INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital"

Transkript

1 INFO 4 Nr Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til Kina s 4 s 6 s 10 s 14

2 LEDER: La oss inspireres... Et nytt Sjømat for Alle -arrangement står for døren i Bergen september. Også Bøndene kommer til byd n med sine nisjeprodukter. Det blir stor matfestival og en folkefest forhåpentligvis et nytt skritt fremover. I sommer har Stavanger posisjonert seg som det globale senter for havbruk under betegnelsen Aqua City. Det er ambisiøst og spennende, og initiativet fikk begeistret støtte fra fiskeriministeren. Det er fra Bergens side ingen god strategi å motarbeide Stavanger. Ei heller frustreres. Stavanger-initiativet bør heller inspirere Bergen og regionen til å gjøre tilsvarende innenfor det store og voksende Mulighetens Marked som sjømat og marin sektor representerer i Norge og internasjonalt. I Bergenscenarier 2020 har Bergen Næringsråd identifisert den hav- og kystindustrielle verdiskapningsklynge som Bergens viktigste satsningsområde. I dette nummeret av INFO får vi understreket at Bergen har sterke kunnskapsmiljøer innen marin sektor ja, på noen områder blant de beste i verden. Men vi trenger et stort steg fremover for å posisjonere oss sterkere og tydeligere i økende konkurranse om oppmerksomhet og aktiviteter. Det er svært viktig at vi erklærer våre nasjonale og internasjonale ambisjoner på en markert og tydelig måte. Dette må baseres på en synliggjøring av den internasjonale kompetansen vi har i regionen. Vi må vise de områdene der vi er sterke og ledende. Bergens-regionen har en mangfoldighet og bredde innen hele verdiskapningskjeden som er slagkraftig og konkurrerer internasjonalt. Utover de tradisjonelle sjømatfaglige virksomheter, ligger det i vår region et mangfold av relaterte kunnskapsmiljøer som kan bidra: - innen forskning, forvaltning, næringsmiddelbedrifter, bioteknologisk- og medisinsk kunnskap, merkevarebygging, design, økonomi, kapital og opplevelsesindustrien. Bergensregionen har et spesielt fortrinn og en spesiell utfordring i å kople og nyttiggjøre de ledende kunnskapsmiljøer ved Universitetet og forskningsinstitutter som kan bli unike innsatsfaktorer og grunnlag for innovativ verdiskapning - i hele sjømatkjeden. Bergen har de siste årene vokst som studentby, og blant studenter er det mange flinke personer, som også kan skape seg en fremtid i nye virksomheter. Bergen er ikke best på alt. Men hvilke deler av marin virksomhet har vi spesielle forutsetninger i for å vinne NM, VM og OL? Bergen har ingen grunn til å vente. Temaet bør antakelig bli den første 5+work shop i oppfølgingen av Bergenscenarier Vi bør være utålmodige og samle kreftene, slik som i Stavanger. Vi utfordrer alle som har kunnskap og ideer til å melde seg til tjeneste for å bidra til dette løft enten de er i politikk, forskning eller næringsliv. Vi utfordrer Bergen til å trekke inn - i samspillet de andre sterke kunnskapsmiljøene i regionen og langs Vestlandet og også på sikt bidra til å skape samarbeid og nettverk med Tromsø, Trondheim, Ålesund og Stavanger hilsen til oss alle!! Helge S. Dyrnes Foto: Marine Harvest Blant de beste i verden I Norge produserer vi 3,3 millioner tonn fisk i året. Det er 13 ganger mer enn rødt og hvitt kjøtt til sammen i Norge. Vi eksporterer til hele 140 land. Dersom vi ikke hadde hatt disse markedene måtte hver nordmann ha spist ca 800 kg rund fisk hvert år, eller nesten 2,5 kg hver dag. Dette sier litt om fiskens betydning for norsk næringsliv. Dette næringslivet har sitt hovedsete i Bergen. Midtpunkt for forskning og forvaltning Den marine verdiskapningen i Bergens-regionen er betydelig. Stiftelsen Fiskeriforum Vest, som er Bergen kommunes policyorgan, har i dag 92 medlemmer blant fiskebåteiere, fiskeribedrifter, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlands-regionen. I Brønnøysundregistrene er hele 596 selskaper i Hordaland knyttet til fiske, fangst, fiskeoppdrett og tjenester tilknyttet disse næringene. Denne floraen av virksomheter gir igjen grobunn for en rekke interessante aktiviteter. Bergen har betydelige deler av den marine forskning og forvaltning. Sterke marine fagmiljøer gir Bergen et meget godt utgangspunkt for å utvide sin posisjon som et kraftsenter for marin virksomhet. Det marine forskningsmiljøet i Bergen anerkjennes som et av de beste i verden. Spis mer sjømat - NIFES utfører risikovurdering, mens Mattilsynet tar hånd om risikohåndtering. Det betyr at NIFES arbeider i et helkjedeperspektiv der de undersøker hvilke næringsstoffer og fremmedstoffer som er til stede i fôret til norsk oppdrettsfisk, og hvor sunt det er for oss å spise ulike typer sjømat, sier direktør i NIFES, Øyvind Lie. Lie er opptatt av balansert risikovurdering, det vil si å identifisere både de positive effektene av sjømat, som blant annet omega-3 fettsyrer, jod, og vitamin D, men også de negative, som for eksempel innholdet av dioksin og kvikksølv. - Det er summen av de negative og positive effektene som betyr noe. Til tross for at det finnes ørsmå mengder av negative stoffer i sjømat, er det ingen tvil om at norsk sjømat er sunn, og at vi bør spise langt mer sjømat enn det vi gjør i dag, sier han. TEMA HAVBRUK & SJØMAT - Til tross for at det finnes ørsmå mengder av negative stoffer i sjømat, er det ingen tvil om at norsk sjømat er sunn, sier administrerende direktør Øyvind Lie i NIFES. Nr.4 August 2004 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 12. august Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og priser: Tlf.: Maria Strandenes INFO kommer med 6 utgivelser årlig. Utgivelsesdatoer i 2004: 30.01, 26.03, 21.05, 27.08, 21.10, Tips oss! E-post: Tlf Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Ved siden av næringsaktørene har Bergen betydelige deler av den marine forskning og forvaltning. I Rosenkrantzgate finner vi blant annet det nyopprettede Mattilsynet, som mange kanskje ennå ikke helt kjenner. Videre er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på Nordnes en aktør som er nasjonalt og internasjonalt ledende innen sjømaternæring. Sammen med Havforskningsinstituttet bidrar Mattilsynet og NIFES til at Bergen er et midtpunkt for den marine forskningen og forvaltningen i Norge. - NIFES har etablert en database som inneholder solid dokumentasjon på positive og negative komponenter i sjømat. Dette var spesielt nyttig sist vinter da det velrenommerte amerikanske tidsskriftet Science påsto at norsk laks var helsefarlig. Takket være data som vi hadde, kunne vi tilbakevise disse påstandene. Tallmaterialet som Science trykket var tatt fullstendig ut av sin sammenheng og presentert som et skandaleoppslag. Norsk laks er ikke bare trygg, men også svært sunn, gjentar forskeren. Vi bør spise langt mer sjømat enn det vi gjør i dag 2 INFO 4-04 INFO

3 F A K T A TEMA Fiskeridirektoratet er Fiskeridepartementets fremste rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet skal bidra til å oppfylle departementets overordnede mål om å skape en bærekraftig og lønnsom fiskeri- og havbruksnæring, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, sikre folk trygge og gode arbeidsplasser og øke næringens lønnsevne. Fiskeridirektoratet, som ledes av fiskeridirektør Peter Gullestad, har 440 medarbeidere og holder hus på Nordnes. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er en uavhengig forsknings- og forvaltningsinstitusjon som mottar ca. 50 % av inntektene fra Fiskeridepartementet og 50 % fra konkurranseutsatte forskningsmidler. NIFES driver ikke ren oppdragsforskning. Instituttet har 120 medarbeidere og omsetter årlig for ca. 70 millioner kroner. Sammen med Havforskningsinstituttet, Kystdirektoratet og Fiskeridirektoratet er NIFES underlagt Fiskeridepartementet. NIFES driver også en del undervisning for Universitetet i Bergen på lavere grad, mastergrad og doktorgradsnivå. Øyvind Lie leder NIFES, som holder til på Nordnes. Mattilsynet har overtatt ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Mattilsynet har 64 distriktskontorer spredt over hele landet. Her utføres alt tilsyn og de utgjør dermed grunnpilaren i Mattilsynets virksomhet med totalt 940 ansatte. I tillegg har Mattilsynet åtte regionkontorer i Kautokeino, Sortland, Steinkjer, Bergen, Bø, Ås, Brumunddal og Sandnes. Ved regionkontorene er det ca. 230 ansatte. I Bergen er Roald Vaage regionsjef. Du finner dem i Rosenkrantzgate. Havforskningsinstituttet driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge, og er internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Hovedvirksomheten ligger i Bergen, med avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen (Arendal). Instituttet, som ligger ytterst på Nordnes, disponerer fire større forskningsfartøyer. Tore Nepstad er administrerende direktør. HAVBRUK & SJØMAT - Marin sektor trenger såkornkapital - Motoren vår går godt, og den har styring, men den mangler turbo, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Han ønsker seg et godt system for såkornfinansiering for forskningsbasert innovasjon, basert på en kombinasjon av offentlig og privat kapital. - Oljeselskapene har spilt en viktig rolle når det gjelder forskningsbasert innovasjon i olje- og gassektoren. Men i den marine næringen finnes ikke selskaper som kan fylle tilsvarende rolle. Vi har unike marine forskningsmiljøer og en marin næring som trenger drahjelp. Men samarbeidet går for tregt, sier han. Treg oppstart - I Bergen har vi et fantastisk utgangspunkt for den marine næringen. Som et fundament har universitetet et av landets tyngste miljøer innen teori- og metodefag. Dessuten er universitetet ledende innen blant annet marinbiologi, ernæring og akvakultur. Sammen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen står vi nærmest i vann. Både de akademiske og de praktisk rettede miljøene finnes her på Vestlandet, sier prorektoren. Likevel er det ikke enkelt å få forskning og næringsliv til å jobbe tett sammen. Protevs AS skulle, da de ble etablert for tre år siden, tilby anvendte forsknings- og konsulenttjenester til industri og næringsliv innen områdene fiskeri, havbruk og miljø. Eierne er Havforskningsinstituttet, NIFES og Universitetet i Bergen. Planen var å omsette for 65 millioner kroner på sitt tredje driftsår, men i 2003 passerte ikke selskapet engang 1 million i driftsinntekter. I dag har Protevs én medarbeider. - Oppstarten vår gikk tregt fordi de ti oppstartsmillionene som ble lovet av Stoltenberg-regjeringen aldri kom. Men det går fremover, sier daglig leder i Protevs AS, Tor Solberg. Mer opptatt av regionen Optimismen var også stor da det statlige investeringsselskapet Argentum i sin tid fikk sitt hovedsete i Bergen. Men i dag er administrerende direktør Jørgen Kjærnes skuffet over at det statlige investeringsselskapet ikke har funnet tilstrekkelige investeringsmuligheter i Bergen. I Stavanger derimot, har han investert hele 390 millioner kroner. Her i Bergen bør vi imidlertid huske på at Argentum fortsatt har 1,2 milliarder igjen for plassering. 1,3 milliarder er allerede benyttet. Kjærnes forventer at selskapet er ferdig investert i løpet av Jeg tror det er viktig for den marine sektoren at vi får en kultur der vi blir mer sjenerøse og opptatt av regionen - ikke bare Bergen. Husk at svært mye av den praktiske virksomheten skjer utenfor Bergen, men likevel på Vestlandet. Næringslivet i Bergen må bety noe for Vestlandet. Hvis regionperspektivet ble større, ville legitimiteten til Bergen også blitt større. Derfor er dette også en kulturutfordring, mener Nilsen. Nilsen etterlyser også et større statlig engasjement og ansvar for å drive frem en sterkere marin næring. - Det landet trenger, er en såkornordning rettet mot forskningsbasert nyskapning, med markedskompetanse og aktive, private eiere. Såkornfasen er så risikofylt at dette ikke er mulig uten tunge, offentlig finansierte mekanismer for risikoavlastning. Offentlige tap i denne fasen må ses på som utgifter til inntekts ervervelse, mener han. Derfor bør det snarest etableres et system for såkorn av forskningsbasert innovasjon, basert på en kombinasjon av offentlig og privat kapital. De fire universitetsrektorene Eivind Hiis Hauge (NTNU), Kirsti Koch Christensen (UiB), Arild Underdal (UiO) og Jarle Aarbakke (UiT) har blant annet i et felles innlegg i Dagens Næringsliv tatt sterkt til orde for nødvendigheten av at det blir satt fart på den kunnskapsbaserte nyskapningen. - Jeg tror det er viktig for den marine sektor at vi får en kultur der vi blir mer sjenerøse og opptatt av regionen ikke bare Bergen, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Vi må bli mer sjenerøse og opptatt av regionen - ikke bare Bergen Vi har en marin næring som trenger drahjelp. Samarbeidet går for tregt Foto: Kjell Svarstad Stiftelsen Fiskeriforum Vest arbeider for å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Vestlands-regionen. Fiskeriforum Vest er en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskapning, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen. Fiskeriforum Vest er et forum for kontakt og samarbeid mellom alle aktørene innen fiskeri-, fiskeindustri- og oppdrettsvirksomheter, utstyrsprodusenter, transportører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, politiske organ, finansieringsinstitusjoner og myndigheter. Fiskeriforum Vest holder til på Bontelabo og er Bergen kommunes policyorgan. Odd Jordheim er daglig leder. I Bergenscenarier 2020 har Bergen Næringsråd identifisert den hav- og kystindustrielle verdiskapningsklynge som Bergens viktigste satsningsområde. Foto: Nutreco Aquaculture 4 INFO 4-04 INFO

4 Satser på marin sektor Behovet for kapital til innovasjonstiltak i den marine sektor er stort. I noen miljøer blir det satset på dette: TEMA G.C. Rieber & Co, som er største enkeltaksjonær og forretningsfører for Høyteknologisenteret, ønsker industriell virksomhet på Marineholmen ikke boliger. - Det betyr at de tenker langsiktig og riktig, sett med våre øyne, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Han mener at næringsparken på Marineholmen kommer til å spille en viktig rolle for den marine satsingen i tiden som kommer. På Høyteknologisenteret finner vi også Sarsia Innovation AS og Forrinova AS. Sarsia Innovation AS bidrar til å finne finansielle eiere og industrielle partnere som kan bringe produkt og teknologi ut til et internasjonalt marked. Forrinova AS søker aktivt etter gode prosjekter i forskningsmiljøene, de sikrer intellektuelle og industrielle rettigheter (patenter), skaffer finansiering, etablerer selskap og lisensierer teknologi til etablert industri. Selskapene sysselsetter 11 medarbeidere med bred erfaring fra forskning, industri og finans. Marin Vekst ASA består av finansinstitusjoner og investorer i Nord- Norge og på Vestlandet, og de har nylig etablert et investeringsfond for marine næringer. Oppstartskapitalen er på vel 100 millioner kroner. Fondet administreres gjennom forvaltningsselskapet Marin Forvaltning AS som også holder til på Høyteknologisenteret. Det marine fondet, Marin Vekst, skal ha en levetid på syv år, der innbetalt kapital skal tilbakebetales til investorene sammen med oppnådd fortjeneste. I startfasen vil det spesielt bli fokusert på investeringer i den tradisjonelle havbruksnæringen med laks og ørret som produkter. Senere vil det også bli aktuelt å vurdere investeringer i virksomheter som satser på oppdrett av torsk og andre nye arter. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller. Skattefunnsordningen gjennom Norges forskningsråd gir et godt bidrag til utviklingsarbeid i bedriftene, men er hittil i for liten grad blitt en incentivordning for dynamiske satsinger mellom grunnforskningsmiljøene og næringslivet. Innovasjon Norge har sammen med Norges forskningsråd og SIVA gått sammen om å etablere et prosjekt som skal skape økt innovasjon og bedre samspill mellom næring, forskning og forvaltning; MarinVEST. Nylig ble såkalte MarinVEST-loser rekruttert. Disse skal veilede det marine næringslivet til å ta i bruk det etablerte virkemiddelapparatet, og således få økt innovasjon og samspill mellom aktørene i den marine sektoren. Oppdrettsgiganten Nutreco satser mer enn en milliard kroner på torskeoppdrett i Hordaland og Rogaland. De eier torskeyngelprodusenten Cod Culture Norway i Øygarden og skal åpne et torskeslakteri/videreforedlingsanlegg når produksjonen fra oppdrettsanleggene er i gang. Om tre år skal Nutreco levere nesten like mye torsk som fangsten i hele Lofotfisket. Nutreco, som har hovedkontor i Nederland, har 30 milliarder kroner i omsetning og tilsatte. Nutreco driver fôrproduksjon og oppdrett av kylling, gris og fisk. EWOS er en ledende internasjonal aktør i fiskefôrbransjen med en global markedsandel på over 35 prosent. Ewos egne forskningsstasjoner i Norge og Chile utvikler fôr som skal hjelpe oppdretterne til å levere sunn fisk med jevnt høy kvalitet, samtidig som dette skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig form for oppdrett. Hovedkontoret er i Bergen. I 2003 produserte EWOS-selskapene totalt tonn fiskefôr til laks og ørret. EWOS hadde i 2003 driftsinntekter på til sammen millioner kroner. Investeringsselskapet Borea AS ble etablert i fjor av Bjarne Rieber Gruppen, Trond Mohn, Helge Møgster, Morten Ulstein og Even Matre Ellingsen. I første omgang har de skutt inn 250 millioner kroner. Investeringsmandatet er enkelt, men utfordrende; nemlig å skape meravkastning med kontrollert risiko. Allerede i 2003 fikk Borea AS en avkastning på investert kapital på hele 17,8 %. Satsingsområdet til Borea AS er industriproduksjon, havfiske, oppdrett, olje og offshore, samt teknologi og telecom. HAVBRUK & SJØMAT Vil selge mer enn Bergensk fiskesuppe - Toro har i løpet av 40 år produsert 42 millioner poser med Bergensk fiskesuppe. I år har vi introdusert Bergensk fiskegrateng, Bergensk fiskegryte og Bergensk fiskesaus og vi har flere produktnyheter på beddingen. Vår oppgave er å gjøre god mat tilgjengelig for folk flest, og i dette bildet har sjømat en naturlig og viktig plass. Jørgen Wiig (42) har helt siden han ble siviløkonom på BI i 1987 drevet med salg og markedsføring. Etter noen år i utlendighet i stillinger hos Jordan og Saba Mølnlycke kom han tilbake til hjembyen og Toro i For ett år siden gikk han til topps som direktør for den største av de ni forretningsenhetene i Rieber & Søn-konsernet. I vår ble han også valgt inn i styret for Bergen Næringsråd. Torodirektøren ønsker å bidra til at Bergen blir enda mer attraktiv som senter i en region med et variert og pulserende næringsliv. - Det som er viktig for Bergen er også viktig for Rieber & Søn, og i særdeleshet for Toro. Fabrikken i Arna har 380 ansatte, og på Os jobber det 20 personer i lefsebakeriet. I tillegg har vi et anlegg på Elverum med 110 ansatte. Både for konsernet, som har sin administrasjon i Bergen, og for Toro er rammebetingelser for næringsutvikling både nasjonalt og regionalt av største betydning. Så da forespørselen kom om å gjøre en innsats i Bergen Næringsråd, sa jeg ja til å være med. Vil selge Bergen - Jeg opplever Bergen Næringsråd som en organisasjon med høy aktivitet og mye trøkk. Scenarieprosjektet Bergen 2020 tvinger alle som er opptatt av verdiskapning til å fokusere på faktorer som er viktige for at 5+-scenariet skal bli realitet. Bergen har gode forutsetninger for å trekke til seg den kompetansen og den kapitalen som er nødvendig, for å utvikle eksisterende og skape nye virksomheter, og i denne sammenheng har Bergen Næringsråd en sentral rolle. Skal vi lykkes krever det fremfor alt beinhard markedsføring av byens og regionens ressurser og kvaliteter, fremholder Jørgen Wiig. Toros utvikling illustrerer hvilke resultater målrettet produktutvikling, merkevarebygging og effektivt salg kan gi. I de 25 årene fra 1978 til og med 2003 var den årlige veksten i salget av Toro-produkter på 9,1 % i gjennomsnitt. Veksten har kommet som resultat av kontinuerlig utvikling av produkter og distribusjon, presiserer Wiig. At veksten har vært lønnsom understrekes av at Toro i de fleste aksjeanalyser blir fremstilt som selve gullkalven i Rieber-konsernet. Skal vokse med sjømat på menyen - I Norge er Toros posisjon enestående sterk og vi er også markedsleder på Island. Vår fremtidige vekst skal vi sikre både ved å øke salget i disse markedene og ved å satse i andre land. Vi vet at innbyggerne i vår del av verden blir stadig mer opptatt av å lage spennende retter både til hverdag og fest. Men det skorter både på tid og på folks evner til å lage mat, slik de får den presentert i kokebøkene. Det er dette vi hjelper til med i form av næringsrike produkter uten krevende tilberedning. I denne strategien spiller sjømatproduktene en viktig rolle. I tillegg til det nevnte sortimentet med bergensk brand produserer Toro blant annet også Lofoten fiskesuppe med noe annerledes innhold og smak enn den bergenske veteranen. Men de etablerte Toro-slagerne må kontinuerlig følges opp med innovasjon og utvikling av nye produkter og smaker. Hviler vi på laurbærene blir vi fort akterutseilt i en bransje som preges av sterk internasjonal konkurranse. Hva blir det neste, undrer vi; tørrfisk i pose? - Den som lever får se, smiler Toro-sjef Jørgen Wiig. Toro-direktør Jørgen Wiig vil selge mer enn Bergensk fiskesuppe. Han ble i vår valgt inn i styret i Bergen Næringsråd. De etablerte Toro-logoene må kontinuerlig følges opp med innovasjon og utvikling av nye produkter Foto: Toro 6 INFO 4-04 INFO

5 Lei av å bli forstyrret i bedriftsinterne møter?... Kontakt oss for gode priser på møte- og overnattingsavtaler. Mer info om hotellet finner du på vår hjemmeside: Med enkle grep kan vi gjøre din møtedag mer effektiv og samtidig gjøre opplevelsen rundt møtet litt annerledes! Midt i sjarmerende Bergen finner du Comfort Hotel Holberg. Vi har de riktige lokalene for dine viktige møter og kurs. Vårt største lokale "Holberg" er både lyst og trivelig. Her kan opp til 60 personer møtes. Våre 3 andre møterom, som alle har dagslys, passer godt for møter med opptil 20 personer. Bo på et av våre 140 velutstyrte rom. Nyt en deilig frokost og vår Comfort kveldsbuffet. COMFORT HOTEL HOLBERG - LITT ANNERLEDES Slapp av i velværeavdelingen med badstu og steambad. Les avisen, drikk kaffe og te når det måtte passe deg. Alt inkludert i overnattingsprisen! Comfort Hotel Holberg Strandgaten 190 tlf.: faks: epost: AG2 Invester i en fritidsbolig som garantert vil bli ofte brukt! Opplev fjellturer i nydelige og spennende områder hele året. Kort vei til Voss Sentrum og et mangfold av tilbud. Alpinanlegget i Bavallen like ved. NYHET: Ny Expressheis klar til 2005/2006 Turløyper hele året. Innendørs ridehall og "åpen gård" kan oppleves i nærområdet. Kun 1 t 20 min fra Bergen!! Visning: Kontakt Wæhle tlf har alt - hele året! NYHET! Bygging av ny golfbane, som kan sees fra hytteterassen, er i gang! Ny Driving Range i Voss Golf og aktivitetspark Etablert servicesenter som tilbyr: Vaktmesterordning Organisert utleie Velforening med lave felleskostnader Barnevennlige tilbud Serveringstilbud Finansier hele hyttedrømmen med frivillig utleie: Kombiner eget bruk med frivillig utleie. Vi har en egen organisasjon som ivaretar et godt gjennomarbeidet utleiekonsept. Årlige leieinntekter på ca er fullt mulig. Bavallstunet har stor etterspørsel på hytteleie i sommer og vinterhalvåret! Periodisert utleie kan derfor raskt bidra til å realisere hyttedrømmen! Bavallstunet Fritidssenter er på kort tid blitt en stor suksess! 4 byggetrinn er nå igang! Kontakt oss for mer info: Wæhle tlf Prøvebo en av våre solgte hytter: Tlf Utbygger: Voss Prosjektutvikling AS, tlf Megler: Notar Nybygg AS tlf

6 Vi har mye kunnskap om hva som gjør Vestlandet attraktivt Vil gjøre VESTLANDET til en sterk MERKEVARE Foto: Fjord Norge Det internasjonalt anerkjente National Geographic Traveler Magazine kåret i vår de norske fjordene til verdens beste uberørte reisemål. - Det er ikke bare reiselivsnæringen som må gripe de mulighetene som følger av at de norske fjordene blir vurdert som verdens beste reisemål. Hele næringslivet i landsdelen vil kunne profittere på at Vestlandet blir gjort til en sterk merkevare. Dette sier Elin Bolann som er administrerende direktør i Fjord Norge AS. Hun har siden hun begynte i jobben for seks år siden satset mye på å utvikle en felles merkeordning for fjordregionen på det internasjonale reiselivsmarkedet. Explore Fjord Norway har blitt en innholdsrik verktøykasse for tydelig og enhetlig profilering av severdigheter og virksomheter som betjener norske og utenlandske turister som oppsøker vestlandsfylkene. I løpet av det siste året har tilveksten av bedrifter som har kjøpt lisens for den visuelle pakken vært meget god. Målet er å få alle destinasjonsselskapene og reiselivslagene i de fire vestlandsfylkene til å følge de samme retningslinjene for grafisk utforming av salgs- og informasjonsmateriell, for at regionen skal fremstå enhetlig og gjenkjennelig blant turistene. - I dette arbeidet har vi hatt et svært godt og utviklende samarbeid med NHH- og SNF-miljøet som er ledende innen forskning på merkevarebygging i Norden. Strategi og profil for fjordregionen er blant annet blitt testet i åtte internasjonale markeder. Videre er det etablert en modulbasert merkevareskole for aktører i reiselivsnæringen, der hensikten er å gi deltakerne kunnskap de kan benytte for å implementere den overordnede strategien i sine produkter, forteller Bolann. Fra 1996 til 2003 økte markedsandelen av internasjonale gjestedøgn i regionen fra 23,8% til 26,9%. - Hvor mye av veksten som kan tilskrives denne satsingen er selvsagt umulig å fastslå eksakt, men i forhold til landet forøvrig har fjordregionen hatt en langt bedre utvikling. Nasjonal omdømmestrategi Nå har Utenriksdepartementet startet et arbeid for å utvikle en nasjonal omdømmestrategi; et arbeid som blir koordinert av Innovasjon Norge. Med bakgrunn i det arbeidet Elin Bolann har ledet i Fjord Norge AS er hun utnevnt som medlem av utvalget, sammen med blant andre merkevareeksperten Leif Hem fra NHH. - Vår innfallsvinkel er at en strategi for utvikling av merkevaren Norge må bygge på strategier for hver av landsdelene. I så måte har vi i vår region et godt utgangspunkt fordi vi har mye kunnskap om hva som gjør Vestlandet attraktivt som reisemål. Internasjonale undersøkelser har blant annet dokumentert at de to mest positive assosiasjonene til Vestlandet er naturen og fjordene. Dette ble underbygget av at det internasjonalt anerkjente National Geographic Traveler Magazine i vår kåret de norske fjordene til verdens beste uberørte reisemål. Samtidig vet vi at det også knytter seg negative assosiasjoner til Vestlandet, som mørkt, dyrt, kaldt og kjedelig. Et slikt image er selvsagt ikke positivt for reiselivsnæringen, og det bidrar heller ikke til etterspørsel etter produkter, eller til utenlandske investeringer i landsdelen, påpeker Elin Bolann. Fremmer vekst og innovasjon Hun fremholder at det internasjonalt er en rekke eksempler på land og regioner som har lykkes med å endre et negativt image ved å gjennomføre koordinert og bransjeoverskridende merkevarebygging. Ved å ta patent på middelhavssolen lykkes Spania i å skape et nytt bilde av landet etter flere tiår med Franco-styre. I dag kommer det gode omdømmet mange bransjer i Spania til gode. Navnene på regionene Champagne og Cognac i Frankrike er blitt verdensberømt ved at man har klart å gjøre benevnelsene for produktkategoriene musserende vin og brandy synonyme med deres geografiske opphavssted. Også næringslivet i Irland, på New Zealand og i Sør Tyrol har lykkes i å bygge en langsiktig og effektiv strategi for bygging av de respektive geografiske opprinnelsesmerkene. Opprinnelsesmerke for Vestlandet - Merkevarebygging kan bidra til styrking av hele næringslivet på Vestlandet. Fjord Norge AS og NHH ønsker på den bakgrunn å etablere en sterk allianse med offentlige myndigheter, kulturlivet og toneangivende bedrifter for å bygge et sterkt regionalt opprinnelsesmerke for landsdelen. Sparebanken Vest har allerede gitt tilsagn om støtte til et slikt prosjekt, og flere andre virksomheter har indikert at de ønsker å delta. Når det økonomiske fundamentet for en slik satsing er på plass, kan det være aktuelt å etablere et eget selskap som skal drive konseptet. Målet er et sterkt regionalt opprinnelsesmerke og samarbeid på tvers av sektorer for å markere regionen på en felles og enhetlig måte. Vestlandet har ressursene og mulighetene til å gjøre dette det gjelder bare å komme i gang, avslutter Elin Bolann. Fakta om Fjord Norge AS Fjord Norge AS er et internasjonalt markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i 1993, har syv medarbeidere og 217 aksjonærer. Fjord Norge AS står for en tredel av internasjonal turisme til Norge i sommersesongen. Ved å ta patent på middelhavssolen lykkes Spania Administrerende direktør Elin Bolann i Fjord Norge AS i typiske vestlandske omgivelser. Hun ønsker å etablere en bred allianse for å 10 INFO 4-04 bygge et sterkt opprinnelsesmerke for landsdelen. (Foto: Elisabeth Takvam) INFO

7 VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Festlige Festspill! Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur newhouse arne storhaug - foto øystein klakegg 25 VI STILLER Det er tid for å starte planleggingen av neste års markedsføring Skal du ansette til høsten? UTFORDRENDE SPØRSMÅL OM DIN MARKEDSFØRING 4727_0 Inhouse NO Snakk med oss om næringsforsikring! Arbeidsmarkedsbarometeret for Bergen viser stor optimisme. Har du behov for bistand til hele eller deler av rekrutteringsprosessen? Raadhuset Rekruttering & Utvelgelse er etablert i Bergen. Kontakt bedriftsrådgiver Kirsten Østgård på telefon Raadhuset et sikkert valg for å finne rett person til rett plass. DU FÅR 2 timers gratis konsultasjon og skriftlig tilbakemelding. Gjennom 25 spørsmål vil vi kunne gi deg bevisstgjøring om forhold som kan påvirke din markedsplanlegging og hva du bør gjøre med markedskommunikasjonen på kort og lengre sikt. Ta kontakt for en uforbindtlig og konfidensiell samtale som kan gi vinn vinn for begge parter. Ring oss på telefon eller besøk Rolig, vi hjelper deg. Østre Muralmenning Bergen REKLAMEBYRÅET AG1 REKLAMEBYRÅET AG2 DESIGN INNHOLD RÅDGIVNING Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf

8 Adm direktør Olav Munch overrekker presidenten Dale of Norways varemerke, OL-genseren. Wu Bangguo hadde mange spørsmål om norsk fiskeoppdrett. Spar Groups Helge Eide-Knudsen kjenner godt til Kina. Rederiets skip bygges i landet. Døråpner til Kina Før sommeren møtte næringslivet i Bergen presidenten i den kinesiske Folkekongress, Wu Bangguo og hans følge på 97 personer. - En personlig kontakt med det offisielle Kina, her representert med Wu Bangguo, kan være en viktig døråpner for kunderelasjoner på turoperasjonssiden i Kina, sier reiselivsdirektør Ole Warberg. Kina og Norge har nylig underskrevet en avtale som gjør det enklere for kineserne å reise. Reiselivsdirektør Ole Warberg mener Kina vil bli et viktig marked. I forbindelse med Wu Bangguos offisielle besøk til Norge ønsket presidenten å besøke Bergen og Vestlandet. Fredag 6. juni dro den kinesiske delegasjonen med hurtigbåten Solundir til Austevoll, der de fikk se oppdrettsanlegget til Kobbevik og Furuholmen. Med på turen var vel 20 næringslivsledere fra bedriftene Aanderaa Instruments, Spar Group, Nutec AS, Brødrene Hui Group, TTS Marine ASA, Dreggen Crane AS, Umeo Schat-Harding AS, Visit Bergen, DNAH Group og Dale of Norway. Vertskap for Norgesbesøket var stortingspresident Jørgen Kosmo. Bergen Næringsråd fikk i oppdrag fra Stortinget å arrangere et næringslivsbesøk for presidenten. Valget falt på oppdrettsanlegget i Austevoll kombinert med at næringslivstopper i Bergen fikk møte presidenten og hans delegasjon. Reiseavtale Kina Norge Det var travelt rundt Wu Bangguos bord i Solundir der næringslivsledere presenterte sine produkter. Presidenten var svært lydhør da han fikk formidlet samtalene gjennom en tolk. - Kina er et utviklingsmarked for Norge som på sikt vil gi et positivt potensial, mener Warberg. Norge og Kina skrev ved dette besøket under en felles avtale som gir kinesere tillatelse til å reise ut av Kina og til Norge i turistsammenheng. Avtalen vil gjøre problemene med visumsøknad mindre. I dag har turistnæringen en del studieturer fra Kina med navnet Technical Visits. Det pågår nå en såfase mot Kina sammen med flere aktører i Norge, Innovasjon Norge og Scandinavian Tourist Board i Japan som nylig har ansatt en egen person i Beijing. Med en langsiktig satsing tror Warberg på en akseptabel etterspørsel fra Kina innen tre til fem år. Ingen konkurrenter i Kina Aanderraa Instruments AS selger strømålere kombinert med meteorologiske instrumenter til Kina. Bedriften har representanter i folkerepublikken, og de har ingen konkurrenter i landet. Aanderaa er nå i ferd med å opprette et kontor i Kina. Salgsdirektør Karl Jakob Helland hadde nytte av turen på flere måter. Jeg hadde utbytte av å treffe andre bedrifter som har med Kina å gjøre. Jeg traff noen av dem i fjor høst på en tur til Bejing sammen med Innovasjon Norge, sier Helland. Bedriften har solgt instrumenter til havforskning i Kina, men vil nå utvide handelen med salg for havneområder. Helland har vært flere ganger i Kina, Japan og Korea, og han påpeker at personlige kontakter er svært viktig i handel med kineserne. Turen til Austevoll har sin betydning, mener Helland fordi er det er viktig at en Kinadelegasjon på høyt nivå for forståelse for at Norge kan vise til kvalitet, som med et veldrevet oppdrettsanlegg. Wu Bangguo hadde et tett program i Bergen, og det hører med til historien at presidenten ble så fascinert av hurtigbåten Solundir, at han ville gjerne treffe de verftsansvarlige. Næringsrådet tok kontakt med Fjellstrand, og ledelsen i bedriften kastet seg rundt, men underveis kom kontra beskjed fra presidentens protokollsjef. Dessverre, kjøreplanen er for tett, det går ikke. Etter turen til Austevoll ventet lunsj hos Bergen kommune, Troldhaugen og privat besøk om kvelden. Foto: Oddmund Lunde, Liv-Randi Lind Under båtturen var det demonstrasjon med livbåter i fritt fall ved Nutec. Det var stor interesse for Nutecs sikkerhetsarbeid blant kineserne. Direktør i Nutec, Marit Warncke til venstre for presidentparet. Styreformann i Bergen Næringsråd, Egil Herman Sjursen ønsker Wu Bangguo velkommen om bord 14 INFO 4-04 INFO

9 TITTELGIVENDE DELTIDSTUDIER MASTER OF MANAGEMENT Ta en mastergrad ved siden av jobb, med innhold tilpasset dine egne ønsker og behov. Studiet for deg som allerede har en avsluttet høyere utdanning. For 2004/5 tilbys følgende Masterprogram i Bergen: Påvirkningsledelse, Samspill og ledelse, Prosjektledelse. Har du behov for ekstern lagring? Lagring av varer for kortere eller lengre tid Råvarer og ferdigvarer Bufferlager ifm. sesongtopper Plukkhåndtering og ekspedering Små / store volum Spesialtilbud før julesesongen! Ta kontakt på: PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK BACHELOR OF MANAGEMENT Deltidsstudium hvor annen høyere utdanning kan inngå i valgfri del. Du er kanskje nærmere en bachelorgrad enn du tror. Skreddersy innholdet etter interesse og behov. For 2004/5 tilbys følgende program i Bergen: Ledelse og coaching, Prosjektledelse, Bedriftsutvikling, Menneskelig ressursforvaltning, Internasjonal business, Salgsledelse og personlig salg, Kjernekurs økonomi og administrasjon. Sandbrekketoppen Nesttun BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer BEDRIFTSØKONOM Bedriftsøkonomstudiet er anerkjent i næringsliv og forvaltning, og gir deg en innføring i fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon og ledelse. To av kursene er valgfrie, velg blant kurs innen ledelse og markedsføring. Matematikk er valgfritt. Studiet er første trinn på vei til en bachelortittel. AUTORISERT REGNSKAPSFØRER Toårig påbygning på Bedriftsøkonomstudiet. Gir grunnlag for autorisasjon som regnskapsfører samtidig med tittelen Høyskolekandidat. DELTIDSKURS OG PROGRAMMER LEDELSE Coaching, Org.teori, Personalledelse, Situasjonsbestemt ledelse Bachelorprogram: Ledelse og coaching, Bedriftsutvikling, Menneskelig ressursforvaltning. Masterprogram: Påvikningsledelse, Samspill og ledelse HELSELEDELSE - intensivkurs, KVINNER TIL TOPPS - lederutvikling PROSJEKTLEDELSE Bachelorprogram: Prosjektledelse - trinnvis modell Masterprogram: Prosjektledelse - ny og oppdatert totrinns modell MARKEDSFØRING - SALG - BUTIKKLEDELSE Forbrukeratferd, Personlig salg, Salg i sisteleddet, Butikkøkonomi Spesialiseringer: Internasjonal business, Salgsledelse og personlig salg ]Byens beste ulebord? PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. ØKONOMI Bedriftsøk. analyse, Eksternregnskap, Avgiftsrett, Matematikk GJØR NOE MED AMBISJONENE DINE BI Bergen, telefon: SMS: DELTID navn adresse til 1980 tlf.: På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: På torget På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, Menneskerettighetene en ressurs for næringslivet Stiftelsen Egil Raftos Hus i Bergen ønsker å øke næringslivets bevissthet om at menneskerettighetene representerer et viktig og nødvendig redskap for å konkretisere og definere bedriftenes etiske ansvar. FNs menneskerettighetskommisjon har vedtatt å tilsette en arbeidsgruppe som skal undersøke mulighetene for å utarbeide en universell standard om næringslivets ansvar i forhold til menneskerettighetene. Mye tyder på at utviklingen går i retning av juridisk bindende krav. Det vil bli et konkurransefortrinn å være godt forberedt. En slik utvikling vil medføre at bedrifter som har et seriøst fokus på menneskerettigheter, også vil stå sterkere i markedet. Næringslivet erkjenner i økende grad at bedrifter har et etisk ansvar overfor dem som berøres direkte og indirekte av bedriftenes aktiviteter. Hvor langt dette ansvaret strekker seg, og hvordan ansvaret bør fordeles mellom myndigheter og private aktører, er spørsmål som stadig oftere diskuteres. Når det er samsvar mellom handlinger som gir langsiktig lønnsomhet og handlinger som anses som moralsk forsvarlige, kan vi basere oss på frivillighet, gjennom normer for såkalt Corporate Social Responsibility (CSR). Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har uttalt at det etiske grunnfjellet som CSR hviler på blant annet er...det eneste verdensomspennende verdigrunnlag vi har, Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 og de sentrale konvensjonene som har sitt grunnlag i den (Oslo, 4. jan 2004). Retningslinjene for CSR er utarbeidet av blant andre FN, EU OECD og NHO. CSR basert på frivillige normer stiller store krav til næringslivets integritet og kompetanse. Når ønsket om lønnsomhet og kravet til etisk ansvarlighet kommer i konflikt, oppstår det behov for reguleringer som begrenser aktørenes handlefrihet og som sikrer moralsk ansvarlige aktører konkurransedyktige rammebetingelser. En tydeligere juridisk forankring av bedriftenes menneskerettighetsansvar kan vise seg å være både nødvendig og ønskelig. Therese Jebsen, daglig leder i Stiftelsen Egil Raftos Hus Medlem i Ressursgruppen Internasjonalt i Bergen Næringsråd Legater til utdannelse og reiser høsten 2004 Bergen Næringsråd forvalter en rekke fonds og legater. Kriterier for å søke: Født og oppvokst i Bergensregionen, samt at familiemessig foreningstilknytning til medlemmer i Bergen Næringsråd prioriteres. Legatene er inndelt i tre grupper: 1. Prosjekter/reiser. 2. Utdannelsestipend. 3. Sosiale formål. Søknadsfrist: Mandag 25. oktober. Mer informasjon om legatene: Møter i Bergen Næringsråd 2004 Tirsdag 7. september Politikerduell: Monica Mæland og Anne-Grete Strøm-Erichsen Mandag 13. september Næringslivet møter Hordalandsbenken Tirsdag 14. september Presentasjon av FRAMO Engineering, vinner av Hordaland Eksportpris 2004 Mandag 20. september Korea - Asias midtpunkt Onsdag 22. september Internasjonalisering - Internasjonal handel Torsdag 23. september Business Germany Møteplass Marin - Internasjonalisering Mandag 27. september Innovasjon og clusterdannelse på regionnivå - hva kan vi lære av de beste? Onsdag 29. september Merkevaremiljøet i Bergen - det beste i Skandinavia! Torsdag 30. september SMB-Dagen Hvordan skape en vinnerkultur? Torsdag 7. oktober Statsbudsjettet og utdeling av DnBs Bedriftspris 2004 Revy med Søstrene Tretteberg i Logen Fredag 15. oktober Distriktskommisjonens innstilling - utfordringer og problemstillinger Mandag 18. oktober Ressursgruppe Kultur: Finans og tradisjonell næring møter musikk-, film- og designmiljøet Torsdag 28. oktober Bergen Summit Torsdag 4. november Ressursgruppe Kultur: Design underveis Onsdag 17. november Årskonferansen Bergen 5+ Årsmiddag Onsdag 24. november Christian Michelsen - hva har han betydd for vitenskapsbyen Bergen? Fredag 10. desember Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 2004 Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Er barnet ditt godt forsikret både ved sykdom og ulykke? Tlf INFO 4-04 Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr. 5 er fredag 17. september.

11 SKRÅBLIKK I denne spalte blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Dejlige Bergen blant bjerge.. Det var ikke bare Sigbjørn Obstfelder som opplevde den merkelige følelsen av å være havnet på feil klode. De som fikk med seg Jyllandspostens reportasje om den nordiske foregangsbyen Bergen, måtte begynne å sjekke temperaturstatistikken. Hadde det vært en varmebølge i juli måned som ingen andre visste av? Eller hadde den danske journalisten tatt feil land, det er fort gjort å gå feil på Kastrup, før man vet ordet av det kan man være på Island. Men, nei da, den danske kvalitetsavisen Jyllandsposten slo fast at Bergen var en av Nordens beste byer, så god at svensker og dansker måtte lære av Bergen: Bergens boligpolitikk er så god at andre nordiske byer må kopiere den! Kommunens kollektivpolitikk er også et eksempel til etterfølgelse! Byens ute- og natteliv er så bra at andre har mye å lære. For ikke å snakke om musikkbransjen i byen. Det sto i avisen, og visst er det dejligt å være norsk i Danmark, men dette ble veldig mye av det gode. For mye. På svensk heter det: «Kolla inte grabbar, ni tappar en god sak!». Nei, etterprøving og kontroll er den gode sensasjonsjournalistikkens verste fiende. Den danske journalisten som hadde skrevet saken, hevder hardnakket at han ikke fikk konjakk og sigar av sin byråd Lisbeth Iversen. Det skulle da bare mangle, hun representerer Kristelig Folkeparti. I pressekretser snakkes det av og til om kildebruk. Hvilke kilder den danske journalist var ved etter mørkets frambrudd, går ikke tydelig fram av reportasjen, men han har i alle fall ikke sett drosjekøen på Ole Bulls plass, bossberget i bygatene en søndagsmorgen, og slett ikke har han studert skjenkeregler i Bergen og nattklubbreglementet! Dessuten kan han umulig ha betalt en halvliter utvannet øl som koster 70 kroner glasset og inneholder 0,4 liter. De bergenske gater og veier fikk positiv omtale. Den geniale bergenske løsning av trafikkproblemet er å sende alle bilene inn mot sentrum, og la dem betale to tusen kroner i året, for å finansiere en bybane som bare 15 % av byens befolkning har glede av. Enten snakker Lisbeth Iversen så fort at dansken ikke skjønner noe, eller så har han skjønt alt. Begge deler blir helt feil. Busstakstene i Bergen er et forbilde, ifølge Jyllandsposten. Ja vel: en ungdom som bor på Nordås betaler mer for en bytur til kinoen enn han gjør for den billigste billetten mellom Bergen og Oslo. Det er mulig å reise for under hundre kroner til Oslo med flaks og planlegging. Det er umulig å planlegge en busstur i Bergen: rutene er bygd opp etter sannsynlighetsprinsippet. Bussen kan komme i rute, men det er ingen som skjønner hva ruten er. Danskene mener vi kan lære av Bergen: dyrere lærdom kan man knapt hente! Det siste momentet om det bergenske musikkliv, skal ikke Lisbeth Iversen få skylden for. Men i hovedsak er den bergenske musikkbølge et resultat av egeninnsats. Bergensbølgen er et eksempel på hvor godt det går når kommunen holder fingrene fra fatet. Men Harmonien har spællt bra i mer enn to hundre år, uten at det er kommunens skyld. Brann derimot Det er hyggelig at Bergen får pen omtale. Det er til og med ganske velfortjent til tider. Men Jyllandspostens reportasje minner litt om jubilantens takketale etter at mange ufortjente rosende ord hadde haglet over den jubilerende: «Eg vet at det ikkje e' sant, men det va no kjekt å få høre likevel!» Så mens kommunaldirektører og byråder skriver leserinnlegg i Bergens Tidende for å bevise med tall at alt er sant, har vi bare et spørsmål: Var Erling Gjelsvik på ferie? Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer