"Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget""

Transkript

1 "Det eneste stabile er forandring Den eneste løsningen er valget" ÅRSBERETNING 1997 S C A N D I N A V I A

2

3 Kort om Choice Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr. 31. desember Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper og noter Revisors beretning Finansielle forhold Aksjonærforhold Organisasjon og ledelse Hotellsegmentene Markedsføring og franchise Bedriftskunder Markedet/kundene Innhold: Fremtidsutvikling Hotelloversikt 42 44

4 K O R T O M C H O I C E H O T E L S S C A N D I N A V I A Med valgmulighet som forretningsidé Historikk Choice Hotels Scandinavia ble etablert i 1990 som et driftsselskap for hoteller. En 20-årig Master Franchiseavtale ble inngått i 1994 med Choice Hotels International, som gir selskapet rett til å markedsføre hotellene i Skandinavia under merkenavnet Choice. Choice Hotels International ble grunnlagt i USA i 1939 og fremstår som en av verdens største hotell-operatører og har gjennom sitt franchisesystem 4000 hoteller i 38 land. Kjeden er en av de raskest voksende hotellkjeder i verden. 4 Hotellsegmentene Choice Hotels Scanadinavia bygger på Choice Hotels Internationals forretningsidé om å tilby differensierte hotelltilbud tilpasset de ulike kundegruppenes behov, samt oppnå stordriftsfordeler gjennom integrert drift. I Skandinavia markedsfører Choice tre merkenavn; Clarion, Quality og Comfort. Det vil si at kjeden omfatter tre hotellsegmenter, som gjennom sin produktdifferensiering gir en bred dekning av markedets etterspørsel. Avkastningen av investert kapital maksimeres gjennom effektiv stordrift, utstrakt franchisevirksomhet og overtakelse av hoteller med forbedringspotensiale. Choice-hotellene i Skandinavia Choice-organisasjonen i Skandinavia drives effektivt med stor grad av frihet. Organisasjonen er utviklingsorientert, handlingsrettet og utradisjonell og konsentrerer seg om områdene: salg og franchise, drift, utvikling internt og eksternt, samt finansiering og investering. Ved utgangen av 1997 hadde Choice Hotels Scandinavia 86 hoteller i Norge, Sverige og Danmark.

5 N Ø K K E L T A L L Beregningsgrunnlag Konsernet Lønnsomhet Netto driftsmargin % 16,2 4,5 Driftsresultat / driftsinntekter Totalkapitalrentabilitet % 22,1 - (Driftsresultat etter finansnetto + finanskostnader) / gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet % 59,4 - Resultat før skatt / gjennomsnittlig egenkapital Kontantstrøm mnok 226,9 23,3 Resultat før skatt - betalbare skatter + ordinære avskrivninger Soliditet/ kapitalforhold Bokført egenkapital pr mnok 546,5 123,7 Egenkapitalandel % 52,9 12,1 Sum egenkapital /totalkapital Gjeldsgrad % 47,1 87,9 Sum gjeld / totalkapital Netto rentebærende gjeld mnok 225,7 649,6 Børskurs (høyest/ lavest) NOK 31,00/ 21,00 N/A Børskurs pr NOK 25,00 N/A Likviditet Betalingsmidler mnok 278,0 117,6 Likviditetsgrad 1,61 0,95 Sum omløpsmidler / sum kortsiktig gjeld Nøkkeltall pr. aksje Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende pr. aksje NOK 0,10 5,00 Kontantstrøm pr. aksje NOK 6,77 274,23 Kontantstrøm / gjennomsnittlige antall aksjer Resultat pr. aksje (EPS) NOK 6,36 143,06 Årets resultat / gjennomsnittlige antall aksjer Pris/ resultat pr. aksje (P/E) 3,9 N/A Aksjekurs pr / resultat pr. aksje Egenkapital pr. aksje NOK 13,79 290,51 Sum egenkapital / antall aksjer pr Segmentene Comfort Quality Clarion Franchise Driftsinntekter mnok 380,2 71,2 418,8 337,1 274,1-39,9 7,7 Driftsresultat før avskrivninger mnok 54,4-2,4 51,5 42,7 8,9 - -0,8-3,5 Brutto driftsmargin % 14,3-3,4 12,3 12,7 3,3 - -2,0-46,7 Beleggsprosent % Gj.snittlig inntekt pr. solgte romdøgn NOK Antall hoteller /rom pr : - eide 8/610 2/429 10/ leide 18/ / / / franchise 13/914 27/ /3.862 Sum 39/ / / /9.512

6 K O N S E R N S J E F E N H A R O R D E T Veien til suksess er avhengig av å gjøre de rette valg 1997 har vært en milepæl i å bygge opp en slagkraftig hotellkjede. Gjennomførte emisjoner og børsintroduksjon har vært med på å legge grunnlaget for en kapitalbase som har muliggjort en ekspansjon gjennom en målrettet oppkjøpsstrategi. Konsernet har i dag en solid kapitalbase og god likviditet som gjør selskapet godt rustet til å ivareta vekstambisjonene i årene som kommer. Ved utgangen av 1997 hadde Choice Hotels Scandinavia 86 hoteller, hvorav 60 i Norge, 24 i Sverige og 2 i Danmark. I september 1996 besto kjeden av 15 hoteller. 6 Choice Hotels Scandinavia ASA har gjennom sitt hotellkonsept med kjededannelse og segmentering av hotellproduktene utviklet seg til å bli en av de ledende aktørene på hotellmarkedet i Skandinavia. Choicekjedens tre hotellsegmenter gir oss den bredden i hotelltjenester som markedet etterspør. Gjennom bevisst og langsiktig markedsføring og salg bygger vi våre tre merkenavn; Clarion, Quality og Comfort, slik at våre kunder lettere skal kunne gjøre de riktige valgene. For medarbeiderne i Choice Hotels Scandinavia har 1997 vært et år med stadige forandringer. Bedriftskulturer er smeltet sammen, nye ledere har overtatt roret og antall hoteller har økt kraftig. Det har vært en spennende tid med mange utfordringer for alle ansatte. Vi er stolte av våre aktive medarbeidere, som på alle nivåer viser initiativ og ansvar for selskapets og egen utvikling. Omtanke og personlig service overfor våre kunder gjør Choice Hotels Scandinavia til vinnere. Det er våre medarbeidere som vil være vår viktigste ressurs på veien til videre suksess. Selskapets ledelse er fornøyd med den omsetningsutviklingen som er vist i Vi tror på et fortsatt sterkt hotellmarked, men at en større

7 grad av kjedetilknytning vil øke konkurransen mellom hotellselskapene. Våre resultatmarginer skal bedres ved å fokusere på kostnader, knytte til oss flere attraktive hoteller og dra nytte av stordriftsfordeler. Konsernet har en markedsdekning, balansestruktur og organisasjon som vil gjøre Choice Hotels Scandinavia til en av de ledende hotellkjedene i Europa. Siri-Lill Stensby Konsernsjef

8 S T Y R E T S B E R E T N I N G 8 RESULTAT 1997 Nettoresultatet for konsernet i 1997 før skatter gav et overskudd på NOK 174,9 mill., mot NOK 12,3 mill. i Netto driftsinntekter i 1997 utgjør NOK 1.305,6 mill. Tilsvarende i 1996 var NOK 419,0 mill. Av netto driftsinntekter representerer NOK 171,7 mill. inntekter fra salg av eiendomsselskap og eiendommer. Konsernets driftskostnader for 1997 utgjør NOK ,3 mill. Netto finanskostnader utgjør NOK 36,5 mill. I ordinære driftskostnader inngår normale kostnader i forbindelse kjedens vekst og oppstart av nyetablerte virksomheter. I tillegg er konsernets resultatregnskap for 1997 belastet med ca. NOK 40,0 mill, som knytter seg direkte til kostnader i forbindelse sluttvederlag til gründere, kostnader i forbindelse med overtagelse av virksomhetene Inter Nor Hotels AS og Otello AS, nedskrivning av anleggsaktiva, samt kostnader forbundet med salg av eiendommer og aksjer og andeler i eiendomsselskap. Choice Hotels Scandinavia ASA Konsernets morselskap, Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS) hadde i 1997 samlede driftsinntekter på NOK 138,4 mill. (1996: 33,9 mill.) og driftskostnader på NOK 34,1 mill. (19,6), noe som ga et driftsresultat på NOK 104,3 mill. (14,3). Resultatet før skatter ble NOK 93,2 mill. sammenlignet med NOK 15,6 mill. i Comfort Comfort-segmentet hadde netto driftsinntekter på NOK 380,2 mill., mot NOK 71,2 i Dette ga et driftsresultat før avskrivninger i 1997 på NOK 54,4 mill. I hovedsak oppnådde de norske Comfort-hotellene sine resultatmål, mens de svenske Comfort-hotellene gjennomgående viste noe svakere resultater enn forventet. Quality Quality-segmentet hadde i 1997 driftsinntekter på NOK 418,8 mill. mot NOK 337,1 mill. i Hensyntatt at Quality Ambassadeur i Drammen gikk ut av kjeden i mai 1997, oppnådde de øvrige Quality-hotellene samlet driftsinntekter på vel NOK 10,0 mill. over resultatmålet. Driftsresultatet i Qualitysegmentet før avskrivninger i 1997, NOK 51,5 mill., må anses tilfredsstillende. Clarion Clarion-segmentet hadde totale driftsinntekter på NOK 274,1 mill. i Konsernet hadde ingen Clarion-hoteller i Dette segmentet fikk i 1997 et driftsresultat før avskrivninger på NOK 8,9 mill. Resultatet er noe svakere enn forventet, noe som i hovedsak skyldes oppstart av Clarion Grand Olav Hotel i Trondheim, samt kostnader ved Clarion Gardermoen Hotel, som åpner i juli Choice Hotels AS - franchisevirksomhet Konsernets franchisevirksomhet hadde i 1997 driftsinntekter på NOK 39,9 mill. mot NOK 7,5 mill. i Økningen kommer hovedsakelig som følge av nye franchiseavtaler. Selskapet fikk et driftsmessig underskudd på NOK 0,8 mill. Underskuddet skyldes kostnader til omprofilering av tidligere Inter Nor-hoteller og relansering av lojalitetskortet Choice Inhotel Card. FINANSIELLE FORHOLD CHS konsernet styrket sin finansielle stilling i Konsernets egenkapitalandel var ved årets slutt 52,9 % mot 12,1 % ved inngangen av året. Konsernets netto rentebærende gjeld ble i løpet av året redusert med ca NOK 423,9 mill. fra NOK 649,6 mill. til NOK 225,7 mill. Styret konstaterer at selskapet har en meget god egenkapitalandel. I juni 1997 refinansierte konsernet sin langsiktige gjeld gjennom et syndikert banklån på NOK 700,0 mill. med Den norske Bank ASA som leder av lånesyndikatet. Lånet har en løpetid på 20 år og ble før årets utgang nedbetalt med NOK 474,3 mill. etter at konsernet hadde solgt åtte av sine hoteller i Norge til Eiendomsspar AS. Konsernets likviditet er god. Summen av likvide beholdninger og tilgjengelige trekkrettigheter i banker var ved årsskiftet NOK 387,3 mill. DRIFTSMESSIGE FORHOLD Etter at Choice Hotels-kjeden ble stiftet i Norge i 1990, har konsernet vært i kontinuerlig vekst. Virksomheten ble kraftig utvidet i 1996 da CHS konsernet kjøpte den svenske hotellkjeden Home Hotel med 19 hoteller i Sverige og Norge. Videre ble det inngått leiekontrakter for ytterligere fire hoteller i Norge og fire i Sverige. Veksten fortsatte i CHS overtok i januar 1997 driften ved Clarion Grand Olav Hotel i Trondheim og Clarion Tyholmen Hotel i Arendal. I samme måned ble det videre inngått en avtale med Inter Nor Hotels AS etter at CHS gjennom en rettet emisjon på ca. NOK 47,0 mill. ble eier av 51% av aksjene i Inter Nor. Eierandelen sikret CHS tilgang til Inter Nor Hotels AS markedsledende kortprodukt In-Hotel Card med ca aktive kortkunder.

9 Styreformann Petter A. Stordalen, styremedlem Ingebrikt Steen-Jensen og styremedlem Ragnar Sjoner

10 S T Y R E T S B E R E T N I N G Likeledes sikret CHS seg tilgang til fritidsproduktet Nordisk Hotellpass. I januar 1997 ble også aksjene i driftsselskapet for Royal Christiania i Oslo og Admiral Hotell i Bergen, Othello AS, kjøpt av CHS. Gjennom disse kjøpene sikret CHS seg langsiktige leieavtaler for Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo og Clarion Admiral Hotel i Bergen. I mai 1997 overtok CHS driften ved Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. 25 tidligere Inter Nor-hoteller tegnet i 1997 franchiseavtaler med Choice Hotels AS. Ved årsskiftet hadde tilsammen 85 hoteller inngått franchiseavtaler med Choice Hotels AS. På ordinær generalforsamling 17. mars 1997 ble det som et ledd i forberedelse til børsnotering av selskapets aksjer besluttet å omdanne selskapet til allment aksjeselskap. Selskapet endret i denne forbindelse navn til Choice Hotels Scandinavia ASA. På ekstraordinær generalforsamling 26. mars 1997 ble det vedtatt flere emisjoner. På bakgrunn av vedtakene i denne generalforsamlingen, ble det fra eksterne investorer tegnet i alt aksjer à NOK 0,10. Videre ble det gjennomført en rettet emisjon mot aksjonærer i Inter Nor Hotels AS som innebar tegning av i alt nye aksjer, og det ble gjennomført rettede emisjoner mot ulike grupper ansatte i konsernet, som tegnet seg for i alt nye aksjer i selskapet. I 1997 ble det gjennomført en betydelig utbygging ved Skjærgården Hotel og Badepark. Kapasiteten er også økt ved flere andre hoteller. Etter gjennomførte kapitalforhøyelser og fusjoner våren 1997, utgjør selskapets registrerte aksjekapital i dag NOK ,50 fordelt på aksjer à NOK 0,10. I løpet av 1997 overtok konsernet de resterende aksjene i eiendomsselskapene for Comfort With Hotel i Tromsø og Comfort Hotel Bakeriet i Trondheim. Disse eiendommene ble i desember 1997 solgt sammen med 10 seks andre hotelleiendommer til Eiendomsspar AS som ledd i kosernets strategi om å rendyrke virksomheten rundt drift og franchise. Quality Park Hotel på Mastemyr ble i juni 1997 solgt til Arthur Buchardt. Arthur Buchardt hadde som målsetting å utvide hotellet med ca. 130 rom. Byggeprosjektet ble skrinlagt av Arthur Buchardt fordi han fant det for kostbart å realisere prosjektet. På grunnlag av søknad fra selskapet ble aksjene i CHS tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs i mai STYRE, LEDELSE OG ANSATTE Selskapets styre hadde ved utløpet av 1997 følgende sammensetning: Petter A. Stordalen ( styreformann), Ingebrigt Steen-Jensen (styremedlem), Peter Groth (styremedlem) og Ragnar Sjoner (styremedlem). Peter Groth trådte i begynnelsen av 1998 ut av styret etter eget ønske. Tidligere konsernsjef/administrerende direktør Harald Jacobsen sa opp sin stilling og fratrådte i september Siri-Lill Stensby ble ansatt som ny konsernsjef/administrerende direktør og tiltrådte stillingen i november I januar 1998 kjøpte CHS hotelleiendommen tilbake fra Arthur Buchardt og solgte den videre til City Finansiering AS som er en langsiktig eiendomsbesitter. CHS har inngått 20 års leiekontrakt med City Finansiering AS om leie av hotellet. Ved slutten av 1997 ekspanderte Choice Hotels Scandinavia ytterligere i Sverige gjennom kjøp av Panorama Hotel i Gøteborg og erverv av 20 % av aksjene i Prize Hotels AB. Etter årsskiftet 1997/1998 er ytterligere 40% av aksjene i Prize Hotel AB ervervet. BØRSNOTERING, KAPITALFORHØYELSE - FUSJON I ekstraordinær generalforsamling 21. januar 1997 ble det vedtatt å splitte pålydende på selskapets aksjer i 50 fra NOK 5,- til NOK 0,10 pr. aksje for å tilrettelegge for økt likviditet i aksjene. Samtidig ble det besluttet å innta i vedtektene at selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. Ut over det som er omtalt i styrets beretning har det ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet 1997/98. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig for hotellvirksomhet og anses generelt å ha en god miljøprofil. Antall ansatte utgjorde pr i konsernet ca.1900 og i morselskapet Choice Hotels Scandinavia ASA 10. Lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef/ administrerende direktør fremgår av egen note. Det er i regnskapet avsatt NOK som godtgjørelse til styret.

11 Honorar til revisor er i 1997 utgiftsført med NOK for ordinær revisjon. Konsulenthonorar til revisor er utgiftsført med NOK For øvrig henvises til det fremlagte regnskapet med noter og kontantstrømsanalyse, samt til de enkelte datterselskapenes årsberetninger. UTVIKLING OG UTSIKTER CHS vil i 1998 konsentrere seg om videreutvikling av eksisterende virksomheter. Forbedring av konsernets driftsmarginer vil ha høy prioritet. Med bakgrunn i CHS- konsernets gode soliditet og store likviditetsbeholdning, foreslår styret å nedsette selskapets aksjekapital ved tilbakebetaling til aksjonærene med ca. NOK 200,0 mill tilsvarende NOK 5,00 pr aksje. Vedtaket vil fremmes på ordinær generalforsamling 30. april 1998 og eventuell utbetaling vil finne sted i slutten av august AKSJONÆRPOLITIKK Selskapet har som målsetting over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning både gjennom kontant utbytte og verdistigning på aksjene. Utbyttets størrelse vil variere avhengig av bl. a. selskapets resultater og de generelle konjunkturutsiktene. Arbeidet med å få sterkere fotfeste i Sverige og på sikt også i de øvrige nordiske land vil bli intensivert i OVERSKUDDSDISPONERING, KAPITALNEDSETTELSE Årets overskudd på NOK 90,7 mill. foreslås disponert slik: Avsatt til reservefond NOK Avgitt konsernbidrag NOK Avsatt til disposisjonsfond NOK Sum disponert NOK Selskapet hadde ved årsskiftet 668 aksjonærer. Selskapets største aksjonær er styrets formann Petter A. Stordalen, som direkte og indirekte eier aksjer, tilsvarende 27,0 % av aksjekapitalen. Av de øvrige styremedlemmer eier Ragnar Sjoner aksjer. Konsernsjef Siri-Lill Stensby eier aksjer i selskapet. Ingen av selskapets aksjonærer, tillitsvalgte eller ansatte har opsjonsavtaler. Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeid i mars 1998 Petter A. Stordalen Ingebrigt Steen-Jensen Ragnar Sjoner styrets formann styremedlem styremedlem Siri-Lill Stensby konsernsjef

12 R E S U L T A T R E G N S K A P (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet Note Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Varekostnader Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter konsernselskap Andre finansinntekter Rentekostnader konsernselskap Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skatter Skatter Resultat etter skatter Minoritetsinteresser Årets resultat Disponeringer og overføringer Til reservefond Avgitt konsernbidrag Fra tilbakeføringsfond Til disposisjonsfond Sum disponeringer og overføringer SCANDINAVIA

13 B A L A N S E P R D E S E M B E R (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet Note Note EIENDELER Omløpsmidler Betalingsmidler Kundefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer i konsernets bedrifter Andre aksjer og selskapsandeler Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer på konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Goodwill Maskiner, inventar, m.m Bygninger Tomter Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt Skattetrekk, offentlige avgifter, feriepenger Betalbar skatt Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld 24, Sum langsiktig gjeld Sum gjeld Minoritetsinteresser 9 18 Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à NOK 0,10) Annen bunden egenkapital Reservefond Oppskrivningsfond Disposisjonsfond 0 0 Diverse fonds Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar

14 K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet* ) Endringer i driftsrelaterte kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investeringer i andre selskaper Salg av investeringer i andre selskaper Endringer i andre investeringer Netto likviditetsendringer fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Opptak av gjeld Tilbakebetaling av gjeld Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Egenkapitaleffekt fusjon/fisjon Øvrige egenkapitalendringer/omregninger Konsernbidrag/utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr * ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalbar skatt Tilført fra årets virksomhet SCANDINAVIA

15 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Generelt Regnskapet er utarbeidet og presentert i samsvar med god regnskapsskikk. Det er ikke foretatt endringer av konsernets regnskapsprinsipper i Beløp i utenlandsk valuta er særskilt angitt. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Choice Hotels Scandinavia ASA og alle datterselskaper hvor Choice Hotels Scandinavia ASA direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en enhet. Note 18 viser hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet for Ved konsolidering av datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler i de samme datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, er analysert og henført til de eiendeler differansene knytter seg til. Den del av den overskytende kostprisen som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet levetid, maksimalt 10 år. Konsolidering er foretatt fra overtagelsestidspunktet og fram til tidspunkt for avhendelse. Minoritetsinteressenes andeler av resultat etter skatt og egenkapital vises som egne poster i resultatregnskap og balanse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskap som inngår i konsernregnskapet er eliminert. Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapene til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes kurser ved årsskiftet. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper er definert som selskap der konsernselskapene har betydelig innflytelse (20-50 % eierandel) og investeringen er av langsiktig karakter. Eierandelene vurderes etter egenkapitalmetoden, noe som innebærer at konsernets andel av årets resultat i de tilknyttede selskapene etter avskrivning av merverdier i de tilknyttede selskapene tillegges kostprisen for andelene. Selskapsstrukturen i Choice Hotels Scandinavia konsernet består av en rekke juridiske enheter, som igjen er etablert i underkonsern. Kredittilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av konsernoppgjør for disse underkonsern. Klassifisering i balansen Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Fordringer og gjeld knyttet til varekretsløpet defineres alltid som kortsiktige. Andre eiendeler og gjeldsposter er oppført som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Fordringer Fordringer er vurdert til laveste verdi av pålydende og virkelig verdi Varelager Beholdning av varer vurderes til laveste verdi av kostpris etter først inn-først ut prinsippet og antatt virkelig verdi. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta Kortsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Anleggsaksjer Aksjer er vurdert til kostpris. Aksjer anskaffet til varig eie er klassifisert som anleggsaksjer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger. Satsene for beregning av avskrivninger er fastsatt ut fra en vurdering av de enkelte anleggsmidlenes økonomiske levetid. I de tilfellene hvor eiendelen knytter seg til leide hotelleiendommer, hvor utleier blir eier ved utløpet at leieperioden, er eiendelene avskrevet over leieperioden, hvis leieperioden er kortere enn estimert levetid for eiendelen. Vedlikehold utgiftsføres løpende. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatt skatt knyttet til årets resultat. I utsatt skatt forpliktelsen inngår både fremtidige betalbare skatter ved reversering av midlertidige forskjeller og utsatt skatt knyttet til henførbare merverdier eller mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Pensjonskostnader I de tilfellene konsernet har pensjonsordninger for norske selskaper er disse i hovedsak dekket via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Regnskapsmessig er ordningene behandlet som ytelsesplaner. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Forpliktelsene er beregnet basert på forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. Netto pensjonsforpliktelser presenteres som langsiktig gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte kontrakter er behandlet som langsiktig fordring.

16 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Periodens pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnader på beregnet pensjonsforpliktelse, forventet avkastning av pensjonsmidlene, eventuelt resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, samt resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning. Virksomhetsområder Konsernets forretningsområde er begrenset til hotell- og restaurantnæringen. Av denne grunn presenteres ikke tall for virksomhetsområder. Geografisk driver konsernet virksomhet i Norge og Sverige. Note 27 viser hvorledes omsetningen fordeler seg mellom landene. Ansatte i Sverige er dekket av en tilskuddsordning. 16 SCANDINAVIA

17 N O T E R - M O R S E L S K A P E T Notene 1-17 gjelder for morselskapet. Notene omfatter konsernregnskapet. Note 1 - Betalingsmidler Av innestående i bank er NOK bundne skattetrekkmidler. Note 2 - Fordringer på konsernselskaper Herav fordring SEK på Home Hotel AB, oppført i balansen etter kurs , tilsvarende NOK Note 3 - Andre kortsiktige fordringer Blant andre kortsiktige fordringer er oppført fordring NOK på Eiendomsspar AS, som utgjør restoppgjør i forbindelse med salg av eiendommen Skjærgården Hotel og Badepark. Beløpet er i henhold til avtale holdt tilbake som sikkerhet for ferdigstillelse av pågående byggearbeider ved hotellet. Note 4 - Varige driftsmidler (Beløp i NOK) Maskiner, inventar, m.m. Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost/oppskrivninger Tilgang i året Avgang i året (anskaffelseskost) Anskaffelseskost Samlede ordinære av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Avskrivningssats ordinære avskrivninger 20/33 % 2 % Investering i og salg av varige driftsmidler siste 5 år (Beløp i NOK 1.000): Maskiner, inventar, m.m. Bygninger Tomter Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringene er angitt til kostpris. Solgte driftsmidler er angitt til salgspris.

18 N O T E R - M O R S E L S K A P E T Note 5 - Aksjer i konsernets bedrifter (Beløp i NOK) Morselskapet har pr følgende aksjer i datterselskaper: Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført Selskapets navn aksjekapital i % aksjer verdi verdi Quality Hotels Operations AS , Comfort Hotels Operations AS , Clarion Hotels Operations AS , Choice Hotels AS , Inter Nor Hotels AS , Othello AS , Home Hotel AS , Home Hotel AB SEK , SEK Sum Note 6 - Andre aksjer og selskapsandeler (Beløp i NOK) Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført Selskapets navn aksjekapital i % aksjer verdi verdi Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA KS AS Skagen Hotellbygg 3, Sum Aksjene og selskapsandelene er vurdert til kostpris i regnskapet. 18Note 7 - Kassekreditt Ubenyttede trekkrettigheter på konsernkontosystemet i Den norske Bank utgjør NOK pr Note 8 - Skatter (Beløp i NOK) Nedenfor vises forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skatter og årets skattegrunnlag Resultat før skatter Permanente forskjeller Gevinst ved salg av aksjer til konsernselskap Emisjonskostnader Andre poster Avgitt konsernbidrag Endringer i midlertidige forskjeller knyttet til - Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28 % 28 % Inntektsskatt Anvendt fremførbar godtgjørelse på aksjeutbytte Betalbar inntektsskatt 0 0 SCANDINAVIA

Velkommen til Choice Hotels Scandinavia ASA. Årsberetning

Velkommen til Choice Hotels Scandinavia ASA. Årsberetning Velkommen til Choice Hotels Scandinavia ASA 1998 Årsberetning Vi vil gjøre alt for at du skal trives Innhold: Dette er Choice Hotels Scandinavia ASA Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2000 - STYRETS RAPPORT

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2000 - STYRETS RAPPORT CHOICE HOTELS SCANDINAVIA ASA Choice Hotels Scandinavias hotellprodukter er delt inn i tre markedssegmenter i Norden under merkenavnene Comfort, Quality og Clarion. Kjeden omfatter pr. 21.02.01, 132 hoteller,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer