Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 40 Investorinformasjon 41 Tillitsvalgte 42 Eierstyring og selskapsledelse 44 English summary 50 Erklæring fra styret og adm. banksjef 51 Revisors beretning 53 Melding fra kontrollkomiteen 2

3 Enkelt og greit Visjon og forretningsidé Klepp Sparebank gjør bank enkelt og greit. Forretningsideen er å være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Redelighet, hardt arbeid, nyskaping og langsiktig tenking er viktige elementer i denne kulturen. Overordnede mål Klepp Sparebank skal være en kundefokusert bank som er solid og gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Vi skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass, og en offensiv medspiller i lokalmiljøet. Banken ønsker dessuten å være en aktiv aksjonær i bankalliansen Terra-Gruppen. Kjerneverdier På veien mot visjonen styres våre prioriteringer av ei SOL. I Stolt ligger at vi er stolte av banken og kundene. Med Offensiv mener vi at vi skal skape verdier sammen med kundene. Og i Langsiktig ligger en grunnholdning om å bygge stein på stein. Markedsposisjon Banken har et sterkt lokalt fotfeste, med nesten like mange kunder som det er innbyggere i Klepp kommune. Fordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er i prosent 63/37. En tilfredshetsundersøkelse blant kundene, gjennomført av Norsk Kundebarometer, viser svært høy score. Vi er i den absolutte Norgestoppen når vi måler hvor fornøyde kundene er. Den strategiske målsettingen er å ta godt vare på de kundene vi har, samtidig som vi videreutvikler de siste års satsinger. Banken viser samfunnsansvar ved solid støtte til kultur, idrett, organisasjoner og lag i vårt primærområde. Markedstilbud Klepp Sparebank tilbyr kundene alt de trenger av finansielle produkter og tjenester. Banken er aktiv bruker av tjenestene til finanshuset Terra-Gruppen. Samarbeidet med Terra og andre leverandører gir kundene et komplett tilbud innen pengeplassering, forsikring, finansiering, betalingsformidling, eiendomsmegling osv. Vi leverer med garanti: Hyggelige møter. Flinke folk. Forståelig språk. Rask og ukomplisert saksbehandling. Enkelt og greit. 3

4 Nøkkeltall Resultatsammendrag Beløp i tusen kr, og % av forvaltningskapital Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,67 - rentenetto inkl. avkastning pengemarkedsfond , , , ,71 Sum driftsinntekter , , , , ,66 Sum driftskostnader , , , , ,66 Driftsresultat før tap , , , , ,67 Netto tap , , , , ,03 Gevinst/tap på anleggsmidler , ,00 Resultat av ordinær drift før skatt , , , , ,70 Skatt på ordinært resultat , , , , ,16 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,54 Utdrag fra balansen Beløp i millioner kroner Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler, andre rentebærende papirer herav pengemarkedsfond Egenkapital Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder - Forvaltning -2 % 3 % 15 % 31 % 15 % - Utlån -4 % -1 % 9 % 28 % 17 % - Innskudd 10 % 3 % 2 % 24 % 15 % Kapitaldekning 14,5 % 13,9 % 11,4 % 13,4 % 11,8 % Kjernekapital 13,9 % 13,3 % 10,8 % 13,0 % 11,3 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 2,3 % 5,5 % -8,5 % 10,2 % 9,6 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2,0 % 4,1 % -6,9 % 7,4 % 7,3 % Kostnader av totale inntekter 46 % 64 % 65 % 63 % 71 % Kostnader av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 47 % 67 % 60 % 64 % 72 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (millioner kroner) kr kr kr kr kr Misligholdte engasjement i % av br. utlån 1,09 % 0,36 % 0,35 % 0,38 % 0,11 % Tapsutsatte engasjement i % av br. utlån 2,28 % 1,31 % 2,78 % 0,05 % 0,09 % Antall årsverk Egenkapitalbevis (EKB) Egenkapitalbevisbrøk 1) 29,07 % 29,4 % 27,4 % 21,1(28,7) % Børskurs 82,75 kr 66 kr 80 kr 116,5 kr Børsverdi (mill. kr) 89 kr 71 kr 86 kr 125 kr Bokført egenkapital pr. EKB 108 kr 107 kr 105 kr 105 kr Resultat pr. EKB 1) 2,2 kr 4,34 kr -7,32 kr 5,42(7,36) kr Utbytte pr. grunnfond 1,10 kr 2,15 kr 0,00 kr 5,40 kr Pris/resultat pr. EKB 1) 37,7 15,2-10,9 21,5(16) Pris/bokført egenkapital 0,8 0,6 0,8 1,1 1) Tallene i parentes for 2007 er beregnet uten avkortning for når i året kapitalen er innbetalt. 30 Resultat 0,8 10 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 450 Egenkapital 16 Mill. kroner ,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 Prosent av gj. forvaltning Prosent Millioner kroner Kapitaldekning % -40-0,

5 Viktig å vite om 2010 Den underliggende driften i Klepp Sparebank gikk svært bra. Banken leverte tidenes beste resultat før tap med 60,1 millioner kroner. Også i 2010 ble det brukt mye ressurser på å sikre tapsutsatte engasjement. Banken kom likevel ikke utenom store tapsavsetninger. Tap på utlån utgjør 53,8 millioner kroner i Vår lærdom av finanskrisen er at vi skal konsentrere oss om små og mellomstore bedriftskunder, der vi får maksimal utelling for konkurransefortrinn som personlige relasjoner og raske avgjørelser. Egenkapitalbevisene hadde en svært positiv utvikling, med kursøkning fra 66 til 82 kroner. Det ble inngått en markedspleieavtale med Terra Markets. Dette stimulerer omsetningen og gjør beviset mer likvid, til fordel for eierne. Klepp Sparebank lanserte Varde et fordelskonsept for boliglånskunder. Gjør disse kundene oss til sin hovedbankforbindelse, er gevinsten en svært konkurransedyktig boligrente. Eksisterende kunder fikk tilbudet først. Utrullingen fortsetter i Kundekapasitet utover vanlig åpningstid ble utvidet. 1. september var det riktignok slutt på langdag i hovedbanken, men til gjengjeld ble tilbudet på kontoret i Jærhagen mer omfattende. Alle rådgivere bruker nå kontoret på kjøpesenteret som langdag-arena. Åpent til 20 fire dager i uka, fredager til november dukket Klepp Sparebank opp med egen side på Facebook. Banken ønsker å modernisere seg, blant annet ved å ta i bruk sosiale medier. Lik oss på Facebook! Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført med tilnærmet 100 i svarprosent, et godt tegn i seg selv. Tallene bekreftet mistanken om høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Det betyr at vi smiler mye også til kundene. Tor Egil Lie begynte som administrerende banksjef 1. mars

6 Banksjefen har ordet Nærhet og personlig service det er oss! Min filosofi er at langsiktige relasjoner kun skapes når begge parter har igjen for det. Det betyr at Klepp Sparebank aldri blir en bank for shoppere. Nærhet, personlig oppfølging og service koster. Jeg tror at våre kunder er villige til å betale litt for at det er så kjekt å komme til banken sin, møte smilende mennesker og folk som kjenner deg. Vi kommer aldri til å bli den billigste banken i Norge, men vi skal selvsagt heller ikke være blant de dyreste. Alltid rådgivere aldri råselgere Medarbeiderne i Klepp Sparebank har lang og god ansiennitet. Samtidig ser jeg at det må gjøres en del endringer med tanke på framtida. Vi må opp med proaktiviteten, og gå fra ekspedisjon til positiv salgs- og kundekultur. Vi skal bruke kompetanse og relasjon til å ta kontakt. Konkurransebildet blir tøffere, og som bank i et attraktivt område blir vi presset på mange områder. Vi skal aldri bli råselgere, men gode rådgivere og kremmere på vegne av kunden og banken. 6

7 Banksjefen har ordet Store tap bokført Etter nyttår, og dermed etter vår balansedag, har konkurs i ett større lokalt eiendomsengasjement dessverre gjort det nødvendig å ta en større tapsavsetning. I slike situasjoner er det naturlig å ta en gjennomgang for å se om alle rutiner og policy er fulgt. Finner vi avvik ved en slik gjennomgang, tar vi selvsagt lærdom av dette. For alle i banken legger den siste tapsavsetningen en sterk demper på gleden over å levere tidenes desidert beste driftsresultat før tap. Små og mellomstore passer best Det var allerede før den siste utviklingen foretatt en kursendring i forhold til størrelse på bedrifter vi skal være bank for. I stedet for store enkeltkunder, satser vi bredt på de små og mellomstore bedriftene i lokalmiljøet. Kursomleggingen skal over tid redusere risikoen for slike store tap. Klepp Sparebank skal konsentrere seg om å stimulere til nysatsinger og etableringer som gir ny vekst og nye arbeidsplasser i Klepp og Jæren for øvrig. Verden vil bedras Konkurransebildet innenfor privatmarkedet er utfordrende. Prissammenligninger gjøres uavhengig av hva slags bank du er. Det finnes ikke en egen klasse for forretningsbanker og en annen for mindre lokale banker. For en bank er det egentlig enkelt å tilpasse produktet slik at du kommer optimalt ut i slike undersøkelser, slik noen har vært ivrigere til enn andre. Men det er ikke nødvendigvis tverrkunden, han og hun vi satser på, som ivaretas av prissammenlignende undersøkelser. Suksessen Varde Kredittetterspørselen har avtatt den siste tiden. Bedrifter og privathusholdninger låner mindre. Konkurransen om kundene er dermed skjerpet. De store forretningsbankene utnytter selvsagt at de har større muskler og får lånt billigere penger, men det er kun i et kortsiktig perspektiv at vi ikke er fullt ut konkurransedyktige. Sent høsten 2010 lanserte vi fordelsprogrammet Varde til eksisterende boliglånskunder noe som straks gjør oss svært konkurransedyktige overfor unge og nyetablerte med store lånebehov. Vardeavtalen forutsetter at kunden er villig til å samle de fleste av sine finansielle behov hos oss. Dette er et brudd med en lang linje i banken, der vi alltid har vært liga gilde mæ adle. Vi priser altså små og store lån noe forskjellig. Det betyr ikke at en kunde er bedre enn en annen, men det gir oss konkurransekraft i forhold til å beholde eksisterende og skaffe nye boliglånskunder. Støttespiller i lokalmiljøet Gaveinstituttet, som bidro med 1,2 millioner i gaver til lag og foreninger i 2010, viser at vi tar en rolle for å stimulere det frivillige arbeidet. Det er vanskelig å måle verdien av en slik støtte, men vi ser det uansett som en viktig rolle for oss som lokalbank. Viktig for lokal utvikling Det skjer mye spennende i lokalmiljøet vårt. Klepp ble den første jærkommunen som passerte innbyggere. Det jobbes med mange store boligprosjekt. Det er spennende planer om utvikling av Klepp sentrum, der meieribygget blir sentralt. Det reises nytt Coop-bygg på Orre. Dette, sammen med stor aktivitet hos de mange offensive bedriftene i kommunen, gir oss muligheter som bank. Lokalbanken vil alltid drive på en annen måte enn storbanker og nettbanker. Klepp Sparebank skal være viktig for lokal utvikling. Vi gjør andre vurderinger i forhold til nyskaping lokalt enn en administrasjon som sitter i Bjergsted eller Oslo. For Kleppsbuen skal veien til Klepp Sparebank alltid være kortere enn til andre banker. Takk for tilliten I min aller første årsrapport er det naturlig å takke for tilliten. Forventningene er innfridd. Det er kjekt å få ta del i alle store beslutninger. Samtidig trivs jeg med å jobbe i et markedsområde jeg kjenner rimelig godt. Jeg vokste opp på Tu, gikk på ungdomsskolen like bak bygget vårt i Kleppekrossen og er konfirmert i kirka like ovenfor. Samtidig liker jeg at nærheten og de lokale kvalitetene er parret med børsnotering og aktiv deltakelse og eierskap i finanskonsernet Terra-Gruppen, med all den tilgang det gir til kompetanse og produkter. Så langt har jeg funnet det jeg trodde jeg skulle finne i jobben. Jeg trives i Klepp Sparebank og håper kunder og medarbeidere trives rimelig bra med meg. Tor Egil Lie Banksjef 7

8 Ledelsen Ledergruppen i Klepp Sparebank består av seks personer. Ledelsen har i gjennomsnitt mer enn 8 års fartstid i Klepp Sparebank, enda lenger når vi snakker bank og finans generelt. Samlet har ledelsen lang utdanning og bred erfaring fra økonomi/ bankfag, regnskap, revisjon, markedsføring og ledelse. Se kortfattede individuelle CVer på neste side Banksjef økonomi og finans Åse Bente Søyland Wærsland 2 Risk manager Magne Stangeland 3 Banksjef personmarked Anita I. Heigre 4 Adm. banksjef Tor Egil Lie 5 Banksjef bedriftsmarked Jone Skretting 6 Leder kundesenter Inger K. Drengstig 8

9 Ledelsen Adm. banksjef Tor Egil Lie Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger Skatterevisor i Rogaland Fylkeskommune Daglig leder i Revisor-Gruppen Stavanger Banksjef i Fokus Bank Direktør i Gjensidige Forsikring Ansatt i Klepp Sparebank som banksjef siden Banksjef økonomi og finans Åse Bente Søyland Wærsland Bankøkonom Lang erfaring fra bank: Varhaug Sparebank de siste årene som regnskapssjef, var med og startet Stavanger Bank i 1987 med ansvar innen drift/økonomi Jobbet i EDB Business Partner AS som konsulent Ansatt i Klepp Sparebank siden Risk manager Magne Stangeland Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger, masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring fra Handelshøyskolen BI Variert arbeidserfaring innen revisjon samt evaluering av styrings- og kontrollsystemer Erfaring fra KPMG, Nord-Jæren fylkeskommunerevisjon (ass. revisjonssjef), Rogaland kontrollutvalgssekretariat (daglig leder) og Erga Revisjon Ansatt i Klepp Sparebank siden Banksjef personmarked Anita I. Heigre Autorisert finansiell rådgiver Engelsk grunnfag samt samfunnsfag med personal administrasjon fra Høgskolen i Stavanger Diverse bankfag v/bi og Høgskolen i Gjøvik Erfaring fra Sandnes Sparebank, konsulent og instruktør Jærtek og personalkonsulent i ABB Robotics AS Ansatt i Klepp Sparebank fra Banksjef bedriftsmarked Jone Skretting Handelsøkonom, Handelsakademiet/Handelshøyskolen i Oslo, økonomisk administrativ utdanning fra Agder Distriktshøyskole Revisor i Oslo kommunerevisjon Bedriftsrådgiver i Rogalandsbanken og Fokus Bank, økonomisjef i Neumann Bygg Bryne Ansatt i Klepp Sparebank siden Leder kundesenter Inger K. Drengstig Høgskolekandidat i økonomiske og administrative fag fra Høgskolen i Stavanger Lang og bred bankerfaring fra flere avdelinger i Klepp Sparebank, samt Fokus Bank Ansatt i Klepp Sparebank siden

10 Styret Styret velges av forstanderskapet i banken og består av fem medlemmer. Samlet har styret betydelig kompetanse innen styrearbeid og bankvirksomhet, og dessuten omfattende erfaring og bakgrunn fra næringsliv, jus, politikk og organisasjonsliv. Se kortfattede individuelle CVer på neste side Nestleder Randi Skadsem Egeland 2 Styremedlem Snorre Haukali 3 Styreleder Tor Audun Bilstad 4 Styremedlem Hilde Kraggerud 5 Styremedlem Jan-Harald Damsgård (ansattes representant) 10

11 Styret Styreleder Tor Audun Bilstad Bonde-, landbruks- og handelsutdanning Flere kurs i ledelse og styrearbeid Erfaring fra mange bedrifts- og foreningsstyrer lokalt og nasjonalt de siste 30 årene Politisk erfaring fra kommunestyret og formannskapet i Klepp, blant annet som varaordfører Styreleder i Klepp Energi og Felleskjøpet Rogaland Agder, foruten egne aksjeselskap. Styreverv i flere andre selskap. Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Nestleder Randi Skadsem Egeland Bygningsingeniør Administrerende direktør i A/S Betong Nestleder i styret i Klepp Sparebank Nestleder i Betongelementforeningen Styremedlem i Øster Hus AS Styremedlem i Nor Element AS Diverse andre styreverv Diverse leder- og styrekurs Medlem av styret i Klepp Sparebank siden På valg i Styremedlem Hilde Kraggerud Næringsmiddelkandidat fra Norges Landbrukshøgskole med tilleggsutdanning innenfor logistikk fra BI Arbeidet i TINE siden 1986 For tiden forsker ved TINE FoU Senter Representant for Senterpartiet i kommunestyre og formannskap Styremedlem i Sparebankforeningen Medlem i styret i Klepp Sparebank siden På valg i Styremedlem Snorre Haukali Juridisk embetseksamen 1986, Universitetet i Bergen Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembede Ansatt i Kluge Advokatfirma DA siden 1986, Managing partner fra 2008 Fagområder: Finansiering og shipping, transaksjoner (oppkjøp og sammenslåinger (M&A), kapitalmarkeder, selskapsrett, børs- og verdipapirrett Corporate Governance, Finansiering) Styreleder i Stiftelsen Stavanger Ishall og Wellbore AS Styremedlem i Cool Properties AS, Enwa Water Treatment AS, International Oilfield Services AS, Netprint Norge AS, Oktan Stavanger AS Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Styremedlem Jan-Harald Damsgård (ansattes representant) Diplomøkonom fra BI års erfaring fra bank og forsikring: Vesta, Gjensidige og Terra Fondsforvaltning Ansatt i Klepp Sparebank siden 1989, nå som privatøkonomisk rådgiver Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Varamedlemmer Edith Grude Helge Dykesteen Sveinung Hetland 11

12 Årsberetning for året 2010 Banknæringens rammebetingelser Året 2010 var på mange måter et konsolideringsår for de modne vestlige land som var rammet av finanskrisen året i forveien. For Norges del var utviklingen preget av sterk vekst i offentlig sektor og en gjeninnhenting av tapte nivåer for husholdningenes finanser. Mot slutten av året ble den norske oppgangen bredere basert med vekst i detaljhandel og økt byggeaktivitet. Internasjonalt Finanskrisen ga et voldsomt produksjonsfall for våre handelspartnere sett under ett med en samlet nedgang i produksjonen målt ved BNP på drøye 3 % i I fjor hentet imidlertid produksjonen inn alt det tapte, takket være lave renter og rause offentlige budsjetter i mange land. Veksten var imidlertid meget skjevt fordelt. De fremvoksende økonomier med Kina og India i spissen ga solide vekstbidrag til verden. Også i noen av våre naboland var det solid vekst. I de hardest rammede kriselandene var det derimot fortsatt stagnasjon eller direkte fall i produksjonen. Hardt rammet av finanskrisen og den tiltagende krisen i sør, klarte mange nord-europeiske bedrifter i fjor å snu seg rundt til de fremvoksende økonomier og deres behov for vestlige varer og tjenester. Tyskland og Sverige, med en anslått BNP-vekst på henholdsvis 3,4 % og 4,8 % fikk godt betalt for sine rike og varierte industrikulturer. Deres bedrifter opplevde stor fremgang på markedene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Norsk økonomi Norsk økonomi var preget av konsolidering og fornyet vekst gjennom BNP-veksten ser ut til å bli noe over 2 % for fastlandsøkonomien i fjor. Selv om husholdningene hadde positiv utvikling i sin kjøpekraft og god vekst i sine formuesverdier, så valgte mange å være forsiktige med sine finanser. Spareraten i husholdningene holdt seg gjennomgående høy. Mot slutten av året tok også detaljhandelen seg markert opp. Bilforhandlerne var en av yrkesgruppene som hadde mest å glede seg over i fjor med en vekst i antall solgte enheter på mer enn 26 %. Sysselsettingen i Norge holdt ikke følge med produksjonen. Ser en bort i fra sterk vekst i den offentlige sektor, var det liten eller ingen vekst i sysselsettingen i Norge i fjor. Antall offentlig ansatte har derimot økt sterkt de siste par år. Nå som det ser ut som om norsk økonomi er tilbake til stabil, moderat vekst, vil trolig sysselsettingen ta seg opp også i private næringer. I de fleste prognoser stiger sysselsettingen i 2011, men ikke nok til å hindre en videre, om enn svakere, stigning i arbeidsledigheten. I privat sektor var det energinæringene som sto for det kraftigste omslaget i fjor. Ikke bare ser det ut som om investeringene i olje- og gassmarkedene vil nå 135 milliarder kroner i 2010, men det ventes videre vekst de neste 3 år skal en tro de siste investeringsundersøkelsene fra Statistisk Sentralbyrå. I 2011 kan investeringene nå 150 milliarder kroner. De deler av norsk industri som ikke er oljerelatert, ventes derimot i gjennomsnitt å se kun små bedringer i sin investeringsaktivitet i Pris- og lønnsveksten var moderat i året som gikk. Lønnsveksten ser ut til å bli i underkant av 3,5 %, mens den samlede prisveksten var 2,5 %, drevet av strømprisene som steg med om lag en tredjedel. For den såkalte kjerneinflasjonen, hvor vi ser bort fra endringer i energipriser og avgifter, så steg prisene med knappe halvannen prosent. Også fremover ventes det bare moderat pris- og lønnsvekst i Norge. Blant annet fordi lønnsveksten hos våre handelspartnere trolig blir beskjeden, samtidig som kronekursen ventes å holde seg sterk. Norges Bank la ved inngangen av fjoråret til grunn at deres signalrente, foliorenten (eller innskuddsrenten om en vil) skulle stige med ett prosentpoeng i løpet av året. Lavere økonomisk vekst og et mer urolig internasjonalt klima enn ventet bidro imidlertid til at sentralbanken nøyde seg med bare én heving i sin foliorente til 2,0 %. Selv om det i fjor var store svingninger på børsen, var den preget av tiltagende optimisme mot slutten av året. Godt hjulpet av stigende oljepriser og vedvarende lave renter endte Oslo Børs opp 18 %. Kronekursen svingte en del gjennom året, men endte året nær uendret. Lokalt 2010 var på mange måter også et konsolideringsår for oss lokalt i Rogaland og Klepp. Oversikten over igangsatte og fullførte boliger viser en markant nedgang fra de siste år i Stavanger og omegn har den ikke vært så lav på 45 år. I Klepp har vi likevel hatt god byggeaktivitet i Klepp sentrum når det gjelder leiligheter. Her er også under planlegging en rekke nye prosjekter. 12

13 Årsberetning for året 2010 Klepp kommune passerte innbyggere i løpet av 2010 og var dermed den første av kommunene på Jæren som passerte dette innbyggertallet. Veksten i kommunen har vært sterk de senere år så sterk at kommunen ønsker å legge en demper på veksten i boligbyggingen i årene fremover, da den stadig utfordrer hensynet til jordvernet samt trykket på nødvendige investeringer for kommunen i skoler med videre. Banken skal være solid og kundefokusert. Våre ansatte er en viktig ressurs, og vi legger vekt på at de skal ha en interessant og attraktiv arbeidsplass. Kompetanseoppbygging er et hovedsatsingsområde. For å sikre bankens videre utvikling skal bankens lønnsomhet ligge på et nivå som gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Banken skal også være en offensiv medspiller i lokalmiljøet og en aktiv aksjonær i Terra-Gruppen. Sammenlignet med de fleste andre fylker har Rogaland lav arbeidsløshet, lite sykefravær og få uføretrygdede, eneste bekymringen er at fylket har litt for mange unge uføre. Av jærkommunene kommer Klepp kommune best ut av tallene i denne sammenheng. Med ca. 600 gårdsbruk og høyt dyretall er Klepp den nest største landbrukskommunen i Rogaland. Landbruket utgjør en stor og viktig andel av våre næringskunder. Næringen er inne i en stor omstillingsperiode der bruk legges ned og legges inn i fellesdrifter. Investeringene i bygg, moderne driftsutstyr og maskiner har fortsatt vært høye i Øvrige næringer har i liten grad foretatt de store investeringene. Mange av disse er i mer eller mindre grad avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren. Økte investeringer og nye prosjekter som ble besluttet i 2010, vil gi mest virkning i 2011 og årene videre. Konkurransesituasjonen Konkurransen med andre finansinstitusjoner er blitt skjerpet i løpet av Det har sammenheng med lavere investeringsnivå og dermed konkurransen om kundene. Dette merkes både på innskudds- og utlånssiden. Strategi Klepp Sparebank skal være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Vi skal opprettholde vår sterke posisjon i vårt primære markedsområde som er Klepp kommune. Dette innebærer fortsatt bred satsning på privatkunder, samt på små og mellomstore bedrifter. Vår visjon er å gjøre bank enkelt og greit. Strategisk samarbeid Terra-Gruppen AS er en bankallianse og et av Norges ledende finanskonsern, eid av 78 lokale sparebanker og OBOS (Oslo Bolig og Sparelag). Klepp Sparebank er en av de 79 aksjonærene med en eierandel på 2,8 %. Bankene i alliansen har en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 250 milliarder. Finanskonsernet Terra-Gruppen tilbyr finansielle tjenester og produkter til norske finansinstitusjoner. De viktigste produktselskapene er Terra Forsikring, Terra Boligkreditt, Terra Aktiv Eiendomsmegling, Terra Markets, Terra Forvaltning, Terra Finans og Terra Kortbank. Terra- Gruppens produkter distribueres gjennom ca. 400 kontorer i Norge. Terra-Gruppen er også ansvarlig for innkjøp av tjenester og produkter innen blant annet IT, betalingsformidling og en lang rekke andre tjenester for bankene i alliansen og andre banker. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank omfatter de mål og prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre effektiv bruk av bankens ressurser og størst mulig verdiskapning for bankens eiere, innskytere, kunder, ansatte og samfunnet. Bankens eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En nærmere beskrivelse av eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. Bankens kjerneverdier er: Stolt Vi er stolte av banken og kundene Offensiv Vi vil skape verdier sammen med kundene Langsiktighet Vi bygger stein på stein! Bankens virksomhet i 2010 For Klepp Sparebank har 2010 i likhet med det foregående år vært et utfordrende år. Vi har jobbet med å bedre vår rentenetto. Gjennom de tiltak som har blitt satt i verk, er 13

14 Årsberetning for året 2010 den vesentlig bedret i løpet av året. Utviklingen i et enkeltengasjement i fjerde kvartal, medførte dessverre en nødvendig tapsavsetning på hele 45 millioner kroner. Sent høsten 2010 lanserte vi fordelsprogrammet Varde til eksisterende boliglånskunder noe som gjør oss svært konkurransedyktige overfor unge og nyetablerte med store lånebehov. Banken har nå 50 tilsatte og antall årsverk er 46. forurenser banken kun i liten grad det ytre miljø. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, en forutsetning som er til stede med dagens egenkapital. Styret kjenner ikke til vesentlige usikkerheter som vil kunne ha betydning for vurdering av bankens årsregnskap. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr Ny adm. banksjef Tor Egil Lie overtok ledelsen av banken fra Kompetanseutvikling vil være en viktig suksessfaktor fremover. Banken foretar løpende organisasjonsjusteringer og styrking av kompetansenivået for å tilpasse organisasjonen til fremtidige utfordringer. Banken har i 2010 brukt en del ressurser på arbeidet med å autorisere finansielle rådgivere. Alle rådgiverne som arbeider mot privatkunder, er omfattet av denne ordningen. Målet er at samtlige rådgivere skal ha meget god kompetanse i å utøve profesjonell og etisk god rådgivning til kundens beste. Banken er medlem av SAMKO (bedriftshelsetjenesten i Klepp). Vi mener at vi generelt har et godt arbeidsmiljø. Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker i banken og sykefraværet var i året 2010 på 3,1 %, mot 5,4 % i Banken har som målsetting at sykefraværet skal være lavere enn 3 %. Bankens inntekter Bankens rentenetto utgjør 76,5 millioner kroner, en økning på 11,3 millioner kroner fra Rentenettoen i prosent var 1,24 % i 2010 mot 1,07 % i Rentenettoen har vist en gradvis forbedring gjennom året. Bedret rentenetto skyldes bedret rentemargin og salg av pengemarkedsfond. Midler som tidligere var plassert i pengemarkedsfond, er nå plassert i obligasjoner. Utbytte av aksjebeholdningen og resultatandel i tilknyttet selskap er på 9,3 millioner kroner inkludert avkastning pengemarkedsfond på 5,2 millioner kroner. Terra-Gruppen ga et utbytte på 1,9 millioner kroner i 2010 mot 2,4 millioner kroner i Bankens andel av resultatet i Terra Eiendomsmegling Jæren AS var 1,2 millioner kroner. Provisjon og inntekter fra banktjenester øker med 3,5 millioner kroner fra 22,1 millioner kroner i 2009 til 25,7 millioner kroner i Størst økning viser provisjon fra Terra Boligkreditt som øker med 1,9 millioner kroner. Provisjonskostnadene var i 2010 på 5,1 millioner kroner. Dette er en økning på 0,1 millioner kroner i forhold til i fjor. Ved utgangen av 2010 er det 31 kvinner og 19 menn ansatt i banken. Banken har 7 ledere med personalansvar, av disse er 3 menn og 4 kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 personer, 3 menn og 3 kvinner. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner. Basert på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Salgskontorene i Stavanger og Sandnes ble avviklet i henhold til planen tidlig i Miljø Bankens påvirkning av det ytre miljø er begrenset til materiell og energi som er nødvendige for at banken skal kunne drive sin virksomhet. Etter styrets oppfatning I 2010 hadde banken en netto kursgevinst på 3,8 millioner kroner mot 4,4 millioner kroner i Av dette utgjør kursgevinst på aksjer og aksjefond 3,3 millioner kroner og valuta og finansielle derivater viste en gevinst på 0,5 millioner kroner. Sum netto andre driftsinntekter i 2010 er 33,9 millioner kroner mot 31,8 millioner kroner i Driftskostnader Bankens totale driftskostnader utgjør 50,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 11,2 millioner kroner fra året før. Lønn og andre administrasjonskostnader utgjør 38,7 millioner kroner mot 48,6 millioner kroner i

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer