Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014"

Transkript

1 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 3

2 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5 Forslag til forretningsorden ved NFFs forbundsting...6 Kjøreplan ved NFFs forbundsting mars Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5 (1) k vedrørende endringer i NFFs Lov og reglementer...9 Tema 1 Loven 10 Tema 2 Kampreglementet...24 Tema 3 Sanksjonsreglementet...38 Tema 4 - Reglement for advarsler og utvisninger...44 Tema 5 Reglement for merker, pokaler og diplomer...47 Tema 6 Midlertidige endringer i NFFs Lov og reglementer...49 Tema 7 Orientering om endringer i NIFs lov...53 Tema 8 Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur...54 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5(1) l andre innkomne forslag og saker Valgkomiteens innstilling DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET På bakgrunn av NFFs Lov 3 5 (1) foreslår forbundsstyret følgende dagsorden: Tingets åpning 1) Godkjennelse av representantenes fullmakter 2) Vedtakelse av forretningsorden 3) Godkjennelse av innkalling 4) Vedtakelse av sakslisten 5) Valg av dirigenter og en redaksjonskomite på tre medlemmer for forbundstinget 6) Valg av to desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. 7) Forbundsstyrets beretning for tingperioden 8) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet 9) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som tilhører under forbundet. 10) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd 11) Forslag til endringer i forbundets lover og reglementer 12) Andre innkomne forslag 13) Forslag til budsjett 14) Valg av Forbundsstyre Kontrollkomite Lovkomite Doms- og sanksjonsutvalg Ankeutvalg Klubblisensnemnd Klagenemnd for klubblisens Valgkomite Representanter og vararepresentanter til NIFs ting i 2015 Eventuelt valg av Påtalenemnd, Konkurranseutvalg og Breddeutvalg 15) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar. Tingets avslutning 4 5

3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN VED NFFS FORBUNDSTING 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter og disse ordner seg imellom ledelsen av tingforhandlingene. Dirigentene behøver ikke å være valgte tingrepresentanter. 2. Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger, som godkjennes av forbundsstyret og de to valgte desisorer. Protokollen sendes klubbene og kretsene som særtrykk senest to måneder etter tinget. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 minutter første gang 2 minutter andre og tredje gang Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Ved bruk av stemmesedler, teller ikke blanke stemmesedler, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Det samme gjelder anvendelse av feil stemmeseddel/bruk av stemmebrikke og ved feil bruk av elektronisk databrikke og utfylt stemmeseddel. KJØREPLAN VED NFFS FORBUNDSTING MARS 2014 Dette er en foreløpig kjøreplan for NFFs forbundsting den mars Det tas forbehold om at det kan bli endringer i denne kjøreplanen Fredag 7. mars: 10:00-14:00 Innsjekking/Registrering til tinget, Thon Hotel Arena Lillestrøm 12:00-13:30 Lunsj 14:00-19:00 Tingforhandlinger 20:00- Fotballkveld i Norges Varemesse Lørdag 8. mars: 09:00-12:30 Tingforhandlinger 12:30-14:00 Lunsj 14:00-17:00 Tingforhandlinger 20:00- Tingmiddag i Thon Hotell Arena, Lillestrøm Søndag 9. mars: 09:00-12:00 Tingforhandlinger Ved avstemminger gjelder følgende: Ved endring i Loven: Ved endring i Kampreglementet: Ved endring i Sanksjonsreglementet: Ved endring i Reglement for advarsler og utvisninger: Ved endring i reglement for merker, pokaler og diplomer: Øvrige vedtak: Ved valg: 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Før 12:00 12:00- Hjemreise Utsjekking fra hotellet 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 7. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres dirigenten skriftlig på særskilt skjema. Forslag-/endringsskjema fås ved sekretærbordet. 8. Ordet Til forretningsorden er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentenes måte å lede møtet eller voteringen på. 9. Hver representant har ved innsjekkingen til tinget fått utlevert en representantliste med oversikt over tingdelegatene og tingsalens organisering. Delegatene må sitte på anvist plass og ikke rigge seg til andre steder i tingsalen. 10. Ved alle avstemminger, med unntak av valg, vil det bli brukt elektronisk avstemming. Hver delegat har fått tildelt en databrikke til bruk ved registrering og avstemminger. Denne brikken skal også benyttes slik: a) Dersom representanten ønsker ordet trykkes det på tast 5 på databrikken. b) Ved avstemming gjelder følgende: Dersom en stemmer for forslaget, trykkes tast 1 inn. Dersom en stemmer mot forslaget, trykkes tast 9 inn. I tillegg ligger et nummerskilt som tilsvarer delegatens nummer. Dette skal brukes dersom det elektroniske systemet faller ut. Se egen informasjon. 6 7

4 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG REVIDERTE REGNSKAPER Det henvises til forbundsstyrets årsberetning for årene 2012 og 2013 vedrørende: Forbundsstyrets beretning for tingperioden Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd Årsberetningen for 2012 ble publisert elektronisk på fotball.no medio februar Årsberetningen for 2013 vil bli publisert elektronisk på fotball.no i løpet av februar I henhold til NFFs Lov 3-2 skal: (1) Forbundsting innkalles minst 20 uker før det skal holdes. (2) Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt ut til kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. Alle dokumentene relatert til NFFs forbundsting finnes på internettsiden: INNKOMNE FORSLAG I HENHOLD TIL NFFS LOV 3-5(1) K: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOV OG REGLEMENTER Forslagene er inndelt i følgende temaer: Tema 1: Loven. Tema 2: Kampreglementet. Tema 3: Sanksjonsreglementet. Tema 4: Reglement for advarsler og utvisninger. Tema 5: Reglement for merker, pokaler og diplomer. Tema 6: Midlertidige endringer i lov og reglementer i 2012 og 2013 Tema 7: Orientering om endringer i NIFs Lov Tema 8: Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur MERKNADER: Forslagene til endringer er understreket. Ord eller setninger som er foreslått fjernet, er gjennomstreket. Når Lovkomiteen har bemerket at et forslag er lovteknisk tilfredsstillende, innebærer det at komiteen har funnet at hensikten med forslaget kommer tydelig fram og at det kan tilpasses Loven eller reglementene. Lovkomiteen ber om forbundstingets fullmakt til å foreta de tilpasninger i forslagene som den finner nødvendig. Forbundstinget vedtok i 2012 å be forbundsstyret om å følge opp arbeidet med organisasjonsutvikling med konkrete forslag til endringer på forbundstinget i Forbundsstyret har utarbeidet konkrete forslag om endringer i lov- og reglementstrukturen. Forbundsstyret foreslår at forslaget om endringer i lov- og reglementstrukturen behandles under ett, etter at øvrige forslag om endringer i lov og reglement er behandlet. Dersom forslaget om endringer i lov- og reglementsstrukturen får nødvendig flertall, vil forslaget justeres for øvrige vedtatte endringer. 8 9

5 TEMA 1 - LOVEN FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-1 (FORBUNDSTING), 3-9 (LEDERMØTE) OG 4-1 (FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING) FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 4: BOSSEKOP ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-5. ANKEUTVALG FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMND FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMND 1-3. FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal i utgangspunktet være rundt, med bokstavene NFF plassert midt i. Utformingen av forbundets emblem vedtas av forbundsstyret. Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut. NFF har i samarbeid med UEFA startet et arbeid som har til hensikt å styrke merkevaren NFF tilpasset ulike plattformer. Dagens detaljerte beskrivelse av forbundets emblem, kan hindre en nødvendig fornyelse av emblemet. Dagens digitale verden og TV-selskapenes bruk av grafikk og illustrasjoner vanskeliggjør i en del situasjoner utnyttelse av dagens utforming. Det foreslås at forbundstinget gir forbundsstyret myndighet til å foreta den nærmere utforming av NFFs emblem. FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS ENDRING I LOVEN 7-11 (1) KONTROLLKOMITÉ FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. FORSLAG 11: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-1, 11-2 OG ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFFER. FORSLAG 12: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-2, NYTT 5. LEDD OG 11-7, NYTT 5. LEDD. STRAFFER. FORSLAG 13: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN STRAFFBELAGTE HANDLINGER/ UNNLATELSER 10 11

6 FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 3-1, FORBUNDSTING, 3-9, LEDERMØTE, OG 4-1, FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundssty- 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen i begynnelsen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundsstyret har besluttet å søke snarlig fratreden, og Forbundsstyret viser til arbeidet med organisasjonsutvikling i NFF og sak vedrørende omlegging av reglementsstrukturen. Forbundsstyret foreslår at det, fra og med 2015, gjennomføres årlige ting over 2 dager med tingsete i starten av mars. Utgangspunktet er at forbundstinget heretter avvikles over 2 dager, og ikke over 3 dager som har vært tradisjon for i mange år. En av målsettingene med organisasjonsutviklingen i NFF har vært å fremheve ytterligere tingets viktige rolle i norsk fotball. De viktige sakene i norsk fotball skal debatteres og avgjøres på tinget. Forslaget om å overføre mer av beslutningskompetansen i reglementene fra forbundstinget til forbundsstyret, vil frigjøre mer tid og berede grunnen for at tinget kan avvikles over to dager. Årlige ting gir medlemmene enda større forutsetninger for jevnlig å påvirke utviklingen av norsk fotball. Ved å gå over til årlige ting som avvikles over 2 dager mener man også at dette ikke skal medføre vesentlige endringer i kostnader for den enkelte klubb i forhold til deltakelse på tinget. UEFA og FIFA har begge bemerket at NFF som medlem i begge organisasjonene, i prinsippet skal gjennomføre kongresser årlig. Det er i dette særlig bemerket fra UEFA og FIFA behandling av årsregnskap og budsjett. Årlige ting er derfor også i samsvar med UEFA og FIFA statuttene. Spørsmålet om årlige tingperioder har vært ute på bred høring i organisasjonen høsten Basert på høringsuttalelsene og signaler gitt i ledermøtet i mars 2013, mener forbundsstyret det er ønskelig å gå inn på en ordning med årlige forbundsting. Dette vil også være en naturlig konsekvens av de foreslåtte endringer i NFFs lov og reglementsstruktur. Som følge av den foreslåtte endringen faller behovet for ledermøtet bort, og bestemmelsen foreslås fjernet. Ved overgang til årlige ting, vil det være nødvendig å presisere at forbundsstyrets medlemmer velges for to år av gangen, for å opprettholde dagens ordning. ret har besluttet å søke snarlig fratreden, og skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget for to år. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder

7 FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT FORSLAG 4: BOSSEKOP UNGDOMSLAG/KIRKENES IDRETTSFORENING ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber som har både herre- og kvinnelag i de nevnte divisjoner, har rett til å møte med to representanter for herrelaget og to representanter for kvinnelaget. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Denne bestemmelsen ( 3-3 (1) b har til hensikt å sikre at de lagene som spiller i disse divisjonene har rett til å møte på tinget med to representanter hver. Vi ser en utvikling i retning av at toppklubber på herresiden også satser på topplag på kvinnesiden, f.eks. Stabæk, Vålerenga og Lillestrøm. I praksis vil imidlertid herre- og kvinnesiden være to adskilte enheter både organisatorisk og økonomisk. For å sikre representasjonsretten etter intensjonen i nevnte bestemmelse, må konsekvensen være at herre- og kvinnesiden hver for seg får representasjonsrett etter denne paragraf. Det vil ikke være tilstrekkelig f.eks. å påby at når klubben har lag både på herre- og kvinnesiden i de nevnte divisjonene, må en representant komme fra herresiden og en fra kvinnesiden. Da vil klubben miste to representanter i forhold til selvstendige klubber i de nevnte divisjonene. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Ett grunnleggende demokratisk prinsipp er én person én stemme uavhengig av bakgrunn, status, tilhørighet etc. Ut fra demokratiske prinsipper bør representasjonsretten være lik for alle klubber som er godkjente medlemmer av Norges Fotballforbund. Prinsippet en klubb en stemme og likeverd bør gjelde for representasjonsrett i forbundstinget, dersom forbundstinget skal oppfattes å være et demokratisk sammensatt organ for norsk fotball. Slik bestemmelsen er i dag, kan en risikere at en klubb bare møter med representanter enten fra herre- eller kvinnesiden. Likeledes kan breddefotballen i klubben bli uten representant. Det er i strid med hensikten med representasjonsretten slik den er beskrevet i nevnte paragraf. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Bossekop ikke vedtas. Hvis vedtatt bør bestemmelsen i bokstav b skrives om, f.eks. slik: Én representant for hver klubb som møter på tinget. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned.. En eventuell endring vil først få virkning fra og med neste forbundsting. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Sandviken ikke vedtas. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende

8 FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET - ENDRING LOVEN 6-5. ANKEUTVALG. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Alle klubber kan møte med én representant. I tillegg vil hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kunne møte med ytterligere én representant for hvert førstelag som er representert i disse divisjonene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to eller tre representanter må ha en representanter av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Forslaget innebærer at representasjonsretten utvides ved at klubber som har et herrelag i 0., 1. eller 2. divisjon og et kvinnelag i 0. eller 1. divisjon, vil få tre representanter på forbundstinget. De siste årene har det vært en økning i antall klubber som har topplag på herre- og damesiden. I mange tilfeller fungerer disse lagene forholdsvis uavhengige av hverandre, og kan ha til dels ulike interesser som kan gjenspeile hvilke synspunkter de vil ha på forslag som behandles av forbundstinget. Ved klubbens representasjon under forbundstinget risikerer en ved dagens ordning at enten herre- eller kvinnelagets interesser ikke blir ivaretatt ANKEUTVALG (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over utvisning/bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) (Ingen) Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over straffesaker behandles av en samlet nemnd. Anke over utvisning/ bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) Dersom det er nødvendig kan Lovkomiteen oppnevne settemedlemmer til Ankeutvalget for behandling av en enkeltsak. Dersom leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av en bestemt sak. Etter en endring i NIFs lov (8) under Idrettstinget i 2011, med påfølgende endring NFFs lov, skal Ankeutvalget settes med fem medlemmer i straffesaker. Dette vil kunne skape utfordringer da alle medlemmene må delta i straffesaker, noe som kan bli vanskelig f.eks. ved avvikling av ferie eller der ett eller flere av medlemmene er inhabile. Det foreslås derfor at det åpnes for å benytte settemedlemmer, for behandling av saker der det ikke er tilstrekkelig antall tilgjengelige ordinære medlemmer av Ankeutvalget. Settemedlemmene bør fortrinnsvis oppnevnes fra tingvalgte komiteer og utvalg som ikke har vært involvert i behandlingen av saken på et tidligere stadium, f.eks. fra Lovkomiteen. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMNDA 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes av forbundsstyret for to år. Leder skal være jurist. 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes velges av forbundsstyret forbundstinget for to år. Leder skal være jurist. For å tydeliggjøre Påtalenemndas uavhengighet, foreslår forbundsstyret at Påtalenemnda velges av forbundstinget, og ikke av forbundsstyret. Dersom forslaget vedtas, vil tilsvarende endring tas med i NFFs lov 3-5 (1) bokstav n. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende

9 FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMNDA FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS - ENDRING I LOVEN 7-11 (1). KONTROLLKOMITÉ (5) (Ingen bestemmelse.) 5) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for påtalenemndas arbeid. Vålerenga Fotball mener det bør vedtas retningslinjer for Påtalenemndas arbeid. Erfaringene etter snart fire år med Påtalenemnda er på mange måter positivt, man har klart å oppnå et tydelig skille mellom lovgiver (forbundsstyret) og en egen nemnd med påtalekompetanse. Vålerenga Fotball opplevde bl.a. i Overgangssaken med Stabæk Fotball i 2011 at Påtalenemnda gikk langt ut over sin rolle, etter vår mening, da nemnda ble aktiv i forhold til bl.a. media. Vår klubb opplevde at Påtalenemnda gikk til anklagelser i media, uten at vi hadde mulighet til å komme med vår versjon. Vålerenga Fotball vil derfor oppfordre forbundsstyret til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid etter innspill fra klubbene, dette for å sikre en best mulig rettssikkerhet for klubber og enkeltmedlemmer KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. leder, to medlemmer og et varamedlem, som alle velges av kretstinget for 2 år. Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og tilsvarende annet hvert år to medlemmer. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter forslaget, og slutter seg til forslagsstillers motivering. Det er riktig og viktig at leder av kontrollkomiteen velges av kretstinget, samt at to og to velges årlig slik at en beholder kontinuitet. Forslaget innebærer også et større samsvar med tilsvarende 6-1 (1), som omhandler kontrollkomiteen for NFF sentralt. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Annen setning bør skrives om, f.eks. slik: Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og det andre året to medlemmer. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret er fornøyd med hvordan Påtalenemnda har fungert etter at den ble opprettet i 2010, og er av den oppfatning at Påtalenemnda er nødvendig for å sikre at spørsmål knyttet til brudd på forbundets lov og reglementer foretas uavhengig av forbundsstyret. Forbundsstyret er videre enig i at det kan være hensiktsmessig med retningslinjer som i større grad enn i dag avklarer Påtalenemndas rolle og mandat, men er enig i Lovkomiteens merknader. Forslaget støttes ikke med den foreslåtte ordlyden, men forbundsstyret er positiv til å støtte forslaget med en justert ordlyd som begrenser forbundsstyrets anledning til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid til saksbehandlingsregler, f.eks. «forbundsstyret kan vedta retningslinjer for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat». FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER Den foreslåtte bestemmelsen er vag og uklar både hva gjelder innholdet i retningslinjene og disses ev. status. Det kan være fordelaktig om nemndas saksbehandlingsregler forankres i forbundsstyret, men det fremstår som prinsipielt uheldig om forbundsstyret skulle legge føringer på påtalenemndas prioriteringer og avgjørelser om påtale skal tas ut. Det eksempelet som gis i begrunnelsen for regelen uttalelser til media fremstår også som vanskelig å regulere i retningslinjer, og kan oppnås ved at NFFs kommunikasjonsavdeling bistår Påtalenemnda. Det fremstår som høyst uklart hvilken virkning brudd på retningslinjene skulle ha MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg egne reglementer fra UEFA og FIFA MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg eget reglement fra UEFA og FIFA. UEFAs Executive committee vedtok i desember 2013 å avvikle sin ordning med matchagenter, slik at det nå kun er FIFA som utsteder lisenser for matchagenter. Forbundsstyret foreslår å justere bestemmelsen om matchagenter i henhold til UEFAs vedtak. Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer