Innkalling til Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling"

Transkript

1 Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til Generalforsamling Sak 1: Valg av: møteleder referent tellekorps to personer til å underskrive protokollen Sak 2: Godkjenning av innkallelse og dagsorden Sak 3: Godkjenning av årsberetning for Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2013 og revisors årsberetning. Sak 5: Godkjenning av budsjett for Sak 6: Godkjenning av framdriftsplan for Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Det er mulig å forhåndsstemme på personer til valg. Merk at forhåndsstemmene skal være Styret i hende senest 24. mai 2014 (ihht 11). Generalforsamlingen avsluttes

2 Sak 3 Styrets årsberetning 2013 Styret har fra og frem til generalforsamlingen 1. juni 2013 bestått av følgende tillitsvalgte: Inger Ronander, Ingjerd van Bruggen, Janet Longberg, Heidi Steine og Målfrid Andersen. Som revisor var Hans G. Vikhagen. I valgkomiteen satt Nina Klemp, Trude Grande Langeng og Cecilie Gangåssæter. Styret har bestått av følgende personer etter generalforsamlingen 1. juni 2013: Susanne Lindberg, leder, Janet Longberg, nestleder, Ingjerd van Bruggen, kasserer, Målfrid Andersen, sekretær, Kirsti Larsen, styremedlem, Irene Engum, varamedlem og Tone Kristiansen, varamedlem. Valgkomité: Nina Klemp, Trude G. Langeng og Cecilie Gangåssæter. Utstillingskomité: Nina Klemp, Ingjerd van Bruggen, Susanne Lindberg Redaktør: Ivar Johansen, Susanne Lindberg og Janet Longberg Revisor: Christine Cannon Olsen Kontaktpersoner i distriktene: Nord-Norge: Katrine Tollaksen, Sørlandet Anette Hamre, Østlandet: Ivar Johansen Vestlandet. Janet K. Longberg. Midt-Norge står p.t. uten kontaktperson Webmaster: Anneli Dahl STYREMØTER Det er fra avholdt 10 styremøter. De aller fleste av disse har blitt holdt på Skype og har derfor vært uten kostnad for NBCK. Det holdes styremøter fortrinnsvis en gang i måneden. Dersom det dukker opp spesielle saker vil styret behandle disse på mail. Utdrag fra styremøtene sendes over til webmaster som legger disse inn poå NBCKs hjemmeside. Datoer for etterfølgende styremøter legges også inn på vår hjemmeside. Antall medlemmer pr var 230 inkludert familiemedlemmer. En personsak som har gått over lang tid, vært meget arbeidskrevende og til stor belastning for alle parter involvert, ble avsluttet i juli Styret var meget fornøyd med Appellutvalgets avgjørelse. Det har påløpt en del utgifter til møtevirksomhet i denne prosessen. Siden siste generalforsamling har styret behandlet følgende saker: VALPEFORMIDLING NBCK har ingen valpeformidling, men kull og parringer blir via styret meldt til webmaster som foretar innleggelse av disse. Kullet blir liggende i 3 måneder og det kan deretter betales for ytterligere 3 måneder om man ønsker det. Sittende styre opphevde tidligere styrets vedtak om å kreve 3 års medlemsskap for formidling av valpekull. DISTRIKTENE Kontaktpersonen på Østlandet har arrangerte to treff ett i mai i Fredrikstad og ett i november i Rygge. UTSTILLINGER 2013/14/2015 Vår egen spesialutstilling ble avholdt i Svelvik lørdag 1. juni Trondheim Hundefestival ble avholdt 24. august. Styret har mottatt regnskap for 2013 fra Trondheim Hundefestival innen årsskiftet 2013/2014. Det ble takket ja til alle utstillinger i 2014 og Det planlegges en rasespesial i forbindelse med Europavinnerutstillingen på Lillestrøm september 2015 og styret arbeider også med planlegging av en Jubileumsutstilling/familiehelg i Familiehelgen er planlagt arrangert på Hunderfossen Camping i pinsen GENERALFORSAMLING 2013 Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med vår spesialutstilling i Svelvik 1. juni. Det var 17 stemmeberettigede tilstede, en person kom etter sak nr. 2. 2

3 STYREAVGJØRELSE Medlemsavgiften for 2014 ble øket til kr 190,- i hht generalforsamlingsvedtak fra Dette ble uteglemt i 2013 på NKKs DogWeb. Regninger som NKK kjørte ut for 2014 ble da korrekte i hht. NBCKs GF i RUFF/HJEMMESIDEN OG FACEBOOK Det er utkommet to Ruff i Styret besluttet å slå sammen nr 2 og JuleRuff, slik at vi fikk et fyldigere blad. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til Ruff og hjemmesiden. Anneli Dahl som oppdaterer hjemmesiden vår er helt avhengig av input fra styret og fra medlemmene. NBCK har egen side på Facebook. Det er en gruppe som skal fungere som info om vår rase, der medlemmene kan legge inn foto, ta opp saker som de mener tjener vår rase osv., men er ikke ment som noe diskusjonsforum eller skal brukes som "skittkasting" overfor andre medlemmer. Moderator er Janet Longberg og Susanne Lindberg. MESTVINNERLISTEN Vinnere i 2013 er som følger: Årets Agility-Beardis: Joy (Svassas Go for Glory), eier: Anette Nesheim Hamre. Årets RallyLP-Beardis: Kicki (N UCh Alistair's I Get A Kick Out of You), eier: Liv Wolter Bader. Årets Utstillings-Beardis: Juni (Nord UCh N JV-11 La-Faja's Heart and Soul), eiere: Line, Åshild og Harald Haugen. DOGS FOR ALL Vi har hatt stand på Dogs for All 2013 og det var svært godt besøkt og vellykket. SALGSBODEN Nina Klemp står for salgsboden. Det er gjort oppgradering av denne i løpet av 2013 og mye nytt er kjøpt inn. Det har vært et godt salg i løpet av året, mye er solgt over Facebook, på Dogs4All og på Østlandstreffene. RAS-KONFERANSEN RAS-konferanse ble avholdt Det var svært få fremmøtte på denne, kun 7 stk inkl. komitèmedlemmer og andre tillitsvalgte. RASEKOMPENDIUM Styret har i lang tid arbeidet med å lage et norsk rasekompendium - en nøye gjennomgang av rasebeskrivelsen med kommentarer fra raseklubben. Vi var så heldige at vi fikk bruke SBCs kompendium og alle deres flotte bilder som utgangspunkt for å lage ett eget. Dette måtte ferdigstilles før NKKs dommerkonferanse. DOMMERKONFERANSE FOR BEARDED COLLIE Charlott Sandberg, Farmarens kennel, hadde takket ja til å lede denne konferansen og de hadde med seg tre flotte beardiser, som representerte forskjellige aldere, kjønnspreg og pelsutvikling. Konferansen foregikk i NKKs møtelokaler hvor hele rasebeskrivelsen ble gjennomgått, og kommentert, også hvor vi utenfor gikk gjennom beardisens rasetypiske bevegelsesmønster. Onsdag 10. april 2013 avholdt Autoriserte Hundedommeres Forening en dommerkonferanse for vår rase. Her var det svært godt fremmøtte av både autoriserte dommere samt personer som er midt i dommerutdannelse for bearded collie. Den var svært positivt mottatt av de tilstedeværende. Styret Norsk Bearded Collie Klubb 22. april

4 Sak 4 Regnskap, kasserers - og revisors årsberetning 2013 KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Valpeformidling - inntekter 1 500, Salgsboden - inntekter , Spesialutstilling - inntekter , Trondheim Hundefestival - inntekter , Ruff - inntekter 600,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 6800 Kontorrekvisita -884, Diverse utgifter , Porto -919, Styremøter , Generalforsamling , Utstillingskomiteen , Salgsboden - utgifter , Spesialutstilling - utgifter , Ruff - utgifter , Websiden - utgifter , Østlandet - aktiviteter , Dogs4All Lillestrøm - stand , Dommerkonferanse , Rasekompendiet , RAS -775,28 Sum DriftsKostnader ,39 DRIFTSRESULTAT ,39 Finansposter 8040 Renteinntekter 127, Renteutgifter og kortgebyrer -545,00 Sum Finansposter -417,15 RESULTAT FØR SKATTER ,54 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,54 Kommentarer til Årsregnskapet for 2013 Medlemskontigent: Inntekten har vært omtrent den samme som forrige år, kun en liten økning. Pr. 31. desember 2013 hadde NBCK 237 medlemmer, inkl. husstandsmedlemmer og utenlandske medlemmer. Salgsboden: 4

5 Det er gjort en oppgradering av Salgsboden i løpet av 2013, og mye nytt er kjøpt inn. Det har vært et godt salg i løpet av året; mye er solgt over Facebook, på Dogs4All på Lillestrøm ble det solgt for over 5000,- kr., og på treffet i Rygge 24. november for over 4000,- kr. Resultatet viser et underskudd i Salgsboden, men pr. 31. desember 2013 hadde den en varebeholdning med brutto utsalgsverdi kr ,-. Ruff: Herunder ligger stort sett bare utgifter; trykking og utsendelse. I 2013 har det kommet 2 nummer av Ruff. Inntekten er fra annonsering. Det er ikke betalt moms på trykkeriregningene da vi har fritak for dette. Svelvik: Utstillingen hadde i år et underskudd på kr ,59. Trondheim Hundefestival: Inntekt fra Trondheim Hundefestival ble for 2013 kr Diverse møter: Styremøte herunder ligger dekning av utgifter i forbindelse med dette. Utstillingskomiteen herunder ligger dekning av utgifter i forbindelse med dette. Generalforsamlingen herunder ligger dekning av utgifter i forbindelse med avvikling av GF 2013; utsendelse av innkalling (trykking og porto), servering på møtet. Det ble i år avholdt på Homannsberget Camping, under NBCKs oppsatte partytelt, og vi hadde derfor ingen utgifter til leie av lokale. Dommerkonferansen: Herunder ligger dekning av utgifter i forbindelse med avvikling av dommerkonferansen våren Det gjelder leie av lokale, servering på møtet, materiale utgitt på konferansen, betaling for ekstern foredragsholder (reiseutgifter etc.). Rasekompendiet: Herunder ligger alle utgifter knyttet til utarbeidelse av dette kompendiet, bl.a. møter og trykkekostnader. Egenkapital: 1. januar 2013 hadde NBCK på konto ,49 kroner. 31. desember 2013 hadde NBCK på konto ,51 kroner. Ingjerd van Bruggen 11. februar 2014 Revisjonsberetning for årsregnskap

6 Styrets forslag til budsjett for 2014 Sak 5 Budsjett for 2014 Konto Inn 2013 Ut 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Medlemskontigent Valpeformidling Salgsboden , Spesialutstilling , Trondheim Hundefestival Rygge-utstilling Ruff (annonser) Ruff (trykk/porto) 3 nr , Dogs4All Web-siden , Styremøter , Dommerkonferansen , Rasekompendium , RAS -775, For 2014 har styret følgende framdriftsplan: Sak 6 Framdriftsplan for 2014 Spesialutstilling Avholdes på Homannsberget Camping på Svelvik 1. juni. Påmeldinger via NKKs DogWeb. Pent vær er bestilt, gjenstår bare å se om det kan leveres. Generalforsamling Avholdes på Homannsberget Camping på Svelvik 31. mai. Ruff Planlegges med 2 nummer utgitt for Distriktene Styret vil jobbe for fortsatt bra aktivitet i distriktene. Websiden / Facebook Regelmessige oppdateringer av websiden og FB-siden. RAS (rasespesifikke avlsstrategier) Fullføre arbeidet med RAS. Avholde møte i forkant av generalforsamling, 30. mai. Uoffisiell utstilling Rygge NBCK skal avholde uoffisiell utstilling for valp, junior og veteran i Rygge 20. september. Jubileumsåret 2015 Forberede og planlegge jubileumsåret for NBCK 2015 klubben feirer 40 år. 6

7 Sak 7 Innkomne saker Sak 7.1. Fra Styret Medlemskontigent Vi foreslår å øke denne fra 190,- til 240,-. I tillegg kommer NKKs grunnavgift på kr. 160,-. Sak 7.2. Fra Styret Cert hvordan vil NBCK angripe denne utfordringen? Vi forslår følgende: For å kunne bli norsk utstillingschampion må minst 1 (ett) av certene være tildelt på utstilling arrangert av Norsk Bearded Collie Klubb, eller på en internasjonal utstilling arrangert av Norsk Kennel Klub. Sak 7.3. Fra Nina Klemp Forslag: Jule-Ruff beholdes i den form det er i dag. Ruff 1 og evnt. 2 erstattes med nyhetsbrev utsendt pr. mail til alle medlemmer. Interessante artikler/innlegg kan publiseres på hjemmesiden etter at nyhetsbrevet er utsendt. Sak 7.4. Fra Styret RAS godkjenning av dokumentet. Det blir begrenset mulighet til å diskutere selve RAS-dokumentet på GF, men endringene fra møtet på fredag blir gjennomgått. 7

8 Sak 8 Valg Valgkomitèen har bestått av: Leder: Nina Charlotte Klemp Medlem: Trude Grande Langeng Medlem: Cecilie Gangåssæter Valgkomiteens innstilling på personer til valg: Styremedlem: Målfrid Andersen Styremedlem: Janet Longberg Varamedlem: Marita Nyhagen Varamedlem: Sissel Fortman Revisor: Christine Cannon Olsen Vararevisor: Greta Moen Valgkomitè leder: Nina Charlotte Klemp Valgkomitè: Åshild B. Haugen Valgkomitè: Trude Grande Langeng Varamedlem i valgkomitè: Cecilie Gangåssæter Hvordan avgi sin stemme? På personvalg er det alltid skriftlig (og anonym) avstemning. De tilstedeværende er kontrollert slik at GF vet at de har gyldig medlemsskap og stemmesedler blir delt ut til de som ikke har med seg dette heftet. Stemmene blir innsamlet og talt opp av tidligere oppnevnt tellekorps (se sak 1 på innkallingen). Hvis man vil forhåndsstemme må dette være styret i hende innen 24. mai, disse skal sendes til: NBCK v/susanne Lindberg, Kløfterhagen 26, 1067 Oslo. Husk å merke konvolutten "GF 2014", så de kan være uåpnet til Generalforsamlingen. Man benytter seg av vedlagte stemmeseddel (eller kopi) hvis man ønsker å forhåndsstemme. På den siden foretar man de strykninger man ønsker (dvs. man stryker de man IKKE ønsker å stemme på). Denne legges i en forseglet konvolutt. Sammen med den forseglede konvolutten legger man en lapp som tydelig forklarer hvilket medlem som har innsendt dette. Hvis det er flere medlemmer (evt også fam.medlemmer) som sender sammen, husk å legge stemmeseddelen i separate konvolutter. Husk også å legge ved lapp som forteller klart hvem det er som har sendt inn. Dette sendes så til ovenstående adresse. På GF vil medlemsskap i hht. til vedlagte lapp bli kontrollert, og hvis dette er i orden (dvs betalt medlemskontingent for i år) vil den forseglede konvolutten inngå i stemmegivningen for personer til valg. På denne måten vil du anonymt kunne stemme på den/de du ønsker. Hvis noe er uklart er du selvsagt hjertelig velkommen å spørre noen av oss i styret. 8

9 Til valg som styremedlemmer: Ingen motkandidater til posten, men man kan stryke hvis man ikke ønsker å stemme på denne personen. Målfrid Andersen Janet Longberg Til valg som varamedlem til styret: Ingen motkandidater til posten, men man kan stryke hvis man ikke ønsker å stemme på denne personen. Marita Nyhagen Sissel Fortman Til valg som tillitsvalgte, samtlige står til valg for ett år: Ingen motkandidater til posten, men man kan stryke hvis man ikke ønsker å stemme på denne personen. Revisor: Christine Cannon Olsen Vararevisor: Greta Moen Valgkomitèen leder: Nina Charlotte Klemp Medlem: Åshild B. Haugen Medlem: Trude Grande Langeng Varamedlem: Cecilie Gangåssæter 9

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer