Ansvarlig advokat Vår ref. Oslo Magnus Stray Vyrje MSV/ juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig advokat Vår ref. Oslo Magnus Stray Vyrje MSV/125009 26. juni 2012"

Transkript

1 STRAY VYRJE CO DA ADVOKATFIRMA DRAMMENSVEIEN 123 BOKS 520 SKØYEN, N-0214 OSLO Studieansvarlig Realfagbygget Fakultet for naturvitenskap og teknologi 7491 Trond heim TELEFON TELEFAKS NO MVA strayvyrje Ansvarlig advokat Vår ref. Oslo Magnus Stray Vyrje MSV/ juni 2012 SEMINAR OM PLAGIAT OG EIERSKAP I FORSKNING Media bringer stadig nye oppslag om plagiat- og eierskapskonflikter innenfor forskning. Universiteter og høyskoler skal forestå opplæring og saksbehandling. Men hva slags beskyttelse har egentlig studenter, stipendiater, forskere og undervisningsansvarligetter åndsverk- og forskningsetikkloven? Hvor langt rekker deres vern? I hvilken grad representerer beskyttelsen en hemsko for andre? Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig kildebruk? Hvorledes fordeles rettighetene mellom student og veileder, ansatte og arbeidsgiver, oppdragstakere og oppdragsgiver? Hvem er prosjekteier? Hva når rettighetene ligger sameie? Hvem har rett til å publisere? Vedlagt oversendes utkast til et seminar om disse og beslektede spørsmål som jeg om ønskelig kan avholde hos dere i Seminaret gir en praktisk innføring i aktuelle rettsspørsmål. Foreleser er undertegnede advokat, som har bred erfaring innenfor fagområdene opphavsrett og forskningsetikk. Opplegget baserer seg på kurs som jeg har holdt om samme emner for Forskerforbundet. Disse kursene har fått meget god tilbakemelding. Opplegget kan tilpasses etter ønske. Prisestimat for en dag: kr reisekostnader. Med vennlig hilsen Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma /(/14~ agnus Stray Vyrje Rådgivning Utredning Prosedyre svco.no

2 strayvyrje PLAGIAT I FORSKNING KAN MAN EIE KUNNSKAP? Seminar for studenter / stipendiater / forskere / undervisningsansvarlige STED: XXX, TID: XXX Kurset gir en praktisk innføring i aktuelle rettighetsspørsmål for studenter, stipendiater, forskere og undervisningsansvarlige. Foreleser er advokat Magnus Stray Vyrje, som har bred erfaring innenfor fagområdene opphavsrett og forskningsetikk. Kurset har en praktisk tilnærming, med rikelig anledning for deltakerne til å stille spørsmål/ta opp beslektede emner. Kurset kan skreddersys iht. ønske Åpning orientering presentasjon av deltakere og foredragsholder ved Institusjonen Kildebruk or plariat Hva slags rettsbeskyttelse har studenter, stipendiater, forskere og undervisningsansvarlige etter åndsverk- og forskningsetikkloven? Hvor langt rekker deres vern? I hvilken grad representerer beskyttelsen en hemsko for andre? Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig kildebruk? Rettigheter til hva? Materiell, resultater, publikasjoner BI-saken 2012: Gjennomgang, status, granskningsutvalgets uttalelse, konsekvenser Opphavsrett: Relevante bestemmelser i åndsverkloven verk og plagiat, retten til å sitere, referater og parafraser, kildebruk, Alnæs-saken 2006 Forskningsetikk: Forskningsetikkloven, forskningsetiske retningslinjer, vitenskapelig uredelighet, ansvarsforhold og saksbehandling Avgjørelser fra domstolene ved advokat Magnus Stray Vyrje Lunsj Retti heter for hvem? Hvorledes fordeles rettighetene mellom student og velleder, ansatte og arbeidsgiver, oppdragstakere og oppdragsgiver? Hvem er prosjekteier? Hva når rettighetene sameie? Hvem har rett til å publisere? Prosjektelerskap. Medforfatterskap. Rettigheter for hvem? Studenter, stipendiater, forskere, undervisningsansvarlige, medhjelpere, veiledere, institusjoner og oppdragsgivere, bidragsytere Arbeidstakeres opphavsrett ved universiteter og høyskoler Verk som er resultat av prosjektarbeid fellesverk ligger og annet samarbeid fellesverk, samleverk, Studenters og stipendiaters opphavsrett. Forholdet til veileder Retten til å publisere. Medforfatterskap Institusjonens rettigheter. Rettighetspolitikk Avgjørelser fra domstolene ved advokat Magnus Stray Vyrje iht Vancouverreglene Oppsummering og avslutning, spørsmål ved Institusjonen / advokat Magnus Stray Vyrje Med forbehold om endringer

3 58 ONSDAG 28. SEPTE MBER DAGENS NÆRINGSLIV Kan man eie På disse hotellene får du Dagens Næringsliv om morgenen: TROMS SOGN OG FJORDANE Clarion Collection Hotel Arcticus, Comfort Hotel Florø Horstad Quality Hotel Florø Clarion Hofel edyggen, Tromsø Quality Hotel Songdal Grand Nordic Hotel Rico, Tromsø Rica Sunnfjord Hotel, Førde Radisson Blu Hotel, Tromsø Rica Ishavshotel, Tromsø HORDALAND Best Western Hotel Terminus, Bergen NORDLAND Clarion Hotel Admiral, Bergen Rodisson Blu Hotel Bodø Clarion Hotel Bergen Airport Rka Hotel Bode Comfort Hotel Hollserg, Bergen Thon Hotel Nordlys, Bodø Quality Hotel Edvord Grieg, Sandsli Radisson Blu Hotel Norge, Bergen NORD-TRØNDELAG Radisson Blu Royal Bryggen Hotel, Bergen Rodisson Blu Hotel, Trondheim Rica Travel Hotel, Bergen Sondfasrhus Porkering Scandic Bergen City, Bergen Thon Hotel Bergen Airport SØR-TRØNDELAG Thon Hotel Bergen Blygge Britannia Hotel, Trondheim Thon Hotel Bristol, Bergen Clarion Collection Hotel Bakeriet, Trondheim ROGALAND Comfort Hotel, Trondheim Best Western Havly Hotell, Stavanger Quality Hotel Panoramo, Trondheim Clarion Collection Hotel Amanda, Quality Hotel & Resort Røros Haugesund Radisson Blu Royal Garden Hotel, Clorion Hotel Stavanger Trondheim Quality Airport Hotel Stavanger Rico Bakklandet Hotel, Trondheim Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Rica Nidelven Hotel, Trondheim Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger Thon Hotel Gildevangen, Trondheim Residor Park Inn Stavanger Thon Hotel Trondheim, Trondheim Rico Airport Hotel Stavanger Rica Forum Hotel, Stavanger MØRE OG ROMSDAL Rica Maritim Hotel, Haugesund Clarion Collection Hotel Blyggen Rica Saga Hotel, Haugesund Alesund Skagen Brygge Hotel, Stavanger Quality Hotel Grand, Kristionsund Thon Hotel Maritim, Stavanger Quality Holel Waterfront Victoria Hotel, Stavanger Rodisson Blu Hotel, Alesund Rica Hotel Kristiansund Rica Parken Hotel, Alesund Rico Seilet Hotel, Molde Scandic Alesund DagensNæringsliv forskning? INNLEGG Forskning Oslo og Akershus R ektor anklages ved for Høgskolen å ha stjålet i ideen til et forskningsprosjekt. Høgskolens svar er at det ikke er det samme konseptet som blir videreført. Saken illustrerer noen av de vanskelige spørsmål som oppstår når det påstås plagiat i forskning. Kan man eie kunnskap? Forskningsetikkloven eksemplifiserer bl.a. vitenskapelig uredelighet som plagiering. Men hva som menes med plagiering, sier loven ikke noe om. Det gjør imidlertid de nasjonale forskningsetiske komiteene, som har laget retningslinjer. retningslinjene for samfunnsvitenskap, jus og humaniora er plagiat å stjele stoff fra andre. Men plagiat kan også gjelde avgrensede resultater, ideer, hypoteser, begreper, teorier, tolkninger og design På denne måten rammer det forskningsetiske regelverket forskjellige typer bruk som ikke bare er tillatt - men også er ment å være tillatt - etter åndsverkloven. Opphavsretten verner nemlig ikke avgrensede resultater og ideer Dette er elementer som ligger i det fri. Åndsverkloven verner også verk som er vitenskapelige. Loven anvender riktignok ikke plagiatbegrepet, men begrepet har etterhvert festet seg innenfor jussen og i samfunnet ellers som navn på forskjellige typer ulovlig bruk av andres åndsverk. Plagiat er således et opphavsrettslig begrep. Begrepet brukes om ulovlig etterlignende bruk av litterær eller kunstnerisk formgivning. Avgrensede resultater og ideer m.v. knytter seg til innhold. Slike elementer er verk av ånd, men ikke åndsverk. Det er derfor ikke godt å forstå hvorfor forskningsetikken gir plagiatbegrepet et annet innhold. Resultatet er at omfanget av plagiatbeskyldninger har eksplodert innenfor forskningsfeltet. Det samme hadde blitt tilfelle dersom man innførte den samme utvidete begrepsforståelsen i opphavsretten. Også forfattere, komponister og kunstnere hadde da FORSOARSIDEN Bare tre dager er nå igjen av tristen til å sørge for at motorvogner, motorsykler, sykler og tithengere etc, er utstyrt med forskriftsmessige reftektoranordninger. 1. oktober - altså søndag førstkommende - trer nemlig de nye forskrifter i kraft og fra denne dato vit bileiere og AND, MEN IKKE ANDSVERK. Magnus Stray Vyrje strødd om seg med krenkende beskyldninger. Men slik er det ikke innenfor opphavsretten, hvor det står allmennheten fritt å la seg inspirere av andres åndsverk. Opphavsretten bygger nemlig på en viktig avveining mellom opphavsmannens og fellesskapets interesser. Samfunnet er ikke tjent med at opphavsretten gjøres for bred. Opphavsmannen oppnår derfor bare enerett til sin konkretisering av ideen, dvs, måten han formgir den på - litterært eller kunstnerisk. Spørsmålet som presser seg på, er hvorfor ikke det samme gjelder i forskning. Hvorfor skal forskere nyte bredere vem enn andre? Medfører det ikke en form for kunnskapsbeskyttelse dersom forskeren gis enerett til avgrensede resultater og ideer m. v.? Medfører ikke den forskningsetiske idebeskyttelsen en form for intellektuelt patent? Intensjonen har sikkert vært god. De fleste vil si seg enige i at forskere bør nyte adekvat vem for sin samfunnsviktige innsats. Men forskere er samtidig nødt til å kunne bygge videre på andres resultater og ideer m.v. Og da oppleves plagiatbegrepet lett som en tvangstrøye. Begrepet blir både for vidt og upresist. Forutberegneligheten blir borte. Problemet blir ikke mindre dersom forskerne også skal kunne hevde enerett til å forske videre. Spørsmålet ble for noen år siden satt på spissen i en konflikt mellom en professor og Ullevål universitetssykehus. I flg. tingrettens kjennelse forelå det ingen immaterialrettslige regler som tilsa at professoren hadde krav på fortsatt forskningsmulighet Advokat Magnus Stray Vyrje, advokat med opphavsrett som spesiauelt. Se også side HANDII"SMIART andre måtte være forberedt på ktuss med politiet dersom de ikke etterkommer forskriftene. Det faktum at det er særdeles lett for politiet å kontrottere at reflektorer er til stede, burde være nok et påskyndende moment for nølende bilister, 28. september 1961

4 KL1PPER OG Mange ferake studenter vea Unnversitetet i Bergen klipoer og arner fra ntemett når cle skriver ongaver. (flastra*ostoto) FOTO: Stapttane Letarge Bergensstudenter forstår ikke hva plagiat er Mange ferske studenter ved Universitetet 1 Bergen bruker klipp og lim-funksjonen på internett når de skal skrive oppgave E , Tweet +1 Anbefi Universitetet i Bergen (111B) opplever stadig at studenter som kommer rett fra videregående ikke forstår alvorligheten av å plagiere fra internett, melder universitetets nettavis På Høyden. En fersk Ex. phil-student skrev blant annet i innledningen av oppgaven at «Det er mye fra kildene i oppgaven, men jeg har forsøkt å presentere det mest mulig med mitt ordvalg og filtrert gjennom min forståelse.». Da oppgaven var oppe til sensur kom det ikke bare frem at mye var hentet fra intemett. Også sitatet var klippet ut fra en nettside. Universitas.no

5 _ I 4 ṫkan toverud plagiat 41)"UiO skal granske H10A-rektor Universitas Page f' Tools arkertreffurd ;n <7N OriginalsideNurtigtruffer opoi/ C3 Z Ui0 skal granske Hi0A-rektor Et utvalg på Universitetet i Oslo skal nå undersøk Høgskoleledelsentrenerer saken, mener professoren som anklaget henne anklagene mot Hi0A-rektor Kari Toverud Jensen. Saken der rektor på Høgskolen i Osio og Akershus (HiOA), Kari Toverud Jensen. er anklagetfor plagiat av forskningsprosjektettil en doktorgradsstipendiat, ruller stadig videre. < Dette ersaken: har ittlnptnryl gindlp hahantlia qakpn qpnrit rian virlara til PryckninrmAtick rivaln nå I InivømitPte4 i flgin HiOA-rektor KariToverud Jensen og prosjektleder us Rhu ved Hagskoten Oslo og Akershus (H 0A) er beskyktt ftv plagiat og tyveriav en stipendiats forskningsprosjekt KariToverud Jensen er beskyldt for å ha sparket stipendiaten vt av prosjektet Lis Rhu fortsatte som prosjektieder. Deter nå ansalt en nystøendiat på prosjektet Tøft studentliv? Gjør nedsatt... harsel....,. studiehverdagen Kvliaknk hskeetr fig?or å se hvordan! SISTE NYITET

6 2ediger Vis Dokument VerktØy Vindu Hjelp ; 1 / 1 0 1,11_15 130% et er flal n- s- at er an s. er se «PROFESSOR A». Rektor Tom Colbjørnsenfikk den kryptiske beteg ne lsen «Professor A» da han uttalte seg i en plagiatsak han selv til slutt skulle avgjøre. Foto: Magnus Berger Nordstrand Plagiatfarse på BI 272 x 385 mm 21.."-

ÅNDSVERK OG PLAGIAT NOEN REFLEKSJONER

ÅNDSVERK OG PLAGIAT NOEN REFLEKSJONER ÅNDSVERK OG PLAGIAT NOEN REFLEKSJONER av advokat Magnus Stray Vyrje Jussens Venner vol. 47, s. 69 81 Artikkelen drøfter grensespørsmål i skjæringsflaten mellom opphavsrett og kunst. Til tross for den store

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen

Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen 2009 Årsmelding 1. Utvalget oppretting, arbeidsform og mandat Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen ble opprettet av Det akademiske kollegium i 2000,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer