefrokost. Luciafeiring med Pilotene( de eldste barna) og nissefest for hele barnehagen. Bursdager: Bursdagsfeiring er litt forskjellig på gruppene. Barnehagen står for feiring og servering.

6 Ansatte i Langnes barnehage. Småscena : Ingunn Reppen Linn Merethe Hembre Merethe Sjåvik Catharina Røsnes Tarjei Sandvær Jonas Alvsing Newton: Anne Grethe Forsmo Åshild Brose Marthe Farstad Stine Israelsen Linn Iversen - pedagogisk leder pedagogisk leder. -barne/ungdomsarbeider. -assistent -assistent -assistent -pedagogisk leder -barnevernspedagog -Barnehagelærer -barne/ungdomsarbeider -assistent Solbuen: Lena Olsen Wenche Westvik Monice Haugane Kristensen Palettan: Tanja Bratsti Sakariassen Annika Sivertsen Marit Jensen Pilotan: Tone Lise Røsdal Tove Bjørnbak Unni Helmersen Nann Karin Johnsen Ann Cecilie Sandberg -pedagogisk leder -fagarbeider -assistent -pedagogisk leder -assistent -barne/ungdomsarbeider -pedagogisk leder -pedagogisk leder -assistent -Barne/Ungdomsarbeider - assistent Styrer : Elin Bergersen

7 BARNESYN - Barn er likeverdige deltagere i hele vår virksomhet. - Barn er kreative og skapende og samhandler med sine omgivelser. - Barn er kompetent og har egen vilje. - Barn utforsker og har egne ideer om verdenen rundt seg og sammenhenger der. - Barn blir preget av sine opplevelser og miljøet rundt seg. De endrer seg i møte med mennesker,miljø og materiale de har rundt seg. Vi skal legge til rette for at barn møtes som subjekt med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser.

8 LÆRINGSMILJØ I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. - Vi legger til rette for allsidige opplevelser og aktiviteter. Vi har fokus på å skape miljø som utfordrer og inspirerer til kreativitet ut fra barnas interesser og behov. For å oppdage og stimulere nysgjerrigheten bruker vi ofte lysets magi. Å lyssette byggverk, og utforske ting på nytt i lys/skygge skaper mange spennende opplevelser. - Vi driver med små og store prosjekter sammen med barna, der vi tar utgangspunkt i det barna interesserer seg i. Vi undersøker ting fra forskjellige perspektiver og ser på likheter og ulikheter. - Vi tenker også at barna lærer på forskjellige måter og legger til rette for å lære gjennom allsidige aktiviteter og utryksformer. - Vi legger til rette for at barna skal utforske og ha spennende aktiviteter å samarbeide om. - Vi holder på med aktiviteter /prosjekter over tid for å skape muligheten for gode erfaringer og flere perspektiver.

9 Dette vektlegger vi Delaktighet er viktig for oss hos oss vil hver og en gjøre en forskjell. Likhet er for oss at alle skal behandles med respekt og ikke at alle skal behandles likt. utforsking og samarbeid. Vi mener at barn lærer gjennom utforsking og samarbeid. Vårt fysiske miljø har møteplasser der barna møtes om noe spennende, og noe som barna kan gjøre og løse sammen. Barna skal få erfare via å sanse, kjenne, lukte, høre, smake, bevege seg osv. Med utgangspunkt i dette skal vi legge til rette for inntrykk og erfaringer. Barn skal bli møtt med anerkjennelse. Dette er et område vi jobber med og øver oss på. Vi bruker mye litteratur fra Jesper Juul som utgangspunkt. Å anerkjenne er for oss å akseptere barnet, og barnets reaksjoner. Og å lete etter bakgrunn for barnets reaksjoner Altså : hva er det barnet egentlig prøver å fortelle oss. Vi skal drive tema/prosjekterende arbeid som styres av barnas interesse. Barns utforsking og samarbeid skal prege barnas tilbud gjennom dagen. Vi legger til rette for at vi sammen med barna kan gjøre dypdykk i det barna er opptatt av. Dette skal også prege vårt fysiske miljø. I tema og prosjektarbeidet vårt skal vi være på jakt etter barnas initiativ og interesse som igjen skal være utgangspunkt for videre arbeid med temaet. Ha gode grupper som barna føler trygghet i slik at barna får best mulig forutsetninger for lek og utvikling. Ved barnehageårets start (aug) er det alltids litt forandringer i barnegruppa. Nye barn kommer til og barn har hatt ferie og vært borte fra barnehagen grupper skal dannes. Høsten ( august oktober) er viktige måneder for å legge grunnlag for en god dynamikk i barnegruppa. Vi vil ha fokus på gjentakelser, rutiner og struktur - slik at barna kjenner igjen hverdagen og at dagen kan være forutsigbar. Det vil også bli spennende aktiviteter og temaer på hver gruppe/ avdeling.

10 Danning, omsorg, lek og læring Barnehagen skal følge rammeplan og bygger sin virksomhet på danning, omsorg, lek og læring. Danning Vi skal tilrettelegge for at barna får meningsfylte opplevelser og utvikler et positivt bilde av seg selv. Vi skal bidra til at barna aksepterer seg selv og hverandre. Og at de ser på ulikheter som berikende og spennende. Ved å anerkjenne barna og deres verdi vil barna oppleve seg som viktige resurser i en gruppe. Barna skal få erfare å samarbeide og oppleve nytten av hverandre. Med forskjellige erfaringer bringer barna inn kunnskap til hverandre. Omsorg Vi skal sørge for at barna får det de har behov for av omsorg, trygghet og utfordringer. Det er individuelt hva barna trenger og vi skal gi omsorg ut fra barnets behov. Lek og læring Leken er sentral i barns liv. I leken får de prøvd ut sine ideer og teorier og er en viktig arena for samhandling. Lek og læring går hånd i hånd og barna utforsker mye i leken. Vi skal legge til rette for lek innenfor tema som opptar barna. Tilrettelagt lekemiljø etter alder og interesser. Konstruksjon bygging med ulike materialer er tilgjengelig på alle avdelinger. Bygging og konstruering gir mange muligheter for å skape, samhandle, lære og ikke minst få følelsen av å mestre. Mitt og ditt blir ikke i fokus men hvordan skal vi klare å løse oppgaven sammen.

11 Barns medvirkning Medvirkning står sentralt i hverdagen. Barna skal ha innflytelse på sin egen hverdag. Gjennom prosjekterende arbeidsmåte vil barna få større innflytelse og ta del i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi tilrettelegger også det fysiske miljøet med hensyn til barnas interesseområder, slik at de på den måten kan påvirke vårt miljø. Gjennom å møte barna med en anerkjennende væremåte gjør også at barna blir hørt og får være delaktig i sin egen hverdag. Barna skal få oppleve å ha påvirkning i miljøet rundt seg og oppleve å være en del av et demokratisk samfunn. Gjennom å arbeide i gruppe får barna lytte til hverandre og muligheten til å bidra til gruppas bestemmelser, aktiviteter. Barna får være delaktig i å løse utfordringer som oppstår i gruppa.

12 Fagområder. I rammeplanen for barnehager er det 8 fagområder: -kommunikasjon, språk og tekst. -kropp, bevegelse, mat og helse. -kunst kultur og kreativitet. -Natur, miljø og teknikk. -Antall, rom og form. -Etikk, religion og filosofi. -Nærmiljø og samfunn. Vi jobber «tverrfaglig» med disse områdene. Vi legger vekt på et helhetlig læringssyn, der vi ikke skiller fagområdene fra hverandre. Fagområdene vil være representert gjennom daglige aktivitetstilbud, fysisk miljø(materialer) og prosjekter. For eksempel kommunikasjon, språk og tekst er noe vi har fokus på gjennom hele dagen og ikke minst i prosjektene som drives sammen med barna. Dette kommer også til syne i månedsbrevene som avdelingene lager. Ved å ha et rikt miljø med ulike materialer ( som vi for eksempel har på byggerom/konstruksjonsrom) er det mye utforsking på teknikker, fysiske lover, matematikk, antall, rom og form. PROGRESJON Progresjon innenfor fagområdene vil handle om å bli kjent med nye materialer, teknikker og problemstillinger. Det handler også om å dypdykke i barnas undringer og gi nye utfordringer. Vi legger vekt på å skape et fysisk miljø som stimulerer til progresjon. Ved at barna får samarbeide i aktiviteter vil barna vise hverandre nye måter å tenke på og gjøre på. I løpet av uken har vi jevnlige aktiviteter der barna er delt i grupper. Dette arbeidet planlegges av pedagoger som arbeider fast med disse aktiviteten/rommene. Det blir da lagt vekt på mestring, fordypning og progresjon i aktivitetene. Vi tenker også at progresjon handler om at det enkelte barnet skal oppleve mestring og progresjon ut fra sitt ståsted. I år skal vi arbeide spesielt med å se ting fra forskjellige og ulike perspektiver. Vi legger da til rette for nye oppdagelser. Vi har et variert tilbud av materiale til alle barna der man kan oppleve forskjeller på materiale og materialenes egenskaper.

13 Fagområder (Tverrfaglig arbeid) Vi legger til rette for mange måter å uttrykke tanker på. Vi bruker prosjektorer som kan forstørre ting og gjør at vi kan se nærmere på ting. Forme og uttrykke.. Her er det edderkoppens spinn som studeres og lages. bygg og konstruksjon- der er det mye matematikk og naturvitenskap.

14 Helsefremmende barnehage Langnes barnehage er en «helsefremmende barnehage» og det innebærer at vi arbeider med å bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Det er 10 kriterier vi arbeider etter. Det helsefremmende arbeidet skal være forankret i årsplanen. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. Alle barna er fysisk aktive i minst 90 minutter pr.dag. Nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehage følges. Barnehagen er tobakksfri. Barnehagen har fokus på god hygiene. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov. Barns medvirkning vektlegges. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.

15 Vurderingsarbeid: Dokumentasjon og pedagogisk refleksjon Dokumentasjon Vi skal synliggjøre vårt pedagogiske arbeid for barna, foreldrene og for personalet. Vi bruker dokumentasjon sammen med barna for å gjenkalle og se sammenhengen i det barna gjør. Og for at barna gjennom å delta i dokumentasjonsarbeidet får påvirke sin hverdag. Vi bruker dokumentasjon som et redskap til pedagogisk utvikling. Vi bruker dokumentasjon til å dele kunnskap. Pedagogisk refleksjon Vi skal reflektere over det arbeidet vi gjør og det skal være grunnlag for videre planlegging og gjennomføring. Vi vurderer vårt arbeide hver måned i gruppen. Og planlegger videre for neste måned. Vi har også en halvårig evaluering som legger grunnlaget for ny plan for gruppen. Vi reflekterer ofte sammen med andre for å dele tanker og innhold. - arbeidet rundt prosjekt reflekteres over ca hver andre uke. Vi har et system med primærkontakter. Der alle barn har sin primærkontakt og den er ansvarlig for å følge barnet ekstra opp i forhold til omsorg, trygghet, trivsel og utvikling.

16 Samarbeid barnehage hjem Målet vårt er 100% fornøyde foreldre. Foreldrene er viktige i barnas liv og foreldrenes opplevelse av barnehagen er viktig for oss. Vi ønsker å være åpen og lydhør for foreldrene og at samarbeidet oss imellom skal være så godt som mulig.

17 Samarbeidsformer. Foreldresamtale er en samtale mellom en ansatt og deg/dere som foreldre om ditt/deres barn. Vi har slike samtaler 1-2 ganger pr. år og etter behov. Det er bare å be om en samtale. Foreldremøter avholdes 1-2 ganger i året. Foreldremøtene holdes avdelings/gruppevis og kan inneholde barnehagens planer, samarbeid, fokusområder osv. Foreldrehenvendelser er et system der vi noterer ned henvendelser fra foreldre. Dette for å sikre at noe blir gjort og at det blir gitt svar innen rimelig tid. Foreldreundersøkelse har vi en gang i året, og er en undersøkelse der dere svarer på en del spørsmål vedrørende barnehagen og der vi «måler» hva dere er fornøyd med evt. misfornøyd med. Vi ønsker at dere tar opp ting med oss etter hvert som noe skulle oppstå vi ønsker å løse ting når det oppstår. Henting og bringing av barna er en fin mulighet for samarbeid. En daglig «møteplass» der informasjon kan utveksles. Hvis det er ting vi ikke ønsker å «snakke over hodet til barnet» så er det alltid mulighet for en telefonsamtale. Informasjon fra barnehagen foregår stort sett pr epost. Si ifra om du ønsker det i brevform Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen ( gruppevis). Foreldrene kan selv kalle inn til foreldrerådsmøte. Det blir valgt foreldrerepresentanter på foreldremøtene ca oktober. Samarbeidsutvalget er et utvalg av foreldre, personal og eier(politiker fra Rana Kommune). Dette utvalget skal styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.

18 Overganger og Skolestart Skolestarterne er Pilotene 5/6 åringene. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang til skole. - I Rana Kommune har vi en plan for dette arbeidet som heter «da klokka klang». - Etter jul vil dere foreldre få en plan over dette arbeidet. - Vi vektlegger å lytte til barnas tanker om det å begynne på skolen. Og jobber ut fra det. - Vi drar på skolebesøk og gjør oss kjent med skolene. - Langnes barnehage sokner til Hauknes og Lyngheim skole, og disse skolene er de vi i hovedsak jobber med. Har vi barn fra annet skoledistrikt drar vi også på besøk dit. Når barnegruppen bytter avdeling(lokaler) forbereder vi barna godt. Vi opplever at barna er «klar» for overgangen når den kommer. Vi bytter avdeling for at barna skal ha et best mulig miljø som er tilrettelagt for deres alder og intresser. Overgangen skjer etter planleggingsdagene i august (ved skolestart). Det følger personal med barna når de bytter avdeling.

19 Vårt fokus for i år -Tema /Prosjekt : Barna og naturen ( kan være insekter, skogen, naturfenomener).vi skal se på naturen både i et naturvitenskapelig og empatisk perspektiv. Vi skal ha fokus på hvordan barna opplever naturen og hvordan de uttrykker det. -Vi skal forbedre det prosjekterende arbeidet gjennom å fokusere på pedagogrollen, sette i gang aktivitet og lede barnegruppen. Vi skal også ha fokus på å se ting fra flere perspektiv. (micro, ovenfra, unnenfra, nært osv). Og undre oss over likheter og ulikheter. - Legge til rette for gode grupper der barna opplever seg inkludert og delaktig - Vi har et flerkulturelt mangfold i barnehagen. Dette skal vi belyse med å bli kjent med de forskjellige kulturene gjennom fortellinger, eventyr og sang. Det flerkulturelle skal også speile omgivelsene i barnehagen i forhold til materialer og lekeutstyr.

20 Styringsdokumenter Barnehagen styres av sentrale lover og regelverk, av kommunale vedtak og retningslinjer. I tillegg forholder vi oss til diverse planer. - Barnehageloven - Rammeplan som sier noe om mål og innhold i barnehagen. Den vedtas av stortinget. - Årsplan. Den planen som gjelder for hele barnehagen og legger en del av grunnlaget til avdelingenes planer. - Månedsbrev inneholder tilbakeblikk på måneden som har gått og sier noe om det som skal skje måneden framover. Denne er basert på gruppas planer.