Med VW nyttekjøretøy i Lofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med VW nyttekjøretøy i Lofoten"

Transkript

1 FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR Med VW nyttekjøretøy i Lofoten

2 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på % av kjøpesummen på ny bil og 65 % på brukt yrkesbil. 2. Kassakreditt på 15 % av omsetningen på kundens konto, maksimert til kr Lån til reparasjon av yrkesbil. Gjelder kun for faste kunder av SpareBank Tegning av alle forsikringer i SpareBank 1 Forsikring. Bilforsikring gode rabatter på yrkesbiler. Redning i Viking og Falken. 4. Hjelp ved krav om tapt arbeidsinntekt, ved trafikkuhell du ikke har ansvar for. 5. Bistand med utfylling av alle slags søknader og papirer. 6. Juridisk bistand - yrkesfaglige saker - skattesaker. 7. Som medlem er du med i Kollektiv Hjem (fullverdi-innbo), Grunnforsikring og Gruppelivsforsikring. 8. Obligatorisk Kollektiv Ulykkesforsikring for alle medlemmer. 4G (kr ) ) ) ved død som følge av ulykke. 10G (kr ) ) ) ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykke. 9. Personlige lån i SpareBank 1, med 100 % eller 50 % dekning på leilighet, rekkehus, enebolig, personbil og yrkesbil. 10. LO-favør-kort med mange medlemsfordeler. 11. Kurs i ulike kategorier etter medlemmenes ønsker og behov. 12. Konkurransedyktig bonus ved påfylling av diesel og bensin hos YX/Uno-X. 13. Hjelp til alt i forbindelse med ditt yrke. 14. Vi har opparbeidet innflytelse hos myndighetene, både i Stortinget og de aktuelle departementer. Enebakkveien 133, 0680 Oslo Telefon: Fax: E-post: annonse A indd

3 LASTEBILEIEREN HVORI OPPTATT NORSK MOtORTRANSPORT 82. ÅRGANG - NR. 6 - DESEMBER 2011 Fagblad for lastebileiere i Norge. Utgis i samarbeid med Lastebileiernes Forening, Enebakkveien 133, 0680 OSLO. Telefon: Telefax: ISSN Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Bjørn-Erik Eriksen Privat: Mobiltelefon: E-post: Redaksjonsråd: Trond Erik Knutsen Mobiltelefon: Kjell Christian Ask Mobiltelefon: Abonnement 2011: kr. 300,- Utgivelse: BEGRAF AS, Enebakkveien 133, 0680 OSLO. Telefon: Telefax: Bankgiro: Foretaksnr: MVA Alle henvendelser: Redaksjonelt, annonser og abonnement rettes til BEGRAF AS. Lastebileieren med ny redaksjon og utgiver! Lastebileieren vil fremdeles være et organ for Lastebileiernes Forening, noe den har vært de siste 56 årene, av de snart 85 årene bladet har eksistert. Siden 1984, det vil si de siste 28 årene har Begraf AS og Bjørn- Erik Eriksen hatt redaksjonen og utgivelsen av bladet. Da Eriksen nærmer seg pensjonsalder er det på tide å få inn nytt mannskap som kan utvikle Norges eldste fagblad for veitransport videre. Ny utgiver og redaktør blit Info-Compagniet AS og Frank Williksen. Info-Compagniet AS og Williksen Forlag AS er samarbeidende bedrifter med Frank Williksen som hovedeier av begge selskapene. Frank er kjent i bransjen som informasjonskonsulent og PR-mann gjennom en årrekke. Frank har tidligere hatt hånd om pressemeldingene og lagt opp pressekonferanser for Mercedes-Benz, samt flere andre selskaper. For tiden lager han blant annet pressemeldingen for Vianor, og utfører PR-arbeide for Eurotechnikk. Fra før av har Info-Compagniet produksjonen av Nytt om Bil, som gis ut i Bærum og Oslo vest. De gir også ut Bensinforhandleren, som er offisielt organ for Bensinforhandlernes Bransjeorganisasjon. Ny redaktør for Lastebileieren fra 2012 blir altså Frank Williksen, som sammen med journalist Dag Christian Holm vil stå for bladets innhold. Bjørn-Erik Eriksen vil fremdeles være med på laget, og ta seg av prøvekjøringer og reportasjer om de tunge bilene. Vi håper Frank og Info-Compagniet blir tatt godt imot, og er sikre på at de nye kostene vil lage et enda mer spennende og interessant blad enn det har vært. Les mer om overtagelsen på side 18. Forsidebildet: Lofoten er spennende, spektakulært og vakkert. Om vi ikke opplevde alle årets årstider de par dagene vi kjørte Volkswagen nyttekjøretøyer i området, var det ikke mye om å gjøre. Vi hadde både sol, regn, vindstille, vind og mye vind. Enkelte ganger kunne man lure på om vi ble blåst av veien. Slike bagateller påvirker ikke Lofotværingen, været tas som det kommer. Sjarmerende var også alle de små fiskeværene vi besøkte. Etter å ha kjørt de forskjellige modellene fra VW Nyttekjøretøy i sammenheng over to dager, er det de lave forbrukstallene og de gode kjøreegenskapene som uthever seg. Les mer om VW nyttekjøretøyer og Lofoten på sidene 6-9.

4 4 Konferansen om sosial dumping ble holdt på Stigs Center ved E6 rett i utkanten av Göteborg sentrum. Senteret har vært et yndet hvilested for lastebilsjåfører gjennom mange år. Nå er plassen full av østeuropeiske lastebiler med sjåfører som koker maten sin ved siden av traileren i påvente av ny jobb. Hvordan kan vi stoppe sosial dumping? Noen av de mange utålmodige satt seg i siste helgen i oktober stevne i Göteborg, for å prøve å fart i tiltak mot sosial dumping og ulovlig kabotasje. Deltakerne var fra Danmark, Sverige, Nederland og Norge. Vesteuropeisk problem Det er ikke bare Norge som sliter med sosial dumping og ulovlig kabotasje. Sverige og Danmark har minst de samme problemene. Tyskland og Frankrike merker også inntreden av sjåfører Iniativtakerne til konferansen var fra venstre, møteleder Per Thuesen fra danske Transport & Miljø, Niels Åke Petersson ordførande i T.I.A. Sverige og Gunnar Nordvik og Stig Fjeldstad, fra Norge. fra tredjeland, og Nederland og Belgia har også store problemer. Ut fra deltakerne på møtet virker det som at det er sjåførene og de mindre transportbedriftene som rammes hardest av juks og ulovligheter i transportbransjen. Flere antydet vel heller at de store selskapene ikke var spesielt interessert i å rydde opp, men heller utnyttet systemet med lavt betalte sjåfører fra Øst-Europa. De store norske transportorganisasjonene var invitert til konferansen, men uteble av forskjellige grunner. Nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund berømmet initiativet og er positiv til debattfora av denne art, som setter søkelys på aktuelle problemer i bransjen. Han skulle gjerne vært til stede, men fikk for liten tid til å omprioritere andre gjøremål. Det manglet imidlertid ikke på representanter fra organisasjoner i de andre landene. Transportarbeiderforbundet i Sverige og den danske sjåførorganisasjonen 3F var representert, og likeledes Sveriges Åkeriföretag, Frie Danske Lastebilvognmend og V.E.R.N. fra Nederland som organiserer de mindre transportbedriftene. Dessuten var det politikere fra flere politiske partier. Det er ingen tvil om at innbydergruppen har arbeidet effektivt og fått gjennomslag for sine ideer i flere miljøer. For det er som jeg skrev i lederen sist: - Det er snart for sent å tilrettelegge for like konkurransevilkår. Våre kolleger Ingen av dem som tok ordet under konferansen var ute etter sjåførene som kjører på luselønn, må sitte ute og koke mat i all slags vær og ikke kom hjem på måneder. - De er våre kolleger og vi må hjelpe dem til anstendig

5 5 betaling fremfor at de ødelegger konkurransen i de landene de opererer, var omkvedet Hva som er anstendig betaling og rimelige arbeidsforhold ble det naturlig nok en lengre diskusjon rundt. Tiltak som minstelønn og minimumssatser for kjøring ble fremsatt, men fant ingen stor entusiasme. Flere var inne på det at det var lite samhold i bransjen, og derfor vanskelig å gjennomføre tiltak som hindrer juks og regelbrudd. - Derfor er det så viktig med konferanser og møter av denne typen, fremhevet flere. Helt fritt fra 2014 Ett forhold er at det jukses med kabotasjereglene, verre blir det når markedet slippes helt fritt og alle kan kjøre hvor de vil så lenge de vil. Flere ville prøve å utsette kabotasjefrigivning. Hvis de nordiske landene var enige kun man sikkert påvirlet unionen til å utsette dette med et halvt år og derefter nok et halvår. Da ville man få tid til å utarbeide tiltak som jevnet ut kostandsforskjellene i de forskjellige land. Konkrete krav Iniativtagerne hadde utarbeidet en del spesifike krav til diskusjon i forsamlingen, og som skal ende opp med at kravene fremstilles kommisjonen i EU. I forhold til sosila dumping er kravet at ukehvil skal holdes på sjåførens bopel. Kabotasje skal innstilles inntil alle lastebiler er utstyrt med en GPSovervåket tachograf. Dermed vil tredjelandskjøringen letter kunne kontrolleres. Slik som det er nå, er det nesten umulig å kontrollere kabotasje på en ordentlig måte, - og i Danmark har politiet nærmest gitt dette opp, sier Per Thuesen. Gruppen gikk også inn for at landene skal opprette et eget transportpoliti slik man har det i Tyskland. Det må være en egen gruppe som fungerer 24 timer i døgnet 365 dager i året, var budskapet. Det må opprettes et felles bøte- og strafferegister for hele EU, og bøtesatsene må være like i hele området. Har man kjøreforbud i et land skal man ikke kunne kjøre videre i et annet. Det må innføres et bindene ansvar for hele transportkjeden. Både avsender, speditør og mottaker må kunne stilles til ansvar for brudd på kjøre- og hviletid, lastesikring og overlass. Dag- Her har vi noen av deltagerne med Sten Bergheden fra Moderaterna i Sverige, i bakgrunnen som har tatt ordet. Han forklarte litt om hvordan de arbeidet med problemet i Sverige, og var absolutt positiv til å bedre kontrollen med kabotasje der. Ett forhold som bør gjøres noe med er at en lastebil fra tredjenasjon som faktisk kan kjøre sine 3 oppdrag lovlig i Sverige, så får han kjøring til Norge og kjører tre oppdrag der før han kjører tilbake til Sverige for så å begynne rundkjøringen på nytt igjen. Det var slett ikke intensjonen med kabotasjeregelen, sa Bergheden. ens medvirkeransvar har ingen juridisk betydning og må styrkes betydelig. Det ble besluttet at gruppene i hvert land nå skal bearbeide forslagene, og at man kom sammen til nytt internasjonalt møte om ikke for lang tid. Det er synd at slike nyttige og nødvendige tiltak skal bli ødelagt av interne stridigheter og persondyrkelse. I ettertid viser det seg at enkelte i det norske miljøet ikke kan samarbeide og heller vil fremheve egen person. Det blir det ingen resultater av. Erik Karstensen og Heine Skyvulstad, som har arbeidet mest med denne saken vil fortsette samarbeidet, og danner den nye organisasjonen Norsk Sjåfør Alliansen. Her har vi den norske delegasjonen. Fra venstre Heine Skyvulstad, Gunnar Nordvik og Stig Fjeldstad, Jan-Henrik Fredriksen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Finnmark og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Rune Andersen og ytterst til høyre Håkon Willerud som er seniorinspektør ved Arbeidstilsynet. - Det er ikke mange som har fått med seg at vi har en bestemmelse om arbeidstid i tillegg til kjøre- og hviletid, selv om den har vært der i mange år, sier Willerud.

6 6 Lofoten er vakker, vill og spektakulær for oss østlendinger. Her står tre fornøyde representanter for Volkswagen Nyttekjøretøy i et forrykende Lofotvær. Til venstre direktør Harald Frigstad, til høyre Kjetil Olafsen som er produktsjef for Amarok og Crafter og mellom dem Anita Svanes som er informasjonsansvarlig for Volkwagen Nyttekjøretøy og Skoda. Med VW nyttekjøretøyer i Lofoten! Vi har vært i Lofoton og kjørt VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter og VW Amarok. I slike værharde strøk vil det vise seg hvilke merker som har kvalitet i lengden, og hvem som ikke tåler påkjenningene. Derfor er det tøft av Harald A. Møller å gå ut med 5 års garanti på alle sine modeller som gjelder over hele Norge. Alle modellene utenom Crafter har et tak på kjørte kilometer. For Crafter er kilometertaket utvidet til Lakkfeil har 3 års garanti, mens gjennomrusting har 12 års garanti. Utrolig situasjon! Volkswagen Nyttekjøretøy bare øker forspranget til de andre merkene, og var i midten av oktober oppe i en markedsandel på 31,2 %. For bestselgeren Caddy er situasjonen enda bedre og er opp i en markedsandel på 35 %. Caddy er faktisk Norges nest mest solgt bilmodell uansett klasse med 3607 enheter i midten av oktober. Den er bare slått av VW Golf, med VW Passat på plassen etter. Transporter ligger også på topp i sitt segment og er på 7. plass totalt sett med 3028 enheter på samme tidspunkt. Crafter ligger mer beskjedent i markedsandel i forhold til de andre på ca. 10 %, men med ny utgave og den gode garantiordningen regner Frigstad med å doble denne markedsandelen på sikt. Amarok vil neste år komme med kraftigere motor, singelkabin og 8 trinns automatkasse og har dermed potensiale til å ta ytterligee markedsandeler. Kjøringen Det som slo meg etter å ha kjørt noen kilometer hver gang vi byttet bil, var de lave forbrukstallene som kom opp i displayet. Om det var Caddy, Transporter

7 7 Carafter eller Amarok lå forbruket godt under literen, ja Caddy brukte faktisk under halvliteren. Det ble litt konkurranse i å senke forbrukstallet litt til hvis måleren ikke var nullstilt etter forrige sjåfør, eller bruke mindre enn sist man selv kjørte bilen. Etter introduksjonen av Crafter i Syd- Sverige skrev jeg at jeg gledet meg til å kjøre bilen i Norge i mer utfordrende terreng. Veiene i Lofoten var imidlertid overraskende gode. Vi hadde cirka en tredjedels last i bilene, og alle tok de små kneikene og svingene uten problem. Etter å være vant med hullete veier på Østlandet var disse rene nytelsen. Crafter Prøvebilen hadde den mellomste motoreffekten på 136 hk, lavt tak og mellomlang akselavstand på 3600 mm. Denne motoren oppnår 340 Nm mellom 1575 og 2250 o/min. Det er litt mer enn den forrige utgaven, men det er stor forskjell på momentkurven. Den nye motoren stiger bråere fra 1000 omdreininger som ligger på 225 Nm opp til 1500 med flat kurve nesten til 2500 omdreininger hvor den synker i samme takt som den gamle motoren. Fra tidligere er jeg vant med å ligge på rundt 2000 omdreininger i cruisefart. Denne motoren oppførte seg nydelig rundt o/min. Dertil var gjennomsnittsforbruket godt i underkant av 0,8 l/mil. Per Vasshaug er daglig leder hos Volkswagenforhandlerene Berg & Co AS i Svolvær. De er selvfølgelig maredsledere i sitt område som er hele Lofoten. Bedriften har 12 ansatte og hadde til midten av oktober solgt 39 nye varebiler. Også her er det Caddy som er bestselgeren. De venter seg en viss økning i salget, og benytter også sjansen til å kontakte Toyota-kunder nå når Hiace fases ut av sortimentet. Forbedringene i forhold til trekkraft, forbruk og nyttelast svarer seg særlig til de nye motorene som har et forbedret dreiemoment på opptil 11 %, bidrar til redusert forbruk på inntil 39 % og nyttelast på inntil 10 %. Riktig bakak- Crafter TDI A-36 ut fra Henningsvær. Legg merke til den fine, glatte asfalten. Dette var regelen fremfor unntaket på veiene i Lofoten, som her viser seg fra en mild side. Etter at Berit har herjet i området forstår man bedre at fornying infrastrukturen må utføres oftere her. Prisen for denne bilen er ,- inklusiv en del ekstrautstyr.

8 8 allværsdekk. Den har robust setestoff, avblendede vinduer bak og skyvedører på begge sider, samt varmeveksler bak. Motoreffekten er 140 hk og 180 hk med 4Motion. Henningsvær er spesiell og en av de viktigste fiskeværene i Lofoten gjennom tidene. Like viktig er Transporter for Volkswagen. Vi hadde 2 utgaver Transporter med på turen. En med 115 hk TDI motor og denne med 140 hk TDI og 4Motion. Transporter har en begynnerpris på ,-, mens denne med firehjulstrekk, Exclusive-utgaven og en mengde ekstrautstyr i tillegg kommer på ,-. selutveksling bidrar også vesentlig til de gode forbrukstallene og kjøreegenskapene. Til Crafter har man en rekke bakakselutvekslinger som dekker forskjellige behov og kjøreforhold. For den kraftigste motoren kan man få utveksling ned til 3.692, som er godt egnet for langkjøring på gode veier. Da oppnår man lavere forbruk og kan kjøre på lave turtallsnivåer. Vår Crafter hadde bakakselutveksling på 4.182:1, som er standard på 136 hk motoren. Denne utvekslingen passer til variert bruk. Har du forsterket tilhengerfeste for tung tilhenger eller kjøring i områder med bratte bakker har man mulighet til enda høyere utveksling. Transporter Rocton ble vist på IAA i fjor, og hadde produksjonsstart for salg fra begynnelsen november i år. Rocton er en Transporter for off-roadkjøring. Den utstyres med spesielle fjærer som er 30 cm høyere enn vanlig, mekanisk differensialsperre bak, tilleggsbatteri med skillerele, 16 stålfelger med økt lasteindeks og Amarok Vår Amarok var utstyrt med 122 hk TDI-motor med innkobbelbar 4Motion og Trendline utførelse. Det er tydelig forskjell i kjøreegenskapene i Amarok og f.eks. Crafter/ Transporter. I Amarok sitter man enda bedre og har større kontakt med veien. Derfor føles det som om stabiliteten i svingene er enda bedre enn kassebilene, selv med firehulsdriften frakoblet. Neste utvidelse i Amarok-programmet kommer sommeren 2012 da lanseres 8-trinns autoamtkasse, 2 liters 180 hk common rail-motor med biturbo og i tillegg singel kabin. Dreiemoemntet blir på hele 420 Nm, og det lavt girete 1. giret er beregnet på offroad. Hengervekten økes til 3200 kg. Caddy Også Caddy får flere modeller med BlueMotion Technologi. Fra uke 45 var det produksjonsstart på 102 hk CR med DGS, 140 hk CR manuell og DSG, samt 105 hk TSI manuell. Til Lofoten hadde vi med en 102 TDI Transporter BlueMotion blir stadig utvidet hva gjelder modeller. Biler med BMT står for BlueMotion Technology og er en enklere utgave av BlueMotion. Det omfatter dekktrykkontroll, cruisekontroll, modifisert girutveksling, lavere vekter med totalvekt på 2700 kg og hengervekt på 1800 kg. For Transport 115 hk blir CO 2 - utslippet da kun 166 g/km. BlueMotion Technologi utvides i T5- segmentet med 140 hk med DSG i uke 2, Uke 22 kommer den samme med 4Motion og i uke 45 kommer også 180 hk-motoren i alle varienter med i det gode selskap. Volkswagen Amarok ligger som klistret til veien med spesielt gode kjøreegenskapert såvel på vei som i terreng. Produktspekteret blir ytterligere utvidet fremover, men vår Lofoten- Amarok hadde 122 hk TDI-motor. Firejhulstrekket er manuelt innkobbelbart. Amarok får du fra ,- kroner, mens vår noe mer komfortable utgave kommer på ,-. Komplett sikkerhet- og førerassistpakke er standard både på Amarok, Transporter og Crafter.

9 9 og BMT - BlueMotion Technology og meget omfattende standardutstyr. BMT-utstyret i Caddy består av - start/ stop-system, bremseenergigjenvinning, dekk med lavere rullemotstand, bakkestartassistent og cruisekontroll. Standardutstyrslisten er omfattende, med alt det en moderne bil krever. Her var det blant annet klimaanlegg, Webasto tilleggsvarmer, elektriske vindusheiser, og elektrisk justerbare og oppvarmede speil, oppvarmede spylerdyser, etc. Av ekstrautstyret som utgjør pristillegget kan vi nevne Loyds kledningspakke med sidebekledning, gulv og hjulkassebeskyttelse i varerommet. Lys og siktpakke som består av avblendbart innvendig speil, regnsensor, coming/leaving home. Parkeringssensor, multifunkasjonsratt, Bluetooth handsfree, tilhengerfeste, parkeringsvarmer med tidsur er også ekstrautstyr. Caddy er utstyrt med ESP - elektronisk stabilitetsprogram med nødbremsassistent og integrert tilhengerstabilisering. Caddy har en begynnepris på ,-, mens vår BMT-bil med mye ekstrautstyr har en pris på ,- eks. merverdiavgift. Nusfjord er en av de små karakteristiske fiskeværene som ligger over hele Lofoten. Nusfjord er faktisk et av de eldste og best bevarte Her var det eget trandamperi, røykeri for hovedsaklig laks og smie. Ethvert fiskevær med respekt for seg selv måtte ha en smie til vedlikehold og produksjon av fangstredskaper. Ishuset ble bygget i 1910 og ble brukt som lagerplass for is til pakking av ferskfisk. Kraftstasjonen som ble bygget i 1905 er den tredje kraftstasjonen som ble oppført i Nord-Norge. Den produserte 15 KW som var nok til et lyspunkt på brygga, samt elektrisitet til væreierens bolig. Båtnaust og bakeri er bevart helt tilbake fra 1870-tallet.

10 10 Ny trafikkstasjon på Hinnøya Midt oppe på Hinnøya der E10 treffer Rv 86 har Statens vegvesen, Region nord bygget ny trafikkstasjon. Som man ser går det an å bygge veianlegg med stil som passer inn i terrenget. Frits Karlsen som er seksjonsleder for utekontroll i region nord viser rundt på anlegget. Her er det alt av moderne utstyr som skal til for å kontrollere alle typer kjøretøy. Forbi stasjonen kjører det svært mange vogntog. Bare til ett lakseslakteri i Stokmarknes kommer det 50 vogntog i uka. - Det er både norske og utenlandske og det virker som det stadig blir flere seriøse utøvere med moderne bilmatriell, sier Karlsen. Han vet hva han snakker om etter 31 år i etaten. Region Nord består av de 3 nordligste fylkene og 11 stasjoner med 22 ansatte kontrollører. De har satt i gang et prosjekt som heter Trygg Trailer, der bedriftene er med å gjør egen sjekk på trailerne som skal laste fisk på anlegget. Med en enkel sjekk av bremser og og utstyr kan de luke vekk de som ikke egner seg til å kjøre på de forholdsvis smale veiene i nord.

11 11 Fyll opp tanken. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Nye Crafter. Stor plass. Lavt drivstofforbruk. Tid er penger, og nye Crafter hjelper deg å spare begge deler. De nye TDI motorene er ekstremt effektive og med BlueMotion-teknologi reduseres drivstofforbruket til 0,76 liter per mil, så du kan bruke mindre tid på bensinstasjoner, og mer tid på jobben. Nye Crafter kommer med 5 års / km Norgesgaranti, har fire forskjellige vareromslengder, tre takhøyder på opptil 2,14 meter i varerommet og en lastekapasitet på opptil 2,5 tonn. Den er kort sagt bygget for de tøffeste jobbene. Velkommen til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Volkswagen Crafter pris fra ,- eks. mva. veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,76-0,94 l/mil. CO 2 -utslipp g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

12 12 De gamle lokalene til Maur Bilpåbygg i Svelvik sentrum var forlengst blitt for tungvinte og lite effektive. Tidligere i år flyttet bedriften inn i større og mer moderne lokaler utenfor sentrum langs Rv 319 mot Sande. Opprinnelig var det bedriften Multielement som drev her, men det ble lagt ned etter noen år og nå hadde lokalene stått tomme før Maur Bilpåbygg flyttet inn. Hele eiendommen er på 120 mål så det er nok av oppstillingsplasser ute i tillegg til den store hallen inne på 6000 m 2. Maur Bilpåbygg i nye lokaler - Det var en stor lettelse å komme inn i disse fine lokalene hvor vi har hele produksjonen på en flate, sier daglig leder Øistein Engh. Maur Bilpåbygg AS er en de eldste påbyggerbedriftene i landet, med kontinuerlig drift som kan spores tilbake til før 2. verdenskrig. Forløperen var Ingeniørfirmaet W. Myhre AS i Oslo. Myhre konstruert i 1941 en lett og sterk tilhenger. De var opptatt av vekter og nyttelast den gangen også. Myhres firehjuls tilhenger hadde en egenvekt på kun 825 kg, men var så sterkt at den kunne bære sin egen vekt 3 ganger. Derfor kalte han tilhengeren Maur. Myhre etablerte i 1949 tilhengerbedriften Maur AS i Svelvik, hvor den senere har holdt til, om enn på forskjellige plasser i byen. Norsk Sørling AS holdt til i Sande med Øisteins svigerfar som leder, da Sørling trakk seg ut end- Daglig leder Øistein Engh til venstre har drevet og vært eneeier av Bilpåbygg og senere Maur Bilpåbygg fra 70-tallet. Nå syntes han det var greit og få med noen fler på eiersiden. Selv om han fortsetter som daglig leder og dagene blir like hektiske, har han tinget mulighet til litt lengre ferier, - og det kan være greit å ha noen og dele ansvaret med, sier han. Videre ser vi 2 av de 3 nye eierne, Roger Thorvaldsen og Christian Riise. Gunnar Hagen var ikke til stede da vi besøkte fabrikken.

13 13 vår filosofi: Hver dråpe teller. Spar opptil 7% drivstoff med Dynafleet og sjåføropplæring. Lær mer på volvotrucks.com/everydropcounts Volvo Trucks. Driving Progress

14 14 Her er lastebiler klare for montering av dumperkasser i det en hjørne av hallen. Det er arbeidstasjoner på hver side hallen til ca biler av gangen. ret de navnet til Bilpåbygg. Importen av Sørling dumperkasser fortsatte likevel, og har hele tiden hvert selskapets hovedprodukt. Øistein kom inn i bedriften og overtok etter hvert driften alene. I 1999 kjøpte han Maur, som da hadde slitt noen år. De som husker tilbake kjenner navnet Ohna-Maur, da Ohna var inne på eierside en tid. En av de ansatte Per Larsen drev selskapet den siste tiden før Bilpåbygg kjøpte hele bedriften. Det passet oss ypperlig, sier Øistein som fikk tilgang til større lokaler og flere ansatte. Motstrøms Svelvikstrømmen er en av Norges kraftigste strømmer, og Øistein føler at de jobber litt mot strømmen når de fortsetter med produksjon i Norge. Det er ikke enkelt når konkurrentene flytter produksjonen ut til land med langt rimeligere arbeidskraft og i tillegg får støtte av den norske stat for å gjøre det, sier han lett irritert. Likevel er han glad for å kunne drive i Norge. - Her litt utenfor de store byene har vi en stabil arbeidsstokk. Kontinuiteten gjør at vi beholder kompetansen i bedriften. Det meste vi driver med her er fagarbeide på høyt nivå, og vi har opparbeidet stor kompetanse på viktige områder som hydraulikk, elektrisitet og metallurgi, fortsetter han. Fokus på kunden - At vi kan opprettholde produksjonen i landet kommer også kundene til gode. Man kan si at anleggsbiler med dumperkasse er samme produksjon hver gang, men mange av våre kunder vil ha ting på sin spesielle måte. Dessuten har vi stadig produksjon av spesialhengere til forskjellige formål og en del plan med kran. Hver enkelt ordre blir produsert etter kundens ønske, og han kan komme hit og følge med hvordan produksjonen går. Den tette dialogen med kunden gjør at vi kan endre på ting etter hvert. Er det en spesiell produksjon, kan vi prøve hvordan det virker og eventuelt endre slik at kunden blir fornøyd med sluttproduktet, forklarer Øistein. Sørling er en av Sverige største produsenter av dumperkasser med en produksjon på ca kasser i året. Av dette tar Maur Bilpåbygg ca. en tredjedel. - Vi ser også at stadig flere velger semikasser med tippsylinder, sier Øistein. Nylig kjøpte Sørling skapprodusenten Sala og PLC, slik at disse produktene også er med i sortimentet, i tillegg til AJK krokløftere fra Belgia. - Ordretilgangen er god, og vi jobber nå med å opprette et forhandlernett over hele landet. I øyblikket har vi Vognteknikk AS i Bergen, Paltek AS på Forus ved Stavanger, Larsnes Last og Buss syd for Ålesund, O. L. Engen i Moelv, og i Trøndelag avslutter vi forhandlinger i disse dager, sier Øistein. Samarbeide med ARKA om serviceverkstedet i Haraldrudveien i Oslo virker bra, og vår selger i Lillehammer har kommet godt i gang. Med økt produktspekter er det viktig for oss å bygge ut forhandlernettet I forhold til kapasiteten hos oss selv, bygger vi også en del hengere i Tyskland etter våre tegninger, eller hos en av forhandlerne, avslutter Øistein Engh. Midt i den store hallen er det et stort reservedelslager, slik at ingen skal behøve å vente unødvendig lenge på reparasjon hvis de kommer inn til Svelvik eller noen av forhandlerne til service. Store deler langs den ene veggen i hyller og mindre deler på den andre siden av midtgangen. Tralleschassiet i midten er nylig ferdiglakkert og venter for videre bearbeidelse. - Vi bruker nesten bare aksler fra SAF, sier Øistein. Nederst i den store hallen er serviceverkstedet, der det også har blitt plass til en splitter ny, 17 meter lang lakkeringshall. Alle dumperkassene blir levert fra Sørling med grunningsfarge, og blir så lakkert etter kundens ønske i Svelvik.

15 , ,- Scania R560 6x2, ADR EXlll & FL (Int-nr 97) 2009 mod km ,- Scania R560 6x2. (Int-nr 96) 2009 mod km Scania R620 6x4, ADR EXlll & FL (Int-nr 105) 2009 mod km Scania R500 6x2, (Int-nr 111) 2009 mod km , , ,- Scania R500 6x2. (Int-nr 112) 2009 mod km Scania R620 6x2 (Int-nr 135) 2010 mod km Stig Holtan Driftsansvarlig lastebilutleie as lastebilutleie as Teglverksveien 17 N-3400 Lier Tlf.: Fax: Rune Holtan Daglig leder

16 16 Uno-X Gruppen i fremmarsj som en del av Reitangruppen! Uno-X Gruppen holder til på Skøyen i Oslo, og har vært der under forskjellige navn siden bygget var nytt. Fredrik B. Christiansen er markedssjef i Uno-X Energi AS med ansvar for truckdieselanleggene, og direktesalg til store transportkunder i samarbeide med de 7 regionsjefene. Uno-X Gruppen ble i 2009 løftet opp som eget forretningsområde i Reitangruppen, på lik linje med Rema 1000, Reitan Servicehandel som er Narvesen, 7-eleven etc. og Reitan Eiendom. Uno-X Gruppen er nest størst bidragsyter etter Rema 1000, med en omsetning på nærmere 10 milliarder kroner. Uno-X Gruppen er et ganske ungt selskap med meget lang historikk. Norsk Hydro ble som de fleste kjenner til dannet i 1905 og ble senere med i det store norske oljeeventyret. Texaco, eller rettere, The Texas Company AS ble dannet enda tidligere, i Texaco har lang tradisjon i Norge, først som leverandør av smøreoljer og senere med bensinstasjoner og leverandør av drivstoff til transportbransjen. Hydro Texaco ble etablert i 1995 etter en fusjon mellom Hydro Olje i Norge og Danmark og Texacos datterselskap i de to landene. 2. oktober 2006 overtok Reitangruppen hele selskapet og det skiftet navn til YX Energi AS. 15. september 2009 skiftet selskapet navn til Uno-X Energi AS og ble et eget forretningsområde i Reitangruppen. Etter ytterligere rendyrking ble selskapet delt opp i spesialiserte enheter. Uno-X Gruppen består nå av selskapene Uno- X Energi, Uno-X Automat, Uno-X Smøreolje, Uno-X Finans og YX-Betjent. Uno-X Gruppen operer både i Danmark og Norge, og daglig leder er Vegar Kulset. Gode verdier Enhver bedrift med respekt for seg selv har en visjon og et verdigrunnlag. Uno- X Gruppens visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne drivstoff- og energiselskapet i Norden. Verdigrunnlaget kommer frem i utrykk som rendyrket - forretningside, - høy forretningsmoral, - gjeldfri, - motivere til vinnerkultur, - tenke positivt og offensivt, - snakke med hverandre og ikke om hverandre, - kunden er den øverste sjefen og ikke minst - skal ha det morsomt og lønnsomt. Fredrik Christiansen fremhever at de har godt tak på transportmarkedet, og mener at det kan skyldes en god plassering av anleggene og lettforståelige fakturaer. - Vi satser på at det skal være så ukomplisert som mulig for kunden å handle drivstoff hos oss, sier han. Kunden er sjefen! - Vi jobber med den målsetting om at alle deler av virksomheten skal sette kundens behov i fokus. Det oppnår vi ved å i størst mulig grad å regionalisere virksomheten, fortsetter Fredrik. Uno-X Energi som er markedsføringsselskapet til gruppen, forestår lagring og distribusjon til stasjonene, samt direktesalg til storkunder. Daglig leder er Jarl E. Farstad. Hele logistikkfunksjonen ligger også i energiselskapet. Totalt er det 130 ansatte i Norge. Salgsarbeidet erdelt inn i 7 regioner med hver sin regionsjef i henholdsvis Hamar, Porsgrunn, Kristiansand, Oslo, Bergen og Trondheim.. I et stort kontorlandskap sitter medarbeiderne i kundeservice som tar imot ordre, foretar salg og yter annen service overfor kunden. I og med at de er organisert i regioner vil kunden møte de samme personene når han ringer selskapet. Det er et hektisk miljø, men likevel ser medarbeiderne ut til å ha et avslappet og trivelig forhold seg imellom. Det viser blant annet treffsikkerheten ved at 80 % av innringerne får svar i løpet av 20 sekunder. Uno-X Gruppen er en av de 4 store oljeselskapene i Norge, - men vi er faktisk markedsledende med 40 % av automatsalget, legger Fredrik til. Flere stasjoner Stasjonene i gruppen fordeler seg mellom Uno-X Automat som har totalt 142 stasjoner i Norge. Derav er det 43 DieselService stasjoner. I tillegg bygges det i øyeblikket en ny DS-stasjon på Hensmoen utenfor Hønefoss. - Vi satser på å bygge flere slike stasjoner i områder med stor tungtrafikkandel, og er spesielt på utkikk etter et passende anlegg nordøst i Oslo, sier Fredrik. -Stadig flere stasjoner blir nå også utstyrt med AdBlue-pumper. I Uno-X Automat er Ole Johannes Tønnessen daglig leder. YX Betjent er de selveiende stasjonene i gruppen og består av 174 stasjoner. De har sin egen forening, YX Forhandlerforum som utgjør en god samarbeidform stasjonseierne i mellom. På Skøyen er 15 av medarbeiderne dedikert til å yte service overfor YX Betjent-stasjonene, med Annar Sletvold som daglig leder. Uno-X Smøreolje er organisert som et felles selskap for Norge og Danmark med Tage Kruse som daglig leder. Selskapet produserer Taxacos smøreoljer på lisens ved Scanlube i Göteborg, som de eier sammen med det svenske oljeselskapet Prim, med 50 % hver.

17 TOUR INVITATION Europamester i drivstoffbesparelse TGX EfficientLine har bevist: Besparelse på opptil tre liter pr 100 km Consistently Efficient Tour 2011 har kommet i mål etter en km lang reise gjennom Europa. Tourens resultat: De to TGX EfficientLine lastebilene har spart hhv 3,3 og 3,0 liter diesel pr. 100 km. Se alle måleresultatene fra Consistently Efficient Tour 2011 på MAN Last og Buss AS

18 18 Daglig leder i Lastebileiernes Forening, Kjell Christian Ask, sitter klar til å underskrive kontrakten om utgivelse av Lastebileieren. Han er flankert av til høyre, den nye redaktøren, Frank Williksen til høyre og produksjons-/annonseansvarlig Jens Huser Haugfos. Ny utgiver av Lastebileieren! Info-Compagniet AS, eller navnet som blir brukt til daglig, INFOCO, er selskap som driver i to forretningsområder. På den ene siden driver de med importog agenturvirksomhet av vinskap og relaterte gjenstander samt reise- og kontoreffekter. Området som Lastebileieren vil tilhøre omfatter publishing og produkter knyttet til informasjon og PR-virksomhet. Daglig leder er Frank Williksen som også vil bli den nye redaktøren for bladet. Med seg i redaksjonen vil han ha Dag Christian Holm som er fast ansatt journalist i selskapet. I tillegg vil Bjørn- Erik Eriksen fortsette med å skrive om tungbil med reportasjer fra prøvekjøringer. Den tredje fast ansatte i Infoco, Jens Huser Haugfos er markedssjef og har hånd om salg, markedsføring og prosjektstyring. Han vil ha ansvaret for annonsesalget i bladet. - Med en økning fra en til fire medarbeidere i bladet er vi sikre på at bladet vil ha en god utvikling i tiden som kommer, noe vi i foreningen også vil ha nytte av, sier daglig leder i Lastebileiernes Forening, Kjell Christian Ask. Infoco har selvfølgelig flere prosjekter enn Lastebileieren, og det meste av produktene i området publishing dreier seg om publikasjoner og PR i samme eller relaterte bransjer. Williksen er redaktør av Nytt om bil som de produserer og også Bensinforhandleren som de gir ut for Bensinforhandlernes Bransjeforening. Holm er Journalist og fotograf for de samme publikasjonene. Fakta om Info-Compagniet AS Adresse: Postboks 183, 1377 Billingstad Kontakter redaksjon: Frank Williksen, mobil: E-post: frank&williksen.no Dag Christian Holm, Mobil: E-post: Annonser: Jens Huser Haugfos, Mobil: E-post: Bertel O. Steen Vare-Last-Buss ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere: En riktig God Jul og et Godt Nytt År! Bertel O. Steen Vare Last Buss AS, Solheimveien 7, 1473 Lørenskog, Tlf

19 19 SOME CALL THIS A TOUGH ROAD WE CALL IT A ROAD VBG 795V VERSION 3.0 Kobling type 795V har blitt videreutviklet, og den nye versjon har bedre funksjon og sikkerhet. Den har en kraftigere fangmunn og bedre beskyttet signal og låseindikator. Vi oppfordrer deg til å vedlikeholde koblingsutstyret, da er du med på å øke trafikksikkerheten. Member of VBG Group

20 20 Litt Hva av skjer? Hvert... Julegavetips Asbjørn Rolseth har igjen kommet med en ny praktbok. Denne gangen har han tatt for seg lastebiler fra Scania i Norge. Er du interessert i Scania, noe alle lastebilfolk burde være enten de kjører en eller ikke, vil du her finne historien om alle modellene og mange enkeltbiler du sikkert vil kjenne igjen. Rolseth utgir også en årlig transporthistorisk kalender med en utvalgt veteranlastebil for hver måned. Han har også skrevet flere andre historiske transportbøker, med Norsk Lastebilleksikon og Håndverk på hjul som de mest kjente. Bøkene blir solgt gjennom Bilforlaget. - Vegnettet blir stadig bedre - Forslaget til statsbudsjett for 2012 er et godt budsjett for Statens vegvesen. Investeringene på veg øker, og det gjør at vi stadig får et bedre vegnett. Vi trenger likevel betydelig satsing over flere tiår for å få et optimalt riksvegnett. Totalt er budsjettforslaget for vegformål på 16, 3 milliarder kroner til riksvegene Dette er 1,2 milliarder kroner mer enn i 2011 Det bekymrer oss likevel at vi ligger litt etter de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan , sier Aksnes. - Etter tre år burde vi ha oppnådd 75 prosent av totalrammen, men vi ligger på 72,3 prosent. Mye drift og vedlikehold I 2012-budsjettet er det satt av 2 milliarder kroner til drift (100 millioner kroner mer enn i 2011). 1,6 milliarder kroner (50 millioner kroner mer enn i 2011) er satt av til vedlikehold. - Vi vil fortsette med tiltak som gir publikum en mer trafikksikker hverdag, og vil prioritere å vedlikeholde tunneler, bruer og ferjekaier, opplyser Aksnes. - Trafikksikkerhet prioriterer vi høyere enn det vi hadde lagt opp til i vårt handlingsprogram for For eksempel vil 88 prosent av målet for bygging av midtrekkverk i handlingsprogrammet være realisert i løpet av Med 2012-budsjettet får Statens vegvesen rammer til planlegging som gir mulighet til å ha god framdrift på planleggingsarbeidet for de prioriterte prosjektene. Bompenger helt nødvendig De statlige midlene til investeringer på riksvegene øker med nesten 10 prosent, til 7 milliarder kroner. I tillegg kommer 5,8 milliarder kroner i bompengefinansiering og annen ekstern finansiering. - Finansieringen gjennom bompenger er helt nødvendig, sier Aksnes. Til sammen gjør dette at Statens vegvesen i 2012 kan: åpne åtte større prosjekter for trafikk videreføre anleggsarbeidene på mange store prosjekter der arbeidene allerede er startet opp gjennomføre prosjektering og forberedende arbeid på flere større prosjekter for å legge til rette for anleggsstart etter 2012 starte anleggsarbeid på noen nye prosjekter som er ferdig planlagte I tillegg kan det bli aktuelt med anleggsstart på flere nye bompengeprosjekter i Rassikring Aksnes påpeker at budsjettforslaget gjør at Vegvesenet kan opprettholde høy aktivitet innen rassikring. - Halvparten går til riksveger og den andre halvparten til fylkesveger. Dette gir oss mulighet til å sikre flere rasutsatte veger enn tidligere. Målretter kontroll og tilsyn Budsjettet for trafikant- og kjøretøyområdet øker med 3,3 prosent til 1, 7 milliarder. Innen kontrollvirksomheten, føreropplæringen og i tilsynet med kontrollorganer og kjøreskoler vil Statens vegvesen dermed kunne fortsette å prioritere tiltak som gir bedre trafikksikkerhet. Detaljert liste over større vegprosjekter (over 100 millioner kroner) Åpner for trafikk i 2012: E16 Nestunnelen i Buskerud E18 Sky-Langangen i Vestfold Rv 510 Solasplitten i Rogaland E39 Nyborgkrysset i Hordaland E39 Torvund-Teigen i Sogn og Fjordane E39 Kvivsvegen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Rv 70 Brunneset-Øygarden i Møre og Romsdal Rv 706 Dorthealyst-Stavne i Sør- Trøndelag Bompengeprosjekter som regjeringen vil vurdere: E6 Minnesund-Skaberud i Akershus og Hedmark E6 Ringebu-Otta, delstrekningen Frya-Sjoa i Oppland E16 Fønhus-Bagn-Bjørgo, delstrekningen Fønhus-Bagn i Oppland E39 Eiganestunnelen i Rogaland Rv 13 Ryfast i Rogaland E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal E6 Vegpakke Helgeland, første etappe, i Nordland E6 Hålogalandsbrua i Nordland Østeuropeiske sjåfører trekker sertifikatet i automaten Ingen utdannelse, intet undervisningsmateriale hevder hollandsk rapport. Og det gjelder ikke bare de polske som er avslørt tidligere- Tekst: Per S. Grove-Stephensen Klaas de Waardt, formann for den hollandske transportorganisasjonen V.E.R.N. spør: Hvordan har det seg at så mange sjåfører fra Østeuropa kjører på veiene over hele Europa. V.E.R.N. har nettopp gjennomført en undersøkelse av sjåførutdanningen i

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR.

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2011 vinterkjøring MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60

Detaljer

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012 Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 3 2012 Norgeslansering av Scania Off-Road s.23 Mercedes varebilfamilie komplett Volvo XXL nr. 100 s. 10 s. 28 1 Mye kan skje på veien LASTEBILEIEREN

Detaljer

VW 4MOTION med siste generasjon allhjulskopling

VW 4MOTION med siste generasjon allhjulskopling FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 2-2010 VW 4MOTION med siste generasjon allhjulskopling MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 Mercedes-Benz Atego Årets lastebil 2011 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet!

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2010 Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! annonse A4-03.01.10.indd 6 01.02.10 10.53 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L

Detaljer

Ny Volkswagen Crafter

Ny Volkswagen Crafter FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 3-2011 Ny Volkswagen Crafter MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank

Detaljer

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr.

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr. Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 1 2012 TØFFE TAK I SKOGEN s. 6! vareb il å p s u k o f r - me Ny utgiver VW Crafter: Utfordreren s.16 I Trysil med Scania s.19 1 Mye kan

Detaljer

730 hk - 3500 Nm Strongest there is

730 hk - 3500 Nm Strongest there is FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 3-2010 730 hk - 3500 Nm Strongest there is MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

Ny Mercedes-Benz Actros

Ny Mercedes-Benz Actros FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2011 Ny Mercedes-Benz Actros MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60 % av kjøpesummen

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING ANLEGGS - MASKINEN NR. 3-2013 53. ÅRGANG TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING BIL: RÅ CADDY BULLDOSEREKSPERTEN BJØRN TANDBERG NY VALSETAKT Call the

Detaljer

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 10-2008. Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging.

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 10-2008. Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging. ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 10-2008 Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging NM i yrkesfag DET NYE BATTERIPROGRAMMET SONNAK EVOLUTION Utformet

Detaljer

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Velutstyrt Sprinter 4x4. Antos-premiere Bus of the Year 2013

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Velutstyrt Sprinter 4x4. Antos-premiere Bus of the Year 2013 www.mercedes-benz.no November 2012 Mercedes-Benz 2 2012 Transport Magasinet for nyttekjøretøy Velutstyrt Sprinter 4x4 Måbødalen anno 1990 Antos-premiere Bus of the Year 2013 Alt Inkludert. Tourismo - den

Detaljer

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test www.mercedes-benz.no April 2013 Mercedes-Benz 1 2013 Transport Magasinet for nyttekjøretøy Arocs - den nye serien anleggsbiler Citan vant Arctic Test Flybussen fornyer Ny Atego Innhold 3 10 Innhold 4 Leder

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Rekordjobb i Rogaland. Nr. 11-2009 50. ÅRGANG ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931

ANLEGGS MASKINEN. Rekordjobb i Rogaland. Nr. 11-2009 50. ÅRGANG ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931 ANLEGGS ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931 44 60 72 Nr. 11-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Rekordjobb i Rogaland NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer