- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte Onsdag 11. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar"

Transkript

1 - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar

2 Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr Årsmøte 2015 Tid: Onsdag 12. februar 2015, kl Sted: Skedsmotun Husebyveien Skedsmokorset. Dagsorden for vårt tiende ordinære årsmøte: 1. Åpning og konstituering valg av møteleder merknader til/godkjenning av innkalling valg av referent valg av to til å undertegne protokoll 2. Styrets Årsberetning for 2014 gjennomgås av leder 3. Regnskap for 2014 gjennomgås av kasserer 4. Forslag til rammebudsjett for 201 gjennomgås av kasserer 5. Handlingsplan Møteplan for Oppmeldte saker (vedlagt hvis det er noen) 8. Valg av styre 9. Valg av revisor På siste side er forsiden i vår Informasjonsfolder vist. Årsmøtet holdes i henhold til VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSON- FORBUND. Revidert på landsmøte Pause med servering, etterfulgt av vanlig medlemsmøte med underholdning.

3 ÅRSBERETNING FOR 2014 Generelt På Romerike er det to lokalforeninger for parkinsonrammede, deres pårørende og støttemedlemmer. Lørenskog Parkinsonforening dekker kommunene Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland. Skedsmo og omegn Parkinsonforenings medlemmer kommer fra Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Det sendes informasjon om medlemsmøter og andre tilbud. Parkinsonmedlemmer utenfor disse kommunene får informasjon ved henvendelse til styret. Informasjon finnes i de fleste tilfeller også på nettsidene Vi har intensjon om å gi nye medlemmer en velkomstpakke, som innholder vår informasjonfolder med oversikt over faste tilbud og aktiviteter. Den gir også informasjon om Parkinsons sykdom, og er lagt ut på Ahus, legesentre, apotek og hos fysioterapeuter. Medlemmer i Parkinsonforbundet kan møte i de lokalforeningene de ønsker, og delta i de fleste aktiviteter. Stemmerett har de bare i den lokalforening de tilhører. I 2014 har vi holdt 8 medlemsmøter på Skedsmotun, vårt faste tilholdssted. Deltaker-antallet har variert fra rundt 40 til drøyt 60 deltakere. Vi har hatt 36 bassengtreninger, og 37 trimsamlinger. I juli og august, med ferie fra de faste aktivitetene, arrangerte vi 5 samlinger hvor vi gikk turer, hadde forskjellige konkurranser og mestrings-oppgaver. I snitt deltok 20 deltakere på disse samlingene som ble støttet med midler fra Extrastiftelsen. Vi har også arrangert sommertur, og julemøte med koldtbord, musikk og konkurranser. Videre har pårørendegruppens 15 medlemmer vært aktive og holdt 5 møter. Vi har hatt 8 styremøter. Styret har bestått av: Svein B. Stuge, styreleder og leder for pårørende gruppen. Jan Ove Lindberg, nestleder. Knut Bergquist, kasserer. Bjørg Veisten, sekretær Lise Nygård, styremedlem og leder av arrangementskomiteen Jan Kjell Nygård, varamedlem (Jan Kjell gikk bort i sommer). Sissel Kalin, varamedlem Olav Borgersen, varamedlem Vi har i samarbeid med Lørenskog Parkinsonforening orientert om forbundet, fylkesforeningen og lokalforeningene i parkinsongruppene ved på Ahus. Vi har fortalt om sykdommen og informert om forskjellige behandlingsformer, både med medisiner, stamcellebehandling og andre operative inngrep. Vi har hatt fokus på parkinsonpasienters behandling på sykehjem og hadde i den anledning et møte med sykepleier og leger på Skedsmotun hvor dr. Magne Roland fortalte om parkinsonpasientenes spesielle behov for behandling. Vi har foreslått for forbundet at det produseres en video for opplæring i behandling av parkinsonpasienter, forslaget ble godt mottatt. Vi har hatt representanter fra styret på fylkesforeningens ledermøter. Medlemstallet er økende. Ved årsskiftet hadde vi 140 medlemmer, Parkinsonforeningen Oslo/Akershus har drøyt 1000 og Parkinsonforbundet bortimot 4600 medlemmer.

4 Medlemsmøter og tur Medlemsmøtene holdes vanligvis første onsdag i måneden i Helse og velferdsalen på Skedsmotun, Husebyveien 18, Skedsmokorset. Tema eller hovedinnslag, i 2014 har vært: Februar Mars April Mai Juni September Oktober November Desember Årsmøte/medlemsmøte med bevertning, loddsalg og spørrekonkurranse. Medlemsmøte med tema TROA: Trening og Og Avspenning, May Heitman refererte fra et seminar i Bodø. Medlemsmøte med foredrag av Dr. Magne Roland om Genetikk. Medlemsmøte Hyggemøte med sang av Skedsmo viseklubb, allsang og opplesning av Prøysenstubber v/ Bjørg Veisten. Todagers tur til Telemark med båt gjennom slusene på Telemarkskanalen, overnatting på Norsjø hotell. Om kvelden fin underholdning ved våre egne kunstnere. Neste dag besøk på Ulefos hoivedgård, Porsgrunn Porselen og Brekkeparken. Jean og Thor Eid sto for organisering og opplegg. Medlemsmøte med besøk av ornitolog og forfatter Trond Vedum som leste fra egne bøker og fortalte om fugler og naturopplevelser. Medlemsmøte med tema: Parkinsonpasienters rettigheter og tilbud om hjelp. Deltagere: Ragnhild Støkket fra Parkinsonforbundet, Reidun Risvik fra tjenestekontoret i Skedsmo og ergoterapeut Marit Wattengård. Medlemsmøte med besøk av Thor Gotaas som fortalte om Loffere på Romerike. Julemøte med middag, kaffe, kaker. Sang ved Magne Berg og opplesning ved Bjørg Veisten. John Bakken hadde satt sammen et fin samling musikk til underholdning og dans. Allsang og sosialt samvær. Bassengtrening og trim De fleste mandager kl. 13:30 til 14:30 har det vært trening i oppvarmet basseng. Onsdager kl. 12:00 til 13:00 har det vært trim og moro i hallen utenfor bassenget. Fysioterapeut Gry Hofstad leder begge aktivitetene på en effektiv og humørfylt måte til inspirerende musikk. Likemannsarbeide, studietiltak og andre aktiviteter Vi har fortsatt likemannsarbeide og studietiltak som ble startet tidligere: På medlemsmøtene har vi hatt organisert informasjon, stemmetrening/allsang kulturelle/faglige innslag og sosial omgang. Vi har spilt variert musikk til bassengtrening og trim. Etter treningen møtes flere av deltakerene i kantina til kaffe, samtaler og diskusjoner. Som nevnt tidligere arrangerte vi i juli og august 6 samlinger med mosjon, sosialt samvær, meningsutveksling, lekbetonte konkurranser og mestringsøvelser.nytt for året var besøk på Fetsund lenser og naturreservat, og i Nittedal Kirkestue. Svein Stuge, som er sertifisert likemann, har arrangert 5 møter i pårørendegruppen som er blitt et populært og nyttig tilbud. Vi har sendt vår informasjonspakke til nye medlemmer Vi har laget en liste over medlemmer som sjelden, eller aldri, deltar i våre aktiviteter og som vi vurderer å kontakte. Vi har oppdatert listen over hvilke hovedtema vi har hatt på medlemsmøtene fra starten av i 2003 og fram til i dag.. Hjemmesider på internett Dessverre mangler vi fortsatt en hjemmeside redaktør. Informasjonen om møter og annen virksomhet som har blitt lagt ut på våre hjemmesider, se har informasjonskonsulent Sverre Nilsen i Norges Parkinson-forbund har hjulpet oss med å holde oppdatert.

5 Grasrotandelen og bingo Vi har mottatt grasrotandeler fra Norsk Tipping starten i Påkrevd registrering ble tatt hånd om av Jan Kjell. Han har foretatt nødvendig oppdateringer av dokumentasjonen årlig. Ved utgangen av året ble vi støttet av 29 spillere. Lotteri- og stiftelsestilsynet har innvilget tillatelse til å delta i bingospill i 2015 gjennom bingo- Entreprenør O. Kristoffersen Bingodrift ved Metro Bingo på Lørenskog. MØTER OG AKTIVITETER UTENFOR SKEDSMOTUN Vi har hatt samarbeid med Tjenestekontoret i Skedsmo kommune siden april I året som gikk har enkelte medlemmer kontaktet kontoret og fått hjelp og veiledning, som nevnt over har representanter for kommunen vært på et møte og gitt nyttig og god informasjon.. Parkinsonforeningen Oslo/Akershus har avholdt følgende møter og arrangementer hvor vi deltok: Årsmøte 13. mars i personalkantinen på Lovisenberg sykehus. Jan Ove og Svein deltok fra styret. Jan Kjærstad var møteleder. Fysioterpeuter fra Fram helsesentrr fortalte om Trening som del av behandling for Parkisonpasienter. Ledersamling på Grefsenhjemmet i mai. Svein og John deltok. Temamøte 29. oktober Hva er stress? Stressmestring og livskvalitet. 2 idemøter på høsten hvor Svein Stuge deltok. ØKONOMISK RESULTAT 2014 Foreningen har i 2014 opprettholdt sin gode økonomi hovedsakelig på grunn av følgende: Driftstilskudd, likemanns- og aktivitetsmidler fra Norges Parkinsonforbund. Studietilskudd fra Funksjonshemmedes Studieforbund (FUNKIS). Gaver i forbindelse med Jan Kjell Nygårds begravelse. Drifttilskudd fra DNB. Drifttilskudd fra Lillestrøm Rotaryklubb Drifttilskudd fra Sagdalen Rotaryklubb. Grasrottilskudd og Extramidler fra Norsk Tipping. Tilskudd fra bingospill gjennom O. Kristoffersen Bingodrift AS. Lotteriinntekter fra internt lotteri på medlemsmøtene. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,21. Styret i Skedsmo og omegn Parkinsonforening, Skedsmotun, 28. januar Svein B. Stuge (sign) Bjørg Veisten (sign.) Jan Ove Lindberg (sign.) Knut Bergquist (sign.) Sissel Kalin (sign,) Lise Nygård (sign.) Olav Borgersen (sign

6 Årsregnskap Driftsinntekter Returkontingent Aktivitetsmidler Bingospill Likemannsmidler Vårtur egenandel Funkis Studieforbund Diverse gaver Servering - egenandel Loddsalg på møtene Diverse tilskudd 0 0 Grasrotandel Norsk Tipping Renter Kostnader Porto, konvolutter, blekkpatroner, invitasjoner til møter Datasystem webutstyr Transport Fordragsholdere, musikk med mer Matservering i forbindelse med medl.møter Gevinster ved loddsalg Hjelp med servering Blomster, gaver, oppmerksomheter Vårtur Støtte, billettsubsidiering Sommeraktiviteter Støtte Helsereiser Sum inntekter / kostnader Nettoresultat: Overskudd i år Kostnader vedrørende tidligere år Bankbeholdning pr Bankbeholdning pr 31,12, Styret i Skedsmo og omegn Parkinsonforening Årsmøte 11. februar 2015 Revidert og funnet Svein Stuge Jan Ove Lindberg Bjørg Veisten i orden: Leder Nestleder Sekretær/styremedlem Knut Bergquist Lise Nygård Sissel Kalin Nils Viksås Kasserer/styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor

7 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Balanse pr Eiendeler Bankbeholdning Sum eiendeler Gjeld/egenkapital. Fri egenkapital pr Kostnad vedrørende tidl år Resultat Sum egenkapital Noter 0 Regnskapet er ført etter kontantprinsippet, det vil si at inntekter og kostnader først føres etter at de er mottatt eller betalt. Foreningen eier ikke driftsmidler eller annet utstyr som krever balanseføring. Den har ingen aktiva utover bankbankbeholdningen på kr som utgjør foreningens egenkapital og balanse. Foreningen drives på idealistisk grunnlag. Det betales ikke godtgjørelse til leder eller andre tillitsvalgte. 1 Regnskapet er ført i henhold til regnskapsloven for små foretak. 2 Foreningen drives på idealistisk grunnlag og har ingen ansatte. Det gis ingen ytelser til leder eller andre tillitsvalgte 3 Foreningen er tilsluttet Norges Parkinsonforbund

8 Forslag til arbeidsbudsjett (rammebudsjett) for Budsjetterte inntekter: Returkontingent (driftstilskudd) 7000 Aktivitetsmidler Bingospill Likemannsmidler Funksjonshemmedes Studieforbund Loddsalg medlemsmøtene Egenandel vårtur Egenandel servering Grasrottilskudd Norsk Tipping 7000 Merverdiavgift refusjon 7000 Diverse gaver 5000 Renter 500 Budsjetterte inntekter Budsjetterte kostnader: Porto, rekvisita, blekkpatroner, med mer Foredragsholdere, musikk med mer 8000 Matservering under møtene Hjelp ved møtene Blomster, gaver, oppmerksomheter 8000 Gevinster vedr loddsalg på møtene 2000 Vårtur, Støtte/velferdstiltak/kultur/helse Sommeraktiviteter, Parkinsondagen Diverse uforutsette aktiviteter (ad. hoc) Budsjetterte kostnader Budsjettert overskudd 11000

9 Handlingsplan Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Gjennom dette å ha som arbeidsmål å: Hjelpe den enkelte person med Parkinsons sykdom og dens nærmeste familie til å forstå og finne fram til muligheter for et bedre liv. Skape bedre kontakt og kjennskap medlemmene i mellom. Forsøke å hjelpe medlemmene av foreningen i helse- og sosialpolitiske saker. Utbre kunnskap om Parkinsons sykdom for å øke forståelsen i lokalsamfunnet for de problemer sykdommen gir. Formidle hvor forskjellig sykdommen kan arte seg fra person til person, og hvor forskjellig virkningen av medisiner kan være. Være støttespiller og høringsinstans for Norges Parkinsonforbund og i andre relevante problemstillinger vedrørende Parkinsons sykdom. Videreføre bassengtrening og gruppetrening med fysioterapeut/ ergoterapeut som styrker helse og bevegelighet. Arbeide for å informere nye pasienter og deres pårørende om vår lokalforening. Opprettholde pårørendegruppe hvor en kan utveksle erfaringer og synspunkter på det å være pårørende til en parkinsonpasient. I samarbeid med Fylkesforeningen Oslo/Akershus oppfordre og støtte Norges Parkinsonforbund til aktivt å fremme etablering av et parkinsonsenter på Romerike, der pasienter kan oppholde seg lenge nok til å få en fullstendig gjennomgang av sin sykdom, og at individuell behandlingsplan blir utarbeidet for den enkelte.

10 MEDLEMSMØTER 1. HALVÅR 2015, PÅ SKEDSMOTUN Onsdag 11.februar kl Årsmøte og medlemsmøte, underholdning av Vigdis Gjelsvik. Onsdag 11. mars kl Medlemsmøte med foredrag av Lars Sommervold Onsdag 8. april kl Medlemsmøte med reiseberetning fra Australia v/ Svein B. Stuge Onsdag 13. mai kl Medlemsmøte med foredrag av Thor Gotaas juni. Sommertur til Thon Hotel, Skeikampen via omvisning på Eidsvoll, Kulturstua i Ro, besøk på Aulestad og på Starene fuglestasjon i Stange. MEDELEMSMØTER 2. HALVÅR PÅ SKEDSMOTUN Onsdag 9. september Onsdag 14.oktobrer Onsdag 11. november Fredag 4. desember, julemøte Sommeraktivitetene i juli og august. 5 eller 6 onsdager i feriemånedene fortsetter vi som tidligere år med aktiviteter. Program vil følge i god tid før ferien. Andre faste aktiviteter. Våre trimprogram på Skedsmotun fortsetter under ledelse av Gry Hofstad. Mandager fra til gymnastikk i oppvarmet basseng. Onsdager fra til gymnastikk i hallen i underetasjen. Før bassengtreningen og etter treningen i hallen samles vi til kaffe og prat i kantinen. Pårørendemøter. Pårørendegruppen har kveldsmøter 3 ganger i halvåret på Skedsmotun. Likemannsarbeid, diskusjon, erfaringsutveksling og samtaler.

11 SKEDSMO OG OMEGN PARKINSONFORENING Valgkomiteens innstilling for 2015: Sittende styre: Leder Svein B. Stuge Skjetten Nestleder Jan Ove Lindberg Fetsund Sekretær Bjørg K. Veisten Lillestrøm Kasserer Knut Bergquist Lillestrøm Styremedlem Lise Nygård Skedsmokorset Varamedlem Olav Borgersen Sørumsand Varamedlem Jan Kjell Nygård Skedsmokorset Varamedlem Sissel Kalin Skedsmokorset Valgkomiteen foreslår sammensetnimng og funksjonstid som følger Leder Svein B. Stuge Skjetten ikke på valg Sekretær Bjørg K. Veisten Lillestrøm ikke på valg Kasserer Nils Viksås Skedsmokorset valgt for 2 år Styremedlem Jan Ove Lindberg Fetsund ikke på valg Styremedlem Olav Borgersen Sørumsand valgt for 2 år Varamedlem Marit Mømb Sørumsand valgt for 2 år Varamedlem Eva Landsverk Lillestrøm valgt for 2 år Revisor Knut Bergquist Lillestrøm valgt for 1 år Valgkomite Medlem Finn Landsverk Lillestrøm valgt for 1 år Medlem Jean Eid Lillestrøm valgt for 1 år Medlem Tove Lindberg Fetsund valgt for 1 år Varamedlem Jorun Viksås Skedsmokorset valgt for 1 år Valgkomiteen for 2015 har bestått av: Leder Medlem Medlem Varamedlem Finn Landsverk Jean Eid Tove Lindberg Jorun Viksås Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

12

13

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer