Innholdsrikt i strandkanten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsrikt i strandkanten"

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene vant historisk landskamp side 8-11 side 12

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: Inspirasjon til samarbeid Det er lett å bli opprømt og fylt med øyeblikkets forførende entusiasme når du står der midt oppe i noe som føles veldig bra. Blikkenslagerbransjen har nylig vært samlet til Fagtreff i Drammen. Her var det 10 personer til stede fra Sverige, både på grunn av landskampen mellom Norge og Sverige, men også fordi Sverige er interessert i å følge opp det som til nå er gjort av aktiviteter på tvers av landegrensene. Signalene fra adm. direktør Gitte Leger i det svenske blikkenslagerforbundet, PLR, er utvetydige, slik hun fremførte dem ved flere anledninger under Fagtreffet: Svensk blikkenslagerbransje er klar for samarbeid på bred front med sine norske kolleger. Så hvorfor ikke starte med en gang og tenke konstruktivt? Er det for eksempel mulig at klasser med blikkenslagerelever på videregående skole kan reise på studietur til svenske skoler? Laugene rundt i Norge bør ta initiativ til å arrangere bykamper med sine respektive vennskapskommuner. Få en bykamp tilsvarende landskampen i Drammen på torget i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Bergen eller hvor som helst! Vær kreativ i jakten på økonomisk støtte både fra utdanningssystem, myndigheter og leverandører. Sørg for stor oppmerksomhet i lokalmedia. Inviter den stedlige videregående skole og overbevis alle som tenker på å bli rørlegger at de heller må velge blikkenslagerlinja! Som sagt, det er lett å bli opprømt når du har hørt på svenskenes engasjement for å få til økt nordisk samarbeid. Svenskene har strukket ut en hånd. Nå bør laugene være våkne og gå i tenkeboksen for å se om det er muligheter for aktivitet på en eller annen måte. Samarbeid på tvers av landegrensene vil være en viktig faktor for å gjøre blikkenslagerbransjen enda mer attraktiv for ungdommen. 4 Hvem blir ny VBL-leder? 6 Læretiden bør økes 8 Fulltreff i Drammen 10 Hvor flatt kan det båndtekkes? 11 Unngå overraskelser 12 Sverige tok seieren 14 Branntest med uventet resultat 18 Profilen: Med blikket mot oven 20 Våre Gode Prosjekter 22 Svenske ungdommer skal vekkes 24 Medlemsannonser 25 Syv norske nominert til arkitekturens Oscar-utdeling 26 Faglig hjørne 27 VBL-lederen 28 Leserbrev: Ja takk, begge deler 29 Minneord Norvald Roald lindab vi forenkler byggingen Lindab Nova - båndtekking med muligheter Lindab Nova PLX - båndtekkingsmateriale med mange fordeler både for blikkenslageren og arkitekten. Lindab Nova er en fargebelagt, varmforzinket stålplate spesielt utviklet for blikkenslagerarbeid. Fordeler 16 farger PLX-kvalitet gjør materialet lett å bearbeide kan falses ned til - 10 C klarer C (brukstemperatur) tørr, smussavstøtende fl ate kan leveres med beskyttelsesfolie For ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale salgsrepresentant eller les mer på Vi har løsningene, sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren 9-08

4 Hvem blir ny VBL-leder? På Landsmøtet i Oslo neste sommer skal det velges ny leder i VBL. Kandidater må g jerne flagge allerede nå i høst at de har visjoner og lyst til å utrette noe. Vi skal avgi vår innstilling på vårparten, sier formann i valgkomiteen, Jan-Erik Clausen til Blikkenslageren. Av Per Olav Berg Vi bør få en presentasjon i tidsskriftet vårt om hva kandidatene står for. Det er ikke mer enn firefem utgivelser til før vi skal gi vår innstilling. I tillegg til ny formann skal det kanskje velges nye styremedlemmer. Vi bør ha en valgkamp der kandidatene synliggjør hva slags politikk de ønsker å drive for VBL, fortsetter Jan-Erik Clausen. Sammen med de andre to i valgkomiteen, Raymond Aarøe og Bjørn Hansen, har Clausen startet forberedelsene til valget i Men det er først godt etter nyttår at laugene foreslår kandidater og valgkomiteen formelt starter samtaler med kandidatene. Nysgjerrig Vi har først og fremst fokus på at VBL skal ha ny leder. Eventuelle andre endringer i styret har ikke valgkomiteen kjennskap til nå. Jan Henrik har gjort en kjempejobb for VBL. Blant annet har styret etablert alle underutvalgene og kanalisert midler ut i lokallagene i stedet for å samle alt sentralt. Medlemmene bør få vite i god tid hva kandidatene til ny formann ønsker å videreføre, sier Clausen. Valgkomiteen understreker at en ny styreleder må synliggjøre så tidlig som mulig hva han vil med VBL, hva han ønsker å satse på, hvilke visjoner han har. Inntrykket til valgkomiteen er at medlemmene er fornøyd med det sittende styret og det arbeidet som er utført, men ved et regimeskifte er det naturlig at medlemmene er nysgjerrig på hva en ny formann står for. Medlemmene må få vite om tankene til en ny styreleder før den dagen på Landsmøtet da vi skal velge. Og det gjelder like mye det sittende medlemmer i styret, som bør ha tanker om hvor VBL går etter Landsmøtet i Oslo, sier Clausen. Mer politisk Valgkomiteen understreker at VBL er en arbeidsgiverorganisasjon som skal kjempe politisk for sine saker i media, i BNL, i offentlige utvalg som berører vårt fag og utdanningssystemer. I tillegg skal VBL bidra til at medlemsbedriftene skal bli sterkere forretningsmessige og profesjonelle overfor markedet, og at VBL skal beskytte forbundets kunnskap overfor de som ikke er medlemmer Valgkomiteens leder, Jan-Erik Clausen, mener det er viktig at ny styreleder vet å drive håndverksforretning; at han vet hvor skoen trykker. i VBL. Det må sørges for en bedre rekruttering til VBL, og det skal være naturlig å være medlem for ventilasjonsentreprenører med eget verksted og montører. Mye av dette er nedfelt i handlingsplanen, men valgkomiteen mener at det som er nevnt over vil være avgjørende for valg av nytt styre. Derfor må vi søke etter representanter som har evne til å ta tak i dette, samtidig som vi opprettholder kontinuiteten. Det vil alltid være endringer i en organisasjon, men valgkomiteen mener at vi ikke bør bruke mye tid på nye organisasjonsmodeller, påpeker Carlsen. Valgkomiteen mener videre at det ikke nødvendigvis må være styrelederen som uttaler seg offentlig, men ny styreleder må være klar på hvilken politikk VBL skal ledes etter. Vi bør vel kanskje bli mer politiske ved at vi oftere avgir uttalelser og deltar i den offentlige debatt, mener Clausen. Bruk tidsskriftet Valgkomiteen har ikke mandat til å legge føringer for verken kvinneandel eller geografisk representasjon i nytt styre. Vi tilstreber en jevn fordeling geografisk, men alle styremedlemmene representerer hele landet. Og kvinner bør eventuelt med i VBLstyret fordi de er dyktige og kan utrette noe, ikke fordi de er kvinner. VBL er en sammenslutning av bedrifter, og vi har mange dyktige kvinner etter hvert, fremholder Clausen. Ca et halvt år før valget har laugene foreslått kandidater og valgkomiteen kan begynne å snakke med kandidatene. Men valgkomiteen ønsker allerede nå i høst at kandidater som er bevisst på at de har lyst til å gjøre en innsats, gir seg til kjenne. Vi ønsker at kandidatene har en dialog med medlemmene. Bruk tidsskriftet vårt, oppfordrer Jan-Erik Clausen til slutt. blikkenslageren 9-08

5 blikkenslageren 9-08

6 Læretiden bør økes Dersom vi fortsatt skal få dyktige fagfolk etter endt utdanning, ser jeg ikke annen løsning enn at læretiden må utvides, sier Stein Erik Sliper til Blikkenslageren. Han begrunner dette med at dagens utdanningsløp gir elevene mindre fagrettet undervisning, mens læretidens lengde er den samme. Økt læretid vil gi bedre utdanning og styrker faget, mener Stein Erik Sliper. Av Per Olav Berg Sliper, som er sekretær i Rogalandslauget og leder av Opplæringskontoret for blikkenslagere i fylket, fremholder at vi kan se at kravene om dokumentasjon, HMS og de tekniske kunnskaper stadig øker, mens de håndverksmessige kravene er de samme. Kunnskapsløftet legger vekt på at grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn. Det er innført nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse. Vi har fått ny fag og timefordeling og en ny tilbudsstruktur i videregående opplæring. Det er større lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen Dette er på mange måter positivt, men hvor blir det av den faglige opplæringen? Dagens unge er spesialister på å finne informasjon ved bruk av pc, men de kan ikke lese seg til å bli en god håndverker ved å surfe på nettet, understreker Sliper. Ser en på de siste skolereformene som er gjennomført, vil jeg påstå at det er den faglige delen av undervisningen som blir tilsidesatt og nedprioritert, legger han til. Fakta Før Reform94 var utdanningsløpet 1 år Grunnkurs kobber og blikkenslager 1 år VKI Kobber og blikk 2 år i opplæring i bedrift + 6 måneder tillegg i læretid ved stryk på svenneprøve Etter Reform94: 1 år Grunnkurs Tekniske byggfag (to fag; Blikkenslager og rør) 1 år VKI Kobber og blikk 2 år opplæring i bedrift Ingen tillegg i læretid ved stryk på svenneprøve Etter Kunnskapsløftet: 1 år VG1 Bygg og anleggsteknikk, 22 fag 1 år VG2 KEM, tre fag 2 år opplæring i bedrift Ingen tillegg i læretid ved stryk på svenneprøve Kraftig reduksjon Dette kan gi ca 25 prosents reduksjon i den fagrettede opplæringen. I tillegg vil det spille inn hvilke fag faglærerne har fra sin bakgrunn. Jeg mener endringen etter Kunnskapsløftet har en betydelig innvirkning på hvor god opplæringen blir. Når vi samtidig vet at det i denne perioden er innført mange nye byggematerialer, flere tekniske løsninger, strengere krav til luftkvalitet, lyd- og varmeisolering, dokumentasjon osv.., er dette en dramatisk utvikling, sier Sliper. Vil ikke lengre læretid virke negativt på ungdommen? Noen mener trolig at forlengelse av læretiden kan virke negativt på rekrutteringen. Kanskje, men jeg tror at det å stille krav til at det faglige nivået opprettholdes, bare vil styrke faget og at utdanningen av den grunn vil virke tryggere å velge, svarer Sliper. Det er mange ildsjeler som mener at vi nå har kommet til et punkt der læretiden ikke lenger gir mulighet for en anstendig sluttkompetanse for en håndverkersvenn. Denne bekymringen deler jeg med dem, og mener derfor at vi i bransjen på kvalitetskontrollere utdanningssystemet vi tilbyr våre lærlinger. Dette kan vi i dag bare gjøre ved å tilby lengre læretid for at lærlingene skal få kompetanse på alle felt innenfor faget, avslutter Stein Erik Sliper. Ketil Lyng ny direktør i BNL Ketil Lyng (52) er den nye administrerende direktøren i BNL. Han kommer fra stillingen som konserndirektør i Norske Skog og tiltrer 1. november. Lyng er advokatutdannet og overtar etter Sverre A. Larssen, som snart blir pensjonist. Det trigger min interesse betraktelig å jobbe i spenningsfeltet mellom næringsliv og politikk, sier Lyng til Byggeindustrien. Jeg kommer fra en helt annen næring, nemlig treforedling og industri, men gjennom Norske Skog hadde vi i tidligere tider noe befatning med trelast og sponplateproduksjon. Spesifikk kunnskap om byggenæringen regner jeg med å tilegne meg raskt gjennom godt samarbeid med næringens bransjeorganisasjoner og andre. Det er her et spørsmål om å sette seg inn i problemstillinger. Jeg har solid erfaring fra industrivirksomhet med resultatmål og resultatoppnåelse. Det er viktig å ha med seg operativ erfaring i denne type stilling jeg nå skal tiltre, fremholder han. Jeg synes også det skal bli spennende å jobbe innenfor NHO-fellesskapet på bakgrunn av den lange erfaringen jeg har derfra, sier Lyng som tidlig på 90-tallet var med på å etablere PIL (Prosessindustriens Landsforening) hvor han også hadde tillitsverv som formann. Han var også med i dannelsen av Norsk Industri som var en sammenslåing av TBL og PIL. Her var han også nestformann i flere år. Styreleder Peder A. Backe i BNL fremhever Lyngs store nærings- og arbeidsgiverpolitiske erfaring. Han har en operativ ledererfaring fra et miljø som ligger nærme nok opp til byggenæringen og har gode forutsetninger for å kunne forstå vår næring. Dessuten har han en personlighet som vil kunne være samlende for BNL-fellesskapet, sier Backe. blikkenslageren 9-08

7 foto: ScanStock Fagfolk gjør jobben best. Enten det handler om tette tak eller pensjoner. Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har en god samarbeidsavtale med Storebrand. Avtalen sikrer de ansatte gode pensjoner og forsikringer til gunstige betingelser. Hittil har nesten 80 medlemsbedrifter valgt oss. Fordi prisene er gode og fordi de får en profesjonell administrasjon av sine ordninger. Dermed kan dine fagfolk bruke tiden til det de er best på. Vil du vite mer om fordelene med avtalen? Ring oss på eller se blikkenslageren 9-08

8 Fagtreff 2008 Ordfører Tore Opedal Hansen hilser Fagtreffet velkommen til Drammen, ved oldermann Henning Carstensen. Fulltreff i Drammen Drammen Kobber og blikkenslagerlaug rundet 100 år i mars. Jubileet og landskamp mellom Norge og Sverige, faglig program og inspirerende sosialt samvær i en by på oppadstigende selvsikkerhet, g jorde fagtreffet 2008 til et utbytterik og hyggelig arrangement. Av Per Olav Berg Det var Elvefestival og tusenvis av mennesker i byen samme helg som Fagtreffet. Strålende vær gav derfor en flott ramme for tilreisende blikkenslagere med ledsagere. Oldermann Henning Carstensen ønsket velkommen og pekte på at det er 25 år siden sist det var VBLarrangement i Drammen. Den gang var det åtte medlemmer i lauget. Nå er det 18. Ordfører Tore Opedal Hansen hilste velkommen til en by som har gjennomgått en ekstrem oppussing, og som siden midt på 80-tallet startet prosessen med å gjøre Drammenselva ren. Langs elva er det bygget flere moderne og spennende leiligheter og næringsbygg. Nå starter rehabiliteringen av sentrum, og her vil det også bli satset på kvalitet og høy håndverksmessig standard. Ordføreren hadde med seg en fire minutters filmsnutt for å vise at Drammen ikke lenger er en Harry-by man kjører fort igjennom. I dag begeistres man av å besøke byen. VBL-leder Jan Henrik Nygård fulgte opp med å understreke at fagtreffene arrangeres nettopp for å heve kompetansen og det faglige nivået. Blikkenslagere har vært med å sette sitt preg på de nye bygningene, og det er slike håndverkere byen vil ha, sa Nygård. Leverandørene var samlet med sine stands. Her var det presentasjoner av nyheter og faglige diskusjoner om materialer, produkter og fremgangsmåter. Faggruppene Etter et foredrag av miljøvernforkjemperen Øystein Dahle, som Blikkenslageren kommer tilbake til i neste utgave, var det tid for faglig oppdatering. En gruppe hørte Thomas Dahlberg fra PLR i Sverige redegjøre for branntesten som nylig er gjennomført i Sverige, og som vi forteller om i en artikkel på side 14. Stor interesse var det for temaene lakkert aluminium ved produktsjef Wincent S. Landsverk i Astrup og utfordringen med å båndtekke flate tak/kompakttak, som utvendig gruppe presenterte. Landsverk trakk blant annet frem de mange egenskapene og fordelene med lakkert aluminium til tak og fasade; unik styrke, stor form 8 blikkenslageren 9-08

9 Fagtreff 2008 Jubileum for lørdagsfri På slutten av 50-tallet startet en diskusjon i Drammenslauget om arbeidsfri på lørdager. Norsk arbeidsgiverforening var i mot, det samme var Drammen bygg- og tømrerforening. Oldermann Bjørn A. Thorp hadde vært med på et møte med de andre håndverksforeningene og tok opp et forslag i sitt laug om å ta annenhver lørdag fri. Noen var skeptisk, på egne og kundenes vegne. Diskusjonene i lauget var hete, skriver Camilla Svendsen i 100-års beretningen til lauget. Uenighetene til tross, det endte med enighet 7. november 1958 om å slutte seg til forslaget om å ta fri to lørdager i måneden. Landskamp mellom Norge og Sverige gav en ekstra faglig dimensjon til fagtreffet. Det bør bli tradisjon ved alle fagtreffene heretter! Fra venstre, Sebastian Bratt og Kasper Kaarbø, Martin Johansson og Emil Wennberg. Faglig påfyll i plenum, som her når daglig leder Bernt Gausen orienterte om E-læring, eller inspirerende sosialt samvær sent og tidlig er viktige ingredienser på fagtreffene. Ledsagere var invitert med til fagtreffet i Drammen. Her er alle pyntet til festmiddag, når Åke Nilsson i IB Metall i Malmø overrekker gave til oldermann Henning Carstensen. barhet ved bearbeiding, korrosjonsbestandig, holdbarhet, miljøvennlig, egnet for resirkulering, lave livsløpskostnader, et mangfold av kvaliteter og ingen grenser med hensyn til farger og spesialfinish. Spesielle funksjoner i lakken bidrar til å gi ulike effekter og egenskaper, blant annet antigrafitti. Det er stor forskjell i de ulike lakk-kvalitetene, noe som er viktig å merke seg. Både i pulverlakk og våtlakk er det mange typer kvaliteter. 60 prosent av salget av lakkert aluminium hos Astrup er pulverlakkert, som normalt har lenger levetid og bedre bøye- og knekkeegenskaper enn standard våtlakk polyester. Lars Aasnes avrundet første dag med orientering om revideringen av NS (se side 11). Dag to var viet E-læring, VBL-nyheter og faglig fordypning hos leverandørene, som hadde stands med presentasjon av aktuelle nyheter. Og selvsagt var det stor oppmerksomhet omkring landskampen, som pågikk under hele fagtreffet. (Se side 12 og 13). kvalitet, mangfold og godt samarbeid Vi gratulerer... Under Fagtreffet som ble arrangert i Drammen august deltok ASTRUP AS med egen stand. Her serverte vi også en liten ASTRUP-Quiz, med premier fra vår industrivarebutikk Astrup-Tools, Oslo. Vinnere av denne uhøytidelig spørrekonkurransen ble: 1. premie: Jan-Erik Bentzen fra Sigfred Bentzen & Sønn AS 2. premie: Bjarne Jacobsen fra Bl.sl.mester Tore Jacobsen AS 3. premie: Tormod Hagren fra Krogseth AS Vi gratulerer vinnerne, og takker for fine dager i Drammen. Jan-Erik Bentzen mottar 1. premien fra markedssjef Lasse Kristensen i Astrup AS Astrup-Tools: Oslo Bergen Odda Ulsteinvik Mongstad (2009) ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Tel: Faks: E-post: For mer info: blikkenslageren

10 Hvor flatt kan det båndtekkes? Med utgangspunkt i et aktuelt prosjekt i Bergen, hvor man diskuterer hvem som skal ta ansvaret når man ønsker båndtekking av flatt tak uten lufting, la utvendig gruppe frem problemstillingen på fagtreffet. VM Zinc og Rheinzink kom med sine synspunkter. Fagtreff 2008 Av Per Olav Berg Torleiv Ranheim, VM Zinc, Kjell Hæggernæs, Jan Erik Clausen og Erling Lyche, Rheinzink i prat om temaet båndtekking av flate tak/kompakttak. Torleiv Ranheim i VM Zinc poengterte at 5 graders takvinkel er minimum ved båndtekking. Generelt anbefaler VM Zink noe som er tett på undersiden av båndtekkingen og lufting under metallet for å lede vekk kondens. Knotteplast eller strukturmatte er en god løsning under båndtekkingen, sa Ranheim. Han viste til prosjektet i Bergen, som vil få helt andre inneklimatiske forhold i for eksempel en industrihall. En skole vil få høyere temperaturer under taket og problemer med kondens hvis man ikke tar hensyn til dette, sa han. Erling Lyche i Rheinzink fulgte opp anbefalingene fra VM Zinc og pekte på spørsmål om hvordan vi håndterer tverrskjøter i rankene og hvordan flate tak mellom 5 og 10 grader kan bygges opp, slik at konstruksjonen blir velegnet for båndtekking. Rheinzink anbefaler tetningsmiddel i falsen i hele banens lengde. Strukturmatte/knotteplast kan droppes hvis det er spaltepanel og god lufting under metallet. Lyche understreket at det må bygges opp skjøtetrapper med nivåforskyvninger på flate tak med 5 til 10 graders fall. Spennende Hollander! Nye glassert tegltakstein har en tydelig profil som gir huset særpreg. er tatt frem i samarbeid med skandinaviske arkitekter, og kombinerer det beste av tradisjon og nytenkning. Den er lett å legge og er tilpasset moderne byggeteknikk. kommer i etterspurte farger; Glassert Svart, Naturell og Engobert Svart. Kontakt oss for veiledning og tilbud. Glassert Svart Naturell Engobert Svart Tlf blikkenslageren 9-08

11 Fagtreff 2008 Den som signerer en kontrakt uten å vite hva han har skrevet under på, gambler med firmaets økonomi, sier Lars Aasness, Standard Norge. Unngå overraskelser Ingen bør signere en kontrakt uten å forstå innholdet. Det kan få ubehagelige og alvorlige økonomiske konsekvenser hvis du ikke kjenner til Norsk Standard, advarte sivilarkitekt Lars Aasness i Standard Norge på fagtreffet. Av Per Olav Berg NS 3420 beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er den største og mest brukte norske standarden. Den er et viktig verktøy for å utarbeide beskrivelser ved inngåelse av byggekontrakter. I snart 30 år har den vært fremtredende i byggenæringens hverdag. NS 3420 er et standardisert beskrivelsessystem for alle fagområder. Den inneholder tekniske krav til prosjektering, utførelse og oppfølging av byggesaker. Alt vedrørende blikkenslagerarbeider er nå samlet i kapitlet PN i den reviderte 2008-versjonen som kommer i oktober, opplyser Lars Aasness. Det viktigste grepet som gjøres under revideringen denne gang er å samle fagområdet på ett sted. Vi har ryddet litt i matrisene for valg av materialer, behandling av materialer og utførelsen. I tillegg er det nå mulig å beskrive komplette takrenne- og nedløpsløsninger, sier han. Aasness understreker at både offentlige og private byggherrer blir mer og mer profesjonelle, og det krever at håndverkersiden må følge opp. Hvis ikke håndverksbedriftene følger med i timen, faller de av lasset etter hvert. Derfor har VBL besluttet at det skal utvikles kurs i NS 3420, som vil holdes mot slutten av året. Den som beskriver etter 3420, bør også ha forståelse for de juridiske kontraktsstandardene NS 8405 og 8406, i tillegg til flere andre kontraktsstandarder for underentrepriser, fremholder Lars Aasness. blikkenslageren

12 Fagtreff 2008 Travel aktivitet under dag to i den historiske landskampen mellom Norge og Sverige. Etter landskampen ble bodene auksjonert bort av auksjonarius Erling Lyche. Blikkenslagermester Lars Eriksen kjøpte den ene for å ha utenfor verkstedet i Oslo som øvingsarena. Torleiv Ranheim i VM Zinc kjøpte den andre for å ha den på hytta. Sverige tok seieren Ingen kunne med sikkerhet si hvem som vant da den første landskampen mellom Norge og Sverige ble avblåst etter to dagers innsats. Sverige kom litt lenger med oppgaven, mens mange mente at det norske laget sto for en penere utførelse. Dommen til slutt: Sverige 80 poeng, Norge 72. Av Per Olav Berg Og dermed brøt jubelen løs blant svenskene under premieutdelingen ved festmiddagen lørdag kveld. Seieren smakte ekstra godt på en dag da Norge tok to gull og en sølvmedalje i OL De to norske deltagerne, fjorårets NM-vinner Sebastian Bratt fra Mo i Rana og NM-toer Kasper Kaarbø fra Oslo, deppet litt rett etter konkurransen. Mot slutten av dag to var de blitt overbevist om at svenskene ville vinne. Men under premieutdelingen var det bare smil, og de gratulerte Emil Wenneberg og Martin Johansson, begge fra Uppsala, med seieren. Hvert lag skulle tekke taket med takvindu på hver sin bod, montere beslag og takrenne og nedløp, samt tekke fasaden rundt en dør. Materialet var Rheinzink. Deltagerne kunne fritt velge løsning. Det var tydelig at begge lag kikket mye bort på konkurrenten, særlig på dag to, da de skulle gjøre seg ferdig fra kl til Det norske laget begynte for øvrig med å montere beslag på vannbrettet før de festet rennekrokene. De svenske guttene skrudde rennekrokene rett på. Yrkeslærer Janne Bringegård fra Uppsala kommenterte forskjellene med at i Sverige er det tradisjon for ikke å skjule treverket mer enn nødvendig, men at dette var en teknikk de ville ta med seg hjem. Ikke lenge etter monterte det svenske laget beslag under takrenna de også. Jurymedlemmer var arkitekt Bjørn Vidar Eriksen, Arkitektgruppen Drammen, Walter Karppinen, VBL og Niklas Angelöf fra svenske Yrkesnämnden. De fulgte deltagerne gjennom de to dagene, og etterpå vurderte de tak og fasader i minste detalj. «Mange celler har vært i arbeid i både høyre og venstre hjernehalvdel. Musklene har vært spente. Begge lands deltagere har gjort et storartet arbeid, men til slutt må en vinner kåres. Svenskene har gjort et, i sinkens perspektiv, teknisk bedre arbeid. Nordmennene har på den andre siden vist en mer estetisk side. Begge takene bedømmes som ferdigstilte og skulle klare et regnfall. Juryen har summert poengene og vi er enige om at resultatet i konvolutten er rett og riktig,» lød juryens begrunnelse. Styreleder Jan Henrik Nygård og adm. direktør i Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, Gitte Leger, åpnet konvolutten og avslørte poengene; 80 til Sverige og 72 til Norge og svenskene kunne vifte med sine medbrakte flagg. 12 blikkenslageren 9-08

13 Fagtreff 2008 VBL er på TV! Daglig leder Per Sannes intervjues av NRK Østafjells. Stor jubel under festmiddagen med premieoverrekkelser. Vinnerne fikk 5000 norske kroner hver, lag nr to fikk 4000 kroner hver. Alle fikk reise og opphold og takvandring i Stockholm av PLR, og alle fikk to års abonnement på de svenske og norske blikkenslagertidsskriftene. Fra venstre, Kasper Kaarbø, Sebastian Bratt, Emil Wennberg, Martin Johansson, Jan Henrik Nygård, VBL og Gitte Leger, PLR De tre jurymedlemmene, fra venstre arkitekt Bjørn Vidar Eriksen, Niklas Angelöf og Walter Karppinen. Takk for kampen! Fra venstre, Sebastian Bratt, Kasper Kaarbø, Martin Johansson og Emil Wennberg. Festeteknikk for flate tak. Benytt spissteknologi fra SFS intec ved montering av takbelegg. Monteringssystemet som muliggjør en rasjonell innfesting til alle typer underlag. Profilerte stålplater Betong Lettbetong Tre For eksempel ISO-TAK systemet som er en intelligent løsning basert på hylser og tilhørende festemidler tilpasset underlaget. Kontakt oss - vi står gjerne til tjeneste for Deg. SFS intec AS T Solheimveien 44 F NO-1473 Lørenskog Turn ideas into reality. Ins_Flatroof_4c_185x130_nor.indd :21:28 blikkenslageren

14 Branntest med uventet resultat Ventilasjonsforeningen i Sverige har g jennomført en branntest for å kartlegge hvilke påkjenninger som avtrekkskanaler beregnet for storkjøkken klarer når de utsettes for ekstrem høy varme. Branntesten skulle vise om anbefalingene for montering er tilstrekkelige og sammenligne ulike tetningsmetoder. Det er Plåt & Vent Magasinet som forteller om branntesten i sin utgave før sommerferien. For noen år siden startet Ventilasjonsforeningen i Sverige en utredning angående tetningsmasser i avtrekkskanaler. Hensikten var å se om ulike typer kanaler og tetningsmasser med sine spesifikke egenskaper, klarte tetthetskravene etter vask og etter utbrenning, samt deres anvendelse i storkjøkkenmiljøer. En test utført på Redningsverkets skole for en tid siden, der man gjorde opp ild i tre forskjellige kanaler, viste at to av tre kanaler ikke klarte en brann, men falt sammen. Mot denne bakgrunnen ville Ventilasjonsforeningen utføre en ny test sammen med Statens Provningsanstalt (SP) i deres lokaler i Borås. Et tjuetalls representanter fra bransje og Fra Statens Provningsanstalt i Borås der 10 avtrekkskanaler var montert. Neste test i dette prosjektet blir trolig gjennomført ved at man gjør opp ild i kanalene for å se om det blir stikkflammer eller lignende og om kanalene holder da. Lars Boström, seksjonssjef på Brannmotstand, Statens Provningsanstalt i Sverige. myndigheter var på plass da 10 forskjellige kanaler ble montert; de runde med dimensjon 315 mm og firkantkanaler med dimensjon 500 x 200 mm. I den tidligere testen ble det gjort opp ild i kanalene, men denne gang ble det gjort opp ild i ovnene for å måle varmen i røykgassene. Strålingstemperaturen ble målt 50 mm fra kanalene. Disse kanaltypene inngikk i testen: Galvaniserte kanaler: En spirokanal, en ekstra tett spirokanal, en spirokanal med El15-isolasjon, en rund langsfalset kanal samt en firkantkanal. Svartplatekanaler: En rund og en firkant kanal med sveisede skjøter og flenser, samt en kanal med ekstra skjøter for å teste ulike branntetningsmasser. 14 blikkenslageren 9-08

15 Dessuten ble en langsgående falset kanal i forsinket stål med spennbåndkant testet, samt en spesialkanal med indre røykkanal av rustfritt stål isolert med mineralull og kledd med pulverlakkert varmforsinket plate. Overraskende resultat Testen hos SP ble gjennomført ved at røykgass fra en såkalt standardbrann ble ført opp i de 10 kanalene for å måle hvordan materialet i kanalene reagerte. Varmen ble regulert etter en standardbrannkurve, som innebærer at temperaturen i ovnen var oppe i 950 grader etter en time. Alle kanalene hadde skjøter, som var utført ifølge gjeldende bransjeanbefaling for respektiv type kanal. De 10 kanalene ble skjermet for hverandre ved hjelp av mineralullmatter. Alle kanalene bortsett fra én, holdt stand mot varmen i løpet av den timen som testen pågikk. Det resultatet kom overraskende på alle. Den isolerte kanalen var den eneste som havarerte. Etter ca 30 minutter var det bare isoleringen som holdt kanalen sammen. Nei, resultatet ble ikke riktig som vi hadde trodd. Vi trodde ikke at visse av kanalene ville stå i mot en brann i 15 minutter. Men vi fikk bra respons fra bransjen, og nå skal resultatet analyseres og deretter går prosjektet videre, opplyser Thomas Dahlström. Det var bra stabilitet i alle kanaler, noe som var litt uventet. I tidligere tester har det blitt brudd i kanalene. Men her holdt dem. Det er vanskelig å si hvorfor det ble slik, innen testrapportene er klare, sier seksjonssjef Lars Boström ved Statens Provningsanstalt til magasinet. Må forskriften endres? Hvis denne svenske testen står seg, kan det se ut som om vi må endre forskriften med krav om at kanaler fra storkjøkken skal brannisoleres, sier Bjørn Hansen i Comfort Teknikk AS i en kommentar til Blikkenslageren. Skaper usikkerhet Annika Brännmark i den svenske Ventilasjonsforeningen sier til Plåt & Vent Magasinet at de nå vil ha dokumentert hvordan avtrekkskanaler for storkjøkken bør være utført for å klare brannkravene. Dessuten er det viktig å få utredet om dagens bransjeanbefalinger er tilstrekkelig når det gjelder brannspredning via kanaler innen brannceller. Dette må utføres med tester på vitenskapelig nivå, sier hun, og legger til at det i dag finnes ulik praksis for hvordan en avtrekkskanal skal være utført, noe som skaper usikkerhet både hos leverandør og bruker. I svenske byggeregler heter det blant annet at «Material i luftbehandlingsinstallasjoner får ikke bidra til brannspredning.» Hensikten med denne siste testen var ikke å peke ut noen spesiell leverandør, men å få frem krav på installasjonene som kan fungere, og dermed heve brannsikkerheten hos brukerne, sier Thomas Dahlström, sekretær i den svenske Ventilasjonsforeningen til Plåt & Vent Magasinet. Vi regner med at arbeidet etter hvert fører til en helt ny bransjeanbefaling for hvordan en avtrekkskanal skal være utført, sier Annika Brännmark. J a a m f v E t p J 2 J i a f f J Han presiserer at han ikke representerer ventilasjonsbransjen, men kun sitt eget syn. Det virker som om vi ikke bør brannisolere kanaler utvendig fra storkjøkken. Hensikten med våre bestemmelser om brannisolering av alle kanaler fra storkjøkken er jo å unngå at kanalene får høy overflatetemperatur og antenner materialer rundt kanalene. Umiddelbart kan det virke som at det er en «papirtiger» som har skrevet forskriftene her, ut fra en antatt logisk tenkning. I følge resultatene fra forsøket i Sverige gjør isolerte kanaler vondt verre, sier Bjørn Hansen. Når den brannisolerte kanalen kollapset etter relativt kort tid, virker jo isolering mot sin hensikt. Men jeg ser en liten hake ved testen og spør meg om den gir et realistisk bilde av virkeligheten. Her er det svært høye temperaturer begrenset til innvendig kanal, som får funksjon som en skorstein. Det Bjørn Hansen i Comfort Teknikk AS i Trondheim. betinger en kontinuerlig tilførsel av brennbare materialer, som olje, gass eller fett, sier Bjørn Hansen, som ser med spenning frem til en videre oppfølging av forsøkene i Sverige. M J a Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter annonse_25 Swegon.indd 1 Desentralisert og behovstyrt ventilasjon er framtiden blikkenslageren

16 Kvalitet kommer alltid først. Resten er opp til deg. En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien. 16 blikkenslageren 9-08

17 Din landsdekkende samarbeidspartner innen alle typer stål og metaller og øvrige blikkenslagerprodukter. For et fullstendig sortiment, se vår produktkatalog. blikkenslageren

18 Vi må ta vare på medlemmene og samtidig gjøre det interessant for nye å komme til. Vi må bli så gode at de føler de mister noe ved å stå utenfor, sier oldermann Erling Solhaug i Bergen. Med blikket mot oven Uansett hvor i verden Erling Solhaug befinner seg, har han en tendens til å vende blikket mot taket. Det handler om å se løsninger på alt fra et enkelt beslag til et helt tak. Ingenting gleder oldermannen i Bergen mer enn godt utført arbeid. 18 blikkenslageren 8-08

19 Av Guro Waksvik Å være håndverker er noe eget, det å skape med hendene. Nå når jeg for det meste sitter på kontoret, savner jeg den gode følelsen av å ha produsert noe konkret. Men jeg legger ikke skjul på at det er godt å sitte her når det regner kontinuerlig i ukevis, selv om vi bergensere glemmer 100 dagers regn etter to dager med sol, sier daglig leder i Bygg og Ventilasjon AS, Erling Solhaug. Yrkesstolthet er viktig for Solhaug. Etter fire år i laugets styre, tiltrådte han som oldermann i februar. Før var det mange bakgårdsbedrifter som ikke alltid var like seriøse. Nå er langt flere innenfor lauget, og statusen er i høy grad på vei opp. Veien er fortsatt lang, men det går absolutt bedre, sier Solhaug. Utfordringer Han har lyst til å bidra. Derfor sa han ja til å bli oldermann. Det gir mulighet til å påvirke. Vi kan både få og gi kunnskap. Et klart mål er å bringe bransjen videre, sier Solhaug. Kameratskapet og det sosiale betyr også mye. Men han kunne ønsket seg større frammøte. Det ligger på mellom 15 og 20. Målet er flere. Vår utfordring er å ha en god agenda med engasjerende saker og interessante foredragsholdere som inspirerer flest mulig. Faget er så bredt. Har vi en som foreleser om ventilasjon, er noen kjempeinteressert, mens andre sovner, sier han. Hver høst arrangerer lauget faglig seminar på Solstrand. Vanligvis kommer omtrent 40 deltakere med ledsagere. Invitasjonen går ut til hele landet, og i fjor fikk vi deltakere fra Oslo, sier Solhaug. I dag er 23 bedrifter tilknyttet Servicekontoret og 44 personer medlemmer i lauget. De fleste er fra Bergen, selv om lauget dekker hele Hordaland. En av utfordringene er å få bedriftene til å bli medlemmer. Vi må ta vare på medlemmene og samtidig gjøre det interessant for nye å komme til. Vi må bli så gode at de føler de mister noe ved å stå utenfor. Det er umulig å måle hva et medlemskap gir den enkelte bedrift igjen i kroner og øre. Men uten interesseorganisasjoner, vil utviklingen stoppe opp, sier oldermannen. Gode lærlinger er alltid et satsingsområde. Per i dag er det omtrent 30 under opplæring i Bergen og omegn. Rekruttering til faget er generelt vanskelig. Jobbene er ikke blant de best betalte og arbeidet kan være tungt, sier Solhaug. Ønsket å jobbe offshore Som ung ville Solhaug bli maskinist, og han så for seg en jobb offshore. Derfor falt valget på grunnkurs i maskin og mekaniske fag. Men etter VK2, før han fikk fullført utdannelsen, begynte han å jobbe, og lysten på fortsatt skolegang forsvant. Etter et par forskjellige arbeidsplasser begynte Solhaug i Bygg og Ventilasjon AS i Siden har han gått gradene fra hjelpearbeider til daglig leder. Svennebrevet tok han som privatist etter 20, senere ble han også mester. I utgangspunktet visste jeg ikke hva en blikkenslager var. Det er fortsatt et problem at mange ikke vet nok om oss. Å reklamere for faget er ikke gjort i en fei, men vi føler vi er på vei, sier oldermannen. Han synes feltet er bredt og fascinerende. Spesielt tynnplate-delen, der kun fantasien setter begrensninger for hva som kan skapes. Faget er variert og kjempespennende og dekker alt fra topp til tå av et bygg. Hele tiden er det noe nytt å lære. Vi blir neppe utlært noensinne, sier han. Bygg og Ventilasjon AS har tre avdelinger; ventilasjon, produksjon og tak og fasade. Bedriften er blant landets største i sitt felt, og har i dag 70 ansatte hvorav 15 svenner, fire mestere og seks lærlinger. Oppdragene varierer fra enkle plater rundt et vindu, til store innredninger offshore og på cruiseskip. Bedriftens linje er nøktern, med flere ben å stå på. Produksjonsavdelingen er størst, og leverer mye til offshore og maritimt, både i inn- og utland. Nå utvider vi lokalene med tusen kvadratmeter, fordelt på produksjon og kontorer. Det skal stå klart til jul. Da regner vi også med å ansette inntil fem til, forteller Solhaug. Totalt usnobbete Det hender vi tar inn folk som har det litt verre enn de fleste av oss. Av og til får vi det til, og det er flott å se at de blomstrer. Men det har også gitt oss skuffelser. Det er vår politikk at vi vil ta den sjansen. Alle fortjener en mulighet selv om fortiden er lei. Men folk med tunge problemer har vi ikke kapasitet til å ta, sier Solhaug. Bygg og Ventilasjon AS er sponsor for Natteravnene. Solhaug var selv aktiv natteravn i flere år, og synes det har vært en god erfaring. Solhaug er vokst opp på Fana, og hadde aldri drømt om å flytte til Åsane. Men så traff han en flott jente som var derfra. Nå trives han med både jobb og hjem i Åsane. Nylig solgte han motorsykkelen til fordel for en ny båt. For bor man i Bergen er det for mye med to hobbyer som krever godt vær. Men tiden strekker ikke til for å gjøre alt man har lyst til. Tre barn og en krevende jobb krever sitt. Båten blir ikke brukt for ofte, fastslår han. I disse dager begynner den eldste av sønnene i rørleggerlære, et yrke som av en eller annen grunn har høyere status. Vi må bare innse at rørleggerbransjen har vært flinkere til å reklamere for seg og sine, enn det vi har. Men vi må ikke gi oss. Jo flere ganger folk hører om faget vårt, jo større sjanse er det for at de vil huske det. Han prøver å påvirke barna sine, men mener det viktigste er at de gjør noe. Det verste han vet er folk som ikke gjør noe, og som samtidig forventer alt. Solhaug er overhode ikke snobbete, og mener han som daglig leder i bunn og grunn er den samme han var som hjelpearbeider. Men forhåpentligvis litt mer erfaren, smiler han. Tror på fremtiden Mangelen på fagfolk er prekær, oppgavene står i kø, og tilgangen på folk er for liten. Bygg og Ventilasjon AS var tidlig ute med å benytte polsk arbeidskraft, med skikkelige lønnsbetingelser fra første dag. På arbeidsplassen er det i dag ansatte fra både Polen, Sri Lanka, Chile og Skottland. Mange er flinke fagfolk, men kommunikasjon og språk er en utfordring, sier Solhaug. Han har tro på fremtiden, enn så lenge, og mener det blir mye å gjøre de neste årene. Først og sist er Solhaug en ventilasjonsmann, og ingenting irriterer ham mer enn dårlig utført håndverk. Dårlig arbeid ødelegger for faget vårt. Spesielt er det mange stygge ventilasjonsløsninger på tak. Jeg skulle ønske at byggherrer og arkitekter ville bruke mer penger på den biten. Jeg har sett mange eksempler på flotte påkostete bygg, med stygge løsninger på ventilasjon, sier Erling Solhaug. Motorsykkelen er solgt til fordel for en ny båt. Bor man i Bergen er det for mye med to hobbyer som krever godt vær, mener Erling Solhaug. blikkenslageren

20 VÅRE GODE PROSJEKTER: Den mørke sinken gir et ekstra innhold i fasaden. Innholdsrikt i strandkanten Den nye eneboligen til Karen Helene og Jens Ulltveit-Moe på Lysaker er blitt et nydelig samspill mellom treverk, betong og metall. Eivind Haukjem AS i Drammen utførte blikkenslagerarbeidene med forpatinert 0,8 mm Anthra-zinc. Av Per Olav Berg Arkitekt Einar Hagem i Lund Hagem Arkitekter har skapt et innholdsrikt bygg, både innvendig og i de ulike fasadeutrykkene. Den nye eneboligen til næringslivstoppen erstatter en revet villa på en østvendt tomt med strandlinje på Lysaker. Valget av Anthra-zinc gir en fin kontrast til betongen, treverket og også vegetasjonen rundt boligen. Ved at quarts-sinken forpatineres i et bad litt varmere og litt lengre, får man det mørke skiferpreget. Anthra-zinc er en av de tre hovedtypene til VM Zinc; komplett med alle systemer og tilbehør. Det var mye linjeføring å ta hensyn til her. I fasaden mot sjøen går tekkingen inn under fremspringet og videre inn i en stor gang, sier Eivind Haukjem. Han synes det er morsomt og spennende at metall kan brukes på denne måten, og spesielt her med en enebolig med sink som er blitt så vellykket. De 0,8 mm tykke planplatene ble knekt i knekkemaskin med vinkelfalsteknikk for å få en mest mulig plan plate. Vi knekker alltid alle fire sider fremfor å kjøre platene i en falsemaskin. Vi ønsker minst mulig spenn i platene. Tekkingen er utført som skivetekking med vinkelfals, opplyser Eivind Haukjem. Mørk sink, betong, glass og treverk skaper en flerstemt stemning. Tekkingen av himlingen utenfor hallen mot hagen fortsetter på innsiden. 20 blikkenslageren 9-08

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Aksel Hagen. ny leder av 37. Mesterbrevnemnda. www.mesterbrev.no

Aksel Hagen. ny leder av 37. Mesterbrevnemnda. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2015 Samfunnet trenger flere mestere. De gjør en jobb som mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for at vi skal kunne opprettholde kvaliteten på håndverksoppdragene som

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 04/2013 OHIF feirer 175 år! En høyst levende jubilant (s 12) OHIF fra 1838 til 2013 (s 10) Årskonferanse & Håndverker dag (s 42) OHIFs nyeste

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer