NORSK BULLMASTIFF KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BULLMASTIFF KLUBB"

Transkript

1 NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som har betalt sin kontingent for innværende år har stemmerett ved personlig fremmøte. Hvert medlem kan medbringe inntil 2 fullmakter. Hver fullmakt må underskrives av det medlem som gir fullmakten. Saksliste: 1. Åpning av møtet 2. Godkjenning av møteinnkallelsen 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps 4. Styrets årsberetning 2010 Vedlegg 1 5. Helsekomiteens årsberetning 2010 Vedlegg 2 6. Distriktskontakters årsberetning 2010 Vedlegg 3 7. Valpeformidlernes beretning 2010 Vedlegg 4 8. Revidert regnskap 2010 og budsjett 2011 Vedlegg 5 9. Revisors rapport Vedlegg Aktivitetsplan 2011 Vedlegg Materialliste og varebeholdning Vedlegg Forslag fra styret vedrørende utstilling med Svensk Bullmastiffklubb Vedlegg Valg av nye kandidater til klubbens verv Vedlegg Møtet avsluttes

2 Vedlegg 1 Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2009 Innledning Norsk Bullmastiff Klubb (NBK) er en landsdekkende klubb som har til formål å fremme utvikling av den rasen klubben har ansvar for, og arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. Klubben skal: bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund ivareta medlemmenes kynologiske interesser fremme Bullmastiff som brukshund formidle kontakt mellom medlemmene - arrangere utstilling NBK hadde ved inngangen til medlemmer. Per hadde klubben 168 medlemmer hvorav 16 er familiemedlemmer og 3 utenlandsmedlemmer. Styrets sammenstetning Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Lisbeth Nymo Nestleder: Trude Helge Sekretær: Hilde Kjeldby Kasserer: Audhild Nævra Styremedlem: Einar Martinsen Styremedlem: Stefan Noi Eysteinsson Varamedlem: Helene Venberget Varamedlem: Unni Madsen Varamedlem: Ann Karin Danilsen Valpeformidlere: Redaksjonskomite: Valgkomite: Helsekomite: Revisorer: Ronny Graawe og Mette Svendsen Camilla Spansvoll og Hilde Kjeldby Glenn Hall, Tommy Stenberg, Mary Heli Hilde Kjeldby, Helene Venberget, Tommy Stenberg, Paul Wagner, Trude Hegle Einar Madsen og Ronny Graawe Virksomhet Møter Det har i perioden april og ut året vært avholdt 6 styremøter.

3 Andre arrangementer Dogs4All Klubben hadde stand på Dogs4All i Lillestrøm den 27. og 28. november. Distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold, Kristin Opøien og styremedlem Einar Madsen var ansvarlig for standen, som var godt besøkt. NBK hadde klubbstand som ble samlet i et eget rasetorg. Her viste klubben seg flott frem visuelt med både historikk, bruksområder og den informasjon den enkelte ønsket. Standen ble besøkt av mange interesserte hundemennesker. Bullmastiffen ble vist fram under Raseparaden lørdag. Fire bullmastiffer deltok, i alle de tre fargevarianter, valp, junior, voksen og veteran. Takk til alle som stilte opp. Seminar om foring og hudproblemer Distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold, Kristin Opøien, arrangerte seminar om foring og hudproblemer hos hund på Lillestrøm 24. januar Foreleser var Lise Hatledal fra Hundehomeopatene i Sandvika. Bulltreff 2010 Den 7. august 2010 ble det arrangert Bulltreff på Thorbjørnrund Hotel. 5 valper og 58 voksne var påmeldt. Dommer var Grant Slater, UK. BIR ble Game Keeper s Jackpot, eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga BIM gikk til Sister Of Mercy, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby. Hannhund CERT gikk til Game Keeper s Mastermind: eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga. Tispe CERT gikk til Boston Lady s Amity Sweet Amber, eier: Aina Gradsteign og Lisbeth Nymo. Oppdretter: Ragnhild Folkestad og Linda Backus. BIR veteran: Sister Of Mercy, eier og oppdretter Hilde Kjeldby. BIM veteran: Field Commander Cohen, eier: Lisbeth Nymo og Fred Rougoor. Oppdretter Hilde Kjeldby. BIR valp: Game Keeper s Try To Beat Me, eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga. BIM valp: Jaynos Double Trouble, eier Trude Helge. Oppdretter R. P. Jones. Beste oppdretter: Kennel Game Keeper Styret gratulerer alle vinnerne. Styret er godt fornøyd med årets Bulltreff med 63 påmeldte bullmastiffer og at mange overnattet på hotellet. Dette bidro til et vellykket treff for vår rase og sosialt samvær for eiere, samtidig som auksjon, loddsalg og kafeen ga klubben nødvendige inntekter. Takk til alle som bidro til et sosialt hyggelig treff og til dere som stilte opp og gjorde en dugnadsjobb denne helgen. Hjemmeside Hjemmesiden med gjestebok og galleri har blitt benyttet flittig av medlemmene. Bullcup Bullcupen har i 2010 blitt oppdatert av Bennedichte Hilt-Magerøy. Oppdateringen har skjedd på grunnlag av registreringer i DogWeb.

4 BIR Bullcup-10 er Old Manila Echo Springs, eier og oppdretter Hilde Kjeldby og Glenn Hall. BIM Bullcup-10 er Old Manila s Truman, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby og Glenn Hall. 52 hunder deltok i bullcupen Styret gratulerer vinnerne. Bullshot Det har blitt utgitt tre Bullshot i perioden. Utgiftene er redusert da redaktør selv setter opp layout av bladet. Distriktskontakter Klubben har hatt følgende distriktskontakter i perioden: Oslo, Akershus, Østfold: Kristin Opøien Hedmark og Oppland: Elisabeth Sylling Vestfold Buskerud: Cristina Fladby Pereira Telemark: Bente Stiller Aust- og Vest- Agder: Solveig Lindstølen Hordaland: Kurt Ove Glinje Rogaland: Sven Erik Vatne Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag: Mary Heli Nord Norge: Camilla Spansvoll Styret har registrert at det har vært en del aktiviteter ute i distriktene med varierende oppmøte. Helsekomite Helsekomiteen består av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Helene Venberget, Paul Wagner og Trude Hegle. Det ble gjennomført en Helseundersøkelse våren Klubbens avlsregler skal gjennomgås og oppdateres, helsekomiteen utarbeider dette som fremlegges styret for godkjenning/event justering. Klagesaker Styret har behandlet følgende klagesaker: - Klagesak etter Bulltreff 2010 er behandlet og ansees som avsluttet. - Klagesak vedrørende forvertsavtale er behandlet og advarsel er sendt medlemmet det gjelder. Det er stilt mistillit (muntlig) til et av styrets medlemmer samt inhabilitet til to av styrets medlemmer i forbindelse med behandling av klagesak forvertsavtale. Dette ble fremlagt revisor og valgkomite som avviste dette. For styret Lisbeth Nymo Leder

5 Vedlegg 2 HELSEKOMITEENS ÅRSBERETNING 2010 Helsekomiteen består av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Helene Venberget, Paul Wagner og Trude Hegle. Det ble gjennomført en Helseundersøkelse i regi av Norges veterinærhøgskole og NKK våren Resultatet kom på høsten 2010 og ble lagt ut på klubbens hjemmeside. Helse- og atferdsundersøkelsen ble gjennomført med en svarprosent på ca 51 %, 244 besvarte undersøkelsen. Det planlagte medlemsmøte med veterinær Frode Lingaas skal gjennomføres i Hilde Kjeldby Leder Helsekomiteen

6 ÅRSBERETNING 2011 FRA DISTRIKTSKONTAKTENE ÅRSBERETNING FRA MIDT-NORGE 2010 Vedlegg 3 Distriktskontakten i Midt-Norge har vært så å si "nede" i 2010, ingen arrangerte aktiviteter utover at alle er informert via NBK's websides gjestebok om at vi har hundetrening hver torsdag kveld hjemme hos undertegnede. Det har vært en del av Trønderne som har stilt opp der innimellom. Treningen har bestått i sosialisering, utstillingstrening eller lineføring. Treningen har vært åpen for andre raser og vi har vært en variert gjeng gjennom året. Da Midt-Norge er et stort distrikt (flatemål) så kan en ikke forvente at folk fra Møre og Nord- Trøndelag stiller opp på en torsdagskveld. Disse treningene vil bli tatt opp igjen når dagene blir litt lengre - og jeg ønsker flere av klubbens medlemmer velkommen. Økonomisk har dette vært et gratis arrangement - og det har aldri vært benyttet av klubbens midler til noe vedr dette. Planlegger fellestur på vårparten - dato vil bli kunngjort via NBKs gjestebok. Vedlagt bilde fra en av våre torsdagstreninger. Mvh Mary Heli

7 ÅRSBERETNING FRA BUSKERUD 2010 Avd. Buskerud har arrangert noen bulleturer og ett lydighetskurs i løpet av året. Oppmøtet har vært noe svingende, med det har stort sett vært godt oppmøte. Her kommer en oppstilling av utførte aktiviteter: Bulletur, Drammen sentrum, 3 møtte hunder Bulletur, Drammen sentrum, 5 møtte hunder Bulletur, Nøklevann m/ Oslo avd., 1 møtt hund Bulletur, Drammen Åssiden, 5 møtte hunder Ruskenaksjon Oslo Kommune, avlyst av arr Bulletur, Drammen Spiralen, 9 møtte hunder Lydighetskurs, Solbergelva, 7 påmeldte hunder Bulletur, Drammen Sentrum, 8 møtte hunder Det jeg personlig er mest fornøyd med av aktiviteter i 2010 er lydighetskurset; Vivi Nøkleholm Nilsen ble leid inn som instruktør (en dame som forøvrig kan anbefales på det varmeste). Hun skulle ha kr pr ekvipasje. Jeg tok kr pr ekvipasje, slik at klubben faktisk fikk inn kr i rene inntekter fra dette kurset. Vivi betalte leie av plass. Vi var alle enige om at vi hadde fått stort utbytte av kurset. Aktiviteter for 2011: Bulletur. Oppmøte ved Skutebrygga i Drammen kl Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur. Møtested og aktivitet legges på hjemmesiden. Christina Fladby Pereira

8 ÅRSBERETNING FRA HORDALAND 2010 På grunn av liten oppslutning på treffene/turene i Bergen har vi bare hatt et treff i påsken 2010 i Alvøen. Vi var 7 stykker som grillet pølser og gikk tur i skogen. I år satser vi på flere treff/turer da det er kommet en del nye valper i distriktet. Det første treffet vi skal ha i år er allerede på lørdag 8.januar i Alvøen. Vi planlegger å ha treff/turer ca annen hver måned på diverse steder. Jeg kommer til å annonsere det på Bullmastiffklubbens hjemmeside. Jeg tror ikke det vil bli noen økonomiske utlegg vedrørende treffene. Hilsen Kurt Ove Glinje ÅRSBERETNING FRA NORD NORGE 2010 Det ikke har vært noen aktivitet her i nord. Vi er få, og spredt over et rimelig stort område. Økonomisk oversikt er heller ikke aktuelt, da det ikke er noen økonomi å ha oversikt over. Jeg har ikke satt noen store planer for dette årets aktiviteter, men skal tenke litt på saken, og se om det er mulig å få arrangert noe. Mvh Camilla Spansvoll ÅRSBERETNING FRA OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD jan: Seminar på Kjeller, Lillestrøm. Tema: Hudproblemer og fòring av hund. <http://www.hundehomeopatene.no> 21 mar: Fellestur på Sognsvann 23 mai: Fellestur m/grilling (Nøklevann, Skullerud skole) 12 juni: Bade/svømmetur på Hvamsetra (Hvam) 26 juni: Fellestur langs lensene på Fetsund 4 sep: Fellestur på Hvamsetra (Hvam) 18 sep: Fellestur langs lensene på Fetsund 23 okt: Fellestur langs lensene på Fetsund

9 Referat/sammendrag fra seminaret om foring og hudproblemer hos hund ble satt inn i Bullshot. Det har vært labert oppmøte, og også lite interesse for å ta ansvar for å arrangere i eget nærområde. Vil takke Ann Karin Danielsen og Mariann Høistad for at de har stilt opp flere ganger som ansvarlige for fellesturer. For 2011 så har jeg sendt ut en mail til enkelte medlemmer jeg håper kan ta ansvar for å arrangere en tur - satser på 1 pr måned framover. Bullterrier forum har meldt sin interesse for å få i gang flere seminar hvor vi deler utgiftene mellom klubbene. Setter opp turer/aktiviteter tom mai. Merker at jeg er gått litt lei av å være ansvarlig for å arrangere siden det er lite oppmøte, og ønsker derfor å slippe nye krefter til. Ber om at det velges ny distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold på neste årsmøte. Bildet nedenfor er fra fellestur på Fetsund. Mvh Kristin Opøien

10 ÅRSBERETNING FRA HEDMARK OG OPPLAND 2010 I mitt distrikt har det beklageligvis ikke vært noen aktivitet dette året. Ga beskjed til Trude mens hun satt som leder i klubben at jeg ikke har mulighet til å bidra med aktiviteter, slik at klubben måtte finne en annen distriktskontakt hvis det var en forutsetning. Siden vi nå dessverre er uten Bullmastiff, ønsker jeg at noen andre tar over dette vervet. Jeg har fortsatt ikke mulighet til å stå for noen aktiviteter, og vi vet heller ikke om, eller evt. når vi får Bullmastiff igjen. Mvh Elisabeth Sylling ÅRSBERETNING FRA ROGALAND 2010 I Rogaland er det ingen aktivitet. Jeg har spurt om mail liste over medlemmer i Rogaland. De siste åra har det vært lite eller ingen aktivitet. Men vi kan oppfordrer folk i distriktet til å ta kontakt med meg. Hilsen Sven-Erik Vatne

11 Vedlegg 4 Valpeformidlers årsberetning Norsk Bullmastiff Klubb 2010 Det er i år 2010 meldt inn 4 kull/forventede kull. Ett av disse var mitt kull. Dette er vel fremdeles for lite i henhold til generalforsamlingen sine vedtak. Men det må her også sies at det er lettere å følge med på kull/planlagte kull på grunn av at nesten alt ligger ute på hjemme sider og Facebook. Men jeg mener fortsatt at det går an å sende en mail til valpeformidlere angående kull/planlagte kull. Potensielle valpekjøpere er det en del av og vi prøver etter beste evne å sende de til oppdrettere som vi vet har kull eller planlegger kull. Oppfordrer på nytt at oppdrettere melder fra om kull/forventede kull. Valpeformidlere NBK Ronny Graawe Mette Svendsen

12 Revidert regnskap samt budsjett. Vedlegg 5 Regnskap foreligger som eget vedlegg. Noter til regnskap 2010 Vedr konto 3104 Bulltreff auksjon og 3105 Bulltreff salg av lodd Inntekt fra auksjon, loddsalg og kafeteria på Bulltreff 2010 er slått samme og det meste er ført på konto 3105 Bulltreff salg av lodd. Det var en økning av inntekter på loddsalg, auksjon og kafeteria fra 2009 til 2010 på kr ,- som skyldes at det var flere som overnattet fra lørdag til søndag i 2010 sammenlignet med 2009 og at det var salg i kafeteria under utstillingen. Vedr konto 3210 Salgsinntekt kurs og konto 4210 Innkjøp kurs Lydighetskurs gjennomført av Buskerud distrikt som ga en inntekt på kr 700,-. Vedr konto 3900 Momsrefusjon NKK Styret søkte NKK om momskompensasjon og fikk kr 7.064,-. Dette økte klubbens inntekter i Vedr konto 4102 Bulltreff overnatting, 4103 Bulltreff - bespisning og 4104 Bulltreff dommer/ringsekretær Utgifter vedrørende bespisning, dommer / ringsekretær ble redusert med kr ,-. Årsaken var rimelig flybillett og ingen dekning av hotell eller bespisning til noen medlemmer. Vedr konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg Det er dobbeltbetaling av faktura til Skoies AS på kr 1.864,-. Skoie AS setter tilbake beløpet og gebyrer på kr 1.930,99. Vedr konto 6825 Trykking Bullshot og konto 6941 Porto Bullshot Det ble i 2010 utgitt 3 Bullshot. Utgiftene er redusert med kr ,- sammenlignet med Årsaken til reduksjonen er at redaktør selv har satt opp layout av bladet og fått bladet under 100g for å redusere portoutgifter. Drifts- og balanseregnskap ligger som eget vedlegg. Solbergelva For styret Lisbeth Nymo Leder

13 Budsjett 2011 Vedlegg 5 Konto Navn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Driftsinntekter 3100 Bulltreff - påmelding , , , Bulltreff - katalog 1 000, Bulltreff - auksjon 3 000, , , Bulltreff - salg av lodd 3 000, , , Medlemskontigenter , , , Salgsinntekter 4 000,00 0, , Salgsinntekt - kurs 0, ,00 0, Momsrefusjon 0, , , Annonse inntekter 7 000, , ,00 Sum innteker , , ,00 Driftskonstnader 4100 Bulltreff aktivitetsavgift 3 500, , , Bulltreff overnatting 5 000, , Bulltreff Dommer /ringsekretær 5 000, , , Bulltreff gavepremier BIR/BIM 3 000, , , Bulltreff diverse utgifter 1 500,00 619, , Innkjøp - kurs 0, , , Innkjøp Salgsvarer 0, , ,00 Sum varekostnader , , , Avskrivning på inventar 0,00 905,00 0,00 Andre driftskostnader 6300 Leie Lokaler 1 000, , Regnskapshonorar 4 500, , , Trykking Bullshot , , , Kontorrekvisita 1 000, , Webhotell 1 000, , , Møter, kurs, oppdatering 3 000, , , Telefon 500,00 0,00 0, Porto - Bullshot 7 000, , , Div. utgifter 1 500, , , Bank og kortgebyr 0,00 128,00 200,00 Sum andre driftskostnader , , ,00 Sum driftutgifter , , ,00 Sum inntekter , , ,00 Overskudd , , ,00

14 Vedlegg 6 Til årsmøtet i 2011 for Norsk Bullmastiff Klubb Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2010 Som revisor for 2010 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2010 for NBK. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Undertegnede mener at årsregnskapet med balanseregnskapet gir et for positivt uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desember Det samme gjelder for resultatet i regnskapsåret. Grunnen til dette er at man ikke har utgiftsført helseundersøkelsen på kr ,- og noen ubetalte regninger fra hotellet etter Bulltreffet i fjor. Motsatt virkning har oppgjøret av en kontantkasse som var hos tidligere leder, og som vil bli ført inn i balanseregnskapet for Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,- og en netto egenkapital ved årets slutt på kr ,-. Kontantbeholdningen har økt fra kr ,- til kr ,-. Disse tallene burde vært justert med ovenstående kommentarer, men selv om man reduserer både driftsregnskapet og balanseregnskapet med disse beløp blir resultatet allikevel meget positivt. Hovedårsaken til overskuddet er de store inntektene som årets Bulltreff ga, der særlig driften av en kafé var et nytt og positivt innslag. Det nye styret bør få god ros for å ha rettet opp klubbens økonomi. Aktivitetsplanen Styret har avsluttet og presentert helseundersøkelsen i Det er vært en god aktivitet i distriktsområdene og de har skrevet gode årsmeldinger om sine virksomheter. Det samme kan sies om valpeformidleren, som i år har formidlet valper. NBK hadde en god stand på Dogs4All i forbindelse med NKKs vinnerutstilling i Lillestrøm. NBKs stand var godt besøkt. Hovedkonklusjonen er at 2010 har vært et godt år for klubben. Styrets arbeid i 2010, styrereferatene Det fremgår av referatene at styret nå er mer bevisst på en arbeidsdeling mellom styremedlemmene, særlig gjelder dette de store sakene Bulltreffet, Bullshot og NBKs stand på Dogs4All. Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styrevedtak og det er nå en positiv balanse mellom inntekter og utgifter. De økonomiske problemer som 2

15 klubben har hatt er rettet opp i 2010, og klubben kan nå øke sine aktiviteter uten økonomiske bekymringer. Revisor er også fornøyd med styrets håndtering av noen kjedelige klagesaker som styret har behandlet på en god måte. Av kritiske ting, kan man nevne at styret, til tross for protest, har brukt et bilde på standen i Dog4All som et medlem har sendt inn til bruk i en annen sammenheng. Kjeller 3. april 2011 Einar Madsen sign.

16 Vedlegg 7 AKTIVITETSPLAN 2011 MÅL TILTAK ØKONOMI TID Gjennomføre en god Gjennomføre generalforsamling i 3. april 2011 generalforsamling henhold til klubbens vedtekter Godt sosialt miljø Gjennomføre et godt Bulltreff, hvor alle føler seg velkommen Se budsjett Thorbjørnrud Arrangere medlemsmøte Tema: Hund, avl og helse Kr ,- Våren 2011 Arrangere Lydighetskurs Øke aktivitetene i distriktene gjennom distriktskontaktene Kr ,- Våren 2011 Hele 2011 Forenkle styret arbeid og bedre kommunikasjonen md medlemmene Lage adressebok med e- postadresser til medlemmene Oppdatere og forbedre hjemmesiden Hele 2011 Hele 2011 Holde oversikt over helseproblemer i rasen, og få på plass reviderte avlsretningslinjer Skal ha vedtatt klubbens reviderte retningslinjer på generalforsamling 2012 Informasjon til publikum om rasen Lage et godt og informativt Bullshot Revidere klubbens retningslinjer for avl Samarbeide med de Nordiske land Følge opp Helsekomiteens arbeid Revidere retningslinjer for Norsk Bullmastiffklubb Se budsjett 3 utgaver pr år Våren 2011 Hele 2011 Hele 2011 Høsten 2011 Stand på Dogs4All Kr. 500,

17 Vedlegg 8 MATERIALLISTE OG VAREBEHOLDNING Diverse gaver 7 stk Vest/jakker/genser 6 stk T-skjorter 28 stk Sekk, bag, magesekk 11 stk Håndklær 9 stk Caps 6 stk Utstillingstelt 1 stk Bord 1 stk Stoler 2 stk Plastbånd utstilling 3 ruller Plasseringshoder 4 stk Diverse bilder til stand Roll-up til stand 1 stk Lodd-ruller 8 stk Bullmastiff bok 07/08 3 stk Klistremerker 7 stk Vannskåler i stoff 5 stk Teppe, duk, plastbestikk, boller, saks og lignende

18 Vedlegg 9 FORSLAG FRA NBK S STYRE VEDRØRENDE UTSTILLING SAMMEN MED SVENSKA BULLMASTIFFKLUBBEN 2013 Den Svenska Bullmastiffklubben ved Karina Backeus har sendt en forespørsel til Norsk Bullmastiff klubb om å arrangere våre bulltreff sammen. Styret behandlet forespørselen i møte sak 39/2010 hvor det er ikke er ønske om å arrangere vårt Bulltreff sammen med den Svenska Bullmastiffklubb. Styret foreslår å arrangere en dobbeltutstilling med Svenska Bullmastiffklubben utenom vårt Bulltreff for eksempel i mai 2013 på Morokulien. Innstilling til vedtak på generalforsamling 2011: Norsk Bullmastiffklubb planlegger sammen med den Svenska Bullmastiffklubben om å arrangere dobbeltutstilling våren Styret får i oppdrag å etablere en komite som skal planlegge arrangementet sammen med Svenska Bullmastiffklubben. Solbergelva Vennlig hilsen Lisbeth Nymo Leder Norsk Bullmastiff Klubb

19 Valgkomiteens forslag til nytt styre 2011 Leder: Lisbeth Nymo Nestleder: Einar Martinsen velges for 2 år Sekretær: Hilde Kjeldby Kasserer: Audhild Nævra velges for 2 år Styremedlem: Hanne H. Nielsen velges for 2 år Styremedlem: Stefan Noi Eysteinsson 1. Varamedlem: May Britt Wilmann velges for 1 år 2. Varamedlem: Unni Madsen velges for 1 år 3. Varamedlem: Tommy Stenberg velges for 1 år Revisor: Einar Madsen velges for 1 år Vara revisor: Ronny Graawe velges for 1 år Valpeformidler: Ronny Graawe velges for 1 år Valpeformidler: Mette Svendsen velges for 1 år Vedlegg 10 Redaktør: Helsekomite: Valgkomite: Vara: Hilde Kjeldby oppnevnes av styret Glenn Hall - leder Tommy Stenberg Mary Heli Steinar Olsen

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 11. april 2010 kl 13.00 i Mattilsynets lokaler, Løkenveien 4, 1811 Askim Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. mars 2012 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Lørdag 23. mars 2013 kl 15.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 17. februar 2008 kl 12.00 i NKKs lokaler i Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo I henhold til klubbens lover følger kun sakskart

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Lørdag 29. mars 2014 kl 15.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Lørdag 9. april 2016 kl 14.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Lørdag 18. april 2015 kl 14.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Referat fra styremøte i NBK 25.04.2010

Referat fra styremøte i NBK 25.04.2010 Referat fra styremøte i NBK 25.04.2010 Sted: By the Way, Kjellstad, Drammen Tilstede: Lisbeth, Unni, Einar, Audhild, Stefan, Helene, Bente, Trude Ikke tilstede: Glenn, Morten, Vibeke, Mariann, Marius,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 17.02.2013 Sted: By The Way, Kjelstad, Drammen Tilstede: Lisbeth Nymo, Hanne H. Nielsen, Hilde Kjeldby, Unni Madsen Forfall: Einar Martinsen, Mary Heli,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 22.01.2012 Sted: By the Way, Kjellstad Drammen Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Unni Madsen, Eric Kjeserud, Hanne H. Nielsen Ikke møtt:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb februar 2015

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb februar 2015 Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb februar 2015 Sted: pr. e-post Deltagere: Lisbeth Nymo, Annette Hauen Martinsen, Ronny Graawe, Mary Heli, Unni Madsen, Hanne H. Nielsen, Siri Eitland, Linda

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb Februar 2014

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb Februar 2014 Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb Februar 2014 Sted: via e-post Deltagere: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Ronny Graawe, Hanne H. Nielsen, Mary Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Annette Hauen

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE Gruppe Sør Rogaland Har innkalt Til ÅRSMØTE Søndag 10.01.2016 Kl 18:00 Sted: Gimra - treningslokale Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 28.12.15. Saksliste

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Styremøtereferat Norsk Bullmastiff Klubb

Styremøtereferat Norsk Bullmastiff Klubb Styremøtereferat Norsk Bullmastiff Klubb 30.01.2011 Sted: By the Way, Kjellstad Tilstede : Lisbeth Nymo, Trude Hegle, Audhild Nævra, Stefan Eysteinsson, Einar Martinsen, Helene Venberget, Unni Madsen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Sted: Detroit Car Club Edvard Strands vei 46 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) Dagsorden:

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Styret har i 2016 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Knut Heimen Kariann Henriksen Ann Kristin Stormo Linda Supersaxo Bente Hagelund Monica

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 10. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg.

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16 Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2016 Dagsorden: Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag 21.5.2016 kl 16 Brannfjell Skole Ekebergveien 111 1178 Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/11-2017 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Søndag den 12. mars 2017 kl 13.00 på lokalet Åshall i Larvik Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/11-2016 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Referat fra STYREMØTE I NORSK BRIARD KLUBB Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Tilstede: Forfall: Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bryn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30. Tilstede i salen var 14 medlemmer med

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

DAGSORDEN. Punkt 1 Valg av møteleder, referent, tellekorps 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer.

DAGSORDEN. Punkt 1 Valg av møteleder, referent, tellekorps 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer. Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 19.11.2016 kl 17.00, Skedsmo kulturskole, Lillestrøm. Adresse: Dampsagveien 14, 2000 Lillestrøm. DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype.

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Til stede: Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Sigrunn Rytter, Irene Stølan, Kristin Einvik Killi (til sak 26/2011), Turid Helfjord (ref.)

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer