Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning Handlingsplan Forslag til vedtektsendringer 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21"

Transkript

1 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte februar kl Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning Handlingsplan Forslag til vedtektsendringer 21 Regnskap Budsjett Opptak av lån for valgkampen Valgkomiteens innstilling til nytt styre 35 Styrets innstilling til valgkomité 37 Styrets innstilling til delegatfordeling til landsmøtet 38 Resolusjoner: Ta ikke maten ut av munnen på barna våre! 39 E18: Ingen skam å snu! 41 Uløst atomavfallskrise forverres i Lillestrøm 43 1

2 Innkalling og dagsorden til årsmøte for Akershus Miljøpartiet De Grønne Lørdag 28. februar kl , Askerveien 47, Asker. Årsmøtet er for alle medlemmene i Akershus, men man må ha betalt årskontingenten for å ha stemmerett. Ifølge reglene skal dette være betalt senest fire uker før årsmøtet. I tillegg til årsmøtesakene vil det være et program med hilsningstaler, blant annet ved ordfører i Asker, Lene Conradi (H) og dr. med Gunnar Tellnes som står bak NaKuHel Asker og det nasjonale NaKuHel nettverket. Årsmøtet vil foregå på Hasselbakken, Asker frivillighetssentral, Askerveien 47. Det er et gammelt trehus 5 10 minutters gange fra Asker stasjon Her følger forslag til dagsorden, forretningsorden og tidsplan, samt sakspapirer. Tidsplan for dagen er veiledende. Det kan tenkes at noen saker vil ta noe lengre tid, og at andre vil gå raskere. Ordstyrerbordet vil da kunne fremskynde eller flytte på saker etter behov. Deltakelse på årsmøtet er gratis, og vi vil også sørge for at det er kaffe og te og litt snacks tilgjengelig i pauser, og at det serveres et enkelt vegetarisk måltid i lunsjpausen. Vennlig hilsen arrangementskomiteen Øyvind Solum Anne Hilde Røsvik Maria Fuglevaag Warsinska Varsi Christine Bangum Carl Johansen Dagsorden årsmøte: 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 3. Godkjenning av årsberetning Presentasjon av handlingsplan Godkjenning av regnskap Godkjenning av budsjett 2015, inkludert forslag til opptak av lån til valgkamp 7. Forslag til endrede vedtekter for Akershus MDG 8. Valg av styre for Valg av valgkomite 10.Endringer på den vedtatte nominasjonslisten for fylkesvalg

3 11.Fordeling av delegater til landsmøtet 12.Innkomne saker og resolusjoner Tidsplan for dagen: (Forbehold om endringer) 10.00: Ankomst, registrering, kaffe/ te 10.30: Årsmøtet åpnes: Velkommen v/ arrangementskomiteen, Øyvind Solum (Akershus MDG) og Anne Hilde Røsvik (Asker MDG). Valg av møteledere, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden : Hilsningstale ved Askers ordfører Lene Conradi : Godkjenning av årsmelding Mette Sperre presenterer årsmeldingen Pause 12.15: Presentasjon av handlingsplan (Øyvind Solum presenterer) Forslag til endrede vedtekter for Akershus MDG. (Hans Petter Sveen) Hilsningstale ved Gunnar Tellnes, prof. dr. med og initiativtaker til NaKuHel Godkjenning av regnskap (Hans Petter Sveen ) Godkjenning av budsjett 2015, inkludert forslag om opptak av valgkamplån. (Hans Petter Sveen) Lunsjpause Orientering fra regionsekretær Carl Johansen om listekampanjen og mediearbeid i valgkampen : Valg av styre for Nominasjonskomiteen v/ Kristin Eriksen presenterer. Valg av valgkomité : Endringer på den vedtatte listen til fylkestinget

4 Tidligere leder for Akershus GU har trukket seg, så Akershus GU foreslår sin nye leder, Thea Meyer, til 21. plassen på listen. Se hele listen her Fordeling av delegater til landsmøtet Pause Kulturinnslag: Klimaforliket Innkomne saker og resolusjoner Slutt Vi har fått inn tre resolusjonsforslag (se vedlegg): Ta ikke maten ut av munnen på barna våre! E18: Ingen skam å snu! Uløst atomavfallskrise forverres i Lillestrøm 4

5 Forslag til forretningsorden Om debattenes generelle avvikling: 1. Årsmøtet ledes av en møteleder som velges ved konstitueringen av møtet. Møtelederen må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, derfor myndighet til å bestemme om begrenset taletid skal benyttes og når «strek» skal settes. 2. Stemmeberettigede medlemmer melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt. Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Alle innlegg bortsett fra møteleders, foretas fra talerstolen. 3. Møteleder kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det foregående debattinnlegg. Stemmeberettigede medlemmer tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med rød lapp. Møteleder gir replikk til de som først ber om det. 4. Møteleder foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg (til nytt styre etc.) 5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. Om uttalelser og resolusjoner: Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av partiprogrammet. Om forslag: 1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder. 2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, kan settes under votering dersom møteleder gir sin tilslutning til dette. Om votering: 1. Møteleder foreslår voteringsorden, og årsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. 2. I saker som egner seg for det, foretas prøvevotering. 3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslagene, såfremt ingen forlanger separat votering. 5

6 6

7 Årsmelding Akershus MDG 2014 Akershus MDG Hausmanns gate Oslo 1. Årsmøtet i 2014 Årsmøtet i 2014 ble avholdt mandag på Helsebiblioteket i Pilestredet Park 7 i Oslo. Møtet samlet 52 medlemmer fra Akershus MDG. Årsmøtet var nok en gang det største i fylkespartiets historie. Årsmøtet ble innledet med et foredrag av stortingsrepresentant Rasmus Hansson om hans første måneder som representant. 2. Organisasjonen Lokallagene Ved årsmøtetidspunktet i 2014 hadde A MDG 14 registrerte lokallag i Akershus. Målsettingen var da å etablere lokallag i alle 22 kommuner innen årsskiftet. Veksten i antallet medlemmer etter stortingsvalget i 2013 og hardt arbeid fra de organisasjonsansvarlige i fylkesstyret, gjorde at denne målsettingen ble nådd før sommeren Registrerte lokallag ved årsmøtet i 2014: Romerike: Eidsvoll, Nes, Nittedal, Ullensaker, Skedsmo, Fet, Lørenskog. Vestregionen: Asker, Bærum. Follo: Nesodden, Oppegård, Frogn, Ås, Vestby. Følgende lokallag ble konstituert eller rekonstituert i 2014: Gjerdrum Stiftelsesmøte og årsmøte: Nannestad Stiftelsesmøte og årsmøte: Ekstraordinært årsmøte nov Hurdal Ekstraordinært årsmøte: Sørum Stiftelsesmøte og årsmøte: Aurskog Høland Stiftelsesmøte og årsmøte: Rælingen Stiftelsesmøte og årsmøte: Ski Rekonstituert med styre: Enebakk Stiftelsesmøte og årsmøte: Frogn Ekstraordnært årsmøte: Eidsvoll Ekstraordinært årsmøte

8 Medlemsutvikling Utviklingen av medlemstallet i fylkeslaget: : : : 775 Opptellingen omfatter medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år (2015) eller foregående år (2014). En vervekampanje ble iverksatt i nov/des 2014 med målsetting om medlemmer før nyttår. Dette var kanskje et for høyt ambisjonsnivå, ut i fra de tallene som nå foreligger. Likevel er 775 medlemmer, med en økning på 167 (27,5%) på et år, en meget god vekst i et «mellomår» hvor vi ikke har drevet valgkamp, men først og fremst organisasjons og politikkutvikling. Folkevalgte i perioden Følgende folkevalgte har representert sine lokallag av MDG dette året: Nesodden: Øyvind Solum (kommunestyremedlem) Claudia Behrens (kommunestyremedlem). Claudia valgte å avslutte sitt medlemsskap i MDG i nov og satt som uavhengig representant i et par uker før hun meldte overgang til SV sin kommunestyregruppe. Ås: Øystein Westerhagen Milvang (kommunestyremedlem) 3. Arbeidet i fylkesstyret Styresammensetning Fylkesårsmøtet valgte 7 ordinære styremedlemmer med leder, samt et styremedlem fra Grønn Ungdom i Akershus (med personlig vara). Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å supplere styret med to vararepresentanter. Styret ble konstituert på første ordinære styremøte og har bestått av følgende medlemmer: (Hjemmehørende lokallag i parentes): Leder: Mette Sperre, (Fet) Kirkeveien 94, 1900 Fetsund. Tel: Kasserer: Hans Petter Sveen, (Eidsvoll) Gruemyra 6, 2080 Eidsvoll. Tel: Nestleder: Øyvind Solum, (Nesodden) 8

9 Blomsterveien 16 A, 1450 Nesoddtangen. Tel: / Sekretær: Gry Løberg, (Asker) Landøyveien 102, 1394 Nesbru. Tel: Eirik Gram Franck, (Hurdal) Vestsideveien 243, 2090 Hurdal. Tel: Linda Bystrøm, (Frogn) Villaveien 4, 1443 Oacarsborg. Tel: Ingar Sagedal Bie, (Bærum) Bakerovnsgrenda 16, 1353 Bærums Verk. Tel: Christine Bangum, (Grønn Ungdom) Fossumhavene 40, 1359 Eiksmarka. Tel: Vararepresentanter: Fast vara for Christine Bangum: Helene Flakke, (Grønn Ungdom) Pentagon studentby, Postboks 54, 1432 Ås. Tel: Andrew McMillion, (Nes) Brautergutua, 2150 Årnes. Tel: Maria Fuglevaag Warsinska Varsi, (Nesodden) Svestadveien 36, 1458 Fjellstrand Tel: Oppmøtet på styremøter har variert noe. Erik Gram Franck søkte om fritak fra vervet sitt og fikk dette godkjent i styremøtet De tre varamedlemmene har vært mye brukt i styremøter og de har vært oppdatert med innkallinger, referater og sakspapirer. Årets valgkomite har bestått av: Svein Medhus (Bærum), Anne Hilde Røsvik (Asker) og Kristin Eriksen (GU) Sentrale verv Følgende medlemmer i Akershus har hatt sentrale verv som ikke er valgt av fylkesårsmøtet eller fylkesstyret: Sentralstyret: Ingen representanter fra Akershus ble innstilt av årsmøtet til valget på landsmøtet, men Marie Loe Halvorsen, som i løpet av året flyttet fra Akershus til Oslo 9

10 ble innvalgt. Grønt kvinnenettverk: Nikke Schei (Bærum) og Shabana Rehman (Oppegård) Dyreverngruppa: Anne Hilde Røsvik, leder (Asker) Styremøter Følgende 12 ordinære styremøter er avholdt: ( : Samfundet, Lillestrøm, «Bli kjent møte) : Skippergt. 33, Oslo. Konstituering : Skippergt. 33, Oslo : Skippergt. 33, Oslo : Hasselbakken, Asker : Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Ekstraordinært styremøte Adresse og kontor Fylkesidentiteten er lav i Akershus. Mange medlemmer har større identitet knyttet til sin region enn fylke, som øvre og nedre Romerike, Follo og Vestregionen. Fylkesstyret valgte å opprettholde kontor i Oslo og avholde styremøtene sine der. Styret har likevel forsøkt å spre aktiviteter til flere steder i Akershus, med bl.a. sommeravslutning i Asker og møteserien i Samfundet i Lillestrøm. Vi oppsummerer at det likevel er enklest kommunikasjonsmessig å opprettholde det meste av møtevirksomheten vår i Oslo. Men vi vil oppfordre partiet til å spre aktiviteter til hele fylket. A MDG flyttet kontor og adresse sammen med MDG sentralt og Oslo MDG, samt Grønn Ungdom i juli Flyttingen ble arrangert som dugnad hvor noen få av våre medlemmer deltok. Ny adresse for A MDG er: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo (3.etasje). E post: Arbeidsform Styret valgte allerede på første ordinære styremøte medlemmer til en rekke verv for å spre arbeidet i organisasjonen og mobilisere flere medlemmer til lederverv og oppgaver. 10

11 Disse personene fikk verv: Representanter til Landsstyret: Øyvind Solum. 1. vara: Linda Bystrøm. 2. vara: Eirik Gram Franck. Mette Sperre og Øyvind Solum har rapportert om fylkesorganisasjonen til hvert LS møte. Ansvarlig for nettsider og digitale media: Eirik Gram Franck.(Fram til fratreden i styret Deretter også regionsekretær Carl Johansen.) Skoleringsansvarlige: Hans Petter Sveen (leder), Ingar Sagedal Bie, Eirik Gram Franck og Linda Bystrøm. Denne gruppa ble senere supplert med Marthe Arnesen og Arne Todok Eriksen. Linda Bystrøm fikk høsten 2014 avløsning fra dette vervet, da arbeidet i lokallaget i Frogn og arbeidet som organisasjonsansvarlig tok for mye tid. Eirik Gram Franck trakk seg. Organisasjonsansvarlige for regionene: Hans Petter Sveen (Romerike), Ingar Bie Sagedal (Vestregionen) og Linda Bystrøm (Follo). Komite for politisk program for fylkestingsvalget 2015 i Akershus: Øyvind Solum (Nesodden, leder), Nikki Schei (Bærum), Ingunn Bohmann (Ås), Malin Sanglert (Fet) og Kim Andrè Wiik (Skedsmo og GU) Av ulike årsaker var det vanskelig å trekke med alle i gruppa, slik at det i hovedsak ble de tre førstnevnte som gjennomførte dette viktige arbeidet. Sentralstyret: Ingen representanter fra Akershus ble innstilt av årsmøtet, men Marie Loe Halvorsen som flyttet fra Akershus til Oslo våren 2014, ble valgt til sentralstyret. 4. Landsmøtet Organisering og gjennomføring: Akershus MDG hadde ved årsmøtetidspunktet en valgt landsmøtekomite med Nikki Schei (Bærum/leder) og Anne Hilde Røsvik (Asker) som skulle bistå sentralleddet i MDG med hjelp til planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet 2014 i Akershus. Disse medlemmene gjorde en stor og viktig jobb for MDG. Dette landsmøtet ble svært vellykket og godt gjennomført fra fylkeslaget sin side. Landsmøtet ble avholdt april i Rica Hotell, Sandvika (Bærum). Mange frivillige fra lokallagene i Vestregionen og andre deler av Akershus stilte opp slik at landsmøtet ble svært profesjonelt gjennomført. Forberedelser fra fylkesstyret til LM: : Fellesmøte på Helsebiblioteket i Pilestredet Park 7 i Oslo for alle delegater. Resolusjonsforslag innsendt fra A MDG: 11

12 Forslag: Fjern moms på el sykler (Bærum) Investeringsstøtte for solstrøm (Nes) Oslofjordforbindelsen. Ja til miljøvennlige ferjer Moss Horten (Akershus) Ja til breddeidrett og nei til OL i Oslo (Akershus) FNs femte klimarapport (MS/ IJ/ Akershus) Vår tids viktigste dugnad (HPS/Eidsvoll) Bærekraftig samferdsel og infrastruktur (LB/Frogn/Akershus) Matmakt (Dyrevernpolitisk gruppe Oslo/Akershus) Disse uttalelsene fra A MDG ble vedtatt: El sykler fra Bærum og Solstrøm fra Nes Delegater til landsmøte 2014 fra Akershus MDG: Bente Bakke Vestby Gabriel Kielland Fet Andrew McMillion Nes Kent Giske Ødegård Skedsmo Anne Cathrine Krøvel Velle Nesodden Svein Medhus Bærum Anne Hilde Røsvik Asker Øyvind Solum Nesodden Claudia Behrens Nesodden Øystein Westerhagen Milvang Ås Ingunn Bohmann Ås Eirik Gram Franck Hurdal Marie Loe Halvorsen Ås Atle Torvund Nittedal Nikki Schei Bærum Linda Bystrøm Frogn Bjørnar Haugerud Eidsvoll Inge Johnsen Asker Asker I tillegg kom tre representanter fra GU: Ida Karine Kann Kim Andrè Wiik Josefine Haraldsen Jon Fartein Lygre Hoel (Ås) (Skedsmo) (Bærum) (Ås) Vara Stefan Docksjø Frogn 12

13 Hans Petter Sveen Som observatører eller annet møtte: Hans Petter Sveen, (referent) Mette Sperre, (gjest og vertskap) Eidsvoll Eidsvoll Fet 5. Aktiviteter: Lokallagsamlinger og medlemsmøter arrangert av A MDG: Lokallagsamlinger og regionmøter: : Follo: Ski regionsamling : Romerike: Lillestrøm, regionsamling : Romerike: Lillestrøm, regionssamling I tillegg er det arrangert 2 regionsmøter for lokallagene på Øvre Romerike. Flere av styrets medlemmer har reist på mange lokallagsmøter, styremøter og årsmøter i perioden for å gjøre seg kjent med organisasjonen og hjelpe til i arbeidet. Dette har blitt godt mottatt av lokallagene. Medlemsmøter/seminarer: Alle seminarene er avholdt på Samfundet i Lillestrøm, bortsett fra filmkvelden i Lillestrøm Kino Talskvinne Hanna Marcussen holdt foredrag om vekstutfordringer for Oslo og Akershus Lillestrøm kino. Hilde Opuko og filmen «Opprørske oldemødre». Innlegg og debatt etter visning av filmen : Foredrag: Marie Loe Halvorsen:»Fra fossilt til fornybart» : Bærekraftig samfunnsutvikling og samferdsel: Harald Nissen fra Oslo MDG og Ole Erik Yrvin fra AP/Nittedal og Akershus fylkesting : Atomkraft og reaktorene i Norge: Nils Bøhmer fra Bellona som foredragsholder og innleder : En grønn landbrukspolitikk. Fordrag ved Halvard Surlien : «Å sitte i kommunestyre noe for meg?» Åpent møte for alle interesserte listekandidater. 13

14 : Møte med stiftelse av en partinøytral Jordvernallianse for Romerike. Skoleringsarbeid: : Grunnkurs 1/2014: Skoleringssamling for medlemmer i Akershus : Fylkes, kommune og lokaldemokrati. for aktive i lokallagsstyrer og listekandidater : Politisk verksted (m/ Oslo MDG): By og tettstedsutvikling : Grunnkurs 2. Skoleringssamling for medlemmer i Akershus : Politisk verksted (m/ Oslo MDG): Bærekraftig samferdsel : Politisk Verksted (med Oslo MDG): Skole og oppvekst. Utadrettet virksomhet: :Dyrevernpolitisk gruppe i Oslo/Akershus ble sponset med penger til stand til Vegetarfestivalen i Oslo og stand i forbindelse med demonstrasjonen Dyrepoliti nå. Mai, juni og august 2014: Div. stands på bygdedager på Romerike, i samarbeid med lokallag : Markering foran Varamessa i Lillestrøm i forbindelse med Felleskjøpets messe: Om CO2 utslipp fra Jødalsmåsan i Ullensaker/Nes ved uttak av torvmose. Samarbeid med medlemmer fra Natur og Ungdom og Grønn Ungdom. 5. Valg 2015 Nominasjonsarbeid Nominasjonskomiteen for fylkestingsliste har bestått av: Bente Bakke (Vestby) leder, Marie Loe Halvorsen (Ås), Gabriel Kielland (Fet) og Anne Cathrine Krøvel Velle (Nesodden). Nominasjonskomiteen jobbet helt selvstendig med listekandidater og fremmet sitt forslag før sommeren Endelig liste ble vedtatt på ordinært nominasjonsmøte i Oslo. Den vedtatte lista har stor bredde i kandidater, medlemmer fra alle kommuner i Akershus og god kjønnsfordeling. Fylkesprogram 2015 til 2019 Fylkesprogramkomiteen har bestått av Nikki Schei (Bærum), Ingunn Bohman (Ås), 14

15 Malin Sanglert (Fet, trakk seg seinere) og Øyvind Solum (Nesodden/leder). Komiteen ble valgt etter fullmakt av fylkesstyret. De la fram flere forslag til utkast gjennom sommeren og høsten 2014 slik at medlemmene fikk flere muligheter til å påvirke programmet. Endelig vedtak på programmet var Arbeid med lister for alle kommuner i Akershus Fylkesstyret har hatt som mål å sitte lister i alle kommuner i Akershus. Fylkesstyret har gitt tilbud om skolering, seminarer og annen hjelp til de lokallag som har størst utfordringer. Arbeid med lokalprogrammer i kommunene Fylkesstyret har ikke satt spesielle krav til utforming av lokalprogrammer for lokallagene til kommunevalgene, men oppfordret lokallagene til å bruke fylkesprogrammet som utgangspunkt og ellers dele programmer og forslag fra de lokallagene som var tidligst ferdig med programmer. Fylkesstyret arbeider også med å få på plass en miniversjon for de lokallagene som ikke vil utarbeide egne programmer. 6. Politiske saksområder for fylkeslaget Dette er noen av politikkområdene som har engasjert fylkeslaget i året som gikk: I forbindelse med landsmøtet gjennomførte vi diskusjoner om resolusjonene(se eget punkt) og MDGs stortingsprogram om sexkjøpsoven og forslaget om forsøk med legalisert omsetning av cannabis. Diskusjonene og arbeidet med jordvern og mot IKASs utbyggingsplaner i Vestby har fortsatt i Folloregionen har også deltatt i diskusjoner og arbeid med ny fjordforbindelse. Mange av lokallagene har gjennomført diskusjoner om egne kommuneplaner. Fylkeslaget har vært behjelpelig med uttalelser og innspill. Jødalsmåsan i Ullensaker og Nes: Romerike har vært aktive i denne saken med presseinnspill, leserinnlegg og samarbeid med andre organisasjoner som Besteforeldrenes klimaaksjon og grunneiere i området. Saken fortsetter i Regjeringens forslag om ny konsesjonslov: Fylkeslaget skrev en egen uttalelse om saken som også ble videresendt til stortingsgruppa. 15

16 Fylkeslaget har uttalt seg om forslaget til ny verneplan for deler av Leirelvsletta i Skedsmo/Fet kommune. På nyåret 2015 har fylkesstyret på nytt forsøkt å reise saken om Jernbaneverkets traseevalg for hovedbanen langs elva Vorma i Eidsvoll kommune. Uttalelse om saken er skrevet tidligere og styret har utformet forslag for stortingsgruppa som er utgangspunkt for skriftlig spørsmål til statsråden for samferdsel. Fylkesstyret har tatt utfordringen fra lokallaget i Skedsmo til uttalelse om norsk atompolitikk, avfallshandtering og fremtiden for de to norske reaktorene. Plansamarbeidet Oslo og Akershus: Fylkesstyret vil innen fristen sende inn forslag til høringsuttalelse. Dette er andre uttalelse vi gir til dette viktige arbeidet. 7. Media og pressearbeid Avisinnlegg og presseoppslag Pressetjenesten Retriever viser et betydelig antall oppslag med omtale av MDG eller de grønne uten at dette er tallfestet her. Likevel ønsker fylkesstyret flere skribenter og jobber med å etablere en presse og mediegruppe for å styrke pressearbeidet på en mer profesjonell måte. Sosiale medier Medlemmenes engasjement dominerer her og mediene brukes flittig. Facebook brukes både som eksternt medium og for intern kommunikasjon. Vi har stort sett egne facebookgrupper for alle lokallag og interngrupper for Akershus, Romerike og Follo. Hjemmesiden vår er derimot dårlig fulgt opp og det viser seg at flere interesserte velgere har hatt problemer med å komme i kontakt med oss eller lokallagene våre. Arbeidet med sosiale medier har tynget oss i året som gikk og vi har ikke funnet gode nok løsninger på utfordringene. Internkommunikasjon Denne foregår gjennom nyhetsbrev og e poster. Mengden informasjon som går ut på denne måten må i større grad skreddersys til det enkelte medlem og lokallag. Som diskusjonsfora er det facebook som er oppgitt av sentralleddet som det medium medlemmene skal bruke. 8. Ansatte Arne Todok Eriksen (Nesodden) fungerte som frivillig og ubetalt sekretær frem til høsten Han arbeidet en dag i uka for Akershus MDG og gjorde en betydelig arbeidsinnsats for fylkeslaget i en periode med sterk organisasjonsvekst. Arne var også 16

17 med på flere stands/arrangementer og møter våren og sommeren Allerede ved årsmøtetidspunktet i fjor var det klart at fylkeslaget skulle dele kostnadene ved en fulltidsansatt regionsekretær for Oslo og Akershus. Ansettelsesprosessen tok sin tid. Fylkeslaget var med i ansettelsesprosessen med leder Mette Sperre. Først fra startet Carl Johansen i jobben som sekretær, med to dager i uken for Akershus. Ansettelsen av Carl førte til en større grad av profesjonalisering av fylkeslaget. Arbeidsoppgavene hans ble fastsatt og mange av de rent praktiske oppgavene for styret kunne overføres til Carl. Forventningene øker med faste ansettelser og det vil nok om kort tid bli spørsmål om utvidelse av stillingen som regionsektretær både for Oslo og Akershus. 9. Økonomi Det ble budsjettert med inntekter på kr og utgifter på kr , dvs. et underskudd på kr De reelle tallene ble henholdsvis kr og kr , dvs. et overskudd på kr De økte inntektene skyldes hovedsaklig økt andel gaver og faste bidrag fra MDG sentralt, samt et ekstraordinært tilskudd fra sentralt. Grunnen til at det ble bruk noe mindre enn budsjettert, skyldes at regionssekretær først ble ansatt på høsten. De andre utgiftspostene viser noe høyere forbruk enn budsjettert. Styret mener de har hatt god styring på økonomien og at overskuddet fra 2014 gir en god egenkapital som det er hyggelig å starte valgkampen 2015 med. 10. Leders vurdering av året 2014 Denne årsmøteperioden har vært preget av organisasjonsbygging, skolering og utdanning av nye tillitsvalgte. Årene uten valgkamp kan gi oss en kort pustepause for å konsolidere organisasjonen og gjennomføre nødvendige debatter og ideologiske avklaringer. Dette har ikke vært mulig i stor nok grad dette året. Partiorganisasjonen har vokst etter vedtatte mål, og en slik sterk vekst gir store utfordringer. Lederens uttrykte ønske og mål har vært å ta i bruk mer av medlemmenes krefter og ressurser og dra flere engasjerte og aktive inn i en større partimessig sammenheng. Jeg mener vi i stor grad har lyktes med dette. Mange av de store oppgavene vi har hatt i året som gikk som nominasjonsarbeid, programarbeid, landsmøtearrangementet og skoleringsopplegget vårt, har trukket med mange nye medlemmer i politisk arbeid. Samtidig opplever vi alle de forskjellige ønskene og behovene, ved siden av at 17

18 mangfoldet i medlemsmassen er stort. Det trengs derfor mer tilpassede og varierte tilbud for alle medlemsgrupper framover. Akershus MDG har i stor grad gått fra å være et lite miniparti for de spesielt politisk interesserte til å ble et breddeparti som appelerer til større velger og medlemsgrupper. Mange tillitsvalgte har nedlagt et betydelig frivillig arbeid. Det aller, aller meste av det politiske arbeidet drives på frivillig basis i fylket vårt. Vi er alle hverdagsmennesker hvor noen dager krever mer av oss enn andre. Det er derfor ikke til å komme forbi at stabiliteten er ujevn, men det er noe vi må lære oss til å leve med. Tusen takk til alle dere som vet dere har bidratt til dette flotte året med så mye god politikk for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. * 18

19 Forslag til handlingsplan for Akershus MDG 2015 I dette forslaget til handlingsprogram for 2015 er ikke alle sider av fylkeslagets arbeid behandlet. Selv om det blir vedtatt av årsmøtet så anses i utgangspunktet dette handlingsprogrammet som veiledende, ikke forpliktende for det kommende styret. Generelt må styret ha fullmakt til å tilpasse saker, frister o.a. til enhver tid slik det finner det hensiktsmessig på grunnlag av arbeidsprogrammet for Akershus MDG. Hovedmål: Ha velfungerende lokallag i alle kommuner. Støtte lokallag, styrer og toppkandidater til å utvikle og fremme grønn lokalpolitikk og drive grønn valgkamp i egne områder. Stille kommunevalglister for MDG i samtlige 22 kommuner i Akershus. Legge til rette for at minst en representant skal komme inn i alle kommunestyrer i Akershus ved valget i 2015, og at det generelt skal bli sterkest mulig representasjon. Legge til rette for gjennomslaget for grønn politikk i Akershus ved å komme inn i fylkestinget med minst to representanter 2015, pluss aktive varaer. Ha nært samarbeid mellom fylkestingsgruppen og fylkesstyret. Bistå med skolering eller annen faglig, organisatorisk og politisk støtte både fremover mot valgkampen og etter at vi har kommet inn med folkevalgte representanter. Ha høy mediasynlighet for MDG i hele fylket, både i ulike lokale og regionale media, på stands og på andre arrangementer. Vi må sørge for å ha en organisasjon som klarer å gjennomføre det beste kommunevalget som er gjennomført av Akershus MDG noen gang. Vi har nå regionsekretær Carl Johansen i en delt stilling med Oslo MDG. Carl har som hovedoppgave å bidra til at det stilles valglister i alle kommuner, og deretter støtte til valgkamparbeidet. En del av arbeidet er å få i gang en mediagruppe med frivillige som kan bistå fra nå og fremover mot valget. Fra 2016 er det ønskelig med et eget kontor for Akershus MDG, med egen fylkessekretær kun for oss. Dette kan eventuelt kombineres med arbeid for Akershus MDGs fylkestingsgruppe. Medlemsoppfølging: Fylkeslaget/sekretariatet vil ha som mål å sende ut nyhetsbrev til alle medlemmer minst en gang i måneden. Når det nærmer seg valg eller det skjer noe ekstraordinært 19

20 kan dette godt postes to ganger i måneden. I selve valgkampen kan det sendes ut nyhetsbrev ukentlig. Fylkesstyrets referater bør være tilgjengelig for lokallag og medlemmer. Det kan skje ved at det rutinemessig sendes ut til alle lokallag. Eventuelt kan det kun legges på nett, men at det i nyhetsbrevet oppsummeres noen av de viktigste sakene, og at interesserte kan følge en link og lese flere detaljer. Fylkesvalg og kommunevalg: Akershus MDG skal støtte opp under for at det blir levert valglister i alle kommuner. MDG bør ikke delta i felleslister, men stille rene lister. Akershus MDG skal sørge for at alle lokallag får den informasjonen og støtten de trenger til å levere valglister. Så langt det er mulig bør valglistene inneholde minst 40% av hvert kjønn, relativt jevnt fordelt nedover. Også aldersmessig er det bra med en viss spredning. Grønn Ungdom bør kontaktes, da de kan ha egne lokale medlemmer som ikke står på lokallagets medlemsliste. Det viktigste må likevel være at de øverste navnene på listen kan representere MDG på best mulig måte. Lokallagene bør ha nominasjonsmøte senest i innen 28. februar. Fristen for å levere valglister er 31. mars Valglistene skal inneholde minst 7 navn og maksimum like mange navn som antall kommunestyrerepresentanter + 6. Lokallagene fastsetter selv dato for nominasjonsmøter, eventuelt i samarbeid med fylkeslaget. Selv om vi har lokallag og styrer i alle kommuner så er ikke dette til hinder for at nabokommuner holder felles styremøter og medlemsmøter eller annet hvis de synes at det er hensiktsmessig. Lokallag kan utarbeide et lokalt valgprogram og valgbrosjyre, hvor også de lokale kandidatene blir løftet frem, som et supplement til MDGs nasjonale program og fylkesprogrammet eller valgbrosjyrer, men de kan også velge å klare seg med de mer sentrale valgprogrammene i kombinasjon med en lokal løpeseddel. Fylkeslaget skal legge til rette for at de lokallagene som ønsker det skal kunne lage slike program/valgbrosjyrer, blant annet gjennom å tilby brosjyremal og bistand til utforming og trykking. Fylkesstyret skal fortrinnsvis bidra med at lokallagsprogram fortløpende deles med andre lokallag, slik at de kan hente inspirasjon fra hverandre. Det bør føres valgkamp for fylkeslisten i samtlige Akershus kommuner. Det skal prioriteres å løfte frem de lokale listetoppene i samtlige Akershus kommuner 20

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Revidert på landsmøtet i Oslo 8. 10. april 2016.

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Revidert på landsmøtet i Oslo 8. 10. april 2016. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Revidert på landsmøtet i Oslo 8. 10. april 2016. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTSENDRINGER LM-10 F1 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 3. 140 Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «12. Valg av seks representanter til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer