Årsplan for Langnes barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Langnes barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Langnes barnehage 2017/2018 Det handler om å lykkes sammen.

2 Innhold: Praktisk informasjon - om barnehagen - avdelingene - mat, klær, soving, åpningstider, planleggingsdager, ferie, arrangementer - Ansatte. Pedagogisk arbeide - Barnesyn - Læringsmiljø - dette vektlegger vi. - Danning, omsorg, lek og læring - Barns medvirkning, anerkjennende væremåte - Fagområder - Helsefremmende barnehage - Dokumentasjon og evaluering Samarbeid - Barnehage / hjem - Samarbeidsformer - Overgang barnehage /skole Vårt fokus i år. Styringsdokumenter - Planer

3 Om barnehagen Barnehagen ligger i Langneset i et boligområdet omgitt av skog og mark. Barnehagen ligger vis a vis Nasjonalbiblioteket. På den ene siden av barnehagen - ligger veien til by og ferdsel... På den andre siden til skog og fjell... Langnes barnehage ble startet i 1977 og ble i 2008 utvidet og totalrenovert. Den eies og drives av Rana Kommune. Barnehagens lokaler er lys, med lyddempet akustikk. Vårt uteområde er allsidig, med lekeapparater på framsiden og egen skog med grillkøte på baksiden. Barnehagen har ca 100 barn fordelt på 5 avdelinger.

4 Avdelingene Vi har aldersinndelte grupper/avdelinger. Tilrettelagt for hver aldersgruppe Ettåringene er på Småscena Toåringene er på Newton Treåringene er på Solbuen Fire- og Femåringene er på Davinci. De er delt i to grupper, Palettene og Pilotene. Fireåringene er Palettene og femåringene er Pilotene.

5 Praktisk informasjon Åpningstider : Barnehagen har ordinært åpningstid fra alle hverdager uten lørdag. Hvis noen trenger det kan vi inngå avtale om å åpne Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden Mat: Barnehagen serverer mat til barna hver dag. 3 måltider pr. dag. Frokost, lunsj og frukt/måltid. Vi følger statens ernæringsråds anbefalinger for kosthold i barnehager. Dvs at vi daglig har grovt brød, sunt pålegg uten mye sukker. Vi drikker melk og vann. Barna får frukt og grønnsaker hver dag. I tillegg skal vi dette året ha «månedens smak» der vi presenterer nye smaker. Klær: barnet trenger uteklær og skifteklær. Det er fint når klærne er merket, da er det lettere å holde styr på klærne. For å holde god orden og oversikt ønsker vi at foreldrene tar hjem alt av klær hver fredag- da er det enklere for foreldre å holde oversikt over hva barnet har og trenger i barnehagen. Soving: Barna sover ute på sovealtaner i egne vogner. Ferie : Viser til barnehagens vedtekter: «barna må i løpet av året avvikle 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i henhold til skolerutens sommerferie.» Planleggingsdager 2017/2018 : Vi har 5 planleggingsdager i barnehageåret ( august til august) og da er barnehagen stengt. Torsdag 17. og fredag 18. august Fredag 17. november Mandag 19. februar Fredag 11.mai Arrangementer Februar : markering av samenes dag 6. februar. karneval Mars: solfest Juni: festival for Langnes barnehage Desember: foreldrefrokost. Luciafeiring med Pilotene( de eldste barna) og nissefest for hele barnehagen. Bursdager: Bursdagsfeiring er litt forskjellig på gruppene. Barnehagen står for feiring og servering.

6 Ansatte i Langnes barnehage. Småscena : Ingunn Reppen Linn Merethe Hembre Merethe Sjåvik Catharina Røsnes Tarjei Sandvær Jonas Alvsing Newton: Anne Grethe Forsmo Åshild Brose Marthe Farstad Stine Israelsen Linn Iversen - pedagogisk leder pedagogisk leder. -barne/ungdomsarbeider. -assistent -assistent -assistent -pedagogisk leder -barnevernspedagog -Barnehagelærer -barne/ungdomsarbeider -assistent Solbuen: Lena Olsen Wenche Westvik Monice Haugane Kristensen Palettan: Tanja Bratsti Sakariassen Annika Sivertsen Marit Jensen Pilotan: Tone Lise Røsdal Tove Bjørnbak Unni Helmersen Nann Karin Johnsen Ann Cecilie Sandberg -pedagogisk leder -fagarbeider -assistent -pedagogisk leder -assistent -barne/ungdomsarbeider -pedagogisk leder -pedagogisk leder -assistent -Barne/Ungdomsarbeider - assistent Styrer : Elin Bergersen

7 BARNESYN - Barn er likeverdige deltagere i hele vår virksomhet. - Barn er kreative og skapende og samhandler med sine omgivelser. - Barn er kompetent og har egen vilje. - Barn utforsker og har egne ideer om verdenen rundt seg og sammenhenger der. - Barn blir preget av sine opplevelser og miljøet rundt seg. De endrer seg i møte med mennesker,miljø og materiale de har rundt seg. Vi skal legge til rette for at barn møtes som subjekt med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser.

8 LÆRINGSMILJØ I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. - Vi legger til rette for allsidige opplevelser og aktiviteter. Vi har fokus på å skape miljø som utfordrer og inspirerer til kreativitet ut fra barnas interesser og behov. For å oppdage og stimulere nysgjerrigheten bruker vi ofte lysets magi. Å lyssette byggverk, og utforske ting på nytt i lys/skygge skaper mange spennende opplevelser. - Vi driver med små og store prosjekter sammen med barna, der vi tar utgangspunkt i det barna interesserer seg i. Vi undersøker ting fra forskjellige perspektiver og ser på likheter og ulikheter. - Vi tenker også at barna lærer på forskjellige måter og legger til rette for å lære gjennom allsidige aktiviteter og utryksformer. - Vi legger til rette for at barna skal utforske og ha spennende aktiviteter å samarbeide om. - Vi holder på med aktiviteter /prosjekter over tid for å skape muligheten for gode erfaringer og flere perspektiver.

9 Dette vektlegger vi Delaktighet er viktig for oss hos oss vil hver og en gjøre en forskjell. Likhet er for oss at alle skal behandles med respekt og ikke at alle skal behandles likt. utforsking og samarbeid. Vi mener at barn lærer gjennom utforsking og samarbeid. Vårt fysiske miljø har møteplasser der barna møtes om noe spennende, og noe som barna kan gjøre og løse sammen. Barna skal få erfare via å sanse, kjenne, lukte, høre, smake, bevege seg osv. Med utgangspunkt i dette skal vi legge til rette for inntrykk og erfaringer. Barn skal bli møtt med anerkjennelse. Dette er et område vi jobber med og øver oss på. Vi bruker mye litteratur fra Jesper Juul som utgangspunkt. Å anerkjenne er for oss å akseptere barnet, og barnets reaksjoner. Og å lete etter bakgrunn for barnets reaksjoner Altså : hva er det barnet egentlig prøver å fortelle oss. Vi skal drive tema/prosjekterende arbeid som styres av barnas interesse. Barns utforsking og samarbeid skal prege barnas tilbud gjennom dagen. Vi legger til rette for at vi sammen med barna kan gjøre dypdykk i det barna er opptatt av. Dette skal også prege vårt fysiske miljø. I tema og prosjektarbeidet vårt skal vi være på jakt etter barnas initiativ og interesse som igjen skal være utgangspunkt for videre arbeid med temaet. Ha gode grupper som barna føler trygghet i slik at barna får best mulig forutsetninger for lek og utvikling. Ved barnehageårets start (aug) er det alltids litt forandringer i barnegruppa. Nye barn kommer til og barn har hatt ferie og vært borte fra barnehagen grupper skal dannes. Høsten ( august oktober) er viktige måneder for å legge grunnlag for en god dynamikk i barnegruppa. Vi vil ha fokus på gjentakelser, rutiner og struktur - slik at barna kjenner igjen hverdagen og at dagen kan være forutsigbar. Det vil også bli spennende aktiviteter og temaer på hver gruppe/ avdeling.

10 Danning, omsorg, lek og læring Barnehagen skal følge rammeplan og bygger sin virksomhet på danning, omsorg, lek og læring. Danning Vi skal tilrettelegge for at barna får meningsfylte opplevelser og utvikler et positivt bilde av seg selv. Vi skal bidra til at barna aksepterer seg selv og hverandre. Og at de ser på ulikheter som berikende og spennende. Ved å anerkjenne barna og deres verdi vil barna oppleve seg som viktige resurser i en gruppe. Barna skal få erfare å samarbeide og oppleve nytten av hverandre. Med forskjellige erfaringer bringer barna inn kunnskap til hverandre. Omsorg Vi skal sørge for at barna får det de har behov for av omsorg, trygghet og utfordringer. Det er individuelt hva barna trenger og vi skal gi omsorg ut fra barnets behov. Lek og læring Leken er sentral i barns liv. I leken får de prøvd ut sine ideer og teorier og er en viktig arena for samhandling. Lek og læring går hånd i hånd og barna utforsker mye i leken. Vi skal legge til rette for lek innenfor tema som opptar barna. Tilrettelagt lekemiljø etter alder og interesser. Konstruksjon bygging med ulike materialer er tilgjengelig på alle avdelinger. Bygging og konstruering gir mange muligheter for å skape, samhandle, lære og ikke minst få følelsen av å mestre. Mitt og ditt blir ikke i fokus men hvordan skal vi klare å løse oppgaven sammen.

11 Barns medvirkning Medvirkning står sentralt i hverdagen. Barna skal ha innflytelse på sin egen hverdag. Gjennom prosjekterende arbeidsmåte vil barna få større innflytelse og ta del i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi tilrettelegger også det fysiske miljøet med hensyn til barnas interesseområder, slik at de på den måten kan påvirke vårt miljø. Gjennom å møte barna med en anerkjennende væremåte gjør også at barna blir hørt og får være delaktig i sin egen hverdag. Barna skal få oppleve å ha påvirkning i miljøet rundt seg og oppleve å være en del av et demokratisk samfunn. Gjennom å arbeide i gruppe får barna lytte til hverandre og muligheten til å bidra til gruppas bestemmelser, aktiviteter. Barna får være delaktig i å løse utfordringer som oppstår i gruppa.

12 Fagområder. I rammeplanen for barnehager er det 8 fagområder: -kommunikasjon, språk og tekst. -kropp, bevegelse, mat og helse. -kunst kultur og kreativitet. -Natur, miljø og teknikk. -Antall, rom og form. -Etikk, religion og filosofi. -Nærmiljø og samfunn. Vi jobber «tverrfaglig» med disse områdene. Vi legger vekt på et helhetlig læringssyn, der vi ikke skiller fagområdene fra hverandre. Fagområdene vil være representert gjennom daglige aktivitetstilbud, fysisk miljø(materialer) og prosjekter. For eksempel kommunikasjon, språk og tekst er noe vi har fokus på gjennom hele dagen og ikke minst i prosjektene som drives sammen med barna. Dette kommer også til syne i månedsbrevene som avdelingene lager. Ved å ha et rikt miljø med ulike materialer ( som vi for eksempel har på byggerom/konstruksjonsrom) er det mye utforsking på teknikker, fysiske lover, matematikk, antall, rom og form. PROGRESJON Progresjon innenfor fagområdene vil handle om å bli kjent med nye materialer, teknikker og problemstillinger. Det handler også om å dypdykke i barnas undringer og gi nye utfordringer. Vi legger vekt på å skape et fysisk miljø som stimulerer til progresjon. Ved at barna får samarbeide i aktiviteter vil barna vise hverandre nye måter å tenke på og gjøre på. I løpet av uken har vi jevnlige aktiviteter der barna er delt i grupper. Dette arbeidet planlegges av pedagoger som arbeider fast med disse aktiviteten/rommene. Det blir da lagt vekt på mestring, fordypning og progresjon i aktivitetene. Vi tenker også at progresjon handler om at det enkelte barnet skal oppleve mestring og progresjon ut fra sitt ståsted. I år skal vi arbeide spesielt med å se ting fra forskjellige og ulike perspektiver. Vi legger da til rette for nye oppdagelser. Vi har et variert tilbud av materiale til alle barna der man kan oppleve forskjeller på materiale og materialenes egenskaper.

13 Fagområder (Tverrfaglig arbeid) Vi legger til rette for mange måter å uttrykke tanker på. Vi bruker prosjektorer som kan forstørre ting og gjør at vi kan se nærmere på ting. Forme og uttrykke.. Her er det edderkoppens spinn som studeres og lages. bygg og konstruksjon- der er det mye matematikk og naturvitenskap.

14 Helsefremmende barnehage Langnes barnehage er en «helsefremmende barnehage» og det innebærer at vi arbeider med å bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Det er 10 kriterier vi arbeider etter. Det helsefremmende arbeidet skal være forankret i årsplanen. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. Alle barna er fysisk aktive i minst 90 minutter pr.dag. Nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehage følges. Barnehagen er tobakksfri. Barnehagen har fokus på god hygiene. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov. Barns medvirkning vektlegges. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.

15 Vurderingsarbeid: Dokumentasjon og pedagogisk refleksjon Dokumentasjon Vi skal synliggjøre vårt pedagogiske arbeid for barna, foreldrene og for personalet. Vi bruker dokumentasjon sammen med barna for å gjenkalle og se sammenhengen i det barna gjør. Og for at barna gjennom å delta i dokumentasjonsarbeidet får påvirke sin hverdag. Vi bruker dokumentasjon som et redskap til pedagogisk utvikling. Vi bruker dokumentasjon til å dele kunnskap. Pedagogisk refleksjon Vi skal reflektere over det arbeidet vi gjør og det skal være grunnlag for videre planlegging og gjennomføring. Vi vurderer vårt arbeide hver måned i gruppen. Og planlegger videre for neste måned. Vi har også en halvårig evaluering som legger grunnlaget for ny plan for gruppen. Vi reflekterer ofte sammen med andre for å dele tanker og innhold. - arbeidet rundt prosjekt reflekteres over ca hver andre uke. Vi har et system med primærkontakter. Der alle barn har sin primærkontakt og den er ansvarlig for å følge barnet ekstra opp i forhold til omsorg, trygghet, trivsel og utvikling.

16 Samarbeid barnehage hjem Målet vårt er 100% fornøyde foreldre. Foreldrene er viktige i barnas liv og foreldrenes opplevelse av barnehagen er viktig for oss. Vi ønsker å være åpen og lydhør for foreldrene og at samarbeidet oss imellom skal være så godt som mulig.

17 Samarbeidsformer. Foreldresamtale er en samtale mellom en ansatt og deg/dere som foreldre om ditt/deres barn. Vi har slike samtaler 1-2 ganger pr. år og etter behov. Det er bare å be om en samtale. Foreldremøter avholdes 1-2 ganger i året. Foreldremøtene holdes avdelings/gruppevis og kan inneholde barnehagens planer, samarbeid, fokusområder osv. Foreldrehenvendelser er et system der vi noterer ned henvendelser fra foreldre. Dette for å sikre at noe blir gjort og at det blir gitt svar innen rimelig tid. Foreldreundersøkelse har vi en gang i året, og er en undersøkelse der dere svarer på en del spørsmål vedrørende barnehagen og der vi «måler» hva dere er fornøyd med evt. misfornøyd med. Vi ønsker at dere tar opp ting med oss etter hvert som noe skulle oppstå vi ønsker å løse ting når det oppstår. Henting og bringing av barna er en fin mulighet for samarbeid. En daglig «møteplass» der informasjon kan utveksles. Hvis det er ting vi ikke ønsker å «snakke over hodet til barnet» så er det alltid mulighet for en telefonsamtale. Informasjon fra barnehagen foregår stort sett pr epost. Si ifra om du ønsker det i brevform Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen ( gruppevis). Foreldrene kan selv kalle inn til foreldrerådsmøte. Det blir valgt foreldrerepresentanter på foreldremøtene ca oktober. Samarbeidsutvalget er et utvalg av foreldre, personal og eier(politiker fra Rana Kommune). Dette utvalget skal styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.

18 Overganger og Skolestart Skolestarterne er Pilotene 5/6 åringene. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang til skole. - I Rana Kommune har vi en plan for dette arbeidet som heter «da klokka klang». - Etter jul vil dere foreldre få en plan over dette arbeidet. - Vi vektlegger å lytte til barnas tanker om det å begynne på skolen. Og jobber ut fra det. - Vi drar på skolebesøk og gjør oss kjent med skolene. - Langnes barnehage sokner til Hauknes og Lyngheim skole, og disse skolene er de vi i hovedsak jobber med. Har vi barn fra annet skoledistrikt drar vi også på besøk dit. Når barnegruppen bytter avdeling(lokaler) forbereder vi barna godt. Vi opplever at barna er «klar» for overgangen når den kommer. Vi bytter avdeling for at barna skal ha et best mulig miljø som er tilrettelagt for deres alder og intresser. Overgangen skjer etter planleggingsdagene i august (ved skolestart). Det følger personal med barna når de bytter avdeling.

19 Vårt fokus for i år -Tema /Prosjekt : Barna og naturen ( kan være insekter, skogen, naturfenomener).vi skal se på naturen både i et naturvitenskapelig og empatisk perspektiv. Vi skal ha fokus på hvordan barna opplever naturen og hvordan de uttrykker det. -Vi skal forbedre det prosjekterende arbeidet gjennom å fokusere på pedagogrollen, sette i gang aktivitet og lede barnegruppen. Vi skal også ha fokus på å se ting fra flere perspektiv. (micro, ovenfra, unnenfra, nært osv). Og undre oss over likheter og ulikheter. - Legge til rette for gode grupper der barna opplever seg inkludert og delaktig - Vi har et flerkulturelt mangfold i barnehagen. Dette skal vi belyse med å bli kjent med de forskjellige kulturene gjennom fortellinger, eventyr og sang. Det flerkulturelle skal også speile omgivelsene i barnehagen i forhold til materialer og lekeutstyr.

20 Styringsdokumenter Barnehagen styres av sentrale lover og regelverk, av kommunale vedtak og retningslinjer. I tillegg forholder vi oss til diverse planer. - Barnehageloven - Rammeplan som sier noe om mål og innhold i barnehagen. Den vedtas av stortinget. - Årsplan. Den planen som gjelder for hele barnehagen og legger en del av grunnlaget til avdelingenes planer. - Månedsbrev inneholder tilbakeblikk på måneden som har gått og sier noe om det som skal skje måneden framover. Denne er basert på gruppas planer.

Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019. Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019. Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019

Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019. Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019. Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019 Årsplan for Langnes barnehage Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019 2018/2019 det Det handler om å lykkes om sammen å lykkes sammen. Årsplan for Langnes barnehage 2018/2019 Innhold: Praktisk informasjon

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E /

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E / Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 6 / 2 0 1 7-1 - DETTE ER VIKTIG FOR OSS I LANGNES BARNEHAGE. 1 Vi mener at barn lærer gjennom utforsking ( og selv finne ut av) og samarbeid(med andre

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Årsplan Båsmo barnehage

Årsplan Båsmo barnehage Årsplan -2019 Barn og barndom Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Velkommen til Båsmo barnehage

Velkommen til Båsmo barnehage Velkommen til Båsmo barnehage -ett hus med mange muligheter 2019-2020 Litt om barnehagen Båsmo barnehage ble åpnet for første gang i 1982. Barnehagen eies og drives av Rana Kommune. Barnehagen ble totalrenovert,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til Båsmo barnehage. -ett hus, mange muligheter

Velkommen til Båsmo barnehage. -ett hus, mange muligheter Velkommen til Båsmo barnehage -ett hus, mange muligheter 2018-2019 Litt om barnehagen Båsmo barnehage ble åpnet for første gang i 1982. Barnehagen eies og drives av Rana Kommune. Barnehagen ble totalrenovert,

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Velkommen til Båsmo barnehage. -ett hus, mange muligheter

Velkommen til Båsmo barnehage. -ett hus, mange muligheter Velkommen til Båsmo barnehage -ett hus, mange muligheter Litt om barnehagen Båsmo barnehage ble åpnet første gang i 1982. Barnehagen eies og drives av Rana Kommune. Barnehagen ble totalrenovert, og utbygd

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan. for. Revelheia barnehage

Årsplan. for. Revelheia barnehage Årsplan for Revelheia barnehage 2018-2019 Vi jobber for ei robust fremtid Innledning: Revelheia barnehage drives og eies av Rana Kommune. Barnehagen har vært i drift siden 1990. Våren 2012 hadde vi gjennomgått

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

BREDSANDKROKEN BARNEHAGE

BREDSANDKROKEN BARNEHAGE PEDAGOGISK PLATTFORM BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: Barnehagen har fra 2012 latt seg inspirere av Reggio Emilia filosofien. Vi har fra da jobbet mye med verdiene og filosofien til Reggio Emilia i

Detaljer

Årsplan Falkum barnehage

Årsplan Falkum barnehage Årsplan 2018-2019 Falkum barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret Visjon: Her får eg visa kem eg e!

Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret Visjon: Her får eg visa kem eg e! Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret 2018-2019 Visjon: Her får eg visa kem eg e! Rammeplanen sier: Prosjekt plan for fagområde: Natur, miljø og teknologi. Barnehagen skal legge til rette for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Våren 2019 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Maurtua vår 2019 s. 4 Barnegruppa og personalet 3. Temaer og mål for perioden

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage 2018/2019 1 Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med høyt service nivå og kvalitet i alle

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Geografisk plassering og størrelse 2 Åpningstid 2 Planleggingsdager 2

1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Geografisk plassering og størrelse 2 Åpningstid 2 Planleggingsdager 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Geografisk plassering og størrelse 2 Åpningstid 2 Planleggingsdager 2 2. VISJON OG VERDIER Barnas beste- vårt ansvar/ Pedagogisk plattform 2 3. SATSNINGSOMRÅDE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N 2 0 1 8 Innhold: 1. Forord s.3 5.5 Læring s.10 2. Styringsdokumenter s.3 6. Fagområder s.11 3. Barnehagens verdigrunnlag s.4 7. Vurdering s.12 4. Gjøvik barnehage s.5 8 Barns

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Må nedsbrev for Små scenå

Må nedsbrev for Små scenå Må nedsbrev for Små scenå September 2017 I dette månedsbrevet vil dere få se små glimt fra vår hverdag på Småscena. Dere vil også kunne lese litt om de planene vi har for måneden som kommer. Å bli del

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent av SU 11.6.2018. Den bygger på pedagogiske plan for 2018-2020,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

Årshjul Lerka

Årshjul Lerka Årshjul Lerka 2018-2019 AUGUST 2018 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 Nytt barnehageår starter 32 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 33 13.8 14.8 15.8

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

Årshjul Breivika studentbarnehage :

Årshjul Breivika studentbarnehage : Årshjul Breivika studentbarnehage 2018-19: FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE: «Hundre verdener å oppdage! Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.» MÅNED AUGUST MERKEDAGER OG ANDRE FELLESAKTIVITETER

Detaljer

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter 3-årsplan 2013-2016 Velkommen til oss. I denne årsplanen vil dere få et innblikk i hva vi som barnehage vil arbeide med gjennom de neste 3 årene. Årsplanen vil

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2018-2019 VESTMARKA BARNEHAGE Vestmarka barnehage Idrettsveien 9 8402 Sortland Telefon: 76108350 E- post: vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Hjemmeside: www.vestmarkabarnehage.com 2

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ]

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ] Årsplan 2018 [ Kverndalen Barnehage ] Innholdsfortegnelse 1. Overordnede målsetninger for Ulna-barnehagene 2. Satsningsområder 3. Kverndalen barnehage Hvem er vi? 4. Barnehagens verdigrunnlag 5. Lovverk

Detaljer

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 1973-2013 Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 23.5.2011. Den pedagogiske planen tar grundigere for seg

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer