ELEVTINGET. 2.innkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVTINGET. 2.innkalling"

Transkript

1 2.innkalling

2 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

3 Velkommen til Elevtinget Nå er det bare en måned igjen til vårens vakreste eventyr, Elevtinget. Hvis du leser dette er det mest sannsynlig fordi du skal representere skolen din 2-6. mars. Da fylles Oslo med engasjerte elever fra hele landet for å diskutere hva som er viktigst i norsk skole, hva som er viktigst for Elevorganisasjonen og hva som er viktigst for dere! Dette er den andre og siste innkallingen til Elevtinget. Her finner du beretninger, informasjon og mye annet som er viktig å vite når du skal tilbringe en uke med oss i Oslo. I beretningene forklarer organene hva som har blitt gjort i løpet av perioden. Husk å diskutere innholdet i beretningene, samt diskusjonsnotatene du finner i 1. innkallingen, i elevrådet ditt før du kommer! Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske kommer, og vi skal ha paneldebatt med alle ungdomspartiene iløpet av uken! Det er fremdeles mulig å bli påmeldt, ta kontakt med sentralstyret så fort som mulig! Velkommen til Elevtinget - årets viktigste møte 3

4 4

5 Innhold Innkalling med praktisk info s 06 Forslag til møteregler s 10 Sentralstyrets beretning s 14 Økonomisk beretning og årsregnskap s 23 Landsstyrets beretning s 38 Operasjon Dagsverks beretning s 42 Desisjonskomitéens beretning s 49 Valgkomitéens beretning s 63 Årets kandidater til Operasjon Dagsverk s 67 Forslag til politisk måldokument s 80 Forslag til politiske prioriteringer s 119 Forslag til treårig hovedsatsing s 120 Forslag til arbeidsprogram s 121 Endringsforslag til vedtektene s 126 Referatmal s 137 Svarslipp s 139 5

6 Til Elevrådene ved medlemsskolene Landsstyret og fylkesstyrene Sentralstyret og generalsekretær OD-styret, hovedkomiteen, distriktskomiteene, ODs sekretariat Valgkomiteen, Desisjonskomiteen 2.innkalling til Elevtinget Etter vedtak i landsstyrets 2. møte oktober, innkaller Landsstyret med dette til Elevorganisasjonens 16. ordinære Elevting. Møtet vil finne sted i Oslo Kongressenter i Oslo mars. Elevtinget åpner mandag 2. mars kl 13.00, men alle deltakere må ankomme Oslo Kongressenter senest kl Vi anbefaler at de av dere som ikke har mulighet til å ankomme før mars, ankommer Oslo kvelden 1. mars. Mer informasjon finner dere under påmelding og overnatting. Følgende saker skal behandles på Elevtinget: Konstituering av Elevtinget Årsberetning for Sentralstyret, Operasjon Dagsverk, Landsstyret, Desisjonskomiteen og Valgkomiteen, samt økonomisk beretning Endringer i vedtektene Endringer i politisk måldokument Politiske prioriteringer for perioden Treårig hovedsatsing Arbeidsprogram for perioden Fastsettelse av medlemskontingenter Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte Valg av prosjekt for Operasjon Dagsverk Valg av o Leder o Generalsekretær o Politisk nestleder og organsatorisk nestleder o sentralstyremedlemmer o 2 medlemmer til Desisjonskomiteen med funksjonstid på ett år, og 1 medlem til Desisjonskomiteen med funksjonstid på to år, samt to varamedlemmer o 3 medlemmer til Valgkomiteen med funksjonstid på ett år, og 1 medlem til Valgkomiteen med funksjonstid på 2 år o Revisor o Styret i Operasjon Dagsverk Elevrådet ved skolen skal gjøre sakene som skal tas opp på Elevtinget kjent blant elevene på skolen. 6

7 Innkallinger Det vil bli sendt ut to innkallinger til Elevtinget. Dette er 2. innkalling. Denne inneholder Sentralstyrets, Landsstyrets, Operasjon Dagsverks, Valgkomiteens og Desisjonskomiteens beretning, samt økonomisk beretning fra generalsekretær. I 2. innkallingen finner dere også endringsforslag til Politisk måldokument, forslag til Politisk prioriteringer, forslag til treårig hovedsatsning og forslag til nytt Arbeidsprogram, samt innkomne forslag til vedtektsendringer. Tilsvarende informasjon legges også ut på Frister Frist for påmelding er mandag 2. februar. Frist for å sende inn referater og retningslinjer er mandag 9. februar. Referatmal og retningslinjene ligger vedlagt i denne innkallingen. Endringsforslag til Arbeidsprogrammet, Politisk måldokument og treårig hovedsatsing kan sendes til de forberedende komiteene i forkant av Elevtinget. Det vil komme mer informasjon om hvordan man fremmer forslag til disse dokumentene under selve Elevtinget. Mer informasjon om frister finner man på elev.no/elevtinget Påmelding Påmelding skjer via påmeldingsskjemaet på elevtinget.no Husk at alle deltagere må være i Oslo på Oslo Kongressenter senest Elevorganisasjonen arrangerer henting av deltakere på sentralbanestasjonen fra om morgenen. Mandag 2. mars er det obligatorisk forberedende seminar i Folkets Hus, altså Oslo Kongressenter, klokken Hver av Elevorganisasjonens medlemsskoler skal møte med en delegat på Elevtinget, og kan også møte med en observatør. Delegaten har tale-, forslags-, og stemmerett. Observatøren har tale- og forslagsrett. Delegaten skal være elevrådsleder, med mindre denne ikke har mulighet til å delta. Elevrådet må velge hvem som skal møte som observatør for skolen, og eventuelt delegat dersom elevrådsleder ikke har mulighet til å delta. Dette betyr av elevrådsleder må avholde et vedtaksdyktig elevrådsmøte (der minst halvparten av de tillitsvalgte er tilstede) for å velge representanter til Elevtinget før fristen for innsending av dokumentasjon går ut 10. februar. Vedlagt innkallingen finner du dokumentasjonsskjema. Skjemaet inneholder retningslinjer og forpliktelser for deltagerne og skolen. Svarslipp må underskrives av deltagere, elevrådsleder og rektor, og kan sendes inn sammen med referatet til Referatet med valg må inneholde deltagerliste med fullt navn på de valgte og signeres av elevrådsleder og referent. Det er også viktig å huske at elevrådsmøte må være vedtaksdyktig. Referatmal kan også lastes ned på elev.no/referatmal. Referat og svarslipp kan også lastes opp ved påmelding. Deltakeravgiften for videregående skoler er 3 200,- for delegat og 4 500,- for observatør, mens deltakeravgiften for ungdomsskoler er 1 600,- for delegat og 2 100,- for observatør. Skolen faktureres for dette i forkant av Elevtinget.. Denne deltageravgiften dekker frokost og lunsj alle dagene på Elevtinget, i tillegg til konferanseavgift. Deltakerene får i tillegg dekket sine reiseutgifter ved å sende inn reisedokumentene innen tre uker etter Elevtinget. Legg merke til at det kun er billigste reisemåte med alle moderasjoner som dekkes. Reiseregningsskjema finnes på elev.no/nedlastninger. Banketten på onsdag kveld koster 500 kr. 7

8 Overnatting Skolene velger overnattingssted etter eget ønske, så lenge vi får informasjon om hvor hver enkelt skal overnatte under Elevtinget. Det vil være mulig for å sove privat. Vi har fått avtaler med Anker Hostel og Thon Hotels. Comfort Express Hotel ligger også i nærheten av Oslo Kongressenter. Det vil være følging før og etter møtet til Anker Hostel og nattevakter under hele arrangementet. Deltagere med behov for ekstra oppfølgning anbefales å overnatte på Anker. Firstene til overnattingsstedene Elevorganisasjonen har funnet frem har gått ut, men det er mulig å prøve på de stedene nevnt i førsteinnkallingen. Pakkeliste Her er tips til hva som kan være lurt å ta med seg på Elevtinget: Dusjsåpe, sjampo og håndkle Kjole/dress til banketten Skrivesaker og notatblokk Kamera Mobillader Antibac Lommepenger (husk at deltagerne må kjøpe middag selv) Eventuelle medisiner Reise Kun billigste reisemåte kan benyttes til og fra Elevtinget. Nordland, Troms og Finnmark kan fly, men billettene må bestilles i god tid. Normalt brukes studentrabatt og eventuelt minipris på tog. For øvrig må bilkjøring avklares med generalsekretær på forhånd. Skolen må betale eventuelt mellomlegg dersom dyrere reise benyttes uten avtale med generalsekretær. Innkallingen kommer i god nok tid til at skolen kan bestille de billigste billettene. Elevorganisasjonen refunderer all reise i etterkant av Elevtinget. For å få refundert reise må orginalbilag sendes ved reiseregningsskjema innen tre uker etter Elevtingets slutt. Deltakere som har reist med fly må legge ved boardingkort eller annet bevis på gjennomført reise. Reiseregningsskjema finner man om man går inn på siden elev.no/nedlastninger Ved spørsmål om reise eller overnatting, send mail til Elevorganisasjonen ønsker vel møtt til spennende dager i Oslo! Benjamin Skiaker Myrstad leder Jørgen Vold Humstad generalsekretær 8

9 9

10 Forslag til møteregler på Elevtinget Generelt 1 -Formalia Møtereglene former Elevtinget. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom møtereglene og Vedtektene ikke stemmer overens, er Vedtektene styrende. Møtereglene vedtas med allminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall. Elevtinget vedtar en Dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på Elevtinget. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 2 -Fullmaktskomiteen Desisjonskomiteen med varamedlemmer er fullmaktskomité under Elevtinget. Fullmaktskomiteen avgjør om delegater og observatørers fullmakter er i tråd med Vedtektene. I tvilende tilfeller avgjør Elevtinget etter innstilling fra Desisjonskomiteen. 3 -Opptreden på Elevtinget Under Elevtinget skal representantene opptre med respekt for hverandre og Elevtinget, og på en måte som best mulig bidrar til at Elevtinget tar avgjørelser på en saklig og korrekt måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. All utilbørlig påvirkning av salen (klapping, «stilleklapping», jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. Representasjon 4 -Permisjon og tilstedeværelse Delegater og observatører på Elevtinget skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate Elevtinget, må de søke om permisjon. Permisjonssøknader behandles av fullmaktskomiteen, og innvilges kun i nødstilfeller. Fullmaktskomiteens avgjørelse kan overprøves av Elevtinget med alminnelig flertall. Dersom en delegat får innvilget en permisjonssøknad, kan den søke om å overdra stemmeretten til en observatør fra samme skole eller fylkesstyre. Fullmaktskomiteen innvilger overdragelse av stemmerett. 5 -Delegater Følgende er delegater på Elevtinget, og har møte, tale-, forslags- og stemmerett: 1. Elevrådsleder fra hver medlemsskole. 2. Lærlingrådsleder fra hvert lærlingråd som er tilsluttet Elevorganisasjonen. 3. I tilfeller der leder ikke kan eller vil representere skolen/ lærlingrådet skal en annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet ved vanlig personvalg. 4. Leder for Operasjon Dagsverk Delegater har fargede skilt med sitt delegatnummer. Fargen skal være forskjellig fra observatørenes. 6 -Observatører Følgende er ordinære observatører på Elevtinget, og har møte-, tale- og forslagsrett: 1. En valgt representant fra hver medlemsskole og hvert lærlingråd 2. Landsstyret 3. En valgt representant fra fylkeslaget 4. Sentralstyret og Generalsekretær 5. Desisjonskomiteen med varamedlemmer 6. Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) 7. Hovedkomiteen i Operasjon Dagsverk og ledere for ODs distriktskomiteer 8. Basisgrupper som oppfyller kravene i 70 10

11 9. Medlemmer av de forberedende komiteene i angjeldende saker 10. Valgkomiteen i angjeldende saker Observatører har fargede skilt med sitt observatørnummer. Fargen skal være forskjellig fra delegatenes. 7 -Andre med fullmakter Følgende representanter har fullmakter: 1. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett. 2. Valgkomiteen har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett. 3. Medlemmer av redaksjonskomiteer har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett. 4. Utvalg nedsatt av Landsstyret har tale- og forslagsrett i angjeldende saker. 5. Ordstyrere har tale- og forslagsrett til dagsorden, møtereglene og voteringsorden. 6. Referenter har møterett. 7. Kandidater som stiller til valg har møterett. De har taleog forslagsrett i saken Valg. I tillegg kan alle som ønsker det overvære Elevtinget fra anviste plasser som gjester. Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med allminnelig flertall. Pressen kan ikke innvilges tale- eller forslagsrett. Tale- og forslagsrett for gjester kan trekkes tilbake med allminnelig flertall. Personer med tale- og forslagsrett gis skilt med samme farge som ordinære observatører. 8 -Lukkede dører Elevtinget kan med allminnelig flertall vedta å holde Elevtinget for lukkede dører. Et slikt vedtak medfører at kun representanter med møterett har anledning til å overvære Elevtinget. Saksgang og konstituering 9 -Oppstart av møtet Elevtinget velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra Landsstyret. Deretter behandles møtereglene og dagsorden. Etter dette følger Elevtinget dagsorden. Ordstyrere kan senere skiftes ut med allminnelig flertall. 10 -Ordstyrernes fullmakter Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig, demokratisk behandling av Elevtingets saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Elevtinget. Ordstyrerne gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker. 11 -Referenter og protokoll Det velges minst to referenter til å føre Elevtingets protokoll. Det skal til enhver tid være to referenter som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, hvem som har tatt ordet i de ulike sakene, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Desisjonskomiteen og kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene. Elevtinget velger to protokollunderskrivere etter innstilling fra Landsstyret. 11

12 12 -Redaksjonskomiteer Det opprettes redaksjonskomiteer for Politisk Måldokument, Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram, Budsjett og Uttalelser. Totalt skal det være tre komiteer. Elevtinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra Landsstyret. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Elevtinget, og de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd, innstille på forslag og andre oppgaver knyttet til forslagene. Debatter 13 -Innlegg Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er normalt tre minutter, men Elevtinget kan vedta kortere taletid. I debattene om Vedtektene, Politisk Måldokument, Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram og Uttalelser har hver representant maksimalt to innlegg. Det første innlegget er normalt på tre minutter, det andre på to minutter. Elevtinget kan vedta kortere taletid. 14 -Replikk Til hvert innlegg gis det anledning til inntil to replikker og en svarreplikk. Representanter ber om ordet til replikk ved å rekke opp skiltet med et farget ark synlig bak skiltet. Replikker må tegnes under innlegget. Dersom mer enn to representanter ønsker replikk, får de som tegnet seg først replikkene. Hver av replikkene varer normalt ett minutt. Elevtinget kan vedta kortere taletid på replikkene og/eller færre enn to replikker per innlegg med alminnelig flertall. 15 -Saksinnledninger Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder eller redaksjonskomité på inntil 10 minutter, med mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen. 16 -Strek og strykning av taleliste Elevtinget kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. Elevtinget kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten. 17 -Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning ved å rekke opp skiltet med en hånd over. Det blir gitt ordet til slike innlegg etter at pågående innlegg med replikkveksling er over. Representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning skal først legge frem innlegget sitt til Desisjonskomiteen. Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. Forslag og voteringer 18 -Frister Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom Dagsorden. 19 -Forslagenes utforming Alle forslag skal fremmes skriftlig på spesielle ark og legges i utlagte forslagskasser eller gis til ordstyrerne. Forslagsstiller skal underskrive forslaget. Alle felter på forslagsarket skal være fylt ut. Eventuelle lister over hvem som støtter et forslag og argumentasjon for forslaget skal fjernes av redaksjonskomiteen eller ordstyrerbordet. 20 -Avstemninger Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er 12

13 avsluttet. Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av Elevtinget med 2/3-flertall. Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en representant krever det. Alle voteringer skal gjøres i tråd med Vedtektenes bestemmelser for flertallsform. Ved strid om voteringsorden ut over disse bestemmelsene avgjør Elevtinget med allminnelig flertall. 21 -Valg Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen innenfor en tidsfrist angitt av Dagsorden. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen innen en tidsfrist angitt av Dagsorden. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen blir lagt frem. Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. Hver plass i personvalget tas opp med følgende rutine: 1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling 2. Den innstilte holder sin valgtale. 3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det: a. Forslagsstiller hvor hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat. b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale. c. I valg til Leder og Generalsekretær gis det anledning til 2 støttetaler med 2 minutterstaletid. d. I valg til øvrige sentralstyremedlemmer, styret i Operasjon Dagsverk, desisjonskomiteen og valgkomiteen gis det anledning til 1 støttetaler med 2 minutters taletid. 4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg: a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av Sekretariatet. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, er den valgt. c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a. 5. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. Diverse 22 -Berusede personer Berusede personer vises bort fra Elevtinget. 23 -Hilsningstaler Det gis anledning til hilsningstaler på Elevtinget, men bare der det er satt av tid til dette i dagsorden. Hilsningstaler er på inntil 15 minutter. Elevtinget kan avvise en hilsningstaler med allminnelig flertall. 24 -Tvister Ved tvist om forståelse av møtereglene foretar Desisjonskomiteen fortolkning. Dersom komiteen er enstemmig er fortolkningen bindende. Dersom komiteen er delt kan fortolkningen overprøves med alminnelig flertall av Elevtinget. 13

14 Sentralstyrets beretning 14

15 Benjamin Skiaker Myrstad (20) - Moss Leder i Elevorganisasjonen 14/15 Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 13/14 Leder, Elevorganisasjonen i Østfold 12/13 Fylkesstyremedlem Elevorganisasjonen i Østfold Kristoffer Hansen (19) - Nesodden Politisk nestleder, Elevorganisasjonen 14/15 Leder, Elevorganisasjonen i Akershus 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Akershus 12/13 Elevrådsleder, Nesodden videregående skole 12/13 Ingrid Skrede (20) - Eid Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomité Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 13/14 Organistatorisk nestleder Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 12/13 Fylkesstyremedlem Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 11/12 Nestleder i elevrådet ved Eid Vidaregåande skule 2013 og 2014 Jørgen Vold Humstad (20) - Leksvik Generalsekretær, Elevorganisasjonen 14/15 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen 13/14 Leder, Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 12/13 Elevrådsleder, Leksvik videregående skole 11/12 15

16 Martin Gukild (20) - Moss Leder, Operasjon Dagsverk 14/15 Hovedkomitémedlem, Operasjon dagverk 13/14 Leder, distriktskomitéen i Østfold 12/13 Elevrådsleder, Kirkeparken Videregående skole 12/13 Johanne Thesen (19) - Nord-Odal Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i Hedmark 14/15 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Hedmark 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Hedmark 12/13 Elevrådsleder, Skarnes Videregående skole 12/13 Aina Nilsen (19) - Vesterålen Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Politisk nestleder, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Nordland 11/13 Elevrådsleder, Strønstad skole 10/11 Sophia Aronsen (18) - Trondheim Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomité, Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag 14/15 Leder, Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag 10/13 16

17 Elise Schultz (19) - Oslo Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomité, Elevorganisasjonen i Oslo 14/15 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Oslo 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Oslo 12/13 Elevrådsstyret, Foss Videregående skole Simen August Irgens (19) - Bergen Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Politisk nestleder og fungerende leder, Elevorganisasjonen i Hordaland 13/14 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Hordaland 12/13 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Hordaland 12/13 Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i Hordaland 11/12 Elevrådsleder, Fyllingsdalen Videregående skole 11/12 Sina Rønning Ulvestad (19) - Brumunddal Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomité, Elevorganisasjonen i Hedmark 14/15 Leder, Elevorganisasjonen i Hedmark 13/14 Elevrådsleder, Ringsaker Videregående skole 12/13 Martine Jonette Hoseth Myklebust (19) - Lofoten Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Økonomiansvarlig, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Elevrådsleder, Vest- Lofoten videregående skole 2012 og

18 Habiba Stray (21) - Kristiansand Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomitéleder, Elevorganisasjonen i Aust-Agder 14/15 Leder, Elevorganisasjonen i Aust-Agder 13/14 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Aust-Agder 13/14 Politisk nestleder, Elevorganisasjonen i Vest-Agder 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Vest-Agder 12/13 Elevrådsleder, Søgne Videregående Skole 11/12 Anna Gjersøe Buran (19) - Asker Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Valgkomitémedlem, Elevorganisasjonen i Akershus 14/15 Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Akershus 13/14 Distrikstkomitémedlem, Operasjon Dagsverk i Akershus 10/11 Sindre Garret Lamvik Sollie (20) - Narvik Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 14/15 Leder, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Organisatorisk Nestleder, Elevorganisasjonen i Nordland 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Nordland 12/13 Elevrådsstyreleder, Polarsirkelen videregående skole 12/13 Maja Kristine Forsbakk Thomassen (19) - Tranby Sentralstyremedlem, Elevroganisasjonen 14/15 Valgkomitémedlem, Elevorganisasjonen i Buskerud 14/16 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag 13/14 Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Buskerud 2013 Elevrådsleder, Charlottenlund Videregående skole 13/14 Elevrådsleder, Åssiden Videregående skole 12/13 18

19 Sentralstyrets arbeid Denne beretningen tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet vedtatt på Elevtinget Det er verdt å merke seg at denne beretningen ikke dekker arbeidet for hele sentralstyreperioden. Sentralstyret er ikke ferdig før 30. juni, så vi har fremdeles 3 måneder med godt arbeid foran oss. Sentralstyret består i dag av 14 personer, 4 gutter og 10 jenter. Vi har dessverre hatt ett frafall i løpet av perioden, men dette har ikke påvirket arbeidet i nevneverdig grad. To sentralstyremedlemmer ble supplert inn på første landsstyremøte etter Elevtinget. Det har vært en fornøyelse å lede sentralstyret gjennom året, og jeg er utrolig stolt av arbeidet som har blitt gjort i perioden. Elevtinget har all grunn til å være fornøyd med de tillitsvalgte dere valgte i fjor. Elevorganisasjonens 3-årige hovedsatsning «Elevorganisasjonen er elevenes talerør og elevenes egen organisasjon. For å tale elevenes sak, må organisasjonen alltid være i tett kontakt med elever og lærlinger. De neste tre årene må Elevorganisasjonen styrke elevbevegelsen gjennom å nå ut til, engasjere og lytte til elever og lærlinger.» Elevorganisasjonens 3-årige hovedsatsning er delt opp i fire deler. Disse er medlemskontakt, politikk fra grasrota, en del om de tillitsvalgte og Elevorganisasjonen utad. Sentralstyret har i perioden jobbet med å avslutte treårig hovedsatsing. Dokumentet har gjennomsyret arbeidet i sentralstyret, men det har vært vanskelig å forankre dokumentet, og spesielt gjennomføringsstrategien, i fylkesstyrene. Dette har gjennomgått gode evalueringer internt, og vi har planer om å implementere den nye treårige hovedsatsingen bedre enn den forrige. Det er igangsatt flere store prosjekter fra sentralt hold som tar sikte på å omstrukturere måten man skolerer og rekrutterer tillitsvalgte, og disse vil i stor grad ferdigstilles før vi tropper av. Det er viktig for Sentralstyret å understreke at arbeidet med disse punktene ikke ferdig, selv om den treårig hovedsatsingen kan regnes som over. Medlemstilbud Seminarer og skolebesøk Elevrådsturneen Sentralstyret valgte å beholde navn og innhold i Elevrådsturneen i år, med noen endringer. Sentralstyremedlemmene har vært ute og reist i fylkene de har oppfølgeransvar for. I overkant av 288 skoler er blitt besøkt i løpet av høsten, noe som er rekord for denne kampanjen, og noe sentralstyret er stolte av. Samtidig har Sentralstyret et ønske om å lage en ny «Elevrådsturné» til neste år, som ikke er en videreføring av den forrige. Skolebesøk og uravstemninger I tillegg til kampanjene som blir avholdt på høsten, er det også mange ulike skolebesøk som blir avholdt utenom ellers i perioden. Dette kan for eksempel være foredrag om rettighetsarbeid, tilpasset opplæring, politisk påvirkning elevrådsdrift. Flere ganger i løpet av perioden som har vært har også elevråd som har vært på elevrådstur til Oslo vært innom kontoret for omvisning og skolering. Som regel blir disse foredragene booket fra skolen, elever på elevforsamlinger eller elever som tar direkte kontakt med oss. Det har blitt avholdt et lite antall uravstemninger i løpet av perioden. Disse har hovedsakelig vært innmeldinger av nye skoler på initiativ fra Elevorganisasjonen, samt noen skoler som har hatt et ønske om å bli medlem, og dermed har tatt kontakt med oss via mail eller telefon. Alle skoler som har ønsket uravstemning, har fått det. Regionale seminarer Fylkesstyrene og sentralstyret arrangerte i samarbeid seks regionale seminarer i løpet av januar og februar. Følgene steder har det blitt avholdt regionalt seminar: Oslo, Akershus og Østfold arrangerte Regionalt seminar Øst 30. januar 1. februar. Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold arrangerte Regionalt seminar Sør 30. januar 1. februar 19

20 Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland arrangerte Regionalt seminar Vest februar Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal arrangerte Regsem februar Hedmark, Buskerud og Oppland arrangerte Regionalt seminar Inn 30. januar 1. februar Finnmark, Nordland og Troms arrangerte Regionalt seminar Nord 30. januar 1. februar Det er i skrivende stund vanskelig å tallfeste hvor mange deltagere det har vært til sammen på de regionale seminarene, men vi kan anta at det blir rundt 300 deltagere til sammen. Arbeid med lærlinger Sentralstyret har jobbet godt med læringer så langt i perioden. Etter å ha opprettet kontakt med opplæringskontorene har man nådd ut til flere engasjerte lærlinger, og man er i avsluttende faser for å etablere flere lærlingråd på Østlandet. Det er fremdeles en utfordring å selge inn lærlingråd, ettersom Elevorganisasjonen ikke har noe ekstraordinært å tilby lærlinger som de ikke kan få i andre organisasjoner. Vi har avholdt Fag- og yrkesopplæringskonferansen, med ny rekord i antall deltagere. Konferansen ble godt mottatt av de 62 deltagerne, og har resultert i flere forslag til Elevtinget. Sentralstyret gjennomfører en grundig evaluering av seminaret og vil levere en rapport til neste års styre. Det har også blitt utarbeidet en kampanje som retter seg mot yrkesfaglige linjer og lærlinger, men denne er ikke ferdigstilt i skrivende stund. Informasjonsarbeid Skolestartpakken Skolestartpakken inneholdt fire plakater, en minnepinne med nyttig materiell for elevråd, flere informasjonsskriv og en veileder til EO-fondet, samt et hefte tilpasset hvert enkelt fylke med informasjon og nyhetsbrev. I år skulle man tilpasse skolestartpakken etter størrelse på skolen og utdanningsprogram. Dette var vellykket, men sentralstyret klarte ikke å få sendt ut skolestartpakken på samisk. Pakken ble sendt ut til alle medlemsskoler rett før skolestart. Sentralstyret har et ønske om å oppdatere innholdet i pakken, og er takknemlige for innspill på dette. Elev.no og Elevorganisasjonen i sosiale medier Elev.no har blitt oppdatert jevnlig, men det har vært vanskelig for sentralstyret å prioritere å skrive saker som gjør noe annet enn å informere. Sosiale medier er også flittig brukt, og oppdateres flere ganger ukentlig. I skrivende stund har Elevorganisasjonen 3774 likes på Facebook og 3219 følgere på Twitter. Politisk arbeid Elevorganisasjonen er godt befestet i skolepolitikken i Norge, og har også dette året ført et stort og variert politisk arbeid. Politisk måldokument er selvfølgelig ikke et dokument som omfatter alt, men med grunnprinsippene som kommer frem av innledningen gir Sentralstyret gode føringer på hvordan vi skal uttale oss i mindre saker. Politiske prioriteringer De politiske prioriteringene har vært det overordnede målet for påvirkningsarbeidet denne perioden, og har hele tiden vært sentrale i arbeidet som er blitt gjort opp mot stortinget, politikere og andre skolepolitiske aktører. I år har sluttvurdering, skolebygg og skolehelsetjenesten vært de politiske prioriteringene. Disse har blitt gått gjennom på møter med kunnskapsministeren, kirkeutdannings- og forskningskomiteen og andre aktuelle aktører gjennom året. Vurderingsarbeidet har handlet hovedsakelig om møter med både direktorat og departement angående foreslåtte endringer. I det siste har det vært Statsbudsjettet Arbeidet med statsbudsjettet i EO strekker seg over to sentralstyreperioder, og sentralstyret i denne perioden overtok arbeidet på et tidspunkt da store deler av innholdet i budsjettet allerede var avgjort. 20

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer