PINGVINEN. Større frihet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PINGVINEN. Større frihet"

Transkript

1 HeLseMAGAsIneT PINGVINEN Nr årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Større frihet Fotograf Trym Ivar Bergsmo har fått økt livskvalitet og større frihet fordi ny teknologi gjør det mulig å kontrollere hjertestarteren hans hjemmefra. 8 Foto: Øivind Arvola Satser på å halvere ventetiden Forsker på D-vitamin og diabetes Trives i oppussede lokaler i Narvik GJesT: ARnFInn sundsfjord UNN-MARSJ nedbemanningsprosessen JORDMØDRE PÅ SKOLEBENKEN

2 Forskning Leder ord til besvær ord vi bruker i hverdagen, mer eller mindre ubevisst, er med på å forme vårt virkelighetsbilde. I helsevesenet har det over tid sneket seg inn et nyliberalt språk, et markedsspråk, som mange helsearbeidere syns er kunstig og fremmedgjørende. smak bare på denne: «Det gjelder å få produsert helsetjenester av høy kvalitet til riktig pris og med kort leveringstid». Forsker på mellom D-v når markedsspråket overtar i alle kroker risikerer fagfolk å miste sitt opprinnelige språk som er egnet til å ivareta og utvikle felles erfaringer, til fordel for en markedssjargong som splitter, isolerer og fremmedgjør. «oj!- der ligger det en kunde i veikanten. sikkert påkjørt. Mon tro hva slags tjenester denne kunden har bruk for? er hun kunde hos oss, forresten? nei - la oss ikke bry oss om det - her trengs det tjenesteleveranser, fort! Har dere kravspesifikasjonen klar? Vet dere forresten hvilket helseforetak hun pleier å velge?» når vi mange ganger nok har uttalt helsetjenester - eller omsorgstjenester - i flertall, da har vi langt på vei svelget tanken om at dette er noe vi like godt kan sette prislapper på og lage anbud av. Før vi vet ordet av det er leger og sykepleiere blitt til tjenesteleverandører. Dermed har markedet med sin varelogikk ryddet veien for ny ekspansjon inn i en sektor som mange mener ikke bør preges av rå markedstenkning. når markedet går løs på selve grunnmuren i velferdssamfunnet vårt, må vi være på vakt. når pasienter som venter på behandling omtales som ordrereserve og når sykepleiere kun blir utførere av en bestilling, kan opplevelsen av avmakt blant helsepersonell fort ta overhånd. Vi kan få en arbeidsstokk som preges av tretthet, passivitet, tap av faglig identitet og stolthet. og det handler ikke om den enkeltes holdninger og innstilling, men om vesentlige endringer i rammevilkår og språkbruk. en rekke oppgaver som utføres i helsevesenet har ikke varekarakter. De kan være knyttet til rett og rettferdighet, omsorg, glede og skjønnhet, frykt, håp, motivasjon, undring, prøving, feiling og læring, samspill, diskusjon og mestring sosialt og faglig. Disse begrepene er ofte vesentlige sider ved mange arbeidsoppgaver i helsesektoren. Det er slike begreper vi trenger for å gi den menneskelige tilværelsen sammenheng, mening og dybde, og som gjør det mulig å mestre en jobb, å være stolt av en jobb og å ha lyst til å gjøre en jobb. «Feilbruken av markedsøkonomiens begreper har avmakt og forvitring av faglig stolthet, tillit og fellesskap som en mulig følge» skriver professor og seniorforsker Jon Frode Blichfeldt ved Arbeidsforskningsinstituttet i en kronikk. Det skal vi kanskje tenke på neste gang vi fristes til å omtale sykehusets oppgaver som «å produsere helsetjenester av høy kvalitet til riktig pris og med kort leveringstid». Hilde Pettersen Redaktør «Pingvinen» utgis av universitetssykehuset i Nord-Norge. Produksjon ved Mediateam Reklame. Redaktør Hilde Pettersen Redaksjonsleder Renate Alsén Øvergård Journalister Roy-Morten Østerbøl Viktor Enoksen tommy Høgseth Ole Petter Barø Høgseth Fotograf Arthur Arnesen Art Director tor Åge L Vorren Annonser: Tips: Fakta om D-vitamin D-vitamin dannes i huden ved at man eksponeres for sollys. I perioden oktober til mars får vi i nord-norge for lite sol til å kunne danne vitaminer. Vitamin D kan tilføres kroppen gjennom fet fisk og fiskelever. I norge blir for tiden smør og margarin samt noen få melketyper beriket med vitamin D. Dersom kroppen ikke tilføres nok vitamin D gjennom kosten, kan man bruke tilskudd som tran eller kapsler som inneholder fiskeleverolje.

3 3 sammenheng itaminer og diabetes Gjennom en ny forskningsstudie ved Unn, prøver Guri Grimnes å finne ut om det er noen sammenheng mellom mangel på vitamin D og diabetes. Renate Alsén Øvergård tekst og foto De siste årene har det vært stor interesse og mye forskning på D-vitaminer. I befolkningsstudier har man har sett en sammenheng mellom det å ha et lite nivå av D-vitaminer og økt forekomst av en rekke sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og psykiske lidelser. Men man vet jo ikke hva som kom først - høna eller egget? Denne studien vi utfører nå vil kanskje bringe oss nærmere et svar, forteller stipendiat Guri Grimnes. Gjennom Tromsundersøkelsen fikk personer undersøkt nivået sitt av D-vitaminer. Av disse blir 50 personer med høye verdier og 100 med lave verdier med i denne tilleggsstudien. D-vitamin og sukker Personene i studien får utført en såkalt hyperglykemisk clamp. Det vil si en undersøkelse der de møter opp fastende og får satt inn en veneflon hvor det gis sukker inn i blodet. Vi justerer sukkermengden slik at blodsukkerverdien holder seg på ti i tre timer. Kroppen trives ikke med dette, og prøver å få ned blodsukkeret blant annet ved å skille ut insulin. Dette måler vi i blodprøver som tas parallelt. Dette vil gi oss et svært godt bilde på hvordan kroppen håndterer sukker. I dyrestudier er det vist at D-vitaminer øker evnen til å skille ut insulin, forklarer Grimnes. Guri Grimnes (t.h) og Saskia v. Heusden viser hvordan en hyperglykemisk clamp utføres på personene som er med i studien. Mellom mars og oktober er det lite sollys i nord, og vi er avhengige av D-vitaminer. Guri Grimnes forsker for å finne ut om det er noen sammenheng mellom diabetes og D-vitamin. Sukkerhåndtering Halvparten av gruppen med lave verdier av D-vitaminer vil deretter få dette tilført som studiemedisin, mens den andre halvparten får placebo; uvirksomme piller. etter et halvt år gjøres så en ny clampundersøkelse. Resultatene derfra vil gi en indikasjon på om vitaminene fører til en bedre omsetning av sukker i kroppen også hos mennesker. studien vil kunne gi oss indikasjoner på om mangel på D-vitamin gjør at folk får diabetes. Hvis antakelsene våre er riktige vil det være billig og grei forebygging å øke inntaket av D-vitamin til mennesker som er i faresonen, tror Grimnes. om ett års tid vil de være ferdige med den praktiske delen av studien, så skal det gjøres opp status og de to gruppene skal sammenliknes. studiet er finansiert av midler fra Helse nord og nasjonal foreningen for Folkehelse. Professor Rolf Jorde er hovedansvarlig for studien.

4 4 Hvis kostnadsveksten hadde fortsatt i samme tempo som før, ville utgiftene til pasienttransport vært på 930 millioner kroner i dag. I 2008 var den derimot på 535 millioner kroner. Foto: Renate Alsén Øvergård. 90 millioner fra transport til behandling siden helseforetakene overtok pasienttransporten er det spart store penger. Hele 90 millioner kroner er overført til behandling i Helse nord. Renate Alsén Øvergård tekst I 2004 overtok Helse nord ansvaret for reiseutgiftene for pasienter. Tidligere tilhørte dette ansvaret Rikstrygdeverket; nå nav. Hvis kostnadsveksten hadde fortsatt i samme tempo som den gjorde fra 1990 til overtakelsen, ville kostnadene til pasienttransport i dag vært på om lag 930 millioner kroner. I 2008 var den derimot på 535 millioner kroner, skriver Helse nord i et notat til stortingsrepresentantene fra nord-norge. Kontroll over veksten Helse nord har lyktes med å få kontroll over den sterke kostnadsveksten. Her har helseforetakene i samarbeid gjort en kjempejobb. Dette betyr at det er frigjort 90 millioner kroner fra pasienttransport til behandling, forklarer Kristian Iversen Fanghol, direktør informasjon og samfunnskontakt i Helse nord. I tiårsperioden fra 1990 til 2000 økte nemlig kostnadene med pasienttransport med 10 prosent årlig på landsbasis. I de siste årene før helseforetakene overtok, hadde kostnadene økt til 12 prosent. Reell kostnad i 2003 var 528 millioner kroner. I 2008 var den økt til 535 millioner kroner. noe som gir en samlet kostnadsvekst på 1,2 prosent i disse fem årene. Dette er betydelig lavere enn den årlige priskompensasjonen i statsbudsjettet i perioden, som tilsier en årlig prisvekst på 3,7 prosent. endringer i behandlingstilbudet siden 2004 er det iverksatt en rekke tiltak for å finne løsninger som er økonomisk lønnsomme. Tiltak som gjør at transportutgiftene reduseres, samtidig som de er til det beste for pasienten da de får behandling nærmere sitt bosted. noen av disse tiltakene ville nok ikke så lett blitt gjennomført dersom ikke økte behandlingskostnader var blitt dekket gjennom reduserte transportkostnader, sier Iversen Fanghol. Noen av tiltakene er som følger: MR-tilbud i Hammerfest, Kirkenes, Intensjonene oppfylt Dersom kostnadsveksten hadde vært like stor som i , ville kostnadene vært nesten 400 millioner høyere, og krevd at helseforetakene omdisponerte midler fra behandling til transport. Dette måtte de ha gjort ved å redusere pasienttilbudet og effektivisere sykehusene. Direktør informasjon og samfunnskontakt i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol, forteller at helseforetakene har lyktes med å få kontroll over kostnadsveksten på pasienttransport. Foto: Torgrim Rath Olsen. I samme periode har antall reiser Helse nord har ansvar for å dekke, økt med 10 prosent, fra til reiser. For vår region betyr det at stortingets intensjoner bak overføringen av ansvaret er oppfylt; penger fra transport er overført til behandling, sier Iversen Fanghol. Lofoten og Vesterålen. Avtalespesialister i Alta. Røntgentilbud i nord-troms Økt ambulering av spesialister.

5 5 overtar alt ansvar for pasientreiser Fra januar 2010 overtar de regionale helseforetakene hele ansvaret for pasientreiser. I Helse nord er Unn først ute med oppstart allerede i oktober. Pasientreiser er reiser til og fra behandlingssted, som dekkes av det offentlige. Det er refusjonen av disse utgiftene som nå blir overtatt av helseforetakene. For pasienten betyr det nå at de selv må fylle ut et reiseregningsskjema og sende det i posten. Dette er den største endringen. Vi har utviklet et nytt reiseregningsskjema for å gjøre dette enkelt, og det er også opprettet en pasienttelefon for hjelp til utfylling og informasjon om hvilke rettigheter man har. Det vil fortsatt være det samme tilbudet, men en ny måte å gjøre det på, forteller Bernt nerberg, konsulent ved pasientreiseenheten ved Unn. UNN er først ute i Helse Nord med å ta over hele ansvaret for pasientreiser, informerer Bernt Nerberg, konsulent ved pasientreiseenheten ved UNN. Overgang Pasientene skal ikke lenger gå på nav, og man kan få skjema både på internett og hos behandler. Det har vært jobbet godt og målrettet for å ta over nav sine oppgaver. Det er en overgang for pasientene, men vi har allerede forberedt oss med at nav har brukt reiseregningsskjemaet fra mai for å gjøre overgangen lettere for pasientene. Ved Unn vil det opprettes en enhet der de kun arbeider med pasientreiser, og sikrer lik behandling av pasientene. når vi nå får oversikt over alle reisene kan vi samkjøre de bedre, og sikre at riktig tilbud blir gitt til riktig pasient, sier nerberg. Først ut i nord Kort fortalt har en pasient som hovedregel rett til å få tilbakebetalt reiser med billigste rutegående transport til et behandlingssted. Fakta om pasientreiser er det nye nasjonale telefonnummeret for pasientreiser. Her kan brukeren fra høsten få hjelp til å fylle ut reiseregningen, til reiseplanlegging og få informasjon om sine rettigheter. Hvilket produkt passer for deg? REKLAMEBYRÅ TROMSØ FOTO: GT NERGAARD Billigere for deg som bruker bussen mye! Verdikonto Ved bruk av verdikonto når du kjøper billett får du alltid 25% rabatt uansett. Dermed koster en reise med bybussen i Tromsø 19,50 kroner. Verdikontoen fyller du opp med et beløp fra kr. 200,- og oppover. Dermed har du alltid en bussbillett klar! Periodekort Har du flere enn 33 reiser hver måned vil det lønne seg med periodebillett for 30 dager. Med periodebillett blir prisen per reise lavere jo flere reiser man tar. 1. august ble takstene på buss satt ned i Troms. Samtidig ble takstsonene større og billettproduktene forenklet. For de aller fleste betyr endringene at bussen blir billigere og enklere - spesielt for deg som bruker den mest. God tur! Les alt om hva endringene betyr for deg på

6 6 Gjesten nye muligheter for helsevitenskapelig utdanning og forskning: La oss gripe sjansen Arnfinn sundsfjord, dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø «Dere i Nord vil bli et utstillingsvindu innen utdanning og forskning som søringene bare kan se etter med lengsel i blikket», sa statssekretær ellen Birgitte Pedersen under åpningen av Helseforskningskonferansen i nord i mars Grip denne sjansen, oppfordret Pedersen med referanse til fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen og etableringen av det nye helsevitenskapelige fakultet eller Helsefak som er den offisielle kortversjonen. Samhandlingsreformen innebærer også tydelige forventninger til UNN ansatte som gode rollemodeller for våre studenter i den praktiske utøvelsen av teamarbeid, samhandling og systemtenking. Helsefak er et faktum fra 1. august Det er det desidert største fakultet ved det nye Universitetet i Tromsø (UiT) og består av det «gamle» medisinske fakultet, Institutt for psykologi og helsefagdelen av den tidligere Høgskolen. nærmere 2500 studenter og 800 ansatte vil ha sin arbeidsplass her. Fakultetet er organisert i syv institutter (farmasi, helse og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi og samfunnsmedisin) med ansvar for blant annet ti helsepersonellutdanninger (bioingeniører, ergoterapeuter, farmasøyter, fysioterapeuter, leger, psykologer, radiografer, sykepleiere, tannleger og tannpleiere) samt en rekke videreutdanninger, master- og PhD-program. Etableringen av Helsefak sammenfaller med Regjeringens presentasjon av en av de største helsereformene de siste tiårene samhandlingsreformen. Den har vi etter hvert blitt godt kjent med innholdet i. samlingen av helsepersonellutdanningene i ett fakultet er nasjonalt nyskapende og legger forholdene til rette for utdanningsløp som skal gi morgendagens helsearbeidere en felles grunnkompetanse som reformen etterspør. stikkordene inkluderer respekt og forståelse for flerfaglighet, arbeid i helsearbeiderteam, samhandling og systemforståelse. Helsepersonellutdanningene er profesjonsutdanninger en balanse mellom klassisk undervisning, teori og praksisnær læring. Unn er vår viktigste partner i dette arbeidet og vil sammen med de andre helseforetakene i nord-norge være et sentralt praksisfelt for å gi utdanningene relevans og samhandlingsbegrepet et mer konkret innhold. Her møter studentene viktige rollemodeller som former deres holdninger, verdier, profesjonelle interesser og forventninger. samhandlingsreformen innebærer også tydelige forventninger til Unn ansatte som gode rollemodeller for våre studenter i den praktiske utøvelsen av teamarbeid, samhandling og systemtenking. Samhandlingsreformens problemforståelse gir grunn til å tro at praksisarenaene vil endres og få økt betydning i helsepersonellutdanningene. Bruk av kommunehelsetjenesten som undervisnings- og læringsarena vil øke og må dimensjoneres deretter. I dette perspektivet er det derfor svært interessant for Helsefak å kunne følge med og delta i utviklingen av «ofoten interkommunale universitetssykehus» med integrering av spesialist- og primærhelsetjenesten i en desentralisert modell. Dette vil sammen med distriktsmedisinske sentra kunne bli svært viktige arenaer for utdanning i og forskning på samhandling. Forskning og formidlingsarbeid er ved siden av utdanning de andre primæroppgavene i Helsefaks samfunnsoppdrag. Gjennom universitetssamarbeidsorganet mellom Helse nord og Helsefak og det formaliserte samarbeidet med Unn er det de siste årene skjedd mye positivt. stikkordene er betydelige forskningsmidler fra Helse nord, felles infrastruktur for forskning, felles forståelse av faglig strategisk forskningsledelse og etableringen av Helseforskningskonferansen i nord. nytt av året er et felles forskningsutvalg mellom Unn og Helsefak som skal operasjonaliseres høsten Dette vil bli en svært viktig samhandlingsarena for forskningsstrategi og formidlingsarbeid i full bredde. La oss gripe denne sjansen - sammen - som statssekretær Pedersen oppfordret til! FOLKEUNIVERSITETET NKS Fagskole i Eldreomsorg GRATIS NKS Fagskole i Psykisk helsearbeid GRATIS NKS Fagskole i Rehabilitering GRATIS Undervisning via lyd/bildestudio Helsefagarbeider For mer info og andre kurs se vår nettside eller ring oss på telefon Folkeuniversitetet Narvik Tlf Kom innom eller ring oss så tilpasser vi utdanningen etter dine behov.

7 Design by Mission cten Nærsynt? Skjeve hornhinner? Den mest skånsomme laserbehandlingen Kun laser, ingen berøring bare hos SynsLaser ,- per øye Inntil 9 mnd. betalingsutsettelse Send SYN til 2007 eller ring 800 LASER for en gratis vurdering eller mer informasjon sms Send SYN til 2007 tlf 800 LASER ( ) web synslaser.no adr Skippergt. 7A 9008 Tromsø

8 8 Ufrivillig bundet Trym Ivar Bergsmo ligger på gulvet hjemme i stuen i Harstad og overfører data fra sin implanterte hjertestarter via en hjemmemonitor og en telefonlinje til hjertespesialisten i Tromsø. til Unn Trym Ivar Bergsmo er bare 47 år, og har de siste 20 år vært bundet til Universitetssykehuset nord-norge (Unn) grunnet alvorlig sykdom. Hilde Pettersen Tekst Øivind Arvola Foto Jeg må bo i nærheten av et sykehus, og priser meg lykkelig over den hjelp jeg har fått av Unn. samtidig liker jeg ikke å være på sykehus. Derfor er all oppfølging og kontroll som kan gjøres i nærmiljøet og hjemmefra med på å øke livskvaliteten for meg, fastslår han. Elleve år med hjertestarter For elleve år siden fikk den anerkjente fotografen, som er bosatt i Harstad, operert inn hjertestarter. Utallige hurtigbåtreiser til Tromsø for oppfølging, behandling og kontroller har vært en ekstra belastning. Men de siste par årene har teknologien forenklet kontakten med sykehuset. Via en hjemmemonitor kan vitale data sendes elektronisk til hjertespesialist Pål Tande ved Unn i Tromsø. For meg er det en stor lettelse å slippe å ta turen til Tromsø for en halvtimes kontroll. Det er prisverdig at teknologien kan brukes til formål som dette, og det gjør virkelig en forskjell for meg, sier Trym. Banebrytende system Bergsmo fikk for to år siden en internettbasert hjemmemonitor som raskt overfører data fra hans hjem til behandlede lege ved Unn. Hjemmemonitoren kobles enkelt til hans implanterte defibrillator (hjertestarter). Gjennom en telefonlinje sendes data til en server hvor legen på Unn kan hente dem til sin PC eller mobiltelefon, og sjekke om alt er som det skal med pasienten. systemet er banebrytende, fordi Trym Ivar Bergsmo og 80 andre hjertepasienter i nord-norge nå slipper å reise til Unn for å bli sjekket i vanlig rutinekontroll. Kontroll i etterkant av hendelser Trym Ivar Bergsmo er en av norges beste landskapsfotografer og har levd et aktivt liv også med de hemninger han har hatt. Jeg har vært opptatt av hva jeg kan gjøre innenfor de begrensninger som ligger i sykdommen. Derfor har jeg nok tøyd strikken langt enkelte ganger. Men jeg har stolt på hjertestarteren og den har fungert. nå trenger jeg ikke å reise til Tromsø for kontroll hvis den har slått inn. Jeg kobler bare til hjemmemonitoren og så kan hjertespesialist Pål Tande i Tromsø lese av dataene og på den måten finne ut hva som har skjedd. Det er lettvint og greit, medgir han. Trym Ivar Bergsmo har levd et aktivt liv som fotograf til tross for lang tids sykdom. Ny teknologi har forenklet hans kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge.

9 9 større fleksibilitet Til høsten kommer en modernisert utgave av CareLink. Det gir pasientene større frihet og fleksibilitet ettersom man da kan bruke mobilt nettverk for å overføre data. Hilde Pettersen tekst I dag foregår overføringen av data fra pasienten til sykehuset via en analog telefonlinje. en modernisert utgave er like om hjørnet. Det gir pasientene muligheter for å overføre data til legen fra de fleste land i verden med mobildekning. Med andre ord; større frihet og trygghet for de som lever med hjertestarter og pacemaker, sier Kjetil Andersen i Medtronic som er forhandler av CareLink. UNN først i landet systemet for internettbasert kontroll av pasienter med hjertestartere og pacemakere ble lansert i UsA i I norge var Universitetssykehuset nordnorge og Helse Bergen de første sykehus som tok det i bruk gjennom pilotprosjekter i Begge universitetssykehus har nå implementert dette i vanlig drift, og 250 pasienter følges opp på denne måten. I tillegg har 10 andre sykehus i norge tatt det i bruk. Pasienten kan ligge og sove i sin egen seng mens informasjonen automatisk og trådløst sendes fra hjertestarter eller pacemaker i kroppen, via en mottaker på nattbordet til en server hos behandlende lege. Illustrasjon: Medtronic

10 10 Hyppigere kontroll, men sparer tid og penger Ved hjelp av en hjemmemonitor slipper pasienter med hjertestartere (ICD) nå å komme til Unn for kontroll. Den kan de ta hjemme i sin egen stue. Renate Alsén Øvergård tekst og foto Fakta om CareLink (hjemmemonitor) CareLink er et internettbasert system for å hjelpe pasienter og leger til å overvåke kroniske hjertelidelser hvor hjertestartere (ICD) er implantert hos en pasient. systemet gjør behandlende lege i stand til å motta og analysere pasientens data om hjertetilstanden via internett. systemet kan forhåndsprogrammeres slik at dataene fra pasienten kan sendes automatisk på angitt klokkeslett og dato. 80 pasienter fordelt på de tre nordligste fylkene har CareLink (hjemmemonitor) hjemme. Til sammen mottar Unn Tromsø 230 overføringer i året. Monitoren kan tas med på reise, og kontrollen kan gjøres hvor som helst. Pasienten kan sitte hvor som helst i landsdelen og gjøre kontrollen, men avlesningen kommer opp som normalt hos avdelingsoverlege Pål Tande ved UNN Tromsø. Tande kan til og med gjøre avlesninger fra sin iphone. Før måtte pasientene komme til poliklinikken noen ganger i året for kontroll. Men ved hjelp av Care- Link, en hjemmemonitor, kan pasienten enkelt utføre denne kontrollen selv. Dermed slipper de å reise til Unn Tromsø så ofte som før. Avlesninga av kontrollen får legene og sykepleierne i Tromsø opp som normalt på internett, selv om pasienten godt kan sitte i Kirkenes. Her ser de etter om hjertestarteren har nok batteri, at ledningene er i orden, og sist men ikke minst om det er urytmiske hjerteslag, eller om det har vært noen komplikasjoner der hjertestarteren har måttet tre inn med støt. God oppfølging Pasienter med hjertestartere må hyppig til kontroll for å sjekke at alt er som det skal. Dette er livsviktig teknologi. I overkant av 50 % får livreddende hjelp av hjertestarteren. og det er kritisk at den virker. Derfor må de kontrolleres ofte, forklarer avdelingsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Pål Tande, som har arbeidet med implantasjon og oppfølging av hjertestartpasienter siden Med hjemmemonitor kan de også kontrolleres hyppigere enn før. nå får de ekstra god oppfølging ved at de blir kontrollert hver fjerde måned. og hvis de føler at det er noe galt kan de bare ringe oss, og så foretar vi en ekstra avlesning. Tidligere ville de vært nødt å hoppe på et fly for å komme hit i slike tilfeller. nå får de svaret med en gang, forteller sykepleier Lena schjødt Andreassen. Hun er en av to sykepleiere som er opplært med hjemmemonitorene. Vi har tatt videreutdanning i kardiologisk sykepleie. I siste del av utdannelsen er det en fordypningsoppgave, og vi har skrevet om dette, forklarer schjødt Andreassen. Lavere terskel Hun viser hvordan hjemmemonitoren (CareLink) virker. CareLink er en liten boks som pasienten kan ta med seg overalt. Inni ligger en antenne som man legger over hjertestarteren utenpå klærne. så leser den av dataen, som videre sendes rett til Tromsø. Her leser schjødt Andreassen av resultatet, og legger så papirene inn til legene slik at også de kan gå gjennom dataen. Vi har engasjert sykepleierne mer i dette, og de gjør en god del av jobben. Det tar presset litt av oss. I tillegg blir terskelen lavere for pasientene til å ta kontakt for ekstra avlesninger enn om de må gå om legen og gjøre avtaler, forteller Tande. Besparende Ikke er det bare tidsbesparende for pasientene å slippe den lange reisen, men legene sparer også mye tid i sin hverdag med dette systemet. når jeg har et ledig øyeblikk, ser jeg på avlesningene.jeg bruker da kanskje ti minutter på en kontroll, mot at pasienten kommer hit hvor vi ville brukt fra en halv til en time på samme kontrollen, sier Tande. Kostnadsbesparende for Unn er det også.for øyeblikket er det 80 pasienter fordelt på tre fylker som har slike monitorer hjemme, og som slipper å reise til Tromsø. For pasientene betyr dette at de får en ekstra trygghet. De kan kontrolleres når som helst hvis de kjenner noen ubehageligheter. og mange er fornøyde med å slippe den lange reisen, sier schjødt Andreassen. Apparatet tilbys pasienter som bor mer enn to timer unna Unn Tromsø. Men siden apparatet er så arbeidsbesparende, vurderes det nå om det skal tilbys til pasienter som også bor i området. Pacemakere i framtiden Tande påpeker at pasientene likevel ikke mister alle sine kontroller. en gang i året må de innom for en ordentlig sjekk. Med tiden håper de å kunne benytte samme system på pasienter med pacemakere, og at det skal bli en mobil linje til hjemmemonitoren. nå overføres dataen på analog linje. Lena Shjødt Andreassen er opplært med hjemmemonitoren CareLink, og tar mye av jobben for legene. Sammen med Ragnhild Jonassen er hun en av to sykepleiere som er opplært med denne teknologien. Her viser hun hvordan pasientene utfører kontrollen selv.

11 Nyhet ved Sykehusapotek Nord, Tromsø: Brystproteser Vi fører brystproteser med tilbehør, og tilbyr individuell tilpasning og veiledning. Full diskresjon er en selvfølge. 8. sept blir det temadag med tilpasning ved produktspesialist fra Amoena på apoteket. Kom innom eller forhåndsbestill time på tlf Tlf Åpent mandag-fredag UNIVERSITETET I TROMSØ UiT STUDIETILBUD Det er fortsatt ledige plasser på emner knyttet til fordypningene på MASTER I FOLKEHELSEVITENSKAP HØSTEN 2009 Internasjonal helse og miljømedisin - 30 studiepoeng består av: HEL-3031 International health - analytical approach (10 studiepoeng) og HEL-3032 International health - Understanding and intervention (20 studiepoeng) Helseadministrasjon - 30 studiepoeng består av: HEL-3013 Helseadministrasjon og ledelse, STV-3060 Helseadministrasjon i organisasjonsteoretisk perspektiv (5 studiepoeng) STV-3072 Moderne organisasjonsteori (15 studiepoeng) Epidemiologi og biostatistikk består av: HEL-3050 Klinisk epidemiologi (10 studiepoeng) HEL-3060 Epidmiologiske metoder 10 studiepong HEL-3070 Biostatisikk 10 (studiepoeng) Dersom du er interessert kan du finne mer info om hvordan du søker på RESTETORGET på Universitetet i Tromsø sine sider fra 20. juli og frem til senest fredag 21. august. Nøyaktig søknadsfrist vil være oppgitt der. Du kan søke på ett og ett emne. Opptakskrav: 180 studiepoeng innen fagfeltet helsefag eller helseadministrasjon eller lignende. Kontaktperson telefon fra 5. august. telefon fra 1. august HÅPER VI SER DEG TIL HØSTEN HER HOS OSS! Velkommen til resten av ditt liv, velkommen til Sonans Tromsø: Vi Hjelper hjelper deg deg på veien på veien mot målene Mangler du studiekompetanse? Har du ikke det måtte passe deg og ambisjonene dine. gode nok karakterer til å komme inn på drømmestudiet eller bare havnet på feil hylle? I Tromsøs nyeste og kuleste skolelokaler kan elever i nytte skolen også Fortvil utenom ikke, undervisningen. det finnes hjelp. Det På forteller Sonans kan Hvorfor velge Sonans Tromsø? I Tromsøs alle nyeste aldre nyte og kuleste individuelt skolelokaler skreddersydd kan elever skolehverdag. målene En hverdag tilpasset dine behov og dine mål. godt å lære i, sier i til meg langt at vi på har kveld, lyktes du sikrer ta med opp, å skape bytte en skolehverdag og en erstatte atmosfære fag, som det alt etter er lett som å mot det rektor måtte Karlsen. Velg en skole passe deg og ambisjonene dine. Hva med kan et du inkluderende, gjøre på Sonans? sosialt og positivt alle aldre nyte individuelt skreddersydd skolehverdag. nok En karakter hverdag i. tilpasset Du kan fullføre dine fag behov du ikke og fullførte dine mål. på Møter En av dine de tingene behov jeg som elev satt mest pris på var Velg en videregående skole som utfordrer deg kombinere med andre sysler, jobb og familie. Hos oss kan du ta opp igjen fag du ikke fikk gode miljø I Tromsøs nyeste og videregående. kuleste skolelokaler Du kan kan elever erstatte i nytte gamle skolen fag også med utenom nye eller undervisningen. Det forteller Hvorfor velge Sonans Tromsø? Velg en skole Erstatte som følger gamle deg fag tett med opp slik nyeat du kan støtten, tilgjengeligheten og oppfølgingen fra de faglig alle aldre nyte en individuelt skreddersydd skolehverdag. En hverdag tilpasset dine behov og dine mål. godt å lære i, sier rektor Karlsen. Velg lærere, fleksibel med et inkluderende, nettundervisning, nå målene dine meg at vi har lyktes med å skape en atmosfære det ta realfagspoengene du sårt savner for å bli lege eller Små klasser, gode Nærhet og kommunikasjon sosialt og positivt Ta om igjen fag du ikke har god nok karakter i Hos oss kan du ta jagerpilot, opp igjen fag du smiler ikke fikk rektor gode Nina Karlsen. solide tilgang lærerne på egen pc ved miljø og skolen, åpningstid sier Odd som Arild strekker Knutsen seg (41) Velg en skole som du gleder deg til å gå på nok karakter i. Du kan fullføre fag du ikke fullførte på Møter dine behov Velg videregående som utfordrer deg Ta ekstra realfag og få realfagspoeng Sonans holder til midt i Tromsø sentrum med som til langt har på tatt kveld, engelsk sikrer intensivt skolehverdag i et halvt som år lett på veien å mot videregående. Du kan erstatte gamle fag med nye eller Velg en skole som følger deg tett opp slik at du kan Nærhet og kommunikasjon kombinere med andre sysler, jobb og familie. Ta fag du ikke har bestått eksamen i ta realfagspoengene bokhandlere, du sårt butikker, savner for å bli kafeer lege eller og et Små yrende klasser, liv gode i lærere, fleksibel nettundervisning, studiekompetanse. nå målene Til tross dine for at Knutsen ikke har Et skreddersydd opplegg jagerpilot, smiler rektor Nina Karlsen. tilgang på egen pc og en åpningstid som En strekker av de seg tingene Velg jeg en som skole elev som satt du gleder mest deg pris til å på gå på var Fullføre fag du ikke fullførte på videregående nærheten. Sonans En verdig holder ramme til midt i rundt Tromsø et til sentrum. langt inkluderende på kveld, Ikke sikrer bare miljø, en er skolehverdag sittet støtten, som er på lett tilgjengeligheten skolebenken å siden og oppfølgingen midten av fra åttitallet de faglig ga Det er ingen tvil om at vi mennesker er forskjellige. Nærhet hvor og kommunikasjon alle det skal lett føle å komme seg velkomne seg til og fra og skolen kombinere ivaretatt. med buss, andre sysler, uansett jobb og familie. solide Et skreddersydd lærerne ved opplegg skolen, sier Odd Noen lærer best Oppnå gjennom generell å lese studiekompetanse bøker, andre gjennom ved å å ta de engelskkurset og ikke minst femmeren hvor du måtte bo, det er også bokhandlere, fleksibilitet En av de tingene jeg som elev satt mest pris på var Sonans holder til midt i Tromsø sentrum. Ikke bare er Arild Knutsen (41) som har tatt engelsk Vi setter støtten, tilgjengeligheten og oppfølgingen fra de faglig Det er ingen tvil om at vi mennesker er forskjellige. det lett å komme seg til og fra skolen butikker, høyt med buss, kafeer og uansett og bruker et yrende de lytte til gjennomgang 6 kjernefagene, av stoffet. dersom Andre igjen du er lærer 23 år best og har 5 års liv solide lærerne ved skolen, sier Odd intensivt han sikret Noen lærer i et best halvt seg gjennom år absolutt på å lese veien bøker, mot mersmak. andre studiekompetanse. lytte til gjennomgang av stoffet. Andre igjen lærer best gjennom å gjennom egenstudier på nett. hvor du mulighetene måtte bo, det i inspirerende også som bok-åpnehandlere, butikker, kafeer rundt og et et inkluderende yrende liv miljø, hvor alle skal intensivt i et halvt år på veien mot studie- gjennom egenstudier på nett. nærhet. seg En via verdig internett. jobberfaring (NB! uttelling for barn og andre studier) ramme Arild Knutsen (41) som har tatt engelsk i inspirerende Vi har nærhet. elever En verdig i alle ramme aldre med egne Til tross for at Knutsen ikke har sittet på Uansett hvem du er og hvordan du liker å lære, forsøker kompetanse. rundt et inkluderende føle miljø, seg hvor velkomne alle skal og ivaretatt. Dette individuelle behov. Om du er hjemme eller Til tross for at Knutsen ikke har sittet på skolebenken Uansett hvem siden du er og midten hvordan du av liker åttitallet å lære, forsøker ga vi etter beste evne å tilpasse undervisningen dine føle seg velkomne og betyr ivaretatt. ikke Dette nødvendigvis fysisk oppmøte skolebenken siden midten av åttitallet ga engelskkurset Et vi etter skreddersydd beste evne og å tilpasse ikke minst opplegg undervisningen femmeren dine behov og dine mål. Uansett hva de måtte være. betyr ikke på nødvendigvis skolen kvart kan fysisk over du oppmøte logge åtte mandag deg på til ditt fredag. eget For mer informasjon: engelskkurset og ikke minst femmeren han behov sikret og dine seg mål. absolutt Uansett hva mersmak. de måtte være. kvart over åtte mandag til fredag. han sikret seg absolutt mersmak. Vi setter fleksibilitet høyt og bruker de Vi setter Sonansområde. fleksibilitet høyt og På bruker den måten har du Jeg har meldt meg på de resterende Jeg Noen har lærer meldt meg best på gjennom de resterende å lese bøker, Besøk oss i Storgata 52, mulighetene som åpner mulighetene seg via internett som åpner seg via internett umiddelbar tilgang på dine fag, klasser fem kjernefagene til høsten Mangler og tatt et år fem kjernefagene du studiekompetanse? til høsten og tatt et år Har du ikke på for alt de er verd. Vi for har veien jo alt elever de er i alle verd. Vi Nina har Karlsen, jo elever rektor Sonans i alle permisjon fra jobben. Det handler om å permisjon andre For mer gjennom fra informasjon jobben. å Det lytte handler til gjennomgang Nina Karlsen, rektor Sonans om å For mer les informasjon mer på sonans.no/tromso aldre med og egne lærere, og helt individuelle behov. Tromsø skaffe seg nye utfordringer og komme aldre uansett med egne hvor og du helt måtte individuelle befinne behov. Tromsø skaffe av stoffet. seg nye utfordringer Andre igjen og lærer komme best gjennom eller ring rådgiver på Om du er hjemme eller på skolen kan du videre i livet, avslutter Knutsen. gode nok Stikk karakterer innom oss i Storgata til 52, å komme inn på drømmestudiet kan du gjøre på eller Sonans? les mer på sonans.no logge deg, ditt sier eget Om rektor Sonansområde. du er Karlsen. hjemme På den eller måten på har skolen kan du videre egenstudier i livet, avslutter på nett. Knutsen. Stikk innom tlf: 48 oss 49 i Storgata , du umiddelbar tilgang logge på dine deg fag, på klasser ditt eget og lærere, Sonansområde. Hva kan du På gjøre den på måten Sonans? har les mer på sonans.no uansett hvor du måtte du befinne umiddelbar deg, sier tilgang rektor Karlsen. på dine fag, klasser og lærere, Hva ring rådgiver på Erstatte gamle fag med nye Møter dine bare havnet på feil hylle? Åpent og fleksibilitet uansett behov hvor du måtte befinne deg, Ta om sier igjen rektor fag du ikke Karlsen. har god nok Uansett karakter i hvem du Velkommen! er og hvordan du liker å lære, forsøker eller ring Velkommen! rådgiver på Ta ekstra realfag og få realfagspoeng Erstatte gamle fag med nye Hun forteller Små at klasser, også elever gode som kun lærere, følger nettfag, fleksibel nettundervisning, vi etter beste evne å tilpasse undervisningen dine til Ta fag du ikke har bestått eksamen i Fortvil ikke, det finnes hjelp. På Sonans kan oppfordres å sitte Åpent på skolen og og fleksibilitet jobbe. Disse får den Ta om igjen fag du har god nok karakter i Velkommen! tilgang på egen pc og en åpningstid som Fullføre strekker fag du ikke fullførte seg på videregående behov og dine mål. samme tette oppfølgingen som de mer stedbundne Oppnå generell studiekompetanse ved Ta å ta ekstra de realfag og få realfagspoeng - når du virkelig vil videre elevene, men ofte via Hun andre forteller kanaler. at også elever som kun følger nettfag, 6 kjernefagene, dersom du er 23 år og Ta har 5 års Det gleder oss å se oppfordres at elevene våre til er å flinke sitte til på å be- skolen og du fag ta du ikke opp, har bestått bytte eksamen og i erstatte fag, alt etter som jobberfaring jobbe. Disse (NB! uttelling får den for barn og Fullføre andre studier) fag du ikke fullførte på videregående samme tette oppfølgingen som de mer stedbundne Oppnå generell studiekompetanse ved å ta de elevene, men ofte via andre kanaler. 6 det kjernefagene, måtte dersom passe du er 23 år deg og har 5 og års ambisjonene dine. Det gleder oss å se at elevene våre er flinke til å be- jobberfaring (NB! uttelling for barn og andre studier) ns Tromsø: Velkommen til resten av ditt liv, velkommen til Sonans Tromsø: Vi hjelper deg på veien mot målene dine Ny skole for privatister i Tromsø: Mangler du studiekompetanse? Har du ikke gode nok karakterer til å komme inn på drømmestudiet eller bare havnet på feil hylle? Fortvil ikke, det finnes hjelp. På Sonans kan du ta opp, bytte og Mangler du studiekompetanse? erstatte fag, alt Har etter du ikke som det måtte gode nok karakterer til å komme inn på drømmestudiet eller bare havnet på feil hylle? passe deg og ambisjonene dine. Fortvil ikke, det finnes hjelp. På Sonans kan du ta opp, bytte og erstatte fag, alt etter som Annonse

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2009 årg. 6 Oppsiktsvekkende forskningsfunn Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17 Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 7 28. mars 2008 Doktor på «mini-terapi» Selv de aller minste av oss, som vesle Maja, trenger fysioterapi. Gunn Kristin Øberg har nylig tatt doktorgrad på fysioterapi

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Hvorfor rammet tragedien oss?

Hvorfor rammet tragedien oss? fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2002 Hvorfor rammet tragedien oss? Side 15 17 Bohus har løsningene for kontorer og offentlige rom Et mangeårig samarbeid som leverandør til sykehusene

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008 Rom for minner Ved hjelp av et spesialinnredet minnerom vekker Kroken sykehjem gamle minner hos eldre med hukommelsestap og demens. Prosjektet

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Sa min mening til Kristin Halvorsen

Sa min mening til Kristin Halvorsen Nr. 4 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn Sa min mening til Kristin Halvorsen Hjertesyke Thomas - les mer side 37 Hjerterytmeforstyrrelser side 16-20 Aksjonisten Mads Gilbert side 22-24 Barn som

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer