LYKKEN. Magasinet. er en jobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYKKEN. Magasinet. er en jobb"

Transkript

1 Magasinet APRIL LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene er ikke forberedt, mener forskere. Side 6 OSLOS BESTE SYKEHJEM Derfor vant Kajalund prisen Side 16

2 LEDER Innvandring og velferd Grete Brochmann ledet det offentlige utvalget som gjennomgikk fordeler og ulemper ved innvandring. Noe av bakteppe for at vi fikk «Velferds og migrasjonsutvalget» (NOU 2001:7) var en opphetet debatt om hva innvandring koster Norge. Økonomiske utfordringer ved innvandringen var en av de viktigste grunnene til at utvalget ble oppnevnt. Sosiologiprofessor Grete Brochmann sa nylig til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten. Men flere innvandrere kan også bety større klasseskiller og andre sosiale og kulturelle problemer, ifølge professoren. Det er ikke tvil om at innvandring endrer Norge. Historisk har innvandringen vært knyttet til områder i verden preget av fattigdom, konflikt og nød. Men dette bildet endrer seg. Ifølge SSB har en svært høy arbeidsinnvandring vært den viktigste årsaken til sterk vekst i folketallet og arbeidsstyrken i de siste årene. I europeisk sammenheng skiller Norge seg ut med høy og økende sysselsetting, stabil og god økonomi og ikke minst rause velferdsordninger. Det kommer et økende antall arbeidsinnvandrere med god utdanning som har som motiv å skaffe seg selv og familien en trygg og forutsigbar tilværelse. Innhold TEMA: Er vi forberedt på arbeidsinnvandringen? Aldri før har befolkningsveksten vært høyere enn nå, mye takket være arbeidsinnvandringen. Men ikke alle kommuner er like forberedt, mener forskere. På Herøy i Nordland derimot gjør de alt for at innvandrerne skal bli boende. Dreven på blogging Tore Molstad Andersen er rådmann i Lunner og en mangeårig blogger Oslos beste Kajalund sykehjem er kåret til Oslos beste sykehjem. Takket være gode holdninger, mener de selv. Frisk av å jobbe Mennesker i arbeid har det bedre med seg selv. Det er attføringsbedriften Tunet i Elverum et levende bevis på. PORTRETTET: Lei av tåkepratet Anne- Kari Bratten er Spekters nye toppsjef, men har vært ute i hardt vær før. Hun har ingen planer om å slutte å provosere. Sjekker leverandørene Grete Solli i Helse Sør-Øst dro på studietur til Malaysia for å lære mer om fabrikkarbeidernes forhold. Forberedt på flom Hvor godt forberedt er norske kommuner på naturkatastrofer? En undersøkelse utført av KLP gir svar Det er ikke tvil om at økt innvandring byr på utfordringer for norske kommuner og norsk helsevesen. Det er der tjenesteproduksjonen skjer. Språklige og kulturelle barrierer setter press på skole, barnehager, helsetjenester og nabolag. Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud. God integreringspolitikk handler derfor om å sikre jobb, utdanning og gode boforhold. Dårlig integreringspolitikk kan fort bli fryktelig dyrt for samfunnet. Vellykket integrering i produktivt arbeid og i lokalsamfunnet er en nøkkelfaktor for den norske velferdsmodellen. 6 Ansvarlig redaktør: OLE JACOB FRICH Redaksjon THERESE OLAVSRUD PEDER ULLEVOLD LINDA NILSEN METHI BENTE BANG ØDEGÅRD MARIANNE HOLT HOLGERSEN Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: BEATE SYVERSEN Trykk: Merkur Trykk Opplag: Adresseendring: send en e-post til Forsidefoto: NICOLAS TOURRENC 2 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

3 KLP-NYTT Pris til KLP-fondene KLP Pensjon II ble nylig tildelt Morningstar Fund Award for beste norske obligasjonsfond for andre år på rad. TEKST PEDER ULLEVOLD MORNINGSTAR PLUKKER HVERT ÅR ut fond og forvaltere som har gitt særlig god avkastning foregående år. Vinnerne plukkes ut blant de som har levert gode resultater i tre perioder: det siste året, de siste tre årene og de siste fem årene. - Vi er veldig fornøyd med å vinne prisen for beste obligasjonsfond for andre år på rad. Forvalterteam ser tydeligvis ut til å være viktig for seier i år. Dette kombinert med forvalterkontinuitet mener også vi er viktig, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. I Morningstars begrunnelse heter det: «KLP Pensjon II har et svært attraktivt kostnadsnivå for personinvestorer og har også vunnet prisen i fjor, og har hatt gode resultater for investorer i to så ulike år som 2011 og Forvalteren har også vært svært lenge hos KLP.» Kun de fond som er tilgjengelig for norske investorer blir tatt med, men fondene konkurrerer mot alle fond internasjonalt og listen settes av de beste. Ved beregning av Fund Awards tillegges siste års avkastning 30 prosent vekt, siste tre år 20 prosent, siste fem år 30 prosent, siste tre års risiko 8 prosent og siste fem års risiko 12 prosent. «Forvalterteam ser ut til å være viktig for seier i år.» STÅLE ØKSNES, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning KLP Banken har lansert Mobilbank KLP Banken lanserte i midten av mars mobilbank. Nå kan alle kunder og ansatte laste ned appen i App Store eller i Google play. I mobilbanken kan du utføre de tjenestene du trenger når du er på farten: Overføre penger mellom egne kontoer Overføre penger mellom kontoer du disponerer Betale regninger Godkjenne, endre og slette efaktura Se siste bevegelser Se forfallsmappe Sperre kort 24 timers service året rundt KLP Banken inngikk nylig avtale om «Bank Assist 24». Det betyr at KLP Bankens kunder vil ha 24 timers service, 365 dager i året. KLP Banken ønsker å gi kundene våre den beste servicen. Evry har opparbeidet seg kunnskap og kjenner systemene godt. Telefonnummeret til KLP Banken er fortsatt Utenfor ordinær arbeidstid kommer du til Evry. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 3

4 NORGE RUNDT Fortsatt lav ledighet 2012 ble et godt år i arbeidsmarkedet med økt sysselsetting og lav arbeidsledighet. NAVs statistikk for januar viser at den positive utviklingen har fortsatt inn i 2013, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Ved utgangen av januar var det registrert helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige er uendret fra samme tid i fjor og redusert med om lag 700 fra desember, justert for normale sesongvariasjoner. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) som ble publisert i slutten av januar viste en svak utvikling i sysselsettingen og økt arbeidsledighet i 4. kvartal i fjor. NAVs tall bekrefter ikke en slik økning i arbeidsledigheten. Oslo inn i Transparency Oslo blir den tredje kommunen som søker medlemskap i Transparency International (TI) Norge. I dag har TI Norge bare to kommunemedlemmer Lier og Haugesund. Oslo blir den tredje. Det er klart etter at byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på spørsmål fra SVs Ivar Johansen har slått fast at han skal sørge for at Oslo søker medlemskap, skriver Kommunal Rapport. Flere omdanner ytelsesordning 483 bedrifter omdannet i 2012 sin ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsordning. Det var arbeidstakere som i 2012 fikk innskuddspensjon som følge av en omdanning. Det er 11 prosent mer enn i 2011, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Fra 2002 til 2012 har til sammen 4343 ytelsesbaserte ordninger blitt omdannet til innskuddspensjon. «De neste 20 årene vil befolkningsvekst og urbanisering være de sterkeste endringstrekkene i det norske samfunnet.» Bård Solhjell peker på at at Norge er i ferd med å bli et byland, til Aftenposten Følger ikke KOFA-råd Nær halvparten av kommunene som Kofa i fjor avgjorde at brøt reglene for offentlige anskaffelser, følger ikke opp avgjørelsen i Klagenemnda. I 2012 påviste Kofa 43 brudd på regelverket i kommuner eller kommunale virksomheter/selskaper i såkalt rådgivende saker. Kommunal Rapport har fått tilbakemelding i 24 av sakene. I 11 av sakene har kommunene ikke etterfulgt Kofas råd, skriver avisen. Konkurrerer i skolevedlikehold Snart kåres Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg. Konkurransen arrangeres for aller første gang, under messen Miljø & Teknikk/ Kommunalteknikk på Telenor Arena 15. mai. Konkurransen er for skolebygg eldre enn fem år. Noe av det juryen vil legge vekt på er verdibevarende vedlikehold av bygget, samt inneklima og arbeidsmiljø. Vinnerskolen mottar et diplom og et stipend på ,-. NR 1 4 I KLP MAGASINET I NR 1 I 2013

5 Utdanningssteder styrker nærarbeidsmarkedene Studentrekruttering lokalt til utdanningsinstitusjoner bidrar betydelig til å forsyne nærarbeidsmarkedene med høyt utdannet arbeidskraft. Dette gjelder særlig i de store studieregionene som Oslo, Bergen og Trondheim, viser en fersk rapport om studentvandringer fra SSB. Men også mindre studieregioner som for eksempel de i Finnmark opplever at høyt utdannede blir i nærarbeidsmarkedet etter endte studier. Enige om heltid KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta er blitt enige om at de ønsker heltid i kommunene. I februar undertegnet lederne for de fire partene felleserklæringen «Det store heltidsvalget». Ønsket er å utvikle en heltidskultur, men partene har ikke blitt enige om konkrete mål eller virkemidler for å få flere heltidsstillinger. Vernepliktige i eldreomsorgen Senterpartiets Kjersti Toppe foreslår at vernepliktige blir pålagt å bruke ett år til å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Hun ønsker at vernepliktige får lønn på lik linje med ufaglærte, samt visse goder som reduksjon av studielån, og at det skal være rimeligere fritaksordninger. - Forsvaret har ikke behov for flere hender, men det har helsevesenet, sier hun. Toppe vil fremme sitt forslag på Senterpartiets landsmøte i april. Menn minst aktive Menn er minst aktive av oss nordmenn. Det viser en fersk doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Nordmenn flest lever et stillesittende liv, bare 20 prosent oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om å være aktiv minst 30 minutter daglig. Tidligere har man trodd at menn var mer aktive enn kvinner, rapporten viser imidlertid at det er feil, skriver Dagens Næringsliv. KLP MAGASINET I NR 1 I 2013 I 5

6 ILLUSTRASJON DANILE LYNAU NY i Norge De kommer til Norge for å jobbe og har aldri vært flere enn nå. Men å etablere seg som arbeidsinnvandrer er ikke lett, mener forskere. TEKST THERESE OLAVSRUD 6 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

7 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING - DET HAR BLITT GJORT MYE FORSKNING på flyktningene, men vi vet forbausende lite om arbeidsinnvandrerne. Det er ingen homogen gruppe slik mange tror, konstaterer Marie Louise Seeberg, forsker ved Nova. Sammen med kollega Hans Sandli har hun undersøkt hvordan arbeidsinnvandrerne etablerer seg på det norske boligmarkedet. For mange kommer vanskelighetene med å skaffe bolig som en overraskelse. - De fleste kommuner ønsker tilflytning velkommen, men mange tar altfor lett på boligproblematikken. Det er typisk å tenke at europeiske innvandrere er ferdig integrert, men slik er det ikke alltid i praksis. De glemmer at innflytterne ikke kommer fra nabokommunen, sier Seeberg. Vekst overalt Den ferske befolkningsstatistikken fra SSB taler for seg selv: Vi blir stadig flere her på berget, og vi blir det i rekordtempo. I 2012 økte befolkningen med 1,3 prosent, og sett bort ifra 2011 må en helt tilbake til 1920 for å finne større vekst i prosent. Det er vekst i alle fylker og målt i prosent er Norge et av de landene i Europa som vokser mest. Noe kommer av høy fødselsrate og økt levealder, men det er innvandring som er den store årsaken. Innvandringen står nå for hele 72 prosent av befolkningsveksten og de siste årene har arbeidsinnvandrere vært i flertall blant dem som kommer til landet. Vanskelig marked Til grunn for den norske arbeidsinnvandringspolitikken ligger det et premiss om at Norge har et opplagt behov for utenlandsk arbeidskraft. Fram til nå har norske myndigheter vært opptatt av at arbeidsinnvandrere skal tilbys akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke like opplagt hvor denne arbeidskraften skal bo, påpeker Nova-forskerne. Det lille og ikke-transparente leiermarkedet er noe av det som gir store problemer for arbeidsinnvandrerne. - Leiemarkedet består stort sett av private husholdninger som leier ut hybel. Problemet er at det er vanskelig å få binde seg til lange leiekontrakter når de er i en jobbsøkerfase og det er dyrt, sier Hans Sandli, som etterlyser et korttidstilbud i kommunene. - Det finnes ikke noe godt tilbud til de som kommer hit for å søke jobb. Må samkjøres Han tror kommunene vil få mye utbytte av å samkjøre integrering- og boligpolitikken. Her er det store behov, både på statlig og kommunalt nivå. - Berørte kommuner burde ta mer hensyn til arbeidsinnvandrere når de planlegger boligpolitikken lokalt. De må også huske på at arbeidsinnvandrerne har en stor grad av mobilitet. De har allerede reist langt for å få jobb, og de er ofte villige til å bosette seg langt unna arbeidsplassen for å få billig bolig, sier Sandli innvandret til Norge i 2011* 65% var europeere * personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang 20% 10% 2% 2% 1% POLEN Storbritannia % kom fra disse ti landene Romania 1328 Litauen 7423 Latvia 2053 Eritrea 1908 Somalia 1600 Afghanistan 1051 Thailand Filippinene Europa Asia* Afrika Nord- Amerika Sør- og Mellom- Amerika Oseana eller statsløse 49% var arbeidsinnvandrere Øvrige innvandrer Andel arbeidsinnvandrere Høyest andel arbeidsinnvandrere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Oppdaterte tall for 2012 gis ut før sommeren. Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og R. S-Trøndelag N-Trøndelag Nordland Kilde: SSB Troms Finnmark KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 7

8 Etterlyser rådgivningstjeneste En kommunal rådgivningstjeneste for arbeidsinnvandrere kan løse mange utfordringer. Det viser funn fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR). De har forsket på hva som får innvandrere til å bli i distrikts-norge, og ifølge undersøkelsen etterlyste mange arbeidsinnvandrere et sted de kunne henvende seg for å spørre om alt de lurte på. Ingen av kommunene de hadde undersøkt hadde dette tilbudet i dag. Mens flyktningene hadde en flyktningkonsulent å henvende seg til med spørsmål, hadde arbeidsinnvandrerne ingen. Og videre, mens flyktningene fikk gratis norskundervisning med stønad, måtte arbeidsinnvandrerne betale selv. En rådgivningstjeneste hvor alle innvandrere kunne henvende seg med spørsmål, ble hevdet å være et synlig bevis på at alle var like velkomne. En gruppe polske håndverkere bygger terassehus i Drøbak. Fra venstre Zenon Zmuda (44) og Ruszard Suzenski (32), forskalingssnekkere fra Polen. Foto: Helge Mikalsen, Scanpix. Prioriterer flyktninger - Mange innvandrere bruker mye tid og krefter på å skaffe nødvendige dokumenter for opphold, arbeid og praktiske utfordringer som er nødvendig for å fungere i lokalsamfunnet, sier Susanne Søholt, forsker i NIBR. Ifølge forskeren blir mange møtt av lukkede dører og sendt fra kontor til kontor uten å få informasjon om hva som kreves. - En sentral rådgivningstjeneste der ulike innflyttere, gjerne også norske, kan få nødvendig hjelp og veiledning, kan bidra til at folk lettere kommer på plass og fungerer i lokalsamfunnet,sier Søholt, og påpeker:- Dette kan organiseres som en offentlig tjeneste eller som en tjeneste organisert av frivillige aktører. -Har gode tjenester Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Norvald Mo, mener de allerede har etablert gode tjenester for arbeidsinnvandrere. - Blant annet har vi EURES som er et samarbeid mellom EØS-land om fri bevegelighet av arbeidskraft. NAV og UDI har også utviklet nett-tjenester som gjør det enklere å være utenlandsk arbeidssøker til Norge. Norge har også selv etablert flere servicesentre for arbeidsinnvandrere, sier han. «Mange innvandrere bruker mye tid og krefter på å skaffe nødvendige dokumenter» SUSANNE SØHOLT, forsker i NIBR. 8 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

9 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Frykter bruk og kast Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av arbeidsmarkedet i langt større grad enn nordmenn, skriver Dagens Næringsliv. Forskerne Knut Røed, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret har gjort den første studien av hvordan denne gruppen innvandrere har klart seg på det norske arbeidsmarkedet. - Vi ser noen foruroligende trekk, selv om det er altfor tidlig å trekke konklusjoner om denne gruppen, sier Knut Røed til avisen. Tidligere har forskerne funnet at pakistanerne og tyrkerne, de første store gruppene av arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970-tallet, opplevde fall i sysselsettingen og overrepresentasjon på trygdestatistikken etter ti år i Norge. Lignende trekk finnes hos nye grupper av innvandrere fra ikke-europeiske land, ifølge tidligere forskningsfunn. Nå finner forskerne tendenser til at også arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av arbeidsmarkedet. - De polske arbeidstagerne er langt mer utsatt for å bli arbeidsledige enn like gamle norske arbeidstagere i samme bransje, sier Raaum. Forskerne har studert gruppen av mannlige polakker og litauere mellom 17 og 36 år som kom til Norge i årene og som var her da finanskrisen slo inn i det norske arbeidsmarkedet. Blant innvandrerne forskerne har studert var arbeidsledigheten over 14 prosent på det meste, i Svært mange av innvandrerne jobbet i bygg og anleggsbransjen, som ble særlig rammet av tilbakeslaget, og i denne gruppen var ledigheten over 18 prosent. Krangler om kostnader Befolkningsveksten blir billigere enn antatt, tror Teknisk beregningsutvalg (TBU). Men KS og staten krangler igjen om hvor stor regningen faktisk blir. Det kommer fram i et notat TBU laget til det første konsultasjonsmøtet mellom KS og regjeringen i år. Selv om folkeveksten ble like sterk i 2012 som året før, kom veksten særlig blant unge voksne grupper som i liten grad bruker kommunale tjenester. Dermed vil folkeveksten ifølge TBU koste 2,8 milliarder kroner i år, skriver Kommunal Rapport. «Det oppdaterte anslaget er også 0,6 mrd. kroner lavere enn det oppdaterte estimatet som utvalget publiserte i sin rapport høsten 2012 (...). Veksten blant barn og unge ble svakere enn anslått, særlig blant de aller yngste barna. I likhet med i 2011 var det en nedgang i antall 0 2 åringer i 2012, mens de tidligere prognosene har kalkulert med en moderat økning i denne gruppen», skriver TBU i sin rapport. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 9

10 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Trengte innvandrere Herøy i Nordland hadde arbeidsplasser, men manglet både innbyggere og boliger. Så tok de grep. MED 2,8 PROSENT VEKST PÅ ETT ÅR er Herøy den kommunen som vokser mest i Nordland. Ved starten på fjoråret hadde øykommunen innbyggere. Økningen på 2,8 prosent kan ingen andre kommuner på Helgeland måle seg med. Dermed fortsetter Herøy sin sterke vekst på tredje året. Men slik har det ikke alltid vært. Måtte tilrettelegge For ti år siden sto den lille fiskeri- og havbrukskommunen foran store utfordringer. Kommuneøkonomien var dårlig og fraflyttingen stor. De hadde mye å tilby, blant annet arbeidsplasser på fiskeforedlingsanlegget til Marine Harvest. Likevel hadde de store problemer med å tiltrekke seg nye innbyggere og stoppe utflyttingen. - Vi skjønte at det ikke var noen automatikk i at etterspørsel av arbeidskraft ikke hang sammen med befolkningsvekst. Vi måtte legge til rette for at folk kunne få seg bolig her, sier ordfører Arnt Frode Jensen. Boligbyggerskole Kommunen begynte derfor et stort prosjekt med å kartlegge og analysere utfordringene, og bygge boliger. Fra 2011 til 2012 bygget de 30 nye boliger og i år er det planlagt ytterligere 20. De har også en boligbyggerskole for de som vil bygge bolig selv, med praktisk veiledning i hvordan finne frem i byråkratiet. I tillegg har Herøy ansatt folk i kommunen som jobber dedikert med å bistå nye innbyggere. -Vi har et program som er omfattende fra vugge til grav. De som flytter hit får en velkomstpakke, og blir orientert om hva som skjer i kommunen. Vi har samlinger hvor vi inviterer hele befolkningen, samles ute og griller en hel gris. Da blir det all slags musikk, dans og historier fra hjemlandet. Integreringen har gått som en drøm, konstaterer Jensen. Regionalt samarbeid Prosjektet har så langt vært en suksess. Nå befolkes Herøy av arbeidsinnvandrere som i hovedsak kommer fra Polen og Latvia. De fleste har jobb på oppdrettsanlegget, men noen er også selvstendig næringsdrivende. Kommunen har også startet et prosjekt med kommunene i regionen. Det vil gi nye muligheter for innvandrere med høyere utdanning. - Nabokommunen vår Alstahaug er blant annet tilknyttet oljenæringen. Det kommer til å bli behov for enda mer arbeidskraft. Derfor har jeg tro på et regionalt samarbeid, sier ordføreren. SLIK FUNGERER EØS-INNVANDRINGEN: Gjennom EØS-avtalen er Norge med i det felles europeiske arbeidsmarkedet, som idag omfatter over 250 millioner arbeidstakere. I 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Åtte av dem var østeuropeiske land, og det er spesielt fra Polen og de baltiske landene (Litauen, Latvia og Estland) at det har kommet mange arbeidsinnvandrere. I 2007 kom også Bulgaria og Romania med i EU. Ikke-nordiske EØS-borgere som ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, skal registrere seg hos politiet. De må ha gyldig identitetskort eller pass, og dokumentere at de oppfyller et oppholdsgrunnlag for å kunne få et registreringsbevis. KILDE: UDI 10 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

11 Liker stillheten - Jeg har hus, kjæreste, jobb, foreldre og hund her. Jeg har det godt, slår 31-årige Rolandas Markevicius fast. TEKST og FOTO INGE OVE TYSNES Rolandas kom til Herøy sommeren 2010 sammen med foreldrene sine. Da hadde han allerede flyttet mye i Litauen og Tyskland, på jakt etter jobber. Nå har hele familien Marine Harvest som arbeidssted og Rolandas har kjøpt seg sitt første hus, sammen med kjæresten. Vi treffer ham på Møtestedet, et treffsted for arbeidsinnvandrere og andre interesserte og hvor Rolandas er styreleder. Han snakker varmt om Herøy kommune. - De er veldig vennlige her og jeg får bestandig svar og hjelp. Jeg har hørt andre fortelle om andre kommuner som ikke er så bra. Kjæresten kom til Herøy halvannet år etter Rolandas, etter at hun hadde fullført sin universitetsutdannelse. Hun arbeider litt på et treningssenter og litt på serveringsstedet Brygga. Dessuten har hun nettopp startet rengjøringsselskapet Herøy rengjøring. 31-åringen kommer opprinnelig fra Vilnius, men han savner ikke storbylivet. - Jeg liker naturen her. Jeg har bodd i store byer, både i Litauen og Tyskland. Hadde jeg vært yngre hadde jeg kanskje savnet dem, men ikke nå. Jeg liker at det er stille og at du har fjellene rundt her. Fjellene han nevner er Dønnmannen på 858 bratte meter i nord, og De syv søstre hver rundt meter høye tvers over fjorden inne ved Sandnessjøen. - Jeg har vært på Dønnmannen og oppe i De syv søstre. Flere ganger. Det er fantastisk, forteller Rolandas begeistret. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 11

12 TEMA: ARBEIDSINNVANDRING Trodde ingen kunne bo her I Polen har jeg familien min, vennene mine og fotballlaget mitt, sier Artur Sikora om hvor «hjemme» er. 33-åringen er fra byen Ustka ikke langt unna Gdansk. Han kom til Herøy for fire og et halvt år siden, og ble etterhvert fast ansatt i Marine Harvest hvor han driver med pakking av fisk og vedlikehold. Før Norge bodde han fire år i England, med kona og sønnen på fem år. - Min sønn er født av polske foreldre i England og nå bor han i Norge. Vi er europeiske!, sier småbarnsfaren stolt. I begynnelsen leide Artur og familien husvære en tre-fire forskjellige steder. Så bestemte han seg for å kjøpe hus. - Jeg tenkte, vil jeg være her? Svaret var et klart ja. Jeg kjøpte et eldre hus som vi har pusset opp. Min svigerfar er rørlegger, snekker og altmuligmann. Han har vært her og hjulpet til. Det er et hus med tomt rundt, både foran og bak, og det liker jeg, sier Artur. Da tanken om jobb i Norge dukket opp var han ikke helt klar over hvor utstrakt landet er. «Jobb helt oppe ved polarsirkelen, - bor det folk der?» tenkte han. - Nå føler jeg at Herøy er en god plass for oss. Her er kanskje ikke så lett å bruke penger, men det kan jo også være en god ting. - Vi er her for jobben og arbeidet liker jeg. Men det sosiale kunne vært bedre, her er ikke kino, ikke svømmehall. Folk sitter mye hjemme for seg selv. Men, det er ok. Jeg er happy her og spiller fotball i hallen. Artur legger ikke skjul på at han er lite begeistret for mørketida. Det er sist i mars. Selv om det er et kraftig snøvær på Helgelandskysten ser Artur at det blir lysere og at dagene her oppe begynner å bli lengre enn de er lengre sør. -Vinteren er altfor mørk og det er voldsomt mye vind. Men sommertiden - den er helt fantastisk. It`s great!, utbryter han. EN SVÆRT HØY ARBEIDSINNVANDRING har vært den viktigste årsaken til sterk vekst i folketallet og arbeidsstyrken i de siste årene. Vi må helt tilbake til 1920 for å finne en høyere prosentvis vekst i folketallet. STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB), ØKONOMISK ANALYSE. 12 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

13 -Folk respekterer deg - Det er en overgang å komme fra en stor by i Litauen til en liten landsby her, men jeg liker det, sier Asta Navagruckiene. - FØRST OG FREMST VIL JEG SI at Herøy er et fint sted å la unger vokse opp på. Og vi har begge faste jobber. Det er bra her, men vi har litt problem med språket. Jeg forstår en del av det som sies, men er ikke så god til å prate, sier Asta. Hun og mannen kom til Herøy for over to år siden og har to døtre på tre og seks år som går i barnehage og i første klasse på skolen. Begge går på norskkurs, som Marine Harvest betaler for. De to barna deres snakker flytende norsk. Asta smiler litt når hun forteller det, hun vil jo at ungene også skal holde på sitt litauiske morsmål, men samtidig ser hun jo det positive i at de blir integrert. - Til og med når bare de to leker seg i mellom hjemme prater de ofte norsk til hverandre. 35-åringen har hatt fast jobb på Marine Harvest i halvannet år med rengjøring av kontor og kantine. Det var mannen hennes som først kom til Norge. Først Bergen i tre måneders tid, før han kom til Herøy gjennom et utleiefirma. Etter et halvt års tid fikk han fast jobb hos Marine Harvest hvor han bløgger fisk. Familien leier bolig, men har også kjøpt et hus som de pusser opp. Om de selv skal bo der har de ikke bestemt seg for ennå. Mannen drev i snekkerbransjen i hjemlandet og satser nå på det samme i Herøy ved siden av jobben på lakseslakteriet. - Jeg føler meg velkommen her. Folk respekterer deg og jeg liker naturen. Jeg har ikke erfart noe negativt ved det å være her som utlending. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 13

14 VÅRT LILLE LAND KOMMUNE: LUNNER AKTUELL FORDI: TORE MOLSTAD ANDRESEN BLOGGER OM KOMMUNEN FRA EN RÅDMANNS STED. Blogger om kommunen Åpenhet er noe man må øve på, tenkte rådmannen i Lunner kommune. Og startet sin egen blogg. DET BEGYNTE I EN medarbeidersamtale hvor jeg ble utfordret på at jeg skulle være mer tilstede i det offentlige rom. Formannskapet tenkte på leserinnlegg og lignende, det det endte opp med var en blogg. I 2009 var ikke blogging så vanlig, i hvert fall ikke blant rådmenn. Og det er det vel fortsatt ikke. Noen stilte spørsmålstegn ved om det var riktig at en rådmann blogget. Det er en balansekunst, men det har gått seg til. Som formannskapet sa etter en evaluering, «Blogg i vei». Bloggen min er laget for å betrakte Lunner kommunes gjøren og laden fra en rådmanns sted. Jeg synes det er viktig at folk vet hva en rådmann mener, og at de får mulighet til å være med å påvirke. Derfor skriver jeg om politiske prosesser og synliggjør hvilken vei rådmannen skal gå i, med innstillinger i saker. Det tror jeg er viktig. Sånn sett er sosiale medier et fint sted å skape dialog og involvering, og ikke bare rope ut. I tillegg til å gjøre seg kjent. Det kan jo være nyttig å vite litt om hvem rådmannen er også. former. Vi må vise at vi våger ta steget. Samtidig krever det en tett dialog med sentrale politikere. Som i rådmannslivet for øvrig må man alltid kunne stå inne for det som blir skrevet. Jeg prøver å blogge så ofte jeg kan, helst en gang i uken. Nylig skrev jeg et innlegg om hvorfor overskuddet i Lunner kommune ble som det ble og hva det kan brukes til. Uken før skrev jeg om at folk ikke må glemme å glede seg over hvor flott det er å ha et bibliotek. Ofte deler jeg bare små hverdagsbetraktninger fra møter med mennesker, medarbeidere eller innbyggere i kommunen vår. Det er mange ansatte i kommunen som følger bloggen og jeg merker hva slags type innlegg som engasjerer. Det er når jeg skriver noe om verdier, i lederskap og medarbeiderskap, hvordan vi skal jobbe og trives sammen. Møtet mellom mennesker, det er jo det folk bryr seg om. Å leve er å prøve. Å prøve er å øve. Jeg synes åpenhet er viktig å øve på, og som ledere må vi beherske det i ulike og nye RÅDMANNEN OM KOMMUNEN: Lunner er «nært og naturlig». Bare 45 minutter nær Oslo med tog har vi både Oslos kulturliv og arbeidsmarkedet lett tilgjengelig. Samtidig er det fantastisk å leve naturlig her, fordi vi har marka rett utenfor døra. Med engasjerte og dyktige medarbeidere skapes det tjenester som gjør at det kan være godt å leve hele liv i Lunner kommune. 14 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

15 Glade vinnere fra Semiaden et familiearrangenet i Asker, hvor Dugnadsfondet finansierte medaljene Kjenner du noen med et stort hjerte? KLPs Dugnadsfond gir støtte til frivillige ildsjeler som har en hjertesak de brenner for. Vi støtter prosjekter som: omhandler helse, miljø/klima og humanitært arbeid finner sted i Norge eller i utlandet gjennomføres på dugnad Les mer på klp.no/dugnadsfondet og facebook.com/dugnadsfondet KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 15

16 KLP-KUNDEN HEDERSPRIS: Daglig leder Geir Karlsen og Synnøve Forbech (82) synes det var «kjempeartig» å vinne prisen. 16 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

17 Oslos BESTE For tredje år på rad er Kajalund kåret til Oslos beste sykehjem. Daglig leder Geir Karlsen deler gjerne hemmeligheten. TEKST THERESE OLAVSRUD FOTO NICOLAS TOURRENC - FØRST OG FREMST HANDLER det om holdningsarbeid. Vi sjekker holdninger allerede under intervjuene og spør og graver mye. Noen vil si at det er rart vi spør om så mye, men det har vi nå gjort i 15 år. Vi har også mye undervisning knyttet til holdningsarbeid, sier Geir Karlsen, som leder Oslos mest populære sykehjem. Topper listen Det er tredje året på rad de scorer høyt og høyest i denne undersøkelsen som er gjort av Synovate på oppdrag fra Oslo kommune. I år deler de forøvrig førsteplassen med en annen KLP-kunde - Nordberghjemmet. I undersøkelsen blir pårørende og beboere bedt om å gi sykehjemmet karakter på en rekke områder, blant annet om brukerne opplever å bli sett, hørt og tatt med på råd. I år plasserte 91 prosent av beboerne på Kajalund sitt sykehjem i de to øverste kategoriene. 88 prosent av de pårørende gjorde det samme. Smått og godt Det at Kajalund er hovedstadens minste sykehjem, med bare 30 beboere, tror Karlsen er en viktig faktor. -Det er smått, men godt. Det er lett å se hvem som har ansvar og hvem som skal ta tak i oppgavene. Alle vet at de ikke kan dytte fra seg ansvar her, sier han og legger til: - Når det er smått får man også et veldig nært forhold til pasienter og pårørende. Sterkt fagmiljø Sykehjemmet har et sterkt fagmiljø, med en høy andel fagutdannet personell. Karlsen tror dette er en av årsakene til at sykehjemmet har påfallende høy stabilitet blant de ansatte. Gjennomsnittet er åtte år, i motsetning til ellers i kommunen hvor snittet er to år. - Vi har ikke noe bedre råd enn andre, men vi har en viktig målsetning: Vi skal være en pådriver for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Hvis ikke har vi ikke livets rett, sier han. Kajalund eies av en frittstående stiftelse og drives på non profitt-basis med kommunal finansiering. Forskjellene i undersøkelsen er ikke veldig store, men gjennomgående scorer hjem som drives av ideelle eiere litt bedre enn de som drives av kommersielle aktører og de kommunale hjemmene. SMÅ FORHOLD: At sykehjemmet er såpass lite gjør at det er enkelt å ta tak i eventuelle problemer, ja rett og slett lett å vite hvor skoen trykker, sier Geir Karlsen. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 17

18 18 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

19 PROBLEMENE PÅ BORDET: Bordet på sykkelverkstedet brukes til mer enn lunsjpauser. Her snakker de ut og løser de fleste problemer. JOBB MED MENING: Yrkesveileder Jonny Sandberg synes tiden på Tunet har gitt han mer glede enn noen annen jobb. Her med daglig leder Kjersti Grindalen - Jeg har fått litt medgang Med en jobb han mestret og en sjef som stilte krav, fikk Bjørn Erik Mistereggen (35) endelig trua på seg selv. TEKST THERESE OLAVSRUD FOTO NICOLAS TOURRENC HAN ER DEN FØDTE MEKANIKER. Helt siden Bjørn Erik var liten gutt har han plukket ting fra hverandre og fått de til å fungere igjen. Men så skjer det ting i livet som setter han tilbake. Det blir en ond spiral: Han stanger i systemet, blir trygdet, får ikke jobb, føler seg ikke noe verdt. Da han møter opp hos attføringsbedriften Tunet i Elverum før jul er det fortsatt uten et snev av håp. Så snur det, sakte. - Jeg møtte noen som så hele meg og som trodde på meg. På Tunet fikk jeg en strukturert hverdag og en sjef som sparket meg i ræva, uten at jeg skjønte det. Er det lov å si det, ler han. Snillisme er slemt Sjefen hans er Jonny Sandberg. Etter 25 år som daglig leder for både sportsbutikker og bensinstasjoner kan han faget og ikke minst hva en arbeidsgiver krever. - Vi har tro på støtte og veiledning, men vi har ikke tro på snillisme. Å stryke folk etter håra gagner ingen, sier han, og slår hånda ut over lunsjbordet. -Her har vi hatt mange diskusjoner og løst mange problemer. Det meste lar seg løse. Mange i jobb Bjørn Erik skal snart ut på utplassering i et blikkenslagerverksted og han er ikke alene om å få jobb. Statistikken til Tunet er oppløftende og langt over landsgjennomsnittet. Med 150 tiltaksplasser gjennom NAV hvert år går 54 prosent av den gruppen som er «klare til å søke jobb» ut i lønnet arbeid. Det mangler heller ikke bedrifter som vil ha folk fra Tunet på utplassering. KLP MAGASINET I NR 2 I 2013 I 19

20 - TAR MEG PÅ ALVOR: - Her ser de hele meg, ikke bare en diagnose, sier Stine Sveen (31), som har jobbet på kopisentralen siden desember. Daglig leder Kjersti Grindalen i bakgrunnen gleder seg over fremgangen til Stine. Antall deltakere i arbeidsrettede tiltak i Norge var i februar (NAV) SYKKELVERKSTEDET: En gammel sykkel får nytt liv og gjøres klar for salg i brukthandelen. TAR UTFORDINGENE: Gry Helen Kalsveen gjør alt fra å ramme inn oljemalerier og fotografier til å reparere gamle rammer Det er ikke for å være snille de sier ja, disse bedriftene, mener Sandberg. - Når vi spør sier de at det er en vinn-vinn-situasjon. Det er ikke bare en utplassering. De vet at de som kommer fra Tunet, er ferdig kursa og veldig klare for å jobbe. Synlig i bybildet Tunet er mer enn sykkelverksted. Siden bedriften ble startet i 1991 har de sakte men sikkert utvidet driften, og tatt i bruk flere lokaler i Elverum sentrum. Litt bortenfor selve hovedgaten i byen ligger de på rekke og rad: Kafeen med eget bakeri og catering, rammeverkstedet, gjenbruksbutikken og kopisentralen. Her jobber fagpersoner og mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, side om side. -Alle har et forhold til Tunet, og vi er en naturlig del av lokalsamfunnet og næringslivet i Elverum. Da kafeen åpnet var det kø langt ut på gaten, sier daglig leder Kersti Grindalen. Hun mener det tette samarbeidet med NAV Elverum er en viktig årsak til at resultatene er så gode. Det lokale NAV-kontoret, som har blitt kåret til ett av Norges beste, har vært flinke til å se reelle behov i næringslivet og gitt Tunet oppgaver deretter. - Det er ikke noe poeng å drive arbeidstrening med vevemaskin. Det er ikke veve-virksomhet i Norge, det er i India, påpeker Grindalen. Ser helheten Tjenestene Tunet tilbyr derimot er etterspurt. I 20 I KLP MAGASINET I NR 2 I 2013

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Pensjon for alle penga

Pensjon for alle penga TEMA Pensjon for alle penga Einar Egeberg (6) er glad i jobben og glad i Horten. Men byen i hans hjerte strever med store pensjonskostnader. 26 Forsker på kvinners sykefravær 32 36 Hvem har Dokka ansvar

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 05 Kun en av fem rådmenn er kvinner KS lurer på hvorfor Side 6-13 tåler sammenligning KLP kommer godt ut i prisundersøkelse Side 14 Ikke for enhver pris Etikkpris

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer