INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag , kl på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR BUDSJETT VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styremedlemmer B) Valg av varamedlemmer C) Valg av valgkomité Lillestrøm, 22. mars 2012 Styret i Sameiet Tærudparken 1 Helge Furuset Pål Branderud Tormod Delmann Grethe K. Palmyr Sverre Ulvåknippa I sameiermøtet har sameierne stemmerett i henhold til sameiebrøk. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Det vil bli avholdt beboermøte umiddelbart etter årsmøtet. Her vil det bli anledning til å ta opp aktuelle saker. Dokumentnavn: Årsberetning Side 1 av 24

2 SAK 2: ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: 1.1. STYRET Styreleder Helge Furuset, Stillverksveien 10 Valgt i 2010 for 2 år Styremedlem Tormod Delmann, Stillverksveien 10 Valgt i 2011 for 1 år Styremedlem Pål Branderud, Stillverksveien 10 Valgt i 2011 for 2 år Styremedlem Grethe Palmyr, Stillverksveien 8 Valgt i 2010 for 2 år Styremedlem Sverre Ulvåknippa, Stillverksveien 10 Valgt i 2010 for 2 år Varamedlem for: Furuset Delmann Branderud Palmyr Ulvåknippa Pål Sørensen Knut Erik Eide Olav Helge Balsnes Lajla Lyseggen Finn Palmyr Valgkomité Rolf Schumacher Cato Brede Greta Jarlset Valgt i 2011 for 1 år Valgt i 2011 for 1 år Valgt i 2011 for 1 år Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved eventuelle ansettelser. (Jfr. Regnskapsloven 3-3) 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET 2.1. EIENDOMMEN Sameiet består av 50 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Sameiets eiendom har gårdsnr. 81 bruksnr med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Skedsmo Kommune. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser i drift og administrasjon av eiendommen gnr. 81br i Skedsmo med fellesanlegg av enhver art. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et bolig- / næringsselskap. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Energimerking av bolig Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan sameierne selv utarbeide en energiattest for sin bolig. Dokumentnavn: Årsberetning Side 2 av 24

3 2.2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen utføres av OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF). Tlf , faks Forvaltningskonsulent er Siri Gjølstad, tlf Sameiets revisor er Pricewaterhouse Coopers AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Regnskapskonsulent er Tove Bjørnstad, OBOS VAKTMESTERTJENESTER OG RENHOLD AV FELLESAREALER Sameiet har i samarbeid med TP 2, TP 3 og borettslaget en avtale med BORI Drift AS. Avtalen omfatter: Løpende drift, innkjøp av forbruksartikler, renhold, matteleveranser, maskinell snøbrøyting, håndmåking, strøing, vask/ snømåking av svaleganger og vedlikehold av grøntanlegg etc. Gjeldende avtale løper til 01. november HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Garasjeport og lekeapparater For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et internkontrollsystem for brannvern og lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget, fellesområdene og i seksjonene, samt ivareta sameiets byggherreansvar ved bygge- og anleggsarbeid i h.h.t. byggherreforskriften. Styret har utarbeidet et eget system for internkontroll og har i 2011 gått to vernerunder iht. gjeldene forskrifter. Heiser er kontrollert av Norsk Heiskontroll og Kone Heis, som sameiet har serviceavtale med. Alle gassanlegg ifm. peiser er kontrollert RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet og fordelt arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til sameiets tillitsvalgte, og er ment å være en veileder og støtte i dette arbeidet. Retningslinjene finnes på OEFs hjemmeside, Styrerommet BRANNSIKRING I henhold til forskriften om brannforebyggende tiltak skal det være installert røykvarsler, brannslokningsapparat (brannslange eller pulverapparat) i alle seksjonene og garasjeanlegg. ABE pulveranlegg er beregnet brukt ved brann i propan anlegg samt brann fett og matoljer. Dokumentnavn: Årsberetning Side 3 av 24

4 Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer: Brannslukningsapparat. Måleren skal stå på grønt område og apparatet skal vendes flere ganger, minst én gang pr. år. Røykvarsler(e). Batteri (er) skal skiftes én gang pr. år. Representanter for styret hadde et møte og befaring av bygningene med Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR) høsten NRBR var godt fornøyd med den branntekniske tilstand i sameiet. Styret har utarbeidet rutiner for egenkontroll av brannsikringen i egen seksjon KRAFTLEVERANSE (strøm) TIL SAMEIETS FELLESANLEGG OBOS har Kraftforvaltnings avtale med LOS (Agder Energi AS) og Alpiq Norway AS. Kraftmarkedet svinger mye, og i perioder vil en kunne oppleve at innkjøpsprisene ligger noe over markedsprisen. Målsettingen er imidlertid fortsatt at OBOS Kraftforvaltning over tid skal gi konkurransemessig gode vilkår SERVICE PÅ TELEFON, TV OG DATA GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet med mulighet for bredbånd, telefoni og digital- TV. GET's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på Utover dette kan beboerne selv fritt velge operatør for bredbånd og telefoni. Sameiet har avtale med GET om digital-tv FORSIKRING Boligseksjonene i sameiet har i perioden vært fullverdiforsikret i If. Polisen har nr og følger kalenderåret og fornyes automatisk. Næringsseksjonen har egen polise, nr Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at bygningsmassen til enhver tid er tilstrekkelig forsikret. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Oppstår det skade i leiligheten/ seksjonen, må seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig samt prøve å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skader skal meldes til If Skadeforsikring på telefon så raskt som mulig. If har 24 timers service. Forsikringsselskapet vil da umiddelbart sørge for skadebegrensende tiltak samt takst. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Bygningsindeksen økte i 2011 med ca 3,0 %. Denne økningen, som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester, er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. Dessverre har vår skadesituasjon vært noe ugunstig slik at stigningen på forsikringen utgjør 18 % LIGNINGSOPPLYSNINGER Beboerne har fra 2006 betalt eiendomsskatt. Dokumentnavn: Årsberetning Side 4 av 24

5 2.11. STYRETS ARBEID Styremøter og annen møtevirksomhet I løpet av 2011 ble det avholdt 8 styremøter. Det har i tillegg vært avholdt flere møter i forbindelse med forlikssaken med Næringsseksjonen Oppgradering / vedlikehold av bygninger. Av vedlikeholdsoppgaver er frontene på begge trappehusene samt veggen mot Næringsseksjonen i nr. 8 malt. Det er avholdt en dugnad hvor svalganger i 1. og 2. etasje i nr. 10 ble rengjort. I tillegg er søppelbod og sykkelbod malt. I tillegg har to av beboerne utført dugnadsarbeid med rengjøring av utvendige betongflater i både nr. 8 og Vedlikehold/ oppgradering av utearealer Skadede planter ble skiftet og hekk ble klippet Infoskriv Styret har utgitt 2 infoskriv i Infoskrivene inneholder opplysninger som enhver eier / beboer plikter å sette seg inn i Fellesomkostninger bolig / næring Det lages 2 separate regnskaper. Ett for bolig og ett for næring. Det er hovedregnskapet som er Sameiets offisielle regnskap. Nærings regnskap gir et ufullstendig bilde av driften, fordi deler av kostnadene faktureres næring direkte. Alle felleskostnader fordeles etter litt forskjellig brøk avhengig av hva kostnaden gjelder. For nåværende regnskap gjelder følgende: Garasjer: Totalt 63 plasser. Bolig 53/63 deler og Næring 10/63 deler Strøm til fellesarealer Bolig/Næring; Bolig 65,6 %, Næring 34.4 % Varmtvann: Etter måling. Fjernvarmekostnader: Etter måling. Felleskostnad styre-/ foretningsførsel: Bolig 65,6 % Næring 34.4 % Felleskost utearealer 50/50 %, unntatt boligs grøntarealer. Arbeidsoppgavene utføres av Bori Drift AS iht. BORI-avtalen Avlesning av varmtvannsforbruk Sameiet har avtale med Ista Norge AS, om automatisk avlesning av den enkelte seksjons forbruk av varmtvann. Hver seksjon, inkl næring, blir fakturert etter forbruk Parkering Hver seksjon har fått 2 parkeringskort, som gjelder ut Parkeringsbeviset gjelder for 24 timer. Kontroll ivaretas ved fotografering. Plassene skal kun benyttes av gjester med gyldig parkeringsbevis godt synlig i frontruten. Personer som bor hos en beboer i lengre tid er å regne som beboer. Det er ikke tillatt for beboere å benytte disse plassene til egne biler. NB! TP3 er ikke med i denne ordningen Vann i garasjen Garasjen er som kjent konstruert uten avløp for å unngå vanninntregning ved eventuell flom i området. Det er derfor svært viktig å unngå store vannmengder i garasjen, da dette kan forårsake Dokumentnavn: Årsberetning Side 5 av 24

6 vann i kjellerbodene. Styret ber derfor igjen innstendig om at bileiere fjerner snø fra bilene før de kjører inn i garasjen. Dette gjelder også snø/sørpe i hjulbuene! Mange glemmer dessverre dette. Styret har måttet fjerne vann flere ganger. Dette er et arbeid vi håper vi får seksjonseiernes hjelp til og unngå REGNSKAPET FOR 2011 Dette er omtalt under pkt. 3 i sakslisten Generelt Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning, iht. sameiets vedtekter og tidligere praksis. Resultat Årets underskudd på kr som fremkommer i resultatregnskapet foreslås dekket av egenkapitalen. Budsjett for 2011 var et overskudd på kr Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr mot budsjettert kr Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr mot budsjettert kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr mens regnskapet viser kr Dette skyldes blant annet at vi ikke har mottatt oppgjør for skade av pumper forårsaket av kortslutning i transformator på Gardermoen i januar Energi/ fyring ble budsjettert med kr mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket skyldes økning i fjernvarmekostnader som igjen har sin årsak i i en uforholdsmessig stor økning i forbruket Det er avholdt møte med Akerhus Energi Varme AS. Vi ble enige om at Akershus Energi Varme AS undersøker dette nærmere og rapporterer tilbake. Revisors honorar for regnskapsåret 2011 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet, og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Egenkapital Egenkapitalen utgjør kr pr mot kr pr Det vises forøvrig til regnskap med noter for 2011 under sak Renter på innskudd Sameiet har driftskonto i OBOS. Pr gjelder følgende rentesatser: Driftskonto: 0,40 % Sparekonto under 0, 5 mill: 3,50 % Sparekonto mellom 0,5 og 2 mill: 3,55 % Dokumentnavn: Årsberetning Side 6 av 24

7 Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret øker i takt med konsumprisindeksen. Lillestrøm, 26. april 2012 Styret i Sameiet Tærudparken 1 Helge Furuset Pål Branderud Tormod Delmann Grethe K. Palmyr for Sverre Ulvåknippa Dokumentnavn: Årsberetning Side 7 av 24

8 SAK 3: ÅRSREGNSKAP FOR 2011 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Dokumentnavn: Årsberetning Side 8 av 24

9 BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader 61 0 Kundefordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 1 HELGE FURUSET PÅL BRANDERUD TORMOD DELMANN GRETHE K. PALMYR SVERRE ULVÅKNIPPA Dokumentnavn: Årsberetning Side 9 av 24

10 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader, Næring Felleskostnader, Bolig SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Garasjeportåpnere Dugnadsgebyr Tennant Forsikring, oppgjør for garasjeport Vannavgift SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket julemiddag og øvrige kostnader for kr 6 936,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR Dokumentnavn: Årsberetning Side 10 av 24

11 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg -756 Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -220 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container -603 Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -79 Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -529 Telefon/bredbånd Porto Reisekostnader Gaver -210 Bank- og kortgebyr Dokumentnavn: Årsberetning Side 11 av 24

12 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 294 Renter av sparekonto i OBOS Andre renteinntekter 47 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 EGENKAPITAL Fordeling bolig/næring Bolig: Opptjent t.o.m Innskudd egenkapital ved innflytting Anvendt i Overført næring ihht rettsforlik Saldo Næring: Opptjent t.o.m Anvendt i Overført fra bolig i hht rettsforlik Saldo SUM EGENKAPITAL NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Purregebyr -90 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -90 Dokumentnavn: Årsberetning Side 12 av 24

13 Dokumentnavn: Årsberetning Side 13 av 24

14 Dokumentnavn: Årsberetning Side 14 av 24

15 SAK 4: BUDSJETT FOR 2012 A) Styrets forslag til årsmøtet. Styret foreslår følgende vedlikehold og oppgraderinger: Vedlikehold Kun diverse mindre vedlikeholdsarbeider. Styret planlegger å avholde dugnad ved behov i løpet av sommerhalvåret. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å gjennomføre løpende vedlikehold innenfor en total kostnadsramme på kr Kostnadene dekkes over sameiets drift. Oppgraderinger Styret vurderer igangsetting av forprosjekt med takoverbygg i svalganger i 5. etasjene. Dette er for å hindre ytterligere vanninntrengning og potensielle råteskader. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å starte ovennevnte forprosjekt innenfor en total kostnadsramme på kr B) Godtgjørelse til styret for 2012 Styret foreslår at godtgjørelsen til Styret opprettholdes på nåværende nivå. C) Behandling av budsjett av 2012 Forslag til budsjett for 2012 er vist i samme dokument som regnskapet for 2011 ref. sak 3. Resultat av det avholdte møtet med Akershus Energi Varme AS i mars 2012 kan medføre en tilbakebetaling. Denne er ikke budsjettert da omfanget er svært usikkert. For øvrig er det budsjetterte overskudd erfaringsmessig innenfor akseptable feilmarginer. Budsjettet er basert på sameiets vedtekter, BORI-avtalen og gjeldende praksis. Dokumentnavn: Årsberetning Side 15 av 24

16 SAK 5: VALG AV TILLITSVALGTE Til ordinært sameiemøte i Tærudparken april 2012, har valgkomiteen lagt fram følgende forslag til valg av tillitsvalgte: Styreleder: Helge Furuset Velges for 2 år Styremedlemmer: Tormod Delmann Velges for 1 år Grethe Palmyr Velges for 1 år Pål Branderud Ikke på valg Pål Sørensen Velges for 2 år Ulike valgperioder er valgt for å kunne opprettholde en viss kontinuitet under de rådende forhold. Varamedlemmer: Rolf Schumacher for Helge Furuset Lajla Lyseggen for Grethe Palmyr Greta Jarlset for Pål Sørensen Knut Erik Eide for Tormod Delmann Olav Helge Balsnes for Pål Branderud Forslag til Valgkomité: Liv Berit Carlsen Cato Brede NN Lillestrøm, 22. mars 2012 Valgkomitéen for Sameiet Tærudparken 1 Rolf Schumacher /s/ Greta Jarlset /s/ Cato Brede /s/ Leder Dokumentnavn: Årsberetning Side 16 av 24

17 VEDTEKTER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN I VEDLEGG 1 Vedtatt ved seksjonering Sist endret i sameiermøte Sist endret i sameiermøte Sist endret i sameiemøte Sameiets navn Sameiets navn er Sameiet Tærudparken 1. 2 Hva sameiet omfatter Sameiets grunneiendom er gnr 81 bnr 2487 i Skedsmo der kjelleretasjen hovedsakelig består av boder og parkeringsplasser tilordnet seksjonene som tilleggsdeler samt del av næringsseksjonen, der første etasje består av del av næringsseksjonen og boligseksjoner der annen etasje består av del av næringsseksjon og boligseksjoner og der tredje til femte etasje består av boligseksjoner. Seksjonenes avgrensning, herunder eventuelle tilhørende boder, garasjeplasser m.m., fremgår av seksjoneringsbegjæring tinglyst , med vedheftede tegninger. Sameierbrøken er fastsatt ut fra seksjonenes areal, uten tilleggsdeler. 3 Formål Sameiets formål er som et kombinert bolig- og næringsseksjonssameie å forestå forsvarlig drift av eiendommen tilhørende sameiet, herunder dens fellesarealer og andre eiendeler tilhørende sameiet, til beste for så vel eierne av boligseksjoner som eiere og brukere av næringsseksjonene. 4 Rådighet Med de begrensninger som måtte følte av disse vedtekter har seksjonseierne full og eksklusiv disposisjonsrett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og fremleie sine seksjoner. Ethvert salg og all utleie skal meldes skriftlig til forretningsfører for registrering. Ved utleie skal forretningsfører også motta skriftlig bekreftelse på at Sameiets Vedtekter og Husordensregler er vedlagt utleiekontrakten. Hver boligseksjon og næringsseksjonen disponerer garasjeplass i garasjeanlegget. Garasjeplass kan ikke leies ut til noen som ikke bor i sameiet. Bruken av næringsseksjonens garasjeplasser må være godkjent av næringsseksjonen. 5 Sameiermøtet Sameiets øverste organ er sameiermøtet. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker, herunder forslag, som skal behandles på møtet. Med innkallingen, eller senest en uke før sameiermøtet, skal utsendes styrets årsberetning med revidert regnskap. Dokumentnavn: Årsberetning Side 17 av 24

18 På det ordinære sameiermøtet skal behandles: 1 Styrets årsberetning 2 Regnskap for foregående år 3 Valg av styre og varamedlemmer og valgkomite (3 medlemmer). 4 Budsjett for inneværende år 5 Valg av revisor 6 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når sameier(e) som representerer minst 1/10 av stemmene fremsetter skriftlig krav om det og de samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. 7 Beslutning i sameiermøtet På sameiermøtet har seksjonseierne stemmerett i henhold til sameiebrøk. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke bindende lovbestemmelse eller vedtektene sier noe annet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det samme gjelder avgjørelser som er angitt i eierseksjonsloven 30 annet ledd og 41 tredje ledd. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere. En seksjonseier kan avgi stemme ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt. 8 Styret Sameiet ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av sameiermøtet for to år av gangen. I styret bør det til enhver tid være minst 1 representant fra boligseksjonene og fra næringsseksjonen. Styret er ansvarlig for forvaltningen av sameiets fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og sameiermøtevedtak. Styret ansetter, sier opp og avsetter eventuelle funksjonærer og gir nærmere instruks for så vel forretningsfører som øvrige funksjonærer og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall, dog slik at de som stemmer for et vedtak må utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Sameiet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Av protokollen skal det klart fremgå hvilke saker som er behandlet, vedtak og dissenser. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. Dokumentnavn: Årsberetning Side 18 av 24

19 9 Fellesarealer Sameierne har rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet for eller vanlig brukt til. Som følge av at sameiet er et kombinert sameie, med derav ulike interesser og behov, skal deler av fellesarealene brukes alene av hhv bolig- og næringsseksjonene, eller felles for begge. Dette er angitt på tegning med fargekode jf vedlegg 1, og gjelder følgende områder: 1 Boligseksjonene skal alene bruke utearealene, søppelbod og sykkelbod i gårdsrommet avgrenset av vegglivet mot næringsseksjonene og gangveien. Likeledes areal avgrenset av Stillverksveien nr. 8, gangveien, atkomstveien med nedkjøring til garasjeanlegget samt areal mellom Stillverksveien nr. 10 og Tærudparken. 2 Boligseksjonene skal alene bruke innganger, ganger/korridorer, trapper, heiser og fellesrom beregnet for boligene. Disse arealene får egen privat strømmåler for en rettferdig fordeling av kostnadene. 10 Vedlikehold Den enkelte sameier plikter å holde seksjon med tilleggsdeler forsvarlig vedlikeholdt (herunder parkeringsplass, bod, balkong, uteareal med mer som måtte tilhøre seksjonen). For fellesarealer påligger vedlikeholdsansvaret den enkelte sameier i henhold til sin sameiebrøk med de begrensninger og særlige tilpasninger som følger av 11. Pålegg som blir gitt av offentlige myndigheter kan styret gjennomføre og seksjonseierne er forpliktet til å betale omkostninger for dette i overensstemmelse med de prinsipper om kostnadsfordeling som følger av vedtektene. Styret kan for øvrig gi pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette er påkrevd av bygningsmessige eller andre hensyn. Vedlikehold som påligger de forskjellige seksjonstyper, jf 11, besluttes av de seksjonseierne vedlikeholdet påligger, dog slik at styret ved mislighold av vedlikeholdsplikt kan pålegge vedlikeholdet utført. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan styret vedta å la arbeidene utføre for vedkommende seksjonseiers regning. 11 Vedlikeholds- og driftsomkostninger Omkostninger til vedlikehold, drift med mer av fellesarealer og av eiendommen for øvrig ut over det som skal dekkes direkte av seksjonseier, skal fordeles forholdsmessig mellom seksjonene på grunnlag av sameierbrøken, dog med følgende unntak: 1 Boligseksjonene er alene ansvarlig for utvendig vedlikehold av boligfasader. På samme måten har næringsseksjonen eneansvar for næringsfasader. Felles fasader (yttervegg av garasje over bakken) er fellesansvar med deling i forhold til antall garasjeplasser bolig/næring. 2 Næringsseksjon/boligseksjonene er alene ansvarlig for vedlikehold og alle kostnader til tekniske anlegg som alene betjener næringsseksjonen/boligseksjonene. 3 Kostnader for drift og vedlikehold av fellesarealer for henholdsvis bolig og næring spesifisert i 10, skal belastes henholdsvis bolig eller næring i henhold til spesifisert bruk etter 10. Dokumentnavn: Årsberetning Side 19 av 24

20 Drift- og vedlikeholdskostnader for arealer (inkl gjerde mot Shell, gnr. 81, bnr. 2459) til felles bruk for boligseksjonene og næringsseksjonen, fordeles etter sameiebrøken. Unntatt er fellesareal i garasjen som fordeles mellom bolig/næring etter antall garasjeplasser. Drift- og vedlikeholdskostnader for alle kjøreveier, fortau og gang-/sykkelvei (fra kjørevei til byggetrinn 1 og frem til kjørevei vest for byggetrinn 3) deles mellom byggetrinn l, 2 og 3 etter sameiebrøkene i henhold til tinglyst erklæring I den utstrekning det besluttes gjennomført vedlikehold eller øvrige tiltak og som i all hovedsak kommer enten boligseksjonene eller næringsseksjonen til gode, skal den tilgodesette kategori alene svare kostnadene ved tiltaket. 5 Kostnader til oppvarming av varmt vann skal fordeles på seksjonseierne etter målt forbruk. 12 Betaling av fellesutgifter Seksjonseierne skal innbetale forskuddsvis den 1. i hver måned et à konto beløp til dekning av sin andel av sameiets årlige budsjetterte fellesforpliktelser, herunder de særlige utgifter knyttet til fellesarealer som er angitt i 11 og forbruk av varmt vann, jf 11 pkt 5. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter er mislighold fra seksjonseiernes side. 13 Ombygninger, reklame m.m. Styret eller øvrige seksjonseiere kan ikke motsette seg innvendig ombygning som gjelder endringer eller utnyttelse av bolig- eller næringsseksjoner, dersom denne skjer i overensstemmelse med nødvendig offentlig godkjenning og det regelverk som måtte gjelde. Utvendig tilbygg, endringer eller inngrep i fasaden kan ikke foretas med mindre styret har vedtatt det, samt nødvendig godkjennelse fra bygningsmyndighetene foreligger. Styret kan ikke motsette seg at næringsseksjonen foretar endringer i forbindelse med ny virksomhet i lokalene, så lenge dette ikke forringer forholdet til boligene og ikke bryter med det fasademessige uttrykk for øvrig. Det påligger imidlertid eierne av næringsseksjonen ved iverksettelse av tiltak som nevnt å gjennomføre disse på en slik måte at de er til minst mulig skade og ulempe for de øvrige seksjonseierne i bygget. 14 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes ved like. Den enkelte seksjonseier må selv besørge forsikret det som ikke er dekket av sameiets bygningsforsikring. Eventuell ansvarsforsikring for næringsseksjonen dekkes av denne. Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som er standard og som omfattes av byggets fellesforsikring, må seksjonseierne selv dekke med forsikring. 15 Skade Dersom bygningen skulle bli totalskadet av en eller annen grunn, forplikter samtlige sameiere seg til å medvirke til at bygget snarest mulig oppføres på nytt i sin opprinnelige form ved bruk av forsikringsbeløpene. Ved partiell skade av fellesareal avgjør sameiermøte ved alminnelig flertall hvorledes det skal forholdes i overensstemmelse med de regler som gjelder for kostnadsfordeling i.h.h.t. nærværende vedtekter. Dokumentnavn: Årsberetning Side 20 av 24

Sameierbrøken er fastsatt ut fra seksjonenes areal, uten tilleggsdeler.

Sameierbrøken er fastsatt ut fra seksjonenes areal, uten tilleggsdeler. VEDTEKTER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN I 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sameiet Tærudparken I. 2 Hva sameiet omfatter Sameiets grunneiendom er gnr 81 bnr 2487 i Skedsmo der kjelleretasjen hovedsakelig består

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet.

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet. VEDTEKTER FOR ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE GNR 28, BNR 827, OSLO KOMMUNE Vedtatt på ordinært sameiermøte 8. april 1999. Revidert på ordinært sameiermøte 12. april 2011 og 19. april 2012 i henhold til Lov om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

SAMEIET LILLEBORG C2 Adresse: Ivan Bjørndalsgate 5-7, 0472 Oslo E-post: lilleborgc2@gmail.com Nettside: http://c2.lilleborger.no

SAMEIET LILLEBORG C2 Adresse: Ivan Bjørndalsgate 5-7, 0472 Oslo E-post: lilleborgc2@gmail.com Nettside: http://c2.lilleborger.no Vedtekter for Sameiet Lilleborg C2 Org.nr: 999 163 637 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 17.10.2012 Oppdatert på det ordinære sameiermøtet 29.04.2015 1 Navn Sameiets navn er «Sameiet Lilleborg C2»

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune)

VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune) VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune) Vedtatt på konstituerende sameiermøte 04.06.08. Sameiets navn ble endret etter vedtak på ordinært sameiermøte 21.04.09. Endret på sameiermøte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tærudparken 1

Til seksjonseierne i Sameiet Tærudparken 1 Til seksjonseierne i Sameiet Tærudparken 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER. for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune.

VEDTEKTER. for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune. VEDTEKTER for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4 gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 120 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG

UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG 1. NAVN OG OMFANG Sameiets navn er Sameiet Ørsnes Park i Tønsberg kommune. Sameiets medlemmer består av eiere av seksjoner i Gbnr. 1004/93 seksjonene

Detaljer

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 -

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 - VEDTEKTER FOR LYSAKER BRYGGE SAMEIET 2 1. Eiendommen Eiendommen Strandveien 40, gnr. 41, bnr. 47 i Bærum kommune, er delt opp i 146 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, til sammen 149 seksjoner. Seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer