ÅRSRAPPORT Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

2 1. STYRETS BERETNING ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE HANDLINGSPLANEN UTVALG- OG KOMITERAPPORTER TOPPIDRETT FINANSIERING NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) H.M. Kong Olav V s båtfond OL-fondet Sponsor UTDANNING Regattaarrangørutvalget (RU) Dommerutvalget (DU) Trenerutvalget (TU) MARKEDSARBEID KOMMUNIKASJON, PR OG MEDIA BARN OG UNGDOM ANLEGG NSFS TEKNISKE KOMITE Klasseklubbene Måling Sikkerhetsbestemmelsene (OSR) Seilnummer Internasjonal virksomhet FUNKSJONSHEMMEDE/INTEGRERING NM-UTVALG Stor NM Justere/revidere NM-regler Dispensasjonssøknader REGEL- OG APPELL LOS-PROSJEKTET MÅLSETTING KLUBBUTVIKLING TRENERUTVIKLING AKTIVITETSUTVIKLING REGIONSSAMLING: JENTESAMLING: STORBÅTSATSNING NORSTEAM PROSJEKTET ETABLERING MÅLSETNING PLANER FOR SESONGEN INTERNASJONALT ARBEID INTERNASJONALT UTVALG SKANDINAVISK SEILFORBUND EUROPEAN SAILING FEDERATION EUROSAF INTERNATIONAL SAILING FEDERATION ISAF FUNKSJONER/REPRESENTASJON I ISAF INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER Norges Seilforbund Årsrapport

3 9. KOMITEER VALGT AV SEILTINGET APPELLUTVALG KONTROLLKOMITE LOVKOMITE VALGKOMITE DOMSUTVALG KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTDANNINGSKOMITEEN TRENERUTVALGET DOMMERUTVALGET REGATTAUTVALGET ELITEUTVALGET REGEL- OG APPELLKOMITE INTEGRERINGSUTVALGET BARN OG UNGDOM BÅT, SAMFUNN ANLEGG MATCHSEILINGSUTVALG TEKNISK KOMITÉ KOMMUNIKASJON OG MEDIA INTERNASJONALT UTVALG AMATØRUTVALG FINANSUTVALGET ADMINISTRASJONSUTVALG NM-UTVALG Økonomisk årsberetning for Norges Seilforbund VEDLEGG: 1. Regnskap og budsjett 2. Resultater Norges Seilforbund Årsrapport

4 1. STYRETS BERETNING 2008 Pr var det i alt 109 seilforeninger og ca medlemmer tilknyttet Norges Seilforbund fordelt på 14 seilkretser og 39 klasseklubber. Det er registrert 1 ny seilforening i Dette er: Rissa seilforening Norges Seilforbunds styre har etter valgene på Seiltinget i mars 2007 hatt følgende sammensetning: President Stig Hvide Smith, 1. Visepresident Peter L. Larsen Ålesunds SF 2. Visepresident Anne Kaalstad Tønsberg SF Styremedlemmer Astri Holen Feragen Arendals SF Ina Schjøtt Brackman Bergens SF Hans Egil Eriksen Moss SF Pål Karsten Fevang Larvik SF Lars Jåvik Bergen SF Erik Onstad Florø SF På konstituerende styremøte ble følgende arbeidsutvalg (AU) oppnevnt: President Stig Hvide Smith 1. Visepresident Peter L. Larsen 2. Visepresident Anne Kaalstad 1. Varamedlem Hans Egil Eriksen 2. Varamedlem Astri Holden Feragen Styrets arbeid 2008 I 2008 har det vært avholdt 13 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 195 saker hvorav 16 i AU og 179 saker i styret. Av spesielle saker som har vært behandlet nevnes: Avholdelse av Kretsledermøte i Sandefjord Avholdelse av fellesseminar i Sandefjord Utdanning og autorisering av personell Gjennomføring av Stor NM i Brevik Deltagelse i Styret i Norske Sjø LOS-prosjektet Etablering av NORsteam prosjektet for storbåtseiling Aksept av Fram XV som gave fra HM Kong Harald Politisk påvirkning for innføring av obligatorisk båtføreropplæring Videreutvikling av anleggspolitisk dokument for NSF Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Skandinavisk Seilforbund Deltagelse på NIFs ledermøte Tildeling av Kongepokalen Tildeling av midler fra NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom Tildeling av kretsmidler Tildeling av Spillemidler til utstyr Tildeling av Norgesmesterskap og Stor NM Norges Seilforbund Årsrapport

5 Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker Tildeling av båtlån Godkjennelse av endringer i LYS reglene Godkjennelse av internasjonale mesterskap i Norge ISAF Sikkerhetsbestemmelser Kommunikasjon via og NSFs informasjonsskriv Seilsport i vinden, samt sidene i Seilas og Seilmagasinet Oppdatering av regler for NM, Lag-NM, NC og NoM Dispensasjoner fra reglene for Lag-NM og NM Forberedelser Seiltinget 2009 Oppfølging av NSFs handlingsplan OL Etter tingvedtak i 2007 anså styret seg forpliktet til en mest mulig profesjonell satsning mot OL Norgesmesterskap Det ble i år avviklet i alt 31 individuelle mesterskap med i alt 699 startende båter/brett. I tillegg ble det avviklet lag-nm i Optimist, Zoom 8 og E-jolle. H.M. Kongens pokal 2008 ble tildelt Norgesmesteren i Express: Ralph Wikstrøm m/mannskap, Fredrikstad SF. Stor NM ble arrangert av Brevik Seilforening. Resultater I internasjonale mesterskap VM, EM og NoM, senior og junior har vi vunnet følgende medaljer i 2008: GULL SØLV BRONSE Gave fra H.M. Kong Harald V NSF mottok i 2008 den tidligere Fram XV i gave fra H.M. Kongen. Båten, som er en Farr 50, skiftet i denne forbindelse navn til NORSTEAM i tråd med forbundets toppidrettssatsing innen storbåt, med samme navn. Den generøse gaven bidrar til en god start for NORSTEAM-prosjektet samtidig som den gir gode muligheter for økonomisk inntjening. Ved et evt fremtidig salg, skal verdien av salgssummen overføres til et fond i H.M. Kong Harald Vs navn. 2. ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap med NIF og ca 50 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. På grunn av inntrufne omstendigheter med svekket økonomi i et OL år, bestemte styret en nødvendig kostnadsbesparende omstrukturering, som medførte at administrasjonen kuttet fra seks til tre årsverk. Som følge av dette rykket sportssjefen opp til generalsekretær pr Styret kom til enighet med tidligere generalsekretær om fristilling fra arbeidsplikt i mars av rimelighetsmessige grunner. På tross av at man i overgangsperioden utvidet mandatet til sportssjefen, og oppgraderte bredde og utdanningskonsulenten til Norges Seilforbund Årsrapport

6 daglig leder, beklager styret at denne omorganiseringen medførte lavere servicegrad fra administrasjonen. Styret berømmer sportssjefen og bredde- og utdanningskonsulenten for eminent innsats i en svært arbeidsintensiv periode før OL. Oppstartsproblemer med den nye web plattformen og sykemelding gjorde ikke situasjonen bedre. Ansatte i 2008 Generalsekretær (100 %) Espen Guttormsen Ansatt Rekrutterings- og utdanningskonsulent (100 %) Sportssjef (100 %) Markedssjef (100 %) Landslagstrener (100 %) Landslagstrener (100 %) Bredde- og utdanningskonsulent Informasjonskonsulent Utviklingskonsulent (100%) Erik PH. G. Solberg Ansatt til Tonje Hopstock Ansatt til Espen Guttormsen Henrik Næss Ansatt til Styret valgte å nedlegge markedsstillingen etter engasjementets avslutning pr. juni 08 Lars Loennechen Thomas Guttormsen Ansatt til Thomas Guttormsen Ansatt Linda Kontorp Ansatt til Vibecke Schøyen Ansatt Engasjerte aktivitetskonsulenter/landslagstrenere Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frank Kirkeland Aktivitetskonsulent Bård Birkeland Aktivitetskonsulent /Landslagstrener Esben Slaatto Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frode Jørstad Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret og er et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer web-sider og utarbeider nyhetsbrevet Seilsport i vinden Pressemeldinger Markedsarbeid Bistår utvalgene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NSFs regi Regnskap og budsjettering Oppdaterer medlemsregisteret i NAIS Oppfølging av Idrettsbutikken Lagerstyring, utsendelse og oppdatering av materiell. Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøte og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NFI, NIF og Olympiatoppen Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Utarbeider årbok og årsrapport Forbereder Seiltinget Norges Seilforbund Årsrapport

7 Arkiv Formidler kappseilingsreglene Utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering. 3. ÅRETS SEILERE 2008 Årets seiler 2008 ble Sonar laget med Jostein Stordahl, Alexander Wang Hansen og Per Eugen Kristiansen. 4. HANDLINGSPLANEN Det som ligger til grunn for handlingsplanen er NSFs Formål og Visjon. NSF s Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt NSF s Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere Handlingsplanen er delt inn i ulike områder: Finans Båt og samfunn Barn og ungdom Toppidrett Kommunikasjon, PR og Media Utdanning Storbåt/Tur og Hav NM Integrering Teknisk komite (regler og sikkerhet) Internasjonalt arbeid Styremedlemmene har fordelt ansvaret for områdene mellom seg. Spesifikke handlingsplaner med kortsiktig og langsiktig perspektiv er utviklet for alle områder. Diverse arbeidsgrupper/komiteer av frivillige samt administrasjonen i NSF har arbeidet for å nå målene i de enkelte handlingsplanene. Se de enkelte områders årsrapporter for nærmere informasjon. Det har vært utfordrende å koordinere alle handlingsplaner og kreative styremedlemmer til å få frem enkle, konkrete, tydelige presentasjoner, for her er mange ideer og mange ildsjeler. Styret har hatt et godt samarbeid seg i mellom, Norges Seilforbund Årsrapport

8 og gjort alt for at alle skal få jobbe med de områdene de brenner for. Det har medført at noen har byttet områder underveis med positive konsekvenser. Kommunikasjonen med administrasjon og komiteer har også vært god. Fokus for styret har vært økt tydelighet og åpnere kommunikasjon med omverdenen. Hovedfokus i perioden har vært: Sikre en forsvarlig økonomisk base for forbundet sett i lys av bortfall av automatinntekter og tilstrammende og vanskelig sponsormarked Videreføre og styrke LOS prosjektet for å sikre tilvekst av barn og unge Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom NSF og Seilnorge OL i Beijing august 2008 Sørge for utvikling av og rekruttering til toppidrett Sikre krav og retningslinjer for sikkerhet Kompetanseutvikling øke antall dommere og arrangører Tydeliggjøre NSF som sterk interesse- og båtorganisasjon Påvirke internasjonal seiling for å fremme sportslighet og fair play rundt seiling 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER 5.1 TOPPIDRETT Som hovedmål vedtok seiltinget 2007: Minst et gull per år i Europamesterskap eller verdensmesterskap i OL klasser. Stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL klasser. Følgende seilere har deltatt på NSFs landslag i 2008: Laser Radial: Elin Samdal Fredrikstad SF RS:X damer: Jannicke Stålstrøm Horten SF Yngling: Lise Birgitte Fredriksen Alexandra Koefoed Siren Sundby Soon SF 49er: Christopher Gundersen Vestfjorden SF Frode Bovim Soon SF Star: Eivind Melleby Petter Mørland Pedersen Finnjolle: Peer Moberg Laser: Kristian Ruth 2,4 mr Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Sonar: Jostein Stordahl Aleksander Wang Hansen Per Eugen Kristiansen Følgende seilere har deltatt på NSFs ToppSeil lag 2008: Cathrine Gjerpen Thea Kamilla Moholt Drøbak SF Vegard Eimind Arendasl SF Eivind Sinding Larsen Bærum SF Sebastian Wang Hansen Tønsberg SF Norges Seilforbund Årsrapport

9 Tina Løken Nilsson Lina Beyer Stømquist Monica Rodal Benedicte Heide Kristian Ruth Stian Tuv Mathias Mollatt Anette Melsom Myhre Kristian Skarseth Mathilde Thorleifson Mari Sveen Inge Salvesen Marte Enger Eide Moss SF Asker SF Asker SF Nesodden SF Moss SF Asker SF Asker SF Soon SF Christansands SF Bærum SF EU vurdering I sesongen 2008 har fokus først og fremst vært på OL. Derfor har det vært viktig å kvalifisere de 7 klassene som vi mente hadde sjanse for å kvalifisere til OL, samt sikre sportslig fremgang på de to båtene som var kvalifisert til Paralympics. EU håpet at en av tre medaljemuligheter skulle innfri i OL og utløse målet om medalje. Dessverre snublet Star båten allerede i kvalifiseringen og vi stod igjen med to medaljemuligheter. Ynglingen viste god form i de to siste regattaene før OL med en første plass i Hyeres og en 4.plass i Holland regattaen. Dette ga EU tro på at arbeidet med OL laget gikk som planlagt. Dessverre innfridde ingen av de to medaljemulighetene EU hadde satset på, men desto større grunn var det da til å glede seg over etterveksten og mulighetene for fremtiden. Etter et heller dårlig OL resultat hvor Ynglingen ble beste norske båt med en 9.plass ble det igangsatt en stor evalueringsprosess like i etterkant. Dette evalueringsarbeidet ligger til grunn for videre strategi for Toppidretten. Resultater 2008: Jannicke Stålstrøm 3.plass WC Hyeres Ynglingen 1. og 4. I WC I henholdsvis Hyeres og Holland Star 2. plass EM Finnjolle 9.plass VM Kristian Ruth og Yngling med henholdsvis 10. og 9. plass I OL. Kommunikasjon og møteaktivitet: Det har vært avholdt 3 styringsgruppemøter i Olympiatoppen. 3 EU møter er gjennomført og flere løpende møter mellom områdeleder og sportssjef/ generalsekretær. I tillegg holdes jevnlig kontakt via telefon og mail. Samarbeid med Olympiatoppen: Samarbeidet mot OL i Beijing. Kontaktperson for NSF er Michael Jørgensen, som har ansvaret for flere av de tekniske idrettene. Hans hovederfaring er som trener for Norges beste Taekwondo utøver, Nina Solheim. I samarbeidsavtalen ligger det også en videreføring av Toppseil som skal legge til rette for unge talentfulle seilere som er fremtidige OL håp. Prosjektet finansieres av LOS/OLT midler. Norges Seilforbund Årsrapport

10 Rekruttering /opplæring av nye elitetrenere EU har i 2008 satt fokus på opplæring og rekruttering av trenere på elitenivå. Pr. i dag er dette miljøet for lite og det er et ønske (og målsetting) i EU å styrke dette fagfeltet slik at vi også i fremtiden har norske trenere på toppnivå. Arbeidet med ToppSeil og deltagernes klubber og klubbtrenere vil være viktig i dette arbeidet. 5.2 FINANSIERING Også dette året har gitt en del utfordringer når det gjelder forbundets økonomi, og styring av denne. I forbindelse med personalmessige endringer i administrasjonen har økonomistyringen i perioder vært sviktende. Dette har medført at styret til tider dessverre ikke har mottatt korrekt regnskapsinformasjon. Straks styret ble klar over situasjonen ble det iverksatt korrigerende tiltak. Det ble foretatt kutt i bemanningen i administrasjonen, og økonomistyringen ble gradvis brakt under kontroll. Det er styrets oppfatning at kontrollen over økonomien er gjenopprettet ved årsavslutningen. Regnskapsrutinene fungerer nå godt. Bortfallet av automatinntekter medførte et dramatisk fall i forbundets inntekter. Dette var kjent, og det ble arbeidet aktivt for å erstatte disse med markedsinntekter. Det er å beklage at denne satsingen ikke viste seg vellykket. Videre uteble i hovedsak de lovede kompensasjonsmidlene fra det offentlige, noe som ytterligere forvansket situasjonen. Det ble i denne forbindelse arbeidet aktivt i forhold til Norges Idrettsforbund, delvis i samarbeid med særforbund i tilsvarende situasjon. Den forpliktelse som ble lagt på styret fra forrige ting i forbindelse med offensiv satsing på toppidrett har vist seg økonomisk tung å bære for forbundet. I hht dette, og i takt med stadig bedrede sportslige resultater ble det kjørt frem et landslag med tidenes største OL-kontingent. Dette har kostet store ressurser, samtidig som den ikke ga den markedsmessige inntjening som man regnet med. Samarbeidet med Olympiatoppen har vært det beste, noe som i høy grad har gjort denne sportslige satsingen mulig. Det er imidlertid svært vanskelig å budsjettere i forhold til disse midlene, da de bevilges i flere omganger utover året, delvis i sammenheng med den sportslige utviklingen. Delvis takket være at man de foregående år hadde bygget opp reserver til bruk i OL-satsing klarte NSF å fullføre løpet mot OL. Forbundets frie egenkapital er fortsatt tilfredsstillende, men det er et mål å styrke denne, for fortsatt å kunne ha de økonomiske muskler som er ønskelig for å gjennomføre våre ambisiøse mål i forhold til bredde og topp. Norges Seilforbund Årsrapport

11 Myndighetene styrer fortsatt forbundets økonomi i stor grad, da en stadig større del av overføringene fra NIF er øremerket. Vi er glad for å kunne gjennomføre stadig flere breddetiltak med øremerket finansiering, og det er forbundets ønske at dette merkes direkte hos foreningene som nå i større grad enn tidligere mottar støtte til konkrete tiltak. Vi er H.M.Kong Harald V svært takknemlig for den sjenerøse gaven han har gitt NSF i form av den tidligere Fram XV. Denne vil både i kort og lengre perspektiv ha positiv betydning også for forbundets økonomi. For øvrig henvises det til økonomisk årsberetning, jfr. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser 6-1 som følger denne årsberetning NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) Se årsregnskap H.M. Kong Olav V s båtfond Fondets pålydende: kr ,-. Ved årsskiftet var utlånt fra båtfondet på kr ,- Vedtatt maksimum for utlån som Styret kan godkjenne er satt til 80 % av fondet OL-fondet Se årsregnskapet Sponsor Følgende firmaer var sponsorer for landslaget i Norges Seilforbund: Klessponsor: Helly Hansen ASA Transport: Wallenius Wilhelmsen Båtmotorer: Marinepower Tauverk: Robline Sportsdrikk Maxim Biler Volvo Yngling Havfonn Yngling Nortime Yngling L oreal Norges Seilforbund Årsrapport

12 Følgende firmaer har i 2008, gjennom avtaler med NSF, sponset individuelle seilere/båter: Utøver Stian Tuv Eivind Melleby+Petter Mørland Pedersen Andreas Wettre LodeStar AS Rune Lande Jan Martin Brodin Thomas Føyen Flying Start AS Team Jadarhus Expression AS Arild Figenschou Inocean AS Marius Falch Orvin Torodd Olsen Thomas Johannesen, Jostein Stenevik, Jon Lystrup, Stian Soltvedt Bjørn Vadholm Lars Inge Muri Håkon Vestby Expression AS Expression AS Will. Wilhelmsen Halvor Seiløe Smith Leif Arild Åsheim Ottar Bergsvik Pål Andreassen Wolfpack AS c/grant Larsen og Thomas Nilsson Ulf Lundvall Kristian Røed Ole Jakob Hansen Tor Hove Håkon Vestby Fritz Lundberg Tor Ingebrigtsen Erlend Nygård Peer Moberg Jacob A.L'orsa Advanced production and loading Andre Tandrevold Knut Gudmund Carlsen Frode Johannesen Erik Brunborg Team Xtreme, skogstua AS Petter Christian Eriksen Trond Kristensen Trond Kristensen Trond Kristensen Sponsor Fotovideo AS Explora Capital ASA Kornbeck AS Nortek AS X-yachts Norges Vest AS Brodin AS Blikkenslagermestere Interbev AS Coca Cola Drikker AS Jadarhus AS Bavaria Haugesund AS General Cable Jon Erik Borgen Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Wartsila Norway AS Bergen Yards AS Southern Cross Spars AS Lars Muri Rørlegger Service AS Heitmann Marin AS Garvikgruppen AS Brilliant aquaservice AS Will. Wilhelmsen Motorpool Handel AS Amundsen Omega 3 AS Safetec Nordic AS Hjellnes Consult AS Trucknor Aker Seil AS Skansa Norge AS Jørn Myhre AS Fjord Sail AS Oscarsborg Hotel & Spa Risør Engineering AS Verdispar Securities ASA VIJU AS Seastyle AS Foss & CO. Næringsmegling AS Advanced production and loading Sparebank 1 SR-bank Follestad Oslo AS Wenaasgruppen AS Topstad og Spieler Solsenterdrift AS Hesselberg Yachting Westmar AS Nortime AS Lekang Maskin AS Normar Yachts AS Norges Seilforbund Årsrapport

13 Trond Kristensen Kristian Skarseth Trygve Røste Jan N. Langfeldt Peder Nergaard Natcha Uthaug Karl Vilhelm Piene Team Class 40 Norway margrethe otnem/ folketeatret Simen Løvgren Fredrik Lindgren Fredrik Lindgren Rune Aasberg Rune Øverås Hans Cappelen Kjell Clement Ludvigsen Steinar Overbeck Cook Andrè Tandrevold SWECO Bedriftsidrettslag Kirsti Braathen Otto Backe Ellen Alexandra Høegh Morten J Kolflaath/Team Eriksenkran Heidi Torkildsen Jens A. Wathne Jens A. Wathne Stig Mathiassen Sturla Sletten Sturla Sletten Jørn Fougner Espen Clason/Thomas Føyen Kristian Nergaard Herman Horn Johannessen Birger Jansen Ferrx Holdning AS Kjetil Skjæveland Arfinn K. Heje Ferrx Holdning AS Seatronic AS Jotne AS Aker Seil AS JNL Enviro AS Seastyle AS Bergen Seil AS Nimsoft AS Romerike Elektro AS Folketeatret Oslo AS Optimila AS ZPA Sport Bjerke Tannmedisin A/S Pelle Petterson Yachting Prestack Solutions AS Gran Seil AS Profmed AS Balder Programvare AS Rogaland Planbygg SWECO Norge Fokus Bank PBS Seastyle AS Finn Eriksen Kran & Transport AS DNBNOR Kort Haugesund Sparebank Bergen Seil AS Seabird Exploration Norway AS Kverneland Bil Bergen AS Clarion Hotel Admiral Flugger AS Innside Too AS Aqua Terra AS Aqua Terra AS Aqua Terra AS Getek AS Dolphin AS Sixt Norge as/ Murphy&Nye Ferrx As Norges Seilforbund Årsrapport

14 5.3 UTDANNING UK har hatt 2 møter i perioden. Hovedfokus for komiteen har vært å samordne de ulike gruppers kurs. Trenerutvalget, Teknisk komitee, Dommerutvalget, og Arrangørutvalget har hatt representanter i utvalget. Utdanningskonsulenten i NSF har også deltatt på møtene. Det ble avholdt fellesseminar for dommere, trenere, målere og regattaarrangører i Sandefjord med 103 deltakere. Andre kurs og seminarer vil fremkomme i Årsrapporten fra de enkelte utvalg/komiteer. UK forventer at det er behov for flere matchdommere i årene som kommer og at det må arbeides med de nye grenene innfor seiling, både i forhold til kompetanse og materiell Regattaarrangørutvalget (RU) RU har blitt utvidet med et nytt medlem, Eivind Feragen. Utvidelsen skyldes ønske om å få et medlem som har betydelig brettkompetanse. Utvalget har har siden forrige årsmelding hatt 2 ordinære møter, deltagelse i UKmøter samt e-post og telefonmøter. Det har i 2008 vært gjennomført 2 kurs i egen regi for arrangør III, regattasjef utdannelse. Av 6 kandidater som avla teorieksamen, er 3 sertifisert i løpet av sesongen RU`s medlemmer har vært involvert i møter med saker relatert til utvalgets arbeidsområde. Utvalgets leder har deltatt i flere møter som RU`s representant i NM utvalget, og deltatt i flere møter med Brevik Seilforening som Stor NM arrangør for RU har vedtatt ny sertifisering av regattasjef brett/arrangør III fom regattasjefkurs i en 3 års periode: 1. Opptak til arrangør III/brett utdanning skjer med anbefaling fra NBK. Denne klubben vil ha de beste forutsetninger for å vurdere den enkeltes kvalifikasjoner enten den baseres på deler av NSF s utdanningsstige eller bare er basert på realkompetanse fra brettmiljøet. 2. Egen Arrangør II utdanning ser vi bort fra i denne sammenheng. 3. Arrangør III/brett kurs gjennomføres sammen med de ordinære regattasjefkursene med en felles del 1. dag og et eget pensum 2. dag. Denne siste delen vil først og fremst være case/problemløsninger i samarbeid med kvalifisert instruktør. Norges Seilforbund Årsrapport

15 4. Avsluttende prøve for brettkandidatene vil bestå av en fellesdel, dvs lik de ordinære arrangør III kursdeltagerne, + en separat del basert på stoff gjennomgått dag 2. Autoriserte arrangør III/brett vil ikke ha autorisasjon som vanlige regattasjefer. For å kunne være Regattasjef for NM og NC i Wave, Freestyle og Slalom kreves det egen sertfisiering fra RU. I en overgansperiode på 3 år vil NSF ved RU innvilge dispensasjoner på bakgrunn av innstilling fra NBK. Det forutsettes at det i løpet av tre år er utdannet tilstrekkelig mange Brett Regattasjefer. Regattasjefer sertifisert før 2009 kan ikke arrangere stevner som krever Arrangør lll for Wave, Freestyle og Slalom. RU har i 2008 arbeidet med saker som: Kursmateriell/oppgaver Dispensasjons søknader Stor NM reglene NM Lagseilingsregler Revisjon av NM reglene Revisjon av NC reglene NSF handlingsplan Sertifiseringskrav regattasjefer Deltagelse i internasjonale seminarer Dommerutvalget (DU) Dommerutvalget har siden forrige årsmelding hatt i alt 6 møter. DU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med. DU holdt Forbundsdommerkurs på Toppidrettssenteret i Oslo weekenden februar juni 2008 ble det holdt et oppfølgingskurs i Moss og 4 nye forbundsdommere har blitt autorisert. DU arrangerte sammen med RU og TU Fellesseminar weekenden mars 2008 på Rica Park Hotell i Sandfjord med rundt 100 deltagere. Seminaret talte som obligatorisk oppdatering for Forbundsdommere. Det ble arrangert Banedommerkurs under NC i Arendal 3-4. mai nye Banedommere ble autorisert. Ved utgangen av 2008 er det 27 autoriserte Banedommere. En økonomisk kompensasjon er innført i 2008 for autoriserte Banedommere når disse dømmer i større stevner som NOM, NM og NC. Fra 2009 er kriteriene for å gå Banedommerkurs utvidet til også å inkludere aktive eller tidligere aktive jolleseilere og trenere på nasjonalt nivå (NM-NC nivå). I 2008 ble det godkjent 2 nye Matchdommere. Norges Seilforbund Årsrapport

16 DU utarbeidet et tilbud om en Profiltøy pakke fra HH (regntøy, støvler og rednings-vest, T-shirt og Cap) for NSF dommere som mange har benyttet seg av. Antall aktive forbundsdommere går fortsatt ned. DU arbeider kontinuerlig med rekrutteringsproblematikken. NSF har prioritert dette i sin Handlingsplanen for inneværende ting periode. Det er nå 1 int. Matchdommer og 5 int. dommere i Norge. Ideelt antall er 7-8. Enkeltmedlemmer i DU har vært involvert i og forelest i forbindelse med annen kursvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. DU har i 2008 ikke mottatt noen søknader om godkjenning av NM protestkomiteer. Internasjonal og nasjonal deltagelse: -medlemmer av DU har hatt en rekke dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt. -tre medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Danmark og Sverige Trenerutvalget (TU) I trenerutvalget har Helene Gjerpen, Øyvind Rostrup og Jacob Haug sittet i I tillegg har Tonje Hopstock møtt fra administrasjonen. Etter hennes avgang har Thomas Guttormsen møtt. Trenerutvalget har i løpet av 2008 hatt 5 møter, hhv ett i januar, og mars, 2 i juni og et i desember. I tillegg har TU hatt noe arbeid og kontakt via telefon og mail. Leder i trenerutvalget har i tillegg møtt i møter i utdanningskomiteen. Trenerutvalget har i starten av året fått øvelsesbanken opp på nett. Den har vært reklamert for på og det har kommet noen tilbakemeldinger på den. Trenerutvalget håper at denne vil bli tatt mer i bruk i 2009 og at det kommer inn flere innspill. NSF gjennomførte fellesseminar i 2008 og her bidro trenerutvalget med innspill til agenda og innhold til delen for trenerne. Det er i 2008 også blitt arrangert flere Trener I kurs i samarbeid med kretsene. Trener II kurset er blitt revidert og datoer for kurs er satt. Kurset blir etter samme lest som det forrige kurset, da det ikke er blitt noe fremdrift i ett felles NIF opplegg. Kurset gjennomføres i januar og mars i Norges Seilforbund Årsrapport

17 5.4 MARKEDSARBEID Ved inngangen til 2008 var hovedfokuset for vår Markedssjef å skaffe samarbeidspartnere med økonomisk bidrag både for NSF sentralt og for våre seilere. OL- deltagerne ble benyttet i dette arbeidet sammen med de produktene vi tidligere hadde utviklet. Det viste seg raskt at dette arbeidet var tungt, og resultatene uteble. Sommeren 2008 gikk også engasjementet til vår Markedssjef ut, og det ble ikke fornyet. Som i 2007, har vi også i år gjennomført partnerseiling med våre samarbeidspartnere. Konseptet er at vi bruker våre ressurspersoner i NSF til å arrangere, veilede og kurse våre samarbeidspartnere i 4 stk innleide First 40,7. Dette har vært vellykket. Høsten etter OL har gått med til å planlegge de neste fire årene. I denne fasen har vi tegnet en avtale med XPO hvor vi kjøper partnerseiling av dem mot at de avsetter ressurser for salg av sponsorpakker for NSF. Samarbeidet har så langt vært svært positivt, hvor vi er i interessante prosesser med potensielle samarbeidspartnere. Avtalen med Helly Hansen er fornyet, med en hyggelig økning i produktleveransene. Med NSF tap av spilleinntekter, er det satt et sterkt fokus på salgsarbeidet. Dette er systematisert og klart målsatt. NORSTEAM (tidligere Fram XV), er et spennende produkt for våre samarbeidspartnere, både som profilering og partnerseiling. Dette konseptet er nå ferdig utviklet og lansert til nøye utvalgte potensielle sponsorer. Norges Seilforbund Årsrapport

18 5.5 Kommunikasjon, PR og media Norges Seilforbund ønsker å utvikle og profesjonalisere sitt arbeid innen Kommunikasjon, PR og Media. Dette fordi det er et uttalt behov fra våre medlemmer og fordi forbundet ønsker å forsterke sin nærhet til alle seilinteresserte i Seil-Norge. Det ønskelig med en sterkere dialog for å oppnå: Bedre innsikt rundt NSFs funksjon og virksomhet. Motivasjon for seiling Få nyttig input fra seilmiljøene på ønsket fokus. NSF har behov for å styrke sin innsats innen kommunikasjon, pr/media, med spesielt fokus på: Foreninger Kretser Medlemmer/utøvere Tillitsvalgte Sponsorer eksisterende / potensielle Publikum Samfunn Presse I dette arbeidet har vi i hovedsak følgende kanaler: Seilsport i Seilmagasinet Seilsport i Seilas Seilsport i Vinden Øvrige massemedia Ansatte Styre og andre tillitsvalgte Utøvere landslag og Toppseil Arbeidet må ses på i to perspektiver: Kortsiktig perspektiv: Strakstiltak for å bedre dette fokusområdet Langsiktig perspektiv: Mer omfattende strategisk arbeid for ytterligere profesjonalisering Det som er utført i det kortsiktige perspektiv: Ny web platform på NSF har fått ny plattform, den skulle være ferdig i slutten av 2007, men kom først på luften i 2008 og beklageligvis har her vært mange barnesykdommer. NSF har vært med i et pilotprosjekt med NIF, noe som har vært interessant både økonomisk og for å få det slik vi vil, men det har tatt tid. Forbedringer gjøres enda og det er høyt fokus på oppdatering og variert informasjon slik at siden blir et naturlig, daglig oppslagssted for alle seilerinteresserte. Seilsport I Vinden: Sendes ut månedlig på mail til alle kretser, foreninger, tillitsvalgte og alle som ønsker. Kort, nyttig og leservennlig informasjon med henvisning til Norges Seilforbund Årsrapport

19 Seilas og Seilmagasinet for mer informasjon. Adresselister oppdateres kontinuerlig. Den oppfordrer alle medlemmer til kontakt og dialog. Seilsport i Seilmagasinet og Seilas, egne NSF sider: Forbedring både på informasjon, tydelighet og layout. Egen plan for tema og ansvar utarbeidet for å sikre at alle områder fra hele virksomheten i NSF omtales. Øvrige massemedia: Pressemeldinger sendes jevnlig og media-kontakter pleies. Ansatte, Styret, Tillitsvalgte og Utøvere på Landslag og Toppseil: NSF har i perioden hatt høyt fokus på at alle disse representantene er NSFs utstillingsvindu! Økt bevisstgjøring rundt dette er en viktig og kontinuerlig prosess som tar tid og som aldri slutter! Som ambassadører har vi foruten vår ulike kompetanse også et stort ansvar for å være synlig, tydelig og ydmyk. Dessuten skal vi være bærere av gode, sportslige holdninger og verdier som smitter. Det som er utført i det langsiktige perspektiv: En overordnet handlingsplan som sikrer kontinuitet i arbeidet med å gjøre NSF til et bedre og lettere tilgjengelig forbund som våre medlemmer ser nytte av å være knyttet til. 5.6 BARN OG UNGDOM Se LOS-prosjektet 5.7 ANLEGG Anleggskomiteens arbeid Det er i 2008 gjennomført 6 møter, samt kontakt på e-post og telefon. Anleggskomiteens mandat presentert for NSF Styre a.. Bidra til flere godt utstyrte ungdomsvennlige seilsportsanlegg b.. Definere nødvendige anleggsfaktorer både på land og til sjøs c.. Øke kompetansen om seilsportsanlegg Anleggspolitisk plan 2008 Revidert anleggspolitisk plan ble vedtatt av styret i Norges Seilforbund 7. mars 2008, se Seiling.no, anlegg. Her finnes også eksempler fra seilsportsanlegg her er det plass til flere. Anleggsplanen har fungert som et godt grunnlag for arbeidet mot NIF og departementet. Anleggsundersøkelse 2008 Internett basert anleggsundersøkelse ble gjennomført vinteren/våren 2008 og ga god oversikt over seilforeningenes eksisterende anlegg og behov. På grunnlag av Norges Seilforbund Årsrapport

20 svarene kunne komiteen i april 2008 dokumentere overfor NIF/KKD behovet for å få sikringsbåt godkjent utstyrstype for spillemidler til utstyr. Leder har bidratt til spørsmål i forbindelse med idrettsregistreringen (NIF) fra 2008 skal bidra til oppdatert informasjon om seilforeningenes behov for utstyr/anlegg, samt utviklet et hjelpeskjema for beregning av antall aktive medlemmer som skal rapporteres. Spillemidler til utstyr 2008 Seilforbundet er svært fornøyd med ordningen spillemidler til utstyr. Ordningen har gitt en lavere terskel for å begynne å seile med flere gode, moderne opplæringsbåter tilgjengelig og derved et løft for barne- og ungdomsseilingen. Seilforbundet er et av få forbund som bruker opp alle tildelte midler. Fra 2008 ble sikringsbåt godkjent som søkbart utstyr, i tillegg til tidligere godkjente opplæringsbåter (både enmanns-, tomannsjoller og kjølbåt), samme anleggstyper som seilforeningene prioriterer som viktigst i anleggsundersøkelsen. I påvente av nyansatt, utarbeidet leder utlysningstekst og tilrettela for seilforeningenes søknad på internett. NIFs regelverk åpner støtte til brukt utstyr ved dokumentert lang levetid og dyrt i innkjøp som nytt (minste verdi som nytt kr ,- ). Da NIF ikke tidligere har støttet brukt innkjøp, ble det utarbeidet retningslinjer for støtte til innkjøp av brukt sikringsbåt. Anleggskomiteen har i samarbeid med komité barn og unge innstilt til styret hvilke type utstyr, søknadskriterier, samt godkjent administrasjonens forslag til fordeling for Komiteen anbefaler at denne arbeidsfordeling videreføres. Det ble for 2008 totalt søkt om over kr. 1.5 mill. totalverdi over kr. 4.5 mill. en markant økning i forhold til tidligere år. Innvilget beløp kr ,- Totalt fordelt tidligere er i overkant av kr. 2 mill. ( ). Spillemidler til anlegg 2008 Spillemidler til anlegg er en byråkratisk ordning med lang ventetid for utbetaling av støtte. Spillemidler til anlegg er en byråkratisk ordning hvor seilforeningene kan søke på samme premisser som andre idrettslag, blant annet forutsatt 40 års tinglyst grunnrett. Idrettsanlegg.no skal vise alle idrettsanlegg, fra 2008 har kommunene overtatt ansvaret for oppdatering. Seilforeningene oppfordres til å oppdatere opplysningene om seilsportsanlegg. I februar 2008 presenterte leder seilsportens behov for kostnadskrevende anlegg for Norges Idrettsforbunds anleggskomité. Her ble det lagt vekt på at seilsporten trenger støtte til båter slik at arrangører og sikringspersonell kan gå på vannet. Spillemidler til anlegg gir andre idretter støtte til å temme vannet, kontrollere været (svømming: basseng, vegger og tak) og flislagt gulv for trenere, dommere og arrangører. Seilere har villvann og værutfordringer som stormen Tuva, store variasjoner i bølger og dybdeforhold og at seilerne fortsatt vil seile ute (ikke i Norges Seilforbund Årsrapport

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke tilstede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/05 22. juni 2005 Bergen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0

ÅRSRAPPORT 2009. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0 ÅRSRAPPORT 2009 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0 1. STYRETS BERETNING 2009... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 804 18. november 2004 Rica Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret.

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

Kretsledermøtet 2006

Kretsledermøtet 2006 Kretsledermøtet 2006 Tønsberg 11. 12. mars 2006 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen Thorstein Tønnesson Gwen Brun Bente Nilsson Peter L. Larsen Jan Henrik Nordeide Kretsledere: Harald Lystad,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2004... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2004... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2003-2005... 8 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER... 9 5.1 TOPPIDRETT... 9 5.2 FINANSIERING...

Detaljer

Kretsledermøtet 2002

Kretsledermøtet 2002 Kretsledermøtet 2002 Rica Gardermoen Hotell 23. 24. november 2002 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Nini Høegh Nergaard Chris Buunk Per

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 NORGES SEILFORBUND Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2005...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2010 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2010... 4! 2. ADMINISTRASJONEN... 8! 3. ÅRETS SEILERE 2010... 9! 4. HANDLINGSPLANEN

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf 21 02 29 00, Fax 21 02 97 15 www.seiling.no

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Hankø, 26. 27. september 2015 Side 1 av 7 1 REGLER

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Kretsledermøtet 2004

Kretsledermøtet 2004 Kretsledermøtet 2004 Åsgårdstrand Seilforening 20. 21. mars 2004 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Stig Hvide Smith John Arnold Hopstock

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX PROTOKOLL MØTE I GU-BMX Dag/dato: Fredag. 19. Juni 2015 Tidspunkt: 15:00 18:00. Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes Deltakere: Referent: Forfall: Ken Olsen, Arvid Meland, Sebastian Kartfjord, Ken Meland,

Detaljer

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike)

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) 1 4. Hvor ofte er du/dere i kontakt med NSF? 1 Mer enn 2 ganger i uken 1,5 % 1 2 1-2 ganger i

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2002... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. HANDLINGSPLAN 2001-2003... 6 3.1 BREDDESEILING... 6 3.1.1 Båt og Samfunn... 6 3.1.2 Funksjonshemmede/Integreringsutvalg...

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 4/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 4/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/16 15. og 16.april 2016 på Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF), Tom

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 Takk for samarbeidet i 2012 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2012 ADMINISTRASJONEN RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013,

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no 1 REGLER

Detaljer

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414 Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 12. mai 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010. Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010

Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010. Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010 Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010 Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010 Bakgrunn - Bortfall av automatinntekter Ca 4,5 mill årlig Ca 40% av dagens omsetning - Frie midler - Multiplikatoreffekt

Detaljer