Møteprotokoll. Formannskapet Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK FSK-57/10 SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM FSK-58/10 SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT FSK-59/10 UTBYGGING AV 5 AVDELINGS BARNEHAGER FSK-60/10 GODTGJØRING TIL ARBEIDSGRUPPE - EVALUERING AV HELHETLIG STYRING, POLITISK DEL FSK-61/10 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - JON OTTO BRØDHOLT FSK-62/10 VALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEUTVALGET FOR FELLESLISTEN FOR AP, SV, SP, V, PP OG RØDT FSK-63/10 VENNSKAPSAVTALE MED VIIMSII I ESTLAND

2 Protokoll Forfall: Nina Didriksen (FRP) Vara: Britt H. Hedstrøm (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Notat til formannskapet vedr. Ski kunstgressbane Byggeregnskap og Fremtidig drift. - Notat til formannskapet vedr. status i arbeidet med innføringen av Multifunksjonssystem (ERV) - Notat til formannskapet vedr. driftsregnskapet og Investeringsregnskapet. - Rapport pr. august 2010 fra NAV Ski - Rapport pr. august 2010 fra Barnevernet Referatsaker: - Referat nr. 1/2010 fra møte i representantskapet for Nordre Follo Renseanlegg IKS, FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE 1. Det innføres avgiftspliktig parkering ved parkeringsarealet Ski ishall for tidsintervallet kl , mandag-fredag. Pris per timer settes til kr 10,- inkl. mva. og døgnpris til kr 25,- inkl. mva. 2. Oppstartkostnadene dekkes innenfor budsjettramme for Parkeringsplasser samt inntekter i Avgiftsinnkrevingen igangsettes senest Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Det innføres ikke parkeringsavgift ved Ski ishall. Innstilling: 1. Amund Kjernlis forslag til vedtak innstilles med 9 (3AP, 1KRF, 3H, 2FRP) mot 2 stemmer. 2. Forslag til vedtak innstilles med 2 (1SV, 1SP) mot 9 stemmer. Side 2

3 FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski IL tennis på inntil kr ,- til finansiering av reetablering av 2 tennisbaner i Ski idrettspark. 2. Garantien er betinget av at Ski IL tennis står som eier av tennisbanene. Endringer i eierforholdet av tennisbanene eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski IL tennis ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski IL tennis får utbetalt spillemidler, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 (2FRP) stemmer. FSK-57/10 SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM Ski kommune forskutterer kr ,- til flere lagerrom i Ski ishall. Bevilgningen dekkes av midlertidig lån. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-58/10 SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT 1. Ski kommunestyre tilleggsbevilger 3,15 mill. kroner for Ski kunstgressbane. Merutgiften finansieres av Generelt fond investeringsmidler. 2. Tilbakebetaling av tidligere mottatt momsrefusjon på kr finansieres av Fond momskompensasjon. Tine Eikebråten (H) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes. Saken er utsatt. Side 3

4 FSK-59/10 UTBYGGING AV 5 AVDELINGS BARNEHAGER 1. Nye barnehager skal i alminnelighet bygges med 5-avdelinger med to avd. a 14 plasser for barn under 3 år og tre avdelinger a 27 barn for barn over 3 år. Dette gir 24 småbarnsplasser og 81 storbarnsplasser, totalt 109 plasser. 2. Det benyttes følgende norm for innendørs areal: For barn under 3 år: 5,5 m2 netto leke- og oppholdsareal pr. barn, sum 154 m2. For barn over 3 år: 4m2 netto leke- og oppholdsareal pr. barn, sum 324 m2. Totalt: 478 m2 netto leke- og oppholdsareal Garderobearealet utformes slik at størst mulig del av dette inngår i netto leke- og oppholdsareal. Arealer til personalet skal være arealeffektive med vekt på sambruk. Teknisk rom skal være drifts- og arealeffektivt. 3. Tomtene til de tre barnehagene, som er under planlegging på hhv. Siggerud, Langhus og Ski sentrum sør, skal vurderes mht. egnethet for 5-avdelings barnehager. 4. Hver 5-avdelings barnehage forutsettes bygd og møblert innenfor et beløp på 30 mkr. 5. Merkostnaden på om lag 2 mkr pr. 5-avdelings barnehage i forhold til bygging av de tidligere vedtatte 4-avd.barnehagene, innarbeides i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 5 mot 6 (2FRP, 3H, 1KRF) stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles med 5 mot 6 (2FRP, 3H, 1KRF) stemmer. FSK-60/10 GODTGJØRING TIL ARBEIDSGRUPPE - EVALUERING AV HELHETLIG STYRING, POLITISK DEL Formannskapet formulerer vedtak Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av SV, SP og AP: Det utbetales ikke godtgjøring til gruppeledere i politisk arbeidsgruppe i evaluering av helhetlig styring. Enstemmig vedtak: Bård Hogstads forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Det utbetales ikke godtgjøring til gruppelederne i politisk arbeidsgruppe i evaluering av helhetlig styring. Side 4

5 FSK-61/10 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - JON OTTO BRØDHOLT Jon Otto Brødholdt fritas fra sitt verv som medlem av plan-og byggesaksutvalget for resten av inneværende valgperiode. Som nytt medlem velges Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Som nytt medlem velges Odd Jørgen Steen. Som nytt varamedlem velges Kari Røysem. Enstemmig innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Amund Kjernlis forslag innstilles enstemmig. FSK-62/10 VALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEUTVALGET FOR FELLESLISTEN FOR AP, SV, SP, V, PP OG RØDT Som nytt medlem til tjenesteutvalget for felleslisten for AP,SV,SP,V PP OG RØDT, velges..... Amund Kjernli (A) fremmet følgende forslag: Som nytt medlem til tjenesteutvalget for felleslister for AP, SV, SP, V, PP og Rødt velges Odd Jørgen Steen. Enstemmig innstilling: Amund Kjernlis forslag innstilles enstemmig. FSK-63/10 VENNSKAPSAVTALE MED VIIMSII I ESTLAND Ski kommune inngår vennskapsavtale med Viimsii i samsvar med vedlagte avtaletekst. Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Ski kommune inngår vennskapsavtale med Viimsii i samsvar med vedlagte avtaletekst. Side 5

6

7 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer