INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital"

Transkript

1 INFO 4 Nr Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til Kina s 4 s 6 s 10 s 14

2 LEDER: La oss inspireres... Et nytt Sjømat for Alle -arrangement står for døren i Bergen september. Også Bøndene kommer til byd n med sine nisjeprodukter. Det blir stor matfestival og en folkefest forhåpentligvis et nytt skritt fremover. I sommer har Stavanger posisjonert seg som det globale senter for havbruk under betegnelsen Aqua City. Det er ambisiøst og spennende, og initiativet fikk begeistret støtte fra fiskeriministeren. Det er fra Bergens side ingen god strategi å motarbeide Stavanger. Ei heller frustreres. Stavanger-initiativet bør heller inspirere Bergen og regionen til å gjøre tilsvarende innenfor det store og voksende Mulighetens Marked som sjømat og marin sektor representerer i Norge og internasjonalt. I Bergenscenarier 2020 har Bergen Næringsråd identifisert den hav- og kystindustrielle verdiskapningsklynge som Bergens viktigste satsningsområde. I dette nummeret av INFO får vi understreket at Bergen har sterke kunnskapsmiljøer innen marin sektor ja, på noen områder blant de beste i verden. Men vi trenger et stort steg fremover for å posisjonere oss sterkere og tydeligere i økende konkurranse om oppmerksomhet og aktiviteter. Det er svært viktig at vi erklærer våre nasjonale og internasjonale ambisjoner på en markert og tydelig måte. Dette må baseres på en synliggjøring av den internasjonale kompetansen vi har i regionen. Vi må vise de områdene der vi er sterke og ledende. Bergens-regionen har en mangfoldighet og bredde innen hele verdiskapningskjeden som er slagkraftig og konkurrerer internasjonalt. Utover de tradisjonelle sjømatfaglige virksomheter, ligger det i vår region et mangfold av relaterte kunnskapsmiljøer som kan bidra: - innen forskning, forvaltning, næringsmiddelbedrifter, bioteknologisk- og medisinsk kunnskap, merkevarebygging, design, økonomi, kapital og opplevelsesindustrien. Bergensregionen har et spesielt fortrinn og en spesiell utfordring i å kople og nyttiggjøre de ledende kunnskapsmiljøer ved Universitetet og forskningsinstitutter som kan bli unike innsatsfaktorer og grunnlag for innovativ verdiskapning - i hele sjømatkjeden. Bergen har de siste årene vokst som studentby, og blant studenter er det mange flinke personer, som også kan skape seg en fremtid i nye virksomheter. Bergen er ikke best på alt. Men hvilke deler av marin virksomhet har vi spesielle forutsetninger i for å vinne NM, VM og OL? Bergen har ingen grunn til å vente. Temaet bør antakelig bli den første 5+work shop i oppfølgingen av Bergenscenarier Vi bør være utålmodige og samle kreftene, slik som i Stavanger. Vi utfordrer alle som har kunnskap og ideer til å melde seg til tjeneste for å bidra til dette løft enten de er i politikk, forskning eller næringsliv. Vi utfordrer Bergen til å trekke inn - i samspillet de andre sterke kunnskapsmiljøene i regionen og langs Vestlandet og også på sikt bidra til å skape samarbeid og nettverk med Tromsø, Trondheim, Ålesund og Stavanger hilsen til oss alle!! Helge S. Dyrnes Foto: Marine Harvest Blant de beste i verden I Norge produserer vi 3,3 millioner tonn fisk i året. Det er 13 ganger mer enn rødt og hvitt kjøtt til sammen i Norge. Vi eksporterer til hele 140 land. Dersom vi ikke hadde hatt disse markedene måtte hver nordmann ha spist ca 800 kg rund fisk hvert år, eller nesten 2,5 kg hver dag. Dette sier litt om fiskens betydning for norsk næringsliv. Dette næringslivet har sitt hovedsete i Bergen. Midtpunkt for forskning og forvaltning Den marine verdiskapningen i Bergens-regionen er betydelig. Stiftelsen Fiskeriforum Vest, som er Bergen kommunes policyorgan, har i dag 92 medlemmer blant fiskebåteiere, fiskeribedrifter, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlands-regionen. I Brønnøysundregistrene er hele 596 selskaper i Hordaland knyttet til fiske, fangst, fiskeoppdrett og tjenester tilknyttet disse næringene. Denne floraen av virksomheter gir igjen grobunn for en rekke interessante aktiviteter. Bergen har betydelige deler av den marine forskning og forvaltning. Sterke marine fagmiljøer gir Bergen et meget godt utgangspunkt for å utvide sin posisjon som et kraftsenter for marin virksomhet. Det marine forskningsmiljøet i Bergen anerkjennes som et av de beste i verden. Spis mer sjømat - NIFES utfører risikovurdering, mens Mattilsynet tar hånd om risikohåndtering. Det betyr at NIFES arbeider i et helkjedeperspektiv der de undersøker hvilke næringsstoffer og fremmedstoffer som er til stede i fôret til norsk oppdrettsfisk, og hvor sunt det er for oss å spise ulike typer sjømat, sier direktør i NIFES, Øyvind Lie. Lie er opptatt av balansert risikovurdering, det vil si å identifisere både de positive effektene av sjømat, som blant annet omega-3 fettsyrer, jod, og vitamin D, men også de negative, som for eksempel innholdet av dioksin og kvikksølv. - Det er summen av de negative og positive effektene som betyr noe. Til tross for at det finnes ørsmå mengder av negative stoffer i sjømat, er det ingen tvil om at norsk sjømat er sunn, og at vi bør spise langt mer sjømat enn det vi gjør i dag, sier han. TEMA HAVBRUK & SJØMAT - Til tross for at det finnes ørsmå mengder av negative stoffer i sjømat, er det ingen tvil om at norsk sjømat er sunn, sier administrerende direktør Øyvind Lie i NIFES. Nr.4 August 2004 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 12. august Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og priser: Tlf.: Maria Strandenes INFO kommer med 6 utgivelser årlig. Utgivelsesdatoer i 2004: 30.01, 26.03, 21.05, 27.08, 21.10, Tips oss! E-post: Tlf Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Ved siden av næringsaktørene har Bergen betydelige deler av den marine forskning og forvaltning. I Rosenkrantzgate finner vi blant annet det nyopprettede Mattilsynet, som mange kanskje ennå ikke helt kjenner. Videre er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på Nordnes en aktør som er nasjonalt og internasjonalt ledende innen sjømaternæring. Sammen med Havforskningsinstituttet bidrar Mattilsynet og NIFES til at Bergen er et midtpunkt for den marine forskningen og forvaltningen i Norge. - NIFES har etablert en database som inneholder solid dokumentasjon på positive og negative komponenter i sjømat. Dette var spesielt nyttig sist vinter da det velrenommerte amerikanske tidsskriftet Science påsto at norsk laks var helsefarlig. Takket være data som vi hadde, kunne vi tilbakevise disse påstandene. Tallmaterialet som Science trykket var tatt fullstendig ut av sin sammenheng og presentert som et skandaleoppslag. Norsk laks er ikke bare trygg, men også svært sunn, gjentar forskeren. Vi bør spise langt mer sjømat enn det vi gjør i dag 2 INFO 4-04 INFO

3 F A K T A TEMA Fiskeridirektoratet er Fiskeridepartementets fremste rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet skal bidra til å oppfylle departementets overordnede mål om å skape en bærekraftig og lønnsom fiskeri- og havbruksnæring, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, sikre folk trygge og gode arbeidsplasser og øke næringens lønnsevne. Fiskeridirektoratet, som ledes av fiskeridirektør Peter Gullestad, har 440 medarbeidere og holder hus på Nordnes. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er en uavhengig forsknings- og forvaltningsinstitusjon som mottar ca. 50 % av inntektene fra Fiskeridepartementet og 50 % fra konkurranseutsatte forskningsmidler. NIFES driver ikke ren oppdragsforskning. Instituttet har 120 medarbeidere og omsetter årlig for ca. 70 millioner kroner. Sammen med Havforskningsinstituttet, Kystdirektoratet og Fiskeridirektoratet er NIFES underlagt Fiskeridepartementet. NIFES driver også en del undervisning for Universitetet i Bergen på lavere grad, mastergrad og doktorgradsnivå. Øyvind Lie leder NIFES, som holder til på Nordnes. Mattilsynet har overtatt ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Mattilsynet har 64 distriktskontorer spredt over hele landet. Her utføres alt tilsyn og de utgjør dermed grunnpilaren i Mattilsynets virksomhet med totalt 940 ansatte. I tillegg har Mattilsynet åtte regionkontorer i Kautokeino, Sortland, Steinkjer, Bergen, Bø, Ås, Brumunddal og Sandnes. Ved regionkontorene er det ca. 230 ansatte. I Bergen er Roald Vaage regionsjef. Du finner dem i Rosenkrantzgate. Havforskningsinstituttet driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge, og er internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Hovedvirksomheten ligger i Bergen, med avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen (Arendal). Instituttet, som ligger ytterst på Nordnes, disponerer fire større forskningsfartøyer. Tore Nepstad er administrerende direktør. HAVBRUK & SJØMAT - Marin sektor trenger såkornkapital - Motoren vår går godt, og den har styring, men den mangler turbo, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Han ønsker seg et godt system for såkornfinansiering for forskningsbasert innovasjon, basert på en kombinasjon av offentlig og privat kapital. - Oljeselskapene har spilt en viktig rolle når det gjelder forskningsbasert innovasjon i olje- og gassektoren. Men i den marine næringen finnes ikke selskaper som kan fylle tilsvarende rolle. Vi har unike marine forskningsmiljøer og en marin næring som trenger drahjelp. Men samarbeidet går for tregt, sier han. Treg oppstart - I Bergen har vi et fantastisk utgangspunkt for den marine næringen. Som et fundament har universitetet et av landets tyngste miljøer innen teori- og metodefag. Dessuten er universitetet ledende innen blant annet marinbiologi, ernæring og akvakultur. Sammen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen står vi nærmest i vann. Både de akademiske og de praktisk rettede miljøene finnes her på Vestlandet, sier prorektoren. Likevel er det ikke enkelt å få forskning og næringsliv til å jobbe tett sammen. Protevs AS skulle, da de ble etablert for tre år siden, tilby anvendte forsknings- og konsulenttjenester til industri og næringsliv innen områdene fiskeri, havbruk og miljø. Eierne er Havforskningsinstituttet, NIFES og Universitetet i Bergen. Planen var å omsette for 65 millioner kroner på sitt tredje driftsår, men i 2003 passerte ikke selskapet engang 1 million i driftsinntekter. I dag har Protevs én medarbeider. - Oppstarten vår gikk tregt fordi de ti oppstartsmillionene som ble lovet av Stoltenberg-regjeringen aldri kom. Men det går fremover, sier daglig leder i Protevs AS, Tor Solberg. Mer opptatt av regionen Optimismen var også stor da det statlige investeringsselskapet Argentum i sin tid fikk sitt hovedsete i Bergen. Men i dag er administrerende direktør Jørgen Kjærnes skuffet over at det statlige investeringsselskapet ikke har funnet tilstrekkelige investeringsmuligheter i Bergen. I Stavanger derimot, har han investert hele 390 millioner kroner. Her i Bergen bør vi imidlertid huske på at Argentum fortsatt har 1,2 milliarder igjen for plassering. 1,3 milliarder er allerede benyttet. Kjærnes forventer at selskapet er ferdig investert i løpet av Jeg tror det er viktig for den marine sektoren at vi får en kultur der vi blir mer sjenerøse og opptatt av regionen - ikke bare Bergen. Husk at svært mye av den praktiske virksomheten skjer utenfor Bergen, men likevel på Vestlandet. Næringslivet i Bergen må bety noe for Vestlandet. Hvis regionperspektivet ble større, ville legitimiteten til Bergen også blitt større. Derfor er dette også en kulturutfordring, mener Nilsen. Nilsen etterlyser også et større statlig engasjement og ansvar for å drive frem en sterkere marin næring. - Det landet trenger, er en såkornordning rettet mot forskningsbasert nyskapning, med markedskompetanse og aktive, private eiere. Såkornfasen er så risikofylt at dette ikke er mulig uten tunge, offentlig finansierte mekanismer for risikoavlastning. Offentlige tap i denne fasen må ses på som utgifter til inntekts ervervelse, mener han. Derfor bør det snarest etableres et system for såkorn av forskningsbasert innovasjon, basert på en kombinasjon av offentlig og privat kapital. De fire universitetsrektorene Eivind Hiis Hauge (NTNU), Kirsti Koch Christensen (UiB), Arild Underdal (UiO) og Jarle Aarbakke (UiT) har blant annet i et felles innlegg i Dagens Næringsliv tatt sterkt til orde for nødvendigheten av at det blir satt fart på den kunnskapsbaserte nyskapningen. - Jeg tror det er viktig for den marine sektor at vi får en kultur der vi blir mer sjenerøse og opptatt av regionen ikke bare Bergen, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Vi må bli mer sjenerøse og opptatt av regionen - ikke bare Bergen Vi har en marin næring som trenger drahjelp. Samarbeidet går for tregt Foto: Kjell Svarstad Stiftelsen Fiskeriforum Vest arbeider for å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Vestlands-regionen. Fiskeriforum Vest er en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskapning, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen. Fiskeriforum Vest er et forum for kontakt og samarbeid mellom alle aktørene innen fiskeri-, fiskeindustri- og oppdrettsvirksomheter, utstyrsprodusenter, transportører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, politiske organ, finansieringsinstitusjoner og myndigheter. Fiskeriforum Vest holder til på Bontelabo og er Bergen kommunes policyorgan. Odd Jordheim er daglig leder. I Bergenscenarier 2020 har Bergen Næringsråd identifisert den hav- og kystindustrielle verdiskapningsklynge som Bergens viktigste satsningsområde. Foto: Nutreco Aquaculture 4 INFO 4-04 INFO

4 Satser på marin sektor Behovet for kapital til innovasjonstiltak i den marine sektor er stort. I noen miljøer blir det satset på dette: TEMA G.C. Rieber & Co, som er største enkeltaksjonær og forretningsfører for Høyteknologisenteret, ønsker industriell virksomhet på Marineholmen ikke boliger. - Det betyr at de tenker langsiktig og riktig, sett med våre øyne, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen. Han mener at næringsparken på Marineholmen kommer til å spille en viktig rolle for den marine satsingen i tiden som kommer. På Høyteknologisenteret finner vi også Sarsia Innovation AS og Forrinova AS. Sarsia Innovation AS bidrar til å finne finansielle eiere og industrielle partnere som kan bringe produkt og teknologi ut til et internasjonalt marked. Forrinova AS søker aktivt etter gode prosjekter i forskningsmiljøene, de sikrer intellektuelle og industrielle rettigheter (patenter), skaffer finansiering, etablerer selskap og lisensierer teknologi til etablert industri. Selskapene sysselsetter 11 medarbeidere med bred erfaring fra forskning, industri og finans. Marin Vekst ASA består av finansinstitusjoner og investorer i Nord- Norge og på Vestlandet, og de har nylig etablert et investeringsfond for marine næringer. Oppstartskapitalen er på vel 100 millioner kroner. Fondet administreres gjennom forvaltningsselskapet Marin Forvaltning AS som også holder til på Høyteknologisenteret. Det marine fondet, Marin Vekst, skal ha en levetid på syv år, der innbetalt kapital skal tilbakebetales til investorene sammen med oppnådd fortjeneste. I startfasen vil det spesielt bli fokusert på investeringer i den tradisjonelle havbruksnæringen med laks og ørret som produkter. Senere vil det også bli aktuelt å vurdere investeringer i virksomheter som satser på oppdrett av torsk og andre nye arter. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller. Skattefunnsordningen gjennom Norges forskningsråd gir et godt bidrag til utviklingsarbeid i bedriftene, men er hittil i for liten grad blitt en incentivordning for dynamiske satsinger mellom grunnforskningsmiljøene og næringslivet. Innovasjon Norge har sammen med Norges forskningsråd og SIVA gått sammen om å etablere et prosjekt som skal skape økt innovasjon og bedre samspill mellom næring, forskning og forvaltning; MarinVEST. Nylig ble såkalte MarinVEST-loser rekruttert. Disse skal veilede det marine næringslivet til å ta i bruk det etablerte virkemiddelapparatet, og således få økt innovasjon og samspill mellom aktørene i den marine sektoren. Oppdrettsgiganten Nutreco satser mer enn en milliard kroner på torskeoppdrett i Hordaland og Rogaland. De eier torskeyngelprodusenten Cod Culture Norway i Øygarden og skal åpne et torskeslakteri/videreforedlingsanlegg når produksjonen fra oppdrettsanleggene er i gang. Om tre år skal Nutreco levere nesten like mye torsk som fangsten i hele Lofotfisket. Nutreco, som har hovedkontor i Nederland, har 30 milliarder kroner i omsetning og tilsatte. Nutreco driver fôrproduksjon og oppdrett av kylling, gris og fisk. EWOS er en ledende internasjonal aktør i fiskefôrbransjen med en global markedsandel på over 35 prosent. Ewos egne forskningsstasjoner i Norge og Chile utvikler fôr som skal hjelpe oppdretterne til å levere sunn fisk med jevnt høy kvalitet, samtidig som dette skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig form for oppdrett. Hovedkontoret er i Bergen. I 2003 produserte EWOS-selskapene totalt tonn fiskefôr til laks og ørret. EWOS hadde i 2003 driftsinntekter på til sammen millioner kroner. Investeringsselskapet Borea AS ble etablert i fjor av Bjarne Rieber Gruppen, Trond Mohn, Helge Møgster, Morten Ulstein og Even Matre Ellingsen. I første omgang har de skutt inn 250 millioner kroner. Investeringsmandatet er enkelt, men utfordrende; nemlig å skape meravkastning med kontrollert risiko. Allerede i 2003 fikk Borea AS en avkastning på investert kapital på hele 17,8 %. Satsingsområdet til Borea AS er industriproduksjon, havfiske, oppdrett, olje og offshore, samt teknologi og telecom. HAVBRUK & SJØMAT Vil selge mer enn Bergensk fiskesuppe - Toro har i løpet av 40 år produsert 42 millioner poser med Bergensk fiskesuppe. I år har vi introdusert Bergensk fiskegrateng, Bergensk fiskegryte og Bergensk fiskesaus og vi har flere produktnyheter på beddingen. Vår oppgave er å gjøre god mat tilgjengelig for folk flest, og i dette bildet har sjømat en naturlig og viktig plass. Jørgen Wiig (42) har helt siden han ble siviløkonom på BI i 1987 drevet med salg og markedsføring. Etter noen år i utlendighet i stillinger hos Jordan og Saba Mølnlycke kom han tilbake til hjembyen og Toro i For ett år siden gikk han til topps som direktør for den største av de ni forretningsenhetene i Rieber & Søn-konsernet. I vår ble han også valgt inn i styret for Bergen Næringsråd. Torodirektøren ønsker å bidra til at Bergen blir enda mer attraktiv som senter i en region med et variert og pulserende næringsliv. - Det som er viktig for Bergen er også viktig for Rieber & Søn, og i særdeleshet for Toro. Fabrikken i Arna har 380 ansatte, og på Os jobber det 20 personer i lefsebakeriet. I tillegg har vi et anlegg på Elverum med 110 ansatte. Både for konsernet, som har sin administrasjon i Bergen, og for Toro er rammebetingelser for næringsutvikling både nasjonalt og regionalt av største betydning. Så da forespørselen kom om å gjøre en innsats i Bergen Næringsråd, sa jeg ja til å være med. Vil selge Bergen - Jeg opplever Bergen Næringsråd som en organisasjon med høy aktivitet og mye trøkk. Scenarieprosjektet Bergen 2020 tvinger alle som er opptatt av verdiskapning til å fokusere på faktorer som er viktige for at 5+-scenariet skal bli realitet. Bergen har gode forutsetninger for å trekke til seg den kompetansen og den kapitalen som er nødvendig, for å utvikle eksisterende og skape nye virksomheter, og i denne sammenheng har Bergen Næringsråd en sentral rolle. Skal vi lykkes krever det fremfor alt beinhard markedsføring av byens og regionens ressurser og kvaliteter, fremholder Jørgen Wiig. Toros utvikling illustrerer hvilke resultater målrettet produktutvikling, merkevarebygging og effektivt salg kan gi. I de 25 årene fra 1978 til og med 2003 var den årlige veksten i salget av Toro-produkter på 9,1 % i gjennomsnitt. Veksten har kommet som resultat av kontinuerlig utvikling av produkter og distribusjon, presiserer Wiig. At veksten har vært lønnsom understrekes av at Toro i de fleste aksjeanalyser blir fremstilt som selve gullkalven i Rieber-konsernet. Skal vokse med sjømat på menyen - I Norge er Toros posisjon enestående sterk og vi er også markedsleder på Island. Vår fremtidige vekst skal vi sikre både ved å øke salget i disse markedene og ved å satse i andre land. Vi vet at innbyggerne i vår del av verden blir stadig mer opptatt av å lage spennende retter både til hverdag og fest. Men det skorter både på tid og på folks evner til å lage mat, slik de får den presentert i kokebøkene. Det er dette vi hjelper til med i form av næringsrike produkter uten krevende tilberedning. I denne strategien spiller sjømatproduktene en viktig rolle. I tillegg til det nevnte sortimentet med bergensk brand produserer Toro blant annet også Lofoten fiskesuppe med noe annerledes innhold og smak enn den bergenske veteranen. Men de etablerte Toro-slagerne må kontinuerlig følges opp med innovasjon og utvikling av nye produkter og smaker. Hviler vi på laurbærene blir vi fort akterutseilt i en bransje som preges av sterk internasjonal konkurranse. Hva blir det neste, undrer vi; tørrfisk i pose? - Den som lever får se, smiler Toro-sjef Jørgen Wiig. Toro-direktør Jørgen Wiig vil selge mer enn Bergensk fiskesuppe. Han ble i vår valgt inn i styret i Bergen Næringsråd. De etablerte Toro-logoene må kontinuerlig følges opp med innovasjon og utvikling av nye produkter Foto: Toro 6 INFO 4-04 INFO

5 Lei av å bli forstyrret i bedriftsinterne møter?... Kontakt oss for gode priser på møte- og overnattingsavtaler. Mer info om hotellet finner du på vår hjemmeside: Med enkle grep kan vi gjøre din møtedag mer effektiv og samtidig gjøre opplevelsen rundt møtet litt annerledes! Midt i sjarmerende Bergen finner du Comfort Hotel Holberg. Vi har de riktige lokalene for dine viktige møter og kurs. Vårt største lokale "Holberg" er både lyst og trivelig. Her kan opp til 60 personer møtes. Våre 3 andre møterom, som alle har dagslys, passer godt for møter med opptil 20 personer. Bo på et av våre 140 velutstyrte rom. Nyt en deilig frokost og vår Comfort kveldsbuffet. COMFORT HOTEL HOLBERG - LITT ANNERLEDES Slapp av i velværeavdelingen med badstu og steambad. Les avisen, drikk kaffe og te når det måtte passe deg. Alt inkludert i overnattingsprisen! Comfort Hotel Holberg Strandgaten 190 tlf.: faks: epost: AG2 Invester i en fritidsbolig som garantert vil bli ofte brukt! Opplev fjellturer i nydelige og spennende områder hele året. Kort vei til Voss Sentrum og et mangfold av tilbud. Alpinanlegget i Bavallen like ved. NYHET: Ny Expressheis klar til 2005/2006 Turløyper hele året. Innendørs ridehall og "åpen gård" kan oppleves i nærområdet. Kun 1 t 20 min fra Bergen!! Visning: Kontakt Wæhle tlf har alt - hele året! NYHET! Bygging av ny golfbane, som kan sees fra hytteterassen, er i gang! Ny Driving Range i Voss Golf og aktivitetspark Etablert servicesenter som tilbyr: Vaktmesterordning Organisert utleie Velforening med lave felleskostnader Barnevennlige tilbud Serveringstilbud Finansier hele hyttedrømmen med frivillig utleie: Kombiner eget bruk med frivillig utleie. Vi har en egen organisasjon som ivaretar et godt gjennomarbeidet utleiekonsept. Årlige leieinntekter på ca er fullt mulig. Bavallstunet har stor etterspørsel på hytteleie i sommer og vinterhalvåret! Periodisert utleie kan derfor raskt bidra til å realisere hyttedrømmen! Bavallstunet Fritidssenter er på kort tid blitt en stor suksess! 4 byggetrinn er nå igang! Kontakt oss for mer info: Wæhle tlf Prøvebo en av våre solgte hytter: Tlf Utbygger: Voss Prosjektutvikling AS, tlf Megler: Notar Nybygg AS tlf

6 Vi har mye kunnskap om hva som gjør Vestlandet attraktivt Vil gjøre VESTLANDET til en sterk MERKEVARE Foto: Fjord Norge Det internasjonalt anerkjente National Geographic Traveler Magazine kåret i vår de norske fjordene til verdens beste uberørte reisemål. - Det er ikke bare reiselivsnæringen som må gripe de mulighetene som følger av at de norske fjordene blir vurdert som verdens beste reisemål. Hele næringslivet i landsdelen vil kunne profittere på at Vestlandet blir gjort til en sterk merkevare. Dette sier Elin Bolann som er administrerende direktør i Fjord Norge AS. Hun har siden hun begynte i jobben for seks år siden satset mye på å utvikle en felles merkeordning for fjordregionen på det internasjonale reiselivsmarkedet. Explore Fjord Norway har blitt en innholdsrik verktøykasse for tydelig og enhetlig profilering av severdigheter og virksomheter som betjener norske og utenlandske turister som oppsøker vestlandsfylkene. I løpet av det siste året har tilveksten av bedrifter som har kjøpt lisens for den visuelle pakken vært meget god. Målet er å få alle destinasjonsselskapene og reiselivslagene i de fire vestlandsfylkene til å følge de samme retningslinjene for grafisk utforming av salgs- og informasjonsmateriell, for at regionen skal fremstå enhetlig og gjenkjennelig blant turistene. - I dette arbeidet har vi hatt et svært godt og utviklende samarbeid med NHH- og SNF-miljøet som er ledende innen forskning på merkevarebygging i Norden. Strategi og profil for fjordregionen er blant annet blitt testet i åtte internasjonale markeder. Videre er det etablert en modulbasert merkevareskole for aktører i reiselivsnæringen, der hensikten er å gi deltakerne kunnskap de kan benytte for å implementere den overordnede strategien i sine produkter, forteller Bolann. Fra 1996 til 2003 økte markedsandelen av internasjonale gjestedøgn i regionen fra 23,8% til 26,9%. - Hvor mye av veksten som kan tilskrives denne satsingen er selvsagt umulig å fastslå eksakt, men i forhold til landet forøvrig har fjordregionen hatt en langt bedre utvikling. Nasjonal omdømmestrategi Nå har Utenriksdepartementet startet et arbeid for å utvikle en nasjonal omdømmestrategi; et arbeid som blir koordinert av Innovasjon Norge. Med bakgrunn i det arbeidet Elin Bolann har ledet i Fjord Norge AS er hun utnevnt som medlem av utvalget, sammen med blant andre merkevareeksperten Leif Hem fra NHH. - Vår innfallsvinkel er at en strategi for utvikling av merkevaren Norge må bygge på strategier for hver av landsdelene. I så måte har vi i vår region et godt utgangspunkt fordi vi har mye kunnskap om hva som gjør Vestlandet attraktivt som reisemål. Internasjonale undersøkelser har blant annet dokumentert at de to mest positive assosiasjonene til Vestlandet er naturen og fjordene. Dette ble underbygget av at det internasjonalt anerkjente National Geographic Traveler Magazine i vår kåret de norske fjordene til verdens beste uberørte reisemål. Samtidig vet vi at det også knytter seg negative assosiasjoner til Vestlandet, som mørkt, dyrt, kaldt og kjedelig. Et slikt image er selvsagt ikke positivt for reiselivsnæringen, og det bidrar heller ikke til etterspørsel etter produkter, eller til utenlandske investeringer i landsdelen, påpeker Elin Bolann. Fremmer vekst og innovasjon Hun fremholder at det internasjonalt er en rekke eksempler på land og regioner som har lykkes med å endre et negativt image ved å gjennomføre koordinert og bransjeoverskridende merkevarebygging. Ved å ta patent på middelhavssolen lykkes Spania i å skape et nytt bilde av landet etter flere tiår med Franco-styre. I dag kommer det gode omdømmet mange bransjer i Spania til gode. Navnene på regionene Champagne og Cognac i Frankrike er blitt verdensberømt ved at man har klart å gjøre benevnelsene for produktkategoriene musserende vin og brandy synonyme med deres geografiske opphavssted. Også næringslivet i Irland, på New Zealand og i Sør Tyrol har lykkes i å bygge en langsiktig og effektiv strategi for bygging av de respektive geografiske opprinnelsesmerkene. Opprinnelsesmerke for Vestlandet - Merkevarebygging kan bidra til styrking av hele næringslivet på Vestlandet. Fjord Norge AS og NHH ønsker på den bakgrunn å etablere en sterk allianse med offentlige myndigheter, kulturlivet og toneangivende bedrifter for å bygge et sterkt regionalt opprinnelsesmerke for landsdelen. Sparebanken Vest har allerede gitt tilsagn om støtte til et slikt prosjekt, og flere andre virksomheter har indikert at de ønsker å delta. Når det økonomiske fundamentet for en slik satsing er på plass, kan det være aktuelt å etablere et eget selskap som skal drive konseptet. Målet er et sterkt regionalt opprinnelsesmerke og samarbeid på tvers av sektorer for å markere regionen på en felles og enhetlig måte. Vestlandet har ressursene og mulighetene til å gjøre dette det gjelder bare å komme i gang, avslutter Elin Bolann. Fakta om Fjord Norge AS Fjord Norge AS er et internasjonalt markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i 1993, har syv medarbeidere og 217 aksjonærer. Fjord Norge AS står for en tredel av internasjonal turisme til Norge i sommersesongen. Ved å ta patent på middelhavssolen lykkes Spania Administrerende direktør Elin Bolann i Fjord Norge AS i typiske vestlandske omgivelser. Hun ønsker å etablere en bred allianse for å 10 INFO 4-04 bygge et sterkt opprinnelsesmerke for landsdelen. (Foto: Elisabeth Takvam) INFO

7 VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Festlige Festspill! Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur newhouse arne storhaug - foto øystein klakegg 25 VI STILLER Det er tid for å starte planleggingen av neste års markedsføring Skal du ansette til høsten? UTFORDRENDE SPØRSMÅL OM DIN MARKEDSFØRING 4727_0 Inhouse NO Snakk med oss om næringsforsikring! Arbeidsmarkedsbarometeret for Bergen viser stor optimisme. Har du behov for bistand til hele eller deler av rekrutteringsprosessen? Raadhuset Rekruttering & Utvelgelse er etablert i Bergen. Kontakt bedriftsrådgiver Kirsten Østgård på telefon Raadhuset et sikkert valg for å finne rett person til rett plass. DU FÅR 2 timers gratis konsultasjon og skriftlig tilbakemelding. Gjennom 25 spørsmål vil vi kunne gi deg bevisstgjøring om forhold som kan påvirke din markedsplanlegging og hva du bør gjøre med markedskommunikasjonen på kort og lengre sikt. Ta kontakt for en uforbindtlig og konfidensiell samtale som kan gi vinn vinn for begge parter. Ring oss på telefon eller besøk Rolig, vi hjelper deg. Østre Muralmenning Bergen REKLAMEBYRÅET AG1 REKLAMEBYRÅET AG2 DESIGN INNHOLD RÅDGIVNING Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf

8 Adm direktør Olav Munch overrekker presidenten Dale of Norways varemerke, OL-genseren. Wu Bangguo hadde mange spørsmål om norsk fiskeoppdrett. Spar Groups Helge Eide-Knudsen kjenner godt til Kina. Rederiets skip bygges i landet. Døråpner til Kina Før sommeren møtte næringslivet i Bergen presidenten i den kinesiske Folkekongress, Wu Bangguo og hans følge på 97 personer. - En personlig kontakt med det offisielle Kina, her representert med Wu Bangguo, kan være en viktig døråpner for kunderelasjoner på turoperasjonssiden i Kina, sier reiselivsdirektør Ole Warberg. Kina og Norge har nylig underskrevet en avtale som gjør det enklere for kineserne å reise. Reiselivsdirektør Ole Warberg mener Kina vil bli et viktig marked. I forbindelse med Wu Bangguos offisielle besøk til Norge ønsket presidenten å besøke Bergen og Vestlandet. Fredag 6. juni dro den kinesiske delegasjonen med hurtigbåten Solundir til Austevoll, der de fikk se oppdrettsanlegget til Kobbevik og Furuholmen. Med på turen var vel 20 næringslivsledere fra bedriftene Aanderaa Instruments, Spar Group, Nutec AS, Brødrene Hui Group, TTS Marine ASA, Dreggen Crane AS, Umeo Schat-Harding AS, Visit Bergen, DNAH Group og Dale of Norway. Vertskap for Norgesbesøket var stortingspresident Jørgen Kosmo. Bergen Næringsråd fikk i oppdrag fra Stortinget å arrangere et næringslivsbesøk for presidenten. Valget falt på oppdrettsanlegget i Austevoll kombinert med at næringslivstopper i Bergen fikk møte presidenten og hans delegasjon. Reiseavtale Kina Norge Det var travelt rundt Wu Bangguos bord i Solundir der næringslivsledere presenterte sine produkter. Presidenten var svært lydhør da han fikk formidlet samtalene gjennom en tolk. - Kina er et utviklingsmarked for Norge som på sikt vil gi et positivt potensial, mener Warberg. Norge og Kina skrev ved dette besøket under en felles avtale som gir kinesere tillatelse til å reise ut av Kina og til Norge i turistsammenheng. Avtalen vil gjøre problemene med visumsøknad mindre. I dag har turistnæringen en del studieturer fra Kina med navnet Technical Visits. Det pågår nå en såfase mot Kina sammen med flere aktører i Norge, Innovasjon Norge og Scandinavian Tourist Board i Japan som nylig har ansatt en egen person i Beijing. Med en langsiktig satsing tror Warberg på en akseptabel etterspørsel fra Kina innen tre til fem år. Ingen konkurrenter i Kina Aanderraa Instruments AS selger strømålere kombinert med meteorologiske instrumenter til Kina. Bedriften har representanter i folkerepublikken, og de har ingen konkurrenter i landet. Aanderaa er nå i ferd med å opprette et kontor i Kina. Salgsdirektør Karl Jakob Helland hadde nytte av turen på flere måter. Jeg hadde utbytte av å treffe andre bedrifter som har med Kina å gjøre. Jeg traff noen av dem i fjor høst på en tur til Bejing sammen med Innovasjon Norge, sier Helland. Bedriften har solgt instrumenter til havforskning i Kina, men vil nå utvide handelen med salg for havneområder. Helland har vært flere ganger i Kina, Japan og Korea, og han påpeker at personlige kontakter er svært viktig i handel med kineserne. Turen til Austevoll har sin betydning, mener Helland fordi er det er viktig at en Kinadelegasjon på høyt nivå for forståelse for at Norge kan vise til kvalitet, som med et veldrevet oppdrettsanlegg. Wu Bangguo hadde et tett program i Bergen, og det hører med til historien at presidenten ble så fascinert av hurtigbåten Solundir, at han ville gjerne treffe de verftsansvarlige. Næringsrådet tok kontakt med Fjellstrand, og ledelsen i bedriften kastet seg rundt, men underveis kom kontra beskjed fra presidentens protokollsjef. Dessverre, kjøreplanen er for tett, det går ikke. Etter turen til Austevoll ventet lunsj hos Bergen kommune, Troldhaugen og privat besøk om kvelden. Foto: Oddmund Lunde, Liv-Randi Lind Under båtturen var det demonstrasjon med livbåter i fritt fall ved Nutec. Det var stor interesse for Nutecs sikkerhetsarbeid blant kineserne. Direktør i Nutec, Marit Warncke til venstre for presidentparet. Styreformann i Bergen Næringsråd, Egil Herman Sjursen ønsker Wu Bangguo velkommen om bord 14 INFO 4-04 INFO

9 TITTELGIVENDE DELTIDSTUDIER MASTER OF MANAGEMENT Ta en mastergrad ved siden av jobb, med innhold tilpasset dine egne ønsker og behov. Studiet for deg som allerede har en avsluttet høyere utdanning. For 2004/5 tilbys følgende Masterprogram i Bergen: Påvirkningsledelse, Samspill og ledelse, Prosjektledelse. Har du behov for ekstern lagring? Lagring av varer for kortere eller lengre tid Råvarer og ferdigvarer Bufferlager ifm. sesongtopper Plukkhåndtering og ekspedering Små / store volum Spesialtilbud før julesesongen! Ta kontakt på: PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK BACHELOR OF MANAGEMENT Deltidsstudium hvor annen høyere utdanning kan inngå i valgfri del. Du er kanskje nærmere en bachelorgrad enn du tror. Skreddersy innholdet etter interesse og behov. For 2004/5 tilbys følgende program i Bergen: Ledelse og coaching, Prosjektledelse, Bedriftsutvikling, Menneskelig ressursforvaltning, Internasjonal business, Salgsledelse og personlig salg, Kjernekurs økonomi og administrasjon. Sandbrekketoppen Nesttun BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer BEDRIFTSØKONOM Bedriftsøkonomstudiet er anerkjent i næringsliv og forvaltning, og gir deg en innføring i fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon og ledelse. To av kursene er valgfrie, velg blant kurs innen ledelse og markedsføring. Matematikk er valgfritt. Studiet er første trinn på vei til en bachelortittel. AUTORISERT REGNSKAPSFØRER Toårig påbygning på Bedriftsøkonomstudiet. Gir grunnlag for autorisasjon som regnskapsfører samtidig med tittelen Høyskolekandidat. DELTIDSKURS OG PROGRAMMER LEDELSE Coaching, Org.teori, Personalledelse, Situasjonsbestemt ledelse Bachelorprogram: Ledelse og coaching, Bedriftsutvikling, Menneskelig ressursforvaltning. Masterprogram: Påvikningsledelse, Samspill og ledelse HELSELEDELSE - intensivkurs, KVINNER TIL TOPPS - lederutvikling PROSJEKTLEDELSE Bachelorprogram: Prosjektledelse - trinnvis modell Masterprogram: Prosjektledelse - ny og oppdatert totrinns modell MARKEDSFØRING - SALG - BUTIKKLEDELSE Forbrukeratferd, Personlig salg, Salg i sisteleddet, Butikkøkonomi Spesialiseringer: Internasjonal business, Salgsledelse og personlig salg ]Byens beste ulebord? PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. ØKONOMI Bedriftsøk. analyse, Eksternregnskap, Avgiftsrett, Matematikk GJØR NOE MED AMBISJONENE DINE BI Bergen, telefon: SMS: DELTID navn adresse til 1980 tlf.: På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: På torget På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, Menneskerettighetene en ressurs for næringslivet Stiftelsen Egil Raftos Hus i Bergen ønsker å øke næringslivets bevissthet om at menneskerettighetene representerer et viktig og nødvendig redskap for å konkretisere og definere bedriftenes etiske ansvar. FNs menneskerettighetskommisjon har vedtatt å tilsette en arbeidsgruppe som skal undersøke mulighetene for å utarbeide en universell standard om næringslivets ansvar i forhold til menneskerettighetene. Mye tyder på at utviklingen går i retning av juridisk bindende krav. Det vil bli et konkurransefortrinn å være godt forberedt. En slik utvikling vil medføre at bedrifter som har et seriøst fokus på menneskerettigheter, også vil stå sterkere i markedet. Næringslivet erkjenner i økende grad at bedrifter har et etisk ansvar overfor dem som berøres direkte og indirekte av bedriftenes aktiviteter. Hvor langt dette ansvaret strekker seg, og hvordan ansvaret bør fordeles mellom myndigheter og private aktører, er spørsmål som stadig oftere diskuteres. Når det er samsvar mellom handlinger som gir langsiktig lønnsomhet og handlinger som anses som moralsk forsvarlige, kan vi basere oss på frivillighet, gjennom normer for såkalt Corporate Social Responsibility (CSR). Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har uttalt at det etiske grunnfjellet som CSR hviler på blant annet er...det eneste verdensomspennende verdigrunnlag vi har, Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 og de sentrale konvensjonene som har sitt grunnlag i den (Oslo, 4. jan 2004). Retningslinjene for CSR er utarbeidet av blant andre FN, EU OECD og NHO. CSR basert på frivillige normer stiller store krav til næringslivets integritet og kompetanse. Når ønsket om lønnsomhet og kravet til etisk ansvarlighet kommer i konflikt, oppstår det behov for reguleringer som begrenser aktørenes handlefrihet og som sikrer moralsk ansvarlige aktører konkurransedyktige rammebetingelser. En tydeligere juridisk forankring av bedriftenes menneskerettighetsansvar kan vise seg å være både nødvendig og ønskelig. Therese Jebsen, daglig leder i Stiftelsen Egil Raftos Hus Medlem i Ressursgruppen Internasjonalt i Bergen Næringsråd Legater til utdannelse og reiser høsten 2004 Bergen Næringsråd forvalter en rekke fonds og legater. Kriterier for å søke: Født og oppvokst i Bergensregionen, samt at familiemessig foreningstilknytning til medlemmer i Bergen Næringsråd prioriteres. Legatene er inndelt i tre grupper: 1. Prosjekter/reiser. 2. Utdannelsestipend. 3. Sosiale formål. Søknadsfrist: Mandag 25. oktober. Mer informasjon om legatene: Møter i Bergen Næringsråd 2004 Tirsdag 7. september Politikerduell: Monica Mæland og Anne-Grete Strøm-Erichsen Mandag 13. september Næringslivet møter Hordalandsbenken Tirsdag 14. september Presentasjon av FRAMO Engineering, vinner av Hordaland Eksportpris 2004 Mandag 20. september Korea - Asias midtpunkt Onsdag 22. september Internasjonalisering - Internasjonal handel Torsdag 23. september Business Germany Møteplass Marin - Internasjonalisering Mandag 27. september Innovasjon og clusterdannelse på regionnivå - hva kan vi lære av de beste? Onsdag 29. september Merkevaremiljøet i Bergen - det beste i Skandinavia! Torsdag 30. september SMB-Dagen Hvordan skape en vinnerkultur? Torsdag 7. oktober Statsbudsjettet og utdeling av DnBs Bedriftspris 2004 Revy med Søstrene Tretteberg i Logen Fredag 15. oktober Distriktskommisjonens innstilling - utfordringer og problemstillinger Mandag 18. oktober Ressursgruppe Kultur: Finans og tradisjonell næring møter musikk-, film- og designmiljøet Torsdag 28. oktober Bergen Summit Torsdag 4. november Ressursgruppe Kultur: Design underveis Onsdag 17. november Årskonferansen Bergen 5+ Årsmiddag Onsdag 24. november Christian Michelsen - hva har han betydd for vitenskapsbyen Bergen? Fredag 10. desember Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 2004 Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Er barnet ditt godt forsikret både ved sykdom og ulykke? Tlf INFO 4-04 Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr. 5 er fredag 17. september.

11 SKRÅBLIKK I denne spalte blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Dejlige Bergen blant bjerge.. Det var ikke bare Sigbjørn Obstfelder som opplevde den merkelige følelsen av å være havnet på feil klode. De som fikk med seg Jyllandspostens reportasje om den nordiske foregangsbyen Bergen, måtte begynne å sjekke temperaturstatistikken. Hadde det vært en varmebølge i juli måned som ingen andre visste av? Eller hadde den danske journalisten tatt feil land, det er fort gjort å gå feil på Kastrup, før man vet ordet av det kan man være på Island. Men, nei da, den danske kvalitetsavisen Jyllandsposten slo fast at Bergen var en av Nordens beste byer, så god at svensker og dansker måtte lære av Bergen: Bergens boligpolitikk er så god at andre nordiske byer må kopiere den! Kommunens kollektivpolitikk er også et eksempel til etterfølgelse! Byens ute- og natteliv er så bra at andre har mye å lære. For ikke å snakke om musikkbransjen i byen. Det sto i avisen, og visst er det dejligt å være norsk i Danmark, men dette ble veldig mye av det gode. For mye. På svensk heter det: «Kolla inte grabbar, ni tappar en god sak!». Nei, etterprøving og kontroll er den gode sensasjonsjournalistikkens verste fiende. Den danske journalisten som hadde skrevet saken, hevder hardnakket at han ikke fikk konjakk og sigar av sin byråd Lisbeth Iversen. Det skulle da bare mangle, hun representerer Kristelig Folkeparti. I pressekretser snakkes det av og til om kildebruk. Hvilke kilder den danske journalist var ved etter mørkets frambrudd, går ikke tydelig fram av reportasjen, men han har i alle fall ikke sett drosjekøen på Ole Bulls plass, bossberget i bygatene en søndagsmorgen, og slett ikke har han studert skjenkeregler i Bergen og nattklubbreglementet! Dessuten kan han umulig ha betalt en halvliter utvannet øl som koster 70 kroner glasset og inneholder 0,4 liter. De bergenske gater og veier fikk positiv omtale. Den geniale bergenske løsning av trafikkproblemet er å sende alle bilene inn mot sentrum, og la dem betale to tusen kroner i året, for å finansiere en bybane som bare 15 % av byens befolkning har glede av. Enten snakker Lisbeth Iversen så fort at dansken ikke skjønner noe, eller så har han skjønt alt. Begge deler blir helt feil. Busstakstene i Bergen er et forbilde, ifølge Jyllandsposten. Ja vel: en ungdom som bor på Nordås betaler mer for en bytur til kinoen enn han gjør for den billigste billetten mellom Bergen og Oslo. Det er mulig å reise for under hundre kroner til Oslo med flaks og planlegging. Det er umulig å planlegge en busstur i Bergen: rutene er bygd opp etter sannsynlighetsprinsippet. Bussen kan komme i rute, men det er ingen som skjønner hva ruten er. Danskene mener vi kan lære av Bergen: dyrere lærdom kan man knapt hente! Det siste momentet om det bergenske musikkliv, skal ikke Lisbeth Iversen få skylden for. Men i hovedsak er den bergenske musikkbølge et resultat av egeninnsats. Bergensbølgen er et eksempel på hvor godt det går når kommunen holder fingrene fra fatet. Men Harmonien har spællt bra i mer enn to hundre år, uten at det er kommunens skyld. Brann derimot Det er hyggelig at Bergen får pen omtale. Det er til og med ganske velfortjent til tider. Men Jyllandspostens reportasje minner litt om jubilantens takketale etter at mange ufortjente rosende ord hadde haglet over den jubilerende: «Eg vet at det ikkje e' sant, men det va no kjekt å få høre likevel!» Så mens kommunaldirektører og byråder skriver leserinnlegg i Bergens Tidende for å bevise med tall at alt er sant, har vi bare et spørsmål: Var Erling Gjelsvik på ferie? Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Havforskningsinstituttet Et forskningsinstitutt for Nærings- og fiskeridepartementet Med omlag 750 tilsette er Havforskingsinstituttet

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler.

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. NÆRING OG SAMFUNN I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. Deling av historier og erfaringer er lærerikt og viktig. Mangfoldighet og positivitet er kulturdannende.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther «En HMS seilas i havbruksnæringen» Kort om Marine Harvest, vårt hovedprodukt og

Detaljer