ÅRSRAPPORT Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

2 1. STYRETS BERETNING ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE HANDLINGSPLANEN UTVALG- OG KOMITERAPPORTER TOPPIDRETT FINANSIERING NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) H.M. Kong Olav V s båtfond OL-fondet Sponsor UTDANNING Regattaarrangørutvalget (RU) Dommerutvalget (DU) Trenerutvalget (TU) MARKEDSARBEID KOMMUNIKASJON, PR OG MEDIA BARN OG UNGDOM ANLEGG NSFS TEKNISKE KOMITE Klasseklubbene Måling Sikkerhetsbestemmelsene (OSR) Seilnummer Internasjonal virksomhet FUNKSJONSHEMMEDE/INTEGRERING NM-UTVALG Stor NM Justere/revidere NM-regler Dispensasjonssøknader REGEL- OG APPELL LOS-PROSJEKTET MÅLSETTING KLUBBUTVIKLING TRENERUTVIKLING AKTIVITETSUTVIKLING REGIONSSAMLING: JENTESAMLING: STORBÅTSATSNING NORSTEAM PROSJEKTET ETABLERING MÅLSETNING PLANER FOR SESONGEN INTERNASJONALT ARBEID INTERNASJONALT UTVALG SKANDINAVISK SEILFORBUND EUROPEAN SAILING FEDERATION EUROSAF INTERNATIONAL SAILING FEDERATION ISAF FUNKSJONER/REPRESENTASJON I ISAF INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER Norges Seilforbund Årsrapport

3 9. KOMITEER VALGT AV SEILTINGET APPELLUTVALG KONTROLLKOMITE LOVKOMITE VALGKOMITE DOMSUTVALG KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTDANNINGSKOMITEEN TRENERUTVALGET DOMMERUTVALGET REGATTAUTVALGET ELITEUTVALGET REGEL- OG APPELLKOMITE INTEGRERINGSUTVALGET BARN OG UNGDOM BÅT, SAMFUNN ANLEGG MATCHSEILINGSUTVALG TEKNISK KOMITÉ KOMMUNIKASJON OG MEDIA INTERNASJONALT UTVALG AMATØRUTVALG FINANSUTVALGET ADMINISTRASJONSUTVALG NM-UTVALG Økonomisk årsberetning for Norges Seilforbund VEDLEGG: 1. Regnskap og budsjett 2. Resultater Norges Seilforbund Årsrapport

4 1. STYRETS BERETNING 2008 Pr var det i alt 109 seilforeninger og ca medlemmer tilknyttet Norges Seilforbund fordelt på 14 seilkretser og 39 klasseklubber. Det er registrert 1 ny seilforening i Dette er: Rissa seilforening Norges Seilforbunds styre har etter valgene på Seiltinget i mars 2007 hatt følgende sammensetning: President Stig Hvide Smith, 1. Visepresident Peter L. Larsen Ålesunds SF 2. Visepresident Anne Kaalstad Tønsberg SF Styremedlemmer Astri Holen Feragen Arendals SF Ina Schjøtt Brackman Bergens SF Hans Egil Eriksen Moss SF Pål Karsten Fevang Larvik SF Lars Jåvik Bergen SF Erik Onstad Florø SF På konstituerende styremøte ble følgende arbeidsutvalg (AU) oppnevnt: President Stig Hvide Smith 1. Visepresident Peter L. Larsen 2. Visepresident Anne Kaalstad 1. Varamedlem Hans Egil Eriksen 2. Varamedlem Astri Holden Feragen Styrets arbeid 2008 I 2008 har det vært avholdt 13 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 195 saker hvorav 16 i AU og 179 saker i styret. Av spesielle saker som har vært behandlet nevnes: Avholdelse av Kretsledermøte i Sandefjord Avholdelse av fellesseminar i Sandefjord Utdanning og autorisering av personell Gjennomføring av Stor NM i Brevik Deltagelse i Styret i Norske Sjø LOS-prosjektet Etablering av NORsteam prosjektet for storbåtseiling Aksept av Fram XV som gave fra HM Kong Harald Politisk påvirkning for innføring av obligatorisk båtføreropplæring Videreutvikling av anleggspolitisk dokument for NSF Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Skandinavisk Seilforbund Deltagelse på NIFs ledermøte Tildeling av Kongepokalen Tildeling av midler fra NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom Tildeling av kretsmidler Tildeling av Spillemidler til utstyr Tildeling av Norgesmesterskap og Stor NM Norges Seilforbund Årsrapport

5 Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker Tildeling av båtlån Godkjennelse av endringer i LYS reglene Godkjennelse av internasjonale mesterskap i Norge ISAF Sikkerhetsbestemmelser Kommunikasjon via og NSFs informasjonsskriv Seilsport i vinden, samt sidene i Seilas og Seilmagasinet Oppdatering av regler for NM, Lag-NM, NC og NoM Dispensasjoner fra reglene for Lag-NM og NM Forberedelser Seiltinget 2009 Oppfølging av NSFs handlingsplan OL Etter tingvedtak i 2007 anså styret seg forpliktet til en mest mulig profesjonell satsning mot OL Norgesmesterskap Det ble i år avviklet i alt 31 individuelle mesterskap med i alt 699 startende båter/brett. I tillegg ble det avviklet lag-nm i Optimist, Zoom 8 og E-jolle. H.M. Kongens pokal 2008 ble tildelt Norgesmesteren i Express: Ralph Wikstrøm m/mannskap, Fredrikstad SF. Stor NM ble arrangert av Brevik Seilforening. Resultater I internasjonale mesterskap VM, EM og NoM, senior og junior har vi vunnet følgende medaljer i 2008: GULL SØLV BRONSE Gave fra H.M. Kong Harald V NSF mottok i 2008 den tidligere Fram XV i gave fra H.M. Kongen. Båten, som er en Farr 50, skiftet i denne forbindelse navn til NORSTEAM i tråd med forbundets toppidrettssatsing innen storbåt, med samme navn. Den generøse gaven bidrar til en god start for NORSTEAM-prosjektet samtidig som den gir gode muligheter for økonomisk inntjening. Ved et evt fremtidig salg, skal verdien av salgssummen overføres til et fond i H.M. Kong Harald Vs navn. 2. ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap med NIF og ca 50 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. På grunn av inntrufne omstendigheter med svekket økonomi i et OL år, bestemte styret en nødvendig kostnadsbesparende omstrukturering, som medførte at administrasjonen kuttet fra seks til tre årsverk. Som følge av dette rykket sportssjefen opp til generalsekretær pr Styret kom til enighet med tidligere generalsekretær om fristilling fra arbeidsplikt i mars av rimelighetsmessige grunner. På tross av at man i overgangsperioden utvidet mandatet til sportssjefen, og oppgraderte bredde og utdanningskonsulenten til Norges Seilforbund Årsrapport

6 daglig leder, beklager styret at denne omorganiseringen medførte lavere servicegrad fra administrasjonen. Styret berømmer sportssjefen og bredde- og utdanningskonsulenten for eminent innsats i en svært arbeidsintensiv periode før OL. Oppstartsproblemer med den nye web plattformen og sykemelding gjorde ikke situasjonen bedre. Ansatte i 2008 Generalsekretær (100 %) Espen Guttormsen Ansatt Rekrutterings- og utdanningskonsulent (100 %) Sportssjef (100 %) Markedssjef (100 %) Landslagstrener (100 %) Landslagstrener (100 %) Bredde- og utdanningskonsulent Informasjonskonsulent Utviklingskonsulent (100%) Erik PH. G. Solberg Ansatt til Tonje Hopstock Ansatt til Espen Guttormsen Henrik Næss Ansatt til Styret valgte å nedlegge markedsstillingen etter engasjementets avslutning pr. juni 08 Lars Loennechen Thomas Guttormsen Ansatt til Thomas Guttormsen Ansatt Linda Kontorp Ansatt til Vibecke Schøyen Ansatt Engasjerte aktivitetskonsulenter/landslagstrenere Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frank Kirkeland Aktivitetskonsulent Bård Birkeland Aktivitetskonsulent /Landslagstrener Esben Slaatto Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frode Jørstad Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret og er et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer web-sider og utarbeider nyhetsbrevet Seilsport i vinden Pressemeldinger Markedsarbeid Bistår utvalgene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NSFs regi Regnskap og budsjettering Oppdaterer medlemsregisteret i NAIS Oppfølging av Idrettsbutikken Lagerstyring, utsendelse og oppdatering av materiell. Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøte og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NFI, NIF og Olympiatoppen Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Utarbeider årbok og årsrapport Forbereder Seiltinget Norges Seilforbund Årsrapport

7 Arkiv Formidler kappseilingsreglene Utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering. 3. ÅRETS SEILERE 2008 Årets seiler 2008 ble Sonar laget med Jostein Stordahl, Alexander Wang Hansen og Per Eugen Kristiansen. 4. HANDLINGSPLANEN Det som ligger til grunn for handlingsplanen er NSFs Formål og Visjon. NSF s Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt NSF s Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere Handlingsplanen er delt inn i ulike områder: Finans Båt og samfunn Barn og ungdom Toppidrett Kommunikasjon, PR og Media Utdanning Storbåt/Tur og Hav NM Integrering Teknisk komite (regler og sikkerhet) Internasjonalt arbeid Styremedlemmene har fordelt ansvaret for områdene mellom seg. Spesifikke handlingsplaner med kortsiktig og langsiktig perspektiv er utviklet for alle områder. Diverse arbeidsgrupper/komiteer av frivillige samt administrasjonen i NSF har arbeidet for å nå målene i de enkelte handlingsplanene. Se de enkelte områders årsrapporter for nærmere informasjon. Det har vært utfordrende å koordinere alle handlingsplaner og kreative styremedlemmer til å få frem enkle, konkrete, tydelige presentasjoner, for her er mange ideer og mange ildsjeler. Styret har hatt et godt samarbeid seg i mellom, Norges Seilforbund Årsrapport

8 og gjort alt for at alle skal få jobbe med de områdene de brenner for. Det har medført at noen har byttet områder underveis med positive konsekvenser. Kommunikasjonen med administrasjon og komiteer har også vært god. Fokus for styret har vært økt tydelighet og åpnere kommunikasjon med omverdenen. Hovedfokus i perioden har vært: Sikre en forsvarlig økonomisk base for forbundet sett i lys av bortfall av automatinntekter og tilstrammende og vanskelig sponsormarked Videreføre og styrke LOS prosjektet for å sikre tilvekst av barn og unge Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom NSF og Seilnorge OL i Beijing august 2008 Sørge for utvikling av og rekruttering til toppidrett Sikre krav og retningslinjer for sikkerhet Kompetanseutvikling øke antall dommere og arrangører Tydeliggjøre NSF som sterk interesse- og båtorganisasjon Påvirke internasjonal seiling for å fremme sportslighet og fair play rundt seiling 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER 5.1 TOPPIDRETT Som hovedmål vedtok seiltinget 2007: Minst et gull per år i Europamesterskap eller verdensmesterskap i OL klasser. Stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL klasser. Følgende seilere har deltatt på NSFs landslag i 2008: Laser Radial: Elin Samdal Fredrikstad SF RS:X damer: Jannicke Stålstrøm Horten SF Yngling: Lise Birgitte Fredriksen Alexandra Koefoed Siren Sundby Soon SF 49er: Christopher Gundersen Vestfjorden SF Frode Bovim Soon SF Star: Eivind Melleby Petter Mørland Pedersen Finnjolle: Peer Moberg Laser: Kristian Ruth 2,4 mr Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Sonar: Jostein Stordahl Aleksander Wang Hansen Per Eugen Kristiansen Følgende seilere har deltatt på NSFs ToppSeil lag 2008: Cathrine Gjerpen Thea Kamilla Moholt Drøbak SF Vegard Eimind Arendasl SF Eivind Sinding Larsen Bærum SF Sebastian Wang Hansen Tønsberg SF Norges Seilforbund Årsrapport

9 Tina Løken Nilsson Lina Beyer Stømquist Monica Rodal Benedicte Heide Kristian Ruth Stian Tuv Mathias Mollatt Anette Melsom Myhre Kristian Skarseth Mathilde Thorleifson Mari Sveen Inge Salvesen Marte Enger Eide Moss SF Asker SF Asker SF Nesodden SF Moss SF Asker SF Asker SF Soon SF Christansands SF Bærum SF EU vurdering I sesongen 2008 har fokus først og fremst vært på OL. Derfor har det vært viktig å kvalifisere de 7 klassene som vi mente hadde sjanse for å kvalifisere til OL, samt sikre sportslig fremgang på de to båtene som var kvalifisert til Paralympics. EU håpet at en av tre medaljemuligheter skulle innfri i OL og utløse målet om medalje. Dessverre snublet Star båten allerede i kvalifiseringen og vi stod igjen med to medaljemuligheter. Ynglingen viste god form i de to siste regattaene før OL med en første plass i Hyeres og en 4.plass i Holland regattaen. Dette ga EU tro på at arbeidet med OL laget gikk som planlagt. Dessverre innfridde ingen av de to medaljemulighetene EU hadde satset på, men desto større grunn var det da til å glede seg over etterveksten og mulighetene for fremtiden. Etter et heller dårlig OL resultat hvor Ynglingen ble beste norske båt med en 9.plass ble det igangsatt en stor evalueringsprosess like i etterkant. Dette evalueringsarbeidet ligger til grunn for videre strategi for Toppidretten. Resultater 2008: Jannicke Stålstrøm 3.plass WC Hyeres Ynglingen 1. og 4. I WC I henholdsvis Hyeres og Holland Star 2. plass EM Finnjolle 9.plass VM Kristian Ruth og Yngling med henholdsvis 10. og 9. plass I OL. Kommunikasjon og møteaktivitet: Det har vært avholdt 3 styringsgruppemøter i Olympiatoppen. 3 EU møter er gjennomført og flere løpende møter mellom områdeleder og sportssjef/ generalsekretær. I tillegg holdes jevnlig kontakt via telefon og mail. Samarbeid med Olympiatoppen: Samarbeidet mot OL i Beijing. Kontaktperson for NSF er Michael Jørgensen, som har ansvaret for flere av de tekniske idrettene. Hans hovederfaring er som trener for Norges beste Taekwondo utøver, Nina Solheim. I samarbeidsavtalen ligger det også en videreføring av Toppseil som skal legge til rette for unge talentfulle seilere som er fremtidige OL håp. Prosjektet finansieres av LOS/OLT midler. Norges Seilforbund Årsrapport

10 Rekruttering /opplæring av nye elitetrenere EU har i 2008 satt fokus på opplæring og rekruttering av trenere på elitenivå. Pr. i dag er dette miljøet for lite og det er et ønske (og målsetting) i EU å styrke dette fagfeltet slik at vi også i fremtiden har norske trenere på toppnivå. Arbeidet med ToppSeil og deltagernes klubber og klubbtrenere vil være viktig i dette arbeidet. 5.2 FINANSIERING Også dette året har gitt en del utfordringer når det gjelder forbundets økonomi, og styring av denne. I forbindelse med personalmessige endringer i administrasjonen har økonomistyringen i perioder vært sviktende. Dette har medført at styret til tider dessverre ikke har mottatt korrekt regnskapsinformasjon. Straks styret ble klar over situasjonen ble det iverksatt korrigerende tiltak. Det ble foretatt kutt i bemanningen i administrasjonen, og økonomistyringen ble gradvis brakt under kontroll. Det er styrets oppfatning at kontrollen over økonomien er gjenopprettet ved årsavslutningen. Regnskapsrutinene fungerer nå godt. Bortfallet av automatinntekter medførte et dramatisk fall i forbundets inntekter. Dette var kjent, og det ble arbeidet aktivt for å erstatte disse med markedsinntekter. Det er å beklage at denne satsingen ikke viste seg vellykket. Videre uteble i hovedsak de lovede kompensasjonsmidlene fra det offentlige, noe som ytterligere forvansket situasjonen. Det ble i denne forbindelse arbeidet aktivt i forhold til Norges Idrettsforbund, delvis i samarbeid med særforbund i tilsvarende situasjon. Den forpliktelse som ble lagt på styret fra forrige ting i forbindelse med offensiv satsing på toppidrett har vist seg økonomisk tung å bære for forbundet. I hht dette, og i takt med stadig bedrede sportslige resultater ble det kjørt frem et landslag med tidenes største OL-kontingent. Dette har kostet store ressurser, samtidig som den ikke ga den markedsmessige inntjening som man regnet med. Samarbeidet med Olympiatoppen har vært det beste, noe som i høy grad har gjort denne sportslige satsingen mulig. Det er imidlertid svært vanskelig å budsjettere i forhold til disse midlene, da de bevilges i flere omganger utover året, delvis i sammenheng med den sportslige utviklingen. Delvis takket være at man de foregående år hadde bygget opp reserver til bruk i OL-satsing klarte NSF å fullføre løpet mot OL. Forbundets frie egenkapital er fortsatt tilfredsstillende, men det er et mål å styrke denne, for fortsatt å kunne ha de økonomiske muskler som er ønskelig for å gjennomføre våre ambisiøse mål i forhold til bredde og topp. Norges Seilforbund Årsrapport

11 Myndighetene styrer fortsatt forbundets økonomi i stor grad, da en stadig større del av overføringene fra NIF er øremerket. Vi er glad for å kunne gjennomføre stadig flere breddetiltak med øremerket finansiering, og det er forbundets ønske at dette merkes direkte hos foreningene som nå i større grad enn tidligere mottar støtte til konkrete tiltak. Vi er H.M.Kong Harald V svært takknemlig for den sjenerøse gaven han har gitt NSF i form av den tidligere Fram XV. Denne vil både i kort og lengre perspektiv ha positiv betydning også for forbundets økonomi. For øvrig henvises det til økonomisk årsberetning, jfr. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser 6-1 som følger denne årsberetning NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) Se årsregnskap H.M. Kong Olav V s båtfond Fondets pålydende: kr ,-. Ved årsskiftet var utlånt fra båtfondet på kr ,- Vedtatt maksimum for utlån som Styret kan godkjenne er satt til 80 % av fondet OL-fondet Se årsregnskapet Sponsor Følgende firmaer var sponsorer for landslaget i Norges Seilforbund: Klessponsor: Helly Hansen ASA Transport: Wallenius Wilhelmsen Båtmotorer: Marinepower Tauverk: Robline Sportsdrikk Maxim Biler Volvo Yngling Havfonn Yngling Nortime Yngling L oreal Norges Seilforbund Årsrapport

12 Følgende firmaer har i 2008, gjennom avtaler med NSF, sponset individuelle seilere/båter: Utøver Stian Tuv Eivind Melleby+Petter Mørland Pedersen Andreas Wettre LodeStar AS Rune Lande Jan Martin Brodin Thomas Føyen Flying Start AS Team Jadarhus Expression AS Arild Figenschou Inocean AS Marius Falch Orvin Torodd Olsen Thomas Johannesen, Jostein Stenevik, Jon Lystrup, Stian Soltvedt Bjørn Vadholm Lars Inge Muri Håkon Vestby Expression AS Expression AS Will. Wilhelmsen Halvor Seiløe Smith Leif Arild Åsheim Ottar Bergsvik Pål Andreassen Wolfpack AS c/grant Larsen og Thomas Nilsson Ulf Lundvall Kristian Røed Ole Jakob Hansen Tor Hove Håkon Vestby Fritz Lundberg Tor Ingebrigtsen Erlend Nygård Peer Moberg Jacob A.L'orsa Advanced production and loading Andre Tandrevold Knut Gudmund Carlsen Frode Johannesen Erik Brunborg Team Xtreme, skogstua AS Petter Christian Eriksen Trond Kristensen Trond Kristensen Trond Kristensen Sponsor Fotovideo AS Explora Capital ASA Kornbeck AS Nortek AS X-yachts Norges Vest AS Brodin AS Blikkenslagermestere Interbev AS Coca Cola Drikker AS Jadarhus AS Bavaria Haugesund AS General Cable Jon Erik Borgen Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Wartsila Norway AS Bergen Yards AS Southern Cross Spars AS Lars Muri Rørlegger Service AS Heitmann Marin AS Garvikgruppen AS Brilliant aquaservice AS Will. Wilhelmsen Motorpool Handel AS Amundsen Omega 3 AS Safetec Nordic AS Hjellnes Consult AS Trucknor Aker Seil AS Skansa Norge AS Jørn Myhre AS Fjord Sail AS Oscarsborg Hotel & Spa Risør Engineering AS Verdispar Securities ASA VIJU AS Seastyle AS Foss & CO. Næringsmegling AS Advanced production and loading Sparebank 1 SR-bank Follestad Oslo AS Wenaasgruppen AS Topstad og Spieler Solsenterdrift AS Hesselberg Yachting Westmar AS Nortime AS Lekang Maskin AS Normar Yachts AS Norges Seilforbund Årsrapport

13 Trond Kristensen Kristian Skarseth Trygve Røste Jan N. Langfeldt Peder Nergaard Natcha Uthaug Karl Vilhelm Piene Team Class 40 Norway margrethe otnem/ folketeatret Simen Løvgren Fredrik Lindgren Fredrik Lindgren Rune Aasberg Rune Øverås Hans Cappelen Kjell Clement Ludvigsen Steinar Overbeck Cook Andrè Tandrevold SWECO Bedriftsidrettslag Kirsti Braathen Otto Backe Ellen Alexandra Høegh Morten J Kolflaath/Team Eriksenkran Heidi Torkildsen Jens A. Wathne Jens A. Wathne Stig Mathiassen Sturla Sletten Sturla Sletten Jørn Fougner Espen Clason/Thomas Føyen Kristian Nergaard Herman Horn Johannessen Birger Jansen Ferrx Holdning AS Kjetil Skjæveland Arfinn K. Heje Ferrx Holdning AS Seatronic AS Jotne AS Aker Seil AS JNL Enviro AS Seastyle AS Bergen Seil AS Nimsoft AS Romerike Elektro AS Folketeatret Oslo AS Optimila AS ZPA Sport Bjerke Tannmedisin A/S Pelle Petterson Yachting Prestack Solutions AS Gran Seil AS Profmed AS Balder Programvare AS Rogaland Planbygg SWECO Norge Fokus Bank PBS Seastyle AS Finn Eriksen Kran & Transport AS DNBNOR Kort Haugesund Sparebank Bergen Seil AS Seabird Exploration Norway AS Kverneland Bil Bergen AS Clarion Hotel Admiral Flugger AS Innside Too AS Aqua Terra AS Aqua Terra AS Aqua Terra AS Getek AS Dolphin AS Sixt Norge as/ Murphy&Nye Ferrx As Norges Seilforbund Årsrapport

14 5.3 UTDANNING UK har hatt 2 møter i perioden. Hovedfokus for komiteen har vært å samordne de ulike gruppers kurs. Trenerutvalget, Teknisk komitee, Dommerutvalget, og Arrangørutvalget har hatt representanter i utvalget. Utdanningskonsulenten i NSF har også deltatt på møtene. Det ble avholdt fellesseminar for dommere, trenere, målere og regattaarrangører i Sandefjord med 103 deltakere. Andre kurs og seminarer vil fremkomme i Årsrapporten fra de enkelte utvalg/komiteer. UK forventer at det er behov for flere matchdommere i årene som kommer og at det må arbeides med de nye grenene innfor seiling, både i forhold til kompetanse og materiell Regattaarrangørutvalget (RU) RU har blitt utvidet med et nytt medlem, Eivind Feragen. Utvidelsen skyldes ønske om å få et medlem som har betydelig brettkompetanse. Utvalget har har siden forrige årsmelding hatt 2 ordinære møter, deltagelse i UKmøter samt e-post og telefonmøter. Det har i 2008 vært gjennomført 2 kurs i egen regi for arrangør III, regattasjef utdannelse. Av 6 kandidater som avla teorieksamen, er 3 sertifisert i løpet av sesongen RU`s medlemmer har vært involvert i møter med saker relatert til utvalgets arbeidsområde. Utvalgets leder har deltatt i flere møter som RU`s representant i NM utvalget, og deltatt i flere møter med Brevik Seilforening som Stor NM arrangør for RU har vedtatt ny sertifisering av regattasjef brett/arrangør III fom regattasjefkurs i en 3 års periode: 1. Opptak til arrangør III/brett utdanning skjer med anbefaling fra NBK. Denne klubben vil ha de beste forutsetninger for å vurdere den enkeltes kvalifikasjoner enten den baseres på deler av NSF s utdanningsstige eller bare er basert på realkompetanse fra brettmiljøet. 2. Egen Arrangør II utdanning ser vi bort fra i denne sammenheng. 3. Arrangør III/brett kurs gjennomføres sammen med de ordinære regattasjefkursene med en felles del 1. dag og et eget pensum 2. dag. Denne siste delen vil først og fremst være case/problemløsninger i samarbeid med kvalifisert instruktør. Norges Seilforbund Årsrapport

15 4. Avsluttende prøve for brettkandidatene vil bestå av en fellesdel, dvs lik de ordinære arrangør III kursdeltagerne, + en separat del basert på stoff gjennomgått dag 2. Autoriserte arrangør III/brett vil ikke ha autorisasjon som vanlige regattasjefer. For å kunne være Regattasjef for NM og NC i Wave, Freestyle og Slalom kreves det egen sertfisiering fra RU. I en overgansperiode på 3 år vil NSF ved RU innvilge dispensasjoner på bakgrunn av innstilling fra NBK. Det forutsettes at det i løpet av tre år er utdannet tilstrekkelig mange Brett Regattasjefer. Regattasjefer sertifisert før 2009 kan ikke arrangere stevner som krever Arrangør lll for Wave, Freestyle og Slalom. RU har i 2008 arbeidet med saker som: Kursmateriell/oppgaver Dispensasjons søknader Stor NM reglene NM Lagseilingsregler Revisjon av NM reglene Revisjon av NC reglene NSF handlingsplan Sertifiseringskrav regattasjefer Deltagelse i internasjonale seminarer Dommerutvalget (DU) Dommerutvalget har siden forrige årsmelding hatt i alt 6 møter. DU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med. DU holdt Forbundsdommerkurs på Toppidrettssenteret i Oslo weekenden februar juni 2008 ble det holdt et oppfølgingskurs i Moss og 4 nye forbundsdommere har blitt autorisert. DU arrangerte sammen med RU og TU Fellesseminar weekenden mars 2008 på Rica Park Hotell i Sandfjord med rundt 100 deltagere. Seminaret talte som obligatorisk oppdatering for Forbundsdommere. Det ble arrangert Banedommerkurs under NC i Arendal 3-4. mai nye Banedommere ble autorisert. Ved utgangen av 2008 er det 27 autoriserte Banedommere. En økonomisk kompensasjon er innført i 2008 for autoriserte Banedommere når disse dømmer i større stevner som NOM, NM og NC. Fra 2009 er kriteriene for å gå Banedommerkurs utvidet til også å inkludere aktive eller tidligere aktive jolleseilere og trenere på nasjonalt nivå (NM-NC nivå). I 2008 ble det godkjent 2 nye Matchdommere. Norges Seilforbund Årsrapport

16 DU utarbeidet et tilbud om en Profiltøy pakke fra HH (regntøy, støvler og rednings-vest, T-shirt og Cap) for NSF dommere som mange har benyttet seg av. Antall aktive forbundsdommere går fortsatt ned. DU arbeider kontinuerlig med rekrutteringsproblematikken. NSF har prioritert dette i sin Handlingsplanen for inneværende ting periode. Det er nå 1 int. Matchdommer og 5 int. dommere i Norge. Ideelt antall er 7-8. Enkeltmedlemmer i DU har vært involvert i og forelest i forbindelse med annen kursvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. DU har i 2008 ikke mottatt noen søknader om godkjenning av NM protestkomiteer. Internasjonal og nasjonal deltagelse: -medlemmer av DU har hatt en rekke dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt. -tre medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Danmark og Sverige Trenerutvalget (TU) I trenerutvalget har Helene Gjerpen, Øyvind Rostrup og Jacob Haug sittet i I tillegg har Tonje Hopstock møtt fra administrasjonen. Etter hennes avgang har Thomas Guttormsen møtt. Trenerutvalget har i løpet av 2008 hatt 5 møter, hhv ett i januar, og mars, 2 i juni og et i desember. I tillegg har TU hatt noe arbeid og kontakt via telefon og mail. Leder i trenerutvalget har i tillegg møtt i møter i utdanningskomiteen. Trenerutvalget har i starten av året fått øvelsesbanken opp på nett. Den har vært reklamert for på og det har kommet noen tilbakemeldinger på den. Trenerutvalget håper at denne vil bli tatt mer i bruk i 2009 og at det kommer inn flere innspill. NSF gjennomførte fellesseminar i 2008 og her bidro trenerutvalget med innspill til agenda og innhold til delen for trenerne. Det er i 2008 også blitt arrangert flere Trener I kurs i samarbeid med kretsene. Trener II kurset er blitt revidert og datoer for kurs er satt. Kurset blir etter samme lest som det forrige kurset, da det ikke er blitt noe fremdrift i ett felles NIF opplegg. Kurset gjennomføres i januar og mars i Norges Seilforbund Årsrapport

17 5.4 MARKEDSARBEID Ved inngangen til 2008 var hovedfokuset for vår Markedssjef å skaffe samarbeidspartnere med økonomisk bidrag både for NSF sentralt og for våre seilere. OL- deltagerne ble benyttet i dette arbeidet sammen med de produktene vi tidligere hadde utviklet. Det viste seg raskt at dette arbeidet var tungt, og resultatene uteble. Sommeren 2008 gikk også engasjementet til vår Markedssjef ut, og det ble ikke fornyet. Som i 2007, har vi også i år gjennomført partnerseiling med våre samarbeidspartnere. Konseptet er at vi bruker våre ressurspersoner i NSF til å arrangere, veilede og kurse våre samarbeidspartnere i 4 stk innleide First 40,7. Dette har vært vellykket. Høsten etter OL har gått med til å planlegge de neste fire årene. I denne fasen har vi tegnet en avtale med XPO hvor vi kjøper partnerseiling av dem mot at de avsetter ressurser for salg av sponsorpakker for NSF. Samarbeidet har så langt vært svært positivt, hvor vi er i interessante prosesser med potensielle samarbeidspartnere. Avtalen med Helly Hansen er fornyet, med en hyggelig økning i produktleveransene. Med NSF tap av spilleinntekter, er det satt et sterkt fokus på salgsarbeidet. Dette er systematisert og klart målsatt. NORSTEAM (tidligere Fram XV), er et spennende produkt for våre samarbeidspartnere, både som profilering og partnerseiling. Dette konseptet er nå ferdig utviklet og lansert til nøye utvalgte potensielle sponsorer. Norges Seilforbund Årsrapport

18 5.5 Kommunikasjon, PR og media Norges Seilforbund ønsker å utvikle og profesjonalisere sitt arbeid innen Kommunikasjon, PR og Media. Dette fordi det er et uttalt behov fra våre medlemmer og fordi forbundet ønsker å forsterke sin nærhet til alle seilinteresserte i Seil-Norge. Det ønskelig med en sterkere dialog for å oppnå: Bedre innsikt rundt NSFs funksjon og virksomhet. Motivasjon for seiling Få nyttig input fra seilmiljøene på ønsket fokus. NSF har behov for å styrke sin innsats innen kommunikasjon, pr/media, med spesielt fokus på: Foreninger Kretser Medlemmer/utøvere Tillitsvalgte Sponsorer eksisterende / potensielle Publikum Samfunn Presse I dette arbeidet har vi i hovedsak følgende kanaler: Seilsport i Seilmagasinet Seilsport i Seilas Seilsport i Vinden Øvrige massemedia Ansatte Styre og andre tillitsvalgte Utøvere landslag og Toppseil Arbeidet må ses på i to perspektiver: Kortsiktig perspektiv: Strakstiltak for å bedre dette fokusområdet Langsiktig perspektiv: Mer omfattende strategisk arbeid for ytterligere profesjonalisering Det som er utført i det kortsiktige perspektiv: Ny web platform på NSF har fått ny plattform, den skulle være ferdig i slutten av 2007, men kom først på luften i 2008 og beklageligvis har her vært mange barnesykdommer. NSF har vært med i et pilotprosjekt med NIF, noe som har vært interessant både økonomisk og for å få det slik vi vil, men det har tatt tid. Forbedringer gjøres enda og det er høyt fokus på oppdatering og variert informasjon slik at siden blir et naturlig, daglig oppslagssted for alle seilerinteresserte. Seilsport I Vinden: Sendes ut månedlig på mail til alle kretser, foreninger, tillitsvalgte og alle som ønsker. Kort, nyttig og leservennlig informasjon med henvisning til Norges Seilforbund Årsrapport

19 Seilas og Seilmagasinet for mer informasjon. Adresselister oppdateres kontinuerlig. Den oppfordrer alle medlemmer til kontakt og dialog. Seilsport i Seilmagasinet og Seilas, egne NSF sider: Forbedring både på informasjon, tydelighet og layout. Egen plan for tema og ansvar utarbeidet for å sikre at alle områder fra hele virksomheten i NSF omtales. Øvrige massemedia: Pressemeldinger sendes jevnlig og media-kontakter pleies. Ansatte, Styret, Tillitsvalgte og Utøvere på Landslag og Toppseil: NSF har i perioden hatt høyt fokus på at alle disse representantene er NSFs utstillingsvindu! Økt bevisstgjøring rundt dette er en viktig og kontinuerlig prosess som tar tid og som aldri slutter! Som ambassadører har vi foruten vår ulike kompetanse også et stort ansvar for å være synlig, tydelig og ydmyk. Dessuten skal vi være bærere av gode, sportslige holdninger og verdier som smitter. Det som er utført i det langsiktige perspektiv: En overordnet handlingsplan som sikrer kontinuitet i arbeidet med å gjøre NSF til et bedre og lettere tilgjengelig forbund som våre medlemmer ser nytte av å være knyttet til. 5.6 BARN OG UNGDOM Se LOS-prosjektet 5.7 ANLEGG Anleggskomiteens arbeid Det er i 2008 gjennomført 6 møter, samt kontakt på e-post og telefon. Anleggskomiteens mandat presentert for NSF Styre a.. Bidra til flere godt utstyrte ungdomsvennlige seilsportsanlegg b.. Definere nødvendige anleggsfaktorer både på land og til sjøs c.. Øke kompetansen om seilsportsanlegg Anleggspolitisk plan 2008 Revidert anleggspolitisk plan ble vedtatt av styret i Norges Seilforbund 7. mars 2008, se Seiling.no, anlegg. Her finnes også eksempler fra seilsportsanlegg her er det plass til flere. Anleggsplanen har fungert som et godt grunnlag for arbeidet mot NIF og departementet. Anleggsundersøkelse 2008 Internett basert anleggsundersøkelse ble gjennomført vinteren/våren 2008 og ga god oversikt over seilforeningenes eksisterende anlegg og behov. På grunnlag av Norges Seilforbund Årsrapport

20 svarene kunne komiteen i april 2008 dokumentere overfor NIF/KKD behovet for å få sikringsbåt godkjent utstyrstype for spillemidler til utstyr. Leder har bidratt til spørsmål i forbindelse med idrettsregistreringen (NIF) fra 2008 skal bidra til oppdatert informasjon om seilforeningenes behov for utstyr/anlegg, samt utviklet et hjelpeskjema for beregning av antall aktive medlemmer som skal rapporteres. Spillemidler til utstyr 2008 Seilforbundet er svært fornøyd med ordningen spillemidler til utstyr. Ordningen har gitt en lavere terskel for å begynne å seile med flere gode, moderne opplæringsbåter tilgjengelig og derved et løft for barne- og ungdomsseilingen. Seilforbundet er et av få forbund som bruker opp alle tildelte midler. Fra 2008 ble sikringsbåt godkjent som søkbart utstyr, i tillegg til tidligere godkjente opplæringsbåter (både enmanns-, tomannsjoller og kjølbåt), samme anleggstyper som seilforeningene prioriterer som viktigst i anleggsundersøkelsen. I påvente av nyansatt, utarbeidet leder utlysningstekst og tilrettela for seilforeningenes søknad på internett. NIFs regelverk åpner støtte til brukt utstyr ved dokumentert lang levetid og dyrt i innkjøp som nytt (minste verdi som nytt kr ,- ). Da NIF ikke tidligere har støttet brukt innkjøp, ble det utarbeidet retningslinjer for støtte til innkjøp av brukt sikringsbåt. Anleggskomiteen har i samarbeid med komité barn og unge innstilt til styret hvilke type utstyr, søknadskriterier, samt godkjent administrasjonens forslag til fordeling for Komiteen anbefaler at denne arbeidsfordeling videreføres. Det ble for 2008 totalt søkt om over kr. 1.5 mill. totalverdi over kr. 4.5 mill. en markant økning i forhold til tidligere år. Innvilget beløp kr ,- Totalt fordelt tidligere er i overkant av kr. 2 mill. ( ). Spillemidler til anlegg 2008 Spillemidler til anlegg er en byråkratisk ordning med lang ventetid for utbetaling av støtte. Spillemidler til anlegg er en byråkratisk ordning hvor seilforeningene kan søke på samme premisser som andre idrettslag, blant annet forutsatt 40 års tinglyst grunnrett. Idrettsanlegg.no skal vise alle idrettsanlegg, fra 2008 har kommunene overtatt ansvaret for oppdatering. Seilforeningene oppfordres til å oppdatere opplysningene om seilsportsanlegg. I februar 2008 presenterte leder seilsportens behov for kostnadskrevende anlegg for Norges Idrettsforbunds anleggskomité. Her ble det lagt vekt på at seilsporten trenger støtte til båter slik at arrangører og sikringspersonell kan gå på vannet. Spillemidler til anlegg gir andre idretter støtte til å temme vannet, kontrollere været (svømming: basseng, vegger og tak) og flislagt gulv for trenere, dommere og arrangører. Seilere har villvann og værutfordringer som stormen Tuva, store variasjoner i bølger og dybdeforhold og at seilerne fortsatt vil seile ute (ikke i Norges Seilforbund Årsrapport

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer