NORSK BULLMASTIFF KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BULLMASTIFF KLUBB"

Transkript

1 NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som har betalt sin kontingent for innværende år har stemmerett ved personlig fremmøte. Hvert medlem kan medbringe inntil 2 fullmakter. Hver fullmakt må underskrives av det medlem som gir fullmakten. Saksliste: 1. Åpning av møtet 2. Godkjenning av møteinnkallelsen 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps 4. Styrets årsberetning 2010 Vedlegg 1 5. Helsekomiteens årsberetning 2010 Vedlegg 2 6. Distriktskontakters årsberetning 2010 Vedlegg 3 7. Valpeformidlernes beretning 2010 Vedlegg 4 8. Revidert regnskap 2010 og budsjett 2011 Vedlegg 5 9. Revisors rapport Vedlegg Aktivitetsplan 2011 Vedlegg Materialliste og varebeholdning Vedlegg Forslag fra styret vedrørende utstilling med Svensk Bullmastiffklubb Vedlegg Valg av nye kandidater til klubbens verv Vedlegg Møtet avsluttes

2 Vedlegg 1 Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2009 Innledning Norsk Bullmastiff Klubb (NBK) er en landsdekkende klubb som har til formål å fremme utvikling av den rasen klubben har ansvar for, og arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. Klubben skal: bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund ivareta medlemmenes kynologiske interesser fremme Bullmastiff som brukshund formidle kontakt mellom medlemmene - arrangere utstilling NBK hadde ved inngangen til medlemmer. Per hadde klubben 168 medlemmer hvorav 16 er familiemedlemmer og 3 utenlandsmedlemmer. Styrets sammenstetning Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Lisbeth Nymo Nestleder: Trude Helge Sekretær: Hilde Kjeldby Kasserer: Audhild Nævra Styremedlem: Einar Martinsen Styremedlem: Stefan Noi Eysteinsson Varamedlem: Helene Venberget Varamedlem: Unni Madsen Varamedlem: Ann Karin Danilsen Valpeformidlere: Redaksjonskomite: Valgkomite: Helsekomite: Revisorer: Ronny Graawe og Mette Svendsen Camilla Spansvoll og Hilde Kjeldby Glenn Hall, Tommy Stenberg, Mary Heli Hilde Kjeldby, Helene Venberget, Tommy Stenberg, Paul Wagner, Trude Hegle Einar Madsen og Ronny Graawe Virksomhet Møter Det har i perioden april og ut året vært avholdt 6 styremøter.

3 Andre arrangementer Dogs4All Klubben hadde stand på Dogs4All i Lillestrøm den 27. og 28. november. Distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold, Kristin Opøien og styremedlem Einar Madsen var ansvarlig for standen, som var godt besøkt. NBK hadde klubbstand som ble samlet i et eget rasetorg. Her viste klubben seg flott frem visuelt med både historikk, bruksområder og den informasjon den enkelte ønsket. Standen ble besøkt av mange interesserte hundemennesker. Bullmastiffen ble vist fram under Raseparaden lørdag. Fire bullmastiffer deltok, i alle de tre fargevarianter, valp, junior, voksen og veteran. Takk til alle som stilte opp. Seminar om foring og hudproblemer Distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold, Kristin Opøien, arrangerte seminar om foring og hudproblemer hos hund på Lillestrøm 24. januar Foreleser var Lise Hatledal fra Hundehomeopatene i Sandvika. Bulltreff 2010 Den 7. august 2010 ble det arrangert Bulltreff på Thorbjørnrund Hotel. 5 valper og 58 voksne var påmeldt. Dommer var Grant Slater, UK. BIR ble Game Keeper s Jackpot, eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga BIM gikk til Sister Of Mercy, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby. Hannhund CERT gikk til Game Keeper s Mastermind: eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga. Tispe CERT gikk til Boston Lady s Amity Sweet Amber, eier: Aina Gradsteign og Lisbeth Nymo. Oppdretter: Ragnhild Folkestad og Linda Backus. BIR veteran: Sister Of Mercy, eier og oppdretter Hilde Kjeldby. BIM veteran: Field Commander Cohen, eier: Lisbeth Nymo og Fred Rougoor. Oppdretter Hilde Kjeldby. BIR valp: Game Keeper s Try To Beat Me, eier og oppdretter: Trude Hegle og Rune Aga. BIM valp: Jaynos Double Trouble, eier Trude Helge. Oppdretter R. P. Jones. Beste oppdretter: Kennel Game Keeper Styret gratulerer alle vinnerne. Styret er godt fornøyd med årets Bulltreff med 63 påmeldte bullmastiffer og at mange overnattet på hotellet. Dette bidro til et vellykket treff for vår rase og sosialt samvær for eiere, samtidig som auksjon, loddsalg og kafeen ga klubben nødvendige inntekter. Takk til alle som bidro til et sosialt hyggelig treff og til dere som stilte opp og gjorde en dugnadsjobb denne helgen. Hjemmeside Hjemmesiden med gjestebok og galleri har blitt benyttet flittig av medlemmene. Bullcup Bullcupen har i 2010 blitt oppdatert av Bennedichte Hilt-Magerøy. Oppdateringen har skjedd på grunnlag av registreringer i DogWeb.

4 BIR Bullcup-10 er Old Manila Echo Springs, eier og oppdretter Hilde Kjeldby og Glenn Hall. BIM Bullcup-10 er Old Manila s Truman, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby og Glenn Hall. 52 hunder deltok i bullcupen Styret gratulerer vinnerne. Bullshot Det har blitt utgitt tre Bullshot i perioden. Utgiftene er redusert da redaktør selv setter opp layout av bladet. Distriktskontakter Klubben har hatt følgende distriktskontakter i perioden: Oslo, Akershus, Østfold: Kristin Opøien Hedmark og Oppland: Elisabeth Sylling Vestfold Buskerud: Cristina Fladby Pereira Telemark: Bente Stiller Aust- og Vest- Agder: Solveig Lindstølen Hordaland: Kurt Ove Glinje Rogaland: Sven Erik Vatne Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag: Mary Heli Nord Norge: Camilla Spansvoll Styret har registrert at det har vært en del aktiviteter ute i distriktene med varierende oppmøte. Helsekomite Helsekomiteen består av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Helene Venberget, Paul Wagner og Trude Hegle. Det ble gjennomført en Helseundersøkelse våren Klubbens avlsregler skal gjennomgås og oppdateres, helsekomiteen utarbeider dette som fremlegges styret for godkjenning/event justering. Klagesaker Styret har behandlet følgende klagesaker: - Klagesak etter Bulltreff 2010 er behandlet og ansees som avsluttet. - Klagesak vedrørende forvertsavtale er behandlet og advarsel er sendt medlemmet det gjelder. Det er stilt mistillit (muntlig) til et av styrets medlemmer samt inhabilitet til to av styrets medlemmer i forbindelse med behandling av klagesak forvertsavtale. Dette ble fremlagt revisor og valgkomite som avviste dette. For styret Lisbeth Nymo Leder

5 Vedlegg 2 HELSEKOMITEENS ÅRSBERETNING 2010 Helsekomiteen består av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Helene Venberget, Paul Wagner og Trude Hegle. Det ble gjennomført en Helseundersøkelse i regi av Norges veterinærhøgskole og NKK våren Resultatet kom på høsten 2010 og ble lagt ut på klubbens hjemmeside. Helse- og atferdsundersøkelsen ble gjennomført med en svarprosent på ca 51 %, 244 besvarte undersøkelsen. Det planlagte medlemsmøte med veterinær Frode Lingaas skal gjennomføres i Hilde Kjeldby Leder Helsekomiteen

6 ÅRSBERETNING 2011 FRA DISTRIKTSKONTAKTENE ÅRSBERETNING FRA MIDT-NORGE 2010 Vedlegg 3 Distriktskontakten i Midt-Norge har vært så å si "nede" i 2010, ingen arrangerte aktiviteter utover at alle er informert via NBK's websides gjestebok om at vi har hundetrening hver torsdag kveld hjemme hos undertegnede. Det har vært en del av Trønderne som har stilt opp der innimellom. Treningen har bestått i sosialisering, utstillingstrening eller lineføring. Treningen har vært åpen for andre raser og vi har vært en variert gjeng gjennom året. Da Midt-Norge er et stort distrikt (flatemål) så kan en ikke forvente at folk fra Møre og Nord- Trøndelag stiller opp på en torsdagskveld. Disse treningene vil bli tatt opp igjen når dagene blir litt lengre - og jeg ønsker flere av klubbens medlemmer velkommen. Økonomisk har dette vært et gratis arrangement - og det har aldri vært benyttet av klubbens midler til noe vedr dette. Planlegger fellestur på vårparten - dato vil bli kunngjort via NBKs gjestebok. Vedlagt bilde fra en av våre torsdagstreninger. Mvh Mary Heli

7 ÅRSBERETNING FRA BUSKERUD 2010 Avd. Buskerud har arrangert noen bulleturer og ett lydighetskurs i løpet av året. Oppmøtet har vært noe svingende, med det har stort sett vært godt oppmøte. Her kommer en oppstilling av utførte aktiviteter: Bulletur, Drammen sentrum, 3 møtte hunder Bulletur, Drammen sentrum, 5 møtte hunder Bulletur, Nøklevann m/ Oslo avd., 1 møtt hund Bulletur, Drammen Åssiden, 5 møtte hunder Ruskenaksjon Oslo Kommune, avlyst av arr Bulletur, Drammen Spiralen, 9 møtte hunder Lydighetskurs, Solbergelva, 7 påmeldte hunder Bulletur, Drammen Sentrum, 8 møtte hunder Det jeg personlig er mest fornøyd med av aktiviteter i 2010 er lydighetskurset; Vivi Nøkleholm Nilsen ble leid inn som instruktør (en dame som forøvrig kan anbefales på det varmeste). Hun skulle ha kr pr ekvipasje. Jeg tok kr pr ekvipasje, slik at klubben faktisk fikk inn kr i rene inntekter fra dette kurset. Vivi betalte leie av plass. Vi var alle enige om at vi hadde fått stort utbytte av kurset. Aktiviteter for 2011: Bulletur. Oppmøte ved Skutebrygga i Drammen kl Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur Bulletur. Møtested og aktivitet legges på hjemmesiden. Christina Fladby Pereira

8 ÅRSBERETNING FRA HORDALAND 2010 På grunn av liten oppslutning på treffene/turene i Bergen har vi bare hatt et treff i påsken 2010 i Alvøen. Vi var 7 stykker som grillet pølser og gikk tur i skogen. I år satser vi på flere treff/turer da det er kommet en del nye valper i distriktet. Det første treffet vi skal ha i år er allerede på lørdag 8.januar i Alvøen. Vi planlegger å ha treff/turer ca annen hver måned på diverse steder. Jeg kommer til å annonsere det på Bullmastiffklubbens hjemmeside. Jeg tror ikke det vil bli noen økonomiske utlegg vedrørende treffene. Hilsen Kurt Ove Glinje ÅRSBERETNING FRA NORD NORGE 2010 Det ikke har vært noen aktivitet her i nord. Vi er få, og spredt over et rimelig stort område. Økonomisk oversikt er heller ikke aktuelt, da det ikke er noen økonomi å ha oversikt over. Jeg har ikke satt noen store planer for dette årets aktiviteter, men skal tenke litt på saken, og se om det er mulig å få arrangert noe. Mvh Camilla Spansvoll ÅRSBERETNING FRA OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD jan: Seminar på Kjeller, Lillestrøm. Tema: Hudproblemer og fòring av hund. <http://www.hundehomeopatene.no> 21 mar: Fellestur på Sognsvann 23 mai: Fellestur m/grilling (Nøklevann, Skullerud skole) 12 juni: Bade/svømmetur på Hvamsetra (Hvam) 26 juni: Fellestur langs lensene på Fetsund 4 sep: Fellestur på Hvamsetra (Hvam) 18 sep: Fellestur langs lensene på Fetsund 23 okt: Fellestur langs lensene på Fetsund

9 Referat/sammendrag fra seminaret om foring og hudproblemer hos hund ble satt inn i Bullshot. Det har vært labert oppmøte, og også lite interesse for å ta ansvar for å arrangere i eget nærområde. Vil takke Ann Karin Danielsen og Mariann Høistad for at de har stilt opp flere ganger som ansvarlige for fellesturer. For 2011 så har jeg sendt ut en mail til enkelte medlemmer jeg håper kan ta ansvar for å arrangere en tur - satser på 1 pr måned framover. Bullterrier forum har meldt sin interesse for å få i gang flere seminar hvor vi deler utgiftene mellom klubbene. Setter opp turer/aktiviteter tom mai. Merker at jeg er gått litt lei av å være ansvarlig for å arrangere siden det er lite oppmøte, og ønsker derfor å slippe nye krefter til. Ber om at det velges ny distriktskontakt for Oslo, Akershus og Østfold på neste årsmøte. Bildet nedenfor er fra fellestur på Fetsund. Mvh Kristin Opøien

10 ÅRSBERETNING FRA HEDMARK OG OPPLAND 2010 I mitt distrikt har det beklageligvis ikke vært noen aktivitet dette året. Ga beskjed til Trude mens hun satt som leder i klubben at jeg ikke har mulighet til å bidra med aktiviteter, slik at klubben måtte finne en annen distriktskontakt hvis det var en forutsetning. Siden vi nå dessverre er uten Bullmastiff, ønsker jeg at noen andre tar over dette vervet. Jeg har fortsatt ikke mulighet til å stå for noen aktiviteter, og vi vet heller ikke om, eller evt. når vi får Bullmastiff igjen. Mvh Elisabeth Sylling ÅRSBERETNING FRA ROGALAND 2010 I Rogaland er det ingen aktivitet. Jeg har spurt om mail liste over medlemmer i Rogaland. De siste åra har det vært lite eller ingen aktivitet. Men vi kan oppfordrer folk i distriktet til å ta kontakt med meg. Hilsen Sven-Erik Vatne

11 Vedlegg 4 Valpeformidlers årsberetning Norsk Bullmastiff Klubb 2010 Det er i år 2010 meldt inn 4 kull/forventede kull. Ett av disse var mitt kull. Dette er vel fremdeles for lite i henhold til generalforsamlingen sine vedtak. Men det må her også sies at det er lettere å følge med på kull/planlagte kull på grunn av at nesten alt ligger ute på hjemme sider og Facebook. Men jeg mener fortsatt at det går an å sende en mail til valpeformidlere angående kull/planlagte kull. Potensielle valpekjøpere er det en del av og vi prøver etter beste evne å sende de til oppdrettere som vi vet har kull eller planlegger kull. Oppfordrer på nytt at oppdrettere melder fra om kull/forventede kull. Valpeformidlere NBK Ronny Graawe Mette Svendsen

12 Revidert regnskap samt budsjett. Vedlegg 5 Regnskap foreligger som eget vedlegg. Noter til regnskap 2010 Vedr konto 3104 Bulltreff auksjon og 3105 Bulltreff salg av lodd Inntekt fra auksjon, loddsalg og kafeteria på Bulltreff 2010 er slått samme og det meste er ført på konto 3105 Bulltreff salg av lodd. Det var en økning av inntekter på loddsalg, auksjon og kafeteria fra 2009 til 2010 på kr ,- som skyldes at det var flere som overnattet fra lørdag til søndag i 2010 sammenlignet med 2009 og at det var salg i kafeteria under utstillingen. Vedr konto 3210 Salgsinntekt kurs og konto 4210 Innkjøp kurs Lydighetskurs gjennomført av Buskerud distrikt som ga en inntekt på kr 700,-. Vedr konto 3900 Momsrefusjon NKK Styret søkte NKK om momskompensasjon og fikk kr 7.064,-. Dette økte klubbens inntekter i Vedr konto 4102 Bulltreff overnatting, 4103 Bulltreff - bespisning og 4104 Bulltreff dommer/ringsekretær Utgifter vedrørende bespisning, dommer / ringsekretær ble redusert med kr ,-. Årsaken var rimelig flybillett og ingen dekning av hotell eller bespisning til noen medlemmer. Vedr konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg Det er dobbeltbetaling av faktura til Skoies AS på kr 1.864,-. Skoie AS setter tilbake beløpet og gebyrer på kr 1.930,99. Vedr konto 6825 Trykking Bullshot og konto 6941 Porto Bullshot Det ble i 2010 utgitt 3 Bullshot. Utgiftene er redusert med kr ,- sammenlignet med Årsaken til reduksjonen er at redaktør selv har satt opp layout av bladet og fått bladet under 100g for å redusere portoutgifter. Drifts- og balanseregnskap ligger som eget vedlegg. Solbergelva For styret Lisbeth Nymo Leder

13 Budsjett 2011 Vedlegg 5 Konto Navn Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Driftsinntekter 3100 Bulltreff - påmelding , , , Bulltreff - katalog 1 000, Bulltreff - auksjon 3 000, , , Bulltreff - salg av lodd 3 000, , , Medlemskontigenter , , , Salgsinntekter 4 000,00 0, , Salgsinntekt - kurs 0, ,00 0, Momsrefusjon 0, , , Annonse inntekter 7 000, , ,00 Sum innteker , , ,00 Driftskonstnader 4100 Bulltreff aktivitetsavgift 3 500, , , Bulltreff overnatting 5 000, , Bulltreff Dommer /ringsekretær 5 000, , , Bulltreff gavepremier BIR/BIM 3 000, , , Bulltreff diverse utgifter 1 500,00 619, , Innkjøp - kurs 0, , , Innkjøp Salgsvarer 0, , ,00 Sum varekostnader , , , Avskrivning på inventar 0,00 905,00 0,00 Andre driftskostnader 6300 Leie Lokaler 1 000, , Regnskapshonorar 4 500, , , Trykking Bullshot , , , Kontorrekvisita 1 000, , Webhotell 1 000, , , Møter, kurs, oppdatering 3 000, , , Telefon 500,00 0,00 0, Porto - Bullshot 7 000, , , Div. utgifter 1 500, , , Bank og kortgebyr 0,00 128,00 200,00 Sum andre driftskostnader , , ,00 Sum driftutgifter , , ,00 Sum inntekter , , ,00 Overskudd , , ,00

14 Vedlegg 6 Til årsmøtet i 2011 for Norsk Bullmastiff Klubb Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2010 Som revisor for 2010 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2010 for NBK. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Undertegnede mener at årsregnskapet med balanseregnskapet gir et for positivt uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desember Det samme gjelder for resultatet i regnskapsåret. Grunnen til dette er at man ikke har utgiftsført helseundersøkelsen på kr ,- og noen ubetalte regninger fra hotellet etter Bulltreffet i fjor. Motsatt virkning har oppgjøret av en kontantkasse som var hos tidligere leder, og som vil bli ført inn i balanseregnskapet for Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,- og en netto egenkapital ved årets slutt på kr ,-. Kontantbeholdningen har økt fra kr ,- til kr ,-. Disse tallene burde vært justert med ovenstående kommentarer, men selv om man reduserer både driftsregnskapet og balanseregnskapet med disse beløp blir resultatet allikevel meget positivt. Hovedårsaken til overskuddet er de store inntektene som årets Bulltreff ga, der særlig driften av en kafé var et nytt og positivt innslag. Det nye styret bør få god ros for å ha rettet opp klubbens økonomi. Aktivitetsplanen Styret har avsluttet og presentert helseundersøkelsen i Det er vært en god aktivitet i distriktsområdene og de har skrevet gode årsmeldinger om sine virksomheter. Det samme kan sies om valpeformidleren, som i år har formidlet valper. NBK hadde en god stand på Dogs4All i forbindelse med NKKs vinnerutstilling i Lillestrøm. NBKs stand var godt besøkt. Hovedkonklusjonen er at 2010 har vært et godt år for klubben. Styrets arbeid i 2010, styrereferatene Det fremgår av referatene at styret nå er mer bevisst på en arbeidsdeling mellom styremedlemmene, særlig gjelder dette de store sakene Bulltreffet, Bullshot og NBKs stand på Dogs4All. Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styrevedtak og det er nå en positiv balanse mellom inntekter og utgifter. De økonomiske problemer som 2

15 klubben har hatt er rettet opp i 2010, og klubben kan nå øke sine aktiviteter uten økonomiske bekymringer. Revisor er også fornøyd med styrets håndtering av noen kjedelige klagesaker som styret har behandlet på en god måte. Av kritiske ting, kan man nevne at styret, til tross for protest, har brukt et bilde på standen i Dog4All som et medlem har sendt inn til bruk i en annen sammenheng. Kjeller 3. april 2011 Einar Madsen sign.

16 Vedlegg 7 AKTIVITETSPLAN 2011 MÅL TILTAK ØKONOMI TID Gjennomføre en god Gjennomføre generalforsamling i 3. april 2011 generalforsamling henhold til klubbens vedtekter Godt sosialt miljø Gjennomføre et godt Bulltreff, hvor alle føler seg velkommen Se budsjett Thorbjørnrud Arrangere medlemsmøte Tema: Hund, avl og helse Kr ,- Våren 2011 Arrangere Lydighetskurs Øke aktivitetene i distriktene gjennom distriktskontaktene Kr ,- Våren 2011 Hele 2011 Forenkle styret arbeid og bedre kommunikasjonen md medlemmene Lage adressebok med e- postadresser til medlemmene Oppdatere og forbedre hjemmesiden Hele 2011 Hele 2011 Holde oversikt over helseproblemer i rasen, og få på plass reviderte avlsretningslinjer Skal ha vedtatt klubbens reviderte retningslinjer på generalforsamling 2012 Informasjon til publikum om rasen Lage et godt og informativt Bullshot Revidere klubbens retningslinjer for avl Samarbeide med de Nordiske land Følge opp Helsekomiteens arbeid Revidere retningslinjer for Norsk Bullmastiffklubb Se budsjett 3 utgaver pr år Våren 2011 Hele 2011 Hele 2011 Høsten 2011 Stand på Dogs4All Kr. 500,

17 Vedlegg 8 MATERIALLISTE OG VAREBEHOLDNING Diverse gaver 7 stk Vest/jakker/genser 6 stk T-skjorter 28 stk Sekk, bag, magesekk 11 stk Håndklær 9 stk Caps 6 stk Utstillingstelt 1 stk Bord 1 stk Stoler 2 stk Plastbånd utstilling 3 ruller Plasseringshoder 4 stk Diverse bilder til stand Roll-up til stand 1 stk Lodd-ruller 8 stk Bullmastiff bok 07/08 3 stk Klistremerker 7 stk Vannskåler i stoff 5 stk Teppe, duk, plastbestikk, boller, saks og lignende

18 Vedlegg 9 FORSLAG FRA NBK S STYRE VEDRØRENDE UTSTILLING SAMMEN MED SVENSKA BULLMASTIFFKLUBBEN 2013 Den Svenska Bullmastiffklubben ved Karina Backeus har sendt en forespørsel til Norsk Bullmastiff klubb om å arrangere våre bulltreff sammen. Styret behandlet forespørselen i møte sak 39/2010 hvor det er ikke er ønske om å arrangere vårt Bulltreff sammen med den Svenska Bullmastiffklubb. Styret foreslår å arrangere en dobbeltutstilling med Svenska Bullmastiffklubben utenom vårt Bulltreff for eksempel i mai 2013 på Morokulien. Innstilling til vedtak på generalforsamling 2011: Norsk Bullmastiffklubb planlegger sammen med den Svenska Bullmastiffklubben om å arrangere dobbeltutstilling våren Styret får i oppdrag å etablere en komite som skal planlegge arrangementet sammen med Svenska Bullmastiffklubben. Solbergelva Vennlig hilsen Lisbeth Nymo Leder Norsk Bullmastiff Klubb

19 Valgkomiteens forslag til nytt styre 2011 Leder: Lisbeth Nymo Nestleder: Einar Martinsen velges for 2 år Sekretær: Hilde Kjeldby Kasserer: Audhild Nævra velges for 2 år Styremedlem: Hanne H. Nielsen velges for 2 år Styremedlem: Stefan Noi Eysteinsson 1. Varamedlem: May Britt Wilmann velges for 1 år 2. Varamedlem: Unni Madsen velges for 1 år 3. Varamedlem: Tommy Stenberg velges for 1 år Revisor: Einar Madsen velges for 1 år Vara revisor: Ronny Graawe velges for 1 år Valpeformidler: Ronny Graawe velges for 1 år Valpeformidler: Mette Svendsen velges for 1 år Vedlegg 10 Redaktør: Helsekomite: Valgkomite: Vara: Hilde Kjeldby oppnevnes av styret Glenn Hall - leder Tommy Stenberg Mary Heli Steinar Olsen

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer