God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf"

Transkript

1 God jul NR DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012

2 INNHOLD: Utvikling av Holdningsspillet...3 Strategikonferansen Europeisk Ruspolitikk...5 De usynlige heltene...6 Skjønnlitteraturens beskyttende faktor...7 Lokallag, organisering og innhold...8 Verving og vervevinner...10 Vinterkurs og landsmøte RUSFRI OPPVEKST: DATO: 1. DESEMBER 2011 NR: 2 - ÅRGANG: 4 OPPLAG: 800 ISSN X ANSVARLIG REDAKTØR: Marit Barene REDAKSJONEN: Marit Barene og Tone Teppen E-POST: ADRESSE: Rusfri Oppvekst Pb.12, 2101 Skarnes WEB: MEDLEMSKONTINGENTER: Medlemskontingent 100 kr. Studenter 50 kr. Betales til bankkontonr LEDEREN HAR ORDET Marit Barene Året vi snart legger bak oss har gått så altfor fort. Når jeg ser tilbake er det tragedien som rammet hele nasjonen 22. juli som har satt dypest spor. Ledelsen i Rusfri Oppvekst viste selvsagt vår respekt ved å sende vår dypeste kondolanse til AUF, og for de mange som var involvert i denne tragedien som rammet oss så sterkt, vil det være mange som vil ha en vond jul i år. Det er også andre som gruer seg til jul. Folkehelseinstituttet estimerer at rundt barn lever til enhver tid i hjem hvor det er rusmisbruk. Disse barna er spesielt utsatte i jula, for da har Vinmonopolet dobbel så stor omsetning som resten av året. Aksjon Hvit Jul er i gang, og har du ikke allerede gjort det, vil jeg oppfordre deg til å gå inn på nettsiden og signere kontrakt om å frastå fra alkohol julaften og de to juledagene. Det burde ikke være noe problem for våre medlemmer, men kanskje kan du få andre voksne du skal feire julen i lag med til å gå inn og signere kontrakt? i solidaritet med barna! En utfordring Rusfri Oppvekst står ovenfor i år og kommende år er verving. Helsedirektoratet stiller krav til 700 betalende medlemmer årlig, og i skrivende stund er vi nesten i mål, så en stor og takknemlig takk til alle som har vervet i løpet av året. Men det er aldri for sent å fortsatt verve: Kanskje har du barn eller barnebarn over fjorten år som kan bli medlem? Eller en nabo, kollega? Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen! En annen utfordring er direktoratets krav om lokallag i fem fylker. Til nå i år har tre lag hatt stiftingsmøte, og på høstens strategikonferanse var det stor entusiasme for å komme i mål med fem fylker, og dette skal vi klare! For vi er en organisasjon i vekst! Vi er nå gått inn i adventstiden. Mørke ettermiddager, korte dager, men med lys og stjerner i alle vinduer. Lys som gir håp om nye krefter, lysere dager og fred. Jeg vil ønske alle en gledelig jul og et godt nytt år! Og jeg håper å se mange av dere på vårt landsmøte og vinterkurs som til våren blir slått sammen til ett arrangement. GOD JUL! Utvikling av Holdningsspillet Nylig inviterte Holdningsspillets prosjektleder Marit Barene en gruppe nøye utvalgte ressurspersoner til arbeidshelg i Bergen. Holdningsspillet har fått prosjektstøtte i 2011, og Barene utfordret Anette Muñoz, Berit Kverneng, Eivind Jahren, Kari Mikalsen og Stina Mongstad til å delta i den videre utviklingen av spillet. Samtlige av arbeidsgruppens deltakere har ulike styrker og representerer delvis ulike felt og noen også Rusfri Oppveksts samarbeidsorganisasjoner, samtidig som de dekker over hverandre med evner og god erfaring fra både foto, rusfeltet og ungdomsmiljøet. Gruppen møttes i november, og skal etter planen samles igjen til våren. Novemberhelgen kan beskrives som kreativ og konstruktiv jobbing med generell utvikling av spillet, nye påstandskort ble kvalitetssikret, og temaer som jeg og de andre, kropp og kosthold, miljø, mobbing, og temaet rus ble grundig diskutert. I tillegg ble nye tanker om spilleregler utprøvd, og spennende idéer om hvordan en kan bruke visualitet gjennom bilder i spillet er kommet på banen. Frå Populus til Studieforbundet for Næring og Samfunn Måndag var det dobbeltmøte på Thon hotell Opera i Oslo. Både Populus studieforbundet Folkeopplysning og Bygdefolkets studieforbund hadde ekstraordinært årsmøte med sikte på nedlegging av dei gamle studieorganisasjonane og oppretting av eit nytt, sams studieforbund. Det var godt frammøte på Populus sitt årsmøte, og takk vera godt førearbeid frå dei som har arbeidd med omlegginga gjekk avviklinga av den gamle organisasjonen unna i rekordfart. Fellesmøtet etterpå gjekk óg rimeleg greitt unna. Det som tok litt tid var eit par plassar i styre og varafolka, og det nye nammet på organisasjonen. Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN har også nylig gitt ut et spennende spill som har fått navnet Tankabanan. Er du interessert i spillet, kontakt leder Ali Jerremalm på e-post: ALLE BARN HAR RETT TIL EN HVIT JUL I JULEN DRIKK ALKOHOLFRITT FORSIDEFOTO: Bjarte Grøteide LAY-OUT: Axxera E-POST: WEB: TRYKK: Arkan Kopi & Digitaltrykk E-POST: I namnespørsmålet sto det til slutt mellom Folkets Studieforbund og Studieforbundet for Næring og Samfunn, og det siste fekk fleirtal. Steinar Klev frå Bondelaget vart vald til leiar av interimstyre fram til ordinært årsmøte våren Skriv under på at du vil feire JULEHELgEN uten alkohol i år på 2 3

3 Strategikonferansen 2011 En konferanse til inspirasjon og utvikling Av Tone Teppen Europeisk ruspolitikk nyere trender Helga september var 19 aktive medlemmer samlet i Oslo til landsstyremøte og strategikonferanse. Rica Hotel Holberg var samlingsstedet denne gangen. Det var gledelig å ha med flere nye medlemmer, og disse bidro med mange gode innspill til viktige tema som ble tatt opp. Landsstyret startet litt før de andre konferansedeltakerne, og de hadde forhandlinger under første innslag på konferansen. Men resten av tida var alle samlet. Holdningsspillet prøves ut Neste tema var verving, et fast innslag på våre konferanser. Elise og Johannes Hope er blant de som har vervet svært mange nye medlemmer de siste årene, og de delte noen av sine erfaringer med oss. De bruker nesten bare munn til munn -metoden, og telefonen er et viktig redskap. Det å kjenne mange fra flere år i skolen hjelper, for begge er pensjonerte lærere. Som Elise sa: Det er ikke så lett å si nei når læreren din spør. Vi avsluttet med å trekke vervevinnere. De heldige vinnerne var Håkon Økland fra Bleikvasslia i Nordland og Magne I. Teppen fra Skarnes i Hedmark. Konferansen var en strategikonferanse, og denne gangen tok vi fram igjen strategidokumentet som ble utviklet gjennom en lang prosess i Dette dokumentet har ligget under mye av det som har skjedd, og nå var det interessant å se på hvor vi er i forhold til de målene som ble satt opp for en 10-årsperiode den gangen. En gjennomgang viste at vi har oppnådd en god del. Vi har fått nytt navn, noe som igjen har ført til økning i antall medlemmer. Vi har allerede gjennomført spennende aktiviteter som har gitt oss nye samarbeidspartnere, og vi er i gang med nye saker som har interesse utover egne rekker. Men utfordringene er ikke blitt mindre i dag i forhold til i Vi har mye å gjøre både i forhold til å bygge organisasjonen og i forhold til å nå ut med arbeidet vårt. Innspill fra deltakerne på konferansen vil bli med i utformingen av arbeidsplanen for Utvikling (eller ikke) i forebyggende arbeid i Europa Sammendrag av Marit Barene etter presentasjon fra samfunnsanalytiker Gregor Burkhart, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) under NordAN-konferansen Man kan sammenligne dem med isflak som kommer rullende forbi på havet nå og da, men vi ser dem ikke ofte eller lenge, for de drar raskt videre med tidevannet og strømmen. Dette var en framstilling portugiseren Gregor Buckhart gav av rusmiddelavhengige under et foredrag på årets NordAN-konferansen i Vilnius da han presenterte nyere trender innen europeisk ruspolitikk. Buckhart var helt tydelig på at forebyggingsprogrammer rettet mot ungdom, så som rene informasjonsmøter om rusmidler i seg selv ikke har dårlig hensikt. Ungdom forstår informasjonen, men de klarer ikke å bruke den i såkalte impulsivitets- eller pressituasjoner. Uavhengig av hvor mye informasjon et menneske får om noe, vil mange likevel prøve ut/bruke det som ikke anses som forsvarlig selv om en vet hva som er forsvarlig. Et eksempel kan være at de fleste av oss kjører for fort i trafikken innimellom selv om vi vet det både er ulovlig og farlig og kan få fatale følger. av disse er rene informasjonsprogram uten trening i sosiale ferdigheter. Kommunikasjonsevner og øvelse i å ta avgjørelser er viktig. Gregor Buckhart understrekte sterkt at informasjon ikke er forebygging. Bare å informere om og advare mot rusmidler kan sågar være skadelig, men er fortsatt ganske vanlig. Rusmiddelbruk er ofte et signal om andre problemer, spesielt i sårbare grupper. Rusproblem er vanligvis bare ett blant mange problem som kriminalitet med mer. Jo større rusbruk, jo større problemer på andre områder. Unge som blir tatt med narkotika, får ofte bare velge mellom forskjellige typer straff som ikke er bra for dem. Det de trenger er trening i sosiale ferdigheter i trygge omgivelser. Sårbare unge trenger opplevelse av skoletilhørighet, aktive og tilstedeværende foreldre og andre voksne som følger opp med støtte og grensesetting, motivasjon og målsetting Dette må være en del av skoleprogrammene. Program som har med oppfølging og grensesetting og som også har fokus på bedring av foreldrestil ser ut til å fungere mye bedre enn program der livsferdigheter ikke er implementert. Første tema var lokallag. Magne I. Teppen gikk gjennom hvordan vi skal komme i gang med nye lokallag og hva et lokallag kan arbeide med. I Gudbrandsdalen satser de friskt med stand på Ottamartna, samarbeid med den videregående skolen og aktiv innsats overfor pressen. Andre lokallag arbeider med å få i stand dagskurs eller andre kurs, spesielt med foreldre som målgruppe. Men det er ikke lett å få til nye lokallag. Det er kommet til mange nye medlemmer de siste årene, men de fleste av dem vil helst bare være støttemedlemmer. Det er en stor utfordring å finne fram til mennesker som kan tenke seg å ta ansvar i lokalstyrene. Det er nok litt lettere å få noen til å være med på enkelttiltak i lokalmiljøet. Barnet i familier med rusproblemer er et av emnene som er med i dagskursopplegget Rusfri Oppvekst har utviklet. Deltakerne fikk en innføring av Tone Teppen både i hva disse dagskursene er og hvordan dette emnet spesielt kan presenteres. Selv om stoffet var kjent for de fleste deltakerne, er det nyttig med en gjennomgang. Det er et mål å være oppdatert på det som skjer innenfor forskning og politikk på dette området for å sikre god kvalitet på det vi presenterer. Etter at Jan Arnstein Liknes hadde gitt oss en gjennomgang av ferskt nytt fra landsstyret, var det tid for litt aktivisering av deltakerne. Holdningsspillet er en av satsningene i år, og for å gjøre deltakerne bedre kjent med spillet, organiserte Marit Barene en spillerunde. Deltakerne kastet seg ut i dette med stor entusiasme. Selv om ungdom er målgruppe for spillet, ga gjennomkjøringen mange nyttige erfaringer som kan brukes i det videre arbeidet. Siste økt på konferansen var viet medlemsbladet og andre informasjonstiltak. Deltakerne arbeidet i grupper, og noen av innspillene er synlig allerede i dette nummeret av medlemsbladet. En konferanse i Rusfri Oppvekst er ikke bare arbeid. Vi unner oss å bo og spise godt. Hotellet fungerte godt på dette området. Det er dessuten viktig med kulturpåfyll. Derfor er det å begynne hver dag med Ord for dagen en god tradisjon. Denne gangen var det Johannes Hope og Harriet Garlid som delte sine tanker med oss. Teaterbesøk på lørdag ble det også tid til. Vi så på forestillingen Lærere for livet på Oslo Nye Teater. Dette er en komedie, men de som har erfaring fra lærerrom forskjellige steder, kjenner seg skremmende godt igjen. En forestilling det ikke var lett å gå uberørt fra, men som også ga oss mulighet til å le høyt og hjertelig. Strategikonferansen ble ei nyttig helg med mange gode foredrag, samtaler og opplevelser, og den ga inspirasjon til å arbeide videre med forebygging både lokalt og nasjonalt. Trening i livsferdigheter er viktigst i forebyggende arbeid Et gjennomført positivt miljø på skolene gir stor gevinst. Miljøet på en skole, så vel fysisk som sosialt har stor påvirkning på ungdoms holdninger. En vet også fra forskning at høy aldersgrense på kjøp av alkohol og tobakk er virkningsfullt. Likevel har mange Europeiske land så lav som 16 års aldersgrense på salg av alkohol. En undersøkelse Buckhart henviste til fra Storbritannia viste at skoler som har strenge røykeregler og hvor heller ingen voksne har lov å røyke på skolens område resulterte i veldig lave tall på bruk av alkohol; 9%. Mens skoler uten regler om røyking hadde gjennomsnittlig 30% på den samme målingen. Skoleprogram som bygger på sosial trening er å anbefale Gutter drikker fordi de mangler sosiale ferdigheter som hvordan de skal snakke med jenter, flørte, oppføre seg i selskap, danse osv., så de gjemmer seg bak alkohol. De fleste unge tror dessuten at andre jevnaldrende drikker mer og bruker mer narkotika enn de gjør selv. Unge mennesker prøver ofte narkotika fordi de tror alle andre gjør det, ikke fordi de ikke vet at det ikke er bra for dem. Det er viktig å endre denne oppfatningen flertallsmisforståelsen. Dette må skolene møte. Det er vanlig at skolene inviterer eksperter til å snakke om forebyggende arbeid, og det er få motiverte lærere som brenner for dette arbeidet i skolene. Opplæring i forebyggingsprogram er helt nødvendig. Landene i EU har mange program, bare i Spania er det 12 program som brukes. De fleste Gregor Burkhart saman med Arni Einarsson frå Island og Kjetil Vesteraas fra Juvente, Norge Gregor Buckhart understrekte sterkt at informasjon ikke er forebygging. Bare å informere om og advare mot rusmidler kan sågar være skadelig, men er fortsatt ganske vanlig. 4 Johannes har Ord for dagen 5

4 Jeg husker henne som en voksen dame med et smil. Et smil som lyste trygghet, omsorg og varme. Det var henne jeg kanskje kunne si noe til. Eller? Jeg gjorde det ikke, ikke fordi jeg ikke trodde hun ikke kunne holde på hemmeligheten, men fordi hun var jo så opptatt. For å snakke med henne måtte jeg først avtale et tidspunkt, kanskje noen uker i forveien. Det ble for lenge til. Dessuten hørte jeg hva jentene i klassen snakket om at de snakket med henne om. P-piller, kondom, graviditet og røyking. Det var vel det hun brydde seg mest om, også når hun kom i klassen vår og snakket. Røyking og kondom. Og ikke minst; Husk at kroppen din er bare din! Av Marius Sørensen-Sjømæling, Generalsekretær i BAR Allikevel var hun en som jeg ville snakke med, om hun hadde hatt tid. Hun var jo verken lærer, barnevern eller psykolog. Hun var jo bare helsesøster. Organisasjonen Barn av rusmisbrukere-bar ble startet i Gjennom vårt arbeid som en bruker- og interesseorganisasjon for barn av i alle aldre er vi i ukentlig kontakt med barn, ungdom og voksne som opplever eller har opplevd egne foreldres rusbruk som en belastning. Gjennom vårt nettbaserte samtaletilbud BARsnakk inneholder 9 av 10 samtaler muligheten for å finne noen voksenpersoner lokalt som man kan snakke med. Helsesøster er stikkordet som gjør at mange barn og unge får videre hjelp der de bor. En helsesøster er for mange barn og ungdom et av få voksne mennesker i livet til et barn eller ungdom som ikke utgjør en naturlig trussel. En helsesøster er jo, oftest, en dame som tør å snakke åpent om alle de temaene som de voksne unngår. Alle andre synes det er flaut å snakke om sex og når de andre voksne snakker om røyk, alkohol og narkotika er det ofte med en pekefinger. Helsesøster er hun som spør. Hva tenker du om det å drikke? Ikke bare spør hun, men hun tåler å få det ærlige svaret som et ærlig spørsmål fortjener. Fordi hun utgjør ingen trussel. Hun bryr seg bare. I en undersøkelse gjennomført av Synovate, på vegne av organisasjonen Barn av rusmisbrukere-bar, i 2010 og 2011 svarer mellom 95 og barn og unge i alderen 8-24 år at de selv opplever ubehag i forbindelse med foreldres bruk av rusmidler(alkohol, narkotika og/eller medikamenter). I samme undersøkelse svarer barn og unge i samme aldersgruppa at de har venner som opplever ubehag ved foreldres rusbruk. Mørketallene er med andre ord store. Å oppleve foreldres bruk av rusmidler på en ubehagelig måte er for mange barn en grunn til bekymring i hverdagen. Barn 6 og ungdom trenger voksne mennesker å støtte seg på, og snakke med. Samtidig tror ikke jeg noen ingen av oss ønsker et offentlig system der de eneste barn og ungdom kan snakke med er psykologer og spesialpedagoger, barn og ungdoms ønsker i hvert fall ikke det selv. De ønsker ofte en voksenperson som er trygg, snill og som bryr seg. Som ikke bare er der for å forebygge men også for å lytte. En slik rolle fyller mange helsesøstre, hvis de har tid. Barn og unge som vi, i BAR, er i kontakt med sier ofte selv at de gjerne vil snakke med helsesøster, men; Hun har ikke tid. Hun er på skolen bare en gang i uka og noen ganger er hun bare på skolen annenhver uke Det er bekymringsfullt at barn og ungdom opplever å se mindre til helsesøster. En voksenrolle som er så viktig for mange barn og unge er på vei til å forsvinne ut i det fjerne. Oftest fordi det handler om penger, her og nå. Foto: Ingvild Smørvik Ville helsesøstre som oftere var på den enkelte skole løst problemene for ungdom? Absolutt ikke. Men det ville hjulpet på for mange. Kanskje hadde vi sett enda flere ungdommer klare seg uten de store sårene mange tar med seg videre opp i voksenlivet. Kanskje hadde vi sett enda bredere forebyggingssamhandling mellom helsetjenesten, skolene og frivillige organisasjoner? Kunne vi dermed senket terskelen for mange barn og ungdom til å be om hjelp, før den store krisen oppstår? Jeg har ikke fasiten, men jeg har troen. Troen på at vi må synliggjøre dagens usynlige helter gjennom å prioritere, satse og tenke langsiktig. Mitt budskap er rett og slett: Få helsesøstrene (og helsebrødrene ) tilbake på skolen. Synlige, tilgjengelige og uten timeavtale der barn og ungdom tilbringer mesteparten av dagen sin, på skolen! Om BAR Barn av rusmisbrukere-bar ble stiftet 10.mai BAR ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. BAR er en religiøs og politisk nøytral organisasjon. BAR arbeider for å ivareta barneperspektivet med bakgrunn i representantenes erfaringer som barn av foreldre med rusmisbruk, synliggjøre mennesket og barnet bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene og mulighetene som ligger der, styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter Les mer om BAR på Hentet fra Skjønnlitteraturens beskyttende faktor Sammendrag av Tone Teppen 10. november inviterte KoRus vest til konferansen Skjønnlitteraturens beskyttende faktor. Hensikten var å rette fokus mot litteraturens potensielle beskyttende rolle i oppvekst og i møte med en komplisert sosial virkelighet. I omtalen av konferansen trekkes det fram hvor viktig språk- og leseferdigheter er for alle. Magne Raundalen, Margaret Færevaag, Hans Sande, Gry Moursund og Ingrid Nielsen var fagmenneskene som skulle hjelpe til med å vise hva som skjer når vi leser, hvordan vi formidler litteratur til og med barn og unge, hvordan skjønnlitteraturen kan være med på å gjøre oss bedre rustet til å håndtere de utfordringene vi støter på utenfor litteraturens univers og mange andre spørsmål knyttet til litteraturen og fortellingenes beskyttende rolle. Margaret Færevaag, seniorrådgiver Statped vest, var først ut, og hun tok for seg sammenhengen mellom tidlig språkutvikling, lesing og sosial kompetanse. Det viser seg at en av grunnene til dropouts i skolen ofte er svikt i leseforståelse. Forebygging av dette må starte allerede i barnehagen, sa Færevaag. Ordforråd er en sentral ferdighet, og forskning viser at det er sammenheng mellom ordforråd blant 3-åringer og leseferdighet blant 16-åringer. Det er mye kunnskap om hvordan ordforråd, språkforståelse og leseferdighet kan styrkes, og her er det ikke rom for å vente og se. Tiltak må settes inn straks det oppdages svikt. Dette foredraget ble fulgt av et interessant innsyn i hvordan forfattere og illustratører arbeider med skriving og utforming av bøker, i denne sammenhengen knyttet til bildebøker og bøker med mye illustrasjoner. Hans Sande, forfatter, og Gry Moursund, illustratør, har samarbeidet med hverandre og med henholdsvis andre illustratører og andre forfattere. De viste oss tydelig at dette er mennesker som tar leseren på alvor. Men som Hans Sande sa, så var ikke deres mål å beskytte men hjelpe til med utvikling og pirring av barnas fantasi. Magne Raundalen, barnepsykolog Senter for krisepsykologi, holdt et levende foredrag om Det viktigste i barneoppdragelsen. Han viste hvordan utvikling av språk har betydning for utvikling av empati og styring av aggresjon. Raundalen poengterte at for utvikling av sosial kompetanse spiller språk, lesning, ikke minst barnebøkene, og samtale en sentral rolle. Og utvikling av et språk med flere nyanser, kan endre barn og unges atferd. Han refererte blant andre til Ben Furman uttalelse: Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom: Her er det to sentrale elementer som må være til stede, og det er den gode personen og et godt språk. Ingrid Nielsen, førsteamanuensis institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier UiB, var sist ut i foredragsrekka. Hun trakk fram hvordan barn ofte trekkes mot litteratur som viser dem mørke sider som Astrid Lindgrens beskrivelse av den onde Tengel i Brødrene Løvehjerte. I livet vårt unnviker vi det ubehagelige, men det gjør ikke kunsten. Litteraturen er derfor viktig for barn, for den forteller om noe som voksne ofte synes er smertefullt. De voksnes ønske om å beskytte barna kan oppleves som bortforklaring og falskhet. Forskning viser at barn oftest ikke sier fra om alvorlige overgrep, og noe av grunnen kan være at de mangler språk for det som er smertefullt. Språket kan gi opplevelse av at erfaringen har realitet. Det å eksponere og utsette barn for smertefull innsikt, kan faktisk beskytte, sa Nielsen i foredraget sitt. Hun trakk også fram at litteraturen er et viktig opprør mot kommersialiseringen av barndommen. Den er en motvekt mot idyllisering og reklamens forsøk på å gjøre verdier om til varer og at barn skal defineres i forhold til det de eier. Landslaget for Rusfri Oppvekst har søkt om prosjektmidler for å arbeide med nettopp litteratur brukt i forebyggingssammenheng. Konferansen ga mange interessante innfallsvinkler til videre arbeid og en bekreftelse av at dette er et viktig felt å arbeide videre på. Takk til Berit Bareksten og de andre ved KoRus vest for en godt gjennomført konferanse. RO Åsane arrangerer dagskurs 16. mars 2012 Barnet i familier med rusproblemer er et av hovedtemaene på dagskurset RO Åsane arrangerer 16. mars. Målgruppe er foreldre, ansatte i barnehagene og deres samarbeidspartnere, og også andre interesserte. Arne Klyve fra Bergensklinikkene er en av innlederne. Planlegging av dagen pågår for fullt og en invitasjon til kurset blir sendt ut til barnehagene til oppstarten etter nyttår. Styret i RO Åsane har brukt en del tid på forberedelsene og flere vil delta i gjennomføringen. Illustrasjon av Gry Moursund til boka Arkimedes og brødskiva av Hans Sande Dagskurs i forebygging er et av satsningsområdene i Landslaget for Rusfri Oppvekst. Temaene som i kurset er forebyggingsteori og forebyggingsstrategi, foreldrenes rolle, barnet i familier med rusproblemer og litt om litteratur og virksomme programmer. Innholdet i kurset er tilrettelagt enten for skoler eller for barnehager. 7

5 LOKALLAG Organisering og innhald LokalLaga er viktige på fleire måtar. For organisasjonen er dei viktige som grunnlag for statstilskott og lokal aktivitet. På lokalplanet er dei viktige for lokal aktivitet og rekruttering. Dei kan fungera som eit sosialt forum for medlemene, og ikkje minst kan dei gjera organisasjonen synleg i lokalsamfunnet. Direktoratet sine reglar for kva som kan godkjennast som lokallag er relativt vide: Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst 5 tellende medlemmer og eget styre valgt blant og av medlemmene. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi og det må være sendt årsrapport til sentralleddet for det året tilskuddet skal beregnes på grunnlag av (grunnlagsåret): Årsrapporten skal dokumentere lagets lokale rusmiddelpolitiske aktivitet. Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som tellende lokallag. Vil du starte eit lag må du ha eit stiftingsmøte. Frå administrasjonen kan du få forslag til innkalling, mønstervedtekter og råd om kva som må vere med til eit slikt møte. Dersom det er vanskeleg å få til eit formelt lag i første omgang, kan ein velja eit interimstyre (førebels styre) som arbeidar vidare med saka. Geografisk er det vide rammer, eit lokallag kan femne om alt frå ei grend eller ein kommune til ein region eller eit heilt fylke. Godt drikke til god mat Snart er det jul. Både før jul, i jula og litt etter jul er det mye fokus på festlige lag med mye god mat. Og godt drikk kan sette ekstra spiss på måltidet. Mange av oss setter friskt godt vann øverst på lista, men det finnes også andre gode drikker. Når vi skal ut på restaurant har vi ekstra forventninger til gode alkoholfrie drikker, men dessverre er det fortsatt slik at kunnskapen i serveringsnæringen er dårlig på dette området. Mange av oss har opplevd mer enn en gang å bare få tilbud om mineralvann. De fleste restauranter har nok alkoholfri vin, men som regel bare en type, og det er ikke alltid at den vinen passer til maten vi har bestilt. På markedet nå finnes det mange gode fruktdrikker som passer godt til mat, og det er også flere typer alkoholfritt øl og alkoholfri vin som alle har sin særegne smak. Som gjester har vi rett til like god behandling som de som vil ha alkohol, og når de som har ansvaret ikke kan nok, får vi hjelpe dem ved å dele med dem den kunnskapen vi har. Lokallaga vel sjølv kor stor aktivitet dei ønskjer å ha. Med tanke på rekruttering er det ei ålmenn erfaring at di meir aktivitet eit lag har, di synlegare er det i lokalsamfunnet, og di lettare er det å verva nye medlemer. Eit minimum er at det blir halde årsmøte kvart år, med årsmelding, rekneskap og val, og at det blir sendt inn årsrapport til Landslaget for Rusfri Oppvekst. Utanom det å halde laget ved like kan det fungera som ein sosial møteplass for medlemene, og med aktive medlemer kan laget påvirka lokal ruspolitikk. I samarbeid med Rusfri Oppvekst sentralt kan dei tilby foredrag eller andre tenester til aktuelle målgrupper i lokalsamfunnet (skular, barnehagar, helsepersonell m.v.), og ikkje minst, verva fleire medlemer. Aktuelle saker for lokallaga kan vere å koma med som kommunal høyringsinstans i ruspolitiske saker. Dette er viktig av di kommunale rusplanar skal rullerast med jamne mellomrom. Sals- og skjenkeløyve skal handsamast minst kvart 4. år, og nyetableringar av Vinmonopol og i skjenkebransjen kan endre russituasjonen i kommunen. Laget kan og vere med på å lage kurs i førebygging for barnehage, skole og samarbeidspartar for desse Fra Jon Vidar har vi fått tre forslag til godt drikke til god mat : Lancers - free alkoholfri rosé. 0,5% vol. Mer smak enn i alkoholfrie rødviner som jeg kjenner til. Passer både til fisk og kjøtt. (Jeg har bare sett den i Ica Supermarked.) Clausthaler Lemon - Clausthaler Lemon er et forfriskende alkoholfritt øl tilsatt brus med sitronsmak. Passer til fisk og som tørste-drikke. (Jeg har bare sett den i en Meny-butikk.) S. Pellegrino - Naturlig mineralvann med kullsyre. Italiensk. Ikke så sterk mineral-smak som f.eks. i Farris. Ser ut til å ha blitt mer og mer populær her i landet de aller siste åra. Selges nå i flere matvarebutikker. Alkoholfritt under Ottamartnan! Av Kåre Simenstad Årets Ottamartna oktober vart ein folkefest og med godt solfyllt vær var det mange som besøkte sentrumsgatene. Rusfri Oppvekst i Gudbrandsdal/ Lillehammer fekk også vera med på demonstrasjon og smaksprøver av alkoholfrie drinkar. Vi var spesielt heldige som fekk med tre elevar frå Otta Videregående skole, restaurant- og matfag desse tre dagane frå 30.september til og med 2. oktober. Opplæring i servering og miksing med pynting av drinkar er ein del av opplæringa og dette gjorde at vårt arrangement vart fagleg ivareteke. Standen hadde eit klart budskap: Rusfri Oppvekst! Vi ville på denne måten vise i praksis korleis ein lagar alkoholfrie drinkar og kanskje komponere sin eigen spesialitet. Dette tilbudet vart godt motteke og særleg ungdom og unge foreldre sette stor pris på tiltaket. Vi meiner at det er mange gode grunnar til å fremme det alkoholfrie alternativet og i familiesituasjon spesielt viktig. Alle har vi godt av å bli påminna at vi er rollemodellar og spesielt vera gode førebilete for våre håpefulle unge. Ansvaret for oppvekst og utvikling ligg på oss vaksne og det er godt for alle å ha klare spillereglar i forhold til rus, ikkje minst i heimen. Punktavhold er eit anna stikkord og det må ha ein positiv klang blant oss. Det er gode grunnar til at ein bør vera rusfri i mange av våre samanhengar og tenkjer spesielt på barn og ungdom. Derfor meiner vi i Rusfri Oppvekst at temaet må takast på alvor og vil gjerne at eit alkoholfritt alternativ skal bli presentert på ein skikkeleg måte med god smaksoppleving. Dette var første gongen vi prøvde oss på alkoholfri demonstrasjon Nytt lokallag på Karmøy Rusfri Oppvekst Karmøy ble stiftet 24. november. 7 medlemmer hadde trosset uværet og samlet seg på Dugneberg hos Jan Arnstein Liknes. Gode diskusjoner preget møtet, og vedtektene ble enstemmig vedtatt. I perioden fram til første ordinære årsmøte skal Møyfrid Ferking Birkeland lede styret. Med seg får hun Torstein Torbjørnsen som nestleder, og Bjørg M. Garvik, Jorunn K. Valentinsen og Arnold Hjelmås er styremedlemmer. Møtet ble avsluttet med kaffe og kaker og hyggelig prat. Mykje sunt og godt på bordet og vil nok prøve og utvikle oss til å vera ein viktig aktør med eit godt budskap. Vil spesielt få takke OVS- elevane for godt og fagleg bidrag og trur også at ungdom pratar best med annan ungdom. Dette er haldningsskapande arbeid som vi sårt treng i dagens samfunn. Og mange takk til Ottatunet kjøpesenter som ordna med sentral stand i handlegata og vi kjem gjerne att! Vi vil minne om at Alkohollova 4-6 seier klart at alle skjenkestader også skal ha valmoglegheit og at vi nyttar høvet til å bestille alkoholfritt. 8 9

6 Verving og vervepremier I 2011 når dette skrives, er det vervet 56 nye medlemmer, men alle har ikke betalt kontingent ennå. Det yngste nye medlemmet er 14 år og det eldste er 82år, men flertallet av de nye er i alderen år. I arbeidsplanen står det at vi skal verve minst 30 nye medlemmer, og dette målet har vi nådd. Tusen takk for innsatsen til alle som har vervet. Vervevinnere 2011 Håkon Økland vinner blant nye medlemmer Men det er stadig medlemmer som faller fra, så vi må fortsatt stå på med verving. På vinterkurset/landsmøtet april blir det ny trekning av vervevinnere, et sportsgavekort på 3000 kr trekkes blant nye medlemmer som er kommet med siden forrige trekning 23. september, og et tilsvarende gavekort trekkes blant de som har vervet minst tre medlemmer i samme periode. Magne I. Teppen vinner blant ververne Vinterkurs og landsmøte på Voss april 2012 Håkon Økland ble den heldige vinner av årets vervepremie for nye medlemmer i Rusfri Oppvekst. Det var John Almendingen som tok initiativet til å få Håkon som nytt medlem på et KrF-møte i Sandnessjøen. Håkon har vært aktiv i både lokal- og fylkespolitikken i mange år og har rusfri oppvekst som et av sine viktige anliggender. Det kan imidlertid ofte være en utfordring å få andre politikere med på tanken om at dette handler om solidaritet med de svake og ikke om moralisme og behov for å kontrollere andre menneskers gjøren og laden. Håkon (59) og kona Kari (55) bor i Stekvasselv ved Røsvatnet og driver en liten gård med storfe, boergeiter og gårdsturisme. De er begge utdannet sivilagronomer. Kari arbeider som lærer og Håkon som rådgiver i kommunen innenfor næringsutvikling. De har 3 barn og 6 barnebarn - som alle setter pris på å komme på besøk til bestemor og bestefar når de har ferier. For å bli bedre kjent med hva de driver med og hvordan det er ved Røsvatnet, så kan dere besøke hjemmesiden deres: Håkon sammen med barnebarn og noen av dyra på gården Magne I. Teppen, som vann vervepremien for dei som har verva 3 medlemer eller fleire i år, er ein veteran i fråhaldsrørsla. Han starta i barnelaget Vaarvon (DNTB) i Trysil som sjuåring, og har opp gjenom åra hatt verv på alle plan i rørsla, mest i DNT, men óg i MA. På 90-talet var han med og organiserte eit ungdomsfråhaldsopplegg på Sri Lanka, så han har fått fleire korte opphald i tropiske strøk. Han vart med i NLA ganske tidleg, og var med på prosessen med namneskifte til Rusfri Oppvekst og vidareutviklinga av organisasjonen. Magne og Tico klar for tur Magne har vori lærar sidan 1972, mest i barneskulen, men med ein periode på 16 år på Solbakken folkehøgskule på Skarnes. Han vart AFP-pensjonist i 2010, men med eit småbruk heilt for seg sjølv oppe i skogen og 600 meter privat veg å ta vare på, får han lite tid til å keia seg. Skulle han likevel koma i ein slik situasjon, har han stjernekikkerten å ty til, slektsgransking på PC en, fleire meter med bøker å lesa, turar i skogen med hunden og vedhogst. Verving fell ikkje så lett for han, men med litt ymse metodar så vart det likevel eit tjuetals nye medlemer. Men det er som med oppvasken, du blir aldri ferdig. Dersom det ikkje blir verva nye medlemer kontinuerleg så blir vi berre mindre og mindre, for det lek ut att i den andre enden. Så han held fram vervearbeidet, og oppmodar andre til å gjere det same april 2012 slår vi to fluer i en smekk og inviterer til en helg som blir både vinterkurs og landsmøte. Det vil bli landsmøteforhandlinger lørdag formiddag, og god tid til å gå i skiløyper eller stå i alpinløypene om ettermiddagen. Søndag formiddag blir det foredrag, valg og avslutning av landsmøtet og vinterkurset, før vi kan spenne skiene på nok en gang og ta fatt på noen timer i løypene før hjemreise. Helgatun Fjellpensjonat ligger ved foten av Vikafjellet, 32 km fra Voss sentrum mot Vik i Sogn. Kommer du med fly kan du ta flybussen til Bergen og ta toget som kun tar en time til Voss. Herfra kan vi ordne med transport opp til hotellet. Navn på voksne: Navn og alder på barn: Hotellet ligger i storslått natur. I nærmiljøet er det 6 seters stolheis, 3 skitrekk og barneskitrekk, og det er kort vei til lysløypa. Er du ikke glad i å gå på ski, finner du aktivitetsrom med bordtennis og biljard på hotellet, eller du kan sette deg ned i peisestuen eller TV-stuen og spille eller lese. Det faglige innholdet under dobbeltarrangementet ligger hos Arne Klyve, undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene. I tillegg blir det andre spennende innslag som ikke er helt avklart ennå, men vi tror det også blir noe å glede seg til. Under foredragene og landsmøtet tilbyr vi barnepass og lekeaktiviteter for de minste barna. PÅMELDING Oppholdet koster kr.300,- per voksen. Barn opp til 18 år går gratis. Men om du har vervet eller verver minst tre medlemmer siden forrige kurs, får ververen fritt opphold. Har du vervet seks, kan du gi vervepremien til din partner. Det er ikke for sent å starte vervingen nå! Du har ennå noen måneder på deg! Meld deg på i god tid, for vi registrerer deltakere etter hvert, og Helgatun har begrenset plass. Det er mulig å få rom på Vossastrand Hotel like ved, men da blir pris på oppholdet 1000 kr pr voksen. Siste påmeldingsfrist er 19. mars, og påmeldingen er bindende. I påmeldingen må det informeres om hvor mange dere er, alder på evt. barn og om det er behov for vegetarmat, spesiell diett på grunn av allergi e.l. NB! Oppgi postadresse, telefon og e-postadresse. Påmelding til eller ved å sende post til Rusfri Oppvekst, pb.12, 2101 Skarnes. Evt ring tlf Adrian vil være med på flere vinterkurs Adrian Viketun Bertelsen er 6 1/2 år og var med på vinterkurs i Dette sier han om kurset: Jeg likte godt stolleken, og de andre familielekene. Men best likte jeg når vi sang Grevling i taket, og jeg kunne hele sangen utenat. Også stå på slalåm er gøy. Jeg vil være med flere ganger. Har vært med mange ganger før også. 10 Adresse: Evt. diett/allergi: E-post: Hvor vil du/dere bo: Tlf: 11

7 Avsender: Landslaget for Rusfri Oppvekst, Postboks 12, 2101 Skarnes Sølvtråder i veven Foto: Ine Gulbæk Sølvet er edelt, sølvet det blenkjer på dekka bord og som lauv på lenkjer. Sølvet er berar av taus tradisjon som spør etter vilje, visdom og von. Veit du at dagar som susar forbi er gåver me fekk, er vår levetid Der sølvtråden skin gjennom alt vårt strev og skaper sitt mønster i livsens vev. Han går gjennom døgn og døkke dagar, blinkar som sollys i blomehagar, fylgjer i fara i tanke og tru, er tråden i bivrande kjærleiksbru. Kjærleikens krefter med all sin lengsel ber i seg draumar som kliv kvart stengsel. Kjærleiken tilgjev, kjærleiken trur. Kjærleik er heimen der livslukka bur. Venskap kan visna, kjærleik vil vara. Spør du om kvifor, eg kan ikkje svara. Alt som er vakkert i ungdommens vår er der bak rukker og grånande hår! Synet kan svikta, hammaren tagna, ingen kan fly frå sin eigen lagnad. Men minna om livsdagars gylne skatt, det eig me, dei fylgjer i svarte natt! Må livsens sol si velsigning senda, og sølvet skina til kveld skal enda. Då demrar dagen med varmande vind, som opp oss lyfter til høgaste tind! Johannes Hope

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer