NORSK GEOLOGISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK GEOLOGISK FORENING"

Transkript

1 NORSK GEOLOGISK TIDSSKR[FT 36 NORSK GEOLOGISK FORENING Møte 362, torsdag 10. november Til stede 38 medlemmer, 16 gjester. Følgende innv lg ble godkjent: 391 PerFredrik Trøften, bergingeniør. cjo Geofysisk Malmleting, Trondheim, foreslått av K. Heier og S. Skjeseth. 392 Ottar Jøsang, stud. mag. scient. Geologisk institutt, Universitetet, Blindern. 393 Borghild Nilssen, stud. real. fru, Geologisk l\iuseum, Sarsgt. l. Oslo Thor Lorck Sverdrup, cand. mag. Geologisk institutt, Universitetet, Blindern. 395 Per Chr. Sæbø, cand mag. Geologisk Museum, Sarsgt. l. Oslo 47, foreslått av H. Neumann og T. Barth. 396 Håkon Lien, cand. mag. Viggo Hansteens gt. 4, Lillestrøm, foreslått av J. A. Dons og T. Strand. 397 Kari Egede Larssen, geol. ass. Norges geologiske undersøkelse, J osefinesgt. 34. Oslo, foreslått av P. Holmsen og Chr. Oftedahl. 398 Wm. Scott Mackenzie, dr. Geophysical Laboratory, 2801 Upton Street, Washington 8. D. C., foreslått av Chr. Oftedahl og L. Størmer. Formannen foreslo at Norsk Geologisk Tidsskrift bør inneholde korte abstracts av geologiske avhandlinger som blir trykt i andre norske tidsskrifter. Foredrag: <<Om Eokambriwm og grensen mot Kambriunt>>. Professor dr. O. Holtedahl: <<Historisk oversikt>>. Statsgeolog 5. 5kjeseth: <<Mjøstraktene >. P. Holmsen: <<Østerdalene,>. Direktør 5. Føyn: <<Finnmark>>. I ordskiftet etter foredragene deltok: L. Størmer, T. Strand, Chr. Oftedahl, H. Rosendahl, C. Bugge og foredragsholderne.

2 64 NORSK GEOLOGISK FORENING Møte 363, (julemøte) torsdag 15. desember Til stede 31 medlemmer, 19 gjester. Foredrag av statsgeolog Thor Siggerud: «Geologiens rolle i arbeidet med atomenergien» I ordskiftet etter foredraget deltok: I. Rosenqvist, P. Holmsen, T. Barth, H. Rosendahl og foredragsholderen. Generalforsamling torsdag 16. februar i Drammensveien 78, Oslo. Til stede 20 medlemmer, 2 gjester. Arsmelding for Siden siste generalforsamling er følgende medlemmer avgått ved døden: Direktør S. Meyer Smith, bergmester Andreas Holmsen. l medlem er utmeldt av foreningen. I samme tidsrom er innvalgt 13 nye medlemmer. Foreningen har nå 231 medlemmer, derav 2 korresponderende, 108 livsvarige og 121 årsbetalende medlemmer. Det er avholdt 6 ordinære møter med samlet fremmøte av 232 personer. Av Norsk Geologisk Tidsskrift er utkommet Bd. 34 h. 24 og Bd. 35. Meldingen ble vedtatt. Årsmelding for Bergens geologiske klubb ble opplest. Melding fra Trondheims geologiske klubb forelå ikke. Regnskapet for 1955 ble fremlagt og godkjent. Utdrag av regnskap for det ordinære budsjett for Inntekt: Beholdning, overført fra 1954: I kasse ,71 I bank , ,89 Innbetalt medlemskontingent l 878,00 Tilskudd fra staten l 200,00 Tilskudd fra Norges Almenvitenskapelige Forsknings råd Abonn. og salg av tidsskriftet... Renter av bankinnskudd Renter fra livsvarige medlemmers fond..... Renter fra Berg og steinindustriens gavefond , ,53 106,00 586, ,37

3 ::\ORSK GEOLOGISK FORENING 65 Utgift: Tidsskriftet: Trykking bind 34 h h. 14 (avdrag)... Klisjeer bind 34 h h Korrektur, tegnearbeid og ekspedisjon av tidsskriftet Arbeidshjelp, porto og skrivesaker... Møter og ekskursjoner... Representasjon, anskaffelser og Reuschmedaljen... Beholdning overført til 1956: I kasse ,50 I bank , , , , ,45 693,40 523,37 63, , , ,37 Livsvarige medlemmers fond /l. Fondets kapital: I statsobligasjoner... I aksjebrev... Bankinnskudd , , , ,00 Innb. kont. i ,00 Urørlig kapital pr. 31j ,00 Renter av verdipapirer... bankinnskudd Forvaltning av verdipapirer... Overført til ordinært budsjett.... Inntekt 530,50 62,66 593,16 Utgift 7,00 586,16 593,16 Berg og steinindustriens gavefond: Fondets kapital ,00 Renter for Overført til ordinære budsjett.... Regnskapet revidert av T. Strand og T. S. Winsnes: 13/156.

4 66 ORSK GEOLOGISK FORE ING Reuschmedaljen for 1955 ble tildelt konservator G. Henningsmoen for hans arbeider: <1Lower Ordovician ostracods from the Oslo Region, Norway>> og <1Upper Ordovician ostracods from the Oslo Region, Norway>>. N.G.T. bd. 33, s og s Valg: Formann: Viseformann: Sekretær: Redaktør: Nils Spjeldnæs. T. Strand. S. Skjeseth. N.H. Koldemp. Styremedlemmer: Chr. Oftedahl, Rosenlund, og formennene i Bergens og Trondheims geologiske klubber. Reuschmedaljekomite: I. Ojtedahl, J. Låg og foreningens formann, N. Spjeldnæs. Revisorer: T. Gjelsvik og T. Winsnes med G. Henningsmoen og T. Siggentd som varamenn. A. Granli ble anmodet om å fortsette sin virksomhet som forretningsfører. Møte 364, torsdag 16. februar Til stede 23 medlemmer, 4 gjester. Følgende inn valg ble godkjent: 399 Mr. Richard Cameron, p. t. Geologiska Institutet, Stockholms Hogskola, Kungstensgatan 45, Stockholm Va, Sverige, foreslått av Ivar Hessland og Gunnar Henningsmoen. 400 Cand. mag. Harald Skålvoll, N.G.F Josefinegt. 34, Oslo. 401 Stud. real. Ole K. Ihle, N.G.U. Josefinegt. 34, Oslo. 402 Tekn.ass. John Wilhelmsen, N.G.U. Josefinegt. 34, Oslo, foreslått av Chr. Oftedahl og S. Skjeseth. 403 Dr. Nils Edelman, Havari gruva, Viljakkala, Finnland, foreslått av J. A. Dons og H. Neumann. 404 Driftsleder, berging. Karl Ingvaldsen, Røros Kobberverk, Røros, foreslått av J. A. Dons og Chr. Oftedahl. a) Minnetale over bergmester A. Holmsen ved dr. Carl Bugr;e. b) Foredrag av prof. K1"rk H. Stone (l\iadison, Wisc.): <1The problems of Alaskan Icedammed Lakes>>.

5 NORSK GEOLOGISK FORE:KING 67 Møte nr. 53, 16. mars. Årsmelding for 1955 fra Bergens geologiske klubb. Foredrag av dosent dr. Anders Kvale: <<Dekkestrukturer mellom Bergensbuene og Voss, og litt om våre fjellkjedeproblemer.>> 10 til stede. Møte nr. 54, 20. april. Foredrag av amanuensis Ivar Hernes: <<Geologiske undersøkelser i Nordmøre og Romsdal.>> 9 til stede. J11øte nr. 55, 17. desember. Julemøte. Kåseri av amanuensis Ivar Hernes: <<På kryss og tvers gjennom Alpene.>> Med fargelysbilder. 28 til stede. Etter foredraget selskapelig samvær på Geologisk institutt. Styret var i 1955: Formann, dosent Anders K vale; viseformann, lektor A. Samuelsen; sekretær, amanuensis Ivar Hernes.

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 47 NORSK GEOLOGISK FORENING. Generalforsamlin den 2. februar 1967. Andreas Eriksen, Per Holmsen og Tore Gfelsvik.

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 47 NORSK GEOLOGISK FORENING. Generalforsamlin den 2. februar 1967. Andreas Eriksen, Per Holmsen og Tore Gfelsvik. NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 47 NORSK GEOLOGISK FORENING Medlemsliste (List of members) : Norsk Geol. Tidsskr. 46, p. 275. Foreningens møter i Oslo holdes, når intet annet er anført, i Videnskapsakademiet,

Detaljer

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING 04.09.2014, 08:00, Kristiansand Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2014. Generalforsamlingen

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. Laiidsmote i Bergen 14. mai 1965.

NORGES NATURVERNFORBUND. Laiidsmote i Bergen 14. mai 1965. NORGES NATURVERNFORBUND Laiidsmote i Bergen 14. mai 1965. Landsmøte i Norges Naturvernforbund holdes fredag 14. mai 1965 kl. 19 på Sjefartsmuséet i Bergen. Program for motet: 1. Årsberetning og regnskap.

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Fredag 9. mars VIKTIG: Fredags-programmet er endra Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2005

GENERALFORSAMLING 2005 1. februar 25 GENERALFORSAMLING 25 Holmen Fjordhotel 29. januar 25 REFERAT 1 Møtet ble konstituert. Ingen innsigelser på innkallingen Møteleder ble valgt til Jan Hunsbedt Referent ble valgt til Erik Langeland

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER 220 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 23, 1943 NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER Våren 1939 oppdaget lektor Sven Føyn og undertegnede en eiendommelig forekomst av kalktuff mellom lag av kambriske skifrer.

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen www.bvkn.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 Generalforsamling i BVK/Neste medlemsmøte:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V Norsk Fysisk Selskap Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00 Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V 1. Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 20.06.08 2. Referatsaker godkjenning av nye

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT)

ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT) ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT) Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N - 0165 Oslo Tlf: 2220 1402 Faks: 2211 2337 www.museumsforbundet.no Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 BUEKORPSMUSEET I BERGEN Det innkalles herved til årsmøte mandag 6. mai kl 19.00 i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for 2012. 2. Regnskap for 2012.

Detaljer

KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010

KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 1. Hovedlinjer Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet.

Detaljer