LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id"

Transkript

1 Ny versjon til NVDB Navn endret fra "Biologisk verdi" til "Artsrik vegkant" Artsrik vegkant ET:4149 "Areal". Viktighet satt til Påkrevd Artsrik vegkant ET:4162 "Planteliv". Viktighet satt til Påkrevd Artsrik vegkant ET:4163 "Restriksjon grøft/kantrensk". Viktighet satt til Påkrevd ET:4496 "Bakgrunn, kort". Viktighet satt til Påkrevd. Feltlengde utvidet til 1000 tegn ET:5018 Geometri, linje". Viktighet satt til Påkrevd ET:8895 Geometri, flate". Viktighet satt til Påkrevd Artsrik vegkant 517 Artsrik vegkant 517 Artsrik vegkant 517 Artsrik vegkant Ny ET: 9989 "Type vegkant" med tillatte Artsrik vegkant Ny ET: 9990 "Sone" med tillatte Artsrik vegkant Ny ET: 9991 "Sprøyteforbud" med tillatte Artsrik vegkant Ny ET: 9992 "Restriksjon kantklipp" med tillatte Ny ET: 9993 "Egen skjøtselsplan" med tillatte Artsrik vegkant 517 Artsrik vegkant Ny ET: 9994 "Spesiell beskrivelse/merknad" Artsrik vegkant Ny ET:10083 Lokalitet Artsrik vegkant Ny ET:10082 "Driftsmerking" Basseng/Magasin Ny ET:10082 "Driftsmerking" Basseng/Magasin ET:1660 "Vanndybde, normal". Endret viktighet til ET:1660 "Dybde til overløp". Endret viktighet til Basseng/Magasin 208 Basseng/Magasin Endret definisjon ET:1883 "Avstand fra vegkant". Viktighet satt til ET:1272 "Bruksområde". Viktighet satt til Betinget ET:1272 "Bruksområde". Ny TV:16261 "Belysning ferjeleie" Ny ET:10002 "Driftsmerking" Ny ET:10003 "Eier" Ny ET:10004 "Eier navn" Ny ET:10005 "Fellesføring leietaker" Ny ET:10006 "Overbelastningsvern" ET: "Fabrikant" endret til "Utgår_Fabrikant". Konvertering: Eventuelle data flyttes til Lysarmatur (eventuelt Lysmast) ET:1883 "Fellesføring med annen etat". Viktighet

2 satt til Betinget ET:8746 "Forsyningspunkt til andre anlegg" er fjernet fra NVDB. Konvertering: Alle eksisterende data har verdi "Nei" og kan derfor slettes ET:1669 "Fundamentering" er endret til "Utgår_Fundamentering". Konvertering: Eksisterende data flyttes til Lysmast ET:2133 "Fundamentmateriale" er endret til "Utgår_Fundamentmateriale". Konvertering: Eksisterende data flyttes til Fundamentering på Lysmast ET:1488 "Leverandør" har endret navn til "Tilleggsinformasjon". Viktighet er satt til ET:1874 "Oppsettingsutstyr" har endret navn til "Plassering" ET:1450 "Produktnavn" er endret til "Utgår_Produktnavn". Konvertering: Eksisterende data flyttes til Lysarmatur eller Lysmast, eventuelt til Tilleggsinformasjon ET:8744 "Strømtilførsel, type kabel". Viktighet er satt til ET 1272 "Bruksområde": TV 4909 "Rømningslys tunnel" satt til "Utgår_Rømningslys tunnel". Konvertering: data skal flyttes til ny VT 860 "Evakueringslysstrekning" ET: 8743 "Jevnhetskrav" satt til "Utgår_Jevnhetskrav". Bakgrunn: Krav kan finnes ut fra normaler/regelverk. Konvertering: Eksisterende data slettes eller flyttes til tilkoplet kommentar-objekt ET: 3755 "Styring fra betjeningssentral" satt til "Utgår_Styring fra betjeningssentral". Konvertering: Eksisterende data gjennomgås og ET: 3760 "Fjernstyring" oppdateres eventuelt ET: 3700 "Manuell (ikke-automatisk) styring" satt til "Utgår_Manuell (ikke-automatisk) styring". Konvertering: Eksisterende data gjennomgås og ET: 3760 "Fjernstyring" oppdateres eventuelt ET: 3697 "Lokal styring" satt til "Utgår_Lokal styring". Konvertering: Eksisterende data slettes ET: 3755 "Styring fra betjeningssentral" endrest til "Fjernstyring". Endret definisjon. Viktighet satt til Påkrevd. Konvertering: Eksisterende data gjennomgås og feltet oppdateres eventuelt ET: 8398 "Tilskudd" satt til "Utgår_Tilskudd". Bakgrunn: Vanskelig å ajourholde i NVDB.

3 Konvertering: Eksisterende data slettes ET: 8400 "Utbedret år" satt til "Utgår_Utbedret år". Konvertering: Eksisterende data slettes VT:86 "Belysningsanlegg" satt til "Belysningsstrekning". Ny definisjon ET: 1714 "Avstand, innbyrdes". Endret definisjon og satt Viktighet til ET: TV 2958 "Belysning vegkryss" endret til "Utgår_Belysning vegkryss". Konvertering: Eksisterende data endres til TV:2954 "Belysning veg/gate" ET: "Eier, navn". Endret definisjon ET: "Byggeår". Endret definisjon. Viktighet satt til Påkrevd ET: "Luminanskrav" endret til "Luminansnivå". Endret definisjon og satt Enhet. Viktighet satt til ET: "Byggeår". Endret definisjon ET: "Navn på strekning".viktighet satt til ET: "Tenningssystem". Endret definisjon. Viktighet satt til ET:8396 "Navn på strekning". Endret definisjon ET:1271 "Bruksområde". Ny TV:16293 "Ledelysstrekning" Ny tillatt sammenheng til VT:181 "Lysmast" (For mast uten lys) VT har endret navn fra "Beplantinger" til "Blomsterplantinger". Endret definisjonen ET:4138 "Antall" er satt til "Utgår_Antall". Bakgrunn: Ikke behov for denne informasjonen. Konvertering: Data vil bli slettet. Informasjon kan eventuelt legges til ET 9966 "Tilleggsinformasjon" ET:1350 "Lengde". Satt til "Utgår_Lengde" ET:4130 "Type": TV 5096 "Staudebed "har endret navn til "Stauder" ET:4130 "Type". Endret TV 5097 "Bunndekkende stauder" til "Utgår_Bunndekkende stauder". Konvertering: Eksisterende endres til "Stauder" ET:4130 "Type". Endret TV 9814 "Rabattroser" til "Roser" ET:4130 "Type". Endret TV 9816 "Klatreroser" til "Utgår_Klatreroser". Konvertering: Eksisterende endres til "Roser"

4 ET:4130 "Type". Endret TV 9815 "Buskroser" til "Utgår_Buskroser". Konvertering: Eksisterende endres til "Roser" ET:4130 "Type". Endret TV 9817 "Slyngplanter" til "Utgår_Slyngplanter". Konvertering: Eksisterende endres til "Klatreplanter" ET:4130 "Type". Nye TV: "Sedum" og "Prydgras" ET:7555 "Norsk navn". Viktighet satt til Betinget ET:7556 "Botanisk navn". Viktighet satt til Betinget ET:7557 "Løvfellende/Vintergrønne". Satt til "Utgår_Løvfellende/Vintergrønne". Bakgrunn: Ikke behov for denne informasjonen. Konvertering: Data vil bli slettet. Informasjon kan eventuelt legges til ET 9966 "Tilleggsinformasjon" ET:1719 "Arealtype" er satt til "Utgår_Arealtype". Bakgrunn: Ikke behov for denne informasjonen. Konvertering: Data vil bli slettet. Informasjon kan eventuelt legges til ET 9966 "Tilleggsinformasjon" Ny ET:9965 "Sort/herkomst" Ny ET:9966 "Tilleggsinformasjon" Ny ET:10078 "Geometri, punkt" Branndetektor ET:4994 "Geometri, linje". Endret viktighet til VT endret fra streknings- til punktobjekt. Konvertering: Blir ivaretatt vha script Branndetektor 478 Branndetektor Ny ET:10079 "Geometri, linje" Brannslokkingsanlegg ET:4991 "Geometri, punkt". Endret viktighet til VT endret fra punkt til strekningsobjekt. Konvertering: Blir ivaretatt vha script Ny VT "Bruksklasse" (871) med samme egenskaper som VT 104 "Bruksklasse, uoffisiell". Bakgrunn: Offisielle bruksklassedata, som de er definert i vegliste, skal finnes her. Brannslokkingsanlegg 474 Brannslokkingsanlegg 474 Bruksklasse Ny ET "Veglisteversjon" (10187). Bruksklasse VT endret navn fra "Bruksklasse" til "Bruksklasse, uoffisiell". Bakgrunn: Denne objekttypen benyttes for å redigere bruksklasse og klargjøre endringer til neste veglisteversjon. Data kopieres til nyopprettet objekttype "Bruksklasse" (VT 871) i forkant av nye veglister Bruksklasse, uoffisiell Endret definisjonen Busker 511

5 ET:4504 "Avstand innbyrdes". Satt til "Utgår_Avstand innbyrdes". Bakgrunn: Ikke behov for informasjon Konvertering: Data slettes, evt. kan informasjon legges under VT Kommentar ET:4504 "Planteomgivelser". Satt til "Utgår_Planteomgivelser". Bakgrunn: Ikke behov for informasjon. Konvertering: Data slettes, evt. kan informasjon legges under VT Kommentar ET:4131 "Type". Endret TV 5105 "Buskas" til "Utgår_Buskas". Konvertering: Eksisterende endres til "Buskfelt" ET:4131 "Type". Endret TV 5106 "Masseplanter" til "Utgår_Masseplanter". Konvertering: Eksisterende forekomster flyttes til Vegetasjonsområde Busker 511 Busker 511 Busker 511 Busker Ny ET:9967 "Sort/herkomst" Busker ET:4159 "Høyde, gj.snitt". Viktighet satt til ET:4157 "Løvfellende/Vintergrønne". Viktighet satt til ET:4499 "Botanisk navn". Viktighet satt til Betinget Busker 511 Busker 511 Busker ET:4498 "Norsk navn". Viktighet satt til Betinget Busker ET "Antall" endret til betinget. Oppgis ikke for store områder ET 4131 "Type": TV 5103 "Hekk" har endret navn til "Hekk, formklippet" Endret navn fra "Effekt-/strømforbruksmåler" til "Elektrisk anlegg". Endret definisjon ET:5645 "Avlesingsmetode" endret til "Utgår_Avlesingsmetode". Konvertering: Eksisterende data kan eventuelt flyttes til "Fjernavlesing" ET:5643 "Avstand fra vegkant" endret til "Utgår_Avstand fra vegkant". Konvertering: Eksisterende data slettes eller flyttes til "Plassering, måler" ET:5644 "Bruksområde" TV:7937 endret fra "Adm.bygg" til "Bygning". Lagt inn definisjon ET:5644 "Bruksområde" TV:7938 endret fra "Gang/sykkelveg" til "Utgår_Gang/sykkelveg". Konvertering: Eksisterende endres til "Belysning i dagen" Busker 511 Busker ET:5644 "Bruksområde" Ny TV:16306 "Pumper" ET:5644 "Bruksområde" Ny TV:16307 "Trafikkregulering/overvåking"

6 ET:5644 "Bruksområde" Ny TV:16308 "Utsmykking (broer etc)" ET:5644 "Bruksområde" Ny TV:16309 "Vifter" ET:5644 "Bruksområde" Ny TV:16305 "Skilting" Ny ET:10021 "Bygget etter forskrift" med tillatte Ny ET:10022 "Bygget etter norm" med tillatte Ny ET:10023 "Driftsattår" Ny ET:10024 "Driftsmerking" Ny ET:10025 "Effekt" Ny ET:10026 "Eier" med tillatte Ny ET:10027 "Eier, navn" Ny ET:10028 "Fjernavlesing" med tillatte Ny ET:10029 "Fordelingssystem" med tillatte Ny ET:10030 "Integrert med" med tillatte Ny ET:10031 "Inngår i nødsystemet" med tillatte Ny ET:10032 "Jordelektrode" med tillatte Ny ET:10033 "Jordfeilbryter" med tillatte Ny ET:10034 "Jordfeilvarsling" med tillatte Ny ET:10035 "Måling type" med tillatte ET:5640 "Kundenummer". Endret definisjon ET:5641 "Målernummer". Lagt inn definisjon ET:5639 "Netteier" endret til "Nettselskap". Endret definisjon ET:7908 "Stedsangivelse" endret til "Plassering, måler". Endret definisjon Ny ET:10039 "Tilleggsinformasjon" Ny VT: 860 "Evakueringslysstrekning" Evakueringslysstrekning Tatt med i Objektliste Evakueringslysstrekning Tatt med i Objektliste Fanggjerde ET 2021 "Fartsgrense": Ny TV "110" lagt inn Fartsgrense ET 7023 "Fartsgrense": Ny TV "110" lagt inn Fartsgrense, variabel Ny ET:10037 "Selektivitet" med tillatte Fordelingstavle Endret navn fra "Strømfordeling" til "Fordelingstavle". Endret definisjon Fordelingstavle Ny ET:10052 "Antall kurser" Fordelingstavle Ny ET:10053 "Driftsatt år" Fordelingstavle Ny ET:10054 "Driftsmerking" Fordelingstavle Ny ET:10055 "Produktnavn" Fordelingstavle 819

7 Ny ET:10056 "Produsentnavn" Fordelingstavle Ny ET:10057 "Kapslingsgrad" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10058 "Låsesystem" Fordelingstavle Ny ET:10059 "Kjøling type" Fordelingstavle Ny ET:10060 "Overbelastningsvern størrelse" Fordelingstavle Ny ET:10061"Overbelastningsvern type" Fordelingstavle Ny ET:10062"Overspenningsvern type" Fordelingstavle Ny ET:10063 "Parkering" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10064 "Spenning" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10065 "Plassering" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10067 "Tilknyttet SRO-sentral" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10068 "Stedsangivelse" Fordelingstavle Ny ET:10069 "Varmeelement" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10076 "Eier" med tillatte Fordelingstavle Ny ET:10077 "Eier, navn" Fordelingstavle ET:9327 "Type" er endret til "Type fordeling" Fordelingstavle Ny ET:1081 "Type enhet" med tillatte Fordelingstavle Ny Tillatt Sammenheng til VT (859) "Taktil indikator" ET:9123 "Geometri, linje". Viktighet satt til Påkrevd ET:9124 "Geometri, punkt". Viktighet satt til Fortau ET:9118 "Artsnavn". Viktighet satt til Påkrevd ET:9119 "Tetthet". Viktighet satt til Ny Tillatt sammenheng til VT:446 "Dokumentasjon" ET:9121 "Merknad" endret til "Tilleggsinformasjon" ET:9122 "Siste tiltak" er fjernet: Konvertering: Inneholder ikke data ET:9122 TV:12138 "Parkslirekne" er endret til "Park- og hybridslirekne" ET:9122 TV:12139 "Kjempeslirekne/Hybridslirekne" er endret til "Kjempeslirekne". Konvertering: Eventuelle data for hybridslirekne endres til "Park- og hybridslirekne" ET:9122 TV:12142 "Platanlønn" er fjernet ET:9122 TV:12135 "Buevinterkarse" er fjernet ET:9122 "Type" Nye TV "Ubestemt Slirekne", "Kanadagullris", Legepestrot og "Andre arter"

8 Ny ET: 9976 "Areal" Ny ET: 9977 "Bekjempelse, type" med tillatte Ny ET: 9978 "Bestandsbredde" Ny ET: 9979"Antall individ" Ny ET: 9960 "Delt forekomst" med tillatte Ny ET: 9981 "Forekomst nr" Ny ET: 9982 "Bekjempelsesgrad" med tillatte Ajourhold I er satt til 1, overlever Funksjonell vegklasse ET "Vegklasse": Lagt inn oppdaterte definisjoner til alle tillatte Ny ET "Status" med tillatte "Under behandling" og "Vedtatt". ET er gitt viktighet=1, dvs absolutt påkrevd. Konvertering: Eksisterende forekomster av funksjonell vegklasse skal tilordnes verdi "Under behandling". Ny ET 10183" "Merknad" Funksjonell vegklasse 821 Funksjonell vegklasse ET "Merknad": Feltlengde satt til 250 Funksjonell vegklasse ET 9777 "Høyde" og 9772 "Bredde" har fått enhet meter ET:8937 "Geometri, punkt". Satt til "Utgår_Geometri, punkt". Konvertering: Dersom ikke "Geometri, linje" er definert må dette legges inn Gjerdeport 855 Grasdekker ET:4129 "Type". Endret TV 5093 "Blomstereng" til Grasdekker 15 "Utgår_Blomstereng". Konvertering: Eksisterende forekomster flyttes til Vegetasjonsområde ET:4129 "Type". Endret TV 5094 "Villeng" til "Utgår_Villeng". Konvertering: Eksisterende forekomster flyttes til Vegetasjonsområde ET:4129 "Type". Endret TV 5091 "Grasmark" til "Utgår_Grasmark". Utgår på sikt. Konvertering: Eksisterende endres til "Grasplen", eventuelt "Grasbakke". Verdi vil ikke bli fjernet før om noen år Grasdekker 15 Grasdekker Endret definisjon Grasdekker ET:4129 "Type". Lagt inn definisjon for Tillatte ET:1710 "Anbefalt klippeutstyr" satt til "Utgår_Anbefalt klippeutstyr" Grasdekker 15 Grasdekker Ny ET: 9983 "Tilleggsinformasjon" Grasdekker ET:4155 "Anleggsår". Viktighet satt til Grøntanlegg 508

9 ET:4154 "Driftsansvarlig". Satt til "Utgår_Driftsansvarlig". Bakgrunn: Ikke behov for slik info i NVDB. Konvertering: Data må slettes, evt. tas vare på annet sted ET:7587 "Geometri, flate". Viktighet satt til ET:5012 "Geometri, linje". Viktighet satt til Påkrevd ET:7588 "Geometri, punkt". Viktighet satt til Grøntanlegg 508 Grøntanlegg 508 Grøntanlegg 508 Grøntanlegg ET:4150 "Navn". Viktighet satt til Grøntanlegg ET:4151 "Nummer". Viktighet satt til Grøntanlegg ET:4156 "Sted/adresse". Viktighet satt til ET:1564 "Vedlikeholdsavtale". Satt til "Utgår_Vedlikeholdsavtale". Konvertering: Eventuelle data slettes eller lagres annet sted ET:1548 "Eier" er satt til "Utgår_eier". Samtidig er det opprettet ny ET "Eier" (9997) med tillatte. Bakgrunn: ET 1548 var fritekst, kan ikke endres direkte til ET med tillatte. Konvertering: Data flyttes fra ET 1548 til ET Grøntanlegg 508 Grøntanlegg 508 Grøntanlegg ET:4151 Endret definisjonen Grøntanlegg ET:2390 "1. slått utført dato" er fjernet. Konvertering: eksisterende data skal slettes ET:2391 "2. slått utført dato" er fjernet. Konvertering: eksisterende data skal slettes Tillatt sammenheng til VT:293 Breddemåling skal utgå. Konvertering: Data må flyttes til ET 9969 «Klippebredde, faktisk» og ET 9971 «Klippebredde, kvalitet» tilhørende VT 301 «kantklippareal» ET:2382 "Kantslått, anbefalt intervall" endret til "Kantklipp, anbefalt intervall" ET:2382 "Kantklipp, anbefalt intervall". Endret TV 5273 "2.hvert år, 2g" til "Utgår_2.hvert år, 2g" Konvertering: Eksisterende flyttes til "2.hvert år" Navn endret fra "Vegkantvegetasjon" til "Kantklippareal" ET:4898 "Geometri, linje". Viktighet satt til Påkrevd ET:9136 "Geometri, flate". Viktighet satt til ET:2382 "Kantklipp, anbefalt intervall". Viktighet satt til Påkrevd

10 Ny ET:9969 "Klippebredde, faktisk" Ny ET:9970 "Klippebredde, krav" Ny ET:9971 "Klippebredde, kvalitet" med tillatte ET:7552 "Kantslått, anbefalt intervall" endret til "Kantklipp, anbefalt intervall". Endret "Slått" til "Klipp" i tillatte Ny VT: 861 "Ledelysstrekning, optisk" Ledelysstrekning, optisk Tatt med i Objektliste Ledelysstrekning, optisk ET:1955 "Antall pærer" endret til "Antall lyskilder" ET:9562 "LED Antall per armatur (test)" endret til "Utgår_Antall LED per lyskilde". Konvertering: Eksisterende data slettes (ingen er registrert pr. dato) Ny ET:10007 "Driftsattår" Ny ET:10008 "Driftsmerking" ET:9562 "LED, driftsstrøm, udimmet (test)" er endret til "Driftsstrøm, udimmet". Endret definisjon Ny ET:10009 "Eier" Ny ET:10010 "Eier, navn" ET:1529 "Fabrikant" er endret til "Produsentnavn, armatur". Endret datatype til tekst ET:9565 "LED, fargegjengivelsesindeks (test)" er endret til "Fargegjengivelsesindeks". Lagt inn definisjon ET:9565 "LED, fargetemperatur (test)" er endret til "Fargetemperatur". Endret definisjon ET:8401 "Glassutforming" er endret til "Utgår_Glassutforming" ET:2054 Viktighet satt til opsjonell Ny ET:10012 "Inngår i nødsystemet" ET:3845 "Lampeinnstilling" er endret til "Utgår_Lampeinnstilling". Konvertering: Eksisterende data slettes ET:2077 "Lampetype" er endret til "Lyskilde type" ET:1489 "Leverandør" er endret til "Utgår_Leverandør". Konvertering: Eksisterende data slettes ET:9567 "LED CLO - Constant Light Output (test)" endret til "Konstant lysutbytte" Ny ET:10011 "Lysflux" ET:9563 "LED Optikk" endret til "Opptikk". Endret

11 definisjon ET:1451 "Produktnavn" endret til "Produktnavn, armatur". Satt Viktighet til Ny ET:10011 "Lysflux" med tillatte ET:1145 "Type" endret til "Utgår_Type". Konvertering: Eksisterende data kan ev. flyttes til Bruksområde for Belysningspunkt. Ellers slettes ET:3884 "Type skjerm" endret til "Utgår_Type Skjerm". Konvertering: Eksisterende data slettes Ny ET:10014 "Utstyrsklasse" med tillatte ET:8550 "LED, Utskiftbare lys-moduler (test)" endret til "Utskiftbare lyskilder". Endret definisjon ET:9557 "LED, fabrikant (test)" endret til "Produsentnavn lyskilde". Endret definisjon ET:9558 "LED, fabrikat driver (test)" endret til "Produsentnavn driver". Endret definisjon ET:8403 "Utleggerarmens lengde" endret til "Utgår_Utleggerarmens lengde". Konvertering: Eksisterende flyttes Lysmast ET:1662 "Avskjæringsledd" endret til "Ettergivende mast". Endret definisjon ET:1955 "Antall lyskilder". Nye TV:16294 "3" og TV:16295 "4" ET:2077 "Lyskilde type". TV:16293 "Natrium, høytrykk, rørform" endret til "Natrium, høytrykk" ET:2077 "Lyskilde type". TV:16293 "Natrium, høytrykk, ellipsoideform" endret til "Utgår_Natrium, høytrykk, ellipsoideform": Konvertering: Eksisterende endres til "Natrium, høytrykk" ET:9561 "LED, antall per armatur (test)" er fjernet fra NVDB. Kan benytte ET 1955 "Antall lyskilder" ET:9561 "LED, dimming (test)" er fjernet fra NVDB. Kan benytte ET 8402 "Dimming" Navn endret fra Lysmast/Lysstolpe til Lysmast ET:1662 "Ettergivende mast" - Ny TV:16272: Ja, deformasjon, type HE ET:1662 "Ettergivende mast" - Ny TV:16273: Ja, avskjæringsledd, type NE ET:1662 "Ettergivende mast" - Ny TV:16274: Ja,tremast med svekking ET:1662 "Ettergivende mast" - Endret TV:3515: fra Ja til Ja, ukjent type. Konvertering: Bør konverteres til en av de andre typene der type er kjent

12 ET:1662 "Ettergivende mast". Viktighet satt til Betinget ET:4528 Navn endret fra "Bardunert" til "Bardun/strever". Endret definisjon ET:4528 "Bardun/strever" Viktighet satt til Betinget ET:1627 "Diameter" Viktighet satt til Ny ET:10016 "Fundamentering" med tillatte Ny ET:10015 "Eier, navn" Ny ET:10017 "Boltavstand fotplate" med tillatte ET:1541 Navn endret fra "Fabrikant" til "Produsentnavn". Viktighet satt til ET:3887 Navn endret fra "Mastenummer" til "Driftsmerking" Ny ET:10019 "Produktnavn" ET:3886 "RAL-kode" Viktighet endret til Betinget ET:1338 "Total mastelengde" Endret definisjon Ny ET:10020 "Utliggerarmens lengde" ET:1502 "Leverandør" er endret til "Utgår_Leverandør. Konvertering: Eksisterende data slettes" ET:1189 "Type". TV:3768 "Deformasjonsmast" satt til "Utgår_Deformasjonsmast". Konvertering: Flyttes til en av de andre typene og setter verdi i "Ettergivende mast" ET:1189 "Type". Ny TV:16301 "Komposittmast" ET:1189 "Type". Ny TV:16302 "Stålmast, sylindrisk" ET:1189 "Type". Ny TV:16 "Tremast, svekket" ET:1189 "Type". Ny TV:4685 "Konisk mast" endret til "Stålmast, konisk" ET:1189 "Type". Ny TV:2225 "Metall, stål, galvanisert" endret til "Stålmast" ET:1189 "Type". Ny TV:3769 "Metall, stål, galvanisert, 6kant" endret til "Stålmast, 6-kantet, konisk" ET:1189 "Type". Ny TV:4690 "Rett stålmast" endret til "Stålmast, rett" ET:1189 "Type". Ny TV:4691 "Teleskopmast" endret til "Stålmast, Teleskop" ET:1189 "Type". Ny TV:16304" Aluminiumsmast" Ny ET:9931 "Produktnavn" Nødstrømsaggregat Ny ET:9930 "Produsentnavn" Nødstrømsaggregat 467

13 Ny ET:10040 "Eier, navn" Nødstrømsaggregat ET 3851 "Total effekt": Enhet endret fra KW til KVA som er en mer korrekt betegnelse. Konvertering: Har ingen betydning for eksisterende data ET:3555 "Fabrikant, motor" endret til "Utgår_Fabrikant, motor". Konvertering: Eksisterende data slettes eller samkjøres med ET "Produktnavn pumpe" ET:3754 "Fabrikant, pumpe" endret til "Produsent pumpe" ET:3687 "Leverandør pumpe" endret til "Utgår_Leverandør pumpe". Konvertering: Eksisterende data slettes eller legges på komentar ET:3688 "Leverandør motor" endret til "Utgår_Leverandør motor". Konvertering: Eksisterende data slettes eller legges på kommentar ET:3688 "Produktnavn motor" endret til "Utgår_Produktnavn motor". Konvertering: Eksisterende data slettes eller samkjøres med ET "Produktnavn pumpe" ET:3578 "Internt nummer" endret til "Driftsmerking". Viktighet satt til ET:8136 "Godkjent avløp". Endret viktighet fra ikke gitt til Nødstrømsaggregat 467 Pumpe 85 Pumpe 85 Pumpe 85 Pumpe 85 Pumpe 85 Pumpe 85 Pumpe Ny ET:10085 "Driftsmerking" Pumpestasjon ET:3751 "Styring fra betjeningssentral" endret til "Utgår_Styring fra betjeningssentralg". Konvertering: Eksisterende data slettes eller flyttes til kommentar ET:3756 "Styring fra vts" endret til "Utgår_Styring fra vts". Konvertering: Eksisterende data slettes eller flyttes til kommentar ET:3693 "Lokal styring" endret til "Utgår_Lokal styring". Konvertering: Eksisterende data slettes eller flyttes til Kommentar ET Type (1096): TV 5735 "Avslutning i full høyde med avrundingselement" endret navn til "Avslutning i full høyde uten utsvingning" Pumpestasjon 210 Pumpestasjon 210 Pumpestasjon 210 Rekkverksende Lagt inn definisjon Riksvegrute Endret definisjon Siktsone ET:4166 "Areal" endret til "Areal utenfor kantklipp". Endret definisjon. Siktsone ET: 4165 "Type". TV:13277 "Kurve, stoppsikt" Siktsone 518

14 endret til "Utgår_Kurve, stoppsikt".konvertering: Eksisterende flyttes til Kurve ET: 4165 "Type". TV:13277 "Kurve, møtesikt" endret til "Utgår_Kurve, møtesikt".konvertering: Eksisterende flyttes til Kurve ET: 4165 "Type". TV:13277 "Kurve, forbikjøringssikt" endret til "Utgår_Kurve, forbikjøringssikt".konvertering: Eksisterende flyttes til Kurve Siktsone 518 Siktsone Ny ET:9972 "Areal innenfor kantklipp" Siktsone Ny ET:9973 "Arkivnr avtale" Siktsone Ny ET:9974 "Tiltak, anbefalt intervall" med tillatte Siktsone Ny ET:9975 "Tilleggsinformasjon" Siktsone ET:4560 "Lengde sekundærveg". Viktighet satt til betinget ET:4561 "Lengde primærveg". Viktighet satt til betinget Siktsone 518 Siktsone Ny ET:10085 "Driftsmerking" Skap, teknisk ET:4013 "Type". TV:7455 Endret fra "PLS-skap" til "Automasjonsskap" ET 9372 "Anslag (mill kr)" har endra navn til "Kostnadsoverslag (milll kr) Nye ET: "Utført anslag", "Planlagt tiltak", "Sikringsnivå" VT er fjernet fra NVDB. Konvertering: Erstattet av egenskap til Skredpunkt. Data kan slettes da objekttype kun har vært til testformål Skap, teknisk 502 Skredpunkt 824 Skredpunkt 824 Skredtiltak Tatt med i Objektliste Snøskjerm ET 4556 "Leggeår" satt til påkrevd. Stikkrenne/Kulvert ET:3126 Endret definisjonen Sykkelparkering Gitt enhet til ET 9815 "Lengde", 9811 "bredde" og 9810 "Areal" Taktile indikatorer Endret definisjon Tennpunkt Ny ET:10070 "Driftsattår" Tennpunkt Ny ET:10071 "Driftsmerking" Tennpunkt Ny ET:10072 "Produktnavn" Tennpunkt Ny ET:10073 "Produsentnavn" Tennpunkt Ny ET:10080 "Spenning" med tillatte Tennpunkt Ny ET: 9999 "Merkeytelse" Trafo Ny ET: 9998 "Eier, navn" Trafo Lagt inn definisjon Trafo Endret definisjon ET:4134 "Type/form" er endret til

15 "Type/gruppering" ET:4508 "Stammehøyde, krav" er fjernet. Konvertering: Eksisterende data slettes ET:4494 "Treslag, botanisk navn". Viktighet satt til betinget ET:4161 "Treslag, norsk navn". Viktighet satt til betinget ET:8940 "Skjøtselsstandard" er endret til "Utgår_Skjøtselsstandard". Konvertering: Eksisterende data må ev. flyttes til annet felt. Kan sees i sammenheng med ET 9987 "Verdi" Ny ET: 9984 "Registreringsdato" Ny ET: 9985 "Type/form" Ny ET: 9986 "Spesielle restriksjoner" Ny ET: 9987 "Verdi" ET:4495 "Avstand, innbyrdes". Viktighet satt til betinget ET:1377 "Areal". Viktighet satt til opsjonell Ny ET: 9988 "Utviklingsfase" med tillatte ET:4134 "Type/gruppering". TV:5116 "Trelund" satt til "Utgår_Trelund". Konvertering: Eksisterende endres til TV 5115 "Tregruppe" ET:4134 "Type/gruppering". TV:5302 "Formede trær" satt til "Utgår_Formede trær". Bakgrunn: Informasjon passer ikke inn her, denne type informasjon gis under ET:9985 "Type/form". Konvertering: Eksisterende endres til en av de andre ET:4134 "Type/gruppering". TV:5301 "Masseplanter" satt til "Utgår_Masseplanter". Begrunnelse: Masseplanter skal ha annen type skjøtsel. Konvertering: Eksisterende data flyttes til "Vegetasjonsområde, " ET:4134 "Type/gruppering". Ny TV:16216 "Trerekke" ET:4134 "Type/gruppering". TV:5117 "Alle/Trerekke" har endret navn til "Allè". Konvertering: De forekomstene som ikke kan defineres som allè endrer verdi til "Trerekke" ET:4160 "Type/kategori". TV:5121 "Frukttrær" satt til "Utgår_Frukttrær". Bakgrunn: Ikke behov for å skille ut frukttrær. Konvertering: Eksisterende endres til TV 5119 "Løvfellende"

16 ET:7552 "Herkomst/sort" endret til "Sort/herkomst" ET 1377 "Areal" fjernet fra Objektlista. Pga at det ikeker påkrevd i Datakatalogen ET "Avstand, innbyrdes" endret fra betinget til opsjonell ET 9726 "Høyde" og 9762 "Bredde" har fått enhet meter Tunnelport Endret navn fra "Nødstrømsbatter/UPS" til "UPS" UPS ET:3844 "Antall enheter" endret til "Batteri, antall". Endret definisjon ET:4077 "Antall Installeringsår" endret til "Driftsattår". Endret definisjon UPS 468 UPS Ny ET:10041 "Produktnavn" UPS Ny ET:10042 "Produsentnavn" UPS Ny ET:10043 "Batteri, kapasitet" UPS Ny ET:10044 "Batteri, spenning" UPS Ny ET:10046 "Batteri, driftstid" UPS Ny ET:10047 "Driftsmerking" UPS Ny ET:10048 "Eier, navn" UPS Ny ET:10049 "Spenning" med tillatte UPS Ny ET:10050 "Skilletrafo" UPS Ny ET:10051 "Bruksområde" med tillatte UPS ET 3852 "Total effekt": Enhet endret fra KW til KVA som er en mer korrekt betegnelse. Konvertering: Har ingen betydning for eksisterende data Navn endret fra "Matepunkt" til "Utgår_Matepunkt". Tilhørende egenskapstyper også satt til Utgår.Konvertering: Eksisterende data flyttes til "Elektrisk anlegg" Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) "Naturareal/Skog" er endret til "Utgår_Naturareal/Skog ". Konvertering: Eksisterende data flyttes til "Vegetasjonsområde, " UPS 468 Utgår_Matepunkt 465 Utgår_Matepunkt 465 Utgår_Naturareal/Skog VT tatt ut av Objektliste Utgår_Naturareal/Skog Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) Utgår_Naturareal/Skog 515 Utgår_Nødutstyr, brannvern Utgår_Nødutstyr, førstehjelp Viktighet for alle tillatte sammenhenger til Utgår_Rekkverksstolpe

17 objekttypen er satt til 9 (Historisk) Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) Viktighet for alle tillatte sammenhenger til objekttypen er satt til 9 (Historisk) "Strandsone" er endret til "Utgår_Strandsone". Bakgrunn: Ikke behov for informasjon om strandsoner i NVDB. Konvertering: Data må eventuelt flyttes til annen vegobjekttype. Utgår_Skjermfundamenter 12 Utgår_Skjermstolper 338 Utgår_Skjermvegg 4 Utgår_Strandsone Ny ET:10089 "Driftsmerking" Vannstandsmåler Ny ET:10090 "Type" med tillatte Vannstandsmåler Ny ET:3800 "Produktnavn". Reaktivert eksisterende egenskap Ny ET:3537 "Produsentnavn". Reaktivert eksisterende egenskap Vannstandsmåler 464 Vannstandsmåler Endret definisjonen Vegetasjonsområde, ET:4667 har endret navn fra "Beskrivelse" til "Type vegetasjonsområde ". Det er innført noen nye tillatte og gjort noen endringer av eksisterende tillatte Ny ET: 9996 "Hyppighet tiltak" med tillatte ET: 4668 "Ryddeintervall" satt til "Utgår_Ryddeintervall". Konvertering: Eksisterende data flyttes til ET 9996 "Hyppighet tiltak" eller andre felter ET:4897 "Geometri, linje". Viktighet satt til Påkrevd ET:1243 "Aktuell arbeidsoperasjon". Viktighet satt til Påkrevd Vegetasjonsområde, Vegetasjonsområde, Vegetasjonsområde, Vegetasjonsområde, Vegetasjonsområde, Ny ET:9995 "Merknad". Vegetasjonsområde, ET:4667 "Type vegetasjonsområde". Viktighet satt til Påkrevd Vegetasjonsområde, ET:4080 "Areal". Viktighet satt til Påkrevd Vegetasjonsområde, ET:4559 "Avstand fra veg". Viktighet satt til ET 8367 "Kategori" har endret navn til "Enkeltminneart" Fjernet en rekke ET-er. Konvertering: Alle data tilhørede objekttype kan slettes fra NVDB Vegetasjonsområde, Vegminne 786 Vegminne 786

18 ET 8367 "Enkeltminne": Tilpasset liste med tillatte til gjeldende liste i Askeladden. Dvs noe navneendring samt at noen er gått ut. Vegminne Ny ET "Link til kulturminnesøk" Vegminne Fjernet en del attributter fra Tillatt-verdi tabell som var kopiert inn ved feiltakelse Utgår-ET, VT, TV og TS tatt ut av objektliste Ny versjon sendt til NVDB

Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. NVDB dokumentasjon 793. Vegbredde, beregnet 838. Vegbredde, beregnet 838. Kum 83.

Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. NVDB dokumentasjon 793. Vegbredde, beregnet 838. Vegbredde, beregnet 838. Kum 83. 4387 20130917 Versjon 1.95-647 sendt til NVDB for på nytt. 4388 20130920 ET 1148 "Type" endret navn til "Typebetegnelse". Innført en rekke nye tillatte verdier. 4389 20130920 ET 1274 Bruksområde. Ny TV

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4100 Lysarmatur (ID=88) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Lyskilde med innfatning. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4044 Evakueringslysstrekning (ID=860) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i den

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fordelingstavle (ID=819) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fordelingstavle (ID=819) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Fordelingstavle (ID=819) Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4100 Lysarmatur (ID=88) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Lyskilde med innfatning. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 4611 20140203 Ny versjon 1.97-661 sendt til NVDB 4564 20140104 Nye attributter til tabell "Tillatt_sammenheng": "Viktighet" og "Merknad_registrering" 4565 20140104 Nye attributter til tabell "Egenskapstype":Grunnrissref,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4160 Elektrisk anlegg (ID=461) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel.

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.4044Rømningslysstrekning (ID=860) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i den

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4045 Ledelysstrekning, optisk (ID=861) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-16 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6260 UPS (ID=468) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-11 Definisjon: Kommentar: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kantklippareal (ID=301) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Kantklippareal (ID=301) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Kommentar: Alle Kantklippareal (ID=301) Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6260 UPS (ID=468) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.6260UPS (ID=468) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler. Kommentar:

Detaljer

Fremmede arter (ID=800)

Fremmede arter (ID=800) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fremmede arter (ID=800) Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6260 UPS (ID=468) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6280 Pumpestasjon (ID=210) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-17 Definisjon: Sted hvor det er installert en eller flere pumper for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-23 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5220 Grasdekker (ID=15) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-06 Definisjon: Kommentar: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 3887 20120520 Versjon 1.89-590 sendt til NVDB for testinnlesing 3886 20120520 Nye ET-er: 9466 "Årlig tilskudd fra Statens vegvesen", 9467 "Antall oppstillingsplasser vogntog" og 9468 "Prisnivå". Bakgrunn:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5960 Branndetektor (ID=478) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Utstyr til å registrere tilløp til brann. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6300 Pumpe (ID=85) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-11-01 Definisjon: Innretning for å pumpe vann. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Fordelingstavle (ID=819)

Fordelingstavle (ID=819) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Kommentar: Alle Fordelingstavle (ID=819) Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles

Detaljer

Fremmede arter (ID=800)

Fremmede arter (ID=800) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Fremmede arter (ID=800) Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.4160Elektrisk anlegg (ID=461) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6240 Nødstrømsaggregat (ID=467) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Aggregat for å produsere elektrisk strøm. Kommentar:

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Sist endret: Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være datter til annet vegojekt. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Breddemåling (ID=293) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5220 Grasdekker (ID=15) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-28 Definisjon: Kommentar: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 5882 20150605 Ny versjon 2.03-727 sendt til NVDB. Endelig versjon. 5893 20150820 Egenskapstype-tabell: Nye attributter: Betingelse_kode og Betingelse_verdi. Har også lagt inn eksempeldata. 5894 20150820

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6280 Pumpestasjon (ID=210) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-11-01 Definisjon: Sted hvor det er installert en eller flere pumper for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3170Fortau (ID=48) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger

Detaljer

Konvertering: Eventuelle data omdefineres til TV 3666

Konvertering: Eventuelle data omdefineres til TV 3666 Logg 212-799 LG_Id LG_Beskrivelse VT_Id VT_navn 6693 Ny versjon 2.11 787 sendt til NVDB 6844 Ny versjon 2.12 799 sendt til NVDB 6755 ET 9340 "Geometri, flate" tatt med i Objektliste. Skulle vært med fra

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 4081 20121115 Tatt ut en del egenskapstyper fra objektliste etter innspill fra region midt 4080 20121115 Endret beskrivelse i "merknad_registrering" for geometriegenskapstyper tilhørende vegobjekttyper

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5220 Grasdekker (ID=15) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2017-03-23 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.0 Datakatalog versjon: 2.11-788 Kabelbru/stige (ID=183) Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Detaljer

Logg over endringer fra versjon 2.07 til 2.08 av Datakatalogen

Logg over endringer fra versjon 2.07 til 2.08 av Datakatalogen Logg over endringer fra versjon 2.07 til 2.08 av Datakatalogen Versjon 2.08 763 20170224 LG_Id Endring VT_navn VT_ID 6494 Ny ET: Produsentnavn Antenne 470 6514 Ny ET: Produktnavn Antenne 470 6458 ET 8404

Detaljer

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5320 Utemøbler (ID=28) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartstavle (ID=624) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Fartstavle (ID=624) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Fartstavle (ID=624) Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer. Kommentar:

Detaljer

Basseng/Magasin 208. Basseng/Magasin 208. Basseng/Magasin 208. Bomstasjon 45. Bomstasjon 45. Bomstasjon 45

Basseng/Magasin 208. Basseng/Magasin 208. Basseng/Magasin 208. Bomstasjon 45. Bomstasjon 45. Bomstasjon 45 5871 20150602 Følgende påkrevde/betinga egenskapstyper er nå tatt inn i Objektlista:10025 or 10028 or 10032 or 10033 or 10034 or 10029 or 10038 or 1806 or 10052 or 10059 or 10060 or 10061 or 10062 or 10065

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5260 Busker (ID=511) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-12 Definisjon: Kommentar: Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fanggjerde (ID=845) Sist endret: 2013-10-14 Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.0 Datakatalog versjon: 2.11-788 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5940 Brannslokkingsanlegg (ID=474) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: System for automatisk brannslokking. Vanligvis

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3880 Skiltpunkt (ID=95) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5620 Port/Dør (ID=13) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.6320Vannstandsmåler (ID=464) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff).

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-05-13 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.4260Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Oppslagstavle for rutetabell (ID=766)

Oppslagstavle for rutetabell (ID=766) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1. Datakatalog versjon: 2.7-755 Oppslagstavle for rutetabell (ID=766) Sist endret: 216-6-23 Definisjon: Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6320 Vannstandsmåler (ID=464) Datakatalog versjon: 2.08-763 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff).

Detaljer

Produktspesifikasjon. Nedføringsrenne (ID=844) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Nedføringsrenne (ID=844) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Alle Nedføringsrenne (ID=844) Grøft som fører vann fra topp skjæring ned

Detaljer

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 småling (ID=335) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4044 Evakueringslysstrekning (ID=860) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i den

Detaljer

LG_Id LG_Beskrivelse VT_Id VT_navn

LG_Id LG_Beskrivelse VT_Id VT_navn 5328 Ny ET 10266 Byggeår 609 Armeringsnett 5329 Ny ET 10267 Byggeår 46 Avkjørsel 5472 Ny ET 10408 Byggeår 791 Avrettingslag 5330 Ny ET 10268 Byggeår 208 Basseng/Magasin 5331 Ny ET 10269 Byggeår 71 Betongutstøping

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 6346 20161027 Ny versjon 2.07-754 til NVDB utv 6270 20161020 Tillatte verdier som ikke er med i Objektlsita tilhørende egenskapstyper som er med i Objektlista er tatt med i Objeklista (gjelder ikke Utgår).

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Ulykkesstrekning (ID=717)

Ulykkesstrekning (ID=717) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2013-10-04 Definisjon: Kommentar: Alle Ulykkesstrekning (ID=717) En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kabelgrøft (ID=843) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Kabelgrøft (ID=843) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Kabelgrøft (ID=843) Sist endret: 2017-03-07 Definisjon: Lukka grøft med kabler og trekkerør. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6320 Vannstandsmåler (ID=464) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-16 Definisjon: Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff).

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred. Kommentar:

Sist endret: Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred. Kommentar: Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Fanggjerde (ID=845) Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller

Detaljer

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Alle Ferjeleie (ID=64) Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6020 Nødstasjon (ID=500) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-09 Definisjon: Kommentar: Sted hvor det er plassert utstyr til bruk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6080 Detektor, trafikk (ID=167) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: En enhet som gir en impuls til styreapparatet

Detaljer

Funksjonell vegklasse (ID=821)

Funksjonell vegklasse (ID=821) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1. Datakatalog versjon: 2.5-743 Sist endret: 216-3-7 Definisjon: Kommentar: Alle Funksjonell vegklasse (ID=821) En klassifisering basert på hvor viktig

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5980 Brannslokningsapparat (ID=213) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-21 Definisjon: Apparat for å slokke brann. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4760 Skjerm (ID=3) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4360 Kum (ID=83) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-10-16 Definisjon: Dreneringskonstruksjon. Kommentar: Oppdateringslogg Dato Datakatalog

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3602 Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-03-14 Definisjon: Kommentar: en spesiell konstruksjon i begynnelsen eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Skredmagasin (ID=625) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Magasin for å fange opp skredmasser. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3720 Sykkelparkering (ID=451) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-10 Definisjon: Angir område tilrettelagt for sykkelparkering. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3602Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-11 Definisjon: Kommentar: En spesiell konstruksjon i begynnelsen

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 4229 20130305 Versjon 1.92 620 sendt til NVDB 4228 20130304 Lagt til ny egenskapstype 9574 "Skjema 2 SSB" med tillatte verdier 4227 20130304 ET 1876 "Oppsettingsutstyr": TV 2866 "Stolpe 2"" endret navn

Detaljer

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Sist endret: 2015-06-19 Definisjon: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 1.98-678 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Ulykkesinvolvert person (ID=572)

Ulykkesinvolvert person (ID=572) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1. Datakatalog versjon: 2.9-775 Sist endret: 217-3-23 Definisjon: Personer involvert i trafikkulykke. Kommentar: Ulykkesinvolvert person (ID=572)

Detaljer

Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer.

Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5360 Stativ for turistinfo (ID=623) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Konstruksjon beregnet for å henge

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.547 Tunnelløp uten trafikk (ID=447) Datakatalog versjon: 2.9-775 Sist endret: 216-11-1 Definisjon: Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: System som samler opp drensvann og overvann før

Detaljer