Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møtet holdes i Storgata 7 (Wielgården) i møterom 3 inngang for rullestolbrukere fra gårdsrommet på baksiden av bygget. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/1 PS 2015/2 PS 2015/3 PS 2015/4 RS 2015/1 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Vedrørende gamle Rådhus - oppfølging fra møtet PS 2015/5 060/ Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i hver etasje PS 2015/6 Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2011/ / /7137 PS 2015/7 Møteplan våren /7137 Side nr. Dagfinn Stærk utvalgsleder Side2

3 PS2015/1Godkjenningavinnkalling PS2015/2Godkjenningavsaksliste PS2015/3Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/4Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Ombygginger gamle rådhus 2 Ombygginger gamle rådhus Vedrørende gamle Rådhus - oppfølging fra møtet Sammendrag av saken: På rådets møte ble det stilt spørsmål om det foreligger planer for ombygging av gamle Rådhus. Se vedlagt epostkorrespondanse mellom rådsleder Dagfinn Stærk og Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. Side5

6 Side6 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/422683_fix.html Page 1 of Fra: Dagfinn Dato: :12:19 Til: postmottak Kopi: Rannveig Kjørvik Tittel: Ombygginger gamle rådhus Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. 25. november måtte Råd for funksjonshemmede ha sitt møte i kommunestyresalen. Det førte til at flere tok opp både tilgjengelighet i kommunestyresalen og den delen av rådhuset generelt. Det ble sagt at det visstnok fantes planer for en omgjøring av lokaler og atkomst, men uten at noen i Rådet var helt sikre på dette. Ut fra samtalen lovte jeg å følge opp saken. 1. Hvis det er snakk om å endre muligheten for tilgjengelighet i den gamle delen av rådhuset, ønsker Råd for funksjonshemmede så snart som mulig å bli orientert om disse planene, med mulighet til å uttale oss om disse. 2. Vi vet ikke om det foreligger konkrete planer for å bedre tilgjengeligheten i kommunestyresalen. Men da det neste høst vil bli 10 færre representanter i kommunestyret, mener vi man samtidig bør se på om det kan gjøres endringer så også bevegelseshemmede kan få lettere tilgang både til salen og inne i salen, uten alltid å være nødt til å måtte sitte bakerst, også ved innlegg. Råd for funksjonshemmede ønsker å være behjelpelig med å finne ut av hvordan salen kan gjøres mer tilgjengelig for alle som bruker den. Vennlig hilsen Dagfinn Stærk Leder Råd for funksjonshemmede

7 Side7 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/423106_fix.html Page 1 of Jeg viser til din henvendelse om mulige ombygninger for gamle rådhus. Det foreligger ingen konkrete planer for ombygning. Imidlertid har vi sett på lokalene med det utgangspunkt i vanskelig tilgjengelighet. Vi tar gjerne en dialog om dette og om innspillet om valg av brukerrepresentanter. Jeg tar initiativ til et møte på nyåret. Mvh og ønske om en god jul Gudrun Haabeth Grindaker

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 060/ / Lars Thowsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2015/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om dispensasjon med vedlegg 2 Plantegning 2. og 3. etasje Ikke utsendte vedlegg Øvrige dokumenter finnes i ephorte sak 2014/ / Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i hver etasje Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I forbindelse med oppføring av studentboliger på Remmen har bygningsmyndighetene mottatt en søknad om dispensasjon fra Byggteknisk forskrift (TEK10) 12-9 krav om tilgjengelig HCWC for besøkende på hvert plan i bygninger med krav om heis. I forbindelse med at administrasjonen nå skal behandle søknaden legges saken frem for Råd for funksjonshemmede for eventuelle innspill til søknaden. Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon fra TEK Det er imidlertid ikke helt korrekt å søke dispensasjon fra dette kravet. Kravet som omfatter denne bygningen med studentboliger fremgår av forskriftenes 1-2, 6. ledd, punkt b) som sier følgende: b) skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller 12-9 første ledd i hver etasje i bygning med krav om heis. Kravet er imidlertid det samme og søknaden beskriver en dispensasjon fra kravet om å etablere tilgjengelig toalett i hver etasje i bygning a og b som nå er under oppføring på Remmen. Fra før av er bygning c og d allerede ferdigstilt og tatt i bruk. Side8

9 Begrunnelse: Søknaden begrunnes i hovedsak med et ønske fra byggherren Studentsamskipnaden i Østfold. De ønsker en løsning som gir gode driftsrutiner og anser et HCWC i hver etasje som driftsmessig utfordrende. Ansvarlig søker ønsker å belyse søknaden fra flere sider og har lagt ved flere notater fra byggherre, studentsamskipnaden i Ås (SIÅS) og itre. Notatene ligger vedlagt saksfremlegget. Det bemerkes at SIÅS har bygget et prosjekt som er idenstisk med bygg A og B som nå er under oppføring på Remmen. Søkers argumenter for å gi dispensasjon kan oppsummeres slik: Utvidede kriterier for tildeling av enheter med tilgjengelig bad. Hvert kollektiv (hver etasje i hvert bygg er ett kollektiv) har et hybelrom som er tilgjengelig med tilgjengelig bad. Har man noen i nær familie eller venner som sitter i rullestol vil disse kunne få tildelt en tilgjengelig hybel til lik pris. Studentene vil da kunne ta i mot korte besøk på lik linje som andre studenter. Det blir etablert to universelt utformede toaletter på inngangsplanet og i underetasjen. SIØ ønsker ikke at besøk skal foregå i fellesarealer da disse allerede benyttes av beboere. SIØ sin erfaring er at fellestoaletter ikke blir like godt tatt vare på og at disse må driftes av SIØ, som gir driftsmessige utfordringer for å opprettholde den kvaliteten SIØ ønsker. SIÅS sin erfaring med fellestoaletter er at disse i praksis blir brukt som lager for de som bor i kollektivet og kun benyttes ved fest. itre viser til erfaring fra andre og tilsvarende studentboliger hvor felles toalett blir benyttet til lager og tørkerom for klær. itre viser til at penger som investeres i toalett som ikke benyttes heller kan bruks på tiltak som faktisk blir benyttet, for eks et universelt utformet toalett på inngangsplanet. itre viser til at et tilgjengelig toalett i hver etasje ikke nødvendigvis møter krav fra alle typer funksjonshemmede og dette kan bedre møtes ved etablering av universelt utformede toalett på inngangsplanet. itre påpeker at besøk skal tas i mot i resepsjonen på inngangsplanet og at fellesareal i kollektivene kun skal benyttes av beboere. itre mener intensjonene i TEK10 møtes på en bedre måte ved å tilrettelegger for besøk på inngangsplanet i resepsjonen med umiddelbare tilgang på et universelt utformet toalett. Administrasjonens foreløpige vurdering: Kommunens administrasjon (byggesak) har gjort en foreløpig vurdering av søknaden og de vedlagte notatene. Administrasjonen mener det kan ligger til rette for å innvilge omsøkte dispensasjon som omsøkt. Administrasjonen mener det her fremkommer flere relevante momenter som tilsier at det er fornuftig å innvilg dispensasjon. Spesielt fremheves at det blir etablert universelt utformet toaletter på inngangsplanet, at det i bygg D er bygget en helt universelt utformet leilighet og at kriterier for tildeling av de tilgjengelige hyblene blir utvidet. Før administrasjonen gjør sine konklusjoner ønsker vi å høre Råd for funksjonshemmede sin mening om søknaden om dispensasjon. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stine Lerhol Ulf Ellingsen Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 ANMERKNINGER: Vedlegg E2 1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader eller etter godkjente produktblader. 2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer. Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle materialer på bygget. 2. Etasje = Inngangsplan 3: Det må sørges for tiltak mot Radon ihht byggeforskriftene B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 4: Utførende må sørge for at ventilering utføres etter byggeforskriftene : Utførende må sørge for at det monteres brann/ røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav. A Uttak til arbeidsplass A Slippe påforing i trapp?? Side16 B C D E F G H I HC Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 hc bad A: 3,8 m 2 A: 11,6 m 2 Fellesrom Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,6 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 F F F F A: 127,3 m 2 F F F 8 x 188 = x 188 = B Postkasser C D E F G H I bad UU WC A: 1,7 m Fellesrom til besøk 2 A: 5,1 m 2 A: 41,5 m 2 Bøttekott A: 2,0 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Bøttekott A: 2,0 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Enklett A: 9,4 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 12,9 m 2 Resepsjon - Arbeidsplass ved ståbord B C D E F G H I 8 x 188 = Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 13,1 m 2 8 x 188 = bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 Peronlige skap Fellesrom A: 114,9 m 2 Sko skap/skuffer Skoskap El fordeling A: 0,8 m 2 Høyskap 2400mm F kildesortering - skuffer F F skap F F F steke og komfyr skuffer skuffer F steke og komfyr Kombiskap stor vask + quooker stor vask + quooker kildesortering - skuffer rask oppvaskmaskin Dekketøy bad hc bad A: 3,8 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 HC Enklett A: 13,2 m 2 Enklett A: 9,5 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 B C D E F G H I Rev. nr. A B Besk r iv else BA S Arkitekter AS St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg Tlf: Fax: C Dato D Utført Kontr. J J Tiltakshaver Hovedentreprenør SiØ 1757 HALDEN Ove Skår AS Klokkergårdveien Sarpsborg B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 Prosjekt Remmen studentboliger Halden Tegnet L.N Dato Prosj.nr. Kontroll T.K Mål 1: Plan 2. Etasje Tegn. nr. A20-2 Format A1 Revisjon

17 ANMERKNINGER: Vedlegg E3 1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader eller etter godkjente produktblader. 2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer. Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle materialer på bygget. 3. Etasje 3: Det må sørges for tiltak mot Radon ihht byggeforskriftene B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 4: Utførende må sørge for at ventilering utføres etter byggeforskriftene : Utførende må sørge for at det monteres brann/ røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav. A Slippe påforing i trapp?? A Side17 B C D E F G H HC Enklett F F F F F F F 8 x 188 = x 188 = x 188 = x 188 = A: 11,6 m 2 Fellesrom Fellesrom Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 hc bad A: 3,8 m 2 A: 127,3 m 2 A: 114,9 m 2 Enklett Enklett B B Enklett A: 9,6 m 2 HC WC HC WC bad A: 3,7 m bad bad 2 A: 3,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 9,8 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 A: 12,9 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad bad A: 1,7 m 2 A: 1,7 m 2 A: 9,4 m 2 Enklett Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 C C D D E E F F G G H H A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 13,1 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 El fordeling A: 0,8 m 2 F F F F F F F hc bad A: 3,8 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 HC Enklett A: 13,2 m 2 Enklett A: 9,5 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m 2 Enklett A: 9,8 m B C D E F G H Rev. nr. A B Besk r iv else C Dato D Utført Kontr. bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 I bad A: 1,7 m 2 bad A: 1,7 m 2 I I I BA S Arkitekter AS Enklett A: 9,8 m 2 St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg Tlf: Fax: J J Tiltakshaver Hovedentreprenør SiØ 1757 HALDEN Ove Skår AS Klokkergårdveien Sarpsborg B4 B3 B2 B1 B4 B3 B2 B1 Prosjekt Remmen studentboliger Halden Tegnet L.N Dato Prosj.nr. Kontroll T.K Mål 1: Plan 3. Etasje Tegn. nr. A20-3 Format A1 Revisjon

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2015/ Utsendte vedlegg 1 Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn. 2 Planbeskrivelse 3 Reguleringsbestemmelser 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljregulering 5 Utvalgssak 6 Tegnforklaring 7 Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Ikke utsendte vedlegg Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken er satt på sakskartet av rådsleder. Se for øvrig sakens vedlegg. «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole høring og offentlig ettersyn Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole nasjonal plan ID: G- 686, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte , sak PS 2014/132. Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole» (nasjonal plan-id G-686) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert , sist revidert Det må dokumenteres at områdestabiliteten i planområdet er tilfredsstillende, og denne Side18

19 dokumentasjonen skal være kontrollert av uavhengig 3. part. Slik dokumentasjon og kontroll må foreligge før planforslaget kan sendes ut. Formålet med planarbeidet er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og å legge til rette for en oppgradering av skolens bygningsmasse som er i dårlig stand. Elevtallet planlegges økt fra 24 til 32 elever. Planforslaget finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er » Rådmannens innstilling: Ingen Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side19

20 Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan 16 DES2014 Rådet for funksjonshemmede P.b HALDEN Deres ref: Var ref: Arkivkode: Saksbehandler. Dato: 2013/ /0023 Øivind Juel Kristiansen, Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - hering og offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole, nasjonal plan-id: G-686, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte , sak PS 2014/132. Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole» (nasjonal plan-id G-686) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert , sist revidert Det må dokumenteres at områdestabiliteten i planområdet er tilfredsstillende, og denne dokumentasjonen skal være kontrollert av uavhengig 3. part. Slik dokumentasjon og kontroll må foreligge før planforslaget kan sendes ut. Forutsetningen som framgår av vedtakets pkt. 2 er oppfylt. Planforslaget sendes derfor ut på høring og legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og å legge til rette for en oppgadering av skolens bygningsmasse som er i dårlig stand. Elevtallet planlegges økt fra 24 til 32 elever. Planområdet har et areal på ca. 30,4 da og omfatter deler av gnr./bnr. 98/23. Skolens eksisterende virksomhet med undervisningsbygg og internat opptar største del av planområdet. Det er også noe veiareal innenfor planområdet. Området er ikke regulert tidligere. Arealbruksformål i kommuneplanens arealdel er tjenesteyting, bebyggelse og anlegg, og landbruks-, natur- og frilufisformål. Skolens bygningsmasse har i dag beliggenhet innenfor alle de tre formålskategoriene som har ulike bestemmelser for arealbruk. Detaljreguleringen medfører en opprydding i dette forholdet. Planforslaget finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside Dersom det er ønske om å få tilsendt plandokumentene i papirutgave kan undertegnede kontaktes. Plandokumentene følger vedlagt til offentlige etater og interesseorganisasjoner. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Postboks Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: www halden kommune no Side20

21 Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er Med hilsen elektronisk godkjent av Morten Høvik fagleder vind Ju 1Kristiansen ealplanlegger Kopi til: tegn_3 v/nina Ubisch Side21 Side2 av 2

22 Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tostenadbergetvideregåendeskole detaljregulering '. / ka...1 la0.1...a Bi,/., - '' Nasjonal Planld: G 686 Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx Side22

23 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 4 2 PLANOMRÅDET 4 3 DAGENS SITUASJON 5 4 EIENDOMSFORHOLD 5 5 PLANSTATUS 1 OMRÅDET 6 Kommuneplan og andre overordnede planer 6 Godkjente reguleringsplaner 6 Andre planer av betydning for planarbeidet 7 6 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM 11 7 ANALYSE AV PLANOMRADET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER 11 Dagens situasjon 11 Lek og rekreasjon 12 Landskap og fjernvirkning 13 Trafikkforhold 14 Lokalklima 14 Universell utforming 14 Biologisk mangfold 15 VA-anlegg 15 Kulturminner og kulturmiljø 16 Eksisterende bebyggelse og anlegg 17 8 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE SE EGET VEDLEGG MEDVIRKNING OG SAMORDNING 19 Forhåndsvarsling 19 Sammendrag av merknader med tilhørende behandling av disse 19 Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 23 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget 23 Planområde med arealbruk 23 Veisystemer, veityper og standard 24 Parkering 24 Bebyggelsen 25 Materialer 27 Uteareal 34 Naturmangfold 34 Universell utforming 35 Energi 35 Støy 35 Kulturminner 36 Teknisk infrastruktur RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 37 2 Side23

24 Forslaget sett i forhold til "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig areal- og transportplanlegging" 37 Forslaget sett i forhold til "Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen" GJENNOMFØRINGOG TIDSPERSPEKTIVFOR GJENNOMFØRING VEDLEGG 37 3 Side24

25 1 Bakgrunnfor reguleringssaken Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for oppgradering av bygningsmassen ved Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Skolens kapasitet planlegges økt fra 24 elever til 32 elever. Eksisterende bygningsmasse er i dårlig stand og det planlegges bygging av ny skole hvor det meste av dagens bygningsmasse erstattes med nybygg. 2 Planområdet TOSTERØDBERGT '... TOSTERODBER GET VIDEREGAENDE SKOL E Fig. 1 Varslet planområde er innenfor den svarte streken. Planforslagets planområde er innenfor den røde streken. Hele g.nr./b.nr.:98/23 på cirka 85 daa ble varslet som aktuelt planområde. Planforslagets planområde omfatter nå kun deler av dette, tilsvarende et areal på om lag 30,4 daa. Se overstående illustrasjon. Bakgrunnen for den til dels vesentlige reduksjonen av planområdets utstrekning er at området som ble varslet til planoppstart i stor grad fulgte gjeldende tomtegrenser rundt skolen. Etter hvert som 4 Side25

26 planarbeidet skred frem ble det imidlertid klart at det ikke var ønskelig å regulere områdene nordvest for skolen i denne omgang. Siden området ikke skal utvikles eller bebygges er det vurdert som mest hensiktsmessig å la kommuneplanens arealformål være gjeldende. Alt areal som ikke lenger er en del av planområde benyttes til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). En tilsvarende vurdering ble gjort for arealet langs Flintveien, sørvest på eiendommen. Området er markert som LNF-område i kommuneplanen. Skolen har ikke særskilt bruk for arealet, og trekker det derfor ut av reguleringsforslaget. Dagens planområde er i dag regulert til tjenesteyting, landbruk-, natur- og friluftsformål og bebyggelse og anlegg. Skolens bygningsmasse er fordelt på alle disse formålene. Siden området for bebyggelse og anlegg er begrenset, er tillatt utnyttelse innen feltene økt tilsvarende. Av samme grunn kan hovedbygget utgjøre en grunnflate på inntil 1000 m2. Mønehøyden er satt til 10 meter. 3 Dagens situasjon Arealet benyttes per dags dato av Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Tosterødberget er et tidligere småbruk beliggende i Næridsrødområdet ca. 3 km nordøst for Halden sentrum. Studiestedet har i dag videregående opplæring for 24 elever med spesielle opplæringsbehov i utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM), Teknikk og industriell produksjon (TIP), Naturbruk (NA) samt Service og samferdsel (SSA). 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr Eier 98/23 Østfold fylkeskommune 5 Side26

27 5 Planstatusi området Kommuneblan oa andre overordnede planer Fig. 2. Utsnittfra kommuneplanensarealdel.planområdeter innenforden røde stiplede linja. Planområdet er i Kommuneplanens arealdel, vedtatt , avsatt til: Tjenesteyting Landbruk-, natur- og friluftsformål Bebyggelse og anlegg Planarbeidet er delvis i samsvar med Kommuneplanens arealdel. Godkiente regulerinasplaner, Fig. 3. Reguleringsplaneri nærhetenav planområdet.planområdeter innenfor den røde ringen. Det foreligger ikke reguleringsplan for området, men en stor del av nærliggende områder er regulert, og da fortrinnsvis til boligområder, grønnstruktur samt offentlig eller privat tjenesteyting. 6 Side27

28 Andre planer av betydninofor planarbeidet Fylkesplanen Østfold 2050 Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategiskdokument med en langsiktig horisont.klima og folkehelseer to av vår tids største utfordringerog utgjør derfor hovedperspektivenei planen. Målene i planen avspeilerdet langsiktige perspektivet,mens strategienepeker mot de tiltak som må settes i gang for å nå målene, både på fylkesnivåog i de fire regionene i Østfold. Det er utpekt oppfølgingsområdersom skal prioriteresi den første 4- års-perioden: Kompetanseutvikling,fortetting,byutviklingog vern og transportog fysisk aktivitet. For et skoleanleggvil flere av strategiene og målsetningenevære relevante, både i et regionaltperspektiv,i kommunal sammenheng og for elevene ved skolen. Dette dreier seg hovedsakeligom å skape god livskvalitetog helse blant elever og ansatte, sikretilgang på tilstrekkeligog kvalifisertarbeidskraft, støtte utviklingenav personligeferdigheter, ivareta klima, natur og kulturlandskap,m.v. 1). _ Fig. 4. Fylkesplanens grense for fremtidig bebyggelse. Planområdet er innenfor den røde ringen. I fylkesplanener det markert en overordnetavgrensingav områder der det tillates utbygging(grønn strek). Avgrensingenliggertett inn mot dagens skolebygg,både ved tunet og bak mekanisk verkstedsbygg. Regjeringens handlingsplan for universell utforming ( ) Barne- og likestillingsdepartementethar et ansvar for å fremme likestillingog motvirkediskrimineringuavhengigav kjønn, alder, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet,religionog nedsatt funksjonsevne.gjennom denne handlingsplanenfor universellutformingog økt tilgjengelighetbringer regjeringenbåde likestillingspolitikkenog bærekraftpolitikkenet viktigskritt videre. For personer med nedsattfunksjonsevneer tilgjengeligheten viktig faktor for samfunnsdeltakelse.fravær av tilgjengelighetvirker diskriminerende. 7 Side28

29 Handlingsplanen skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Østfold er pilotfylke for universell utforming og for nye skolebygg vil hensynet til tilgjengelighet for alle ha særskilt betydning. T-5/99 Rundskriv tilgjengelighet for alle Formålet med rundskrivet er å synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i planleggingen etter plan- og bygningsloven samt gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta funksjonshemmedes interesser i sitt løpende arbeid med kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Rundskrivet skal gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser samt gi fylkeskommunen og fylkesmannen mulighet for innspill og medvirkning i kommuneplanleggingen der det er nødvendig for å ivareta formålet med rundskrivet, og gi grunnlag for innsigelse fra berørt statlig fagmyndighet. Ved å ivareta funksjonshemmedes interesser i den kommunale planleggingen, sikres samtidig tilgjengelighet for alle. Estetikkveileder for Østfold Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. For det planlagte tiltaket vil det være nødvendig å gjøre vurderinger av hvordan nye byggverk forholder seg til naturgitte og bygde omgivelser, både internt på tomten og i nærområdet rundt. Regional plan for Folkehelse Østfold /2024 Planen tar utgangspunkt i følgende tre formål: Folkehelse skal synliggjøres som et lokal- og regionalpolitisk satsingsområde i Østfold fylkeskommune og i alle fylkets kommuner. Partnerskap, som Østfoldhelsa, og alliansebygging skal videreutvikles, og herunder mobilisere nye alliansepartnere også utenom det offentlige. Den regionale plan er et virkemiddel for å nå målsettingene i fylkesplanen Østfold mot 2050 om en bærekraftig utvikling. For å imøtekomme de tre formålene framholder planen at det er nødvendig å vektlegge arbeid med kunnskap om folkehelse, og i forståelsen av begrepet «helse i alt vi gjør». Gjennom kunnskap og forståelse skal arbeidet forankres administrativt og politisk hos de ulike aktørene i Østfold, og derved motvirke en sektorisering av folkehelsearbeidet. 8 Side29

30 Skolen er en sentral arena for folkehelsearbeid og et sted der overordnede målsetninger kan settes planmessig ut i live, blant annet gjennom kroppsøvingsundervisning og fritidsaktivitet. Regionalplan Fysisk aktivitet Planen beskriver og begrunner hvilke føringer som skal ligge til grunn for prioritering av de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt fysisk aktivitet for flest mulig. Dette er føringer som dels er definert av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter, dels av de aktuelle friluftslivs- og idrettsorganisasjonene samt av berørte brukerorganisasjoner (da særlig de som organiserer brukere med særskilte behov). I denne regionalplanen er det tatt utgangspunkt i sentrale mål definert i fylkesplanen. Kommuneplanen for Halden kommune Plankrav Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 2, jmf. PBL 11-9 nr.1) er det stilt krav til reguleringsplan som følger: I de områder som i kommuneplanen er avsatt til utbyggingsformål skal det utarbeides reguleringsplan før utbygging kan skje, med mindre tiltaket faller inn under unntakene i 3. 7 Utredningskrav i reguleringsplan Kommunen har stilt krav om at følgende forhold belyses og utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner (temaer som er aktuelle for denne planen i fete typer): Krav til universell utforming Naturtyper, grønnstruktur og biologisk mangfold Bruk og vern av verna vassdrag Miljøoppfølgingsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse Energi og fjernvarme Kulturminner Krav til landskapsplaniutomhusplan og teknisk plan Trafikk 11 Parkering Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 11) er det stilt krav til parkering som følger: b) Offentlig og privat tjenesteyting, herunder hoteller, idrettsanlegg, skoler, sykehus, fengsel og sikringsanstalt, teater eller andre servicebygg der spesielle forhold kan gjøres gjeldende skal det gjennomføres særskilt vurdering av parkeringsbehovet. Det stilles krav til tilfredsstillende parkeringsdekning. Det skal legges til rette for sykkel og MC-parkering. Kravet til antall parkeringsplasser fastsettes i reguleringsplan innenfor rammen av 0,1 til 0,6 plasser pr. ansatt/gjennomsnittlig antall besøkende. 9 Side30

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer