VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI Landskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse"

Transkript

1 VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI Landskonferanse

2 Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og i våre institusjoner? Hva er god pleie, behandling og omsorg ved livets slutt? Dette vil være nøkkelspørsmål under Verdighetskonferansen 2009 vårens viktigste arena for et møte med en stadig mer krevende omsorgsutfordring i vårt samfunn. Gjennom tverrfaglige innlegg og aktive prosesser skal konferansen øke vår kunnskap og kompetanse, og motivere til innsats på alle nivå, ikke minst i forhold til de sårbare gamle. Parallelt med at fagfolk løfter frem god klinisk praksis og fersk forskning, vil også formidlere fra kunstfeltet utfordre våre forestillinger om hvordan mennesket virkelig kan vinne ny innsikt. Sangen, musikken og litteraturen vil danne fortellinger som løper gjennom disse tre dagene i Os ved Bergen. I Lev Tolstojs novelle Ivan Iljitsj død (1886) blir vi kjent med et menneske som har skjult seg bak en maske av anstendighet og aldri tatt virkelig del i sitt eget og sine nærmestes liv. Men det er ikke er alt han kan flykte fra. Møtet med en naturlig bondegutt får ham til å forstå dette. En sentral mening med livet ligger i vår ensomhet, forsoning og ettertanke. I åpent møte med oss selv og andre, ikke minst våre gamle. Vårt liv er ikke et personlig anliggende. Verdighet betyr å kunne velge Max Frisch Denne konferansen vil du ikke glemme! Velkommen til Solstrand Hotel & Bad, dagene juni! Med hilsen Stein Husebø, Overlege, leder for Verdighetsenteret og FORUM Sykehjemsmedisin

3 Fredag 5. juni: PROGRAM I. DEN UPERSONLIGE DOMMEREN Ivan Ijitsj livshistorie var den enkleste og vanligste og frykteligste. Sitatene under programsekvens I-VI er fra Lev Tolstojs Ivan Iljitsj død. Skuespiller Morten Jostad vil under hver sesjon lese et utdrag fra denne novellen : VERDIGHET Velkommen. Stein Husebø, leder for Verdighetsenteret og FORUM Sykehjemsmedisin. Børrea Schau-Larsen, vertskap, Solstrand Hotel & Bad. Plenumsesjon: En verdig død filosofisk og kunstnerisk perspektiv Tore Frost: Emeritert universitetslektor i filosofi, UiO, har utgitt bøker og studier innen humanistisk filosofi og åndshistorie og publisert artikler innen etikk og omsorgsfilosofi. Medansvarlig for å utgi samtlige av Platons dialoger til norsk. Fliflet/Hamre Morten Jostad En verdig alderdom menneskerettigheter og demens Jan Fridthjof Bernt: Prof. Dr.Jur., Universitetet i Bergen, hvor han også tidligere var rektor. Leder for styret til Holbergprisen. Internasjonalt anerkjent og engasjert i forhold til verdighet, etikk og menneskerettigheter i et juridisk perspektiv.

4 Makt, avmakt og verdighet Stein Husebø: Overlege, leder for Verdighetsenteret. Modig og samfunnsengasjert lege, foreleser og forfatter, som er glad i menneskelige og faglige utfordringer. Bestefar til syv : Lunsj II. EN SKADE I SIDEN Det var ikke spørsmål om Ivan Iljitsjs liv, men om en gjettekonkurranse mellom blindtarm og løse nyrer : INDIKATORER OG FORUTSETNINGER FOR GOD PLEIE OG BEHANDLING Plenumsesjon: Den alvorlig syke og hjelpetrengende gamle. Pleiere som garantist for kvalitet Marit Kirkevoll: Professor i sykepleievitenskap ved UiO. Faglig interesse for sykepleie til eldre og kronisk syke samt kunnskapsutvikling- og anvendelse for å bedre klinisk praksis. Engasjert i etableringen av undervisningssykehjem. Diagnostikk og medisinering. Nøkkel til viktig pleie og behandling av pasienter Sverre Bergh: Assistentlege, under spes. til psykiater. Doktorgradsstipendiat og leder for Randomiert placebokontrollert multisenter prosjekt om antidepressiva og antipsykotika hos eldre med APSD og demens bosatt i sykehjem. Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd? Geir Sverre Braut: Ass. Helsedirektør, lege, spesialist i samfunnsmedisin, Ass. fylkeslege i Rogaland Førstelektor II ved Høgskolen Stord Haugesund. Ordkjapp og kompetent lege med stort engasjement og hjerte. Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? Torbjørg Åmdal: Overlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem og ved Verdighetsenteret. Interesse for kompetanseheving og kulturutvikling i sykehjem. Smilende allmennlege med stor evne til å glede sine omgivelser og de gamle. Kunst er erkjennelse, musikken er grenseløs Trekkspillturboen Gabriel Fliflet og trommefantomet Ole Hamre tar publikum med på en reise i spenningsfeltet mellom ekstatisk galskap og kontrollert musikalitet. Virtuost, uhørt rytmisk og breddfullt av humor. Arbeid i grupper. Presentasjon i plenum 20.00: Middag Årsmøte i FORUM Sykehjemsmedisin blir avviklet i løpet av lørdagens lunsjpause, i eget lokale.

5 Lørdag 6. juni: PROGRAM III. ANSTENDIGHETSLØGN Hva er det vi kan klandres for da? sa Liza til moren. Akkurat som vi har gjort dette! Jeg synes synd på pappa, men hvorfor piner han oss? : UTFORDRENDE ADFERD HOS PERSONER MED DEMENS Plenumsesjon: Miljøtiltak Bjørn Lichtwarck: Spesialist i allmennmedisin, sykehjemslege i 15 år ved demensavdelinger. Videreutdanning i kognitiv terapi, som også danner bakgrunn for et nytt forskningsprosjekt om veiledning av personalet ved utfordrende atferd. Medisinering til hjelp for hvem? Geir Selbæk: Lege med spesialisering i psykiatri, fordypningsområde alderspsykiatri. Forskningsleder ved Alderspsykiatrisk kompetansesenter Sykehuset Innlandet og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse. Urolig adferd, er vi eller pasienten problemet? David Edvardson: Dr. phil, Universitetet i Umeå. Sykepleier med spennende forståelse av og data om utfordringene innenfor demensomsorg og behandlingskultur. Behandlingskulturen på demensavdelinger Ingunn Moser: Dr. phil, og dekan ved Diakonissehjemmets Høyskole i Oslo. Sosiolog med sterkt engasjement og klok innsikt i forhold til demenspasienter. Arbeid i grupper. Presentasjon i plenum 13.00: Lunsj IV. LEVE? LEVE HVORDAN? Det samme om og om igjen. Snart blinker en dråpe av håp, snart bruser et hav av fortvilelse : NOK ER NOK? ETISKE DILEMMA Døende pasienter starte eller avslutte livsforlengende behandling? Plenumsesjon: Livets slutt Reidun Førde: Professor Dr. med i medisinsk etikk ved UiO. Frittalende og

6 sterkt engasjert menneske, lege, søster og etiker med stort hjerte for svake eller sårbare pasienter. Livets begynnelse Trond Markestad: Prof. Dr. med. En drøm av en pediater, som våger å snakke om etiske utfordringer som overstiger «gode» løsninger. Leder for Legeforeningens etiske komité. Folkofonen: Vår egen stemme Ole Hamre, musiker, komponist og bl.a. kunstnerisk leder for OiOi-festivalen, vil vise hvordan vi gjennom sangen og musikken kan se hverandre som bærere av en unik historie bare den enkelte kan fortelle. Det handler om verdighet forbi det verbale. Ole Hamre lager musikk av talespråk og er også mannen bak Folkofonen, et unikt orgel av menneskestemmer. Etikk, samtalen om liv og død Stein Husebø 20.00: Middag Tolstoj mot slutten En dramatisk lesning på en uventet arena. Ved Morten Jostad, ikke minst kjent for sine enmannsforestillinger, med spenn fra H.C. Andersens tekster og liv, via Kierkegaard, Ibsen og Platon til Holberg, Gogol, Wergeland og Aanrud. Søndag 7. juni: V. BONDEGUTTENS YDMYKE EVNE TIL Å LINDRE Det var Guds vilje. Den veien skal vi alle, - sa Gerasim : DE SISTE DAGER OG TIMER utfordringer og muligheter Plenumsesjon: Sykepleieren Kari Sollesnes: Sykepleier ved Verdighetsenteret, 7 års erfaring fra palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Presten Olga Tvedt: Bymisjonsprest i Oslo med bred erfaring fra sykehjem. Spesiell interesse for Omsorg ved livets slutt og livshistorien. Legen Bettina Husebø: Avdelingsoverlege, Dr.med ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Post-Doc stipendiat ved UiB. Doktoravhandling i forhold til evaluering av smerte ved demens.

7 Arbeid i grupper. Presentasjon i plenum Kaffe PROGRAM VI. EN FORTELLING OM PERSONLIG FORVANDLING Døden er slutt. Det er ingen død mer : LIVSFORTELLINGEN Plenumsesjon: Kreativ skriving som omsorg. Om gamles livsfortelling Oddgeir Synnes: Førstelektor ved Betanien diakonale høgskole. Nytt doktorgradsprosjekt med analyse av alvorlig syke og døendes fortellinger, bl.a. hvordan fortellingene behandler sykdommen, fortid, nåtid og framtid. Fornedring, skriving, verdighet. Nokre refleksjonar kring Knut Hamsuns alderdomsverk Paa gjengrodde stier Atle Kittang: Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen og professor II ved Senter for Ibsenstudier, Universitetet i Oslo. Ivan Iljitsj død. Tolstojs møte med døden og med livet! Morten Jostad: Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Har også turnert med eventyr, litteraturprogram, foredrag og barneteater. Kunstnerisk leder for Det Hemmelige Teater. Avslutning Sven Mollekleiv: President i Norges Røde Kors, hvor han også var generalsekretær Til daglig direktør for samfunnskontakt i Det Norske Veritas : Lunsj før avreise Ordstyrer alle tre dager: Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger og kulturformidler, Verdighetsenteret. Informasjonssjef for DNS på hele 90-tallet, prosjekttilknyttet Raftostiftelsen, koordinator og leder for de årlige TVIL-arrangementene. Med forbehold om endringer i programmet. Disse vil evt. fremkomme på

8 Nye kilder til kunnskap Verdighetskonferansen fokuserer på de uante ressurser vi finner hos mennesker som ofte blir isolerte og omtalte som «svake»: syke, døende, gamle og demente pasienter. På avslutningsdagen skal vi bl.a møte temaer som fornedrelse, skriving og verdighet, gjennom refleksjoner omkring boken Paa gjengrodde stier. Her dokumenterer 90-åringen Knut Hamsun, nesten døv og direkte fra mentalundersøkelse, en poesi og årvåken refleksjonsevne som få hadde tiltrodd ham. Verdighetskonferansen inngår på denne måten i 150-årsjubileet for dikteren, som ledes av Nasjonalbiblioteket. LÆRE FOR Å LÆRE VIDERE Lære for å lære videre er et opplæringsprogram for sykehjem og kommunal eldreomsorg, i regi av Verdighetsenteret Omsorg for gamle. Målsettingen er å gi deltakerne grundig opplærings- og undervisningskompetanse, og slik dyktiggjøre de enkelte sykehjem og kommuner innenfor omsorg ved livets slutt (Palliative Care). Dette vil i sin tur bidra til å gi en livsgaranti for de omsorgstrengende gamle i deres siste levetid. 12 seminardager ved Bergen Røde Kors Sykehjem fordeles på 2 samlinger per halvår. POSTERS Deltakerne oppfordres til å presentere lokale prosjekter/arbeid med et poster. Det vil bli premier for de tre beste postere, med kr ,- hver. Presentasjonen legges til fredag og lørdag, etter lunsj. For veiledning, kontakt sykepleier, Verdighetsenteret: Tlf ,

9 VERDIGHETSKONFERANSEN VIDEREFØRES I INTERNASJONAL UTGAVE Hva kan vi lære av Europa og vice versa? Dagene september 2010 avvikles den internasjonale konferansen Dignity for the frail in Europe ved Solstrand Hotel & Bad, med fokus på sårbarhet og verdighet i forhold til en rekke pasientgrupper. Erfaringsdeling knyttet til omsorgens og livets kvalitet vil stå sentralt. Hovedarrangør Verdighetssenteret Omsorg for gamle vil trekke inn samarbeidspartnere i Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Wales og Østerrike. I tillegg er Røde Kors-bevegelsen nasjonalt og internasjonalt, Fagforbundet og Solstrand Hotel & Bad inviterte til å bli med under arrangørparaplyen. DISSE STÅR BAK Hvordan kan vi skape god hverdag ved våre sykehjem? Hva er alternativet til institusjon? Og hva kan vi gjøre for gamle før de kommer i den mest sårbare fasen? Arrangørene ønsker å gi påfyll på en faglig og sosial arena for leger, helsepersonell og alle som står oppe i en arbeids- og livssituasjon med dilemmaer og «umulige» valg på den ene siden, og uante muligheter på den andre: VERDIGHETSENTERET OMSORG FOR GAMLE er et nytt nasjonalt og europeisk kompetansesenter med base ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Senteret ledes av overlege Stein Husebø, og har ytterligere to leger, sykepleier, koordinator og kulturformidler tilknyttet virksomheten. Arbeidet har fire hovedfokus: Forskning og etablering av ny kunnskap,

10 nettverksbygging og samarbeid, opinionsdannelse og bevisstgjøring, samt kompetanseutvikling og implementering av kunnskap. Det sentrale pedagogiske grepet er opplæringsprogrammet for pleiepersonale og leger, Lære for å lære videre. Verdigrunnlaget er arbeidskonseptet Palliative Care for gamle. For mer informasjon, se: FORUM Sykehjemsmedisin ble opprettet 2001 og er en ideell faglig forening for leger og andre som er engasjert i å etablere en god eldreomsorg, med nærmere 200 leger som medlemmer. Foreningens hovedmål er å sikre de svakeste gamle en fullverdig medisinsk behandling og omsorg. Verdighetskonferansen 2009 er samtidig den 7. Landskonferansen for FORUM Sykehjemsmedisin. For mer informasjon, se: I samarbeid med: Solstrand Hotel & Bad er ikke tilfeldig valgt som samarbeidspartner og lærested for Verdighetskonferansen. Her legger medarbeidere fra 25 ulike kulturer daglig til rette for møter Det som har en pris, Kan erstattes av noe likeverdig. Det som er hevet over enhver pris, Har sin verdighet. Immanuel Kant mellom mennesker. Hvordan skaper man det gode rom? Vårt demokrati er bygget på frihet til å si det vi mener og akseptere forskjellighet. Solstrandorganisasjonen er opptatt av hvordan disse frihetene kan brukes i det godes tjeneste i en ny, multikulturell hverdag, slik at enkeltmennesket føler det blir sett, respektert og verdsatt for det det genuint ER. For mer info, se

11 Påmeldingsskjema Bindende påmelding Navn: Adresse: Postnr og sted: Telefon: Fakturaadresse: Stilling: Ønsker å delta på hele konferansen: Ønsker dagpakke : Overnatting: Medlem av Forum Sykehjemsmedisin: Ønsker å bli medlem av Forum Sykehjemsmedisin: Spesielle behov i forhold til mat: Jobb: Mobil: E-post: Ja Nei fredag lørdag søndag Enkeltrom Dobbeltrom Skal dele rom med: Tillegg torsdag til fredag Ja Nei kr. 400 pr. år Priser: NB! Hotellovernatting betales av hver enkelt direkte til hotellet før avreise Overnatting totalt fredag til søndag, med fullpensjon, inkluderer pauser, lunsj og middag kr ,- pr. person i dobbeltrom kr ,- pr. person i enkeltrom Overnatting pr. døgn med fullpensjon, inkluderer pauser, lunsj og middag kr ,- pr. person pr. døgn i dobbeltrom kr ,- pr. person pr. døgn i enkeltrom Ekstra overnatting med frokost, torsdag til fredag kr. 750,- pr. person i dobbeltrom kr ,- pr. person i enkeltrom Konferanseavgift: Hele konferansen for medlemmer kr ,- Hele konferansen for ikke medlemmer kr ,- Prisen inkluderer konferansemateriell. Dagpakke for medlemmer (inkl. ikke middag) kr ,- Dagpakke for ikke-medlemmer (inkl. ikke middag) kr ,- Prisen inkluderer pauser, lunsj og konferansemateriell. Inger W Seljestad, Verdighetsenteret, Ellerhusensvei 35, 5043 Bergen Tlf /

12 Tekst: Wilhelmsen Kulturformidling Design: Åse Huus Foto: Hans Jørgen Brun Herdis Maria Siegert Grete Reimers Gunnar Støm Trykk: Grafisk Trykk AS KURSGODKJENNING for leger: Allmennmedisin: 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen. Geriatri: 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering. Samfunnsmedisin: 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering KURSGODKJENNING for sykepleiere: Godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesiealsykepleie med totalt 20 timer. Kursgodkjenning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere: Godkjent som tellende program for klinisk fagstige med 20 timer. KONTAKTINFORMASJON Inger Wilhelmsen Seljestad, Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors Sykehjem Telefon: / E-post: Med støtte fra: Fagforbundet, GC Rieber Fondene, Helle Bennetts Allmennyttige Fond, Helse og Rehabiliteringsfondene, TrygVestas allmennyttige stiftelse

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011. Fagutdannelsen i energiarbeid & helsefremmende. Faghealing

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011. Fagutdannelsen i energiarbeid & helsefremmende. Faghealing ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011 Fagutdannelse i Energiarbeid og helsefremmende Faghealing Gjennom alle SELVutviklingskursene

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa.

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa. Storinnrykk av elever Under Forskningsdagene vil ca. 300 elever fra 7. klassetrinn i Gjøvik og Toten-kommunene besøke Høgskolen i Gjøvik (HiG) på en «opplevelsesdag» rundt realfag. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Om brukermedvirkning og hjelpermedvirkning En bok Inger S Martinussen er stipendiat ved Høgskolen i Harstad. Hun har arbidet som fysioterapeut for mennesker

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 2-2014 Side 6 Side 16 Side 03 Leder: Godt årsmøtet Side 04 Tegnspråkhus i Oslo? Side 05 Får vi språklov? Side 06

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Sansestimulering med enkle midler Smertebehandling ved demens Bli med på Mørketidskonferansen Geriatrisk sykepleie nr. 3-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2014 Tore Granum, målvakt, Hamar Leif Foss, målvakt, Oslo Side 6 VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I

Detaljer