Notater. Liva Vågane. Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/20 Notater 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Liva Vågane. Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/20 Notater 2002"

Transkript

1 2002/20 Notater 2002 Liva Vågane Notater Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90

2 Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås omnibus i november/desember Ved Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå har Liva Vågane hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen. Thore Nafstad-Bakke har trukket utvalget, Berit Svanøe-Hafstad har vært ansvarlig for den elektroniske behandlingen av data, og Kari Grøholt har vært intervjuerkontakt. 1

3 Innhold: 1 Bakgrunn og formål Utvalg og delutvalg Datainnsamling Frafall Utvalgsskjevhet Utvalgsvarians EDB-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil Figurer: Figur 1: Oversikt over svarinngangen... 5 Tabeller: Tabell 1: Oppdragsgivere og tema... 3 Tabell 2: Nøkkeltall for undersøkelsen... 3 Tabell 3: Oversikt over svar, frafall og avgang for delutvalgene... 5 Tabell 4: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hele utvalget. Prosent av bruttoutvalg... 6 Tabell 5: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent av bruttoutvalg... 6 Tabell 6: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for tilleggsutvalget. Prosent av bruttoutvalg... 7 Tabell 7: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel for hele utvalget. Prosent... 8 Tabell 8: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent... 9 Tabell 9: Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser Vedlegg: Informasjonsbrev Brosjyre Svarkort Instruks til intervjuerne Spørreskjema De sist utgitte publikasjonene i serien Notater 2

4 1. Bakgrunn og formål Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er satt sammen av mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler pluss de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Omnibusundersøkelsen i november/desember (omnibus nr. 4) 2001 var den eneste ordinære omnibusundersøkelsen i Omnibus nr 1 gikk sammen med Samordnet levekårsundersøkelse - panelundersøkelsen, omnibus nr 2 gikk sammen med Arbeidskraftsundersøkelsen 2. kvartal, og omnibus nr 3 gikk som tidligere år sammen med Samordnet levekårsundersøkelse tverrsnittsundersøkelsen. Tabell 1: Oppdragsgivere og tema Oppdragsgiver Kontaktperson Tema Statens tobakksskaderåd Rita Lindbak Røykevaner SSB - Seksjon for samferdsels- og Tom Granseth Reiser siste tre måneder reiselivsstatistikk SSB - Seksjon for samferdsels- og Tom Granseth Feriereiser siste tolv måneder reiselivsstatistikk SSB - seksjon for demografi og Turid Noack Samlivshistorie, særboere levekårsforskning Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Bjørnulf Remme Holdninger til utviklingshjelp Universitetet i Bergen, Odontologisk institutt - samfunnsodontologi Ola Haugejorden Tenner Tabell 2: Nøkkeltall for undersøkelsen Nøkkeltall Antall Prosent Utvalg (personer trukket ut for intervju) ,0 Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) 21 Bruttoutvalg ,0 Frafall ,4 Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ,6 Innsamlingsmetode: Telefonintervju Intervjutid: Hovedutvalg ca. 41 min., tilleggsutvalg ca. 14 min. Feltperiode: 5. november januar

5 2. Utvalg og delutvalg Til hovedutvalget ble det trukket personer i alderen år pr fra BEBAS 1. I tillegg til disse ble det trukket et tilleggsutvalg på 500 slik at det totale utvalget var på personer. Tilleggsutvalget får bare bakgrunnsspørsmål og spørsmål om feriereiser. Utvalget ble trukket i henhold til utvalgsplanen 2. I utvalgsplanen er hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder, som igjen er gruppert i 109 strata. Utvalgsområdene er kommuner eller grupper av kommuner. Kommuner med lavt innbyggertall er slått sammen med andre kommuner, slik at alle utvalgsområder har minst 7 prosent av samlet innbyggertall i det stratumet området tilhører. I en del tilfeller er mindre omegnskommuner til folkerike kommuner slått sammen med den store kommunen til ett område. Alle kommuner med mer enn innbyggere og en del kommuner med mellom og innbyggere er tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert innen hvert fylke etter næringsstruktur, bosettingstetthet, sentralitet, pendlings- og handelsmønstre, mediadekning og kommunikasjoner. I første trinn trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder som utgjør egne strata er trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i utvalgsområdet. I andre trinn er utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 109 utvalgsområdene. Trekkingen på andre trinn foregår slik at utvalget er selvveiende når begge trinn ses under ett. 3. Datainnsamling Dataene er i hovedsak samlet inn ved telefonintervju. I enkelte tilfeller foregikk intervjuene som besøksintervju, men det gjaldt kun for 3% av intervjuene. Intervjuene ble foretatt i perioden 5. november 2001 til 14. januar Figur 1 viser hvordan svarprosenten utviklet seg i løpet av intervjuperioden. 1 BEBAS er den sentrale demografi-/befolkningsdatabasen i SSB. Den oppdateres flere ganger i måneden med opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. 2 Utvalgsplanen er nærmere beskrevet i Hoel, T., Lie, J-A., og Opdahl, S. (1995): Revisjon av SSBs utvalgsplan. Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjonsrapport. 4

6 Figur 1: Oversikt over svarinngangen Brutto svarprosent Svarprosent av innsendt Frafall Vi kan ikke forvente å få svar fra alle som er trukket ut til undersøkelsen. Av de 2500 som var trukket ut til å delta, var 21 døde eller bosatt i utlandet. I tillegg til avganger er det også en stor del som av ulike grunner ikke kan delta i undersøkelsen, enten fordi de ikke ønsker å delta, eller fordi de av en eller annen grunn er forhindret fra å delta. I denne undersøkelsen gjaldt det 853 personer, som utgjorde 34% av bruttoutvalget. Tabell 3 viser hvordan svar, frafall og avganger fordeler seg i hvert delutvalg. Tabell 3: Oversikt over svar, frafall og avgang for delutvalgene Antall Prosent Hovedutvalget Personer trukket ut for intervju ,0 Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) 16 Bruttoutvalg ,0 Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ,2 Frafall ,8 Tilleggsutvalget Personer trukket ut for intervju ,0 Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) 5 Bruttoutvalg ,0 Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ,1 Frafall ,9 Tabell 4-6 viser hvordan svarprosent og frafallsårsaker fordeler seg for hoved- og tilleggsutvalget. Her har vi tatt utgangspunkt i bruttoutvalget, og ser hvordan svarprosenten og ulike frafallsårsaker varierer med kjønn, alder og bosted. Vi ser at de som ikke ønsker å delta utgjør den største gruppen av frafall i undersøkelsen. Dette omfatter over halvparten av frafallet, eller nesten hver femte person i bruttoutvalget. Videre skyldes i underkant av 30% av frafallet at de potensielle respondentene ikke ble truffet i feltperioden. Dette utgjør 10% av bruttoutvalget. 5

7 Tabell 4: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hele utvalget. Prosent av bruttoutvalg I alt Intervju Ønsker Forhindret Ikke Annet Antall ikke å truffet frafall personer delta I alt 100,0 65,6 19,0 3,3 9,9 2, Kjønn Mann 100,0 64,9 18,8 2,8 11,2 2, Kvinne 100,0 66,3 19,1 3,9 8,6 2, Alder Under 25 år 100,0 70,2 12,4 1,6 13,2 2, år 100,0 65,7 18,0 1,9 12,1 2, år 100,0 65,5 21,0 2,8 8,1 2, år og over 100,0 59,9 24,3 11,4 3,8 0,6 317 Landsdel Akershus og Oslo 100,0 61,1 18,0 3,6 13,7 3,6 561 Hedmark og Oppland 100,0 67,2 20,1 2,0 10,8-204 Østlandet ellers 100,0 67,3 17,1 4,8 9,9 1,0 504 Agder og Rogaland 100,0 66,6 20,5 4,2 7,5 1,2 332 Vestlandet 100,0 64,1 23,0 2,4 9,3 1,2 421 Trøndelag 100,0 69,4 16,7 2,3 7,4 4,2 216 Nord-Norge 100,0 68,9 17,0 2,5 6,6 5,0 241 Tabell 5: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent av bruttoutvalg I alt Intervju Ønsker ikke å Forhindret Ikke truffet Annet frafall Antall personer delta I alt 100,0 64,2 20,0 3,5 10,1 2, Kjønn Mann 100,0 64,4 19,7 2,8 11,2 2,0 972 Kvinne 100,0 64,0 20,4 4,2 9,1 2, Alder Under 25 år 100,0 70,5 12,1 1,7 13,4 2, år 100,0 64,6 18,3 2,2 12,7 2, år 100,0 63,8 23,3 2,7 8,0 2, år og over 100,0 57,2 26,1 11,7 4,2 0,8 264 Landsdel Akershus og Oslo 100,0 59,2 19,6 3,8 14,3 3,1 449 Hedmark og 100,0 65,2 21,3 2,4 11,0-164 Oppland Østlandet ellers 100,0 66,7 17,9 4,7 9,7 1,0 402 Agder og Rogaland ,8 20,8 4,5 8,3 1,5 264 Vestlandet 100,0 63,0 24,6 2,7 8,6 1,2 338 Trøndelag 100,0 67,1 17,9 2,9 8,1 4,0 173 Nord-Norge 100,0 68,6 17,0 2,1 7,7 4,

8 Tabell 6: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for tilleggsutvalget. Prosent av bruttoutvalg I alt Intervju Ønsker Forhindret Ikke Annet Antall ikke å truffet frafall personer delta I alt 100,0 71,1 14,7 2,6 8,9 2,6 495 Kjønn Mann 100,0 66,7 15,7 2,7 11,1 3,8 261 Kvinne 100,0 76,1 13,7 2,6 6,4 1,3 234 Alder Under 25 år 100,0 68,9 13,5 1,4 12,2 4, år 100,0 70,5 16,8 0,5 10,0 2, år 100,0 71,9 12,9 3,4 8,4 3, år og over 100,0 73,6 15,1 9,4 1,9-53 Landsdel Akershus og Oslo 100,0 68,8 11,6 2,7 11,6 5,4 112 Hedmark og 100,0 75,0 15,0-10,0-40 Oppland Østlandet ellers 100,0 69,6 13,7 4,9 10,8 1,0 102 Agder og Rogaland 100,0 73,5 19,1 2,9 4,4-68 Vestlandet 100,0 68,7 16,9 1,2 12,0 1,2 83 Trøndelag 100,0 79,1 11,6-4,7 4,7 43 Nord-Norge 100,0 70,2 17,0 4,3 2,1 6, Utvalgsskjevhet Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant dem som svarte (nettoutvalget) enn blant alle dem som er trukket ut til undersøkelsen (bruttoutvalget). Utvalgsskjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker. Vi kan også snakke om utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes i bruttoutvalget enn i populasjonen som undersøkelsen skal si noe om. Slik utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen, hvor tilfeldigheter kan føre til at fordelingen av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i populasjonen (utvalgsvarians). I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene mellom nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen. Avvikene mellom bruttoutvalget og populasjonen skyldes tilfeldig utvalgsvarians, og en kan forvente at de personene som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de som ikke trekkes ut. Dersom en ønsker å presentere data for et tverrsnitt av det norske folk, vil grupper som er underrepresentert i bruttoutvalget veie for lite i de samlede resultatene. Innenfor hver gruppe vil personene som er trukket ut være representative for sin gruppe. Slike skjevheter er erfaringsmessig små, og vi vil derfor ikke gå nærmere inn på dette. I sammenlikninger mellom nettoutvalget og bruttoutvalget har man i tillegg en risiko for at de personene i en befolkningsgruppe som faktisk har deltatt (nettoutvalget), skiller seg systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet). 7

9 Hvis temaet en studerer (den avhengige variabelen) har en særlig sterk sammenheng med kjennetegn som er skjevt fordelt i utvalget, kan en vurdere å vekte datamaterialet for å minske effekten av skjevhetene. I de fleste tilfeller vil skjevhetene være for små til at dette har noen hensikt. I tabell 7 og 8 har vi tatt for oss kjennemerkene kjønn, alder og landsdel, og sett på fordelingen i bruttoutvalget, nettoutvalget og blant frafallet, for å se om det er skjevheter. Avvikene er relativt små, og vil i de fleste sammenhenger ikke ha betydning for resultatet. Forskjellene mellom netto- og bruttoutvalget er små når det gjelder alder, kjønn og landsdel, men vi finner en viss underrepresentasjon blant de eldste og de i Akershus og Oslo. Tabell 7: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel for hele utvalget. Prosent Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto Totalt 100,0 100,0 100,0 Kjønn Mann 49,7 50,8 49,2-0,5 Kvinne 50,3 49,2 50,8 0,5 Alder Under 25 år 15,0 13,0 16,1 1, år 39,2 39,0 39,3 0, år 33,0 33,1 33,0 0,0 67 år og over 12,8 14,9 11,7-1,1 Landsdel Akershus og Oslo 22,6 25,6 21,1-1,5 Hedmark og Oppland 8,2 7,9 8,4 0,2 Østlandet ellers 20,3 19,3 20,8 0,5 Agder og Rogaland 13,4 13,0 13,6 0,2 Vestlandet 17,0 17,7 16,6-0,4 Trøndelag 8,7 7,7 9,2 0,5 Nord-Norge 9,7 8,8 10,2 0,5 Antall personer

10 Tabell 8: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto Totalt 100, Kjønn Mann 49,0 48,7 49,1 0,1 Kvinne 51,0 51,3 50,9-0,1 Alder Under 25 år 15,0 12,4 16,5 1, år 39,4 39,0 39,6 0, år 32,3 32,7 32,0-0,3 67 år og over 13,3 15,9 11,9-1,4 Landsdel Akershus og Oslo 22,6 25,8 20,9-1,7 Hedmark og Oppland 8,3 8,0 8,4 0,1 Østlandet ellers 20,3 18,9 21,0 0,7 Agder og Rogaland 13,3 13,1 13,4 0,1 Vestlandet 17,0 17,6 16,7-0,3 Trøndelag 8,7 8,0 9,1 0,4 Nord-Norge 9,8 8,6 10,4 0,6 Antall personer Utvalgsvarians Fordi resultatene bygger på opplysninger om et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor utvalgsvariansen kan ventes å bli. Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget. Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Tabell 9 viser likevel størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser for et utvalg som er trukket etter SSBs utvalgsplan. Av tabellen går det fram at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50. 9

11 Tabell 9: Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser Antall 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50 observasjoner 25 5,4 7,5 8,9 10,0 10,8 11,5 11,9 12,2 12,5 50 3,8 5,2 6,2 7,0 7,6 8,0 8,3 8,6 8, ,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,9 6,0 6, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,3 4, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3, ,2 1,6 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,8 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 1, ,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1, ,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1, ,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1, ,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1, ,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1, ,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1, ,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en bestemt sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet med grensene (M-2S) og (M+2S), vil med omtrent 95 prosents sannsynlighet inneholde den sanne verdien. Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 9 for å finne konfidensintervaller: Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 1,0 når antall observasjoner er Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2 x 1,0. Det vil si at intervallet som strekker seg fra 68 til 72 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den tallstørrelsen en ville fått om hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen. Konfidensintervall kan konstrueres for ulike sikkerhetsnivå. Et konfidensintervall med grensene (M+S) og (M-S) vil med 68 prosent sannsynlighet inneholde populasjonens sanne verdi. Et konfidensintervall med grensene (M+2,6S) og (M-2,6S) vil med 99 prosent sannsynlighet inneholde populasjonens sanne verdi. Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Når to usikre tall sammenliknes, vil usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall. Standardavviket til forskjeller mellom to prosenttall er lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavvikene til enkelttallene. Når en har anslag for standardavviket til slike forskjeller, kan en konstruere konfidensintervall for den sanne verdi på samme måte som beskrevet ovenfor. 7. EDB-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av PC. CAI -baserte 10

12 undersøkelser (computer assisted interviewing) foregår på den måten at intervjuerne benytter PC under intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte. En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjemaet programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil spørsmål til feil personer. Samtidig ligger det farer i det at hoppene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. En annen fordel med EDB-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse ordlyden i spørsmålene avhengig av intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Typisk bruk av slike tilpasninger er at det riktige ordet blir stående i spørsmålsformuleringene i stedet for at spørsmålene inneholder skråstreker (han/hun, du/dere, er/var, ektefelle/samboer). Dette gir intervjusituasjonen et mer personlig preg. Endelig gir EDB-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Dette kan brukes f.eks. ved aldersgrenser. Andre ganger legges det inn advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra. Alle disse sidene ved EDB-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil reduseres. Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes at av spørsmål blir misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige. Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig. Spørsmål om helse oppfattes ofte som ømtålige. Spørsmål om arbeid og stemmegivning kan også oppfattes som sensitiv informasjon. Vi har imidlertid ikke hatt spesielle tilbakemeldinger om problemer på dette området i denne undersøkelsen. Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger (omkodinger). Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp. Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske resultatene i de fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil. Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller, og det er klart at ikke alle feil oppdages. 11

13 Oslo, oktober 2001 Saksbehandler: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkelser B Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - november/desember 2001 En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene og be om et intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse. Dette er en intervjuundersøkelse som er satt sammen av mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Formålet med undersøkelsen er å utarbeide statistikk som beskriver ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal brukes i informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne gangen er ferie- og reisevaner, røykevaner, arbeids- og familieforhold og holdninger til utviklingshjelp. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at resultatene blir så riktig som mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde av den voksne befolkningen i Norge. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning og fødselshistorie fra vårt utdanningsregister og Det sentrale folkeregisteret. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Den som ringer, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1.000,-. Dersom du har noen spørsmål, kan du gjerne ringe grønt nummer , eller sende en e-post til Med vennlig hilsen Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 12

14 Oslo, oktober 2001 Saksbehandlar: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkingar N Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - november/desember 2001 Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene og be om eit intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2000 personar som er trekte ut til å vere med i Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking. Dette er ei intervjuundersøking som er sett saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Føremålet med undersøkinga er å lage statistikk som skildrar ulike sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking og samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er ferie- og reisevanar, røykjevanar, arbeids- og familieforhold og haldningar til utviklingshjelp. Du står fritt om du vil vere med, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete av dei vaksne i Noreg. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person. Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å gjere intervjuet kortare, vil vi hente inn opplysningar om utdanning og fødselshistorie frå vårt utdanningsregister og Det sentrale folkeregisteret. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. Den som ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr ,-. Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ringje grønt nummer , eller sende ein e-post til Med venleg helsing Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 13

15 Oslo, oktober 2001 Saksbehandler: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkelser BF Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - november/desember 2001 Statistisk sentralbyrå gjennomfører noen ganger i året intervjuundersøkelser som er satt sammen av mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Dette kalles omnibusundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å utarbeide statistikk som beskriver ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal brukes i informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne gangen er ferie- og reisevaner, røykevaner, arbeids- og familieforhold og holdninger til utviklingshjelp. Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer fra hele landet i alderen år. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at resultatene blir så riktig som mulig. Til informasjon har en datter eller sønn under 18 år i din husholdning kommet med i utvalget denne gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen. I løpet av de nærmeste ukene vil en av våre intervjuere ta kontakt for å be om et intervju. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning og fødselshistorie fra vårt utdanningsregister og Det sentrale folkeregisteret. Det vil ikke bli offentliggjort eller videreformidlet opplysninger om enkeltpersoner. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Den som ringer kan fortelle hvordan dere skal gå fram dersom dere ønsker å få bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom dere har noen spørsmål, kan dere gjerne ringe gratis på telefon , eller sende en e-post til Vi håper din datter/sønn vil delta. Med vennlig hilsen Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 14

16 Oslo, oktober 2001 Saksbehandlar: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkingar NF Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - november/desember 2001 Statistisk sentralbyrå gjennomfører nokre gonger i året intervjuundersøkingar som er sette saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Dette blir kalla omnibusundersøkingar. Føremålet med undersøkingane er å lage statistikk som skildrar ulike sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking og samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er ferie- og reisevanar, røykjevanar, arbeidsog familieforhold og haldningar til utviklingshjelp. Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2000 personar i alderen år. Ein står fritt til å delta i undersøkinga, og ein kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga, men vi vonar flest mogleg vil vere med slik at resultata blir så riktige som mogleg. Til informasjon har ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald kome med i utvalet denne gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga. I løpet av dei komande vekene vil ein av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit intervju. Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å gjere intervjuet kortare, vil vi hente inn opplysningar om utdanning og fødselshistorie frå vårt utdanningsregister og Det sentrale folkeregisteret. Vi vil ikkje offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om enkeltpersonar. Alle personopplysningar blir fjerna innan eit år. Den som ringjer kan fortelje korleis de skal gå fram om de ønskjer å få stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom de har spørsmål, kan de gjerne ringje grønt nummer , eller sende ein e-post til Vi vonar di dotter/din son vil delta. Med venleg helsing Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 15

17 Oslo, oktober 2001 Saksbehandler: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkelser TB Undersøkelse om reisevaner og ferieturer En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene for å be om et intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2500 personer som er trukket ut til å delta i en undersøkelse om reisevaner og ferieturer. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk over nordmenns reisevaner både når det gjelder korte turer og lengre ferier. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid og forskning. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at resultatene blir så riktig som mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde av den voksne befolkningen i Norge. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Intervjuet vil bli gjennomført over telefon. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å få gjøre intervjuet kortere, vil vi hente enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Den som ringer, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ringe gratis på telefon , eller sende en e-post til Med vennlig hilsen Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 16

18 Oslo, oktober 2001 Saksbehandlar: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkingar TN Undersøking om reisevanar og ferieturar Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene for å be om eit intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2500 personar som er trekte ut til å vere med i ei undersøking om reisevaner og ferieturar. Føremålet ned undersøkinga er å lage statistikk over reisevaner til folk i Noreg både når det gjeld korte turar og lengre feriar. Resultata frå undersøkinga skal brukast i samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid og forsking. Du står fritt om du vil vere med, og du kan når som helst trekkje deg får undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete av dei vaksne i Noreg. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person. Intervjuet vil bli gjennomført over telefon. Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å gjere intervjuet kortare, vil vi hente enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. Den som ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du ringje gratis på telefon , eller sende ein e-post til Med venleg helsing Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 17

19 Oslo, oktober 2001 Saksbehandler: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkelser TBF Undersøkelse og reisevaner og ferieturer Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse om reisevaner og ferieturer. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk over nordmenns reisevaner både når det gjelder korte turer og lengre ferier. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid og forskning. Til undersøkelsen er det trukket et utvalg fra hele landet på 2500 personer. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og man kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at resultatene blir så riktig som mulig. Til informasjon er en datter eller sønn under 18 år i din husholdning kommet med i utvalget denne gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen. I løpet av de nærmeste ukene vil en av våre intervjuere ta kontakt for å be om et telefonintervju. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Den som ringer kan fortelle deg hvordan dere får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom dere ønsker mer informasjon, kan dere ringe gratis på telefon , eller sende en e-post til Vi håper din datter/sønn vil delta. Med vennlig hilsen Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 18

20 Oslo, oktober 2001 Saksbehandlar: Liva Vågane (Tlf.: ) Seksjon for intervjuundersøkingar TNF Undersøking om reisevanar og ferieturar Statistisk sentralbyrå gjennomfører no ei undersøking om reisevanar og ferieturar. Føremålet med undersøkinga er å lage statistikk over reisevaner til folk i Noreg både når det gjeld korte turer og lengre feriar. Resultata skal nyttast i samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid og forsking. Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2500 personar. Ein står fritt til å delta, og ein kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga, men vi vonar flest mogleg vil vere med slik at resultata blir så rette som råd er. Til informasjon er ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald komen med i utvalet denne gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga. I løpet av dei komande vekene vil ein av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit telefonintervju. Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å gjere intervjuet kortare, vil vi hente enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. Den som ringjer kan fortelje korleis de skal gå fram for å få stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Dersom de ønskjer meir informasjon, kan du ringje gratis på telefon , eller sende en e-post til Vi vonar di dotter/din son vil delta. Med venleg helsing Svein Longva adm. direktør Ole Sandvik seksjonssjef 19

21 Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå er Norges sentrale organ for utarbeiding og spredning av statistikk. Gjennom innsamling og formidling av statistikk og analyser, bidrar Statistisk sentralbyrå til at offentlig planlegging, samfunnsstyring og forskning er basert på et best mulig faktagrunnlag. Vi gjennomfører faste intervjuundersøkelser om levekår, forbruk, arbeidskraft og tidsbruk. Seksjon for intervjuundersøkelser er ansvarlig for gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås intervjuundersøkelser. Vi gjennomfører også enkeltoppdrag for forvaltning, forskning, organisasjoner og bedrifter. Datainnsamlingen foregår ved hjelp av besøksintervju, telefonintervju eller skjema som sendes i posten. Statistisk sentralbyrå Seksjon for intervjuundersøkelser Kongens gate 7 Postboks 8131 Dep Oslo Telefon: Telefaks: Bli med i Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - og sett ditt preg på statistikken

22 Hva er en omnibusundersøkelse? En omnibusundersøkelse er et slags «spleiselag». Forskjellige samfunnsinstitusjoner som har behov for statistikk går sammen om å betale for en intervjuundersøkelse. Statistisk sentralbyrå har vanligvis selv med spørsmål for sin statistikk i undersøkelsene. Ellers er det forsknings- og utredningsinstitutter, departement og andre forvaltningsorgan som er de vanligste kundene. Statistisk sentralbyrå skal samle inn statistikk som samfunnet har bruk for. Vi vurderer derfor hvilke spørsmål som passer og hvilke som ikke passer i omnibusundersøkelsen. Statistikk er tabeller og figurer som forteller om samfunnet. Statistisk sentralbyrå har ansvaret for at resultatene blir brukt på denne måten og at det aldri blir kjent hva du som enkeltperson har svart. Hva skal undersøkelsen brukes til? Omnibusundersøkelsene gjennomføres flere ganger i året, og resultatene brukes i mange sammenhenger. Flere av spørsmålene har blitt stilt i mange år. På den måten kan vi studere utviklingen over tid. Her er noen eksempler på resultater basert på tidligere omnibusundersøkelser hentet fra Statistisk årbok 2001: Andelen dagligrøykere var 31,9 prosent i 2000, i 1973 var den 41,8 prosent. I løpet av 1999 gjennomførte nordmenn i alderen år om lag 23,3 millioner reiser med minst én overnatting. Kvinner reiser mest på feriereiser, mens menn drar mest på yrkesreiser. 88 prosent var positive til utviklingshjelp i 1999, kvinner og unge var mest positive. I 1974 var 73 prosent positive. Hvorfor skal jeg være med i omnibusundersøkelsen? Vi har trukket helt tilfeldig ut 2000 personer fra Statistisk sentralbyrås utvalgsregister, og du er en av dem. Alle typer mennesker fra alle deler av landet er med. På den måten gir utvalget et bilde i miniatyr av den voksne befolkningen i Norge. Det er bare de som er trukket ut som har anledning til å være med. Dersom vi skulle erstatte en som ikke svarer med en annen person, måtte vi finne fram til en person som er helt lik den som ikke svarer. Ellers ville ikke utvalget lenger danne et 'mini-norge'. Det er viktig at alle typer mennesker er med Vi vet av erfaring at folk som har det travelt, som synes livet er vanskelig eller som er skeptiske til hva statistikk kan brukes til, ofte sier at de ikke kan eller vil delta i undersøkelsene våre. Det er frivillig å delta og vi respekterer selvsagt at noen sier nei. Men dersom mange av de som ikke synes de har tid faller fra, vil statistikken ikke beskrive travle menneskers dagligliv. Og dersom de som har det vanskelig ikke blir med i statistikken, vil den gi et inntrykk av at folks levekår er bedre enn hva de er i virkeligheten. Det er også slik at når de som ikke tror på statistikk, ikke deltar, bidrar de selv til å svekke statistikkens troverdighet. Vi håper derfor at alle som har anledning, vil være med. Vi håper du vil svare - da teller du med!!

23 Omnibus 2001_4 Dette arket vil være til hjelp under intervjuet. Ta vare på det til intervjueren ringer. A 1. Respekt for menneskerettigheter 2. Muligheter for eksport fra Norge 3. Demokratisk utvikling 4. Økonomisk og sosial utvikling for de fattige i landet 5. Det norske næringslivets muligheter for å etablere seg i landet 6. Forsvarlig forvaltning av naturressurser 7. Like rettigheter og muligheter for kvinner og menn 8. Landets egen evne til å gjennomføre bistandsprosjektene 9. Konflikter og uro i landet 10. Korrupsjon i landet 1. Utviklingslandene lider under stor gjeldsbyrde B 2. Eksport fra utviklingslandene hindres av internasjonale handelsbegrensninger. 3. Utviklingslandene fører en feilslått økonomisk politikk 4. Utviklingslandene får for lite internasjonal bistand 5. Utviklingshjelpen drives på feil måte 6. Krig og konflikter i utviklingslandene 7. Korrupsjon i utviklingslandene 8. Utviklingshjelp fra vestlige land gjør utviklingslandene avhengige av bistand utenfra 9. Betingelser knyttet til utviklingshjelpen hindrer økonomisk fremgang 10. Brudd på menneskerettigheter i utviklingsland C 0. Jordbruk og skogbruk 1. Fiske og fangst 2. Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av råolje og naturgass, kraft- og vannforsyning 3. Handel, bank og forsikring 4. Privat tjenesteyting. f.eks. hotell, restaurant, frisør og rengjøring 5. Luft,- sjø- eller landtransport, post, telekommunikasjon 6. Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat 7. Undervisning, forskning, interesseorganisasjoner og ideologiske organisasjoner 8. Offentlig tjenesteyting, f.eks. politi, forsvar, helsevesen og kirker 9. Annen næring D 1. Mottar AFP eller annen førtidspensjon 2. Mottar vanlig alderspensjon 3. Mottar etterlattepensjon 4. Mottar uførepensjon 5. Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere 6. Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke 7. Arbeidsledig de tre siste månedene 8. Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste

24 Dette arket vil være til hjelp under intervjuet. Ta vare på det til intervjueren ringer November 2000 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Mars 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Juli 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Desember 2000 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn April 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn August 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Januar 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Mai 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn September 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Februar 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Juni 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Oktober 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

25 Ferie_2001 Dette arket vil være til hjelp under intervjuet. Ta vare på det til intervjueren ringer November 2000 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Mai 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Desember 2000 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Juni 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Januar 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Juli 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Februar 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn August 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Mars 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn September 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn April 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Oktober 2001 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

26 Omnibusundersøkelsen november / desember 2001 Produktnummer 1124 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD Orientering om undersøkelsen... 2 GENERELT OM OMNIBUSUNDERSØKELSENE... 2 OPPDRAGSGIVERE OG TEMA I OMNIBUS :... 2 HVA HANDLER DENNE OMNIBUSUNDERSØKELSEN OM?... 2 Gjennomføring av undersøkelsen... 3 UTVALG OG TILLEGGSUTVALG... 3 INNSAMLINGSMETODE: TELEFON... 3 Intervjutid... 3 INNSAMLINGSPERIODE... 3 IO-BREV... 4 FORBEREDELSESTID... 4 FRAFALL OG AVGANG... 4 INNLEDNINGSTEKSTEN... 5 Enkeltspørsmål... 5 RØYKEVANER... 5 UTVIKLINGSHJELP... 6 FERIETURER OG ANDRE REISER... 6 ARBEID... 8 HUSHOLDNING... 8 SAMLIVSHISTORIE... 9 INNTEKT... 9 Intervjuerkontakt: Kari Grøholt Programmering: Berit Svanøe-Hafstad Utvalgstrekking: Thore Nafstad-Bakke Planlegger: Liva Vågane

27 Orientering om undersøkelsen Generelt om omnibusundersøkelsene Omnibus betyr "buss for alle", så her samler vi flere tema fra ulike oppdragsgivere i én undersøkelse. Omnibusen er et tilbud til oppdragsgivere som vil gjennomføre mindre undersøkelser innenfor rammene av et større, strukturert opplegg, uten å bekoste en egen undersøkelse. Omnibusene består av et sett med faste bakgrunnsspørsmål i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Dette er første og eneste ordinære omnibusrunde i Omnibus for 1. kvartal gikk sammen med levekår panel, 2. kvartal gikk sammen med AKU, og 3. kvartal går sammen med levekår tverrsnitt. Oppdragsgivere er vanligvis ulike forskningsinstitusjoner og offentlige instanser. Det er vanskelig å si noe presist om formålet med undersøkelsen fordi den omfatter flere tema, men resultatene skal gi informasjon som er nyttig for myndigheter og andre som skal planlegge og utforme nye tiltak. I tillegg vil resultatene bli brukt i våre egne publikasjoner, i forskning og undervisning. Omnibusundersøkelsene danner f.eks. grunnlag for flere tabeller i Statistisk årbok (2001), bl.a. røykevaner (Tabell ), reisevaner (Tabell 17-18) og holdninger til utviklingshjelp (Tabell 593). Oppdragsgivere og tema i omnibus : NORAD: Holdninger til utviklingshjelp Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - vanlig del + stor del SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner og ferieturer SSB, Seksjon for demografi- og levekårsforskning: Samlivshistorie, særboere Universitetet i Bergen, odontologi: Tenner og tannhelse Hva handler denne omnibusundersøkelsen om? NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) er den største oppdragsgiveren i omnibus nr. 4, og de ønsker å få kartlagt den norske befolknings holdninger til utviklingshjelp. Dette er en undersøkelse som har blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1972, siste gang i Ved å gjennomføre en slik undersøkelse over tid, kan man si noe om hvorvidt nordmenns holdninger til u-hjelp forandrer seg eller holder seg stabil. Statens tobakksskaderåd ønsker å finne ut hvordan røykevanene til den norske befolkning utvikler seg over tid. Ved å stille de samme spørsmålene hvert år kan det si noe om hvorvidt røykevanene til nordmenn forandrer seg eller holder seg stabile fra år til år. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner siden I omnibus nr. 4 har vi også med en utvidet bolk med spørsmål om røyking. Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk kartlegger hvordan reisemønsteret til nordmenn utvikler seg fra år til år. Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de reiser og hvor mye penger som går med til reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i reiselivsbransjen. I runde 4 i år stilles det også spørsmål om antall reiser med 4 overnattinger eller mer, som vi kaller feriespørsmål. Seksjon for demografi og levekårsforskning forsøker å danne seg et bilde av hvordan familieforholdene er. Samboerstatistikk lages det på bakgrunn av hver omnibusrunde. I år ønsker de også å finne ut hvor mange samliv det er vanlig å ha, og hvordan disse ev. ender. Samme spørsmål ble stilt i 1997, slik at det er mulig å sammenligne. I tillegg har vi med spørsmål om særboere. Dette er et 2

28 fenomen vi har lite data om, så dette vil være en begynnelse til å få en viss idé om omfanget av denne typen samliv. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen ønsker å undersøke om folk regner med å beholde sine egne tenner resten av livet. Flere av bakgrunnsspørsmålene kan også brukes for å motivere folk til å delta. Vi har flere spørsmål om arbeidslivet som kan være interessant for mange. Vi har også spørsmål om politiske preferanser og organisasjonsmedlemskap. Gjennomføring av undersøkelsen Utvalg og tilleggsutvalg Til omnibusundersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen år per Det er også trukket et tilleggsutvalg på 500 personer i alderen år. Disse personene får bare spørsmål om ferievaner i tillegg til bakgrunnsspørsmålene, og er merket med 'T'. Det er viktig at dere holder hoved- og tilleggsutvalg fra hverandre, siden de får forskjellig IO-brev, og intervjutiden for tilleggsutvalget er mye kortere. Innsamlingsmetode: telefon På grunn av dere har mange store prosjekter på gang, har vi bestemet at denne undersøkelsen skal gå på telefon. Besøksintervju benyttes om IO ikke har telefon, eller det er nødvendig for å unngå frafall. Intervjutid Intervjutiden for tilleggsutvalget er beregnet til 18 minutter i gjennomsnitt. Intervjutiden for hovedutvalget er beregnet til 50 minutter i gjennomsnitt. Men det er variasjoner avhengig av hva man svarer på spørsmål om ferieturer, reiser siste 3 måneder og røykevaner. Hvis vi ser på resultatene fra omnibus nr. 4 fra i fjor, ser vi at 75% av utvalget hadde vært på ferie de siste 12 månedene. Av disse hadde 46% vært på 1 ferietur, 26% på 2 ferieturer og 15% på 3 ferieturer. Gjennomsnittlig antall ferieturer var 2. Her vil intervjutiden variere veldig avhengig av hvor mange ferieturer IO har vært på. Det samme gjelder for reiser i perioden 1. august til 31. oktober. I fjorårets undersøkelse hadde 54% av utvalget ikke vært på noen reiser i denne perioden. De som svarer at de har vært på reise får videre spørsmål om hver enkelt reise. Gjennomsnittlig antall reiser i utvalget var 2, men også her varierer det mye, og intervjutiden vil variere på samme måte. Også folks røykevaner har betydning for intervjulengden. Røykespørsmålene tar rundt 12 minutter å stille til dagligrøykerne (ca. 30%) og 4-5 minutter til ikke-røykere som aldri har røykt. Innsamlingsperiode Datainnsamlingen foregår fra 5. november til 31. desember. Det er svært viktig at dere kommer i gang med å lage avtaler så tidlig som mulig. Det blir ikke lettere å få tak i folk jo lenger ut på året vi kommer. 3

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/9 Notater 2003

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/9 Notater 2003 2003/9 Notater 2003 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 03 Forord Denne

Detaljer

Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy

Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy 2004/56 Notater 2004 Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy Omnibusundersøkelsen april/mai 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen. Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport

Notater. Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen. Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/41 Notater Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen Notater Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002 2002/56 Notater 2002 Liva Vågane Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42.

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42. 2007/42 Notater Marjan Nadim Notater Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Aina Holmøy. Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport. 2004/28 Notater 2004

Aina Holmøy. Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport. 2004/28 Notater 2004 2004/28 Notater 2004 Aina Holmøy Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/ september 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/85 Notater 2003

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/ september 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/85 Notater 2003 2003/85 Notater 2003 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen august/ september 2003 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord

Detaljer

Liva Vågane. Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport. 2001/73 Notater 2001

Liva Vågane. Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport. 2001/73 Notater 2001 2001/73 Notater 2001 Liva Vågane Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

2004/83 Notater Liva Vågane. Notater. Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk

2004/83 Notater Liva Vågane. Notater. Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk 2004/83 Notater 2004 Liva Vågane Notater Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/70 Notater 2002

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/70 Notater 2002 2002/70 Notater 2002 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/68 Notater 2003

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/68 Notater 2003 2003/68 Notater 2003 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en

Detaljer

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003 Dokumentasjonsrapport. >1 IB o z 8 S! V) 2003/41 Notater 2003

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003 Dokumentasjonsrapport. >1 IB o z 8 S! V) 2003/41 Notater 2003 2003/41 Notater 2003 >1 IB o z 8 S! V) Tor Morten Normann Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003 Dokumentasjonsrapport 12 2 IA Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2003. Dokumentasjonsrapport. 2004/15 Notater 2004

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2003. Dokumentasjonsrapport. 2004/15 Notater 2004 2004/15 Notater 2004 Tor Morten Normann Omnibusundersøkelsen november/desember 2003 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/63 Notater 2002

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/63 Notater 2002 2002/63 Notater 2002 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004 Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004 Dokumentasjonsrapport 2004/83 Notater 2004 r o z S 1 HM Liva Vågane Omnibusundersøkelsen juli/august 2004 Dokumentasjonsrapport 2 S V) HM Avdeling for personstatistikk Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen februar/mars 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/32 Notater 2002

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen februar/mars 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/32 Notater 2002 2002/32 Notater 2002 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen februar/mars 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne

Detaljer

Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport

Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 20/2011 Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 38/2011 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser,

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden 2004/22 Notater 2004 Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2008/14 Notater (0 o l/l u +3.SS 3rc +* Dag Falang Gravern Mediebruksundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport >l v. C Q) +3 ro Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Avdeling for IT og datafangst/seksjon

Detaljer

Tor Morten Normann. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/54 Notater 2004

Tor Morten Normann. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/54 Notater 2004 2004/54 Notater 2004 Tor Morten Normann Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold: 1. Innledning...3

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/39 Notater 2006 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Omnibusundersøkelsen oktober/ november 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/21 Notater 2005

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Omnibusundersøkelsen oktober/ november 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/21 Notater 2005 2005/21 Notater 2005 Hanne Cecilie Hougen Notater Omnibusundersøkelsen oktober/ november 2004 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt

Detaljer

Reise- og ferieundersøkelsen 2014

Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Notater Documents 2015/24 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Dokumentasjon Notater/Documents [2015/24] Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Dokumentasjon

Detaljer

Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport

Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport Notater 28/2010 Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Reise- og ferieundersøkelsen 2016

Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Notater Documents 2017/22 Aina Holmøy Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport Notater 2017/22 Aina Holmøy Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Tor Morten Normann. Samordnet levekårs undersøkelse panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. o Z u. 2004/55 Notater 2004.

Tor Morten Normann. Samordnet levekårs undersøkelse panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. o Z u. 2004/55 Notater 2004. 2004/55 Notater 2004 o Z u Tor Morten Normann Samordnet levekårs undersøkelse 2002 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport ofl >>.q i c.v re i/) Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

2008/37. Notater. Therese Rørvik. Notater. Tema: Boforhold Dokumentasjonsrapport. Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

2008/37. Notater. Therese Rørvik. Notater. Tema: Boforhold Dokumentasjonsrapport. Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser 2008/37 Notater Therese Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2007 Tverrsnitt Tema: Boforhold Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996 96/63 1Notater 1996 Hanne Marit Teigum Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater 2009/40 Notater Marit Wilhelmsen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for planlegging og brukertesting Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven. Kultur- og mediebruksundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2001/72 Notater 2001

Notater. Øyvin Kleven. Kultur- og mediebruksundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2001/72 Notater 2001 2001/72 Notater 2001 Øyvin Kleven Notater Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 07.02.30 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport

Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport Notater 43/2011 Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Notater. Maria Høstmark. Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/15. Notater

Notater. Maria Høstmark. Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/15. Notater 2009/15 Notater Maria Høstmark Notater Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport Avdeling for datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning... 2 2. Datafangst... 2 2.1 Nøkkeltall...

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Notater 16/2010 Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Notater. Carsten Wiecek. Undersøkelse om fremtidsplaner, familie og samliv - Dokumentasjonsrapport. 2003/51 Notater 2003

Notater. Carsten Wiecek. Undersøkelse om fremtidsplaner, familie og samliv - Dokumentasjonsrapport. 2003/51 Notater 2003 2003/51 Notater 2003 Carsten Wiecek Notater Undersøkelse om fremtidsplaner, familie og samliv - Dokumentasjonsrapport Avdeling for informasjon og publisering Emnegruppe: 02.01.20 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999 1999/66 Notater 1999 Anne Sundvoll Notater Samordnet levekårsundersøkelse 1999 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Statistisk

Detaljer

2008/28. Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Notater. Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2008/28. Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Notater. Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2008/28 Notater Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41.

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41. 2008/41 Notater Aina Holmøy Notater Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås omnibus i mai/juni 2003.

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås omnibus i mai/juni 2003. 2003/68 Notater 2003 flj o 8 3 Tor Morten Normann Omnibusundersøkeisen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport! Ul Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven. Mediebruksundersøkelsen 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/40 Notater 2002

Notater. Øyvin Kleven. Mediebruksundersøkelsen 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/40 Notater 2002 2002/40 Notater 2002 Øyvin Kleven Notater Mediebruksundersøkelsen 2001 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 07.02 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 31/2010 Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2005/30 Notater 2005

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2005/30 Notater 2005 2005/30 Notater 2005 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Notater. Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. Dokumentasjonsrapport. 2005/41 Notater 2005

Notater. Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. Dokumentasjonsrapport. 2005/41 Notater 2005 2005/41 Notater 2005 Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene Notater Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet beskriver Statistisk

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2009/40 Notater.

Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2009/40 Notater. 2009/40 Notater (0 o z (/) u "- Ir> HM Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport i. 4-» c 'hm rc +» Seksjon for planlegging og brukertesting

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2010

Mediebruksundersøkelsen 2010 Documents 38/2011 >» i O z ro 10 Mar/t Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport troparsnojsatnemukod ped I Notater 38/2011 iramt Wilhelmsen eslekøsrednuskurbeidemn 2010 troparsnojsatnemukod

Detaljer

Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum

Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum 98134 Notater 1998 Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum Samordnet levekårsunder-søkelse 1997 tverrsnïtts-undersøkefsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven og Elise Wedde. Mediebruksundersøkelsen 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/89 Notater 2003

Notater. Øyvin Kleven og Elise Wedde. Mediebruksundersøkelsen 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/89 Notater 2003 2003/89 Notater 2003 Øyvin Kleven og Elise Wedde Notater Mediebruksundersøkelsen 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 07.02 Innhold 1.

Detaljer

Notater. Bjørn Are Holth. Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/66 Notater 2003

Notater. Bjørn Are Holth. Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/66 Notater 2003 2003/66 Notater 2003 Bjørn Are Holth Notater Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 06 Forord Arbeids-

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2015

Mediebruksundersøkelsen 2015 Notater Documents 2017/25 Sverre Amdam Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport Notater 2017/25 Sverre Amdam Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

2006/42. Notater. Therese Gulbrandsen. Notater. Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2006/42. Notater. Therese Gulbrandsen. Notater. Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/42 Notater Therese Gulbrandsen Notater Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Samordnet levekårs undersøkelse tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårs undersøkelse tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2002/56 Notater 2002 >> (0 o Liva Vågane Samordnet levekårs undersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport i. 2 a» V) (fl "5 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. Oppdatert versjon av Notat 2003/88. 2004/24 Notater 2004

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. Oppdatert versjon av Notat 2003/88. 2004/24 Notater 2004 2004/24 Notater 2004 Aina Holmøy Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport Oppdatert versjon av Notat 2003/88 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

2008/15. Notater. Dag F. Gravem. Notater. Undersøkelse om voksne og læring 2007. Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

2008/15. Notater. Dag F. Gravem. Notater. Undersøkelse om voksne og læring 2007. Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser 2008/15 Notater Dag F. Gravem Notater Undersøkelse om voksne og læring 2007 Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning... 2 2. Utvalg... 2 3. Skjemautvikling

Detaljer

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013 Notater Documents 2014/22 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013 Dokumentasjonsrapport Notater 2014/22 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Detaljer

Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014

Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 DANIEL ARNESEN Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 Dokumentasjonsrapport 2015-3 Daniel Arnesen Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 Dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

2006/36 Notater 2006. Sven Skaare. Notater. Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2006/36 Notater 2006. Sven Skaare. Notater. Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/36 Notater 2006 Sven Skaare Notater Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over

Detaljer

Øyvin Kleven. Bruk av kreftundersøkelsen PSA blant menn i alderen 50 til 65 Sr. 1999/54 Notater 1999

Øyvin Kleven. Bruk av kreftundersøkelsen PSA blant menn i alderen 50 til 65 Sr. 1999/54 Notater 1999 1999/54 Notater 1999 Øyvin Kleven Bruk av kreftundersøkelsen PSA blant menn i alderen 50 til 65 Sr Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) foretok

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. 2003/88 Notater 2003

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. 2003/88 Notater 2003 2003/88 Notater 2003 Aina Holmøy Notater Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 02.02.40

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000 2000/44 Notater 2000 Elisabeth Rønning Notater Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 )RURUG Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/49 Notater 2004

Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/49 Notater 2004 2004/49 Notater 2004 Hanne Cecilie Hougen Samordnet levekårsundersøkelse 2003 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Aina Holmøy og Elise Wedde

Aina Holmøy og Elise Wedde 2004/21 Notater 2004 >» to o z IA u. ' p fl» l/l Aina Holmøy og Elise Wedde Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse. 2003 Dokumentasjonsrapport c.x w "5(fl ' w ro i/» Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/45. Notater. Rettet versjon juni 2010

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/45. Notater. Rettet versjon juni 2010 2009/45 Notater Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport Rettet versjon juni 2010 Avdeling for datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Notater. Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012. Maria Høstmark. Dokumentasjonsrapport. Documents 2013/36

Notater. Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012. Maria Høstmark. Dokumentasjonsrapport. Documents 2013/36 Notater Documents 2013/36 Maria Høstmark Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 36/2013 Maria Høstmark Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Dokumentasjonsrapport Statistisk

Detaljer

Notater. Maria Høstmark og Liv Belsby. Leiemarkedsundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport 2006/59. Notater

Notater. Maria Høstmark og Liv Belsby. Leiemarkedsundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport 2006/59. Notater 2006/59 Notater Maria Høstmark og Liv Belsby Notater Leiemarkedsundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning... 3 2. Datafangst...

Detaljer

2004/63 Notater 2004 Lokalvalgsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport

2004/63 Notater 2004 Lokalvalgsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2004/63 Notater 2004 Aina Helen Sætre og Nina Buskoven Notater Lokalvalgsundersøkelsen 2003. Dokumentasjonsrapport Seksjon for Intervjuundesøkelser Innhold 1. Innledning... 3 2. Utvalg... 3 3. Datafangst...

Detaljer

Marit Wilhelmsen og Tora Löfgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen og Tora Löfgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 13/2011 Marit Wilhelmsen og Tora Löfgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Barns levekår i lavinntektsfamilier Dokumentasjonsrapport

Barns levekår i lavinntektsfamilier Dokumentasjonsrapport 2004/13 Notater 2004 I 0 w v I i Sølvi Flåte, Bengt Oscar Lagerstrøm og Elise Wedde Barns levekår i lavinntektsfamilier Dokumentasjonsrapport 15 Cl VI i I 2 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Notater Documents 38/2013 Aina Holmøy Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 38/2013 Aina Holmøy Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Rekruttering til erfaringskonferanse. røykevaner blant kvinner i alderen 25-45 år Dokumentasjonsrapport

Notater. Tor Morten Normann. Rekruttering til erfaringskonferanse. røykevaner blant kvinner i alderen 25-45 år Dokumentasjonsrapport 2002/9 Notater 2002 Tor Morten Normann Notater Rekruttering til erfaringskonferanse og undersøkelse om røykevaner blant kvinner i alderen 25-45 år Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012 Notater Documents 2014/21 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 2014/21 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Detaljer

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Notater Documents 11/2013 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 11/2013 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2009

Mediebruksundersøkelsen 2009 Notater Documents 6/2013 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 6/2013 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik

Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik 2007/47 Notate r o z V) u "- +3 rø Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik 4-» Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport J2 c.- ' J/J ' ro l/l 1 Nasjonalbiblioteket

Detaljer

2004/44 Notater Elise Wedde. Mediebruksundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

2004/44 Notater Elise Wedde. Mediebruksundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser 2004/44 Notater 2004 Elise Wedde Mediebruksundersøkelsen 2003 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning... 3 2. Utvalg... 3 3. Datafangst...

Detaljer

Tidsbruksundersøkelsen 2010

Tidsbruksundersøkelsen 2010 Notater Documents 3/2012 Aina Holmøy, Magnar Lillegård og Tora Löfgren Tidsbruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjon av datainnsamling, analyse av datakvalitet og beregning av frafallsvekter Notater 3/2012

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2000/01 Dokumentasjon og resultater fra intervjuet. 2002/26 Notater 2002

Notater. Elisabeth Rønning. Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2000/01 Dokumentasjon og resultater fra intervjuet. 2002/26 Notater 2002 2002/26 Notater 2002 Elisabeth Rønning Notater Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2000/01 Dokumentasjon og resultater fra intervjuet Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk

Detaljer

Einar Bjørshol. Verdiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport. Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket. 2008/7 Notater

Einar Bjørshol. Verdiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport. Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket. 2008/7 Notater 2008/7 Notater IQ Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket O z W "hm ja *3 (Q HM Einar Bjørshol Verdiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport JD «f c o in tn + Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Aina Holmøy Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse. 2010 Dokumentasjonsrapport

Aina Holmøy Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse. 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 34/2011 Aina Holmøy Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse. 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Sølvi Flåte. Undersøkelse om trygghet i hverdagen Dokumentasjonsrapport. 2004/18 Notater 2004

Sølvi Flåte. Undersøkelse om trygghet i hverdagen Dokumentasjonsrapport. 2004/18 Notater 2004 2004/18 Notater 2004 Sølvi Flåte Undersøkelse om trygghet i hverdagen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 03.00 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann

Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann 2003/14 Rapporter Reports Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann Valgundersøkelsen 2001 Dokumentasjons- og tabellrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Dokumentasjonsrapport

Dokumentasjonsrapport Notater 37/2011 Hilde Eirin Pedersen Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports 2002/25 Rapporter Reports Liva Vågane Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Ma/7t Wilhelmsen og Tora Lofgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport

Ma/7t Wilhelmsen og Tora Lofgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport H Nasjonalbiblioteket " Depotbiblioteket Documents 13/2011 Ma/7t Wilhelmsen og Tora Lofgren Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Dokumentasjonsrapport 2 Sl k. 4-» c t/) V) S 'I l/i Notater

Detaljer

99/30 Notater 1999. Dag Roll-Hansen. Kompetanse i grunnskolen. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

99/30 Notater 1999. Dag Roll-Hansen. Kompetanse i grunnskolen. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser 99/30 Notater 1999 Dag Roll-Hansen Kompetanse i grunnskolen Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Statistisk sentralbyrå har våren 1999 foretatt en undersøkelse av kompetanseprofilen

Detaljer

Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig

Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde I mai 2002 publiserte Statistisk sentralbyrå sin fjerde tidsbruksundersøkelse. Både forskere, journalister og offentlig forvaltning har ventet

Detaljer

Notater. Dag F. Gravem. Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport 2008/6. Notater

Notater. Dag F. Gravem. Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport 2008/6. Notater 2008/6 Notater Dag F. Gravem Notater Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport *-» 2003/88 Notater 2003. >» ro. S rc

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport *-» 2003/88 Notater 2003. >» ro. S rc 2003/ Notater 2003 >» ro O V) Aina Holmøy Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport 2 *-» S rc Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer