MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1110 MOS NO x 230V FIGHTER LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1110 MOS NO 0424-3 611848. 3 x 230V FIGHTER 1110 -2 +2 LEK"

Transkript

1 MOS NO R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD 3 x 3V - + R LEK

2

3 Generelt Kort produktbeskrivelse... Innstillingstabell... Systembeskrivelse Virkemåte... 3 Frontpanel Frontpanel... Funksjoner... 5 Forskjellige driftsinnstillinger (gjelder også med ekstrautstyr)... 5 Styring Generelt... 6 Innstillinger, varme... 6 Generelt til installatøren Transport og lagring... Plassering... Flytende kondensering... Fast kondensering... Retningsgivende verdier for kollektorer... Installasjonskontroll... Styring (gjelder også med ekstrautstyr) Generelt... 5 Innstillinger... 5 Uttørkingsprosess...7 Rørtilkobling Generelt... 8 Varmebærerpumpe... 8 Rørtilkobling (kuldebærer)... 8 Rørtilkobling (varmebærer)... 8 Ventilasjonsgjenvinning... 8 Frikjøling... 8 Pumpekapasitetsdiagram, varmebærerside... 9 Installasjonseksempler Generelt... Alternativ el-element og vannvarmer... Alternativ som alt bare med romgiver... Alternativ 3 oljekjele... Alternativ dobbeltmantlet elkjele... Alternativ 5 dobbeltmantlet vannvarmer... Alternativ 6 vedkjele... 3 Alternativ 7 el-element, doble kurver... 3 Alternativ 8 panne, doble kurver... Forkortelser... El-tilkobling Demontering av luker... 5 Elektrisk installasjon... 5 Tilkobling, 3-fase og -fase kw... 6 Tilkobling av uteføler... 6 Ekstern styring av el-element... 7 Tilkobling av medfølgende temperaturgiver ved flytende kondensering... 7 Tilkobling av medfølgende temperaturgiver ved fast kondensering... 7 Tilkobl. av varmebærerpumpe, fast kondensering 7 Styring med oljesett Tilkobling... 8 Funksjon, oljesett...9 Styring med ekstra el-element i sju trinn Tilkobling... 3 Funksjon, el-element...3 Innhold Til huseieren Til installatøren Endring av romtemperatur... 6 Utgangsverdier for varmeautomatikk... 6 Varmeproduksjon... 7 Grunnverdier... 7 Varmtvannsproduksjon... 7 El-kjeldrift... 7 Kuldebærerpumpe... 7 Fast kondensering... 7 Styring, normal Tilgjengelig informasjon på displayet... 8 Styring, doble kurver Tilgjengelig informasjon på displayet... Styring, doble kurver Tilkobling... 3 Styring, doble kurver med ekstern shunt...33 Igangkjøring og justering Forberedelser... 3 Påfylling og avlufting av kuldebærersystemet... 3 Påfylling av varme-/varmebærersystemet Oppstart og kontroll Etterjustering, varmebærerside Etterjustering, kuldebærerside Uttørkingsprosess...36 Innstilling av varmeautomatikk Innstilling med diagram Forskyvning varmekurve Forskyvning varmekurve Forskyvning varmekurve Komponentplassering Komponentplassering Komponentliste Komponentliste El-skjema Koblingsskjema 3 x 3 V / x 3 V... Kretsskjema 3 x 3 V / x 3 V... Mål Mål og oppstillingsplass... Ekstrautstyr Ekstrautstyr... 3 Tekniske data Tekniske data... Ekstrasett Ekstrasett... 5 Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Lav romtemperatur... 6 Høy romtemperatur... 6 Lav temperatur eller uteblitt varmtvann... 6 Indikasjoner... 7 Avtapping, varmebærerside... 8 Avtapping, kuldebærerside... 8 Hjelpe sirkulasjonspumpen til å starte... 8

4 Til huseieren Generelt For å få best utbytte av varmepumpen, bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. er en varmepumpe for det grunnleggende varmebehovet i småhus, flerbolighus og industribygg. Varmekilder kan være blant annet jord, fjell eller sjø. er et svenskprodusert kvalitetsprodukt med lang levetid og sikker drift. Utfylles av installatøren når varmepumpen er installert Serienummer (95), må alltid oppgis ved kommunikasjon med NIBE, kw Installeringsdato Ekstrautstyr Ekstra el-element... Varmtvannsstyring... Effektvakt... Romstyring... Oljesett... Annet... Installatører Type kuldebærervæske blandingsforhold/frysepunkt Aktiv boredybde/kollektorlengde / Innstill. pumpe / Innstill. pumpe Styring, doble kurver Meny Standardinnstilling VB diff. VP... 3 Diff VP-TS... 3 VP-intervall... VVB-stopp... 5 VVB-stopp XVV-intervall... b Shunt P... 3 b Shunt-tid... 7 Parallell... 8 Shunt... Meny Standardinnstilling 5 Kurvehelling Kurvehelling b Parallell... 5b Parallell... 5c VB-tur min... 5c VB-tur maks d VB-tur min... 5d VB-tur maks... 5 Igangkjøringskontroll Temperatur kuldebærer (tur/retur) (Nominell temperaturdiff. 5 C) Temperatur varmebærer (inn/ut) (Nominell temperaturdiff. 5 C) Meny Standardinnstilling Rom *... 3 VB-r... A 3 VV start... KB-r Kurvehelling Rom-komp +/-*... 5b VB-tur min: b VB-tur maks b VP-min b TS-min Dato Sign * Ekstrautstyr

5 Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til huseieren Systembeskrivelse 3 Virkemåte består av en varmepumpe, en mikroprosessor med display for styring av varmepumpe og eventuell tilleggsvarme (el-element inngår ikke i standardutførelsen). har innebygde sirkulasjonspumper som gjør det enkelt å koble den til kuldebærer- eller varmebærerkrets. Varmeopptaket fra varmekilden (berg, jord eller sjø) skjer i en lukket kuldebærerkrets der det sirkulerer en blanding av vann og frostvæske. Til og med grunnvann kan brukes som varmekilde, men dette krever en mellomliggende varmeveksler. Væsken i kuldebærerkretsen avgir sin energi i varmepumpens fordamper til kuldemediet, som dermed fordampes for deretter å bli komprimert i kompressoren. Kuldemediet, som nå har fått en høyere temperatur, ledes inn i kondensatoren, der det avgir sin energi til varmebærerkretsen. Varmebærersiden og varmtvannssiden må utstyres med nødvendig sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regler. Kompressor Temperaturgiver Värmebärare varmebærer (VB), retur retur Radiator Temperaturgiver Köldbärare kuldebærer (KB)-retur Temperaturgiver Köldbärare kuldebærer (KB)-fram tur Temperaturgiver Värmebärare varmebærer (VB), fram tur Varmebærerp Värmebärarpump umpe Kuldebærer Köldbärar- pumpe Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Fordamper Förångare Kondensator Kondensor Ekspansjonsventil Expansionsventil Jordkollektor Markkollektor Fjellkollektor Bergkollektor

6 Til huseieren Frontpanel Frontpanelet Display C VB-tur 7(5) C Varmtvann 8 C Funksjonstaster B Lampeindikatorer D Øke/redusere varmen E Strømbryter A OBS! Kontroller at det er vann i varmepumpen før strømbryteren (A) settes i stilling eller.

7 Til huseieren Frontpanel 5 Funksjoner A B C Strømbryter Strømbryter med 3 stillinger ( ). Varmepumpen helt avstengt. Normalstilling. Alle styrefunksjoner tilkoblet. Reservestilling, bare for varmebærerpumpe og ekstra el-element. Ikke tilkoblet fra fabrikk. Funksjonstaster Kanal Valg av meny. Øke Øke gjeldende verdi. Redusere Redusere gjeldende verdi. Driftsstilling Til- og frakobling av tilleggsvarme (ekstrautstyr) og/eller romvarme. Se avsnittet nedenfor. Ekstra vv Midlertidig eller periodevis økning av varmtvannstemperaturen. Display Under normal drift vises følgende på displayet: VB-tur: Aktuell varmebærertemperatur (temperaturen på vannet ut fra varmepumpen). Varmtvann: Aktuell varmtvannstemperatur (ekstrautstyr, ved koblingsalternativ, og 3). D E Lampeindikatorer Romvarme Kontinuerlig lys viser at romoppvarming tillates (sirkulasjons-pumpe i drift). Varmepumpe Kontinuerlig lys viser at kompressoren er i drift. Varmtvann (ekstrautstyr) Kontinuerlig lys viser at varmtvannsoppvarming pågår. Rask blinking viser at midlertidig økning av varmtvannstemperaturen er valgt (ca. 6 C i løpet av timer). Langsom blinking viser at periodisk økning av varmtvannstemperaturen er valgt (ca. 6 C ifølge valgt tidsintervall). Tilleggsvarme (ekstrautstyr) Kontinuerlig lys viser at tilleggsvarme er på. Langsom blinking viser at tilleggsvarme tillates. Rask blinking viser at bare tilleggsvarme er tillatt. Alarm Rask blinking viser at det har oppstått en feil. Øke/redusere varmen Med rattet "Øke/redusere varmen" økes eller reduseres romtemperaturen (forandrer temperaturen på "VB-tur"). Gjelder ved installasjonsalternativene,, 3 og. Forskjellige driftsinnstillinger (gjelder også med ekstrautstyr) Normalstilling (standardinnstilling): Tilleggsvarme klar til å startes ved behov. Varmtvannsoppvarming kobler inn ved behov. Lysdioder: Romvarme: Kontinuerlig lys Varmtvann: Kontinuerlig lys ved varmtvannsoppvarming Tilleggsvarme: Blinker / Kontinuerlig lys Stilling Ikke tilleggsvarme : Trykk en gang på knappen Driftsstilling. Lysdioder: Romvarme: Kontinuerlig lys Varmtvann: Kontinuerlig lys ved varmtvannsoppvarming Tilleggsvarme: Slukket Stilling Ikke romvarme (bare varmtvann):trykk på knappen Driftsstilling en gang til. Lysdioder: Romvarme: Slukket Varmtvann: Kontinuerlig lys ved varmtvannsoppvarming Tilleggsvarme: Slukket Ved neste trykk på knappen Driftsstilling skjer en retur til normalstilling. Normalstilling: Ingen forhøyet varmtvannstemperatur. Tilfeldig økt varmtvannstemperatur: Trykk på knappen Ekstra VV én gang. Forhøyet varmtvannstemperatur opprettholdes de neste timene. Lysdioden Varmtvann blinker raskt. Kontinuerlig lys under oppvarmingen. Periodisk forhøyet varmtvannstemperatur: Trykk en gang til på knappen Ekstra VV. Økning av varmtvannstemperaturen skjer ifølge meny. Lysdioden Varmtvann blinker langsomt. Kontinuerlig lys under varmtvannsoppvarmingen. Ved neste trykk på "Ekstra VV" skjer retur til normal stilling.

8 Til huseieren 6 Styring Generelt Innetemperaturen er avhengig av flere faktorer. I den varme årstiden er ofte solinnstrålingen og varmeavgivelsen fra mennesker og apparater tilstrekkelig for å holde huset varmt. Når det blir kaldere ute, må varmesystemet startes. Jo kaldere det blir ute, jo varmere må radiatorene/gulvvarmen være. I skjer denne tilpassingen automatisk ved hjelp av en mikroprosessor, som først må settes opp med de riktige standardinnstillingene. I FIGHTER har du dessuten muligheten til å styre to ulike temperaturkurver. Varmepumpen styres med innebygde givere for innog utgående kuldebærertemperaturer (kollektor). Utgående kuldebærertemperatur kan eventuelt begrenses nedad (f.eks. ved systemer basert på grunnvann). Varmeproduksjonen styres vanligvis etter prinsippet flytende kondensering. Det vil si at den varmen som er nødvendig for oppvarming ved en viss utetemperatur, produseres på grunnlag av innsamlede verdier fra utegivere og turledningsgivere (se installasjonsalternativ, og 3). Som ekstrautstyr kan også romgiver anvendes for kompensering ved avvik i romtemperatur. Innstilling varme Innstilling skjer dels ved programmering av Kurvehelling, se avsnittet Tilgjengelig informasjon samt innstillinger på displayet. og dels ved innstilling av Forskyve varmekurve ved hjelp av rattet Øke/redusere varme på panelet. Hvis verdiene som skal stilles inn, ikke er kjente, kan utgangsverdier fra kartet brukes. Se Styring Standardverdier. Oppnås ikke ønsket romtemperatur, kan etterjustering være nødvendig. OBS! Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperaturen rekker å stabilisere seg. Etterjustering av innstillingen Kald værtype Hvis romtemperaturen er for lav, økes verdien for varmekurven med ett trinn. Hvis romtemperaturen er for høy, reduseres verdien for varmekurven med ett trinn. Varm værtype Hvis romtemperaturen er for lav, vris rattet Øke/redusere varme ett trinn med klokken. Er romtemperaturen for høy, vris rattet Øke/redusere varme ett trinn mot klokken. Endring av romtemperatur Manuell endring av romtemperaturen Hvis det er ønskelig å øke eller senke innetemperaturen midlertidig eller permanent i forhold til den tidligere temperaturen, vris rattet Øke/redusere varme med klokken, henholdsvis mot klokken. En strek tilsvarer ca grads endring av romtemperaturen. OBS! En økning av romtemperaturen kan "bremses" av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen, som i så fall også må stilles høyere. Utgangsverdier for varmeautomatikk De verdiene som angis på kartet i avsnittet Styring Standardverdier, gjelder innstilling av kurvehelling. Den første verdien gjelder for lavtemperert* radiatorsystem. Rattet Øke/redusere varme stilles på -. Verdien som står i parentes, gjelder gulvvarmesystem** installert i betongbjelkelag. For system installert i trebjelkelag kan tallet foran parentesen brukes som utgangspunkt, men denne verdien må reduseres med to enheter. Øke/redusere varme stilles for disse tilfellene på -. Verdiene på kartet er ofte et godt utgangspunkt beregnet på å gi en romtemperatur på ca. C. Verdiene kan etterjusteres ved behov. Eksempler på valg av utgangsverdier: Hus med lavtemperert* radiatorsystem Oslo = Område (5). Kurve velges på displayet og - på rattet "Øke/redusere varme". Hus med gulvvarme** installert i betongbjelkelag Oslo = Område (5). Kurve 5 velges på displayet og - på rattet "Øke/redusere varme". 3 Hus med gulvvarme** installert i trebjelkelag Oslo = Område (5). Kurve 8 ( - = 8) velges på displayet og - på rattet "Øke/redusere varme". * Med lavtemperert radiatorsystem menes et system der turledningstemperaturen må være 55 C på de kaldeste dagene. ** Gulvvarme kan dimensjoneres veldig forskjellig. I eksempel og 3 ovenfor menes et system der turledningstemperaturen må være ca. 35 C, og 5 5 C på de kaldeste dagene.

9 Til huseieren Styring 7 Varmeproduksjon Regulering av varmetilførselen til huset skjer i samsvar med det som er angitt i mikroprosessoren (kurvehelling og forskyvning). Når anlegget er justert, tilføres huset riktig varmemengde for den aktuelle utetemperaturen. Varmepumpens turledningstemperatur (VB-tur) kommer til å variere rundt den teoretisk ønskede verdien (parentesverdien i mikroprosessorens display). Ved undertemperatur regner mikroprosessoren ut et underskudd i form av "gradminutter". Det innebærer at varmeproduksjonen økes fortere jo større undertemperatur som råder for øyeblikket. Styring, normal Mikroprosessoren for varmepumpen kan styre et eventuelt elektrisk varmeelement i tre effekttrinn, eventuelt ekstern oljekjele og shuntventil. Styring, doble kurver Kurve regulerer kompressordriften. Kurve regulerer en ytre shunt med lavere temperatur. I slike tilfeller begrenses tilleggsvarmen til ett trinn. De lavere verdiene i det indre av Norge beror på lavere dimensjonerende utetemperatur. Standardverdier (6) Harstad Svolvær (5) Tromsø Hammerfest Narvik 9 () 8 () 7 (3) Vardø Kirkenes Varmtvannsproduksjon Ved komplettering med ekstrautstyret Varmtvannstyring og f. eks. vår varmtvannsakkumulator VPA, kan med fordel også brukes til varmtvannsproduksjon. Elektrokjeldrift Hvis er komplettert med ekstrautstyret ekstra el-element, kan enheten bare brukes til å produsere varme og varmtvann. Dette er f. eks. spesielt nyttig før kollektorinstallasjonen er klar. Kuldebærerpumpe Kuldebærerpumpen følger normalt varmepumpens drift. En spesiell funksjonsstilling finnes for kontinuerlig drift i dager, deretter automatisk veksling tilbake til normalstilling (brukes innen stabil sirkulasjon er nådd). Fast kondensering kan eventuelt installeres med en ekstern enhet med egen varmeautomatikk. Da leverer varme opp til et fast temperaturnivå. Dette kalles Fast kondensering. Hvis du vil regulere romtemperaturen, se dokumentasjonen for den eksterne enheten. Bodø (5) Glomsfjord Brønnøysund (5) Kristiansund Ålesund (6) Florø Namsos Trondheim Røros Dombås 7 (3) 8 () Lillehammer 9 () Bergen Odd Geilo Nesbyen Kongsvinger Oslo Eksempel: Haugesund Stavanger Egersund (5) Fredrikstad Arendal Kristiansand

10 Til huseieren 8 Styring, normal Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet er utstyrt med et -linjers LCDdisplay. Varmepumpen stilles inn med dette displayet og de tilhørende knappene. Kanalvalg Ved å trykke på knappen "Kanal" kan du bla gjennom menyene i displayet (vist nedenfor) til ønsket meny vises. Verdier i parentes beskrives også nedenfor i parentes. Hvis en verdi kan stilles inn, vises den nedenfor med en [P] (Programmerbar) foran verdien. Hvis neste verdi ikke kan endres, vises etterfølgende meny når du trykker på "Kanal". Innstilling Hvis du vil endre en verdi, må du først trykke på knappen "Øke" én gang. Under verdien vises da en markør (strek). Nå kan verdien enten økes eller reduseres med knappene "Øke" og "Redusere". OBS! Hvis systemet skal reguleres etter to temperaturkurver, se avsnittet "Styring, doble kurver". Utetemp. Aktuell utetemperatur. Temp Senk Temperatursenking, varmekurven senkes med for eksempel åtte grader når kontakten i romtermostaten (tilbehør) opphører. Hvis romtermostat er tilkoblet kan ikke romføler tilkobles. [P] (Innstilt skal-verdi på romtermostaten.) Innstillingsområde: 5 3 C. b Utetemp - C Temp Senk 8 C Utetemp - C Kjel 7(55) C Kjel * Aktuell kjelevannstemperatur. (Starttemperatur for innshunting fra kjelen.) * Vises bare hvis kjelegiver er tilkoblet. VB-tur 7(5) C Varmtvann 8 C I normalstilling vises informasjonen ovenfor i varmepumpens LCD-display. VB-tur Aktuell turledningstemperatur. (Beregnet turledningstemperatur) Varmtvann Angivelse av varmtvannstemperaturen. c Utetemp - C Rom,5() C Utetemp. Aktuell utetemperatur. Rom Aktuell romtemperatur. Vises bare hvis romgiver er tilkoblet. [P] (Innstilt skal-verdi på romføler.) Innstillingsområde: 5 3 C.

11 Til huseieren Styring, normal 9 Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet 3 VB-r 37(53) C VV start 9() C VB-r Temperaturen på innkommende varmebærer. [P] (Maks. tillatt returtemperatur.) Innstillingsområde: 55 C og A. Innstilling av VB-r Høyeste tillatte returtemperatur for kompressordrift. Ved endring, trykk på knappen Øke én gang. En markør vises da under tallet for VB-r. Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere, slik at ønsket verdi oppnås. Hvis du velger A -verdien (automatisk indirekte kontroll av returtemperaturen), vil driftpressostaten indirekte begrense returtemperaturen. Trykk på knappen Kanal for å gå videre. VV start Aktuell temperatur i nedre del av vannvarmerens ytterbeholder. [P] (Valgt startnivå for varmtvannsproduksjon.) Innstillingsområde: 3 9 C. Innstilling av VV start Trykk på knappen Kanal. En markør vises da innenfor parentesen for VV start. Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere for å velge starttemperatur for varmtvannsoppvarming. Trykk på knappen Kanal for å gå videre. KB-t +3 C KB-r (-) C KB-t Temperaturen på innkommende kuldebærer. KB-r Temperaturen på utgående kuldebærer. [P] (Min. tillatte temperatur på kuldebærer ut fra VP.) Denne verdien bør bare endres av fagperson og brukes for minimumsbegrensning med alarm, for eksempel som frostbeskyttelse ved grunnvannsystem eller fraluftssystem. Ved grunnvannssystem med mellomveksler kan egnet verdi være C. Ved innstilling på den laveste verdien (-) er minimumsbegrensning og alarmen koblet ut. Innstillingsområde: - + C. OBS! Før inn valgte verdier på side i denne monteringsanvisningen. Disse opplysningene er viktige ved eventuell service!

12 Til huseieren Styring, normal Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet 5 Varmekurve 9 Rom-komp C Varmekurve [P] Innstilt varmekurve. Innstillingsområde: 5. Innstilling av varmekurve Trykk på knappen Øke én gang. En markør vises da under tallet for kurvehelling. Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere slik at ønsket kurvehelling oppnås. Trykk på knappen Kanal for å gå videre. Rom-komp. [P] Ved C avvik i romtemperaturen endres skal-verdien (ønsket verdi) VB-tur med angitt verdi. En høyere verdi gir raskere reaksjon ved overeller undertemperatur i boligen. Normalverdi med radiatorsystem er. Innstillingsområde: 6 C Innstilling av rom-komp (Gjelder bare hvis romføler er koblet til.) Etter innstilling av kurvehelling, trykk på knappen Kanal. Markøren plasseres da under tallet for Rom-komp.. Endre tallet med knappene Øke og Redusere. En høyere verdi gir raskere reaksjon ved over- eller undertemperatur i boligen. Normalverdi med radiatorsystem er. Innstilling av VB-tur min. og VB-tur maks. Trykk på knappen Øke en gang. En markør viser seg under sifrene for «VB-tur min». Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere, slik at ønsket verdi for VB-tur min. oppnås. Trykk på knappen "Kanal" for å gå videre til "VB-tur maks.", og endre eventuelt verdien. Ved fast kondensering velges passende 5 C for både min.- og maksnivå. (Det må tas hensyn til giverplassering og pumpegjennomstrømningen). 6 VP-start: Viser antall starter (akkumulerende) for varmepumpen. VP-stopp: Viser driftstilstand: "VP av", "VP på", "VPstart om X minutter" eller "Høy returtemp". 7 VP-start VP-stopp VP-tid TS-tid h h VP-tid: Viser totalt antall driftstimer for varmepumpen. TS-tid: Viser totalt antall timer for tilleggsvarme. 5b VB-tur min. 5 C VB-tur maks. 5 C 8 Standardinnst. Norge Denne menyen er en undermeny for meny 5. Aktiver den ved å stille markøren under verdien for "Varmekurve" (eller "Rom-komp" hvis romgiver er tilkoblet) og deretter trykke på knappen "Kanal". VB-tur min. [P] Innstilling av beregnet min.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 5 C. Forhåndsinnstilt verdi: 5 C VB-tur maks. [P] Innstilling av beregnet maks.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 3 7 C Forhåndsinnstilt verdi er 5 C. Denne verdien må derfor normalt økes ved bruk av radiatorsystem. På grunn av normale svingninger i temperaturen på turledningen i forhold til den beregnede temperaturen, kan den innstilte verdien midlertidig hhv. overstiges eller understiges. Ved for eksempel gulvvarme med flytende kondensering kan egnede verdier være min. 8 C, maks. C. Standardinnst. Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillingene, endrer du det venstre tallet fra til med knappen "Øke", og trykker på knappen "Driftsstilling". De to tallene til høyre angir hvilken driftsstilling som er valgt. Det midterste tallet angir driftsstilling for romoppvarming. betyr "Normalstilling". betyr "Ikke tilleggsvarme". betyr "Ikke romoppvarming". Tallet til høyre angir driftsstilling for varmtvann. betyr normalstilling. betyr midlertidig økt varmtvann. betyr periodisk økt varmtvann. Norge: Valgt språk. Innstilling av språk Ved neste trykk på knappen Kanal kommer du til valg av språk. Endre språk ved å trykke på knappen Øke. Når ønsket språk er valgt, trykk på knappen Kanal. Da vises meny igjen.

13 Til huseieren Styring, doble kurver Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet Du kommer til menyene nedenfor ved å holde knappen Kanal inne i ca. 7 sekunder. Ved å trykke på knappen "Kanal" kan du bla deg frem til kanal 8 og velge Shunt "". Da blir kanalene nedenfor tilgjengelige "Styring, doble kurver". 8 Shunt b Utetemp - C VB-tur 7(5) C VB-tur Aktuell turledningstemperatur. (Beregnet turledningstemperatur) Shunt eller Shunt = "" Normalstyring, tilleggsvarme el-kjele eller oljekjele. Shunt = "" Styring, doble kurver. System med "Styring, doble kurver" innebærer at styringen av shuntventilen foregår mot kurvehelling og turledningstemperatur. Giveren kobles til PG på koblingsliste 3. Shuntventilen for krets er alltid i drift og kobles til TS/SH- og TS/SH+ på koblingsliste 6. Tilkobling TS3 styrer et eventuelt ekstra el-element. Ved varmtvannsberedning lukkes shuntventilen. c Utetemp - C Rom,5() C Utetemp. Aktuell utetemperatur. Rom Aktuell romtemperatur. Vises bare hvis romgiver er tilkoblet. [P] (Innstilt skal-verdi på romføler.) Innstillingsområde: 5 3 C. 3 VB-tur 7(5) C Varmtvann 8 C VB-r 37(53) C VV start 9() C I normalstilling vises informasjonen ovenfor i varmepumpens LCD-display. VB-tur Aktuell turledningstemperatur. (Beregnet turledningstemperatur) Varmtvann Angivelse av varmtvannstemperaturen. Utetemp - C Temp Senk 8 C Utetemp. Aktuell utetemperatur. Temp Senk Temperatursenking, varmekurven senkes med for eksempel åtte grader når kontakten i romtermostaten (tilbehør) opphører. Hvis romtermostat er tilkoblet kan ikke romføler tilkobles. [P] (Innstilt skal-verdi på romtermostaten.) Innstillingsområde: 5 3 C. VB-r Temperaturen på innkommende varmebærer. [P] (Maks. tillatt returtemperatur.) Innstillingsområde: 55 C og A. Innstilling av VB-r Høyeste tillatte returtemperatur for kompressordrift. Ved endring, trykk på knappen Øke én gang. En markør vises da under tallet for VB-r. Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere, slik at ønsket verdi oppnås. Hvis du velger A -verdien (automatisk indirekte kontroll av retur-temperaturen), vil driftpressostaten indirekte be-grense returtemperaturen. Trykk på knappen Kanal for å gå videre. VV start Aktuell temperatur i nedre del av vannvarmerens ytterbeholder. [P] (Valgt startnivå for varmtvannsproduksjon.) Innstillingsområde: 3 9 C. Innstilling av VV start Trykk på knappen Kanal. En markør vises da innenfor parentesen for VV start. Trykk deretter på knappen "Øke" eller "Redusere" for å velge starttemperatur for varmtvannsoppvarming. Trykk på knappen "Kanal" for å gå videre.

14 Til huseieren Styring, doble kurver Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet KB-t +3 C KB-r (-) C 5c Rom-komp. C KB-t Temperaturen på innkommende kuldebærer. KB-r Temperaturen på utgående kuldebærer. [P] (Min. tillatte temperatur på kuldebærer ut fra VP.) Denne verdien bør bare endres av fagperson og brukes for minimumsbegrensning med alarm, for eksempel som frostbeskyttelse ved grunnvannsystem eller fraluftssystem. Ved grunnvannssystem med mellomveksler kan egnet verdi være C. Ved innstilling på den laveste verdien (-) er minimumsbegrensning og alarmen koblet ut. Innstillingsområde: - + C. 5 Varmekurve [P] Innstilt varmekurve. Innstillingsområde: 5. 5b Varmekurve Varmekurve Parallell 6 Parallell - Parallellforskyvning [P] Innstilling av parallellforskyvning for kurve. Viser parallellforskyvning for kurve "", som stilles inn med rattet "Øke/redusere varme". Rom-komp. [P] Ved C avvik i romtemperaturen endres skal-verdien (ønsket verdi) VB-tur med angitt verdi. En høyere verdi gir raskere reaksjon ved overeller undertemperatur i boligen. Normalverdi med radiatorsystem er. Innstillingsområde: 6 C Innstilling av rom-komp (Gjelder bare hvis romføler er koblet til.) Etter innstilling av kurvehelling, trykk på knappen Kanal. Markøren plasseres da under tallet for Rom-komp.. Endre tallet med knappene Øke og Redusere. En høyere verdi gir raskere reaksjon ved over- eller undertemperatur i boligen. Normalverdi med radiatorsystem er. 5d VB-tur min. 5 C VB-tur maks.5 C Denne menyen er en undermeny for meny 5. Aktiver den ved å stille markøren under verdien for "Varmekurve " (eller "Rom-komp" hvis romgiver er tilkoblet) og deretter trykke på knappen "Kanal". VB-tur min. [P] Innstilling av beregnet min.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 5 C. Forhåndsinnstilt verdi: 5 C VB-tur maks. [P] Innstilling av beregnet maks.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 3 7 C Forhåndsinnstilt verdi er 5 C. Denne verdien må derfor normalt økes ved bruk av radiatorsystem.

15 Til huseieren Styring, doble kurver 3 Tilgjengelig informasjon og innstillinger i displayet 5e 6 VB-tur min. 5 C VB-tur maks.5 C Denne menyen er en undermeny for meny 5. Aktiver den ved å stille markøren under verdien for "Varmekurve " (eller "Rom-komp" hvis romgiver er tilkoblet) og deretter trykke på knappen "Kanal". VB-tur min. [P] Innstilling av beregnet min.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 5 C. Forhåndsinnstilt verdi: 5 C VB-tur maks. [P] Innstilling av beregnet maks.temperatur for turledningen. Innstillingsområde: 3 7 C Forhåndsinnstilt verdi er 5 C. Denne verdien må derfor normalt økes ved bruk av radiatorsystem. På grunn av normale svingninger i temperaturen på turledningen i forhold til den beregnede temperaturen, kan den innstilte verdien midlertidig hhv. overstiges eller understiges. Ved for eksempel gulvvarme med flytende kondensering kan egnede verdier være min. 8 C, maks. C. Innstilling av VB-tur min. og VB-tur maks. Trykk på knappen Øke en gang. En markør viser seg under sifrene for «VB-tur min». Trykk deretter på knappen Øke eller Redusere, slik at ønsket verdi for VB-tur min. oppnås. Trykk på knappen "Kanal" for å gå videre til "VB-tur maks.", og endre eventuelt verdien. Ved fast kondensering velges passende 5 C for både min.- og maksnivå. (Det må tas hensyn til giverplassering og pumpegjennomstrømningen). VP-start Viser antall starter (akkumulerende) for varmepumpen. VP-stopp Viser driftstilstand: "VP av", "VP på", "VP-start om X minutter" eller "Høy returtemp". 7 VP-tid: Viser totalt antall driftstimer for varmepumpen. 8 VP-start VP-stopp VP-tid h Standardinnst. Norge Standardinnst.: Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillingene, endrer du det venstre tallet fra til med knappen "Øke", og trykker på knappen "Driftsstilling". De to tallene til høyre angir hvilken driftsstilling som er valgt. Det midterste tallet angir driftsstilling for romoppvarming. betyr "Normalstilling". betyr "Ikke tilleggsvarme". betyr "Ikke romoppvarming". Tallet til høyre angir driftsstilling for varmtvann. betyr normalstilling. betyr midlertidig økt varmtvann. betyr periodisk økt varmtvann. Norge: Valgt språk. Innstilling av språk Ved neste trykk på knappen Kanal kommer du til valg av språk. Endre språk ved å trykke på knappen Øke. Når ønsket språk er valgt, trykk på knappen Kanal. Da vises meny igjen.

16 Til installatøren Generelt for installatøren Transport og lagring skal transporteres og oppbevares stående og tørt. Plassering må plasseres på et fast underlag, helst betonggulv eller betongfundament. stilles opp med ryggsiden mot yttervegg i et grovkjøkken eller tilsvarende type rom, for å eliminere eventuell sjenerende støy fra anlegget. Hvis den ikke kan plasseres mot yttervegg, bør den ikke plasseres mot vegger som vender mot soverom eller oppholdsrom. Uansett plassering må vegger som vender mot rom hvor det kan oppstå sjenerende støy, lydisoleres. Røropplegget må utføres uten festeklemmer på innervegg som vender mot soverom og oppholdsrom. Flytende kondensering Varmeproduksjonen styres vanligvis etter prinsippet flytende kondensering. Det vil si at den varmen som er nødvendig for oppvarming ved en viss utetemperatur, produseres på grunnlag av innsamlede verdier fra utegivere og turledningsgivere (se installasjonsalternativ,, 3 og ). Som ekstrautstyr kan også romgiver anvendes for kompensering ved avvik i romtemperatur. Fast kondensering kan eventuelt installeres med en ekstern enhet med egen varmeautomatikk. Da leverer varme opp til et fast temperaturnivå. Dette kalles Fast kondensering. Se installasjonsalternativene 5 og 6. For innstilling se avsnittet Til huseieren, Styring, Innstilling av min/maks temp. Se også avsnittet Til installatøren, styring, innstillinger, visningsstilling. Omkobling gjøres i samsvar med Elektrisk tilkobling, Tilkobling av varmebærerpumpe for fast kondensering. Hvis du vil regulere romtemperaturen, se dokumentasjonen for den eksterne enheten. Utegiveren har i dette alternativet ingen funksjon, men skal likevel tilkobles for å unngå feilmeldinger i displayet. Giveren behøver ikke å monteres utendørs. Retningsgivende verdier for kollektorer Varme- Overflatejordvarme Berggrunnvarme pumpe- anbefalt anbefalt størrelse kollektorlengde aktiv boredybde 3 m 7 9 m 5 5 m 9 m 7 35 x 5 m m 8,5 x 3 m 7 m x 5 x 35 m 6 9 m 3 x 3 x m x x m 5 x 35 3 x 3 m x x m Gjelder for PEM-slange x, PN 6,3. For størrelse, PEM-slange 3 x, PN 6,3. Lengden på kollektorslangen varierer avhengig av fjell-/jordforhold og varmesystem, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Maks. lengde per kollektor bør ikke overstige m. Ved flere kollektorer parallellkobles disse, med mulighet for justering av volumstrømmen. Slangen skal plasseres i en dybde på ca. m, og avstanden mellom slangene skal være minst m. Ved flere borehull skal avstanden mellom hullene være på minst 5 m. Installasjonskontroll Ifølge gjeldende bestemmelser skal det foretas installasjonskontroll av varmeanlegget før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person som er kvalifisert for oppgaven, og kontrollen må dokumenteres. Ovenstående gjelder for lukkede varmesystemer. Utskifting av varmepumpe må ikke skje uten ny kontroll.

17 Til installatøren Styring (gjelder også med ekstrautstyr) 5 Generelt Du kommer til menyene nedenfor ved å holde knappen Kanal inne i ca. 7 sekunder. Trykk deretter på Kanal igjen til ønsket meny vises. Hvis du vil endre verdi på en variabel i en meny, trykker du først på knappen Øke én gang, slik at en markør vises under verdien. Nå kan du endre verdien ved å trykke på knappene Øke eller Redusere. Hvis du trykker enda en gang på Kanal, flyttes markøren til den nederste verdien, som i visse tilfeller nå kan endres. Mikroprosessoren styrer el-effekten for beste komfort. Den beregner underskuddet av turledningstemperaturen i form av grademinutter. Hvis for eksempel turledningstemperaturen virkelig har ligget tre grader lavere enn beregnet i 6 minutter, så registrerer mikroprosessoren 3 x 6 = 8 grademinutter. Med standardinnstilling skal antall grademinutter være 36 (6 + 3) før elementets første trinn kobles inn. De følgende trinnene kobles deretter inn med en differanse på grademinutter til. Effekttrinnene er deretter tilkoblet til grademinuttsunderskuddet for det aktuelle trinnet er blitt kompensert, noe som betyr at turledningstemperaturen må ligge like mange grademinutter over beregnet turledningsnivå, som den tidligere har ligget under dette nivået. På denne måten oppnås den gjennomsnittlige turledningstemperaturen som er beregnet av mikroprosessoren. Innstillinger 9 GM 9b GM [P] Aktuell verdi for antall grademinutter. Denne verdien kan endres for eksempel for å påskynde oppstart av varmeproduksjon. Innstillingsområde: VP- min. 6 TS- min. 3 Denne menyen er en undermeny til meny 9 og aktiveres ved at du bruker Øke -knappen til å plassere markøren under verdien for Grad-min, og deretter trykker på knappen Kanal. Eventuell tilleggsvarme settes inn med første trinn først når summen av verdiene innstilt for VP- min. og TS- min. på denne menyen, oppnås. Eventuelle andre trinn kobles inn mellom 36 grademinutter og 56 grademinutter med jevne intervaller. VP- min [P] Grademinuttsunderskudd før varmepumpen startes. Standardinnstilling: 6. Innstillingsområde: 5 5. TS- min [P]Ytterligere grademinuttsunderskudd før første trinn av tilleggsvarmen (TS) settes inn. Standardinnstilling: 3. Innstillingsområde: 5 5. VB diff VP [P] Største temperaturavvik fra nominell verdi for varmebærer (VB) før tvangsstyring av varmepumpen (VP) oppstår. Standardinnstilling: 3. Innstillingsområde: 3 5. Diff VP-TS [P] Avvik nedover fra "VB diff. VP" for der tvangsstyring av tilleggsvarme (TS) oppstår. Standardinnstilling: 3. Innstillingsområde: 8. Ved fast kondensering er det passende å stille "VB diff VP" til 3 og "Diff VP-TS" til. VB diff VP 3 Diff VP-TS 3 VP-int. m VVB-stopp 5 C VP-int. [P] Min. tidsintervall i minutter mellom varmepumpens oppstarter. Standardinnstilling:. Innstillingsområde: 6. VVB-stopp [P] Stopptemperatur varmvannsoppvarming ved drift med bare tilleggsvarme. Standardinnstilling: 5. Innstillingsområde: 7.

18 Til installatøren 6 Styring (gjelder også med ekstrautstyr) Innstillinger * XVV-stopp [P] Ekstra varmtvann, stopptemperatur. Standardinnstilling: 65. Innstillingsområde: XVV-int. [P] Intervall i døgn for periodisk, ekstra varmtvann. Standardinnstilling:. Innstillingsområde: 9. b** Shunt P [P] Lengden på shunt-perioden i sekunder. Standardinnstilling: 3 s. Innstillingsområde: 6 s. Shunt-tid [P]Andel driftstid per grad av temperaturavvik. Eks.: C x % x 3 sek = 6 sek. Denne funksjonen er beregnet på å kompensere for hastighetsvariasjoner for ulike shunt-motorer som kan installeres. Standardinnstilling: %. Innstillingsområde: 5 %. 3 XVV-stopp 65 C XVV-int. d Shunt P 3 s Shunt-tid % DriftP: HP/MS LP DriftP: Viser status for driftspressostat ( = tett, = åpen). HP/MS: Viser status for høytrykkspressostat/ motorvern ( = tett, = åpen). Gir vedvarende alarm. Manuell tilbakestilling av motorvernet. LP: Viser status for lavtrykkspressostat ( = tett, = åpen). Gir vedvarende alarm. KB-pumpe: Tvangsdrift av kuldebærerpumpe. Endre til med knappen Øke, og trykk på knappen Driftsstilling. -tallet erstattes da med KB. Går tilbake til normalstilling etter dager eller ved gjenstart. EP-drift: Ønskes drift med el-kjele (f.eks. innen kollektorinstallasjonen er klar), skift fra til, 3 eller 5 og trykk på knappen Driftsstilling. Tallene kompletteres da med EP. Valgbare driftsstillinger. Kompressordrift +3-trinns binært ekstra el-element. Anbefalt driftsstilling ved ekstrautstyr ETS. 3-trinns binær EP-drift (etter kvittering). Kompressordrift +7-trinns binært ekstra el-element. 3 7-trinns binær EP-drift (etter kvittering). Kompressordrift + 3-trinns lineært ekstra elelement. 5 3-trinns lineær EP-drift (etter kvittering) Velg riktig driftsstilling før EP-drift aktiveres. (EP-drift låser driftsstillingfunksjonen). Hvis kjelegiver er tilkoblet, er det bare driftsstilling eller som kan brukes. 5 KB-pumpe EP-drift Kal.Ute Rom KB-t: KB-r Kal. Ute: [P] Kalibrering av uteføler. Rom [P]Kalibrering av romføler. KB-t [P] Kalibrering av kuldebærerføler tur. KB-r [P] Kalibrering av kuldebærerføler retur. Innstillingsverdi for alle størrelser: * Vises ikke hvis du har valgt system med doble kurver. ** Vises bare hvis kjelegiver er tilkoblet.

19 Til installatøren Styring (gjelder også med ekstrautstyr) 7 Innstillinger 6 8 Man Shunt Man.: Manuell test av utganger. Endre Man. til Man. eller Man. for å kunne teste forskjellige funksjoner. Man. må være innstilt før man kan gå ut av menyen. Man xx Man 6 L S- S+ x3 Man VB L S- S+ x3 7 Relé 68: Startkontaktor, VP Relé 69: Driftskontaktor, VP Relé 35: Kuldebærerpumpe Relé xx Vekselventil vv Relé 6: Varmebærerpumpe Relé L: Ikke aktiv Relé S-: Tillegg Relé S+: Tillegg Relé x3: Ikke aktiv Funksjoner ved oljekjeletilkobling Relé L: Ikke aktiv. Relé S-: Shunt, stenge. Relé S+: Shunt, åpne. Relé x3: Ekstern oljebrenner Servicetid Parallell Servicetid: Endre fra til for å øke hastigheten på tidsforløpet 6 g. Stilles åtte minutter tilbake etter siste knappetrykking. Parallell: Aktuell innstilling av dreiepotensiometer Øke/Redusere varme for forskyvning av varmekurve (parallellforskyvning). Hvis du vil gå tilbake til meny 9, trykk på knappen Kanal. Du kommer da først til opprinnelig meny. Hold deretter knappen Kanal inne i ca. 7 sekunder slik at du kommer til servicemodus, meny 9. OBS! Før inn valgte verdier på side i denne monteringsanvisningen. Disse opplysningene er viktige ved eventuell service. Shunt eller Shunt = "" Normalstyring, tilleggsvarme elkjele eller oljekjele. Shunt = "" Styring, doble kurver. System med "Styring, doble kurver" innebærer at styringen av shuntventilen foregår mot kurvehelling og turledningstemperatur. 'Giveren kobles til PG på koblingsliste 3. Shuntventilen for krets er alltid i drift og kobles til TS/SH- og TS/SH+ på koblingsliste 6. Tilkobling TS3 styrer et eventuelt ekstra el-element. Ved varmtvannsberedning lukkes shuntventilen. I noen betonggulv er det viktig å holde riktig temperatur i gulvet den første tiden. Da tørker gulvet på riktig måte. har en egen funksjon for denne tørkeprosessen. Prosessen kan inndeles i to perioder, der antallet dager samt temperatur stilles inn for respektiv periode. Denne innstillingen foretas i kanal 9. 9 Uttørkingsprosess EHPint 8d VB-tur 5 C EHP int Viser antall dager med trinn. VB-tur Viser tur-temperaturen med trinn. 9b EHPint 8d VB-tur C EHP int Viser antall dager med trinn. VB-tur Viser tur-temperaturen med trinn. Det er mulig å stille inn antall dager fra til og temperaturen fra 5 til 5 C. Når tørkeprosessen er over, går automatisk over til normal styring. Ved strømbrudd under tørkeprosessen lagres aktuell tid og temperatur. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter tørkeprosessen med de innstillingene som gjaldt da strømmen forsvant. Tørkeprosessen gjennomføres dermed %.

20 HM flow 9 (5) C Hot water 5 C - + R Til installatøren 8 Rørtilkobling Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ifølge gjeldende bestemmelser. kan bare arbeide med returtemperatur opptil ca. 5 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på ca. 6 C. Fordi ikke er utstyrt med avstengningsventiler, må slike monteres foran varmepumpen for å lette eventuell framtidig service. Ventilasjonsgjenvinning For at ventilasjonen skal kunne brukes på nytt, kan anlegget kompletteres med avtrekksluftsmodulen FLM 3. For å unngå danning av kondens må rørledninger og andre kalde flater isoleres med diffusjonstett materiale. Avluft Ø 6 Avtrekksluft Frånluft Ø Ø 6 Varmebærerpumpe Ved fast kondensering endres den elektriske tilkoblingen for varmebærerpumpen (VBP), se avsnittet El-tilkobling, Tilkobling av varmebærerpumpe for fast kondensering. Rørtilkobling (kuldebærer) Kuldebærer Köldbärare tur in Kuldebærer Köldbärare retur ut FLM 3 Ved dimensjonering av kollektoren må det tas hensyn til geografiske forhold, berg- eller jordarter, og til varmepumpens virkningsgrad. Pass på at kollektorslangen plasseres konstant stigende mot varmepumpen, slik at luftlommer unngås. Hvis dette ikke er mulig, må høytliggende punkter utstyres med avluftingsmuligheter. Alle kuldebærerledninger i oppvarmede rom kondensisoleres. Nivåkaret (NK) plasseres som høyeste punkt i kuldebærersystemet og på innkommende rør foran kuldebærerpumpen. Vær oppmerksom på at det kan forekomme kondensdrypp fra nivåkaret. Plasser derfor karet slik at annet utstyr ikke skades. Hvis temperaturen på kuldebærersystemet kan gå under C, må det beskyttes mot frost ved tilsetning av f.eks. etanolsprit type Svedol eller Brineol. Blandingsforholdet skal være ca. 3 % etanol og resten vann. Som retningsgivende for volumberegning brukes liter ferdigblandet kuldebærervæske per meter kollektorslange, (gjelder for PEM-slange x, PN 6,3). Nivåkaret skal merkes med hvilket frostbeskyttelsesmiddel som er brukt. Stengeventiler skal monteres så nær varmepumpen som mulig. Monter smussfilter på innkommende ledning. Ved tilkobling til åpent grunnvannsystem skal det pga. smuss og risiko for frostskader i fordamperen, settes opp en mellomliggende frostbeskyttende krets. Dette krever en ekstra varmeveksler. Rørtilkobling (varmebærer) Rørtilkobling på varmebærersiden skal gjøres på toppen. Nødvendig sikkerhetsutstyr, stengeventiler (monteres så nær varmepumpen som mulig) og medfølgende smussfilter må monteres. Ved tilkobling til system med termostater i alle radiatorer (kretser), må overstrømsventil monteres, eller så må noen av termostatene demonteres. Frikjøling Anlegget kan kompletteres med for eksempel viftekonvektorer for å gjøre tilkobling av frikjøling mulig. For å unngå danning av kondens må rørledninger og andre kalde flater isoleres med diffusjonstett materiale. Ved stort kjølebehov kreves det viftekonvektor med avrenningsskål og tilkobling til avløp. P EXP Fjell-/jordkollektor Berg-jordkollektor 5 Viftekonvektor Fläktkonvektor Til varmepumpe Till värmepump

21 Tilgjengelig trykkforhold Til installatøren Rørtilkobling 9 Pumpekapasitetsdiagram, varmebærerside kpa 8 Trykkfall mvp 8 kw kpa 8 Trykkfall mvp 8 8,5 kw Volumstrøm 5 5 l/h Volumstrøm 5 5 l/h kpa 8 Trykkfall mvp 8 5 kw kpa 8 Trykkfall mvp 8 kw Volumstrøm 5 5 l/h Volumstrøm l/h kpa 8 Trykkfall mvp 8 7 kw kpa 8 Trykkfall mvp 8 3/5 kw Volumstrøm 5 5 l/h Volumstrøm l/h

22 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til installatøren Installasjonseksempler kan installeres på flere forskjellige måter, noen av disse er forklart nedenfor. Nødvendig ekstrautstyr som romgiversettet RG, utstyr for varmtvannstyring VST, ekstra elelement ETS osv., bestilles separat. For alle installasjonsalternativene gjelder det at påkrevd sikkerhetsutstyr skal monteres ifølge gjeldende bestemmelser. Generelt Alternativ installert med el-element og vannvarmer (flytende kondensering) SÄV NK VXV EXP SF SÄV SF VVG VVB / ACK El VVB UG BK / JK FG ELK prioriterer oppvarming av varmtvann via vekselventil (VXV). Ved fullt oppvarmet vannvarmer /akkumulatortank (VVB/ACK) veksler (VXV) til varmekretsen. Da styres varmepumpen av utegiver (UG) i kombinasjon med den innebygde turledningsgiveren (FG). El-element (ELK) kobles inn automatisk når energibehovet overstiger kapasiteten til varmepumpen. Dette alternativet kan også kompletteres med en romgiver. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "ETS " og "VST ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring med ekstra elelement i sju trinn".

23 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til installatøren Installasjonseksempler Alternativ Som alternativ, men bare med romgiver (flytende kondensering) SÄV NK VXV EXP SF SÄV SF RTG VVG VVB / ACK El VVB BK / JK FG ELK prioriterer oppvarming av varmtvann via vekselventil (VXV). Ved fullt oppvarmet vannvarmer /akkumulatortank (VVB/ACK) veksler (VXV) til varmekretsen. Varmepumpen styres da av romgiver (RTG). El-element (ELK) kobles inn automatisk når energibehovet overstiger kapasiteten til varmepumpen. Dette alternativet for styring aktiveres automatisk når utegiver ikke er tilkoblet. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "ETS ", "VST " og "RG ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring med ekstra elelement i sju trinn". Alternativ 3 installert med oljekjele (flytende kondensering) PG SV FG SÄV RG NK VXV SF Oljepanna Oljekjele EXP SÄV SF UG VVG VVB / ACK BK / JK prioriterer oppvarming av vannvarmer (VVB/ACK). Når innstilt varmtvannstemperatur er oppnådd, veksler vekselventilen til varmeproduksjon. Hvis varmepumpen ikke klarer å holde riktig turledningstemperatur, startes oljekjelen, og shunt-ventilen (SV) begynner å åpne fra kjelen. Dette styrealternativet aktiveres automatisk når kjelegiver (PG) tilkobles. Turledningsgiver (TG) og returgiver (RG) skal plasseres på stamledningen til radiatorene. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "OTS " og "VST ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring med oljesett".

24 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til installatøren Installasjonseksempler Alternativ installert med dobbeltmantlet el-kjele (fast kondensering) SÄV FG NK SF SF SV BK / JK Jordvarmepumpen varmer bare varmekrets. El-kjelen varmer varmtvannet. Når jordvarmepumpen ikke klarer behovet, begynner shunt-ventilen SV å åpnes mot el-kjelen. SV kobles inn på koblingsplint (36), posisjon -6. El-kjelen brukes dermed som tilleggsvarme. En fast motstand på 56 8 Ω monteres i kjelegiverens tilkoblingsplint (3) i posisjon -. Inngår ikke. Alternativ 5 installert med dobbeltmantlet vannvarmer (fast kondensering) SÄV NK EXP SF SÄV SF FG El VVB ELK VVB / ACK BK / JK varmer opp vannvarmer/akkumulator (VVB/ACK) til innstilt temperatur ved turledningsgiver (FG). El-element (ELK) starter ved for lav temperatur. Temperaturgiver (FG) plasseres i dykkrør på akkumulatortanken. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "ETS ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring med ekstra elelement i sju trinn".

25 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til installatøren Installasjonseksempler 3 Alternativ 6 installert med vedkjele (fast kondensering) UG RC SÄV NK Eksternt Extern alt. eksisterende befintlig reglerutrustning. reguleringsutstyr. BV SF SÄV SF FG VVB / ACK BK / JK Vedpanna Vedkjele varmer opp vannvarmer/akkumulatortank (VVB/ACK). Ved fyring i vedkjele kobles varmepumpe og el-element ut ved stigende temperatur på temperaturgiveren (FG) og starter igjen ved synkende temperatur. Selvsirkulasjon gjennom varmepumpe forhindres av tilbakeslagsventil (BV). Turledningsgiver (FG) plasseres i dykkrør på akkumulatortanken. Alternativ 7 installert med el-element og styring, doble kurver (flytende kondensering) SV SÄV FG NK VXV EXP SF SÄV SF VVG VVB / ACK El VVB UG BK / JK FG ELK Som alternativ, men varmepumpen styres av varmekurve, og shuntventilen (SV) styres av varmekurve. Turledningsgiveren FG skal plasseres på turledningen i det andre varmesystemet. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "ETS " og "VST ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring, doble kurver".

26 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til installatøren Installasjonseksempler Alternativ 8 installert med kjele og styring, doble kurver (flytende kondensering) EXP Kjele SÄV FG SV FG BV RG UG NK VXV VVG VVB / ACK BK / JK Som alternativ 7, men med kjele (el-element, gasselement eller oljekjele). Kjelen settes på/av av varmepumpen. Kjelen installeres etter varmepumpen. Turledningsgiveren FG og returgiveren RG plasseres etter kjelen. Turledningsgiveren FG skal plasseres på turledningen i det andre varmesystemet. Til dette alternativet behøves ekstrautstyret "VST ". For strømtilkobling, se avsnittet "Styring, doble kurver". Forkortelser Avstengingsventil BK/JK Bergkollektor/Jordkollektor BV Tilbakeslagsventil ELK El-element Inngår i ekstrautstyret ETS El VVB El-vannvarmer NK Nivåkar Inngår i SF Smussfilter Inngår i SÄV Sikkerhetsventil PG Kjeletemperaturgiver Inngår i FG Turledningstemperaturgiver Inngår i FG Turledningstemperaturgiver Inngår i VVG Varmtvannstemperaturgiver Inngår i UG Utetemperaturgiver Inngår i RTG Romtemperaturgiver Inngår i ekstrautstyret RG RG Returtemperaturgiver Inngår i VVB/ACK Akkumulator med vannvarmer f.eks. VPA VXV Vekselventil Inngår i ekstrautstyret VST SV Shunt-ventil Motor-shunt (3V)

27 Til installatøren El-tilkobling 5 Demontering av luker LEK LEK 3 LEK LEK Elektrisk installasjon OBS! El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Elektrisk installasjon og ledningsdragning skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Kabler for tilførsel av strøm til kompressor og eventuelt el-element, skal plasseres i kabelkanalen på enhetens venstre side. Kabler for eksterne givere skal komme inn på høyre side. Kabeluttak kan skje fra toppen eller baksiden. Kabelkanal for tilførsel. Kabelkanal for giver. Koblingsplint, tilførsel elektrisitet (9) - + R LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1110 MOS NO 0438-1 411143 3 X 400V FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1110 MOS NO 0438-1 411143 3 X 400V FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS NO 38-3 MONTEING, BUK OG VEDLIKEHOLD 3 X V - + Innhold Til huseieren Generelt Kort produktbeskrivelse... Innstillingstabell... Systembeskrivelse Virkemåte... 3 Frontpanel Frontpanel... Funksjoner...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1210 MOS NO 0424-3 611852 3 X 230V FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1210 MOS NO 0424-3 611852 3 X 230V FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS NO - R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD X V Fighter LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Innstillingstabell... Systembeskrivelse Virkemåte... Frontpanel Frontpanelet... Funksjoner... Innstilling

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1210 MOS NO 0438-1 411177. 3 x 400V FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1210 MOS NO 0438-1 411177. 3 x 400V FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS NO 0438-1 411177 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD 3 x 400V Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Innstillingstabell... 2 Systembeskrivelse Virkemåte... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1120 MOS NO 0643-2 FIGHTER 1120. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1120 MOS NO 0643-2 FIGHTER 1120. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO O 0643-2 031054 MOTERIG, BRK OG VEDLIKEHOLD 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Innstillingstabell... 2 ystembeskrivelse Virkemåte...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1140 MOS NO 0903-6 FIGHTER 1140. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 1140 MOS NO 0903-6 FIGHTER 1140. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO O 0903-6 031091 MOTERIG, BRK OG VEDLIKEHOLD 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Innstillingstabell... 2 ystembeskrivelse Virkemåte... 3 Frontpanel Oppbygging... 4 Forklaring...

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Varmepumper for jord, fjell eller vann Varme/ Kjøling

Varmepumper for jord, fjell eller vann Varme/ Kjøling Varmepumper for jord, fjell eller vann Varme/ Kjøling www.nibe-villavarme.no Varmepumper for jord, fjell eller vann for energikildene jordsmonn og grunnvann Jord Om sommeren lagres solvarmen i det øverste

Detaljer

VARMEPUMPE, TYPE VPK

VARMEPUMPE, TYPE VPK MO O 0536-1XC 511206 MOTERIG- OG BRKERVEILEDIG VARMEPMPE, TYPE A B I II III A B I II I II 50. 0 C V a r mva t t e nte m p. 1. 0 A B I II III A B I II I II 50. 0 C V a r mva t t e nte m p. 1. 0 A B I II

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

MOS NO 0712-3 FIGHTER 1240 031112. MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD NIBE FIGHTER 1240 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MOS NO 0712-3 FIGHTER 1240 031112. MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD NIBE FIGHTER 1240 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO O 0712-3 031112 MOTERIG, BRK OG VEDLIKEHOLD IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 1 Innhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Innstillingstabell... 2 ystembeskrivelse Virkemåte... 3 Frontpanel Oppbygging...

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 410P MOS NO 0538-1 511346 FIGHTER 410P

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 410P MOS NO 0538-1 511346 FIGHTER 410P MOS NO 058-56 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P 5 Innhold Til huseieren Generelt Kort produktbeskrivelse... Innstillingstabell... Systembeskrivelse Virkemåte...

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947 Passiv kjøling - Høyere komfort i nye hus German quality since 1947 Deler av det 200 m 2 store huset er lagt med Roth Compactsystem, og resten er med nedstøpte rør i betong. Roth gulvvarmesystem gir optimal

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING F2025 031247 F2025 3 x 230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING F2025 031247 F2025 3 x 230 V MOS NO 1035-2 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031247 3 x 230 V LEK Innhold Til huseieren Generelt Sikkerhetsinformasjon 2 Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT VARMT VANN SIDEN 1927 VARMT VANN SIDEN 1927 STAINLESS STEEL WATER HEATERS V ARME VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT Høiax er en komplett leverandør av systemer for varmt vann og vannbåren varme med introduksjon

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer