Nr 9 - November Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13"

Transkript

1 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

2 I_Skolen_0911.indd I skolen min mening Ja til norm for lærertetthet I hovedstyret til KS ble jeg dessverre stående alene om å støtte en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. Jeg mener at dette vil representere en ressurssikringsnorm for å skape mer fleksible organisasjonsformer. En slik norm vil ikke påvirke beslutningen på den enkelte skole om ressursfordelingen mellom ulike oppgaver, mellom elever eller organiseringen av undervisningen. Skoleledelsen vil fortsatt ha frihet til å bruke lærerressursene slik den mener er best. Statlig overstyring må begrenses til et minimum, og for meg er det særlig på to områder dette er aktuelt: sikring av at særs utsatte barn (barnevernet) får nødvendig oppfølging, og at barn sikres det som er en forutsetning for hvordan barn havner ut senere i livet: grunnleggende skolegang. Det er et viktig mål at læringsutbyttet/kvaliteten i undervisningen blir styrket. For å oppnå dette kreves innsats på flere områder: Styrket skoleledelse, økt kompetanse i det pedagogiske personalet, og redusert antall elever per lærer. Dette er virkemidler som i sum vil gi økt læringsutbytte for elevene. Det er nødvendig at andre yrkesgrupper bringes inn i skolen, som helsesøstre, barnevernspedagoger, psykologer m.v. som kan støtte opp under læringsmiljøet, og frigjøre tid for lærerne til å undervise. Det bør ses på måter for å regne denne type spisskompetanse inn i beregningen av lærertetthetsnorm. Soria Moria-erklæringen eller partiprogram er ikke min plattform som hovedstyremedlem i KS. Mine standpunkt utformes ut fra bred dialog med SV-folkevalgte over det ganske land, og i bred drøfting med fagfolk og brukere av kommunale tjenester, og standpunktet kan av og til bli annerledes enn det partikolleger i regjering eller Stortinget inntar. I denne saken fikk jeg nærmere 50 innspill, hvorav flere fra tillitsvalgte i Skolenes landsforbund. En normering må etter min oppfatning være på skolenivå, men det forutsetter at kommunene er seg bevisst at behovet på den enkelte skole internt i en kommune vil variere og at noen elevgrupper og skoler krever økt lærertetthet. Lærertettheten må være høyere på en flerkulturell skole i bydel Gamle Oslo enn en «hvit» skole i Holmenkollen. En klokt utformet nasjonal norm for lærertetthet kan gi oss en kvalitativt bedre skole. Ivar Johansen (SV) Hovedstyremedlem i KS Send inn din mening (maks 35 linjer) e-post: - Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo Leksehjelp nytter Gratis leksehjelp ser ut til å treffe de barna som trenger det mest. Det går fram av barnetilsynsundersøkelsen (SSB). Gratis leksehjelp ble innført fra Undersøkelsen er den første som har kartlagt hvem som benytter seg av SFO og gratis leksehjelp. Unge asylsøkere NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) starter nettverk for alle kommuner med omsorgssenter eller asylmottak, som del av prosjektet Opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere. Målet er økt kunnskap og bedre samarbeid mellom skoleeier, asylmottak og omsorgssenter. Ny organisasjon Rundt studenter ved landets over godkjente fagskoler får nå sin egen studentorganisasjon. Til nå har de ikke hatt noen egen organisasjon til å tale sin sak. LO har deltatt i arbeidet med den nye organisasjonen gjennom Nasjonalt Fagskoleråd. Rådet inviterte alle fagskoler i landet til oppstartkonferanse med valg av interimsstyre november, som skal arbeide for et stiftelsesmøte i begynnelsen av Flyttet eller byttet jobb? Husk å melde fra om bytte av adresse og arbeidsplass. Send gjerne adresseendring på epost til Vivian Broberg på forbundskontoret: eller via hjemmesiden til SL: FOTO: TOR ANDRÉ JOHANNESSEN/HAUGESUND KOMMUNE FOTO: Merete Haseth Landsmøtet 2013 i Haugesund Side 4 5 Bankingen fra graven I novellesamlingen Bankingen fra graven kommer vi tett innpå ulike menneskers skjebner, satt sammen av en tusen år gammel bosnisk historie. Vi får innblikk i både tyrkisk herredømme og fra tiden under Titos kommunistiske styre, i tillegg til fortellinger fra krigene som har herjet i Bosnia. Boken er eruptiv, full av liv og av skjebnesskildringer. Et håndvevet, litterært verk, en rå fortelling om Bosnia Man må spørre seg hvor Topalović finner så mange triste og tragiske skjebner som han fanger i fortellingene sine. Mehmed Ðjedović (bosnisk forfatter). Tillitsvalgt Ë xhsscscy330428z ISBN Side 11 I skolen Adresse: Keysers gate 15, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Faksimile av bok Bankingen fra graven Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Bankingen fra graven Morsmållærer med bok Side Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. Abonnementspris øvrige: kr 100 pr år. ISSN: Layout/trykk: LO Media. Tlf MILJØMERKET Trykksak Annonser: Norsk Militærteknisk Forlag v/knut Berg Tlf: , Fax E-post: Arbeidstidsavtalen 6 Forbundslederen mener 7 Hvem styrer norsk skole? 8 Evaluering av lærere 9 Ny rektorundersøkelse 10 Spør SL 19 Faglærer hospiterer Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side FORSIDEN: Kompetanse og trening kan gjøre det interessant for læreren å bekjempe mobbing, mener Erlend Moen. Han jobber i Skoleteamet i Trondheim kommune, som bistår skoler i mange tunge mobbesaker. Annonsepriser (4-farger) 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 8. november 2011 Neste nummer: 7. desember 2011 Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. foto: Lena Knutli 2 I skolen I skolen

3 Landsmøte Landsmøte Landsmøtet 2013 i Haugesund FOTO: TOR ANDRÉ JOHANNESSEN/HAUGESUND KOMMUNE I SL Rogaland er gleden stor over vedtaket i landsstyret om at landsmøtet i 2013 skal avholdes i Haugesund. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Det er vi glade for. Vi har hatt en god medlemsvekst i Rogaland, og jeg tror det vil være samlende for våre medlemmer. Vi forsøkte å vinne forrige gang også, men innså at det var SL Nordland sin tur i 2009, sier fylkesleder Monica Kvilhaugsvik i SL Rogaland. Forrige landsmøte ble avholdt i Bodø i To alternativer Spørsmålet om hvor det 8. ordinære landsmøtet skal arrangeres var oppe andre dag i det tre dager lange møtet til landsstyret på Gardermoen oktober. Forbundsstyret hadde mottatt søknader fra fylkeslagene i Rogaland og Østfold, som ble lagt fram til avstemning. Geir Allan Stava fra SL Rogaland og Petur Halldorsson fra SL Østfold frontet sine respektive regioner. Begge viste underholdende lysbildeshow og lokket med lokale severdigheter og muligheter for utflukter og opplevelser knyttet til landsmøtet. Andre nestleder og kasserer Geir Granås opplyste at det ikke var økonomiske grunner til å utelukke noen av forslagene. Landsstyret vedtok med femten Astrid Sebulonsen Geir Allan Stava Petur Halldorsson mot seks stemmer å avholde landsmøtet i Haugesund. Haugesund neste Vi i Rogaland ønsker oss veldig sterkt å få avholde landsmøtet. SL i Haugesund og Karmøy er forberedt og kapabel, sa Geir Allan Stava, som blant annet lokket med vikingblot og kumlekalas i utendørs badestamp. Haugesund avis var raskt ute med nyheten. I intervju med avisa uttalte landsstyremedlem fra Rogaland og SL Karmøy, Geir Allan Stava, at noe av bakgrunnen for at landsmøtet ble tildelt Haugesund er den gode medlemsøkningen som er registrert i Rogaland den siste tiden. Vi er nå det fjerde største fylkeslaget. I tillegg kan SL Karmøy skilte med å være det største rene kommunelaget i landet. SL Karmøy har nettopp rundet 250 medlemmer. Vi er derfor både glade og stolte over den tilliten vi har fått fra landsstyret, sier Stava til avisa. Leder av SL Forening Karmøy, Anne Helle, bekrefter den gode medlemsutviklingen. Per i dag har vi 253 medlemmer. For tre år siden var tallet cirka 150, så vi har vokst jevnt og trutt, sier hun. «Salen her er ikke kjønnsmessig representativ. Vi må få flere kvinner inn i landsstyret. Det er en utfordring til neste valg, som alle fylkeslag bør ta med seg.» Uttalelse fra fylkesleder Erik Hoff i SL Akershus i landsstyret. Forberedende valgkomité Landsstyret har valgt forberedende valgkomité, som består av: Astrid Sebulonsen, leder, Matz Antonsen, Per Rasmus Oftedal, Bodil Gullseth og Yngvil Cordtsen. Landsmøtet i 2013 skal blant annet velge forbundsstyre og forbundssekretærer. Senest innen 1. januar 2012 skal den forberedende valgkomiteen og fylkeslagene sende liste over alle verv som det skal velges til ifølge vedtektene. Den forberedende valgkomiteen skal innen 1. september kartlegge om de som innehar ulike verv i perioden ønsker gjenvalg, eller eventuelt kan tenke seg å stille til andre verv. Fylkeslagene skal innen 1. september fremme forslag på de kandidatene de ønsker til ulike verv. På høstmøtet 2012 skal landsstyret ha oversikt over resultatet av kartleggingen og forslagene fra fylkesstyrene, som deretter blir gjort kjent for resten av organisasjonen. 4 I skolen I skolen

4 Arbeidstidsavtalen forbundslederen mener Forhandler om arbeidstidsavtalen Lærernes arbeidsplaner står sentralt for Skolenes landsforbund i forhandlingene med KS om arbeidstidsavtalen, som har startet. Dette er uten sammenligning den viktigste særavtalen vi har. Den gir rammer for hvordan lærerne skal kunne forberede, gjennomføre og følge opp sitt undervisningsmandat, sier forbundsleder Stein Grøtting om Arbeidstidsavtalen (SFS 2213), som utløper 31. desember i år. Avtalen gjelder for kommunale og fylkeskommunale skoler utenom Oslo, som har egen avtale med store likhetspunkter. Deler av avtalen gjelder også voksenopplæringen. Den skal nå reforhandles, og forhandlingene med KS begynte 8. november, dagen før dette nummeret av I skolen gikk i trykken. Landsstyret i Skolenes landsforbund har gitt føringer for hva SL skal legge vekt på i forhandlingene. Også rapporten fra tidsbruksutvalget blir viktig i forhandlingene. Arbeidsplaner Skolenes landsforbund ønsker blant annet å få til en oppstramming av bestemmelsene som gjelder arbeidsplaner. Ifølge gjeldende særavtale skal arbeidsgiver utarbeide arbeidsplaner for hver enkelt med grunnlag i tildelte arbeidsoppgaver for minimum to planperioder hvert skoleår. Vår erfaring er at arbeidsplanene ikke er gode nok, og det skaper en rekke problemer. Så godt som alle vi snakker med forteller at det tar lang tid fra en arbeidsplanperiode starter til man får arbeidsplan. Ja, det kan gå uker og måneder. Mange har også arbeidsplaner som de synes er vanskelig å forstå, sier Stein Grøtting. Ulik praksis Forbundslederen forteller at veldig mange av henvendelsene til forbundssekretærene i Skolenes landsforbund er knyttet til arbeidsplaner. Ettertelling av timer, timepotter, «flytende timer» og beregning av «undertid», er noen eksempler på en praksis som etter vår oppfatning mot hele prinsippet om arbeidsplaner. Det er også en klar ambisjon fra vår side at undervisningsbegrepet må tydeliggjøres. Nåværende avtale er utydelig. Det er viktig å få en avklaring for å sikre balansen mellom undervisning, oppfølging og forberedelse, sier Grøtting. Dessuten blir lærernes arbeid med å oppfylle læreplanens mål og momenter ikke endret ved at timer blir «døpt om» fra undervisning til annet arbeid. Det er derfor viktig at alle læreplanens timer arbeidsplanlegges som undervisningstimer til lærerne, legger han til. Kontaktlærere og seniorer Kontaktlærere og seniorer er to grupper Skolenes landsforbund ønsker å konsentrere seg spesielt om i forhandlingene. Kontaktlærerne har for store oppgaver i forhold til den avtalte tiden til dette arbeidet, som i dag er 38 timer per skoleår, eller én time per uke. Vi vil gå inn for at tidsressursen økes, og vil prioritere de lærerne som har felst undervisningstimer og de største elevgruppene, sier Stein Grøtting. Den andre gruppen lærere han trekker fram er seniorlærerne, som etter gjeldende avtale har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 prosent og 12,5 prosent fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Vi får mange tilbakemeldinger på at det ikke legges til rette for en reell lettelse av deres arbeidssituasjon, noe som tyder på en mislykket seniorpolitikk. Hvis vi skal få lærerne til å stå lenger i yrket, er det behov for bedre seniorpolitikk, ved for eksempel at de kan bruke redusert timetall til for- og etterarbeid til egen undervisning, sier forbundsleder Stein Grøtting. Dersom partene kommer til enighet om en ny Arbeidstidsavtale, vil den trolig få virkning fra august Dersom det ikke blir enighet, blir den del av hovedtariffoppgjøret som starter i april I skolen retter Fylkesleder i SL Buskerud, Marit Gislesen, har fått permisjon fra vervet fra og med 1. oktober og fram til fylkesårsmøtet våren Årsaken er stor arbeidsmengde da hun er valgt inn i formannskapet og administrasjonsutvalget i Kongsberg kommune og ikke Buskerud fylkeskommune - som det sto feil i forrige nummer av I skolen. Hun fortsetter som styremedlem i Buskerud SL. Thor Backe er konstituert fylkesleder. Utleiebransjen vokser i skolene Fra i fjor til i år har flere skoler begynt å bruke bemanningsbyråer for å skaffe vikarer. TEKST: TORGNY HASÅS/LO-AKTUELT Utleie av arbeidskraft til skoler og barnehager øker, viser NHO Service bemanningsbarometer. Medlemsbedriftene i NHO Service har registrert en vekst i utleie til denne sektoren på 22,4 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Dette er interessant fordi det i 3. kvartal fortsatt er sommerferie, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Men en skal være klar over at det er små tall, føyer han til. Bemanningsbarometer viser at det er nervøst i industrien, mens utleie til bygg- og anlegg fortsetter å øke. I denne bransjen er utleie økt med 53 prosent siden tilsvarende kvartal i fjor. Selv om det er en stor vekst er vi fortsatt ikke oppe på nivået vi var før krisen i Bildet nå ligner svært på det bildet vi hadde i 2008 da det fortsatt var vekst i bygg og anlegg, mens det var nedgang i leie til industrien, sier Hagelien. Han forklarer det med at bygg og anlegg er en nasjonal næring som ikke er så utsatt for internasjonale konjunktursvigninger, mens industrien er internasjonalt konkurranseutsatt. Dette synes jeg ikke noe om, sier Stein Grøtting, leder i Skolenes landsforbund i en kommentar til økningen av utleie til skolene og barnehagene. Det virker som om det er en del kommuner som synes at dette er en enkel måte å gjøre det på, mener han. Vi har ikke funnet noen eksempler på at de vikarene som har blitt leid inn via vikarbyråer har samme lønn som de som er direkte ansatt i skolen. Han mener at å bruke bemanningsbyråer til ansatte vikarer i skolen innebærer at det blir dyrere for kommunen og at vikarene får dårligere lønn. De eneste som tjener på ordningen er vikarbyråene. Flere lærere, takk I Soria-Moria-erklæringa fra 2005 varslet de rødgrønne regjeringskameratene en ambisjon om at elevgruppa til en kontaktlærer i grunnskolen ikke skulle være større enn 15 elever. En god ambisjon, sjøl om jeg skal være ærlig og si at dette ville være i snaueste laget til å kunne rette opp skadevirkningene av at Bondevikregjeringa sørget for å oppheve klassedelingstallene i Årene gikk imidlertid uten at dette materialiserte seg ute i virkeligheten. Etter valgseieren i 2009 kom det nye positive signaler: Regjeringa ville «legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole». Styrkingen i overføringene til kommunene har dessverre ikke hatt positiv innvirkning på lærertettheten. For det første har den gjennomsnittlige gruppestørrelsen i grunnskolen økt jevnt og trutt i inneværende stortingsperiode. For det andre har utviklinga i kommunene vært ulik, slik at det har oppstått større forskjeller enn før. «Den som har størst betydning for elevenes læring er læreren. Flere lærere vil ha større betydning enn færre lærere. Så enkelt er det.» Stein Grøtting, leder i sl Men endelig er nå et forslag om ressursnorm sendt på høring. Høringsforslaget innebærer ikke at det settes et tak på klasse- eller gruppestørrelsen. Det var for så vidt heller ikke å vente dessverre. Det positive i forslaget er at en vil kunne bremse opp tendensen til stadig større forskjeller i ressursinnsatsen fra kommune til kommune. Det som forbauser mest er at regjeringa bidrar til å så tvil om sin egen ambisjon. Høringsutkastet innledes med betraktninger som tyder på at kunnskapsministeren nå har kommet i tvil om hvor vidt lærertettheten i skolen egentlig har betydning for elevenes læringsutbytte. Tvilen er grunnløs. Den som har størst betydning for elevenes læring er læreren. Flere lærere vil ha større betydning enn færre lærere. Så enkelt er det. Regjeringa synes også å ha kommet i tvil om sin egen regjeringserklæring når det gjelder formuleringa «på hver skole». Derfor legges det nå fram to alternativer: ett for at en ressursnorm knyttes til den enkelte skole og et annet med ressursnorm knyttet til kommunen. Hva mener kommunene om saken? Ikke overraskende har styret i KS vedtatt en høringsuttalelse der de avviser enhver form for regulering av ressursinnsatsen i skolen ut over lovens forsvarlighetskrav. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende i KS vedtak er at representanter for to av regjeringspartiene (SP og AP) har stemt mot Soria-Moria II og sin egen regjerings forslag. Om det er departementets vankelmodighet som er årsaken skal være usagt. Innføring av en ressursnorm skal i følge forslaget kunne foretas gradvis og finansieringa innarbeides i de årlige statsbudsjettene. Det er ikke satt av penger i budsjettet. Stortingsperioden går mot slutten. Dette må på plass snarest. Det handler ikke lenger bare om en hardt tiltrengt ressursbestemmelse. Det gjelder nå også regjeringas troverdighet. FOTO: BO MATHISEN 6 I skolen I skolen

5 Landsstyret Landsstyret Hvem styrer norsk skole? OECDs innflytelse på utviklingen av norsk skole var tema for debatt på møtet i landsstyret til Skolenes landsforbund i Oslo oktober. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Er Kunnskapsdepartementet i ferd med å bli et avskrivnings- og oversettelsesbyrå for OECD? var et av spørsmålene forbundsleder Stein Grøtting reiste da han innledet til debatt med et innlegg under tittelen «Skal OECD styre norsk skole?» Stor innflytelse Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, møter man stadig oftere på i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk. OECD har som oppgave å arbeide for økonomisk samarbeid mellom de 34 medlemslandene, men har ingen formell myndighet. Likevel kan det synes som om innflytelsen er stor på beslutninger som tas i norsk skolepolitikk. I juni var lederen for direktoratet for utdanning i OECD, Dirk Van Damme, i Oslo på et møte arrangert av Kunnskapsdepartementet. Han snakket om «Making reform happen and evaluating reform in education». Det er litt unaturlig at en rødgrønn regjering trenger hjelp fra en direktør i OECD til å skape reformer. Om noen skulle kunne det, så er det vel sosialdemokratene. Hvem ellers, spør jeg, var kommentaren fra Grøtting. Han slo fast at organisasjonen gjør seg gjeldende i saker som har høy medieprofil, som Pisa, og at den for forbundsstyret dukker opp stadig POLITIKER: Marianne Aasen (Ap) innledet til debatt. Til høyre Herluf Grüner. SYNGER UT: Allsang i landsstyret. Foran Steinar Betten og Anne Finborud. oftere med sine anbefalinger i viktige politiske dokumenter. Norge og OECD I Norge er det Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå som knyttes til OECDs virksomhet innen utdanning. De mest kjente aktivitetene er Pisa-undersøkelsene og de årlige utgivelsene av publikasjonene «Education at a Glance» og «Education analysis». Hvor mange ungdomsskolelærere visste at OECD lagde en rapport om ungdomsskolen parallelt med stortingsmeldingen om ungdomsskolen? sa Stein Grøtting. Han stilte også spørsmål ved om OECD har andre ideologiske plattformer enn hva norske myndigheter bør føle seg beslektet med. Elevevaluering av lærere Stortingspolitiker Marianne Aasen (Ap) var innleder til debatt på landsstyremøtet. Leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, Marianne Aasen (bildet), var invitert til å innlede til debatt i landsstyret om elevevaluering av lærere. Forbundsstyret har vedtatt å utarbeide et temanotat med en argumentsamling fordi stadig flere fylker og kommuner innfører praksis med at elever skal evaluere lærere. Nei til lærerrangering Jeg mener vi trenger bedre evaluering av lærere, men også av skolen. Punkt én er at det må være kvalitet over det. Det gjelder alt, også nasjonale prøver og Pisa, sa hun blant annet. Marianne Aasen viste blant annet til tall fra Timss-undersøkelser som har avdekket at en av fire lærere opplever at de aldri får tilbakemeldinger på den jobben de gjør i klasserommet. Det entydige målet med å innføre at elever skal evaluere lærere, må være bedre undervisning, mente hun. Marianne Aasen understreket at hun ser det som uaktuelt å innføre forslag som det ikke er bred enighet om i skolen. Hun gikk sterkt imot at elever skal kunne sette karakterer på lærere, og mente det er et populistisk, endimensjonalt og tøvete forslag fra Høyre. Hun gikk også imot lærerrangering. Marianne Aasen benyttet anledningen til å gratulere Skolenes landsforbund med økende medlemstall. Tidligere i landsstyremøtet orienterte Gunnvor Sen om medlemsutviklingen, og opplyste til applaus om at det på gjeldende tidspunkt var registrert medlemmer i forbundet. Dere gjør åpenbart god jobb. Vi trenger flere organisasjoner i et så stort segment. Det er viktig at dere er sterke, tydelige og aktive deltakere, sa Marianne Aasen. Jobber videre I debatten som fulgte, ble det blant annet nevnt eksempler på lærere som har kommet dårlig ut i evaluering av elever, er blitt identifisert, og at det har vært en stor belastning. Landsstyret vedtok å ta innledningen og debatten til orientering og å gi forbundsstyret fullmakt til å jobbe videre med saken. De to andre inviterte innlederne i landsstyremøtet var prosjektleder Erlend Moen fra Trondheim, som innledet til debatt om mobbing, og forfatteren Magnus Engen Marsdal, som fortalte om sin bok «Kunnskapsbløffen» til Utøya Landsstyret vedtok at SL bevilger kroner til gjenoppbygging av Utøya i fagbevegelsens innsamling som gikk fram til 1. november. Støtten kan også brukes til innhold og aktivitet på øya etter den fysiske gjenoppbyggingen. I tillegg til AUF bruker flere ungdomspartier og -organisasjoner øya, i tillegg til LO ungdom og LO student. De enkelte fylkeslag og lokallag har ulik økonomi. Landsstyret ønsket ikke å legge føringer på hva hvert lag skal gi, eller til hvilket kontonummer, men oppfordret de lokale leddene til å bidra. Nye i landsstyret Tidligere landsstyremedlem Arne Mathias Sirevaag i SL Hordaland har trukket seg fra alle sine verv. Landsstyret vedtok at 1. vara Marius A. Bøe overtar hans plass i landsstyret. Rigmor Bjerche rykker opp fra 2. vara til 1. vara. Tomas Reikvam ble valgt av landsstyret til 2. vara, etter forslag fra SL Hordaland. Også tidligere landsstyremedlem Mieke Magnusson i SL Hedmark har trukket seg. Marit Mangerud ble valgt til nytt medlem av landsstyret. Geir Ivar Skjevdal er ny 1. vara og landsstyret valgte Aril Normann til ny 2. vara, etter forslag fra SL Hedmark. Skuffet over rødgrønne Det er oppsiktsvekkende at rødgrønne representanter i KS har stemt imot en ressursnorm for lærertetthet, mener landsstyret i Skolenes landsforbund. Kunnskapsdepartementet ønsker å øke lærertettheten i grunnskolen, og har sendt på høring et forslag om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Hovedstyret i KS vedtok 25. oktober mot én stemme (Ivar Johansen, SV) å gå imot forslaget. Saken vakte stor oppmerksomhet i landsstyret og ble tatt opp til debatt. «Til tross for at dette er en del av Soria Moria 2, stemte de andre rødgrønne representantene i hovedstyret mot en ressursnorm. Skolenes landsforbund ser på dette som oppsiktsvekkende. Føler ikke rødgrønne politikere i KS noen lojalitet i forhold til sin egen regjering? SL ønsker at de rødgrønne partiene tar en debatt på hvordan de opptrer i forskjellige sammenhenger. Når fagbevegelsen jobber for å få rødgrønne flertall i de forskjellige valg, må vi kunne stole på at de mener det samme uansett hvilket organ de opptrer i,» står det i uttalelsen landsstyret enstemmig vedtok å sende ut i en presse melding og som vil bli sendt til hvert av de rødgrønne partiene. 8 I skolen I skolen

6 Skoleledere Tillitsvalgt i SL Strenge krav fra skoleeier Viktig med lærere i LO Oslo-rektorene opplever mindre medvirkning enn andre og skiller seg klart ut i en fersk meningsmåling Norsk Skolelederforbund har gjort blant 300 skoleledere i landet. Lærere trengs i LO og LO gir Skolenes landsforbund ekstra styrke, mener Finn Robert Strand. Undersøkelsen er gjort blant rektorer i grunnskolen og videregående opplæring. Med Oslo-rektorenes opplevelse av svært liten medvirkning i mente, spørs det om måleregimet i Oslo av mange kan oppfattes som for snever skoleevaluering, er en av kommentarene fra forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl til resultatene av undersøkelsen. Liten medvirkning «Strenge krav, liten medvirkning,» er tittelen på rapporten fra meningsmålingen, som er gjort i perioden 24. oktober til 1. november i år ved hjelp av verktøyet Questback i en kartlegging av rektorenes opplevelse av deres forhold til skoleeier. Oslo skiller seg ut, når over ni av ti rektorer opplever at deres suksess som skoleleder måles etter elevenes faglige resultater i «svært høy grad». På den ene siden finner vi klar sammenheng mellom forventninger og resultater. På den andre siden handler skoleutvikling om mer enn faglige resultater, skolen har et viktig samfunnsoppdrag i å danne hele individer, heter det videre i kommentaren fra Hvidsten Dahl. Undersøkelsen Rektorene har svart på spørsmål om: Opplevelse av skoleeiers kvaliteter. Skoleeiers oppfølging av skoleleder. Skoleeiers incentiver til skoleleder. Skoleeiers måling av skoleleders arbeid. Rapporten fra undersøkelsen ble lagt fram ved åpningen av landsmøtet til Norsk Skolelederforbund i Oslo den 10. november. Noen konklusjoner rapporten oppsummerer: Skoleeier oppleves stort sett kompetent, beslutningsdyktig og med trykk på skoleutvikling. Like fullt savner flere rektorer å bli tatt med på råd innen skoleutvikling. Rektorer savner mer tid og bedre økonomi for å kunne løse nye oppgaver. Rektorer opplever at skoleeier gjør det attraktivt for dem å være skoleleder. Skoleleder opplever seg målt etter økonomiske resultater og gjennomføring av politiske vedtak. I Oslo ligger kravene om elevresultater svært høyt over landssnittet. Rektorene mener 72 prosent av rektorene sier at skole eier har sterkt trykk på skoleutvikling, en av fem rektorer svarer at skoleeier vektlegger skoleutvikling i svært høy grad. Åtte av ti rektorer på landsbasis mener skoleeier innehar nødvendig beslutningsmyndighet. I Oslo mener 97 prosent av rektorene det samme. Bare halvparten av rektorene opplever økte krav og ansvar har blitt fulgt opp med tilstrekkelig økonomiske ressurser. Hver tiende rektor opplever i lav grad tilstrekkelig økonomisk opprustning. Nesten åtte av ti rektorer opplever at økt ansvar/krav ikke har blitt fulgt opp av tilstrekkelige tidsressurser. 27 prosent svarer «svært lav grad». På landsbasis opplever seks av ti rektorer at skoleeier gjør rektorrollen attraktiv for dem ved å stille Tidsklemma Det er dessverre ikke overraskende at undersøkelsen underbygger at rektorers tilgang på tid til ledelse fortsatt er alt for knapp, til tross for mye politisk fokus på temaet. Det må reelle prioriteringer til fra skoleeier for å sikre skolelederne tid til ledelse. Det motsatte er en stor trussel mot god skoleutvikling, det underbygges av all forskning på området, kommenterer forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Norsk Skolelederforbund. klare forventninger og sette tydelige mål for skoleutviklingen. I Oslo opplever 94 prosent av rektorene at skoleeier kommer med klare forventninger og tydelige mål for skoleutvikling Åtte av ti rektorer opplever at deres suksess blir målt etter økonomiske resultater, 21 prosent av dem i svært høy grad. Sju av ti rektorer opplever seg målt etter hvor godt de driver skoleutvikling og gjennomfører politiske vedtak. I Oslo opplever åtte av ti rektorer det samme. Åtte av ti rektorer i landet opplever at deres suksess måles etter elevenes fagresultater, 21 prosent i «svært høy grad». I Oslo opplever samtlige respondenter seg målt på elevresultater, 91 prosent av dem i «svært høy grad». Vi er 14 SL-ere på skolen, og jeg har fått varsel om at i hvert fall én til er i ferd med å melde seg inn. I dag er vi jevnstore med Lektorlaget, forteller Finn Robert, som har solid erfaring som tillitsvalgt. Han har vært både hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt på flere andre undervisningssteder i Nord-Norge og Sør-Trøndelag. Finn Robert kommer fra Andenes i Nordland, og har jobbet som lærer siden 1987, etter mange år i industrien. Han har også erfaring fra norskundervisning for asylsøkere, fra da tilbudet eksisterte på Sætermoen i Troms. Finn Robert Strand underviser i spansk, tysk, norsk, samfunnsfag og geografi på den nye og moderne skolen med rundt 900 elever. Den språkinteresserte læreren kan dessuten gjøre seg forstått både på fransk, italiensk og rumensk. Hvorfor SL? Som lærer var jeg først med i Utdanningsforbundet. I SL er det kortere vei til toppen. At SL er medlem i LO, gir oss en ekstra styrke. Det er også viktig at det er lærere i LO som kan påvirke innad, sier Finn Robert, som før han ble lærer, har jobbet i flere store industribedrifter. Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Jeg synes det er artig å ha en brei kontaktflate. Som tillitsvalgt blir jeg kjent med folk fra flere avdelinger her i huset. Jeg synes også det er givende å delta på årsmøter, da treffer man representanter fra hele landet. Største utfordringen som tillitsvalgt? Å passe på at medlemmene får den lønna de skal ha, og at de får betalt for pålagt overtid. Når alle i undervisningsstillinger trekkes flatt fem prosent i lønn på grunn av leseplikt regnet i hundredeler, så er det en hån mot lærerstanden. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag i din kommune/fylkeskommune? I forhold til størrelse mener jeg at SL har stor gjennomslagskraft. Vi regnes ikke etter kjøttvekta, men etter hvor godt skolerte de tillitsvalgte er. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Bedre lønn og arbeidsforhold gjennom sentrale forhandlinger. Vi må være på vakt og sikre folk den lønna de skal ha. Det gjelder spesielt kontaktlærerne, som er pålagt 27 timer som kontaktlærer i året. De fleste jobber det mangedobbelte av dét, og særlig nye lærere synes det er vanskelig ikke å gjøre det de blir bedt om. Mange ledere har ikke helt oversikt når de delegerer oppgaver, og det er viktig at tillitsvalgte passer på. Språkelsker Hvilken bok leste du sist? En fagbok som heter «Språk og variasjon». Den handler om det katalanske språket, som ligger nært fransk og italiensk. Vi har en lærer på skolen fra Katalonia som nettopp er blitt medlem av Skolenes landsforbund! Gir mediene et rettferdig bilde av lærerne og skolehverdagen? Det som sies og skrives er veldig variabelt. Jeg tror ikke folk flest skjønner at lærerne er under et veldig press, ikke minst når det gjelder byråkratisering og digitalisering. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg har et feriehus på Frøya. Ellers liker jeg å reise. Spania er et fantastisk land med mange steder som turistene ikke har oppdaget. Jeg har vært i de femti største byene, og synes det er noen fine områder i Nord-Spania som få turister kjenner. Kulturbyer som Santiago og Lugo, for eksempel. Finn Robert Strand Alder: 52 Sivilstatus: Gift med Anne Grethe, en datter på 31 Arbeidsplass: Lektor med tilleggsutdanning, Byåsen videregående skole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt for SL TAR EN SPANSK en: Spansklærer Finn Robert Strand reiser titt og ofte til Spania i feriene. Foto: MERETE HASETH 10 I skolen I skolen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen Forandringsfabrikken Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å bidra til

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

NR 10 - DESEMBER 2010. Satser på morsmål SIDE 4-7. Digital mobbing SIDE 8-9 Populære Arne trer av SIDE 14

NR 10 - DESEMBER 2010. Satser på morsmål SIDE 4-7. Digital mobbing SIDE 8-9 Populære Arne trer av SIDE 14 NR 10 - DESEMBER 2010 SIDE 4-7 Digital mobbing SIDE 8-9 Populære Arne trer av SIDE 14 MORSMÅL Tøyen skole: skårer høyt «Best blant skoler i indre by!» melder Tøyen skole om elevenes resultater i lesing

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Behandling i Komite Levekår

Behandling i Komite Levekår Behandling i Komite Levekår - 30.11.2011 Ole Andreas Aftret (H) foreslo: Alternativt forslag til rådmannens pkt. 2: At departementet sentralt ser at størrelse på elevgrupper i skolen er blitt større enn

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS KS kommunesektorens organisasjon Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting og regjering skal vise folkevalgte tillit og

Detaljer

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200902951- /SRM 200900902-24 SARK-2000 30. september 2009 ASKI Høring - Forslag til endring

Detaljer