Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 40 Investorinformasjon 41 Tillitsvalgte 42 Eierstyring og selskapsledelse 44 English summary 50 Erklæring fra styret og adm. banksjef 51 Revisors beretning 53 Melding fra kontrollkomiteen 2

3 Enkelt og greit Visjon og forretningsidé Klepp Sparebank gjør bank enkelt og greit. Forretningsideen er å være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Redelighet, hardt arbeid, nyskaping og langsiktig tenking er viktige elementer i denne kulturen. Overordnede mål Klepp Sparebank skal være en kundefokusert bank som er solid og gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Vi skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass, og en offensiv medspiller i lokalmiljøet. Banken ønsker dessuten å være en aktiv aksjonær i bankalliansen Terra-Gruppen. Kjerneverdier På veien mot visjonen styres våre prioriteringer av ei SOL. I Stolt ligger at vi er stolte av banken og kundene. Med Offensiv mener vi at vi skal skape verdier sammen med kundene. Og i Langsiktig ligger en grunnholdning om å bygge stein på stein. Markedsposisjon Banken har et sterkt lokalt fotfeste, med nesten like mange kunder som det er innbyggere i Klepp kommune. Fordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er i prosent 63/37. En tilfredshetsundersøkelse blant kundene, gjennomført av Norsk Kundebarometer, viser svært høy score. Vi er i den absolutte Norgestoppen når vi måler hvor fornøyde kundene er. Den strategiske målsettingen er å ta godt vare på de kundene vi har, samtidig som vi videreutvikler de siste års satsinger. Banken viser samfunnsansvar ved solid støtte til kultur, idrett, organisasjoner og lag i vårt primærområde. Markedstilbud Klepp Sparebank tilbyr kundene alt de trenger av finansielle produkter og tjenester. Banken er aktiv bruker av tjenestene til finanshuset Terra-Gruppen. Samarbeidet med Terra og andre leverandører gir kundene et komplett tilbud innen pengeplassering, forsikring, finansiering, betalingsformidling, eiendomsmegling osv. Vi leverer med garanti: Hyggelige møter. Flinke folk. Forståelig språk. Rask og ukomplisert saksbehandling. Enkelt og greit. 3

4 Nøkkeltall Resultatsammendrag Beløp i tusen kr, og % av forvaltningskapital Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,67 - rentenetto inkl. avkastning pengemarkedsfond , , , ,71 Sum driftsinntekter , , , , ,66 Sum driftskostnader , , , , ,66 Driftsresultat før tap , , , , ,67 Netto tap , , , , ,03 Gevinst/tap på anleggsmidler , ,00 Resultat av ordinær drift før skatt , , , , ,70 Skatt på ordinært resultat , , , , ,16 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,54 Utdrag fra balansen Beløp i millioner kroner Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler, andre rentebærende papirer herav pengemarkedsfond Egenkapital Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder - Forvaltning -2 % 3 % 15 % 31 % 15 % - Utlån -4 % -1 % 9 % 28 % 17 % - Innskudd 10 % 3 % 2 % 24 % 15 % Kapitaldekning 14,5 % 13,9 % 11,4 % 13,4 % 11,8 % Kjernekapital 13,9 % 13,3 % 10,8 % 13,0 % 11,3 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 2,3 % 5,5 % -8,5 % 10,2 % 9,6 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2,0 % 4,1 % -6,9 % 7,4 % 7,3 % Kostnader av totale inntekter 46 % 64 % 65 % 63 % 71 % Kostnader av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 47 % 67 % 60 % 64 % 72 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (millioner kroner) kr kr kr kr kr Misligholdte engasjement i % av br. utlån 1,09 % 0,36 % 0,35 % 0,38 % 0,11 % Tapsutsatte engasjement i % av br. utlån 2,28 % 1,31 % 2,78 % 0,05 % 0,09 % Antall årsverk Egenkapitalbevis (EKB) Egenkapitalbevisbrøk 1) 29,07 % 29,4 % 27,4 % 21,1(28,7) % Børskurs 82,75 kr 66 kr 80 kr 116,5 kr Børsverdi (mill. kr) 89 kr 71 kr 86 kr 125 kr Bokført egenkapital pr. EKB 108 kr 107 kr 105 kr 105 kr Resultat pr. EKB 1) 2,2 kr 4,34 kr -7,32 kr 5,42(7,36) kr Utbytte pr. grunnfond 1,10 kr 2,15 kr 0,00 kr 5,40 kr Pris/resultat pr. EKB 1) 37,7 15,2-10,9 21,5(16) Pris/bokført egenkapital 0,8 0,6 0,8 1,1 1) Tallene i parentes for 2007 er beregnet uten avkortning for når i året kapitalen er innbetalt. 30 Resultat 0,8 10 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 450 Egenkapital 16 Mill. kroner ,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 Prosent av gj. forvaltning Prosent Millioner kroner Kapitaldekning % -40-0,

5 Viktig å vite om 2010 Den underliggende driften i Klepp Sparebank gikk svært bra. Banken leverte tidenes beste resultat før tap med 60,1 millioner kroner. Også i 2010 ble det brukt mye ressurser på å sikre tapsutsatte engasjement. Banken kom likevel ikke utenom store tapsavsetninger. Tap på utlån utgjør 53,8 millioner kroner i Vår lærdom av finanskrisen er at vi skal konsentrere oss om små og mellomstore bedriftskunder, der vi får maksimal utelling for konkurransefortrinn som personlige relasjoner og raske avgjørelser. Egenkapitalbevisene hadde en svært positiv utvikling, med kursøkning fra 66 til 82 kroner. Det ble inngått en markedspleieavtale med Terra Markets. Dette stimulerer omsetningen og gjør beviset mer likvid, til fordel for eierne. Klepp Sparebank lanserte Varde et fordelskonsept for boliglånskunder. Gjør disse kundene oss til sin hovedbankforbindelse, er gevinsten en svært konkurransedyktig boligrente. Eksisterende kunder fikk tilbudet først. Utrullingen fortsetter i Kundekapasitet utover vanlig åpningstid ble utvidet. 1. september var det riktignok slutt på langdag i hovedbanken, men til gjengjeld ble tilbudet på kontoret i Jærhagen mer omfattende. Alle rådgivere bruker nå kontoret på kjøpesenteret som langdag-arena. Åpent til 20 fire dager i uka, fredager til november dukket Klepp Sparebank opp med egen side på Facebook. Banken ønsker å modernisere seg, blant annet ved å ta i bruk sosiale medier. Lik oss på Facebook! Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført med tilnærmet 100 i svarprosent, et godt tegn i seg selv. Tallene bekreftet mistanken om høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Det betyr at vi smiler mye også til kundene. Tor Egil Lie begynte som administrerende banksjef 1. mars

6 Banksjefen har ordet Nærhet og personlig service det er oss! Min filosofi er at langsiktige relasjoner kun skapes når begge parter har igjen for det. Det betyr at Klepp Sparebank aldri blir en bank for shoppere. Nærhet, personlig oppfølging og service koster. Jeg tror at våre kunder er villige til å betale litt for at det er så kjekt å komme til banken sin, møte smilende mennesker og folk som kjenner deg. Vi kommer aldri til å bli den billigste banken i Norge, men vi skal selvsagt heller ikke være blant de dyreste. Alltid rådgivere aldri råselgere Medarbeiderne i Klepp Sparebank har lang og god ansiennitet. Samtidig ser jeg at det må gjøres en del endringer med tanke på framtida. Vi må opp med proaktiviteten, og gå fra ekspedisjon til positiv salgs- og kundekultur. Vi skal bruke kompetanse og relasjon til å ta kontakt. Konkurransebildet blir tøffere, og som bank i et attraktivt område blir vi presset på mange områder. Vi skal aldri bli råselgere, men gode rådgivere og kremmere på vegne av kunden og banken. 6

7 Banksjefen har ordet Store tap bokført Etter nyttår, og dermed etter vår balansedag, har konkurs i ett større lokalt eiendomsengasjement dessverre gjort det nødvendig å ta en større tapsavsetning. I slike situasjoner er det naturlig å ta en gjennomgang for å se om alle rutiner og policy er fulgt. Finner vi avvik ved en slik gjennomgang, tar vi selvsagt lærdom av dette. For alle i banken legger den siste tapsavsetningen en sterk demper på gleden over å levere tidenes desidert beste driftsresultat før tap. Små og mellomstore passer best Det var allerede før den siste utviklingen foretatt en kursendring i forhold til størrelse på bedrifter vi skal være bank for. I stedet for store enkeltkunder, satser vi bredt på de små og mellomstore bedriftene i lokalmiljøet. Kursomleggingen skal over tid redusere risikoen for slike store tap. Klepp Sparebank skal konsentrere seg om å stimulere til nysatsinger og etableringer som gir ny vekst og nye arbeidsplasser i Klepp og Jæren for øvrig. Verden vil bedras Konkurransebildet innenfor privatmarkedet er utfordrende. Prissammenligninger gjøres uavhengig av hva slags bank du er. Det finnes ikke en egen klasse for forretningsbanker og en annen for mindre lokale banker. For en bank er det egentlig enkelt å tilpasse produktet slik at du kommer optimalt ut i slike undersøkelser, slik noen har vært ivrigere til enn andre. Men det er ikke nødvendigvis tverrkunden, han og hun vi satser på, som ivaretas av prissammenlignende undersøkelser. Suksessen Varde Kredittetterspørselen har avtatt den siste tiden. Bedrifter og privathusholdninger låner mindre. Konkurransen om kundene er dermed skjerpet. De store forretningsbankene utnytter selvsagt at de har større muskler og får lånt billigere penger, men det er kun i et kortsiktig perspektiv at vi ikke er fullt ut konkurransedyktige. Sent høsten 2010 lanserte vi fordelsprogrammet Varde til eksisterende boliglånskunder noe som straks gjør oss svært konkurransedyktige overfor unge og nyetablerte med store lånebehov. Vardeavtalen forutsetter at kunden er villig til å samle de fleste av sine finansielle behov hos oss. Dette er et brudd med en lang linje i banken, der vi alltid har vært liga gilde mæ adle. Vi priser altså små og store lån noe forskjellig. Det betyr ikke at en kunde er bedre enn en annen, men det gir oss konkurransekraft i forhold til å beholde eksisterende og skaffe nye boliglånskunder. Støttespiller i lokalmiljøet Gaveinstituttet, som bidro med 1,2 millioner i gaver til lag og foreninger i 2010, viser at vi tar en rolle for å stimulere det frivillige arbeidet. Det er vanskelig å måle verdien av en slik støtte, men vi ser det uansett som en viktig rolle for oss som lokalbank. Viktig for lokal utvikling Det skjer mye spennende i lokalmiljøet vårt. Klepp ble den første jærkommunen som passerte innbyggere. Det jobbes med mange store boligprosjekt. Det er spennende planer om utvikling av Klepp sentrum, der meieribygget blir sentralt. Det reises nytt Coop-bygg på Orre. Dette, sammen med stor aktivitet hos de mange offensive bedriftene i kommunen, gir oss muligheter som bank. Lokalbanken vil alltid drive på en annen måte enn storbanker og nettbanker. Klepp Sparebank skal være viktig for lokal utvikling. Vi gjør andre vurderinger i forhold til nyskaping lokalt enn en administrasjon som sitter i Bjergsted eller Oslo. For Kleppsbuen skal veien til Klepp Sparebank alltid være kortere enn til andre banker. Takk for tilliten I min aller første årsrapport er det naturlig å takke for tilliten. Forventningene er innfridd. Det er kjekt å få ta del i alle store beslutninger. Samtidig trivs jeg med å jobbe i et markedsområde jeg kjenner rimelig godt. Jeg vokste opp på Tu, gikk på ungdomsskolen like bak bygget vårt i Kleppekrossen og er konfirmert i kirka like ovenfor. Samtidig liker jeg at nærheten og de lokale kvalitetene er parret med børsnotering og aktiv deltakelse og eierskap i finanskonsernet Terra-Gruppen, med all den tilgang det gir til kompetanse og produkter. Så langt har jeg funnet det jeg trodde jeg skulle finne i jobben. Jeg trives i Klepp Sparebank og håper kunder og medarbeidere trives rimelig bra med meg. Tor Egil Lie Banksjef 7

8 Ledelsen Ledergruppen i Klepp Sparebank består av seks personer. Ledelsen har i gjennomsnitt mer enn 8 års fartstid i Klepp Sparebank, enda lenger når vi snakker bank og finans generelt. Samlet har ledelsen lang utdanning og bred erfaring fra økonomi/ bankfag, regnskap, revisjon, markedsføring og ledelse. Se kortfattede individuelle CVer på neste side Banksjef økonomi og finans Åse Bente Søyland Wærsland 2 Risk manager Magne Stangeland 3 Banksjef personmarked Anita I. Heigre 4 Adm. banksjef Tor Egil Lie 5 Banksjef bedriftsmarked Jone Skretting 6 Leder kundesenter Inger K. Drengstig 8

9 Ledelsen Adm. banksjef Tor Egil Lie Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger Skatterevisor i Rogaland Fylkeskommune Daglig leder i Revisor-Gruppen Stavanger Banksjef i Fokus Bank Direktør i Gjensidige Forsikring Ansatt i Klepp Sparebank som banksjef siden Banksjef økonomi og finans Åse Bente Søyland Wærsland Bankøkonom Lang erfaring fra bank: Varhaug Sparebank de siste årene som regnskapssjef, var med og startet Stavanger Bank i 1987 med ansvar innen drift/økonomi Jobbet i EDB Business Partner AS som konsulent Ansatt i Klepp Sparebank siden Risk manager Magne Stangeland Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger, masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring fra Handelshøyskolen BI Variert arbeidserfaring innen revisjon samt evaluering av styrings- og kontrollsystemer Erfaring fra KPMG, Nord-Jæren fylkeskommunerevisjon (ass. revisjonssjef), Rogaland kontrollutvalgssekretariat (daglig leder) og Erga Revisjon Ansatt i Klepp Sparebank siden Banksjef personmarked Anita I. Heigre Autorisert finansiell rådgiver Engelsk grunnfag samt samfunnsfag med personal administrasjon fra Høgskolen i Stavanger Diverse bankfag v/bi og Høgskolen i Gjøvik Erfaring fra Sandnes Sparebank, konsulent og instruktør Jærtek og personalkonsulent i ABB Robotics AS Ansatt i Klepp Sparebank fra Banksjef bedriftsmarked Jone Skretting Handelsøkonom, Handelsakademiet/Handelshøyskolen i Oslo, økonomisk administrativ utdanning fra Agder Distriktshøyskole Revisor i Oslo kommunerevisjon Bedriftsrådgiver i Rogalandsbanken og Fokus Bank, økonomisjef i Neumann Bygg Bryne Ansatt i Klepp Sparebank siden Leder kundesenter Inger K. Drengstig Høgskolekandidat i økonomiske og administrative fag fra Høgskolen i Stavanger Lang og bred bankerfaring fra flere avdelinger i Klepp Sparebank, samt Fokus Bank Ansatt i Klepp Sparebank siden

10 Styret Styret velges av forstanderskapet i banken og består av fem medlemmer. Samlet har styret betydelig kompetanse innen styrearbeid og bankvirksomhet, og dessuten omfattende erfaring og bakgrunn fra næringsliv, jus, politikk og organisasjonsliv. Se kortfattede individuelle CVer på neste side Nestleder Randi Skadsem Egeland 2 Styremedlem Snorre Haukali 3 Styreleder Tor Audun Bilstad 4 Styremedlem Hilde Kraggerud 5 Styremedlem Jan-Harald Damsgård (ansattes representant) 10

11 Styret Styreleder Tor Audun Bilstad Bonde-, landbruks- og handelsutdanning Flere kurs i ledelse og styrearbeid Erfaring fra mange bedrifts- og foreningsstyrer lokalt og nasjonalt de siste 30 årene Politisk erfaring fra kommunestyret og formannskapet i Klepp, blant annet som varaordfører Styreleder i Klepp Energi og Felleskjøpet Rogaland Agder, foruten egne aksjeselskap. Styreverv i flere andre selskap. Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Nestleder Randi Skadsem Egeland Bygningsingeniør Administrerende direktør i A/S Betong Nestleder i styret i Klepp Sparebank Nestleder i Betongelementforeningen Styremedlem i Øster Hus AS Styremedlem i Nor Element AS Diverse andre styreverv Diverse leder- og styrekurs Medlem av styret i Klepp Sparebank siden På valg i Styremedlem Hilde Kraggerud Næringsmiddelkandidat fra Norges Landbrukshøgskole med tilleggsutdanning innenfor logistikk fra BI Arbeidet i TINE siden 1986 For tiden forsker ved TINE FoU Senter Representant for Senterpartiet i kommunestyre og formannskap Styremedlem i Sparebankforeningen Medlem i styret i Klepp Sparebank siden På valg i Styremedlem Snorre Haukali Juridisk embetseksamen 1986, Universitetet i Bergen Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembede Ansatt i Kluge Advokatfirma DA siden 1986, Managing partner fra 2008 Fagområder: Finansiering og shipping, transaksjoner (oppkjøp og sammenslåinger (M&A), kapitalmarkeder, selskapsrett, børs- og verdipapirrett Corporate Governance, Finansiering) Styreleder i Stiftelsen Stavanger Ishall og Wellbore AS Styremedlem i Cool Properties AS, Enwa Water Treatment AS, International Oilfield Services AS, Netprint Norge AS, Oktan Stavanger AS Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Styremedlem Jan-Harald Damsgård (ansattes representant) Diplomøkonom fra BI års erfaring fra bank og forsikring: Vesta, Gjensidige og Terra Fondsforvaltning Ansatt i Klepp Sparebank siden 1989, nå som privatøkonomisk rådgiver Medlem i styret i Klepp Sparebank siden Varamedlemmer Edith Grude Helge Dykesteen Sveinung Hetland 11

12 Årsberetning for året 2010 Banknæringens rammebetingelser Året 2010 var på mange måter et konsolideringsår for de modne vestlige land som var rammet av finanskrisen året i forveien. For Norges del var utviklingen preget av sterk vekst i offentlig sektor og en gjeninnhenting av tapte nivåer for husholdningenes finanser. Mot slutten av året ble den norske oppgangen bredere basert med vekst i detaljhandel og økt byggeaktivitet. Internasjonalt Finanskrisen ga et voldsomt produksjonsfall for våre handelspartnere sett under ett med en samlet nedgang i produksjonen målt ved BNP på drøye 3 % i I fjor hentet imidlertid produksjonen inn alt det tapte, takket være lave renter og rause offentlige budsjetter i mange land. Veksten var imidlertid meget skjevt fordelt. De fremvoksende økonomier med Kina og India i spissen ga solide vekstbidrag til verden. Også i noen av våre naboland var det solid vekst. I de hardest rammede kriselandene var det derimot fortsatt stagnasjon eller direkte fall i produksjonen. Hardt rammet av finanskrisen og den tiltagende krisen i sør, klarte mange nord-europeiske bedrifter i fjor å snu seg rundt til de fremvoksende økonomier og deres behov for vestlige varer og tjenester. Tyskland og Sverige, med en anslått BNP-vekst på henholdsvis 3,4 % og 4,8 % fikk godt betalt for sine rike og varierte industrikulturer. Deres bedrifter opplevde stor fremgang på markedene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Norsk økonomi Norsk økonomi var preget av konsolidering og fornyet vekst gjennom BNP-veksten ser ut til å bli noe over 2 % for fastlandsøkonomien i fjor. Selv om husholdningene hadde positiv utvikling i sin kjøpekraft og god vekst i sine formuesverdier, så valgte mange å være forsiktige med sine finanser. Spareraten i husholdningene holdt seg gjennomgående høy. Mot slutten av året tok også detaljhandelen seg markert opp. Bilforhandlerne var en av yrkesgruppene som hadde mest å glede seg over i fjor med en vekst i antall solgte enheter på mer enn 26 %. Sysselsettingen i Norge holdt ikke følge med produksjonen. Ser en bort i fra sterk vekst i den offentlige sektor, var det liten eller ingen vekst i sysselsettingen i Norge i fjor. Antall offentlig ansatte har derimot økt sterkt de siste par år. Nå som det ser ut som om norsk økonomi er tilbake til stabil, moderat vekst, vil trolig sysselsettingen ta seg opp også i private næringer. I de fleste prognoser stiger sysselsettingen i 2011, men ikke nok til å hindre en videre, om enn svakere, stigning i arbeidsledigheten. I privat sektor var det energinæringene som sto for det kraftigste omslaget i fjor. Ikke bare ser det ut som om investeringene i olje- og gassmarkedene vil nå 135 milliarder kroner i 2010, men det ventes videre vekst de neste 3 år skal en tro de siste investeringsundersøkelsene fra Statistisk Sentralbyrå. I 2011 kan investeringene nå 150 milliarder kroner. De deler av norsk industri som ikke er oljerelatert, ventes derimot i gjennomsnitt å se kun små bedringer i sin investeringsaktivitet i Pris- og lønnsveksten var moderat i året som gikk. Lønnsveksten ser ut til å bli i underkant av 3,5 %, mens den samlede prisveksten var 2,5 %, drevet av strømprisene som steg med om lag en tredjedel. For den såkalte kjerneinflasjonen, hvor vi ser bort fra endringer i energipriser og avgifter, så steg prisene med knappe halvannen prosent. Også fremover ventes det bare moderat pris- og lønnsvekst i Norge. Blant annet fordi lønnsveksten hos våre handelspartnere trolig blir beskjeden, samtidig som kronekursen ventes å holde seg sterk. Norges Bank la ved inngangen av fjoråret til grunn at deres signalrente, foliorenten (eller innskuddsrenten om en vil) skulle stige med ett prosentpoeng i løpet av året. Lavere økonomisk vekst og et mer urolig internasjonalt klima enn ventet bidro imidlertid til at sentralbanken nøyde seg med bare én heving i sin foliorente til 2,0 %. Selv om det i fjor var store svingninger på børsen, var den preget av tiltagende optimisme mot slutten av året. Godt hjulpet av stigende oljepriser og vedvarende lave renter endte Oslo Børs opp 18 %. Kronekursen svingte en del gjennom året, men endte året nær uendret. Lokalt 2010 var på mange måter også et konsolideringsår for oss lokalt i Rogaland og Klepp. Oversikten over igangsatte og fullførte boliger viser en markant nedgang fra de siste år i Stavanger og omegn har den ikke vært så lav på 45 år. I Klepp har vi likevel hatt god byggeaktivitet i Klepp sentrum når det gjelder leiligheter. Her er også under planlegging en rekke nye prosjekter. 12

13 Årsberetning for året 2010 Klepp kommune passerte innbyggere i løpet av 2010 og var dermed den første av kommunene på Jæren som passerte dette innbyggertallet. Veksten i kommunen har vært sterk de senere år så sterk at kommunen ønsker å legge en demper på veksten i boligbyggingen i årene fremover, da den stadig utfordrer hensynet til jordvernet samt trykket på nødvendige investeringer for kommunen i skoler med videre. Banken skal være solid og kundefokusert. Våre ansatte er en viktig ressurs, og vi legger vekt på at de skal ha en interessant og attraktiv arbeidsplass. Kompetanseoppbygging er et hovedsatsingsområde. For å sikre bankens videre utvikling skal bankens lønnsomhet ligge på et nivå som gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Banken skal også være en offensiv medspiller i lokalmiljøet og en aktiv aksjonær i Terra-Gruppen. Sammenlignet med de fleste andre fylker har Rogaland lav arbeidsløshet, lite sykefravær og få uføretrygdede, eneste bekymringen er at fylket har litt for mange unge uføre. Av jærkommunene kommer Klepp kommune best ut av tallene i denne sammenheng. Med ca. 600 gårdsbruk og høyt dyretall er Klepp den nest største landbrukskommunen i Rogaland. Landbruket utgjør en stor og viktig andel av våre næringskunder. Næringen er inne i en stor omstillingsperiode der bruk legges ned og legges inn i fellesdrifter. Investeringene i bygg, moderne driftsutstyr og maskiner har fortsatt vært høye i Øvrige næringer har i liten grad foretatt de store investeringene. Mange av disse er i mer eller mindre grad avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren. Økte investeringer og nye prosjekter som ble besluttet i 2010, vil gi mest virkning i 2011 og årene videre. Konkurransesituasjonen Konkurransen med andre finansinstitusjoner er blitt skjerpet i løpet av Det har sammenheng med lavere investeringsnivå og dermed konkurransen om kundene. Dette merkes både på innskudds- og utlånssiden. Strategi Klepp Sparebank skal være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Vi skal opprettholde vår sterke posisjon i vårt primære markedsområde som er Klepp kommune. Dette innebærer fortsatt bred satsning på privatkunder, samt på små og mellomstore bedrifter. Vår visjon er å gjøre bank enkelt og greit. Strategisk samarbeid Terra-Gruppen AS er en bankallianse og et av Norges ledende finanskonsern, eid av 78 lokale sparebanker og OBOS (Oslo Bolig og Sparelag). Klepp Sparebank er en av de 79 aksjonærene med en eierandel på 2,8 %. Bankene i alliansen har en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 250 milliarder. Finanskonsernet Terra-Gruppen tilbyr finansielle tjenester og produkter til norske finansinstitusjoner. De viktigste produktselskapene er Terra Forsikring, Terra Boligkreditt, Terra Aktiv Eiendomsmegling, Terra Markets, Terra Forvaltning, Terra Finans og Terra Kortbank. Terra- Gruppens produkter distribueres gjennom ca. 400 kontorer i Norge. Terra-Gruppen er også ansvarlig for innkjøp av tjenester og produkter innen blant annet IT, betalingsformidling og en lang rekke andre tjenester for bankene i alliansen og andre banker. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank omfatter de mål og prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre effektiv bruk av bankens ressurser og størst mulig verdiskapning for bankens eiere, innskytere, kunder, ansatte og samfunnet. Bankens eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En nærmere beskrivelse av eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. Bankens kjerneverdier er: Stolt Vi er stolte av banken og kundene Offensiv Vi vil skape verdier sammen med kundene Langsiktighet Vi bygger stein på stein! Bankens virksomhet i 2010 For Klepp Sparebank har 2010 i likhet med det foregående år vært et utfordrende år. Vi har jobbet med å bedre vår rentenetto. Gjennom de tiltak som har blitt satt i verk, er 13

14 Årsberetning for året 2010 den vesentlig bedret i løpet av året. Utviklingen i et enkeltengasjement i fjerde kvartal, medførte dessverre en nødvendig tapsavsetning på hele 45 millioner kroner. Sent høsten 2010 lanserte vi fordelsprogrammet Varde til eksisterende boliglånskunder noe som gjør oss svært konkurransedyktige overfor unge og nyetablerte med store lånebehov. Banken har nå 50 tilsatte og antall årsverk er 46. forurenser banken kun i liten grad det ytre miljø. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, en forutsetning som er til stede med dagens egenkapital. Styret kjenner ikke til vesentlige usikkerheter som vil kunne ha betydning for vurdering av bankens årsregnskap. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr Ny adm. banksjef Tor Egil Lie overtok ledelsen av banken fra Kompetanseutvikling vil være en viktig suksessfaktor fremover. Banken foretar løpende organisasjonsjusteringer og styrking av kompetansenivået for å tilpasse organisasjonen til fremtidige utfordringer. Banken har i 2010 brukt en del ressurser på arbeidet med å autorisere finansielle rådgivere. Alle rådgiverne som arbeider mot privatkunder, er omfattet av denne ordningen. Målet er at samtlige rådgivere skal ha meget god kompetanse i å utøve profesjonell og etisk god rådgivning til kundens beste. Banken er medlem av SAMKO (bedriftshelsetjenesten i Klepp). Vi mener at vi generelt har et godt arbeidsmiljø. Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker i banken og sykefraværet var i året 2010 på 3,1 %, mot 5,4 % i Banken har som målsetting at sykefraværet skal være lavere enn 3 %. Bankens inntekter Bankens rentenetto utgjør 76,5 millioner kroner, en økning på 11,3 millioner kroner fra Rentenettoen i prosent var 1,24 % i 2010 mot 1,07 % i Rentenettoen har vist en gradvis forbedring gjennom året. Bedret rentenetto skyldes bedret rentemargin og salg av pengemarkedsfond. Midler som tidligere var plassert i pengemarkedsfond, er nå plassert i obligasjoner. Utbytte av aksjebeholdningen og resultatandel i tilknyttet selskap er på 9,3 millioner kroner inkludert avkastning pengemarkedsfond på 5,2 millioner kroner. Terra-Gruppen ga et utbytte på 1,9 millioner kroner i 2010 mot 2,4 millioner kroner i Bankens andel av resultatet i Terra Eiendomsmegling Jæren AS var 1,2 millioner kroner. Provisjon og inntekter fra banktjenester øker med 3,5 millioner kroner fra 22,1 millioner kroner i 2009 til 25,7 millioner kroner i Størst økning viser provisjon fra Terra Boligkreditt som øker med 1,9 millioner kroner. Provisjonskostnadene var i 2010 på 5,1 millioner kroner. Dette er en økning på 0,1 millioner kroner i forhold til i fjor. Ved utgangen av 2010 er det 31 kvinner og 19 menn ansatt i banken. Banken har 7 ledere med personalansvar, av disse er 3 menn og 4 kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 personer, 3 menn og 3 kvinner. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner. Basert på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Salgskontorene i Stavanger og Sandnes ble avviklet i henhold til planen tidlig i Miljø Bankens påvirkning av det ytre miljø er begrenset til materiell og energi som er nødvendige for at banken skal kunne drive sin virksomhet. Etter styrets oppfatning I 2010 hadde banken en netto kursgevinst på 3,8 millioner kroner mot 4,4 millioner kroner i Av dette utgjør kursgevinst på aksjer og aksjefond 3,3 millioner kroner og valuta og finansielle derivater viste en gevinst på 0,5 millioner kroner. Sum netto andre driftsinntekter i 2010 er 33,9 millioner kroner mot 31,8 millioner kroner i Driftskostnader Bankens totale driftskostnader utgjør 50,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 11,2 millioner kroner fra året før. Lønn og andre administrasjonskostnader utgjør 38,7 millioner kroner mot 48,6 millioner kroner i

15 Årsberetning for året 2010 Millioner kroner Reduksjonen skyldes 7,2 millioner kroner i reduserte pensjons forpliktelser. 6,0 millioner kroner av dette er avvikling av gammel AFP. Andre driftskostnader har gått ned fra 9,3 millioner kroner i 2009 til 8,5 millioner kroner i Tap avsetninger til tap kredittrisiko Vi har netto tap på 53,8 millioner kroner i 2010, mot netto tap på 13,7 millioner kroner i Økningen av tap/ nedskrivning skyldes hovedsakelig usikkerhet knyttet til ett større lokalt eiendomsengasjement. Låntakerne er tilknyttet et konsern hvor morselskapet har åpnet konkurs etter balansedagen. Gruppenedskrivinger på utlån er redusert fra 15,9 millioner kroner i 2009 til 9,5 millioner kroner i Fra 2009 til 2010 har det vært en økning i misligholdte engasjement (brutto) fra 18,3 til 52,9 millioner kroner. Tapsutsatte engasjement (brutto) øker fra 77,3 millioner kroner til 110,6 millioner kroner. Disponering av overskuddet (i hele 1000) Overskuddet før skatt er og etter skatt Styret foreslår følgende disponering: Overført til sparebankens fond Overført til gaver 550 Overført til utbytte Overført til utjevningsfond Utlån Netto utlån var på millioner kroner mot millioner kroner ved forrige årsskifte. Reduksjonen i utlånsvolum er 4,5 %. Brutto utlån viser på privatmarkedet en reduksjon på 0,5 %, og bedriftsmarkedet har hatt en reduksjon på 10,1 % som er i tråd med den plan som er lagt for Utviklingen i bankens egenkapital reduksjon av større engasjement. Banken har en distribusjonsavtale med Terra Boligkreditt og opptrer som agent Porteføljen 300 i Terra Boligkreditt ved utgangen av året er på ,8 millioner kroner mot 765,4 millioner kroner i Inkludert lån i Terra Boligkreditt har brutto utlån privat økt Utviklingen i bankens egenkapital med 4,6 100% og totale utlån er redusert med 0,5 %. Av samlede utlån utgjør 400 privatmarkedet 62,6 %, jordbruk 13,7 % 14 og annet næringsliv , % Utviklingen i bankens egenkapital Eiendomsdrift Primær Utviklingen i bankens egenkapital Transport 37 % (36 %) Utvikling i utlån innskudd forvaltningskapital Industri 37 % (38 %) Kapitaldekning % Millioner kroner Millioner kroner Innskudd 4000 Kundeinnskuddsdekning 66 % (58 %) Innskudd fra kunder har hatt en vekst på 10,4 % og var på Transport 3000 millioner kroner mot millioner Industri kroner ved 5 % (5 %) 4 % (5 %) forrige 2000 årsskifte. Innskuddsdekningen i forhold til brutto Varehandel Bygg og anlegg utlån går opp 3 fra % (457,5 %) % i 2009 til 14 % 66,3 (12 %) % i Millioner kroner Bedriftsmarked % (40 %) Eiendomsdrift 37 % (36 %) 5 % (5 %) Varehandel 3 % (4 %) Bedriftsmarked Bygg og anlegg 14 % (12 %) Privatmarked 63 % (60 %) Bedriftsmarked 37 % (40 %) Bedriftsmarked Privatmarked 63 % (60 %) Primær 37 % (38 %) 4 % (5 %) Kapitaldekning % Kapitaldekning % Millioner kroner Millioner kroner Utvikling i ut Utvikling i ut Kundeinnskuddsdekning 66 % (58 %) Bedriftsmarked Privatmarked % (40 %) 59 % (60 %) Utlån Innskudd Forvaltning Bedriftsmarked Bankens forvaltningskapital Privatmarked 37 % (40 %) 63 % (60 %) Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2010 på millioner kroner. Dette er en reduksjon på 116 millioner kroner, tilsvarende 1,9 % fra året før. 16 Bedriftsmarked 41 % (40 %) Kapitaldekning i % Privatmarked 59 % (60 %) 10 8 Eiendomsdrift 37 % (36 %) Bedriftsmarked Primær 37 % (38 %)

16 Årsberetning for året 2010 ) Kapitaldekning % Millioner kroner Utvikling i utlån innskudd forvaltningskapital Utvikling i utlån innskudd forvaltningskapital Utlån Innskudd Forvaltning Likviditetsrisiko Fundingmarkedet Kapitaldekning bearbeides aktivt i % for å sikre at tilstrekkelig 16 funding alltid er til stede. Banken skal ha en lav til moderat 14 likviditetsrisiko, likviditetsindikator 1 skal være større enn og likviditetsindikator 2 større enn 110. Likviditetsindikator 1 og 2 var pr henholdsvis 110 og 119. Bankens 8 eksponering i fundingmarkedet er på millioner kroner. 6 En reduksjon på 113 millioner kroner fra Restløpetiden 4 på obligasjonslånene er fra 1 måned til 5 år. I er det to forfall i første halvår på totalt 487 millioner kroner. 0 Banken har ingen sertifikater Banken har løpende ett F-lån på 100 millioner kroner. Inkludert F-lån hadde banken ved utgangen av året en gjeld til kredittinstitusjoner på 300 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 300 millioner kroner i forhold til året før. Banken har også ubenyttete trekkrettigheter på totalt 380 millioner kroner, samme som i fjor. Samt 956 millioner kroner avlastet i boliglån til Terra Boligkreditt, en økning på 191 millioner kroner. Styret vurderer bankens likviditetssituasjon som god. Banken skal ikke ha mer enn 1,0 i durasjon (1 års snitt løpetid) på obligasjonsporteføljen. Rentefølsomheten i bankens portefølje har økt i løpet av Ved en parallellforskyving av rentekurven med 1 %, ville resultateffekten vært 2,6 millioner kroner pr mot 1,7 millioner kroner ved forrige årsskifte. Klepp Sparebank har kun en mindre kontantbeholdning i forbindelse med kjøp og salg av reisevaluta. Banken har ellers ingen aktiva- eller passivapost i utenlandsk valuta. Imidlertid har banken en indirekte valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantiene imidlertid kun ha en valutarisiko dersom kunden skulle misligholde lånet. Banken vurderer derfor valutarisikoen som lav. Kredittrisiko Styret er opptatt av at kompetansen og støttesystemene kontinuerlig videreutvikles, herunder at det gis spesiell oppmerksomhet mot å videreutvikle modeller for måling og rapportering av kredittrisiko på enkeltengasjement og på porteføljenivå. Bankens kredittpolicy oppdateres når det anses som hensiktsmessig og minst årlig. Bankens strategi ble vesentlig endret høsten 2010 i forbindelse med den årlige strategiprosessen. Vi foretok en kursendring og la ned lista i forhold til størrelse på bedrifter vi skal være bank for. Klepp Sparebank skal stimulere til nysatsinger og etableringer som gir ny vekst og nye arbeidsplasser i Klepp og omegn. Styret vurderer risikoen for tap på utlån og garantier for person og landbrukskunder generelt som lav. Risikoen for tap i bankens øvrige næringsengasjement er moderat, men banken har enkeltstående store engasjement som krever tett oppfølging. Renterisiko Bankens utlånsportefølje har et renteforfall på mindre enn ett år. Alle nye fastrentelån til kunder blir rentebyttet over til flytende rente. Ved større fastrentelån blir det inngått en rentebytteavtale pr. lån. Ved mindre fastrentelån vil rentebytteavtalen omfatte mange lån. I forbindelse med innfrielse av mindre fastrentelån vil det bli enkelte åpne poster i rentebytteavtalene. Disse åpne postene vil representere en renterisiko for banken. Alle innskudd har også renteforfall på 1 år eller lavere. Durasjonen på obligasjonsporteføljen var 0,12 pr mot 0,14 i Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av bankens virksomhet. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å forebygge mot og redusere den operasjonelle risikoen. Risikostyring En effektiv risikostyring er et viktig element for at banken skal nå sine strategiske målsettinger. Banken har etablert egne risikostrategier, der det er konkretisert styringsmål og rammer. Disse strategiene revurderes minst årlig i 16

17 Mil Årsberetning for året Kap M Utlån Innskudd Forvaltning Bedriftsmarked Privatmarked 37 % (40 %) 63 % (60 %) sammenheng med bankens øvrige planprosess. Utviklingen i risikobildet rapporteres periodisk til styret. Styret i Klepp Sparebank har en målsetting om at bankens risikoprofil skal være lav til moderat. Kontantstrøm Det har i 2010 vært 172 millioner kroner i netto innbetaling på utlån. Økt innskudd fra kunder på 301 millioner kroner Bedriftsmarked har ført til reduksjon i innskudd i Norges Bank/finansinstitusjoner med 300 millioner kroner. 37 % (38 Eiendomsdrift Primær 37 % (36 %) %) Egenkapital/egenkapitaldekning Bankens bokførte egenkapital utgjør 402 millioner kroner. Sum egenkapital er på 107,7 millioner kroner og det er et overkursfond på 5,1 millioner kroner. Banken tok opp et fondsobligasjonslån fra Statens Finansfond på 75 millioner Transport kroner i Den vektede kapitaldekning Industri utgjør pr. 5 % (5 %) ,5 %, mot 13,9 % pr Økningen % (5 %) skyldes årets Varehandel overskudd, samt noe Bygg reduksjon og anlegg i beregningsgrunnlaget. 3 % (4 %) 14 % (12 %) Kundeinnskuddsdekning 66 % (58 %) Kapitaldekning i % Kapitaldekning i % Utsiktene fremover Norsk økonomi går svært bra også i vårt område. Vi kan regne med god aktivitet i lokal industri, høy takt i boligbyggingen og dermed økende etterspørsel etter kreditt fra både bedrifts- og privatkunder. Banken ser derfor optimistisk på aktiviteten og utviklingen i banken i Takk Styret vil takke alle ansatte og tillitsvalgte for verdifull innsats og godt samarbeid i året som gikk, og håper på hver enkelts bidrag for en god videre utvikling for Klepp Sparebank. Vi vil også takke alle kunder og forbindelser for øvrig for den tillit som er blitt vist banken gjennom året Vi håper på et fortsatt godt samarbeid. Bedriftsmarked 41 % (40 %) Privatmarked 59 % (60 %) Kleppe, 17. februar 2011 Styret i Klepp Sparebank Tor Audun Bilstad Randi Skadsem Egeland Hilde Kraggerud formann nestformann Snorre Haukali Jan-Harald Damsgård Tor Egil Lie adm. banksjef 17

18 Resultatregnskap RESULTAT (beløp i 1000 kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikat, obligasjoner og verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedelse av verdipapirer Renter ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte/andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskap 6/ Sum utbytte/andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikat/obl./andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendringer/gevinst/tap valuta/verdipapir Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum lønn m.v Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Sum tap på utlån Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gaver Overført til utbytte Overført til/fra utjevningsfond SUM DISPONERINGER 12/

19 Balanse EIENDELER (beløp i 1000 kroner) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til/fordring på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid/oppsigelse Utlån til og fordring på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner, rentebærende verdipapirer Sertifikater, obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater, obligasjoner utstedt av andre 4/ Sum sertifikater, obligasjoner, rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapir variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 7/ Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader/opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader/opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

20 Balanse GJELD OG EGENKAPITAL (beløp i 1000 kroner) Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd uten avtalt løpetid Lån og innskudd med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater Obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 9/ Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Egenkapitalbevis Overkursfond Sum innskutt egenkapital 12/ Opptjent egenkapital Utjevningsfond Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Garantiansvar 2/ Pantstillelser Forpliktelser 8/ Kleppe, 31. desember 2010 / 17. februar 2011 Tor Audun Bilstad formann Randi Skadsem Egeland nestformann Snorre Haukali Hilde Kraggerud Jan-Harald Damsgård Tor Egil Lie adm. banksjef 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer