Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møtet holdes i Storgata 7 (Wielgården) i møterom 3 inngang for rullestolbrukere fra gårdsrommet på baksiden av bygget. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/1 PS 2015/2 PS 2015/3 PS 2015/4 RS 2015/1 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Vedrørende gamle Rådhus - oppfølging fra møtet PS 2015/5 060/ Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i hver etasje PS 2015/6 Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2011/ / /7137 PS 2015/7 Møteplan våren /7137 Side nr. Dagfinn Stærk utvalgsleder Side2

3 PS2015/1Godkjenningavinnkalling PS2015/2Godkjenningavsaksliste PS2015/3Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/4Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Ombygginger gamle rådhus 2 Ombygginger gamle rådhus Vedrørende gamle Rådhus - oppfølging fra møtet Sammendrag av saken: På rådets møte ble det stilt spørsmål om det foreligger planer for ombygging av gamle Rådhus. Se vedlagt epostkorrespondanse mellom rådsleder Dagfinn Stærk og Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. Side5

6 Side6 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/422683_fix.html Page 1 of Fra: Dagfinn Dato: :12:19 Til: postmottak Kopi: Rannveig Kjørvik Tittel: Ombygginger gamle rådhus Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. 25. november måtte Råd for funksjonshemmede ha sitt møte i kommunestyresalen. Det førte til at flere tok opp både tilgjengelighet i kommunestyresalen og den delen av rådhuset generelt. Det ble sagt at det visstnok fantes planer for en omgjøring av lokaler og atkomst, men uten at noen i Rådet var helt sikre på dette. Ut fra samtalen lovte jeg å følge opp saken. 1. Hvis det er snakk om å endre muligheten for tilgjengelighet i den gamle delen av rådhuset, ønsker Råd for funksjonshemmede så snart som mulig å bli orientert om disse planene, med mulighet til å uttale oss om disse. 2. Vi vet ikke om det foreligger konkrete planer for å bedre tilgjengeligheten i kommunestyresalen. Men da det neste høst vil bli 10 færre representanter i kommunestyret, mener vi man samtidig bør se på om det kan gjøres endringer så også bevegelseshemmede kan få lettere tilgang både til salen og inne i salen, uten alltid å være nødt til å måtte sitte bakerst, også ved innlegg. Råd for funksjonshemmede ønsker å være behjelpelig med å finne ut av hvordan salen kan gjøres mer tilgjengelig for alle som bruker den. Vennlig hilsen Dagfinn Stærk Leder Råd for funksjonshemmede

7 Side7 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/423106_fix.html Page 1 of Jeg viser til din henvendelse om mulige ombygninger for gamle rådhus. Det foreligger ingen konkrete planer for ombygning. Imidlertid har vi sett på lokalene med det utgangspunkt i vanskelig tilgjengelighet. Vi tar gjerne en dialog om dette og om innspillet om valg av brukerrepresentanter. Jeg tar initiativ til et møte på nyåret. Mvh og ønske om en god jul Gudrun Haabeth Grindaker

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 060/ / Lars Thowsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2015/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om dispensasjon med vedlegg 2 Plantegning 2. og 3. etasje Ikke utsendte vedlegg Øvrige dokumenter finnes i ephorte sak 2014/ / Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i hver etasje Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I forbindelse med oppføring av studentboliger på Remmen har bygningsmyndighetene mottatt en søknad om dispensasjon fra Byggteknisk forskrift (TEK10) 12-9 krav om tilgjengelig HCWC for besøkende på hvert plan i bygninger med krav om heis. I forbindelse med at administrasjonen nå skal behandle søknaden legges saken frem for Råd for funksjonshemmede for eventuelle innspill til søknaden. Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon fra TEK Det er imidlertid ikke helt korrekt å søke dispensasjon fra dette kravet. Kravet som omfatter denne bygningen med studentboliger fremgår av forskriftenes 1-2, 6. ledd, punkt b) som sier følgende: b) skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller 12-9 første ledd i hver etasje i bygning med krav om heis. Kravet er imidlertid det samme og søknaden beskriver en dispensasjon fra kravet om å etablere tilgjengelig toalett i hver etasje i bygning a og b som nå er under oppføring på Remmen. Fra før av er bygning c og d allerede ferdigstilt og tatt i bruk. Side8

9 Begrunnelse: Søknaden begrunnes i hovedsak med et ønske fra byggherren Studentsamskipnaden i Østfold. De ønsker en løsning som gir gode driftsrutiner og anser et HCWC i hver etasje som driftsmessig utfordrende. Ansvarlig søker ønsker å belyse søknaden fra flere sider og har lagt ved flere notater fra byggherre, studentsamskipnaden i Ås (SIÅS) og itre. Notatene ligger vedlagt saksfremlegget. Det bemerkes at SIÅS har bygget et prosjekt som er idenstisk med bygg A og B som nå er under oppføring på Remmen. Søkers argumenter for å gi dispensasjon kan oppsummeres slik: Utvidede kriterier for tildeling av enheter med tilgjengelig bad. Hvert kollektiv (hver etasje i hvert bygg er ett kollektiv) har et hybelrom som er tilgjengelig med tilgjengelig bad. Har man noen i nær familie eller venner som sitter i rullestol vil disse kunne få tildelt en tilgjengelig hybel til lik pris. Studentene vil da kunne ta i mot korte besøk på lik linje som andre studenter. Det blir etablert to universelt utformede toaletter på inngangsplanet og i underetasjen. SIØ ønsker ikke at besøk skal foregå i fellesarealer da disse allerede benyttes av beboere. SIØ sin erfaring er at fellestoaletter ikke blir like godt tatt vare på og at disse må driftes av SIØ, som gir driftsmessige utfordringer for å opprettholde den kvaliteten SIØ ønsker. SIÅS sin erfaring med fellestoaletter er at disse i praksis blir brukt som lager for de som bor i kollektivet og kun benyttes ved fest. itre viser til erfaring fra andre og tilsvarende studentboliger hvor felles toalett blir benyttet til lager og tørkerom for klær. itre viser til at penger som investeres i toalett som ikke benyttes heller kan bruks på tiltak som faktisk blir benyttet, for eks et universelt utformet toalett på inngangsplanet. itre viser til at et tilgjengelig toalett i hver etasje ikke nødvendigvis møter krav fra alle typer funksjonshemmede og dette kan bedre møtes ved etablering av universelt utformede toalett på inngangsplanet. itre påpeker at besøk skal tas i mot i resepsjonen på inngangsplanet og at fellesareal i kollektivene kun skal benyttes av beboere. itre mener intensjonene i TEK10 møtes på en bedre måte ved å tilrettelegger for besøk på inngangsplanet i resepsjonen med umiddelbare tilgang på et universelt utformet toalett. Administrasjonens foreløpige vurdering: Kommunens administrasjon (byggesak) har gjort en foreløpig vurdering av søknaden og de vedlagte notatene. Administrasjonen mener det kan ligger til rette for å innvilge omsøkte dispensasjon som omsøkt. Administrasjonen mener det her fremkommer flere relevante momenter som tilsier at det er fornuftig å innvilg dispensasjon. Spesielt fremheves at det blir etablert universelt utformet toaletter på inngangsplanet, at det i bygg D er bygget en helt universelt utformet leilighet og at kriterier for tildeling av de tilgjengelige hyblene blir utvidet. Før administrasjonen gjør sine konklusjoner ønsker vi å høre Råd for funksjonshemmede sin mening om søknaden om dispensasjon. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stine Lerhol Ulf Ellingsen Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 ANMERKNINGER: Vedlegg E2 1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader eller etter godkjente produktblader. 2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer. Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle materialer på bygget. 2. Etasje = Inngangsplan 3: Det må sørges for tiltak mot Radon ihht byggeforskriftene B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 4: Utførende må sørge for at ventilering utføres etter byggeforskriftene : Utførende må sørge for at det monteres brann/ røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav. A Uttak til arbeidsplass A Slippe påforing i trapp?? Side16 B C D E F G H I HC Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 hc bad A: 3,8 m 2 A: 11,6 m 2 Fellesrom Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,6 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 F F F F A: 127,3 m 2 F F F 8 x 188 = x 188 = B Postkasser C D E F G H I bad UU WC A: 1,7 m Fellesrom til besøk 2 A: 5,1 m 2 A: 41,5 m 2 Bøttekott A: 2,0 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Bøttekott A: 2,0 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Enklett A: 9,4 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 12,9 m 2 Resepsjon - Arbeidsplass ved ståbord B C D E F G H I 8 x 188 = Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 13,1 m 2 8 x 188 = bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Peronlige skap Fellesrom A: 114,9 m 2 Sko skap/skuffer Skoskap El fordeling A: 0,8 m 2 Høyskap 2400mm F kildesortering - skuffer F F skap F F F steke og komfyr skuffer skuffer F steke og komfyr Kombiskap stor vask + quooker stor vask + quooker kildesortering - skuffer rask oppvaskmaskin Dekketøy bad hc bad A: 3,8 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 HC Enklett A: 13,2 m 2 Enklett A: 9,5 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 B C D E F G H I Rev. nr. A B Besk r iv else BA S Arkitekter AS St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg Tlf: Fax: C Dato D Utført Kontr. J J Tiltakshaver Hovedentreprenør SiØ 1757 HALDEN Ove Skår AS Klokkergårdveien Sarpsborg B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 Prosjekt Remmen studentboliger Halden Tegnet L.N Dato Prosj.nr. Kontroll T.K Mål 1: Plan 2. Etasje Tegn. nr. A20-2 Format A1 Revisjon

17 ANMERKNINGER: Vedlegg E3 1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader eller etter godkjente produktblader. 2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer. Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle materialer på bygget. 3. Etasje 3: Det må sørges for tiltak mot Radon ihht byggeforskriftene B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 4: Utførende må sørge for at ventilering utføres etter byggeforskriftene : Utførende må sørge for at det monteres brann/ røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav. A Slippe påforing i trapp?? A Side17 B C D E F G H HC Enklett F F F F F F F 8 x 188 = x 188 = x 188 = x 188 = A: 11,6 m 2 Fellesrom Fellesrom Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 hc bad A: 3,8 m 2 A: 127,3 m 2 A: 114,9 m 2 Enklett Enklett B B Enklett A: 9,6 m 2 HC WC HC WC bad A: 3,7 m bad bad 2 A: 3,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 12,9 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 9,4 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 C C D D E E F F G G H H A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 13,1 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 F F F F F F F hc bad A: 3,8 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 HC Enklett A: 13,2 m 2 Enklett A: 9,5 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m B C D E F G H Rev. nr. A B Besk r iv else C Dato D Utført Kontr. bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 I bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 I I I BA S Arkitekter AS Enklett A: 9,8 m 2 St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg Tlf: Fax: J J Tiltakshaver Hovedentreprenør SiØ 1757 HALDEN Ove Skår AS Klokkergårdveien Sarpsborg B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 Prosjekt Remmen studentboliger Halden Tegnet L.N Dato Prosj.nr. Kontroll T.K Mål 1: Plan 3. Etasje Tegn. nr. A20-3 Format A1 Revisjon

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2015/ Utsendte vedlegg 1 Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn. 2 Planbeskrivelse 3 Reguleringsbestemmelser 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljregulering 5 Utvalgssak 6 Tegnforklaring 7 Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Ikke utsendte vedlegg Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken er satt på sakskartet av rådsleder. Se for øvrig sakens vedlegg. «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole høring og offentlig ettersyn Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole nasjonal plan ID: G- 686, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte , sak PS 2014/132. Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole» (nasjonal plan-id G-686) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert , sist revidert Det må dokumenteres at områdestabiliteten i planområdet er tilfredsstillende, og denne Side18

19 dokumentasjonen skal være kontrollert av uavhengig 3. part. Slik dokumentasjon og kontroll må foreligge før planforslaget kan sendes ut. Formålet med planarbeidet er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og å legge til rette for en oppgradering av skolens bygningsmasse som er i dårlig stand. Elevtallet planlegges økt fra 24 til 32 elever. Planforslaget finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er » Rådmannens innstilling: Ingen Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side19

20 Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan 16 DES2014 Rådet for funksjonshemmede P.b HALDEN Deres ref: Var ref: Arkivkode: Saksbehandler. Dato: 2013/ /0023 Øivind Juel Kristiansen, Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - hering og offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole, nasjonal plan-id: G-686, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte , sak PS 2014/132. Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole» (nasjonal plan-id G-686) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert , sist revidert Det må dokumenteres at områdestabiliteten i planområdet er tilfredsstillende, og denne dokumentasjonen skal være kontrollert av uavhengig 3. part. Slik dokumentasjon og kontroll må foreligge før planforslaget kan sendes ut. Forutsetningen som framgår av vedtakets pkt. 2 er oppfylt. Planforslaget sendes derfor ut på høring og legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og å legge til rette for en oppgadering av skolens bygningsmasse som er i dårlig stand. Elevtallet planlegges økt fra 24 til 32 elever. Planområdet har et areal på ca. 30,4 da og omfatter deler av gnr./bnr. 98/23. Skolens eksisterende virksomhet med undervisningsbygg og internat opptar største del av planområdet. Det er også noe veiareal innenfor planområdet. Området er ikke regulert tidligere. Arealbruksformål i kommuneplanens arealdel er tjenesteyting, bebyggelse og anlegg, og landbruks-, natur- og frilufisformål. Skolens bygningsmasse har i dag beliggenhet innenfor alle de tre formålskategoriene som har ulike bestemmelser for arealbruk. Detaljreguleringen medfører en opprydding i dette forholdet. Planforslaget finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside Dersom det er ønske om å få tilsendt plandokumentene i papirutgave kan undertegnede kontaktes. Plandokumentene følger vedlagt til offentlige etater og interesseorganisasjoner. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Postboks Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: www halden kommune no Side20

21 Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er Med hilsen elektronisk godkjent av Morten Høvik fagleder vind Ju 1Kristiansen ealplanlegger Kopi til: tegn_3 v/nina Ubisch Side21 Side2 av 2

22 Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tostenadbergetvideregåendeskole detaljregulering '. / ka...1 la0.1...a Bi,/., - '' Nasjonal Planld: G 686 Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx Side22

23 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 4 2 PLANOMRÅDET 4 3 DAGENS SITUASJON 5 4 EIENDOMSFORHOLD 5 5 PLANSTATUS 1 OMRÅDET 6 Kommuneplan og andre overordnede planer 6 Godkjente reguleringsplaner 6 Andre planer av betydning for planarbeidet 7 6 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM 11 7 ANALYSE AV PLANOMRADET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER 11 Dagens situasjon 11 Lek og rekreasjon 12 Landskap og fjernvirkning 13 Trafikkforhold 14 Lokalklima 14 Universell utforming 14 Biologisk mangfold 15 VA-anlegg 15 Kulturminner og kulturmiljø 16 Eksisterende bebyggelse og anlegg 17 8 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE SE EGET VEDLEGG MEDVIRKNING OG SAMORDNING 19 Forhåndsvarsling 19 Sammendrag av merknader med tilhørende behandling av disse 19 Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 23 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget 23 Planområde med arealbruk 23 Veisystemer, veityper og standard 24 Parkering 24 Bebyggelsen 25 Materialer 27 Uteareal 34 Naturmangfold 34 Universell utforming 35 Energi 35 Støy 35 Kulturminner 36 Teknisk infrastruktur RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 37 2 Side23

24 Forslaget sett i forhold til "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig areal- og transportplanlegging" 37 Forslaget sett i forhold til "Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen" GJENNOMFØRINGOG TIDSPERSPEKTIVFOR GJENNOMFØRING VEDLEGG 37 3 Side24

25 1 Bakgrunnfor reguleringssaken Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for oppgradering av bygningsmassen ved Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Skolens kapasitet planlegges økt fra 24 elever til 32 elever. Eksisterende bygningsmasse er i dårlig stand og det planlegges bygging av ny skole hvor det meste av dagens bygningsmasse erstattes med nybygg. 2 Planområdet TOSTERØDBERGT '... TOSTERODBER GET VIDEREGAENDE SKOL E Fig. 1 Varslet planområde er innenfor den svarte streken. Planforslagets planområde er innenfor den røde streken. Hele g.nr./b.nr.:98/23 på cirka 85 daa ble varslet som aktuelt planområde. Planforslagets planområde omfatter nå kun deler av dette, tilsvarende et areal på om lag 30,4 daa. Se overstående illustrasjon. Bakgrunnen for den til dels vesentlige reduksjonen av planområdets utstrekning er at området som ble varslet til planoppstart i stor grad fulgte gjeldende tomtegrenser rundt skolen. Etter hvert som 4 Side25

26 planarbeidet skred frem ble det imidlertid klart at det ikke var ønskelig å regulere områdene nordvest for skolen i denne omgang. Siden området ikke skal utvikles eller bebygges er det vurdert som mest hensiktsmessig å la kommuneplanens arealformål være gjeldende. Alt areal som ikke lenger er en del av planområde benyttes til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). En tilsvarende vurdering ble gjort for arealet langs Flintveien, sørvest på eiendommen. Området er markert som LNF-område i kommuneplanen. Skolen har ikke særskilt bruk for arealet, og trekker det derfor ut av reguleringsforslaget. Dagens planområde er i dag regulert til tjenesteyting, landbruk-, natur- og friluftsformål og bebyggelse og anlegg. Skolens bygningsmasse er fordelt på alle disse formålene. Siden området for bebyggelse og anlegg er begrenset, er tillatt utnyttelse innen feltene økt tilsvarende. Av samme grunn kan hovedbygget utgjøre en grunnflate på inntil 1000 m2. Mønehøyden er satt til 10 meter. 3 Dagens situasjon Arealet benyttes per dags dato av Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Tosterødberget er et tidligere småbruk beliggende i Næridsrødområdet ca. 3 km nordøst for Halden sentrum. Studiestedet har i dag videregående opplæring for 24 elever med spesielle opplæringsbehov i utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM), Teknikk og industriell produksjon (TIP), Naturbruk (NA) samt Service og samferdsel (SSA). 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr Eier 98/23 Østfold fylkeskommune 5 Side26

27 5 Planstatusi området Kommuneblan oa andre overordnede planer Fig. 2. Utsnittfra kommuneplanensarealdel.planområdeter innenforden røde stiplede linja. Planområdet er i Kommuneplanens arealdel, vedtatt , avsatt til: Tjenesteyting Landbruk-, natur- og friluftsformål Bebyggelse og anlegg Planarbeidet er delvis i samsvar med Kommuneplanens arealdel. Godkiente regulerinasplaner, Fig. 3. Reguleringsplaneri nærhetenav planområdet.planområdeter innenfor den røde ringen. Det foreligger ikke reguleringsplan for området, men en stor del av nærliggende områder er regulert, og da fortrinnsvis til boligområder, grønnstruktur samt offentlig eller privat tjenesteyting. 6 Side27

28 Andre planer av betydninofor planarbeidet Fylkesplanen Østfold 2050 Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategiskdokument med en langsiktig horisont.klima og folkehelseer to av vår tids største utfordringerog utgjør derfor hovedperspektivenei planen. Målene i planen avspeilerdet langsiktige perspektivet,mens strategienepeker mot de tiltak som må settes i gang for å nå målene, både på fylkesnivåog i de fire regionene i Østfold. Det er utpekt oppfølgingsområdersom skal prioriteresi den første 4- års-perioden: Kompetanseutvikling,fortetting,byutviklingog vern og transportog fysisk aktivitet. For et skoleanleggvil flere av strategiene og målsetningenevære relevante, både i et regionaltperspektiv,i kommunal sammenheng og for elevene ved skolen. Dette dreier seg hovedsakeligom å skape god livskvalitetog helse blant elever og ansatte, sikretilgang på tilstrekkeligog kvalifisertarbeidskraft, støtte utviklingenav personligeferdigheter, ivareta klima, natur og kulturlandskap,m.v. 1). _ Fig. 4. Fylkesplanens grense for fremtidig bebyggelse. Planområdet er innenfor den røde ringen. I fylkesplanener det markert en overordnetavgrensingav områder der det tillates utbygging(grønn strek). Avgrensingenliggertett inn mot dagens skolebygg,både ved tunet og bak mekanisk verkstedsbygg. Regjeringens handlingsplan for universell utforming ( ) Barne- og likestillingsdepartementethar et ansvar for å fremme likestillingog motvirkediskrimineringuavhengigav kjønn, alder, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet,religionog nedsatt funksjonsevne.gjennom denne handlingsplanenfor universellutformingog økt tilgjengelighetbringer regjeringenbåde likestillingspolitikkenog bærekraftpolitikkenet viktigskritt videre. For personer med nedsattfunksjonsevneer tilgjengeligheten viktig faktor for samfunnsdeltakelse.fravær av tilgjengelighetvirker diskriminerende. 7 Side28

29 Handlingsplanen skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Østfold er pilotfylke for universell utforming og for nye skolebygg vil hensynet til tilgjengelighet for alle ha særskilt betydning. T-5/99 Rundskriv tilgjengelighet for alle Formålet med rundskrivet er å synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i planleggingen etter plan- og bygningsloven samt gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta funksjonshemmedes interesser i sitt løpende arbeid med kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Rundskrivet skal gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser samt gi fylkeskommunen og fylkesmannen mulighet for innspill og medvirkning i kommuneplanleggingen der det er nødvendig for å ivareta formålet med rundskrivet, og gi grunnlag for innsigelse fra berørt statlig fagmyndighet. Ved å ivareta funksjonshemmedes interesser i den kommunale planleggingen, sikres samtidig tilgjengelighet for alle. Estetikkveileder for Østfold Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. For det planlagte tiltaket vil det være nødvendig å gjøre vurderinger av hvordan nye byggverk forholder seg til naturgitte og bygde omgivelser, både internt på tomten og i nærområdet rundt. Regional plan for Folkehelse Østfold /2024 Planen tar utgangspunkt i følgende tre formål: Folkehelse skal synliggjøres som et lokal- og regionalpolitisk satsingsområde i Østfold fylkeskommune og i alle fylkets kommuner. Partnerskap, som Østfoldhelsa, og alliansebygging skal videreutvikles, og herunder mobilisere nye alliansepartnere også utenom det offentlige. Den regionale plan er et virkemiddel for å nå målsettingene i fylkesplanen Østfold mot 2050 om en bærekraftig utvikling. For å imøtekomme de tre formålene framholder planen at det er nødvendig å vektlegge arbeid med kunnskap om folkehelse, og i forståelsen av begrepet «helse i alt vi gjør». Gjennom kunnskap og forståelse skal arbeidet forankres administrativt og politisk hos de ulike aktørene i Østfold, og derved motvirke en sektorisering av folkehelsearbeidet. 8 Side29

30 Skolen er en sentral arena for folkehelsearbeid og et sted der overordnede målsetninger kan settes planmessig ut i live, blant annet gjennom kroppsøvingsundervisning og fritidsaktivitet. Regionalplan Fysisk aktivitet Planen beskriver og begrunner hvilke føringer som skal ligge til grunn for prioritering av de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt fysisk aktivitet for flest mulig. Dette er føringer som dels er definert av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter, dels av de aktuelle friluftslivs- og idrettsorganisasjonene samt av berørte brukerorganisasjoner (da særlig de som organiserer brukere med særskilte behov). I denne regionalplanen er det tatt utgangspunkt i sentrale mål definert i fylkesplanen. Kommuneplanen for Halden kommune Plankrav Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 2, jmf. PBL 11-9 nr.1) er det stilt krav til reguleringsplan som følger: I de områder som i kommuneplanen er avsatt til utbyggingsformål skal det utarbeides reguleringsplan før utbygging kan skje, med mindre tiltaket faller inn under unntakene i 3. 7 Utredningskrav i reguleringsplan Kommunen har stilt krav om at følgende forhold belyses og utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner (temaer som er aktuelle for denne planen i fete typer): Krav til universell utforming Naturtyper, grønnstruktur og biologisk mangfold Bruk og vern av verna vassdrag Miljøoppfølgingsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse Energi og fjernvarme Kulturminner Krav til landskapsplaniutomhusplan og teknisk plan Trafikk 11 Parkering Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 11) er det stilt krav til parkering som følger: b) Offentlig og privat tjenesteyting, herunder hoteller, idrettsanlegg, skoler, sykehus, fengsel og sikringsanstalt, teater eller andre servicebygg der spesielle forhold kan gjøres gjeldende skal det gjennomføres særskilt vurdering av parkeringsbehovet. Det stilles krav til tilfredsstillende parkeringsdekning. Det skal legges til rette for sykkel og MC-parkering. Kravet til antall parkeringsplasser fastsettes i reguleringsplan innenfor rammen av 0,1 til 0,6 plasser pr. ansatt/gjennomsnittlig antall besøkende. 9 Side30

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 12:30 Råd for funksjonshemmede Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer