PRAKTISK INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK INFORMASJON"

Transkript

1 PRAKTISK INFORMASJON

2 Kontaktinasjon Avdelingene Stor fløy: Hare Tlf: Maur Tlf: Ekorn Tlf: Liten fløy: Svale Tlf: Vipe Tlf: Måltrost Tlf: Jønningheia barnehage består av to fløyer Stor Fløy: Maur, Ekorn Hare, barn i alderen 3-6 år Liten Fløy: Svale Vipe Måltrost har barn i alderen 0-3 år. Fløyene samarbeider for å utvikle et best mulig tilbud til alle barna i barnehagen. De tre avdelingene på liten fløy har samdrift fra kl til ca. kl Da spises det frokost på Svale det er lek inne på Vipe. På stor fløy er frokosten avdelingsvis. Den begynner kl slutter Avdelingene på stor fløy har litt samdrift om ettermiddagen. Hver avdeling på begge fløyene har egne tur - kjøkken dager. Mange rutiner er like på liten stor fløy. Her er en oversikt: Åpningstider Personalet går i vaktsystem, der det er tettest voksendekning mellom Mat Frokost: Barna må ha med matboks. Lunsj ca. kl Vi server brødmat med helt vanlig pålegg. En dag i uken har vi kjøkken dag. Da lager vi et varmt måltid eller baker. Ca. kl har vi frukt måltid. Vi server så knekkebrød, brød eller yhurt til dette måltidet. Sykdom Syke barn har det best hjemme. Dette er viktig så for å redusere smitte. Vi ønsker at dere gir beskjed dersom barnet er syk holdes hjemme. Ta en telefon eller send melding til avdelingen. Ferie e har åpent 11 måneder 2 uker. Vi har stengt de to midterste ukene i juli. Barna må ha minst fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker må tas sammenhengende i juli. Det betyr at alle barn må avvikle ferie de to midterste i juli en uke før eller en uke etter disse. Planleggingsdagene kan regnes som ferie. Den femte uken kan tas når som helst i løpet av barnehageåret den kan deles opp. Vi ønsker beskjed når dere planlegger ferie.

3 Klær I barnehagen er vi ute uansett vær. Barna må derfor ha med seg gode klær etter vær, vind årstid. De må så ha to ekstra skift liggende i skiftekurven sin. Det er foresatte sitt ansvar å sjekke at det alltid er et skift i kurven. Husk å merke klær med navn, så er det lettere å finne frem til rette eier. Bursdagsfeiring På barnets bursdag skal barnet oppleve å være i sentrum for alles positive oppmerksomhet. Vi henger opp plakat med navnet til barnet hvor gammelt det blir på inngangsdøren flagg på utsiden av barnehagen. Vi har bursdags samling der barnet får være i sentrum bestemme litt hva som skal skje i samlingen. Tur Når tilvenningen er over går avdelingene tur en dag i uken. Ved sykdom kan det pga. sikkerhet hende at turen må utgå. Inasjon Info til foresatte vil hovedsakelig bli gitt ved levering henting på e-post. Det henger dagrapport for hver avdeling ute i grovgarderobene. Månedsbrev blir sendt ut på e-post. Info vil så komme opp på infoskjermene som henger i garderobene på liten stor fløy. Det er viktig at dere leser inasjonen som blir gitt. Spør personalet dersom det er inasjon dere savner eller ønsker mer av. rmedvirkning Foresatte har mulighet til medvirkning gjennom foreldrenes samarbeidsutvalg (SU), barnehagens arbeidsutvalg (AU), ved å svare på barnehagens brukerundersøkelse ved daglig kontakt. Man kan ta kontakt med foreldrerepresentantene i de to organer, personalet på deres fløy, fagutvikler eller styrer dersom dere har innspill. Det henger en postkasse i grovgarderoben på hver fløy der dere kan legge ønsker, tilbakemeldinger, ros, saker til SU forslag til endringer. Vi ønsker å ha en åpen dial oppfordrer derfor til at dere skriver under med navn på disse henvendelsene. s forventninger til foresatte At du/dere er kjent med vedtekter rutiner i kommunen barnehagen. At du/dere respekterer barnehagens åpningstid, ferieordning oppholdstid. At du/dere sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute inne. At du/dere hjelper oss å holde orden i garderobene. At du/dere gir beskjed dersom barnet ditt er syk eller har fri. At du/dere gir oss tilbakemeldinger når dere har noe på hjertet. At du/dere følger med på info er løpende oppdatert om det som skjer i barnehagen. At du/dere deltar på dugnad, samtaler møter. At du/dere kommer presis til møter samtaler. At de foresatte som ikke bor sammen, likevel er innforstått med at dere kommer på felles samtaler møter. At du/dere bruker deres mulighet for brukermedvirkning svarer på barnehagens brukerundersøkelse. At du/dere betaler plassen innen fristen. At plassen sies opp skriftlig dersom barnet skal slutte i barnehagen.

4 Planleggingsdager Dato Tema Sted Nytt barnehageår USB Planlegge neste barnehage år Evalueringer Dagsrytmen: Dette er en oversikt over dagen i barnehagen. Den vil variere litt fra dag til dag fra avdeling til avdeling. Aktivitetene starter ca. kl Flott om alle kan komme til dette klokkeslettet. Dersom dere er sene en dag, send melding til avdelingene. Liten fløy Tid Aktivitet åpner Frokost Lek/aktivitet inne eller ute Samling Lunsj Sovetid /Lek aktiviteter inne eller ute Fruktmåltid Lek/aktivitet inne eller ute stenger Stor fløy Tid Aktivitet åpner Frokost Lek aktivitet inne Samling Lek/aktivitet inne eller ute Lunsj Lek/aktiviteter inne eller ute Fruktmåltid Lek/aktivitet inne eller ute stenger

5 Lek skal være en arena for lek, danning læring. Leken har verdi i seg selv er en viktig del av barnekulturen. Å få venner leke er grunnlaget for barns trivsel i «Lov om barnehagen» «Rammeplan for barnehagen» fremsettes et helhetlig læringssyn. Utvikling læring er to sider av samme sak. Læring er å skape mening. Dette foregår i det daglige samspillet mellom mennesker miljø er nært sammenvevd med lek omsorg. Digitale verktøy I følge rammeplanen for barnehage bør barna i barnehagen få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon kunnskap. Her i barnehagen har vi flere forskjellige digitale verktøy. Vi ønsker at i barnehagen skal bruk av digitale verktøy handle om læringsprosesser. Det er vi opptatt av når vil for eksempel kjøper apper. Alle avdelingene har kamera Ipad. På fellesrommet har vi en Smart Board en projektor. Hver fløy har en liten bærbar projektor som kan brukes sammen med Ipad. Språktrappa Gir kunnskap om barns språkutvikling. Inneholder en ide bank med tema. Temaene er knyttet opp mot årstider, tradisjoner, antall, rom meg selv. Den gir råd veiledning om hvordan vi presenterer dette for de ulike aldersgruppene.

6 Kartleggingsverktøy Observasjon av enkelt barn av gruppe av barn foregår kontinuerlig i barnehagen. På bakgrunn av dette utes opplegg tiltak som skal støtte en positiv utvikling av så vel enkelt barn som grupper av barn. Hvis vi ser at barnets adferd utvikling avviker fra normalutvikling, foretas grundig observasjon kartlegging. Vi bruker egne skjema for dette. Dette skjer bare der vi har foreldrenes samtykke. Observasjonene kartleggingene oppbevares da i barnets mappe. Vi har så tatt i bruk Kari Pape sitt fargeskjema. Denne gangen er det de vokse som skal kartlegge sin holdning til et enkelt barn. Metoden går kort sagt ut på å sette farge på barna. Formålet er å sikre at alle barna i barnehagen har tilknytning til blir sett av en voksen. I noen tilfeller samarbeider vi med TI-veiledere fra PPT i kommunen. De er spesialpedager som kan bidra med råd veiledning i forhold organisering, voksenrollen, barnegruppen enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere kan være søster, PPT, BUP, barnevernet. Samarbeid med eksterne instanser skjer alltid i samråd med foreldrene. Vi har taushetsplikt. s tradisjoner: Sett av tid allerede nå, dato finner dere i kalenderdelen. Barna synes det er stas når foreldrene deltar på arrangement i barnehagen. Foreldremøte høst Bli kjent samtaler nye foreldre Foreldresamtaler FN dag i oktober (AU har ansvar for maten) Lucia markering Juleavslutning (AU har ansvaret) Sommerfest (AU har ansvaret) Avslutning førskolegruppen Vi ser frem til et godt samarbeid med dere. Velkommen som foresatt i Jønningheia barnehage.

7 August Tema: Mangfold Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Huset mitt. Boka mi. Respekt for hverandre. Hei på forskjellige språk. Vennskap. Følelser. Musikk. Folkedans Mat fra andre land kultur Tegne familien min. Samer miljø teknoli Globus. Hvor kommer vi i fra? Livssyklus rom Hvor mange er vi her? Flagg fra land som er representert i barnehagen Nasjonal drakter Stopp ikke mobb. Gleding Nærmiljø Gå på tur til der barna bor. Ulike tradisjoner, levesett familieer Planleggingsdag. er stengt Planleggingsdag. er stengt

8 September Tema: Mangfold Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Huset mitt. Boka mi. Respekt for hverandre. Hei på forskjellige språk. Vennskap. Følelser. Musikk. Folkedans Mat fra andre land kultur Tegne familien min. Samer miljø teknoli Globus. Hvor kommer vi i fra? Livssyklus rom Hvor mange er vi her? Flagg fra land som er representert. Nasjonal drakter. Stopp ikke mobb. Gleding Nærmiljø Gå på tur til der barna bor. Ulike tradisjoner, levesett familieer Eventyrstien

9 Oktober Tema: Kroppen vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Sang Sangleker Regler Rim Bilder Bøker Snakke om kropp Følelser Sanser Ut på tur Hinderløyp e Dans Musikk Mat Søvn Klær Frisk/syk kultur Male/ tegne koppen min. Klippe Leire Perle Pusle Snakke om forskjeller hudfarge, hårfagre, språk. miljø teknoli kroppen på tur. Gå i ulendt terreng. r lekeapparater Klatre i trær. Går selv sansene, se, høre, lukte smake rom Telle fingre, tær, føtter, armer osv. Venstre/ Høyre, Ute /inne. Liten/stor Hvor mange år er vi Former Vennskap Alle er like mye verd. Undre oss Hvorfor spørsmål Nærmiljø Ut på tur. nærmiljøet vårt. Sken, stadion. På turer til biblioteke t vitenfabrikken FN- dagen

10 November Tema: Kroppen vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Sang Sangleker Regler Rim Bilder Bøker Snakke om kropp Følelser Sanser Ut på tur Hinderløyp e Dans Musikk Mat Søvn Klær Frisk/syk kultur Male/ tegne koppen min. Klippe Leire Perle Pusle Snakke om forskjeller hudfarge, hårfagre, språk. miljø teknoli kroppen på tur. Gå i ulendt terreng. r lekeapparater Klatre i trær. Går selv sansene, se, høre, lukte smake rom Telle fingre, tær, føtter, armer osv. Venstre/ Høyre, Ute /inne. Liten/stor Hvor mange år er vi Former Vennskap Alle er like mye verd. Undre oss Hvorfor spørsmål Nærmiljø Ut på tur. nærmiljøet vårt. Sken, stadion. På turer til biblioteke t vitenfabrikken Planleggingsdag er stengt Adventsamling

11 Desember Tema: Jul Kommunik asjon, språk tekst Julesanger Historier om jul Kropp, bevegelse, mat Julebord for barn. Bake kultur Lucia markering Nissefest Lage julegaver. Lage julepynt miljø teknoli Pynte juletre i sken. rom Trekke kalendertelle. Telle dagene ned til jul. Hvorfor feire vi jul? Nærmiljø Se på julepynt i Langgata Adventsamling Nissefest Adventsamling Lucia markering Adventsamling Julaften er stengt juledag. er stengt juledag. er stengt

12 Januar Tema: Eventyr Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Lese bøker. Fortelle bøker. Dikte eventyr. Dramatisere. Hvordan går dyr? Eventyrsanger. kultur Male eventyr. Tegne eventyr. Lage figurer Ulike tenikker. miljø teknoli naturmaterialer Kongler pinner. Gjenbruk rom 3-tallet 7- tallet rommet. r begreper som over, under, inni, bak, foran, tung lett. Tellesanger Tydelig skille på rett galt. Vennskap. Likheter ulikheter Eventyr fra andre land Normer verdier Nærmiljø Ormasken. Fortelle eventyr ute. Samiske eventyr nyttårsdag er stengt

13 Februar Tema: Eventyr Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Lese bøker. Fortelle bøker. Dikte eventyr. Dramatisere. Hvordan går dyr? Eventyrsanger. kultur Male eventyr. Tegne eventyr. Lage figurer Ulike tenikker. miljø teknoli naturmaterialer Kongler pinner. Gjenbruk rom 3-tallet 7- tallet rommet. r begreper som over, under, inni, bak, foran, tung lett. Tellesanger Tydelig skille på rett galt. Vennskap. Likheter ulikheter Eventyr fra andre land Normer verdier Nærmiljø Ormasken. Fortelle eventyr ute. Samiske eventyr Karneval

14 Mars Tema: Jorda vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse tekst mat Mange språk. Kroppspråk. Språk uten lyd. Bukkene bil Hilsemåter. Lytte, lyttetur. Forskjellige lyder. Mat fra planter dyr. Mat fra jorda vi dyrker. Hvordan forflytte seg Sykdommer. Bakterier. Smitte. kultur Lage dekorasjo ner med ting fra naturern. Presse blomster. Fager. Kunstbilder. Likheter for eksempel klær/ butikk miljø teknoli Insekter Dyr på land Dyr i havet. Planter Hva er jorda laget av? Årstider Gjenvinning. Miljøfyrtårn. rom Former i naturen. Telle. Måle. Tung/lett Matema tiske begreper Hva er jorda, månen, sol, stjerner, verdensrommet. Hvorfor har vi dag, natt. Klokke Hvordan var det før? Nær-miljø Bil, t, båt, fly. Lover regler. Bolig Forskjellige måter å pynte seg på. Dyr i nærmiljø, på fjellet i sken

15 April Tema: Jorda vår Kommunik Kropp, asjon, språk bevegelse, tekst mat Mange språk. Kroppspråk. Språk uten lyd. Bukkene bil Hilsemåter. Lytte, lyttetur. Forskjellige lyder. Mat fra planter dyr. Mat fra jorda vi dyrker. Hvordan forflytte seg Sykdommer. bakterier. Smitte. kultur Lage dekorasjo ner med ting fra naturern. Presse blomster. Fager. Kunstbilder. Likheter for eksempel klær/ butikk miljø teknoli Insekter Dyr på land Dyr i havet. Planter Hva er jorda laget av? Årstider Gjenvinning. Miljøfyrtårn. rom Former i naturen. Telle. Måle. Tung/lett Matemati ske begreper. Hva er jorda, månen, sol, stjerner, verdensrommet. Hvorfor har vi dag, natt. Klokke Hvordan var det før? Nærmiljø Bil, t, båt, fly. Lover regler. Bolig Forskjellige måter å pynte seg på. Dyr i nærmiljø, på fjellet i sken er stengt 19. Skjærtorsdag er stengt. 20. Langfredag er stengt Påskedag er stengt Planleggingsdag er stengt

16 Mai Tema: Kunst Kommunik asjon, språk tekst Rim regler Lokale regler, sanger. Barnekultur Kropp, bevegelse, mat Sangleker Dramatiser -ing Kunst jakt Musikk - Hva gjør den med følelsene våre? kultur Instrumen ter Musikkstiler. Drama Utkledning. Opptreden. Museum Bilder/ Maleri av kjente kunstnere Besøk fra kulturskolen. miljø teknoli Maleri app på Ipad. Landart. Fargerforskning eksperiment. Lage kunst av søppel naturmateriale. rom Symmetri Former matemati ske begrep i ingsaktiviteter Besøke kirke se på kunsten, glassmal erier. Kunst i er. Snakke om kunst filosofere Nær-miljø Kunst jakt i Sandnes kommune Har vi kunst i barnehagen? Tegne, nærmiljø. Avbilde kjente landemer ker Offentlig høytidsdag. er stengt Offentlig høytidsdag. er stengt Kristi Himmelfartsdag er stengt. 31 Planleggingsdag. er stengt.

17 Juni Tema: Kunst Kommunik asjon, språk tekst Rim regler Lokale regler, sanger. Barnekultur Kropp, bevegelse, mat Sangleker Dramatiser -ing. Kunst jakt Musikk Hva gjør den med følelsene våre? kultur Musikk Instrumen ter Musikkstil er. Drama Utkledning. Opptreden. Museum. Bilder/ Maleri av kjente kunstnere Besøk fra kulturskolen. miljø teknoli Maleri app på Ipad. Landart. Fargerforskning eksperiment. Lage kunst av søppel naturmateriale. rom Symmetri Former matemati ske begrep i ingsaktiviteter Besøke kirke se på kunsten, glassmalerier. Kunst i er. Snakke om kunst filosofere Nærmiljø Kunst jakt i Sandnes kommune Har vi kunst i barnehagen? Lage kunst, tegne, nærmiljø. Avbilde kjente landemer ker Andre pinsedag er stengt 11. Avsluttingsfest for førskolen

18 Juli Tema: Sommerbarnehage er stengt