LYKKEN. Magasinet. er en jobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYKKEN. Magasinet. er en jobb"

Transkript

1 Magasinet APRIL LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene er ikke forberedt, mener forskere. Side 6 OSLOS BESTE SYKEHJEM Derfor vant Kajalund prisen Side 16

2 LEDER Innvandring og velferd Grete Brochmann ledet det offentlige utvalget som gjennomgikk fordeler og ulemper ved innvandring. Noe av bakteppe for at vi fikk «Velferds og migrasjonsutvalget» (NOU 2001:7) var en opphetet debatt om hva innvandring koster Norge. Økonomiske utfordringer ved innvandringen var en av de viktigste grunnene til at utvalget ble oppnevnt. Sosiologiprofessor Grete Brochmann sa nylig til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten. Men flere innvandrere kan også bety større klasseskiller og andre sosiale og kulturelle problemer, ifølge professoren. Det er ikke tvil om at innvandring endrer Norge. Historisk har innvandringen vært knyttet til områder i verden preget av fattigdom, konflikt og nød. Men dette bildet endrer seg. Ifølge SSB har en svært høy arbeidsinnvandring vært den viktigste årsaken til sterk vekst i folketallet og arbeidsstyrken i de siste årene. I europeisk sammenheng skiller Norge seg ut med høy og økende sysselsetting, stabil og god økonomi og ikke minst rause velferdsordninger. Det kommer et økende antall arbeidsinnvandrere med god utdanning som har som motiv å skaffe seg selv og familien en trygg og forutsigbar tilværelse. Innhold TEMA: Er vi forberedt på arbeidsinnvandringen? Aldri før har befolkningsveksten vært høyere enn nå, mye takket være arbeidsinnvandringen. Men ikke alle kommuner er like forberedt, mener forskere. På Herøy i Nordland derimot gjør de alt for at innvandrerne skal bli boende. Dreven på blogging Tore Molstad Andersen er rådmann i Lunner og en mangeårig blogger Oslos beste Kajalund sykehjem er kåret til Oslos beste sykehjem. Takket være gode holdninger, mener de selv. Frisk av å jobbe Mennesker i arbeid har det bedre med seg selv. Det er attføringsbedriften Tunet i Elverum et levende bevis på. PORTRETTET: Lei av tåkepratet Anne- Kari Bratten er Spekters nye toppsjef, men har vært ute i hardt vær før. Hun har ingen planer om å slutte å provosere. Sjekker leverandørene Grete Solli i Helse Sør-Øst dro på studietur til Malaysia for å lære mer om fabrikkarbeidernes forhold. Forberedt på flom Hvor godt forberedt er norske kommuner på naturkatastrofer? En undersøkelse utført av KLP gir svar Det er ikke tvil om at økt innvandring byr på utfordringer for norske kommuner og norsk helsevesen. Det er der tjenesteproduksjonen skjer. Språklige og kulturelle barrierer setter press på skole, barnehager, helsetjenester og nabolag. Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud. God integreringspolitikk handler derfor om å sikre jobb, utdanning og gode boforhold. Dårlig integreringspolitikk kan fort bli fryktelig dyrt for samfunnet. Vellykket integrering i produktivt arbeid og i lokalsamfunnet er en nøkkelfaktor for den norske velferdsmodellen. 6 Ansvarlig redaktør: OLE JACOB FRICH Redaksjon THERESE OLAVSRUD PEDER ULLEVOLD LINDA NILSEN METHI BENTE BANG ØDEGÅRD MARIANNE HOLT HOLGERSEN Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: BEATE SYVERSEN Trykk: Merkur Trykk Opplag: Adresseendring: send en e-post til Forsidefoto: NICOLAS TOURRENC 2 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

3 KLP-NYTT Pris til KLP-fondene KLP Pensjon II ble nylig tildelt Morningstar Fund Award for beste norske obligasjonsfond for andre år på rad. TEKST PEDER ULLEVOLD MORNINGSTAR PLUKKER HVERT ÅR ut fond og forvaltere som har gitt særlig god avkastning foregående år. Vinnerne plukkes ut blant de som har levert gode resultater i tre perioder: det siste året, de siste tre årene og de siste fem årene. - Vi er veldig fornøyd med å vinne prisen for beste obligasjonsfond for andre år på rad. Forvalterteam ser tydeligvis ut til å være viktig for seier i år. Dette kombinert med forvalterkontinuitet mener også vi er viktig, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. I Morningstars begrunnelse heter det: «KLP Pensjon II har et svært attraktivt kostnadsnivå for personinvestorer og har også vunnet prisen i fjor, og har hatt gode resultater for investorer i to så ulike år som 2011 og Forvalteren har også vært svært lenge hos KLP.» Kun de fond som er tilgjengelig for norske investorer blir tatt med, men fondene konkurrerer mot alle fond internasjonalt og listen settes av de beste. Ved beregning av Fund Awards tillegges siste års avkastning 30 prosent vekt, siste tre år 20 prosent, siste fem år 30 prosent, siste tre års risiko 8 prosent og siste fem års risiko 12 prosent. «Forvalterteam ser ut til å være viktig for seier i år.» STÅLE ØKSNES, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning KLP Banken har lansert Mobilbank KLP Banken lanserte i midten av mars mobilbank. Nå kan alle kunder og ansatte laste ned appen i App Store eller i Google play. I mobilbanken kan du utføre de tjenestene du trenger når du er på farten: Overføre penger mellom egne kontoer Overføre penger mellom kontoer du disponerer Betale regninger Godkjenne, endre og slette efaktura Se siste bevegelser Se forfallsmappe Sperre kort 24 timers service året rundt KLP Banken inngikk nylig avtale om «Bank Assist 24». Det betyr at KLP Bankens kunder vil ha 24 timers service, 365 dager i året. KLP Banken ønsker å gi kundene våre den beste servicen. Evry har opparbeidet seg kunnskap og kjenner systemene godt. Telefonnummeret til KLP Banken er fortsatt Utenfor ordinær arbeidstid kommer du til Evry. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 3

4 NORGE RUNDT Fortsatt lav ledighet 2012 ble et godt år i arbeidsmarkedet med økt sysselsetting og lav arbeidsledighet. NAVs statistikk for januar viser at den positive utviklingen har fortsatt inn i 2013, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Ved utgangen av januar var det registrert helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige er uendret fra samme tid i fjor og redusert med om lag 700 fra desember, justert for normale sesongvariasjoner. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) som ble publisert i slutten av januar viste en svak utvikling i sysselsettingen og økt arbeidsledighet i 4. kvartal i fjor. NAVs tall bekrefter ikke en slik økning i arbeidsledigheten. Oslo inn i Transparency Oslo blir den tredje kommunen som søker medlemskap i Transparency International (TI) Norge. I dag har TI Norge bare to kommunemedlemmer Lier og Haugesund. Oslo blir den tredje. Det er klart etter at byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på spørsmål fra SVs Ivar Johansen har slått fast at han skal sørge for at Oslo søker medlemskap, skriver Kommunal Rapport. Flere omdanner ytelsesordning 483 bedrifter omdannet i 2012 sin ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsordning. Det var arbeidstakere som i 2012 fikk innskuddspensjon som følge av en omdanning. Det er 11 prosent mer enn i 2011, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Fra 2002 til 2012 har til sammen 4343 ytelsesbaserte ordninger blitt omdannet til innskuddspensjon. «De neste 20 årene vil befolkningsvekst og urbanisering være de sterkeste endringstrekkene i det norske samfunnet.» Bård Solhjell peker på at at Norge er i ferd med å bli et byland, til Aftenposten Følger ikke KOFA-råd Nær halvparten av kommunene som Kofa i fjor avgjorde at brøt reglene for offentlige anskaffelser, følger ikke opp avgjørelsen i Klagenemnda. I 2012 påviste Kofa 43 brudd på regelverket i kommuner eller kommunale virksomheter/selskaper i såkalt rådgivende saker. Kommunal Rapport har fått tilbakemelding i 24 av sakene. I 11 av sakene har kommunene ikke etterfulgt Kofas råd, skriver avisen. Konkurrerer i skolevedlikehold Snart kåres Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg. Konkurransen arrangeres for aller første gang, under messen Miljø & Teknikk/ Kommunalteknikk på Telenor Arena 15. mai. Konkurransen er for skolebygg eldre enn fem år. Noe av det juryen vil legge vekt på er verdibevarende vedlikehold av bygget, samt inneklima og arbeidsmiljø. Vinnerskolen mottar et diplom og et stipend på ,-. NR 1 4 I KLP MAGASINET I NR 1 I 2013

5 Utdanningssteder styrker nærarbeidsmarkedene Studentrekruttering lokalt til utdanningsinstitusjoner bidrar betydelig til å forsyne nærarbeidsmarkedene med høyt utdannet arbeidskraft. Dette gjelder særlig i de store studieregionene som Oslo, Bergen og Trondheim, viser en fersk rapport om studentvandringer fra SSB. Men også mindre studieregioner som for eksempel de i Finnmark opplever at høyt utdannede blir i nærarbeidsmarkedet etter endte studier. Enige om heltid KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta er blitt enige om at de ønsker heltid i kommunene. I februar undertegnet lederne for de fire partene felleserklæringen «Det store heltidsvalget». Ønsket er å utvikle en heltidskultur, men partene har ikke blitt enige om konkrete mål eller virkemidler for å få flere heltidsstillinger. Vernepliktige i eldreomsorgen Senterpartiets Kjersti Toppe foreslår at vernepliktige blir pålagt å bruke ett år til å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Hun ønsker at vernepliktige får lønn på lik linje med ufaglærte, samt visse goder som reduksjon av studielån, og at det skal være rimeligere fritaksordninger. - Forsvaret har ikke behov for flere hender, men det har helsevesenet, sier hun. Toppe vil fremme sitt forslag på Senterpartiets landsmøte i april. Menn minst aktive Menn er minst aktive av oss nordmenn. Det viser en fersk doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Nordmenn flest lever et stillesittende liv, bare 20 prosent oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om å være aktiv minst 30 minutter daglig. Tidligere har man trodd at menn var mer aktive enn kvinner, rapporten viser imidlertid at det er feil, skriver Dagens Næringsliv. KLP MAGASINET I NR 1 I 2013 I 5

6 ILLUSTRASJON DANILE LYNAU NY i Norge De kommer til Norge for å jobbe og har aldri vært flere enn nå. Men å etablere seg som arbeidsinnvandrer er ikke lett, mener forskere. TEKST THERESE OLAVSRUD 6 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

7 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING - DET HAR BLITT GJORT MYE FORSKNING på flyktningene, men vi vet forbausende lite om arbeidsinnvandrerne. Det er ingen homogen gruppe slik mange tror, konstaterer Marie Louise Seeberg, forsker ved Nova. Sammen med kollega Hans Sandli har hun undersøkt hvordan arbeidsinnvandrerne etablerer seg på det norske boligmarkedet. For mange kommer vanskelighetene med å skaffe bolig som en overraskelse. - De fleste kommuner ønsker tilflytning velkommen, men mange tar altfor lett på boligproblematikken. Det er typisk å tenke at europeiske innvandrere er ferdig integrert, men slik er det ikke alltid i praksis. De glemmer at innflytterne ikke kommer fra nabokommunen, sier Seeberg. Vekst overalt Den ferske befolkningsstatistikken fra SSB taler for seg selv: Vi blir stadig flere her på berget, og vi blir det i rekordtempo. I 2012 økte befolkningen med 1,3 prosent, og sett bort ifra 2011 må en helt tilbake til 1920 for å finne større vekst i prosent. Det er vekst i alle fylker og målt i prosent er Norge et av de landene i Europa som vokser mest. Noe kommer av høy fødselsrate og økt levealder, men det er innvandring som er den store årsaken. Innvandringen står nå for hele 72 prosent av befolkningsveksten og de siste årene har arbeidsinnvandrere vært i flertall blant dem som kommer til landet. Vanskelig marked Til grunn for den norske arbeidsinnvandringspolitikken ligger det et premiss om at Norge har et opplagt behov for utenlandsk arbeidskraft. Fram til nå har norske myndigheter vært opptatt av at arbeidsinnvandrere skal tilbys akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke like opplagt hvor denne arbeidskraften skal bo, påpeker Nova-forskerne. Det lille og ikke-transparente leiermarkedet er noe av det som gir store problemer for arbeidsinnvandrerne. - Leiemarkedet består stort sett av private husholdninger som leier ut hybel. Problemet er at det er vanskelig å få binde seg til lange leiekontrakter når de er i en jobbsøkerfase og det er dyrt, sier Hans Sandli, som etterlyser et korttidstilbud i kommunene. - Det finnes ikke noe godt tilbud til de som kommer hit for å søke jobb. Må samkjøres Han tror kommunene vil få mye utbytte av å samkjøre integrering- og boligpolitikken. Her er det store behov, både på statlig og kommunalt nivå. - Berørte kommuner burde ta mer hensyn til arbeidsinnvandrere når de planlegger boligpolitikken lokalt. De må også huske på at arbeidsinnvandrerne har en stor grad av mobilitet. De har allerede reist langt for å få jobb, og de er ofte villige til å bosette seg langt unna arbeidsplassen for å få billig bolig, sier Sandli innvandret til Norge i 2011* 65% var europeere * personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang 20% 10% 2% 2% 1% POLEN Storbritannia % kom fra disse ti landene Romania 1328 Litauen 7423 Latvia 2053 Eritrea 1908 Somalia 1600 Afghanistan 1051 Thailand Filippinene Europa Asia* Afrika Nord- Amerika Sør- og Mellom- Amerika Oseana eller statsløse 49% var arbeidsinnvandrere Øvrige innvandrer Andel arbeidsinnvandrere Høyest andel arbeidsinnvandrere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Oppdaterte tall for 2012 gis ut før sommeren. Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og R. S-Trøndelag N-Trøndelag Nordland Kilde: SSB Troms Finnmark KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 7

8 Etterlyser rådgivningstjeneste En kommunal rådgivningstjeneste for arbeidsinnvandrere kan løse mange utfordringer. Det viser funn fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR). De har forsket på hva som får innvandrere til å bli i distrikts-norge, og ifølge undersøkelsen etterlyste mange arbeidsinnvandrere et sted de kunne henvende seg for å spørre om alt de lurte på. Ingen av kommunene de hadde undersøkt hadde dette tilbudet i dag. Mens flyktningene hadde en flyktningkonsulent å henvende seg til med spørsmål, hadde arbeidsinnvandrerne ingen. Og videre, mens flyktningene fikk gratis norskundervisning med stønad, måtte arbeidsinnvandrerne betale selv. En rådgivningstjeneste hvor alle innvandrere kunne henvende seg med spørsmål, ble hevdet å være et synlig bevis på at alle var like velkomne. En gruppe polske håndverkere bygger terassehus i Drøbak. Fra venstre Zenon Zmuda (44) og Ruszard Suzenski (32), forskalingssnekkere fra Polen. Foto: Helge Mikalsen, Scanpix. Prioriterer flyktninger - Mange innvandrere bruker mye tid og krefter på å skaffe nødvendige dokumenter for opphold, arbeid og praktiske utfordringer som er nødvendig for å fungere i lokalsamfunnet, sier Susanne Søholt, forsker i NIBR. Ifølge forskeren blir mange møtt av lukkede dører og sendt fra kontor til kontor uten å få informasjon om hva som kreves. - En sentral rådgivningstjeneste der ulike innflyttere, gjerne også norske, kan få nødvendig hjelp og veiledning, kan bidra til at folk lettere kommer på plass og fungerer i lokalsamfunnet,sier Søholt, og påpeker:- Dette kan organiseres som en offentlig tjeneste eller som en tjeneste organisert av frivillige aktører. -Har gode tjenester Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Norvald Mo, mener de allerede har etablert gode tjenester for arbeidsinnvandrere. - Blant annet har vi EURES som er et samarbeid mellom EØS-land om fri bevegelighet av arbeidskraft. NAV og UDI har også utviklet nett-tjenester som gjør det enklere å være utenlandsk arbeidssøker til Norge. Norge har også selv etablert flere servicesentre for arbeidsinnvandrere, sier han. «Mange innvandrere bruker mye tid og krefter på å skaffe nødvendige dokumenter» SUSANNE SØHOLT, forsker i NIBR. 8 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

9 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Frykter bruk og kast Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av arbeidsmarkedet i langt større grad enn nordmenn, skriver Dagens Næringsliv. Forskerne Knut Røed, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret har gjort den første studien av hvordan denne gruppen innvandrere har klart seg på det norske arbeidsmarkedet. - Vi ser noen foruroligende trekk, selv om det er altfor tidlig å trekke konklusjoner om denne gruppen, sier Knut Røed til avisen. Tidligere har forskerne funnet at pakistanerne og tyrkerne, de første store gruppene av arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970-tallet, opplevde fall i sysselsettingen og overrepresentasjon på trygdestatistikken etter ti år i Norge. Lignende trekk finnes hos nye grupper av innvandrere fra ikke-europeiske land, ifølge tidligere forskningsfunn. Nå finner forskerne tendenser til at også arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av arbeidsmarkedet. - De polske arbeidstagerne er langt mer utsatt for å bli arbeidsledige enn like gamle norske arbeidstagere i samme bransje, sier Raaum. Forskerne har studert gruppen av mannlige polakker og litauere mellom 17 og 36 år som kom til Norge i årene og som var her da finanskrisen slo inn i det norske arbeidsmarkedet. Blant innvandrerne forskerne har studert var arbeidsledigheten over 14 prosent på det meste, i Svært mange av innvandrerne jobbet i bygg og anleggsbransjen, som ble særlig rammet av tilbakeslaget, og i denne gruppen var ledigheten over 18 prosent. Krangler om kostnader Befolkningsveksten blir billigere enn antatt, tror Teknisk beregningsutvalg (TBU). Men KS og staten krangler igjen om hvor stor regningen faktisk blir. Det kommer fram i et notat TBU laget til det første konsultasjonsmøtet mellom KS og regjeringen i år. Selv om folkeveksten ble like sterk i 2012 som året før, kom veksten særlig blant unge voksne grupper som i liten grad bruker kommunale tjenester. Dermed vil folkeveksten ifølge TBU koste 2,8 milliarder kroner i år, skriver Kommunal Rapport. «Det oppdaterte anslaget er også 0,6 mrd. kroner lavere enn det oppdaterte estimatet som utvalget publiserte i sin rapport høsten 2012 (...). Veksten blant barn og unge ble svakere enn anslått, særlig blant de aller yngste barna. I likhet med i 2011 var det en nedgang i antall 0 2 åringer i 2012, mens de tidligere prognosene har kalkulert med en moderat økning i denne gruppen», skriver TBU i sin rapport. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 9

10 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Trengte innvandrere Herøy i Nordland hadde arbeidsplasser, men manglet både innbyggere og boliger. Så tok de grep. MED 2,8 PROSENT VEKST PÅ ETT ÅR er Herøy den kommunen som vokser mest i Nordland. Ved starten på fjoråret hadde øykommunen innbyggere. Økningen på 2,8 prosent kan ingen andre kommuner på Helgeland måle seg med. Dermed fortsetter Herøy sin sterke vekst på tredje året. Men slik har det ikke alltid vært. Måtte tilrettelegge For ti år siden sto den lille fiskeri- og havbrukskommunen foran store utfordringer. Kommuneøkonomien var dårlig og fraflyttingen stor. De hadde mye å tilby, blant annet arbeidsplasser på fiskeforedlingsanlegget til Marine Harvest. Likevel hadde de store problemer med å tiltrekke seg nye innbyggere og stoppe utflyttingen. - Vi skjønte at det ikke var noen automatikk i at etterspørsel av arbeidskraft ikke hang sammen med befolkningsvekst. Vi måtte legge til rette for at folk kunne få seg bolig her, sier ordfører Arnt Frode Jensen. Boligbyggerskole Kommunen begynte derfor et stort prosjekt med å kartlegge og analysere utfordringene, og bygge boliger. Fra 2011 til 2012 bygget de 30 nye boliger og i år er det planlagt ytterligere 20. De har også en boligbyggerskole for de som vil bygge bolig selv, med praktisk veiledning i hvordan finne frem i byråkratiet. I tillegg har Herøy ansatt folk i kommunen som jobber dedikert med å bistå nye innbyggere. -Vi har et program som er omfattende fra vugge til grav. De som flytter hit får en velkomstpakke, og blir orientert om hva som skjer i kommunen. Vi har samlinger hvor vi inviterer hele befolkningen, samles ute og griller en hel gris. Da blir det all slags musikk, dans og historier fra hjemlandet. Integreringen har gått som en drøm, konstaterer Jensen. Regionalt samarbeid Prosjektet har så langt vært en suksess. Nå befolkes Herøy av arbeidsinnvandrere som i hovedsak kommer fra Polen og Latvia. De fleste har jobb på oppdrettsanlegget, men noen er også selvstendig næringsdrivende. Kommunen har også startet et prosjekt med kommunene i regionen. Det vil gi nye muligheter for innvandrere med høyere utdanning. - Nabokommunen vår Alstahaug er blant annet tilknyttet oljenæringen. Det kommer til å bli behov for enda mer arbeidskraft. Derfor har jeg tro på et regionalt samarbeid, sier ordføreren. SLIK FUNGERER EØS-INNVANDRINGEN: Gjennom EØS-avtalen er Norge med i det felles europeiske arbeidsmarkedet, som idag omfatter over 250 millioner arbeidstakere. I 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Åtte av dem var østeuropeiske land, og det er spesielt fra Polen og de baltiske landene (Litauen, Latvia og Estland) at det har kommet mange arbeidsinnvandrere. I 2007 kom også Bulgaria og Romania med i EU. Ikke-nordiske EØS-borgere som ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, skal registrere seg hos politiet. De må ha gyldig identitetskort eller pass, og dokumentere at de oppfyller et oppholdsgrunnlag for å kunne få et registreringsbevis. KILDE: UDI 10 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

11 Liker stillheten - Jeg har hus, kjæreste, jobb, foreldre og hund her. Jeg har det godt, slår 31-årige Rolandas Markevicius fast. TEKST og FOTO INGE OVE TYSNES Rolandas kom til Herøy sommeren 2010 sammen med foreldrene sine. Da hadde han allerede flyttet mye i Litauen og Tyskland, på jakt etter jobber. Nå har hele familien Marine Harvest som arbeidssted og Rolandas har kjøpt seg sitt første hus, sammen med kjæresten. Vi treffer ham på Møtestedet, et treffsted for arbeidsinnvandrere og andre interesserte og hvor Rolandas er styreleder. Han snakker varmt om Herøy kommune. - De er veldig vennlige her og jeg får bestandig svar og hjelp. Jeg har hørt andre fortelle om andre kommuner som ikke er så bra. Kjæresten kom til Herøy halvannet år etter Rolandas, etter at hun hadde fullført sin universitetsutdannelse. Hun arbeider litt på et treningssenter og litt på serveringsstedet Brygga. Dessuten har hun nettopp startet rengjøringsselskapet Herøy rengjøring. 31-åringen kommer opprinnelig fra Vilnius, men han savner ikke storbylivet. - Jeg liker naturen her. Jeg har bodd i store byer, både i Litauen og Tyskland. Hadde jeg vært yngre hadde jeg kanskje savnet dem, men ikke nå. Jeg liker at det er stille og at du har fjellene rundt her. Fjellene han nevner er Dønnmannen på 858 bratte meter i nord, og De syv søstre hver rundt meter høye tvers over fjorden inne ved Sandnessjøen. - Jeg har vært på Dønnmannen og oppe i De syv søstre. Flere ganger. Det er fantastisk, forteller Rolandas begeistret. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 11

12 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Trodde ingen kunne bo her I Polen har jeg familien min, vennene mine og fotballlaget mitt, sier Artur Sikora om hvor «hjemme» er. 33-åringen er fra byen Ustka ikke langt unna Gdansk. Han kom til Herøy for fire og et halvt år siden, og ble etterhvert fast ansatt i Marine Harvest hvor han driver med pakking av fisk og vedlikehold. Før Norge bodde han fire år i England, med kona og sønnen på fem år. - Min sønn er født av polske foreldre i England og nå bor han i Norge. Vi er europeiske!, sier småbarnsfaren stolt. I begynnelsen leide Artur og familien husvære en tre-fire forskjellige steder. Så bestemte han seg for å kjøpe hus. - Jeg tenkte, vil jeg være her? Svaret var et klart ja. Jeg kjøpte et eldre hus som vi har pusset opp. Min svigerfar er rørlegger, snekker og altmuligmann. Han har vært her og hjulpet til. Det er et hus med tomt rundt, både foran og bak, og det liker jeg, sier Artur. Da tanken om jobb i Norge dukket opp var han ikke helt klar over hvor utstrakt landet er. «Jobb helt oppe ved polarsirkelen, - bor det folk der?» tenkte han. - Nå føler jeg at Herøy er en god plass for oss. Her er kanskje ikke så lett å bruke penger, men det kan jo også være en god ting. - Vi er her for jobben og arbeidet liker jeg. Men det sosiale kunne vært bedre, her er ikke kino, ikke svømmehall. Folk sitter mye hjemme for seg selv. Men, det er ok. Jeg er happy her og spiller fotball i hallen. Artur legger ikke skjul på at han er lite begeistret for mørketida. Det er sist i mars. Selv om det er et kraftig snøvær på Helgelandskysten ser Artur at det blir lysere og at dagene her oppe begynner å bli lengre enn de er lengre sør. -Vinteren er altfor mørk og det er voldsomt mye vind. Men sommertiden - den er helt fantastisk. It`s great!, utbryter han. EN SVÆRT HØY ARBEIDSINNVANDRING har vært den viktigste årsaken til sterk vekst i folketallet og arbeidsstyrken i de siste årene. Vi må helt tilbake til 1920 for å finne en høyere prosentvis vekst i folketallet. STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB), ØKONOMISK ANALYSE. 12 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

13 -Folk respekterer deg - Det er en overgang å komme fra en stor by i Litauen til en liten landsby her, men jeg liker det, sier Asta Navagruckiene. - FØRST OG FREMST VIL JEG SI at Herøy er et fint sted å la unger vokse opp på. Og vi har begge faste jobber. Det er bra her, men vi har litt problem med språket. Jeg forstår en del av det som sies, men er ikke så god til å prate, sier Asta. Hun og mannen kom til Herøy for over to år siden og har to døtre på tre og seks år som går i barnehage og i første klasse på skolen. Begge går på norskkurs, som Marine Harvest betaler for. De to barna deres snakker flytende norsk. Asta smiler litt når hun forteller det, hun vil jo at ungene også skal holde på sitt litauiske morsmål, men samtidig ser hun jo det positive i at de blir integrert. - Til og med når bare de to leker seg i mellom hjemme prater de ofte norsk til hverandre. 35-åringen har hatt fast jobb på Marine Harvest i halvannet år med rengjøring av kontor og kantine. Det var mannen hennes som først kom til Norge. Først Bergen i tre måneders tid, før han kom til Herøy gjennom et utleiefirma. Etter et halvt års tid fikk han fast jobb hos Marine Harvest hvor han bløgger fisk. Familien leier bolig, men har også kjøpt et hus som de pusser opp. Om de selv skal bo der har de ikke bestemt seg for ennå. Mannen drev i snekkerbransjen i hjemlandet og satser nå på det samme i Herøy ved siden av jobben på lakseslakteriet. - Jeg føler meg velkommen her. Folk respekterer deg og jeg liker naturen. Jeg har ikke erfart noe negativt ved det å være her som utlending. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 13

14 VÅRT LILLE LAND KOMMUNE: LUNNER AKTUELL FORDI: TORE MOLSTAD ANDRESEN BLOGGER OM KOMMUNEN FRA EN RÅDMANNS STED. Blogger om kommunen Åpenhet er noe man må øve på, tenkte rådmannen i Lunner kommune. Og startet sin egen blogg. DET BEGYNTE I EN medarbeidersamtale hvor jeg ble utfordret på at jeg skulle være mer tilstede i det offentlige rom. Formannskapet tenkte på leserinnlegg og lignende, det det endte opp med var en blogg. I 2009 var ikke blogging så vanlig, i hvert fall ikke blant rådmenn. Og det er det vel fortsatt ikke. Noen stilte spørsmålstegn ved om det var riktig at en rådmann blogget. Det er en balansekunst, men det har gått seg til. Som formannskapet sa etter en evaluering, «Blogg i vei». Bloggen min er laget for å betrakte Lunner kommunes gjøren og laden fra en rådmanns sted. Jeg synes det er viktig at folk vet hva en rådmann mener, og at de får mulighet til å være med å påvirke. Derfor skriver jeg om politiske prosesser og synliggjør hvilken vei rådmannen skal gå i, med innstillinger i saker. Det tror jeg er viktig. Sånn sett er sosiale medier et fint sted å skape dialog og involvering, og ikke bare rope ut. I tillegg til å gjøre seg kjent. Det kan jo være nyttig å vite litt om hvem rådmannen er også. former. Vi må vise at vi våger ta steget. Samtidig krever det en tett dialog med sentrale politikere. Som i rådmannslivet for øvrig må man alltid kunne stå inne for det som blir skrevet. Jeg prøver å blogge så ofte jeg kan, helst en gang i uken. Nylig skrev jeg et innlegg om hvorfor overskuddet i Lunner kommune ble som det ble og hva det kan brukes til. Uken før skrev jeg om at folk ikke må glemme å glede seg over hvor flott det er å ha et bibliotek. Ofte deler jeg bare små hverdagsbetraktninger fra møter med mennesker, medarbeidere eller innbyggere i kommunen vår. Det er mange ansatte i kommunen som følger bloggen og jeg merker hva slags type innlegg som engasjerer. Det er når jeg skriver noe om verdier, i lederskap og medarbeiderskap, hvordan vi skal jobbe og trives sammen. Møtet mellom mennesker, det er jo det folk bryr seg om. Å leve er å prøve. Å prøve er å øve. Jeg synes åpenhet er viktig å øve på, og som ledere må vi beherske det i ulike og nye RÅDMANNEN OM KOMMUNEN: Lunner er «nært og naturlig». Bare 45 minutter nær Oslo med tog har vi både Oslos kulturliv og arbeidsmarkedet lett tilgjengelig. Samtidig er det fantastisk å leve naturlig her, fordi vi har marka rett utenfor døra. Med engasjerte og dyktige medarbeidere skapes det tjenester som gjør at det kan være godt å leve hele liv i Lunner kommune. 14 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

15 Glade vinnere fra Semiaden et familiearrangenet i Asker, hvor Dugnadsfondet finansierte medaljene Kjenner du noen med et stort hjerte? KLPs Dugnadsfond gir støtte til frivillige ildsjeler som har en hjertesak de brenner for. Vi støtter prosjekter som: omhandler helse, miljø/klima og humanitært arbeid finner sted i Norge eller i utlandet gjennomføres på dugnad Les mer på klp.no/dugnadsfondet og facebook.com/dugnadsfondet KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 15

16 KLP-KUNDEN HEDERSPRIS: Daglig leder Geir Karlsen og Synnøve Forbech (82) synes det var «kjempeartig» å vinne prisen. 16 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

17 Oslos BESTE For tredje år på rad er Kajalund kåret til Oslos beste sykehjem. Daglig leder Geir Karlsen deler gjerne hemmeligheten. TEKST THERESE OLAVSRUD FOTO NICOLAS TOURRENC - FØRST OG FREMST HANDLER det om holdningsarbeid. Vi sjekker holdninger allerede under intervjuene og spør og graver mye. Noen vil si at det er rart vi spør om så mye, men det har vi nå gjort i 15 år. Vi har også mye undervisning knyttet til holdningsarbeid, sier Geir Karlsen, som leder Oslos mest populære sykehjem. Topper listen Det er tredje året på rad de scorer høyt og høyest i denne undersøkelsen som er gjort av Synovate på oppdrag fra Oslo kommune. I år deler de forøvrig førsteplassen med en annen KLP-kunde - Nordberghjemmet. I undersøkelsen blir pårørende og beboere bedt om å gi sykehjemmet karakter på en rekke områder, blant annet om brukerne opplever å bli sett, hørt og tatt med på råd. I år plasserte 91 prosent av beboerne på Kajalund sitt sykehjem i de to øverste kategoriene. 88 prosent av de pårørende gjorde det samme. Smått og godt Det at Kajalund er hovedstadens minste sykehjem, med bare 30 beboere, tror Karlsen er en viktig faktor. -Det er smått, men godt. Det er lett å se hvem som har ansvar og hvem som skal ta tak i oppgavene. Alle vet at de ikke kan dytte fra seg ansvar her, sier han og legger til: - Når det er smått får man også et veldig nært forhold til pasienter og pårørende. Sterkt fagmiljø Sykehjemmet har et sterkt fagmiljø, med en høy andel fagutdannet personell. Karlsen tror dette er en av årsakene til at sykehjemmet har påfallende høy stabilitet blant de ansatte. Gjennomsnittet er åtte år, i motsetning til ellers i kommunen hvor snittet er to år. - Vi har ikke noe bedre råd enn andre, men vi har en viktig målsetning: Vi skal være en pådriver for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Hvis ikke har vi ikke livets rett, sier han. Kajalund eies av en frittstående stiftelse og drives på non profitt-basis med kommunal finansiering. Forskjellene i undersøkelsen er ikke veldig store, men gjennomgående scorer hjem som drives av ideelle eiere litt bedre enn de som drives av kommersielle aktører og de kommunale hjemmene. SMÅ FORHOLD: At sykehjemmet er såpass lite gjør at det er enkelt å ta tak i eventuelle problemer, ja rett og slett lett å vite hvor skoen trykker, sier Geir Karlsen. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 17

18 18 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

19 PROBLEMENE PÅ BORDET: Bordet på sykkelverkstedet brukes til mer enn lunsjpauser. Her snakker de ut og løser de fleste problemer. JOBB MED MENING: Yrkesveileder Jonny Sandberg synes tiden på Tunet har gitt han mer glede enn noen annen jobb. Her med daglig leder Kjersti Grindalen - Jeg har fått litt medgang Med en jobb han mestret og en sjef som stilte krav, fikk Bjørn Erik Mistereggen (35) endelig trua på seg selv. TEKST THERESE OLAVSRUD FOTO NICOLAS TOURRENC HAN ER DEN FØDTE MEKANIKER. Helt siden Bjørn Erik var liten gutt har han plukket ting fra hverandre og fått de til å fungere igjen. Men så skjer det ting i livet som setter han tilbake. Det blir en ond spiral: Han stanger i systemet, blir trygdet, får ikke jobb, føler seg ikke noe verdt. Da han møter opp hos attføringsbedriften Tunet i Elverum før jul er det fortsatt uten et snev av håp. Så snur det, sakte. - Jeg møtte noen som så hele meg og som trodde på meg. På Tunet fikk jeg en strukturert hverdag og en sjef som sparket meg i ræva, uten at jeg skjønte det. Er det lov å si det, ler han. Snillisme er slemt Sjefen hans er Jonny Sandberg. Etter 25 år som daglig leder for både sportsbutikker og bensinstasjoner kan han faget og ikke minst hva en arbeidsgiver krever. - Vi har tro på støtte og veiledning, men vi har ikke tro på snillisme. Å stryke folk etter håra gagner ingen, sier han, og slår hånda ut over lunsjbordet. -Her har vi hatt mange diskusjoner og løst mange problemer. Det meste lar seg løse. Mange i jobb Bjørn Erik skal snart ut på utplassering i et blikkenslagerverksted og han er ikke alene om å få jobb. Statistikken til Tunet er oppløftende og langt over landsgjennomsnittet. Med 150 tiltaksplasser gjennom NAV hvert år går 54 prosent av den gruppen som er «klare til å søke jobb» ut i lønnet arbeid. Det mangler heller ikke bedrifter som vil ha folk fra Tunet på utplassering. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 19

20 - TAR MEG PÅ ALVOR: - Her ser de hele meg, ikke bare en diagnose, sier Stine Sveen (31), som har jobbet på kopisentralen siden desember. Daglig leder Kjersti Grindalen i bakgrunnen gleder seg over fremgangen til Stine. Antall deltakere i arbeidsrettede tiltak i Norge var i februar (NAV) SYKKELVERKSTEDET: En gammel sykkel får nytt liv og gjøres klar for salg i brukthandelen. TAR UTFORDINGENE: Gry Helen Kalsveen gjør alt fra å ramme inn oljemalerier og fotografier til å reparere gamle rammer Det er ikke for å være snille de sier ja, disse bedriftene, mener Sandberg. - Når vi spør sier de at det er en vinn-vinn-situasjon. Det er ikke bare en utplassering. De vet at de som kommer fra Tunet, er ferdig kursa og veldig klare for å jobbe. Synlig i bybildet Tunet er mer enn sykkelverksted. Siden bedriften ble startet i 1991 har de sakte men sikkert utvidet driften, og tatt i bruk flere lokaler i Elverum sentrum. Litt bortenfor selve hovedgaten i byen ligger de på rekke og rad: Kafeen med eget bakeri og catering, rammeverkstedet, gjenbruksbutikken og kopisentralen. Her jobber fagpersoner og mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, side om side. -Alle har et forhold til Tunet, og vi er en naturlig del av lokalsamfunnet og næringslivet i Elverum. Da kafeen åpnet var det kø langt ut på gaten, sier daglig leder Kersti Grindalen. Hun mener det tette samarbeidet med NAV Elverum er en viktig årsak til at resultatene er så gode. Det lokale NAV-kontoret, som har blitt kåret til ett av Norges beste, har vært flinke til å se reelle behov i næringslivet og gitt Tunet oppgaver deretter. - Det er ikke noe poeng å drive arbeidstrening med vevemaskin. Det er ikke veve-virksomhet i Norge, det er i India, påpeker Grindalen. Ser helheten Tjenestene Tunet tilbyr derimot er etterspurt. I 20 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Foto: Torbjørn Tandberg Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Integreringskonferansen på Gjøvik 4. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om samfunnsutvikling

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet:

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet: Innhold INNHOLD 1 VELFERDSSTATENS BÆREKRAFT 2 2 ANTALL 62-67-ÅRINGER (YNGRE ELDRE) I BEFOLKNINGEN 3 2.1 ARBEIDSDELTAKELSE I ULIKE ALDERSGRUPPER 6 2.2 UTDANNINGSNIVÅ HOS ULIKE ALDERSGRUPPER 8 2.3 ARBEIDSDELTAKELSE

Detaljer

LEDIGHETEN BLANT ARBEIDSINNVANDRERE

LEDIGHETEN BLANT ARBEIDSINNVANDRERE LEDIGHETEN BLANT ARBEIDSINNVANDRERE Nettoinnvandringen til Norge steg en del i 2010 og var nesten like høy som i rekordåret 2008. Polakkene utgjorde den største innvandrergruppen, fulgt av svensker og

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Tilflytting fra utlandet

Tilflytting fra utlandet Tilflytting fra utlandet Kirsten Hasvoll Dato 18.03.13 Foto: Bjørn Erik Olsen Bakteppe Norge er i stor endring større enn mange tar inn over seg. Tenk bare i egen hverdag/familie/jobb Studier i utlandet,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014 Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer