God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf"

Transkript

1 God jul NR DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012

2 INNHOLD: Utvikling av Holdningsspillet...3 Strategikonferansen Europeisk Ruspolitikk...5 De usynlige heltene...6 Skjønnlitteraturens beskyttende faktor...7 Lokallag, organisering og innhold...8 Verving og vervevinner...10 Vinterkurs og landsmøte RUSFRI OPPVEKST: DATO: 1. DESEMBER 2011 NR: 2 - ÅRGANG: 4 OPPLAG: 800 ISSN X ANSVARLIG REDAKTØR: Marit Barene REDAKSJONEN: Marit Barene og Tone Teppen E-POST: ADRESSE: Rusfri Oppvekst Pb.12, 2101 Skarnes WEB: MEDLEMSKONTINGENTER: Medlemskontingent 100 kr. Studenter 50 kr. Betales til bankkontonr LEDEREN HAR ORDET Marit Barene Året vi snart legger bak oss har gått så altfor fort. Når jeg ser tilbake er det tragedien som rammet hele nasjonen 22. juli som har satt dypest spor. Ledelsen i Rusfri Oppvekst viste selvsagt vår respekt ved å sende vår dypeste kondolanse til AUF, og for de mange som var involvert i denne tragedien som rammet oss så sterkt, vil det være mange som vil ha en vond jul i år. Det er også andre som gruer seg til jul. Folkehelseinstituttet estimerer at rundt barn lever til enhver tid i hjem hvor det er rusmisbruk. Disse barna er spesielt utsatte i jula, for da har Vinmonopolet dobbel så stor omsetning som resten av året. Aksjon Hvit Jul er i gang, og har du ikke allerede gjort det, vil jeg oppfordre deg til å gå inn på nettsiden og signere kontrakt om å frastå fra alkohol julaften og de to juledagene. Det burde ikke være noe problem for våre medlemmer, men kanskje kan du få andre voksne du skal feire julen i lag med til å gå inn og signere kontrakt? i solidaritet med barna! En utfordring Rusfri Oppvekst står ovenfor i år og kommende år er verving. Helsedirektoratet stiller krav til 700 betalende medlemmer årlig, og i skrivende stund er vi nesten i mål, så en stor og takknemlig takk til alle som har vervet i løpet av året. Men det er aldri for sent å fortsatt verve: Kanskje har du barn eller barnebarn over fjorten år som kan bli medlem? Eller en nabo, kollega? Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen! En annen utfordring er direktoratets krav om lokallag i fem fylker. Til nå i år har tre lag hatt stiftingsmøte, og på høstens strategikonferanse var det stor entusiasme for å komme i mål med fem fylker, og dette skal vi klare! For vi er en organisasjon i vekst! Vi er nå gått inn i adventstiden. Mørke ettermiddager, korte dager, men med lys og stjerner i alle vinduer. Lys som gir håp om nye krefter, lysere dager og fred. Jeg vil ønske alle en gledelig jul og et godt nytt år! Og jeg håper å se mange av dere på vårt landsmøte og vinterkurs som til våren blir slått sammen til ett arrangement. GOD JUL! Utvikling av Holdningsspillet Nylig inviterte Holdningsspillets prosjektleder Marit Barene en gruppe nøye utvalgte ressurspersoner til arbeidshelg i Bergen. Holdningsspillet har fått prosjektstøtte i 2011, og Barene utfordret Anette Muñoz, Berit Kverneng, Eivind Jahren, Kari Mikalsen og Stina Mongstad til å delta i den videre utviklingen av spillet. Samtlige av arbeidsgruppens deltakere har ulike styrker og representerer delvis ulike felt og noen også Rusfri Oppveksts samarbeidsorganisasjoner, samtidig som de dekker over hverandre med evner og god erfaring fra både foto, rusfeltet og ungdomsmiljøet. Gruppen møttes i november, og skal etter planen samles igjen til våren. Novemberhelgen kan beskrives som kreativ og konstruktiv jobbing med generell utvikling av spillet, nye påstandskort ble kvalitetssikret, og temaer som jeg og de andre, kropp og kosthold, miljø, mobbing, og temaet rus ble grundig diskutert. I tillegg ble nye tanker om spilleregler utprøvd, og spennende idéer om hvordan en kan bruke visualitet gjennom bilder i spillet er kommet på banen. Frå Populus til Studieforbundet for Næring og Samfunn Måndag var det dobbeltmøte på Thon hotell Opera i Oslo. Både Populus studieforbundet Folkeopplysning og Bygdefolkets studieforbund hadde ekstraordinært årsmøte med sikte på nedlegging av dei gamle studieorganisasjonane og oppretting av eit nytt, sams studieforbund. Det var godt frammøte på Populus sitt årsmøte, og takk vera godt førearbeid frå dei som har arbeidd med omlegginga gjekk avviklinga av den gamle organisasjonen unna i rekordfart. Fellesmøtet etterpå gjekk óg rimeleg greitt unna. Det som tok litt tid var eit par plassar i styre og varafolka, og det nye nammet på organisasjonen. Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN har også nylig gitt ut et spennende spill som har fått navnet Tankabanan. Er du interessert i spillet, kontakt leder Ali Jerremalm på e-post: ALLE BARN HAR RETT TIL EN HVIT JUL I JULEN DRIKK ALKOHOLFRITT FORSIDEFOTO: Bjarte Grøteide LAY-OUT: Axxera E-POST: WEB: TRYKK: Arkan Kopi & Digitaltrykk E-POST: I namnespørsmålet sto det til slutt mellom Folkets Studieforbund og Studieforbundet for Næring og Samfunn, og det siste fekk fleirtal. Steinar Klev frå Bondelaget vart vald til leiar av interimstyre fram til ordinært årsmøte våren Skriv under på at du vil feire JULEHELgEN uten alkohol i år på 2 3

3 Strategikonferansen 2011 En konferanse til inspirasjon og utvikling Av Tone Teppen Europeisk ruspolitikk nyere trender Helga september var 19 aktive medlemmer samlet i Oslo til landsstyremøte og strategikonferanse. Rica Hotel Holberg var samlingsstedet denne gangen. Det var gledelig å ha med flere nye medlemmer, og disse bidro med mange gode innspill til viktige tema som ble tatt opp. Landsstyret startet litt før de andre konferansedeltakerne, og de hadde forhandlinger under første innslag på konferansen. Men resten av tida var alle samlet. Holdningsspillet prøves ut Neste tema var verving, et fast innslag på våre konferanser. Elise og Johannes Hope er blant de som har vervet svært mange nye medlemmer de siste årene, og de delte noen av sine erfaringer med oss. De bruker nesten bare munn til munn -metoden, og telefonen er et viktig redskap. Det å kjenne mange fra flere år i skolen hjelper, for begge er pensjonerte lærere. Som Elise sa: Det er ikke så lett å si nei når læreren din spør. Vi avsluttet med å trekke vervevinnere. De heldige vinnerne var Håkon Økland fra Bleikvasslia i Nordland og Magne I. Teppen fra Skarnes i Hedmark. Konferansen var en strategikonferanse, og denne gangen tok vi fram igjen strategidokumentet som ble utviklet gjennom en lang prosess i Dette dokumentet har ligget under mye av det som har skjedd, og nå var det interessant å se på hvor vi er i forhold til de målene som ble satt opp for en 10-årsperiode den gangen. En gjennomgang viste at vi har oppnådd en god del. Vi har fått nytt navn, noe som igjen har ført til økning i antall medlemmer. Vi har allerede gjennomført spennende aktiviteter som har gitt oss nye samarbeidspartnere, og vi er i gang med nye saker som har interesse utover egne rekker. Men utfordringene er ikke blitt mindre i dag i forhold til i Vi har mye å gjøre både i forhold til å bygge organisasjonen og i forhold til å nå ut med arbeidet vårt. Innspill fra deltakerne på konferansen vil bli med i utformingen av arbeidsplanen for Utvikling (eller ikke) i forebyggende arbeid i Europa Sammendrag av Marit Barene etter presentasjon fra samfunnsanalytiker Gregor Burkhart, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) under NordAN-konferansen Man kan sammenligne dem med isflak som kommer rullende forbi på havet nå og da, men vi ser dem ikke ofte eller lenge, for de drar raskt videre med tidevannet og strømmen. Dette var en framstilling portugiseren Gregor Buckhart gav av rusmiddelavhengige under et foredrag på årets NordAN-konferansen i Vilnius da han presenterte nyere trender innen europeisk ruspolitikk. Buckhart var helt tydelig på at forebyggingsprogrammer rettet mot ungdom, så som rene informasjonsmøter om rusmidler i seg selv ikke har dårlig hensikt. Ungdom forstår informasjonen, men de klarer ikke å bruke den i såkalte impulsivitets- eller pressituasjoner. Uavhengig av hvor mye informasjon et menneske får om noe, vil mange likevel prøve ut/bruke det som ikke anses som forsvarlig selv om en vet hva som er forsvarlig. Et eksempel kan være at de fleste av oss kjører for fort i trafikken innimellom selv om vi vet det både er ulovlig og farlig og kan få fatale følger. av disse er rene informasjonsprogram uten trening i sosiale ferdigheter. Kommunikasjonsevner og øvelse i å ta avgjørelser er viktig. Gregor Buckhart understrekte sterkt at informasjon ikke er forebygging. Bare å informere om og advare mot rusmidler kan sågar være skadelig, men er fortsatt ganske vanlig. Rusmiddelbruk er ofte et signal om andre problemer, spesielt i sårbare grupper. Rusproblem er vanligvis bare ett blant mange problem som kriminalitet med mer. Jo større rusbruk, jo større problemer på andre områder. Unge som blir tatt med narkotika, får ofte bare velge mellom forskjellige typer straff som ikke er bra for dem. Det de trenger er trening i sosiale ferdigheter i trygge omgivelser. Sårbare unge trenger opplevelse av skoletilhørighet, aktive og tilstedeværende foreldre og andre voksne som følger opp med støtte og grensesetting, motivasjon og målsetting Dette må være en del av skoleprogrammene. Program som har med oppfølging og grensesetting og som også har fokus på bedring av foreldrestil ser ut til å fungere mye bedre enn program der livsferdigheter ikke er implementert. Første tema var lokallag. Magne I. Teppen gikk gjennom hvordan vi skal komme i gang med nye lokallag og hva et lokallag kan arbeide med. I Gudbrandsdalen satser de friskt med stand på Ottamartna, samarbeid med den videregående skolen og aktiv innsats overfor pressen. Andre lokallag arbeider med å få i stand dagskurs eller andre kurs, spesielt med foreldre som målgruppe. Men det er ikke lett å få til nye lokallag. Det er kommet til mange nye medlemmer de siste årene, men de fleste av dem vil helst bare være støttemedlemmer. Det er en stor utfordring å finne fram til mennesker som kan tenke seg å ta ansvar i lokalstyrene. Det er nok litt lettere å få noen til å være med på enkelttiltak i lokalmiljøet. Barnet i familier med rusproblemer er et av emnene som er med i dagskursopplegget Rusfri Oppvekst har utviklet. Deltakerne fikk en innføring av Tone Teppen både i hva disse dagskursene er og hvordan dette emnet spesielt kan presenteres. Selv om stoffet var kjent for de fleste deltakerne, er det nyttig med en gjennomgang. Det er et mål å være oppdatert på det som skjer innenfor forskning og politikk på dette området for å sikre god kvalitet på det vi presenterer. Etter at Jan Arnstein Liknes hadde gitt oss en gjennomgang av ferskt nytt fra landsstyret, var det tid for litt aktivisering av deltakerne. Holdningsspillet er en av satsningene i år, og for å gjøre deltakerne bedre kjent med spillet, organiserte Marit Barene en spillerunde. Deltakerne kastet seg ut i dette med stor entusiasme. Selv om ungdom er målgruppe for spillet, ga gjennomkjøringen mange nyttige erfaringer som kan brukes i det videre arbeidet. Siste økt på konferansen var viet medlemsbladet og andre informasjonstiltak. Deltakerne arbeidet i grupper, og noen av innspillene er synlig allerede i dette nummeret av medlemsbladet. En konferanse i Rusfri Oppvekst er ikke bare arbeid. Vi unner oss å bo og spise godt. Hotellet fungerte godt på dette området. Det er dessuten viktig med kulturpåfyll. Derfor er det å begynne hver dag med Ord for dagen en god tradisjon. Denne gangen var det Johannes Hope og Harriet Garlid som delte sine tanker med oss. Teaterbesøk på lørdag ble det også tid til. Vi så på forestillingen Lærere for livet på Oslo Nye Teater. Dette er en komedie, men de som har erfaring fra lærerrom forskjellige steder, kjenner seg skremmende godt igjen. En forestilling det ikke var lett å gå uberørt fra, men som også ga oss mulighet til å le høyt og hjertelig. Strategikonferansen ble ei nyttig helg med mange gode foredrag, samtaler og opplevelser, og den ga inspirasjon til å arbeide videre med forebygging både lokalt og nasjonalt. Trening i livsferdigheter er viktigst i forebyggende arbeid Et gjennomført positivt miljø på skolene gir stor gevinst. Miljøet på en skole, så vel fysisk som sosialt har stor påvirkning på ungdoms holdninger. En vet også fra forskning at høy aldersgrense på kjøp av alkohol og tobakk er virkningsfullt. Likevel har mange Europeiske land så lav som 16 års aldersgrense på salg av alkohol. En undersøkelse Buckhart henviste til fra Storbritannia viste at skoler som har strenge røykeregler og hvor heller ingen voksne har lov å røyke på skolens område resulterte i veldig lave tall på bruk av alkohol; 9%. Mens skoler uten regler om røyking hadde gjennomsnittlig 30% på den samme målingen. Skoleprogram som bygger på sosial trening er å anbefale Gutter drikker fordi de mangler sosiale ferdigheter som hvordan de skal snakke med jenter, flørte, oppføre seg i selskap, danse osv., så de gjemmer seg bak alkohol. De fleste unge tror dessuten at andre jevnaldrende drikker mer og bruker mer narkotika enn de gjør selv. Unge mennesker prøver ofte narkotika fordi de tror alle andre gjør det, ikke fordi de ikke vet at det ikke er bra for dem. Det er viktig å endre denne oppfatningen flertallsmisforståelsen. Dette må skolene møte. Det er vanlig at skolene inviterer eksperter til å snakke om forebyggende arbeid, og det er få motiverte lærere som brenner for dette arbeidet i skolene. Opplæring i forebyggingsprogram er helt nødvendig. Landene i EU har mange program, bare i Spania er det 12 program som brukes. De fleste Gregor Burkhart saman med Arni Einarsson frå Island og Kjetil Vesteraas fra Juvente, Norge Gregor Buckhart understrekte sterkt at informasjon ikke er forebygging. Bare å informere om og advare mot rusmidler kan sågar være skadelig, men er fortsatt ganske vanlig. 4 Johannes har Ord for dagen 5

4 Jeg husker henne som en voksen dame med et smil. Et smil som lyste trygghet, omsorg og varme. Det var henne jeg kanskje kunne si noe til. Eller? Jeg gjorde det ikke, ikke fordi jeg ikke trodde hun ikke kunne holde på hemmeligheten, men fordi hun var jo så opptatt. For å snakke med henne måtte jeg først avtale et tidspunkt, kanskje noen uker i forveien. Det ble for lenge til. Dessuten hørte jeg hva jentene i klassen snakket om at de snakket med henne om. P-piller, kondom, graviditet og røyking. Det var vel det hun brydde seg mest om, også når hun kom i klassen vår og snakket. Røyking og kondom. Og ikke minst; Husk at kroppen din er bare din! Av Marius Sørensen-Sjømæling, Generalsekretær i BAR Allikevel var hun en som jeg ville snakke med, om hun hadde hatt tid. Hun var jo verken lærer, barnevern eller psykolog. Hun var jo bare helsesøster. Organisasjonen Barn av rusmisbrukere-bar ble startet i Gjennom vårt arbeid som en bruker- og interesseorganisasjon for barn av i alle aldre er vi i ukentlig kontakt med barn, ungdom og voksne som opplever eller har opplevd egne foreldres rusbruk som en belastning. Gjennom vårt nettbaserte samtaletilbud BARsnakk inneholder 9 av 10 samtaler muligheten for å finne noen voksenpersoner lokalt som man kan snakke med. Helsesøster er stikkordet som gjør at mange barn og unge får videre hjelp der de bor. En helsesøster er for mange barn og ungdom et av få voksne mennesker i livet til et barn eller ungdom som ikke utgjør en naturlig trussel. En helsesøster er jo, oftest, en dame som tør å snakke åpent om alle de temaene som de voksne unngår. Alle andre synes det er flaut å snakke om sex og når de andre voksne snakker om røyk, alkohol og narkotika er det ofte med en pekefinger. Helsesøster er hun som spør. Hva tenker du om det å drikke? Ikke bare spør hun, men hun tåler å få det ærlige svaret som et ærlig spørsmål fortjener. Fordi hun utgjør ingen trussel. Hun bryr seg bare. I en undersøkelse gjennomført av Synovate, på vegne av organisasjonen Barn av rusmisbrukere-bar, i 2010 og 2011 svarer mellom 95 og barn og unge i alderen 8-24 år at de selv opplever ubehag i forbindelse med foreldres bruk av rusmidler(alkohol, narkotika og/eller medikamenter). I samme undersøkelse svarer barn og unge i samme aldersgruppa at de har venner som opplever ubehag ved foreldres rusbruk. Mørketallene er med andre ord store. Å oppleve foreldres bruk av rusmidler på en ubehagelig måte er for mange barn en grunn til bekymring i hverdagen. Barn 6 og ungdom trenger voksne mennesker å støtte seg på, og snakke med. Samtidig tror ikke jeg noen ingen av oss ønsker et offentlig system der de eneste barn og ungdom kan snakke med er psykologer og spesialpedagoger, barn og ungdoms ønsker i hvert fall ikke det selv. De ønsker ofte en voksenperson som er trygg, snill og som bryr seg. Som ikke bare er der for å forebygge men også for å lytte. En slik rolle fyller mange helsesøstre, hvis de har tid. Barn og unge som vi, i BAR, er i kontakt med sier ofte selv at de gjerne vil snakke med helsesøster, men; Hun har ikke tid. Hun er på skolen bare en gang i uka og noen ganger er hun bare på skolen annenhver uke Det er bekymringsfullt at barn og ungdom opplever å se mindre til helsesøster. En voksenrolle som er så viktig for mange barn og unge er på vei til å forsvinne ut i det fjerne. Oftest fordi det handler om penger, her og nå. Foto: Ingvild Smørvik Ville helsesøstre som oftere var på den enkelte skole løst problemene for ungdom? Absolutt ikke. Men det ville hjulpet på for mange. Kanskje hadde vi sett enda flere ungdommer klare seg uten de store sårene mange tar med seg videre opp i voksenlivet. Kanskje hadde vi sett enda bredere forebyggingssamhandling mellom helsetjenesten, skolene og frivillige organisasjoner? Kunne vi dermed senket terskelen for mange barn og ungdom til å be om hjelp, før den store krisen oppstår? Jeg har ikke fasiten, men jeg har troen. Troen på at vi må synliggjøre dagens usynlige helter gjennom å prioritere, satse og tenke langsiktig. Mitt budskap er rett og slett: Få helsesøstrene (og helsebrødrene ) tilbake på skolen. Synlige, tilgjengelige og uten timeavtale der barn og ungdom tilbringer mesteparten av dagen sin, på skolen! Om BAR Barn av rusmisbrukere-bar ble stiftet 10.mai BAR ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. BAR er en religiøs og politisk nøytral organisasjon. BAR arbeider for å ivareta barneperspektivet med bakgrunn i representantenes erfaringer som barn av foreldre med rusmisbruk, synliggjøre mennesket og barnet bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene og mulighetene som ligger der, styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter Les mer om BAR på Hentet fra Skjønnlitteraturens beskyttende faktor Sammendrag av Tone Teppen 10. november inviterte KoRus vest til konferansen Skjønnlitteraturens beskyttende faktor. Hensikten var å rette fokus mot litteraturens potensielle beskyttende rolle i oppvekst og i møte med en komplisert sosial virkelighet. I omtalen av konferansen trekkes det fram hvor viktig språk- og leseferdigheter er for alle. Magne Raundalen, Margaret Færevaag, Hans Sande, Gry Moursund og Ingrid Nielsen var fagmenneskene som skulle hjelpe til med å vise hva som skjer når vi leser, hvordan vi formidler litteratur til og med barn og unge, hvordan skjønnlitteraturen kan være med på å gjøre oss bedre rustet til å håndtere de utfordringene vi støter på utenfor litteraturens univers og mange andre spørsmål knyttet til litteraturen og fortellingenes beskyttende rolle. Margaret Færevaag, seniorrådgiver Statped vest, var først ut, og hun tok for seg sammenhengen mellom tidlig språkutvikling, lesing og sosial kompetanse. Det viser seg at en av grunnene til dropouts i skolen ofte er svikt i leseforståelse. Forebygging av dette må starte allerede i barnehagen, sa Færevaag. Ordforråd er en sentral ferdighet, og forskning viser at det er sammenheng mellom ordforråd blant 3-åringer og leseferdighet blant 16-åringer. Det er mye kunnskap om hvordan ordforråd, språkforståelse og leseferdighet kan styrkes, og her er det ikke rom for å vente og se. Tiltak må settes inn straks det oppdages svikt. Dette foredraget ble fulgt av et interessant innsyn i hvordan forfattere og illustratører arbeider med skriving og utforming av bøker, i denne sammenhengen knyttet til bildebøker og bøker med mye illustrasjoner. Hans Sande, forfatter, og Gry Moursund, illustratør, har samarbeidet med hverandre og med henholdsvis andre illustratører og andre forfattere. De viste oss tydelig at dette er mennesker som tar leseren på alvor. Men som Hans Sande sa, så var ikke deres mål å beskytte men hjelpe til med utvikling og pirring av barnas fantasi. Magne Raundalen, barnepsykolog Senter for krisepsykologi, holdt et levende foredrag om Det viktigste i barneoppdragelsen. Han viste hvordan utvikling av språk har betydning for utvikling av empati og styring av aggresjon. Raundalen poengterte at for utvikling av sosial kompetanse spiller språk, lesning, ikke minst barnebøkene, og samtale en sentral rolle. Og utvikling av et språk med flere nyanser, kan endre barn og unges atferd. Han refererte blant andre til Ben Furman uttalelse: Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom: Her er det to sentrale elementer som må være til stede, og det er den gode personen og et godt språk. Ingrid Nielsen, førsteamanuensis institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier UiB, var sist ut i foredragsrekka. Hun trakk fram hvordan barn ofte trekkes mot litteratur som viser dem mørke sider som Astrid Lindgrens beskrivelse av den onde Tengel i Brødrene Løvehjerte. I livet vårt unnviker vi det ubehagelige, men det gjør ikke kunsten. Litteraturen er derfor viktig for barn, for den forteller om noe som voksne ofte synes er smertefullt. De voksnes ønske om å beskytte barna kan oppleves som bortforklaring og falskhet. Forskning viser at barn oftest ikke sier fra om alvorlige overgrep, og noe av grunnen kan være at de mangler språk for det som er smertefullt. Språket kan gi opplevelse av at erfaringen har realitet. Det å eksponere og utsette barn for smertefull innsikt, kan faktisk beskytte, sa Nielsen i foredraget sitt. Hun trakk også fram at litteraturen er et viktig opprør mot kommersialiseringen av barndommen. Den er en motvekt mot idyllisering og reklamens forsøk på å gjøre verdier om til varer og at barn skal defineres i forhold til det de eier. Landslaget for Rusfri Oppvekst har søkt om prosjektmidler for å arbeide med nettopp litteratur brukt i forebyggingssammenheng. Konferansen ga mange interessante innfallsvinkler til videre arbeid og en bekreftelse av at dette er et viktig felt å arbeide videre på. Takk til Berit Bareksten og de andre ved KoRus vest for en godt gjennomført konferanse. RO Åsane arrangerer dagskurs 16. mars 2012 Barnet i familier med rusproblemer er et av hovedtemaene på dagskurset RO Åsane arrangerer 16. mars. Målgruppe er foreldre, ansatte i barnehagene og deres samarbeidspartnere, og også andre interesserte. Arne Klyve fra Bergensklinikkene er en av innlederne. Planlegging av dagen pågår for fullt og en invitasjon til kurset blir sendt ut til barnehagene til oppstarten etter nyttår. Styret i RO Åsane har brukt en del tid på forberedelsene og flere vil delta i gjennomføringen. Illustrasjon av Gry Moursund til boka Arkimedes og brødskiva av Hans Sande Dagskurs i forebygging er et av satsningsområdene i Landslaget for Rusfri Oppvekst. Temaene som i kurset er forebyggingsteori og forebyggingsstrategi, foreldrenes rolle, barnet i familier med rusproblemer og litt om litteratur og virksomme programmer. Innholdet i kurset er tilrettelagt enten for skoler eller for barnehager. 7

5 LOKALLAG Organisering og innhald LokalLaga er viktige på fleire måtar. For organisasjonen er dei viktige som grunnlag for statstilskott og lokal aktivitet. På lokalplanet er dei viktige for lokal aktivitet og rekruttering. Dei kan fungera som eit sosialt forum for medlemene, og ikkje minst kan dei gjera organisasjonen synleg i lokalsamfunnet. Direktoratet sine reglar for kva som kan godkjennast som lokallag er relativt vide: Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst 5 tellende medlemmer og eget styre valgt blant og av medlemmene. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi og det må være sendt årsrapport til sentralleddet for det året tilskuddet skal beregnes på grunnlag av (grunnlagsåret): Årsrapporten skal dokumentere lagets lokale rusmiddelpolitiske aktivitet. Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som tellende lokallag. Vil du starte eit lag må du ha eit stiftingsmøte. Frå administrasjonen kan du få forslag til innkalling, mønstervedtekter og råd om kva som må vere med til eit slikt møte. Dersom det er vanskeleg å få til eit formelt lag i første omgang, kan ein velja eit interimstyre (førebels styre) som arbeidar vidare med saka. Geografisk er det vide rammer, eit lokallag kan femne om alt frå ei grend eller ein kommune til ein region eller eit heilt fylke. Godt drikke til god mat Snart er det jul. Både før jul, i jula og litt etter jul er det mye fokus på festlige lag med mye god mat. Og godt drikk kan sette ekstra spiss på måltidet. Mange av oss setter friskt godt vann øverst på lista, men det finnes også andre gode drikker. Når vi skal ut på restaurant har vi ekstra forventninger til gode alkoholfrie drikker, men dessverre er det fortsatt slik at kunnskapen i serveringsnæringen er dårlig på dette området. Mange av oss har opplevd mer enn en gang å bare få tilbud om mineralvann. De fleste restauranter har nok alkoholfri vin, men som regel bare en type, og det er ikke alltid at den vinen passer til maten vi har bestilt. På markedet nå finnes det mange gode fruktdrikker som passer godt til mat, og det er også flere typer alkoholfritt øl og alkoholfri vin som alle har sin særegne smak. Som gjester har vi rett til like god behandling som de som vil ha alkohol, og når de som har ansvaret ikke kan nok, får vi hjelpe dem ved å dele med dem den kunnskapen vi har. Lokallaga vel sjølv kor stor aktivitet dei ønskjer å ha. Med tanke på rekruttering er det ei ålmenn erfaring at di meir aktivitet eit lag har, di synlegare er det i lokalsamfunnet, og di lettare er det å verva nye medlemer. Eit minimum er at det blir halde årsmøte kvart år, med årsmelding, rekneskap og val, og at det blir sendt inn årsrapport til Landslaget for Rusfri Oppvekst. Utanom det å halde laget ved like kan det fungera som ein sosial møteplass for medlemene, og med aktive medlemer kan laget påvirka lokal ruspolitikk. I samarbeid med Rusfri Oppvekst sentralt kan dei tilby foredrag eller andre tenester til aktuelle målgrupper i lokalsamfunnet (skular, barnehagar, helsepersonell m.v.), og ikkje minst, verva fleire medlemer. Aktuelle saker for lokallaga kan vere å koma med som kommunal høyringsinstans i ruspolitiske saker. Dette er viktig av di kommunale rusplanar skal rullerast med jamne mellomrom. Sals- og skjenkeløyve skal handsamast minst kvart 4. år, og nyetableringar av Vinmonopol og i skjenkebransjen kan endre russituasjonen i kommunen. Laget kan og vere med på å lage kurs i førebygging for barnehage, skole og samarbeidspartar for desse Fra Jon Vidar har vi fått tre forslag til godt drikke til god mat : Lancers - free alkoholfri rosé. 0,5% vol. Mer smak enn i alkoholfrie rødviner som jeg kjenner til. Passer både til fisk og kjøtt. (Jeg har bare sett den i Ica Supermarked.) Clausthaler Lemon - Clausthaler Lemon er et forfriskende alkoholfritt øl tilsatt brus med sitronsmak. Passer til fisk og som tørste-drikke. (Jeg har bare sett den i en Meny-butikk.) S. Pellegrino - Naturlig mineralvann med kullsyre. Italiensk. Ikke så sterk mineral-smak som f.eks. i Farris. Ser ut til å ha blitt mer og mer populær her i landet de aller siste åra. Selges nå i flere matvarebutikker. Alkoholfritt under Ottamartnan! Av Kåre Simenstad Årets Ottamartna oktober vart ein folkefest og med godt solfyllt vær var det mange som besøkte sentrumsgatene. Rusfri Oppvekst i Gudbrandsdal/ Lillehammer fekk også vera med på demonstrasjon og smaksprøver av alkoholfrie drinkar. Vi var spesielt heldige som fekk med tre elevar frå Otta Videregående skole, restaurant- og matfag desse tre dagane frå 30.september til og med 2. oktober. Opplæring i servering og miksing med pynting av drinkar er ein del av opplæringa og dette gjorde at vårt arrangement vart fagleg ivareteke. Standen hadde eit klart budskap: Rusfri Oppvekst! Vi ville på denne måten vise i praksis korleis ein lagar alkoholfrie drinkar og kanskje komponere sin eigen spesialitet. Dette tilbudet vart godt motteke og særleg ungdom og unge foreldre sette stor pris på tiltaket. Vi meiner at det er mange gode grunnar til å fremme det alkoholfrie alternativet og i familiesituasjon spesielt viktig. Alle har vi godt av å bli påminna at vi er rollemodellar og spesielt vera gode førebilete for våre håpefulle unge. Ansvaret for oppvekst og utvikling ligg på oss vaksne og det er godt for alle å ha klare spillereglar i forhold til rus, ikkje minst i heimen. Punktavhold er eit anna stikkord og det må ha ein positiv klang blant oss. Det er gode grunnar til at ein bør vera rusfri i mange av våre samanhengar og tenkjer spesielt på barn og ungdom. Derfor meiner vi i Rusfri Oppvekst at temaet må takast på alvor og vil gjerne at eit alkoholfritt alternativ skal bli presentert på ein skikkeleg måte med god smaksoppleving. Dette var første gongen vi prøvde oss på alkoholfri demonstrasjon Nytt lokallag på Karmøy Rusfri Oppvekst Karmøy ble stiftet 24. november. 7 medlemmer hadde trosset uværet og samlet seg på Dugneberg hos Jan Arnstein Liknes. Gode diskusjoner preget møtet, og vedtektene ble enstemmig vedtatt. I perioden fram til første ordinære årsmøte skal Møyfrid Ferking Birkeland lede styret. Med seg får hun Torstein Torbjørnsen som nestleder, og Bjørg M. Garvik, Jorunn K. Valentinsen og Arnold Hjelmås er styremedlemmer. Møtet ble avsluttet med kaffe og kaker og hyggelig prat. Mykje sunt og godt på bordet og vil nok prøve og utvikle oss til å vera ein viktig aktør med eit godt budskap. Vil spesielt få takke OVS- elevane for godt og fagleg bidrag og trur også at ungdom pratar best med annan ungdom. Dette er haldningsskapande arbeid som vi sårt treng i dagens samfunn. Og mange takk til Ottatunet kjøpesenter som ordna med sentral stand i handlegata og vi kjem gjerne att! Vi vil minne om at Alkohollova 4-6 seier klart at alle skjenkestader også skal ha valmoglegheit og at vi nyttar høvet til å bestille alkoholfritt. 8 9

6 Verving og vervepremier I 2011 når dette skrives, er det vervet 56 nye medlemmer, men alle har ikke betalt kontingent ennå. Det yngste nye medlemmet er 14 år og det eldste er 82år, men flertallet av de nye er i alderen år. I arbeidsplanen står det at vi skal verve minst 30 nye medlemmer, og dette målet har vi nådd. Tusen takk for innsatsen til alle som har vervet. Vervevinnere 2011 Håkon Økland vinner blant nye medlemmer Men det er stadig medlemmer som faller fra, så vi må fortsatt stå på med verving. På vinterkurset/landsmøtet april blir det ny trekning av vervevinnere, et sportsgavekort på 3000 kr trekkes blant nye medlemmer som er kommet med siden forrige trekning 23. september, og et tilsvarende gavekort trekkes blant de som har vervet minst tre medlemmer i samme periode. Magne I. Teppen vinner blant ververne Vinterkurs og landsmøte på Voss april 2012 Håkon Økland ble den heldige vinner av årets vervepremie for nye medlemmer i Rusfri Oppvekst. Det var John Almendingen som tok initiativet til å få Håkon som nytt medlem på et KrF-møte i Sandnessjøen. Håkon har vært aktiv i både lokal- og fylkespolitikken i mange år og har rusfri oppvekst som et av sine viktige anliggender. Det kan imidlertid ofte være en utfordring å få andre politikere med på tanken om at dette handler om solidaritet med de svake og ikke om moralisme og behov for å kontrollere andre menneskers gjøren og laden. Håkon (59) og kona Kari (55) bor i Stekvasselv ved Røsvatnet og driver en liten gård med storfe, boergeiter og gårdsturisme. De er begge utdannet sivilagronomer. Kari arbeider som lærer og Håkon som rådgiver i kommunen innenfor næringsutvikling. De har 3 barn og 6 barnebarn - som alle setter pris på å komme på besøk til bestemor og bestefar når de har ferier. For å bli bedre kjent med hva de driver med og hvordan det er ved Røsvatnet, så kan dere besøke hjemmesiden deres: Håkon sammen med barnebarn og noen av dyra på gården Magne I. Teppen, som vann vervepremien for dei som har verva 3 medlemer eller fleire i år, er ein veteran i fråhaldsrørsla. Han starta i barnelaget Vaarvon (DNTB) i Trysil som sjuåring, og har opp gjenom åra hatt verv på alle plan i rørsla, mest i DNT, men óg i MA. På 90-talet var han med og organiserte eit ungdomsfråhaldsopplegg på Sri Lanka, så han har fått fleire korte opphald i tropiske strøk. Han vart med i NLA ganske tidleg, og var med på prosessen med namneskifte til Rusfri Oppvekst og vidareutviklinga av organisasjonen. Magne og Tico klar for tur Magne har vori lærar sidan 1972, mest i barneskulen, men med ein periode på 16 år på Solbakken folkehøgskule på Skarnes. Han vart AFP-pensjonist i 2010, men med eit småbruk heilt for seg sjølv oppe i skogen og 600 meter privat veg å ta vare på, får han lite tid til å keia seg. Skulle han likevel koma i ein slik situasjon, har han stjernekikkerten å ty til, slektsgransking på PC en, fleire meter med bøker å lesa, turar i skogen med hunden og vedhogst. Verving fell ikkje så lett for han, men med litt ymse metodar så vart det likevel eit tjuetals nye medlemer. Men det er som med oppvasken, du blir aldri ferdig. Dersom det ikkje blir verva nye medlemer kontinuerleg så blir vi berre mindre og mindre, for det lek ut att i den andre enden. Så han held fram vervearbeidet, og oppmodar andre til å gjere det same april 2012 slår vi to fluer i en smekk og inviterer til en helg som blir både vinterkurs og landsmøte. Det vil bli landsmøteforhandlinger lørdag formiddag, og god tid til å gå i skiløyper eller stå i alpinløypene om ettermiddagen. Søndag formiddag blir det foredrag, valg og avslutning av landsmøtet og vinterkurset, før vi kan spenne skiene på nok en gang og ta fatt på noen timer i løypene før hjemreise. Helgatun Fjellpensjonat ligger ved foten av Vikafjellet, 32 km fra Voss sentrum mot Vik i Sogn. Kommer du med fly kan du ta flybussen til Bergen og ta toget som kun tar en time til Voss. Herfra kan vi ordne med transport opp til hotellet. Navn på voksne: Navn og alder på barn: Hotellet ligger i storslått natur. I nærmiljøet er det 6 seters stolheis, 3 skitrekk og barneskitrekk, og det er kort vei til lysløypa. Er du ikke glad i å gå på ski, finner du aktivitetsrom med bordtennis og biljard på hotellet, eller du kan sette deg ned i peisestuen eller TV-stuen og spille eller lese. Det faglige innholdet under dobbeltarrangementet ligger hos Arne Klyve, undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene. I tillegg blir det andre spennende innslag som ikke er helt avklart ennå, men vi tror det også blir noe å glede seg til. Under foredragene og landsmøtet tilbyr vi barnepass og lekeaktiviteter for de minste barna. PÅMELDING Oppholdet koster kr.300,- per voksen. Barn opp til 18 år går gratis. Men om du har vervet eller verver minst tre medlemmer siden forrige kurs, får ververen fritt opphold. Har du vervet seks, kan du gi vervepremien til din partner. Det er ikke for sent å starte vervingen nå! Du har ennå noen måneder på deg! Meld deg på i god tid, for vi registrerer deltakere etter hvert, og Helgatun har begrenset plass. Det er mulig å få rom på Vossastrand Hotel like ved, men da blir pris på oppholdet 1000 kr pr voksen. Siste påmeldingsfrist er 19. mars, og påmeldingen er bindende. I påmeldingen må det informeres om hvor mange dere er, alder på evt. barn og om det er behov for vegetarmat, spesiell diett på grunn av allergi e.l. NB! Oppgi postadresse, telefon og e-postadresse. Påmelding til eller ved å sende post til Rusfri Oppvekst, pb.12, 2101 Skarnes. Evt ring tlf Adrian vil være med på flere vinterkurs Adrian Viketun Bertelsen er 6 1/2 år og var med på vinterkurs i Dette sier han om kurset: Jeg likte godt stolleken, og de andre familielekene. Men best likte jeg når vi sang Grevling i taket, og jeg kunne hele sangen utenat. Også stå på slalåm er gøy. Jeg vil være med flere ganger. Har vært med mange ganger før også. 10 Adresse: Evt. diett/allergi: E-post: Hvor vil du/dere bo: Tlf: 11

7 Avsender: Landslaget for Rusfri Oppvekst, Postboks 12, 2101 Skarnes Sølvtråder i veven Foto: Ine Gulbæk Sølvet er edelt, sølvet det blenkjer på dekka bord og som lauv på lenkjer. Sølvet er berar av taus tradisjon som spør etter vilje, visdom og von. Veit du at dagar som susar forbi er gåver me fekk, er vår levetid Der sølvtråden skin gjennom alt vårt strev og skaper sitt mønster i livsens vev. Han går gjennom døgn og døkke dagar, blinkar som sollys i blomehagar, fylgjer i fara i tanke og tru, er tråden i bivrande kjærleiksbru. Kjærleikens krefter med all sin lengsel ber i seg draumar som kliv kvart stengsel. Kjærleiken tilgjev, kjærleiken trur. Kjærleik er heimen der livslukka bur. Venskap kan visna, kjærleik vil vara. Spør du om kvifor, eg kan ikkje svara. Alt som er vakkert i ungdommens vår er der bak rukker og grånande hår! Synet kan svikta, hammaren tagna, ingen kan fly frå sin eigen lagnad. Men minna om livsdagars gylne skatt, det eig me, dei fylgjer i svarte natt! Må livsens sol si velsigning senda, og sølvet skina til kveld skal enda. Då demrar dagen med varmande vind, som opp oss lyfter til høgaste tind! Johannes Hope

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Olweusprogrammet. Mobberingen. Om Yvonne, Arne og Erik ( etter en idé av Skaugdalen skole, Rissa)

Olweusprogrammet. Mobberingen. Om Yvonne, Arne og Erik ( etter en idé av Skaugdalen skole, Rissa) Olweusprogrammet Mobberingen Om Yvonne, Arne og Erik ( etter en idé av Skaugdalen skole, Rissa) Rollespill og situasjonsspill En kort innføring i forskjellen mellom rollespill og situasjonsspill Prosess

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Siri Haugland Trondheim oktober 2010 03.11.2010 1 «Keep Of Kalessin» i introduksjonen til sin låt i MGP-finalen: Hvis vi vinner skal vi ta oss et lite glass champagne..eller

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Inn på tunet. Utvikling av dagtilbod for heimebuande personar med demens i Gloppen v/prosjektleiar Merete Knoff

Inn på tunet. Utvikling av dagtilbod for heimebuande personar med demens i Gloppen v/prosjektleiar Merete Knoff Inn på tunet Utvikling av dagtilbod for heimebuande personar med demens i Gloppen v/prosjektleiar Merete Knoff Bakgrunn Mange heimebuande personar med demens - flest eldre, men og yngre som sjukdomen Tilpassa

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest Foreldrenettverksgrupper fordi nærmiljøet betyr mest VILLE DU VOKST OPP I DAG? Tradisjonelt sett har ungdomsskolene en tradisjon i forhold til å holde foreldremøter. En utfordring man ofte støter på, er

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Ungdata-undersøkinga i Bykle 2012

Ungdata-undersøkinga i Bykle 2012 Ungdata-undersøkinga i 01 FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidspunkt: Veke 4 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Svar: 40 (US) / 55 (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltal (vidaregåande skule) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Utfordringsdokument 2015

Utfordringsdokument 2015 Hjelmeland Kommune Utfordringsdokument 2015 Folkehelseutfordringar i Hjelmeland kommune Folkehelseutfordringar i Hjelmeland 2015 Mestringsnivå i skulane Hjelmeland kommune kjem dårlegare ut på mestringsnivå

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer