SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon Historikk og status Kortfattet endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Arealbruksgrense Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Arealbruksgrense Arealbrukgrense Grafisk visning av applikasjonsskjema - Driftsområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Driftsområder Steintipp Industriområde Fyllplass Grustak Torvtak Gruve Steinbrudd Leirtak Tømmervelte Arealbrukgrense Anleggsområde Assosiasjon Steintipp-Arealbrukgrense Assosiasjon Industriområde-Arealbrukgrense Assosiasjon Fyllplass-Arealbrukgrense Assosiasjon Grustak-Arealbrukgrense Assosiasjon Torvtak-Arealbrukgrense Assosiasjon Gruve-Arealbrukgrense Assosiasjon Steinbrudd-Arealbrukgrense Assosiasjon Leirtak-Arealbrukgrense Assosiasjon Tømmervelte-Arealbrukgrense Assosiasjon Anleggsområde-Arealbrukgrense Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fritidsområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fritidsområder SportIdrettPlass Alpinbakke Skytebane Lekeplass Golfbane Skytefelt Rasteplass Campingplass Arealbrukgrense Setervoll Assosiasjon SportIdrettPlass-Arealbrukgrense Assosiasjon Alpinbakke-Arealbrukgrense Assosiasjon Skytebane-Arealbrukgrense Assosiasjon Lekeplass-Arealbrukgrense...25

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon Golfbane-Arealbrukgrense Assosiasjon Skytefelt-Arealbrukgrense Assosiasjon Rasteplass-Arealbrukgrense Assosiasjon Campingplass-Arealbrukgrense Assosiasjon Setervoll-Arealbrukgrense Grafisk visning av applikasjonsskjema - Kulturområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Kulturområder Tun Bebygd Tettbebyggelse BymessigBebyggelse Park Gravplass Landbruksområde Frukthage DyrketMark Arealbrukgrense Hyttefelt Assosiasjon Tun-Arealbrukgrense Assosiasjon Bebygd-Arealbrukgrense Assosiasjon Tettbebyggelse-Arealbrukgrense Assosiasjon BymessigBebyggelse-Arealbrukgrense Assosiasjon Park-Arealbrukgrense Assosiasjon Gravplass-Arealbrukgrense Assosiasjon Landbruksområde-Arealbrukgrense Assosiasjon Frukthage-Arealbrukgrense Assosiasjon DyrketMark-Arealbrukgrense Assosiasjon Hyttefelt-Arealbrukgrense SOSI-format realisering Objekttyper GENERELL AREALBRUKSGRENSE Arealbrukgrense DRIFTSOMRÅDER Anleggsområde Fyllplass Grustak Gruve IndustriOmråde Leirtak Steinbrudd Steintipp Torvtak Tømmervelte FRITIDSOMRÅDER Alpinbakke Campingplass Golfbane Lekeplass Rasteplass Skytebane Skytefelt SportIdrettPlass KULTUROMRÅDER Bebygd BymessigBebyggelse DyrketMark Frukthage Gravplass Hyttefelt Landbruksområde Park Setervoll...37

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon TettBebyggelse Tun Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjoner Gruppe-egenskaper Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI-format GML realisering GML skjema Eksempel på GML formatet Fullstendig endringslogg....40

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Arealbruk, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI-gr 5 Diskusjoner i gruppa SOSI-gr 5 Innmeldte kommentarer SOSI-gr 5 Ingen endringer/justeringer SOSI-gr 5 OBJTYPE innført som standard, forøvrig få rettinger SOSI-gr 5 Ingen endringer SOSI-gr 5 Ny utforming av standarden Aktuell ansvarlig: Statens kartverk SOSI-sekretariatet Kartverksv. 2, 3507 Hønefoss Tlf Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 2. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML.Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML.Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2. Omfatter Spesifikasjonen beskriver, arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer). En del objekter befinner seg derimot i et grenseland, og det kan være vanskelig å avgjøre i hvilke kapittel de ulike objektene hører hjemme. Spesielt gjelder dette mot markslag, verneområder og geologitema. 2.2 Målsetting Det er gjort et forsøk på å ha klare skillelinjer mellom arealbruksdata og annen naturinformasjons data, markslagsdata, verneområder og kulturminner. Denne versjonen av databeskrivelsen inneholder en rekke objekter som også er definert under Geologi-Råstoffutvinning (grustak, steinbrudd, gruve, leirtak, torvtak og steintipp). Disse har en langt mer presis definisjon, og er klassifisert som ulike typer VIRKSOMHET under objektet Malmforekomst. Arbeidet med denne databeskrivelsen er nok på ingen måte ferdig, og denne grensetrekkingen vil få innvirkning på det videre arbeidet med arealbruksdataene. 2.3 Bruksområde Dataene skal kunne brukes i et integrert informasjonssystem, f.eks til presentasjon på kart i forskjellige målestokker og for analyser.

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4. Definisjoner ---ingen begrep definert Forkortelser

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6. Introduksjon 6.. Grafisk visning av applikasjonsskjema - Arealbruksgrense + grense : Kurve Arealbrukgrense 6..2 Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Arealbruksgrense Arealbrukgrense Objekttype Arealbrukgrense av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.. grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve.2 Rolle SportIdrettPlass thesportidrettplass.3 Rolle Alpinbakke thealpinbakke.4 Rolle Skytebane theskytebane.5 Rolle Lekeplass thelekeplass.6 Rolle Golfbane thegolfbane.7 Rolle Skytefelt theskytefelt.8 Rolle 0 N Rasteplass therasteplass.9 Rolle Campingplass thecampingplass.0 Rolle Setervoll thesetervoll. Rolle Tun

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon thetun.2 Rolle thebebygd.3 Rolle thetettbebyggelse.4 Rolle thebymessigbebyggelse.5 Rolle thepark.6 Rolle thegravplass.7 Rolle thelandbruksområde.8 Rolle thefrukthage.9 Rolle thedyrketmark.20 Rolle thehyttefelt.2 Rolle.22 Rolle.23 Rolle thefyllplass.24 Rolle.25 Rolle thetorvtak.26 Rolle thegruve.27 Rolle thesteinbrudd.28 Rolle theleirtak.29 Rolle thetømmervelte.30 Rolle theanleggsområde Bebygd Tettbebyggelse BymessigBebyggelse Park Gravplass Landbruksområde 2 Frukthage DyrketMark Hyttefelt Steintipp Industriområde Fyllplass Grustak Torvtak Gruve Steinbrudd Leirtak Tømmervelte Anleggsområde

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Driftsområder Industriområde + område [0..] : Flate Torvtak + område [0..] : Flate Gruve + område [0..] : Flate Fyllplass + område [0..] : Flate + + Anleggsområde + område [0..] : Flate + + Arealbrukgrense (from Arealbruksgrense) + grense : Kurve Steinbrudd + område [0..] : Flate Leirtak + område [0..] : Flate Grustak + område [0..] : Flate Steintipp + område [0..] : Flate Tømmervelte + område [0..] : Flate

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Driftsområder Steintipp Objekttype Steintipp permanent massedeponering som ikke er skogbevokst og er dominerende i landskapet (f.eks. laget i forbindelse med gruvedrift eller vassdragsutbygging). område objektets utstrekning 0 Flate.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt.3 Rolle thearealbrukgrense Industriområde 2 Objekttype Industriområde område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål Merknad: Omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon o.l. 2. område objektets utstrekning 0 Flate 2.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 2.3 Rolle thearealbrukgrense Fyllplass 3 Objekttype plass for deponering av masse Fyllplass 3. område objektets utstrekning 0 Flate 3.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 3.3 Rolle Grustak 4 Objekttype uttaksplass, område, drevet i dagen for malm eller sand, grus, pukk, skifer Grustak 4. område objektets utstrekning 0 Flate 4.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 4.3 Rolle thearealbrukgrense

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Torvtak 5 Objekttype område for torvtak Torvtak 5. område objektets utstrekning 0 Flate 5.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 5.3 Rolle Gruve 6 Objekttype ikke dagbrudd og skjerp, hvor gruveinngangen er tydelig Gruve 6. område objektets utstrekning 0 Flate 6.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 6.3 Rolle Steinbrudd 7 Objekttype område for steinbrudd Steinbrudd 7. område objektets utstrekning 0 Flate 7.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 7.3 Rolle Leirtak 8 Objekttype område for leirtak Leirtak 8. område objektets utstrekning 0 Flate 8.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 8.3 Rolle Tømmervelte 9 Objekttype midlertidig lagringsplass for tømmer Tømmervelte 9. område objektets utstrekning 0 Flate 9.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle Arealbrukgrense 0 Objekttype Arealbrukgrense av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. 0. grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0.2 Rolle SportIdrettPlass thesportidrettplass 0.3 Rolle Alpinbakke thealpinbakke 0.4 Rolle Skytebane theskytebane 0.5 Rolle Lekeplass thelekeplass 0.6 Rolle Golfbane thegolfbane 0.7 Rolle Skytefelt theskytefelt 0.8 Rolle 0 N Rasteplass therasteplass 0.9 Rolle Campingplass thecampingplass 0.0 Rolle Setervoll thesetervoll 0. Rolle Tun thetun 0.2 Rolle Bebygd thebebygd 0.3 Rolle Tettbebyggelse thetettbebyggelse 0.4 Rolle BymessigBebyggelse thebymessigbebyggelse 0.5 Rolle Park thepark 0.6 Rolle Gravplass thegravplass 0.7 Rolle Landbruksområde thelandbruksområde 0.8 Rolle 2 Frukthage thefrukthage 0.9 Rolle thedyrketmark DyrketMark

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle thehyttefelt 0.2 Rolle 0.22 Rolle 0.23 Rolle thefyllplass 0.24 Rolle 0.25 Rolle thetorvtak 0.26 Rolle thegruve 0.27 Rolle thesteinbrudd 0.28 Rolle theleirtak 0.29 Rolle thetømmervelte 0.30 Rolle theanleggsområde Anleggsområde Hyttefelt Steintipp Industriområde Fyllplass Grustak Torvtak Gruve Steinbrudd Leirtak Tømmervelte Anleggsområde Objekttype område der det pågår anleggsarbeid Anleggsområde. område objektets utstrekning 0 Flate.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt.3 Rolle Assosiasjon Steintipp-Arealbrukgrense 2 Assosiasjon Steintipp-Arealbrukgrense 2. Rolle (unavnet) Arealbrukgrense 2.2 Rolle Steintipp

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon Industriområde-Arealbrukgrense 3 Assosiasjon Industriområde-Arealbrukgrense 3. Rolle (unavnet) Arealbrukgrense 3.2 Rolle Assosiasjon Fyllplass-Arealbrukgrense Industriområde 4 Assosiasjon Fyllplass-Arealbrukgrense 4. Rolle 4.2 Rolle (unavnet) Fyllplass Fyllplass Assosiasjon Grustak-Arealbrukgrense 5 Assosiasjon Grustak-Arealbrukgrense 5. Rolle (unavnet) Arealbrukgrense 5.2 Rolle Assosiasjon Torvtak-Arealbrukgrense Grustak 6 Assosiasjon Torvtak-Arealbrukgrense 6. Rolle 6.2 Rolle (unavnet) Torvtak Torvtak Assosiasjon Gruve-Arealbrukgrense 7 Assosiasjon Gruve-Arealbrukgrense 7. Rolle 7.2 Rolle Gruve

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) Gruve Assosiasjon Steinbrudd-Arealbrukgrense 8 Assosiasjon Steinbrudd-Arealbrukgrense 8. Rolle 8.2 Rolle (unavnet) Steinbrudd Steinbrudd Assosiasjon Leirtak-Arealbrukgrense 9 Assosiasjon Leirtak-Arealbrukgrense 9. Rolle 9.2 Rolle (unavnet) Leirtak Leirtak Assosiasjon Tømmervelte-Arealbrukgrense 20 Assosiasjon Tømmervelte-Arealbrukgrense 20. Rolle 20.2 Rolle (unavnet) Tømmervelte Tømmervelte Assosiasjon Anleggsområde-Arealbrukgrense 2 Assosiasjon Anleggsområde-Arealbrukgrense 2. Rolle 2.2 Rolle (unavnet) Anleggsområde Anleggsområde

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fritidsområder Alpinbakke + område [0..] : Flate Skytebane + område [0..] : Flate + senterlinje[0..] : Kurve grense : Kurve + SportIdrettPlass + område [0..] : Flate + Arealbrukgrense (f rom Arealbruksgrense) Golfbane + område [0..] : Flate Lekeplass + område [0..] : Flate Skytefelt + område [0..] : Flate Setervoll + område : Flate Campingplass + område : Flate Rasteplass + område [0..] : Flate

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fritidsområder SportIdrettPlass Objekttype område hvor det utøves sport og idrett SportIdrettPlass. område objektets utstrekning 0 Flate.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt.3 Rolle Alpinbakke 2 Objekttype nedfart for ski med permanent karakter Alpinbakke 2. område objektets utstrekning 0 Flate 2.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 2.3 Rolle Skytebane 3 Objekttype avgrenset område hvor det skytes Skytebane 3. område Området for selve skytebanen 0 Flate 3.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 3.3 senterlinje geometri-egenskap. Representere en linje mellom standplass og skiver. 0 Kurve 3.4 Rolle Lekeplass 4 Objekttype område for lekeplass Lekeplass 4. område objektets utstrekning 0 Flate 4.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 4.3 Rolle

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon Golfbane 5 Objekttype område for golfspilling Golfbane 5. område objektets utstrekning 0 Flate 5.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 5.3 Rolle Skytefelt 6 Objekttype Skytefelt område for militære avdelingers skarpskyteøvelse til lands og/eller til vanns Merknad: Gjelder også testfelt knyttet til våpen- spregningsindustri 6. område objektets utstrekning 0 Flate 6.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 6.3 Rolle Rasteplass 7 Objekttype sted der en kan raste, særlig langs bilvei Rasteplass 7. område objektets utstrekning 0 Flate 7.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 7.3 Rolle Arealbrukgrense Rollen er en aggregering Campingplass 8 Objekttype faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l. Campingplass 8. område objektets utstrekning Flate 8.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 8.3 Rolle Arealbrukgrense 9 Objekttype Arealbrukgrense av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.

23 SOSI standard generell objektkatalog versjon grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 9.2 Rolle Tun thetun 9.3 Rolle Bebygd thebebygd 9.4 Rolle Tettbebyggelse thetettbebyggelse 9.5 Rolle BymessigBebyggelse thebymessigbebyggelse 9.6 Rolle Park thepark 9.7 Rolle Gravplass thegravplass 9.8 Rolle Landbruksområde thelandbruksområde 9.9 Rolle 2 Frukthage thefrukthage 9.0 Rolle DyrketMark thedyrketmark 9. Rolle Hyttefelt thehyttefelt 9.2 Rolle Steintipp 9.3 Rolle Industriområde 9.4 Rolle Fyllplass thefyllplass 9.5 Rolle Grustak 9.6 Rolle Torvtak thetorvtak 9.7 Rolle Gruve thegruve 9.8 Rolle Steinbrudd thesteinbrudd 9.9 Rolle Leirtak theleirtak 9.20 Rolle Tømmervelte thetømmervelte 9.2 Rolle Anleggsområde theanleggsområde 9.22 Rolle SportIdrettPlass thesportidrettplass 9.23 Rolle Alpinbakke thealpinbakke 9.24 Rolle theskytebane Skytebane

24 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle thelekeplass 9.26 Rolle thegolfbane 9.27 Rolle theskytefelt 9.28 Rolle therasteplass 9.29 Rolle thecampingplass 9.30 Rolle thesetervoll Setervoll Lekeplass Golfbane Skytefelt 0 N Rasteplass Campingplass Setervoll 0 Objekttype Setervoll område som utgjør setervoll Merknad: Avgrenser blant annet markslagsregistreringer 0. område -egenskap Flate 0.2 posisjon 0 Punkt 0.3 Rolle Assosiasjon SportIdrettPlass-Arealbrukgrense Assosiasjon SportIdrettPlass-Arealbrukgrense. Rolle.2 Rolle (unavnet) SportIdrettPlass SportIdrettPlass Assosiasjon Alpinbakke-Arealbrukgrense 2 Assosiasjon Alpinbakke-Arealbrukgrense 2. Rolle 2.2 Rolle (unavnet) Alpinbakke Alpinbakke

25 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon Skytebane-Arealbrukgrense 3 Assosiasjon Skytebane-Arealbrukgrense 3. Rolle 3.2 Rolle (unavnet) Skytebane Skytebane Assosiasjon Lekeplass-Arealbrukgrense 4 Assosiasjon Lekeplass-Arealbrukgrense 4. Rolle 4.2 Rolle (unavnet) Lekeplass Lekeplass Assosiasjon Golfbane-Arealbrukgrense 5 Assosiasjon Golfbane-Arealbrukgrense 5. Rolle 5.2 Rolle (unavnet) Golfbane Golfbane Assosiasjon Skytefelt-Arealbrukgrense 6 Assosiasjon Skytefelt-Arealbrukgrense 6. Rolle 6.2 Rolle (unavnet) Skytefelt Skytefelt Assosiasjon Rasteplass-Arealbrukgrense 7 Assosiasjon Rasteplass-Arealbrukgrense 7. Rolle Arealbrukgrense Rollen er en aggregering 7.2 Rolle 0 N Rasteplass

26 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) Rasteplass Assosiasjon Campingplass-Arealbrukgrense 8 Assosiasjon Campingplass-Arealbrukgrense 8. Rolle 8.2 Rolle (unavnet) Campingplass Campingplass Assosiasjon Setervoll-Arealbrukgrense 9 Assosiasjon Setervoll-Arealbrukgrense 9. Rolle 9.2 Rolle (unavnet) Setervoll Setervoll

27 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Kulturområder Bebygd + område [0..] : Flate Tun + område[0..] : Flate Landbruksområde + område [0..] : Flate Tettbebyggelse + område [0..] : Flate BymessigBebyggelse + område [0..] : Flate grense : Kurve + Arealbrukgrense (from Arealbruksgrense) DyrketMark + område [0..] : Flate Frukthage + + område [0..] : Flate..2 + Park + område [0..] : Flate Gravplass + område [0..] : Flate Hyttefelt + område [0..] : Flate

28 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Kulturområder Tun Objekttype Tun område nært knytta til gardsbruk, avgrenser blant annet markslagsregistreringer. område objektets utstrekning 0 Flate.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt.3 Rolle Bebygd 2 Objekttype areal som blant annet avgrenser markslagsregistreringer Bebygd 2. område objektets utstrekning 0 Flate 2.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 2.3 Rolle Tettbebyggelse 3 Objekttype Tettbebyggelse sammenhengende bebygd område (overveiende boligbegyggelse) hvor husene i hovedsak ligger tettere enn 50 meter 3. område objektets utstrekning 0 Flate 3.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 3.3 Rolle BymessigBebyggelse 4 Objekttype BymessigBebyggelse kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. 4. område objektets utstrekning 0 Flate 4.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 4.3 Rolle

29 SOSI standard generell objektkatalog versjon Park 5 Objekttype Park grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende 5. område objektets utstrekning 0 Flate 5.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 5.3 Rolle Gravplass 6 Objekttype område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård Gravplass 6. område objektets utstrekning 0 Flate 6.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 6.3 Rolle Landbruksområde 7 Objekttype Landbruksområde 7. område objektets utstrekning 0 Flate 7.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 7.3 Rolle Frukthage 8 Objekttype trær. (Ikke store bærhager) Frukthage 8. område objektets utstrekning 0 Flate 8.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 8.3 Rolle DyrketMark 9 Objekttype DyrketMark fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark 9. område objektets utstrekning 0 Flate

30 SOSI standard generell objektkatalog versjon posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt 9.3 Rolle Arealbrukgrense 0 Objekttype Arealbrukgrense av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. 0. grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0.2 Rolle Steintipp 0.3 Rolle Industriområde 0.4 Rolle Fyllplass thefyllplass 0.5 Rolle Grustak 0.6 Rolle Torvtak thetorvtak 0.7 Rolle Gruve thegruve 0.8 Rolle Steinbrudd thesteinbrudd 0.9 Rolle Leirtak theleirtak 0.0 Rolle Tømmervelte thetømmervelte 0. Rolle Anleggsområde theanleggsområde 0.2 Rolle SportIdrettPlass thesportidrettplass 0.3 Rolle Alpinbakke thealpinbakke 0.4 Rolle Skytebane theskytebane 0.5 Rolle Lekeplass thelekeplass 0.6 Rolle Golfbane thegolfbane 0.7 Rolle Skytefelt theskytefelt 0.8 Rolle 0 N Rasteplass therasteplass 0.9 Rolle Campingplass

31 SOSI standard generell objektkatalog versjon thecampingplass 0.20 Rolle thesetervoll 0.2 Rolle thetun 0.22 Rolle thebebygd 0.23 Rolle thetettbebyggelse 0.24 Rolle thebymessigbebyggelse 0.25 Rolle thepark 0.26 Rolle thegravplass 0.27 Rolle thelandbruksområde 0.28 Rolle thefrukthage 0.29 Rolle thedyrketmark 0.30 Rolle thehyttefelt Hyttefelt Setervoll Tun Bebygd Tettbebyggelse BymessigBebyggelse Park Gravplass Landbruksområde 2 Frukthage DyrketMark Hyttefelt Objekttype Hyttefelt område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter Merknad: Avgrenser blant annet markslagsregistreringer.. område objektets utstrekning 0 Flate.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 Punkt.3 Rolle Assosiasjon Tun-Arealbrukgrense 2 Assosiasjon Tun-Arealbrukgrense 2. Rolle 2.2 Rolle (unavnet) Tun Tun

32 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon Bebygd-Arealbrukgrense 3 Assosiasjon Bebygd-Arealbrukgrense 3. Rolle 3.2 Rolle (unavnet) Bebygd Bebygd Assosiasjon Tettbebyggelse-Arealbrukgrense 4 Assosiasjon Tettbebyggelse-Arealbrukgrense 4. Rolle 4.2 Rolle (unavnet) Tettbebyggelse Tettbebyggelse Assosiasjon BymessigBebyggelse-Arealbrukgrense 5 Assosiasjon BymessigBebyggelse-Arealbrukgrense 5. Rolle 5.2 Rolle (unavnet) BymessigBebyggelse BymessigBebyggelse Assosiasjon Park-Arealbrukgrense 6 Assosiasjon Park-Arealbrukgrense 6. Rolle 6.2 Rolle (unavnet) Park Park Assosiasjon Gravplass-Arealbrukgrense 7 Assosiasjon Gravplass-Arealbrukgrense 7. Rolle 7.2 Rolle Gravplass

33 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) Gravplass Assosiasjon Landbruksområde-Arealbrukgrense 8 Assosiasjon Landbruksområde-Arealbrukgrense 8. Rolle 8.2 Rolle (unavnet) Landbruksområde Landbruksområde Assosiasjon Frukthage-Arealbrukgrense 9 Assosiasjon Frukthage-Arealbrukgrense 9. Rolle 9.2 Rolle (unavnet) Frukthage 2 Frukthage Assosiasjon DyrketMark-Arealbrukgrense 20 Assosiasjon DyrketMark-Arealbrukgrense 20. Rolle 20.2 Rolle (unavnet) DyrketMark DyrketMark Assosiasjon Hyttefelt-Arealbrukgrense 2 Assosiasjon Hyttefelt-Arealbrukgrense 2. Rolle 2.2 Rolle (unavnet) Hyttefelt Hyttefelt

34 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: 7 SOSI-format realisering Modellene i kapittel 6 er beskrevet i form av implementasjonsuavhengige UML modeller. Disse modellene må realiseres i den plattform som er utgangspunkt for datautveksling. Dette kapittel beskriver realisering i form av SOSI-format. En annen realiseringsplattform kan være GML (Geography Markup Language). 7. Objekttyper Tabellene nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SOSI-formatet. Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet eller B for betingelse. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet. 7.. GENERELL AREALBRUKSGRENSE 7... Arealbrukgrense av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. Kurve..OBJTYPE Arealbrukgrense 7..2 DRIFTSOMRÅDER Anleggsområde område der det pågår anleggsarbeid..objtype Anleggsområde Fyllplass plass for deponering av masse..objtype Fyllplass Grustak sted som objektet eksisterer på..objtype Grustak Gruve ikke dagbrudd og skjerp, hvor gruveinngangen er tydelig..objtype Gruve IndustriOmråde område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål. Omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon og lignende..objtype IndustriOmråde Leirtak Område for leirtak. Som avgrensing benyttes arealbruksgrense...objtype Leirtak Statens kartverk juli 2006

35 SOSI standard generell objektkatalog versjon Steinbrudd Område for steinbrudd. Som avgrensing benyttes arealbruksgrense...objtype Steinbrudd Steintipp permanent massedeponering som ikke er skogbevokst og er dominerende i landskapet (f.eks. laget i forbindelse med gruvedrift eller vassdragsutbygging)..objtype Steintipp Torvtak Område for torvtak. Som avgrensing benyttes arealbruksgrense...objtype Torvtak Tømmervelte midlertidig lagringsplass for tømmer..objtype Tømmervelte 7..3 FRITIDSOMRÅDER Alpinbakke nedfart for ski med permanent karakter..objtype Alpinbakke Campingplass faste anlegg med vaskerom, campinghytter og lignende..objtype Campingplass Golfbane område for golfspilling..objtype Golfbane Lekeplass område for lekeplass..objtype Lekeplass Rasteplass sted der en kan raste, særlig langs bilvei..objtype Rasteplass

36 SOSI standard generell objektkatalog versjon Skytebane avgrenset område hvor det skytes..objtype Skytebane Skytefelt område for militære avdelingers skarpskyteøvelse til lands og/eller til vanns Merknad: Gjelder også testfelt knyttet til våpen- spregningsindustri..objtype Skytefelt SportIdrettPlass område hvor det utøves sport og idrett..objtype SportIdrettPlass 7..4 KULTUROMRÅDER Bebygd areal som blant annet avgrenser markslagsregistreringer..objtype Bebygd BymessigBebyggelse kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer...objtype BymessigBebygg else DyrketMark fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark..objtype DyrketMark Frukthage trær. (Ikke store bærhager)..objtype Frukthage Gravplass område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård..objtype Gravplass

37 SOSI standard generell objektkatalog versjon Hyttefelt område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter Merknad: Avgrenser blant annet markslagsregistreringer...objtype Hyttefelt Landbruksområde angivelse av arealer av interesse i jord- og skogbrukssammenheng uavhengig av klassifikasjonssystem...objtype Landbruksområd e Park grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende..objtype Park Setervoll område som utgjør setervoll Merknad: Avgrenser blant annet markslagsregistreringer..objtype Setervoll TettBebyggelse sammenhengende bebygd område (overveiende boligbegyggelse) hvor husene i hovedsak ligger tettere enn 50 meter..objtype TettBebyggelse Tun område nært knytta til gardsbruk, avgrenser blant annet markslagsregistreringer..objtype Tun 7.2 Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Tabellene nedenfor viser hvilke objekttyper som har tilhørighet i andre fagområder Fagområdet har ingen objekttyper med tilhørighet i andre kapitler 7.3 Basisegenskaper og assosiasjoner Nedenfor følger definisjoner av SOSI-basisegenskaper som er spesielle for dette fagområdet og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen. Databeskrivelsen har ingen basisegenskaper 7.4 Gruppe-egenskaper Gruppe-egenskaper er en realisering av datatyper i modellen. Nedenfor følger syntaks-definisjoner samt kompaktifisering av gruppe-egenskaper som er benyttet i dette fagområdet og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen. Manglende kompaktifisering betyr at kompaktifisering ikke skal brukes. Følgende egenskaper blir definert: Dette fagområdet har ingen definerte gruppe-egenskaper

38 SOSI standard generell objektkatalog versjon Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Dette fagområdet har ingen egenskaper med tilhørighet i andre kapitler 7.6 Eksempler på SOSI-format Eksempel Område med lekeplass til venstre og sportsanlegg til høyre. G A B R P F E D C Mrk Mrk.KURVE :.FLATE 4: R..OBJTYPE Arealbrukgrense..OBJTYPE Lekeplass..VERIFISERINGSDATO REF :3 :-2..KVALITET NØ..NØ KP A B.FLATE 5: P C..OBJTYPE SportIdrettPlass D..REF : : KP E..NØ KURVE 2:..OBJTYPE Arealbrukgrense..NØ KP E KP A.KURVE 3:..OBJTYPE Arealbrukgrense..NØ KP E F G KP A

39 SOSI standard generell objektkatalog versjon GML realisering Modellene i kapittel 6 er beskrevet i form av implementasjonsuavhengige UML modeller. Disse modellene må realiseres i den plattform som er utgangspunkt for datautveksling. Dette kapittel beskriver GML realisering av fagområdet. GML skjemaer og eksempler er informative for SOSI GML skjema Link til GML-skjema for fagområdet: Eksempel på GML formatet

40 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fullstendig endringslogg Fagområde Nivå Type endring Gjelder Endring Grunn Fagområde Sletting (temporær) LandbruksGrense Objekttypen "LandbruksGrense" er lagt i søppeldunken Revisjon 4.0 (Gerd Mardal) Fagområde Ny objekttype Anleggsområde Objekttypen Anleggsområde er opprettet Revisjon 4.0 (Gerd Mardal) Fagområde Sletting (temporær) GruvePunkt Objekttypen "GruvePunkt" er lagt i søppeldunken revisjon 4.0 (Gerd Mardal) Objekttype Nivå Type endring Gjelder Endring Grunn Objekttype katalog-tilhørighet Steinur Objektkatalogtilhørighet endret fra "AREAL" til "NATR" Skal ligge i Natr inntil videre (Thorolf Trolsrud) Objekttype katalog-tilhørighet Stein Objektkatalogtilhørighet endret fra "AREAL" til "NATR" Skal ligge i Natr inntil videre (Thorolf Trolsrud) Objekttype katalog-tilhørighet Skog Objektkatalogtilhørighet endret fra "AREAL" til "NATR" Skal ligge i Natr inntil videre (Thorolf Trolsrud) Objekttype katalog-tilhørighet Myr Objektkatalogtilhørighet endret fra "AREAL" til "NATR" Skal ligge i Natr inntil videre (Thorolf Trolsrud)

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

11 FKB Arealbruk. SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Arealbruk Side 1 av 42

11 FKB Arealbruk. SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Arealbruk Side 1 av 42 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Arealbruk Side 1 av 42 11 FKB Arealbruk Innhold 11.1 Innledning... 2 11.1.1 Historikk... 2 11.1.1 Formål og omfang... 3 11.1.2 Referanser... 3 11.1.3 Ansvarlig

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

ENDRINGSLOGG FKB 4.02

ENDRINGSLOGG FKB 4.02 ENDRINGSLOGG FKB 4.02 Dette dokumentet inneholder en komplett oversikt over endringer i FKB-spesifikasjonen i FKB 4.02 i forhold til tidligere versjoner. Oversikt over endringer og konsekvenser av endringene

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Samferdsel generell Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 FKB Naturinfo INNHOLDSFORTEGNELSE FKB NATURINFO... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Hekk... 3

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordregister Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 FKB Bane INNHOLDSFORTEGNELSE FKB BANE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Jernbaneplattformkant... 3 2.2 Spormidt... 5

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 LufthavnLys... 3 2.1.1 Lufthavnlys... 3

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 LufthavnLys...

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

SOSI Ag STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

SOSI Ag STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET SOSI Ag9 22.03.2011 DELTAKERE Berit Nordtug Elin Lisbakken Elizabeth Kerr Endre Leivestad Erling Onstein Gro Gjervold Hilde Johansen Bakken Ida Rørbye Inger Hokstad Kjersti Hov Marcus Hothmann Mill-Hege

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon... 7 1 Historikk og status...

Detaljer

Innledning til objektkatalogen

Innledning til objektkatalogen Innledning til objektkatalogen: Innledning til objektkatalogen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til objektkatalogen 1 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4 1.1 Endringslogg fra versjon

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus

SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus 2009-08-25 Velkommen Informasjon fra SOSI sekretariatet Restanser SOSI produktspek. Prosedyrer mht. vedlikehold og oppdateringer Strategi for videre

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Koordinering, veiledning og støtteapparat blir viktig i implementasjonsfasen og i det videre arbeidet.

Koordinering, veiledning og støtteapparat blir viktig i implementasjonsfasen og i det videre arbeidet. Møtereferat SOSI-arbeidsgruppe 1 Teknikker og modeller Dato: 12. november 2010 Tid: 0930-1530 Sted: Statens kartverk Oslo, møterom 2 STATENS KARTVERK Tilstede: Morten Borrebæk, Statens kartverk (leder)

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberede ajourføring av AR5 fra din egen kommune Opprette WinMap-prosjekt Sette innstillinger for AR5-ajourføring Ta inn

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1.

Status og planer for arbeidsgruppe Kvalitetsmodell under SOSI-AG1. SOSI AG1 26.august 2009 Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1. Erling Onstein erling.onstein@statkart.no 2009-08-26 SOSI Ag1 Kvalitet 1 Mandat Målsetting: Beskrive en kvalitetsmodell

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD Tips og råd i bruk av programmene, og hvordan vi tolker eventuelle feilmeldinger, og også hvordan vi kan rette enkelte

Detaljer

Starship SOSI versjon 5?

Starship SOSI versjon 5? Teknologiworkshop 2017-11-14/15 SOSI standarden - overordnet Overgangen til SOSI standard 5.0 Morten Borrebæk, Kartverket Starship SOSI versjon 5? Outline 1. Strategi for det videre arbeidet med SOSI 2.

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog - 0 - Fagområde: Plan 4.3. Fagområde Plan 4.3. Vedtatt i SOSI Ag9 2010-11-04. (ferdigredigert 2011-01-03)

SOSI standard generell objektkatalog - 0 - Fagområde: Plan 4.3. Fagområde Plan 4.3. Vedtatt i SOSI Ag9 2010-11-04. (ferdigredigert 2011-01-03) SOSI standard generell objektkatalog - 0 - Fagområde Plan 4.3 Vedtatt i SOSI Ag9 2010-11-04 (ferdigredigert 2011-01-03) Statens kartverk desember 2010 SOSI standard generell objektkatalog - 1-0 Orientering

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-1 - Innholdsfortegnelse...0 1 Orientering og introduksjon...2 2 Historikk og status...2

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer