Årsrapport foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78"

Transkript

1 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon

2 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

3 Innledning Renate Iversen fungerende daglig leder Romerike krisesenter IKS har hatt et spennende, utfordrende og sammensatt år. Vi har hatt stort sykefravær gjennom hele året, blant annet har daglig leder vært sykemeldt. Undertegnede har fungert som leder i perioden januar til november. Det har vært stort fokus hos de ansatte og ledelsen på å få utarbeidet gode rutiner for senteret, samt forberedelse til flyttingen som vil skje i Dette arbeidet har blitt prioritert i den grad driften og bemanningen har tillatt det. De bor her i kortere eller lengre perioder, med varierende trusselbilde og stort mangfold i situasjonen de står i og hjelp de har behov for. Takket være ansatte som er gode på raske omstillinger, som kjenner fagfelter godt og er fleksible så har vi klart å yte tjenester på en god måte til brukerne våre hele veien. I desember startet en ny periode for Romerike krisesenter IKS, da begynte Laila Durrani som daglig leder. Med ny energi og giv ble det et økt fokus på prosessene krisesenteret skal igjennom i tiden fremover både med tanke på profesjonaliseringen av krisesenteret og samarbeidet med eierkommunene og det øvrige hjelpeapparatet. Vi gleder oss til fortsettelsen! Renate Iversen Prosessen med bygging av nytt krisesenter har krevd mye tid og engasjement gjennom hele året. Ved starten av året ble kontrakt inngått med entreprenør Ø. M. Fjeld. Etter utallige møter og befaringer gjennom året, kunne vi allerede i desember beskue et bygg som virkelig hadde tatt form. Vegger, tak og vinduer var oppe, innvendig hadde rommene blitt delt opp og ute så man antydninger til hvordan uteområdene ville bli. I sommerhalvåret tok media gjentatte ganger kontakt for uttalelser og reportasjer. Vi er glade for at det settes fokus på vold i nære relasjoner i samfunnet, og for at media er en pådriver i så måte. Midt oppe i dette har vi hatt mange brukere på krisesenteret. Det har bodd gjennomsnittlig 18,5 personer hos oss til enhver tid, i tillegg til de som har vært hos oss for samtaler, og de vi har fulgt i reetableringsfasen. foto: Mathilde Thue 3

4 Styret Representantskapet Kari Hauge styreleder Skedsmo: Ole Jacob Flæten Lørenskog: Grete Crowo Rælingen: Heidi Kielland Aurskog Høland: Jan A. Mærli Erland Vestli nestleder Nittedal: Hilde Torkhildsen Enebakk: Tonje A. Olsen Fet: John Harry Skoglund Sørum: Heidi Persdatter Greiner Haaker Dag Jørgensen Ullensaker: Harald Espelund Gjerdrum: Anders Østensen Nannestad: Anne-Ragni K. Amundsen Hurdal: Runar Bålsrud Nes: Borghild Soløst Tone W. Trøen Dag Jørgensen Eidsvoll: Einar Madsen Organisasjonskart Sissel Ryen Representantskapet 14 medlemmer Styret 6 medlemmer Elin M. Udnes ansattes representant Sissel Ryen Ansatte dagtid 5,6 årsverk Daglig leder 1 årsverk Ansatte i turnus 5,4 årsverk (fordelt på 8personer) Barneaktivitør 0,2 årsverk Renholder 0,2 årsverk 4

5 Årsberetning for Romerike Krisesenter IKS 2013 STYRETS VIRKSOMHET Styret har hatt ni møter og har behandlet saker som tilligger styret i henhold til lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven), lov om interkommunale selskaper og selskapsavtale av dato Det har vært avholdt to representantskapsmøter i løpet av året. STYRETS SAMMENSETNING Styret har fem medlemmer i tillegg til et ansattvalgt styremedlem. Kari Hauge er styrets leder. Erland Vestli er styrets nestleder. Elin M. Udnes er ansattvalgt styremedlem. De øvrige styremedlemmene er Sissel Ryen, Tone W. Trøen og Dag Jørgensen. ØKONOMISKE RESULTATER, UTVIKLING OG RISIKO Regnskapet er ført i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, etter bestemmelser om dette i selskapsavtalen. RKIKS har gjennom året mottatt kr i tilskudd fra eierkommunene. Selskapet har ved årets slutt et brutto driftsresultat på ,99 kr og et ordinært resultat på ,70 kr. Av dette er ,80 kr momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, som av styret er besluttet overført til investeringsregnskapet i sin helhet. Selskapet har et regnskapsmessig mindreforbruk i 2013 på ,69 kr. Selskapets likviditet er god, da man har ,26 kr på disposisjonsfond, hvorav ,70 kr er på gavefond, samt ,34 på nettverksgruppefond. Romerike krisesenter IKS har mottatt kr i gavemidler i løpet av året. Midlene har vi fått fra organisasjoner og private på Romerike. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivå, men har ingen operasjonell risiko. Med operasjonell risiko menes risiko for hendelser som påvirker selskapets evne til å levere de tjenestene som tilligger selskapet. 5

6 ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det har ikke gjennom året vært meldt om skader eller andre avvik fra normalsituasjonen. Legemeldt sykefravær har i 2013 vært på 13,5 %. Dette skyldes i stor grad flere langtidssykemeldinger. Virksomheten er IA bedrift, har bedriftshelsetjenesteavtale og det er valgt verneombud. BEMANNING OG LIKESTILLING Alle ansatte, foruten barneaktivitør, ved Romerike Krisesenter IKS er kvinner. Erfaringen viser at dialog mellom kvinner er enklere da mange av beboerne har vonde opplevelser med partner/ektefeller. Utenlandske kvinner har kulturelle eller religiøse begrensninger i å snakke med fremmede menn. Men ingen av disse begrunnelsene skal hindre oss i å vurdere mannlige søkere til stillinger. Gjennomsnittsalderen for selskapets ansatte er ca. 45 år, med en stor andel arbeidstakere over 50 år. YTRE MILJØ Selskapet forholder seg til de krav som er satt av myndighetene/kommunene, og til krav og ambisjoner som er besluttet for selskapet. Det er i løpet av 2013 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. FRAMTIDSUTSIKTER OG UTVIKLING Selskapet skal utvikle samarbeidet med eierkommunene på Romerike om drift av det kommunale krisesentertilbudet. Krisesentertilbudet skal samordnes med det øvrige tjenesteapparatet i eierkommunene da det lovpålagte tilbudet og utførelsen krever en kommunal forankring. Loven pålegger kommunen en helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Selskapet har startet arbeidet med bygg av nytt krisesenter på Skedsmokorset. Senteret vil være betydelig bedre rustet til å oppfylle sine oppgaver etter at dette er ferdig. Prosjektet forventes ferdigstilt mai

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 foto: Mathilde Thue

18 18

19 19

20 Et krisesentertilbud til kvinner, barn og menn, som er utsatt for vold i nære relasjoner. >

21 Statistikk Antall kvinner, barn og menn 300 Beboerstatistikken og overnattingsdøgn viser at det gjennomsnitt har bodd 18,5 personer hver dag på krisesenteret i Antall dagbrukere barn kvinner menn Serie1 Barn Kvinner Menn Antall overnattingsdøgn 8000 Grunnet krisesenterets beliggenhet og vanskelige offentlig kommunikasjon er antallet dagbrukere lavt. Økningen i 2013 skyldes nettverkssamlinger samt hjelp og støtte i reetableringsfasen barn kvinner menn Beboere av annen etnisk bakgrunn er 74%. Nedenfor er en grafisk fremstilling over hvilke deler av verden de kommer fra i Den grafiske fremstillingen viser en stor andel fra Asia og Øst-Europa. I de fleste tilfellene er voldsutøver fra samme land. Vi må ofte benytte tolk i samtalene. Barn Kvinner Menn Etnisitet annen etnisitet norsk Asia ØstEuropa Afrika Sør Amerika Norge 74% 66% 74% annen etnisk bakgrunn 21

22 Oversikt over antall beboere fra Antall Døgn Årstall Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon, , telefax , e-post: internett: 22

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer