Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning Handlingsplan Forslag til vedtektsendringer 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21"

Transkript

1 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte februar kl Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning Handlingsplan Forslag til vedtektsendringer 21 Regnskap Budsjett Opptak av lån for valgkampen Valgkomiteens innstilling til nytt styre 35 Styrets innstilling til valgkomité 37 Styrets innstilling til delegatfordeling til landsmøtet 38 Resolusjoner: Ta ikke maten ut av munnen på barna våre! 39 E18: Ingen skam å snu! 41 Uløst atomavfallskrise forverres i Lillestrøm 43 1

2 Innkalling og dagsorden til årsmøte for Akershus Miljøpartiet De Grønne Lørdag 28. februar kl , Askerveien 47, Asker. Årsmøtet er for alle medlemmene i Akershus, men man må ha betalt årskontingenten for å ha stemmerett. Ifølge reglene skal dette være betalt senest fire uker før årsmøtet. I tillegg til årsmøtesakene vil det være et program med hilsningstaler, blant annet ved ordfører i Asker, Lene Conradi (H) og dr. med Gunnar Tellnes som står bak NaKuHel Asker og det nasjonale NaKuHel nettverket. Årsmøtet vil foregå på Hasselbakken, Asker frivillighetssentral, Askerveien 47. Det er et gammelt trehus 5 10 minutters gange fra Asker stasjon Her følger forslag til dagsorden, forretningsorden og tidsplan, samt sakspapirer. Tidsplan for dagen er veiledende. Det kan tenkes at noen saker vil ta noe lengre tid, og at andre vil gå raskere. Ordstyrerbordet vil da kunne fremskynde eller flytte på saker etter behov. Deltakelse på årsmøtet er gratis, og vi vil også sørge for at det er kaffe og te og litt snacks tilgjengelig i pauser, og at det serveres et enkelt vegetarisk måltid i lunsjpausen. Vennlig hilsen arrangementskomiteen Øyvind Solum Anne Hilde Røsvik Maria Fuglevaag Warsinska Varsi Christine Bangum Carl Johansen Dagsorden årsmøte: 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 3. Godkjenning av årsberetning Presentasjon av handlingsplan Godkjenning av regnskap Godkjenning av budsjett 2015, inkludert forslag til opptak av lån til valgkamp 7. Forslag til endrede vedtekter for Akershus MDG 8. Valg av styre for Valg av valgkomite 10.Endringer på den vedtatte nominasjonslisten for fylkesvalg

3 11.Fordeling av delegater til landsmøtet 12.Innkomne saker og resolusjoner Tidsplan for dagen: (Forbehold om endringer) 10.00: Ankomst, registrering, kaffe/ te 10.30: Årsmøtet åpnes: Velkommen v/ arrangementskomiteen, Øyvind Solum (Akershus MDG) og Anne Hilde Røsvik (Asker MDG). Valg av møteledere, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden : Hilsningstale ved Askers ordfører Lene Conradi : Godkjenning av årsmelding Mette Sperre presenterer årsmeldingen Pause 12.15: Presentasjon av handlingsplan (Øyvind Solum presenterer) Forslag til endrede vedtekter for Akershus MDG. (Hans Petter Sveen) Hilsningstale ved Gunnar Tellnes, prof. dr. med og initiativtaker til NaKuHel Godkjenning av regnskap (Hans Petter Sveen ) Godkjenning av budsjett 2015, inkludert forslag om opptak av valgkamplån. (Hans Petter Sveen) Lunsjpause Orientering fra regionsekretær Carl Johansen om listekampanjen og mediearbeid i valgkampen : Valg av styre for Nominasjonskomiteen v/ Kristin Eriksen presenterer. Valg av valgkomité : Endringer på den vedtatte listen til fylkestinget

4 Tidligere leder for Akershus GU har trukket seg, så Akershus GU foreslår sin nye leder, Thea Meyer, til 21. plassen på listen. Se hele listen her Fordeling av delegater til landsmøtet Pause Kulturinnslag: Klimaforliket Innkomne saker og resolusjoner Slutt Vi har fått inn tre resolusjonsforslag (se vedlegg): Ta ikke maten ut av munnen på barna våre! E18: Ingen skam å snu! Uløst atomavfallskrise forverres i Lillestrøm 4

5 Forslag til forretningsorden Om debattenes generelle avvikling: 1. Årsmøtet ledes av en møteleder som velges ved konstitueringen av møtet. Møtelederen må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, derfor myndighet til å bestemme om begrenset taletid skal benyttes og når «strek» skal settes. 2. Stemmeberettigede medlemmer melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt. Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Alle innlegg bortsett fra møteleders, foretas fra talerstolen. 3. Møteleder kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det foregående debattinnlegg. Stemmeberettigede medlemmer tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med rød lapp. Møteleder gir replikk til de som først ber om det. 4. Møteleder foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg (til nytt styre etc.) 5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. Om uttalelser og resolusjoner: Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av partiprogrammet. Om forslag: 1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder. 2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, kan settes under votering dersom møteleder gir sin tilslutning til dette. Om votering: 1. Møteleder foreslår voteringsorden, og årsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. 2. I saker som egner seg for det, foretas prøvevotering. 3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslagene, såfremt ingen forlanger separat votering. 5

6 6

7 Årsmelding Akershus MDG 2014 Akershus MDG Hausmanns gate Oslo 1. Årsmøtet i 2014 Årsmøtet i 2014 ble avholdt mandag på Helsebiblioteket i Pilestredet Park 7 i Oslo. Møtet samlet 52 medlemmer fra Akershus MDG. Årsmøtet var nok en gang det største i fylkespartiets historie. Årsmøtet ble innledet med et foredrag av stortingsrepresentant Rasmus Hansson om hans første måneder som representant. 2. Organisasjonen Lokallagene Ved årsmøtetidspunktet i 2014 hadde A MDG 14 registrerte lokallag i Akershus. Målsettingen var da å etablere lokallag i alle 22 kommuner innen årsskiftet. Veksten i antallet medlemmer etter stortingsvalget i 2013 og hardt arbeid fra de organisasjonsansvarlige i fylkesstyret, gjorde at denne målsettingen ble nådd før sommeren Registrerte lokallag ved årsmøtet i 2014: Romerike: Eidsvoll, Nes, Nittedal, Ullensaker, Skedsmo, Fet, Lørenskog. Vestregionen: Asker, Bærum. Follo: Nesodden, Oppegård, Frogn, Ås, Vestby. Følgende lokallag ble konstituert eller rekonstituert i 2014: Gjerdrum Stiftelsesmøte og årsmøte: Nannestad Stiftelsesmøte og årsmøte: Ekstraordinært årsmøte nov Hurdal Ekstraordinært årsmøte: Sørum Stiftelsesmøte og årsmøte: Aurskog Høland Stiftelsesmøte og årsmøte: Rælingen Stiftelsesmøte og årsmøte: Ski Rekonstituert med styre: Enebakk Stiftelsesmøte og årsmøte: Frogn Ekstraordnært årsmøte: Eidsvoll Ekstraordinært årsmøte

8 Medlemsutvikling Utviklingen av medlemstallet i fylkeslaget: : : : 775 Opptellingen omfatter medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år (2015) eller foregående år (2014). En vervekampanje ble iverksatt i nov/des 2014 med målsetting om medlemmer før nyttår. Dette var kanskje et for høyt ambisjonsnivå, ut i fra de tallene som nå foreligger. Likevel er 775 medlemmer, med en økning på 167 (27,5%) på et år, en meget god vekst i et «mellomår» hvor vi ikke har drevet valgkamp, men først og fremst organisasjons og politikkutvikling. Folkevalgte i perioden Følgende folkevalgte har representert sine lokallag av MDG dette året: Nesodden: Øyvind Solum (kommunestyremedlem) Claudia Behrens (kommunestyremedlem). Claudia valgte å avslutte sitt medlemsskap i MDG i nov og satt som uavhengig representant i et par uker før hun meldte overgang til SV sin kommunestyregruppe. Ås: Øystein Westerhagen Milvang (kommunestyremedlem) 3. Arbeidet i fylkesstyret Styresammensetning Fylkesårsmøtet valgte 7 ordinære styremedlemmer med leder, samt et styremedlem fra Grønn Ungdom i Akershus (med personlig vara). Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å supplere styret med to vararepresentanter. Styret ble konstituert på første ordinære styremøte og har bestått av følgende medlemmer: (Hjemmehørende lokallag i parentes): Leder: Mette Sperre, (Fet) Kirkeveien 94, 1900 Fetsund. Tel: Kasserer: Hans Petter Sveen, (Eidsvoll) Gruemyra 6, 2080 Eidsvoll. Tel: Nestleder: Øyvind Solum, (Nesodden) 8

9 Blomsterveien 16 A, 1450 Nesoddtangen. Tel: / Sekretær: Gry Løberg, (Asker) Landøyveien 102, 1394 Nesbru. Tel: Eirik Gram Franck, (Hurdal) Vestsideveien 243, 2090 Hurdal. Tel: Linda Bystrøm, (Frogn) Villaveien 4, 1443 Oacarsborg. Tel: Ingar Sagedal Bie, (Bærum) Bakerovnsgrenda 16, 1353 Bærums Verk. Tel: Christine Bangum, (Grønn Ungdom) Fossumhavene 40, 1359 Eiksmarka. Tel: Vararepresentanter: Fast vara for Christine Bangum: Helene Flakke, (Grønn Ungdom) Pentagon studentby, Postboks 54, 1432 Ås. Tel: Andrew McMillion, (Nes) Brautergutua, 2150 Årnes. Tel: Maria Fuglevaag Warsinska Varsi, (Nesodden) Svestadveien 36, 1458 Fjellstrand Tel: Oppmøtet på styremøter har variert noe. Erik Gram Franck søkte om fritak fra vervet sitt og fikk dette godkjent i styremøtet De tre varamedlemmene har vært mye brukt i styremøter og de har vært oppdatert med innkallinger, referater og sakspapirer. Årets valgkomite har bestått av: Svein Medhus (Bærum), Anne Hilde Røsvik (Asker) og Kristin Eriksen (GU) Sentrale verv Følgende medlemmer i Akershus har hatt sentrale verv som ikke er valgt av fylkesårsmøtet eller fylkesstyret: Sentralstyret: Ingen representanter fra Akershus ble innstilt av årsmøtet til valget på landsmøtet, men Marie Loe Halvorsen, som i løpet av året flyttet fra Akershus til Oslo 9

10 ble innvalgt. Grønt kvinnenettverk: Nikke Schei (Bærum) og Shabana Rehman (Oppegård) Dyreverngruppa: Anne Hilde Røsvik, leder (Asker) Styremøter Følgende 12 ordinære styremøter er avholdt: ( : Samfundet, Lillestrøm, «Bli kjent møte) : Skippergt. 33, Oslo. Konstituering : Skippergt. 33, Oslo : Skippergt. 33, Oslo : Hasselbakken, Asker : Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Oslo Hausmannsgt. 19, Ekstraordinært styremøte Adresse og kontor Fylkesidentiteten er lav i Akershus. Mange medlemmer har større identitet knyttet til sin region enn fylke, som øvre og nedre Romerike, Follo og Vestregionen. Fylkesstyret valgte å opprettholde kontor i Oslo og avholde styremøtene sine der. Styret har likevel forsøkt å spre aktiviteter til flere steder i Akershus, med bl.a. sommeravslutning i Asker og møteserien i Samfundet i Lillestrøm. Vi oppsummerer at det likevel er enklest kommunikasjonsmessig å opprettholde det meste av møtevirksomheten vår i Oslo. Men vi vil oppfordre partiet til å spre aktiviteter til hele fylket. A MDG flyttet kontor og adresse sammen med MDG sentralt og Oslo MDG, samt Grønn Ungdom i juli Flyttingen ble arrangert som dugnad hvor noen få av våre medlemmer deltok. Ny adresse for A MDG er: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo (3.etasje). E post: Arbeidsform Styret valgte allerede på første ordinære styremøte medlemmer til en rekke verv for å spre arbeidet i organisasjonen og mobilisere flere medlemmer til lederverv og oppgaver. 10

11 Disse personene fikk verv: Representanter til Landsstyret: Øyvind Solum. 1. vara: Linda Bystrøm. 2. vara: Eirik Gram Franck. Mette Sperre og Øyvind Solum har rapportert om fylkesorganisasjonen til hvert LS møte. Ansvarlig for nettsider og digitale media: Eirik Gram Franck.(Fram til fratreden i styret Deretter også regionsekretær Carl Johansen.) Skoleringsansvarlige: Hans Petter Sveen (leder), Ingar Sagedal Bie, Eirik Gram Franck og Linda Bystrøm. Denne gruppa ble senere supplert med Marthe Arnesen og Arne Todok Eriksen. Linda Bystrøm fikk høsten 2014 avløsning fra dette vervet, da arbeidet i lokallaget i Frogn og arbeidet som organisasjonsansvarlig tok for mye tid. Eirik Gram Franck trakk seg. Organisasjonsansvarlige for regionene: Hans Petter Sveen (Romerike), Ingar Bie Sagedal (Vestregionen) og Linda Bystrøm (Follo). Komite for politisk program for fylkestingsvalget 2015 i Akershus: Øyvind Solum (Nesodden, leder), Nikki Schei (Bærum), Ingunn Bohmann (Ås), Malin Sanglert (Fet) og Kim Andrè Wiik (Skedsmo og GU) Av ulike årsaker var det vanskelig å trekke med alle i gruppa, slik at det i hovedsak ble de tre førstnevnte som gjennomførte dette viktige arbeidet. Sentralstyret: Ingen representanter fra Akershus ble innstilt av årsmøtet, men Marie Loe Halvorsen som flyttet fra Akershus til Oslo våren 2014, ble valgt til sentralstyret. 4. Landsmøtet Organisering og gjennomføring: Akershus MDG hadde ved årsmøtetidspunktet en valgt landsmøtekomite med Nikki Schei (Bærum/leder) og Anne Hilde Røsvik (Asker) som skulle bistå sentralleddet i MDG med hjelp til planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet 2014 i Akershus. Disse medlemmene gjorde en stor og viktig jobb for MDG. Dette landsmøtet ble svært vellykket og godt gjennomført fra fylkeslaget sin side. Landsmøtet ble avholdt april i Rica Hotell, Sandvika (Bærum). Mange frivillige fra lokallagene i Vestregionen og andre deler av Akershus stilte opp slik at landsmøtet ble svært profesjonelt gjennomført. Forberedelser fra fylkesstyret til LM: : Fellesmøte på Helsebiblioteket i Pilestredet Park 7 i Oslo for alle delegater. Resolusjonsforslag innsendt fra A MDG: 11

12 Forslag: Fjern moms på el sykler (Bærum) Investeringsstøtte for solstrøm (Nes) Oslofjordforbindelsen. Ja til miljøvennlige ferjer Moss Horten (Akershus) Ja til breddeidrett og nei til OL i Oslo (Akershus) FNs femte klimarapport (MS/ IJ/ Akershus) Vår tids viktigste dugnad (HPS/Eidsvoll) Bærekraftig samferdsel og infrastruktur (LB/Frogn/Akershus) Matmakt (Dyrevernpolitisk gruppe Oslo/Akershus) Disse uttalelsene fra A MDG ble vedtatt: El sykler fra Bærum og Solstrøm fra Nes Delegater til landsmøte 2014 fra Akershus MDG: Bente Bakke Vestby Gabriel Kielland Fet Andrew McMillion Nes Kent Giske Ødegård Skedsmo Anne Cathrine Krøvel Velle Nesodden Svein Medhus Bærum Anne Hilde Røsvik Asker Øyvind Solum Nesodden Claudia Behrens Nesodden Øystein Westerhagen Milvang Ås Ingunn Bohmann Ås Eirik Gram Franck Hurdal Marie Loe Halvorsen Ås Atle Torvund Nittedal Nikki Schei Bærum Linda Bystrøm Frogn Bjørnar Haugerud Eidsvoll Inge Johnsen Asker Asker I tillegg kom tre representanter fra GU: Ida Karine Kann Kim Andrè Wiik Josefine Haraldsen Jon Fartein Lygre Hoel (Ås) (Skedsmo) (Bærum) (Ås) Vara Stefan Docksjø Frogn 12

13 Hans Petter Sveen Som observatører eller annet møtte: Hans Petter Sveen, (referent) Mette Sperre, (gjest og vertskap) Eidsvoll Eidsvoll Fet 5. Aktiviteter: Lokallagsamlinger og medlemsmøter arrangert av A MDG: Lokallagsamlinger og regionmøter: : Follo: Ski regionsamling : Romerike: Lillestrøm, regionsamling : Romerike: Lillestrøm, regionssamling I tillegg er det arrangert 2 regionsmøter for lokallagene på Øvre Romerike. Flere av styrets medlemmer har reist på mange lokallagsmøter, styremøter og årsmøter i perioden for å gjøre seg kjent med organisasjonen og hjelpe til i arbeidet. Dette har blitt godt mottatt av lokallagene. Medlemsmøter/seminarer: Alle seminarene er avholdt på Samfundet i Lillestrøm, bortsett fra filmkvelden i Lillestrøm Kino Talskvinne Hanna Marcussen holdt foredrag om vekstutfordringer for Oslo og Akershus Lillestrøm kino. Hilde Opuko og filmen «Opprørske oldemødre». Innlegg og debatt etter visning av filmen : Foredrag: Marie Loe Halvorsen:»Fra fossilt til fornybart» : Bærekraftig samfunnsutvikling og samferdsel: Harald Nissen fra Oslo MDG og Ole Erik Yrvin fra AP/Nittedal og Akershus fylkesting : Atomkraft og reaktorene i Norge: Nils Bøhmer fra Bellona som foredragsholder og innleder : En grønn landbrukspolitikk. Fordrag ved Halvard Surlien : «Å sitte i kommunestyre noe for meg?» Åpent møte for alle interesserte listekandidater. 13

14 : Møte med stiftelse av en partinøytral Jordvernallianse for Romerike. Skoleringsarbeid: : Grunnkurs 1/2014: Skoleringssamling for medlemmer i Akershus : Fylkes, kommune og lokaldemokrati. for aktive i lokallagsstyrer og listekandidater : Politisk verksted (m/ Oslo MDG): By og tettstedsutvikling : Grunnkurs 2. Skoleringssamling for medlemmer i Akershus : Politisk verksted (m/ Oslo MDG): Bærekraftig samferdsel : Politisk Verksted (med Oslo MDG): Skole og oppvekst. Utadrettet virksomhet: :Dyrevernpolitisk gruppe i Oslo/Akershus ble sponset med penger til stand til Vegetarfestivalen i Oslo og stand i forbindelse med demonstrasjonen Dyrepoliti nå. Mai, juni og august 2014: Div. stands på bygdedager på Romerike, i samarbeid med lokallag : Markering foran Varamessa i Lillestrøm i forbindelse med Felleskjøpets messe: Om CO2 utslipp fra Jødalsmåsan i Ullensaker/Nes ved uttak av torvmose. Samarbeid med medlemmer fra Natur og Ungdom og Grønn Ungdom. 5. Valg 2015 Nominasjonsarbeid Nominasjonskomiteen for fylkestingsliste har bestått av: Bente Bakke (Vestby) leder, Marie Loe Halvorsen (Ås), Gabriel Kielland (Fet) og Anne Cathrine Krøvel Velle (Nesodden). Nominasjonskomiteen jobbet helt selvstendig med listekandidater og fremmet sitt forslag før sommeren Endelig liste ble vedtatt på ordinært nominasjonsmøte i Oslo. Den vedtatte lista har stor bredde i kandidater, medlemmer fra alle kommuner i Akershus og god kjønnsfordeling. Fylkesprogram 2015 til 2019 Fylkesprogramkomiteen har bestått av Nikki Schei (Bærum), Ingunn Bohman (Ås), 14

15 Malin Sanglert (Fet, trakk seg seinere) og Øyvind Solum (Nesodden/leder). Komiteen ble valgt etter fullmakt av fylkesstyret. De la fram flere forslag til utkast gjennom sommeren og høsten 2014 slik at medlemmene fikk flere muligheter til å påvirke programmet. Endelig vedtak på programmet var Arbeid med lister for alle kommuner i Akershus Fylkesstyret har hatt som mål å sitte lister i alle kommuner i Akershus. Fylkesstyret har gitt tilbud om skolering, seminarer og annen hjelp til de lokallag som har størst utfordringer. Arbeid med lokalprogrammer i kommunene Fylkesstyret har ikke satt spesielle krav til utforming av lokalprogrammer for lokallagene til kommunevalgene, men oppfordret lokallagene til å bruke fylkesprogrammet som utgangspunkt og ellers dele programmer og forslag fra de lokallagene som var tidligst ferdig med programmer. Fylkesstyret arbeider også med å få på plass en miniversjon for de lokallagene som ikke vil utarbeide egne programmer. 6. Politiske saksområder for fylkeslaget Dette er noen av politikkområdene som har engasjert fylkeslaget i året som gikk: I forbindelse med landsmøtet gjennomførte vi diskusjoner om resolusjonene(se eget punkt) og MDGs stortingsprogram om sexkjøpsoven og forslaget om forsøk med legalisert omsetning av cannabis. Diskusjonene og arbeidet med jordvern og mot IKASs utbyggingsplaner i Vestby har fortsatt i Folloregionen har også deltatt i diskusjoner og arbeid med ny fjordforbindelse. Mange av lokallagene har gjennomført diskusjoner om egne kommuneplaner. Fylkeslaget har vært behjelpelig med uttalelser og innspill. Jødalsmåsan i Ullensaker og Nes: Romerike har vært aktive i denne saken med presseinnspill, leserinnlegg og samarbeid med andre organisasjoner som Besteforeldrenes klimaaksjon og grunneiere i området. Saken fortsetter i Regjeringens forslag om ny konsesjonslov: Fylkeslaget skrev en egen uttalelse om saken som også ble videresendt til stortingsgruppa. 15

16 Fylkeslaget har uttalt seg om forslaget til ny verneplan for deler av Leirelvsletta i Skedsmo/Fet kommune. På nyåret 2015 har fylkesstyret på nytt forsøkt å reise saken om Jernbaneverkets traseevalg for hovedbanen langs elva Vorma i Eidsvoll kommune. Uttalelse om saken er skrevet tidligere og styret har utformet forslag for stortingsgruppa som er utgangspunkt for skriftlig spørsmål til statsråden for samferdsel. Fylkesstyret har tatt utfordringen fra lokallaget i Skedsmo til uttalelse om norsk atompolitikk, avfallshandtering og fremtiden for de to norske reaktorene. Plansamarbeidet Oslo og Akershus: Fylkesstyret vil innen fristen sende inn forslag til høringsuttalelse. Dette er andre uttalelse vi gir til dette viktige arbeidet. 7. Media og pressearbeid Avisinnlegg og presseoppslag Pressetjenesten Retriever viser et betydelig antall oppslag med omtale av MDG eller de grønne uten at dette er tallfestet her. Likevel ønsker fylkesstyret flere skribenter og jobber med å etablere en presse og mediegruppe for å styrke pressearbeidet på en mer profesjonell måte. Sosiale medier Medlemmenes engasjement dominerer her og mediene brukes flittig. Facebook brukes både som eksternt medium og for intern kommunikasjon. Vi har stort sett egne facebookgrupper for alle lokallag og interngrupper for Akershus, Romerike og Follo. Hjemmesiden vår er derimot dårlig fulgt opp og det viser seg at flere interesserte velgere har hatt problemer med å komme i kontakt med oss eller lokallagene våre. Arbeidet med sosiale medier har tynget oss i året som gikk og vi har ikke funnet gode nok løsninger på utfordringene. Internkommunikasjon Denne foregår gjennom nyhetsbrev og e poster. Mengden informasjon som går ut på denne måten må i større grad skreddersys til det enkelte medlem og lokallag. Som diskusjonsfora er det facebook som er oppgitt av sentralleddet som det medium medlemmene skal bruke. 8. Ansatte Arne Todok Eriksen (Nesodden) fungerte som frivillig og ubetalt sekretær frem til høsten Han arbeidet en dag i uka for Akershus MDG og gjorde en betydelig arbeidsinnsats for fylkeslaget i en periode med sterk organisasjonsvekst. Arne var også 16

17 med på flere stands/arrangementer og møter våren og sommeren Allerede ved årsmøtetidspunktet i fjor var det klart at fylkeslaget skulle dele kostnadene ved en fulltidsansatt regionsekretær for Oslo og Akershus. Ansettelsesprosessen tok sin tid. Fylkeslaget var med i ansettelsesprosessen med leder Mette Sperre. Først fra startet Carl Johansen i jobben som sekretær, med to dager i uken for Akershus. Ansettelsen av Carl førte til en større grad av profesjonalisering av fylkeslaget. Arbeidsoppgavene hans ble fastsatt og mange av de rent praktiske oppgavene for styret kunne overføres til Carl. Forventningene øker med faste ansettelser og det vil nok om kort tid bli spørsmål om utvidelse av stillingen som regionsektretær både for Oslo og Akershus. 9. Økonomi Det ble budsjettert med inntekter på kr og utgifter på kr , dvs. et underskudd på kr De reelle tallene ble henholdsvis kr og kr , dvs. et overskudd på kr De økte inntektene skyldes hovedsaklig økt andel gaver og faste bidrag fra MDG sentralt, samt et ekstraordinært tilskudd fra sentralt. Grunnen til at det ble bruk noe mindre enn budsjettert, skyldes at regionssekretær først ble ansatt på høsten. De andre utgiftspostene viser noe høyere forbruk enn budsjettert. Styret mener de har hatt god styring på økonomien og at overskuddet fra 2014 gir en god egenkapital som det er hyggelig å starte valgkampen 2015 med. 10. Leders vurdering av året 2014 Denne årsmøteperioden har vært preget av organisasjonsbygging, skolering og utdanning av nye tillitsvalgte. Årene uten valgkamp kan gi oss en kort pustepause for å konsolidere organisasjonen og gjennomføre nødvendige debatter og ideologiske avklaringer. Dette har ikke vært mulig i stor nok grad dette året. Partiorganisasjonen har vokst etter vedtatte mål, og en slik sterk vekst gir store utfordringer. Lederens uttrykte ønske og mål har vært å ta i bruk mer av medlemmenes krefter og ressurser og dra flere engasjerte og aktive inn i en større partimessig sammenheng. Jeg mener vi i stor grad har lyktes med dette. Mange av de store oppgavene vi har hatt i året som gikk som nominasjonsarbeid, programarbeid, landsmøtearrangementet og skoleringsopplegget vårt, har trukket med mange nye medlemmer i politisk arbeid. Samtidig opplever vi alle de forskjellige ønskene og behovene, ved siden av at 17

18 mangfoldet i medlemsmassen er stort. Det trengs derfor mer tilpassede og varierte tilbud for alle medlemsgrupper framover. Akershus MDG har i stor grad gått fra å være et lite miniparti for de spesielt politisk interesserte til å ble et breddeparti som appelerer til større velger og medlemsgrupper. Mange tillitsvalgte har nedlagt et betydelig frivillig arbeid. Det aller, aller meste av det politiske arbeidet drives på frivillig basis i fylket vårt. Vi er alle hverdagsmennesker hvor noen dager krever mer av oss enn andre. Det er derfor ikke til å komme forbi at stabiliteten er ujevn, men det er noe vi må lære oss til å leve med. Tusen takk til alle dere som vet dere har bidratt til dette flotte året med så mye god politikk for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. * 18

19 Forslag til handlingsplan for Akershus MDG 2015 I dette forslaget til handlingsprogram for 2015 er ikke alle sider av fylkeslagets arbeid behandlet. Selv om det blir vedtatt av årsmøtet så anses i utgangspunktet dette handlingsprogrammet som veiledende, ikke forpliktende for det kommende styret. Generelt må styret ha fullmakt til å tilpasse saker, frister o.a. til enhver tid slik det finner det hensiktsmessig på grunnlag av arbeidsprogrammet for Akershus MDG. Hovedmål: Ha velfungerende lokallag i alle kommuner. Støtte lokallag, styrer og toppkandidater til å utvikle og fremme grønn lokalpolitikk og drive grønn valgkamp i egne områder. Stille kommunevalglister for MDG i samtlige 22 kommuner i Akershus. Legge til rette for at minst en representant skal komme inn i alle kommunestyrer i Akershus ved valget i 2015, og at det generelt skal bli sterkest mulig representasjon. Legge til rette for gjennomslaget for grønn politikk i Akershus ved å komme inn i fylkestinget med minst to representanter 2015, pluss aktive varaer. Ha nært samarbeid mellom fylkestingsgruppen og fylkesstyret. Bistå med skolering eller annen faglig, organisatorisk og politisk støtte både fremover mot valgkampen og etter at vi har kommet inn med folkevalgte representanter. Ha høy mediasynlighet for MDG i hele fylket, både i ulike lokale og regionale media, på stands og på andre arrangementer. Vi må sørge for å ha en organisasjon som klarer å gjennomføre det beste kommunevalget som er gjennomført av Akershus MDG noen gang. Vi har nå regionsekretær Carl Johansen i en delt stilling med Oslo MDG. Carl har som hovedoppgave å bidra til at det stilles valglister i alle kommuner, og deretter støtte til valgkamparbeidet. En del av arbeidet er å få i gang en mediagruppe med frivillige som kan bistå fra nå og fremover mot valget. Fra 2016 er det ønskelig med et eget kontor for Akershus MDG, med egen fylkessekretær kun for oss. Dette kan eventuelt kombineres med arbeid for Akershus MDGs fylkestingsgruppe. Medlemsoppfølging: Fylkeslaget/sekretariatet vil ha som mål å sende ut nyhetsbrev til alle medlemmer minst en gang i måneden. Når det nærmer seg valg eller det skjer noe ekstraordinært 19

20 kan dette godt postes to ganger i måneden. I selve valgkampen kan det sendes ut nyhetsbrev ukentlig. Fylkesstyrets referater bør være tilgjengelig for lokallag og medlemmer. Det kan skje ved at det rutinemessig sendes ut til alle lokallag. Eventuelt kan det kun legges på nett, men at det i nyhetsbrevet oppsummeres noen av de viktigste sakene, og at interesserte kan følge en link og lese flere detaljer. Fylkesvalg og kommunevalg: Akershus MDG skal støtte opp under for at det blir levert valglister i alle kommuner. MDG bør ikke delta i felleslister, men stille rene lister. Akershus MDG skal sørge for at alle lokallag får den informasjonen og støtten de trenger til å levere valglister. Så langt det er mulig bør valglistene inneholde minst 40% av hvert kjønn, relativt jevnt fordelt nedover. Også aldersmessig er det bra med en viss spredning. Grønn Ungdom bør kontaktes, da de kan ha egne lokale medlemmer som ikke står på lokallagets medlemsliste. Det viktigste må likevel være at de øverste navnene på listen kan representere MDG på best mulig måte. Lokallagene bør ha nominasjonsmøte senest i innen 28. februar. Fristen for å levere valglister er 31. mars Valglistene skal inneholde minst 7 navn og maksimum like mange navn som antall kommunestyrerepresentanter + 6. Lokallagene fastsetter selv dato for nominasjonsmøter, eventuelt i samarbeid med fylkeslaget. Selv om vi har lokallag og styrer i alle kommuner så er ikke dette til hinder for at nabokommuner holder felles styremøter og medlemsmøter eller annet hvis de synes at det er hensiktsmessig. Lokallag kan utarbeide et lokalt valgprogram og valgbrosjyre, hvor også de lokale kandidatene blir løftet frem, som et supplement til MDGs nasjonale program og fylkesprogrammet eller valgbrosjyrer, men de kan også velge å klare seg med de mer sentrale valgprogrammene i kombinasjon med en lokal løpeseddel. Fylkeslaget skal legge til rette for at de lokallagene som ønsker det skal kunne lage slike program/valgbrosjyrer, blant annet gjennom å tilby brosjyremal og bistand til utforming og trykking. Fylkesstyret skal fortrinnsvis bidra med at lokallagsprogram fortløpende deles med andre lokallag, slik at de kan hente inspirasjon fra hverandre. Det bør føres valgkamp for fylkeslisten i samtlige Akershus kommuner. Det skal prioriteres å løfte frem de lokale listetoppene i samtlige Akershus kommuner 20

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer