Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014 Årsmeldinger for SA Husfliden Holmestrand SA Husfliden Larvik 1

2 Innhold Side 3 Innkalling og saksliste Vestfold Husflidslag Side 4 Innkalling og saksliste Husfliden Larvik SA Side 5 Årsberetning SA Husfliden Larvik Side 7 Resultatregnskap Husfliden Larvik SA Side 8 Balanse Husfliden Larvik SA Side 10 Årsberetning SA Husfliden Larvik Side 12 Budsjett Husfliden Larvik AL Side 13 Uttalelse fra ledelsen til BDO Side 15 Innkalling til årsmøte i Husfliden Holmestrand SA Side 16 Årsberetning Husfliden Holmestrand SA Side 19 Resultatregnskap Husfliden Holmestrand SA Side 20 Balanse Husfliden Holmestrand SA Side 22 Saldobalanse Husfliden Holmestrand SA Side 25 Posteringsdokumentasjon - Husfliden Holmestrand SA Side 26 Revisors beretning - Husfliden Holmestrand SA Side 28 Balanse Husfliden Holmestrand SA Side 29 Budsjett Husfliden Holmestrand SA Side 30 Daglig leders beretning - Husfliden Tønsberg AS Side 31 Vestfold Husflidslag hovedstyre Side 34 Kurslærere Side 37 Årsmelding Vestfold Husflidslag Side 41 Årsmelding Nettverk Vev Vestfold Side 42 Balanse Vestfold Husflidslag Side 43 Årsplan Vestfold Husflidslag Side 44 Referat fra årsmøtet Vestfold Husflidslag Side 48 Årsmelding Larvik Husflidslag Side 50 Årsmelding Sandefjord Husflidslag Side 51 Årsmelding Nøtterøy Husflidslag Side 52 Årsmelding Tønsberg Husflidslag Side 53 Årsmelding Horten Husflidslag Side 54 Årsmelding Holmestrand Husflidslag Side 55 Årsmelding Svelvik Husflidslag Side 56 Årsmelding Husflidskonsulenten i Vestfold Side 58 Adresselister 2

3 3

4 INNKALLING TIL ÅRSMØTET I HUSFLIDEN LARVIK SA Onsdag 18.mars 2015 kl Vertskap for årsmøtet: Nøtterøy Husflidslag Sted: Hellalia restaurant/golfbanen Nøtterøy SAKSLISTE Åpning 1. Navneopprop 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av referent 5. Valg av to representanter til tellekorps. 6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 7. Godkjennelse av årsregnskapet. Resultatregnskapet, Balanse og noter. 8. Anvendelse av årets overskudd eller dekning av årets underskudd. 9. Årsberetning for Årsrapport fra butikken 11. Revisjonsberetning 12. Orientering om budsjett for Valg av styret i Husfliden Larvik SA a. Leder b. Styremedlem c. Vara medlem 14. Valg av revisor 15. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 16. Fastsettelse av styrets honorarer 17. Innkomne saker: 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Til BDO AS ved Arne Geir Jensen Uttalelse fra ledelsen Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Husfliden Holmestrand SA for året som ble avsluttet den 31. desember 2014, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant informasjon. 2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter. 4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi mener at virkningen av ikkekorrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet totalt sett. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt. 7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet: a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter; b) Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler; c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt; d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet. 9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 11) Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som overstiger salgsverdien. 13

14 14

15 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HUSFLIDEN HOLMESTRAND SA Onsdag 18.mars 2015 kl Vertskap for årsmøtet: Nøtterøy Husflidslag Sted: Hellalia restaurant/golfbanen Nøtterøy SAKSLISTE Åpning 1. Navneopprop 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av referent 5. Valg av to representanter til tellekorps 6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 7. Godkjennelse av årsregnskapet for 2014, resultat og balanse 8. Anvendelse av årsoverskudd 9. Årsberetning Årsrapport fra butikken 11. Revisjonsberetning 12. Orientering om budsjett Valg av styret i Husfliden Holmestrand SA a) Leder b) Styremedlem 14. Valg av revisor 15. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 16. Fastsettelse av styrets honorarer 17. Innkomne saker 18. Blomster 15

16 HUSFLIDEN HOLMESTRAND SA - ÅRSBERETNING 2014 INNLEDNING 2014 har vært et år med stor aktivitet. Vi har økt salget på tekstiler, interiør, bunadsko, herrebunad og bunad-sølv, mens vi har gått noe tilbake på strikkegarn. Totalt medfører dette en økning på ca. 6%. Gledelig er det at vi ligger over budsjettet som vi har satt opp for året! Aktiviteten har vært stor med mange arrangement og tiltak. ARRANGEMENT 7.januar Larvik Husflidslag. Tema: skjerf og sjal. 8.januar Personalmøte. 13.januar VH bunadnemdmøte 14.januar Nettverk vev styremøte januar Norsk Flid: kurs/møte i Oslo 22.januar Årsmøte Holmestrand Handel og Hygge 23. januar Innkjøpsmesse Lillestrøm 28.januar Strikke-kafé 1.februar Vestfold Husflidslag: bunadlærer-møte i Tønsberg 5.februar Holmestrand Husflidslag: årsmøte 11.februar Forretningsstyremøte 25.februar Strikkekafé 3.mars Nettverk vev Vestfold: styremøte 12.mars Nettverk vev Vestfold: møte Hillestad. 17.mars Sande Bygdekvinnelag: Strikkekafe, interiørstrikk. 19.mars VH årsmøte og årsmøte for butikken. 24.mars Hyggetreff i Husfliden Larvik 25.mars Strikkekafé 7.april VH bunadnemdmøte 8.april Forretningsstyremøte 19.mai VH bunadnemdmøte 27.mai NH`fagutvalg vev møte 28.mai Forretningsstyremøte 2.-4.juni Norsk Flid: generalforsamling Trondheim. 5.juni Markering for 2 ansatte i Eidsfoss 10.juni VH bunadnemdmøte 17.juni Forretningsstyremøte 18.juni Nettverk vev Vestfold styremøte 11.august VH bunadnemdmøte. 20.august Norsk Flid: møte i Oslo august Innkjøpsmesse i Oslo/Lillestrøm 25.august Nettverk vev Vestfold styremøte 1.september Personalmøte 9.september NF bunadmesse Oslo 16

17 10.september september 22.september 30.september 6.oktober 7.oktober 8.oktober 14.oktober 28.oktober 4.november 5.november 11.november 12.november 25.november 29.november 2.desember Nettverk vev Vestfold: styremøte Vevmesse Umeå, Sverige Forretningsstyremøte Strikkekafe VH bunadnemd møte Stokke Besøk i butikken fra vevstue i Rygge. Motevisning på Holmestrand Fjordhotell i samarbeid med Holmestrand Husflidslag. Louis Jacoby underholdt. NH`s fagutvalg i vev møte. Strikkekafe Motevisning i Hof i samarbeid med Hof Bygdekvinnelag Nettverk vev Vestfold: styremøte Nettverk vev møte Tønsberg i samarbeid med VH. Tema: Osebergtekstilene. Holmestrand Handel og Hygge møte Strikkekafe Julebord for de ansatte Forretningsstyremøte. PERSONAL-ENDRINGER I mai slutta Nina Horne Heidum, ved oppnådd aldersgrense. Hun har arbeidet hos oss i 26 år. Silje Nordhagen har vært lørdagshjelp i 3 år. Hun slutta 1. august for å flytte til Oslo og fortsette på skole. Gunhild Sønslien slutta hos oss 1.november for å begynne å jobbe i Husfliden Tønsberg. I juni fikk vi ny lørdagshjelp da Stine Njøten begynte hos oss. 1.august begynte Kerstin Bennitz å jobbe hos oss som butikkfunksjonær og dekoratør. 1.november begynte Ingjerd Skog som butikkfunksjonær hos oss. Merethe Grønvold har tatt over som nestleder i butikken etter Gunhild Sønslien. UTDANNING 2 av de ansatte har deltatt på Folkeuniversitetets kurs i salg, servise og sikkerhet. Innholdet i kurset kan føre frem til fagbrev. VERV Daglig leder fortsetter som husflidsbutikkenes representant i Norges Husflidslags fagutvalg i vev og har vært med å utarbeide fire nye billedvevmønstre for NH s husflidsbutikker. Hun er også med i styret i nettverk vev Vestfold. Daglig leder er valgt som Husflidsbutikkenes representant i VH s bunadnemd. SLUTTKOMMENTAR Dette året har vært en stor utfordring for oss pga. vesentlige endringer i personalet. Jeg vil takke de gode medarbeiderne vi har, for god støtte og godt samarbeid! Til tross for alle 17

18 endringene i personalet, har vi klart å holde hjulene i gang og endt opp med et godt resultat. Takk til alle de gode kundene våre, som gjør at det er hyggelig å gå på jobb. En stor takk må også rettes til alle våre produsenter, som gjør det mulig for oss å levere kvalitetsbunader produsert lokalt. Takk til de vi samarbeider med; spesielt nevnes Holmestrand Husflidslag, Vestfold Husflidslag og forretningsstyret. Holmestrand, 10.februar 2015 Nora-Marie Sogn Wiik 18

19 Resultatregnskap Husfliden Holmestrand Sa Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Husfliden Holmestrand Sa 19 Side 1

20 Balanse Husfliden Holmestrand Sa Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Husfliden Holmestrand Sa Side 2

21 Balanse Husfliden Holmestrand Sa Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Note Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Holmestrand, Styret i Husfliden Holmestrand Sa Nora Marie Sogn Wiik Daglig leder Marie Ørdal Styremedlem Tone Vatle Johansen Styreleder Birgit M. Hovde Styremedlem Kari Mette Roalsø Styremedlem Husfliden Holmestrand Sa 21 Side 3

22 Saldobalanse Klient Husfliden Holmestrand Sa Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig INVENTAR 5 473, ,00 0, AIR CONDITION ANLEGG 6 979, ,00 0, VAREBEHOLDNING , , , TERMINAL ,10 0, , OPPTJENT, IKKE FAKTURERT DRIFTSINNTEKT 0, , , FORSKUDDSBET. KOSTNADER 657,94-657,94 0, Forskuddsbetalt forsikring 0, , , FORSKUDDSBET.KOSTNADER 1 950,00 0, , AKSJER I NORSK FLID 4 320,00 0, , KASSE 8 582,00 0, , KASSE GAVEKORT ,00 0, , KASSE TILGODESEDDEL ,35 0, , DEPOSITUM ,00 0, , SKATTETREKKSKONTO ,50 0, , POSTBANKEN 61,70 0,00 61, ANNEN EGENKAPITAL , , , VEVKONTO ,81 0, , VESTFOLD HUSFLIDSLAG ,00 0, , BANK ,63 0, , KREDITORER ,73 0, , BETALBAR SKATT 0, , , SKATTETREKK ,00 0, , OPPGJØRSKONTO MVA ,61 0, , SKYLDIG ARB.G.AVGIFT ,00 0, , A.G.A.AV PÅL.FP ,00 0, , PÅLØPTE FERIEPENGER ,00 0, , PÅLØPTE KOSTNADER , , , SALG TURISTVARER ,88 0, , SALG SMYKKER ,20 0, , SALG TEKSTILER ,37 0, , SALG INTERIØR OG PYNT ,11 0, , SALG VEVUTSTYR ,36 0, , SALG BØKER OG KUNST ,70 0, , SALG KONFEKSJON ,70 0, , SALG HÅNDSTRIKK ,28 0, , SALG FOTTØY ,04 0, , SALG TILBEHØR KLÆR ,00 0, , SALG SKO BUNAD ,20 0, , SALG BUNAD FERDIG DAME ,20 0, , SALG BUNAD FERDIG HERRE ,00 0, , SALG MATERIALPAKKE DAME ,16 0, , SALG TILBEHØR BUNAD ,80 0, , SALG METERVARE BUNAD ,46 0, , SALG TJENESTER BUNAD ,60 0, , SALG STRIKKEGARN ,05 0, , SALG VEVGARN ,60 0, , SALG TILBEHØR GARN ,69 0, , SALG BUNADSØLV ,15 0, , ENGROSALG ,43 0, , SALG BUNAD FERDIG BARN ,76 0, , SALG MATERIALPAKKER BARN -53,60 0,00-53, SALG TJENESTER GAVER -326,40 0,00-326, SALG BRODERIER ,54 0, , SALG TJENESTER KLÆR ,00 0, , SALG MATERIALPAKKE HERRE ,60 0, , SALG BARNEVARER ,92 0, , SALG KURS ,20 0, , SALG NF FORMIDLINGSSALG ,36 0, , SALG PORTO ,20 0, , Uttak av tjenester (høy sats) ,00 0, , RABATT OG ANNEN SALGSINNTEKTSREDUKSJON ,80 0, , SALG , , ,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 1 22

23 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig FRAKT,TOLL OG SPEDISJON ,25 0, , VAREKJØP HÅNDSTRIKK 4 989,80 0, , VAREKJØP STRIKKEGARN ,44 0, , VAREKJØP TEKSTILER ,06 0, , VAREKJØP KONFEKSJON ,56 0, , VAREKJØP FOTTØY ,36 0, , VAREKJØP VEVGARN ,34 0, , VAREKJØP SMYKKER ,01 0, , VAREKJØP BUNAD FERDIGE ,40 0, , VAREKJØP MATERIALPAKKE DAME ,71 0, , VAREKJ.BUNADSSØLV ,92 0, , VAREKJØP BUNADSTILBEHØR ,20 0, , VAREKJØP BUNAD FERDIG HERRE ,00 0, , VAREKJØP METERVARE BUNAD ,71 0, , VAREKJØP TJENESTER BUNAD ,00 0, , VAREKJØP TILBEHØR GARN ,97 0, , VAREKJØP TURISTVARER ,20 0, , VAREKJØP INTERIØR OG PYNT ,82 0, , VAREKJØP VEVUTSTYR ,40 0, , VAREKJØP BØKER OG KUNST ,80 0, , VAREKJØP TILBEHØR KLÆR ,00 0, , VAREKJØP SKO BUNAD ,85 0, , VAREKJØP FERDIG BUNAD BARN ,00 0, , VARELAGERENDRING 0, , , FREMMEDYTELSER 6 174,40 0, , LØNN TIL ANSATTE ,00 0, , LØNN LEDER ,00 0, , LØNN STYREHONORAR ,00 0, , LØNN BUNADSØM ,00 0, , FERIEPENGER BEREGNET ,00 0, , OTP ,42 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT ,00 0, , AGA av avsatt FP ,00 0, , TREKKPLIKTIG BILGODTGJ. 550,00 0,00 550, GAVER TIL ANSATTE, FR.BER ,00 0, , GAVER TIL ANSATTE, IKKE FR.BER. 800,00 0,00 800, OVERTIDSMAT 2 423,00 0, , YRKESSKADEFORSIKRING 6 671, , , ANNEN PERSONALKOSTNAD ,50 0, , AVSKRIVNINGER 0, , , LEIE LOKALE ,00 0, , HUSLEIE U/MVA ,07 0, , Leie lokaler 5 555,58 0, , LYS, VARME ,88 0, , RENHOLD 3 959,20 0, , LEIE DATASYSTEMER ,72 0, , NYE VEVMØNSTER , , , DATAUTSTYR 2 000,00 0, , Programvare vedl.hold 2 602,40 0, , REKVISITA 4 591,30 0, , NORSK FLID SERVICEAVGIFT ,00 0, , REP OG VEDLIKEHOLD UTSYR 9 265,80 0, , REVISJON ,00 0, , REGNSKAPSHONORAR ,00 0, , KONTORREKVISITA ,54 0, , AVISER, TIDSKR. BØKER O.L. 910,00 0,00 910, MØTER,KURS,OPPDATERING O.L ,60 0, , TELEFON ,94 0, , PORTO ,00 0, , BILGODTGJØRELSE, OPPG.PLIKTIG 3 053,00 0, , REISEKOSTNADER, IKKE OPPG.PL ,87 0, , PERSONTRANSPORTTJENESTE, LAV SATS 3 072,22 0, , SALGSKOSTNAD 6 168,80 0, , REKLAMEKOSTNADER ,82 0, , KONTINGENTER M/FRADRAG ,00-500, , KONTINGENT IKKE FRADRAGSBER. 0,00 500,00 500, GAVER FR.BER 1 927,00 0, , FORSIKRINGER , , ,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 2 23

24 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig STYREMØTER 1 373,00 0, , ØREDIFFERANSER VED AVSTEMMING -11,03 0,00-11, BANK OG KORTGEBYR 8 795,27 0, , KREDITTKORTPROVISJONER ,16 0, , ANNEN KOSTNAD 7 959,00 657, , ANNEN KOSTNAD - IKKE FRADRAG 3 440,00 0, , ANNEN RENTEINNTEKT -138,03 0,00-138, VALUTAGEVINST (AGIO) -557,87 0,00-557, ANNEN FINANSINNTEKT ,00 0, , RENTER SKATT 20,00 0,00 20, ANNEN RENTEKOSTNAD 7 462,48 0, , RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD 1 893,15 0, , VALUTATAP (DISAGIO) 1 296,36 0, , BETALBAR SKATT 0, , , OVF.TIL ANNEN EK 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 3 24

25 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Husfliden Holmestrand Sa Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T , AIR CONDITION ANLEGG T , INVENTAR T , AVSKRIVNINGER T Endring varelager , VAREBEHOLDNING 4390 VARELAGERENDRING T Opptjent, ikke fakt. driftsinnt., RF ikke postert 2 494, OPPTJENT, IKKE FAKTURERT DRIFTSINNTEKT 3999 SALG T Periodisert forsikring, inng. fakt , Forskuddsbetalt forsikring T , FORSIKRINGER T , YRKESSKADEFORSIKRING T IF 1057, medl.avg. ikke fr.ber. 500, KONTINGENT IKKE FRADRAGSBER.7400 KONTINGENTER M/FRADRAG T Saldo kto kostn.føres 657, ANNEN KOSTNAD 1700 FORSKUDDSBET. KOSTNADER T Kto nedskrives til saldo kto , PÅLØPTE KOSTNADER 6506 NYE VEVMØNSTER Disponeringer D Betalbar skatt , BETALBAR SKATT 2500 BETALBAR SKATT D Overført til annen egenkapital , OVF.TIL ANNEN EK 2050 ANNEN EGENKAPITAL Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Holmestrand, Nora Marie Sogn Wiik Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 1 25

26 26

27 27

28 28

29 Budsjett Husfliden Holmestrand SA 2015 kto: budsjett 2014 regnskap 2014 budsjett 2015 inntekter: salgsinntekter kr kr kr engrossalg 3022 kr kr kr andre inntekter sum inntekter kr kr kr Kostnader: varekost kr kr kr lønn kr kr kr styrehonorar 5015 kr kr kr driftskostnader: kr - kr - Avskrivninger 6010 kr kr kr Frakt, transport 6100 kr - kr - kr - Toll og spedisjon 6110 kr - kr - kr - husleie 6300 kr kr kr husleie inn 6301 kr (10 000) kr (8 633) kr (10 000) Leie lokaler ifm strikkekafe 6310 kr kr kr Renovasjon 6320 kr - kr - kr - Lys,varme 6340 kr kr kr Områdekontroll 6341 kr - kr - kr - Renhold 6360 kr kr kr Annen kostnad kr - kr - kr - leie datasystemer 6420 kr kr kr Nye mapper skillbragd 6506 kr - kr kr - Iinventar 6540 kr kr Datautstyr 6551 kr kr kr Programvare vedlikehold 6553 kr kr kr Rekvista 6560 kr kr kr norsk flid serviceavgift 6593 kr kr kr Rep.og vedlikehold bygn Rep.og vedlikehold utstyr 6620 kr kr kr regnskapshonorar 6705 kr kr kr revisjon 6701 kr kr kr kontoromkostninger, ikke data kr kr kr Aviser, tidsskrifter 6840 kr kr 910 kr Møter, kurs, oppdatering 6860 kr kr kr telefon 6900 kr kr kr Datakommunikasjon 6907 kr - kr - porto 6940 kr kr kr km bilgodtgjørelse 7100 kr kr kr Reisekostnader (ikke oppg.pl.) 7140 kr kr kr Persontransporttjeneste lav sats 7149 kr kr kr diett uten aga 7160 kr - kr - kr - salgskostnad 7300 kr kr kr embalasje 7301 kr - kr - kr - annonsering kr kr kr kontigenter med fradrag 7400 kr kr kr Kontigent, ikke fradrag 7410 kr - kr - kr - gaver, fradragsberettiget 7420 kr kr kr gaver, ikke fradrag(bunadnemd) 7430 kr - kr - kr - forsikringer 7500 kr kr kr Garantiprovisjon 7550 kr - kr - kr - Styre og bedr.fors.møter 7700 kr - kr - kr - Generalforsamling/styrmøte 7710 kr kr Styremøter 7711 kr kr kr Øredifferanse ved avstemming 7740 kr - kr (11) kr - gebyr bank, post etc kr kr kr Kreditkortprovisjoner 7780 kr kr kr Annen kostnad 7790 kr kr kr Annen kostnad, ikke fradrag 7791 kr annen driftskostnad kr kr kr SUM driftskostnader kr kr kr Rentekostnad,i.fr.ber kr - kr - Annen renteinntekt 8050 kr - kr (138) kr - Valutagevinst 8060 kr - kr - Annen finansinntekt 8070 kr - kr (4 021) kr - Utbytte fra samvirkeforetak 8075 renteutgifter kr kr kr Valutatap 8160 kr skattekostnad 8800 kr kr kr driftskostnader totalt: kr kr kr resultat kr kr kr

30 HUSFLIDEN TØNSBERG A/S Daglig leders beretning 2014 I 2014 har det vært store utfordringer med bemanningen. Selv om vi har ansatt 2 nye personer i 100 % stilling, er vi fortsatt for få. Stabil arbeidskraft har vi vært bortskjemt med, og at man slutter før pensjonsalderen har vært utenkelig.trøsten er at de 2 som har valgt å slutte dette året har hatt en personlig, god grunn til det. Når det gjelder bunadsproduksjonen, går det mye tid til å organisere dette. Vi jobber hele tiden med å lære opp nye produsenter, da flere etter hvert har fått en høy alder. Vi har mye delproduksjon og lager på bunader, noe som gjør at vi kan levere bunader raskere. Takket være den stabile etterspørselen etter våre bunader er omsetningen så bra. Salg av bunad og tilbehør utgjør en stor andel av vår omsetning. Vi merker en stadig økende etterspørsel etter mannsbunader og vi kunne ha solgt langt fler hvis vi hadde klart å sy. Vi har i løpet av året hatt besøk av Nøtterøy Husflidslags medlemmer hvor vi viste nye strikkemodeller fra Rauma og Pt. Vi har dessverre ikke kunnet stille opp på andre besøk pga høyt arbeidspress og for få ansatte. Det har vært møter og kurs med Norsk Flid og 2 Gave- og interiørmesser. Styreleder og daglig leder deltok på generalforsamlingen i Trondheim 2-4 juni. Det var en fin tur med møter og omvisning i den fine butikken. Daglig leder sitter som representant i fagutvalget for bunad i Norsk Flid og i Norges Husflidslags fagutvalg for bunad. Til slutt vil jeg takke mine gode medarbeidere for et trivelig arbeidsmiljø og for alt merarbeidet de har bidratt med! Tusen takk til alle produsentene som vi er så avhengige av. Takk også til husflidslagene og styret vårt for et godt samarbeide. Tønsberg. 1.februar 2014 Rita H.Gallis Fadum 30

31 Norges Husflidslag, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo Tlf: Fax: E-post: VESTFOLD HUSFLIDSLAG HOVEDSTYRET Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Berit Rønningen Haneholmveien Sandefjord Nestleder Ellen Holtan Folkestad Liaveien Vear Sekretær Amalie Riisager Rekkeviksgate 11 b 3260 Larvik Kasserer Tove E. Forså Trollheggveien 13 A 3152 Tolvsrød Styremedlem Kari-Mette Roalsø Pegasusveien Tønsberg Styremedlem Inger Brynhildsen Furusvingen Svelvik styremedlem Synøve Birkeland Østbyveien Tjodalyng Svendsen Vara Anne Grete Skjeggedal Brandsvei Tønsberg Vara Jorun Berulfsen Kutterveien Skallestad Revisor Wenke Thode Platåveien 19 A 3080 Holmestrand Husflidkonsulent Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Annie Eikenes Herfellveien Tjodalyng VALG KOMITÉ Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Solveig Nodland Hogsrødveien Andebu Medlem Vigdis Kittang Ramstad Sidensvansveien Vestskogen Medlem Marit Sundt. C. J. Andersens vei Larvik BUNADSNEMNDA

32 Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Unni Løken Nordskog 3231 Sandefjord ommune.no Rep VH Inger Brynhildsen Furusvingen Svelvik Representant for Edel Hiim Bergstien Tønsberg 2016 bunadslærere Representant for bunadslærere Representant for butikkene Kari Lønn Vivestadlinna Ramnes Nora-Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt TURKOMITE Verv Navn ADRESSE STED TELEFON MOBIL EPOST Representant Brit Rivrud Irisveien Sandefjord medlem Ragnhild Rognstad Snipeveien Tønsberg Medlem Ellen Gommerud Agnesveien Stavern NETTVERK VEV Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Medlem Nora Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt Medlem Eva Lie Hermann Smithsgt Horten Medlem Berit Knai Johansen Granborgveien Tolvsrød VESTFOLD HUSFLIDSLAG FORETNINGSSTYRET Husfliden Holmestrand SA Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Holmestrand Tone Vatle Johansen Konvallveien Holmestrand Styremedlem Birgit M. Hovde Øvre Smidsrødvei Tønsberg Sekretær Marie Ørdal Sykehusveien 9B 3080 Holmestrand Styremedlem/ rep VH Husfliden Nora Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 9. JUNI 978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 203 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 0.2.204 KL. 9.00 Årsmelding 203 for lokallag DAGSORDEN:. KONSTITUERING - Godkjenning

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2013 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Driftsinntekter 2 5 757 941 6 703 516 Sum driftsinntekter 5 757 941 6 703 516 Varekostnad 285

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekt fra medlemmer 737 966 645 296 Annen driftsinntekt 6 28 873 2 837 Sum driftsinntekter 766 839 648 133 Lønnskostnad 2 33 000 31

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag Årsmelding 0 for Lørenskog Husflidslag Kommune: LØRENSKOG Fylke: AKERSHUS Lagets stiftelsesår: 9 LagetsOrganisasjonsnr.:975.7.6 Styret ble valgt på årsmøtet den.0.0 for perioden.0.0 til 0.0.05. Navn på

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Østfold Landbruksselskap

Østfold Landbruksselskap AKTIVITETSREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note Leieinntekter 1 164 000 184 263 Andre inntekter 11 643 2 620 Sum driftsinntekt 175 643 186 883 Tilskudd til organisasjoner 2 167 406 15 000 Lønnskostnader 0 20 200

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Avgifter fra medlemmene 4 652 035 4 380 348 Andre inntekter 383 037 282 029 Sum driftsinntekter 5 035 072 4 662 377 Personell og tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Stiftelsen driver følgende virksomhet på følgende steder: Hjelpearbeid for fattige og foreldreløse barn

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kurs- og møtekatalog Høst 2015. Husflid i Vestfold. Larvik Sandefjord Stokke Tønsberg Nøtterøy Horten Holmestrand Svelvik

Kurs- og møtekatalog Høst 2015. Husflid i Vestfold. Larvik Sandefjord Stokke Tønsberg Nøtterøy Horten Holmestrand Svelvik Kurs- og møtekatalog Høst 2015 Husflid i Vestfold Larvik Sandefjord Stokke Tønsberg Nøtterøy Horten Holmestrand Svelvik 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 31 32 Innhold Vestfold Husflidslags

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer