KRETSTINGETS OPPGAVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTINGETS OPPGAVER"

Transkript

1 Årsberetning

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling 8 Kretsmestere 9 Tabeller 10 Anleggskomiteen 11 Dommerkomiteen 12 Klubbutviklingskomiteen 14 Spiller-/trenerkomiteen 17 Administrasjon 19 Styrets oppsummering 21 Økonomisk årsberetning 23 Aktivitetsregnskap 25 Balanse 26 Noter 28 Revisjonsberetning 33 Rapport fra kontrollkomiteen 35 Forslagene 36 Budsjett 41 Valg 42 2

3 KRETSTINGETS OPPGAVER a) Godkjennelse av representantenes fullmakter b) Vedtagelse av foretningsorden c) Godkjennelse av innkalling d) Vedtagelse av sakslisten e) Valg dirigent og sekretær f) Valg av 2 desisorer som sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll g) Kretsstyrets beretning for tingperioden h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen i) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd j) Forslag om endringer av kretsens reglementer k) Andre innkomne forslag l) Forslag til kontingenter og avgifter m) Forslag til budsjett n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité o) Foreta valg av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper og fastsettelse av revisors honorar 3

4 FORRETNINGSORDEN - KRETSTINGET 1. Tinget ledes av valgt dirigent. 2. Valgte sekretærer fører notater til protokollen. Protokollen skal godkjennes av kretsstyret og de valgte desisorer, og skal senest 4 uker etter kretstinget sendes til klubber. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 min. første gang. 2 min. andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. Dirigenten kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Ved avstemming nyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemningen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. - Endringer i Lov og Reglement krever 2/3 stemmeflertall. - Øvrige vedtak krever simpelt flertall - bortsett fra valg som krever absolutt flertall. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot. 7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig. 8. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på. 9. Hver representant får utlevert en nummerplate. Ønsker representanten å delta i debatten, rekkes platen i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talelisten. 4

5 STYRETS BERETNING Siste ordinære kretsting ble avholdt på Arena Hotell, 1. mars 2010 kl 1800, med Akershus FK som teknisk arrangør. KRETSSTYRET har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder Yngve Arne Solberg Lillestrøm SK Nestleder Johan Jørstad Borgen IL Styremedlem Edith H. Karlsen Rælingen FK Styremedlem Ingunn Storholm Nagel-Dahl Borgen IL Styremedlem Gro Langdalen Løvenstad FK Styremedlem Roar O. Andersen Fjellhamar FK Styremedlem Marianne W Hulby Frogner IL Styremedlem Kai Ole Holter Eidsvold TF VALGKOMITÉ Leder Terje Rustad Løvenstad FK Medlem Eli Wilhelmsen Frogner IL Medlem Storm Pedersen Rælingen FK Medlem Bjørn Nordvik Eidsvold IF Medlem Marit Herlofsen Bjørkelangen SF REVISJONS-/KONTROLLKOMITÉ Leder Johan Kibsgård Strømmen IF Medlem Brit Bjørklund Høland IL Medlem Kari Fjørtoft Bjarmann Skedsmo FK Medlem Finn Johannessen Skjetten Fotball REVISOR Deloitte (Gjennom NFF) 5

6 KOMITEER OPPNEVNT AV KRETSSTYRET ANLEGGSKOMITEEN Leder / KS Johan Jørstad Borgen IL Medlem Roar Andersen Fjellhamar FK Medlem Odd S. Eriksen Lillestrøm SK Medlem Ove Halvorsen Region Øst-Norge Medlem / Adm Erland Dalberg DOMMERKOMITEEN Leder / KS Edith Helene Karlsen Rælingen FK Medlem Erik Berghøi Hauerseter Medlem Dag J. Magnussen Skeid Medlem Åge Dahl Gjelleråsen IF Medlem Glenn Due-Sørensen Lillestrøm SK Adm Omar Rafiq KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN Leder / KS Marianne W Hulby Frogner IL Medlem Karl Gustavsen Lørenskog IF Inkludering / KS Gro Langdalen Løvenstad FK Prosjekter / KS Ingunn Storholm Nagel-Dahl Borgen IL Adm Grethe Brøtmeth SPILLER- / TRENERKOMITEEN Leder / KS Kai Ole Holter Eidsvold TF Medlem Jørn Ove Lunder Skedsmo FK Medlem Roy-Kenneth Torkildsen Lillestrøm SK Medlem Hans Tvedte Skjetten SK Medlem Monica Knudsen LSK kvinner FK Adm Geir Frigård 6

7 ÆRESMEDLEMMER OLAF ENGEN IVAR FREDRIKSEN TOM LUND HEGE RIISE TOR UNDHEIM SVERRE NORDHAUG GEIR ÅGE HOLEN Aurskog/Finstadbru SK Lillestrøm SK Lillestrøm SK Team Strømmen FK Rælingen FK Eidsvold Turn Rælingen FK KRETSENS GULLMERKE 1996 Frode Grodås Lillestrøm SK 1997 Elias Bjerke Skedsmo FK 1997 Ståle Solbakken Lillestrøm SK Einar Krokan Lillestrøm SK Atle Vik Lørenskog IF 1999 Sverre Nordhaug Eidsvold TF Tor G. Møien Lillestrøm SK Jon E. Skjervold Fet IL 2000 Jan Erik Bjørnstad Feiring IL Gunnar Ottne Hurdal IL Sverre Robsrud Strømmen IF 2001 Jan Sandbæk Eidsvold TF Torgeir Bjarmann Lillestrøm SK 2002 Erland Dalberg Strømmen IF Rolf Madsen Eidsvold IF Ratomir Simic Skedsmo FK Oddvar Krage Ullensaker/Kisa IL Terje Ryen Varpe BK Helge Udnes Raumnes & Årnes IL 2003 Åge Dybendal Lillestrøm SK Ranveig Karlsen Hakadal IL Rune Barkenes Ytre Rælingen UIL Jan Erik Søberg Borgen IL Bjørn Heiberg Funnefoss/Vormsund IL Ole G. Willersrud Kløfta IL 2004 Svein Erik Engebretsen Sørumsand IF Tove Gaarder Søndre Høland IUL Øystein Slemdal Frogner IL Joar Hoff Strømmen IF 2005 Inger-Marie Nilsen Rælingen FK Per Brogeland Eidsvold Turn Kjell Lindahl Søndre Høland IUL 2006 Finn Johannessen Skjetten Fotball Per Nygren Strømmen IF Arnfinn Bjerke Skedsmo FK 2007 Per Christensen Lillestrøm SK Bjørn Myhre Akershus IK Espen Søgård Lillestrøm SK Pål Steffen Andresen Lillestrøm SK 2008 Sigrunn Larsen Blaker IL Tove Kristiansen Skedsmo FK Frank Grønlund Lillestrøm SK Roar Furuseth Skjetten Fotball Terje Juven Nordre Eidsvoll IL 2009 Johan Kibsgård Strømmen IF Brit Bjørklund Høland IL Terje Rustad Løvenstad FK Hilde Hansen Team Strømmen Geir Åge Holen Rælingen FK 7

8 REPRESENTASJONER 2010 Kjartan Berland, Lillestrøm SK NFF Johan Jørstad, Borgen IL disiplinærutvalget Åge Tovan, Lørenskog IF Jørgen Neumann, Eidsvold TF Gunhild Lærum, Lillestrøm SK Odd-Iver Pellfoch, Lillestrøm SK Jon E Skjervold, Fet IL Henning Stille Berg, Lillestrøm SK Eli Landsem, Lørenskog IF Henning Harborg, Lillestrøm SK Elisabeth Reymert, LSK kvinner Forbundsstyrerepresentant. Dommerkomité Anleggsutvalg NFF og medl. i Anleggsutvalg - NFF Trenerutvalget, bredde - NFF Klagenemnd for klubblisens NFF Klubblisensnemnda NFF NL Dommerkomité og Leder Toppdommerutvalg-NFF Topptrenerkomité - NFF Landslagstrener NFF Leder av Lovkomité - NFF Serieforeningen for kvinner REPRESENTASJONSSPILLERE 2010 LAG NAVN KLUBB Kamper Kvinner A Lene Storløkken LSK Kvinner 7 LAGSUTVIKLING Kvinner A + U23 Marita Skammelsrud Lund LSK Kvinner 2+ 1 År Kvinner A + U23 Marit Sandvei LSK 2008 Kvinner Kvinner U23 Ida Elise Enget LSK Kvinner 7 Antall Kvinner klubber U23 i kretsen Ingrid Moe Wold LSK Kvinner J19 Cathrine Dekkerhus LSK Kvinner 10 Voksenfotball J16 Julie - antall Heggedal lag Sørumsand Ungdom J16 Oda - antall Marie lagburaas Eidsvold 568Turn Barn J15 Synne - antall Jensen lag Gjelleråsen Funksjonshemmede J15 Martine - antall Moseng lag Gjerdrum Sum U21 Erling Knudzon Lillestrøm 1712 SK MØTER U21 André Hansen Lillestrøm SK 1 Antall U21 styremøter Tarik Elyounoussi Lillestrøm 9 SK Antall U21 saker Håvard Nordtveit Lillestrøm 129 SK G19 Stian Ringstad Lillestrøm SK 5 G19 Kristoffer Tokstad Lillestrøm SK 7 Antall AU - møter G18 Fredrik Guldbrandsen Lillestrøm SK 10 Antall saker G18 + G19 Ruben Lunan Gabrielsen Lillestrøm SK 7+ 3 KRETSMESTERE G16 Johan Kolbjørnsrud 2010 Lillestrøm SK 2 G16 Ohi Omoijuanfo Lillestrøm SK 6 MENN G16 John Raymond Haraldsen Lillestrøm SK 3 G15 Marius Høibråten Lillestrøm SK 5 3.div menn Lillestrøm SK 2 G15 Martin W Trøen Eidsvold Turn 5 4.div menn Flisbyen BK 5.div menn Nannestad FK 6.div menn Frogner IL 7.div menn Flisbyen BK 2 8.div menn Rælingen FK 2 G19 1.div Ullensaker/Kisa IL G16 1.div Eidsvold TF G15 1.div Kløfta IL G14 1.div Lørenskog IF G13 1.div Lørenskog IF Menn 7er Fjellhamar FK M34 7er (Old Boys) Momoen IUL M39 7er (Veteran) Strømmen IF KVINNER 4.div kvinner Eidsvold TF 8

9 J19 1.div J16 1.div J14 1.div J13 1.div Kvinner 7er K29 7er (Old Girls) KRETSMESTERE 5ER FOTBALL M34 (Old Boys) Menn senior elite Menn senior bredde Kvinner senior G19 G16 G15 G14 G13 J19 J16 J14 J13 Gjelleråsen IF Skedsmo FK Raumnes & Årnes IL Skedsmo FK Hakadal IL Ullensaker/Kisa IL Aurskog/Finstadbru SK Lørenskog IF Raumnes & Årnes IL Team Strømmen FK Ullensaker/Kisa IL Lillestrøm SK Lillestrøm SK Strømmen IF Fjellhamar FK Team Strømmen FK Gjerdrum IL Raumnes & Årnes IL Søndre Høland IUL 9

10 TABELLER 2010 Tabeller fra sesongen 2010 finner dere på Se øverst i høyre hjørne, klikk Søk i Terminlister og tabeller Velg Sesong: Fotballsesongen Velg Krets: Akershus Fotballkrets Velg klubb eller turnering. 10

11 ANLEGGSKOMITEEN Komiteen Det har vært 4 medlemmer i komiteen (fremkommer på side 4). Kunstgress Det er bygd 3 nye kunstgressbaner, Hvam, Skjetten (Stav) og Bjørkelangen 5-er og 7-er baner Det er bygd seks 5/7-erbaner. Nærmiljøanlegg Som i resten av landet, har utbyggingen av ballbinger gått litt tregere det siste året. Det er bygd 6 nye anlegg. Andre anlegg Kretsen har registrert at flere klubber oppgraderer sine garderobeanlegg, og i noen tilfeller har de søkt bistand hos kretsen. Anleggskomiteen ser på det som en svært viktig sak i tiden fremover. Fra NFF stilles det nå strengere og strengere krav helt ned til 3. div herrer og 1. div kvinner. Selv om mye fokus er rettet mot kunstgress er naturgress fremdeles det underlaget som de fleste klubbene i kretsen har. Drift og vedlikehold av disse er minst like viktig som før. Anleggsbefaring Kretsens anleggskomité har vært på befaring på samtlige anlegg med kunstgress. Befaringen gjaldt all infrastruktur på anlegget. En rapport er utarbeidet og fordelt til besøkte klubber. Fremtidig utvikling Anleggskomiteen ser at antallet nye kunstgressbaner vil flate ut i årene som kommer, og et nytt tema vil være å få skiftet dekke på en del baner. Det er derfor viktig å få dette inn i de planer som rulleres årlig i kommunene. 11

12 DOMMERKOMITEEN Komiteens sammensetning framkommer foran i beretningen. Det er avholdt 8 komitémøter og noen møter i undergrupper. Mål for 2010 NFF: 1 ny dommer Tippeligaen NFF: 1 ny Ad i Tippeligaen NFF: 1 ny Ad i Adeccoligaen NFF: 1 ny regionsdommer NFF: 1 ny regionsveileder Krets: 8 nye dommere m/opprykk fra 4. div./nedover Krets: 30 nye Rekrutteringsdommere Krets: 10 nye rekruttdommerveileder Status ved sesongslutt: Ikke oppnådd Ikke oppnådd Oppnådd Ikke oppnådd Ikke oppnådd Oppnådd Oppnådd Delvis oppnådd(7 stk) Antall aktive dommer v/sesongslutt: Dommerkategori Forbundsdommere TL Forbundsdommere kvinner Forbundsdommer Adecco-liga Forb. assistentdommere TL Regionsdommere 2.div Assistentdommere Adecco-liga Kretsdommere 3.div.- lavere Futsaldommere 6 6 Til sammen Forfallsdommere Kretsen har 2 FIFA assistentdommere: Geir Åge Holen, Rælingen FK og Kim-Andre Johnsen, Enebakk IF - med flere internasjonale oppgaver. Assistentdommere TL: Geir Åge Holen, Rælingen FK og Kim Andre Johnsen, Enebakk IF. AFK har i 2010 hatt en Forbundsdommer i Adeccoligaen, Omar Rafiq. Kretsen har hatt 3 regionsdommere (2. divisjon): Bård Lindahl, Kløfta og Espen Stav-Hansen, Kløfta og Christian Moen, Løvenstad FK. Jon Skjervold (Fet) har vært FIFA veileder samt dommerveileder i Tippeligaen. Morten Engebretsen, Sørumsand IF har vært veileder i Adeccoligaen samt delegat i Tippeligaen. Per Christensen, Lillestrøm SK og Glenn Due-Sørensen, Lillestrøm SK har vært veileder i 2. divisjon. I tillegg har Morten Engebretsen og Finn-Tore Bruun vært veiledere i Futsal eliteserie. Tiltak Kretskurs (dagskurs) for dommere/veiledere med A-status. Dagskurs for dommere/veiledere med B-status. Fysisk test vår og høst. Treningskamper/samlinger vinteren/våren med oppfølging av veiledere. Høstkurs for alle dommere og veiledere. Våre dommere og AD på hhv NFF- og regionsplan har deltatt på kurs på tilsvarende nivå. Utviklingstiltak har vært gratis i Komiteen mener det er viktig at kretsen kan tilby gratis utdanning til våre dommere slik at ikke dommerne eller deres klubber blir økonomisk sett belastet, dette må likevel sees i helhetlig sammenheng for kretsen. Dommeroppsett På seniorsiden er det foretatt fullt dommeroppsett ned t.o.m. 8.div. menn og 4.div. kvinner. I aldersbestemte klasser har det vært fullt dommeroppsett i 1.div. ned t.o.m. G/J 14. Fullt dommer oppsett i 2.div avdelingene G 16/19. I tillegg var det satt opp dommere i enkelte aldersbestemte klasser på høsten. Assistentdommeroppsett ned til og med 4. div. menn og 2.div. kvinner samt IK - Jr. menn. Noen kamper i 3.-4.div. kvinner, som assistentdommeropplæring for rekruttene. I tillegg i noen G19 kamper 1.div ble assistent dommere benyttet. 12

13 Eksterne dommeroppdrag Dommerutveksling i 3.og 4.div. med våre nabokretser region øst (Akershus, Indre Østland, Oslo og Østfold), Varmlands Fotbollsforbund og Agder FK. Deltagelse med dommere/ass. dommere i turnering i Football festival - Danmark, Sverige Cup i Karlstad, Adidas Cup Gjøvik, Jet - turneringen Hamar og NFF kurs Norway cup. Rekrutteringsdommere Det er avholdt tre grunnkurs for nye rekrutter. 15 rekrutteringsdommere er autorisert som kretsdommere. Det er registrert rapporter fra faddere/veiledere på rekruttene. I tillegg kommer rapporter/oppfølging i turneringer/cuper og en del AD - rapporter. Det har vært meget god oppfølging av rekrutter i løpet av sesongen Klubbdommere Det er avholdt 12 klubbdommerkurs med et solid antall deltakere. (298 stk. hvorav 26 jenter) Veiledere Antall veiledere: NFF - 2, Region - 2 og Krets (3.div/lavere) - 34, Futsal - 5 totalt 43. Dommerkontakter Det er holdt impulssamlinger for dommerkontaktene i klubbene med bra deltagelse. Dommerkontaktene invitert til høstkurs for dommere og avslutningssamling for rekruttene. En del klubber har sendt inn årsrapport vedrørende dommeraktiviteten i klubben. Det har vært gjennomført et prosjekt med mål om å rekruttere flere dommere og komiteen har besøkt et antall klubber i denne forbindelse og anmodet dommermiljøet i klubbene om å utdanne flere rekrutteringsdommere. Utviklingsgrupper (U-grupper) Kretsen har hatt 1 U-gruppe som har som mål å utvikle dommerne i løpet av sesongen. Denne gruppen består av lovende og unge dommere og har hatt flere tiltak som blant annet har vært fellestreninger, fellessamlinger, deltakelse i cuper og god oppfølging av veiledere. Årets dommere Årets AFK dommer Årets kretsdommer Årets assistentdommer Årets veileder Årets dommerinnsats Årets rekrutteringsdommer Omar Rafiq Per Erik Haugen, Rælingen Morten Jensen, Fjellhamar Erik Berghøi, Hauerseter Romerike dommerlaug Henrik Ingwardo, Lillestrøm SK Oppsummering Det mest gledelige ved sesongen 2010 er den gode oppfølgingen rekrutteringsdommere har fått gjennom sesongen Det er autorisert 15 nye kretsdommere. Det bør gis honnør til klubbene som har bidratt til dette. Dommerkomiteen mener at et årelangt arbeid begynner å bære frukter. Utfordringen er nå å gi disse nye dommerne god og riktig oppfølging gjennom kretsens veiledere. For å gjøre disse dommerne trygge og gode er vi avhengig av å rekruttere flere veiledere samt øke veiledernes kunnskap gjennom deltakelse på kurs osv. AFK hadde meget god dekning med dommere i de fleste divisjoner og klasser. På toppen deltok Geir Åge Holen hatt kontinuerlig toppoppdrag internasjonalt og har dermed befestet sin stilling som en av Europas beste assistentdommere. Kim- André Johnsen var oppnevnt som FIFA-assistentdommer og hadde flere internasjonale oppdrag i På dommersiden hadde Omar Rafiq en meget god sesong i Adeccoligaen og ble tildelt NM finalen for G19. Sammen med Omar ble Tom Kenneth Sandvold tildelt ass. dommer oppdrag i G19 finalen. Videre har kretsens talenter hatt fin utvikling, og det er veldig gledelig at våre jentedommere har hatt meget god utvikling i Tone-Lise Sandvold fikk tildelt NM finalen for kvinner som ass. dommer. Karoline Skjefstad ble tildelt J16 finalen sammen med Linda Andresen som ass. dommer. Per Erik Haugen fra Rælingen deltok på NFFs Norway cup kurs og ble tildelt J16 finalen. På jentesiden ble Tone-Lise Sandvold tildelt ass. dommer oppdrag i J19 finalen i samme cup. Dommerkomiteens vurdering, basert på innkomne veilederrapporter er at kvaliteten på dømmingen har generelt sett vært god. Dommerne i utviklingsgruppen har gjort betydelige sportslige fremskritt. Det er grunn til å tro at vi fremtiden kan være med på å levere dommere til toppfotballen. 13

14 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN Klubbutviklingskomiteen har i 2010 bestått av 4 medlemmer. Komiteens sammensetning går fram av oversikt foran i beretningen. Komiteen har hatt to underutvalg; Fair Play - og Inkluderingsutvalg. Det er gjennomført 10 komitémøter, hvorav et 2 dagers seminar for komiteen. Møter med utvalgene etter behov I tillegg har leder og klubbutvikler hatt møter. Komiteens hovedoppgaver: - Utdanningstiltak i krets og klubb - Klubbutvikling - Koordinering av KUD -tiltak og midler - Instruktørkorps Utdanning Fotballeder-1 Planlagt 3 kurs, alle avlyst grunnet liten påmelding. Fotballeder-2 Dette er samarbeidskurs med nabokretsene. 1 kurs avsluttet våren -10 med 10 deltakere fra AFK. Nytt kurs startet opp i november med 7 nye deltakere fra vår krets. Fotballeder-3 Kurset gjennomført i januar i regi av NFF med 2 deltakere fra AFK. Klubbdommerkurs Det er gjennomført 5 kurs i klubbregi med til sammen 143 deltakere, hvorav 25 jenter. Temakurs Det er gjennomført temakvelder og enkvelds-kurs innen ulike fagområder. - Barnefotballkvelden har vært gjennomført i 18 klubber med stor suksess. Dette er bl.a. et resultat av godt samarbeidsprosjekt med Lillestrøm SK, med fokus på utdanning/utvikling av trenere til barnefotballen i kretsen. - Keepertrenerkurs for barnefotball(5) og ungdomsfotball(2) - til sammen 7 kurs. Nytt fokusområde fra NFF. - 2 ABC for lagledere i barnefotball. - 2 idrettsskadekurs Vi kan se en økning i totalt antall personer, men vi har fortsatt en utfordring i få registrert all aktiviteten som skjer ute i klubbene. Hovedfokus har også denne sesongen vært tiltak som gir bedre tilbud og kompetanse i barnefotball. Trenerkurs er omtalt under Spiller- og trenerkomiteens beretning. Den totale utdanningsvirksomheten går detaljert fram av NFFs statistikk for Klubbutvikling Hovedfokus på klubbutvikling ligger i å gjennomføre klubbesøk relatert til KUD-midler etter gitte rammer, samt øke kompetansen generelt i klubb. Klubbesøk I Kretsen har gjennomført totalt 32 tiltak i kategorien; - klubbesøk (1-kvelds tiltak) med fokus på utdanning/utvikling og fotballaktivitet. Klubbesøk II Både styremedlemmer, administrasjonen og andre har i tillegg vært ute i mange styremøter og andre uformelle samlinger med generell informasjon eller spesielle saker på agendaen. Klubbutviklingsprosess Det er i løpet av året satt i gang større prosesser i 2 klubber, Lillestrøm SK UA og Skedsmo SK. Begge videreføres i Styreseminar / temasamlinger 1 samling for 3.div.klubber er gjennomført. Klubbene har ytret ønske om flere samlinger. Instruktører Instruktørkorpset er stadig under utvikling, noen faller fra og nye kommer til. Det er viktig at de som er inne har tid og et virkelig ønske om å bidra, samtidig som kretsen kan tilby den aktiviteten de trenger for å få høynet kompetanse og tilegne seg bredere erfaring. 14

15 Instruktørene har hatt fagsamlinger innen trener-, klubbdommer- og lederkurs, samt to fellessamlinger. Kretssamarbeid Samarbeidet med nabokretsene er positivt. AFK har samarbeid med fotballkretsene Oslo, Indre Østland og Østfold om Lederkurs og andre temakurs. Samarbeidet med nabokretsene fortsetter der det er naturlig. Høstmøte Klubbutviklingskomiteen har i 2010 hatt ansvar for å organisere kretsens høstmøte. Dette ble gjennomført på Thon Arena Hotell, med 2 hovedtema; Erfaringer fra afrikansk fotball v/ Jo Grønlund og paneldebatt om spilleren i fokus med Geir Frigård som innleder. Det var svært god oppslutning med 135 deltakere. Representasjon - NFF, Lederseminar - cupfinalehelgen - Landsturneringen i Bergen Jenter i fokus AFK har et prosjekt Jenter i fokus som strekker seg over perioden , med mål om flere jenter som spillere, trenere, dommere og ledere. Bakgrunn for prosjektet er en generell bekymring for utviklingen i jente- og kvinnefotballen de siste årene. Det er ustabile og skjøre klubbmiljøer og mange lag trekker seg i løpet av sesongen. Vi ønsker flere kvinnelige trenere, dommere og ledere. Virkemidler: - Motivere klubben, laget og enkeltindividet - Klubbesøk med dialog og samarbeid - Styrke klubbenes organisasjon - på og utenfor styrerommet - Klubbens egen målsetting presentere ideer / forslag til gode tiltak Vi har gjennomført flere tiltak / aktiviteter i 2010 og fått mange positive tilbakemeldinger. Målet er at dette skal sette i gang prosesser i klubbene som vil gi resultater på sikt. Prosjektet fortsetter med oppfølging av igangsatte tiltak og oppstart av nye. Fair Play Utvalgets sammensetning i 2010: Leder Karl Gustavsen (Lørenskog IF) og medlemmer Linn Cecilie Buraas (LSK kvinner), Jan Egner (AFSK), Karoline Grønning (Frogner). Fair Play er et av satsingsområdene i AFK, og AFKs styre oppnevnte våren 2009 et eget utvalg med representanter fra spillere, dommere, ledere og trenere. Utvalget er nå godt etablert og har presentert seg og arbeidet i ulike fora, med klubbesøk, konkurranser og appeller. Målet er at Fair Play skal gjennomsyre alle ledd i fotballfamilien. Fair Play kontrakter Utvalget har utarbeidet en kontrakt/avtale for bruk mellom klubber og krets om Fair Play -aktiviteter. Klubbene kan plukke fra en liste med aktiviteter rettet mot; -spillere, dommere, trenere, ledere og foresatte. I tillegg forslag til bruk av speaker på kamper samt lage spesielle aktiviteter i klubb. 2 klubber har i år signert kontrakter Søndre Høland IUL og Løvenstad FK, og utvalget er i dialog med flere. Fair Play Tour FP-utvalget og klubbutviklingskomiteen besøkte barnefotballen på LSKs spillefelt, Ull/Kisas baner samt Hammerfeltet til Lørenskog. Representantene var kledd opp i gule kampvertvester, hadde med seg fotballer til en utvalgt Fair Play kamp samt informasjon om Fair Play til alle klubber og lag på feltet den kvelden - totalt 26 lag fra 12 klubber. Denne måten å få kontakt på var givende både for kretsen og lagene. Andre tiltak Informasjon og utdeling av kampvester i forbindelse med 6 års serien Under jentefestivalen og Hege Riise cup ble det markert med seil, kampvertvester og informasjon S. Høland IUL ble kåret som vinner i kretsens Fair Play - konkurranse og er innstilt som AFKs kandidat til NFF. 15

16 Inkludering Utvalgets sammensetning: Leder Gro Langdalen (Løvenstad FK) og medlemmer Tove Christiansen (Skedsmo FK), Stig Martin Sandvik (LSK), Dagfinn Asmyhr (Gjelleråsen IF), Bjørnar Pedersen (IØFK), Ragnar Sandin (Oslo FK). AFK har et godt fungerende inkluderingsutvalg. Utvalget har gjennomført 5 møter i sesongen. Unified AFK har administrert seriespill for funksjonshemmede for lag i Oslo, Akershus og Indre Østland. Seriene har gått over 3 lørdager, tilbud i 3 klasser; 5er, 7er uten partner og 7er med partner. Fokus på Fair Play i alle turneringene. Siste turneringsdag var avslutning med medaljer, pølser og brus. Besøk og hjelp til premieutdeling av LSK (Henning Berg og Magnus Powell). Barneturnering; - arrangerte også en egen turnering for barn, med 4 lag, i regi av Gjelleråsen IF. Kurs Har avholdt kurs for spiller, trener og lagleder med tema riktig kosthold. Fokus på riktig kosthold på alle turneringene. Første turneringshelg på Gjelleråsen hadde klubben salg av billig sunn mat, med egen grillkokk. Landsturneringen Representanter fra inkluderingsutvalget fulgte AFKs lag på Landsturnering i Bergen. Fargerik fotball Ull/Kisa IL, Løvenstad FK og Gjellerås skole (ny) arrangerte turneringer. Oppsummering Det er meget stor aktivitet i klubbutviklingskomiteen og dens fagområder, og medlemmene er aktive i alle faser av arbeidet ut mot klubb. Alle jobber mot samme mål: Øke motivasjonen, frivilligheten og ikke minst kompetansen i klubb. 16

17 SPILLER- / TRENERKOMITEEN Komiteens sammensetning vises foran i beretningen Utvalget har avholdt møter ca. en gang i måneden. I tillegg er det avholdt møter angående kurs, budsjett/økonomi, og møter mellom spiller-/trenerutvikler og styremedlem som er ansvarlig for komiteen. Utvalget har arbeidet med følgende områder: - Trenerutvikling / kurs - Innstilling til trener II og III kurs - Forkurs trener II - Spillerutvikling - NFF-tiltak - Instruktører sone - Impulssamlinger for trenere - Sone- og kretslagsvirksomhet - Uttakshelg for sonesamlinger Trenerutvikling Barnefotballkvelden 18 kurs med totalt 262 deltagere Trenerkurs 1/ C-lisens Følgende kompetansegivende kurs er gjennomført i kretsregi: Trener 1, delkurs 1: deltakere Trener 1, delkurs 2: 4 35 deltakere Trener 1, delkurs 3: 3 30 deltakere Trener 1, delkurs 4: 4 23 deltakere Trener 2 / B-lisens 12 deltagere fra AFK ble tatt opp på årets kurs i NFF. Trener 3 / A-lisens 3 deltagere fra AFK ble tatt opp på NFFs kurs som startet i Disse er Monica Knudsen(LSK Kvinner), Andre Bergdølmo(LSK) og Martin Lund(Lørenskog) Keepertrenerkurs 1 7 kurs - 85 deltagere NFF tiltak NFF har avholdt flere regionale og nasjonale samlinger der leder og medlemmer av komiteen har deltatt. Spillerutvikling Sone På våren var det 15 sonegrupper og totalt 450 spillere på trening fordelt på 5 sonesteder. Lillestrøm, Løvenstad, Fet, Eidsvoll og Råholt. 45 trenere var involvert. I høstsesongen var det 10 treningsgrupper fordelt på 3 soner Lillestrøm, Løvenstad og Frogner. G98, G97, J98 og J97 har alle to sonegrupper. G96 og J95/96 har hver sin sonegruppe. Totalt 31 sonetrenere, og 307 spillere har vært inne på sone bare i høst. 272 utespillere og 35 keepere. 145 jenter og 162 gutter i alderen år. 32 klubber og 12 kommuner. 17

18 Totalt er det gjennomført 18 kvelder med sonetreninger, noe som gir et samlet antall på 240 sonetreninger gjennomført. Sonen i Lillestrøm er en spisset sone, hvor de antatt beste trener sammen. Kretslag På våren var det kretslag for G/J , totalt 6 kretslag I høstsesongen var det kretslag for G/J 97 og 95/96, totalt 4 kretslag. Det er spilt 20 kamper, 13 seire, 2 uavgjort og 5 tap. Totalt har det vært 150 spillere inne på tiltak på våren, og ca 90 spillere på kretslag i høst. Region AFK, Oslo, Indre Østland og Østfold er en region. De beste spillerne i alderen år fra hver av disse kretsene møtes på regionssamling vår og høst, 2 tiltak i året. Dette er ren kartlegging inn mot aldersbestemte landslag. AFK hadde med 4 jenter og 8 gutter på vårsamlingen i Lillestrøm. AFK hadde med 5 jenter og 9 gutter på høstsamlingen i Kongsvinger. Landslag Se side 9, representasjonsspillere. Keepersøndag AFK gjennomførte keepersøndag 9 ganger i Egen keeperansvarlig i kretsen, Vidar Bekkevold, og hans instruktørkorps samler unge keepere i alderen år for keepertrening både for spiller og klubbtrener! Voldsomt populært tiltak, og ca 60 keepere i snitt på hvert tiltak. Trenerforum AFK har hatt 280 trenere inne på trenerforum. Trenerforum har vært i forbindelse med regionsamlingen i mai, utvalgte Team Akershus treninger og sonetreninger. Trenerkorps AFKs trenerkorps er klart styrket i løpet av året. Flere nye trenere med stor kompetanse er kommet inn på sone- og kretslag. Samarbeid Toppklubb Samarbeidet med Lillestrøm (LSK) og LSK kvinner er ytterligere forsterket. Roy-Kenneth Torkildsen, Erland Johnsen, Jan Roger Sannerud og Jørn Ove Lunder er sentrale personer i dette samarbeidet. Her bidrar også flere trenere / spillere fra begge klubber som sonetrenere. Dette samarbeidet gir fantastiske fasiliteter i LSK hallen, noe som er meget viktig for å heve kvaliteten på tiltakene. Instruktørkorps AFK takker instruktørkorpset for en god jobb siste året. AFK har videreutviklet instruktørkorpset, og har nå en gruppe på rundt 30 dyktige og erfarne trenere som gjør en flott innsats i kretsen. Disse vil bli fulgt opp slik at kretsen hele tiden har dyktige instruktører som kan brukes til kretsens tiltak. Øvrige tiltak AFK er ute etter mer og bedre aktivitet for spillerne, og få inn en treningskultur som er nødvendig for å utvikle bedre spillere. Vi lar de beste trene sammen, vi gjennomfører hospiteringsordninger og vi har et godt tilbud og oppfølging av de nest beste. Det ordinære seriespillet har de siste årene blitt både spisset og utvidet i tid. AFK har gjennomført en endring i antall divisjoner for de yngre, med tanke på bedre spillerutvikling og større jevnbyrdighet. For å styrke spillerutviklingen i klubb ytterligere vurderes 7-er fotball som eneste tilbud for klassen 13 år fra sesongen AFK har inngått en samarbeidsavtale med LSK for å heve kvalitet på spiller- og trenerutvikling. 18

19 ADMINISTRASJONEN Bemanning Administrasjonen har i perioden bestått av: Erland Dalberg Daglig leder Anne Ringdalen Serie- kampadministrator Omar Rafiq Dommerkonsulent Grethe Brøtmeth Klubbutvikler Geir Frigård Spiller-/trenerutvikler I tillegg har Jo Grønlund, Sverre Nordhaug og Storm Pedersen jobbet noe ved kontoret. Informasjon og informasjonssystemer Administrasjonen har brukt mye ressurser på å innføre Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS). For å fremme mer åpenhet har kretsen lagt økt vekt på bruk av nettet herunder kretsens hjemmeside. Administrasjonen har gjennomført obligatorisk kurs for alle klubber vinteren 2010, med opplæring i FIKS klubbklienten. Dette medførte utfordringer på kort sikt, men på lenger sikt er det potensial for et bedre tjenestetilbud for klubber og andre, samtidig som det kan legges til rette for effektivisering av kretsens virksomhet. Klubbene har nå tilgang til administrering av personer/spillere i egen klubb, lagspåmelding, søke på hvilken klubb spillere tilhører, banelister og oversikt over gule/røde kort. E-post og SMS blir mer og mer brukt både mellom krets og klubb, men også internt i klubb er denne formen for kommunikasjon blitt viktigere og viktigere. Likevel kan vi ikke underslå at det fremdeles er vanskelig å nå ut til det ytterste ledd i klubben. Seriesystem / Kampavvikling 2010 ble preget av overgangen til ny 3. divisjon og dermed et massivt nedrykk av lag fra 3. divisjon og nedover. AFK har alltid vært en pågangskrets i forhold til snevrere 3. divisjon, og derfor må vi si oss fornøyd med Forbundstingsvedtaket våren Dessverre mistet vi Eidsvold Turn fra 2. div, herrer uten at noen lag rykket opp. I kvinneklassene er det et savn at vi ikke har lag i 1. divisjon og kun LSK-kvinner i 2. divisjon. Barnefotball Kretsen fortsatte suksessen med serier (turneringer) for 6 åringer. Dyktige arrangører laget fine rammer rundt det hele. Nok en gang ble det ny rekord i antall lag. I klassen G12 er det en uheldig utvikling i at flere og flere klubber melder hele 12 årslag opp i klassen G13 for å spille 11-er fotball så tidlig som mulig. Administrasjonens erfaring tilsier at det gir mindre involvering og mestring, større frafall og dårligere spillerutvikling. Vinterserie Vinterserien for aldersbestemte lag har hatt en dalende kurve i antall la, derfor ble 2010 siste sesong for dette arrangementet. KM 5er fotball KM 5er i LSK hallen er en suksess. Det skaper en unik stemning når det går kamper på 6 baner. I underkant av 250 har deltatt. LSK UA er dyktige arrangører. KM i 5-er fotball passer utmerket med NFFs ambisjoner om å sidestille 5-er, 7-er og 11-er fotball. NM senior Det ble ingen suksess for våre lag i NM herrer, men LSK-kvinner kom til semifinalen, hvor det ble et smertelig tap for erkefiende Røa. NM aldersbestemt I G19 Kom Lillestrøm til semifinalen, hvor det ble et knepent tap for Odd.. 19

20 Futsal Futsal fortsatte i Dessverre for AFK er det kun 2 lag igjen pr Interkretsserier og Norway Cup Gjelleråsen J16 ble interkretsmester, og det samme ble Lillestrøm SK i G19. Strømmen vant den jeveste klassen (G19) i Norway Cup. Lov og reglement Lisens/registrering Fra og med 2010 ble det innført lagslisens for alle lag som kretsen administrerer. Til tross for det, må kretsen ilegge klubbene bøter på store summer på grunn av manglende spillerregistrering. En side av det er det økonomiske, den andre som er mer alvorlig, er at spiller med manglende registrering, ikke er forsikret eller spilleberettiget for klubben! Røde kort. Kretsen har hatt en liten økning i røde kort i Fremdeles er det altfor mange spillere som snakker på seg kort. Det er også mange klubber og lag som kjenner for dårlig til bestemmelsene rundt soning av kort. Veldig få benytter seg av sin rett til å sende inn forklaring etter røde kort. 20

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer