PRAKTISK INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK INFORMASJON"

Transkript

1 PRAKTISK INFORMASJON

2 Kontaktinasjon Avdelingene Stor fløy: Hare Tlf: Maur Tlf: Ekorn Tlf: Liten fløy: Svale Tlf: Vipe Tlf: Måltrost Tlf: Jønningheia barnehage består av to fløyer Stor Fløy: Maur, Ekorn Hare, barn i alderen 3-6 år Liten Fløy: Svale Vipe Måltrost har barn i alderen 0-3 år. Fløyene samarbeider for å utvikle et best mulig tilbud til alle barna i barnehagen. De tre avdelingene på liten fløy har samdrift fra kl til ca. kl Da spises det frokost på Svale det er lek inne på Vipe. På stor fløy er frokosten avdelingsvis. Den begynner kl slutter Avdelingene på stor fløy har litt samdrift om ettermiddagen. Hver avdeling på begge fløyene har egne tur - kjøkken dager. Mange rutiner er like på liten stor fløy. Her er en oversikt: Åpningstider Personalet går i vaktsystem, der det er tettest voksendekning mellom Mat Frokost: Barna må ha med matboks. Lunsj ca. kl Vi server brødmat med helt vanlig pålegg. En dag i uken har vi kjøkken dag. Da lager vi et varmt måltid eller baker. Ca. kl har vi frukt måltid. Vi server så knekkebrød, brød eller yhurt til dette måltidet. Sykdom Syke barn har det best hjemme. Dette er viktig så for å redusere smitte. Vi ønsker at dere gir beskjed dersom barnet er syk holdes hjemme. Ta en telefon eller send melding til avdelingen. Ferie e har åpent 11 måneder 2 uker. Vi har stengt de to midterste ukene i juli. Barna må ha minst fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker må tas sammenhengende i juli. Det betyr at alle barn må avvikle ferie de to midterste i juli en uke før eller en uke etter disse. Planleggingsdagene kan regnes som ferie. Den femte uken kan tas når som helst i løpet av barnehageåret den kan deles opp. Vi ønsker beskjed når dere planlegger ferie.

3 Klær I barnehagen er vi ute uansett vær. Barna må derfor ha med seg gode klær etter vær, vind årstid. De må så ha to ekstra skift liggende i skiftekurven sin. Det er foresatte sitt ansvar å sjekke at det alltid er et skift i kurven. Husk å merke klær med navn, så er det lettere å finne frem til rette eier. Bursdagsfeiring På barnets bursdag skal barnet oppleve å være i sentrum for alles positive oppmerksomhet. Vi henger opp plakat med navnet til barnet hvor gammelt det blir på inngangsdøren flagg på utsiden av barnehagen. Vi har bursdags samling der barnet får være i sentrum bestemme litt hva som skal skje i samlingen. Tur Når tilvenningen er over går avdelingene tur en dag i uken. Ved sykdom kan det pga. sikkerhet hende at turen må utgå. Inasjon Info til foresatte vil hovedsakelig bli gitt ved levering henting på e-post. Det henger dagrapport for hver avdeling ute i grovgarderobene. Månedsbrev blir sendt ut på e-post. Info vil så komme opp på infoskjermene som henger i garderobene på liten stor fløy. Det er viktig at dere leser inasjonen som blir gitt. Spør personalet dersom det er inasjon dere savner eller ønsker mer av. rmedvirkning Foresatte har mulighet til medvirkning gjennom foreldrenes samarbeidsutvalg (SU), barnehagens arbeidsutvalg (AU), ved å svare på barnehagens brukerundersøkelse ved daglig kontakt. Man kan ta kontakt med foreldrerepresentantene i de to organer, personalet på deres fløy, fagutvikler eller styrer dersom dere har innspill. Det henger en postkasse i grovgarderoben på hver fløy der dere kan legge ønsker, tilbakemeldinger, ros, saker til SU forslag til endringer. Vi ønsker å ha en åpen dial oppfordrer derfor til at dere skriver under med navn på disse henvendelsene. s forventninger til foresatte At du/dere er kjent med vedtekter rutiner i kommunen barnehagen. At du/dere respekterer barnehagens åpningstid, ferieordning oppholdstid. At du/dere sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute inne. At du/dere hjelper oss å holde orden i garderobene. At du/dere gir beskjed dersom barnet ditt er syk eller har fri. At du/dere gir oss tilbakemeldinger når dere har noe på hjertet. At du/dere følger med på info er løpende oppdatert om det som skjer i barnehagen. At du/dere deltar på dugnad, samtaler møter. At du/dere kommer presis til møter samtaler. At de foresatte som ikke bor sammen, likevel er innforstått med at dere kommer på felles samtaler møter. At du/dere bruker deres mulighet for brukermedvirkning svarer på barnehagens brukerundersøkelse. At du/dere betaler plassen innen fristen. At plassen sies opp skriftlig dersom barnet skal slutte i barnehagen.

4 Planleggingsdager Dato Tema Sted Nytt barnehageår USB Planlegge neste barnehage år Evalueringer Dagsrytmen: Dette er en oversikt over dagen i barnehagen. Den vil variere litt fra dag til dag fra avdeling til avdeling. Aktivitetene starter ca. kl Flott om alle kan komme til dette klokkeslettet. Dersom dere er sene en dag, send melding til avdelingene. Liten fløy Tid Aktivitet åpner Frokost Lek/aktivitet inne eller ute Samling Lunsj Sovetid /Lek aktiviteter inne eller ute Fruktmåltid Lek/aktivitet inne eller ute stenger Stor fløy Tid Aktivitet åpner Frokost Lek aktivitet inne Samling Lek/aktivitet inne eller ute Lunsj Lek/aktiviteter inne eller ute Fruktmåltid Lek/aktivitet inne eller ute stenger

5 Lek skal være en arena for lek, danning læring. Leken har verdi i seg selv er en viktig del av barnekulturen. Å få venner leke er grunnlaget for barns trivsel i «Lov om barnehagen» «Rammeplan for barnehagen» fremsettes et helhetlig læringssyn. Utvikling læring er to sider av samme sak. Læring er å skape mening. Dette foregår i det daglige samspillet mellom mennesker miljø er nært sammenvevd med lek omsorg. Digitale verktøy I følge rammeplanen for barnehage bør barna i barnehagen få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon kunnskap. Her i barnehagen har vi flere forskjellige digitale verktøy. Vi ønsker at i barnehagen skal bruk av digitale verktøy handle om læringsprosesser. Det er vi opptatt av når vil for eksempel kjøper apper. Alle avdelingene har kamera Ipad. På fellesrommet har vi en Smart Board en projektor. Hver fløy har en liten bærbar projektor som kan brukes sammen med Ipad. Språktrappa Gir kunnskap om barns språkutvikling. Inneholder en ide bank med tema. Temaene er knyttet opp mot årstider, tradisjoner, antall, rom meg selv. Den gir råd veiledning om hvordan vi presenterer dette for de ulike aldersgruppene.

6 Kartleggingsverktøy Observasjon av enkelt barn av gruppe av barn foregår kontinuerlig i barnehagen. På bakgrunn av dette utes opplegg tiltak som skal støtte en positiv utvikling av så vel enkelt barn som grupper av barn. Hvis vi ser at barnets adferd utvikling avviker fra normalutvikling, foretas grundig observasjon kartlegging. Vi bruker egne skjema for dette. Dette skjer bare der vi har foreldrenes samtykke. Observasjonene kartleggingene oppbevares da i barnets mappe. Vi har så tatt i bruk Kari Pape sitt fargeskjema. Denne gangen er det de vokse som skal kartlegge sin holdning til et enkelt barn. Metoden går kort sagt ut på å sette farge på barna. Formålet er å sikre at alle barna i barnehagen har tilknytning til blir sett av en voksen. I noen tilfeller samarbeider vi med TI-veiledere fra PPT i kommunen. De er spesialpedager som kan bidra med råd veiledning i forhold organisering, voksenrollen, barnegruppen enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere kan være søster, PPT, BUP, barnevernet. Samarbeid med eksterne instanser skjer alltid i samråd med foreldrene. Vi har taushetsplikt. s tradisjoner: Sett av tid allerede nå, dato finner dere i kalenderdelen. Barna synes det er stas når foreldrene deltar på arrangement i barnehagen. Foreldremøte høst Bli kjent samtaler nye foreldre Foreldresamtaler FN dag i oktober (AU har ansvar for maten) Lucia markering Juleavslutning (AU har ansvaret) Sommerfest (AU har ansvaret) Avslutning førskolegruppen Vi ser frem til et godt samarbeid med dere. Velkommen som foresatt i Jønningheia barnehage.

7 August Tema: Mangfold Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Huset mitt. Boka mi. Respekt for hverandre. Hei på forskjellige språk. Vennskap. Følelser. Musikk. Folkedans Mat fra andre land kultur Tegne familien min. Samer miljø teknoli Globus. Hvor kommer vi i fra? Livssyklus rom Hvor mange er vi her? Flagg fra land som er representert i barnehagen Nasjonal drakter Stopp ikke mobb. Gleding Nærmiljø Gå på tur til der barna bor. Ulike tradisjoner, levesett familieer Planleggingsdag. er stengt Planleggingsdag. er stengt

8 September Tema: Mangfold Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Huset mitt. Boka mi. Respekt for hverandre. Hei på forskjellige språk. Vennskap. Følelser. Musikk. Folkedans Mat fra andre land kultur Tegne familien min. Samer miljø teknoli Globus. Hvor kommer vi i fra? Livssyklus rom Hvor mange er vi her? Flagg fra land som er representert. Nasjonal drakter. Stopp ikke mobb. Gleding Nærmiljø Gå på tur til der barna bor. Ulike tradisjoner, levesett familieer Eventyrstien

9 Oktober Tema: Kroppen vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Sang Sangleker Regler Rim Bilder Bøker Snakke om kropp Følelser Sanser Ut på tur Hinderløyp e Dans Musikk Mat Søvn Klær Frisk/syk kultur Male/ tegne koppen min. Klippe Leire Perle Pusle Snakke om forskjeller hudfarge, hårfagre, språk. miljø teknoli kroppen på tur. Gå i ulendt terreng. r lekeapparater Klatre i trær. Går selv sansene, se, høre, lukte smake rom Telle fingre, tær, føtter, armer osv. Venstre/ Høyre, Ute /inne. Liten/stor Hvor mange år er vi Former Vennskap Alle er like mye verd. Undre oss Hvorfor spørsmål Nærmiljø Ut på tur. nærmiljøet vårt. Sken, stadion. På turer til biblioteke t vitenfabrikken FN- dagen

10 November Tema: Kroppen vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Sang Sangleker Regler Rim Bilder Bøker Snakke om kropp Følelser Sanser Ut på tur Hinderløyp e Dans Musikk Mat Søvn Klær Frisk/syk kultur Male/ tegne koppen min. Klippe Leire Perle Pusle Snakke om forskjeller hudfarge, hårfagre, språk. miljø teknoli kroppen på tur. Gå i ulendt terreng. r lekeapparater Klatre i trær. Går selv sansene, se, høre, lukte smake rom Telle fingre, tær, føtter, armer osv. Venstre/ Høyre, Ute /inne. Liten/stor Hvor mange år er vi Former Vennskap Alle er like mye verd. Undre oss Hvorfor spørsmål Nærmiljø Ut på tur. nærmiljøet vårt. Sken, stadion. På turer til biblioteke t vitenfabrikken Planleggingsdag er stengt Adventsamling

11 Desember Tema: Jul Kommunik asjon, språk tekst Julesanger Historier om jul Kropp, bevegelse, mat Julebord for barn. Bake kultur Lucia markering Nissefest Lage julegaver. Lage julepynt miljø teknoli Pynte juletre i sken. rom Trekke kalendertelle. Telle dagene ned til jul. Hvorfor feire vi jul? Nærmiljø Se på julepynt i Langgata Adventsamling Nissefest Adventsamling Lucia markering Adventsamling Julaften er stengt juledag. er stengt juledag. er stengt

12 Januar Tema: Eventyr Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Lese bøker. Fortelle bøker. Dikte eventyr. Dramatisere. Hvordan går dyr? Eventyrsanger. kultur Male eventyr. Tegne eventyr. Lage figurer Ulike tenikker. miljø teknoli naturmaterialer Kongler pinner. Gjenbruk rom 3-tallet 7- tallet rommet. r begreper som over, under, inni, bak, foran, tung lett. Tellesanger Tydelig skille på rett galt. Vennskap. Likheter ulikheter Eventyr fra andre land Normer verdier Nærmiljø Ormasken. Fortelle eventyr ute. Samiske eventyr nyttårsdag er stengt

13 Februar Tema: Eventyr Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Lese bøker. Fortelle bøker. Dikte eventyr. Dramatisere. Hvordan går dyr? Eventyrsanger. kultur Male eventyr. Tegne eventyr. Lage figurer Ulike tenikker. miljø teknoli naturmaterialer Kongler pinner. Gjenbruk rom 3-tallet 7- tallet rommet. r begreper som over, under, inni, bak, foran, tung lett. Tellesanger Tydelig skille på rett galt. Vennskap. Likheter ulikheter Eventyr fra andre land Normer verdier Nærmiljø Ormasken. Fortelle eventyr ute. Samiske eventyr Karneval

14 Mars Tema: Jorda vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse tekst mat Mange språk. Kroppspråk. Språk uten lyd. Bukkene bil Hilsemåter. Lytte, lyttetur. Forskjellige lyder. Mat fra planter dyr. Mat fra jorda vi dyrker. Hvordan forflytte seg Sykdommer. Bakterier. Smitte. kultur Lage dekorasjo ner med ting fra naturern. Presse blomster. Fager. Kunstbilder. Likheter for eksempel klær/ butikk miljø teknoli Insekter Dyr på land Dyr i havet. Planter Hva er jorda laget av? Årstider Gjenvinning. Miljøfyrtårn. rom Former i naturen. Telle. Måle. Tung/lett Matema tiske begreper Hva er jorda, månen, sol, stjerner, verdensrommet. Hvorfor har vi dag, natt. Klokke Hvordan var det før? Nær-miljø Bil, t, båt, fly. Lover regler. Bolig Forskjellige måter å pynte seg på. Dyr i nærmiljø, på fjellet i sken

15 April Tema: Jorda vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Mange språk. Kroppspråk. Språk uten lyd. Bukkene bil Hilsemåter. Lytte, lyttetur. Forskjellige lyder. Mat fra planter dyr. Mat fra jorda vi dyrker. Hvordan forflytte seg Sykdommer. bakterier. Smitte. kultur Lage dekorasjo ner med ting fra naturern. Presse blomster. Fager. Kunstbilder. Likheter for eksempel klær/ butikk miljø teknoli Insekter Dyr på land Dyr i havet. Planter Hva er jorda laget av? Årstider Gjenvinning. Miljøfyrtårn. rom Former i naturen. Telle. Måle. Tung/lett Matemati ske begreper. Hva er jorda, månen, sol, stjerner, verdensrommet. Hvorfor har vi dag, natt. Klokke Hvordan var det før? Nærmiljø Bil, t, båt, fly. Lover regler. Bolig Forskjellige måter å pynte seg på. Dyr i nærmiljø, på fjellet i sken er stengt 19. Skjærtorsdag er stengt. 20. Langfredag er stengt Påskedag er stengt Planleggingsdag er stengt

16 Mai Tema: Kunst Kommunik asjon, språk tekst Rim regler Lokale regler, sanger. Barnekultur Kropp, bevegelse, mat Sangleker Dramatiser -ing Kunst jakt Musikk - Hva gjør den med følelsene våre? kultur Instrumen ter Musikkstiler. Drama Utkledning. Opptreden. Museum Bilder/ Maleri av kjente kunstnere Besøk fra kulturskolen. miljø teknoli Maleri app på Ipad. Landart. Fargerforskning eksperiment. Lage kunst av søppel naturmateriale. rom Symmetri Former matemati ske begrep i ingsaktiviteter Besøke kirke se på kunsten, glassmal erier. Kunst i er. Snakke om kunst filosofere Nær-miljø Kunst jakt i Sandnes kommune Har vi kunst i barnehagen? Tegne, nærmiljø. Avbilde kjente landemer ker Offentlig høytidsdag. er stengt Offentlig høytidsdag. er stengt Kristi Himmelfartsdag er stengt. 31 Planleggingsdag. er stengt.

17 Juni Tema: Kunst Kommunik asjon, språk tekst Rim regler Lokale regler, sanger. Barnekultur Kropp, bevegelse, mat Sangleker Dramatiser -ing. Kunst jakt Musikk Hva gjør den med følelsene våre? kultur Musikk Instrumen ter Musikkstil er. Drama Utkledning. Opptreden. Museum. Bilder/ Maleri av kjente kunstnere Besøk fra kulturskolen. miljø teknoli Maleri app på Ipad. Landart. Fargerforskning eksperiment. Lage kunst av søppel naturmateriale. rom Symmetri Former matemati ske begrep i ingsaktiviteter Besøke kirke se på kunsten, glassmalerier. Kunst i er. Snakke om kunst filosofere Nærmiljø Kunst jakt i Sandnes kommune Har vi kunst i barnehagen? Lage kunst, tegne, nærmiljø. Avbilde kjente landemer ker Andre pinsedag er stengt 11. Avsluttingsfest for førskolen

18 Juli Tema: Sommerbarnehage er stengt

PRAKTISK INFORMASJON 2019/2020

PRAKTISK INFORMASJON 2019/2020 PRAKTISK INFORMASJON 2019/2020 Kontaktinformasjon Avdelingene Stor fløy: Hare Tlf: 954 57 306 Maur Tlf: 950 68 995 Ekorn Tlf: 954 58 655 Liten fløy: Svale Tlf: 954 54 094 Vipe Tlf: 954 09 994 Måltrost

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Årsplan for Tonstad barnehage 2018/2019

Årsplan for Tonstad barnehage 2018/2019 Årsplan for Tonstad barnehage 2018/2019 Velkommen til Tonstad barnehage. Vi er en kommunal barnehage, som ligger like ved Tonstad skule. Vi har et dyktig personal som består av assistenter, fagarbeidere

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 September måned Aktuelle temaer: - Høst - Vennskap og fellesskap i gruppene - Høsting av epler - Felles samling Vi øver på BliMed-dansen - Brannvernsuke Husk/tips - Klær tilpasset været. Er nok på tide

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Vår visjon: «En verden av muligheter» Avdeling: Stjerna Byskogen barnehage Frostvedtveien 21 3258 Larvik Avdeling Stjerna Tlf. 98253259 hanne-guro.ervik@larvik.kommune.no

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom Informasjonshefte Østbydammen barnehage Sammen om den gode barndom adresse: Odinsv. 33 1540 Vestby Lille Blå e-post Grethe.fottland@vestby.kommune.no Lille Grønn Lille Gul Lille Rød mobil INFORMASJON OM

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

03.05 TURDAG Husk: Klær etter vær. Dugnad i barnehagen: Kl VELKOMMEN! TURDAG. Husk: Klær etter vær 17.05

03.05 TURDAG Husk: Klær etter vær. Dugnad i barnehagen: Kl VELKOMMEN! TURDAG. Husk: Klær etter vær 17.05 Arbeidsplan for Sukkertoppen mai 2017: Tema: 17. mai Våre verdier: Raushet - Omsorg Samarbeid Fokus: Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form 01.05 Offentlig høytidsdag: Arbeidernes frigjøringsdag.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

INFORMASJON OM VALLER BARNEHAGE, AVD. VALLERSVINGEN

INFORMASJON OM VALLER BARNEHAGE, AVD. VALLERSVINGEN INFORMASJON OM VALLER BARNEHAGE, AVD. VALLERSVINGEN Besøksadresse: Brynsveien 47 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Valler barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: Nettside: vallersvingen.barnehage@baerum.kommune.no

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med dette året,

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET

HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET 2016-2017 1 August, september, oktober og november «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og nå er snart alle barna er på plass. Tobias og Casper starter i starten av september, og da er gruppa fulltallig.

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

En kilde til trivsel og vekst

En kilde til trivsel og vekst INTRO En kilde til trivsel og vekst Vi på Selja ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår 2015/16! Tema for høsthalvåret: ÅRSTIDER: Vi jobber med temaet årstider hver måned der barna

Detaljer

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Avdeling: Asteroiden Vår visjon - «En verden av muligheter» Våre verdier Respekt - Hos oss blir alle sett og verdsatt for den de er. Omsorg - Vi anerkjenner hverandres

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst PROGRESJONSPLAN Kommunikasjon, språk og tekst For oss i Capella betyr det at vi skaper tillit mellom barn og voksne for at barna skal oppleve trygghet og glede ved å kommunisere. Vi bruker språket aktivt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019

Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Handlingsplan Byskogen barnehage 2018/2019 Vår visjon: «En verden av muligheter» Avdeling: Galaksen Servicesenteret Postboks 2020 3255 Larvik Besøksadresse: Feyersgate 7 3255 Larvik Telefon 33 17 10 00

Detaljer

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er Løvetann 2017-2018 Kari Helene Reilstad, pedagogisk leder- hundre prosent stilling Ingvild Halvorsen- hundre prosent assistent Renate Midbrød, hundre prosent assistent Informasjon om barnegruppa Barnegruppa

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Referat fra foreldremøte

Referat fra foreldremøte Referat fra foreldremøte De ansatte: Kløverhumlene: Anine (pedagogisk leder) Margarita (assistent) Hilde (Barne og ungdomsarbeider) Lynghumlene: Tonje (pedagogisk leder) Stephanie (assistent) Hanne Mari

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 August - November Tilvenning I august måned vil vi ha fokus på å bli godt kjent, og bygge nære relasjoner med hverandre. «Nære relasjoner er positive

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI. Storsamling

EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI. Storsamling EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI Vi forberedte oss til 17. mai ved å ha samlinger der vi snakket om at på 17.mai så feirer vi Norges bursdag. Vi har sett på bilder av hva vi bruker å gjøre på 17.mai og

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage 2018/2019 1 Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med høyt service nivå og kvalitet i alle

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2018 Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet! August nærmer seg slutten og vi har hatt noen interessante uker her på Skjoldet. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage 2017/18 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent Styrerassistent Nina Sjuve Nina.sjuve@horten.kommune.no

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

MÅNEDSBREV S N E H V I T

MÅNEDSBREV S N E H V I T MÅNEDSBREV S N E H V I T APRIL April er over. Mer sol og litt varmere dager. En kan vel kanskje si at barna har vært litt våryre. Deilig å slippe den varme dressen! Det har også vært litt vanskelig å kle

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

August Velkommen til nytt barnehageår! Lek, forskning og opplevelser:

August Velkommen til nytt barnehageår! Lek, forskning og opplevelser: August 2017 Velkommen til nytt barnehageår! Barn og voksne har god tid til lek og vennskap. Slik blir vi kjent med hverandre. Introduksjon til hverdagen med turer, lek og aktiviteter. 31 31.7 1 2 3 4 5

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen

Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev oktober og november for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Vi har i den siste tiden jobbet med prosjektet «Du, jeg og verden» der vi har blitt kjent med hverandre gjennom lek, nye oppdagelser

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer